Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen"

Transcriptie

1 Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

2 Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij aanzwengelen ondernemerscultuur 8 Resultaten De ondernemerszin van Vlaanderen 12 Hoofdstuk 1 Het verhaal van 14 gepassioneerde ondernemers Gedrevenheid 17 Bubobox, spin-off van Videolab Op het snijpunt van twee passies 18 Neglect-X, spin-off van aarixa Alles verliep prachtig volgens plan 22 Profit+, spin-off van CAT Solutions Methodes van de groten implementeren bij de kleintjes 26 Walter Buggenhout (B&M) vond Johann Bienert (Wood-u-Print) Project zoekt ondernemer 30 Rondetafelgesprek met Stefan Van Ouytsel, Veroniek Hermans, Geert Houben en Karen Vander Plaetse Ondernemersgeweld maal vier 34 4 Bedrijven creëren bedrijven

3 inhoud Chili Publish, spin-off van Thisconnect Een bos vol opportuniteiten 44 ReSkin, spin-off van BioRacer Van zadelpijn naar doorligwonden 48 Hoofdstuk 2 Mini-MBA: twee weekends en zeven avonden met veel ondernemersaspecten Het geeft een soort vrolijkheid aan je denken 52 Hoofdstuk 3 Bedrijfsfiches 60 P&G Bouw en Interieur 61 aarixa Neglect-X 62 A&B Partners Gecoördineerd Prestatie Meetsysteem (GPS) 63 AB Soil Remediation Experts Green Engineering Experts 64 Astalia Roolit 65 Azet ELAIR 66 B B&M Wood-u-Print 67 BIT IT Consultancy dotnet academy 68 Bozo Bizniz Cy Did Act 69 C CAAS Borelio 70 CAT Solutions Profit+ 71 CERM-HR Talentscan 72 Cibo Cibimmob 73 COMMON Cubicows 74 D De Webfabriek Zendster 75 Desmet Engineering Desmet Technical Services (DTS) 76 DEVtalk AXelia 77 Duxe Engine Works Race Ramps 78 DYMOTEC / ALCA Microgolftechnologie 79 E Energiewinner Monisol 80 esaturnus endosat 81 F Fenestra EOI Academy 82 G Geenens Consulting Start2Budget 83 Global Port Training Competentiemeting en -management 84 H Hero Technologies Hero F.R. Solutions 85 Hi 5 Media Group Aerial Video Productions 86 Holistic Architecture 50 I 5 MaterialSource 87 I Immo-Pro (Proscan) BoneCare Dynamics 88 irail FlatTurtle 89 K KAHO Sint-Lieven Lean Learning Academy 90 Kwimex LIVIQ 91 L Luxys Planningssoftware 92 M Mc Alson-Agerti ALTIS 93 Metrotile Europe Interne spin-off 94 P PinkOliv Sportune 95 PSW Business line SME Thin client Process design 96 R Rehab Game 2 cure 97 T Thermad Brink Climco 98 Tirco Flanders Axle Systems (FAS) 99 Traficon Survisense 100 Tuinen Guy Moerkens Interne spin-off 101 V Van Os Sonnevelt Expo-id 102 Videolab Bubobox 103 VOS technics VOS Eco Heating 104 Bedrijven creëren bedrijven 5

4 VOORWOORD Succesvol nieuwe bedrijven creëren Het is een open deur intrappen, maar meer en nieuw ondernemerschap zijn sleuteloplossingen om de aanhoudende economische crisis het hoofd te bieden. Op verschillende manieren tracht innotek hieraan bij te dragen. Onze slogan is dan ook niet voor niets Let s start new business!. Een van de meest succesvolle initiatieven die wij de laatste jaren genomen hebben zijn zonder twijfel de projecten Meer ondernemerschap door industriële en diensten spin-offs. 6 Bedrijven creëren bedrijven

5 VOORWOORD In 2005 verwonderden wij ons erover dat het beleid weinig of geen aandacht had voor spin-offs vanuit het bedrijfsleven, ondanks dat meerdere studies suggereerden dat zulke spin-offs het doorgaans (veel) beter deden op het vlak van overlevingskans, groeicurve en resultaat dan hun academische broeders die wel de gepaste aandacht kregen. De voornaamste redenen hiervoor zijn rijpere technologieën of productideeën en vooral de sterker ontwikkelde management en commerciële vaardigheden bij de ondernemersteams van industriële spin-offs. Wij besloten er dus iets aan te doen en konden zowel Europese, Vlaamse en provinciale overheden overtuigen om ons hierbij te steunen. We mogen gerust zeggen dat we hun vertrouwen niet hebben beschaamd. In zoverre zelfs dat momenteel in het Vlaams Nieuw Industrieel Beleid, binnen de pijler Fabriek van de Toekomst, een actie voorzien is voor het verhogen van het aantal industriële spin-offs. In deze publicatie worden de resultaten van het EFRO-project Meer ondernemerschap door industriële en diensten spin-offs voorgesteld. Wat mij betreft mogen ze best gezien worden, maar dat laat ik jullie liever zelf ontdekken. Blader door de beschrijvingen van de gerealiseerde spin-offs, laat u inspireren door de getuigenissen van de ondernemers die eraan deelnamen en maak kennis met de mini-mba ondernemerschap. Ik wens u alvast veel leesgenot. Ludwig Caluwé Voorzitter INNOTEK Bedrijven creëren bedrijven 7

6 Interview Interview minister-president Kris Peeters, bevoegd voor Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid INNOTEK speelt verrijkende rol bij aanzwengelen ondernemerscultuur De spin-offaanpak van INNOTEK is zeer lonend op het vlak van creëren van succesvolle bedrijven Als Vlaams minister-president, onder meer bevoegd voor Economie, ligt Vlaanderen in Actie (ViA) Kris Peeters na aan het hart. Met ViA wil de regering tegen 2020 Vlaanderen op de kaart zetten van de allerbeste regio s in Europa. Hiervoor werden in 2008 zeven doorbraken gedefinieerd: fundamentele omwentelingen die een verbetering betekenen van meer dan 25 %. Een van die doorbraken is de open ondernemer. We vroegen de ministerpresident in hoeverre innotek hierbij een rol kan spelen. 8 Bedrijven creëren bedrijven

7 Interview De baseline van de opdracht van INNOTEK is de creatie van nieuwe bedrijven. In hoeverre speelt deze organisatie een rol in het bereiken van de doelstelling van ViA? Kris Peeters: INNOTEK speelt als organisatie uiteraard mee een belangrijke rol in het bereiken van de doelstellingen van ViA. Met name binnen de ViAdoorbraak de open ondernemer zijn de activiteiten die INNOTEK ontplooit van belang. Via deze doorbraak wil de Vlaamse regering de ondernemerscultuur aanzwengelen en de Vlaamse ondernemingen competitiever maken op internationaal niveau. Daarvoor zet Vlaanderen in op de omkadering van startende en groeiende ondernemers, onder meer via organisaties zoals INNOTEK. De Vlaamse overheid stimuleert ondernemers om internationale markten aan te boren en trekt buitenlandse investeringen aan. Met het Nieuw Industrieel Beleid is het mijn bedoeling te zorgen voor de Fabriek van de Toekomst, meer duurzaamheid en een groenere economie in Vlaanderen. We willen dat bereiken met onder andere de volgende projecten: meer Vlaamse export in snelgroeiende markten een toename van buitenlandse investeringen in Vlaanderen het Nieuw Actieplan Ondernemerschap een kernversterkend winkelbeleid de Gazellesprong voor meer snelgroeiende bedrijven het Nieuw Industrieel Beleid duurzame landbouw en visserij. INNOTEK kan een verrijkende rol spelen binnen enkele van deze projecten. Zo is er het Nieuw Actieplan Ondernemerschap, dat definieert welke overheidsinitiatieven noodzakelijk zijn om het ondernemerschap in Vlaanderen te stimuleren. Het Actieplan bevat concrete acties voor het brede publiek, het onderwijs en ondernemers. Zo is er een actieplan om ondernemerschap te promoten in het onderwijs, en zal er scouting en coaching komen voor startende ondernemers. Het Actieplan Ondernemerschap wil de komende jaren drie uitdagingen aanpakken: w een ondernemerschapscultuur tot stand brengen in Vlaanderen door ondernemen te promoten in het onderwijs en in bedrijven; e meer startende ondernemingen creëren door het meer haalbaar en wenselijk te maken om een onderneming op te starten; r startende ondernemers sterker maken door professioneel management en een internationale focus te stimuleren. Ook in het kader van de Gazellesprong zal INNOTEK een bijzondere rol opnemen. INNOTEK werd immers geselecteerd als een van de acht stakeholders die deel uitmaken van het stakeholderplatform Gazellesprong. Deze stakeholders zullen het beleid mee uitrollen en verder vorm geven. De Gazellesprong is een programma om beloftevolle bedrijven te helpen zo goed mogelijk te groeien. Nu de negen proefprojecten afgelopen zijn, zet het Agentschap Ondernemen in op het vormgeven van een permanent, overkoepelend beleid. Een andere cruciaal project waar INNOTEK een rol kan opnemen is het Nieuw Industrieel Beleid, een overkoepelende visie op de toekomst van de industrie in Vlaanderen. De bedoeling is om de industrie in Vlaanderen te transformeren naar een moderne industrie die groener, socialer, creatiever en innovatiever is. Binnen de doorbraak de open ondernemer wordt ook nog gewerkt aan kennisdiffusie van innovatie en businessmodellen, wat ook een typisch actieveld is van INNOTEK. In het Nieuw Actieplan Ondernemerschap worden de concrete initiatieven van de Vlaamse overheid om starters en prestarters in Vlaanderen aan te moedigen en te versterken, gebundeld. In hoeverre kan een organisatie als INNOTEK hierin een rol spelen? Kris Peeters: INNOTEK kan hier een rol opnemen vanuit de begeleiding die ze geeft aan kandidaat-starters en bestaande bedrijven op vlak van business development en het creëren van spin-offs. Nieuwe bedrijven laten starten, maar ze ook kwalitatief sterker laten starten is de belangrijkste doelstelling van het actieplan. Door de begeleiding die INNOTEK in het gesubsidieerde project voorzag voor industriële en dienstenbedrijven bij het creëren en laten opstarten van spin-offs, raakt INNOTEK aan de kern van deze doelstelling. Omdat deze aanpak zo lonend is gebleken op vlak van het creëren van succesvolle nieuwe bedrijven, werd hiervoor specifiek een luik voorzien binnen de nieuwe projectoproep voor startende bedrijven. Vorige maand heb ik via het Agentschap Ondernemen een oproep ondernemerschap voor startersinitiatieven gelanceerd. In deze oproep worden projecten ingewacht die de focus leggen op starters en jonge ondernemingen. De oproep sluit aan bij het in 2011 gelanceerde instrument voor steun voor advies aan prestarters. Belangrijk is dat binnen deze oproep een specifiek aandachtspunt rond het creëren van spin-offs is voorzien. Voor dit specifieke luik deed het Agentschap Bedrijven creëren bedrijven 9

8 Interview De manier waarop INNOTEK ervaren business development managers inzet om de kansen die zich aandienen om nieuwe bedrijvigheid te grijpen, is erg knap Ondernemen onder andere inspiratie op bij INNOTEK. In uw beleidsplan economie schrijft u dat zeker de kmo s sterker uit de crisis moeten komen, waarbij u onder meer wil inzetten op ondernemerszin. Met het EFROproject Meer ondernemerschap door industriële en diensten spin-offs is INNOTEK erin geslaagd om op enkele jaren tijd 77 nieuwe bedrijven te creëren en een paar honderden jobs te behouden/verwerven. Specifiek richt het project zich naar kmo s om hen te stimuleren nieuwe bedrijvigheid op te richten. In hoeverre past dit project binnen uw beleidslijn en bent u van plan dit vanuit Vlaanderen verder te ondersteunen? Kris Peeters: Uiteraard past dit binnen de beleidslijn en willen wij dit verder ondersteunen. Het doel van het project is te komen tot extra hoogwaardige tewerkstelling door ondernemingsopportuniteiten bij bedrijven te activeren. Bij bestaande bedrijven wordt met steun van het moederbedrijf gezocht naar ondernemers en niet-kernactiviteiten van waaruit een nieuwe bedrijvigheid kan opgericht worden, de zogenaamde industriële en diensten spin-offs. Uniek in de aanpak zijn de ervaren ondernemers en business angels die ingezet worden om deze spin-offs op te sporen en te begeleiden. Hun ervaring verhoogt de slaagkansen. Er worden acties gepland om de idee van spin-offcreatie ontvankelijker te maken bij bedrijven en er worden kortlopende opleidingen georganiseerd voor ondernemers in spe. INNOTEK werkte samen op subregionaal niveau om lokale organisaties te betrekken en uit te nodigen om: hun medewerking en netwerk in te zetten bedrijven met een spin-offopportuniteit te helpen detecteren zogenaamde spin-offscouts of -coaches aan te brengen per provincie een lancerings- en disseminatieevent te organiseren per provincie workshops voor ondernemers in spe te organiseren, waarbij lokale ondernemers als rolmodel mee campagne voeren en zo het brede publiek aanspreken geschikte docenten aan te duiden voor de workshops voor ondernemers. Het project beoogde: de detectie van ondernemers bij bestaande bedrijven de detectie van niet-kernactiviteiten die basis van een nieuwe bedrijvigheid konden zijn: bij 360 bedrijven gericht zoeken om van nietkernactiviteiten een nieuw bedrijf of een nieuwe business unit te creëren (fase 1 - scouting), bij 245 van deze bedrijven de spin-offopportuniteit objectief doorlichten (fase 2 - scanning), bij 175 bedrijven starten met de creatie van een nieuw bedrijf of nieuwe business unit (fase 3 - coaching). 100 van deze creatietrajecten in fase 3 moeten tenslotte leiden tot een effectief opgerichte nieuwe business unit of bedrijf. meer en betere starters door het inrichten van een cyclus van workshops voor innovatieve ondernemers (in spe) per provincie, met in totaal 225 deelnemers. de versterking van het imago van ondernemerschap bij het brede publiek door bij de publiciteit voor de workshops lokale ondernemers als rolmodel op te voeren voor de in Vlaanderen uit te bouwen kenniseconomie. 10 Bedrijven creëren bedrijven

9 Interview Facetten waaraan aandacht besteed wordt zijn o.a.: verfijning van het businessplan, het helpen bij de zoektocht naar kapitaal, milieuaspecten, aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het vinden van ontbrekende competenties van het ondernemersteam, het mee definiëren van een stramien voor marketing- en verkoopplan... Ook het opvolgtraject dat INNOTEK nu op poten zet, de New Business Creatie, past helemaal binnen de gehanteerde beleidslijnen. Met dit project wil INNOTEK de opgedane kennis valoriseren en verder aanwenden om nieuwe bedrijven op te starten of te begeleiden en nieuwe ideeën effectieve kansen te geven. De manier waarop ervaren business development managers ingezet worden om de kansen die zich aandienen om nieuwe bedrijvigheid te grijpen, is erg knap. De Business Development Managers geven een intensieve begeleiding. In datzelfde beleidsplan schrijft u dat Vlaanderen meer open ondernemers nodig heeft en wil u sterke klemtonen leggen op nieuwe speerpuntdomeinen. Hoe wil u dat concreet realiseren? Kris Peeters: Met het Nieuw Industrieel Beleid willen we tot een gericht clusterbeleid komen in Vlaanderen. Met dit gericht clusterbeleid willen we bedrijven en sectoren stimuleren om een slimme specialisatiestrategie te ontwikkelen. Het is niet aan de overheid om de sectoren van de toekomst te kiezen. Het zijn ondernemers die de speerpuntactiviteiten van morgen bepalen. Clusters met een slimme strategie zullen wel erkend kunnen worden door de regering. We zullen ons steuninstrumentarium ook gericht inzetten op deze toekomstgerichte clusters. Dat zal bv. gelden voor de opleidings- en investeringssteun. Kennisdiffusie van innovatie en businessmodellen is een typisch actieveld van INNOTEK Kris Peeters 18 mei 1962 Licentiaat Rechten (UA) Speciaal licentiaat Accountancy en Fiscaal Recht (Vlerick Management School) 1994: secretaris-generaal UNIZO 1999: directeur-generaal UNIZO 2004: Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur 2007: minister-president van de Vlaamse regering en bevoegd voor Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid 2009: minister-president van de Vlaamse regering en bevoegd voor Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid. Bedrijven creëren bedrijven 11

10 RESULTATEN De ondernemerszin van Vlaanderen Gedurende vier jaar ( ) heeft Innotek het efro-project Meer ondernemerschap door industriële en diensten spin-offs gecoördineerd. Met dit project wilden we bedrijven motiveren om ook uit hun niet-kernactiviteiten economische waarde te creëren. We deden dit door kandidaat-ondernemers aan te sporen tot de opstart van een nieuw bedrijf of een nieuwe bedrijfsdivisie waardoor bijkomende jobs gecreëerd worden of jobs behouden blijven die anders verloren zouden gaan. Een andere doelstelling was het stimuleren van spin-offcreatie en ondernemerschap in Vlaanderen door de voordelen en de mogelijkheden hiervan te promoten. Ondernemerschap dient echter grondig voorbereid te worden. Hiertoe droeg het project bij met het organiseren van de mini-mba s ondernemerschap. Christy Huybrechts, Toon Peeters, Sofie Verhaegen 12 Bedrijven creëren bedrijven

11 RESULTATEN In een vorige publicatie, die u kan downloaden via onze website, hebben we de aanpak en de resultaten van het eerste spin-offproject ( ) besproken. Daar vindt u ook de visie van de leden van de adviesraad en vertellen de spin-offcoaches over hun ervaringen met het begeleiden van bedrijven. In deze publicatie geven we een overzicht van de resultaten van vier jaar spin-offproject: resultaten waar we uitermate trots op zijn. We hopen dan ook dat dit project onder de vleugels van Vlaanderen verder kan groeien. Verder vindt u enkele interessante interviews met beginnende (aarixa, Bubobox, Wood-U-Print, CAT Solutions) en meer ervaren spin-offs (CHILI Publish, ReSkin) en hebben we ook een verslag van een boeiend rondtafelgesprek waar spin-offs van de eerste lichting ervaringen uitwisselen met spin-offs die net hun eerste stappen zetten. De mini-mba s waren ook in het vervolgproject ( ) een schot in de roos. Gedurende twee weekends en zeven avonden ontdekken de deelnemers of zij het entrepreneurship in zich hebben en welke aspecten moeten onderzocht en geïntegreerd worden in hun onderneming van morgen. Het verslag van dit traject, inclusief getuigenissen van deelnemers, vindt u verder in deze publicatie. In een afsluitend hoofdstuk vindt u van elke gerealiseerde spin-off van het meest recente EFROproject een projectfiche waarin vermeld staat hoe het spin-offidee ontstond en welke bijdrage onze coaches leverden bij het realiseren ervan. Een spin-off is een verzelfstandiging van een activiteit uit een bedrijf. De creatie van spin-offs uit de nietkernactiviteiten van een bestaande onderneming blijkt een heilzame manier om ondernemerschap en vernieuwing te stimuleren en duurzame werkgelegenheid te creëren. De gebruikte methodologie bleek duidelijk in staat om vanuit bestaande bedrijven zowel nieuwe ondernemers als creatieve ideeën los te weken. Deze projecten maakten gebruik van de expertise en de knowhow van INNOTEK en zijn netwerk van ervaren coaches. Een beproefde aanpak Elk van de twee spin-offprojecten beoogde de creatie van 50 spin-offs vanuit de niet-kernactiviteiten van bestaande bedrijven. De niet-kernactiviteiten kunnen bestaan uit ideeën die in de schuif zijn blijven liggen of activiteiten die niet op volle kracht ontwikkeld werden door gebrek aan tijd, geld, middelen of mensen. Door deze activiteiten af te zonderen (spin-off), hetzij als business unit (interne spin-off), hetzij als een nieuw bedrijf (externe spin-off), maken zij veel meer kans om succesvol te zijn. De verwachting was dat elk van deze projecten tot 150 jobs zou leiden die behouden of bijkomend gecreëerd zijn. Om deze doelstelling te bereiken deden de projectcoördinatoren een beroep op ervaren (ex-) ondernemers en business angels, de zogenaamde spin-offscouts. Zij gingen tewerk in drie fasen: Fase I scouting: de spin-offscouts informeerden bedrijven over de voordelen van spin-offcreatie. In een verkennende bespreking met de directie van het moederbedrijf trachtten zij het spin-offpotentieel globaal in te schatten. Fase II scanning: met behulp van de zogenaamde spin-offscan werd het potentieel van een spinoffopportuniteit objectief gemeten. De spin-offscan is een instrument dat MERIT op vraag van INNOTEK en BOM ontwikkelde in het Interreg IIIA pilootproject Industriële en diensten spin-offs. De spin-offscan bestaat onder meer uit een 77-tal vragen die diepgaand bediscussieerd worden zodat er een duidelijk beeld (raster) ontstaat over de reële opportuniteiten en valkuilen om een spin-off te realiseren. Het legt de aan te pakken werkpunten bloot via een aantal assen die zich laten groeperen rond drie thema s: het spin-offteam, de steun van het moederbedrijf en de business case. Bedrijven creëren bedrijven 13

12 RESULTATEN Fase III coaching: in het geval van een beloftevolle spin-offopportuniteit en voldoende ambitie, medewerking en bereidwilligheid, konden het moederbedrijf en het spin-offteam rekenen op begeleiding op maat bij de spin-offcreatie. Coachingtrajecten spelen zich meestal op vijf grote thema s af: het commerciële, de marketing, het technische, het financiële luik en het team. Voorbeelden van begeleidende activiteiten zijn: het verfijnen van de strategie en/of het businessplan, de zoektocht naar een geschikte ondernemer, het in goede banen leiden van een goed onderbouwd marktonderzoek en de resultaten ervan helpen interpreteren, en het helpen zoeken naar financiering. Vaak fungeren de coaches ook als kritisch extern klankbord en als timekeeper om de projectplanning te bewaken. Aan het einde van elke fase vulden de bedrijven een klantentevredenheidsformulier in, dat de coördinatoren toeliet de kwaliteit en voortgang van het project op te volgen en waar nodig, bij te sturen. Gerealiseerde output vervolgproject ( ) Onderstaande data toont de status op 7 februari 2013 van het EFRO project Meer ondernemerschap door industriële en diensten spin-offs (vervolgproject) dat loopt van 17 maart 2011 tot en met 16 maart Sectorverdeling SCOUTINGBEZOEKEN Tijdens de scoutingfase werden spin-offopportuniteiten bij bedrijven uit diverse sectoren onderzocht. Ongeveer 40 % van deze bedrijven kwam uit de industriesector en 60 % uit de dienstensector. RealISATIES VS DOElstellINGEN In de tabel volgt een overzicht van het aantal scoutings, scannings en coachings die werden uitgevoerd om de projectdoelstellingen m.b.t. tot spin-offcreatie en tewerkstelling te bereiken. status vervolgproject ( ) Stap I Scoutingbezoeken uitgevoerd Stap II Scanningbezoeken uitgevoerd Stap III Coaching gestart Gerealiseerd Doelstelling Spin-offs gecreëerd Tewerkstelling in deze spin-offs 150 Huidig 100 Verwacht in de toekomst Bedrijven creëren bedrijven

13 RESULTATEN In de nabije toekomst worden nog een aantal spinoffoprichtingen verwacht, zowel van coachingtrajecten die nog bezig zijn als van coachingtrajecten die al afgelopen zijn, maar waar de ondernemers nog verder werken aan de realisatie van een spin-off. Gemiddeld werden er per coachingtraject 9 dagen begeleiding toegekend. Voor de spin-offs die al werden opgericht, waren deze coachingtrajecten gespreid over 7 maanden en was de totale doorlooptijd doorheen de scouting-, scanning- en coachingfasen 10 maanden. Indrukwekkend RENDEMENT Door te vertrekken van bestaande ideeën en activiteiten van bedrijven in plaats van totaal nieuwe concepten, verhogen de slaagkansen van de nieuwe business unit of het nieuwe bedrijf. De helft van de aangevangen coachingtrajecten resulteerden reeds in een spin-off. Aangezien de coachingtrajecten nog niet allemaal zijn afgelopen, zal dit percentage ongetwijfeld toenemen. Toch is een coaching geen garantie voor succes. Ondanks de inspanningen van ondernemers en coaches wordt niet elke spin-offopportuniteit werkelijkheid. Daar zijn vele redenen voor: Het moederbedrijf wordt overgenomen of fusioneert De financiering wordt niet gevonden of laat op zich wachten Tijdsgebrek (de core business krijgt volledige prioriteit of slorpt te veel tijd op) Externe factoren houden het project op (vb. patentaanvraag) Plots blijkt de markt geen interesse meer te hebben Na verdere evaluatie blijkt het commercieel potentieel van de activiteit minder gunstig dan initieel verwacht Het spin-offteam blijft onvolledig om de activiteit verder uit te bouwen. Status vervolgproject ( ) Gerealiseerd Percentage t.o.v. vorige stap Percentage t.o.v. aantal scoutingbezoeken Stap I aantal scoutingbezoeken 142 Stap II aantal scanningbezoeken Stap III coaching gestart % 82% 90 77% 63% Spin-offs gecreëerd 45 50% 32% Bedrijven creëren bedrijven 15

14 RESULTATEN Terugblik op vier jaar spin-offcreatie ( ) De voorbije vier jaar werden met succes spin-offs over heel Vlaanderen gecreëerd. De 77 spin-offs van beide projecten zijn hiernaast in kaart gebracht. In het kader van deze projecten werd al bij meer dan 300 bedrijven de mogelijkheid onderzocht om hun nietkernactiviteiten te laten uitgroeien tot nieuwe bedrijven of zelfstandige business units. In totaal werden 183 bedrijven begeleid door een spin-offscout. Dit leidde tot de creatie van meer dan 80 spin-offs waarvan er momenteel nog 77 bestaan. Spin-offs project Spin-offs project Dankzij de spin-offcreatie werden 350 jobs gecreëerd of behouden. Bovendien zijn de ondernemers optimistisch dat de tewerkstelling in de spin-offs tijdens de volgende 5 jaar kan verdubbelen en zorgen deze spin-offs ook voor een extra tewerkstellingshefboom via indirecte jobs. Status beide projecten op 7 feb 2013 Project Vervolgproject Totaal Scoutingbezoeken Coachings Spin-offs Intern Extern Tewerkstelling in deze spin-offs Huidig Verwacht Bedrijven creëren bedrijven

15 Hoofdstuk 1 Het verhaal van 14 gepassioneerde ondernemers Gedrevenheid Lees het verhaal van veertien mensen die onlangs of enkele jaren geleden hun idee in realiteit omzetten. Wat hen dreef, hoe ver ze staan, wat hun toekomstperspectieven zijn en... wat innotek hen te bieden had. Bedrijven creëren bedrijven 17

16 Bubobox, spin-off van Videolab Op het snijpunt van twee passies 18 Bedrijven creëren bedrijven

17 Op HET SNIJPunt VAN TWEE PASSIES Ik vond het een enorme verrijking dat de INNOTEK-coach een realistisch klankbord gaf Koen Stevens had nog geen baard in de keel toen hij al bezig was met het ontwikkelen van websites. Voor niemand minder dan Praga Khan die een eigen platenlabel had met new beat- en dancegroepjes: Koen kreeg mailtjes vanuit de hele wereld. Het was toen al duidelijk dat België te klein zou worden. Tijdens zijn studies softwareingenieur startte hij in 2005 E-KON, een webcontent managementbedrijf, dat nog steeds bestaat. Drie jaar later richtte hij met een vriend een zijtak op: KMO Video, actief in bedrijfsfilmpjes. Dat bestaat ook nog steeds. Maar Koen wilde een meer schaalbaar product in plaats van een servicebedrijf. En vond dat op het snijpunt van twee passies: web en video. Vanuit KMO Video hadden we restox.tv ontwikkeld: een wereldwijde restaurantgids met zo n restaurants en een heleboel video freelancers waardoor de mensen filmpjes konden opnemen en zo in de restaurantgids terechtkwamen. Maar ook dat was niet schaalbaar, want je had altijd die video freelancers nodig, terwijl ik droomde van een product dat zichzelf verkoopt terwijl je s nachts ligt te slapen, bij wijze van spreken. KantelMOMENT Toen schreef ik mij in bij het Founder Institute, een Amerikaanse early stage start-up accelerator die in Brussel cursus kwam geven. Er was een strenge selectie alvorens je werd toegelaten en het was allemaal zeer Amerikaans: grote jongens uit de internet start-up wereld kwamen ons de levieten lezen. Super strikt, maar heel interessant voor mensen die een bedrijf willen lanceren in de internationale markt. Gedurende drie maand werd je daar elke week op een harde manier met je neus op de feiten gedrukt. Het programma dwong je ook om op het einde van de rit een nieuw bedrijf op te starten. Ik liep toen rond met het idee om de mensen van thuis uit via hun webcam reclame te laten maken voor een restaurant. Dan had ik die video freelancers niet meer nodig. De mensen van Founder vonden dat niet slecht, maar ze daagden mij toch uit om een groter verhaal neer te zetten. Gedurende het hele programma werd mijn idee voortdurend gechallenged. Eind 2010 heb ik Videolab opgericht met het schaalbare product Bubobox. De beide andere bedrijven bestaan ook nog, maar staan op een laag pitje. Voor Bubobox heb ik ook een nieuw team samengesteld zodat we er met zijn allen tegenaan konden gaan. Als je dit met het bestaande team doet, is het moeilijk om prioriteiten te leggen. Bedrijven creëren bedrijven 19

18 Op HET SNIJPunt VAN TWEE PASSIES Spin-OFF Met Bubobox kan de klant getuigenissen verzamelen over zijn dienst of product en die op een eenvoudige manier integreren in zijn website, delen met sociale netwerksites, e-messages... De tijd van gladde reclamefilmpjes maken om je product of dienst aan te prijzen, is voorbij. De man in de straat die onbezoldigd en op een authentieke manier vertelt waarom hij jouw dienst of product zo geweldig vindt, dàt is pas geloofwaardig. Authentieke videogetuigenissen door mensen zoals jij en ik zijn veel sterker dan de platgeproduceerde commercials die niemand nog gelooft. Onze plug n play-toepassing zorgt ervoor dat mensen dit onmiddellijk kunnen gebruiken zonder dure reclamebureaus of webdesignbedrijven in te schakelen die dat allemaal moeten programmeren. Klanten kunnen modules aanvinken voor de voor hen meest relevante functionaliteiten Het programma biedt heel veel mogelijkheden op het gebied van meten en tracen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun brand ambassadors in kaart brengen: die mensen die het meeste reclame hebben gemaakt voor hun product/dienst. Die kunnen dan een bepaalde periode opgevoerd worden als key ambassadeurs of op andere manieren in de kijker worden gezet. Een voorbeeld. AB InBev, en meer bepaald Jupiler, heeft de webcamfunctie van onze ipad-applicatie geïnstalleerd op het muziekfestival I Love Techno waar mensen kwamen vertellen hoe goed ze zich amuseerden, hoe lekker het bier was... en dat vindt dan zijn weg via de sociale websites. Uit alle onderzoek blijkt dat mensen zich veel sterker laten beïnvloeden door peer reviews. We beschouwen het als een nieuwe vorm van mond-aan-mond reclame. Op mijn kaartje staat dan ook: Word-Of-Mouth Director. We zijn een B2B-bedrijf dat zich richt naar B2Cbedrijven, maar het kan ook binnen een B2Bcontext gebruikt worden voor bijvoorbeeld interne bedrijfscommunicatie. We hebben een klant die ons programma gebruikt voor sollicitaties: de sollicitant kan er een videofilmpje aan toevoegen waardoor hij zich niet moet verplaatsen om zich voor te stellen. Op die manier spaart iedereen tijd en kosten. Bovendien wordt deze sollicitatievideo automatisch gekoppeld aan het systeem van de klant, zodat ze er later kunnen naar teruggrijpen als ze bijvoorbeeld een nieuwe vacature hebben die beter bij het profiel past. Aangezien het een SaaS (Software as a Service)-product is dat in the Cloud draait, kan iedereen het gebruiken. En het is een productconcept. Stel je voor dat ik voor elke klant een nieuwe campagne zou moeten ontwikkelen, elk met zijn eigenheden, dat ben ik maatwerk aan het doen, een servicebedrijf. Dit is een basisproduct waaraan we kleine aanpassingen kunnen doen voor de klant. Evolutie We mikken absoluut op de internationale markt. Als een van de winnaars van de Plug & Play accelerator van het vroegere IBBT (nu iminds) konden we als startend ICTbedrijf drie maanden op hun kosten naar Silicon Valley, waar we kleine en grote beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven hebben ontmoet. Maar dat is een proces dat we nog aan het opstarten zijn. We zitten in een fase dat we naar recurrente inkomsten gaan. Onze grootste investering zit in de software: daar hebben we heel lang aan gewerkt zonder onszelf een loon uit te keren. We hebben onszelf een jaar gegeven om bepaalde mijlpalen te halen en het ziet er naar uit dat dit zal lukken. Twee grote doelen heb ik hierbij voor ogen: internationalisatie en het product market fit maken. Nu moeten we nieuwe klanten nog te veel opvoeden: het is vrij nieuw om op zo n manier te communiceren en ook vrij transparant. Brands staan daar wat afwijzend tegenover omdat ze op die manier de controle verliezen over hun product. Maar anders komt het toch naar boven zonder dat ze het weten, dus het is beter van het te kaderen binnen toffe en ludieke acties waarover je meer controle hebt. Die mentale switch gebeurt niet zo snel in het kleine België, vandaar ook dat we over de landsgrenzen kijken. INNOTEK Bij het Innovatiecentrum kreeg ik te horen dat Bubobox een spin-offactiviteit was die perfect paste binnen het EFRO-programma van INNOTEK. Toen ik met hen contact opnam, kreeg ik Luc Geudens als coach en daar zijn we echt zeer tevreden over. Die heeft ons vrij intensief gecoacht, niet in de zin van: stuur mij uw Excel of uw financieel plan eens door en ik zal wat aanpassingen doen, nee, hij was vooral een kritisch klankbord. Als we te ver afweken, bracht hij ons opnieuw bij onze kern. Cijfers zijn belangrijk, zeker als je met een groep jonge mensen bent. Gezien zijn ervaring dwong hij veel respect af. Hij heeft ons op verschillende vlakken begeleid: bij het zoeken naar externe investeerders, bij het uitdenken van onze salesorganisatie, bij de gesprekken met geïnteresseerden die ons aandelen aanboden Bedrijven creëren bedrijven

19 Op HET SNIJPunt VAN TWEE PASSIES Hij zorgde ervoor dat we meer focus legden op marketing en sales, want wij stelden dat steeds maar uit. We komen uit de IT-wereld en dan kom je pas met iets naar buiten op het moment dat het draait, terwijl hij aantoonde dat je vanaf dag 1 met je marketing en sales moet bezig zijn. Onze aandacht is dan ook stilletjes aan meer in die richting verschoven: we krijgen meer marketingdenken. Dat is een van de belangrijkste inzichten. Hij heeft ons ook geleerd om ons financieel plan beter te onderbouwen en op te bouwen: hij bekeek het van een ander niveau. Ik vond het ook een enorme verrijking dat hij een realistisch klankbord gaf. TIMING Eind 2010 Oprichting Videolab bvba 2011 Ontwikkeling Bubobox 2012 Eerste klanten 2013 Internationale markt De coach zorgde ervoor dat we meer focus legden op marketing en sales, want wij stelden dat steeds maar uit Coach Luc Geudens Na een loopbaan van meer dan 20 jaar, eerst als werknemer bij Siemens en Telindus (product management, verkoop, marketing en management), daarna als ondernemer in de internetbusiness (UUNET), besliste ik in 2005 om de ervaring en kennis die ik tijdens al deze jaren heb opgedaan, in te zetten om andere ondernemers te adviseren, te coachen en bij te staan. Daarna is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen meerdere bedrijfsadviseurs, wat geleid heeft tot de oprichting van TopAdvies Vlaanderen en tot de samenwerking met Coforce (overnamebegeleiding en bemiddeling). Het eerste project waar ik als bedrijfsadviseur aan deelnam, was het spin-offproject van INNOTEK. Een interessant en zeer nuttig project dat nog steeds zijn meerwaarde bewijst. Elke dag zijn er wel nieuwe ideeën in bestaande ondernemingen die een extra zetje nodig hebben om aan de oppervlakte te komen, levensvatbaar te worden en te groeien. Het coach- en consultantnetwerk dat INNOTEK heeft uitgebouwd, biedt vanuit zijn kennis, ervaring en complementariteit een enorme toegevoegde waarde voor andere ondernemers. Bedrijven creëren bedrijven 21

20 Neglect-X, spin-off van aarixa Alles verliep prachtig volgens plan 22 Bedrijven creëren bedrijven

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Publiek Privaat Profileren

Publiek Privaat Profileren Business Based Innoveren < 1 Publiek Privaat Profileren Samenwerken aan meer bètatechnici in het beroepsonderwijs Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 In dit nummer o.a. Waar staat de NOM? 5 Op weg naar een biobased economy 11 Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer I N H

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening

DATA. Quarterly. de grondstof van de 21ste eeuw PERSPECTIVES ON BANKING. Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING DATA de grondstof van de 21ste eeuw Steven Van Belleghem over de noodzaak van Big Data en betere dienstverlening Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Sinds 2003 is de Kennisalliantie Z-H het platform waarin deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie