Jaarverslag 2010 Vebego International. ertrouwen. in vakmanschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Vebego International. ertrouwen. in vakmanschap"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Vebego International ertrouwen in vakmanschap 1

2 INHOUDSOPGAVE 4 Directieverslag Aantrekkende economie zorgt voor herstel en nieuwe uitdagingen 8 Gemanaged versus geconsolideerd 10 Products & Systems maakt de balans op Met plezier en een frisse dosis vakmanschap 12 Assist, Hago Zorg en EMC Artsen en Verpleegkundigen bundelen krachten Hete hangijzers in de zorg oplossen 14 Vebego nu ook actief op Belgische zorgmarkt Verbinders in de zorg 16 Personeelsdiensten herstelt snel van crisis Stabiliteit door extra flexibiliteit 18 Facility Services Nederland sterker op de kaart Goedkoper kunnen we het niet maken, wel beter 20 Werk aan de winkel bij Facility Services International Sociaal ondernemen hand in hand met financieel rendement 22 Het Nieuwe Werken doet intrede bij Vebego Transitie naar een nieuw tijdperk 24 Maatschappelijk gemotiveerd ondernemen MVO is geen kwestie van afvinken 26 Innovations, Vebego s broedkamer De kunst van het omdraaien 28 De 25 coolste projecten van Vebego 34 Corporate Governance Goed rangschikken en organiseren 36 Bericht van de Raad van Commissarissen 37 Jaarrekening Vebego International AnnettevWaning Met Peter Paul aan het werken aan de nieuwe sites en pagina s van Verantwoord Vebego en de Foundation, hele klus, wordt GOED! theovandermeer Net gelanceerd: Zichtbare verbinding Vebeg

3 VOORWOORD Vertrouwen in vakmanschap 2010 zal de boeken in gaan als een jaar van forse groei. Maar dat is niet het enige wat we ons ervan zullen herinneren. Een jaar waarin we economisch herstel zagen. We tussen de bedrijven door het eerste lustrum van de Vebego Foundation vierden. En natuurlijk zullen we 2010 herinneren als het laatste jaar van Ton Goedmakers als lid van de Raad van Bestuur. Met het toetreden van Ton tot de Raad van Commissarissen is het goed te constateren dat hij in zijn nieuwe rol nauw verbonden blijft bij Vebego. Maar vooral ook dat de organisatie over de waarden en kwaliteiten beschikt om op eigen kracht door te varen. Met bijna medewerkers barsten we van de inspiratie en ideeën, en met Innovations hebben we hét laboratorium om die ideeën handen en voeten te geven. En handen en voeten, de werkvloer, is waar Vebego om draait. De dagelijkse praktijk waarin we ernaar streven vakmanschap ouderwets hoogtij te laten vieren. Door te strijden tegen de waan van de dag, te waken voor bedrijfsblindheid, en door ruim de tijd te nemen voor het continu opleiden, begeleiden en faciliteren van de vakmensen die het doen. In alle geledingen van het bedrijf. Ons vertrouwen in de kracht van vakmanschap blijkt aanstekelijk. Kijk alleen al naar het aantal joint ventures dat we in 2010 startten. In de zorg met instellingen voor wie we soms al tientallen jaren actief zijn; in de Sociale Werkvoorziening waarmee we Publiek-Private Allianties aangaan. Vertrouwen in vakmanschap als sleutel voor succes spreekt bovendien uit het enthousiasme waarmee Hago Next is ontvangen. Laatstgenoemde nieuwe ster aan het firmament verdient een compliment aan het adres van Innovations. In een markt die dermate onder druk is komen te staan dat de werkvloer opriep tot verandering, besloten zij met Hago Next terug te gaan naar de basis. Met zichtbare, aanspreekbare schoonmakers die zoveel mogelijk overdag op locatie zijn. Uitgerust met smartphones gekoppeld aan een slimme portal voor optimale transparantie en sturingsmogelijkheden in te leveren prestaties. Het openstaan voor ontwikkelingen en het omarmen van kansen is één; er daadwerkelijk wat mee doen is waarmee Vebego zich wat mij betreft onderscheidt. Daarbij denk ik niet alleen aan de snelheid en het enthousiasme waarmee Hago Next de branche wist te voorzien van een duurzaam alternatief. Ik refereer bijvoorbeeld ook aan Alpheios die Alpha D 3 -Fogging naar een hoger plan wist te brengen. Deze MRSA - bacterie-desinfectiemethode is nu ook inzetbaar voor bestrijding van virussen. En om een ander voorbeeld te geven zie hoe voorspoedig Orbis Thuiszorg en Assist de handschoen hebben opgenomen om samen hoogkwalitatieve, professionele én betaalbare zorg te bieden. Stuk voor stuk voorbeelden van vakmanschap: in signaleren, ondernemen, doorpakken en uitvoeren. Aan Vebego de taak daar een podium voor te bieden. Zo laagdrempelig mogelijk. We slaan medewerkers met ideeën niet dood met schrijf maar eens een plan, maar ondersteunen ze en voeren haalbaarheidsonderzoeken uit. Managers, inclusief ondergetekende, sturen we regelmatig terug naar de werkvloer. Want groeien door vertrouwen in vakmanschap doe je uiteindelijk ook door als organisatie bij je leest te blijven. Of anders gezegd, hoe effectiever Vebego vakmanschap faciliteert en belemmeringen wegneemt, des te groter is het vertrouwen dat we in 2011 mogen hebben. Ronald Goedmakers Voorzitter Raad van Bestuur Vebego International April 2011 Jaarverslag o bedrijven Vebego: ependers New website Vebego live! rgoedmakers dochter heeft keelontsteking en gaat aan de peneciline. Vanda

4 Directieverslag economie Aantrekkende zorgt voor herstel en nieuwe 2010 was een jaar van ups en downs. Een langzaam aantrekkende economie zorgde voor een herstel van de bedrijfsresultaten bij Personeelsdiensten. Desondanks nam de prijsdruk bij opdrachtgevers toe. En maakte de economische groei de arbeidsmarktuitdagingen weer actueel. In Duitsland kampen we bijvoorbeeld al met personeelskrapte die onze groei remt. In de Facility Services-markten is en blijft de concurrentie hevig. Met aanhoudende prijs- en werkdruk als gevolg. Onze bedrijven handhaven zich in deze moeilijke markt over het algemeen goed. Wel is het duidelijk dat we naar een beter antwoord moeten zoeken op de vraag van klanten naar verdere kostenreductie. Het huidige aanbodmodel heeft de grenzen van maximale efficiency en productiviteit bereikt. De demografische ontwikkeling en politieke arena geven de gezondheidszorgsector zijn eigen dynamiek. Er komt meer en meer ruimte voor ondernemerschap. Instellingen zoeken oplossingen. Onze oplossingen die focussen op innovatie, strakke bedrijfsvoering en het arbeidsvraagstuk sluiten daar direct op aan. Omzetontwikkelingen Als we het over de omzet hebben, hanteren we bij Vebego de begrippen gemanaged en geconsolideerd. De geconsolideerde omzet van 721 miljoen euro bevat de omzet van alle bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft. In de gemanagede omzet worden de inkomsten van de joint ventures volledig meegeteld (zie pagina 8 en 9 voor meer achtergrondinformatie). In 2010 groeide de gemanagede omzet van Vebego met bijna 14% naar 999 miljoen euro. Alle activiteiten droegen bij aan de stijging. Meer dan de helft van de groei is voor rekening van de gezondheidszorgactiviteiten in Nederland en België. Ook Facility Services Nederland leverde een belangrijke bijdrage aan de omzetgroei. De groei van Facility Services International ligt net boven inflatieniveau, net als bij onze Products & Systems-activiteiten. Personeelsdiensten tot besluit wist flink te herstellen door een aantrekkende markt. Resultaatontwikkeling De gemanagede Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) groeide licht meer dan de omzet, met 19% naar 27 miljoen euro. De gewenste winstverbetering hebben we helaas niet gerealiseerd. Voornamelijk als gevolg van problemen in Frankrijk bleef de EBIT achter bij de doelstellingen. Ook bij Facility Services Nederland daalde de winst ten opzichte van het voorgaande jaar. De EBIT-bijdrage van Personeelsdiensten nam daarentegen fors toe. En de EBIT van Zorgactiviteiten en Products & Systems groeiden mee met de omzet. Facility Services Schoonmaakactiviteiten gaan gebukt onder moeilijke marktomstandigheden. In vrijwel alle schoonmaakmarkten is geen of een zeer beperkte groei waarneembaar, met als gevolg onverminderd zware concurrentie en inherent daaraan hoge prijs- en werkdruk. Facility Services Nederland In Nederland zorgden de aanhoudende prijs- en werkdruk in de schoonmaak in het voorjaar voor de langstdurende staking in de Nederlandse geschiedenis. Voor Hago de 4 de Chronicle en nieuwe Vebego website inhoud en vorm geven. AnnettevWaning Inspirerend over Vebego Foundation projecten gesproken met Broeders van Liefde in Belgie! Gesprek MVO NL voorbereiden! will

5 uitdagingen aanleiding om in te zetten op normalisatie van het prijsniveau en de werkdruk. Dit leidde onder meer tot Hago Next: een serviceconcept dat met focus op innovatie, transparantie en vakmanschap een reëel alternatief biedt voor opdrachtgevers. Onze samenwerking met de Sociale Werkvoorzieningen groeide wederom fors met bijna 60%. De omzet bestaat voor een deel uit bedrijfsdiensten, zoals schoonmaak en catering, en deels uit groenonderhoud. Vanwege de toename van het aantal joint ventures hebben we deze samenwerkingsverbanden gebundeld in een nieuwe organisatie: Vebego Publiek-Private Allianties. Door vervlechting van de interne organisaties en marktactiviteiten verstevigden Prisma Facility Management en Home at the Office in 2010 hun samenwerking. Opdrachtgever Schiphol bracht eind 2010 een deel van het facility management onder bij Prisma. Verder nam Vebego een tweetal andere activiteiten over van de luchthaven. De afdelingen Inlichtingen en Schiphol Dienstverlening, met daarin onder meer beveiliging en karrenregulatie, werden ondergebracht in een joint venture. Facility Services Nederland groeide in 2010 met ruim 10%, maar zag vooral als gevolg van de moeilijke marktomstandigheden haar EBIT dalen. Facility Services International In Zwitserland beginnen de marktomstandigheden meer en meer op de situatie in de omringende Europese landen te lijken. Ook daar staan de prijzen in toenemende mate onder druk, waardoor kwaliteit en winstgevendheid in het geding komen. In 2010 bleef de omzet in Zwitserse Frank gelijk, maar daalde de EBIT. Commerciële successen later in het jaar zorgden echter voor een goede startomzet voor Bij het Franse Carrard hebben we te maken gehad met problemen. Financiële claims uit voorgaande jaren leidden tot een aanzienlijk verlies. Inmiddels is een nieuwe directeur aangesteld en ondergaat het bedrijf een herstructurering. Schoonmaakbedrijf K2 groeide door een sterke regionale focus en gerichte verkoop met bijna 40%. De EBIT kon het groeitempo van de omzet niet bijhouden, maar bleef stabiel. In België nam de omzet bij schoonmaakbedrijf Care licht af. De groei in Wallonië compenseerde de omzetafname in Vlaanderen gedeeltelijk. Dankzij een sterke focus op kwaliteit, duurzaamheid en de relaties met klanten en medewerkers, verbeterde de EBIT. In het Verenigd Koninkrijk steeg de omzet van Indigo. Ook de EBIT verbeterde. Belangrijker is dat het bedrijf grote contracten voor de komende jaren zeker wist te stellen en dat er nieuwe overeenkomsten in de onderwijssector zijn afgesloten. Desondanks blijven de marktomstandigheden zwaar. In Duitsland liet Servico een omzetgroei zien. Door de aantrekkende economie namen onze instore logisticsactiviteiten toe. Maar door het economisch herstel onstaat ook in Duitsland toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor stagneerde de groei in het hotelsegment. De EBIT daalde als gevolg van het niet kunnen doorrekenen van kostenverhogingen aan klanten. De gezamenlijke omzet van Facility Services International bleef, gecorrigeerd voor koerseffecten, op het niveau van Jaarverslag emlageweg Met Vebego gebrainstormd over hun MVO beleid. Met (!)medewerkers en goed uitgewerkte mensvisie is dit weer zo n onbekende MVO topper. rgoedmakers Vebego Foundation, Hago en RIF-

6 Personeelsdiensten Door de aantrekkende activiteiten in logistiek en productie, het behoud van grote opdrachtgevers en de verkoopfocus op nieuwe, middelgrote opdrachtgevers maakte Tènce! Uitzendbureau een mooie groei door. De EBIT herstelde en verdubbelde ten opzichte van We constateren wel prijsdruk bij grote klanten. Om haar toegevoegde waarde naar opdrachtgevers te verbeteren, heeft Tènce! haar propositie aangescherpt. Een combinatie van meer aandacht en begrip voor de keten waarvan Tènce! deel uitmaakt, en het nemen van meer verantwoordelijkheid voor die keten, moeten de kwaliteit en kwantiteit van het matchen en de dienstverlening verbeteren. Ook startte Tènce! in 2010 een samenwerking met Hago om gezamenlijk een aantrekkelijker arbeidsmarktperspectief te bieden voor medewerkers. Dankzij een aantrekkende economie én de structurele behoefte aan flexibiliteit bij opdrachtgevers, maakte Tènce! Payroll eveneens groei door. Om de Payroll-activiteiten te versterken heeft Vebego in 2010 bovendien Payrollbedrijf Zember overgenomen. Tènce! Payroll en Zember zijn zowel in bedrijfsvoering als in geografische spreiding complementair. Beide bedrijven worden geïntegreerd in een nieuwe organisatie die onder leiding komt van het management van Zember. Hands To Work profiteerde ook van het economisch herstel. Bovendien wierpen de herstructureringsinspanningen van het voorgaande jaar de eerste vruchten af. Hands To Work verbeterde de competentie om processen van klanten te analyseren en op basis daarvan bedrijfseconomisch aantrekkelijke oplossingen te bieden. Het aansluitend zeker stellen van contracten en een aanwas van nieuwe opdrachtgevers deden de omzet met ruim 50% stijgen. Parallel daaraan steeg ook de EBIT. De huidige marktomstandigheden zijn kritisch en laten weinig ruimte voor de toegevoegde waarde van het aanbod van Hago food & industry. Desondanks zag Hago food & industry haar omzet licht groeien bij een afnemende EBIT. De joint ventures C-Port en Q-Port ontwikkelden zich goed. Doordat beide vakpools over een ervaren personeelsbestand beschikken, konden zij snel inspelen op de aantrekkende economische bedrijvigheid. Onze joint venture Zuidgeest zag het herstel pas later in het jaar optreden. In het eerste halfjaar bleven de onderhoudsstops van bedrijven achter bij de verwachting. De omzet was nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar, waarbij de EBIT wel een verbetering liet zien. In Duitsland groeide Management 2000 dankzij de sterk aantrekkende economie. De omzetstijging werd geremd door de strenge winter. Hierdoor vertraagden veel bouwprojecten. De EBIT groeide sterker dan de omzet. De omzet van Personeelsdiensten in totaal groeide in 2010 met 10%. De EBIT verdubbelde ten opzichte van Beide toenames zijn grotendeels toe te schrijven aan het in 2010 ingezette economisch herstel. Gezondheidszorg In Nederland groeide de omzet van de activiteiten in de zorgsector met ruim 30%. De EBIT groeide ook. In 2010 hebben we al onze service-activiteiten in de zorgsector samengevoegd tot één bedrijfsactiviteit. De bedrijven Assist, Hago Zorg en EMC Artsen en Verpleegkundigen maken hiervan deel uit. Hago Zorg groeide zowel autonoom als via joint ventures. Verbeteringen in management, regiostructuur en de aansturing van joint ventures leidden tot een toename van de EBIT. Een vernieuwd serviceconcept wordt ontworpen rondom hygiëne en gastvrijheid is een gezonde basis voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening. Assist continueerde haar stevige groei. In 2010 met ruim 50%. De toename komt vrijwel volledig voor rekening van de Assist Zorg in Huis-activiteiten. Assist Zorg Facilities consolideerde haar bedrijfsvoering en voerde verbeteringen door in de beheersing van de bedrijfsprocessen. Hierdoor verbeterde het demand management bij grote facilitaire bedrijven. Assist Zorgondersteuning groeide, mede dankzij de samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis, ondertussen flink door. De EBIT-ontwikkeling hield gelijke tred met de omzetontwikkeling. In 2010 wist Assist zich duidelijk te positioneren in de zorgsector en breidde zij haar relatienetwerk verder uit. Dit schept mogelijkheden voor nieuwe dienstverlenings-vormen. Verbeteringen in de besturing van de joint ventures moeten leiden tot verdere resultaatverbeteringen. EMC Artsen en Verpleegkundigen groeide met bijna 6% tegen de marktontwikkelingen (-10%) in. Een bijzondere prestatie. Zeker in de wetenschap dat EMC in toenemende mate kampt met een krapper wordende arbeidsmarkt. Bezuinigingen bij opdrachtgevers en incidentele kosten zorgden voor een dalende EBIT ten opzichte van De ontwikkeling van onze positie in de Belgische zorgsector verliep afgelopen jaar voornamelijk via interim-personeel en zorg in huis via dienstencheques. We groeiden onder meer via participaties van Assist Healthcare People in Reflex Interim en die van Assist at Home in Makkie. In 2010 is de interne organisatie van Assist verder opgebouwd en hebben we flink geïnvesteerd in uitbreiding van het relatienetwerk. 6 services steunen de Belevenis. Zij bieden zwaar gehandicapten een onvergetelijke dag AnnettevWaning Opzetten medewerkersvrijwilligerswerk binnen vebego en haar bedrijven, een hele u

7 Products & Systems Alpheios Nederland maakte in 2010 een bescheiden groei door. De groei werd geremd doordat de interne afzet bij Vebego-bedrijven afnam als gevolg van een efficiëntere inzet van machines en middelen. De omzet bij andere klanten groeide wel. De EBIT bleef op het niveau van Omdat Alpheios de komende jaren haar aanbod richting de zorgsector wil uitbreiden, is hiertoe een raad van advies ingesteld. Alpheios won in 2010 de Interclean Innovation Award voor haar Sustainability Scan. Deze scan is onderdeel van het Alpheios-aanbod en analyseert de doelen en ambities van organisaties op het gebied van duurzaam en doeltreffend schoonmaken. De omzet van Alpheios in België bleef stabiel in een licht krimpende markt. Het resultaat is gelijk aan Ook Adrem liet een groei zien. Verder zijn in 2010 de magazijnen administratieve functies van Alpheios en Adrem geïntegreerd. Products & Systems groeide in 2010 met ruim 7%. Dit is te danken aan het medio 2009 overgenomen Adrem Cleaning. In 2010 liep de omzet van deze acquisitie voor een heel jaar mee. De EBIT ontwikkelde zich in lijn met de omzet. was getekend: Namens de Raad van Bestuur, - R.G. Goedmakers, voorzitter - S.M.C.E. Feijen Voerendaal, 13 april 2011 Jaarverslag itdaging, denk over project medewerkersvrijwilligerswerk. wklomp Ik maak een presentatie voor Young Vebego voor aanstaande vrijdag. Volgens mij wordt het een leuke meeting. rgoedmakers StefanTibben start

8 G Definitie emanaged en geconsolideerd Bij Vebego hanteren we de begrippen gemanaged en geconsolideerd. De geconsolideerde omzet van 721 miljoen euro bevat de omzet van alle bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft. In de gemanagede omzet worden de inkomsten van de joint ventures volledig meegeteld. In 2010 hebben we het dan over een totaal van 159 bedrijven en joint ventures met een gezamenlijke omzet van 999 miljoen euro. De aansluiting tussen de gemanagede en geconsolideerde cijfers van de Vebego-groep is als volgt: Geconsolideerd (in duizenden euro) Netto omzet Kostprijs van de omzet Bruto-omzetresultaat Verkoopkosten en algemene beheerkosten Operationeel Resultaat (= EBIT) Bijdrage aan Foundation Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat verkochte deelnemingen voor Vebego 0 18 Resultaat deelnemingen voor Vebego Resultaat deelnemingen voor derden 0 0 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen Aandeel derden Resultaat Aantallen medewerkers Geconsolideerd Medewerkers per 31 december In FTE Vebego Strategic Management Course bij Tias Nimbus in Tilburg. Leuke groep! vebegomensen vebego strategic mgt course van start met Andre Nijhof van Nyenrode en onze eigen Annette over MVO. People st

9 Joint Ventures Gemanaged Joint Ventures Gemanaged Jaarverslag aat bovenaan de agenda! Talentree deze week in DMEZB Steph Feijen, raad van bestuur van Vebego, over zijn bijbaan: glennburg Zo in gesprek met m

10 Products & Systems maakt de balans op et plezier en een frisse dosis Ondanks dat we het resultaat van 2009 hebben overtroffen, heb ik een dubbel gevoel bij 2010, vertelt Roger van Wersch, verantwoordelijk voor Products & Systems. De groei is grotendeels het gevolg van de overname van Adrem. Onze andere bedrijven kampen nog steeds met aanhoudende prijsdruk, waardoor die een kleinere resultaatsprong konden maken. Desalniettemin zijn we erin geslaagd een goed resultaat neer te zetten voor Products & Systems als geheel. Om onze positie als kennisorganisatie te behouden, moeten we blijven investeren in opleidingen De kracht van het collectief is volgens Van Wersch direct te herleiden tot de medewerkers. Binnen Products & Systems draait een degelijke backoffice, met mensen die verstand van zaken hebben en continu op zoek zijn naar verbetering. De integratie van het in 2009 overgenomen Belgische Adrem Cleaning is daar een mooi voorbeeld van. In een halfjaar tijd hebben we Adrem geïntegreerd in de bedrijfsvoering van Alpheios. Zonder noemenswaardige hinder voor de klant. Dat lukt alleen wanneer je je zaken op orde hebt. Ook vakmanschap bij tijd en wijle toe aan opfrisbeurt Alpheios staat bekend als kennisorganisatie. Om die positie te behouden is het belangrijk continu te investeren in de opleiding van onze medewerkers. Ik ben ervan overtuigd dat je je werk niet goed kunt uitvoeren als je niet beschikt over de juiste expertise. Dat geldt voor de productmanager maar net zo goed voor de telefoniste. Zo n anderhalf jaar geleden zijn we daarom van start gegaan met een organisatiebreed opfristraject om het vakmanschap van iedere medewerker verder aan te scherpen. Al onze medewerkers hebben de cursus gevolgd. Iedereen, dus ook de jubilarissen, kwam aan de beurt. Innovatie Alpha D 3 -Fogging nu ook voor virussen Virussen in zorginstellingen, waaronder het zeer besmettelijke Norovirus, kunnen nu beter, sneller en goedkoper aangepakt worden. Dit alles dankzij uitbreiding van de effectieve desinfectiemethode Alpha D 3 -Fogging van Alpheios. Deze vernevelmethode wordt al enkele jaren succesvol ingezet ter bestrijding van de ziekenhuisbacterie MRSA. Besmette ruimtes zijn binnen enkele uren gedesinfecteerd en direct gebruiksklaar. De uitbreiding levert zorginstellingen enorme kostenbesparingen op. Meer informatie: 10 manager van VEBEGO. Familie bedrijf met medewerkers en koploper op gebied van #mvopeople MINDZblogs [MINDZ.com blog] Vebego - Een onbekende parel van het Nederlandse bedrijfsleven

11 vakmanschap Verantwoord Alpheios wint Interclean Innovation Award De Vive Sustainability Scan van Alpheios heeft de Interclean Innovation Award gewonnen! Dé internationale prijs voor beste innovatie in de professionele schoonmaakindustrie. De Vive Sustainability Scan analyseert de doelen en ambities van organisaties op het gebied van duurzaam en doeltreffend schoonmaken. De scan werd gekozen als winnaar in de categorie Cleaning Management and Training Solutions. Meer informatie: Schoonmaakdienst helemaal doorlichten We hebben in dezelfde periode een consultancytak opgericht, die de hele organisatie van een schoonmaakdienst doorlicht en hier vervolgens een adviesrapport over schrijft. En dan niet zozeer een advies over de in te zetten stofzuigers en sanitairreinigers. Maar een advies over hoe de opdrachtgever zijn schoonmaakdienst efficiënter, effectiever en duurzamer kan organiseren. Een onderwerp waar steeds meer vraag naar is. Meer dan producten naar een nieuw logo Een andere uitdaging is de rebranding. Alle Vebego-bedrijven gaan over op het nieuwe beeldmerk. Dat heeft een enorme impact op een bedrijf als Alpheios. Al onze producten zijn doordrenkt met het logo. Denk alleen al aan de producten uit ons assortiment, maar ook de labeltjes op de doekjes en de gestanste logo s in de plastic flessen. Mallen moeten worden aangepast, productielijnen veranderd De rebranding gaat nog heel wat voeten in de aarde hebben. Aan plezier zal het niet ontbreken in 2011 Gaat 2011 straks ook positief de boeken in? Van Wersch: Ik zeg altijd, als we de klanten met plezier goed van dienst zijn, volgt de omzet vanzelf. Aan plezier zal het niet ontbreken, aan de juiste middelen, methoden en vakmensen ook niet. Dus ja, waarom niet? Ik heb er vertrouwen in dat we zijn opgewassen tegen alles wat 2011 ons brengt. Jaarverslag goo.gl/fb/bdwkc ependers Reus #vebego snijdt nauwelijks in banen floorlammers voorbereidingen voor de Vebego sales international bijeenkomst aan het treffen. onderwerp nieuwe me

12 H Assist, Hago Zorg en EMC Artsen en Verpleegkundigen bundelen krachten ete hangijzers in de zorg Het jaar 2010 staat voor Zorg Nederland in het teken van de bundeling van alle serviceactiviteiten van Assist, Hago Zorg en EMC Artsen en Verpleegkundigen. Corno Stam, directeur Zorg Nederland: De activiteiten van de verschillende bedrijven groeien steeds dichter naar elkaar toe. Door schoonmaak, zorgondersteunende taken en de levering van zorgpersoneel onder te brengen in één productcombinatie, hebben we nu een aantal proposities richting de zorg waarmee we absoluut onderscheidend zijn. En dit is nog maar één van de voorbeelden. Om de synergie tussen de bedrijven te concretiseren, hebben we in 2010 een gezamenlijke strategie bepaald. Uitgangspunt is: Hoe kunnen we als collectief van toegevoegde waarde zijn voor de klant, zonder onze individuele identiteit te verliezen? Waar zit de verbinding? Wat wordt ons gezamenlijk aanbod voor de gezondheidszorg? Het plan is klaar. De basis ligt er. Nu is het zaak om ermee naar buiten te treden. Assist enthousiast aan de slag met krappere zorgbudgetten Terwijl veel aandacht uitging naar de overkoepelende samenwerking, koersten de individuele bedrijven volgens plan door. Zo groeide de omzet van Assist in 2010 met maar liefst 50%. De toename komt vrijwel volledig voor rekening van de Assist Zorg in Huis-activiteiten. Jos Merx, directeur Assist: Onze concepten voor de thuiszorg denk aan huishoudelijke hulpen die ook helpen bij het aantrekken van een steunkous sluiten naadloos aan op de toenemende behoefte van de klant en de steeds krappere budgetten. Er is meer en meer vraag naar slimme, efficiënt georganiseerde zorg. Met onze Assist Zorg in Huis-activiteiten stellen we het vakmanschap van onze medewerkers centraal. We leggen verantwoordelijkheden laag in de organisatie en ondersteunen de medewerkers met efficiënte IT-toepassingen en een strak georganiseerde backoffice. Het succes van die aanpak in de thuiszorg is ook de wijkverpleging niet onopgemerkt gebleven. Met hetzelfde principe gaan we nu ook de wijk in. Medewerkers nemen met plezier hun verantwoordelijkheid Voortbordurend op vertrouwen in vakmanschap is ook de integratie van het flexpoolconcept in Assist noemenswaardig. Merx: Als je vertrouwt op het vakmanschap van de medewerkers, dan vertrouwen we er ook op dat medewerkers zelf prima in staat te zijn hun planning te maken. Met dit vanuit Personeelsdiensten overgewaaid concept, bepalen de medewerkers zelf waar en wanneer ze werken. En door de planning uit handen te geven, blijkt dat medewerkers met plezier hun verantwoordelijkheid nemen. Werken met Kerst is niet langer een issue. 12 vebegosales Indigo is the most progressive company of Vebego. How do you get a lot of followers? basvanneer Morgen introductiedag Vebego in Voerendaal. Leuk idee! Als het weer een beetje aardig is.. GertoJ

13 oplossen Het vizier naar buiten bij Hago Zorg Hago Zorg heeft 2010 vooral gebruikt om het huis op orde te brengen. Theo de Koning, directeur Hago Zorg: Na de verzelfstandiging in 2009, is vorig jaar vooral gebruikt om lijn in de organisatie te krijgen. De operationele en managementprocessen zijn ingericht, de regiostructuur is opgezet en het managementteam is gevuld. Ondanks deze interne focus, wist Hago Zorg in een krimpende markt te groeien met 6%. Ook het rendement steeg. In 2011 richten we het vizier weer meer naar buiten. Met ons gastvrijheidsprogramma VIP (Vakmanschap, Interactie en Plezier) geven we invulling aan de vraag naar gedegen schoonmaakdienstverlening, uitgevoerd door gastvrije, hulpvaardige schoonmakers. Verder staat het onder de aandacht brengen van de specialistische reiniging, zoals de schoonmaak van cleanrooms en operatiekamers én het bredere dienstenpakket (linnendienst, beddenreiniging), hoog op de agenda. Non-zorg steeds belangrijker voor EMC Artsen en Verpleegkundigen Net als Hago Zorg, groeide ook detacheerder EMC Artsen en Verpleegkundigen tegen de marktontwikkeling in (ruim 6%; de markt -10%). Hans Hensbergen, directeur EMC Artsen en Verpleegkundigen: EMC levert uitsluitend vakmensen. We investeren substantieel in opleiding, loopbaanbegeleiding en training-on-the-job van artsen en verpleegkundigen. Door dóór te vragen bij de klant, weten wij iedere keer de perfecte match te maken. Een match die ons met de dag gemakkelijker afgaat, omdat steeds meer artsen en verpleegkundigen voor EMC kiezen. De vrijheid en onbezorgdheid EMC regelt alle bijkomende zaken, zodat zij zich kunnen concentreren op hun vak blijkt een aantrekkelijk alternatief voor loondienst. Omdat de zorgsector soms grillig is, richt EMC zich nu en de komende jaren ook op opdrachtgevers in de non-zorg. Hensbergen: We leveren steeds meer artsen en verpleegkundigen voor penitentiaire inrichtingen, booreilanden en evenementen. In de non-zorg zit flink groeipotentieel voor EMC. Continu afvragen wat en hoe Alle bedrijven binnen Zorg Nederland voorzien binnen nu en vijf jaar fundamentele veranderingen in de zorg. Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe, terwijl de budgetten krimpen. De betaler bepaalt; zorgverzekeraars dwingen zorginstellingen te specialiseren. Wonen en zorg zullen steeds verder uit elkaar getrokken worden. Zorgbudgetten worden meer persoonsgebonden. Publiek-Private Allianties en andere joint ventures zijn in opkomst. Stam: Doelmatigheid, transparantie en flexibiliteit zijn de thema s voor de komende jaren. We moeten ons continu afvragen: wat speelt er in de zorg en hoe kunnen we met onze mensen, middelen en competenties de hete hangijzers oplossen? Hoe ontzorgen we de zorg? Dan, over vijf jaar, maar ook al op korte termijn, zal blijken dat de samenwerking tussen Assist, Hago Zorg en EMC Artsen en Verpleegkundigen een slimme zet geweest is. Innovatie Zorgen voor een gezonde zorgorganisatie Assist Zorgverbetering is een nieuwe tak binnen Vebego. Zij helpen zorgorganisaties bij het optimaliseren van de processen en ZorgProgramma s. Dit doen ze door inkomsten inzichtelijk te maken en in evenwicht te brengen met de kosten. Hiervoor is speciaal op de zorg gerichte software ontwikkeld. Hiermee creëren ze inzichten en bewustzijn bij zorgorganisaties als startpunt voor organisatieveranderingen. Want soms is het helemaal niet slim om een derde operatiekamer te openen. Meer informatie: Jaarverslag ansen Geariveerd op kasteel cortenbach in zuid Limburg vebego introductiedag heerlijk weer RobHandstowork Gisteren aanwezig mogen zijn bij een zeer innoverende Vebego dag. Ontz

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Nederlandse versie Creatief leiderschap dromen, denken, durven, doen en doorzetten Ruim baan voor de slimme mens Het is misschien wel de belangrijkste vraag van heden ten dage: wie

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

the future of Innovatie in de zorg

the future of Innovatie in de zorg Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie