WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22"

Transcriptie

1 SALARISWIJZER

2

3 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN OVERTUIGEN 24 BELANGRIJKSTE TRENDS 27 NIET-FINANCIËLE BELONINGSCOMPONENTEN 31 ANDERE BELANGRIJKE NIET-FINANCIËLE VOORDELEN 39 GUNSTIGE WERKOMSTANDIGHEDEN LEIDEN TOT MEER WELZIJN 40 SALARISBENCHMARK 46 CONCLUSIE 50

4

5 De arbeidsmarkt komt voorzichtig terug in beweging. Dit creëert verwachtingen naar meer salaris en carrièremogelijkheden bij assistants. Eén op drie verwacht volgend jaar een loonstijging. Slechts 45% is tevreden met het huidige loon. Bedrijven op hun beurt kunnen niet altijd aan deze verwachtingen voldoen. Dit maakt dat de laatste jaren flexibel verlonen in opgang is. Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat ze moeten werken aan een verloning op maat van elke werknemer. Met naast een vast bedrag in cash ook ruimte voor aanvullende voordelen zoals maaltijdcheques, een forfaitaire onkostenvergoeding, een groepsverzekering, een bedrijfswagen of andere voordelen. Want salaris is meer dan cash alleen. Dat blijkt uit de analyse van ons jaarlijks salarisonderzoek. Iedereen is anders en leeft anders: dus waarom dan nog steeds een standaard verloning aanbieden? In deze nieuwe context kunnen de bestaande rigide verloningssystemen, zoals de traditionele functiebeschrijvingen, functiewaarderingssystemen, loonsystemen en standaardloonpakketten niet staande blijven. Om toptalent aan boord te houden, moeten organisaties creatief en flexibel omspringen met de manier waarop ze hun werknemers belonen. Dit zal naar de toekomst toe onvermijdelijk een blijvende impact hebben op het hele domein van compensation & benefits. Ook merken we dat bedrijfscultuur en opleidingsmogelijkheden een belangrijke rol spelen in het retentiebeleid van organisaties. Ambitieuze werknemers wensen zich steeds meer bij te scholen en willen doorgroeien naar managementfuncties. Werkgevers zullen hier rekening mee moeten houden als ze talent willen aantrekken, behouden en blijven motiveren. Secretary Plus, sinds 1993 marktleider in de selectie, rekrutering, uitzending, outsourcing en coaching van meertalige assistants, geeft met deze publicatie een realistisch beeld van de gangbare lonen en aanvullende voordelen van assistants in België. De benchmarkgegevens gaan verder dan salaris alleen: ook tevredenheid en welzijn op het werk worden in kaart gebracht. Vertrekkend vanuit een totaalbeeld helpt deze salariswijzer u om uzelf in de arbeidsmarkt te positioneren. Zo hebt u - als werknemer en werkgever een waardevolle informatiebron voor uw functionerings-, beoordelings- en sollicitatiegesprekken. BARBARA STADSBADER General Manager Secretary Plus 5

6 Over de salarissen De salarissen in deze gids zijn gebaseerd op Belgische gemiddelden. Deze kunnen, afhankelijk van sector, regio, bedrijfsgrootte, ervaring en vaardigheden van de medewerker verschillen. Indien er sprake is van loon gaat het steeds om het bruto maandloon, gebaseerd op een 38-urenweek. Het cijfer houdt geen rekening met premies of andere financiële voordelen. Door de lonen te vermenigvuldigen met 13,92 krijgt u het bruto jaarloon. Over de functies Afhankelijk van de sector of de grootte van het bedrijf krijgt de assistant een eigen jobinvulling en functietitel. Ze belopen een breed spectrum van overwegend uitvoerende ondersteuning tot co- management. Zoomen we in op de rol van de assistant? Dan onderscheiden we drie grote functiecategorieën: allround, department en topmanagement. De salarissen op pagina s 46 tot 49 zijn weergegeven volgens deze classificatie. ALLROUND Allround assistants zijn de spilfiguur van een team of een bedrijf. Ze verrichten zowel administratieve als praktische taken. De functietitels binnen deze categorie zijn o.a. Administrative Assistant, Office Support en Receptionist. DEPARTMENT Department assistants ondersteunen een afdelingshoofd of volledige afdelingen. Ze spitsen zich toe op een vakgebied waarin ze zich regelmatig bijscholen. Binnen deze categorie vind je o.a. Management Assistant, HR Assistant, Payroll Assistant, Customer Service Assistant, Sales Assistant, Logistics Assistant, Purchase Assistant, Legal Assistant, Finance Assistant, Facility Assistant, Marketing Assistant en PR & Communication Assistant terug. TOPMANAGEMENT Deze werknemers zijn actief in de hogere echelons van een bedrijf. Ze hebben grotere verantwoordelijkheden en hun functie-inhoud is complexer. Meer en meer groeien ze door naar managementfuncties. Binnen deze categorie vind je o. a. Executive/Personal Assistant, Office Manager, Marketing Officer/Manager, HR Officer/ Manager en Facility Manager terug. Note: Met de komst van de nieuwe media, ICT as a Service (ITaaS) en het nieuwe webgedreven ondernemen krijgt het assistantberoep nieuwe invullingen. We merken nu al een opkomst van vacatures voor Social Media Assistants of Experts alsook een groeiende vraag naar medewerkers met kennis van ICT. Deze functie-evoluties zijn nu nog te pril om een significant verschil te maken maar worden volgend jaar mee opgenomen in het onderzoek. 6

7 Over het onderzoek De Salariswijzer 2014 werd opgemaakt op basis van de grote salarisenquête 2014 ( afgenomen in januari februari 2014 ) van Secretary Plus waaraan assistants deelnamen. Hun antwoorden bieden inzicht in de gangbare salarissen en voordelen die assistants in België ontvangen en brengen hun ontwikkelingswensen en carrièreverwachtingen in kaart. Profiel en achtergrond Geslacht Leeftijd 89% 11% 15% 21% 18% 12% 25% 9% jaar jaar jaar jaar jaar + 50 jaar Burgerlijke staat Met kinderen 25% gehuwd 12% samenwonend 8% alleenstaand 45% 55% Zonder kinderen 30% alleenstaand 18% samenwonend 7% gehuwd Opleidingsniveau 22% secundair onderwijs 59% hogeschool bachelor 18% universitair master 1% postuniversitair doctoraat DISCLAIMER - De overgrote meerderheid (89%) van de ondervraagde assistants zijn vrouwen. Voor een vlotte leesbaarheid verwijzen we in deze gids naar de assistant als zij en haar. 7

8 Management Assistants, Sales Assistants, Marketing Assistants, HR Officers, Wat verdient een assistant nu eigenlijk? Secretary Plus brengt het gemiddeld bruto maandloon in kaart. De assistant verdient gemiddeld euro per maand Het gemiddeld bruto maandloon van een assistant bedraagt euro. Een klein percentage (18%) verdient meer dan euro, met uitschieters tot euro bruto per maand. Het salaris van deze hoogste lonen weerspiegelt de grotere verantwoordelijkheden die ze dragen en bevestigt dat hun functie evolueert naar die van een comanager. Die hogere salarissen trekken het gemiddelde omhoog. Daarom geven we de loonmediaan mee: die bedraagt euro bruto per maand.* Op pagina s 46 tot 49 geven we een gedetailleerd overzicht per functie. * In de statistiek is de mediaan het midden van een verdeling of gegevensverzameling; de mediaan is een centrummaat. Dit betekent dat de helft van de assistants maandelijks meer verdient dan euro bruto per maand. De andere helft verdient minder dan euro bruto per maand. 8

9 2.825 Gemiddeld bruto maandloon 18% meer dan euro 17% euro 29% euro 26% euro 10% euro 9

10 10

11 Krijgen assistants hun verdiende loon? 51% vindt dat ze meer moet verdienen voor het werk dat ze doet 45% is (heel) tevreden over haar loon 36% vindt het verschil tussen hoog- en laagbetaalden te groot 25% vroeg in het afgelopen jaar om een loonsverhoging 30% verwacht volgend jaar een salarisverhoging 11

12 Opleiding, werkervaring, sector en regio bepalen het loon van de assistant. 12

13 Opleiding HOGERE STUDIES BIEDEN BESTE GARANTIE VOOR EEN HOOG LOON Een diploma biedt een formeel bewijs dat men over bepaalde vaardigheden beschikt. Het is dan ook geen verrassing dat de werkgever deze troeven valoriseert in de vorm van een hoger loon. Bovendien krijgen hoogopgeleiden van bij de start ook een hoger salaris. Wie een masterdiploma voorlegt, verdient 2 % meer dan het nationaal gemiddelde. Houders van een postuniversitair diploma vergroten dat verschil met 8%. Toch loont het verzamelen van diploma s niet. Er wordt meer belang aan levenslang leren gehecht. Veel assistants onderhouden hun kennis en schaven hun vaardigheden voortdurend bij. Bijscholen en specialiseren on-the-job geeft medewerkers niet alleen meer voldoening, het mondt ook vaker uit in een hoger loon en betere carrièremogelijkheden. Ook vaardigheden als talenkennis blijken doorslaggevend. Zo verdienen werknemers die zich vlot in het Nederlands, Frans en Engels uitdrukken gemiddeld 8% meer. GEM. BRUTOLOON Postuniversitair/ doctoraat Universitair/ master Hogeschool/ bachelor Secundair onderwijs jaar 40 jaar 50 jaar LEEFTIJD 13

14 PASCALE AERTS Opleidingshoofd Event- en Projectmanagement Karel de Grote-Hogeschool (KdG) 14

15 De maatschappij en economie veranderen. Dit heeft zijn weerslag op de invulling van bepaalde beroepen. Om de marktontwikkelingen voor te blijven en hun organisatie efficiënter en flexibeler te runnen, moderniseren bedrijven een aantal functies of zoeken ze nieuwe profielen. Zo zijn onder andere Conversation, Community en Social Media Manager dé jobtitels van de toekomst. Pascale Aerts: Als grote onderwijsinstelling die studenten op het bedrijfsleven voorbereidt, kan Karel de Grote-Hogeschool (KdG) niet achter blijven. Ook wij stemmen onze opleidingen af op de nieuwe economische realiteit. Daarom namen wij de opleiding Cross Media Management (XM²) in ons aanbod op. Zo vullen we de vraag van het werkveld naar specialisten Conversation en Community Management in. Ook de basisopleiding voor assistants evolueert mee met de competenties die de arbeidsmarkt vraagt. Pascale Aerts: We leggen de focus van de opleiding op vaardigheden en kenmerken die een assistant vandaag broodnodig heeft: intrapreneurship, soft skills, netwerken, zelfmanagement, leiderschaps- en ondernemersvaardigheden en creativiteit. Zo zijn onze studenten straks beter gewapend om zelf meer intrapreneur te worden. Als het assistantberoep vandaag soms ondergewaardeerd wordt, is dat volgens Pascale Aerts te wijten aan de faciliterende rol van de assistant: De assistant wordt zeker door de manager of het team gewaardeerd. Logisch, want hij of zij zorgt ervoor dat die beter presteert. Maar het kan gebeuren dat zijn of haar aandeel niet altijd even zichtbaar is voor de buitenwereld. De functie van assistant evolueert vandaag van uitvoerend meedenkend naar complementair sturend. Ook social networking en projectmatig werken behoren meer en meer tot het takenpakket. Daarop bereiden we onze aspirant-assistants voor. Zij zullen zich moeten ontpoppen tot beleidsmedewerker met inhoudelijke troeven. En dat zal zeker zijn effect hebben op verloning en waardering. 15

16 Mijn uiteenlopend takenpakket geeft goed weer hoe breed de functie van assistant kan worden. BERTIEN VAN PEER Studente Cross Media Management (XM 2 ) Karel de Grote-Hogeschool (KdG) 16

17 Studente Bertien Van Peer is gebeten door de digitale wereld en de nieuwe media. Ze wil graag als Conversation, Community of Social Media Manager aan de slag gaan. Daarom behaalde ze een bachelordiploma Toegepaste Informatica (Applied Science - BASc) aan de Karel de Grote-Hogeschool (KdG). Daarna schreef ze zich in voor een tweede bacheloropleiding, Cross Media Management (XM²), die ze in juni 2014 zal beëindigen. Bertien Van Peer: De opleiding Cross Media Management bestond nog niet toen ik aan mijn studies begon. Deze gloednieuwe richting vult mijn BASc-diploma perfect aan. Met mijn ICT-kennis en technische basisvaardigheden ben ik sneller weg met de specifieke cross media skills. De beide diploma s zijn een perfecte voorbereiding op de vele nieuwe functies en functie-invullingen die de digitale revolutie doet ontstaan. Zo heb ik straks een breder scala aan professionele mogelijkheden. Proeven van het bedrijfsleven deed Bertien Van Peer al. Tijdens haar opleiding Cross Media Management liep ze stage als Marketing Assistant bij Secretary Plus. Bertien: Een heel leerzame tijd. Ik onderhield de Twitter, LinkedIn en Pinterest accounts, analyseerde de statistieken van de sociale media en schreef artikels voor de communitysite Assistant Plus. Mijn uiteenlopend takenpakket geeft goed weer hoe breed de functie van assistant kan worden mits je de juiste vaardigheden in huis hebt. Zo kon ik als Marketing Assistant het social media management grotendeels mee vorm geven en deed ik ervaring op in community management. Ik vond het alvast een mooi begin van wat hopelijk een boeiende loopbaan wordt. 17

18 Functieniveau FUNCTIENIVEAU BEPALEND VOOR LOON Het salaris van de assistant hangt nauw samen met de verantwoordelijkheden en de complexiteit van haar functie. Zo groeien assistants aan de top van een bedrijf vaak door tot Office Managers, HR en Marketing Officers. Het is dan ook weinig verrassend dat hun lonen hogere toppen scheren. Met een gemiddeld bruto maandloon van euro verdienen ze tot 11% meer dan het nationaal gemiddelde. GEM. BRUTOLOON Top: Department: Allround: Werkervaring GROOTSTE LOONSPRONG NA TIEN JAAR Dat de omvang van het loonbriefje toeneemt met de jaren werkervaring behoeft geen betoog. De grootste sprong vindt plaats bij werknemers met meer dan tien jaar ervaring (+11%). Het salaris van medewerkers met meer dan 15 jaar ervaring blijft nagenoeg gelijk, los van indexering. GEM. BRUTOLOON % Jaar 1-3 Jaar 3-5 Jaar 5-7 Jaar 7-10 Jaar Jaar Jaar Jaar WERKERVARING 18

19 Sector DE INDUSTRIE SPANT DE KROON ALS BEST BETALENDE SECTOR Ook de sector waarin men actief is, beïnvloedt de omvang van het loon. Met een brutoloon van euro per maand is de chemische industrie de best betalende sector. Ook de energie- en watervoorzieningsbedrijven betalen hoge lonen uit. Binnen de dienstverlening leveren banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen de meest interessante verloningen. Best betalende sectoren* Chemische industrie (biochemie, cosmetica, farmaceutica, olie, rubber- en kunststofverwerking) Energie en watervoorziening Financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen) * Lonen zijn geëxtrapoleerd op basis van de sectorverschillen van FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. 19

20 Regio HOGERE LONEN IN EN ROND BRUSSEL Wie in het centrum van het land werkt, maakt de beste kans op een hoger loon. In Brussel verdienen assistants gemiddeld 10% boven het nationale gemiddelde. Ook Leuven, Antwerpen en Gent behoren tot de betere betalers. Dit is te danken aan een aantal factoren. De aanwezigheid van multinationals, Europese hoofdkwartieren, provinciale bedrijvencentra, industriële sites en universiteiten zorgt voor een grote vraag naar meertalige en goed opgeleide medewerkers. Ook de hoge woon- en leefkosten van de grootsteden doen het loonniveau sterk stijgen. Best betalende regio's Brussel Waver Leuven Antwerpen Gent Gem. brutoloon % boven gemiddelde + 10% + 8% + 5% + 1% + 1% Gemiddelde Mechelen Minst betalende regio's Turnhout Hasselt Sint-Niklaas Luik Brugge Bergen Kortrijk Namen Aalst Roeselare Gem. brutoloon % onder gemiddelde - 1% - 2% - 4% - 4% - 6% - 7% - 8% - 8% - 11% - 12% 20

21 Best betalende regio's Gent + 1% Antwerpen + 1% Brussel + 10% Waver + 8% Leuven + 5% LOON COMPENSEERT FILELEED Om de juiste talenten aan te trekken, zijn bedrijven vaak genoodzaakt medewerkers buiten hun vestigingsplaats aan te werven. Momenteel trekt 15% van de assistants dan ook dagelijks de regionale grenzen over. Bijna een kwart van de Waalse assistants pendelt naar Vlaanderen en Brussel. Daarmee zijn ze veel mobieler dan hun Vlaamse collega s, waarvan slechts 14% pendelt. Maar pendelen loont. Gaan assistants in Brussel werken? Dan verdienen ze gemiddeld 11% meer dan zij die in hun eigen regio actief zijn. Zo worden de frustratie en het tijdsverlies financieel gecompenseerd. Woonplaats Plaats van tewerkstelling Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest (-15%) (+2%) Vlaams Gewest (+11%) (+4%) Waals Gewest (+11%) (+7%)

22 Naast het vaste basisloon werken bedrijven vaak met een aanvullende vorm van beloning. Zo vergroten ze de motivatie en betrokkenheid van hun werknemers en profileren ze zich als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt. Bonus Een variabel loon wordt ook wel een bonus of een commissie genoemd. Een deel van het inkomen varieert volgens individuele of groepsresultaten. Van de mogelijke vormen van variabel belonen is de nietrecurrente bonus veruit het meest populair. Iets meer dan een derde van de assistants ontvangt hem, meestal op jaarbasis. Bijna één op drie assistants krijgt zowel een individuele als een collectieve bonus. Het zijn vooral de Executive Assistants en Officers die deze commissie ontvangen. Welke bonus ze behalen en welke prestaties vereist zijn, wordt onderling overlegd in een individueel evaluatiegesprek of wordt in een collectief bonusplan gegoten. Het te bereiken doel moet specifiek, duidelijk en meetbaar zijn. Op die manier kan gemakkelijk bepaald worden of het behaald werd. Elk bedrijf legt dit vast in functie van zijn strategische doelen en de functionele objectieven. Eindejaarspremie Eén van de meest voorkomende vormen van aanvullende beloningen is de 13e maand. Deze is weggelegd voor 9 op de 10 assistants. Toch is ze geen verworven recht voor iedereen. Een werknemer ontvangt alleen een 13e (en 14e) maand als dat in de sectorale of ondernemings cao of in de arbeidsovereenkomst werd vastgelegd of als het bedrijf de jaarlijkse gewoonte heeft iedere werknemer dit bedrag uit te betalen. In tegenstelling tot de niet-recurrente bonus wordt een eindejaarspremie wél als loon beschouwd en is ze onderworpen aan RSZ en een bedrijfsvoorheffing van 16,15% op het totale bedrag. 22

23 Bonus Individuele (prestatiebonus) Collectieve (teambonus) Beiden 35% 23% 29% 27% Winstuitkering 8% 13e maand 13e en 14e maand Geen van beiden 87% 4% 9% 23

24 Naast compensatie in loon omvat het salarispakket ook extra vergoedingen in de vorm van extralegale voordelen. Deze koopkrachtverhogende voordelen zijn voor assistants goed voor 15 tot zelfs 20% van het totale brutoloonpakket. Ervaring en onderzoek leert ons dat bepaalde extralegale voordelen voor assistants gemeengoed zijn geworden, in die zin dat ze bij heel wat bedrijven tot het standaard salarispakket behoren. Dit is het geval voor onder andere maaltijd- en ecocheques, hospitalisatie- en groepsverzekering en woon-werkverkeervergoeding. Benefits zoals smartphones, laptops en bedrijfswagens zitten de laatste jaren ook merkelijk in de lift. Voornamelijk Executive Assistants, HR en Marketing Officers doen er hun voordeel bij. Sterkste stijgers +12% Laptop +10% Smartphone +9% Gsm abonnement -1% Extra vakantiedagen -20% Grootste dalers Deeltijds werken 24

25 Overzicht en evolutie van extralegale voordelen Type voordeel Percentage Verschil met 2013 Maaltijdcheques Hospitalisatieverzekering Vergoeding woon-werkverkeer Groepsverzekering Ecocheques Flexibel uurschema Pensioenfonds Laptop Gsm abonnement Vergoeding openbaar vervoer Extra vakantiedagen Mogelijkheid tot thuiswerken Bedrijfskorting Gsm Deeltijds werken Fietsvergoeding Tankkaart Cadeaubonnen Bedrijfswagen Smartphone Data abonnement Internet abonnement Strijkdienst Aandelen/opties Sportabonnement Tablet Kinderopvang Reizen Bijdrage tot huisvesting (76%) (67%) (65%) (63%) (52%) (48%) (34%) (34%) (30%) (28%) (27%) (26%) (22%) (22%) (19%) (18%) (17%) (16%) (16%) (14%) (11%) (11%) (4%) (4%) (4%) (3%) (2%) (2%) (1%) + 1% + 3% + 9% + 3% + 12% + 9% - 1% + 2% - 20% + 3% + 5% + 10% + 1% + 3% + 1% + 1% 25

26 26

27 Toekennen van smartphones is verdrievoudigd x 3 De smartphone kent een forse opgang als bijkomend loonsvoordeel bij de hoogste assistantfuncties. Op één jaar tijd is het toekennen van smartphones verdrievoudigd. Voor bijna een derde wordt ook het abonnement betaald. Door zijn toepassingen vereenvoudigt de smartphone het werk. En het is een waardevolle productiviteitstool bij het plannen, multitasken, ontvangen en uitsturen van informatie. Een kwart van de assistants kan structureel thuiswerken 26 % Meer en meer bedrijven profileren zich als aantrekkelijke werkgever door flexwerk aan te bieden: thuiswerk, glijdende uren en flexibele werkplekken waarbij pendeltijd wordt verkleind. Daarnaast is het voor bedrijven ook een mooi statement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Al mag een kwart van de assistants structureel thuiswerken, toch is amper 40% van alle ondervraagden hier voorstander van. Tegenstanders vermelden het sociale isolement en de negatieve impact op informatiedoorstroming als grootste obstakel. Ze vrezen voeling te verliezen met de interne keuken van het bedrijf en geven aan dat het niet evident is om hun verantwoordelijkheid vanop afstand in te vullen. Meer assistants beschikken over een bedrijfswagen + 5 % Ondanks de nieuwe fiscale maatregelen voor bedrijfswagens blijkt uit ons onderzoek dat ze alsmaar vaker worden toegekend. Vier van die vijf werknemers betaalt er een persoonlijke bijdrage voor. Krijgen ze ook een tankkaart? Dan kan 63% van hen die onbeperkt gebruiken ook voor hun persoonlijke verplaatsingen. New age benefits nog geen gemeengoed 2 % Nog te weinig (2%) worden de new age benefits* aangeboden, terwijl assistants er wel oren naar hebben. Een strijk- en wasdienst vergemakkelijkt de work-life balance voor slechts 4% van hen. Tussenkomst in de kinderopvang, bijdrage voor huisvesting of reischeques zijn nog niet ingeburgerd. Nochtans is de nieuwe generatie tweeverdieners zeker vragende partij. * New age benefits omvatten: strijkdienst (4%), kinderopvang (2%), reizen (2%) en bijdrage tot huisvesting (1%). 27

28 RAPHAËL COPIS HR & Communication Director AG Insurance 28

29 Werknemers die zich bij het bedrijf betrokken voelen, presteren beter en leveren een betere dienstverlening aan klanten. Dat is het uitgangspunt van het geïntegreerde HR-beleid van AG Insurance. Telewerk is een belangrijke pijler van dit HRbeleid: tegen 2015 zullen meer dan 90% van de werknemers de mogelijkheid hebben om 1 à 2 dagen per week van thuis uit te werken. Raphaël Copis: We installeren bij de medewerkers alle materiaal, zodat ze hun job thuis in even goede omstandigheden kunnen uitoefenen als op kantoor. Ook het Well at Work- project past binnen dit beleid. Dit bevat ondermeer een Employee Assistance Program waarmee werknemers bij externe adviseurs als coaches, psychologen, juristen terecht kunnen. Zo krijgen zijzelf en hun gezinsleden objectieve ondersteuning bij hun vragen over mentaal welzijn, financiële of juridische kwesties. Ook voedt AG Insurance de leerhonger van zijn medewerkers. Tijdens Lunch & Learn sessies vergaren ze nieuwe en inspirerende inzichten in thema s die hen bezighouden: loopbaanontwikkeling, time management, gezond leven,. Maar ook het lichamelijke welzijn en een evenwichtige work-life balance worden niet vergeten. Raphaël Copis: In Charleroi en Antwerpen hebben we een intern fitnesscentrum, waar onze medewerkers op hun eigen niveau en tempo sporten en bewegen. We bieden ook een conciërgerieservice aan. Hier kunnen werknemers terecht voor praktische diensten en producten, die we in samenwerking met lokale handelaars aanbieden. We krijgen daar bijzonder goede feedback op. Onze personeelsleden zijn unaniem: deze services helpen hun levenskwaliteit te verbeteren. De kracht van extralegale voordelen België heeft - na Zweden - de hoogste loonbelasting in de Europese Unie. Dit zorgt ervoor dat een loonsverhoging vaak haar doel voorbijschiet. De motivatie van een werknemer krijgt namelijk een flinke deuk wanneer slechts een bescheiden deel van de opslag naar nettosalaris doorstroomt. Om zich op de arbeidsmarkt te positioneren als preferred employer maken bedrijven gebruik van extralegale voordelen. Ook werknemers ervaren deze koopkrachtverhogende voordelen als positief en zien ze als extra s bovenop hun loon. Bovendien versterkt dit de band met het bedrijf. Wie het bedrijf verlaat, moet immers zijn gsm, smartphone of wagen inleveren. 29

30 Opleidingen voor 50% van de assistants 30

31 Een peiling naar de salaristevredenheid bij assistants geeft aan dat 45% tevreden is met hun verloningspakket. Toch blijken een marktconform loon en bijhorende extralegale voordelen onvoldoende om medewerkers op lange termijn te motiveren en te engageren. Niet-financiële voordelen, ook gekend als intangibles, hebben een aantoonbaar effect op retentie. Zaken als een boeiende jobinhoud, de mogelijkheid om zich via opleidingen - persoonlijk te ontwikkelen, waardering en een ondersteunende bedrijfscultuur zijn bepalend bij het beoordelen van een functie en werkgever. Voldoet een werkgever aan die voorwaarden? Dan krijgt hij een hoge betrokkenheid en duurzaam engagement in ruil. Opleidingen in het salarispakket opnemen loont Opleidingen als niet-financiële voordelen opnemen in het salarispakket? Het loont. Toch is dit voor assistants nog vaak niet het geval. De discrepantie tussen de verantwoordelijkheden en de leerondersteuning die medewerkers ervoor krijgen is groot. Bedrijven investeren nog vaak enkel in het opleiden van het middle management. Terwijl assistants steeds meer managementtaken op zich nemen en vragende partij zijn voor bijscholing. Wil een bedrijf slagvaardig het digitale tijdperk tegemoet treden? Dan moet het de rol van de assistant herbekijken en haar spilfiguurfunctie binnen het bedrijf valoriseren. Opleidingen scherpen de expertise en werkdrive aan. Al wil 75% van de ondervraagden hiervoor niet aan loon inboeten. De belangrijkste drijfveer om een opleiding te volgen Optimaal benutten van talent Specialisatie in de huidige functie Meer verantwoordelijkheid en autonomie Meer betrokkenheid in het beslissingsproces Promotie maken Loonsverhoging Van afdeling veranderen 68% 65% 40% 19% 14% 12% 7% 31

32 BARBARA STADSBADER General Manager Secretary Plus 32

33 Secretary Plus investeert al jaren in opleiding. Want opleiding is geen luxe maar een noodzaak om te blijven groeien. Onze medewerkers vertrekken jaarlijks op seminarie om hun hard en soft skills te ontwikkelen. Maar ook onze 160 Project Assistants die bij onze klanten werken, worden met grote regelmaat bijgeschoold op het vlak van innovatieve skills. Daarnaast heeft Secretary Plus in 2009 een communitysite gelanceerd - Assistant Plus - die het voor elke assistant in België mogelijk maakt om constant op de hoogte te blijven van het vak. Een Premium account op Assistant Plus geeft een antwoord op vragen waar assistants elke dag mee kampen, zoals: Hoe maak ik de overstap van PowerPoint naar Prezi?; Hoe overwin ik mijn angst voor koude prospectie?; Hoe vermijd ik repetitieve taken in Excel?; Welke voordelen biedt responsive webdesign? Door in verschillende domeinen - zoals HR, Marketing, Sales, Taal en Persoonlijke ontwikkeling - gevarieerde artikels en tools aan te bieden, kunnen assistants zich ontwikkelen op het moment dat het hen het beste past. Eind 2013 werd Assistant Plus volledig in een nieuw kleedje gestoken en aangevuld met nieuwe functionaliteiten, waarin ook opleidingen een zeer belangrijke rol spelen. Zo kunnen assistants met een Premium account zich gratis inschrijven voor alle Webinars die we via onze partner Xylos verzorgen. Aan de hand van tijdsefficiënte Lunch & Learn Webinars ontwikkelen zij hun office skills en worden zij een echte vakspecialist. Maar ook de vele artikels in de kennisbank zorgen voor groei. Jezelf ontwikkelen gaat ook mooi samen met netwerken. Daarom organiseren wij in diverse steden in België Café Plus avonden, waar workshops gegeven worden in een ontspannen setting met een hapje en een drankje. Ook bij bedrijven delen wij onze expertise door middel van de Assistant Plus In-company Training. Topics als Personal Branding via Social Media, Prospectie & Interviewtechnieken vinden een praktijkgerichte aansluiting op diverse noden. De lancering van onze nieuwe dienstverlening sluit perfect aan bij de denkwijze: stilstand is achteruitgang. 33

34 NIKO PARMENTIER HR Manager goudengids.be 34

35 Eén op drie assistants in dit onderzoek heeft binnen haar functie regelmatig opleiding nodig. goudengids.be, de uitgever van de Gouden Gids die getransformeerd is in een digitaal marketingbedrijf, beseft hoe cruciaal een continue bijscholing voor zijn bedrijf en werknemers is en ondersteunt daarom al zijn medewerkers systematisch met opleidingen. Niko Parmentier: De snel veranderende digitale markt waarin goudengids.be actief is, vereist dat al onze werknemers bijblijven, dus ook onze assistants. Iedere werknemer volgt daarom gemiddeld twee opleidingsdagen per jaar. In de praktijk ligt het aantal trainingsdagen zelfs een stuk hoger. Uiteraard vormen producttrainingen een belangrijk deel van ons opleidingspakket. Zo scholen we al onze medewerkers drie tot vier keer per jaar rond onze nieuwste producten en diensten bij. Maar los daarvan, maken ontwikkeling en opleiding deel uit van ons performance management proces. Vorig jaar werden 97% van de opleidingen die binnen dat performance management proces aangevraagd waren, gevolgd. Voor ons is het van cruciaal belang dat al onze medewerkers op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen binnen het bedrijf en op de markt. Onze assistants kunnen dan ook in overleg - de opleiding kiezen die ze nodig hebben, of die aansluit bij hun ambities van taaltrainingen, time en office management tot project management, informatica en social media. De assistant-opleiding in het hoger onderwijs bereidt volgens Niko Parmentier de studenten vandaag goed op het bedrijfsleven voor: Dankzij de aandacht voor praktijkervaring via bedrijfsbezoeken, stages en eindwerken, sluit het onderwijs beter op de bedrijfsrealiteit aan op talenkennis na. Want ondervinden we tekorten op de arbeidsmarkt? Dan gaat het vaak over perfecte twee- en drietaligheid. Om talenten aan te trekken én in het bedrijf te houden, geeft goudengids.be aandacht aan het verloningspakket van zijn assistants en kijkt daarbij verder dan het salarisstrookje. Niko Parmentier: Bovenop de aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden ontvangen assistants met vijf jaar dienstervaring een loyaliteitsgeschenk en komen ze in aanmerking voor anciënniteitsdagen. Daarnaast houden we rekening met hun persoonlijke ambities. We toetsen hun verlangens rond jobinvulling af en overleggen welke bijkomende verantwoordelijkheden ze graag in hun takenpakket willen opnemen. Assistants die willen doorgroeien, kunnen dat. Bij goudengids.be maakten sommigen de overstap naar een managementfunctie. Als assistant combineerden ze hun meer klassieke taken met operationele verantwoordelijkheden. Op basis van hun prestaties, ambitie en competenties groeiden zij door. 35

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk?

Hoe blijf je 40 jaar lang aan het werk? 4 Gedaan met het glazen plafond! 6 Slimmer werken in vrijheid 7 The Future of Work Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/nieuwewerken De nieuwe (r)evolutie

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Colofon Mei 2014 Auteurs Nikita van der Pijl Msc. Drs. GeertJan Waasdorp Drs. Véronique Oonk

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605

Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN. W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 20 januari 2015 Wel Werk, Geen Geld PROBLEMATIEK EN KANSEN IN WERKERVARINGSPLAATSEN W: alteropus.nl E: info@alteropus.nl C: Gert van Vugt T: +316 36537605 Samenvatting Context & Aanleiding Veel jongeren

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Uw marketingplan in vijftien stappen

Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Uw marketingplan in vijftien stappen Gaucheretstraat 90 BE-1030 Brussel België T +32 2 504 87 11 F +32 2 504 88 99 info@fitagency.be www.flanderstrade.be twitter.com/fitagency

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie

ODAY S ECHNOLOGY. Creatief leiderschap. dromen, denken, durven, doen en doorzetten. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Nederlandse versie Creatief leiderschap dromen, denken, durven, doen en doorzetten Ruim baan voor de slimme mens Het is misschien wel de belangrijkste vraag van heden ten dage: wie

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie