Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over Centric 3 Op tour door Centric City 4. Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik 2015 16"

Transcriptie

1 u bevindt zich hier 2014 CENTRIC JAARverslag

2 inhoudsopgave Over Centric 3 Op tour door Centric City 4 Directieverslag 5 Highlights 8 Mensen verbinden 13 Vooruitblik Kerncijfers 18 Geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening Geconsolideerde balans (activa) 19 Geconsolideerde balans (passiva) 19 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 20 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 21 Totaal resultaat 22 Toelichting Grondslagen voor consolidatie, waardering en resultaatbepaling 23 Toelichting op de geconsolideerde balans 29 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 33 Vennootschappelijk balans en winst- en verliesrekening Vennootschappelijke balans (activa) 35 Vennootschappelijke balans (passiva) 35 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 36 Toelichting op de vennootschappelijke balans 37 Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening 39 Aanvullende gegevens en specificaties 40 Overige gegevens 41 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 42 Adressen 44 2

3 Over Centric Door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen, onderscheidt Centric zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners. Dat doen we met Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing en Staffing Services. Met gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening, zorgt Centric ervoor dat klanten zich op hun kerntaken kunnen richten. Centric gelooft in de kracht van innovatie als aanjager van duurzame groei. We verbinden hiervoor professionals, partners en klanten, zodat zij hun talenten, kennis en ideeën met elkaar kunnen delen. Deze samenwerking resulteert in innovatieve, pragmatische oplossingen, die bijdragen aan verantwoorde groei van de organisatie en stabiliteit voor onze klanten en medewerkers. Centric is actief in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Zweden en Zwitserland. 3

4 Op tour door Centric City gemeentehuis gemeentehuis...bij de bank gemeentehuis windmolenpark...bij de bank...bij de financiële instelling...bij de bank...thuis gemeentehuis...bij de Bij Centric maken we oplossingen die zijn verweven Alleen door samen te werken, ontwikkelen we werkende in het dagelijks leven van bijna iedereen. In je rol van oplossingen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van onze klanten. Hun succes is ons succes. burger, werknemer, patiënt of consument kom je, zonder dat je je daarvan bewust bent, in aanraking met de vele Centric streeft ernaar klanten optimaal te faciliteren, klanten van Centric die er iedere dag alles aan doen om zodat zij hún klanten zo goed mogelijk van dienst hún klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. kunnen zijn, of dat nou burgers, consumenten, patiënten of de gebruikers van onze oplossingen Als consument doe je je bood-schappen graag in een betreft. Pas wanneer opdrachtgevers hun doel bereiken, (web)winkel die alle zaakjes op orde heeft, van de is onze opdracht voltooid. bevoorrading tot het moment van betalen. Als burger vertrouw je erop dat jouw gegevens bij je gemeente in Centric denkt met klanten mee over de beste oplossingen goede handen zijn. Als patiënt heb je baat bij slimme voor hun uitdagingen en blijft dat ook doen. Want er software die zorgverleners helpt datgene te doen waar is altijd een beste oplossing, maar morgen is dat zij goed in zijn. Functionele expertise en technologische misschien een andere dan vandaag. Soms vinden we oplossingen maken telkens het verschil. In Centric City die in slimme software of IT-outsourcing, soms in de laten klanten uit diverse branches zien hóe. inzet van de juiste gekwalificeerde professionals. En organisaties die zich liever op hun kerntaak richten, Ga mee op een tour door hun wereld en ontdek hoe zij nemen we het uitvoerende werk gewoon uit handen. samen met ons succesvol zijn. Mensen staan hierbij altijd Waar de uitdaging ook om vraagt, in Centric City vinden voorop; zij zorgen voor het persoonlijke contact dat in we altijd samen een oplossing. iedere samenwerking onmisbaar is. Klanten, partners en medewerkers krijgen in Centric City daarom alle ruimte Benieuwd naar wat onze klanten vertellen over de samenwerking met Centric in 2014? U leest het in het om hun kennis en ideeën met elkaar te verbinden. publieksverslag dat u vindt op financiële instelling ziekenhuis...bij de financiële gemeentehuis instelling...in de winkel...bij de bank ziekenhuis...bij de bank ziekenhuis...op de bouwplaats...bij de financiële instelling...bij de financiële instelling ziekenhuis ziekenhuis windmolenpark gemeentehuis...thuis windmolenpark...bij de bank magazijn...in de winkel het het...in...in...bij de gemeentehuis gemeentehuis financiële instelling...thuis...op de weg windmolenpark...op de bouwplaats...in de bank bank de de...bij...bij windmolenpark ziekenhuis...in de winkel supermarkt...thuis de de...bij...bij financiële financiële instelling instelling...thuis...op de bouwplaats...in de winkel het het...in...in...in de winkel ziekenhuis ziekenhuis...op de bouwplaats...op de bouwplaats.in het eentehuis magazijn windmolenpark...bij de bank...thuis...bij de financiële instelling...op de weg magazijn...in de supermarkt het het...in...in windmolenpark windmolenpark...in de winkel ziekenhuis...op de weg magazijn...thuis...thuis magazijn...op de bouwplaats...in de supermarkt...op de weg de de...in...in winkel winkel...op de weg...in de supermarkt gemeentehuis...in de de de...op...op bouwplaats bouwplaats supermarkt...bij de bank..in het molenpark magazijn...thuis...op de weg...in de winkel het het...in...in magazijn magazijn...in de supermarkt...op de bouwplaats weg weg de de...op...op de de...in...in supermarkt supermarkt windmolenpark...thuis magazijn...op de weg s.in het agazijn...op de weg...in de supermarkt 4

5 Directieverslag Centric heeft in 2014 verder gebouwd op de fundamenten die een jaar eerder zijn gelegd. Met onze vier kernactiviteiten hebben we ingezet op (internationale) samenwerking en groei. Hoewel 2014 ook voor Centric een uitdagend jaar was de economie herstelde minder sterk dan verwacht wierp de omvorming van onze organisatie en de uitgebreidere samenwerking zijn vruchten af. Ondanks de economische tegenwind zette Centric hierdoor in 2014 belangrijke stappen in de profilering als branchedeskundige full-serviceprovider en realiseerde een winststijging van 2,2 miljoen euro. 5

6 Centric Holding B.V. heeft 2014 afgesloten met een positief netto bedrijfsresultaat van 15,5 miljoen euro (2013: 13,2 miljoen euro). De omzet is met 494 miljoen euro drie procent lager dan in 2013 (511 miljoen euro). Deze verlaging van de omzet is mede veroorzaakt door de gewijzigde wisselkoers van de Noorse Kroon. Centric koppelt diepgaande kennis van IT aan jarenlange ervaring met brancheprocessen. Dit vertalen we naar onze Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing en Staffing Services. We ondersteunen klanten in negen Europese landen. Stabiliteit en continuïteit voor klanten en medewerkers staan hierbij sinds onze oprichting voorop. In een wereld die steeds kleiner wordt en waar technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, kiezen organisaties ervoor hun IT toe te vertrouwen aan een deskundige partner. Een partner die hen in de breedte op IT-gebied kan ondersteunen met bewezen oplossingen en die ook hun bedrijfsprocessen faciliteert of zelfs overneemt. Om niet alleen nu, maar ook in de toekomst een bijdrage te leveren aan het succes van onze klanten, investeert Centric daarom voortdurend in de ontwikkeling van bestaande en nieuwe producten en diensten. Naast deze investering in onze dienstverlening binnen de vier kernactiviteiten, kiezen we in het belang van de continuïteit ook voor een (internationale) spreiding over markten en activiteiten. Belangrijke speerpunten in 2014 waren daarom: de uitbouw van de BPO-dienstverlening in Nederland, de export van in Nederland bewezen IT-outsourcingsconcepten naar Scandinavië en de internationale positionering van de oplossingen voor de supply chain. Gewijzigde aansturing Om richting te geven aan de continuïteit en uitbouw van de organisatie, is in 2014 de one-tier board van Centric aangesteld. Het team is zorgvuldig samengesteld en heeft samen kennis van de organisatie, technologie, de branches, de positionering van producten en diensten en internationaal zakendoen. Met het aanstellen van deze board wordt nog niet voldaan aan het diversiteitsbeginsel. Dit heeft zeker onze aandacht en hier wordt in de toekomst rekening mee gehouden en verder invulling aan gegeven. In 2014 is ook een Chief Technology Officer aangesteld. Zijn belangrijkste taak is het verbinden van de technologische ontwikkelingen binnen en buiten de muren van Centric en het verder verhogen van de innovatiekracht. De sleutel tot succes ligt hierbij in de samenwerking tussen de collega s in België, Nederland, Roemenië en Scandinavië. Investeren voor eigen rekening en risico De doorontwikkeling van onze producten en diensten realiseren we door onze diepgaande kennis van (branche)specifieke bedrijfsprocessen te combineren met nieuwe technologische mogelijkheden. We zijn nietbeursgenoteerd en hebben geen schulden bij derden. Dit blijkt ook uit de solvabiliteits- en liquiditeitsratio: het cashmanagement van Centric is goed op orde en er is sprake van een sterke liquiditeitspositie ultimo Wel heeft Centric een saldo- en rentecompensatie met Sanderink Investments, de investeringsmaatschappij van oprichter en eigenaar Gerard Sanderink. Tussen Centric en Sanderink Investments (en andere aan Sanderink Investments gelieerde ondernemingen) zijn echter geen garanties afgegeven. Dit maakt dat we de vrijheid hebben om de winst niet alleen te investeren in producten en diensten, maar ook om voor eigen rekening en risico naar de toekomst te kijken. Binnen de markten waarin we actief zijn doen we onder meer onderzoek naar thema s als vergrijzing, security en the Internet of Things. We investeren hierbij ook in onderzoek waarbij niet alleen Centric en haar klanten, maar ook andere IT-organisaties en de eindklanten baat hebben. Zo doet Centric samen met de Universiteit Twente, TNO en het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek naar de ontwikkeling van veilige apps voor onder meer de zorgsector en de overheid, en promoveert een Centric-collega op het verduurzamen van software. Dit onderzoek sluit aan bij onze ambitie een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Die ambitie geldt voor onze producten en diensten, maar ook voor onze eigen bedrijfsvoering. Vanuit het 6

7 MVO-plan werkt Centric met alle organisatieonderdelen aan CO2-reductie, het beheersen van afvalstromen en het realiseren van een duurzame keten. Ons mobiliteitsplan verkleint de impact van woon-werkverkeer op het milieu door de keuze voor kleinere auto s en alternatieve vervoersmogelijkheden te stimuleren. Tegelijkertijd blijven we investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening. Dat heeft de afgelopen periode geresulteerd in verschillende certificeringen: dit jaar zijn onder meer de divisies Software Professionals, Test & Security Professionals en Public Sector Solutions bekroond met een ISO 9001-certificering (de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement). Wij zijn de eerste dienstverlener aan de overheid die hieraan voldoet. Ook de hostingactiviteiten zijn ISO 9001-gecertificeerd. Daarnaast zijn deze gecertificeerd volgens de internationale standaard voor informatiebeveiliging (ISO 27001) en is Centric compliant aan de norm ISAE3402 Type II (voorheen SAS70). 7

8 Highlights van 2014 Centric ondersteunt klanten met Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing en Staffing Services. Onze klanten ervaren dat we met onze diepgaande kennis van hun markt en de bedrijfsprocessen, voor hen op het juiste moment de dienstverlening verzorgen die de meeste toegevoegde waarde biedt. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, betrokkenheid te tonen en te kiezen voor oplossingen die écht het verschil maken. 8

9 Software Solutions Een van de pijlers van Centric is al sinds de oprichting het ontwikkelen van software die de kernprocessen van onze klanten ondersteunt. Om dat optimaal te kunnen doen, anticiperen we op de ontwikkelingen die spelen in de markten waarin we actief zijn. Dit heeft ook in 2014 geresulteerd in vernieuwing van ons portfolio voor de ondersteuning van branchespecifieke en generieke bedrijfsprocessen. Als IT-partner van de meeste Nederlandse gemeenten heeft Public Sector Solutions in het verslagjaar veel aandacht besteed aan de drie decentralisaties in het sociaal domein: de uitvoering van de participatiewet, de jeugdzorg en de overgang van AWBZ-onderdelen naar de Wmo. We hebben hierbij maximaal meegedacht met onze klanten bij wie de budgetten onder druk staan. Alle bestaande Centric-applicaties voor werk, inkomen en zorg zijn aangepast naar de drie decentralisaties. We anticiperen proactief op de ontwikkelingen die spelen in de markten waarin we actief zijn Jeugdzorg was een heel nieuw domein voor de gemeenten. Centric beschikt dankzij de samenwerking met de collega s van Housing & Healthcare Solutions over veel kennis van de jeugdzorg en heeft deze benut bij de tijdige ontwikkeling van de Suite4Jeugdzorg, onze oplossing die gemeenten in staat stelt de jeugdzorgtaken efficiënt uit te voeren. Dankzij de inzet van onze collega s en de samenwerking met onze klanten waren per 1 januari 2015 alle Centricgemeenten klaar voor de transitie en is ook de weten regelgeving bij andere domeinen doorgevoerd. Natuurlijk zijn we er nog niet: samen met de gemeenten werken we verder aan de applicaties op basis van de eerste ervaringen en het voortschrijdend inzicht in relatie tot de wet- en regelgeving. Voor Housing & Healthcare Solutions lag de focus naast de samenwerking met Public Sector Solutions op de vernieuwing van het product Key2Wocas voor woningcorporaties en de ontwikkeling van een aantal apps, waaronder Key2Zorgprofessional voor de zorgsector. Via deze app hebben thuiszorgmedewerkers op elk moment en op elke locatie toegang tot realtime cliëntgegevens, waardoor meer tijd overblijft voor het verlenen van zorg. Ook veel bouw- en onderhoudsbedrijven vertrouwen op Centric. Voor het product ALERT hebben we nieuwe klanten mogen verwelkomen en ook zijn in 2014 de eerste klanten live gegaan met de nieuwe productsuite Centric Construction Solutions. Ondanks de positieve reacties is er sprake van tegenvallende resultaten, vooral door de lage investeringsbereidheid in de Nederlandse bouwsector die nog altijd in zwaar weer verkeert. Veel klanten gebruiken de Centric-producten en diensten voor HR en payrolling. Een groot deel van hen maakt gebruik van onze standaardsoftware, waarin volop geïnvesteerd is met als resultaat onder meer mobiele toepassingen en een uitgebreid dashboard voor HRanalytics. Daarnaast bieden we SAP HCM-oplossingen, waarbij in de vorm van onder andere add-ons specifieke deelprocessen worden ondersteund. Ook is onze nieuwe oplossing ValueHR succesvol geïntroduceerd. Het baanbrekende product, cloud-gebaseerd en deviceonafhankelijk beschikbaar, leidde tot de bekroning van Centric als Best SAP Innovation Partner Een resultaat van de jarenlange ervaring met SAP HCM in zowel Duitsland als Nederland. In 2014 is gewerkt aan een intensievere kennisuitwisseling tussen beide landen. 9

10 Supply Chain: internationale doorbraak in de retail Een deel van onze software heeft de potentie om ook klanten buiten de Benelux succesvol te ondersteunen. Met onze oplossingen voor de supply chain hebben we hierop een voorschot genomen. Het is een markt waarin we meerdere organisaties internationaal bedienen. Dit doen we met ons retail servicesconcept voor de internationale uitrol van winkels, het automatiseren van distributiecentra en de implementatie van onze Point-of-Sale-oplossingen in combinatie met het ERP van Centric-partner IFS in onder meer Zweden. Steeds meer (retail)organisaties kiezen voor de combinatie van online en offline winkels om hun klanten te bedienen. Met de uitbreiding van ons portfolio met het StoreWorld Omnichannel Business Platform, ondersteunen wij onze klanten daarbij. Met dit nieuwe Centric-platform voor omnichannelretailing kunnen retailers een naadloze klantervaring en merkbeleving realiseren. Dit gebeurt met eenduidige realtime informatie en ongeacht de touchpoints (zoals smartphone, tablet, de fysieke winkel of webshop) die de klant binnen de verschillende verkoopkanalen gebruikt. Daarnaast is de standaardfunctionaliteit van Locus WMS, het warehousemanagementsysteem van Centric, in 2014 uitgebreid met koppelingen met transportbedrijven. Hiermee sluit de applicatie aan op de toenemende wens van organisaties om invulling te geven aan e-fulfilment. Ook transportbedrijven profiteren van de innovaties van Centric. Centric heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van TransFollow, het nieuwe digitale standaardprotocol voor de digitale vrachtbrief. Wij realiseerden bovendien als eerste IT-leverancier een koppeling tussen ons transportmanagementsysteem (Plan&Go) en TransFollow. We willen onze positie in de supply chain gefaseerd uitbreiden. Om hieraan invulling te geven, is gekozen voor een centrale aansturing van het internationale productportfolio en een optimale, internationale samenwerking bij zowel de doorontwikkeling van onze software en dienstverlening, als bij de implementaties voor onze klanten. Voor de ontwikkeling van onze softwareoplossingen werken collega s uit Nederland, België en Roemenië nauw samen. De activiteiten in Roemenië komen met ingang van 2015 onder de hoede van de CTO. Een van zijn speerpunten is het verder vormgeven en uitbreiden van de interne, internationale samenwerking op het gebied van softwareontwikkeling. In Roemenië werken inmiddels 160 Centric-medewerkers en onze doelstelling is dat dit aantal in 2015 groeit tot minimaal 200. Met de intensivering van de samenwerking en de beoogde groei in Roemenië werken we aan een structurele oplossing voor de problematiek op de arbeidsmarkt in de Benelux, waar onvoldoende IT-professionals beschikbaar zijn. Hiermee anticiperen we op de risico s die dit op de lange termijn met zich meebrengt voor onze ontwikkelactiviteiten en innovatiekracht. Om de gewenste groei te realiseren werkt Centric nauw samen met de lokale universiteiten, zodat jong talent al in een vroeg stadium kennismaakt met de organisatie. Centric staat in Roemenië bekend als een dynamisch, professioneel bedrijf dat veel investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers. Via stages ervaren studenten dit ook zelf. De meerderheid van hen kiest na de studie dan ook voor onze organisatie. 10

11 IT Outsourcing Een belangrijke groeiactiviteit voor Centric is IT Outsourcing. We hebben op dit gebied jarenlange ervaring in Nederland, wat zich al herhaaldelijk vertaalde in positieve resultaten in onafhankelijke onderzoeken door KPMG, Giarte en Quint Wellington Redwood op het gebied van End User Management en Infrastructure Management. Ook in 2014 scoorde Centric uitstekend: in de jaarlijkse benchmarkstudie van onderzoeksbureau Giarte naar het imago van de ITdienstverleners in Nederland haalde Centric de hoogste score op End User Management. Deze succesvolle dienstverlening bouwen we nu uit naar de andere landen waarin we actief zijn. De samenwerking tussen Nederland en Noorwegen blijft op dit aandachtsgebied niet beperkt tot het uitwisselen van kennis en kunde. Zo koos een organisatie die in Nederland al vertrouwde op deze dienstverlening ervoor om zich ook in Scandinavië door Centric te laten ontzorgen. Centric werkt nauw samen met lokale universiteiten Voor de uitbouw van de IT-outsourcingsactiviteiten richten we ons in eerste instantie op Noorwegen en in de nabije toekomst ook op Zweden. In beide landen waren we tot voor kort met name actief op het gebied van tijdelijke personele ondersteuning, een activiteit die conjunctuurgevoelig is. In lijn met de strategie in de Benelux kiezen we daarom ook hier voor de uitbouw van IT-outsourcing, die dankzij meerjarige contracten op basis van SLA s meer stabiliteit en zekerheid biedt. De veranderende lokale wetgeving op het gebied van de inhuur van tijdelijk personeel, maar ook de actuele economische ontwikkelingen en de aanvullende risico s die de schommeling van de Noorse Kroon met zich meebrengt, bevestigen het belang van deze strategische keuze. De introductie van bewezen dienstverleningsconcepten in Noorwegen in 2014 verliep succesvol. Eind 2013 investeerde Centric in het opstarten van IT-outsourcing door de overname van het toenmalige Saga Innovation. Door de in Nederland en Noorwegen aanwezige kennis en kunde met elkaar te verbinden, hebben we deze in korte tijd op professionele wijze kunnen uitbouwen. Met als resultaat de verlenging en uitbouw van de dienstverlening aan bestaande en nieuwe klanten. Daarnaast kozen ook bestaande retailklanten voor onze managed services. Een belangrijk project in Nederland was de migratie van een groot bouwbedrijf naar een hybride cloudomgeving met Office 365. Het project werd gekenmerkt door zijn omvang in combinatie met de snelle en goede uitvoering. Ook andere klanten die de overstap naar de cloud maken, profiteren van de expertise die we met dit project hebben opgedaan. Klanten kiezen tussen de publieke cloud, een private cloud, of een combinatie van beide in de vorm van een hybride cloud. Centric geeft mede dankzij de eigen private cloud invulling aan alle mogelijkheden. Met onze ervaringen adviseren wij onze klanten over deze keuze en zijn wij in staat de gewenste implementatie uit te voeren. Niet alleen gebruiken steeds meer organisaties kantoorautomatisering uit de cloud, ook geven zij steeds vaker de voorkeur aan SaaS-oplossingen. Centric zorgt ervoor dat applicaties of processen altijd beschikbaar zijn, zodat klanten daar zelf geen omkijken naar hebben. Ons aanbod van oplossingen en diensten op dit gebied groeit snel. Security is een belangrijk aandachtspunt bij deze ontwikkelingen. Centric adviseert veel organisaties rond dit thema. Een noviteit op dit gebied is de introductie van onze nieuwe dienst HelloMe. Op basis van Identity as a Service (IdaaS) beheren organisaties met HelloMe de digitale identiteiten van gebruikers en hun toegang tot applicaties centraal en overzichtelijk in de cloud. 11

12 Business Process Outsourcing Centric verzorgt voor klanten de salaris- en personeelsadministratie, verzekerings- of pensioenadministratie en de financiële administratie. Daarnaast rekenen financieel dienstverleners en lokale overheden op onze branchespecifieke BPO-dienstverlening. Om de uitbouw van de BPO-activiteiten te realiseren, heeft Centric eerst geïnventariseerd hoe we deze dienstverlening optimaal laten aansluiten op de behoeften van de klant. Een van de resultaten is dat we de servicecenters van Centric onder leiding van één team hebben gebracht, waardoor de kennisuitwisseling en samenwerking geborgd is. Onze klanten kunnen rekenen op goede administratieve ondersteuning, waarbij we de juiste software en infrastructuur inzetten. We automatiseren handmatige, tijdrovende en foutgevoelige werkzaamheden en versnellen en verbeteren processen. Op deze manier ontzorgen we onze klanten niet alleen doordat zij zich op hun kernactiviteit kunnen richten, het leidt bovendien voor hen tot financiële voordelen. Vaak geven organisaties de voorkeur aan een groeipad. Centric maakt het daarom ook mogelijk om alleen deelprocessen uit te besteden, zoals de WOZ-verwerking, invordering en bezwaarafhandeling voor lokale overheden. Staffing Services De professionals van Centric ondersteunen klanten met hun expertise op het gebied van onder andere software en testen, infrastructuur, administratie en zorg. Op detacheringsgebied zagen we een wisselend beeld. In Nederland hebben veel organisaties de expertise van onze IT-professionals ingezet voor softwareprojecten op het gebied van.net, SharePoint en softwaretesten. Voor het beheer van IT-infrastructuren was er sprake van een veranderende vraag, waarbij we een groei constateerden in de vraag naar ervaren specialisten voor complexe infrastructuurprojecten. We hebben veel nieuwe contracten gesloten en een van de hoogtepunten van 2014 was het winnen van de Europese aanbesteding van het ICT-bedrijf van een grote overheidsinstantie voor de inhuur van externe medewerkers. De aanbesteding betreft de inhuur van medewerkers voor werkzaamheden op het gebied van testing, infrastructuur, ontwikkeling, beheer en projectmanagement. De detacheringsactiviteiten in Nederland zijn eind 2014 samengebracht onder de aansturing van één directie. Hiermee versterken wij de interne samenwerking en bedrijfsprocessen en bevorderen we de kennisdeling zowel binnen Nederland als met de collega s in België, Zweden en Noorwegen. In Zweden zette de groei in 2014 door, zowel in het We bevorderen de kennisdeling tussen Nederland, België, Zweden en Noorwegen detacheren van IT-professionals als care-professionals. Om het bereik van Centric in Zweden te vergroten, openen we begin 2015 een nieuw kantoor in Linköping. Hiermee heeft Centric in elke grote regio van Zweden een vestiging en dekt daarmee negentig procent van de Zweedse economie af. In Noorwegen vielen de resultaten op detacheringsgebied enigszins tegen na het topjaar Dit is deels het gevolg van de marges die zwaar onder druk staan door de raamovereenkomsten. Om dit het hoofd te bieden richt Centric zich nadrukkelijker op middelgrote organisaties, waar het volume weliswaar laag is, maar de marges beter zijn. Daarnaast sluiten we steeds vaker managed services-contracten af. Deze strategie werpt langzaam maar zeker zijn vruchten af. 12

13 13 Mensen verbinden Mensen staan centraal bij Centric. We zijn ervan overtuigd dat als medewerkers, klanten en partners hun talenten, kennis en ideeën met elkaar verbinden, er een bevlogenheid ontstaat die leidt tot nieuwe inzichten en oplossingen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat onze medewerkers uitgedaagd worden en zich blijven ontwikkelen. Daarvoor bieden we niet alleen opleidingsmogelijkheden, maar ook inzichtelijke carrièrepaden en doorgroeimogelijkheden. Centric hecht veel waarde aan het verder professionaliseren van het HR-beleid waarbij de ontwikkeling van medewerkers centraal staat. In een tijd waar maatschappelijke en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, is het van belang dat professionals zich blijven ontwikkelen. Centric wil graag dat betrokken, gemotiveerde mede-werkers voor de organisatie behouden blijven door uitdagende projecten te bieden en doorstroom te stimuleren. In Nederland zijn hiervoor bijvoorbeeld belangrijke stappen gezet. Na de introductie van één arbeidsvoorwaardenpakket voor Centric-medewerkers in 2013, volgde in 2014 de introductie van één functiehuis. Vervolgprojecten zijn het opzetten van een eenduidig opleidingshuis en een intern mobiliteitscentrum. In de toekomst worden hierin ook de internationale groeimogelijkheden opgenomen. 13

14 De uitwisseling van kennis is belangrijk voor Centric. In de vorm van competence centers en expertisecentra bieden we medewerkers de mogelijkheid om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen. Ook organiseren we innovatiesessies om met collega s na te denken over de gevolgen van de nieuwste technologieën voor de wereld om ons heen, en onze klanten in het bijzonder. Samen kunnen we deze inzichten vertalen naar toepassingen die de dienstverlening van onze klanten verbeteren. Zonder vitale samenleving geen bloeiend bedrijfsleven. Ook buiten de zakenwereld stelt Centric mensen daarom centraal. Bijvoorbeeld door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden via bijscholing of tijdelijke arbeidsplaatsen. In 2014 is ook de samenwerking van start gegaan met ITvitae. Deze nieuwe stichting heeft tot doel om mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een afstand tot de arbeidsmarkt uitzicht te geven op werk binnen de IT, door ze op te leiden tot softwaretester, IT-beheerder of cybersecurity-specialist. Centric biedt de deelnemers een volwaardige opleiding tot testprofessional. ITvitae selecteert de kandidaten en begeleidt hen op weg naar een goede baan. Mensen met ASS zijn in veel gevallen analytisch sterk, goed met structuur, zeer gefocust, betrouwbaar én intellectueel. Deze eigenschappen maken hen zeer geschikt als tester. Centric investeert ook in het onderwijs in de landen waar we actief zijn: we zijn hoofdsponsor van de Goudse Weekendschool en delen onze kennis en kunde met studenten in de vorm van gastcolleges, uitwisselingsprojecten en workshops. Ook zorgt Centric voor stage- en afstudeerplekken en begeleiding, zodat studenten werkervaring opdoen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Natuurlijk zijn deze studenten ook van grote waarde voor Centric zelf: zij brengen frisse ideeën binnen, leveren een bijdrage aan vernieuwende projecten en treden soms na hun afstuderen bij ons in dienst. In Noorwegen gaan we een stap verder en leiden we zelf studenten op aan de Centric IT Academy. De IT Academy geeft een positieve impuls aan de lokale activiteiten. Het aantal studenten dat zich aanmeldt voor deze door de Noorse staat officieel goedgekeurde opleiding op het gebied van IT-infrastructuur en -beheer, steeg in 2014 met veertig procent. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding volgen de studenten lessen aan de Academy en brengen zij twee dagen per week het geleerde in de praktijk door mee te draaien op de servicedesk. Daarnaast is in 2014 de Stichting Gerard Sanderink opgericht. De stichting is een initiatief van de oprichter en eigenaar van Centric en ontvangt in de toekomst zijn nalatenschap. Zo borgt Gerard Sanderink de continuïteit van zijn ondernemingen en levert hij bovendien een bijdrage aan de samenleving. De stichting heeft als doel bij te dragen aan de toekomst van zijn geboorteregio Twente en investeert hiervoor in de lokale technologische ontwikkelingen. Dit doet de stichting onder meer door Twentenaren met aantoonbare capaciteiten op het gebied van technologie via beurzen of subsidies te ondersteunen. In 2014 reikte de Stichting Gerard Sanderink de eerste studiebeurzen uit aan talentvolle studenten. Ook richtte Gerard Sanderink met zijn stichting het Sanderink Technology Center in Twente op. Binnen dit instituut wordt straks gewerkt aan de ontwikkeling van innovatieve, duurzame technieken, zoals aandrijfsystemen, sensortechnologie en datamanagement. Met extra werkgelegenheid en opleidingsplaatsen voor studenten, biedt het Technology Center een economische stimulans aan de regio. 14

15 Risico s In Noorwegen heeft de in 2013 ingevoerde TempAct veel impact op de organisatie. Detacheringsorganisaties zijn verplicht medewerkers hetzelfde salaris te betalen als de medewerkers van de klant. De kosten van inhuur zijn hiermee voor onze klanten sterk gestegen. Dit dwingt klanten tot het heroverwegen van hun inhuurbeleid. De hele detacheringsmarkt in Noorwegen is als gevolg hiervan gekrompen. Daarom gaat in Scandinavië veel aandacht uit naar de verbreding van de activiteiten: naast staffing services bouwen we IT-outsourcing verder uit. Dit leidt in eerste instantie mogelijk tot een dalende omzet, maar brengt op lange termijn meer stabiliteit voor de organisatie. Daarnaast heeft de ontwikkeling van de Noorse Kroon in 2014 een negatieve impact op de omzet in Euro s. Omdat de winst in Noorwegen direct geïnvesteerd wordt in nieuwe lokale activiteiten, is het niet nodig om dit valutarisico af te dekken. De krapte op de arbeidsmarkt in Nederland en België vormt op lange termijn een bedreiging voor de continuïteit van de ontwikkeling van onze softwareoplossingen. Centric heeft hierop in een vroeg stadium geanticipeerd door een vestiging in Roemenië te starten. Hier werken inmiddels 160 medewerkers. De collega s in Nederland, België en Roemenië werken nauw samen. Onder leiding van de CTO wordt deze samenwerking verder uitgebouwd en geïntensiveerd. Hiermee hebben we een structurele oplossing voor de problematiek op de arbeidsmarkt in de Benelux. 15

16 vooruitblik 2015: Verticaliseren en organiseren Wij vinden het belangrijk om niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst het verschil te maken voor onze klanten. In 2014 ging dan ook veel aandacht uit naar de analyse van onze producten en diensten. Onze kracht ligt in onze jarenlange ervaring met het faciliteren van de bedrijfsprocessen van onze klanten binnen de marktsegmenten waarin we een sterke positie en reputatie hebben: public sector, supply chain, housing, healthcare en finance en in Scandinavië ook energy. Binnen deze segmenten vertrouwen onze klanten op onze expertise, die we vertalen naar producten en diensten die voor hen daadwerkelijk het verschil maken. Hier worden we gezien als trusted partner en bieden we veel toegevoegde waarde met onze uitgebreide kennis van de branche. Dit willen we verder versterken door onze generieke dienstverlening waar mogelijk te verbijzonderen. We kiezen voor een transitie die onder meer onze oplossingen voor HR & payroll, IT-outsourcing, business process outsourcing en staffing services verder afstemt op de bedrijfsprocessen binnen de verschillende segmenten waarvan we veel branchekennis hebben. 16

17 Een belangrijke ontwikkeling die impact heeft op onze organisatie is dat steeds meer organisaties vertrouwen op de cloud. De vraag naar applicaties die via de cloud ontsloten kunnen worden, neemt toe. Dit vraagt om een gedegen innovatieprogramma voor een deel van onze software, dat in 2015 een verdere vlucht zal nemen. In lijn met de ontwikkelingen rondom de cloud constateren we ook dat de vraag van onze klanten naar hardware afneemt. Dit heeft impact op de samenstelling van onze omzet. Hiermee dienen zich ook nieuwe mogelijkheden aan. Centric heeft veel ervaring met private, publieke en hybride cloudconcepten en de bijbehorende migratieprojecten, en is een stuk verder dan menig partij als het gaat om het migreren van organisaties van on-premise naar de cloud. De transitie naar een Centric-brede positionering binnen de strategische segmenten en de ambitie om optimaal in te spelen op de ontwikkelingen rond de cloud, vragen veel van onze organisatie. We moeten als flexibele organisatie lean & mean opereren met mensen die hierin meebewegen. Ook vraagt de transitie om heldere, integrale proposities voor onze klanten. Daarom gaan begin 2015 speciale taskforces van start met het uitwerken van de benodigde roadmaps, waarbij zij ook nadrukkelijk kijken naar structurele verbetering van de winstgevendheid. Omdat Centric in 2014 belangrijke stappen heeft gezet in de aansturing van het bedrijf en daarnaast kon rekenen op positieve feedback van klanten over de kwaliteit van haar dienstverlening, zien de directie en medewerkers dit proces vol vertrouwen tegemoet. Gouda, 27 maart 2015 Karim Henkens Hans Schrijver Guust Sturm Gerard Sanderink Aike Schoots Martijn Janmaat 17

18 kerncijfers In duizenden euro s Eigen vermogen Totaal vermogen Solvabiliteit totaal vermogen 50% 47% 54% Netto kasstroom Netto omzet Netto winst (na belastingen) Afschrijvingen (depreciation & amortization) Taxes (VPB) EBIT Medewerkers Aantal gemiddeld

19 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER Na voorstel resultaatbestemming In duizenden euro s Notes ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Aandeel van derden in groepsvermogen Groepsvermogen Voorzieningen Kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA

20 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING In duizenden euro s Notes Netto-omzet Andere bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten Inkoopwaarde handelsgoederen Uitbestede werkzaamheden Loon- en salariskosten Afschrijvingen en waardeverminderingen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Saldo financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering voor belasting Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering na belasting Aandeel van derden in het groepsresultaat Resultaat na belasting

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Afscheid nemen. N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ Jaarverslag 2014 Afscheid nemen Het jaar 2015 is het laatste jaar dat wij bedrijf voeren met de koleneenheid. De centrale wordt gesloten als gevolg van de marktomstandigheden. Dat doet ons bedrijf pijn.

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME

Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Jaarverslag 2008 PUUR RETAIL PUUR REALISME Colofon Redactieadres: Euretco B.V., Anita Taks Postbus 3254, 4800 ME Breda T (076) 578 57 19 F (076) 578 56 16 E a.taks@euretco.net Tekst: Beijer Public Relations,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.2, 25 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010

Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Naar een nieuw Sena. Jaarverslag 2010 Inhoud BESTUURSVERSLAG 04 DIRECTIEVERSLAG 06 Inleiding 06 Openbaar muziekgebruik 10 Media 11 Buitenland 11 Organisatie 12 Communicatie 12 TOELICHTING OP DE RESULTATEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Bart de Boer voorwoord

Bart de Boer voorwoord 1 Bart de Boer voorwoord loopt, is de zorg voor het milieu. Met ingang van 27 compenseert Eindhoven Airport alle broeikasgassen als gevolg van verlichting, verwarming, (lease-)auto s en vliegreizen van

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt

begrijpt mensen Wat er ook gebeurt begrijpt mensen Wat er ook gebeurt In 2010 is de aanzet gegeven voor een reclamecampagne met als thema FATUM begrijpt mensen. Deze activiteiten hebben enerzijds het karakter van een branding, anderzijds

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen

Jaarverslag 2008 ZLM verzekeringen Jaar verslag 28 Jaarverslag 28 ZLM verzekeringen INHOUD Advies van de Raad van Commissarissen Kerncijfers Personalia Verslag van de directie Financiële resultaten Risicomanagement Verslag van de Raad van

Nadere informatie