Externe analyse. NCOI opleidingsgroep, Module opdracht Marketing Externe analyse. Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe analyse. NCOI opleidingsgroep, Module opdracht Marketing Externe analyse. Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 1"

Transcriptie

1 Externe analyse P. Meijer Studentnummer Datum; 31 maart 2012 NCOI opleidingsgroep HBO Bedrijfskunde Module: Marketing management Docent:dhr E. Blaauwbroek Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 1

2 Voorwoord en dankwoord Mijn naam is Peter Meijer, ik ben sinds 1984 werkzaam bij USG People, voornamelijk in financiële functies. De laatste jaren betrokken geweest bij de programma organisatie Amadeus, voor de implementatie van SAP bij USG People als gedelegeerd proceseigenaar Finance. Dit projectplan is geschreven ter afronding van de module Marketingmanagement van de opleiding HBO Bedrijfskunde aan het opleidingsinstituut NCOI. Ik wil uiteraard onze docent marketingmanagement de heer Eddy Blaauwbroek bedanken voor de boeiende lessen waarin de combinatie van theorie en praktijk prettig samenvielen. Tevens wil Ton Sluiter, Marketing manager Nederland, bedanken voor het beschikbaar stellen van marktinformatie. Peter Meijer Huizen, 31 maart 2012 Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 2

3 Samenvatting USG People heeft de afgelopen jaren zowel omzet als marge verloren in haar grootste afzetgebied: Nederland. De omzet daalde van 1,7 miljard in 2008 naar 1,3 miljard in Tevens daalde de marge van 24,7% in 2007 naar 21,2% nu. Het marktaandeel zakte van 12,4% in 2005 naar 9,2% in USG People wil als beursgenoteerde organisatie gemiddeld door de cyclus het hoogste EBITA% realiseren binnen de peer group met 10% op top van de cyclus. Daarnaast wil USG People de omzet weer op het niveau van 2008 krijgen/ De vraag is hoe USG People dit op zijn belangrijkste thuismarkt kan realiseren. De flexmarkt is in Nederland 13,8 miljard (2011) groot. Dit onderzoek richt zich op de externe analyse. Middels de DEPEST Methode is macro omgeving, de maatschappij als geheel geanalyseerd. Demografisch zijn de ontgroening en vergrijzing van belang. Economisch is de huidige recessie en de beperkte economische groei in Nederland van 1% volgens het CPB in de jaren een tegenvaller, daar de uitzendbranche een economische groei van >1% nodig heeft om te groeien volgens de Rabobank. Politiek-Juridisch is van belang dat de malifide uitzendbureaus worden aangepakt. De wet werken naar vermogen bied kansen voor USG People om de groep mensen die verder van de arbeidsmarkt afstaan te gaan bemiddelen. Ecologisch zal USG People gedreven door de markt steeds meer aandacht gaan geven aan green marketing. Sociaal-cultureel is het maatschappelijk verantwoord ondernemen van belang voor het gezicht naar buiten,. Technologisch is de opkomst van mobiel dataverkeer en internet van belang, hierdoor wijzigt de benadering van klant en uitzendkracht. Met behulp van het vijf krachten model van Porter is de meso-omgeving, de bedrijfstak, in kaart gebracht. Bij de interne concurrentie is opvallend dat er nieuwe spelers in de top 10 staan en de grootste marktsaandeel verliezen. Substituten als social networks richten zich op werving en selectie en een nieuwe trend is de groei van zelfstandige zonder personeel, de ZZPérs en managed service provider (MSP) concepten. De dreiging van toetreders komt met name van online uitzendbureaus met internet concepten en lokaal gespecialiseerde uitzendbureaus. De macht van leveranciers is beperkt, dit in tegenstelling tot de macht van de afnemers. Deze is in de huidige conjunctuur zeer groot waardoor marge en omzet onder druk staan. De concurrentie analyse laat zien dat er nieuwe toetreders in de top 10 staan. Met name in de ICT en techniek en agri-cultuur hebben deze hun groei gemaakt. Randstad is marktleider maar heeft ondanks een overname van Vedior veel marktaandeel verloren, net als USG People. Dit is met name verloren gegaan aan lokale spelers. De afnemers analyse geeft aan dat de labels van USG People een relatief beperkt naamsbekendheid hebben waardoor deze niet automatisch worden geselecteerd bij personeelsvraagstukken. Bedrijven zullen zich steeds meer gaan richten op core-business activiteiten waardoor HR vraagstukken worden uitbesteed en de vraag naar hoog- en vaktechnisch geschoold personeel neemt toe. De eindconclusie is dat een verschuiving van gedifferentieerde naar geconcentreerde marketing noodzakelijk is. USG People zal zich steeds meer moeten gaan richten op een marktnisstrategie 1, middels verdergaande specialisering om zowel de omzet als de EBITA te verhogen. 1 Pagina 257, Grondslagen van de Marketing, Verhage, Noordhoff Uitgevers Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond Marktonderzoek Nederland Flexmarkt Nederland Missie en Marktdefinitie Macro-omgeving analyse Nederland Demografische factoren Economische factoren Politiek-juridisch factoren Ecologische factoren Sociaal-culturele factoren Technologische factoren Meso-omgeving Nederland Marktvorm Bedrijstak analyse vijfkrachtenmodel Porter Concurrentie analyse Afnemers analyse Kansen en bedreigingen Kansen Bedreigingen Voornaamste conclusies externe analyse Zelfreflectie Literatuurlijst en bronnen Bijlagen Abell model USG People Demografische aspecten C4 Index Marktaandeel Flexmarkt Concurrentie-analyse Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 4

5 1. Inleiding en achtergrond USG People N.V. volgt een gedifferentieerde marketing strategie met verschillende merken als Secretary Plus, Technicum, ASA Student, Unique, Start People etc. Hiermee probeert zij de volledige markt van tijdelijk personeel te bedienen. Per marktsegment wordt een andere marketingmix gevolgd. Om die reden wordt de aansturing gewijzigd van een geografische naar een productgeoriënteerde. De activiteiten worden ondergebracht in drie product marktcombinaties (General Staffing, Specialist Staffing en Professional Solutions). Het aantal internationale merken wordt teruggebracht van 20 tot vijf. Deze strategie brengt schaalvoordelen mee op gebied van promotie en distributie en het gericht inspelen op de wensen en behoeftes van de afnemers. Met als doel marktleider te worden binnen de door USG People bediende segmenten. Focus op het terugwinnen van marktaandeel en het realiseren van rendabele groei. Als startpunt voor de strategie voor USG People Nederland geldt een aantal strategische doelstellingen: Afstand tot de nummer 1 in de Nederlandse markt verkleinen: terugwinnen marktaandeel per 2014 terug naar 1,7 miljard omzet (incl. overnames) Gemiddeld door de cyclus het hoogste EBITA% realiseren binnen de peer group met 10% op top van de cyclus Werkelijk invulling geven aan multibrand (dus niet optelsom van individuele monobrands) Labels worden samengevoegd. Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt de probleemstelling van USG People beschreven. Hoofdstuk 3 verteld de marktgrootte. Hoofdstuk 4 beschrijft de missie- en marktdefinitie van USG People. Hoofdstuk 5 gaat over de Macro omgeving volgens de DEPEST methode. Hoofdstuk 6 is met behulp van het vijf krachten model van Porter de meso-omgeving geanalyseerd. In hoofdstuk 7 sta ik stil bij de kansen en bedreigingen en de conclusie. Hoofdstuk 8 tm 10 gaan respectievelijk over zelfreflectie, literatuurlijst en bijlagen. 2. Marktonderzoek Nederland Dit marktonderzoek richt zich met name op onderzoek naar nieuwe markten, verzamelen van informatie over onze concurrenten en vinden van de beste manier om de EBITA te verhogen. Het onderzoek beperkt zich tot de Nederlandse markt. USG People had ten opzichte van de grote 4 de grootste margedaling van 24,7% in 2007 naar 21,2% nu. Het marktaandeel zakte van 12,4% in 2005 naar 9,2% in Probleemstelling: Hoe krijgt USG People de omzet in 2014 weer op 1,7 miljard en de hoogste EBITA binnen de peer group. 3. Flexmarkt Nederland De Nederlandse flexmarkt is 13,8 miljard (2011 )groot. Totaal aantal uitzendkrachten Aantal plaatsingen Gemiddelde uitzendduur 25 weken. Gemiddeld aantal gewerkte uren per week 28. (bron ABU) 4. Missie en Marktdefinitie De missie van USG People : ÚSG People is aanbieder van alle vormen van flexibele arbeid en uiteenlopende diensten op het gebied van human resources en customer care services. Met dit brede pallet aan diensten geeft USG People invulling aan de vraag van diversiteit in onze dienstverlening. De focus, als leverancier van kennis en capaciteit, is gericht op kwaliteit, groei en winstgevendheid. De marktsegmenten en activiteiten van USG People zijn ondergebracht in het Abellmodel 2. Dit model geeft zowel inzicht in de huidige als de toekomstige bedrijfsactiviteiten. Zie bijlage Pagina 58, Grondslagen van de Marketing, Verhage, Noordhoff Uitgevers Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 5

6 5. Macro-omgeving analyse Nederland De DEPEST analyse beschrijft de omgevingsfactoren op het gebied van demografisch, economisch, politiek, ecologisch, sociaal-cultureel en technologisch terrein. Deze zijn niet beheersbaar en beïnvloedbaar 3 in tegenstelling tot andere marketingomgevingen. 5.1 Demografische factoren Vanaf 2010 gaan de babyboomers met pensioen, terwijl de groep jongeren slinkt en de gemiddelde leeftijd van de potentiële beroepsbevolking stijgt. Per 2009 is 15% van de Nederlanders 65 jaar of ouder oplopend naar 25% in 2035 (zie bijlage 10.2). Door deze demografische factoren zullen er tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan. Flexibiliteit is volgens USG People noodzakelijk om de uitstroom überhaupt op te kunnen vangen. Voor het waarborgen van voldoende economische groei en welvaart en het voorkomen van personeelstekorten in sectoren als zorg en onderwijs, is in Nederland een participatiegraad van 80% nodig per 2016.(bron: usg people marketing) 5.2 Economische factoren De onderstaande economische factoren zijn bepalend: Het CPB verwacht een economische groei van 1% gemiddeld per jaar van ; De werkloosheid blijft met 5% in 2015 hoger dan vóór de kredietcrisis; De omzet in de Nederlandse uitzendbranche daalt in 2012 naar verwachting met 3 procent; De onzekerheid rond ramingen voor de middellange termijn is groot; Volgens de Rabobank is een economische groei van 1 tot 1,5 procent nodig voor omzettoename in de uitzendbranche. ABN Amro verwacht pas weer een groei in de uitzendbranche in 2013 van 4,5 procent. 5.3 Politiek-juridisch factoren Registratieplicht Vanaf 2012 dienen uitzendbureaus in het handelsregister te zijn geregistreerd als uitlener van personeel. Deze registratieplicht moet ervoor zorgen dat malafide koppelbazen, die veelal arbeidsmigranten uitbuiten, worden aangepakt. Bonafide uitzendorganisatie als USG People hebben last van deze oneerlijke concurrentie omdat deze bureaus zich veelal niet houden aan de cao eisen en het minimumloon. Wet werken naar vermogen Per zal de wet werken naar vermogen worden ingevoerd. Hierdoor krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid over een grote groep mensen die niet werkzaam is en vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft. USG People kan door haar regionale kennis een rol spelen in het bemiddelen van deze groep. Daarnaast zijn er al goede contacten met werkgevers voor deze doelgroep. Branchevereniging USG People is met zijn diverse labels lid van de ABU, de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. Bestuursleden van USG People zitten ook in het bestuur van de ABU en trachten op deze wijze invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld bovenstaande onderwerpen. 5.4 Ecologische factoren Een green marketing-beleid wordt voor de afnemer steeds belangrijker. USG People draagt ten aanzien van het milieu een steentje bij door op de hoofdkantoren in Nederland het afval te scheiden, optimaal gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen zoals digitale verspreiding van alle financiële verslaggeving incl. de jaarrekening, aanpassing autobeleid (naast de reeds bestaande hybride modellen komen binnenkort de 1 e elektrische auto s) etc. 3 Pagina , Grondslagen van de Marketing, Verhage, Noordhoff Uitgevers Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 6

7 5.5 Sociaal-culturele factoren Maatschappelijk verantwoord ondernemen Ook USG People richt zich steeds meer op duurzaam ondernemen. Het label USG Restart richt zich met name op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals wajongeren. Daarnaast hebben bijna alle labels samenwerkingsverbanden met goede doelen als Unicef (Unique), Right to Play (Creyfs), Stichting gered gereedschap (Technicum), Fonds Gehandicapten Sport (USG Restart). 5.6 Technologische factoren Feiten en verwachtingen: Mobiel dataverkeer en opkomst internet verdringt bellen, wereldwijd is mobiel dataverkeer het afgelopen jaar verdrievoudigd. Daarmee groeit mobiel dataverkeer 10 keer zo snel als spraakverkeer. Gevolgen hiervan zijn: De meest effectieve manier van communiceren met klanten en kandidaten verandert; De maatstaven ten aanzien van snelheid, flexibiliteit en kwaliteit van dienstverlening stijgen; Door de toename van mobiele apparaten kan de gebruiker zelf bepalen waar, wanneer en via welk kanaal hij/zij informatie tot zich neemt; Het gebruik van online tools in arbeidsbemiddeling neemt in hoog tempo toe; Arbeidsmarktcommunicatie wordt dankzij technologie merendeels online, directer en persoonlijker. 6. Meso-omgeving Nederland De meso-omgeving richt zich op de bedrijfstak van de onderneming. De meso-omgevingsfactoren zijn meestal wel beïnvloedbaar Marktvorm De kernactiviteiten van USG People, uitzenden, detachering en werving en selectie komt veel voor. De markt kent veel aanbieders, welke allen een gelijksoortige dienstverlening aanbieden. Men spreekt derhalve van monopolistische concurrentie Bedrijstak analyse vijfkrachtenmodel Porter De meso-omgeving en haar factoren wordt toegelicht middels het concurrentiekrachtenmodel van Porter 6. Interne concurrentie op de markt De top 10 flexbedrijven van Nederland is de afgelopen jaren significant veranderd. Heden staan 4 flexbedrijven in de top 10 die er in 2005 niet in voor kwamen: IT Staffing (6), Harvey Nash (8), Maandag (9) en Brunel (10).Het concurrentieveld verandert: de grote spelers verliezen marktaandeel aan de kleinere spelers: gezamenlijk marktaandeel van de top 4 is gedaald van 44% in 2005 naar 36% in 2010, zie bijlage 10.3 C4 index Substituten Alle ondernemingen concurreren in brede zin ook met andere bedrijfstakken waar vervangbare producten of, in het geval van USG People, diensten worden aangeboden. Langzaam en voorzichtig proberen beheerders van social networks te verdienen aan bemiddeling van arbeid. Door hun enorme database van kandidaatgegevens en vergaande automatisering kunnen zij met name in werving en selectie een rol gaan spelen. Bedrijven zetten daarnaast hun eigen flexpools op. Een andere trend is de groei van zelfstandige zonder personeel, de ZZPérs en managed service provider (MSP) concepten. (een schil tussen klant en uitzend- en detacheerders, tegen vastgestelde 4 Pagina 116, Grondslagen van de marketing, Verhage, Noordhoff Uitgevers. 5 Pagina 580, Grondslagen van de marketing, Verhage, Noordhoff Uitgevers. 6 Pagina 99, Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Marcus en van Dam, Noordhoff Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 7

8 voorwaarden en vooraf geselecteerde flexbedrijven). Deze vormen van samenwerking wordt ook wel verticaal marketingsysteem genoemd 7. Dreiging toetreders Diverse niet-traditionele spelers begeven zich op de markt voor arbeidsbemiddeling met nieuwe internet-based business modellen Zij spelen in op trends in werving, schaarste van doelgroepen en nieuwe technologische mogelijkheden. Volledig online uitzendbureaus: Websites waar vraag en aanbod naar flexibele arbeid samenkomen en geautomatiseerd tot een match kunnen komen. Afgelopen jaren zijn met name zeer lokaal en gespecialiseerde uitzendbureaus toegetreden. Macht leveranciers De inkoop van USG People bedraagt enkele honderden miljoenen euro s 8. De centrale afdeling inkoop zorgt voor label overstijgende inkoopactiviteiten van zowel directe- als indirecte kosten. Vanwege het volume heeft ook USG People de afgelopen jaren forse kortingen bedongen en scherpe krediettermijnen afgedwongen. De macht van leveranciers is beperkt. Macht afnemers De klanten van USG People hebben een momenteel een sterke machtspositie. Door de huidige economische conjunctuur is het aanbod groter dan de vraag naar personeel. Afnemers gebruiken hun positie om lagere tarieven te bedingen. Omzet en marge staan onder grote druk. Veranderingen bij grote bedrijven en instellingen: Steeds verdergaande professionalisering en rationalisering inkoopproces Omzetniveau waarop tenders worden uitgeschreven wordt steeds lager het aantal tenders stijgt, vaak worden tenders gegund aan aanbieder met laagste prijs Ontstaan van inkoopcombinaties voor de inkoop van flexarbeid 6.3 Concurrentie analyse De belangrijkste concurrenten zijn Randstad, Adecco en Manpower. Net als USG People bedienen zij de volledige uitzendmarkt. Zij hebben eveneens een traditioneel distributiebeleid met een groot aantal vestigingen. De naamsbekendheid van deze concurrenten is zeer groot omdat de meeste diensten onder het familiemerk 9 worden aangeboden, waar USG People een individuele merkenstrategie voert. Randstad en Adecco hebben een relatief groot deel van hun omzet in de industriële sector waar USG People marktleider is in het midden en klein bedrijf. Manpower is zich sterk aan het specialiseren op het gebied van assessment en werving en selectie. Overige conclusies: Omzet % top 10 is afgenomen in de laatste 5 jaar. Zie bijlage 10.4; Geringe prijsstijgingen en afnemende marges bij de niet specialistische uitzenders; Specialisten in de IT en Techniek zijn sterk gegroeid; De groei is met name gerealiseerd in de HBO-WO doelgroep; Kleine gespecialiseerde uitzendbureaus zijn in opmars, zij kunnen steeds beter maatwerk; leveren en voegen daardoor extra waarde toe aan het product uitzendkracht; Franchising wint terrein. De concurrentie analyse is opgenomen als bijlage Afnemers analyse De W s van Ferrel et al. (1999) geeft een goede indicatie waarop de afnemersanalyse antwoord moet geven. 10 Wie zijn onze huidige en potentiële afnemers?,wat doen onze huidige en eventueel potentiële afnemers met onze producten?,waar kopen onze huidige en eventueel potentiële afnemers onze producten?,wanneer kopen onze huidige en eventueel potentiële afnemers onze producten?,waarom kopen onze huidige afnemers en eventueel potentiële afnemers onze producten?,waarom niet? 7 Pagina 617, grondslagen van de Marketing, Verhage, Noordhoff uitgevers 8 9 Pagina 311, Grondslagen van de markering, Verhage, Noordhoff Uitgevers. 10 Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 8

9 Wie: zowel grote ondernemingen als ondernemingen uit het mkb. Wat: ingezet voor productie en diensten., Waar: middels personeel contact (mkb), tenders (overheid) en langdurige contracten (grote ondernemingen). Wanneer: piek en ziek en specialistische hr vraagstukken als werving- en selectie; Waarom: kennis markt, specialistisch aanbod. Waarom niet: prijs en naamsonbekendheid. Geconstateerde trends: Uitbesteding van HR gerelateerde vraagstukken, zoals werving en selectie en payrolling Door groeiende kenniseconomie worden kwalificatie- en opleidingseisen hoger van te bemiddelen personeel Meer vraag naar elektronische afhandeling van administratie In house constructies (uitzendformule bij de afnemer op locatie) Behoefte aan vaktechnisch goed geschoold personeel groeit 7. Kansen en bedreigingen De resultaten van de SWOT analyse 11 zijn wat betreft de externe analyse hieronder weergegeven. 7.1 Kansen Aanboren onderbenut arbeidspotentieel (o.a. vrouwen, ouderen) Stijgende behoefte aan opleidingen Groei werkgelegenheid in de sectoren gezondheidszorg, techniek en ict. Bredere inzet van technologie in communicatie, processen en proposities Toenemende behoefte aan flexibiliteit zowel aan de vraag- als aanbodkant 7.2 Bedreigingen Onzekerheid t.a.v. economische ontwikkeling Arbeidskrapte en tekorten Verlies van marktaandeel met name in het MKB aan kleinere partijen Toename niche gerichte concurrenten (qua specialisatie en regio) Druk op de bruto marge (m.n. bij grote inleners) Toenemende onderhandelingskracht van de afnemers (mede vanwege consolidaties en inkoopverbanden) 7.3 Voornaamste conclusies externe analyse Product-Price: Om de omzet en marge groei te kunnen realiseren zal USG People in Nederland een sterke focus op MSP concepten, werving- en selectie en assessments moeten hebben vanwege de hogere marges. Middels overnames van flexprofessionals, gespecialiseerde uitzendbureaus, kunnen zowel omzet als marge groeien, te denken valt aan IT en Financials. De ZZP er is een nieuwe grote markt. USG People kan bemiddelen tussen vraag en aanbod en de administratieve afhandeling en factoring verzorgen. Place: Een vergaande automatiseringsslag noodzakelijk om het concept van online uitzenden in combinatie met social media te implementeren om zo het dure en kostbare vestigingsnet af te bouwen en de indirecte kosten te verlagen. Promotion: Door het verkleinen van het aantal merken is er relatief meer budget voor deze merken die besteed kan worden aan het vergroten van de naamsbekendheid. USG People moet van gedifferentieerde naar geconcentreerde marketing om de EBITA te verhogen. USG People zal zich steeds meer moeten gaan richten op een marktnisstrategie middels verdergaande specialisering. 11 Pagina 61 grondslagen van de Marketing, Verhage, Noordhoff uitgevers Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 9

10 8. Zelfreflectie De reden dat ik voor een HBO Bachelor bedrijfskunde opleiding heb gekozen heeft als belangrijkste reden een vergroting van mijn kennis. Hoewel in menig test is gebleken dat ik een HBO denkniveau bezit, kan ik dit helaas niet staven met diploma s. In het huidige arbeidsklimaat is dit van cruciaal belang. Belangrijkste reden is dat in mijn functie als financieel directeur je vaak ook een adviserende rol hebt. Vaak ontbreekt het mij nu aan de theoretische achtergronden. Juist het leggen van verbanden tussen theorie en praktijk maakt het mij mogelijk een adviserende rol te kunnen blijven spelen. De kennis over marketing was voor de cursus zeer beperkt. Door het lezen van de grondslagen van de marketing en de boeiende uitleg van de heer Blaauwbroek ben ik zeer enthousiast geworden over de breedte van het vak Marketing. Ook de interactie tussen de docent en studenten met daarbij praktijkvoorbeelden maakte het volgen van de lessen aantrekkelijk en leerzaam. Het leerpunt voor mij zit hem nog in de kunst van het weglaten. Een externe analyse op 5 pagina s vond ik een hele opgave om nog te zwijgen over de samenvatting. De marketing afdeling Nederland van USG People heeft mij voldoende materiaal gegeven om de opdracht te kunnen maken. Daarnaast is er wel veel marktinformatie beschikbaar maar relatief weinig details over de concurrenten. Tevens blijkt dat op label niveau er binnen USG People nog geen echte marketingplanning plaatsvindt. Het schrijven van de module opdracht heeft ertoe bijgedragen dat mijn kennis met betrekking tot de externe marketing omgeving verder is verdiept. 9. Literatuurlijst en bronnen Grondslagen van de marketing, prof.dr. B. Verhage. Noordhoff uitgevers Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Marcus en van Dam, Noordhoff Oorlog op de uitzendmarkt, Business, 07 nov 2011, Wilbert Geijtenbeek Uitzendbranche ziet groei al afnemen, Onze economie USG People, Intranet en afdeling marketing Nederland ABU, flex en figures, januari 2012 CBS Marktmonitor uitzendbranche, 4 e kwartaal Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 10

11 10. Bijlagen 10.1 Abell model USG People 10.2 Demografische aspecten Marktontwikkelingen: Demografie Het proces van vergrijzing en ontgroening komt pas na 2010 echt op gang, wat leidt tot een grote vervangingsvraag en krapte/tekorten op de arbeidsmarkt Bevolkingspiramides NL 2000, 2010, 2020 Potentiële beroepsbevolking (15-65 jaar) Bron: CBS juli _Strategie NL Bron: CBS juli 2010 Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 11

12 10.3 C4 Index C4 index 2010 Bedrijf Marktaandeel % Randstad 20,4 USG People 9,2 Adecco 3,1 Manpower 3,1 35, Marktaandeel Flexmarkt 2010 Marktontwikkelingen: Flexmarkt De top 10 flexbedrijven van Nederland is de afgelopen jaren significant veranderd: in 2010 staan 4 flexbedrijven in de top 10 die er in 2005 nog niet in voor kwamen Top 10 flexbedrijven 2005 Bedrijf Marktaandeel 1. Randstad 23,0% 2. USG People 12,4% 3. Vedior 4,8% 4. Adecco 3,7% 5. Manpower 2,7% 6. AB 2,2% 7. Olympia 1,3% 8. Timing 1,0% 9. Humares 0,9% 10. Vebego 0,9% Top 10 flexbedrijven 2010 Bedrijf Marktaandeel 1. Randstad 20,4% 2. USG People 9,2% 3. Adecco 3,1% 4. Manpower 3,1% 5. AB 2,5% 6. IT-Staffing Groep 2,4% 7. Timing 1,3% 8. Harvey Nash 1,1% 9. Maandag 1,0% 10. Brunel 1,0% _Strategie NL Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 12

13 10.5 Concurrentie-analyse Kenmerk/Organisatie Randstad USG People Adecco Manpower AB IT Staffing Timing Harvey Nash Maandag Brunel HR Solutions In house services Detachering Uitzenden Payrolling Werving en Selectie Contract Management LBO-MBO- LBO-MBO- LBO-MBO- LBO-MBO- Doelgroep LBO-MBO-HBO HBO HBO HBO HBO-WO HBO-WO HBO HBO-WO MBO-HBO HBO-WO Productie Logistiek Finance Zorg IT Techniek Legal Agri-Food ZZP Marge Laag Gemiddeld Laag Laag Hoog Hoog Gemiddeld Hoog Hoog Hoog Multilabel Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Vestigingen sterk vertegenwoordigd ++ goed vertegenwoordigd + matig - niet vertegenwoordigd -- Peter Meijer (450398), versie 1.0 Pagina 13

De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus

De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus Onderwerp: Harvey Nash Publicatie: www.consultancy.nl Datum: 22 juni 2015 De 80 belangrijkste flexleveranciers en uitzendbureaus 22 juni 2015 Consultancy.nl De grootste flexleveranciers en uitzendbureaus

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Marktanalyse Afnemersanalyse Concurrentieanalyse

Marktanalyse Afnemersanalyse Concurrentieanalyse Marktanalyse Afnemersanalyse Concurrentieanalyse 08-08-2012 NCOI Opleidingsgroep Bedrijfskunde Marketingmanagement Remco van Rooijen 1 Voorwoord Voor u ligt een uitwerking van een module opdracht marketingmanagement,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair

Informatiesessie Wet DBA. Wat betekent dit voor u als intermediair Informatiesessie Wet DBA Wat betekent dit voor u als intermediair Welkom! Programma Bovib Kennismaking Gevolgen wet DBA voor intermediair Deloitte technische kant Pauze Bovib Uitkomst enquête Wat nu Afsluiting

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Besparen op Inleen van Personeel

Besparen op Inleen van Personeel Labor Redimo realiseert rendementsverbetering Uw rendement verbeteren is mogelijk door het reduceren van kosten. Labor Redimo helpt bedrijven om te besparen op inleen van personeel. Labor Redimo heeft

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Par=cipa=emaaatschappij. Veranderende arbeidsmarkt. Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers. *: projectnaam

Par=cipa=emaaatschappij. Veranderende arbeidsmarkt. Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers. *: projectnaam Terugtredende overheid Veranderende regelgeving Veranderende arbeidsmarkt Par=cipa=emaaatschappij Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers *: projectnaam Aanleiding Onze samenleving verandert.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Communicatiebureaus Communicatie-/reclamebureaus verrichten advies-, ontwerp- en andere dienstverlenende werkzaamheden. Communicatie bestaat uit commerciële- en non-profit communicatie. Bureaus zijn onder

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie

Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Resultaten onderzoek Ingenieursbarometer 2014: Ingenieurs katalysator Belgische economie Antwerpen, 18 maart 2014 - USG Engineering Professionals deed een grootschalig onderzoek bij meer dan 2.500 professionals,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5470/20 Betreft

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding.

Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. Het inhuurproces en uw inkoopdoelstellingen. 17 punten van aandacht bij uitbesteding. De trend waarbij werk in meerdere flexibele vormen wordt aangeboden en vormgegeven, zet zich voort. Er vindt een duidelijke

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015

VISIE OP WERK. Jeroen Zwinkels 23 november 2015 VISIE OP WERK Jeroen Zwinkels 23 november 2015 WAT ZIEN WE IN DE BOUW? 2016 6.000 meer banen in de bouw; ook het aantal vacatures groeit UWV, Jobfeed 38% flexibele contracten in de Beroepsbevolking (landelijk)

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten)

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Slimmer inhuren met een MSP. Ton Verschoor en Rob de Laat. Staffing Management Services. Slimmer Inhuren met een MSP VMS/MSP Event 10/11/2012

Slimmer inhuren met een MSP. Ton Verschoor en Rob de Laat. Staffing Management Services. Slimmer Inhuren met een MSP VMS/MSP Event 10/11/2012 Staffing Management Services Slimmer inhuren met een MSP Ton Verschoor en Rob de Laat Even voorstellen Ton Verschoor Sinds 1988 actief als Manager HR Wolters Kluwer, Canal+ en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

sociaalculturele factoren DESTEP DEPEST politiekjuridische factoren

sociaalculturele factoren DESTEP DEPEST politiekjuridische factoren Programma Terugblikken op de tweede bijeenkomst Macro-analyse: DESTEP Meso-analyse: vijfkrachtenmodel Externe omgeving: model Wissema Leerstijlen Begeleidingsstijlen Managementstijlen Intervisie demografische

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet Nummer 2956/ 11 Betreft

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! ZZP brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! ZZP brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! ZZP brochure PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl! PersoneelCompleet is een unieke landelijke arbeidsbemiddeling onderneming Nieuwe Stijl waarbij aan elke

Nadere informatie

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving

Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Bent u bewust van & gereed voor de veranderingen en ontwikkelingen in uw omgeving Omgevingsanalyse cruciaal voor duurzaam leveren van kwaliteit in een snel veranderende omgeving RK-Intelligence - Ruud

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi

Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi Wie werf je vast en wie werf je flex? De Wereld Werft 2014 11 december Geert-Jan Waasdorp www.intelligence-group.nl @waasdorpigi 8% Doelstelling Na deze workshop ben je in staat om zelf de contouren van

Nadere informatie

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel.

Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het derde kwartaal van 2017 Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel. Inhoudsopgave

Nadere informatie

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12 MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name donderdag 25 oktober 12 Een nieuw 1jdperk: the Human Age Demografie & talent mismatch Toename van klant deskundigheid Keuze van het individu Technologische

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Oosterhaven, J. A. (2010). ICT-strategie en -organisatie. Den Haag: SDU. ISBN: 978901222870

Nadere informatie

REACTIE FLEXIBILITY GROEP

REACTIE FLEXIBILITY GROEP REACTIE FLEXIBILITY GROEP 1. Franchisenemers vertellen ons dat bij werving een onjuiste en (veel) te rooskleurige voorstelling van zaken wordt gegeven. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een eigen inkomen

Nadere informatie

Allure Uitzendbureau

Allure Uitzendbureau Have a nice job! Allure Uitzendbureau De beste resultaten worden behaald door plezier in het werk en via de weg van persoonlijke betrokkenheid op alle fronten. Onder dat motto is Allure Uitzendbureau

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Logistiek Nederland en de concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Waarom dit onderzoek? Logistieke arbeidsmarkt Arbeid als concurrentiefactor Slim

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

Markt en strategie voor cloud & hosting providers

Markt en strategie voor cloud & hosting providers Markt en strategie voor cloud & hosting providers Pim Bilderbeek Principal Analyst, The METISfiles pim@themetisfiles.com DHPA Netwerkbijeenkomst, November 2017 Agenda De digitale economie Wat is een cloud

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel

Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Managed Service Provider Grip op inleen van extern personeel Eerste druk, augustus 2010 2010 drs. ing. Peter Bargon Redactie: drs. Maria Anna te Riele, Customized Language Services, De Bilt Vormgeving:

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in onderwijs personeelsdiensten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in onderwijs personeelsdiensten WAT DOET DIT IS WIJS? Bij DIT IS WIJS kunt u terecht voor vervanging van onderwijzend personeel al vanaf één dag. Heeft u behoefte aan

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

SWOT ANALYSE. In 7 stappen

SWOT ANALYSE. In 7 stappen SWOT ANALYSE In 7 stappen DEFINITIE Een SWOT analyse is een invuloefening van een matrix met vier vakken: horizontaal: interne en externe factoren verticaal: positieve en negatieve factoren hieraan voegen

Nadere informatie

Passie, kennis en kernwaarden

Passie, kennis en kernwaarden Passie voor werk Passie, kennis en kernwaarden Onze passie Passie voor werk, passie voor mensen. Vanuit die basis denkt Adecco Group Nederland mee over manieren om werk beter te organiseren en mensen beter

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid

Waar gaat LLL over? Regio. Onderwijs continuïteit. Arbeidsmarkt macro economie. Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Waar gaat LLL over? Onderwijs continuïteit Arbeidsmarkt macro economie Individu employability Sector Regio Overheid vitaliteit, fiscaal beleid Bedrijven continuïteit, concurrentie Arbeidsmarkt doelen Sectorbeleid

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Strategische analyse. Adviesrapport. Datum. 29 maart 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881

Strategische analyse. Adviesrapport. Datum. 29 maart 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 -1 Adviesrapport Strategische analyse Datum 29 maart 2012 AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 S. Pfaltzgraff Docent: de heer Koedijker Studentnummer: 113881 29 maart 2012 NCOI Opleidingsgroep

Nadere informatie

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015

Start up Case. Sendcloud. Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Start up Case Sendcloud Remi van Buul Soufian Touil Ellen Burghoorn 22-03-2015 Interne analyse Algemene informatie SendCloud SendCloud is opgericht in 2012 door Rob van den Heuvel, Bas Smeulders en Sabi

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Grip op de zaak en besparen

Grip op de zaak en besparen Grip op de zaak en besparen MultiFlexx De onafhankelijke Managed Service Provider (MSP) op het gebied van Flexibele arbeid. Sinds 1994 helpen wij onze klanten met het organiseren van hun flexibele arbeidsbehoefte.

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur!

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! TenneT Vrijdag 18 september 2015 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! 1 Vraag aan de zaal 1. Vinden wij werving en selectie van medewerkers voor vast en flexibel even belangrijk? Mee eens? Mee oneens?

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Externe Analyse Interne Analyse Kansen en Bedreigingen Strategische

Nadere informatie

Sterk voor werk DE ABU WERKT VOOR U!

Sterk voor werk DE ABU WERKT VOOR U! Sterk voor werk DE ABU WERKT VOOR U! DE ABU: STERK VOOR WERK De ABU is dé vertegenwoordiger van ondernemingen in de flexbranche. Met meer dan 500 leden representeren wij 65% van de markt. Van kleine, middelgrote

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

MF Uitzendbureau MF werkt!

MF Uitzendbureau MF werkt! MF UITZENDBUREAU MF Uitzendbureau MF werkt! Aangenaam kennis te maken Wij zijn MF Uitzendbureau. Eén van de grootste, regionaal werkende, uitzendbureaus van Noord-Nederland. We zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

TRENDS IN MOBILITEIT! Kans of bedreiging voor bestaande businessmodellen!

TRENDS IN MOBILITEIT! Kans of bedreiging voor bestaande businessmodellen! ! H.J.Blink Emerged B.V. TRENDS IN MOBILITEIT! Kans of bedreiging voor bestaande businessmodellen! welke trends herkennen we welke nieuwe behoe0en/producten ontstaan daardoor wat is de invloed op bestaande

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Kandidaten brochure PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl! PersoneelCompleet is een unieke landelijke arbeidsbemiddeling onderneming in Nieuwe Stijl waarbij

Nadere informatie

Economischonzekeretijden

Economischonzekeretijden Economischonzekeretijden Arbeidsmarktupdate Q1 2012 Randstad Nederland, Market Intelligence Maart 2012 2 ARBEIDSMARKT: VRAAG Verwachte groei van de werkgelegenheid Vraag Werkgelegenheid De groei van het

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 06

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 06 06 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Concurrentie, bedrijfstakanalyse: F In een bedrijfstakanalyse wordt niet alleen gekeken

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14 Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014 @nrccarriere #EBE14 Laurien Roos & Feije Booster Agenda Employer branding voor vast en flex Wat is employer branding Veranderende

Nadere informatie

Bedrijfsgegevens Uitzendmarkt B.V.

Bedrijfsgegevens Uitzendmarkt B.V. Bedrijfsgegevens Algemeen Statutaire bedrijfsnaam Rechtsvorm Besloten Vennootschap Uitzendmarkt is een ambitieuze en ondernemende organisatie met jarenlange ervaring in de personele dienstverlening. Wij

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

Verder in Fusie & Overnames

Verder in Fusie & Overnames Verder in Fusie & Overnames (Mid size en familiebedrijven) Datum: december 2009 Plaats: Zeewolde Door: Triple Play Keynote speaker: Mr. Pieter J.H. Mensink MBA Verbonden door vertrouwen; groeien door samenhang

Nadere informatie

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse Arnold Monshouwer Business Club Bernisse Wie zijn wij? Waarom innoveren? Wat is innovatie? Hoe kom ik op ideeën? Hoe pak ik het aan? Agenda Even voorstellen 1. Beter, eerder en sneller innoveren 2. Onafhankelijk

Nadere informatie

RKC Werkt; dat scoort pas echt!

RKC Werkt; dat scoort pas echt! Uitzendmarkt B.V. heeft een unieke samenwerking ontwikkeld met RKC WAALWIJK. De visies van beide ondernemingen sluiten naadloos op elkaar aan, zodat samengaan onder de naam RKC Werkt ook niet uit kon blijven.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Externe analyse. Adviesrapport. Datum. 22 februari 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881

Externe analyse. Adviesrapport. Datum. 22 februari 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 -1 Adviesrapport Datum 22 februari 2012 AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 S. Pfaltzgraff Docent: de heer Hopman Studentnummer: 113881 22 februari 2012 NCOI Opleidingsgroep Module: marketing

Nadere informatie

ORDINA VOOR MORGEN. Algemene Aandeelhouders Vergadering Ordina N.V. 14 MEI 2008

ORDINA VOOR MORGEN. Algemene Aandeelhouders Vergadering Ordina N.V. 14 MEI 2008 1 ORDINA VOOR MORGEN Algemene Aandeelhouders Vergadering Ordina N.V. 14 MEI 2008 REALISATIE STRATEGISCHE DOELEN 2007 2 Groei in marktaandeel op ons portfolio Focus op belangrijkste groeimarkten Finance

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Strategische PersoneelsPlanning

Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning van SelectiePunt We werken graag voor u SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en kandidaten

Nadere informatie

Uw succes is onze intentie..!

Uw succes is onze intentie..! Uw succes is onze intentie..! Werving Selectie Uitzending Bent u op zoek naar arbeidskrachten voor een korte of juist lange periode? Connect uitzendbureau is in staat om uw bedrijf te voorzien van enthousiaste

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

persoonlijk professioneel prettig

persoonlijk professioneel prettig persoonlijk professioneel prettig Verbinden en ontwikkelen, dat is onze missie! onze visie social media vergrijzing technologische ontwikkelingen globalisering afwisseling trends en ontwikkelingen social

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

Renoveren of opnieuw beginnen?

Renoveren of opnieuw beginnen? Renoveren of opnieuw beginnen? Inhoud Aangenaam Wat speelt er? Terug naar de basis Organisatiefilosofie Casus STMG Conclusie 2 Aangenaam Vebego Familiebedrijf Met meer dan 70 jaar ervaring Vebego in de

Nadere informatie

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Werkgever brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Werkgever brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Werkgever brochure PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl! PersoneelCompleet is een unieke landelijke arbeidsbemiddeling onderneming in Nieuwe Stijl waarbij

Nadere informatie

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company Masterclass Raamovereenkomsten Externe Inhuur 7 oktober 2008 The Procurement Solutions Company Agenda Welkom/opening Korte introductie Diversiteit Raamovereenkomsten 8 stappenplan Raamovereenkomsten met

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012. 2 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur

Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur Whitepaper 'De moderne inhuurmarkt' Naar aanleiding van Staying Connected. Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontmoeten elkaar op het gebied van flexibele inhuur Netwerkbijeenkomst van Het NIC Staffing gehouden

Nadere informatie

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het eerste kwartaal van 2017

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het eerste kwartaal van 2017 Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt in het eerste kwartaal van 2017 Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor online vacatures van Textkernel Inhoudsopgave

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie