Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress"

Transcriptie

1 Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress

2 Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten als de minister. Atos Consulting groeit in de markt en mag dus een stijgend aantal onderwijsinstellingen (VO, ROC, HBO en Universiteiten), onderzoeksinstanties en samenwerkingsverbanden ondersteunen. Wij zien dat onderwijsinstellingen zich meer gaan specialiseren. De concurrentie neemt verder toe en er zullen minder middelen beschikbaar zijn vanuit de overheid. De kwaliteit van onderwijs moet de boventoon blijven voeren en tegelijk wordt er meer van de ondersteunende diensten verwacht. Door zowel studenten als docenten en onderzoekers worden hiervoor de juiste ICT-voorzieningen geëist. Op de naastgelegen pagina ziet u onze proposities en het portfoliowiel van Atos Consulting. Het portfoliowiel maakt zichtbaar hoe wij de koppeling maken tussen markten, proposities en de competenties van consultants om tot krachtige oplossingen te komen voor onze klanten. Met trots geven wij u in deze brochure een bloemlezing van onze projecten bij onderwijsinstellingen en laten wij ook onze relaties aan het woord. Onze relaties vinden ons toonaangevend in onze aanpak waarin strategie, procesvoering en ICT bij elkaar komen. Wij leveren aantoonbaar resultaten, samen met mensen in uw organisatie. Graag spreken wij onze dank uit aan alle referentiehouders. Deze brochure is in samenwerking met hen tot stand gekomen. Inhoudsopgave Voorwoord 2 Proposities 3 ``Management of IT ``Business Process Management ``Digital Transformation ``HR & IT ``Enterprise Performance Management Referenties 4 ``Voortgezet onderwijs 4 ``ROC s 6 ``Hogescholen 8 ``Universiteiten 12 In deze brochure komen referenties uit de volgende proposities naar voren. De proposities vormen voor Atos Consulting de basis van krachtige oplossingen voor onderwijsinstellingen. Management of IT IT is niet langer uitsluitend een ondersteunend proces, maar onderdeel van het leersysteem en de onderwijspraktijk. Management of IT (MIT) richt zich op het besturen, verbeteren en managen van de IT-functie binnen organisaties. MIT beheert en ontwikkelt diensten om CIO s te ondersteunen bij het ontwikkelen van een IT-strategie, de inrichting van IT, IT-dienst verlening en het realiseren van operational excellence en kostenbesparingen. Zo ondersteunt het onderwijsinstellingen om de IT na een fusie op orde te krijgen of zorgt het voor een optimale implementatie van een documentenbeheersysteem. Business Proces Management Processen staan aan de basis van een effectieve werkwijze en goede prestaties. Atos Consulting is ervan overtuigd dat goed procesmanagement zorgt voor een effectieve, efficiënte en wendbare organisatie. Hierdoor kunnen klantorganisaties tijdig inspelen op veranderingen. Business Process Management (BPM) richt zich primair op de cyclus van procesmanagement: van (her)ontwerp, implementatie en beheersing tot analyse van processen en prestaties. Binnen onderwijs richt zich dat op bijvoorbeeld efficiëntere onderwijsondersteunende processen of de inrichting van administraties. Digital Transformation Digital Transformation gaat over de impact die nieuwe technologie heeft op alle onderdelen van de samenleving. Atos Consulting richt zich op het benutten van digitale technologie om de prestaties van onderwijsinstellingen te verbeteren. De technieken die zij hierbij inzet, zijn in het dagelijkse leven vaak al gemeengoed (cloud, social media, mobile technology, big data/analytics), maar in het onderwijs vaak nog onvoldoende beschikbaar. Denk hierbij aan slimme technologie in documentmanagement, het reduceren van papierstromen en interactieve communicatie met studenten/leerlingen/ deelnemers. HR & IT Mensen maken het verschil. Aandacht voor de menselijke factor bij organisatieveranderingen, de keuze voor nieuwe IT-oplossingen en IT-implementaties zijn van onderscheidend belang voor het welslagen van deze projecten. Zeker in het onderwijs waar de interactie tussen medewerkers en studenten/leerlingen/deelnemers van essentieel belang is voor de zowel de prestaties van de organisatie als de studieresultaten. Enterprise Performance Management Organisaties verzamelen steeds meer data en worstelen tegelijkertijd met de bestuurbaarheid van hun organisatie. Enterprise Performance Management is gebaseerd op onze kennis van new business planning (business modellen en business cases), besturings- en rapportageprocessen en financiële processen. Binnen het onderwijs toont Atos Consulting haar toegevoegde waarde op onder meer ERP/Financeimplementaties en -optimalisaties en Shared Services. 2 3

3 Stichting Iris Heemstede Stichting Onderwijs Midden Limburg Roermond Opstellen informatiebeleid en kwartiermaken voor een gemeenschappelijke ICT-organisatie voor vijf scholen. April 2012 september 2013 Stichting Iris vormt het overkoepelend bestuur over vijf scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het zuiden van Noord-Holland. De vijf scholen hebben elk een eigen organisatie structuur en tellen in totaal ruim leerlingen en 635 medewerkers. De vijf scholen binnen Stichting Iris voeren on - afhankelijk beleid ten aanzien van ICT en hebben ge scheiden omgevingen. Iris heeft de ambitie om de waarde van ICT voor het onderwijs te verbeteren. Atos Consulting is gevraagd om te ondersteunen bij het realiseren van deze ambitie met het opstellen van een informatiebeleid en het kwartiermaken van een gezamenlijke ICT-organisatie. Atos Consulting heeft door middel van interviews en workshops de ICT-situatie van de vijf scholen in kaart gebracht en voorstellen gedaan over het gemeenschappelijk maken van onderwijsneutrale voorzieningen. Met onderwijsneutrale voorzieningen worden die delen van de ICT bedoeld die niet afhankelijk zijn van het onderwijsconcept van de school. De voorstellen zijn besproken in de Iris-brede ICT-adviesgroep, directie en het College van Bestuur. Het besluit is genomen om te komen tot een centrale ICT-organisatie en datacenter. Atos Consulting heeft vervolgens in afwachting van het vervullen van de nieuwe ICT-managersfunctie de rol van kwartiermaker voor deze organisatie vervuld: begroting, inrichtings- en transitieplannen opgesteld. Iris heeft met het aanstellen van een ICT-manager een start gemaakt met een centrale ICT-organisatie en de transitie naar een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur. Opstellen ICT-beleidskader dat recht doet aan de organisatie met behoud van de eigen identiteit van de scholen. September 2011 januari 2012 In de Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) zijn vier scholengemeenschappen, verdeeld over tien locaties, voor voortgezet onderwijs in Roermond en omgeving bijeengebracht. SOML biedt met personeelsleden passend onderwijs aan ruim leerlingen. SOML heeft behoefte aan een ICT-beleidskader om vast te leggen welke gemeenschappelijke ICT-voorzieningen gewenst zijn en binnen welk kader de ICT van de individuele scholen behoort te passen. Atos Consulting heeft dit beleidskader opgesteld. Hiertoe zijn interviews en workshops binnen SOML gehouden met leden van het College van Bestuur, schoolleiders en vertegenwoordigers van de ICT-functie. Op basis hiervan zijn: ``Een visie en doelstelling voor de ICT geformuleerd. ``Uitgangspunten voor de informatiehuishouding geformuleerd in de vorm van architectuurprincipes. ``Een nieuwe, gecentraliseerde organisatievorm voor de ICT-functie voorgesteld. Het rapport is besproken in de directieraad SOML en is vervolgens als uitgangspunt voor de ontwikkeling van de ICT binnen SOML vastgesteld door het College van Bestuur. Op basis hiervan heeft SOML een centrale ICT-manager aangesteld en een traject gestart om tot een gezamenlijke ICT-omgeving te komen. Wij hebben met behulp van Atos Consulting meer en beter inzicht gekregen in de wijze waarop onze ICT geregeld is en welke kant het op moet. Truus Vaes, Voorzitter CvB, Stichting Iris Atos Consulting heeft ons op professionele wijze ondersteund bij het formuleren van onze doelstellingen op ICT-gebied en bij het maken van keuzes met betrekking tot de inrichting van de ICT-functie. Kees Hoefnagel, Voorzitter CvB, Stichting Onderwijs Midden Limburg 4 5

4 Summa College Eindhoven Koning Willem I College Den Bosch Het project Teamsupport gaat over het herontwerp en de inrichting van de ondersteuning van het MBO-onderwijs met als opdracht meer kwaliteit met 30% minder FTE. Dit is opgepakt in combinatie met nieuwe ICT en een nieuwe organisatie. November 2012 juli 2014 Het Summa College verzorgt voor studenten verdeeld over 23 scholen MBO onderwijs, uitgevoerd door docenten en 450 ondersteunende medewerkers. De organisatie is gericht op professioneel en resultaatgericht onderwijs waarbij de studenten een vak leren met als motto: Haal het beste uit jezelf. Teamsupport heeft als doelstelling Summa klaar te stomen voor de toekomst. De uitdaging hierin betreft het terugbrengen van het aantal FTE in de ondersteuning om zo een financieel gezonde onderwijsorganisatie te blijven. Ambitie is om van negen administraties terug te gaan naar drie administraties en van 125 FTE naar 80 FTE - meer met minder. De uitdaging om met 30% minder medewerkers de ondersteuning te verbeteren wordt aangepakt door in korte tijd nieuwe processen, organisatie en ICT-systemen in te voeren. Bij de procesaanpak en organisatieverandering die hiermee gepaard gaan moet de winkel blijven draaien en is het de intentie dat de mensen van Summa zelf het traject uitvoeren met begeleiding en ondersteuning van Atos Consulting. Met een klein team van het Summa College is gestart met de analyse van de activiteiten, het herontwerpen van zes onderwijsondersteunende processen, het inrichten van drie nieuwe administra ties en het inzetten van de nieuw uitgerolde systemen. Na live gang van de organisatie blijft Atos Consulting betrokken om te ondersteunen bij de stevige invoeringsklus om de hoge ambitie van Summa waar te maken. Kernwoorden: Lean-aanpak, procesherontwerp en verandermanagement. Het resultaat van het project is een sterk afgeslankte nieuwe organisatie die sinds oktober 2013 draait. Een verandering die de gehele organisatie raakt en die voor alle betrokkenen veel impact heeft gezien de enorme reductie aan FTE en de grote veranderingen op alle fronten. Daarmee worden grote stappen gezet in de verbetering van Summa. Vanwege de stevige impact op de organisatie wordt met nazorg de nieuwe werkwijze en cultuur ingepast. Onderzoek ICT-organisatie en ICT-performance. December 2013 april 2014 Het Koning Willem I College is een vooruitstrevend Regionaal Onderwijs Centrum (ROC) in Den Bosch. Het College verzorgt onderwijs in vier sectoren: Economie, Techniek, Zorg en Welzijn en Educatie en Vavo. De slogan van de school is Hier ga jij het maken. Binnen het KWI College is discussie over de performance van de ICT-functie. De discussie ging zowel over de aangeboden mogelijkheden als over de verwachtingen aan de kant van de gebruikers. De verwachtingen van de gebruikers zijn dat alle faciliteiten probleemloos continu beschikbaar zijn terwijl dat in de praktijk niet het geval was. Het College van Bestuur wilde met het onderzoek inzicht krijgen in de volgende twee elementen: de huidige prestaties van de ICT en de achterliggende ICT-organisatie en de verwachtingen van de ICT-organisatie op dit moment en in de toekomst. Voor het in beeld brengen van de governance, de werking van de ICT-organisatie en de onderlinge verhoudingen tussen de opdrachtgever, gebruikers en de ICT-organisatie is, als basis, gebruik gemaakt het 9-vlaksmodel van hoogleraar Rik Maes. Voorts is het Atos Consulting ICT-Volwassenheidsmodel gebruikt om het volwassenheidsniveau van het ICT-aanbod en de vraag in kaart te brengen en vervolgens af te zetten tegen de ambitie van het Koning Willem I College. Het resultaat van het onderzoek is een concreet overzicht van de bevindingen over het functioneren en de performance van de ICT-organisatie en systemen. De bevindingen zijn door Atos Consulting vertaald in verbetervoorstellen. Met het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen zal een stabiele en betrouwbare ICT-omgeving ontstaan. De adviseurs van Atos Consulting hebben met veel energie, inzet en betrokkenheid onze mensen gestimuleerd de verandering door te voeren. Voor hen geldt: Samen voor Summa. Peter Lavrijssen, Directeur Onderwijs en Studentencentrum, Summa College De samenwerking met Atos Consulting was prettig, zakelijk en deskundig. is een gedegen rapport met heldere en afgewogen analyses, conclusies en daaruit voortvloeiende aanbevelingen. Cor van Gerven, Lid CvB, Koning Willem I College 6 7

5 De Haagse Hogeschool Den Haag Hogeschool van Amsterdam Amsterdam SAP Finance en HR implementatie (Finance, PA, OM en Payroll). Mei 2011 mei 2012 De Haagse Hogeschool (HHS) bestaat uit academies, lectoraten en diensten. Ruim studenten volgen, in vier vestigingen, een bachelor, een master of post-hbo-opleiding. De Haagse Hogeschool biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs met daarin de volgende zwaartepunten wat betreft thematiek: ondernemer schap en innovatie, goed bestuur voor een veilige wereld en kwaliteit van leven. Binnen de HHS bestond de behoefte aan efficiëntere en effectievere financiële en HR processen. Daarnaast wilde men de kwaliteit van zowel de interne processen als de personeelsdossiers en gerelateerde data van andere applicatiedomeinen verhogen. Er was sprake van een gefragmenteerd IT-landschap, dat resulteerde in onbetrouwbare informatie. Hierdoor ontstond de noodzaak tot het verminderen van de verschillende platformen (Exact, Edukaat, Caso, IUM) om zo tot transpa rantere data te komen. De HR (en Finance) processen zijn herontworpen en geoptimaliseerd op basis van SAP standaards. Een extensieve data-opschoning heeft plaatsgevonden, waarna een langdurige periode van schaduw draaien volgde om juistheid, volledigheid en consistentie van data te garanderen. Het gebruik van de standaard geïntegreerde SAP cost center structuur ondersteund met de SAP standaard reports, borgen de aansluiting tussen het HR en Finance domein. Wìj hebben zorggedragen voor de implementatie van SAP Financiële en HR modules (FI/CO, COPA, PA, HCM en Payroll). Sinds Atos Consulting dit project heeft afgerond is er Clean data voorhanden. Er heeft een reductie van het aantal FTE plaatsgevonden wat heeft geleid tot een kostenbesparing. Het is nu beter mogelijk een strategische richting uit te gaan op basis van meer adequate rapportering en daarnaast is de kwaliteit van de HR dienst verlening toegenomen. Ontwikkeling van een geïntegreerd HR-plan voor de Aviation Academy voor de periode met daavrin gezamenlijke plannen voor Onderwijs en Onderzoek De Hogeschool van Amsterdam biedt studenten de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs strekt zich uit over zeven interessegebieden, elk met een divers aanbod aan oplei dingen. Het Domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam bestaat uit twaalf technische opleidingen. Het palet aan opleidingen is zeer divers, van e-technology tot Logistiek, van Bouw kunde tot Forensisch Onderzoek en van Maritiem Officier tot Aviation Studies. De Aviation Academy wil eind dit decennium behoren tot de top drie instellingen in Europa op dit gebied. Op dit moment opereren Onderwijs en Onderzoek gescheiden. Deze twee moeten als één team gaan opereren en gezamenlijk beslissingen nemen over onder andere HR vraagstukken. Allereerst hebben wij de onderliggende pro blematiek die ontstaan is uit de kloof tussen Onderwijs en Onderzoek verhelderd. Om dit te bereiken hebben wij alle belanghebbenden bij elkaar gebracht om zo samen voor een common ground tussen de afdelingen Onderwijs en Onderzoek te zorgen en ground rules op te stellen. Aan de hand hiervan zijn processtappen opgesteld die tot een uitgebreid HR-plan hebben geleid. Hierin zijn onder andere het proces voor een vlootschouw en een aanpak voor de ontwikkeling en training van medewerkers uitgewerkt. Atos Consulting heeft gezorgd voor een geïntegreerd HR-plan voor de Aviation Academy met daarin een gezamenlijke aanpak voor Onderwijs en Onderzoek. Dit heeft geholpen om tot gedegen ramingen van FTE s en kosten en een opzet voor gemeenschappelijke vlootschouw te komen. Een groot project op geplande datum live gebracht. Dat zou zonder de inzet en inbreng van Atos Consulting niet zijn gelukt. Rob Brons, Voorzitter CvB, De Haagse Hogeschool Een geïntegreerd HR-plan voor de Aviation Academy zorgt voor gedegen ramingen voor de vlootschouw. 8 9

6 Hogeschool Utrecht Utrecht Hogeschool Utrecht Utrecht Herziening onderwijsplanning en roostering binnen de Faculteit Communicatie & Journalistiek. Juni 2012 februari 2013 Hogeschool Utrecht (HU) biedt studenten en medewerkers kansen om zich optimaal te ontplooien in studie en werk, zodat iedereen zijn capaciteiten zo goed mogelijk in de praktijk kan brengen. De HU leidt hoogwaardige professionals op en werkt daarnaast, door ondernemerschap en kennis ontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk. De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) is binnen de Hogeschool Utrecht een faculteit die circa studenten herbergt. Daarnaast zijn er 190 docenten in dienst. Bij de FCJ was het onderwijs logistieke proces op papier wel ingericht, maar dit bleek elk jaar te moeten worden bijgesteld. Daar kwam bij dat de rooster- en planningsafdeling op een kritiek moment zonder gekwalificeerd personeel kwam te zitten. De gevolgen hiervan: roosters waren te laat gemaakt en de motivatie van en de werksfeer onder de roostermedewerkers kwamen sterk onder druk te staan. Om tot een gedragen en werkend proces te komen is een gewogen combinatie aan tact, duidelijkheid en geduld nodig geweest. Dit heeft Atos Consulting perfect aangevoeld en op een prettige manier uitgevoerd. Jaak Mulder, Directeur Bedrijfsvoering FCJ, Hogeschool Utrecht De aanpak richtte zich enerzijds op het organiseren van de huidige werkwijze en het implementeren van nieuwe processen. In eerste instantie zijn de samenwerkingsafspraken binnen en met het FCJ opnieuw vastgesteld. Daardoor is er beter verwachtingsmanagement naar de opleidingen ontstaan en geldt nu afspraak is afspraak. Anderzijds zijn voor de procesimplementatie een aantal pragmatische oplossingen gekozen zoals het invoeren van een planningsbord voor de afdeling en het schrijven van een handleiding. Verder zijn de medewerkers begeleid in het uitvoeren van de nieuwe werkwijze. Atos Consulting heeft het roosterproces op orde gebracht en een toekomstbestendige inrichting voorgesteld voor onderwijs en onderwijsondersteuning. Na herontwerp van het proces is het bewustzijn binnen de faculteit omtrent locatieschaarste en roosterproblematiek vergroot. De relatie tussen onderwijs en onderwijsondersteuning is hersteld van een opdrachtgever-klant-relatie naar een gelijkwaardig partnerschap. Roosters zijn ruim op tijd af, voldoen aan de gestelde eisen en roosteraars gaan weer met plezier naar het werk. Inventarisatie en analyse documentmanagement en archivering. November maart 2014 Hogeschool Utrecht (HU) leidt hoogwaardige professionals op en werkt daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van de beroepspraktijk. De HU wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving. Waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien, zich thuis voelen en waar zij in samenwerking met hun relaties durven te experimenteren en innoveren. Aan Hogeschool Utrecht studeren studenten, verdeeld over zes faculteiten en twee steden (Utrecht en Amersfoort). Er werken mensen. De HU wil een verbeterslag maken op het gebied van documentmanagement en record management. Deze verbeterslag is erop gericht om compliancy met wet- en regelgeving te borgen, meer eenduidigheid te creëren voor het beheer van documenten/records en de efficiency rond het beheren en archiveren van documenten te vergroten. In het voortraject is aangesloten bij de HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur). De door de HORA gedefinieerde bedrijfsprocessen en -objecten zijn als kapstok gehanteerd voor de inventarisatie van de wijze waarop de verschillende diensten en faculteiten omgaan Atos Consulting werkt plezierig en constructief. De flexibiliteit om steeds weer klaar te staan en aan te passen aan soms lastige omstandigheden is bewonderenswaardig en zeer klantgericht. Ludger Maas, ICT-adviseur, Hogeschool Utrecht met documenten/records. Op basis van een gedegen analyse zijn er vervolgens verbetervoorstellen gedaan. De volgende onderdelen zijn meegenomen in de analyse en vormen de fundering voor de verbetervoorstellen: wet- en regelgeving, huidige document- en recordmanagementpraktijk, huidig document- en recordmanagement applicatielandschap, (behoefte aan) ICT-ondersteuning, business case en roadmap. Op basis van de uitgevoerde analyses zijn wij gekomen tot een vijftal verbetervoorstellen: 1. Ontwikkelkaders en richtlijnen voor documentbeheer en stel eigenaren aan voor afgebakende onderdelen binnen SharePoint. 2. Reduceer papierstromen (en papiergebruik) door digitalisering en externe opslag. 3. Identificeer processen waar zaakgericht kan worden gewerkt en maak gebruik van de zaak functionaliteit in bedrijfsapplicaties. 4. Investeer in een aparte record management applicatie (digitaal archief) die kan integreren met SharePoint en bedrijfsapplicaties en ontkoppel daarmee digitaal archiveren en digitaal samenwerken. 5. Investeer in een HU-brede zoekoplossing die kan zoeken in verschillende opslaglocaties (systemen, applicaties) en maak hierbij, zo mogelijk, gebruik van SharePoint Het doorvoeren van de verbetervoorstellen levert de volgende voordelen op: ``Voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot bewaartermijnen en andere eisen die gesteld worden aan archivering. ``Sneller zoeken en vinden van informatie. ``Hogere medewerkerstevredenheid. ``Minder kosten voor opslag van papier en afhandeling van papierstromen. ``Kunnen uitfaseren van applicaties die overbodig worden na aanschaf van een digitaal archief

7 Leiden University College Den Haag Vrije Universiteit Amsterdam Procesverandering en implementatie nieuwe beoordelingssystematiek van studieresultaten. September 2013 januari 2014 Het LUC is een internationaal honours college en onderdeel van de Universiteit Leiden, de oudste Nederlandse universiteit. Het biedt voor ongeveer 600 studenten een internationaal curriculum aan dat mede gevoed wordt door de internationale omgeving van Den Haag. Op verzoek van het College van Bestuur werd onderzocht of de implementatie van de internationale A - F schaal op het LUC haalbaar is. Dit zou de beoordelingssystematiek in lijn brengen met andere University Colleges in Nederland en met de geaccepteerde internationale praktijk. Met de invoer van de A-F schaal in de bestaande systemen zullen de studiegids, het rooster en de be staande resultaten moeten worden aangepast. Tevens zal moeten worden onderzocht wat de gevolgen zijn voor de aanwezige rapportages en het diplomasupplement in het bijzonder. Vanuit een expert benadering werd de huidige situatie in kaart gebracht. De analyse werd met de klant afgestemd en na akkoord gebruikt als input om de gewenste aanpassingen en overgangsregeling te realiseren. In nauwe samenwerking met het LUC werden de benodigde activiteiten gepland en uitgevoerd. Het LUC heeft haar beoordelingssystematiek in lijn gebracht met andere University Colleges in Nederland en met de geaccepteerde internationale praktijk. De opdracht werd op tijd en binnen budget uitgevoerd. Implementeren van een nieuw HR-systeem De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een ambitieuze universiteit met studenten die gebruik maken van moderne educatiefaciliteiten. Er wordt hard gewerkt om een nieuwe filosofie qua educatie te creëren. De VU is ambitieus in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en stimuleert de vrije en open communicatie van ideeën. De VU staat voor universele universitaire waarden als academische vrijheid en onafhankelijkheid. In haar naam komt deze onafhankelijkheid tot uitdrukking: vrij van kerk, staat en commercie. Binnen de VU was sprake van een sterke roep om een uniforme manier van werken binnen de arbeidsintensieve, verstoringsgevoelige administratie. Om dit te bereiken wilde de VU de HR-dienstverlening verbeteren door de aanwezige ICT-mogelijkheden te optimaliseren. Zo moest er een groei plaatsvinden van een systeem voor personeelsadministratie naar een vorm van personeelsinfor matie. Daarnaast wilde de VU door gebruik van HR Analytics een betere controle over en meer inzicht in de organisatie verkrijgen. Als startpunt is er door Atos Consulting een ontwerp voor harmonisatie van huidige en toekomstige HR-processen gemaakt. Op basis van requirements hebben wij een blueprint gemaakt voor de ICT- mogelijkheden, inclusief workflows. Naast de technische aanpak hebben wij bijzondere aandacht geschonken aan de organisatie en de menselijke factor. Zo is er een e-hrm strategie studie uitge voerd en hebben we een plateauplanning, inclusief het plan voor de e-hrm transformatie, opgesteld. De aanpak van Atos Consulting heeft geresulteerd in efficiëntere en effectievere HR- en Accounting processen. HR-informatie is sinds de oplevering consistent door middel van digitaal overleg. Bovendien is er een betere controle over en meer inzicht in de organisatie door betrouwbare KPI s en een uitgerolde selfservice voor managers (MSS) en werknemers (ESS). Dankzij de ervaring van de betrokken Atos consultants bij de implementatie van Campus Solutions bij de Universiteit Leiden was ruime expertise beschikbaar. Daardoor kon de opdracht efficiënt, met de juiste mensen en binnen de beschikbare tijd goed worden uitgevoerd. Queriene van der Harst, Intern leider, Leiden University College Atos Consulting heeft gezorgd voor een betere ondersteuning in HR- en Accountingprocessen waardoor de managers en medewerkers selfservice kunnen doen

8 Vrije Universiteit Brussel Implementatie studenteninformatiesysteem. December 2012 heden De Vrije Universiteit Brussel is een volwaardige, kwaliteitsvolle, maatschappelijk geëngageerde en internationaal georiënteerde universiteit in Brussel. De kernactiviteiten van de Vrije Universiteit Brussel zijn onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. De universiteit telt ruim studenten (waarvan 15% internationaal), personeelsleden (onder wie 500 professoren) en meer dan 150 onderzoeksgroepen, waarvan een aantal tot de ab solute wereldtop behoren. Kenmerkende basisprincipes van de universiteit zijn: vrij onderzoek en democratisch beheer. Vanuit het Algemeen Strategisch Plan I was gestart met het aanpassen van de studentenen onderwijsadministratie. Alle processen en de organisatie van de administratie werden onder de loep genomen en geoptimaliseerd. Daarnaast gebruikt de Vrije Universiteit Brussel sinds een aantal jaren als belangrijkste studenten- en onderwijsadministratiesysteem het Oma/Opa systeem. Omdat dit systeem een dermate grote hoeveelheid beperkingen heeft met een enorme impact op de werklast van de administratieve medewerkers, is gezocht naar een verbetering. Dit is een systeem dat functioneel en technisch up-to-date is en studenten faciliteert bij de afhandeling van hun administratieve zaken. Vanuit een expert benadering heeft Atos Consulting ondersteuning geboden bij de implementatie van het nieuwe informatiesysteem. Hierbij is geadviseerd om een optimale inzet van de standaard functionaliteit en de ontwikkeling van aanvullende functionaliteit na te streven. Dit werd vervolgens samengevoegd in een nieuw studenteninformatiesysteem, CALI (Campus Lifecycle). De Vrije Universiteit Brussel heeft een nieuw studenteninformatiesysteem, Campus Lifecycle (CALI), in gebruik genomen. Dit systeem ontlast de administratief medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden. Voor alle gebruikers betekent dit een verbeterslag waardoor iedereen efficiënter kan werken en er meer tijd over blijft voor de dingen waar het om draait bij de universiteit: onderwijs en onderzoek. Raf Vandensande, CIO, Vrije Universiteit 14 15

9 Over Atos Atos Consulting is een toonaangevende, internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan gedreven professionals. Atos Consulting is de partner voor klanten die zoeken naar effectieve oplossingen op het gebied van rendement, organisatie, processen en control. Zij biedt diepgaande kennis van branchespecifieke, primaire processen én van ondersteunende processen, zoals Finance, HRM en IT. Indien nodig biedt Atos Consulting ook interim management of neemt zij processen over. Daarbij neemt Atos Consulting een onafhankelijke positie in, adviseert zij deskundig en werkt nauw samen - voor en mét klanten. Atos Consulting is een zelfstandig onderdeel van Atos, een internationale IT-dienstverlener met een jaaromzet van 8,6 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan collega s in 52 landen. Atos focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt hun onderneming van de toekomst te creëren. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market. Atos opereert onder de namen Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline en Atos Worldgrid. Bezoek voor meer informatie over onze werkwijze, klanten en resultaten: Voor meer informatie: Neem contact op met Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Sphere, Atos Cloud and Atos Worldgrid, Worldline, bluekiwi are registered trademarks of Atos Group Atos.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress Kengetallen voor Atos Nederland B.V. Kengetal 1-1-2014 1 31-12-2014 Aantal medewerkers 5244 4943 Aantal FTE 4993 4704

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Referentiecase. Christelijke Hogeschool Ede Onderhoud en Beheer van SharePoint

Referentiecase. Christelijke Hogeschool Ede Onderhoud en Beheer van SharePoint Referentiecase Christelijke Hogeschool Ede Onderhoud en Beheer van SharePoint ETTU ondersteunt de Christelijke Hogeschool Ede bij verschillende SharePoint-vraagstukken, zowel met pro-actief onderhoud en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 Nederland Waterland Water is overal. In de grond, in beken, rivieren en meren om ons heen.

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Sambo-ICT 27 januari

Sambo-ICT 27 januari Sambo-ICT 27 januari 2017 1 Education Online een robuust KRD met een rijke functionele onderwijsondersteuning Sambo-ICT 27 januari 2017 2 agenda Onze situatie en uitdagingen Onze uitgangspunten Onderzoek

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress veilig werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress Efficiënt en compliant werken in de cloud Toenemende concurrentie, groeiende druk om

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Business Risk Management? Dan eerst data op orde!

Business Risk Management? Dan eerst data op orde! Business risk management? Dan eerst data op orde! Kwaliteit, leveringsbetrouwbaarheid, klantgerichtheid, kostenbewustzijn en imago zijn kernwaarden in de bedrijfsvoering die door nutsbedrijven hartelijk

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

E-Learning productie. Hulp on the moment of need

E-Learning productie. Hulp on the moment of need E-Learning productie Software Creëren IT gebruikersdocumentatie Hulp on the moment of need Corporate Learning Talent Management Over tts tts knowledge matters. tts zorgt voor kennisoverdracht en de ontwikkeling

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

KLANTCASE: ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

KLANTCASE: ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM KLANTCASE: ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM INTRODUCTIE Erasmus Universiteit Rotterdam stelt bedrijfsprocessen en informatiestromen af met BiZZdesign software. Erasmus Universiteit Rotterdam faciliteert

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Ready Business. Vodafone Power to you

Ready Business. Vodafone Power to you Ready Business Vodafone Power to you 1 Klaar voor verandering De wereld verandert in een steeds hoger tempo. Dat biedt kansen, maar ook uitdagingen. Alle bedrijven - groot en klein - moeten hierop voorbereid

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership

Transformeer naar een data gedreven organisatie. Strategy & Big Data Analytics Leadership Transformeer naar een data gedreven organisatie Strategy & Big Data Analytics Leadership Details Cursusduur 4 dagen Datum en locatie 2, 3, 13, 14 november 2017 - Tilburg Tijd 09:00-18:00, 09:00-16:30,

Nadere informatie

De studenten consultancy op het gebied van social enterprises en non-profits

De studenten consultancy op het gebied van social enterprises en non-profits SOCIAL IMPACT CONSULTING De studenten consultancy op het gebied van social enterprises en non-profits INFORMATIEBROCHURE 2017-2018 WORD STUDENTCONSULTANT BIJ SOLVE UTRECHT! WAT IS SOLVE? Stichting SOLVE

Nadere informatie