Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/ :48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/149 01-03-2011 12:48"

Transcriptie

1 Blad 1 van 6 Heden achtentwintig januari tweeduizend elf verschenen voor mij, Mr Seine Harold Patrick Huiskes, notaris te Enschede: 1. de heer THIJS DIJKS (paspoort nummer NJ , afgegeven te Berkelland op elf juli tweeduizend vijf), geboren te Borne op vijfentwintig november negentienhonderd vierenzestig, wonende te ANKUM (Duitsland), Westerholte 56 b, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, ten deze handelend: a. voor zich in privé, hierna te noemen de man; b. als alleen / zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: GOB B.V., statutair gevestigd te Borne, kantoorhoudende te 7273 SJ Haarlo, Borculoseweg 39, handelsregisternummer , hierna te noemen GOB, 2. mevrouw MONIQUE JOHANNA GERTRUD GAALMAN (paspoort nummer NJ , afgegeven te Berkelland op elf juli tweeduizend vijf), geboren te Hengelo (Overijssel) op vijftien juni negentienhonderd zesenzestig, wonende te VREDEN (Duitsland), Doemern 42, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, ten deze handelend: a. voor zich in privé, hierna te noemen de vrouw; b. als alleen / zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Monthij Holding Borne B.V., statutair gevestigd te Borne, kantoorhoudende te 7273 SJ Haarlo, Borculoseweg 39, handelsregisternummer , hierna te noemen Monthij, De man en vrouw hierna samen te noemen: de deelgenoten. De deelgenoten verklaarden: I. HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING De man en de vrouw zijn op tweeëntwintig februari negentienhonderd negenentachtig te Borne met elkaar gehuwd, beiden in eerste echt, zonder vooraf of tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden te hebben gemaakt. Zij waren derhalve gehuwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Tengevolge van de inschrijving op tien september tweeduizend tien in de Registers van de Burgerlijke Stand te Borne, van een echtscheidingsbeschikking van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, uitgesproken op vier augustus tweeduizend tien, is het huwelijk van de deelgenoten en daardoor ook de tussen hen bestaande wettelijke gemeenschap van goederen, ontbonden. De deelgenoten, hebben de gevolgen van hun voorgenomen echtscheiding bij voorbaat geregeld, in een echtscheidingsconvenant opgesteld door Kolkman Advocaten te Wierden. Een kopie van dit convenant is aan deze akte gehecht. II. BESCHRIJVING TE VERDELEN VERMOGEN Thans rest nog te verdelen de volgende bestanddelen van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap: Registergoederen a. DE ONVERDEELDE HELFT VAN HET BEDRIJFSPAND met ondergrond en erf, staande en gelegen te 7604 BP Almelo, Wierdensestraat 156, kadastraal bekend gemeente Ambt- Almelo, sectie I, nummer 2346, groot tweeëntwintig are en vijftig centiare (22 a en 50 ca); b. HET WOONHUIS met verdere opstallen, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen te 7621 XW Borne, Oonksweg 50, kadastraal bekend gemeente Borne, sectie E, nummer 5823, groot één hectare, tweeëndertig are en tachtig centiare (1 ha, 32 a en 80 ca); c. DE ONVERDEELDE HELFT VAN HET BEDRIJFSPAND met verdere opstallen, ondergrond en terrein, staande en gelegen te 7621 XW Borne, Oonksweg 40, kadastraal bekend gemeente Borne, sectie E nummers 5825, groot zes are en drieëntachtig centiare (6 a en 83 ca), en 5826, groot drieëntwintig are en drieënvijftig (23 a en 53 ca); d. HET BOUWTERREIN, gelegen te 7622 LZ Borne, Stationstraat 74, kadastraal bekend gemeente Borne sectie K nummer 3197, groot acht are en tachtig centiare (8 a en 80 ca); e. HET WOONHUIS met verdere opstallen, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen te 7787 EG Holtheme, Vilsterborg 4, kadastraal bekend gemeente Gramsbergen, sectie L, nummer 723, groot zestien are en vijfendertig centiare (16 a en 35 ca), en een ter plaatse kennelijk aangeduid gedeelte van het perceel gemeente Gramsbergen sectie L 724, groot ongeveer groot een hectare, dertien are en elf centiare (1 ha, 13 a en 11 ca); Het perceel met het nummer 724 is bezwaard met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de gemeente Hardenberg met zetel te Hardenberg. Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/ :48

2 f. HET BEDRIJFSPAND, met ondergrond en erf, staande en gelegen te 7551 BW Hengelo (Overijssel), Marskant 32-40, kadastraal bekend gemeente Hengelo sectie O nummer 3246, groot vijf are en achtendertig centiare (5 a en 38 ca); g. DE ONVERDEELDE HELFT VAN HET BEDRIJFSPAND met verdere opstallen, ondergrond en terrein, staande en gelegen te 7642 GP Wierden, Almelosestraat 44, kadastraal bekend gemeente Wierden sectie O nummer 1864, groot vijfentwintig are en tachtig centiare (25 a en 80 ca); h. DE ONVERDEELDE HELFT VAN HET BOUWTERREIN, gelegen te Wierden, Almelosestraat, kadastraal bekend gemeente Wierden, sectie O, nummer 2400, groot tien are en negenentachtig centiare (10 a en 89 ca). Passiva a. Een hypothecaire lening ter financiering van het hiervoor onder sub a vermelde registergoed, ten behoeve van de naamloze vennootschap AMEV Hypotheekbedrijf N.V., met zetel te Utrecht, waarvan blijkt uit een akte van hypotheekstelling op twintig december tweeduizend verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op zevenentwintig december tweeduizend, in deel 10912, nummer 61; b. Een hypothecaire lening ter financiering van het hiervoor onder sub b vermelde registergoed, ten behoeve van de naamloze vennootschap SNS bank NV, met zetel te Utrecht, waarvan blijkt uit een akte van hypotheekstelling op drie februari tweeduizend drie, verleden voor mij, notaris, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op vier februari tweeduizend drie, in deel 12249, nummer 141; c. Een hypothecaire lening ter financiering van het hiervoor onder sub c vermelde registergoed, ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nationale Nederlanden Financiële Diensten B.V., met zetel te Amsterdam, waarvan blijkt uit een akte van hypotheekstelling op dertien juni tweeduizend twee verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op veertien juni tweeduizend twee, in deel 11945, nummer 57; d. Een hypothecaire lening ter financiering van het hiervoor onder sub d vermelde registergoed, ten behoeve van de naamloze vennootschap ING Bank N.V., met zetel te Amsterdam, waarvan blijkt uit een akte van hypotheekstelling op dertig maart tweeduizend zes, verleden voor mij, notaris, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle, op vier april tweeduizend zes, in deel 13047, nummer 38; e. Een hypothecaire lening ter financiering van het hiervoor onder sub e vermelde registergoed kadastraal bekend gemeente Gramsbergen sectie L nummer 724, ten behoeve van de naamloze vennootschap AMEV Hypotheekbedrijf N.V., met zetel te Utrecht, waarvan blijkt uit een akte van hypotheekstelling op negentien juli tweeduizend, verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op twintig juli tweeduizend, in deel 10612, nummer 51, en een hypothecaire lening ter financiering van het hiervoor sub e vermelde registergoed kadastraal bekend gemeente Gramsbergen sectie L nummer 724, ten behoeve van de naamloze vennootschap Rabohypotheekbank N.V., met zetel te Amsterdam, en de coöperatie: Coöperatieve Rabobank Neede en Omstreken U.A., met zetel te Neede, waarvan blijkt uit een akte van hypotheekstelling op twaalf maart negentienhonderd achtennegentig verleden voor mr. H. Holtman, notaris te Vriezenveen, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle, in deel 8552, nummer 52, en een hypothecaire lening ter financiering van het hiervoor sub e vermelde registergoed kadastraal bekend gemeente Gramsbergen sectie L nummer 723, ten behoeve van de naamloze vennootschap Amev Hypotheekbedrijf N.V., met zetel te Utrecht, waarvan blijkt uit een akte van hypotheekstelling op achtentwintig december tweeduizend verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op negenentwintig december tweeduizend, in deel 10927, nummer 1; f. Een hypothecaire lening ter financiering van het hiervoor onder sub f vermelde registergoed, ten behoeve van de naamloze vennootschap ING Bank N.V., met zetel te Amsterdam, waarvan blijkt uit een akte van hypotheekstelling op achtentwintig december tweeduizend zes, verleden voor mij, notaris, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op negenentwintig december tweeduizend zes, in deel 51963, nummer 72; g. Een hypothecaire lening ter financiering van het hiervoor onder sub g vermelde

3 registergoed, ten behoeve van de naamloze vennootschap Rabohypotheekbank N.V., met zetel te Amsterdam, en de coöperatie: Coöperatieve Rabobank Neede en Omstreken U.A., met zetel te Neede, waarvan blijkt uit een akte van hypotheekstelling op drie april tweeduizend twee, verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op vier april tweeduizend twee, in deel 11797, nummer 53; h. Een hypothecaire lening ter financiering van het hiervoor onder sub h vermelde registergoed, blijkens het hiervoor onder g vermelde hypotheekrecht ingeschreven in deel 11797, nummer 53. Verkrijging registergoederen a. Van het hiervoor onder sub a gemelde registergoed is door de man in eigendom verkregen, bij akte van levering op twintig december tweeduizend, verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op zevenentwintig december tweeduizend, in deel 11359, nummer 57, houdende kwijting voor de koopprijs; b. Van het hiervoor onder sub b gemelde registergoed is door de man in eigendom verkregen, bij akte van levering op dertien juni tweeduizend twee, verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op veertien juni tweeduizend twee, in deel 12100, nummer 21, houdende kwijting voor de koopprijs en bij akte van levering op dertien december tweeduizend twee, verleden voor mij, notaris, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op zestien december tweeduizend twee, in deel 12286, nummer 189, houdende kwijting voor de koopprijs; c. Van het hiervoor onder sub c gemelde registergoed is door de man in eigendom verkregen, bij akte van levering op dertien juni tweeduizend twee, verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op veertien juni tweeduizend twee, in deel 12100, nummer 21, houdende kwijting voor de koopprijs; d. Van het hiervoor onder sub d gemelde registergoed is door de man in eigendom verkregen, bij akte van levering op dertig maart tweeduizend zes, verleden voor mij, notaris, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op vier april tweeduizend zes, in deel 12762, nummer 52, houdende kwijting voor de koopprijs en bij akte van verdeling op dertig augustus tweeduizend zeven, verleden voor mij, notaris, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op éénendertig augustus tweeduizend zeven, in deel 52976, nummer 62, houdende kwijting voor de koopprijs; e. Van het hiervoor onder sub e gemelde registergoed, kadastraal bekend gemeente Gramsbergen sectie L, nummer 724 is door de man in eigendom verkregen, bij akte van levering op één juni negentienhonderd vijfennegentig, verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op twee juni negentienhonderd vijfennegentig, in deel 8466, nummer 54, houdende kwijting voor de koopprijs en gemeld registergoed en van het hiervoor onder sub e gemelde registergoed, kadastraal bekend gemeente Gramsbergen sectie L, nummer 723, is door de deelgenoten in eigendom verkregen, ieder voor de onverdeelde helft, bij akte van levering op achtentwintig december tweeduizend, verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op negenentwintig december tweeduizend, in deel 11377, nummer 21, houdende kwijting voor de koopprijs; f. Van het hiervoor onder sub f gemelde registergoed is door de man in eigendom verkregen, bij akte van levering op negenentwintig september tweeduizend, verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op twee oktober tweeduizend, in deel 11236, nummer 18, houdende kwijting voor de koopprijs en bij akte van verdeling op achtentwintig december tweeduizend zes, verleden voor mij, notaris, ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op negenentwintig december tweeduizend zes, in deel 51963, nummer 72, houdende kwijting voor de koopprijs; g. Het hiervoor onder sub g gemelde registergoed is door de man in eigendom verkregen bij akte van levering op drie april tweeduizend twee, verleden voor mr. H.B. Ledeboer, notaris te Hengelo (Overijssel), ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op vier april tweeduizend twee, in deel 12003, nummer 49, houdende kwijting voor de koopprijs; h. Van het hiervoor onder sub h gemelde registergoed is door de man in eigendom verkregen door hiervoor vermelde akte van levering, deel 12003, nummer 49, houdende

4 kwijting voor de koopprijs. Verdeling Blijkens gemeld echtscheidingsconvenant zijn partijen met betrekking tot de hiervoor vermelde goederen de navolgende verdeling overeengekomen: 1. Aan de man wordt toebedeeld: - de registergoederen hiervoor vermeld onder sub a, c, d, f, g en h; Onder de verplichting om voor zijn rekening te nemen en als eigen schulden te voldoen: - de hiervoor onder a, c, d, f, g en h vermelde schulden onder hypothecair verband 2. Aan de vrouw wordt toebedeeld: - de registergoederen hiervoor vermeld onder sub b en e; onder de verplichting de hiervoor onder b en e vermelde schulden onder hypothecair verband voor haar rekening te nemen en als eigen schuld te voldoen. Levering Ter uitvoering van voormelde verdeling verklaren de deelgenoten bij deze te leveren aan de man: - de registergoederen hiervoor vermeld onder sub a, c, d, f, g en h; De man verklaarde goederen de deze goederen te aanvaarden; de vrouw: - de registergoederen hiervoor vermeld onder sub b en e ; De vrouw verklaarde deze goederen te aanvaarden OVERIGE BEPALINGEN Terzake van deze verdeling gelden voorts nog de navolgende bepalingen: 1. a. De deelgenoten staan ervoor in dat zij bevoegd zijn de verdeling en de leveringen tot stand te brengen en dat het registergoed, behoudens de in deze akte vermelde inschrijving, vrij is van hypotheken en beslagen of inschrijvingen daarvan; b. de man verleent vrijwaring aan de vrouw voor wat de aanspraken van eventuele schuldeisers betreft; c. de vrouw verleent vrijwaring aan de man voor wat de aanspraken van eventuele schuldeisers betreft. 2. De levering van voormeld registergoederen geschiedt met alle erfdienstbaarheden, zoals die ten nutte als die ten laste daarvan en alle andere aan de eigendom verbonden rechten en verplichtingen. waarvan de aan de deelgenoten bekende hierna zullen worden vermeld. 9. De deelgenoten doen afstand van de (eventuele) bevoegdheid wegens het niet nakomen van hun verplichtingen ontbinding te vorderen van de verdeling alsmede van iedere bevoegdheid vernietiging van de verdeling te vorderen. Iedere deelgenoot aanvaardt de verdeling te zijnen bate of schade. 10. De papieren en bewijzen van eigendom tot de toegedeelde goederen behorend, dienen te worden overgegeven aan degenen aan wie de betreffende goederen zijn toebedeeld en geleverd. 11. De kosten van deze akte, de kadastrale rechten komen, die betreffende de pensioenverrekening, eventuele taxatiekosten en alle verdere kosten aan de echtscheidingsprocedure en haar voorbereiding en uitvoering verbonden, zullen geheel en zonder enige verevening te dier zake komen ten laste van beide deelgenoten, ieder voor een gelijk deel. ERFDIENSTBAARHEDEN EN KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN Voor wat betreft bijzondere verplichtingen en/of kwalitatieve bedingen en/of erfdienstbaarheden wordt verwezen naar voormelde akten onder registergoederen sub a, sub b, sub c, sub d, sub e, sub f, sub g en sub hi. Voor zover in bovengenoemde verplichtingen voorkomen die de deelgenoten verplicht zijn aan de verkrijger op te leggen doen zij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door de verkrijger

5 aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door de deelgenoten voor die derden aangenomen. KWIJTING Tenslotte verklaren de deelgenoten dat de verdeling aldus tot hun volkomen genoegen tot stand is gebracht, dat ieder het hem of haar toekomende heeft ontvangen, met uitzondering van het bedrag dat de vrouw wegens overbedeling aan de man is verschuldigd en dat de deelgenoten elkaar terzake van deze verdeling volledige kwijting verlenen. OVERDRACHTSBELASTING In verband met de in deze akte tot stand gebrachte verdeling en levering is geen overdrachtsbelasting verschuldigd in verband met het bepaalde in artikel 3 van de Wet op belastingen van Rechtsverkeer WOONPLAATSKEUZE Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, ook voor fiscale gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van deze akte. WAARVAN AKTE is verleden te Enschede op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De deelgenoten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De deelgenoten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de deelgenoten en vervolgens door mij, notaris, om zeventien uur dertig. (Volgt ondertekening door comparanten en notaris) UITGEGEVEN VOOR WOORDELIJK GELIJKLUIDEND UITTREKSEL w.g. mr. Seine Harold Patrick Huiskes Ondergetekende, mr. Seine Harold Patrick Huiskes notaris te Enschede, verklaart dat het registergoed, bij vorenstaande akte vervreemd in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten, niet is opgenomen in een aanwijzing ex artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 noch een voorlopige aanwijzing als bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 6 van die wet. w.g. mr. Seine Harold Patrick Huiskes Ondergetekende, mr. Seine Harold Patrick Huiskes notaris te Enschede, verklaart dat dit uittreksel inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de desbetreffende gedeelten van het stuk waarvan het een uittreksel is.

6 Blad 6 van 6 Verklaring: Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op om 12:48 in register Onroerende Zaken Hyp4 in deel nummer 149. Een elektronisch document met voornoemde inhoud was gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens bijbehorend certificaat van DigiNotar Qualified CA met nummer E601A5E16D6E91039BBF42B05 toebehoort aan Huiskes Seine Harold Patrick. Naam bewaarder: Mr. W. Louwman. Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/ :48

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

VERDELING EN LEVERING Doss:

VERDELING EN LEVERING Doss: Blad 1 van 5 VERDELING EN LEVERING Doss: 41.438-1 - Heden, dertig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Robert Maria Ernest Servaas Smeets, notaris te Kerkrade:-----------------------------------------------

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

VERDELING EN LEVERING. Zaaknummer: 2012C36642MvD

VERDELING EN LEVERING. Zaaknummer: 2012C36642MvD Blad 1 van 6 VERDELING EN LEVERING 1 Zaaknummer: 2012C36642MvD Vandaag, vijftien maart tweeduizend twaalf verschenen voor mij, mr. Johanna Dimphna Maria de Rooij, notaris met de plaats van vestiging de

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING Blad 1 van 5 Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) 1 LEVERING Heden, vier augustus tweeduizend en acht, verschijnen voor mij, mr. Pieter Cornelis Johannes Mulder, notaris te Utrecht: 1. de heer Adriaan Marinus

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Blad 1 van 5 Referentienummer : 20061370 \ BW \ BW AKTE VAN RECTIFICATIE DELLENWEG TE EPE Heden, negen mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Boudewijn Cornelis Maria Waaijer, notaris gevestigd te

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING Blad 1 van 6 Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : 20063122 \ lhe \ lh LEVERING Heden, negenentwintig september tweeduizend zes, verschenen voor mij, mevrouw mr. Klara Martha Maria de Wit, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37 Blad 1 van 5-1 - 111477.01/HE/PV/YK/1 LEVERING ten titel van storting op aandelen Heden, negentien maart tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING Blad 1 van 14 Kenmerk: 2009E26251ER 1 KADASTERVERKLARING Heden, twaalf oktober tweeduizend negen, verklaar ik, mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris gevestigd te Amsterdam, op verzoek van: 1. a. Watze

Nadere informatie

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V.

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V. Blad 1 van 6 Heden, veertien september tweeduizendzes, verschenen voor mij, mr. JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, als waarnemer van mr. HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem: 1. mevrouw Linda Christina

Nadere informatie

20074478 sc rep nr LH -4031

20074478 sc rep nr LH -4031 20074478 sc rep nr LH -4031 Blad 1 van 6 Heden, veertien december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Simone Paulien van

Nadere informatie

- 1 - 2006.197301/CN AKTE TOT LEVERING LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 35 TE 1017 NG AMSTERDAM. Blad 1 van 7

- 1 - 2006.197301/CN AKTE TOT LEVERING LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 35 TE 1017 NG AMSTERDAM. Blad 1 van 7 Blad 1 van 7-1 - 2006.197301/CN AKTE TOT LEVERING LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 35 TE 1017 NG AMSTERDAM Heden, éénendertig januari tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Mr. Alexander Evert Blom, notaris te

Nadere informatie

39981pv AKTE VAN LEVERING

39981pv AKTE VAN LEVERING Blad 1 van 7 39981pv 1 AKTE VAN LEVERING Heden, vijf en twintig mei tweeduizend negen, verschenen voor mij, Mr Nico Vanderveen, notaris te Zaanstad, kantoorhoudende te Zaandam: 1. de heer Rudolf Simon

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51136/32 30-11-2006 14:31

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51136/32 30-11-2006 14:31 Blad 1 van 6 Blad: 1 AKTE VAN LEVERING Heden, dertig november tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Paulus Lambertus Vierveijzer, notaris te Amsterdam: 1. de heer Almar Falk Gerard Bakker, geboren

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 56051/29 29-12-2008 14:58

Onroerende Zaken Hyp4 : 56051/29 29-12-2008 14:58 Blad 1 van 5 Heden, negenentwintig december tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Sebastiaan Kreugel, notaris te Wijdemeren: de heer Martin Johannes Maria Moerenhout, te dezer zake woonplaats kiezende

Nadere informatie

LEVERING. pagina - 1 -

LEVERING. pagina - 1 - Blad 1 van 7 pagina - 1 - LEVERING Heden, vierentwintig december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr---------- Nicolaas Reinoud Adriaan Oudkerk, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", -

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid Blad 1 van 11 LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid S.17015 Heden, dertig maart tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam:---------------------------------------------------

Nadere informatie

Blad 1 van 5 AKTE VAN LEVERING

Blad 1 van 5 AKTE VAN LEVERING Blad 1 van 5 AKTE VAN LEVERING Heden, dertig maart twee duizend zeven, zijn voor mij, mr. Franciscus Joseph Maria Kompier, notaris gevestigd te Lisse, verschenen: 1. de heer Frank René Deelissen, te dezer

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

LEVERINGSAKTE. R.19476_trp/jr

LEVERINGSAKTE. R.19476_trp/jr Blad 1 van 9 LEVERINGSAKTE R.19476_trp/jr Heden, zevenentwintig maart tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:------------------------------ 1. mevrouw

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, vier oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer mr. Johannes Hermanus Frederik

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 8 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, negenentwintig februari tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. de heer Willem

Nadere informatie

eerste blad UITTREKSEL INBRENG IN GRUPPO GOOI B.V.

eerste blad UITTREKSEL INBRENG IN GRUPPO GOOI B.V. Blad 1 van 6 eerste blad UITTREKSEL INBRENG IN GRUPPO GOOI B.V. Op achtentwintig mei tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Pieter de Boer, notaris in de gemeente Heerenveen: 1. mevrouw GOOITSKE HOEKSTRA,

Nadere informatie

/DST AKTE TOT LEVERING

/DST AKTE TOT LEVERING Blad 1 van 7-1 - 2005.177401/DST AKTE TOT LEVERING Heden, een februari tweeduizend zes, verschenen voor mij, Mr. Alexander Evert Blom, notaris te Amsterdam: 1. de heer HENDRIK VAN KLINGEREN, geboren te

Nadere informatie

REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK

REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK hierna Blad 1 van 7 1 doss.nr: 24660 GBjIK (IK) REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK Heden, twintig september tweeduizend zeven verklaar ik, Mr. Geert Bakker, notaris te Diemen, het volgende: Koopovereenkomst

Nadere informatie

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam Blad 1 van 7 1 AKTE TOT LEVERING Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam./. Heden, één juli tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Susan Jeanette van Os, kandidaat-notaris, wonende te Amsterdam,

Nadere informatie

LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT

LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 9 LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT S.17460e Heden, zesentwintig september tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam:-----------------------------------------

Nadere informatie

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014 CONCEPT d.d. 20 januari 2014 Advocaten & Notarissen Indien er onjuistheden voorkomen in de tekst van deze akte verzoeken wij u tijdig voor het passeren van de akte contact met ons op te nemen. VESTIGING

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

/HM AKTE VAN LEVERING

/HM AKTE VAN LEVERING Blad 1 van 6 1 2010.0314/HM AKTE VAN LEVERING Heden, drie mei------------------------------------------------------------------------- tweeduizend tien,-----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch Blad 1 van 6 1 Op drieëntwintig mei tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw Cindy de Vroedt-Bekooy,

Nadere informatie

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE Blad 1 van 5 Kenmerk: 2016B1053305BE 1 LEVERINGSAKTE Heden, een september tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Bruno Anton Eric August Berger, notaris te Amsterdam: 1. de heer Ariel Zachor, wonende

Nadere informatie

Blad 1 van 5 2007.013894.01

Blad 1 van 5 2007.013894.01 Blad 1 van 5 M 2007.013894.01 Heden, drie maart tweeduizend acht (03-03-2008), om zeventien uur en twintig minuten (17:20) verschenen voor mij, mr. Johannes Willem Felix van Gastel, notaris te Vlaardingen:

Nadere informatie

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V.

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V. Blad 1 van 7 031407 Heden zes en twintig mei tweeduizend acht zijn voor mij, Mr. Kornelis Adrianus Johannes Koppelaar, notaris te Sliedrecht, verschenen: 1. mevrouw LIEKE DE GRAAF, geboren te Leiden op

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79 1 Blad 1 van 5 Ref : JBO/ML/ERO (210710.1) Dos : 28002216 CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel 58596 nummer 79 Heden, tweeëntwintig juli tweeduizend

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 53677/191 14-12-2007 09:00

Onroerende Zaken Hyp4 : 53677/191 14-12-2007 09:00 Blad 1 van 5 LEVERING@ Heden, dertien december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr Astrid Carla Maria Fokkema- Schute, notaris met plaats van vestiging Rotterdam: 1 mr. Petra van Biezen, geboren

Nadere informatie

De Vastgoederen Beheer B.V.

De Vastgoederen Beheer B.V. 20071909 Blad 1 van 6 Heden, zes augustus tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van de met verlof afwezige notaris

Nadere informatie

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING Blad 1 van 14 *, HH/541074409/AKTE WIJZIGING SPLITSING 1 Heden, twaalf januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris te Rijswijk, Zuid-Holland: mevrouw Johanna Maria

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere Blad 1 van 8 LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere 1./. Heden, negen september tweeduizend tien, verschijnen voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Jannetje Johanna de Waal,

Nadere informatie

Hypotheken 4 vervolg 95211

Hypotheken 4 vervolg 95211 Blad 1 van 10 LEVERING TABAK II blad 1 Heden, vierentwintig april tweeduizend acht, ----------------------------------------------- verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna Elizabeth Hazenberg, notaris

Nadere informatie

Blad 1 van 5

Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 2006.000748.01 Heden, negentien januari tweeduizend zeven, om tien uur verschenen voor mij, mr Arie Jan van der Bijl, notaris te Zoetermeer: 1. de heer Perdiepkoemar Soekhie, geboren te Paramaribo

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING EIGENDOM. sasbon/4070581

AKTE VAN LEVERING EIGENDOM. sasbon/4070581 Blad 1 van 6 AKTE VAN LEVERING EIGENDOM sasbon/4070581 Op zestien maart tweeduizend zeven verschenen voor mij, mr. DIRK JAN TIMMAN, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw Dirkje Bloothoofd, te dezer

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

AKTE VAN LEVERING. CONCEPT d.d. 03-02-2014. Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 03-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

Notariskantoor Bakker Voorwinde Mens te Amsterdam zaaknummer: /MG AKTE TOT LEVERING

Notariskantoor Bakker Voorwinde Mens te Amsterdam zaaknummer: /MG AKTE TOT LEVERING - 1 - Blad 1 van 6 zaaknummer: 149.246/MG AKTE TOT LEVERING Heden, de acht en twintigste december tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, Mr. Marc Goossens, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

Repertoriumnummer: LH-5192 Referentienummer: 2008065301.02\LH\ SC\1 LEVERING

Repertoriumnummer: LH-5192 Referentienummer: 2008065301.02\LH\ SC\1 LEVERING Blad 1 van 11 Repertoriumnummer: LH-5192 Referentienummer: 2008065301.02\LH\ SC\1 LEVERING Heden, vijftien oktober tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Marinde Boissevain, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

OMSCHRIJVING REGISTERGOED

OMSCHRIJVING REGISTERGOED Blad 1 van 6 Ondergetekende, mr. Andries Johannes van Driel, notaris te Binnenmaas, verklaart: - dat dit afschrift een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING EIGENDOM /db

AKTE VAN LEVERING EIGENDOM /db Blad 1 van 6 AKTE VAN LEVERING EIGENDOM 4073528/db Op zeventien december tweeduizend zeven verschenen voor mij, mr. DIRK JAN TIMMAN, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw Dirkje Bloothoofd, te dezer

Nadere informatie

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 5 Referentienummer : 20070291 \ lhe/ss \ LH KADASTERVERKLARING Heden, vierentwintig januari tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam, op

Nadere informatie

LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad

LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad Blad 1 van 6 1 Op zeventien augustus tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Leonardus Antonius Maria Teunissen, notaris te Arnhem: 1. de heer Arend Epko Wisman, wonende

Nadere informatie

2009F15528CN. AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom

2009F15528CN. AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom Blad 1 van 15 1 2009F15528CN AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom./. Heden, zestien september tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Frank Robert Sterel, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Anneke

Nadere informatie

Zaaknummer: 141.290 HYPOTHEEK

Zaaknummer: 141.290 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 Zaaknummer: 141.290 1 HYPOTHEEK Heden, de eerste april tweeduizend acht, verschenen voor mij, Mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Margaretha Christina Elasri-van Essen, geboren

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08 Blad 1 van 9 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 23.177/GW Heden, twintig juni twee duizend twaalf, verscheen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort, notaris met als vestigingsplaats Arnhem:

Nadere informatie

zaaknummer: 137.810/hv AKTE TOT GRONINGER LEVERING

zaaknummer: 137.810/hv AKTE TOT GRONINGER LEVERING Blad 1 van 7 zaaknummer: 137.810/hv 1 AKTE TOT GRONINGER LEVERING Heden, de eenendertigste juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, Mr. Leonie Bakker, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Anna van Gelderen,

Nadere informatie

René Sebastiaan Valkenburg Vi Project B.V. Vi Project B.V. Willemina Klasina de Lange Kroon Vastgoed 13 B.V. Kroon Vastgoed 13 B.V.

René Sebastiaan Valkenburg Vi Project B.V. Vi Project B.V. Willemina Klasina de Lange Kroon Vastgoed 13 B.V. Kroon Vastgoed 13 B.V. Blad 1 van 5 Heden, zestien augustus tweeduizend zes, verschenen voor mij, Mr. Paul George Joseph Marie Marres, notaris gevestigd te Brielle: A. de heer René Sebastiaan Valkenburg, geboren te Rotterdam

Nadere informatie

LEVERING. pagina - 1 -

LEVERING. pagina - 1 - Blad 1 van 7 pagina - 1 - LEVERING Heden, vierentwintig december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr---------- Nicolaas Reinoud Adriaan Oudkerk, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", -

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 55332/68 29-08-2008 12:57

Onroerende Zaken Hyp4 : 55332/68 29-08-2008 12:57 Blad 1 van 5 dos. nr. : 2008.001849.01/pva; (29-11-39) deb. nr. : 86; doc. nm. : akte van levering. LEVERINGSAKTE Op negenentwintig augustus tweeduizend acht verschenen voor mij, mr. Petrus Leopoldus Elisa

Nadere informatie

levering grond met betrekking tot de bouwkundige uitbreiding de Boogjes

levering grond met betrekking tot de bouwkundige uitbreiding de Boogjes Blad 1 van 7 1061616 1 levering grond met betrekking tot de bouwkundige uitbreiding de Boogjes Heden elf maart tweeduizend tien (11-03-2010), om vijftien uur en vijftien minuten (15:15 uur), verschenen

Nadere informatie

UITGIFTE IN EEUWIGDURENDE ERFPACHT ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN (GRONINGERAKTE)

UITGIFTE IN EEUWIGDURENDE ERFPACHT ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN (GRONINGERAKTE) 20073394 Blad 1 van 8 UITGIFTE IN EEUWIGDURENDE ERFPACHT ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN (GRONINGERAKTE) Heden, twee oktober tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris

Nadere informatie

Blad 1 van 13 bladzijde: 1 AKTE HOUDENDE OPHEFFING EN HERNIEUWDE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 22.041/GW Heden, dertig december twee duizend tien, verschenen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort,

Nadere informatie

47858/JL AKTE VAN LEVERING

47858/JL AKTE VAN LEVERING Blad 1 van 7 47858/JL 1 AKTE VAN LEVERING Heden, negenentwintig juli tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Vincent Haarmans, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", waarnemer van mr. Johan

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

Blad 1 van 8 HYPOTHEEK

Blad 1 van 8 HYPOTHEEK Blad 1 van 8 HYPOTHEEK L19197h Leningnummer: 10001564 Heden, drie november tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:--------------------------------------

Nadere informatie

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51798/ :44

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51798/ :44 Blad 1 van 5 Op één maart tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Willem Merijn de Vries, kandidaat-notaris, hierna te noemen 'notaris', als waarnemer van mevrouw Mr. Elise Geertje Visser, notaris gevestigd

Nadere informatie

RW/20130514 HYPOTHEEK

RW/20130514 HYPOTHEEK Blad 1 van 6 RW/20130514 1 HYPOTHEEK Op zevenentwintig september tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Robbert van der Weide, notaris te Alkmaar: A. mevrouw Daniëlle Catharina Wilhelmina van Dijk,

Nadere informatie

/H AKTE VAN LEVERING

/H AKTE VAN LEVERING Blad 1 van 7 1 2011.1405/H AKTE VAN LEVERING Heden, drie februari tweeduizend twaalf ------------------------------------------- verschenen voor mij, Mr Arend Johan Koster, notaris in de gemeente --------

Nadere informatie

sc-rep Blad 1 van 6. Onroerende Zaken Hyp4 : 52500/ :00

sc-rep Blad 1 van 6. Onroerende Zaken Hyp4 : 52500/ :00 20071675-sc-rep.3308 Blad 1 van 6 Heden, achttien juni tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Simone Paulien van der Chijs,

Nadere informatie

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00 20064871 hyp ial Blad 1 van 7 Heden, zesentwintig juni tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. a. de heer Johannes Cornelis Woerlee,

Nadere informatie

AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven

AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven Blad 1 van 7 Zaaknummer: 5545/PB/CM 1 AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven Op tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Wilhelmus Nicolaas Maria Broekmans,

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 50722/47 29-09-2006 09:00

Onroerende Zaken Hyp4 : 50722/47 29-09-2006 09:00 Blad 1 van 5 M-4/vAgt/GS/80008114/1/140473 AKTE VAN LEVERING Op achtentwintig september tweeduizend zes verschenen voor mij, mr. Michael Andreas Josephus Cornelis Maria van Agt, notaris te Rotterdam: ----------------------

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 56533/163 17-04-2009 10:33

Onroerende Zaken Hyp4 : 56533/163 17-04-2009 10:33 Blad 1 van 25 LEVERINGSAKTE@ bloot eigendom Heden, zeventien april tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr Maarten Rutger Meijer, notaris te Amsterdam: 1. a. Ferdinand Victor Emanuel Prud'homme de Lodder,

Nadere informatie

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle Op zes november tweeduizend veertien verschijnt voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht: de heer

Nadere informatie

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40881/ :09

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40881/ :09 Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40881/83 30-12-2005 14:09 Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40881/83 30-12-2005 14:09 Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40881/83 30-12-2005 14:09 Rotterdam, Onroerende

Nadere informatie

4,5 m/4,5 m wijzigen naar 3,65 m/3,65 m en 4,5 m/9 m wijzigen naar 3,65 m/6,65 m.

4,5 m/4,5 m wijzigen naar 3,65 m/3,65 m en 4,5 m/9 m wijzigen naar 3,65 m/6,65 m. De gemeenteraad van Boxmeer Postbus 450 5830 AL Boxmeer Afzender: H. de Haan, T. Posthumus en M. Koenen, John F Kennedystraat 5, 7 en 9, 5836 BP Sambeek. Datum: 17 oktober 2012 Betreft: Ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

LEVERING HET BAT 3-5 VALKENBURG AAN DE GEUL

LEVERING HET BAT 3-5 VALKENBURG AAN DE GEUL Blad 1 van 5 LEVERING HET BAT 3-5 VALKENBURG AAN DE GEUL blad 1 Heden, veertien november tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Bart Louis Willem Paul Versteeg, notaris te Maastricht: -----------------------------------------------

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

Blad 1 van

Blad 1 van Blad 1 van 5 M 2007.012297.01 Heden, twee maart tweeduizend zeven (02-03-2007), om tien uur en twintig minuten (10:20) verschenen voor mij, mr. Johannes Willem Felix van Gastel, notaris te Vlaardingen:

Nadere informatie

- 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013)

- 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013) - 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013) Op *** verschenen voor mij, mr. Jeroen Jan Hendrik Wevers, kandidaatnotaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer in de zin van artikel 29a

Nadere informatie

LH Blad 1 van 6. Onroerende Zaken Hyp4 : 53151/ :52

LH Blad 1 van 6. Onroerende Zaken Hyp4 : 53151/ :52 20072676 LH-3753 Blad 1 van 6 Heden, zevenentwintig september tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Simone Paulien van der

Nadere informatie

LEVERING van een onroerende zaak

LEVERING van een onroerende zaak Blad 1 van 7 2007E59357AB 1 LEVERING van een onroerende zaak Heden, veertien december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. drs. Johannes Hendrikus Maria Erkamp, notaris gevestigd te Alkmaar: 1.

Nadere informatie

s1359 LEVERING

s1359 LEVERING 20073191s1359 Blad 1 van 7 LEVERING Heden, twintig december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. de heer Marinus Jacob Molier,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Levering Kruijswijk

Levering Kruijswijk Blad 1 van 6 2008.000618.01 Levering Kruijswijk AKTE VAN LEVERING Heden, twintig juni tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Folkert Laurens Michiel VAN DE GRAAFF, notaris gevestigd te Hilversum: 1.

Nadere informatie

Blad 1 van 8. Referentienummer : \ FJO \ RD LEVERING

Blad 1 van 8. Referentienummer : \ FJO \ RD LEVERING Blad 1 van 8 Referentienummer : 20080875 \ FJO \ RD-28640 LEVERING Heden, vijftien september tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Jacobus Cornelis Ran van Reedt Dortland, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie