Wij vergoeden de kosten die onder de dekking van de ziektekostenverzekering (standaard of uitgebreid) vallen, ook als ze gemaakt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij vergoeden de kosten die onder de dekking van de ziektekostenverzekering (standaard of uitgebreid) vallen, ook als ze gemaakt"

Transcriptie

1 oom VERZEKERINGEN Dekkingsoverzicht Global Traveler-Verzekering Ziektekostenverzekering bijbehorende polisvoorwaarden: GTZ2010 Kosten door molest Wij vergoeden de kosten die onder de dekking van de ziektekostenverzekering (standaard of uitgebreid) vallen, ook als ze gemaakt worden als gevolg van molest. Molest is gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Molestkosten zijn verzekerd op onderlinge basis. Dit betekent dat u kostprijs vergoed krijgt, als er voldoende in de molestkas zit. Als er onvoldoende in kas zit, krijgt u een percentage vergoed. Ziektekosten De hieronder genoemde kosten vergoeden wij alleen als ze medisch noodzakelijk zijn. Wij vergoeden maximaal het bedrag dat is goedgekeurd door de officiële instanties in het land waar de medische behandeling plaatsvindt. In Nederland is die instantie de NZa. Standaard en Uitgebreide dekking Huisarts Medicijnen Onderzoeken, zoals laboratoriumonderzoek Specialist Ziekenhuisopname, waaronder verpleging, specialist, onderzoeken en andere bijkomende kosten Maximaal 365 dagen. Als er in het ziekenhuis meerdere verpleegklassen zijn, dan vergoeden wij de kosten van de verpleegklasse die gelijkwaardig is aan de 3 e klasse van een Nederlands ziekenhuis. Transplantatie (beenmerg, bot, hoornvlies, huidweefsel, nier, hart, lever (orthotoop), long, hart/long en nierpancreas) Nierdialyse Plastische chirurgie Wij vergoeden deze kosten alleen bij: verminking die door een ongeval ontstaan is. ernstige afwijkingen die direct bij de geboorte aanwezig en geconstateerd zijn. Ziekenvervoer Bij eigen vervoer maximaal 0,20 per km. Revalidatiedagbehandeling Fysiotherapie en oefentherapie Logopedie Vaccinaties en immunoglobulinen tegen hondsdolheid en tetanus Maximaal 25 behandelingen per persoon en per verzekerd jaar Maximaal 25 behandelingen per persoon en per verzekerd jaar Wij vergoeden deze kosten alleen nadat u aan het risico op besmetting bent blootgesteld. 1/6

2 Standaarddekking Tandheelkundige behandelingen Maximaal 350,- Wij vergoeden deze kosten alleen als ze het gevolg zijn van een ongeval. Uitgebreide dekking Maximaal 350,- Ongeacht de oorzaak, dus niet alleen als gevolg van een ongeval. Orthodontie - Alleen voor personen tot 21 jaar. Maximaal 1.200,- per persoon voor de volledige periode dat verzekerde bij de maatschappij verzekerd is. Bij sommige kaakorthopedische afwijkingen geldt de maximumleeftijd en de maximale vergoeding niet. Hulpmiddelen - Volgens het Reglement Hulpmiddelen Psychotherapie - Maximaal 700,- Wij vergoeden de kosten alleen als de therapie wordt gegeven door een psychotherapeut of een psychiater. Alternatieve geneeswijzen - Maximaal 500,- Second opinion (advies vragen aan een andere specialist) - Wij vergoeden deze kosten alleen bij Erfelijkheidsonderzoek - ingrijpende behandelingen. Preventief onderzoek van hart en - 1x per 2 jaar bloedvaten Preventief onderzoek naar borstkanker - 1x per 2 jaar Alleen voor vrouwen van 50 jaar of ouder. Preventief onderzoek naar baarmoederhalskanker Preventieve jeugdgezondheidszorg - 1x per 5 jaar - Alleen voor vrouwen van 30 tot 60 jaar. vergelijkbaar met Nederlands consultatiebureau Preventieve kindervaccinaties - Wij vergoeden alleen de vaccinaties die in Nederland in het Rijks Vaccinatie Programma van het RIVM zijn opgenomen en onder de AWBZ vallen. Preventieve vaccinatie tegen griep - Orale anticonceptiva - 2/6

3 Zwangerschap en bevalling Standaarddekking Er is alleen dekking (kostprijs) voor onvoorziene noodsituaties die acuut medisch ingrijpen noodzakelijk maken. Andere kosten zijn niet gedekt. Uitgebreide dekking Tijdens de eerste 12 maanden is er alleen dekking (kostprijs) voor onvoorziene noodsituaties die acuut medisch ingrijpen noodzakelijk maken. Na de wachttijd van 12 maanden is er ook dekking voor andere kosten. Zodra u bekend bent met de zwangerschap moet u de OOM Alarmcentrale inschakelen. Als u dat op tijd doet, vergoeden wij kostprijs. Doet u dat niet of te laat, dan vergoeden wij maximaal 65% van de kosten. Kraamzorg - Maximaal 1.500,- Fertiliteitsbevorderende behandelingen Kunstmatige inseminatie (KI) In vitro fertilisatie (IVF) - De eerste 12 maanden is er geen dekking. Daarna is er dekking als de vrouw jonger is dan 40 jaar en er sprake is van primaire kinderloosheid. Vergoed wordt dan: KI: maximaal 3 behandelingen. IVF: maximaal 3 behandelingen en maximaal 3.000,- per behandeling. Sterilisatie - Voor sterilisatie van de man vergoeden wij alleen het bedrag dat een poliklinische behandeling kost. Abortus - SOS-kosten Standaard en Uitgebreide dekking Repatriëring/evacuatie Opsporing/redding De dekking van deze SOS-kosten onder de ziektekostenverzekering is gelijk aan de dekking van de SOS-verzekering. Vervoer stoffelijk overschot Bijzondere onkosten Overige kosten Standaard en Uitgebreide dekking AWBZ-verstrekkingen Als u vanuit het buitenland weer in Nederland komt wonen en AWBZ-verzekerd wordt, dan zijn er voor sommige verstrekkingen wachttijden. Tijdens die wachttijden vergoeden wij deze AWBZ-verstrekkingen. Verblijfskosten Als u als patiënt om medische redenen in de buurt van een ziekenhuis (buiten uw woonplaats) moet blijven, dan vergoeden wij de verblijfskosten tot maximaal 100,- per dag en tot maximaal 2.000,- per ziektegeval. betekent dat wij de kosten volledig vergoeden. 3/6

4 SOS-verzekering bijbehorende polisvoorwaarden: GTZ2010 Kosten door molest Wij vergoeden de kosten die onder de dekking van de SOS-verzekering vallen, ook als ze gemaakt worden als gevolg van molest. Molest is gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Molestkosten zijn verzekerd op onderlinge basis. Dit betekent dat u kostprijs vergoed krijgt, als er voldoende in de molestkas zit. Als er onvoldoende in kas zit, krijgt u een percentage vergoed. SOS-kosten Repatriëring/evacuatie Wij vergoeden deze kosten alleen als een medische behandeling ter plekke niet mogelijk is én de behandeling niet kan worden uitgesteld (dus alleen spoed). In dat geval vergoeden wij: reiskosten van de patiënt (heen- en terugreis). U kunt kiezen om gerepatrieerd te worden naar de dichtstbijzijnde mogelijkheid of naar uw land van herkomst of het land waar u woont. reis- en verblijfskosten van 1 begeleider, als begeleiding medisch noodzakelijk is of als de patiënt jonger is dan 16 jaar. reis- en verblijfskosten van de kinderen jonger dan 24 maanden (die bij ons verzekerd zijn) als de moeder wordt gerepatrieerd. De reiskosten worden kostprijs vergoed (lijnvlucht of charter volgens toeristenklasse). De verblijfskosten worden vergoed voor maximaal 100,- per dag en maximaal 2.000,- per ziektegeval. Opsporing/redding Vervoer stoffelijk overschot Bijzondere onkosten Maximaal ,- per gebeurtenis. Kosten verlenging vliegticket bij ziekte/ongeval tijdens verlof in uw land van herkomst: maximaal 1.200,-. Overkomst van 1 persoon bij levensgevaar/overlijden van een verzekerde: reiskosten (kostprijs) en verblijfkosten tot maximaal 100,- per dag en maximaal 2.000,- per ziektegeval. Telecommunicatiekosten bij gedekte repatriëring: maximaal 125,- per repatriëring. Reisverzekering bijbehorende polisvoorwaarden: RV2010 Bagage Bij diefstal, verlies of beschadiging vergoeden wij de dagwaarde tot maximaal 3.000,- per persoon per gebeurtenis. Voor bepaalde soorten bagage (bijvoorbeeld voor kostbaarheden) gelden maximale vergoedingen. Eigen risico: 125,- per gebeurtenis. Aanvullende dekking voor kostbaarheden (foto-/film-/video-/audio(visuele)-/ computerapparatuur) Kostbaarheden zijn standaard gedekt tot 750,-. U kunt deze dekking verhogen met een verzekerd bedrag naar keuze: 1.000,-, 2.000,-, 3.000,-, 4.000,- of 5.000,-. 4/6

5 Repatriëring Wij vergoeden de reiskosten (heen- en terugreis) bij: levensgevaar (ziekte/ongeval) of overlijden van niet meereizende familieleden in 1e of 2e graad. materiële schade aan woning, inboedel of bedrijf in thuisland. Diefstal of verlies van paspoort of visum Wij vergoeden de reis- en verblijfkosten die u moet maken om naar de plaats te gaan waar een vervangend document wordt afgegeven. Maximaal 450,- voor alle verzekerden gezamenlijk. De vergoeding van het paspoort/visum zelf valt onder de dekking van bagage. Schade aan vakantieverblijf Telecommunicatiekosten Maximaal 450,- per gebeurtenis. Bij een gebeurtenis die onder de reisverzekering gedekt is, vergoeden wij de kosten voor contact met Unigarant of de OOM Alarmcentrale. Voor contact met anderen is de vergoeding maximaal 150,-. Kosten voor logies en levensonderhoud Maximaal 50,- per persoon per dag. Annuleringsverzekering bijbehorende polisvoorwaarden: ANN2010 De annulerings- of overboekingskosten bij het annuleren of voortijdig afbreken van vervoer of accommodatie De verzekering geldt alleen voor reizen van maximaal 2 maanden. Een reis kan privé of zakelijk zijn. Per gebeurtenis wordt maximaal 2.000,- per persoon en maximaal 8.000,- per polis vergoed. Inboedelverzekering bijbehorende polisvoorwaarden: INB2010 Schade aan de inboedel als gevolg van brand, storm of inbraak De vergoeding vindt plaats op basis van premier risque. Dat betekent dat er geen onderverzekering wordt toegepast. De vergoeding is maximaal het door u gekozen verzekerd bedrag. U heeft de keuze uit: ,-, ,- en ,-. Sieraden worden voor maximaal 1.000,- vergoed en audiovisuele apparatuur voor maximaal 2.500,-. Eigen risico: 250,- per gebeurtenis. Er is alleen dekking op het risicoadres dat u heeft opgegeven en op het polisblad is vermeld. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren bijbehorende polisvoorwaarden: AVP2010 Aansprakelijkheid van schade aan Maximaal ,- per gebeurtenis. personen en aan zaken Zekerheidsstelling Maximaal ,-. 5/6

6 Rechtsbijstandverzekering bijbehorende polisvoorwaarden: RB Basisdekking Topdekking U heeft recht op rechtsbijstand. Deze wordt verleend door ARAG Rechtsbijstand. Als ARAG externe kosten maakt, worden deze tot maximaal ,- vergoed. Een zaak wordt in behandeling genomen als het belang minimaal 200,- is. De waarborgsom is maximaal ,- Bij het nieuw afsluiten van een verzekering geldt een wachtermijn van 3 maanden. In principe is er geen dekking voor zaken die zich binnen deze wachttijd voordoen. Tenzij u kunt aantonen dat de gebeurtenis niet te voorzien was. Verhaalsbijstand Verzekerd Verzekerd Strafbijstand Verzekerd Verzekerd Contractsrechtsbijstand Verzekerd Verzekerd Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke bijstand Rechtsbijstand op het gebied van personen- en familierecht Rechtsbijstand op het gebied van onroerende zaken Rechtsbijstand voor achterblijvend onroerend goed in Nederland Ongevallenverzekering bijbehorende polisvoorwaarden: PO2010 Niet verzekerd Niet verzekerd Niet verzekerd Verzekerd Verzekerd Verzekerd. Maximaal 7.500,- verzekerd per geschil. Tegen extra premie mee te verzekeren. Voor bijvoorbeeld geschillen omtrent onderhoud van de woning of burenrechtelijke geschillen (Rubriek E) en verhuur van onroerend goed (Rubriek F). Bij overlijden (rubriek A) Het door u gekozen verzekerd bedrag. U heeft de keuze uit: 5.000,-, ,- en ,-. Bij blijvende invaliditeit (rubriek B) Het door u gekozen verzekerd bedrag. U heeft de keuze uit: ,-, ,- en ,-. Afhankelijk van de mate van invaliditeit, krijgt u een percentage van het verzekerd bedrag uitgekeerd. Bij rijden op een mottorrijwiel van 50 cc of meer Maximaal 25% van het uit te keren bedrag voor rubriek A of B. Als u zonder helm rijdt, dan is de uitkering maximaal 10%. OOM Verzekeringen Postbus GA Rijswijk, Nederland Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) /6 De handelsnaam OOM Verzekeringen wordt gebruikt door OOM Holding N.V., OOM Global Care N.V., OOM Schadeverzekering N.V. en O.O.M. Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A., alle statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend te Rijswijk en ingeschreven bij de K.v.K. Den Haag onder de nummers , , en

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Inhoudsopgave Algemeen voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan wij

Nadere informatie

expatriate Health Insurance

expatriate Health Insurance expatriate Health Insurance VOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN INDIVIDUELE VERZEKERING 2014 Over deze voorwaarden Dit zijn de polisvoorwaarden van uw expatriate Health Insurance (XHI). XHI biedt drie volwaardige

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Business Travel Insurance Collectief. Daarnaast ontvangt u een aantal

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Voorwaarden modelnummer P-R415 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 4439D-14-11 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS!

Wegwijzer VERZEKERING TIP: DIEFSTAL OF VERLIES REISTIPS! Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AFLOPENDE ANNULERINGSVERZEKERING 311.50 01-06 Indeling van de voorwaarden per artikel Dekkingsoverzicht 1. Begripsomschrijvingen 2. Geldigheidsduur verzekering 3. Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche. Algemene Voorwaarden. Lang op Reis. Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12

8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche. Algemene Voorwaarden. Lang op Reis. Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12 8 24 10 S 116 24 39 E Alex Matatula Online marketeer, Europeesche Algemene Voorwaarden Lang op Reis Wat u van ons kunt verwachten 343-201_05-12 Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn.

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. HP voor werknemers Het HP TotaalPakket In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. Bij particulier verzekerden is er steeds meer vraag

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekerd Wonen Pakket. Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekerd Wonen Pakket. Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekerd Wonen Pakket Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Zorgeloos wonen met het Allianz Verzekerd Wonen

Nadere informatie

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt.

Zo claimt u een schade Wilt u een beroep doen op uw Doorlopende Verzekering voor Reizen? Hieronder leest u hoe u verschillende schades claimt. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Verzekering voor Reizen. Het is belangrijk dat u weet

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer CFP-R406 In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking onze rechten

Nadere informatie

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat.

Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. Hieronder leest u enkele tips en adviezen voor als u op reis gaat. Beste klant, Hierbij ontvangt u de Algemene Contractvoorwaarden voor onze doorlopende verzekeringen en de Algemene Voorwaarden voor onze Doorlopende Reisverzekering. Daarnaast ontvangt u een aantal Bijzondere

Nadere informatie

Studenten informatie pakket

Studenten informatie pakket Studenten informatie pakket In de jaren dat u in Nederland aan het studeren bent, wordt u niet alleen met studieboeken geconfronteerd, maar ook met allerhande regelgeving. Een van de zaken die goed geregeld

Nadere informatie

Voorwaarden Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Voorwaarden Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Voorwaarden Unigarant Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering 1 Inhoudsopgave Laat uw vakantieplezier door niets of niemand afpakken. 3 Hoe kunt u de ANWB Alarmcentrale bereiken? 4 Algemene en bijzondere

Nadere informatie

Doorlopende Verzekering voor Reizen

Doorlopende Verzekering voor Reizen 46 37 32 N 9 22 45 E Kavita Hoeseni Schadecoach, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten Hierbij ontvangt u de Algemene Voorwaarden voor onze. Wij raden

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur dekking. Algemene uitsluitingen Verplichtingen bij schade

Begripsomschrijvingen Geldigheidsduur dekking. Algemene uitsluitingen Verplichtingen bij schade Voorwaarden VOORWAARDEN Doorlopende Annuleringsverzekering MODEL GHA Doorlopende annulering 0210 INHOUD Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.13.02 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie

Kortlopende Reisverzekering

Kortlopende Reisverzekering 45 25 53 N 12 20 09 E Richard de Jong Business Analyst, Europeesche Algemene Voorwaarden Wat u van ons kunt verwachten Dit kunt u van ons verwachten onze 13 Hierbij ontvangt u de voorwaarden voor onze

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze ervaring

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket 03 115 14-09 Reisverzekering In de voorwaarden van de Reaal Reisverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (bladzijde 3 en 4).

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Doorlopende Reisverzekering Z.R.14.06

Polisvoorwaarden Zelf Doorlopende Reisverzekering Z.R.14.06 Polisvoorwaarden Zelf Doorlopende Reisverzekering Z.R.14.06 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 4 1.1 Wat bedoelen wij met... 4 1.2 Wat mag je van ons verwachten? 4 1.3 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

Spetter. spatter. met. z n. allen. vakantie. Tijdelijke Reisverzekering

Spetter. spatter. met. z n. allen. vakantie. Tijdelijke Reisverzekering Spetter spatter met z n allen op vakantie. Tijdelijke Reisverzekering Inhoudsopgave 5. Van zorg verzekerd 6. Compleet verzekerd 9. De dekkingen op een rij 10. Extra onderdelen meeverzekeren 11. De premies

Nadere informatie

belangrijke Belt u dan zo snel mogelijk met uw financieel adviseur.

belangrijke Belt u dan zo snel mogelijk met uw financieel adviseur. VOORWAARDEN REAAL Goed Geregeld Pakket - UW REIS In de voorwaarden van de REAAL Reisverzekering leest u: n Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten (pagina 2). n Waarvoor u bent verzekerd

Nadere informatie

Expatriates Pakket Algemene Voorwaarden

Expatriates Pakket Algemene Voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland Expatriates Pakket Algemene Voorwaarden T +31 (0)182 544 916 F +31 (0)182 544 337 E expatriates@goudse.com inhoud Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015

Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Pakketvergelijker Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Geldig vanaf 1 januari 2015 Overzicht van de vergoedingen in 2015 Deze pakketvergelijker geeft u een overzicht van de vergoedingen in 2015 van de basisverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10

Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10 Polisvoorwaarden Zelf Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen Z.A.V.K.L. 13.10 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Kortlopende Verzekeringen 1 Algemeen 3 1.1 Wat bedoelen wij met... 3 1.2 Wat mag

Nadere informatie