De patiëntgestuurde organisatie. Prof. Walter SERMEUS Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid KU Leuven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De patiëntgestuurde organisatie. Prof. Walter SERMEUS Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid KU Leuven"

Transcriptie

1 De patiëntgestuurde rganisatie Prf. Walter SERMEUS Leuvens Instituut vr Gezndheidszrgbeleid KU Leuven

2 Inhud Organisatie van ziekenhuizen De duale rganisatie, vier werelden van Mintzberg Divisie-rganisaties en Service-line rganisaties Nieuwe rganisatietypes Slutin shps en Jb shps Fcused facries en Value Added Prcesses Facilitated User netwrks Organisatie van de waardeketen (value-chain) in de gezndheidszrg Van Triple Aim naar Quadruple aim

3 Management van ziekenhuizen Ziekenhuizen zijn grte bedrijven: Niet vaak pgenmen in Trends Tp Maar vaak wel bij de grtste werkgevers in de streek Cmplexe rganisaties - nd aan ged management Running even the mst cmplicated crpratin must almst be child s play cmpared t managing any hspital (Mintzberg, 1997)

4 Definitie van een ziekenhuis Art.2 Wet p de ziekenhuizen (2/8/86) Ziekenhuis is een pdracht medisch-specialistische zrg in een samenhangend en multidisciplinair verband met de bedeling bij de patiënt p een z krt mgelijke tijd de ziekte te bestrijden f te verlichten, de gezndheidstestand te herstellen f te verbeteren f de letsels te stabiliseren

5 Organigram Belgisch ziekenhuis (ziekenhuiswetgeving: 2/8/86) Medische raad Algemeen directeur DIRECTIE Hfdgeneesheer Administratief Directeur Verpleegkundig Directeur Medisch diensthfd Bekhuding/Administratie Persneelsdienst Sciaal werk... Verpleegkundig Middenkader Artsen Hfdverpleegkundige ZIEKENHUIS Verpleegkundige lgistiek medewerker verzrgende

6 Duale ziekenhuisranisatie Histrisch gescheiden rganisatrisch / financieel Duaal functineel rganisatiemdel: Artsen: prfessinele rganisatie; bttm-up; p basis van standardisatie van bekwaamheid; vlakke rganisatie Niet-artsen: machine rganisatie: tp-dwn; p basis van prcedures; hierarchisch Van duaal naar 4 werelden: Gluberman & Mintzberg, Managing the care f health and the cure f disease, Health care Management Review, (2001)

7 4 werelden in het ziekenhuis DISCONNECTIE Gluberman & Mintzberg, Health care management Review, part I, 2001

8 4 werelden in de gezndheidszrg DISCONNECTIE Gluberman & Mintzberg, Health care management Review, part I, 2001

9 Crdinatin (1) & Cllabratin (2) Issues Gluberman & Mintzberg, Health care management Review, part II, 2001

10 Mdels f Clinical crdinatin Stacey Diagram LOW 20% LEVEL OF AGREEMENT 20% HIGH HIGH --- PREDICTABILITY --- LOW 60% Gluberman & Mintzberg, Health care management Review, part II, 2001

11 Functinele rganisatie cfr. ziekenhuiswet Medische raad Algemeen directeur DIRECTIE Hfdgeneesheer Administratief Directeur Verpleegkundig Directeur Medisch diensthfd Bekhuding/Administratie Persneelsdienst Sciaal werk... Verpleegkundig Middenkader Artsen Hfdverpleegkundige ZIEKENHUIS Verpleegkundige lgistiek medewerker verzrgende

12 Divisie rganisatie directie Primaire Divisie A Bv. hartziekten Balanced screcards Brdtabellen Prfitcenter Primaire Divisie B Bv. geriatrie Secund. Divisie C Bv. Med. beeldvrming Stafdienst (functineel) cstcenter Secund. Divisie D Bv. hteldienst Sms meervudige leiding - Artsen - Verpleegkundigen - Adminstratie -. SLA: Service Level Agreement

13 X medical department SERVICE-LINE/PROCES ORGANISATIE X X X X X X PRA X Pa1 hspital wards hspital wards ne day hspital ne day hspital utpatient clinic utpatient clinic Service-line perating theatres perating theatres ancillary ancillary department department X-ray LAB ETC pharmacy icu X X Pa2 PRB X Pa3 X TENSOR nursing department supprting departments paramedical departments X X X

14 Inhud Organisatie van ziekenhuizen De duale rganisatie, vier werelden van Mintzberg Divisie-rganisaties en Service-line rganisaties Nieuwe rganisatietypes Slutin shps en Jb shps Fcused facries en Value Added Prcesses Facilitated User netwrks Organisatie van de waardeketen (value-chain) in de gezndheidszrg Van Triple Aim naar Quadruple aim

15 Differentiatie in patiëntenstrmen Slutin shps Jb shps Value-adding prcesses Fcused factries Facilitated user netwrks

16 Kenmerken van de drie strmen Slutin shp Jbshp Fcused Factries Value Added Prcesses Facilitated user netwrks Acute strm Electieve strm Pliklinische strm Iteratief prces Sequentieel prces gedragsverandering Ongestructureerd, impliciete kennis, explratief, experts Flexiebel, weinig planbaar, innvatief, snel Patrnen en regels, expliciete kennis, verificatie, nvices Efficiënt, planbaar, gekend prces en utcme, servicegericht, drlptijden Gemengd Persnlijk, ketenzrg, ttale aanpak, klantgericht Prduct leadership Operatinal excellence Custmer intimacy Fee fr Service (F4S) All-in (P4Q) Mix van capitatin en F4S Bhmer, 2009; Christensen, 2009

17 Differentiatie in patiëntenstrmen Slutin shps Jb shps Value-adding prcesses Fcused factries Facilitated user netwrks

18 Jbshp slutin shp acute strm Ons huidig mdel van rganisatie van de gezndheidszrg Gericht p ntdekken, minimale vrspelbaarheid en standaardisatie, neindig aantal prductspecificaties VOORDEEL: Zrg p maat, maximale individualisering NADEEL: Grte cördinatiekst (factr 4 f 5) verhead burden Kwaliteitsprblemen mwille van fragmentatie

19 Overhead Burden Rate Ecnmies f scale and cuntervailing csts f prduct-line cmplexity (4) Lima (4) (20) Essex Pntiac Sandusky Ecnmies f Scale: Burden rate drps 15% fr each dubling Lebann Cst f Cmplexity: Burden rate increases 27% fr each dubling f prduct families (10) (5) (6) (2) Saginaw Tiffin (2) Maysville (10) Fremnt 16 prduct families 8 prduct families 4 prduct families 2 prduct families 1 prduct family Plant Scale (sales in $millins) Claytn M. Christensen et.al., 2009

20 Surces & magnitude f cst differences: Specialty vs. General Hspitals Cst f materials & supplies Cst f direct labr Overhead burden Ttal cst fr equivalent length f stay # service families ffered Overhead burden rate Shuldice Hspital (hernia repair) $100 $600 $1600 $2, General Hspital $300 $670 $6030 $7, Claytn M. Christensen et.al., 2009

21 Differentiatie in patiëntenstrmen Slutin shps Jb shps Value-adding prcesses Fcused factries Facilitated user netwrks

22 Fcused factries value added prcesses Gestandaardiseerde prcessen zrgpaden Gebruikmakend van EBM-inzichten, strmlijning rganisatie en interdisciplinaire samenwerking Vr vrspelbare zrg Vrbeelden: geplande heup- kniearthrplastie, liesbreuk, caratactperaties, nrmale bevalling, COPD exacerbatie, pvlging diabetes, VOORDEEL: Daling ksten, hgere kwaliteit, hgere patiënttevredenheid NADEEL: Grte inspanning vr ntwikkeling

23 Vrbeeld 1: Geisinger Health System Prvencare Orsprnkelijk ntwikkeld vr pen hart chirurgie (CABG) 2007: headlines NYTimes: Open heart surgery with a 90-days warranty 40 prcess indicatrs: adherence tt 100% Kwaliteitsresultaten: lagere mrtaliteit (-47%), minder herpnames (-20%), minder sternale wndinfecties (-76%), minder transfusies (-48%), krtere verblijfsduur (-8%), Financiële resultaten: 28%-36% gedkper dan andere ziekenhuizen Tch ng winstmarge van 19% Ondertussen verdere ntwikkeling van Prvencare vr 23 acute aandeningen

24 Vrbeeld 2: Virginia Masn Medical Center - Seatle In 2000 bewuste keuze vr Tyta Prductin System (lean management) Visie: zer defects, zer infectin rates r 100% satisfactin rates. It is a game f zer and 100 percent. If we have a visin less than that, it is the wrng visin Resultaten ( ) na 275 rapid prcess imprvements Befre After Imprvement Space (sq) % Inventry ($) % Staff walking distance (feet) Lead times (minutes) Prductivity gains (FTE) % % 228,87 151,98-44%

25 Differentiatie in patiëntenstrmen Slutin shps Jb shps Value-adding prcesses Fcused factries Facilitated user netwrks

26 Facilitated User Netwrks Vr chrnische zrg Grte rl en bijdrage van patiënt mwille van impact van gedragsverandering Netwerken van prfessinals & patiënten Dminant mdel = Chrnic Care Mdel (Wagner) MacCll Center fr Health Care Innvatin (mid 90) Evidentie van betere kwaliteit en lagere kst (Cleman et al., Health Affairs, 2009) WHO glbal strategy n peple-centred and integrated health services BE-2015, Prtclakkrd Federale en defedereerde entiteiten tt een Natinaal actieplan vr chrnisch zieken

27 Eclgy f Medical Care Green L et al., NEJM, 2001

28 Chrnic Quadrangle

29 WHO glbale strategie n peple-centered and integrated health services WHO glbal strategy n peple-centred and integrated health services, 2015 Cncept Vlaamse Sciale Bescherming, 2016 Referentiekader

30 WHO glbal strategy n peple-centred and integrated health services, 2015 IHI, Triple Aim Strategie AANPAK DOEL

31 Cmpnenten 6 cmpnenten vr CCM Ondersteuning zelfmanagement Beslissingsndersteuning (EBM/richtlijnen) Ontwerp van zrgprces (ketenzrg, cördinatie, multidisciplinaire samenwerking) ICT, ehealth, EPD Afstemming p maatschappij: welzijn, beweging,.. Gezndheidsysteem: incentives, leiderschap, verbeterplannen, 14 cmpnenten van geintegreerde zrg - integre Empwerment patiënt Ondersteuning mantelzrgers Case management Werkbehud, sciprfessinele en scieducatieve re-integratie Preventie: preventie betreft verschillende interventiedmeinen Overleg en cördinatie Intra- en transmurale zrgcntinuïteit Valrisatie van de ervaring van patiëntenrganisaties Geïntegreerd patiëntendssier Multidisciplinaire guidelines Ontwikkeling van een kwaliteitscultuur Aanpassing van de financieringssystemen Stratificatie van de risic s binnen de bevlking en cartgrafie van de mgeving Change management

32

33 Vrbeelden Kaiser Permanente: Healthcnnect - MyHealth 3 niveaus van pvlging chrnische aandeningen Niveau 3: case management (1,5% van leden) Niveau 2: zrgmanagement ndersteunende zrg (20-30% van leden) Niveau 1: eerstelijnszrg met zelfzrg (65-80% van leden) ParkinsnNet - www. Parkinsnnet.nl Landelijk netwerk van zrgverleners (2700), met als del m Parkinsnpatiënten aan te zetten tt zelfzrg PatientsLikeMe Learn frm thers, cnnect with thers, track yur health Nieuwe rllen van patiënten (bv. Dave Debrnkard

34 Inhud Organisatie van ziekenhuizen De duale rganisatie, vier werelden van Mintzberg Divisie-rganisaties en Service-line rganisaties Nieuwe rganisatietypes Slutin shps en Jb shps Fcused facries en Value Added Prcesses Facilitated User netwrks Organisatie van de waardeketen (value-chain) in de gezndheidszrg Van Triple Aim naar Quadruple aim

35 Harvard Business Schl Michael Prter Vrnamelijk gekend mwille van cncurrentiestrategieën (cmpetitive frces mdel; value chain mdel) Tepassing naar waardeketen in de gezndheidszrg. Prter M. & Teisberg E., Redefining Healthcare: creating Psitive-Sum Cmpetitin t deliver value, HBS Press, 2006

36 Prter M, Lee TH: The strategy that will fix health care, Harvard Business Review, Octber 2013

37 1. Organise int integrated practice units (IPUs)

38 2. Measure utcmes and csts fr every patient Ksten: Geen prijs Vereist bekhuding met patiënt als kstenplaats ipv dienst Outcmes: ICHOM standard sets Meer dan 20 In 2017: meer dan 50% van disease burden

39 Vrbeeld: Strke

40 3. Bundle payment fr care cycles Er met een relatie zijn met de creatie van waarde (utcmes) en deze wrdt maar gerealiseerd in zijn ttaliteit pre- tt pst (inclusie van ambulant en hspitalisatie) Rekening huden met: Risk adjustment Vergeding van cmplicaties met het risic van verstrekker zijn

41 4. Integrate care delivery systems Defining the scpe f services Cncentrating vlume in fewer lcatins Chsing the right lcatin fr each service line Integrating care fr patients acrss lcatins Van hierarchieën naar Netwerken

42 5. Expand gegraphical reach Hub-and-spke mdel Satellites deliver less cmplicated care, with cmplex cases referred t the hub. Clinical affiliatins Lcal affiliates benefit frm the expertise, experience, and reputatin f the parent IPU The IPU bradens its reginal reach and brand, and benefits frm management fees, shared revenue r jint venture incme, and referrals f cmplex cases.

43 Nieuwe rganisatiemdellen klinische netwerken en lkale zrgnetwerken &

44 Geisinger Health System Last updated 07/09/09 Geisinger PrvenHealth Navigatr Sites Cntracted PrvenHealth Navigatr Sites Geisinger Medical Grups Geisinger Specialty Clinics Geisinger Inpatient Facilities Ambulatry Care Facility Geisinger Health System Hub and Spke Market Area Geisinger Health Plan Service Area Carewrks Cnvenient Healthcare Nn-Geisinger Physicians With EHR

45 6. Build an enabling ICT platfrm It is centered n patients It uses cmmn data definitins It encmpasses all types f patient data The medical recrd is accessible t all parties invlved in care The system includes templates and expert systems fr each medical cnditin The system architecture makes it easy t extract infrmatin

46 Van Triple Aim naar Quadruple Aim

47 Nurses and Patients Agree Which Hspitals Are Gd Aiken L, Sermeus W. et al., BMJ, 2012

48 RN4CAST: Variability in nurse staffing: numbers & qualificatin 48 Aiken et al The Lancet

49 RN4CAST: Effect f nurse staffing n patient mrtality 49 Aiken et al The Lancet

50 Aiken LH et al. Sermeus W, Nurse staffing and educatin and hspital mrtality in nine Eurpean cuntries: a retrspective bservatinal study, The Lancet 26 February ,00% 30-day inpatient general surgery mrtality per hspital N h = 300 Hspitals, N p = patients (9 Eurpean cuntries: BE, UK, FI, IE, NL, NO, ES, SE, CH) One cuntry hspitals are marked in red 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% MEAN EUROPE: 1.3%, RANGE: 0.0%-7.2%, N=300 MEAN ONE COUNTRY: 1.2%, RANGE: 0.3%-3,0%, N=59

51 Significant effect Aiken et al The Lancet

52 Human Resurces 4 Patient Safety Eén p 10 werkt in gezndheidszrg en welzijn Uitdagingen: Welke cmpetenties hebben we ndig: nu en in de tekmst Impact van technlgie Rl van patiënten zelfmanagement Rl van rganisatieverandering Skill-mix, task-shifting, task-sharing He aantrekken en behuden van medewerkers, werkmgeving burnut/turn-ver ratis Hervrming KB 78

53 (

54 Wrld Health Organizatin (WHO) Glbal Strategy n Human Resurces fr Health: Wrkfrce 2030 A changing narrative Nt a 'cst' but an investment Human capital fr human security t imprve ppulatin health Glbal strategy Optimize the existing wrkfrce Anticipate future wrkfrce Strengthen individual and institutinal capacity Strengthen the data, evidence and knwledge (WHA-69, May, 2016)

55 WHO-Eurpe Eurpean strategic directins fr strengthening nursing and midwifery twards Health 2020 gals Objectives: scaling up and transfrming educatin and training wrkfrce planning and ptimizing skill-mix ensuring psitive wrk envirnments prmting evidence-based practice and innvatin Enabling mechanisms: regulatin, partnerships, research, management & leadership (RC65, September, 2015)

56 OECD Health wrkfrce strategies (March, 2016): Right jbs: Train a sufficient number and prper mix f health wrkers t meet future needs, withut unduly relying n the training effrts f ther cuntries, particularly thse suffering frm acute shrtages Right skills: Ensure that health wrkers acquire the right skills and cmpetences and given pprtunities t adapt their skills during their wrking life t deliver high-quality health services in mre team-based and patient-centred appraches Right places: Prvide all the ppulatin with adequate access t health care regardless f where they live, by prmting a mre even gegraphic distributin f health wrkers, and making greater use f innvative health service delivery mdels, ntably telemedicine en.htm

57 Besluit Patiënt kmt centraal te staan k in rganisatie Geïntegreerd in al zijn betekenissen Netwerken versus hiërarchie Flexiebel, wendbaar, dynamisch Gedreven dr de evidentie en technlgie Minder gericht p structuren, meer p prcessen en resultaten Met mensen, dr mensen Vraagt nieuwe sets van incentives en financiering

58 Dank vr uw aandacht

Inhoud. Definitie van een ziekenhuis. Management van ziekenhuizen 19/02/2014. Inleiding in het ziekenhuismanagement. Management van ziekenhuizen

Inhoud. Definitie van een ziekenhuis. Management van ziekenhuizen 19/02/2014. Inleiding in het ziekenhuismanagement. Management van ziekenhuizen KU Leuven Permanente Vrming Vervlmakingscyclus Verzekeringsgeneeskunde 19 ktber 2014 Inhud Management van ziekenhuizen Kenmerken en prbleemstelling UItdagingen Inleiding in het ziekenhuismanagement Prf.

Nadere informatie

FOD MJP 7 mei 2014 Impact van beleidsbeslissingen op kwaliteit van zorg: resultaten van de RN4CAST-studie

FOD MJP 7 mei 2014 Impact van beleidsbeslissingen op kwaliteit van zorg: resultaten van de RN4CAST-studie FOD MJP 7 mei 2014 Impact van beleidsbeslissingen p kwaliteit van zrg: resultaten van de RN4CAST-studie Prf. Walter Sermeus KU Leuven Inhud Situering van de rl van het management in het kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Rol van de verpleegkundige in het ziekenhuis. Prof. Walter SERMEUS Leuvens Instituur voor Gezondheidszorgbeleid KU Leuven 07.11.

Rol van de verpleegkundige in het ziekenhuis. Prof. Walter SERMEUS Leuvens Instituur voor Gezondheidszorgbeleid KU Leuven 07.11. Rl van de verpleegkundige in het ziekenhuis Prf. Walter SERMEUS Leuvens Instituur vr Gezndheidszrgbeleid KU Leuven 07.11.2015 Inhud Organisatie van ziekenhuizen Vier werelden van Mintzberg Organisatie

Nadere informatie

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde

De huisarts als draaideur in de zorg? Prof birgitte schoenmakers, huisarts Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde De huisarts als draaideur in de zrg? Prf birgitte schenmakers, huisarts Academisch Centrum vr Huisartsgeneeskunde Vreger...fwel de ideeën uit de 20 ste eeuw Geneeskunde = cure Acute pathlgie Grs van de

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh

Marketing Management Prof. dr. Yves Van Vaerenbergh Marketing Management Prf. dr. Yves Van Vaerenbergh 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan het wrd 1. Marketing? 2. Vrstelling van de afstudeerrichting 3. De student aan

Nadere informatie

CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG

CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG R. Daelemans ZNA Nierkliniek 29/09/2016 CHRONISCHE NIERINSUFFICIENTIE / MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG Inleiding CNI / prevalentie Evaluatie zrgtrajecten

Nadere informatie

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance

Commissieplan 2016 Normcommissie 381040, IT Service Management and IT Governance kenmerk Errr! Bkmark nt defined. datum 2016-05-03 pagina 1/4 Cmmissieplan 2016 Nrmcmmissie 6 NORMCOMMISSIE NEN Kennis- en Infrmatiediensten Pstbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T 015 2

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

KPMG/Vlerick-studie: Belgische bedrijven zetten banken onder druk

KPMG/Vlerick-studie: Belgische bedrijven zetten banken onder druk Press Release KPMG/Vlerick-studie: Belgische bedrijven zetten banken nder druk KPMG en Vlerick Business Schl hebben in het vrjaar van 2014 in België een nderzek geverd naar de verwachtingen die Belgische

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Online request form for requesting articles, books and / or theses: Erasmus MC - employees

Online request form for requesting articles, books and / or theses: Erasmus MC - employees Online request frm fr requesting articles, bks and / r theses: Erasmus MC - emplyees New accunt : Register Medical Library website: On the right handed side, chse Quicklink 6. Online requestfrm articles

Nadere informatie

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL HET EEN OF VAN HET MODEL ANDER? BEWERKEN Maatschappelijke uitdagingen aanpakken is ndzakelijk: vergrijzing, armede, klimaatverandering, milieu, eenzaamheid, diversiteit,

Nadere informatie

Patiëntveiligheid door Klinische Paden

Patiëntveiligheid door Klinische Paden Patiëntveiligheid door Klinische Paden Dr. Kris Vanhaecht CZV-KULeuven Secretary General European Pathway Association Kris.Vanhaecht@med.kuleuven.be Klinisch Pad Een middel om een patiëntgericht programma

Nadere informatie

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DE CONSUMENT IN DE ZORG? Fragmentatie ehealth initiatieven zorgen weer voor eilandjes in de zorg: ICT leveranciers, Regio s, Ziekenhuizen, Klinieken, Patiënt Verenigingen, Verzekeraars,

Nadere informatie

D3: Driving the evolution of

D3: Driving the evolution of D3: Driving the evolution of value based healthcare Measuring and improving i health outcomes Value based healthcare 2.0 Dennis van Veghel Director Meetbaar Beter Foundation Leaders in Healthcare Liverpool

Nadere informatie

Vakkundige zorg in balans: Individuele en team kwaliteiten verbinden

Vakkundige zorg in balans: Individuele en team kwaliteiten verbinden Vakkundige zorg in balans: Individuele en team kwaliteiten verbinden Professor in Clinical Nursing Clinical Schools Vakkundige Zorg Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden

Nadere informatie

Risicofactoren voor langdurig hypnoticagebruik één maand na ontslag van een acute geriatrische afdeling

Risicofactoren voor langdurig hypnoticagebruik één maand na ontslag van een acute geriatrische afdeling Risicfactren vr langdurig hypnticagebruik één maand na ntslag van een acute geriatrische afdeling Pieter Van Brantegem RWP UZ Brussel 04 december 2017 Inhud Inleiding Methden Resultaten Discussie Cnclusie

Nadere informatie

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operatineel Onderzek BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR: Flexibele persn

Nadere informatie

EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp

EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE. Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp EVIDENCE-BASED ALLIED HEALTH CARE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Nederlands Paramedisch Instituut UMC St Radboud Hogeschool van Arnhem en Nijmegen NVLF 1 ORIËNTATIE op LOGOPEDIE NVLF Visie 2000-2005 NVLF

Nadere informatie

Checklist voor de people manager

Checklist voor de people manager Checklist vr de peple manager 4 weken vr aanvang dienstverband New hire aanmelden bij HR vr intrductieprgramma (IT en Facilities wrden dr HR aangehaakt) Mentr bereid vinden new hire te begeleiden gedurende

Nadere informatie

Inkoopevolutie. Inkopers zijn misschien niet hip. Maar evolutie is onvermijdelijk - de theorie. En herken je zo. Research

Inkoopevolutie. Inkopers zijn misschien niet hip. Maar evolutie is onvermijdelijk - de theorie. En herken je zo. Research Inkpevlutie Trends, Tips & Tricks Inkpers zijn misschien niet hip Janneke Orriëns Maar evlutie is nvermijdelijk - de therie En herken je z TRADITIONEEL TACTISCH STRATEGISCH Eindgebruiker kpt zelf in Inkp

Nadere informatie

Talent aan Zet. Een Talent Ontwikkel Programma (TOP) van Talentroom

Talent aan Zet. Een Talent Ontwikkel Programma (TOP) van Talentroom Talent aan Zet Een Talent Ontwikkel Prgramma (TOP) van Talentrm Een prgramma vr mensen met kennis en ervaring, mensen met deskundigheid die tegelijkertijd het idee hebben dat er veel meer uit henzelf te

Nadere informatie

Outcome measurement in de gezondheidszorg

Outcome measurement in de gezondheidszorg PIJN Samen maken we er een punt van. Outcome measurement in de gezondheidszorg Dr. J. Berger, Diensthoofd Fysische Geneeskunde ZNA Stuivenberg Value-based healthcare Jan Berger Fysische geneeskunde en

Nadere informatie

Vroegtijdige opsporing van prostaatkanker. Prostaatkanker. Incidentie prostaatkanker België (2010)

Vroegtijdige opsporing van prostaatkanker. Prostaatkanker. Incidentie prostaatkanker België (2010) De keuze maken: beslissingnsdersteuning bij vregtijdige pspring van prstaatkanker Annelies Engelen Dr. Jke Vanderhaegen Prf. Hendrik Van Pppel Prf. Chantal Van Audenhve Vregtijdige pspring van prstaatkanker

Nadere informatie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie

Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Kosten en baten van lokale gezondheidspromotie Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be VIGeZ April 2013 1 Growth 7% Eén van de

Nadere informatie

Bijeenkomst CVA-ketenzorg Helmond. 4 juni 2013 De Zorgboog W E L K O M!

Bijeenkomst CVA-ketenzorg Helmond. 4 juni 2013 De Zorgboog W E L K O M! Bijeenkmst CVA-ketenzrg Helmnd 4 juni 2013 De Zrgbg W E L K O M! Del bijeenkmst Nieuwe ntwikkelingen bespreken Ideeën en tips meenemen Ontwikkelen van het netwerk CVA Leren van elkaar Op 1 lijn blijven

Nadere informatie

Praktijkmanagement: hulp of hel? Prof birgitte schoenmakers ACHG

Praktijkmanagement: hulp of hel? Prof birgitte schoenmakers ACHG Praktijkmanagement: hulp f hel? Prf birgitte schenmakers ACHG He het allemaal begn Praktijk in Brugge zekt vernemer(s) Meerdere artsen in die regi stppen p zelfde mment Geen kandidaat vernemers in zicht

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

ICT IN HET BASISONDERWIJS?

ICT IN HET BASISONDERWIJS? OVERZICHT SESSIE DATAGEBRUIK BIJ HET VORMGEVEN VAN SCHOOLSPECIFIEK ICT-BELEID ICT in het nderwijs ICT-eindtermen 22 NOVEMBER 2012 Dr. Ruben Vanderlinde Vakgrep Onderwijskunde Meer inf: Ruben.Vanderlinde@UGent.

Nadere informatie

Artsen in netwerken. Prof. Dr. Dirk Ramaekers Jessa ziekenhuis LIGB, KULeuven Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen

Artsen in netwerken. Prof. Dr. Dirk Ramaekers Jessa ziekenhuis LIGB, KULeuven Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen Artsen in netwerken Prf. Dr. Dirk Ramaekers Jessa ziekenhuis LIGB, KULeuven Vlaamse Vereniging vr Hfdartsen Belangencnflict 1. Netwerken? 2. Het medisch departement van een netwerk 3. HR artsen in het

Nadere informatie

Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. Innovaties in de revalidatiezorg. Nieuwe vormen van revalidatie.

Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. Innovaties in de revalidatiezorg. Nieuwe vormen van revalidatie. Inleiding in de revalidatiegeneeskunde 2011. Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. De rol van de zorgverzekeraars. Innovaties in de revalidatiezorg. Wat is multidisciplinair. Pijnrevalidatie.

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Evaluatie van de integrale aanpak van overgewicht

Evaluatie van de integrale aanpak van overgewicht Evaluatie van de integrale aanpak van vergewicht Marije van Kperen Vrije Universiteit Amsterdam, Gezndheidswetenschappen CIAO Sympsium Utrecht, 14 juni 2012 Cnsrtium Integrale Aanpak Overgewicht He evalueer

Nadere informatie

Grote databanken: praktische toepassingen INTEGO. Gijs Van Pottelbergh Quality of care.

Grote databanken: praktische toepassingen INTEGO. Gijs Van Pottelbergh  Quality of care. Grte databanken: praktische tepassingen Diagnstics Quality f care INTEGO Educatin develpment Care fr the elderly Gijs Van Pttelbergh integ@kuleuven.be www.integ.be In een ntendp Wat is Integ? Welke gegevens

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid.

Hieronder wordt de plaats van het informatieproduct integraal operationeel plan weergegeven in het stroomschema evenementenveiligheid. Hiernder wrdt de plaats van het infrmatieprduct integraal peratineel plan weergegeven in het strmschema evenementenveiligheid. In het integraal peratineel plan wrden de te treffen maatregelen en vrzieningen

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Generaties in organisaties: vergrijzing en personeelsbeleid als context voor intergenerationele conflicten

Generaties in organisaties: vergrijzing en personeelsbeleid als context voor intergenerationele conflicten Generaties in rganisaties: vergrijzing en persneelsbeleid als cntext vr intergeneratinele cnflicten Dr. Eva Platteau KU Leuven Inhud Aanleiding vr het nderzek He kijken naar generaties in rganisaties?

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Van moetisme naar moreel besef Jan Jutten en Arsène Francot

Van moetisme naar moreel besef Jan Jutten en Arsène Francot Van metime naar mreel beef Jan Jutten en Arène Franct Inhuden van deze eie waarm we z vaak vatlpen al het gaat m het realieren van pbrengtgericht en paend nderwij verkennen van vier leutel-eentie van ged

Nadere informatie

Opstelling. ISO 9001:2015 Meerwaarde of veranderen om te veranderen? 11/27/2014. Annemarie de Jong NEN. Waarom herziening ISO 9001?

Opstelling. ISO 9001:2015 Meerwaarde of veranderen om te veranderen? 11/27/2014. Annemarie de Jong NEN. Waarom herziening ISO 9001? ISO 9001:2015 Meerwaarde f veranderen m te veranderen? 25 nvember 2014 Annemarie de Jng NEN 1 Opstelling ISO-werk Waarm herziening ISO 9001? Vrbereidingen Belangrijkste veranderingen Planning en implementatie

Nadere informatie

Solliciteren Voor exacte en biomedische wetenschappen. Solliciteerweek 31 maart 2014 Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor exacte en biomedische wetenschappen. Solliciteerweek 31 maart 2014 Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr exacte en bimedische wetenschappen Slliciteerweek 31 maart 2014 Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven Over de lijnen heen Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven daan.aeyels@med.kuleuven.be @daanaeyels Romeo & Julia 1929: geboren 1943: oorlogswonde 1950: trouw

Nadere informatie

Triple Aim Contractinnovatie: belonen van meer gezondheid i.p.v. meer productie

Triple Aim Contractinnovatie: belonen van meer gezondheid i.p.v. meer productie Triple Aim Cntractinnvatie: belnen van meer gezndheid i.p.v. meer prductie Triple Aim Cngres Jan van Es Instituut 11 juni 2015 Jurriaan Pröpper Directeur OptiMedis NL 1 DE VRAAG Wie zrgt vr deze mevruw?

Nadere informatie

Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting

Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting Het probleem Wereldwonder van de zorg Topklinische zorg na verwijzing 3 e lijn Specialistische zorg na verwijzing 2 e lijn Eerste contact

Nadere informatie

Themamiddag ter gelegenheid van de instelling van het lectoraat van dr. Frits Oosterveld 21 maart 2002 Saxion Hogeschool Enschede

Themamiddag ter gelegenheid van de instelling van het lectoraat van dr. Frits Oosterveld 21 maart 2002 Saxion Hogeschool Enschede Themamiddag ter gelegenheid van de instelling van het lectoraat van dr. Frits Oosterveld 21 maart 2002 Saxion Hogeschool Enschede 20-3-2013 Lectoraat Frits Oosterveld 1 Frits, van harte proficiat! 20-3-2013

Nadere informatie

Verpleegkundige zorg voor de patiënt met hepatitis C: nu en de toekomst. Thea Korpershoek Verpleegkundig specialist MDL

Verpleegkundige zorg voor de patiënt met hepatitis C: nu en de toekomst. Thea Korpershoek Verpleegkundig specialist MDL 16 september 2014, Natinale Hepatitisdag, Amsterdam Verpleegkundige zrg vr de patiënt met hepatitis C: nu en de tekmst. Thea Krpershek Verpleegkundig specialist MDL De patiënt nu Keuze altijd mét peginterfern

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting

Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting Populatie gerichte (eerstelijns) zorg: Bouwstenen voor de inrichting Het probleem Wereldwonder van de zorg Topklinische zorg na verwijzing 3 e lijn Specialistische zorg na verwijzing 2 e lijn Eerste contact

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Meer zorgrendement per euro door contractinnovatie: van concept naar praktijk

Meer zorgrendement per euro door contractinnovatie: van concept naar praktijk Meer zrgrendement per eur dr cntractinnvatie: van cncept naar praktijk Marcel Jachimsthal Vice President & General Manager Jurriaan Pröpper Partner Adstrat Cnsulting LAN, 19 september 2014 NL/PHCA/0005/14

Nadere informatie

Big data bij de Christelijke Mutualiteiten. Frank De Smet Medische Directie, Landsbond CM frank.desmet@cm.be

Big data bij de Christelijke Mutualiteiten. Frank De Smet Medische Directie, Landsbond CM frank.desmet@cm.be Big data bij de Christelijke Mutualiteiten Frank De Smet Medische Directie, Landsbnd CM frank.desmet@cm.be Datawarehuse (Oracle ) @ CM Drie srten gegevens: 1. Facturatiegegevens gezndheidszrg Infrmatie

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Het Bologna-proces: sisyfusarbeid, pyrrusoverwinning of triomftocht? Bruno Broucker & Kurt De Wit

Het Bologna-proces: sisyfusarbeid, pyrrusoverwinning of triomftocht? Bruno Broucker & Kurt De Wit Het Blgna-prces: sisyfusarbeid, pyrrusverwinning f trimftcht? Brun Brucker & Kurt De Wit Overzicht Onderzeksvragen Cnceptueel mdel van verandering Tepassing p Vlaanderen vr 4 thema s kwaliteitszrg bachelr/master-structuur

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

DNS & de nieuwe Generieke Top Level Domeinen (gtld s)

DNS & de nieuwe Generieke Top Level Domeinen (gtld s) DNS & de nieuwe Generieke Tp Level Dmeinen (gtld s) 19-03-2013 Michiel Henneke 1 SIDN en.nl De dmeinnamenmarkt Nieuwe gtld s Prcedures De certificaathack Wrapup 2 SIDN Stichting Internet Dmeinregistratie

Nadere informatie

KLANT = AGENT AGENT = KLANT

KLANT = AGENT AGENT = KLANT KLANT = AGENT AGENT = KLANT KENNISMANAGEMENT BIJ T-MOBILE INHOUD 1. Visie 2. Nieuwe kennisbank 3. Aanpak 4. Lessons learned 5. Stand van zaken na 1 jaar 6. Wij doen het zo! 1 VISIE OP KENNISMANAGEMENT

Nadere informatie

De toekomst van ehealth de hype voorbij?

De toekomst van ehealth de hype voorbij? De toekomst van ehealth de hype voorbij? GDW kennisdelingsconferentie Rolien de Jong MSc Amersfoort, 31 maart 2011 Introductie NVEH NVEH, de Nederlandse Vereninging g voor ehealth, is dé vereniging voor

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

VAN ONDERVOEDINGSINDICATOR TOT INDICATOR VOOR HET METEN VAN DE KWALITEIT VAN HET VOEDINGSBELEID IN DE OUDERENZORG

VAN ONDERVOEDINGSINDICATOR TOT INDICATOR VOOR HET METEN VAN DE KWALITEIT VAN HET VOEDINGSBELEID IN DE OUDERENZORG VAN ONDERVOEDINGSINDICATOR TOT INDICATOR VOOR HET METEN VAN DE KWALITEIT VAN HET VOEDINGSBELEID IN DE Prf. dr. Dimitri Beeckman Universitair Centrum vr Verpleegkunde en Vredkunde Universiteit Gent Onderzekers:

Nadere informatie

Achtergrond. Basis = levensloop benadering. Basis = grote verschillen tussen mensen & binnen mensen. Basis = wat willen & vinden mensen met een ASS.

Achtergrond. Basis = levensloop benadering. Basis = grote verschillen tussen mensen & binnen mensen. Basis = wat willen & vinden mensen met een ASS. Hilde Geurts & Astrid van Dijk Missie Het duurzaam verbinden van kennis ver autisme (ASS) uit praktijk en wetenschap Achtergrnd Visie Gericht p de gehele levenslp Inzicht verkrijgen in de cruciale transities

Nadere informatie

Eerste lijn, chronische zorg en ziekenhuisnetwerken: waarin verschilt Vlaanderen van Nederland. P. Ballière Huisarts te Breskens (NL)

Eerste lijn, chronische zorg en ziekenhuisnetwerken: waarin verschilt Vlaanderen van Nederland. P. Ballière Huisarts te Breskens (NL) Eerste lijn, chrnische zrg en ziekenhuisnetwerken: waarin verschilt Vlaanderen van Nederland P. Ballière Huisarts te Breskens (NL) ACUTE ZORG Nederlandse Zrgautriteit (Nza) Bepaalt prijs Bepaalt kwaliteitsnrm

Nadere informatie

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem

De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem De toekomst van de ouderenzorg is al begonnen: alleen nog maar de innovaties verspreiden. Lezing op woensdag 9 november 2011 te Doetinchem Ontwikkelingen in omgeving 1. Vraag naar klinische geriatrische

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Vrije Universiteit Brussel UMC St Radboud, Nijmegen NPi, Amersfoort 1 NVMT 4e LUSTRUM VAN HARTE PROFICIAT 2 WAAROM

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Van cliëntenparticipatie naar ervaringsdeskundigheid binnen vzw Walden. Dromen van een recovery college

Van cliëntenparticipatie naar ervaringsdeskundigheid binnen vzw Walden. Dromen van een recovery college Van cliëntenparticipatie naar ervaringsdeskundigheid binnen vzw Walden. Drmen van een recvery cllege Filip Abts, Ervaringswerker Grace Verween, SRH cach Sciaal verpleegkundige NVKVV 25/03/15 Wnen Fenix

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Volgende generatie rekenmodellen voor energiesimulaties in stedelijke omgevingen

Volgende generatie rekenmodellen voor energiesimulaties in stedelijke omgevingen Vlgende generatie rekenmdellen vr energiesimulaties in stedelijke mgevingen Dirk Saelens KU Leuven, Department f Civil Engineering, Building Physics Sectin EnergyVille NVBV wrkshp "Buwfysische kennisntwikkeling

Nadere informatie

Tekstvoorstel, 12-12-14, em

Tekstvoorstel, 12-12-14, em Tekstvrstel, 12-12-14, em Missie, visie, delstellingen van het Natinaal AYA Expertise Platfrm Wat is het platfrm en wie participeren Acties in 2015 Organisatie en bestuur 1. Missie, visie, delstellingen

Nadere informatie

Beveiliging van SCADA systemen

Beveiliging van SCADA systemen Beveiliging van SCADA systemen NiV www.niv.nl Waar gaan we het verhebben 1. Wat is SCADA? 2. Risic s en impact binnen SCADA 3. He beveiligen? 4. Aanpak NiV www.niv.nl 1. WAT IS SCADA? NiV www.niv.nl NiV

Nadere informatie

De zorg moet en kan anders (belonen): meer gezondheid i.p.v. meer productie

De zorg moet en kan anders (belonen): meer gezondheid i.p.v. meer productie De zrg met en kan anders (belnen): meer gezndheid i.p.v. meer prductie HEAD cngres 5 juni 2015 Jurriaan Pröpper Directeur OptiMedis NL 1 DE VRAAG Wie zrgt er vr mevruw Bakker? Hudt haar geznd? Meerdere

Nadere informatie

Oriëntering LUCI. 26 januari 2016. Lieve De Wachter Jordi Heeren

Oriëntering LUCI. 26 januari 2016. Lieve De Wachter Jordi Heeren Oriëntering LUCI 26 januari 2016 Lieve De Wachter Jrdi Heeren Overzicht LUCI-test Ontwikkeling en achtergrnd Afname Resultaten En nu? Overzicht LUCI-test Ontwikkeling en achtergrnd Afname Resultaten En

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Telecardiologie: Toekomst of heden?

Telecardiologie: Toekomst of heden? Telecardiologie: Toekomst of heden? Cardio 2010 Johan Vijgen Electrofysioloog Virga Jesse Ziekenhuis Hasselt Telegeneeskunde: definitie Voorwaarden om te slagen Toepassingen cardiologie Rol van de huisarts

Nadere informatie

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de Cpyright Alle teksten en andere items in dit dcument zijn beschermd dr het auteursrecht. Vr niet-cmmercieel gebruik mgen de teksten en de gegevens znder vrafgaande testemming gratis wrden gereprduceerd

Nadere informatie

Praten Over Gezondheid

Praten Over Gezondheid Praten Over Gezndheid www.pratenvergezndheid.nl Dr. P.A.Wiegersma directeur Fnds PratenOverGezndheid PAW, Fnds POG INHOUD Belang website vr patiënt Kenmerken infrmatie p internet Kenmerken POG Indirect

Nadere informatie

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Aanwezig: dr. F. Peiffer, dr. Van Winghem - endcrinlgen dr. J Dewachter, dr. Jan Piryns, dr. Wim Reyntjens HPO Els Breckx, Lieve Sak, Nrtje Segers, Daisy Van Calster,

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum.

STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE. SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis. De mentor maakt tevens deel uit van het geheugencentrum. STAGE PSYCHOLOGIE GERIATRIE NAAM INSTELLING: AZ Damiaan Ostende ADRES: Guwelzestraat 100 8400 Ostende CONTACTPERSOON: Karen Lernut Diensthfd psychlgie SETTING: Dienst geriatrie in een algemeen ziekenhuis.

Nadere informatie

Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV

Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV Expert meeting 27 januari 2016 Drs. Ingrid Augustin, bestuurder CIRO+ BV Het geïntegreerd en gepersonaliseerd diagnosticeren en behandelen van patiënten met hoog complexe chronische ziekten, in het bijzonder

Nadere informatie

Product naam: MM01318

Product naam: MM01318 Prduct naam: MM01318 Specificaties MM01318: Grep Armatuur Srt Buiten Armaturen Levensduur L90 15.000u RA 82 Wattage 9W Beschermingsgraad IP65 Spanning 230V Lengte 476mm Lichtkleur 3000K (wit) Diameter

Nadere informatie

TeamSTEPPS. Het creëren van een cultuur van continu verbeteren

TeamSTEPPS. Het creëren van een cultuur van continu verbeteren TeamSTEPPS Het creëren van een cultuur van continu verbeteren Blijvend resultaat TeamSTEPPS Oorsprong: initiatief gebaseerd > 20 jaar onderzoek naar teamwork en teamcompetenties binnen oa. luchtvaart,

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen?

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen? Bestuurskracht: wat is het en he kan je het vaststellen? Bart De Peuter KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Bestuurskracht is? Over een geëvlueerde definitiekracht Bestuurskracht meten met indicatren

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie