Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens"

Transcriptie

1 Handboek BGT Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens

2 Versiebeheer Versie 0.1 : initiële versie Versie 0.2 : bijgewerkt n.a.v. van eerste interne bespreking Versie 0.3 : bijgewerkt om als concept te delen met gemeente Maastricht, Echt- Susteren, Sittard-Geleen, WPM en SVB-BGT Versie 0.4 : bijgewerkt n.a.v. transitie gemeente Maastricht Versie 0.5: bijgewerkt n.a.v. aanvullingen SVB-BGT Versie 0.6: bijgewerkt n.a.v. transitie gemeente Stein Versie 0.7 bijgewerkt n.a.v. WMS zoneringen legger objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 1

3 objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 2

4 Inhoud 1 Objectafbakening Algemene uitgangspunten De transitie moet objecten opleveren conform IMBGT specificaties Niet opknippen van objecten bij gemeentegrenzen GBKN met luchtfoto en AHN2 zijn de basis voor de transitie Iteratief handboek BGT voor WRO Profielverdediging, muurtjes en stapelwerken Principeregels objectafbakening waterlopen Opknippen (grote) watervlakken Voorbeelden van waterlopen naar BGT objecten Voorbeeld heringerichte waterloop Pepinusbeek vak Voorbeeld Clingendalgrub, droogvallende waterloop / droogdal / regenwaterbuffer compartimenten zonder sluitende insteeklijn Principeregels objectafbakening regenwaterbuffers Voorbeelden van regenwaterbuffers naar BGT objecten Voorbeeld regenwaterbuffer Bosch-Wageler Voorbeeld regenwaterbuffer Bedrijventerrein Gronsveld Voorbeeld regenwaterbuffer Vroendaal Voorbeeld regenwaterbuffer Wolder Principeregels objectafbakening waterkeringen Voorbeelden waterkeringen naar BGT objecten Voorbeeld groene kering in Ohé en Laak Voorbeeld kademuren (naast groene kering) in Merum Afbakening Bronhoudergrens Principeregels afbakening bronhoudersgrens Uitgewerkte voorbeelden bijbehorend terrein objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 3

5 1 Objectafbakening 1.1 Algemene uitgangspunten De transitie moet objecten opleveren conform IMBGT specificaties We willen bestaande informatiemodellen met bijbehorende regels als uitgangspunt hanteren. De relevante modellen zijn: - IMBGT gegevenscatalogus en objectenhandboek - IMWA / Aquo standaard Voor de eerste fase van de BGT is het nog niet nodig om alle attributen van de objecten volledig te vullen, indien deze info niet voorhanden is. Wel moeten de objecten zelf aangemaakt worden, waarbij voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen nauwkeurigheid en actualiteit Niet opknippen van objecten bij gemeentegrenzen Indien de ligging van een object over meerdere gemeentegronden gelegen is, dient het object niet opgeknipt worden op de gemeentegrens. Het object dient als één object meegeleverd te worden in de levering GBKN met luchtfoto en AHN2 zijn de basis voor de transitie WRO heeft afgelopen jaren zo goed als mogelijk de eigen revisiemetingen aangeboden aan de stichting GBKN-zuid voor integratie in de GBKN. Dit is in een aantal gevallen niet goedgekeurd onder de noemer kaartverbetering. In een aantal gevallen zijn de gegevens wel verwerkt in de GBKN. Voor de transitie naar de BGT wil WRO daarom in principe uitgaan van de GBKN als basis, waarbij recente luchtfoto s en het AHN2 aanvullend gebruikt moeten worden voor de transitie. Met de luchtfoto s en AHN2 kunnen de BGT objecten gecontroleerd en indien nodig aangepast worden, zodat het transitieresultaat conform de specificaties is Iteratief handboek BGT voor WRO Dit handboek legt voor de transitie zo goed mogelijk vast hoe WRO het IMBGT interpreteert (voor zover er nog ruimte is voor interpretatie) en wil zien binnen de eigen bronhoudersgrenzen. Uit elke transitie zullen ongetwijfeld aanvullingen / afwijkingen naar voren komen. Wij verwachten van de partij die voor ons de transitie doet, dat deze aanvullingen/afwijkingen teruggekoppeld worden, zodat dit handboek iteratief verbeterd en verduidelijkt kan worden. Het uiteindelijke doel is een uniforme BGT opbouw met zo min mogelijk discussie voor, tijdens en na de transitie tussen de betrokken partijen. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 4

6 1.2 Profielverdediging, muurtjes en stapelwerken Op verschillende locaties t.h.v. waterlopen, regenwaterbuffers en waterkeringen zijn door het waterschap profielverdedigingen, muurtjes en/of stapelwerken aangebracht. Deze dienen binnen de IMBGT geclassificeerd te worden als: Entiteit: Scheiding BGTtype: muur 1.3 Principeregels objectafbakening waterlopen Ondanks de documentatie over het IMBGT blijft er ruimte voor interpretatie. Hieronder volgen de aanvullingen voor de waterlopen voor WRO Opknippen (grote) watervlakken Bij elk waterontmoetingspunt (knooppunt van leggerwaterlopen) zullen waterdelen opgeknipt worden. Enerzijds wordt hiermee voorkomen dat de waterdelen te lang/groot worden en anderzijds is er dan een relatie te leggen met de afzonderlijke assen van de leggerwaterlopen. In principe loopt de insteek van de hoofdwaterloop door en zal het waterdeel van de kleinere waterloop ingekort worden ter plaatse van het knooppunt. De ondersteunende waterdelen hoeven niet opgeknipt te worden. As leggerwaterloop 1 Waterdeel leggerwaterloop 1 Ondersteunend waterdeel Ondersteunend waterdeel Waterdeel leggerwaterloop 2 As leggerwaterloop 2 Bij heringerichte waterlopen met natuurvriendelijke oevers wordt een waterdeel gemaakt waar permanent water staat en wordt de smalst zichtbare insteek gehanteerd voor de afbakening van ondersteunende waterdelen. De flauwe taluds langs de waterlopen worden begroeide terreindelen. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 5

7 1.4 Voorbeelden van waterlopen naar BGT objecten Voorbeeld heringerichte waterloop Pepinusbeek vak 6 GBKN: Eigen revisiemeting (anders dan GBKN): Vertaling naar objecten uit het onderhoud beheersysteem (OBS) (ter illustratie dat OBS afba-keningen kunnen conflicteren met BGT afbakeningen) vertaling naar BGT=GBKN hanteren objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 6

8 1.4.2 Voorbeeld Clingendalgrub, droogvallende waterloop / droogdal / regenwaterbuffer compartimenten zonder sluitende insteeklijn Hier loopt de waterloop door de buffer. De waterloop is deels normaal (droogvallend) en deels droogdal. Het eerste buffercompartiment heeft geen sluitende insteeklijn. Het gekleurde plaatje rechtsonder representeert de AHN2. Hierop zijn de hoogteverschillen duidelijk zichtbaar. Open watergang zonder profiel Droogdal met profiel Compartimenten zonder sluitende insteeklijn Droogdal zonder profiel Vertaling naar BGT Droogdalen hebben in principe geen duidelijke profielen (het zijn laagtes in het terrein waar bij flinke neerslag het water geconcentreerd afstroomt) en voor de BGT worden dit dan ook geen (topografische) objecten. Een enkele keer is ook een normale open waterloop niet met een zichtbaar profiel in het terrein aanwezig. Hiervoor geldt dan objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 7

9 hetzelfde. De AHN2 kan zeer goed helpen bij het onderscheiden van profielen en het zichtbaar maken hiervan. Zie ook bovenstaand voorbeeld. Zodra een waterloop (droogdal of normale waterloop) wel een profiel heeft (in bovenstaand voorbeeld dus toch een droogdal), dan zal dit wel als waterdeel of droge sloot/greppel terug moeten komen. In een aantal gevallen zullen waterdelen (regenwaterbuffercompartimenten of waterlopen) geen sluitende insteeklijnen hebben in de GBKN. In die gevallen zullen de objecten toch gevormd moeten worden en kunnen de (stereo) luchtfoto s en de AHN2 gebruikt worden voor het sluitend maken. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 8

10 1.5 Principeregels objectafbakening regenwaterbuffers Principe-uitgangspunten: Regenwaterbuffers staan vaak leeg, maar hebben wel een waterbergende functie. De waterbergende functie-aanduiding is geen BGT inhoud, maar valt onder IMGeo (functioneel gebied waterbergingsgebied ). De BGT volgt de definitie van oppervlaktewater. Oppervlaktewater wordt afgebakend door insteken en kan droogvallen. Het droogvallende karakter past niet als kenmerk binnen de BGT objecten. Voor een leek klopt het uiteindelijke beeld dus niet, maar de vertaling sluit wel beter aan op de interne bedrijfsvoering en veelal ook op de coderingen in de GBKN (waar insteek en kant water vaker toegekend is, ook al staat de buffer meer droog dan dat deze water bevat). De vertaling van de buffers ziet er dan als volgt uit: Als de bodem van de regenwaterbuffer geen permanent water bevat, dan wordt de bodem vertaalt naar waterdeel. De taluds worden vertaald naar ondersteunend waterdeel. Als de bodem van de regenwaterbuffer permanent water bevat (in de vorm van een poeltje of een permanent watervoerende waterloop), dan wordt dat permanent water ook vertaalt naar waterdeel. Er worden dan dus meerdere waterdelen gevormd. Doordat er geen kenmerk aanwezig is binnen het IMBGT zullen beide watervlakken dezelfde kenmerkwaarden hebben. De verharding binnen de afrasteringen wordt vertaald naar onbegroeid terreindeel en (overige) begroeiing en gras wordt vertaald naar begroeid terreindeel. Voor alle terreindelen geldt dat de aanduiding of deze objecten wel/niet op een talud liggen, nauwkeurig ingevuld moeten worden. Voor beide keuzes geldt dat de huidige GBKN niet uniform is in de coderingen. Het gebruik van insteken (T09), kant water (W00), cultuurscheidingen (T03) en overige taludlijnen (T13) worden allen gebruikt, zonder dat dit op een uniforme manier gebeurt is. Achtergrondinformatie Een andere variant die niet van toepassing is, is dat de BGT een topografisch bestand is en dus worden er topografisch zichtbare objecten gevormd. Hierbij zal het vaak niet mogelijk zijn om de functie van de buffer uit de BGT te halen. Dit kan opgelost worden door met het extra IMGeo waterbergingsgebied te werken. De vertaling van de buffers ziet er dan als volgt uit: Als de bodem van de regenwaterbuffer geen permanent water bevat, dan wordt de bodem vertaalt naar een begroeid terreindeel. De taluds worden ook vertaalt naar begroeid terreindeel, maar dan met de aanduiding dat deze op een talud liggen. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 9

11 Als de bodem van de regenwaterbuffer permanent water bevat (in de vorm van een poeltje of een permanent watervoerende waterloop), dan wordt dat permanente water vertaalt naar waterdeel. 1.6 Voorbeelden van regenwaterbuffers naar BGT objecten Voorbeeld regenwaterbuffer Bosch-Wageler Buffer heeft 3 compartimenten en een onverhard pad. In 2 compartimenten bevinden zich kleine dammetjes die Niet in de GBKN opgenomen zijn. Veel T13 taludlijnen. Willen we deze als afbakening van Terreindelen gebruiken en kruinlijngeometrie GBKN Eigen revisiemeting objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 10

12 Vertaling naar BGT GBKN als basis en vertaling conform definitie oppervlaktewater: Donker blauw: waterdeel bgt-type = watervlak Lichter blauw: ondersteunend waterdeel type = oever, slootkant Groen: begroeid terreindeel bgt-fysiekvoorkomen = grasland overig begroeidterreindeeloptalud = nee Grijs: onbegroeid terreindeel bgt-fysiekvoorkomen = onverhard onbegroeidterreindeeloptalud = nee objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 11

13 1.6.2 Voorbeeld regenwaterbuffer Bedrijventerrein Gronsveld GBKN Eigen revisiemeting vertaling naar BGT Vertaling naar BGT (conform definitie van oppervlaktewater) Donker blauw: waterdeel bgt-type = watervlak Lichter blauw: ondersteunend waterdeel type = oever, slootkant donkergroen: begroeid terreindeel bgt-fysiekvoorkomen = struiken begroeidterreindeeloptalud = nee lichtgroen: begroeid terreindeel bgt-fysiekvoorkomen = grasland overig begroeidterreindeeloptalud = nee geelgroen begroeid terreindeel bgt-fysiekvoorkomen = grasland overig begroeidterreindeeloptalud = ja De GBKN geeft in dit voorbeeld niet voldoende basisinformatie om te kunnen voldoen aan de BGT specificaties. Uit de GBKN zijn de taluds niet te onderscheiden en is het objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 12

14 eilandje niet gedefinieerd. Hiervoor zullen dus de luchtfoto s en AHN gebruikt moeten worden (evt. op verzoek kunnen de revisiegegevens geleverd worden) Voorbeeld regenwaterbuffer Vroendaal Regenwaterbuffer Vroendaal ligt zowel in de gemeente Maastricht als de gemeente Eijsden-Margraten. De grensoverschrijdende vlakken worden als 1 object gemodelleerd. GBKN Eigen revisiemeting objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 13

15 Vertaling naar de BGT Donker blauw: waterdeel bgt-type = greppel, droge sloot Lichter blauw: ondersteunend waterdeel type = oever, slootkant Groen: begroeid terreindeel bgt-fysiekvoorkomen = struiken begroeidterreindeeloptalud = nee De GBKN geeft in dit voorbeeld onvoldoende basisinformatie om te kunnen voldoen aan de BGT specificaties. Op verzoek zijn hier de revisiegegevens beschikbaar gesteld. De vertaling naar de BGT heeft plaatsgevonden conform de definitie van het oppervlaktewater. Het waterdeel is van het BGTtype greppel, droge sloot, omdat het waterdeel geen permanent water bevat. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 14

16 1.6.4 Voorbeeld regenwaterbuffer Wolder GBKN Eigen revisiemeting objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 15

17 Vertaling naar de BGT Donker blauw: waterdeel bgt-type = watervlak bgt-type = greppel, droge sloot Groen: begroeid terreindeel bgt-fysiekvoorkomen = struiken begroeidterreindeeloptalud = nee Lichter blauw: ondersteunend waterdeel type = oever, slootkant De GBKN geeft in dit voorbeeld voldoende basisinformatie om te kunnen voldoen aan de BGT specificaties. De vertaling naar de BGT heeft plaatsgevonden conform de definitie van het oppervlaktewater. Het waterdeel in de buffer is opgedeeld in waterdeel watervlakte en waterdeel-greppel, droge sloot. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 16

18 1.7 Principeregels objectafbakening waterkeringen Functioneel gebied Het functioneel gebied waterkering wordt bij WRO gevormd door de leggerzonering kernzone waterkering. Dit is een zonering die gebaseerd is op de teenlijnen, maar veelal iets breder gedefinieerd is. Groene keringen Groene keringen zijn over het algemeen voorzien van een afrastering rondom de kering. Object tussen de afrastering en de teenlijn = begroeid terreindeel, niet op talud Object tussen de teenlijn en de kruinlijn = begroeid terreindeel, op talud Object tussen de kruinlijnen = begroeid terreindeel, niet op talud Als er een weg over de kering loopt, dan is groenstrook tussen kant weg en kruinlijn in principe een ondersteunend wegdeel (berm) en hoort bij de gemeente, evenals het wegdeel zelf. Harde keringen Voor de BGT wordt er geen verschil gemaakt in vaste / demontabele muur. Alle harde keringen worden vertaald naar scheiding, met als type aanduiding kademuur of damwand (afhankelijk van de constructie). Hier zijn geen teenlijnen gedefinieerd. De contouren van de harde constructie is de afbakening van de objecten. 1.8 Voorbeelden waterkeringen naar BGT objecten Voorbeeld groene kering in Ohé en Laak Ondersteunend wegdeel wegdeel Onbegroeid terreindeel op talud objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 17

19 1.8.2 Voorbeeld kademuren (naast groene kering) in Merum Groene kering met bijbehorend terrein Kademuur en demontabele kademuur als scheiding Links de groene kering. Van boven naar beneden: Donkergroen vlak is het talud van de kering = begroeid terreindeel op talud Lichtgroen vlak = begroeid terreindeel tussen kruinlijnen (niet op talud) Donkergroen vlak is weer het talud van de kering = begroeid terreindeel op talud. Lichtgroene vlak = begroeid terreindeel (niet op talud). Deze wordt omsloten door een afrastering. Rechts een kademuur die aansluit/overlapt met de groen kering en overgaat in een demontabele kademuur. Deze harde kering vormt een doorlopend object scheiding van het type kademuur. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 18

20 2 Afbakening Bronhoudergrens 2.1 Principeregels afbakening bronhoudersgrens Algemeen uitgangspunt is de wettekst: Het waterschap wordt bronhouder van water, waterkeringen en bijbehorende terreinen en kunstwerken voor zover op de legger aanwezig. De vertaling die WRO hanteert: - Oppervlaktewater welke opgenomen is op de legger met als afbakening de insteken. Weg-watergangen, overkluizingen en droogdalen die niet topografisch te onderscheiden zijn, vallen buiten het BGT bronhouderschap van het waterschap. - Bijbehorende kunstwerken; o In principe heeft WRO alleen stuwen en een paar gemalen. Alle overige kunstwerktypen komen niet voor o WRO is geen bronhouder van overbruggingsdelen. Deze maken integraal onderdeel uit van de bovengelegen wegdelen en behoren toe aan de wegbeheerder of ze maken integraal onderdeel uit van dammetjes/inritten naar/tussen agrarische percelen en behoren daarmee toe aan EZ. o WRO is wel bronhouder van duikers in de leggerwaterlopen. Duikers zijn echter geen BGT inhoud en worden daarom niet meegenomen tijdens de transitie. Indien gemeenten duikers in beeld hebben, dan mogen deze niet opgenomen worden in de BGT, om zo in de toekomst conflicten met de gegevens van het waterschap te voorkomen. - Bijbehorende terreinen alleen als de terreinen o functioneel in gebruik zijn bij het waterschap als onderhoudspad óf als bredere strook bij een heringerichte waterloop óf als regenwaterbuffer ; o EN duidelijk afgebakend zijn door een afrastering van het waterschap ; o EN in eigendom zijn van het waterschap. Kunstwerken en meetkasten hebben in de regel geen apart afgebakend terrein. Veelal staan meetkasten binnen afrasteringen van de watergangen, waterkeringen of regenwaterbuffers én op eigendom van WRO en vallen op die manier al binnen de bronhoudersgrenzen van WRO. - Waterkeringen welke opgenomen zijn op de legger met als afbakening de teenlijnen, waarbij opgemerkt dient te worden dat: o Wegdelen en ondersteunende wegdelen op waterkeringen in principe nooit binnen het bronhouderschap van het waterschap vallen (gemeente als bronhouder). o Als rond de groene keringen door WRO een afrastering geplaatst is die breder is dan de teenlijnen én de tussenliggende grond is in eigendom van het waterschap, dat de bronhoudersgrens dan doorloopt tot aan de afrastering. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 19

21 o Het functioneel gebied gevormd wordt door de leggerzonering kernzone waterkering. Het functioneel gebied moet integraal onderdeel uitmaken van het op te leveren BGT resultaat van de transitie. De leggerzonering die hiervoor als input gebruikt moet worden, zal door WRO aangeleverd worden voor de transitie. Leggergegevens van WRO De legger van het waterschap is als WMS te benaderen. De aslijnen van waterkeringen en watergangen en de vlakken van de waterplassen en regenwaterbuffers zijn te vinden onder De kunstwerken zijn te vinden onder De zoneringen zijn te vinden onder let erop dat voor zowel de waterkeringen als de watergangen meerdere lagen gecombineerd gebruikt moeten worden om een volledig beeld te krijgen. De meeste lagen zijn schaalafhankelijk, dus kunnen wegvallen bij in/uitzoomen. Voor beide WMS-s geldt dat het leggergegevens betreft die in principe statisch zijn en pas geactualiseerd worden als de wijzigingen een leggerprocedure hebben doorlopen. Voor een indicatie welke trajecten voor de BGT van belang zijn, kan dit echter prima gebruikt worden. E.e.a. is ook gecombineerd te raadplegen via een arcgisonline omgeving. Je komt hier via en dan doorklikken naar de webapplicatie. Hierin worden ook zoneringen zichtbaar. De zoneringen zijn juridische grenzen en zijn niet als bronhoudersgrens te gebruiken. 2.2 Uitgewerkte voorbeelden bijbehorend terrein onderhoudspad Wel onderhoudsstrook, maar geen afrastering. Strook is tegelijkertijd ook berm van het fietspad en hoort bij de gemeente. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 20

22 Rechts naast de Vulensbeek loopt een onderhoudspad, welke in eigendom is van WRO, maar niet afgerasterd. Deze strook is tegelijk de berm van het fietspad en openbaar toegankelijk. Deze strook valt daarom niet binnen het bronhouderschap van WRO, maar hoort bij de gemeente (Echt-Susteren). Stroken tussen afrastering en insteek vallen buiten bronhoudersgebied. Het zijn geen onderhoudspaden en het is geen eigendom. Aan de onderkant van de Zijtak Boszichtlossing loopt een onderhoudspad, welke in eigendom is én afgerasterd. Deze strook valt binnen bronhoudersgebied van WRO (maar is (nog) niet groen gekleurd in bovenstaande afbeelding). De strookjes terrein aan de noordkant van deze beek en de strookjes buiten de insteek van de 1 e zijtak Maasnielderbeek zijn geen onderhoudspaden én geen eigendom en vallen daarmee buiten bronhouderschap van WRO. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 21

23 heringerichte waterloop De Putbeek is heringericht. Het bijbehorende terrein is in eigendom en afgerasterd en valt daarmee binnen bronhoudersgebied van WRO (Groene vlak). linksonder: waterloop van insteek tot insteek (Bolleberglossing) valt ook onder bronhoudersgebied WRO regenwaterbuffer Regenwaterbuffers in eigendom en afgerasterd vallen binnen bronhoudersgebied WRO. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 22

24 Hierboven een voorbeeld waarbij het rechter deel van de regenwaterbuffer is afgerasterd en in eigendom is en dus onder bronhouderschap van WRO valt, links een deel welke niet is afgerasterd en integraal onderdeel uitmaakt van een openbare ruimte. De gemeente (Maastricht) wordt hier bronhouder. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 23

25 Waterkeringen Hieronder is een deel van de groene waterkering bij Borgharen weergegeven. De waterkering is opgenomen op de legger en de teenlijnen zijn duidelijk zichtbaar in de GBKN en is in eigendom, dus vallen deze gebieden onder het bronhouderschap van WRO. objectenhandboek BGT van WRO v07.docx 24

Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens

Handboek BGT. Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens Handboek BGT Regels voor objectafbakening en bronhoudersgrens Versiebeheer Versie 0.1 : initiële versie Versie 0.2 : bijgewerkt n.a.v. van eerste interne bespreking 14-10-2013 Versie 0.3 : bijgewerkt om

Nadere informatie

KARTERING OPPERVLAKTEWATER

KARTERING OPPERVLAKTEWATER KARTERING OPPERVLAKTEWATER Inwinning insteken met behulp van fotogrammetrie en AHN-2 BeheergebiedWaterschap EEN PAAR CIJFERS: 83.000 ha oppervlakte 775.000 inwoners 283.000 huishoudens 21.000 bedrijven

Nadere informatie

Aanvullende BGT karteerinstructie EZ Versie 1.0

Aanvullende BGT karteerinstructie EZ Versie 1.0 Aanvullende BGT karteerinstructie EZ Versie 1.0 1 van 11 Inhoud Inleiding... 2 Algemene uitgangspunten.... 2 Dammen tussen twee percelen... 3 Toegangsdammen... 4 Wegen en paden... 5 Water... 5 Erf... 6

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme BGT Ingrid Hugen (SVB-BGT) en Arnoud de Boer (Geonovum) Workshop BGT contactmiddag 6 oktober 2016

Op weg naar een uniforme BGT Ingrid Hugen (SVB-BGT) en Arnoud de Boer (Geonovum) Workshop BGT contactmiddag 6 oktober 2016 Op weg naar een uniforme BGT 2020 Ingrid Hugen (SVB-BGT) en Arnoud de Boer (Geonovum) Workshop BGT contactmiddag 6 oktober 2016 Inspanningen SMARTdoelen ER-doelen (beter, meer,) Doelen en inspanningen

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Alexander Melinga (MUG Ingenieursbureau) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale samenwerking. Bestuurlijk convenant

Nadere informatie

Typische terreinsituaties uitgewerkt voor waterstaatswerken

Typische terreinsituaties uitgewerkt voor waterstaatswerken BGT Schetsboek Typische terreinsituaties uitgewerkt voor waterstaatswerken BIK BUK BUT BIT Ben Kuenen & Kier van Gijssel Versie 2.0 14 oktober 2015 Symbolen GBKN klassen Keringkniklijnen Riet B01 Gebouw

Nadere informatie

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders

Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Stand van zaken BNW-gemeenten en Afstemming landelijke bronhouders Landelijke afspraken Interne afspraken Ted Huberts Agenda Projectvoorbereiding (pilot, workshops en IMGeo-handbook) Deelprojecten / fasering

Nadere informatie

Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach

Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach Uniformiteit Uitwerking aanpak Silvy Horbach Operationeel Bronhouders Overleg (OOB) 8-5-17 1 Uit : Toekomstagenda SVB-BGT 2017-2020 Monitoren uitvoering Innoveren Platform Bundelen realisatiekracht Agenderen

Nadere informatie

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland

Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Ervaringen samenwerking opbouw BGT-Zeeland Adrie Noorlander (SVB-BGT) Willem Rijn (Waterschap Scheldestromen) Hans Timmers (AGEL adviseurs) Hoe is het zo gekomen? Traditioneel hechte en goede regionale

Nadere informatie

3 Bestanden Ministerie van EZ (AAN)

3 Bestanden Ministerie van EZ (AAN) 3 Bestanden Ministerie van EZ (AAN) Deze beschrijving heeft het doel duidelijk toetsbare acceptatiecriteria vast te leggen voor de controles van de geassembleerde bestanden door het SVB-BGT. EZ heeft een

Nadere informatie

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer:

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer: BGT-info jaargang 3 januari 2011 nummer 8 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

Samen naar de finish!

Samen naar de finish! Samen naar de finish! BGT contactmiddag ZUID 30 oktober 2014 Wouter Botman Frank de Jong Transitie regisseurs Koplopers Geonovum Data leveranciers Software Leveranciers Peloton Geo-versnellers Routeboek

Nadere informatie

pre IMWA 2014 watersystemen Auteur: T. Bakker Publicatiedatum: XXX Versie: 0.3

pre IMWA 2014 watersystemen Auteur: T. Bakker Publicatiedatum: XXX Versie: 0.3 pre IMWA 2014 watersystemen Auteur: T. Bakker Publicatiedatum: XXX Versie: 0.3 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 12-12-2013 0.1 T. Bakker Eerste versie. Alleen hoofdstuk 1

Nadere informatie

HHNK bronbestanden BGT

HHNK bronbestanden BGT HHNK bronbestanden BGT Geometrie Toelichting Bestandsnaam Functioneel Gebied Oppervlaktewaterlichaam vlak Infrastructuur Waterstaatswerk, oppervlaktewaterlichaam van insteek tot insteek, inrichtend = bronhouder-beheergebied/-zone

Nadere informatie

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen

Deel 2 Beschrijving Hoofdgroepen Deel 2 Beschrijving 2-1 BOUWWERKEN HARD Prioriteit Meten 1 Classificeren 1 Kenmerk als projectie op de kaart vormt de omtrek van het totale bouwwerk, bepaald door karakteristieke punten en geprojecteerd

Nadere informatie

GBKN-sMG. (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013

GBKN-sMG. (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013 GBKN-sMG (Van lijngericht naar vlakgericht ) Jeroen van Logtenstein Projectleider topografie 28 maart 2013 Inhoud Doel en resultaat Stap voor stap Waar staan we nu 2013 vervolgacties Doel: (bijgesteld)

Nadere informatie

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012

PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE. 3 juli 2012 PRESENTATIE BGT OPBOUW FICTIEVE GEMEENTE 3 juli 2012 INHOUD Inleiding Opzet Controle/mutaties Fasering Weg- en groenbeheer DOELSTELLING Bepaal visie Regie behouden Maak gebruik van bestaande omgeving BGT-proof

Nadere informatie

WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT?

WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? WAT KAN HET AHN2 BETEKENEN VOOR BGT? HET WATERSCHAPSHUIS 11 juni 2012 076413477:A - Definitief D03031.002148.0100 Inhoud 1 Inleiding...5 1.1 Doel...5 1.2 BGT...5 1.2.1 IMGeo 2.0...5 1.2.2 BGT Transitie...5

Nadere informatie

klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden

klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden klaar met de BGT zijn er nog vragen? ben jij al klaar? - onze bevinding - Presentatie GGB BGT contactdag 6 november 2014 Team gegevens Leiden Pascal Keij Waar beleg je het beheer? Wie zijn je partners?

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

BGT Kwaliteitsdashboard

BGT Kwaliteitsdashboard BGT Kwaliteitsdashboard Toelichting Datum 7 December 2017 Versie December 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Werking BGT Kwaliteitsdashboard...2 2.1 Thema s...2 2.2 Rapportages van een thema...2 2.3

Nadere informatie

Objectenhandboek BGT IMGeo

Objectenhandboek BGT IMGeo Objectenhandboek BGT IMGeo Ministerie van Infrastructuur en Milieu De standaard BGT IMGeo wordt beheerd door Geonovum. www.geonovum.nl imgeo@geonovum.nl inwinningsregel IMGeo Wegdeel en weginrichting Ten

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland Jeroen Brakel Flip van der Valk 9 juni 2011 Visie, creativiteit, vakmanschap, degelijkheid en betrouwbaarheid zijn leidende waarden we zijn actief sinds

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Eisen facility-opdracht Waterschap Vallei en Veluwe

Uitwerking Plan van Eisen facility-opdracht Waterschap Vallei en Veluwe Uitwerking Plan van Eisen facility-opdracht Waterschap Vallei en Veluwe Algemene uitgangspunten voor de aanpak van het project: * Bij de C-watergangen behoeven geen ondersteunenende waterdelen te worden

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

In het vergunningenspoor worden de volgende toetsingscriteria gebruikt.

In het vergunningenspoor worden de volgende toetsingscriteria gebruikt. Beleidsregels onderhoudsstroken langs a-wateren 1. Inleiding Het beheer en onderhoud van a-wateren is een belangrijke taak van het waterschap. Door de toenemende gronddruk in het beheergebied wordt op

Nadere informatie

Toelichting BGT Kwaliteitsdashboard

Toelichting BGT Kwaliteitsdashboard Toelichting BGT Kwaliteitsdashboard versie juni 2017 Blad 1 van 10 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werking BGT Kwaliteitsdashboard 3 2.1 Thema s... 3 2.2 Rapportages van een thema... 4 2.3 Detailinformatie objecten

Nadere informatie

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente

Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente PILOT BGT Bronhouders overzicht met de twee kernen van de gemeente Waarom een pilot!!! Biedt duidelijkheid en inzicht Snelle uitvoering met leerrijke momenten Goed inzicht over data-kwaliteit Levert nuttige

Nadere informatie

Inhoud. Wat is assemblage Zelfassemblerende Bronhouder Opdrachtverlening Instructie Opbouw en Assemblage BGT

Inhoud. Wat is assemblage Zelfassemblerende Bronhouder Opdrachtverlening Instructie Opbouw en Assemblage BGT Inhoud Wat is assemblage Zelfassemblerende Bronhouder Opdrachtverlening Instructie Opbouw en Assemblage BGT Wat is assembleren? Onder assemblage verstaan we het op de bronhoudergrenzen organisatorisch-

Nadere informatie

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel

Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel Bijlage: Detailopmerkingen op waterhuishoudingsplan Pagina Opmerking Voorstel blz. 10, 4 e alinea blz. 10, 5 e alinea, laatste zin blz. 19, 5 e alinea blz. 21, 2 e alinea blz. 21, 3 e alinea blz. 22, onder

Nadere informatie

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Registratienummer: PM Het college van dijkgraaf en heemraden; gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78,

Nadere informatie

Toelichting actualisatie legger Delflandse Dijk deel zeedijk, traject Hoek van Holland - Maeslantkering

Toelichting actualisatie legger Delflandse Dijk deel zeedijk, traject Hoek van Holland - Maeslantkering Toelichting actualisatie legger Delflandse Dijk deel zeedijk, traject Hoek van Holland - Maeslantkering 1. Aanleiding De vigerende legger Delflandsedijk stamt uit 1997. In 2006 heeft D&H besloten deze

Nadere informatie

Transitieteambijeenkomst Limburg Verbeter de kaart! Toekomst facility community SVB-BGT Bijhouding Kennisdeling

Transitieteambijeenkomst Limburg Verbeter de kaart! Toekomst facility community SVB-BGT Bijhouding Kennisdeling Transitieteambijeenkomst Limburg 30 06 16 Stand van zaken SVB-BGT Verbeter de kaart! Toekomst facility community SVB-BGT Bijhouding Kennisdeling Facility SVB-BGT 3 Realisatie 4Peildatum 1 mei 2016 Aantal

Nadere informatie

IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE. Grip op de openbare ruimte met het IMBOR

IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE. Grip op de openbare ruimte met het IMBOR IMBOR - INFORMATIEMODEL BEHEER OPENBARE RUIMTE Grip op de openbare ruimte met het IMBOR 1. Rol CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Nationaal

Nadere informatie

Waar staan we met de kwaliteit van de BGT? Geobuzz 22 November Adrie Noorlander Regisseur SVB-BGT

Waar staan we met de kwaliteit van de BGT? Geobuzz 22 November Adrie Noorlander Regisseur SVB-BGT Waar staan we met de kwaliteit van de BGT? Geobuzz 22 November 2017 Adrie Noorlander Regisseur SVB-BGT Inhoud Transitiefase 1 is afgerond: wat betekent dat? Transitiefase 2: wat moet er nog worden gedaan?

Nadere informatie

Toelichting. 1. Inleiding

Toelichting. 1. Inleiding Toelichting 1. Inleiding 1.1. Doel en achtergrond van de legger De legger watergangen en bergingsgebieden is een register waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen,

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Object. Transport. Wegdeel. Functie: OV-baan. overweg. spoorbaan. baan voor vliegverkeer. rijbaan autosnelweg.

Pagina 1 van 5. Object. Transport. Wegdeel. Functie: OV-baan. overweg. spoorbaan. baan voor vliegverkeer. rijbaan autosnelweg. Object Transport Wegdeel Verplicht deel (BGT) Functie: OV-baan overweg spoorbaan baan voor vliegverkeer Optioneel deel (IMGEO) rijbaan autosnelweg rijbaan autoweg rijbaan regionale weg verbindingsweg verkeersdrempel

Nadere informatie

Objectenhandboek BGT-IMGeo

Objectenhandboek BGT-IMGeo Objectenhandboek BGT-IMGeo Objectenhandboek IMGeo gemeente Haarlemmermeer. Versie 1.0 Datum: 24 februari 2015 Inhoud 1. INLEIDING.... 6 2. HOE WIL DE GEMEENTE HAARLEMMERMEER HET IMGEO BESTAND KWALITATIEF

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT en Voortgang transitiepilots BGT Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Deelnemersbijeenkomst Stichting GBKN Gelderland/Flevoland, 5 oktober 2011 Inhoud deel SVB-BGT Belang

Nadere informatie

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen.

Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en dit ingaande 15 april 2009 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage leggen. DB 06-04-2009 Agendapunt: o5 Sittard, 10 maart 2009 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Vrijstellingsbesluit recreatief medegebruik wandelaars Voorstel Het ontwerp-vrijstellingsbesluit vaststellen en

Nadere informatie

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren

Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen. Rudolf van Summeren Startbijeenkomst Transitieregio N-Limburg 1 e ervaringen Rudolf van Summeren Basisregistratie Grootschalige Topografie I IMGEO IMBGT Agenda: - Venray? - Waarom doen we het? - Venray naar IMGeo 1.0: wat

Nadere informatie

Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden

Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden Gemeente Westland 22 november 2012 Agenda Stand van zaken BGT Transitieplan en planning Pauze De rol van de bronhouder (Friso Penninga) - Bronhouderprofielen

Nadere informatie

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011

Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Logo Bijlage 10 Watertoets A2 s-hertogenbosch Eindhoven, februari 2011 Ten behoeve van de watertoets voor de verbreding van de A2 s-hertogenbosch - Eindhoven is gezocht naar mogelijkheden om water te infiltreren,

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken

Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken Kwaliteitsmanagement BGT de stand van zaken Slotevents BGT Arno de Ruijter, IenM Richard Witmer, Kadaster Adrie Noorlander, SVB-BGT BGT-contactdag Noord BGT-contactdag Oost BGT-contactdag West BGT-contactdag

Nadere informatie

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013

Pauze. Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Pauze Frans Olthof en Ingrid Hugen 21 November 2013 Stand van zaken BGT Financiën Plan van aanpak / detailplanning TMT - Transitie Monitor Tool BRAVO 1 en 2 Werkconferenties BGT in a day (Assembleren)

Nadere informatie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie

LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie LSV-workshop 19 oktober 2006 afstemmen bronhouderdata grootschalige topografie De GBK Rotterdam en de GBK (stad en haven) Topografie Producerende Gemeente voor eigen risico/rekening, volledig eigenaar

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB.

Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Modellering geplande (geometrie)wijzingen binnen het informatiemodel RSGB. Concept 0.8, september 2013 1. Aanleiding Begin dit jaar is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het InformatieModel

Nadere informatie

Van BGT naar BRT. Richard Witmer Geo Gebruikers Festival 6 sept 2016

Van BGT naar BRT. Richard Witmer Geo Gebruikers Festival 6 sept 2016 Van BGT naar BRT Richard Witmer Geo Gebruikers Festival 6 sept 2016 - Roadmap - BGT als ondergrond - Kwaliteitsaspecten - Toekomst BGT naar BRT 2 BGT naar BRT Roadmap Fase Opmerkingen fase Onderdeel fase

Nadere informatie

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012

EBO (Eigendom, Beheer en Onderhoud) staten en toelichting Ecologische Verbindingszone Ter Wisch versie 25 mei 2012 Waterlopen: Nummer Naam Eigendom Beheer Onderhoud Bijzonderheden OAF-W-3118 Ruiten Aa Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s Waterschap Hunze en Aa s OAF-W-3138 Ruiten Aa Waterschap Hunze en

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Wat is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang

Nadere informatie

Stappenplan: Systematiek voor de bepaling van het afvoerend oppervlak

Stappenplan: Systematiek voor de bepaling van het afvoerend oppervlak Stappenplan: Systematiek voor de bepaling van het afvoerend oppervlak Opdrachtgever: Platform Water Vallei en Eem Versie D03 Datum April 2015 Opgesteld door Melle Eijkelkamp Henk van Wieringen Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie

Directie GVA. Controleprotocol BRT: TOP10NL. Product- en Procesbeheer 1.1. Versie Directie GVA Product- en Procesbeheer Directie Geo Product- en Procesbeheer Datum 1 van 8 Datum Auteur Opmerking 1.0 1 november 2011 Kadaster Eerste versie Controleprotocol Kadaster Herziening Controleprotocol

Nadere informatie

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem.

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem. Inleiding De afgelopen jaren is er door de overheden veel geld gestoken in het opwaarderen van de Friese vaarwegen. Ook de komende jaren wordt er nog veel geïnvesteerd. De uitdaging is om dit prachtige

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

Handleiding bij: controle nieuwe perceelsregistratie

Handleiding bij: controle nieuwe perceelsregistratie Handleiding bij: controle nieuwe perceelsregistratie Wat staat er in deze handleiding? Dienst Regelingen heeft de grenzen van uw geregistreerde percelen aangepast en gekeken of de percelen in hun geheel

Nadere informatie

Rapport Aggregatie en de BGT

Rapport Aggregatie en de BGT Rapport Aggregatie en de BGT Geonovum Auteur: Jantien Stoter, GISt, OTB, TU Delft & Geonovum datum Oktober 2013 versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van dit onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding

17 Peilafwijking 17.1 Inleiding 17 Peilafwijking 17.1 Inleiding Rijnland is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van het waterpeil. In peilbesluiten legt Rijnland vast welk peil in het betreffende gebied door Rijnland

Nadere informatie

Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid

Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid 14:15-14.45 Stand van zaken SVB-BGT: IMGEO 2.1 facility kosten aanbestedingsstrategie 14.45 15.00 Project Venray 15.00-15.15 Het assemblageproces 15.15-15.30

Nadere informatie

Registratie van boringen.

Registratie van boringen. Werkgroep Z-coördinaat. Registratie van boringen. Door: werkgroep Z-coördinaat Datum: 20 oktober 2016. Versie: 1.1. blad : 1 (9) 1 Inleiding. In dit document wordt beschreven hoe de loop van, als bijvoorbeeld,

Nadere informatie

Objecten ontwerp Verklaring Soort geometrie As Riool as van het riool. Ligging

Objecten ontwerp Verklaring Soort geometrie As Riool as van het riool. Ligging Bijlage 1 Voorkeur voor inhoud en uitwisselingsformaat van matenplantopografie bij levering aan het centraal loket. Hierbij een beschrijving van de gewenste inhoud en uitwisselingsformaat. Mogelijk kan

Nadere informatie

Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen

Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen maart 204 Inhoud. Inleiding... 2. Beleidsregel algemeen... 2 3. Beleidsregel bebouwing... 3 4. Beleidsregel kabels en leidingen... 8 5. Beleidsregel buitengewoon

Nadere informatie

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra

FAZ: Ja 15-5-2013. Opdrachtgever: Jelmer Kooistra Onderwerp: Realisatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nummer: Bestuursstukken\1365 Agendapunt: 8 DB: Ja 22-4-2013 BPP: Nee Workflow Opsteller: Schelte Kooistra, 0598-693280 Beleid, Projecten

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2013

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2013 De stand van de BGT Monitorrapportage november 2013 De stand van de BGT Monitorrapportage november 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 7 Rapportage november 2013 8 Leeswijzer 9 1 Organisatie 11 2

Nadere informatie

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK

EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK EENDUIDIGE BEPALING AFVOEREND VERHARD OPPERVLAK A) Aanleiding en Doel Het verhard oppervlak wordt door de gemeenten bepaald voor het opstellen van een Basis RioleringsPlan (BRP). De aanpassingsfrequentie

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

Stroomgebieden van het Waterschap Roer en Overmaas

Stroomgebieden van het Waterschap Roer en Overmaas 2 /' >.»< ; :?""''? ( ; *r Stroomgebieden van het Waterschap Roer en Overmaas BIBLIOTHEEK H. Kleijer Rapport 224 -L. *Z &V DLO-Staring Centrum, Wageningen, 1993 CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS 0000 0521 8546

Nadere informatie

Objectenhandboek IMGeo Kempengemeenten. Versie 1.0 Datum: 18 juli 2014

Objectenhandboek IMGeo Kempengemeenten. Versie 1.0 Datum: 18 juli 2014 Versie 1.0 Datum: 18 juli 2014 Voorwoord Onze omgeving verandert continu! De omgeving waarin wij leven, wonen en werken verandert voortdurend. Wegen worden aangepast, woningen en bedrijven worden verbouwd

Nadere informatie

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Algemene regel 22 22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Een algemene regel vervangt de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

Programma bijeenkomst Transitieteam

Programma bijeenkomst Transitieteam Programma bijeenkomst Transitieteam 10:00 Stand van zaken SVB-BGT en de hele keten. 10:20 Eerste evaluatie moment koploper bronhouders. 10:30 Eerste ervaringen mini-competitie Zeeland. 10:35 Pauze 10:50

Nadere informatie

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen Colofon Datum : Oktober 2014 Versie : 1 Document : 14-18137 / 3760_3 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Ceciel van Iperen CROW-cluster Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur Stand van zaken IMBOR 1.Korte introductie rol

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Data (model) voor Waterveiligheid

Data (model) voor Waterveiligheid Data (model) voor Waterveiligheid Lennaert Denekamp Adviseur Waterkeringen Dinsdag 13 december 2016 11:30 12:15 Inhoud presentatie Voorstellen en inhoud presentatie Algemeen beeld van DAMO Aan de slag

Nadere informatie

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht

Diverse kavels. Groenstrook Zeemanskade Parallel gelegen aan de N482 te Sliedrecht blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Kadastrale gegevens... 3 1.4. Kenmerken... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Loopbrug... 4 1.7. Ontsluiting...

Nadere informatie

Nieuwe TOP10NL op basis van BGT Alle niet eerder behandelde thema s. Jan Bakermans Jantien Stoter Marc Post Marcel Reuvers Peter Lentjes

Nieuwe TOP10NL op basis van BGT Alle niet eerder behandelde thema s. Jan Bakermans Jantien Stoter Marc Post Marcel Reuvers Peter Lentjes Nieuwe TOP10NL op basis van BGT Alle niet eerder behandelde thema s Jan Bakermans Jantien Stoter Marc Post Marcel Reuvers Peter Lentjes Introductie Datum Plaats en tijd Onderwerpen 27 mei Zwolle, 14:00

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd. 12 september 2017

Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd. 12 september 2017 Informatiebijeenkomst Waterloop Bosschenhoofd 12 september 2017 Inhoud 1. Voorstellen 2. Doel bijeenkomst (aanleiding/opgave) 3. Huidige situatie 4. Gezamenlijke opgave 5. Onderhoud aan sloot 6. Verstevigen

Nadere informatie

Meer weten? Bel Martin van de Beek van de afdeling Waterkeringsbeheer, tel. (030) 634 58 61.

Meer weten? Bel Martin van de Beek van de afdeling Waterkeringsbeheer, tel. (030) 634 58 61. Legger Regionale waterkeringen raadplegen Op de legger regionale waterkeringen zoekt u uw adres op en daarna zoomt u maximaal in op de kaart om alle onderdelen te zien. Hieronder volgt meer uitleg. Kaartgebruik:

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT de stand van zaken Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Contactmiddag Stichting GBKN-Zuid, 16 november 2011 Onderwerpen Algemene stand van zaken BGT Organisatie SVB BGT

Nadere informatie

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Inleiding In de expertgroep informatiemodellen van 14 februari jl. is besloten bestemmingsplannen op te nemen in het RSGB. Het InformatieModel

Nadere informatie

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Participatie Domein Ruimtelijk beleid en visie Domein WABO Domein Geo Domein bestuur UITFASEREN VISIE

Nadere informatie

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Wat zijn primaire waterkeringen? Primaire waterkeringen zijn dijken en kades die het Rivierengebied beschermen tegen het rivierwater van de

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Nederland 3D. Productbeschrijving Aandachtspunten Aan te leveren gegevens. www.geonext.nl

Nederland 3D. Productbeschrijving Aandachtspunten Aan te leveren gegevens. www.geonext.nl Nederland 3D www.geonext.nl Inhoud Pag. Inleiding 3 Overzicht producten 4 Opwaardering 3D vectorbestand naar LOD0 5 Maaiveldtriangulatie 6 LOD1 3D stadsmodel 7 LOD2 3D stadsmodel 8 Taludmodellering 9 Inkleuren

Nadere informatie

1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? 2. Een zorgplicht, wat wordt er van mij verwacht?

1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? 2. Een zorgplicht, wat wordt er van mij verwacht? FAQ s 1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? Nee, Rijnland geeft vertrouwen en ruimte waar dat kan en stelt voorwaarden waar dat moet. Iedereen heeft minimaal de verplichting om zorgvuldig

Nadere informatie

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg

Toelichting. 1 Toelichting op aanvraag omgevingsvergunning. 1.1 Inleiding. Onderdeel Maaseikerweg Toelichting Betreft Toelichting op vergunningaanvraag Sluitstukkaden Maasdal Cluster B: Grevenbicht Roosteren Onderdeel Maaseikerweg Ons kenmerk WRO115-OV2.0 Datum 16 december 2015 Behandeld door Kragten

Nadere informatie

Rapportage Transitiepilots BGT

Rapportage Transitiepilots BGT Programma BGT Rapportage Transitiepilots BGT ersie 1.0 17 juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Managementsamenvatting...5 Transitiepilots...5 Pilots beheer en bijhouding...9 Pilot levering aan Landelijke

Nadere informatie

Studiedag 3D Topografie 3D in TOP10NL

Studiedag 3D Topografie 3D in TOP10NL Studiedag 3D Topografie 3D in TOP1NL Nico Bakker Topografische Dienst Kadaster Agenda 3D in TOP1vector/Topografische kaarten 3D in TOP1NL Tekortkomingen in TOP1NL Onderzoek verbetering 3 D modellering

Nadere informatie