VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE SECTOREN FOOD, INDUSTRIE, TECHNIEK, GROENVOORZIENING EN GWW.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE SECTOREN FOOD, INDUSTRIE, TECHNIEK, GROENVOORZIENING EN GWW."

Transcriptie

1 VAKWERK IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR HAAR RELATIES IN DE SECTOREN FOOD, INDUSTRIE, TECHNIEK, GROENVOORZIENING EN GWW. VAKWERK JUNI 2014 NR KOOPMAN: drie generaties in bewogen autobranche Guy van Gaever, manager van de Bornse vestiging. In het Zuid-Limburgse Born is Koopman Automotive Solutions gevestigd. De slogan We grew up with car logistics kun je letterlijk nemen: in dit familiebedrijf zit inmiddels de derde generatie Koopman aan het stuur. Grootvader Siebe werkte in de jaren 20 van de vorige eeuw met ouderwetse PK s, namelijk als hoefsmid. Toen de auto ook in Groningen zijn opmars begon te maken, startte hij een taxibedrijf en later een transportbedrijf. Er is sindsdien veel gebeurd, vertelt Guy Van Gaever. Sinds vorig jaar staat hij aan het roer van Koopman Automotive Solutions in Born en bedrijfsdochter Dent Art in België, dat gespecialiseerd is in smart-repair. Van oliepeiling tot treintransport Op het terrein in Born worden auto s gelost, vervoerd of op voorraad gezet. Vaak gaat het om nieuwe auto s van bijvoorbeeld Mercedes, BMW en Mini. De compound in Born is een van de terminals die daarvoor worden gebruikt. Het transport gebeurt met vrachtauto s extern of door de transporttak van Koopman - en treinen. Wij hebben een eigen treinaansluiting, vertelt Guy Van Gaever. Dat is zeker een meerwaarde in onze branche. Vanuit Born worden de auto s verdeeld. Een deel staat apart en wordt op afroep geleverd aan de dealers. Van Gaever: Wij zorgen ook voor de stock maintenance. We controleren de bandenspanning, verwisselen batterijen, poetsen de auto s... ze zien er tiptop uit als ze hier weggaan. Koopman zorgt ook voor de vloot van diverse autoverhuurbedrijven en leasemaatschappijen. De auto s worden gepoetst en nagekeken, carkits worden verwijderd of juist geïnstalleerd en schades hersteld. Voor het laatste schakelen we onder andere onze eigen Dent Art mensen in, aldus Van Gaever. Die herstellen schades oordeelkundig, snel, goed én voordelig via smart repair. 1 Ruim auto s verlieten in 2013 het terrein van Koopman in Born. Een aantal dat Koopman dit jaar verwacht te overtreffen. We verwachten nog opdrachten van prospects die zich richten op de remarketing markt. Sommige bedrijlees verder op pagina 3 >>

2 Innovatievermogen Het jaar 2014 is alweer in volle gang en de zon heeft meer dan ooit zo veel vroeg in het jaar geschenen. Zonnig dat is ook het goede woord voor het economische speelveld want deze lijkt eindelijk weer eens te groeien. Als vroeg-cyclische sector merken wij deze verandering van de conjunctuur direct. De prognose voor onze branche is de komende 3 tot 5 jaar dan ook positief. Natuurlijk staan we ook voor een aantal uitdagingen zoals het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten en de toenemende wet- en regelgeving. AB Werkt pakt deze punten al proactief aan. Zo hebben we bijvoorbeeld al mooie resultaten behaald in de publiek-private samenwerking, het ontwikkelen en binden van onze medewerkers, een mooie nieuwe website en zijn onze kwaliteitscertificaten up-to-date waarmee we aan alle wet- en regelgeving voldoen. Binnen het vakgebied van P&O en de eerdergenoemd toename van wetgeving komen er een aantal stevige wijzigingen op uw pad want de modernisering van de ziektewet en wet flex en zekerheid zullen (indirect) gevolgen gaan hebben voor u als ondernemer. De vraag is dan ook of uw businessmodel genoeg ruimte biedt om deze wijzigingen op een goede manier in te passen zonder dat het te ingrijpende gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering maar ook het human capital want daar gaat het de komende jaren om. De arbeidsmarkt verandert ingrijpend en u zult meer dan ooit goed moeten nadenken over het tekort aan geschoold personeel, de vergrijzing, ontgroening, uw ziekteverzuim, meer of minder vaste contracten en het nieuwe ontslagrecht. Hoe gaat u als ondernemer om met deze veranderende arbeidsmarkt en wetswijzigingen? Dat op personeelsgebied vele trends en ontwikkelingen spelen is dus wel duidelijk, maar in de praktijk zijn er toch nog veel ondernemers niet op de hoogte of mee bezig. Door de hectiek van de dag en de toenemende concurrentie is dit natuurlijk verklaarbaar maar toch wil ik u eens uitdagen om dit jaar over deze deelgebieden serieus na te denken. Heeft u bijvoorbeeld al een optimale flexibele schil? Heeft u al onderzocht op welke manier u 55+ ers slim kan inzetten in uw bedrijf omdat het aantrekken van jongeren steeds moeilijker wordt? Bent u voorbereid op de Participatiewet en houdt u uw personeel duurzaam inzetbaar? Hoe gaat u om met verzuim en realiseert u zich dat de ziekte uitstroom direct gevolgen kan hebben voor uw schadelast? Al deze vragen zullen een beroep doen op uw innovatievermogen! Veel vragen waar u wellicht niet zo weet waar te beginnen... in dat geval helpen wij u graag op weg en kunt u gerust contact opnemen met een van onze kantoren. Ik wens u veel leesplezier. Bram Knoups Sectormanager VOORWOORD 2

3 >> vervolg van pagina 1 ven brengen het hele traject bij ons onder: van het schoonmaken van de auto bij binnenkomst, het herstellen en het poetsen tot het transport naar de nieuwe klant. Hoge kwaliteit Zoveel traffic op de compound stelt hoge eisen aan de beveiliging en kwaliteit van het terrein. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd, bijvoorbeeld in infraroodcamera s, de meldkamer en de gracht om het terrein. Er gaat ook veel aandacht uit naar de kwaliteit van de interne processen en het terrein. Een inferieure kwaliteit asfalt kan bijvoorbeeld beschadigingen veroorzaken. Ook zijn goede bewegwijzering en belijning essentieel: chauffeurs moeten gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Die moeite loont: in recente kwaliteitsaudits scoorde Koopman een verbluffende 97,10 procent. Vechten tegen de prijsvechters Koopman ziet de relaties met haar klanten als partnerships. Wij willen samen denken mét de klant. We willen ontzorgen en gaan daarbij voor langetermijnrelaties. Zo zijn sommige klanten al tientallen jaren klant bij ons. Dat is wel bijzonder. Uiteraard voelt ook Koopman de immense druk in de automarkt. Prijs is op dit moment heel belangrijk. Het is schrijnend te zien welke prijzen op dit moment worden gehanteerd, vindt Van Gaever. Daarvoor kun je geen kwaliteit meer leveren. Dat wreekt zich op de lange termijn. Wij hebben het geluk te mogen werken voor merken die de afgelopen jaren stabiel zijn gebleven. Natuurlijk wordt er sterk naar de kosten gekeken. Dan komen we met werkbare oplossingen, zoals onze smart-repair. Kwaliteit ontstaat op de werkvloer Je kunt er nog zoveel strategieën op nahouden, de man op de werkvloer bepaalt uiteindelijk de kwaliteit. We stimuleren onze mensen daarom om verantwoordelijkheid te nemen, aldus Van Gaever. Je kunt mensen dingen opleggen of je kunt ze vragen om mee te denken. Wij kiezen voor het laatste, dat is ook veel effectiever. We luisteren en belonen ook. Niet alleen financieel want uiteindelijk voelt dat voor de medewerker als een vast gegeven. Als familiebedrijf wordt betrokkenheid hoog in het vaandel gedragen. Daarom deelt het bedrijf de omzetcijfers met de werknemers en wordt het voltallige personeel met hun gezin, in totaal zo n 1000 genodigden - uitgenodigd om het 50-jarig bestaan van de transporttak te vieren met de familie. Ook heeft de Bornse vestiging een activiteitencomité dat elk kwartaal iets organiseert. Raymond God, verantwoordelijk voor Operations vult aan: Het werkt, want mensen werken hier graag en het verloop is bijzonder laag. We investeren ook veel in de ontwikkeling van de medewerkers en laten de supervisors zelf hun personeel inhuren. Zij moeten met hen samenwerken en zij bepalen dus ook wat voor mensen ze nodig hebben. Toch is het een hele uitdaging om goede mensen te vinden en te houden. Er wordt in de regio sterk geïnvesteerd maar de komst van onder andere VDL fabrikant van de Mini en een gloednieuw distributiecentrum van Action zorgt ervoor dat we qua personeel allemaal in dezelfde vijver vissen. We hechten bij Koopman ook veel belang aan coaching en begeleiding. Het is bijzonder moeilijk om witte raven te vinden, verwoordt Van Gaever. Daarom is het onze taak om van grijze duiven witte raven te maken. Als je dan fier kunt zeggen: ik werk voor Koopman, dan ben je goed bezig. Tenslotte is flexibiliteit voor Koopman heel belangrijk, want er moet snel op- en afgeschaald kunnen worden. Hiervoor wordt AB Werkt ingeschakeld. Tot volle tevredenheid: de afgelopen maanden zijn zes nieuwe mensen via AB gestart. Zij worden veelal ingezet bij car logistics om te poetsen en te polishen. Van Gaever: Ook naar ónze leveranciers gaan we partnerships aan. Wij weten zeker dat AB toegewijd is. 3

4 Modernisering ziektewet Is een medewerker ziek, dan kan hij gedurende de eerste 2 jaar terugvallen op de ziektewet (ZW). Is de werknemer na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt, dan komt hij in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en krijgt een WGA-uitkering. De hoogte van die uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.! Voor de medewerkers die u via AB Werkt aan het werk heeft bent u niet verantwoordelijk. Dat risico ligt bij ons. ziek In 2002 trad de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Doel van deze wet was het inperken van de instroom van arbeidsongeschikte medewerkers met een vast dienstverband. Sindsdien betalen werkgevers twee jaar lang het loon door van hun zieke werknemers en zijn verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en reïntegratie. Gebleken is dat de wet resultaten oplevert. Door vroegtijdige reïntegratie-inspanningen en vooral door strengere toelatingsnormen stromen minder mensen in de WIA. De regering vindt de instroom van zieke flexwerkers nog te hoog. Onder flexkrachten worden alle medewerkers bedoeld die géén aanstelling voor onbepaalde tijd hebben. Dus niet alleen de uitzendkrachten maar ook medewerkers met bijvoorbeeld een jaarcontract. Flexkrachten (15% van de werknemers) vertegenwoordigen meer dan 50% van de WIA-instroom. Verklaring voor dit hoge cijfer is dat geen werkgever verantwoordelijk is waardoor er ook geen beheersmaatregelen worden getroffen. Daarom nu wetgeving waardoor werkgevers ook hier meer verantwoordelijkheid nemen om de instroom in te dammen en zieke medewerkers weer aan het werk te krijgen. Nieuwe wet nader uitgelegd De modernisering is vastgelegd in de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). Invoering van deze wet bestaat uit drie fases en moet 2016 zijn afgerond. De eerste fase vond in 2013 plaats met stijgende Ziektewet premies en meer mogelijkheden op het gebied van reïntegratie. De tweede fase in 2014 is een verandering in de ziektewetpremie en de introductie van een gedifferentieerde WGA-premie. De derde fase in 2016 is één WGA Premie voor zowel vasteals flexmedewerkers. U wordt tot maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor de kosten van personeel dat arbeidsongeschikt uit dienst is gegaan en geen contract voor onbepaalde tijd had. Deze verantwoordelijkheid duurt tot 4 weken na uitdiensttreding. Ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst! U hebt een aantal keuzemogelijkheden hoe u deze kosten opvangt. >> 4

5 >> Keuzemogelijkheden 1. U neemt het risico dat uw medewerker ziek wordt. U betaalt een lagere ziektewetpremie en draagt zelf maximaal 10 jaar de kosten van de WGA-uitkering. U bent gedurende de hele periode van 12 jaar verantwoordelijk voor reïntegratie van de medewerker. 2. U betaalt een WGA-premie waardoor u het risico bij het UWV legt. U bent de eerste twee jaar verantwoordelijk voor reïntegratie van de medewerker. Daarna neemt het UWV dit van u over. Bepaling ZW en WGA premie voor flexmedewerker Vanaf dit jaar worden de ziektewetpremies anders berekend. Kiest u niet voor het eigen risico maar voor het betalen van de WGA-flex, dan is de premie afhankelijk van een aantal factoren. Per 1 januari zijn alle werkgevers ingedeeld in drie categorieën die gebaseerd zijn op de loonsom. 1. klein (< ) 2. midden (tot ) 3. groot (> ) Afhankelijk van deze categorie bepaalt het UWV de Ziektewet en WGA-flex premies. Hierbij gebruiken ze de verzuimgegevens van uw sector. Valt uw bedrijf onder de categorie midden, dan wordt voor de berekening van uw premie ook gekeken naar de verzuimgegevens van uw bedrijf. Voor de grote werkgevers zijn alleen hun eigen verzuim- en ongeschiktheidcijfers bepalend. Hoe beperkter het ziekteverzuim, hoe lager de premie uitvalt. Hiermee loont het dus om een goed beleid op te zetten om ziekteverzuim te beperken. Geldt dit ook voor uitzend- en payroll krachten? Het goede nieuws is: nee. Voor de medewerkers die u via AB Werkt aan het werk heeft, bent u niet verantwoordelijk. Dat risico ligt bij ons. Wij kunnen dit echter heel laag houden omdat we een strikt verzuimbeleid hebben en heel goed aansturen op beheersing van het ziekteverzuim. En verder? De derde fase wordt in 2016 van kracht. Dan gaat u als werkgever één WGA premie betalen voor zowel de flex- als vaste medewerker. U hebt dan zelf de keuze of u dit publiek of privaat verzekert. Daarbij krijgt u dan ook de optie om een hoger eigen risico te nemen. Wat kunt u nu doen? Zover is het nu nog niet. Wel is het goed om u te verdiepen in de maatregelen die u kunt nemen om het verzuim te beheersen. Voor flexkrachten die u via ons inleent, hoeft u zich geen zorgen te maken. Heeft u zelf medewerkers in dienst op een tijdelijk contract, realiseer u dan welke risico s u loopt. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat u als werkgever twaalf jaar lang financiële consequenties draagt van een tijdelijke werknemer die na één dag werken arbeidsongeschikt wordt. AKA diploma uitreiking Onlangs namen 15 geslaagden op het kantoor van AB Werkt in Horst hun diploma AKA (Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent) in ontvangst. Met dit diploma verkrijgen buitenlandse medewerkers een startkwalificatie voor de Nederlandse arbeidsmarkt. De opleiding wordt georganiseerd door AB Werkt in samenwerking met Citaverde College en werkgevers en maken de Poolse werknemers tot veelzijdige vakkrachten die in de industrie, logistieke en technische branche aan de slag kunnen. Nieuwe vestigingsmanager kantoor Goes 1 mei j.l. is Martijn Doens (37) uit IJzendijke begonnen als nieuwe vestigingsmanager in Zeeland. Doens is na zijn opleiding bedrijfskunde en Agribusiness aan de HAS in Dronten vrij snel in de uitzenden detacheringswereld terecht gekomen. Met zijn 12 jaar leidinggevende ervaring in de branche spant hij zich nu samen met zijn collega s in om een krachtige en gezonde organisatie neer te zetten in Zeeland en West-Brabant die haar leden en klanten helpt waar het kan via de inzet van flexibele arbeidskrachten en bedrijfsverzorgers. 5

6 ROB Wie het weet, Wat zijn de grootste ontwikkelingen voor Na een gesprek met trendwatcher Rob Creemers duizelt het van alle feiten en wetenswaardigheden die als een automatisch geweer op de toehoorder worden afgevuurd. Een ding is duidelijk: Creemers beschikt over een enorme hoeveelheid kennis. Hij is bijna als IBM s supercomputer Watson, waar hij in zijn presentaties aan refereert. Rob Creemers is trendwatcher, een soort GBJ Hiltemann die de toestand in de wereld bespreekt. (Voor de jongeren onder ons: Hiltemann was in de jaren een bekend radio- en tvcommentator). Creemers is heel duidelijk in zijn stelling: het belangrijkste thema is de ontwikkeling van de technologie. Vooral bij de informatie technologie gaat het razendsnel. De wet van Moore, Moore is een van de oprichters van Intel, voorspelde in 1965 al dat de rekenkracht van de processor-chip elke 18 maanden zou verdubbelen voor dezelfde prijs. Chips worden tevens steeds kleiner en verbruiken minder energie. Dat betekent dat je de kracht van dure miljoenencomputers straks in een Barbiepop zult aantreffen. Het effect hiervan is verpletterend, ziet Creemers. Kijk naar de arbeidsmarkt. Computer intelligence gaat veel medewerkers vervangen. En niet alleen daar waar een robot de plek van een productiemedewerker aan de lopende band inneemt, ook op veel andere plaatsen zal je zien dat de machine met steeds slimmere software de plaats van de mens overneemt. Voorbeelden te over. Een bedrijf dat een zeer doelgerichte marketingcampagne wil voeren bijvoorbeeld. Een computer weet razendsnel op basis van het surfgedrag van de consument gecombineerd met wat deze in social media als Facebook en Twitter publiceert waar zijn doelgroep zit en kan daar een zeer gerichte campagne op loslaten. Een marketeer komt daarbij nauwelijks meer te pas. De radioloog kan vervangen worden door een computer die veel efficiënter en preciezer die echo of scan kan interpreteren op basis van de enorme hoeveelheid data die voorhanden is. Veel mensen worden overbodig. We moeten niet denken dat het wordt zoals voor de crisis. We hebben echt te maken met een veranderde realiteit. Wie denkt dat het zo n vaart niet zal lopen, hoeft maar even terug te gaan in de geschiedenis. Creemers laat tijdens zijn presentaties graag een filmpje zien waar mensen 14 jaar geleden gevraagd werden naar hun behoefte aan een mobiele telefoon. De interviewer werd voor gek verklaard. Ik ga toch niet 6

7 Watson is een supercomputer die ontwikkeld is door het Amerikaanse bedrijf IBM. Watson kan een in spreektaal gestelde vraag interpreteren en binnen enkele seconden een goed antwoord geven. Watson maakt hierbij gebruik van de nieuwste kunstmatige intelligentie algoritmes. Watson berekent ook een betrouwbaarheid van zijn antwoorden en besluit op basis hiervan of het antwoord betrouwbaar genoeg is om gegeven te worden. Deze supercomputer versloeg vorig jaar de mens in het Amerikaanse quizprogramma Jeopardy. Voor meer info mag het zeggen de komende vijf jaar? overal zo n telefoon mee naartoe slepen. Toen konden we er ons geen voorstelling van maken, nu is het niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Omdat veel mensen niet meer nodig zijn, ook niet in de toekomst, moet er anders gekeken worden naar verdeling van werk en inkomen. Mensen moeten immers wel blijven consumeren. Het is het begin van economisch anders-denken waarbij bedrijven zwaarder belast zullen worden, denken veel economen en ook Creemers. Wat doen we met onze opleidingen? Welke beroepen blijven, welke gaan verdwijnen? Elk beroep dat op een of andere manier kan worden geautomatiseerd of gerobotiseerd, zal verdwijnen. Maar die schoonmaker bijvoorbeeld, zal blijven. Dat werk valt nauwelijks te programmeren voor robots. Jongeren moeten een opleiding gaan kiezen, terwijl we geen idee hebben hoe het in de toekomst uit gaat zien. We kunnen niet eens bedénken wat er gaat komen, aldus Creemers. Hamvraag is waar moeten we onze kinderen voor opleiden? Kijk naar díe werkzaamheden waar een computer niet goed in is en dat in de toekomst ook niet gaat worden. Een computer gaat oma niet omdraaien in haar bed. Ook mijn keukenkraan zal niet door een robot worden gerepareerd. Daarbij is het belangrijk om computer-wise te leren denken. Conceptueel programmeren. Ofwel zoals Rob Creemers het omschrijft: als je een stroomschema kunt tekenen om tot de oplossing te kunnen komen, dan weet je dat dit door de computer overgenomen gaat worden. Leren denken in algoritmes, dat is wat alle kinderen moeten leren. En wat die zojuist genoemde radioloog betreft, die is natuurlijk ontzettend veel krachtiger als deze de computer optimaal weet te benutten, het team mens + computer is écht bijna niet te verslaan. Ook voor bedrijven is het belangrijk om conceptueel te denken hoe om te gaan met alle veranderingen. We hebben het niet over een volgende generatie, maar over vijf jaar, waarschuwt Creemers want wat we de komende 2 jaar doen is het verdubbelen van wat we nu hebben en dan verdubbelen we de verdubbeling. Als voorbeeld noemt hij TomTom die recentelijk in het nieuws kwam vanwege sterk dalende omzetten. Zij dachten dat de consument altijd een apart kastje wilde hebben voor de navigatie. Dat de smartphone dat prima kan overnemen, hielden ze toen niet voor mogelijk. Ook bedrijven als Nokia hebben de boot gemist. Ooit marktleider, hebben ze de kracht van de Android en Apple mobieltjes volledig onderschat. Overal zit computerkracht in. Kijk naar de biotechnologie. Wetenschappers zijn inmiddels in staat om organen te printen en menselijke cellen en zelfs DNA aan te passen. Dat is geen toekomstmuziek, dat bestaat al en zal de komende tijd een enorme vlucht nemen. En door die alomtegenwoordige supercomputers gaan dit soort ontwikkelingen steeds sneller. Waar het naartoe gaat? We kunnen ons geen voorstelling maken. Wie het weet, mag het zeggen. Die wordt in ieder geval heel rijk. 7

8 Nieuwe website AB Werkt Sinds medio april heeft AB Werkt een nieuwe website. Met deze site wordt nog meer ingespeeld op de werkzoekenden. Marketingmanager Christianne Kraan: Internet biedt veel analysemogelijkheden. We kunnen met bepaalde programma s goed bekijken wie onze bezoekers zijn en waar hun interesse naar uitgaat. Bij de website van AB Werkt blijkt dat het merendeel van de bezoekers op zoek is naar een baan. Daar moet je dan je site ook op aanpassen. Dat is met de nieuwe website dan ook gebeurd. AB Werkt sluit 2013 positief af Momenteel wordt bij AB Werkt de laatste hand gelegd aan het jaarverslag 2013, na goedkeuring van de cijfers door de RvC en de Ledenraad. Directeur Jack Janssen: We kunnen stellen dat 2013 wederom een turbulent jaar was. Het economisch klimaat was nog steeds kil en het zat de meeste sectoren waarin wij actief zijn, niet mee. De werkloosheid in Nederland bleef stijgen en ook het aantal faillissementen in Nederland bleef toenemen. Dat weerhield AB Werkt er echter niet van om actief te blijven in de markten waar ze goed in is: agro, food, industrie en techniek en organisaties die zich bezighouden met onderhoud en beheer van de leefomgeving. Daarbij is stevig ingezet op de ontwikkeling in voor AB Werkt relatief nieuwe regio s, aldus Janssen. Het in 2012 geopende kantoor in Veghel kreeg het afgelopen jaar vaste grond onder de voeten. Daarnaast zijn we vorig jaar gefuseerd met de collega s van Zeeland. Hierdoor kregen we een extra vestiging en een behoorlijke uitbreiding van het werkgebied. Krimp in de branche De flexbranche had het nog steeds zwaar en zag pas aan het einde van het jaar voor het eerst weer een stijging in uren. De ABU, organisatie van uitzendorganisaties waar ook AB Werkt bij is aangesloten, zag over heel 2013 een krimp van 3%. AB Werkt daarentegen noteerde een groei van 6%. De geconsolideerde omzet bedraagt 62 miljoen met een positief exploitatieresultaat. Als coöperatie heeft AB Werkt geen winstdoel, maar winst is wel essentieel om een buffer op te kunnen bouwen om ook te kunnen investeren, verklaart Jack Janssen. Voor dit jaar voorziet de organisatie een verdere stijging van het aantal medewerkers die bij klanten aan het werk gaan. Janssen: We kunnen constateren dat onze manier van dienstverlening aansluit bij de wensen van de klanten, namelijk een specialist die meedenkt over de invulling van arbeid voor specifieke sectoren. Vertrouwen Ook in Zeeland gaat de weg langzaam omhoog. Een fusie gaat niet zonder slag of stoot, maar we zien voor dit gebied een kentering. Met het aanstellen van een nieuwe vestigingsmanager voor deze regio geven we hier een belangrijke impuls in de verdere ontwikkeling van de dienstverlening voor onze klanten, leden en medewerkers. Directeur Jack Janssen heeft er alle vertrouwen in. De flexmarkt begint weer aan te trekken. Wij verwachten dat we dit jaar weer een plus kunnen laten zien van 10-12%. Dat is ruim meer dan de markt doet. In Limburg zien we veel kansen waar we op inzetten. Daarnaast zien we vooral ook mogelijkheden in Brabant, waar we hard bezig zijn om onze positie uit te bouwen naar een krachtige organisatie waar zowel ondernemer als de werknemer centraal staan. Dat is een mooi doel voor dit jaar. VAKWERK JUNI 2014 NR. 09 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder toestemming van AB Werkt. Vestiging Goes T Vestiging Veghel T Vestiging Horst T Vestiging Roermond T Heeft u tips of ideeën voor VAKWERK, laat ons dat dan gerust weten via: Vestiging Beek T

TREF. Belangrijk om hetgeen in het veld leeft, terug te koppelen naar AB

TREF. Belangrijk om hetgeen in het veld leeft, terug te koppelen naar AB TREF IS EEN UITGAVE VAN AB WERKT EN BESTEMD VOOR DE MEDEWERKERS EN UITZENDKRACHTEN VAN AB WERKT. TREF 12 JUN. 2015 NR. 12 Belangrijk om hetgeen in het veld leeft, terug te koppelen naar AB V.l.n.r.: Kirsten

Nadere informatie

Kennis van zaken. Wij verzekeren bij mensen die we kennen. Snel aan het werk, blije werkgever. over Schade- en Inkomensverzekeringen

Kennis van zaken. Wij verzekeren bij mensen die we kennen. Snel aan het werk, blije werkgever. over Schade- en Inkomensverzekeringen Kennis van zaken over Schade- en Inkomensverzekeringen Wij verzekeren bij mensen die we kennen Snel aan het werk, blije werkgever Logisitieke propositie op maat gesneden Nummer 6, Najaar 2012 WOORD VOORAF

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Vakblad Uitzendkrachten de beste oplossing voor kortstondig personeel Ondernemen met idealen: van Friesland naar Vietnam Poolse werkers in Nederland

Vakblad Uitzendkrachten de beste oplossing voor kortstondig personeel Ondernemen met idealen: van Friesland naar Vietnam Poolse werkers in Nederland Vakblad Relatiemagazine AB Fryslân & Noord-Holland Jaargang 08 Nummer 6 november 2011 Relatiebeheerder Jacob van der Bij: We zoeken net zolang totdat we de juiste medewerkers hebben gevonden Uitzendkrachten

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 11 1 Activiteiten 13 1.1 Inleiding

Nadere informatie

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk

De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk De overheidswerkgever werkt inclusief! Arbeidsparticipatie van theorie naar praktijk Informatie voor werkgevers over

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave

Let s build IT.nl. in het nieuws. dé Vrijetijdverzekeraar. Voorjaar 2005, verhuisuitgave in het nieuws Voorjaar 2005, verhuisuitgave Klaar voor de toekomst Een verhuizing is een belangrijke mijlpaal voor een bedrijf. Goede huisvesting is een belangrijke voorwaarde om het werk goed te kunnen

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

Netwerk. Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV. Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food

Netwerk. Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV. Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food Netwerk Relatiemagazine AB Oost Jaargang 16 Nummer 02 Juni 2013 Persoonlijk AB Oost ontzorgt Renting BV Interview Een ijzersterke coöperatie met de focus op Agri & Food Netwerk Relatiemagazine AB Oost

Nadere informatie