inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen"

Transcriptie

1 jaarverslag

2 inhoud 2 Voorwoord 2 Kengetallen 4 jaarverslag 21 Jaarrekening 4 Directieverslag 21 Geconsolideerde jaarrekening QNH Consulting Geconsolideerde balans per 31 december FastFlex Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Young Colfield Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Overzicht van totaalresultaat van de 9 Sociaal jaarverslag QNH Consulting rechtspersoon over Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening FastFlex Young Colfield 41 nkelvoudige jaarrekening nkelvoudige balans per 31 december 14 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen QNH Consulting FastFlex Young Colfield 16 Financieel jaarverslag Toelichting omzet, kosten en resultaat 18 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen nkelvoudige winst-en-verliesrekening over Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen Jaarverslag Q24 1

3 Q24 Beheer B.V. voor woord QNH Consulting B.V. FastFlex Sourcing B.V. QNH Consulting Midden B.V. FastFlex B.V. QNH Consulting Noord B.V. FastFlex Payrolling B.V. Young Colfield B.V. QNH uregio BVBA QNH Consulting Zuid B.V. QNH Managed Services B.V. QNH Managed Infrastructure Services B.V. QNH Research B.V. Is nog het jaar waarin de groeps strategie wordt omgezet in Groei een label strategie, is het jaar van de praktijk. Vanaf 1 januari Groei - in de brede zin van het woord - is essentieel voor alle opereren de drie labels - QNH Consulting (IT-dienst ver drie de labels van Q24 Beheer. Niet alleen groei in het aantal lening), FastFlex (sourcing) en Young Colfield (talent develop- medewerkers, maar ook groei in kwaliteit en professionaliteit ment) als zelfstan dige bedrijven met een eigen strategie, een staan bij alle labels hoog op de prioriteitenlijst van en 214. eigen management, een eigen sales afdeling, eigen doelen en Luisteren naar de klant en focus aanbrengen in de dienst - een eigen go-to-marketstrategie. QNH Group vaart dan verder ver lening is key, evenals klanten binnenhalen en deze weten onder de vlag van Q24 Beheer. te behouden. Dat betekent dat in een groot appèl wordt gedaan op de Vooruitblik zelfstandigheid van de labels. n toch blijft in elk label het dna Ondanks schommelingen in de markt beginnen we 214 positief. van Q24 Beheer herkenbaar. Pro fessionaliteit, bevlogenheid en We blijven voorzichtig in onze verwachtingen en willen in eerste de wens om te groeien zijn aanwezig bij elk label. Vandaar dat instantie het resultaat van evenaren. Ook de markt, die nog we dit jaarverslag over het thema groei hebben meege steeds moeilijk en onzeker is, speelt ons parten. Maar we blijven geven. Als we kijken naar de plannen voor 214 richten we ons ervan overtuigd dat de weg die we in zijn ingeslagen, op samen. Door elkaar op de hoogte te houden, ervaringen te de juiste is, inclusief de daarop afgestemde strategie. We zullen delen en samenwerking te zoeken als dat van toegevoegde deze dus blijven perfectioneren en intern en extern communi waarde is, groeien de labels samen. lk in zijn eigen kracht en ceren. Zo vinden we zeker de beste aansluiting op onze klanten met een grote auto nomie. Maar binnen de afgesproken kaders. en de markt. Zo kunnen de labels samen de hele markt bedienen op hun eigen competentiegebieden. Hen Snackers (CO) rwin van den Bosch (CFO) 2 Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 3

4 directie verslag Business Lines Daarom grijpen de directieleden elke meeting aan om de nieuwe Vanuit vijf duidelijke Business Lines speelt QNH in op de vraag- koers uit te dragen. De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar. stukken, wensen en prioriteiten van haar klanten (Lean IT; De Q-factor bewijst dat QNH haar gewenste, optimale mix van Predictive Analytics; nterprise Mobility Management; Cloud dienstverlening aan het realiseren is. Steeds vaker gaat QNH Computing): een langdurige relatie aan met haar klanten op basis van com- Management Consulting petenties, vertrouwen en samenwerking. en goede reden ook QNH verhoogt de business performance van haar klanten door om de tevredenheid van de klanten regelmatig te toetsen. business-it alignment, project- en programmamanagement en Hiervoor ontwikkelt QNH een solide klanttevredenheidssys- service delivery oplossingen. teem, waardoor zij snel kan bijsturen als dit nodig is. De financi- Business Intelligence stellingen, waardoor zij hun prestaties kunnen volgen en verbeteren. Samen Application Development QNH wil haar ambities waarmaken met samenwerking. Zij reali- QNH biedt mobiele oplossingen en portals die communiceren en seert zich dat de bijdrage van iedere medewerker hierin belang- samenwerken optimaliseren. De belangrijkste ontwikkelingen zetten we samen op een rijtje. Wat gaat goed en wat blijft nog wat achter? n belangrijker, waar gaat onze aandacht extra naartoe met als doel dat we kunnen blijven groeien? Onze labels geven antwoord op deze vragen. ële doelstellingen worden eveneens gehaald. QNH vertaalt de strategieën van haar klanten in meetbare doel rijk is. Om het maximale uit de samenwerking te halen respec- Infrastructure Services teert zij hun competenties en creëert zij ruimte om hiermee aan QNH ontwerpt, realiseert en beheert infrastructuren, data center de slag te gaan. Datzelfde geldt voor de regio s. Functioneerden oplossingen en werkplekconcepten, die uitnodigen tot samenwerken de regio s tot nog autonoom, nu werken de regio s meer en bijdragen aan een efficiënte en renderende bedrijfsvoering. samen. De regiodirecteuren komen elkaar regelmatig tegen tij- Managed Services dens de directiemeetings. n nu meer bewust gewerkt wordt QNH beheert de infrastructuur, werkplekken en applicaties van aan lange-termijnrelaties met onze klanten, is samenwerking klanten tegen een vastgesteld bedrag per jaar op 24/7-basis en ook hier belangrijker dan ooit. op maat. Onze mensen QNH Consulting Q-factor (een meetinstrument om haar dienstverlening te waar- QNH vraagt om doelgerichte mensen. Mensen die proactief zijn, deren en te classificeren). met de klant meedenken en altijd meer bieden dan de klant had Van alle labels ondervindt QNH Consulting - kortweg QNH - de meeste gevolgen van de ingezette labelstrategie. QNH laat de FastFlex Van leverancier naar (kennis)partner verwacht. Bevlogenheid en professionaliteit zijn daarbij belang- FastFlex is een kwaliteitsspeler in de Nederlandse markt voor Dichtbij de klant rijke kernwaarden. Voor de mensen die in worden aange- sourcing van hoogopgeleide professionals. Duurzame partner- en externe partij ondersteunt QNH in een aantal sessies bij de nomen, wegen deze kwaliteiten nadrukkelijk mee tijdens de se- ships staan hierbij centraal, met klanten, maar ook met positie van sourcing partner achter zich en werpt zich in de toe- uitwerking van de nieuwe positionering. Deze sessies met de lectieprocedure. QNH ziet haar medewerkers als partners. Zelfstandige Professionals (ZP-ers) en leveranciers. Voor deze komst op als IT consulting partner. In de nieuwe strategie is QNH directie wijzen uit hoe het nieuwe organisatiemodel moet wor- Vanuit dat gezichtsveld investeert zij ook graag in kennis en klanten zijn toegang tot de beste specialisten en operational de partner bij wie klanten terecht kunnen met hun uitdagingen. den ingericht en hoe de verantwoordelijkheden moeten worden kunde en biedt zij opleidingsmogelijkheden. excellence belangrijke waarden in de dienstverlening. Door vanaf het eerste moment mee te denken over business verdeeld. Zo wordt een overtuigde keuze gemaakt om de orga- cases, zal QNH duurzame vertrouwensrelaties opbouwen met nisatie in te richten per regio. Als de klant centraal staat, is De QNH-business units zijn samengesteld op basis van compe- Maatwerk haar klanten, opschuiven in de toegevoegde-waardeketen en dichtbij-de-klant-staan belangrijker dan ooit. Op basis van dit tenties, verdeeld over drie regio s. We bereiken customer inti- Partnership in sourcing gaat over maatwerk. Naast Recruitment customer intimacy bereiken, de basis voor partnership. uitgangspunt richt QNH zich duidelijk op value propositions. Zij macy door medewerkers en klanten regionaal te verbinden. In en Contract Management ondersteunt FastFlex organisaties analyseert de product-marktcombinaties die aansluiten op de elke unit werken mensen met dezelfde achtergrond, kennis en met Quality Sourcing. Zo realiseert zij voor haar klanten specifieke wensen van haar klant. ervaring. Zij weten dat je pas kunt groeien als je weet te delen. xcellent Community Management Daarom organiseert QNH regelmatig bijeenkomsten, waar in- Kostenefficiëntie Partnership in IT Stap voor stap Het denkwerk voor deze stap is al begonnen in ; vanaf krijgt de nieuwe strategie gestalte. Maar QNH realiseert zich dat Daarnaast definieert QNH een aantal kennisgebieden, elk met zichten en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Door elkaar Compliance dit tijd vraagt. Om die reden trekt zij er drie jaar voor uit. zijn eigen thought leader. De thought leader onderhoudt het con- te coachen groeien de medewerkers samen. Mobiliteit en Kennisborging Gedurende deze periode zal zij duidelijk naar de markt positio- tact met de unitmanagers over de regio s heen en zorgt ervoor neren dat zij een IT consultancy partij is. Zij stelt ook duidelijke dat competenties en kennis worden geborgd én uitgewisseld, Resultaat in Kwaliteit, Financiën, Groei Toenemende concurrentie doelen. In 215 moet 5% van de omzet voortkomen uit consul- zodat het wiel niet steeds opnieuw wordt uitgevonden. Ook De ontwikkelingen rondom de nieuwe strategie maken van In staat het businessmodel van resource management ting activiteiten, 25% uit managed services en 25% uit sour- zorgt hij ervoor dat er qua kennis en focus op het desbetref- een turbulent, maar mooi en dynamisch jaar. De professionals partijen onder druk. De toenemende digitalisering van de cing. Om de vorderingen meetbaar te maken, introduceert zij de fende kennisgebied afstemming en eenduidigheid is. moeten doordrongen raken van deze nieuw ingeslagen weg. keten maakt dat de gepercipieerde toegevoegde waarde van 4 Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 5

5 contractmanagement sterk daalt. Daarnaast neemt de concur- Vooruitzichten rentie in de markt toe. Met de opkomst van het Managed Service De initiatieven zijn succesvol. De onderzoeken oogsten bij klan- Providermodel dienen steeds meer uitzendorganisaties zich ten en prospects hoge rapportcijfers, waardoor de onderlinge aan. Als gevolg van deze ontwikkelingen worden de marges dun- band versterkt. Bij meerdere organisaties wordt de basis gelegd ner en proberen inhurende organisaties en ZP ers de resource voor duurzaam partnership. De rapporten openen deuren naar management partijen buiten de deur te houden. FastFlex speelt webinars, nieuwe-klantgesprekken en hernieuwing van de hierop in door zich te ontwikkelen tot kwaliteits- en kennis dienstverlening partner. Zo doet zij een aantal gerichte marktonderzoeken, waarmee zij haar profiel en haar dienstverlening aanscherpt. FastFlex verwacht in 214 en 215 een voorzichtig herstel van de Nederlandse economie. De vraag naar flexibele resources zal Samenwerking levert hoge klanttevredenheid. Trendrapport De toekomst aan de ZP er dan zodanig toenemen, dat op diverse vakgebieden zelfs weer In samenwerking met ABN AMRO ontwikkelt FastFlex een trend schaarste zal ontstaan. Dat maakt FastFlex positief over de toe- rapport over de toekomst van de ZP er. Hiervoor wordt de econo komst. Ze heeft er vertrouwen in dat partnerships steeds na- mische marktkennis van ABN AMRO gebundeld met de kennis van drukkelijker de boventoon zullen voeren in haar bedrijfsvoering. FastFlex over de flexibele arbeidsmarkt en in het bijzonder de De overtuiging dat SAMNwerken de sleutel is, levert een hoge zelfstandige professionals. Ruim 7 ZP ers nemen deel aan het klanttevredenheid. Het is dé weg naar een succesvolle toekomst. onderzoek. en greep uit de onderzoeksresultaten? De gemiddelde Verder zal FastFlex in 214 haar profiel verder aanscherpen, ZP er heeft moeite om zich te onderscheiden. Veel ZP ers voelen met als belangrijke pijlers: Compliancy zich uitgeknepen, nu de tariefverlagingen elkaar in ras tempo - Maatwerk voor klanten: van brokership naar Partner in Sleutelwoord bij de volledige dienstverlening van FastFlex is en opvolgen. Nogal wat ZP ers geven aan dat opdrachtgevers hen onvoldoende informeren om de opdracht succesvol te kunnen Quality Sourcing - Maatwerk voor ZP-ers blijft compliancy. Wie zakendoet met FastFlex weet dat de zaken komen om kennis te delen en samen te brainstormen over zijn geregeld volgens de laatste wet- en regelgeving. Dit bete- een nieuwe aanpak van de sterk veranderende wereld. kent voor de klant van FastFlex 1% ontzorging, zeker omdat uitvoeren. n dan is er nog de behoefte om ergens bij te horen. De gemiddelde ZP ers zou vaker andere ZP ers willen ontmoeten. intensieve begeleiding op inhoudelijk én persoonlijk vlak. een platform biedt waar medewerkers en klanten samen Flex Regisseur de regelgeving in deze branche voortdurend wordt aangepast. Binnen de partnerships in quality sourcing biedt FastFlex Whitepaper Cloud Sourcing toegang tot de beste professionals en totale ontzorging. FastFlex publiceert een Whitepaper over de inzet van Cloud Strategische sourcingsmodellen en communities zijn centrale Sourcing. Met Cloud Sourcing kan het inhuurproces efficiënter items in de nieuwe positionering. FastFlex zal de rol van Work worden ingericht. Toegang tot expertise en kennis wordt de komen- force Manager meer en meer achter zich laten en uitgroeien tot de jaren voor veel organisaties cruciaal. Nu organisaties in toe nemende mate gebruikmaken van een interne en externe flexibele Om deze positionering waar te maken heeft Young Colfield twee programma s. Young Colfield Talent Program Allereerst is daar het Talent Program. Met dit tweejarig talent Groeit en bruist development programma is de garantie ingebouwd dat nieuwe Flex Regisseur. Hierbij zal zij de kracht van operational excel- Voor Young Colfield is een turbulent jaar. Dat heeft weinig trainees in alle opzichten kunnen voldoen aan de kwaliteiten die lence verder ontwikkelen. Daarnaast zal een nieuwe organisatie te maken met de plannen die het management heeft gemaakt. Young Colfield haar opdrachtgevers wil bieden. Het universitair schil, zullen HR, business en inkoop nauwer moeten samenwerken. worden opgebouwd die zich volledig richt op de belangen Die liggen eind klaar. Directiewisselingen zorgen ervoor geschoolde talent werkt gedurende twee jaar aan twee tot vier Dit vraagt om de juiste tooling. Hier biedt FastFlex innovatieve IT- van individuele ZP-ers. Deze organisatie helpt de ZP-er zich te dat de plannen gedurende enkele maanden on hold staan. projecten bij verschillende organisaties. Hierbij wordt hij aange- oplossingen. Het vernieuwde community model komt voort uit de onderscheiden, te verbinden met anderen en interessante Pas in december komt hier een einde aan. Dan neemt het moedigd om de opdrachten met een frisse blik en vanuit verschil- gedachtegang van het Cloud Sourcing paper. opdrachten. management bestaande uit Réal van Schie en Susanna Nell lende invalshoeken te benaderen. Zo verbetert hij systematisch zijn de eindverantwoordelijkheid van Young Colfield op zich en is de klantgerichtheid, communicatieve vaardigheden, procesoptimali tijd rijp om de koers in te zetten. satie en project management. Tijdens het gehele programma kan de Benchmark onderzoek Communities Om inzicht te krijgen in de tarievenstructuren en salarisschalen die De communities kunnen op maat per klant/relatie worden op organisaties hanteren, nodigt FastFlex de Top 1 van bedrijven uit gezet. FastFlex gaat de communities ook managen. Vragen als De stip aan de horizon is duidelijk. Young Colfield richt zich op om deel te nemen aan een marktonderzoek. Van de honderd bedrij- Where are my workers? kan zij dan moeiteloos beantwoorden. de verdere positionering van haar label. Zowel de medewerkers ven verlenen dertig bedrijven hun medewerking aan het markton- Zo speelt zij enerzijds in op de behoefte van de ZP er om ergens als opdrachtgevers weten dat Young Colfield derzoek. FastFlex krijgt hierdoor een helder beeld van de gehan- bij te horen. Anderzijds krijgen organisaties de mogelijkheid om teerde tarieven en daarmee een waardevolle informatiebron voor ZP ers die goed gepresteerd hebben, terug te vragen, waardoor met verwondering en nieuwsgierigheid kijkt naar de wereld haar klanten. Zij kan deze nu als vergelijkingsmateriaal bieden dat zij blijven beschikken over de kennis die eerder binnen hun om zich heen. en wereld van grote organisaties die te gever. De talenten starten na een strenge selectieprocedure met tot dusver niet voorhanden was. Hiermee heeft zij een tweede tool organisatie is opgebouwd. Uitgangspunten hierbij zijn: toegang maken hebben met moderne uitdagingen. en wereld die een fulltime in house opleidings programma van één maand dat is in handen om haar positie van kennispartner en objectief adviseur tot expertise, kennis en talentontwikkeling, veilige netwerken vraagt om een nieuwe aanpak. samengesteld op basis van de wensen van de opdrachtgever. te versterken. van gelijkgestemden en het boeien van professionals. trainee rekenen op begeleiding, coaching en trainingen, individueel Dedicated Programs de behoefte en de toegevoegde waarde van jonge profes sionals erkent en ondersteunt. De trainees krijgen een 6 Q24 Jaarverslag en in teamverband. Binnen Dedicated Programs ontwikkelt Young Colfield een maatwerk talent development programma, specifiek voor één opdracht- Vervolgens gaan ze twaalf maanden aan de slag bij de opdracht gever, waarna deze de mogelijkheid heeft om de talenten een vast Jaarverslag Q24 7

6 Alles wat je aandacht geeft groeit. dienstverband aan te bieden. Hierdoor stelt Young Colfield xtra kansen haar opdrachtgevers in staat om op cruciale kennisgebieden de Young Colfield verwacht dat het herstel van de economische instroom van jonge talentvolle eigen medewerkers planmatig situatie voor haar extra positief zal uitpakken. Nu de aandacht te versnellen. voor de crisis langzaam maar zeker wegebt, komt er weer ruimte voor andere zaken, zoals het aanpakken van de vergrijzing. Crisis Repeat business Het gesprek zal weer gaan over nieuwe instroom en de kracht Door de crisis blijft het aantal aanvragen voor opdrachten in van jongeren bij de ontwikkeling van bedrijven. Young Colfield beperkt. Anderzijds plukt Young Colfield de vruchten van ziet deze ontwikkeling graag op zich afkomen. sociaal jaarverslag Als het gaat om Human Resource Management heeft ieder label binnen Q24 Beheer haar eigen strategie. Wel worden deze labels geadviseerd en ondersteund door de Q24 Beheer wat heeft geleid tot een belangrijke professionaliseringslag van alle labels. de gedegen manier waarop zij haar trainees selecteert en voorbereidt op het werk in de praktijk. Dit zorgt voor opvallend veel Samen repeat business. Opdrachtgevers die Young Colfield hebben Kortom, Young Colfield groeit en Young Colfield bruist. Maar het leren kennen, vragen opnieuw om een Young Colfielder. n ook kan sneller, meent het jonge management. Daarom zal zij in het meldenswaardig: tot is het overgrote deel van de opdrach- nieuwe jaar inzetten op de bundeling van krachten. Bijeen ten afkomstig uit de profit-sector. Deze disbalans weet Young komsten en presentaties die tot nu toe voor de eigen mensen Colfield met succes te buigen. Doordat het aantal opdrachten worden georganiseerd, zullen in de toekomst veel vaker plaats- uit de non-profit sector is gestegen, kan zij haar trainees meer vinden met de deuren open. Klanten, trainees, studenten en gevarieerde taken aanbieden. alumni zullen vaker worden uitgenodigd om bij deze inspirerende bijeenkomsten aanwezig te zijn. Want waar mensen samen- Persoonlijk komen en ideeën uitwisselen, gaat groeien vanzelf. Young Colfield streeft naar sterke persoonlijke relaties met haar opdrachtgevers, zodat zij hen kan bedienen met gerichte maatwerkoplossingen. De dienstverlening is primair gericht op het ontzorgen van opdrachtgevers bij hun werving & selectie, opleidingen en begeleiding van jong talent. Ze zoekt voor iedere opdrachtgever de professional die past bij zijn cultuur en zijn specifieke vraag. Vanaf dat moment heeft de opdrachtgever binnen Young Colfield één aanspreekpunt, die het contact onderhoudt tussen opdrachtgever en het talent. 8 Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 9

7 QNH Consulting opgesteld. Zo kunnen eind de arbeidsvoorwaarden worden mauk meewis QNH geharmoniseerd. Uiteindelijk gaan alle medewerkers akkoord QNH is in met 29 medewerkers gegroeid. Hiermee verlo- met de nieuwe arbeidsvoorwaarden. We zitten op dit moment midden in de trans forma tie van detacheringsorgani sa tie naar project organisatie. Zo n omslag realiseer je niet van vandaag op morgen, het is een groeiproces. pen in-, door- en uitstroom naar verwachting. ind telt QNH 39 medewerkers, te weten 43 vrouwen en 347 mannen. RI& Op andere gebieden van het Human Resource beleid gebeurt er In is er aandacht voor het welzijn en het gezondheidsbeleid veel. Als gevolg van de verdere integratie maakt het HR-beleid binnen QNH. Volgens de Arbowet is QNH verplicht om een Risico van QNH een forse professionaliseringsslag. Inventarisatie en valuatie kortweg RI& op te stellen. Tijd om de ergonomie van de werkplekken te inspecteren, risico s Het functiegebouw te inventariseren, calamiteitenplan, psychosociale arbeids Als het medewerkertevredenheidsonderzoek van QNH over omstandigheden en meer te evalueren. QNH inspecteert alle opnieuw uitwijst dat de medewerkers onvoldoende inzicht vestigingen met ondersteuning van een lid van de onderne- hebben in hun functieomschrijving, salarisopbouw en groei mingsraad en een ergonoom van de arbodienst. Vervolgens mogelijkheden, gaat QNH hier in juli mee aan de slag. worden er actielijsten opgesteld en deze worden elk jaar nagelo- Uitgangspunt is een nieuw functiehuis. Hierop volgt een inten- pen. Hiermee voldoet QNH aan de verplichting vanuit de sieve periode van dataverzameling. Alle unitmanagers geven Arbowet. Voor het item werkdruk en werkbelasting is in aan welke functies zij in huis hebben en welke resultaatverant- nog niet de juiste onderzoeksmethode voorhanden. Dit zal wor- woordelijkheden hierbij horen. Zo ontstaat een helder overzicht den opgevolgd in 214. van functieprofielen. en externe partij wordt ingehuurd om Met de implementatie van het functiegebouw zullen dit inzicht Great Place to Work en perspectief sterk verbeteren. QNH wordt als werk gever het Trots is QNH op het feit dat zij door haar medewerkers wordt meest gewaardeerd om de sfeer, cultuur en collega s. gezien als een Great Place To Work. In cijfers groeit de mede- de functies te wegen en te benchmarken. ind wordt Instroom de eerste fase afgerond. De implementatiefase volgt als de Met een instroom van 67 medewerkers is het totaal aantal me- ondernemingsraad heeft ingestemd met het functiegebouw. dewerkers over met 29 gestegen, een toename van 8%, Ziekte Verzuim onder meer te maken met het gevoel van trots, kameraadschap hetgeen in deze markt een mooie prestatie is. Bij de algemene Met een verzuimpercentage van 2,1% en een landelijk gemid- en onderling vertrouwen. Sinds de harmonisatie van de arbeids- instroom van nieuwe medewerkers ligt de focus op kwaliteit. delde van 4% heeft QNH in een opvallend laag verzuimper- voorwaarden beschikken alle medewerkers over een persoonlijk Jos Striekwold OR Nieuw aangetrokken professionals moeten een directe verster- centage. QNH doet zelf de verzuimregistratie, begeleiding en opleidingsplan, in lijn met de gekozen strategie. Ook de transpa- Als OR-lid was ik nauw be trokken bij de harmo nisatie van de arbeids voor waarden. Het was een enorme klus, maar ik ben trots op het resultaat. king zijn voor de organisatie. Daarnaast worden in verschillende het casemanagement van (langdurig) zieke medewerkers. Zij rantie in beloningsstructuren en salarissen is door de harmoni- units young professionals aangetrokken. Dit zijn professionals wordt hierbij ondersteund door een arbodienst. satie sterk verbeterd. Daarnaast heeft QNH duidelijke keuzes werker tevredenheid van 7,1 naar een 7,9 (begin 214). Dit heeft gemaakt in het dienstenportfolio. Deze zijn helder en overzich- met maximaal twee jaar werkervaring, die naar verwachting een hoge ontwikkelcurve zullen laten zien. Communicatie telijk, zodat iedere medewerker de werkplek kan vinden die het Met name de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden en de beste bij hem past. Doorstroom Werken aan ontwikkeling herziening en invoering van het functiegebouw vragen veel Medewerkers van QNH volgen elk jaar een aantal verplichte energie. Gezien de gevoeligheid van de materie zet HR zich na- softskilltrainingen. Daarnaast krijgen zij collectief kennis drukkelijk in om transparant te zijn in haar communicatie en het inhoudelijke opleidingen aangeboden. Hiervoor is een oplei- besluitvormingstraject. Zo krijgen de medewerkers elke maand dingsbudget beschikbaar, dat in geheel is gebruikt. een nieuwsbrief die hen informeert over de stand van zaken. De Hierdoor hebben de professionals van QNH de vereiste certifice- ontwikkelingen worden consequent gepubliceerd op het intra- ringen gehaald. lk eerste kwartaal wordt er met iedere mede- net en via Yammer zijn er interactieve middagen, waarop de me- Harmonisatie arbeidsvoorwaarden werker een ontwikkelingsgesprek gevoerd, waarin de oplei- dewerkers online vragen kunnen stellen. Deze transparante en ander punt wat naar voren komt in het medewerker te vre dingswensen van de medewerker en die van QNH worden werkwijze wordt door de medewerkers zeer gewaardeerd. denheidsonderzoek over is de vraag naar een eerlijke doorgesproken en vastgelegd. Vertrouwenspersonen verdeling op arbeidsvoorwaardelijk gebied. QNH doet in onderzoek naar de mogelijkheden en de financiële consequen- Uitstroom Medewerkers die kampen met integriteitskwesties, bijvoorbeeld ties van harmonisatie van haar drie arbeidsvoorwaarden 38 medewerkers hebben in de organisatie verlaten. Met al confrontatie met ongewenste omgangsvormen, zowel in- als pakketten. Samen met de ondernemingsraad brengt zij de deze medewerkers worden exitgesprekken gevoerd. Gebrek aan extern, kunnen deze bespreekbaar maken bij een vertrouwens- verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen in kaart. Met be- inhoudelijk interessante opdrachten en carrièreperspectief blijkt persoon. In overleg met de ondernemingsraad heeft QNH in elke hulp van de onderzoeksresultaten en in samenspraak met de dan de belangrijkste reden voor vertrek. Nu is dit carrièreper regio een vertrouwenspersoon benoemd. onder nemingsraad wordt een nieuw arbeids voorwaardenpakket spectief wel aanwezig, maar voor veel medewerkers onduidelijk. 1 Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 11

8 Lia Breeuwer FastFlex We denken mee met de klant en leverancier en blijven er naar streven om de processen nog meer te verbeteren. FastFlex Nieuwe medewerkers Om alle doelstellingen te verwezenlijken, is het personeelsbeleid Om nieuwe klanten binnen te halen, trekt FastFlex twee nieuwe erop gericht om de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen. Reindert de Leeuw Young Colfield Ik heb in Zuid-Korea een bijdrage geleverd aan de opbouw en ontwikkeling van IKA Korea. en unieke kans met als resultaat een onvergetelijke ervaring. Young Colfield tie. De medewerkers geven hierop een drietal zaken aan. Zij salesmedewerkers aan. Deze richten zich vooral op de top 3 In de arbeidsvoorwaarden volgt Young Colfield de lijn van QNH. coachingsprogramma verbeterd zien. n behaalde successen Met alle medewerkers worden persoonlijke doelstellingen - Key van Chief Procurement Officers in Nederland en werken volgens Begin telt Young Colfield 33 medewerkers. Gedurende het willen ze nadrukkelijker vieren. Begin 214 behaalt Young Performance Indicators (KPI s) - afgesproken, die direct gerela- strak geformuleerde targets. Ook op de afdeling Business jaar zijn er 1 young professionals die de organisatie verlaten. Colfield een score van 95, hoger dan de score 87 in. teerd zijn aan de doelstellingen. De KPI s worden besproken Development gaat een nieuwe medewerker aan de slag. Deze Met een instroom van 11 nieuwe professionals groeit het totaal tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek in juni. Ze fungeren legt de focus op de duidelijke profilering van FastFlex in de aantal medewerkers naar 34, waarbij er een vrijwel gelijke Met het eerste verzoek van de medewerkers wordt direct ge- tevens als basis voor het toetsen en eventueel bijsturen van de markt en ondersteunt de sales- en tenderprocessen. en vierde verdeling is tussen man en vrouw. start. Met behulp van een duidelijk functieprofiel worden taken, resultaten. Over het algemeen zijn de KPI s gericht op klant nieuwe collega geeft vorm en richting aan aanbestedingen. In tevredenheid, accuratesse, snelheid in administratieve proces- neemt FastFlex deel aan meerdere aanbestedingen, waar- werkzaamheden en samenwerking. door het met name is gelukt om Nationale Nederlanden als de coaching te verbeteren (het tweede verzoek van medewer- klant te behouden. kers) wordt begin 214 een pilot gestart met een coaching strip- willen de primaire arbeidsvoorwaarden en de kwaliteit van het verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzichtelijk gemaakt Verdeling mannen vrouwen en gekoppeld aan een bijbehorend salaris. Om de kwaliteit van penkaart voor de talenten. De kaart is goed voor twee bezoeken Niels Huismans FastFlex Functioneringsgesprekken Beoordelingsgesprekken bij een interne en twee bezoeken bij een externe coach. Ongeveer een jaar geleden besloten we om ons te ontwikkelen tot kennis partner en nu wordt onze inzet beloond. Met iedere medewerker wordt ieder jaar een functionerings- en Daarnaast maakt Young Colfield een selectie van talent ma- een beoordelingsgesprek gevoerd. Het functioneringsgesprek is nagement tools waarmee de leerpunten van de trainees kunnen gericht op wederzijdse wensen en verwachtingen; het beoorde- worden vastgelegd. Dit geeft de trainee inzicht in zijn kwalita- lingsgesprek op de behaalde resultaten van het voorgaande Anne Spapens Young Colfield tieve groei en vereenvoudigt de communicatie met de opdracht- jaar. Uitgangspunt bij beide gesprekken is de continue ontwikke- Young Colfield geeft je het vertrouwen om uit dagingen aan te gaan. gevers. Het derde verzoek wordt met onmiddellijke ingang inge- ling van de medewerkers. In dit kader wordt ook gekeken of scholing wellicht gewenst is. In hebben deze gesprekken nog onvoldoende plaatsgevonden. In 214 wordt er scherper op toegezien dat alle gesprekken worden gevoerd. Recruitment Great Place To Work De database met ZP ers wordt uitgebreid en geoptimaliseerd. Trots zijn management en team als zij net als in worden Na invoering van het impresario-model kunnen de beschikbare genomineerd als Great Place To Work. Na de nominatie behalen professionals nog pro-actiever worden ingezet bij klanten zij de derde plaats. Deze hoge waardering weerhoudt het en prospects. management er echter niet van om de medewerkers te vragen willigd. De champagnefles komt nu namelijk wat vaker op tafel. waar zij nog verbeteringsmogelijkheden zien in hun werksitua- 12 Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 13

9 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen financieel jaarverslag Q24 Beheer is zich bewust van de wereld om haar heen. Ze groeit en deelt dit graag met degenen die het minder goed hebben getroffen. Ze is er zelfs trots op dat ze haar kennis, kunde, ervaring en technologie kan inzetten voor een betere wereld en gezondere business. lk label doet dit op zijn eigen manier, veelal passend bij haar dienstverlening en doelgroep. De cijfers laten zien waar we staan, waar we vandaan komen en geven ons een richtlijn voor waar we heen gaan. Welke ontwikkelingen spelen een rol in het eindresultaat over? QNH Consulting Cordaid Microkrediet. Hiermee helpt zij ondernemers in ont Kinderen hebben de toekomst. Vanuit deze gedachte zet QNH verzekeren van een betere toekomst. Ook stelt FastFlex elk jaar haar kennis en ervaring in om diverse kinderhulporganisaties te een budget beschikbaar voor sponsorprojecten op maatschap- ondersteunen. De projecten variëren van gezondheidszorg in pelijk gebied. Deze worden aangedragen door de medewerkers Afrika via Amref tot onderwijs- en huisvestingsprojecten via van FastFlex. Zo blijven ook zij betrokken bij de projecten. wikkelingslanden om hun eigen bedrijf op te zetten en zich te Net4kids in India en Nepal. Maar ook dichter bij huis bewijst QNH haar social responsibility. Zo helpt zij via JINC schoolgaande kinderen in de achterstandswijken van Amsterdam bij het maken van de juiste loopbaankeuzes. Young Colfield Young Colfield richt zich in haar social responsibility op maatschappelijke doelen die te maken hebben met talent develop- FastFlex ment. Dit sluit immers naadloos aan op de visie van Young FastFlex zet in belangrijke stappen op het gebied van rekenen op haar steun. Sommige trainees geven gastcolleges Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat zorgt ervoor Nederlands bij het Wibautcollege in Amsterdam. Andere mede- dat zij in het derde kwartaal wordt gecertificeerd op het gebied werkers van Young Colfield doen vrijwilligerswerk bij Amsterdam van MVO. Belangrijke speerpunten zijn het terugbrengen van Cares. n ten slotte krijgt de 1%CLUB regelmatig een helpende de CO2-uitstoot en het welzijn en de veiligheid van de eigen hand toegestoken bij haar activiteiten. Colfield. Inmiddels kunnen drie maatschappelijke organisaties medewerkers. Daarnaast is FastFlex een trouwe supporter van 14 Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 15

10 ontwikkelingen Resultaat haar risicomanagement zal richten. Hiervoor heeft elk risico Het bedrijfsresultaat over bedraagt 1,6 miljoen. Dit is een een owner gekregen, die een werkgroep zal samenstellen om verbetering ten opzichte van de 1,1 miljoen over. Deze het risico nader te analyseren. Op basis hiervan kan dan per Omzetontwikkeling resultaatverbetering is gerealiseerd door een verdere verbete- risico een risicokaart worden opgesteld met onder meer Over daalt de bruto-omzet met 3, miljoen naar 177,7 ring van de bezettingsgraad van de professionals en de structu- verbeterinitiatieven. miljoen. De netto-omzet stijgt echter met 2, miljoen naar rele kostenverlagingen op huisvesting en autoleasing. 56,7 miljoen. Deze stijging is gerealiseerd door een hogere Operationeel bezettingsgraad van onze professionals (74,% ten opzichte De belastingen over het resultaat in procenten zijn ten opzichte Ook in operationeel opzicht vormen de economische omstandig- van 73,4% in ) en positievere resultaten op de projecten van behoorlijk toegenomen. Belangrijkste reden is de heden een risico. De vooruitzichten van beperkte economische van QNH. gedeeltelijke afboeking van de gevormde latentie op de in het groei maken de klanten terughoudend in hun investeringen. verleden geleden verliezen voor zover de verwachting is dat Tevens zorgt de economische situatie voor een lage verande- deze niet gerealiseerd kan worden. ringsgezindheid bij de medewerkers in de IT-markt. Dat maakt Wel stijgen de kosten van door ons ingehuurde medewerkers het voor QNH lastig om deze medewerkers naar zich toe te trek- met 1,6 miljoen naar 13,5 miljoen over. Hierdoor groeit de toegevoegde waarde op de omzet tot 43,2 miljoen oftewel Financiële situatie ken, terwijl medewerkers met het juiste profiel zo belangrijk zijn met,4 miljoen ten opzichte van begin. Door het positieve resultaat na belastingen van,6 miljoen voor de strategische koerswijziging die QNH heeft ingezet. over is het eigen vermogen gegroeid tot 3,1 miljoen. De Kostenontwikkeling solvabiliteit is daarmee - mede door het lagere balanstotaal - Financieel De personeelskosten over nemen toe met,9 miljoen tot verbeterd van 7,3% naar 1,%. Met deze positieve ontwikkeling Het Q24 Beheer-beleid is erop gestoeld om risico s ten aanzien 28,9 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de hogere in het resultaat zijn we binnen ons bankconvenant gebleven. van financiële instrumenten steeds met standaard markt provisies en bonussen als gevolg van de verbeterde perfor- De kredietfaciliteiten zijn dan ook voor 214 gecontinueerd. producten af te dekken. Q24 Beheer ziet het gebruik van eventuele financiële instrumenten niet als key business en wil bij mance over en de salarisstijging van 1,5% per 1 januari. Het gemiddelde personeelsbestand in is nagenoeg Hiermee is er voldoende financiële basis om verder te kunnen gelijk aan dat van. Wel valt op dat er - na de personeels- groeien. Ons streven voor 214 is te groeien met 3 man. Het krimp in - in weer sprake is van een behoorlijke perso- totaal aantal medewerkers van Q24 Beheer brengt ons dan op Wet- en regelgeving neelsgroei bij onze professionals. Het totaal aantal professio- 5 man (directe en indirecte medewerkers). Verwachting is dat Veranderingen in de wetgeving kunnen aanzienlijke bedrijfs nals eind komt op 39 FT s, hetgeen hetzelfde aantal is de netto-omzet in dezelfde lijn zal groeien. Dit alles is afhanke- economische gevolgen hebben. Op dit moment zijn er geen als dat van begin. Tevens zijn onder de personeelskosten lijk van de marktonwikkelingen, die nog steeds onzeker zijn. wetswijzigingen bekend die voor onze bedrijfstak van belang gebruik hiervan geen risico s lopen. zijn. Op dit gebied houden we dan ook geen rekening met grote de kosten van het vertrek van Simon de Koning, COO van QNH en lid van Raad van Bestuur van Q24 Beheer, opgenomen. Hij Investeringen heeft in oktober afscheid genomen van de organisatie. Bij de uitbouw van onze activiteiten in 214 zijn geen substanti- risico s. ële investeringen te verwachten. Natuurlijk komen er reguliere De bedrijfslasten over dalen met 1, miljoen naar 12,8 investeringen zoals laptops en meer maar deze zijn niet miljoen. Hiermee wordt de positieve trend, die in is ingezet, substantieel. Dit jaarverslag is ondertekend op 16 april 214 vervolgd. In deze daling zit een incidentele last van,14 miljoen, te weten de afboeking van het restant van geactiveerde Risicomanagement goodwill met betrekking tot de in verkochte activiteiten Strategie van QNH Research B.V. Verder worden de huisvestingskosten De labelstrategie die in is ingezet, leidt vooral bij QNH tot structureel verlaagd met,2 miljoen op jaarbasis, omdat het een forse strategische koerswijziging. In de toekomst ligt de huurcontract van het pand in Amsterdam wordt opengebroken. focus hier op projecten en oplossingen. Het risico bestaat dat Ook de kosten van de leaseauto s laten een structurele daling Q24 Beheer - door de economische omstandigheden - onvol- zien. Dit komt door een succesvolle tender die leidt tot een nieu- doende tijd krijgt om de koerswijziging te realiseren. en we overeenkomst met Alphabet. behoorlijke winstgevendheid is een vereiste in deze tijd. De impairment-analyse op de geactiveerde goodwill leidt voor Tevens heeft QNH eind het risicomanagement opgepakt. In niet tot verdere afwaardering. Per 31 december be- samenwerking met een externe partij zijn interviews afgenomen draagt de geactiveerde goodwill nog 6, miljoen. bij het management, waarna de risico s in kaart zijn gebracht. H.J.M. Snackers (CO).M. van den Bosch (CFO) Binnen deze risico s is een top 1 opgesteld, waarop QNH zich in 16 Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 17

11 Raad van bestuur en raad van Commissarissen Raad van Bestuur Raad van Commissarissen H.J.M. Snackers (CO) W.J. van Dijk Als lid van de Raad van Bestuur (CO) van Q24 Beheer is Hen Willem van Dijk studeerde conomie en Postdoctoraal Snackers eindverantwoordelijk voor QNH, als algemeen direc- Accountancy aan de rasmus Universiteit in Rotterdam. Hij teur. In 24 was hij een van de oprichters van QNH. Hen startte startte zijn loopbaan als accountant bij de BDO/Dijker Groep zijn carrière bij LC, dat in 1998 door Ordina werd overgeno- (Pricewaterhouse Coopers) en was daarna - van 1988 tot 22 men. Binnen Ordina was hij, na diverse directie functies, het - als CFO en COO verbonden aan Ordina. Op dit moment is hij - laatste jaar verantwoordelijk voor de integratie van de tot dan naast zijn commissariaat bij Q24 Beheer - financieel directeur toe zelfstandige Belgische Ordina bedrijven. Hen heeft een af- van Gestion N.V., Commissaris bij Intermax B.V. en Han!son B.V. geronde IT opleiding aangevuld met NIMA en postdoctoraal en verricht hij advieswerkzaamheden voor diverse bedrijven. Sales Management. B.H.M. Jansen Per 1 januari is een nieuwe wetgeving ingevoerd met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Deze wet bepaalt dat minstens 3% van de leden man en minstens 3% van de leden vrouw moet zijn. Bij Q24 Beheer functioneren zowel een Raad van Bestuur als een Raad van Commissarissen. ind heeft een van de drie leden van de Raad van Bestuur afscheid genomen..m. van den Bosch (CFO) Bob Jansen studeerde enkele jaren wis- en natuurkunde en be- rwin van den Bosch vervult sinds 27 de functie van CFO en gon zijn carrière in de ICT bij IBM. In 1973 richtte hij samen met is in deze hoedanigheid lid van de Raad van Bestuur van Q24 een collega het bedrijf niac op. Dit bedrijf is later opgegaan in Beheer. Hij begon zijn carrière als accountant bij Coopers & Pink Roccade. In 1993 startte hij opnieuw een bedrijf, LC. en Lybrand. Daarna was hij jarenlang werkzaam in verschillende gedeelte van LC verkocht hij in 1998 aan Ordina. Het overige managementfuncties bij Ordina. rwin studeerde Bedrijfs deel deed hij enkele jaren later over aan Imtech ICT. Sindsdien economie en Postdoctoraal Accountancy aan de Universiteit investeert Bob in diverse ICT- en detacheringsbedrijven. Als ad- van Amsterdam. Naast de financiële eindverantwoordelijkheid is viseur en aandeelhouder is hij betrokken bij klinkende namen, rwin voor 214 operationeel verantwoordelijk voor de labels zoals Lodder Applicaties, Mivar, I4talent, Pragma en Q24 Beheer. FastFlex en Young Colfield. M. Hopman Het totale management team (waaronder de Raad van Bestuur) dat verantwoordelijk is voor alle bedrijven die vallen onder Q24 Beheer bestaat in uit negen personen, waarvan twee leden van het vrouwelijke geslacht zijn. Het percentage vrouwen in het management team komt daarmee op 22%. Voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen geldt dat bij toekomstige terugtredingen c.q. aftredingen een evenwichtige samenstelling zal worden nagestreefd. 18 Q24 Jaarverslag Maarten studeerde Algemene conomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In de financiële branche, via de Nederlandse Middenstandsbank, vervulde hij de functie van statutair directeur bij ING Investment Banking en daarna bij ING Corporate Investments. Sinds 1 juli is Maarten als zelfstandig financieel consultant werkzaam in de markt. Als lid van de Raad van Commissarissen adviseert en begeleidt hij de strategische koers van Q24 Beheer. Jaarverslag Q24 19

12 geconsolideerde kengetallen q24 labels & vestigingen jaarrekening aantal medewerkers Young Colfield Q24 33x 8x FastFlex 21x QNH 388x man vs vrouw gemiddelde leeftijd 83% Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Overzicht van het totaalresultaat van de rechtspersoon 37 17% 38,8 solvabiliteit eigen vermogen (x 1.) rendement in % eigen vermogen 17 eigen vermogen bedrijfs resultaat (BIT) 2 Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 21

13 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Activa Bruto-omzet Vaste activa Immateriële vaste activa Directe kosten contracthandling Materiële vaste activa Netto-omzet Financiële vaste activa Vlottende activa 4 Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen externe kosten Voorraad Kosten van uitbesteed werk en andere Lonen, salarissen en sociale lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële Overige waardeveranderingen immateriële vaste activa en materiële vaste activa Passiva Overige bedrijfskosten Groepsvermogen Som der bedrijfslasten 7 Aandeel van rechtspersoon Bedrijfsresultaat in het groepsvermogen Financiële baten & lasten Langlopende schulden Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 8 Schulden aan kredietinstellingen Schulden aan participanten Belastingen resultaat Kortlopende schulden Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen en overlopende passiva Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 23

14 Geconsolideerde kasstroomoverzicht over Overzicht van het totaalresultaat van de rechtspersoon over volgens de indirecte methode Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen) Totaal resultaat van de rechtspersoon Veranderingen in werkkapitaal: Mutatie operationele vorderingen Mutatie voorraden en onderhanden projecten Mutatie operationele schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Betaalde rentes Betaalde winstbelasting Kasstroom uit operationele activiteiten (Des)investeringen in materiele vaste activa (Des)investeringen in financiele vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Mutatie geldmiddelen Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 25

15 toelichting op de Geconsolideerde jaarrekening De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschappijen en Financiele instrumenten de andere in de consolidatie meegenomen rechtspersonen en Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financi- vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overname- ële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als financiële datum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schul- derivaten verstaan. den gewaardeerd tegen de reële waarden. De betaalde good- Algemeen will wordt geactiveerd en afgeschreven over de economische In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans levens duur. De resultaten van afgestote deelnemingen worden wordt de reële waarde van het betreffende instrument toe in de consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop het groeps- gelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële band wordt verbroken. instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de Niet in de Services B.V. en QNH Research B.V. verkocht aan QNH Managed Services B.V. Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsoli- balans opgenomen rechten en verplichtingen. deerde jaarrekening Activiteiten De activiteiten van Q24 Beheer B.V., statutair gevestigd te Daarnaast is per 1 januari 214 de naam van QNH Research B.V. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de bepa- Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten Amsterdam bestaan voornamelijk uit het verlenen van diensten gewijzigd in QNH Managed Services Noord B.V. lingen van Titel 9 Boek 2 BW. wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Beëindiging van bedrijfsactiviteiten De waardering van activa en passiva en de bepaling van het op het gebied van ICT, procesoptimalisatie, marketing en service-innovatie. Zoals eerder vermeld zijn per 31 december 211 al onze activi- resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij Groepsverhoudingen teiten die door onze Poolse vennootschap QNH Polska sp.z.o.o. bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost Q24 Beheer B.V. te Amsterdam staat aan het hoofd van een werden uitgevoerd beeindigd. In het eerste kwartaal zijn anders wordt vermeld, worden de activa en de passiva gewaar- groep rechtspersonen. en overzicht van de gegevens vereist de arbeidscontracten van de nog in dienst zijnde medewerkers deerd tegen kostprijsmodel. op grond van de artikelen 2:379 en 2:14 BW is onderstaand opgezegd en afgerond. Tevens zijn alle doorlopende verplicht opgenomen: ingen zoals huur en leasetermijnen van auto s afgekocht. Per Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze Immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag eind is de poolse vennootschap uiteindelijk geliquideerd. betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve af- zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en schrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarde- mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde verminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast Grondslagen voor de consolidatie van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening bekend zijn op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en In de geconsolideerde jaarrekening van Q24 Beheer B.V. zijn de geworden. de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar Geconsolideerde maatschappijen: Naam Belang Statutaire zetel Aandeel in het geplaatst kapitaal Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Immateriële vaste activa opnieuw beoordeeld. financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende QNH Consulting B.V. Direct Amsterdam 1% maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een over- Omrekening van vreemde valuta s Fast Flex Sourcing B.V. Direct Amsterdam 1% heersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta s wor- Materiële vaste activa Young Colfield B.V. Direct Rotterdam 1% de centrale leiding wordt gevoerd. De geconsolideerde jaar den omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- QNH uregio BVBA Direct Hasselt (Belgie) 1% rekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor in vreemde valuta s gedurende de verslagperiode worden in prijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien QNH Consulting Midden B.V. Indirect Amsterdam 1% de waardering en de resultaatbepaling van Q24 Beheer B.V. de geconsolideerde jaarrekening verwerkt tegen de koers die van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De af- QNH Consulting Noord B.V. Indirect Groningen 1% geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per schrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische QNH Consulting Zuid B.V. Indirect Maastricht 1% De financiële gegevens van Q24 Beheer B.V. zijn verwerkt in de balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgeno- levensduur en worden berekend op basis van een vast percen- QNH Managed Services B.V. Indirect Zeist 1% geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel men in de winst-en-verliesrekening. tage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een even- QNH Managed Infrastructure tuele residuwaarde. r wordt afgeschreven vanaf ingebruik 2:42 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening De buitenlandse groepsmaatschappijen en deelnemingen kwa- neming. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten lificeren als bedrijfsuitoefening in het buitenland met een an- laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de dere functionele valuta dan die van de vennootschap. Voor voor doet. andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en ven- de omrekening van de geconsolideerde jaarrekening van deze nootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening bedrijfs uitoefening in het buitenland wordt de koers op balans- Financiële vaste activa opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen datum gehanteerd voor balansposten en de gemiddelde koers De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de Fusies en overnames en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het voor de posten van de winst-en-verliesrekening. overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen Tevens heeft QNH Consulting B.V. per 1 januari 214 de aan - resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de ge- De omrekeningsverschillen die optreden, worden rechtstreeks tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de ge- delen van de vennootschappen QNH Managed Infrastructure consolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht. ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. amortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale Services B.V. Indirect Amsterdam 1% QNH Research B.V. Indirect Rotterdam 1% Collaboration Solutions B.V. Indirect Amsterdam 1% Fast Flex B.V. Indirect Amsterdam 1% Fast Flex Payrolling B.V. Indirect Amsterdam 1% 26 Q24 Jaarverslag in de enkelvoudige jaarrekening. Jaarverslag Q24 27

16 waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de Onder de financiële vaste activa zijn actieve belastinglatenties vorderingen. opgenomen, indien en voor zover het waarschijnlijk is dat reali- pensioenvordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Ultimo (en ) waren er voor de groep geen pensioen satie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvin- Liquide middelen vorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de Belastingen den. Deze actieve latenties zijn gewaardeerd tegen nominale De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waar- jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie. De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het gelden- waarde en hebben overwegend een langlopend karakter. de. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Voorraden de tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening Langlopende schulden wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstbe- Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking rekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden Pensioenverplichtingen opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengst- Voorziening voor personeelsbeloningen tegen de geamortiseerde kostprijs. slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen waarschijnlijk is. waarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van De vennootschap heeft diverse pensioenregelingen. De Neder met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis landse regelingen worden gefinancierd door afdrachten termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden op- van fifo. aan pensioenuitvoerders, te weten verzekeringsmaatschappijen, genomen onder de kortlopende schulden. Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroom-overzicht Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfonsen. De Onderhanden projecten buitenlandse pensioenregelingen zijn vergelijkbaar met de wijze De onderhanden projecten in opdracht van derden worden ge- waarop het Nederlandse pensioenstelsel is ingericht en functio- waardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten vermeerderd neert. De pensioenverplichtingen uit zowel de Nederlandse als met de toegerekende winst en verminderd met verwerkte verlie- de buitenlandse regelingen worden gewaardeerd volgens de zen en gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op een on- verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze derhanden project niet op betrouwbare wijze kan worden inge- benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen pre- Bruto omzet tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake schat wordt geen winst toegerekend. De projectkosten omvatten mie als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Onder bruto omzet wordt verstaan de opbrengsten welke ver- geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld antwoord worden onder de netto omzet en de opbrengsten getoond. die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijk- welke in het verslagjaar gerealiseerd worden met verleende toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contrac se aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balans diensten onder het hoofd van contracthandling. tueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend. datum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend Winstbelastingen, betaalde en ontvangen interest en betaalde en ontvangen dividenden worden eveneens opgenomen onder even tuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuit- Directe kosten contracthandling Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de onder- voerder, leiden tot lasten voor de vennootschap en worden in de Onder directe kosten contracthandling worden die kosten ver- handen projecten worden als opbrengsten en kosten verwerkt in balans opgenomen in een voorziening. Bij eindloonregelingen antwoord welke rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de gereali- De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte presta- wordt een verplichting (voorziening) voor (coming) backservice seerde opbrengsten met contracthandling. wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactivitei- ties op balansdatum. De mate waarin de prestaties zijn verricht opgenomen indien toekomstige salarisverhogingen op balans- is bepaald op basis van de tot de balansdatum gemaakte pro- datum reeds zijn toegezegd. jectkosten in verhouding tot de geschatte totale projectkosten. de kasstroom uit operationele activiteiten. ten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Netto omzet Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaat- Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het schappijen afgetrokken van de aankoopprijs. De waardering van de verplichting is de beste schatting van de verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder Indien het totaal van alle onderhanden projecten een debet- bedragen die noodzakelijk zijn om deze per balansdatum af te aftrek van kortingen en bonussen en de over de omzet geheven Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, stand vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de wikkelen. Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel belastingen. waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroom vlottende activa. Indien het totaal van alle onderhanden projec- is wordt de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde. ten een creditsaldo vertoont, wordt het totaalsaldo gepresen- Discontering vindt plaats op basis van rentetarieven van hoog- Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar ratio van hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte teerd onder de kortlopende schulden. waardige ondernemingsobligaties. Toevoegingen aan en vrijval de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit finan- van de verplichtingen komen ten laste respectievelijk ten gunste balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte cieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat be- van de winst-en-verliesrekening. kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te trekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt activiteiten. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen te- overzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit gen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de ge- en pensioenvordering wordt in de balans opgenomen wanneer amortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde de vennootschap beschikkingsmacht heeft over de pensioen kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk ge- vordering, wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen wor- achte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van on- economische voordelen die de pensioenvordering in zich den verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten inbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen bergt, zullen toekomen aan de vennootschap, en wanneer de op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico s zijn 28 Q24 Jaarverslag aan dezelfde periode toegerekend. Jaarverslag Q24 29

17 2. Materiële vaste activa Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans per 31 december en overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen: Goodwill Aanschafwaarde Cumulatieve afchrijvingen Boekwaarde per 1 januari (Des)investeringen Afschrijvingen Afboeken activa Afboeken afschrijvingen Mutaties Aanschafwaarde Cumulatieve afchrijvingen Boekwaarde per 31 december (Des)investeringen Afschrijvingen Afschrijvingspercentage Mutaties %-2% De andere vaste bedrijfsmiddelen worden afgeschreven op basis van de in de branche gebruikelijke verwachte levensduur van Aanschafwaarde en overzicht van de immateriële vaste activa is onderstaand opgenomen: Aanschafwaarde Cumulatieve afchrijvingen Boekwaarde per 1 januari Andere vaste bedrijfsmiddelen 1. Immateriële vaste activa Cumulatieve afchrijvingen Boekwaarde per 31 december of 1 jaar, dit reflecteert de verwachte economische levensduur. Afschrijvingspercentage 1% 3. Financiële vaste activa De goodwill wordt afgeschreven op basis van de in de branche gebruikelijke verwachte levensduur van 1 jaar, en overzicht van de financiele vaste activa is onderstaand opgenomen: dit reflecteert de verwachte economische levensduur. Overige vorderingen Boekwaarde per 1 januari Verstrekte leningen Aflossing leningen Totaal mutaties Boekwaarde per 31 december Op balansdatum zijn hieronder begrepen leningen aan aandeelhouders voor een bedrag van (: ). De rentevoet van deze leningen bedroeg 5%. In is op deze leningen afgelost. De resterende looptijd is onbepaald. 3 Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 31

18 6. Liquide middelen Overige langlopende vorderingen Actieve belasting-latenties Voor een bedrag van (: ) staan de liquide middelen niet ter vrije beschikking. Boekwaarde per 1 januari Mutatie Boekwaarde per 31 december Groepsvermogen Aandeel van rechtspersoon in het groepsvermogen Onder de overige langlopende vorderingen zijn actieve belastinglatenties opgenomen voor een bedrag van (: ). Tevens wordt op balansdatum een bedrag van (: 173.3) Voor een toelichting op het aandeel van de rechtspersoon in het groepsvermogen wordt verwezen naar opgenomen onder kortlopende vorderingen. de toeliching op het eigen vermogen in de enkelvoudige jaarrekening. Totaal financiële vaste activa Langlopende schulden en overzicht van de langlopende schulden is onderstaand opgenomen: 4. Voorraad Handelsgoederen Totaal Looptijd Looptijd > 5 jaar Schulden aan Van de voorraden is een oorspronkelijke boekwaarde van nihil afgewaardeerd op lagere marktwaarde. Schulden aan Debiteuren > 5 jaar Rentevoet uribor + 2% ,5% en participanten uribor + 1% % 5-6,5% en uribor + 1% bij de schulden aan kredietinstellingen van de vennootschap De bij de toelichting op de kortlopende schulden vermelde zekerheden voor de schulden aan kredietinstellingen (vestiging pandrecht op debiteuren, vorderingen en voorraden) zijn ook op de langlopende leningen verstrekt door kredietinstellingen van toepassing Belastingvorderingen Onder de langlopende schulden zijn achtergestelde schulden begrepen van Deze leningen zijn achtergesteld Onderhanden projecten Overlopende activa Totaal uribor kredietinstellingen Rentevoet 5. Vorderingen en overlopende activa Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ter hoogte van (: ) zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen, maar opgenomen onder de kortlopende schulden Op de debiteuren is een voorziening voor dubieuze debiteuren getroffen van 1.12 (: ). Op balansdatum zijn onder de overige vorderingen geen vorderingen op aandeelhouders (: ). Tevens zijn op balansdatum onder de overige vorderingen actieve belastinglatenties inbegrepen voor een bedrag van (: 173.3). De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar. 32 Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 33

19 9. Kortlopende schulden en overlopende passiva Financiële instrumenten Liquiditeitsrisico Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tus- verwezen naar de specifieke postgewijze toelichting. Onderstaand sentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeits- is het beleid van de groep opgenomen ten aanzien van financi- risico s beheerst. In de liquiditeitsbegrotingen wordt rekening ële risico s gehouden met beschikbaarheid van liquide middelen De belangrijkste financiële risico s waaraan de groep onderhevig (: eveneens een kredietfaciliteit van 5.68.). De is zijn het renterisico, het liquiditeitsrisico en het kredietrisico. overeen komsten voor de gecommitteerde kredietfaciliteiten Het financiële beleid van de groep is erop gericht om op de korte omvatten noch financiële convenanten noch clausules waaraan Onderhanden projecten termijn de effecten van renteschommelingen op het resultaat te per balansdatum niet wordt voldaan. Uit te keren dividend beperken en om op lange termijn de marktrentes te volgen. De Overige schulden groep maakt geen gebruik van financiële derivaten om de finan- Kredietrisico Overlopende passiva ciële risico s die verbonden zijn aan bedrijfsactiviteiten te De groep beperkt het kredietrisico door gebruik te maken van beheersen. kredietlimieten per financiële instelling en debiteuren door uit- Aflossingen komend jaar op langlopende leningen Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Algemeen sluitend zaken te doen met financiële instellingen en debiteuren Onderhanden projecten Onderhanden projecten in opdracht van derden Totaal gedeclareerde termijnen Gepresenteerd onder kortlopende vorderingen De groep beschikt over een kredietfaciliteit van Renterisico met een hoge kredietwaardigheid. Op balansdatum waren er Het renterisicobeleid heeft tot doel de renterisico s die voortko- geen significante concentraties van kredietrisico men uit de financiering van de groep te beperken en daarmee tevens de netto-rentelasten te optimaliseren. Dit beleid vertaalt 2.16 zich in een gewenst profiel van vastrentende en variabelrenten de posities inclusief liquide middelen, waarbij de variabelren- tende positie in principe niet groter is dan 5% van de netto- In de opbrengsten van het boekjaar is een bedrag van (: ) inzake opbrengsten schuld. uit onderhanden projecten verantwoord. Door de opdrachtgevers is een bedrag van nihil (: nihil) ingehouden op de gedeclareerde termijnen, omdat Q24 Beheer B.V. formeel in gebreke is gesteld. In de onderhanden projecten is een bedrag van (: ) begrepen inzake geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties. Op balansdatum zijn onder de belastingen en premies sociale verzekeringen tevens begrepen passieve belastinglatenties voor een bedrag van (: ). Deze latenties zijn ontstaan door het gebruik maken van de fiscale faciliteit versneld a fschrijven. 34 Q24 Jaarverslag Jaarverslag Q24 35

20 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst- en verliesrekening 13. Overige waardeverminderingen van immateriele en materiele vaste activa 1. Bruto-omzet Dienstverlening Software liminatie Geconsolideerd Materiele vaste activa Polen Totaal Immateriele vaste activa Inhuur Belgie Waardeverminderingen: Nederland Overige bedrijfskosten 11. Lonen, salarissen en sociale lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Huisvestingskosten Autokosten Verkoopkosten Overige personeelskosten Overige algemene kosten Honoraria accountantsorganisatie In de sociale lasten zijn over pensioenlasten begrepen ten bedrage van (: ) Het gemiddeld aantal in de groep werkzame werknemers, berekend op fulltimebasis en uitgesplitst naar activiteit, bedroeg: Direct Indirect Deloitte Accountants B.V. Overige Deloitte netwerk Totaal Controle jaarrekening Andere controle opdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein en riskmanagement Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa Immateriele vaste activa Materiele vaste activa 36 Q24 Jaarverslag Controle jaarrekening Andere controle opdrachten Adviesdiensten op fiscaal terrein Jaarverslag Q24 37

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring van de accountant

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017

De directie van Stichting de Ster. Jaarrekening Datum: 28 februari 2017 De directie van Stichting de Ster Jaarrekening 2016 Relatiebeheerder: Frank Kanen Datum: 28 februari 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Kengetallen 2 1.2 Grafieken 4 2 Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Directieverslag 3. Jaarrekening 2012 4. 1 Geconsolideerde jaarrekening 5

Directieverslag 3. Jaarrekening 2012 4. 1 Geconsolideerde jaarrekening 5 IT-Workz Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Publicatiestukken 2012 Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 4 1 Geconsolideerde jaarrekening 5 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012... 5 1.2 Geconsolideerde

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 2013 2 2. Exploitatierekening over 2013 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven Financieel verslag 2016 Stichting Wasven Boerderij Eindhoven 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 A C T I V A Vaste activa Materiële vaste activa 272

Nadere informatie

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort. Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Stichting ITvitae Learning gevestigd te Amersfoort Jaarrekening over het boekjaar 9 december 2013 tot en met 31 december 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Fiscale

Nadere informatie