REGISTRATIE VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ SBLP. Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho-)therapie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGISTRATIE VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ SBLP. Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho-)therapie"

Transcriptie

1 REGISTRATIE VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ SBLP Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho-)therapie 1

2 VOORWOORD Voor u ligt de regeling Registratie en de Toetredingsprocedure van Therapeuten bij de Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (hierna te noemen SBLP). De SBLP is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen 3 verenigingen voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie: Nederlandse Vereniging voor Postural Integration Therapie (NVPIT), Nederlandse Vereniging voor Biodynamische Therapie (NVBT) en Nederlands Instituut voor Bio-energetische Analyse (NIBA). Deze Regeling is ontwikkeld in opdracht van de Management Kring (MK) van de SBLP, op basis van eerdere regelingen betreffende registratie van therapeuten gehanteerd door de NVPIT, NVBT en NIBA en door inzet en samenwerking van een groot aantal therapeuten aangesloten bij de Kring Professionalisering van de SBLP. In dit document worden de criteria en de toetredingsprocedure van de SBLP beschreven. Daar waar in dit document gesproken wordt over hij/ hem kan ook zij/haar gelezen worden. INHOUD algemeen doel van het document Registratie pag 3 pag 3 Criteria van toetreding uitgangspunten kwaliteitsnorm deelnemers categorieën criteria van toetreding per categorie Zij-instromers pag 3 pag 3 pag 4 pag 5 pag 7 Procedure van toetreding taken en verantwoordelijkheden werkproces secretariaat pag 8 pag 8 Bijlage: eisen voor vergoeding door zorgverzekeraars 2 pag 10

3 REGISTREREN Algemeen Dit registratiebeleid is afgestemd op de volgende protocollen: Het Beroepsprofiel van SBLP De code Ethiek en Gedrag van SBLP Inventarisatie van door de SBLP erkende opleidingen De -toekomstig- deelnemer onderschrijft het Beroepsprofiel en de Code Ethiek en Gedrag van de SBLP en bevestigt dit door eedaflegging. De SBLP deelnemer is, nadat registratie een feit is, gehouden aan de verplichtingen die volgen uit Visitatie- en Herregistratie beleid van SBLP. Doel van het document Registratie a. een potentiele kandidaat een instrument te geven waarmee hij kan polsen of registratie bij SBLP haalbaar is en welke stappen moeten worden gezet. b. de criteria per deelnemers categorie vastleggen CRITERIA VAN TOETREDING Uitgangspunten Een van de doelen van de SBLP is ervoor zorg te dragen dat de bij de SBLP aangesloten therapeuten voldoende en aantoonbaar gekwalificeerd zijn om op een betrouwbare wijze professionele Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie te geven. Het SBLP register beoogt de kwaliteit van haar deelnemers te borgen. De aangesloten deelnemend therapeut kiest zelf al dan niet voor het vergoedingensysteem van zorgverzekeraars en de daarbij behorende eisen. Therapeuten die daar niet voor kiezen, zijn gelijkwaardige en volwaardige SBLP therapeuten omdat ze voldoen aan de SBLP kwaliteitscriteria. SBLP erkent de meerwaarde van de opleidingen Psychosociale en/of Medische basiskennis, maar vindt de zgn Platonormen niet voor alle deelnemers noodzakelijk. Op termijn wordt wel verwacht dat alle deelnemers een minimale PSBK of MBK basiskennis hebben die overeenkomt met hun praktijk. De normen daarvoor worden nog vastgesteld. Van de potentiele deelnemer die geen door SBLP 'erkende' beroepsopleiding heeft gevolgd, de zogenaamde "zij-instromers", wordt een HBO werk- en denkniveau verwacht. Een therapeut met aantoonbare ruime ervaring kan direct worden toegelaten tot een van de categorieën of anders in een kandidaatsfase/aangemeld deelnemer worden geplaatst als nog niet aan alle criteria is voldaan. 3

4 Kwaliteitsnorm iedereen die met ons vak bezig is, is in principe welkom bij SBLP we zijn als mens en collega gelijk en kunnen veel van elkaar leren het is een taak van SBLP kwaliteit expliciet zichtbaar en meetbaar te maken deelnemers die aan de SBLP normen voldoen, komen op een openbare lijst. Deelnemers die niet aan de vigerende urennorm willen of kunnen voldoen, maar wel praktijk voeren, komen ook op een lijst. Zij voldoen aan de eisen van VOG, Beroepsaansprakelijkheidsverzekering, deelname aan Tuchtrecht en de verplichtingen van (jaarlijkse) Herregistratie en Visitatie. Deelnemers die praktijk voeren voldoen aan de Wkkgz, de wettelijke eisen rondom klachten en geschillen en regelen deelname aan een Geschillen Instantie. De meetbare norm SBLP heeft de volgende norm ontwikkeld met minimale eisen ten aanzien van het aantal uren dat een deelnemer met zijn/haar vak bezig is: Op jaarbasis stellen we als eis: a. 160 klantgebonden uren. Dat kan zijn het werken met cliënten of het lesgeven in het vak. In beide gevallen telt één contactuur voor 2 klantgebonden uren (voorbereiding, feitelijk contact, cq voorbereiden cursus, maken lesmateriaal en feitelijke cursusuren) b. 160 beroepsgebonden uren: denk aan super- en intervisie, bij- en nascholing en activiteiten voor de beroepsorganisatie c. In totaal minimaal 320 uren per jaar, uitgaande van 40 werkweken per jaar De deelnemer mag in 3 jaar zijn praktijk opbouwen naar dit niveau De deelnemer die om welke reden dan ook- enige tijd minder actief kan/wil zijn, kan aantonen in 3 jaar 960 uur met het vak te zijn bezig geweest. De deelnemer kiest zelf hoe en aan welke eis hij/zij wil voldoen Toetsing SBLP zal in principe werken met de zgn Algemene/Eigen Verklaring zoals die wordt ingevuld bij de jaarlijkse Herregistratie procedure. Deze Eigen Verklaring is toetsbaar; we doen dat zoveel mogelijk in Lars. Bij twijfel kan het voorkomen dat je op enig moment gevraagd wordt om je cliëntcontacten aan te tonen. Deelnemerscategorieën De SBLP kent 5 verschillende vormen van deelnemerschap: Studentleden Kandidaat SBLP therapeut Lichaamsgeoriënteerd therapeut Lichaamsgeoriënteerd (Psycho)therapeut (BIG geregistreerd) Associaties/ vrienden/ buitengewone deelnemers. (niet praktiserend) Criteria van toetreding per deelnemerscategorie 4

5 1 Student Deze volgt nog een opleiding bij een door SBLP erkende beroepsopleiding. Studenten die onder supervisie van de opleiding met cliënten werken hebben een VOG, een BAV/ABV (beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) en voldoen aan de eisen van de Wkkgz. Dat kan privé of via een collectieve verzekering van de opleiding. In principe is de opleiding aansprakelijk voor studenten die met cliënten werken. Als de opleiding daarin niet voorziet, regelt de student zelf de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en deelname aan een Geschilleninstantie (Wkkgz). 2 Kandidaat SBLP therapeut a. De kandidaat therapeut heeft bij voorkeur het cursorische gedeelte van een door de SBLP goedgekeurde beroepsopleiding afgerond. Hij is nog bezig met het afstudeertraject, waaronder afstudeersupervisie e.d. b. De kandidaat therapeut moet binnen 2 jaar na registratie de beroepsopleiding hebben afgerond en het diploma behaald en overlegd. c. Als de beroepsopleiding niet binnen 2 jaar is afgerond, kan de kandidaat voor 1 jaar een verlenging aanvragen. d. De kandidaat therapeut heeft een geldige VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag, maximaal 5 jaar oud), een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(bav/abv), valt onder Tuchtrecht en deelname aan een Geschillen Instantie(Wkkgz). e. Een zij-instromer kan in een kandidaatsfase/aangemeld deelnemer worden opgenomen als hij nog niet aan alle criteria heeft voldaan. Ook hier geldt een termijn van 3 jaar om aan de criteria te gaan voldoen (zie voor de volledige criteria 'zij-instromers').het kan voorkomen dat een zij-instromer in de kandidaatsfase nog niet wordt vergoed door zorgverzekeraars.(zie eisen zorgverzekeraars op pag 10) 3. Lichaamsgeoriënteerd therapeut a. Vooropleiding: Minimaal afgeronde 4-jarige HBO-opleiding, bij voorkeur in mens- en gedragswetenschappen; zorg en welzijn, gedrag- en menswetenschappen of vergelijkbaar, of in elk geval HBO werk- en denkniveau. b. Beroepsopleiding: Curriculum: Afgeronde door de SBLP erkende opleiding in therapeutisch lichaamswerk. De invalshoeken bij deze manier van werken zijn: houding, beweging, aanraking, adem, stem, energie, overdracht en tegenoverdracht, psychische patronen, dynamiek van het eigen systeem of een combinatie daarvan. Leertherapie en (leer)supervisie maken onderdeel uit van de opleiding. c. Overige criteria: Stabiele persoonlijkheid i Professionele werkhouding ii Kennis van ethische principes, onderschrijft de Code Ethiek en Gedrag van de SBLP iv. Als de potentiele kandidaat nog niet voldoet aan de registratievoorwaarden, wordt er een termijn - maximaal 2 jaar- 5

6 v. v afgesproken waarin aan de ontbrekende criteria alsnog kan worden voldaan. Dat kan betekenen dat iemand zich terugtrekt uit de procedure en deze later weer hervat. De therapeut heeft een geldige VOG-verklaring (maximaal 5 jaar oud), een beroeps- en bdrijfsaansprakelijkheidsverzekering(bav/abv), valt onder tuchtrecht en deelname aan een Geschillen Instantie(Wkkgz). De therapeut voldoet aan de eisen rond tweejaarlijkse herregistratie op het gebied van bijscholing, super/intervisie en visitatie. 4. Lichaamsgeoriënteerd (Psycho)therapeut (BIG geregistreerd) 1 a. Vooropleiding: Minimaal afgeronde 4-jarige HBO-opleiding, bij voorkeur in mens- en gedragswetenschappen; zorg en welzijn, gedrag- en menswetenschappen of vergelijkbaar, of in elk geval HBO werk- en denkniveau. i Of; afgeronde en gecertificeerde vooropleiding die voldoet aan ECP- en EAPcriteria. Is in het bezit van een ECP. b. Beroepsopleiding: Curriculum bij 1 a i: Afgeronde door de SBLP erkende opleiding in therapeutisch lichaamswerk. De invalshoeken bij deze manier van werken zijn: houding, beweging, aanraking, adem, stem, energie, overdracht en tegenoverdracht, psychische patronen, dynamiek van het eigen systeem of een combinatie daarvan. Leertherapie en (leer) supervisie maken onderdeel uit van de opleiding. i Of; Curriculum bij 1 a ii: afgeronde door de EAP erkende opleiding in therapeutisch lichaamswerk. De invalshoeken bij deze manier van werken zijn: houding, beweging, aanraking, adem, stem, energie, overdracht en tegenoverdracht, psychische patronen, dynamiek van het eigen systeem of een combinatie daarvan. Leertherapie en (leer)supervisie maken onderdeel uit van de opleiding. c. Overige criteria; Stabiele persoonlijkheid i Professionele werkhouding ii Kennis van ethische principes, onderschrijft de Code Ethiek en Gedrag van de SBLP iv. Als een potentiele kandidaat nog niet voldoet aan de registratievoorwaarden, wordt er een termijn - maximaal 2 jaarafgesproken waarin aan de ontbrekende criteria alsnog kan worden voldaan. Dat kan betekenen dat iemand zich uit de procedure terugtrekt en deze later weer hervat. v. De therapeut heeft een geldige VOG-verklaring (maximaal 5 jaar oud), een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(bav/abv),valt onder tuchtrecht en deelname aan een Geschillen Instantie(Wkkgz). v De therapeut voldoet aan de eisen rond tweejaarlijkse herregistratie op het gebied van bijscholing, supervisie/intervisie en visitatie. 6

7 NB. Voor therapeuten die voor vergoeding van zorgverzekeraars in aanmerking willen komen, gelden aanvullende eisen. Zie pagina 10 5 Associaties/ vrienden/ buitengewoon deelnemer ( niet praktiserend) Dit zijn deelnemers die hun vak niet meer uitoefenen, maar graag op de hoogte blijven van het vakgebied en de activiteiten van SBLP. Er is geen verplichting meer van bij/nascholing, super- of intervisie, VOG, Beroeps/bedrijfsaansprakelijkheid en Wkkgz. Het is niet geoorloofd praktijk uit te oefenen. Zij-instromers Een zij-instromer heeft geen door SBLP 'erkende' beroepsopleiding gevolgd. Anno 2016 worden de volgende opleidingen erkend: Energetic Integration Therapie van Bodymind Opleidingen; Biodynamische (Psycho ) therapie van NIB; Bio-energetische analyse van NIBA/SOBA; Core Energetics van Nedederlands instituut Cordium Core Evolutionary (NICE); Primal Rebirth van Aumm Instituut Criteria van toetreding zij-instromers Minimaal een HBO werk- en denkniveau waarbij naast opleidingen ook ervaringen worden mee gewogen i Men heeft een 4 jarige beroepsopleiding lichaamsgeoriënteerde (psycho) therapie afgerond op HBO-niveau ii De opleiding moet gericht zijn op het op professionele wijze uitoefenen van het beroep lichaamsgeoriënteerd (psycho) therapeut iv. Supervisie en leertherapie aangaande het eigen therapeutische proces zijn aantoonbaar onderdeel van de opleiding geweest OF v. De kandidaat deelnemer heeft aantoonbare ervaring als lichaamsgeoriënteerd (psycho)therapeut van minimaal 1000 uur klantgebonden uren, met een minimaal gemiddelde van 8 uur per week v De kandidaat heeft aantoonbaar 120 uur deel genomen aan supervisie en/of intervisie in de laatste 10 jaar, waarbij het eigen therapeutische proces in voldoende mate aan bod is gekomen vi De kandidaat kan aantonen voldoende bij- en nascholing te hebben gevolgd conform de SBLP richtlijnen van Herregistratie Algemeen: een kennismakingsvisitatie kan onderdeel zijn van de toelatingsprocedure; de kandidaat is bereid een deel van de kosten daarvan voor eigen rekening te nemen i als de potentiele kandidaat nog niet voldoet aan de registratievoorwaarden, wordt een termijn van maximaal 3 jaar afgesproken waarin aan de ontbrekende criteria kan worden voldaan. 7

8 De kandidaat is bereid de Code Ethiek en Gedrag en het Beroepsprofiel te onderschrijven ii De kandidaat kan zich aanmelden met het formulier op de website: Beslisboom Toetreding SBLP iv. De kring Toetreding toetst of aanmelding haalbaar is, neemt zo nodig contact op voor aanvullende informatie en besluit of de procedure van toetreding kan worden gestart of dat de kandidaat niet wordt toegelaten. PROCEDURE VAN TOETREDING SBLP Taken en verantwoordelijkheden. In de registratiefase worden de werkzaamheden uitgevoerd door een Kring Registratie/ Toetreding die de aanmelding inhoudelijk toetst, begeleidt, adviseert en besluiten neemt. Daar waar de Kring niet kan beslissen in zaken en procedures die afwijken van de gestelde normen, legt zij het voor aan de hoger gelegen Kring Professionalisering. Deze Kring zal een schriftelijk onderbouwd voorstel indienen bij de MK. De eindverantwoordelijkheid voor het niet toelaten van een potentieel deelnemer berust bij het MK. Het MK, in casu de functioneel leidinggevende van de Kring Professionalisering, informeert de kandidaat schriftelijk en onderbouwt met de motieven van afwijzing. Het secretariaat voert de registratieprocedure uit volgens een werkschema. (bijlage pag. 7) Op de website van de SBLP staat een checklist die potentiële leden kunnen hanteren om snel inzicht te krijgen of ze voldoen om geregistreerd te worden en de mogelijk te nemen stappen. Iedere potentiële deelnemer betaalt vooraf een dan gangbaar tarief voor inschrijving. Werkschema secretariaat: Een potentiële deelnemer wordt door het secretariaat verwezen naar de website voor informatie Een potentieel zij-instromer wordt verwezen naar het raadplegen van de Beslisboom Toetreding SBLP op de website. Hij of zij krijgt snel inzicht of aanmelding reëel is en welke stappen nog genomen moeten worden. Een potentieel deelnemend zij-instromer wordt zo spoedig mogelijk verwezen naar de kring Toetreding De Kring Toetreding toets globaal de haalbaarheid van het lidmaatschap en neemt contact op met de kandidaat omtrent motivatie. Is de haalbaarheid reëel, dan betaalt de kandidaat een vergoeding voor administratie en kunnen documenten in Lars worden ingevoerd. Daaruit volgen twee opties: de geïnteresseerde voldoet of voldoet niet. Een potentiële deelnemer die voldoet aan de registratievoorwaarden gaat de registratieprocedure in: 8

9 Hij of zij levert via aanmeldingsformulier info aan ten aanzien van NAW-gegevens, opleiding, ervaring en motivatie Secretariaat bevestigt ontvangst en verwelkomt. Verzoek registratiekosten over te maken naar het rekeningnummer van de stichting. Secretariaat voert gegevens in in Lars. Daarna kan kandidaat gegevens uploaden. Secretariaat belt de geïnteresseerde om te informeren of er nog concrete vragen zijn. Secretariaat checkt of documenten volledig zijn of vraagt alsnog om aanvullende informatie/documenten. Secretariaat checkt op HBO-niveau; SRBAG; NAP; EABP; RBCZ/TCB; diploma s; certificaten; motivatie en nevenactiviteiten Secretariaat stuurt het volledige dossier naar de Kring Toetreding/ Professionalisering/Registratie. Kring beoordeelt aanvraag op niveau opleiding en ervaring; o De therapeut voldoet volledig; Kring bevestigt dit De therapeut regelt VOG, beroepsaansprakelijkheidverzekering, tuchtrecht Secretariaat neemt het contact over en regelt een aantal administratieve zaken Secretariaat bericht de Kring Registratie als alles rond is. o De therapeut voldoet niet helemaal, maar toetreding is wel mogelijk; Kring communiceert de aanvullende eisen Therapeut verwezenlijkt de eisen en levert bewijzen aan bij de Kring Kring beoordeelt de aanvraag opnieuw; als de therapeut voldoet gaat de procedure verder zoals hierboven. o De therapeut voldoet niet en registratie lijkt onmogelijk Kring Registratie communiceert dit naar MK MK neemt besluit en communiceert dit naar de therapeut Therapeut trekt zich terug Secretariaat handelt administratief af o De therapeut trekt zichzelf terug Kring bevestigt dit Secretariaat neemt administratieve afhandeling over. 9

10 Bijlage: Vergoeding door zorgverzekeraars Bij de SBLP geregistreerde therapeuten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraars als ze voldoen aan de eisen die door deze zorgverzekeraars worden gesteld. Om in aanmerking te kunnen komen moet de therapeut dan behalve bij de SBLP tevens geregistreerd zijn bij een koepelorganisatie (NIBIG, RBCZ, NAP). Opleidingsnormen Vanaf 2017 geldt voor naar verwachting alle zorgverzekeraars dat vergoeding alleen mogelijk is als voldaan is aan de opleidingsnormen: a) aangewezen vooropleiding op HBO- of WO-niveau die geacht wordt voldoende medische en/of psychosociale basiskennis te bevatten b) óf: een aanvullende training in medische en/of psychosociale basiskennis op zogenaamd PLATO-niveau c) óf: een via het Centraal Examen verkregen document waarmee voldoende kennis en ervaring op het gebied van medische en/of psychosociale basiskennis wordt aangetoond. De EVC-mogelijkheid van bijscholen is gestopt. Deelnemers die zich via deze weg bijschoolden, overleggen het certificaat. MBK (Medische basiskennis) of PSBK (Psychosociale basiskennis) Therapeuten die vooral fysiek werkzaam zijn, moeten de PLATO-training MBK volgen. In deze training zit ook een onderdeel PSBK. Therapeuten die vooral met psychische of psychosociale begeleiding werkzaam zijn, moeten de PLATO-training PSBK hebben gevolgd. In deze training zit ook een onderdeel medische basiskennis. Therapeuten die werkzaam zijn op beide terreinen moeten zowel MBK als PSBK geschoold zijn. De therapeut informeert zich bij de koepel wat voor hem/haar van toepassing is. Visitaties De deelnemer die voor vergoeding in aanmerking wil blijven komen, conformeert zich aan de eisen van koepels in zake visitaties. Voor RBCZ moet de therapeut elke 5 jaar worden gevisiteerd. Alleen de persoonlijke SBLP visitaties worden erkend door RBCZ en worden daar anoniem- gerapporteerd. Het NAP verlangt elke 2 jaar een visitatie. Overgangsperiode (RBCZ) Tot 1 januari 2017 gold een overgangsperiode. Deze was van toepassing op aangesloten therapeuten die niet (helemaal) voldeden aan de HBO vóóropleidingsnorm. Therapeuten die vóór 2012 waren geregistreerd, werden door alle zorgverzekeraars - via de aanvullende polis - vergoed, althans door die verzekeraars die de SBLP (of de voorgangers NVPIT, NVBT en NIBA) hebben opgenomen in hun lijst van erkende beroepsorganisaties. In het najaar van 2016 heeft RBCZ besloten deze therapeuten toch volledig te erkennen en te vergoeden als ze aan de Platonormen voldoen. 10

11 De beroepsorganisaties worden verantwoordelijk gehouden voor het voldoen aan de opleidingseisen. Daarbij is stapeling van opleidingen toegestaan. Lijst van verzekeraars die vergoeden In het najaar stelt de SBLP kring Verzekeringen een nieuwe lijst op van verzekeraars die het volgende jaar SBLP opnemen in hun vergoedingen. Op de SBLP website is te zien welke therapeuten voor vergoeding in aanmerking komen en welke therapeuten daar niet voor kiezen. De VGZ (en met de VGZ gekoppelde labels en merken) hanteert een zogenaamde Zorggids, Vergelijk & Kies, waarin alleen therapeuten worden opgenomen die vóór 2012 waren geregistreerd, óf die op het moment van registratie al voldoen aan de gestelde opleidingsnormen. In 2016 is SRBAG overgegaan in een nieuwe koepel, het NIBIG. 11

HERREGISTRATIE VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ SBLP

HERREGISTRATIE VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ SBLP HERREGISTRATIE VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ SBLP Herregistratie van Therapeuten aangesloten bij SBLP Versie 3 Datum: 1 februari 2017 SBLP Herregistratie Pagina 1 Voorwoord Voor u ligt de regeling Herregistratie

Nadere informatie

Gestructureerd Register RBCZ

Gestructureerd Register RBCZ Gestructureerd Register RBCZ Van sub-register naar HBO register John Stolvoort en Josephine Beck- Kok 2016-2017 Gestructureerd Register RBCZ. RBCZ registers De basis van de RBCZ blijft het HBO register

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014)

Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Toelatingsprocedure Student-lidmaatschap NGVH (juni 2014) Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap De minimale vereisten voor toelating tot het lidmaatschap bestaan uit twee aspecten: het vooropleidingsniveau

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Kwaliteitsbeleid Nederlands Instituut voor Biodynamische psychologie Paramaribostraat 11 2hg 1058 EN Amsterdam Tel: 020 6254084 www.biodynamischepsychologie.nl

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Therapeut VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt naar:

Nadere informatie

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten. Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing)

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten. Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) Voorwoord Voor u ligt het document waarin het NIBIG (voorheen SRBAG) de registratiemogelijkheden 2017

Nadere informatie

NIBIG Registratiemogelijkheden voor Therapeuten in Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing)

NIBIG Registratiemogelijkheden voor Therapeuten in Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) NIBIG Registratiemogelijkheden voor Therapeuten in 2017 Datum: 25 november 2016 (met Wkkgz-aanpassing) Voorwoord Voor u ligt het document waarin het NIBIG (voorheen SRBAG) de registratiemogelijkheden 2017

Nadere informatie

Formulier wijzigingsverzoek Referentiesystemen

Formulier wijzigingsverzoek Referentiesystemen Invulling door aanvrager Maximaal één wijzigingsverzoek per formulier Welk informatiesysteem betreft het? TOG IFM AGB AGBM UZOVI Gegevens aanvrager Naam organisatie aanvraag Stichting Beroepsorganisatie

Nadere informatie

BvK. Meesterniveau Vanaf 1000 lesuren kinesiologie Expertniveau Vanaf 850 lesuren kinesiologie Therapeutniveau 500 tot 849 lesuren kinesiologie

BvK. Meesterniveau Vanaf 1000 lesuren kinesiologie Expertniveau Vanaf 850 lesuren kinesiologie Therapeutniveau 500 tot 849 lesuren kinesiologie Soorten van lidmaatschap (BvK 2016) Kinesiologie is een dynamisch vak dat op een aantal niveaus kan worden beoefend. De leden van de BvK hebben daarom besloten dat de vereniging een huis is met vele kamers.

Nadere informatie

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten

NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten NIBIG Registratiemogelijkheden 2017 voor Therapeuten Datum: 10 oktober 2016 Voorwoord Voor u ligt het document waarin het NIBIG (voorheen SRBAG) de registratiemogelijkheden 2017 voor therapeuten op een

Nadere informatie

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010!

Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! Nieuws van de commissie verzekeringen over zorgverzekeraars december 2010! In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd en gedebatteerd met en over zorgverzekeraars en de vergoedingen voor 2011. Wij

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Huishoudelijk Reglement NVKToag Behorend bij de statuten van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.

Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Neem dan contact op met uw belastingadviseur. Publicatie: 6 april 2016 BTW-vrijstelling De NFG heeft zich jarenlang hard gemaakt voor BTW-vrijstelling voor (para)medische diensten. De gevoerde procedures en uitgeoefende druk hebben eindelijk resultaat:

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ DE SBLP STICHTING BEROEPSORGANISATIE LICHAAMSGEORIËNTEERDE (PSYCHO)THERAPIE

BEROEPSPROFIEL VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ DE SBLP STICHTING BEROEPSORGANISATIE LICHAAMSGEORIËNTEERDE (PSYCHO)THERAPIE BEROEPSPROFIEL VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ DE SBLP STICHTING BEROEPSORGANISATIE LICHAAMSGEORIËNTEERDE (PSYCHO)THERAPIE "When you have no words for your feelings, for what happened to you, we listen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein

Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Meest gestelde vragen door beroepsverenigingen over het opzetten van een register bij Registerplein Wat doet Registerplein? Registerplein voert bijna 25 jaar registratie uit van maatschappelijk werkers

Nadere informatie

betreft: Samenwerkingsafspraken

betreft: Samenwerkingsafspraken Betreft: VGZ / UVIT-vereisten d.d. 1 sept.2010 + bijlage 25 oktober 2010. VGZ (voorheen UVIT: Univé, VGZ, IZA, Trias) behandeld door: Lisette Vogels datum: 1 september 2010 betreft: Samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden LVPW Landetijke Vereniging voor Psychosoci aa t Werke nden Wie zijn aangesloten bij de LVPW? Personen die een psychosociale of vergelijkbare opleiding op ten minste HBO niveau met succes hebben afgerond

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Therapeut-lidmaatschap NGVH Versie juli 2014

Toelatingsprocedure Therapeut-lidmaatschap NGVH Versie juli 2014 Toelatingsprocedure Therapeut-lidmaatschap NGVH Versie juli 2014 Vereisten voor toelating tot het lidmaatschap De minimale vereisten voor toelating tot het lidmaatschap bestaan uit twee aspecten: het vooropleidingsniveau

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

2. Organisatiestructuur

2. Organisatiestructuur Kwaliteitshandboek 1. Ter inleiding Bodymind Opleidingen, een voortzetting van Bodymind Integration, is al meer dan 25 jaar actief in Nederland op het gebied van de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie.

Nadere informatie

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Toelichting Aanmelding en Vragenlijst pagina 1 Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Inleiding In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Psychodrama in relatie psychotherapie in Nederland

Psychodrama in relatie psychotherapie in Nederland Psychodrama in relatie psychotherapie in Nederland Het beroep psychotherapeut is in Nederland een van de zeven in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) genoemde beroepen. De NVP (Nederlandse

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Toelichting op het aanmeldingsformulier

Toelichting op het aanmeldingsformulier Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Toelichting op het aanmeldingsformulier voor registratie bij het LRGD Inleiding In dit document wordt een korte toelichting

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Laatste nieuws over RBNG TBNG

Laatste nieuws over RBNG TBNG Laatste nieuws over RBNG TBNG Geacht lid van de ABvC, Zoals we jou hebben beloofd trachten wij met deze brief iets meer helderheid te geven in zaken rondom RBNG TBNG en UVIT. Het is kort dag, wij beseffen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016

Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Registratiereglement voor aspirant, junior, senior en supervisor Register Schematherapie Ingangsdatum: 1 mei 2016 Inleiding Dit Registratiereglement is een nieuw Reglement en gaat in op 1 mei 2016. Tot

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 2061 Betreft zaak: Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 25 november 2014 W.G. Plein 209 T (020) 612 30 78

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland Antroposofische Zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

CODE ETHIEK EN GEDRAG VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ DE STICHTING BEROEPSORGANISATIE LICHAAMSGEORIËNTEERDE (PSYCHO)THERAPIE

CODE ETHIEK EN GEDRAG VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ DE STICHTING BEROEPSORGANISATIE LICHAAMSGEORIËNTEERDE (PSYCHO)THERAPIE CODE ETHIEK EN GEDRAG VAN THERAPEUTEN AANGESLOTEN BIJ DE STICHTING BEROEPSORGANISATIE LICHAAMSGEORIËNTEERDE (PSYCHO)THERAPIE SBLP Code Ethiek en Gedrag Versie 1 (check via info@sblp.nl of er een recentere

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut

Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Aanmeldingsformulier voor registratie als schematherapeut Voorwaarden voor aanmelding vanaf 15 juli 2012: U kunt zich als aspirant lid inschrijven, als u in opleiding bent tot schematherapeut, maar nog

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Er bestaan twee erkende categorieën opleidingsonderdelen: de methodisch-didactische scholing in het kader van de opleidingsroute voor supervisoren;

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Huisartsbeurs Kwaliteitsregister Doktersassistent Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Programma Kwaliteit Register en werkwijze Huidige criteria en herziene criteria Voorbeelden Vragen Kwaliteit van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Met betrekking op erkenning voor CAT-therapeuten Opgesteld op 20-6-2017 Aanpassingen op 24-11-2017 De algemene voorwaarden in dit document zijn met terugwerkende kracht geldig voor

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1

Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier registratie-certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) 1 Aanvraagformulier: O registratie als gecertificeerde/geregistreerde Equitherapeut SHP-E(NL) O verlenging certificatie/registratie

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Handboek NVLG Kwaliteitscriteria

Handboek NVLG Kwaliteitscriteria Handboek NVLG Kwaliteitscriteria Zoetermeer 22 november 2010 1 Inhoud Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Werkwijze... 4 Uitwerking... 4/8 2 Inleiding Het NVLG lidmaatschap moet voor de leden meerwaarde

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals Pagina Versie 2-2015 Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is de missie die de

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice

Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3. Basisdeel - Kerntaak 3 Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Nul- en voortgangsmeting met voorwaardelijke opdracht Commercie niveau 3 Basisdeel - Kerntaak 3 deelnemer bedrijf praktijkopleider school praktijkbegeleider datum nulmeting datum voortgangsmeting crebonummer

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

HET VFP BEROEPSREGISTER

HET VFP BEROEPSREGISTER HET VFP BEROEPSREGISTER Inleiding De VFP is een vereniging die onder meer het filosoferen als professie wil bevorderen. Het opzetten en hanteren van een kwaliteitssysteem voor praktijkvoerende leden is

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG -

- REGISTRATIEFORMULIER NØAG - - REGISTRATIEFORMULIER NØAG - Stichting Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers Ondergetekende (achternaam)... Voornamen (voluit)...m/v Geboortedatum...-...-... te... Privé adres... Postcode... -...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement NFG

Huishoudelijk reglement NFG Huishoudelijk reglement NFG Versie 5, april 2013 Artikel 1: Begripsbepaling 1. De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte) en

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma)

Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelatingsprocedure (mogelijkheden voor instroom zonder Bachelor diploma) Toelichting voor kandidaten Schouten & Nelissen University Van Heemstraweg-West 5 5301 PA Zaltbommel Postbus 266 5300 AG Zaltbommel

Nadere informatie

Commissie voordracht en Toetsing

Commissie voordracht en Toetsing Commissie voordracht en Toetsing Een kijkje in de keuken van de VRI Door: Hans Jenniskens RI, Voorzitter CVT MISSIE De VRI is in 1984 opgericht als Vereniging van Registerinformatici, met als doel die

Nadere informatie

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR

U kunt zich aanmelden voor herregistratie via bijgevoegd aanvraagformulier. De herregistratie aanvraag kunt u sturen naar: LCR Alle artsen die gezondheidsadviezen geven aan reizigers Betreft: herregistratie LCR Kwaliteitsregister Geachte mevrouw, heer, Vijf jaar geleden heeft u zich in het LCR Kwaliteitsregister als reizigersgeneeskundige'

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015

Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Registratiereglement Schematherapeutisch Werkers Register Schematherapie Januari 2015 Inleiding In dit reglement worden de voorwaarden voor inschrijving in het Register Schematherapie als Schematherapeutisch

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

Volksgezondheid beroepsgroepen, behalve artsen, De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid is een Artikel 1. Algemeen onafhankelijke

Volksgezondheid beroepsgroepen, behalve artsen, De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid is een Artikel 1. Algemeen onafhankelijke Commissie Buitenslands Ministerie van, Welzijn en Sport Reglement algemene kennis en vaardig hedentoets voor alle BIG- beroepsgroepen, behalve artsen, 2500 BC Den Haag tandartsen en verpleegkundigen Kenmerk

Nadere informatie

1.2 De supervisor ontvangt binnen 8 weken het besluit van de Toetsings- en Registratie Commissie.

1.2 De supervisor ontvangt binnen 8 weken het besluit van de Toetsings- en Registratie Commissie. 1 VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE ALS SUPERVISOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) 1. Algemeen 1.1 De supervisor dient een aanvraag tot registratie in bij het secretariaat van de ABvC

Nadere informatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie

Bouwstenen voor een startbekwame kinesioloog op CAM-therapeutniveau conform Hbo-niveau met een niveauafhankelijke kinesiologische specialisatie Toelatingseisen BvK (2016) Onderwerp: Toegangseisen voor de verschillende kamers van het huis van Doel: Richtlijnen voor de toelatingscommissie Doelgroep: Toekomstige leden Let op deze eisen zijn niet

Nadere informatie

Reglement van Toetsing

Reglement van Toetsing Reglement van Toetsing Dit is versie 7.3 van het Reglement van Toetsing van de Stichting Register van Interim Managers (hierna ook te noemen: de Stichting). Deze versie is door het Bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Reglement registratie als EKP voor in het buitenland opgeleide perfusionisten

Reglement registratie als EKP voor in het buitenland opgeleide perfusionisten Reglement registratie als EKP voor in het buitenland opgeleide perfusionisten Inleiding : Doel van de regeling is een toetsingskader te bieden waarmee in Nederland werkzame, maar in het buitenland opgeleide

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) 1 Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ op 1 december 2015. Door de leden vastgesteld op de

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland antroposofische zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Deze registratienorm geldt voor alle nieuwe-, hernieuwde- en herregistraties van preventieassistenten vanaf de ingangsdatum. De wijziging ten opzichte

Nadere informatie

Reglement register ggz-agogen

Reglement register ggz-agogen Reglement register ggz-agogen REGISTRATIE REGISTER GGZ-AGOGEN Door u aan te melden voor registratie in het register ggz-agoog verklaart u: zich toetsbaar op te stellen door u te verbinden aan het tuchtrecht

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt! Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Voor HBO-afgestudeerden in de GGZ, zoals verpleegkundigen, sociotherapeuten, vaktherapeuten,

Nadere informatie

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013 Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Een organisatie voor therapeuten met paarden onder FPG-vlag. Contourennota voor het oprichtingsproces van een beroepsvereniging November 2008

Een organisatie voor therapeuten met paarden onder FPG-vlag. Contourennota voor het oprichtingsproces van een beroepsvereniging November 2008 Een organisatie voor therapeuten met paarden onder FPG-vlag. Contourennota voor het oprichtingsproces van een beroepsvereniging November 2008 Het therapeutische belang van het paardrijden door mensen met

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM)

HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM) HET KWALITEITSYSTEEM VOOR ZORGVERLENERS POLS (PROFIEL EN OPLEIDINGREGISTRATIE LEDEN SYSTEEM) In 2009 hebben een aantal zorgverzekeraars besloten de vergoedingen en afhandeling van vergoedingen van de complementaire

Nadere informatie