Deze norm geeft de regels voor verduurzamen van hout volgens een vacuüm- en drukmethode met behulp van middelen anders dan creosootolie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze norm geeft de regels voor verduurzamen van hout volgens een vacuüm- en drukmethode met behulp van middelen anders dan creosootolie."

Transcriptie

1 UDC Houtverduurzaming Vacuüm- en drukmethode Behandeling met middelen anders dan creosootolie Woodpreservation - Vacuum and pressure treatment method Treatment with preservatives other than creosote oil NEDERLANDSE NORM NEN 2930 e druk, januari 99 Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm geeft de regels voor verduurzamen van hout volgens een vacuüm- en drukmethode met behulp van middelen anders dan creosootolie. 2 Beginsel Het impregneren met behulp van vacuüm en druk geschiedt door het verduurzamingsmiddel in gesloten ketels na een voorafgaand vacuüm, onder druk in het hout te persen. 3 Algemeen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. 3. De verduurzaming van hout voor woning- en utiliteitsbouw tegen aantasting door schimmels en insekten geschiedt bij nieuwbouw in onderdelen alzijdig vóór het inbouwen. In bestaande gebouwen moet de alzijdige bescherming zo goed mogelijk worden benaderd. 3.2 Het te verduurzamen hout moet vrij zijn van schors- en bastdelen (rondhout moet witgeschild zijn), verf, vuil, ijs, sneeuw enz. 3.3 Alle bewerkingen moeten aan het hout zijn voltooid voordat men tot verduurzamen overgaat. Indien het onvermijdelijk is dat na de verduurzaming bewerkingen plaats vinden, moet men de bewerkte gedeelten behandelen bijv. door enige malen bestrijken of bespuiten met een toegelaten middel. Deze eis geldt niet in de gevallen waarin een volledige indringing is bereikt. Onder een toegelaten middel wordt verstaan een middel, voorzien van een toelatingsbeschikking uitgereikt door Bureau Bestrijdingsmiddel te Wageningen. 3.4 Bij de verduurzaming dient rekening te worden gehouden met het feit dat houtsoorten van elkaar verschillen voor wat betreft de opneming van een verduurzamingsmiddel, zie NEN 325 tabel III. 3.5 De controle op de samenstelling en de concentratie van de verduurzamingsmiddelen alsmede op de indringingsdiepte dient te geschieden zoals beschreven in bijlage A. 4 Vacuüm- en drukmethode 4. Algemeen 4.. Het impregneren met behulp van vacuüm en druk geschiedt door het verduurzamingsmiddel in gesloten kegels, meestal na een voorafgaand vacuüm, onder druk in het hout te persen; deze behandeling wordt al dan niet gevolgd door een vacuümperiode. Met deze methode kan de diepste en zo gelijkmatig mogelijke indringing worden verkregen. Hiervoor is nodig een installatie bestaande uit een bereidingsketel, een vacuümpomp, persapparatuur en één of meer voorraadketels Ten einde het oplosmiddel, hetzij water, hetzij organische vloeistof, te laten verdampen dient het hout, beschermd tegen neerslag, een voldoende tijd aan ventilatie te worden onderworpen De vacuüm- en drukmethode kan worden onderscheiden in "volle bereiding" en "spaarbereiding". Met de volle bereiding worden in het algemeen, tot de diepte waarop het middel in het hout is gedrongen, de celholten met het verduurzamingsmiddel gevuld. Met de spaarbereiding worden in het algemeen, tot de diepte waarop het middel in het hout is gedrongen, de celwanden met het verduurzamingsmiddel bedekt. Voor het verduurzamen met zoutmengsels die in water zijn opgelost, wordt algemeen de volle bereiding toegepast. Voor het verduurzamen met middelen opgelost in organische vloeistoffen wordt, afhankelijk van het gebruiksdoel, de volle bereiding of spaarbereiding toegepast. Voor het verduurzamen met creosootolie, zie NEN 3255 "Verduurzamen van hout. Creosoteren". NEN 2930

2 NEN Biz Bereiding 4.2. Volle bereiding Bij de volle bereiding wordt het hout eerst onder vacuüm gebracht. Daarna wordt de bereidingsketel onder aanhouden van het vacuüm gevuld met de verduurzamingsvloeistof ). Door hierna druk op de vloeistof uit te oefenen wordt deze in het hout geperst. De tijdsduur van het vacuüm en de druk alsmede de hoogte van de druk zijn afhankelijk van de te verduurzamen houtsoort en de voorgeschreven in te brengen hoeveelheid van het middel. Minimumeisen voor verschillende fasen van de bereiding zoals weergegeven in het diagram: a. de luchtdruk verlagen tot ten hoogste 20 kpa; b. dit vacuüm ten minste 30 minuten aanhouden; с de verduurzamingsvloeistof in de bereidingsketel brengen, waarbij de luchtdruk niet boven 33 kpa mag stijgen; de temperatuur van de vloeistof mag tijdens de bereiding niet minder dan 5 C bedragen; d. de vloeistofdruk daarna tot ten minste 900 kpa opvoeren 2 ); e. deze vloeistofdruk aanhouden tot de voorgeschreven in te brengen hoeveelheid middel is opgenomen met dien verstande dat voor hout met dikteafmetingen kleiner dan 40 mm daarna nog ten minste gedurende een half uur moet worden doorgeperst; dit geldt eveneens voor hout dat de voorgeschreven in te brengen hoeveelheid van het middel binnen i uur heeft opgenomen. Wanneer bij de vacuüm-drukmethode de voorgeschreven hoeveelheid middel niet is opgenomen, nadat er ten minste 2 uur is geperst, mag de behandeling pas beëindigd worden zodra daarna per 30 min persen per m 3 minder dan 0 liter vloeistof wordt opgenomen; f. de druk opheffen en de vloeistof uit de bereidingsketel aftappen. Ten einde het oppervlak van het hout sneller te laten drogen, kan men in sommige gevallen aan het einde van het proces het hout nogmaals aan een vacuüm onderwerpen. Hiervoor gelden de fasen g, h en i uit figuur met de volgende minimumeisen: g. indien gewenst, hierna de luchtdruk verlagen tot ten hoogste 47 kpa; h. dit vacuüm ten minste 0 min aanhouden; i. het vacuüm opheffen ~~ I - I e_ 800 ; d f 300 druk in kpa 200 _ 4ЛЛ _ - UU " 90 Г \ f L ь Г i L l : gl li i U h 3 Л P =atmosferische druk uren Figuur - Diagram voor de volle bereiding ) Met verduurzamingsvloeistof wordt bedoeld het voor gebruik gereed zijnde middel. 2) Voor hout met een dikte van cm of minder, waarvoor een druk van 900 kpa schadelijk kan zijn, wordt een druk van 500 à 600 kpa aanbevolen.

3 NEN Biz Spaarbereiding (Rüping-proces) Bij de spaarbereiding wordt het hout in de bereidingsketel eerst aan een luchtdrukverhoging onderworpen. Daarna wordt de bereidingsketel onder aanhouden van luchtdruk, gevuld met de verduurzamingsvloeistof. Door hierna druk op de vloeistof uit te oefenen, wordt het middel in het hout geperst. Na het aftappen van de vloeistof wordt het hout aan een vacuüm onderworpen, waardoor de in het hout aanwezige lucht een deel van de vloeistof, die zich in de celholten bevindt, naar buiten dringt. De duur en de hoogte van de luchtdruk en de vloeistofdruk zijn afhankelijk van de te verduurzamen houtsoort en de voorgeschreven in te brengen hoeveelheid van het middel. Door het doen variëren van de luchtdruk in verhouding tot de vloeistofdruk, kan men binnen bepaalde grenzen de door het hout op te nemen hoeveelheid van het middel regelen. Minimumeisen voor de verschillende fasen van de bereiding zoals weergegeven in figuur 2: a. de luchtdruk verhogen tot ten minste 300 kpa en ten hoogste 500 kpa druk afhankelijk van het opnemingsvermogen van het hout; b. deze druk ten minste 5 min aanhouden; daarna de verduurzamingsvloeistof in de bereidingsketel brengen, waarbij de druk gehandhaafd moet blijven; de temperatuur van de vloeistof mag tijdens de bereiding niet minder dan 5 C bedragen; с de vloeistofdruk verhogen tot ten minste 900 kpa druk ); d. deze vloeistofdruk, afhankelijk van de in te brengen hoeveelheid en de houtsoort, zolang aanhouden dat er zekerheid bestaat dat na het beëindigen van het gehele proces de voorgeschreven hoeveelheid verduurzamingsmiddel in het hout zal achterblijven; tijdsduur echter maximaal 3 uur; e. de vloeistof uit de bereidingsketel aftappen; f. de luchtdruk verlagen tot ten hoogste 40 kpa; g. dit vacuüm ten minste 5 min aanhouden; h. het vacuüm opheffen / _d Г /c e druk-= in kpa 200 ЛЛ _ щи a z \ J 'l l h g i p =afmosferische druk uren Figuur 2 - Diagram voor de spaarbereiding ) Voor hout met een dikte van cm of minder, waarvoor een vloeistofdruk van 900 kpa schadelijk kan zijn, wordt een druk van 500 à 600 kpa aanbevolen.

4 NEN Biz Apparatuur 4.3. Voorraadketels Elke voorraadketel moet zijn voorzien van een peilschaal met afleesbare eenheden van ten hoogste 00 liter; deze peilschaal moet geijkt zijn, indien de voorraadketel bovendien als meetvat voor de opneming dient Bereidingsketels Op elke bereidingsketel moet duidelijk afleesbaar zijn aangesloten: een registreerapparaat voor de druk; een manometer; een vacuümmeter; een thermometer. Het registreerapparaat moet het drukverloop grafisch vastleggen en direct afleesbaar aangeven. Dit apparaat moet op een gemakkelijk zichtbare plaats in een afsluitend kastje zijn aangebracht. De registratiestroken moeten de datum van elke bereiding vermelden. Deze stroken moeten desgevraagd aan de opdrachtgever of diens gemachtigde worden afgegeven Weeginrichting De opgenomen hoeveelheid van het verduurzamingsmiddel wordt in de regel bepaald door de weging per wagenlading hout vóór en na het impregeneren. De weeginrichting moet zodanig zijn ingericht en opgesteld, dat een duidelijk overzicht over de te wegen lading tijdens de weging, wordt verkregen. Bij deze weeginrichting moet een geldige ijkverklaring aanwezig zijn. In gevallen waarbij de weging van het hout moeilijk is, (buitengewoon lange of zware stukken) kan men de opgenomen hoeveelheid van het verduurzamingsmiddel bepalen door in tweeën te wegen Een geijkte areometer en thermometer zijn nodig voor de controle op de concentratie van de zoutoplossing (zie hiervoor A van bijlage A).

5 Bestelformulier Stuur naar: NEN Standards Products & Services t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Standards Products & Services Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (05) F (05) ex. NEN 2930:99 nl Houtverduurzaming - Vacuüm- en drukmethode - Behandeling met middelen anders dan creosootolie Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (05) Post: NEN Standards Products & Services, t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer 024, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 3 december 206, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (05) , dagelijks van 8.30 tot 7.00 uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview - 206

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993)

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Nederlandse NËN : ISÖ3903 Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Shipbuilding and marine structures. Ships' ordinary rectangular windows 2e druk, april

Nadere informatie

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO UDC 744.43:003.62 Technische tekeningen Symbolen voor vorm- en plaatstoleranties Verhoudingen en afmetingen Technical drawings - Symbols for geometrical tolerancing - Proportions and dimensions NEDERLANDSE

Nadere informatie

Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling.

Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling. UDC 666.15:631.234:728.98:620.11:535.345.1 Vlakglas Tuinbouwglas - Lichtdoorlatendheid Steekproef procedu re Glass Greenhouse glass - Light transmittance - Sampling procedure NEDERLANDSE NORM NEN 2674

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied.

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied. Nederlandse NEN 2426 Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing Braille. 8-dot braille for text representation 1e druk, november 1994 UDC 003.248:681.3 Dit document mag slechts op een stand-alone

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997) Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1"7"71 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE-

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1771 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE- UDC 62.74.66:66.0:62-777.1 Straatnaamborden Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik UDC 679.73:621.86Л87 Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik NEDERLANDSE NORM NEN 3231 Steel wire ropes- Equal lay for general purpose 4e druk, augustus 1989 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk "Controlemetingen"

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk Controlemetingen UDC 69.001.2 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats Maximum permissible dimensional deviations for setting-out on the building site NEDERLANDSE NORM NEN 2887 1e druk,

Nadere informatie

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen.

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen. UDC 001.4:657.47:69.003 Exploitatiekosten van gebouwen Begripsomschrijvingen en indeling NEDERLANDSE NORM NEN 2632 1 Onderwerp Working costs of buildings - Terminology and classification 1e druk, september

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte UDC 628.251-410 Kolken Definities, nominale afmetingen en functionele eisen NEDERLANDSE NORM NEN 7067 Gullies - Definitions, nominal dimensions and functional requirements 1e druk, oktober 1982 1 Onderwerp

Nadere informatie

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen UDC 621.086:001.4 Benamingen van bussen, nagels en pennen behorende tot de groep bevestigingsartikelen NEDERLANDSE NORM NEN 5504 Nomenclature of bushes, nails, rivets and pins 1e"druk, mei 1969 Bussen,

Nadere informatie

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden UDC 621.86:672.61 Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden Calibrated, short link hoist chains for use in appliances with

Nadere informatie

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties Nederlandse Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties NEN-EN 577 EN 577 Aluminium and aluminium alloys. Liquid metal. Specifications Ie druk, september 1995 UDC 669.71-404.3 Dit

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen.

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen. UDC 744.4:621.753.1 Technische tekeningen Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe Technical drawings - Fundamental tolerancing principles Envelope requirement and principle

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Technische tekeningen

Technische tekeningen UDC 744.43:621.753.1:003.62 Technische tekeningen Referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties en de aanduiding daarvan Technical drawings - Datums and datum-systems for geometrical

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse NEN-EN 10204

Nederlandse NEN-EN 10204 Nederlandse NEN-EN 10204 Produkten van metaal. Soorten keuringsdocumenten Metallic products. Types of inspection documents 2e druk, oktober 1995 UDC 669:620.1(088) Dit document bevat de vertaling in het

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken.

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken. UDC 539.16.08:628.518:637.56 Radioactiviteitsmetingen Monsterneming van vis, visserijprodukten en landslakken Radioactivity measurements Sampling of fish, fishing products and land snails NEDERLANDSE VOORNORM

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki UDC 674.031.817.22:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé Quality requirements for timber - Species ekki NEDERLANDSE NORM 1e druk, februari 1983 Onderwerp en toepassingsgebied Vervangt

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel UDC 64.843 Brandweermaterieel Watervoerende armaturen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD)

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-ENV-IEC 61111 (en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Matting of insulating material

Nadere informatie

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

UDC :694.28: Vingerlassen in hout lengtelassen Eisen en keuring. Requirements and testing NEN e druk, september 1984

UDC :694.28: Vingerlassen in hout lengtelassen Eisen en keuring. Requirements and testing NEN e druk, september 1984 NEN 7076 NEDERLANDSE NORM UDC 674.028.11:694.28:624.011.1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Modulaire coördinatie voor gebouwen. Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen

Modulaire coördinatie voor gebouwen. Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen Modulaire coördinatie voor gebouwen Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. nederlandse praktijkrichtlijn. Radioactiviteitsmetingen NPR Monsterneming van de depositie. 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Voorbeeld. Preview. nederlandse praktijkrichtlijn. Radioactiviteitsmetingen NPR Monsterneming van de depositie. 1 Onderwerp en toepassingsgebied UDC 539.16.08:628.111.620.118 nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5628 1e druk, januari 1993 Radioactiviteitsmetingen Monsterneming van de depositie Radioactivity measurements Sampling of the deposition

Nadere informatie

De vereiste gegevens moeten op een tekening van het tandwiel en in een tabel met vertandingsgegevens worden vermeld.

De vereiste gegevens moeten op een tekening van het tandwiel en in een tabel met vertandingsgegevens worden vermeld. Nederlandse NEN 2366 Cilindrische tandwielen Vermelding van gegevens in technische produktdocumentatie Cilindrical gears. Indication of data on technical product 3e druk, juli 993 documentation UDC 62.833.:744.4

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen UDC 614.841.33:699.812:692.711 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Determination of the resistance against the initiation of fire in the vicinity of open fireplaces

Nadere informatie

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461.

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461. UDC 67.32.477.825.6:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 198) Houtsoort rode meranti NEDERLANDSE NORM NEN 5483 Quality requirements for timber Species red meranti 1e druk, september 1989 Onderwerp en

Nadere informatie

In een niet tot de normtekst behorende bijlage wordt aanvullende informatie gegeven inzake fysische eigenschappen, duurzaamheid en handelsmaten.

In een niet tot de normtekst behorende bijlage wordt aanvullende informatie gegeven inzake fysische eigenschappen, duurzaamheid en handelsmaten. UDC 674.32.477.635.32:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 198) Houtsoort iroko Quality requirements for timber Species iroko NEDERLANDSE NORM NEN 5482 1e druk, september 1989 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Uitgewerkte symbolen voor de procesinstrumentatie. Technische tekeningen. Symbolen voor de meet- en regeltechniek

Voorbeeld. Preview. Uitgewerkte symbolen voor de procesinstrumentatie. Technische tekeningen. Symbolen voor de meet- en regeltechniek NEN 3347 NEDERLANDSE NORM UDC 744.43:003.62:62-52 Technische tekeningen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen

Voorbeeld. Preview NEN 2322. Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties. Technische tekeningen UDC 744.4:697:003.62 Voorbeeld Technische tekeningen Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN /A1 (nl)

Nederlandse norm. NEN /A1 (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine INTERNATIONAL STANDARD ISO 2238 Second edition 2011-08-15 Machine bridge reamers Alésoirs de chaudronnerie, à machine Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een

Nadere informatie

Voorbeeld. Focus op Veiligheid. Preview. Werkboek HKZ > Colofon:

Voorbeeld. Focus op Veiligheid. Preview. Werkboek HKZ > Colofon: Werkboek HKZ > This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Focus op Veiligheid

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN Microverfilmen van technische tekeningen NEDERLANDSE NORM. Microfilmtechniek

Voorbeeld. Preview NEN Microverfilmen van technische tekeningen NEDERLANDSE NORM. Microfilmtechniek UDC 744.4:778.14 Microfilmtechniek Microverfilmen van technische tekeningen NEDERLANDSE NORM Microfilming - Microfilming of technical drawings e druk, juli 1983 1 Onderwerp Deze norm geeft eisen die in

Nadere informatie