Uw socialezekerheidsrechten. in Slovenië

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw socialezekerheidsrechten. in Slovenië"

Transcriptie

1 Uw socialezekerheidsrechten in Slovenië

2 De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Meer informatie over het MISSOC-netwerk is te vinden op: Deze gids geeft een algemeen overzicht van de regelingen op het gebied van de sociale zekerheid in de desbetreffende landen. Aanvullende informatie kan worden verkregen uit andere MISSOC-publicaties, die allemaal op bovengenoemde MISSOCwebpagina te vinden zijn. U kunt ook contact opnemen met de bevoegde autoriteiten en instellingen die staan vermeld in de lijst van de bijlage bij deze gids. De Europese Commissie noch enige namens de Commissie handelende persoon aanvaardt welke aansprakelijkheid dan ook voor de wijze waarop de informatie in deze publicatie wordt gebruikt. Europese Unie, 2012 Overneming met bronvermelding toegestaan. Juli

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering... 4 Inleiding... 4 Het sociale zekerheidsstelsel... 5 Financiering... 5 Hoofdstuk II: Gezondheidszorg... 6 Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg?... 6 Wat wordt er gedekt?... 6 Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen?... 6 Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte... 8 Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering?... 8 Wat wordt er gedekt?... 8 Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen?... 8 Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen...10 Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering?...10 Wat wordt er gedekt?...10 Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen?...11 Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit...12 Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen?...12 Wat wordt er gedekt?...12 Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen?...14 Hoofdstuk VI: Ouderdomspensioenen en -uitkeringen...15 Wie komt in aanmerking voor een ouderdomspensioen?...15 Wat wordt er gedekt?...15 Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen?...16 Hoofdstuk VII: Nabestaandenpensioenen...17 Wie komt in aanmerking voor een nabestaandenpensioen?...17 Wat wordt er gedekt?...18 Wat moet u doen om een nabestaandenpensioen te krijgen?...19 Hoofdstuk VIII: Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten...20 Wie komt in aanmerking voor uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten?...20 Wat wordt er gedekt?...20 Wat moet u doen om een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval en beroepsziekte te krijgen?...21 Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen...22 Wie komt in aanmerking voor een gezinstoelage?...22 Wat wordt er gedekt?...23 Wat moet u doen om een gezinstoelage te krijgen?...23 Hoofdstuk X: Werkloosheid...25 Wie komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering?...25 Wat wordt er gedekt?...25 Wat moet u doen om een werkloosheidsuitkering te krijgen?...26 Hoofdstuk XI: Sociale minima...27 Wie komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering?...27 Wat wordt er gedekt?...27 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?...28 Hoofdstuk XII: Langdurige zorg...29 Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg?...29 Wat wordt er gedekt?...30 Wat moet u doen om langdurige zorg te krijgen?...31 Bijlage : Nuttige adressen en sites...32 Juli

4 Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering Inleiding Het Sloveense socialezekerheidsstelsel omvat sociale verzekeringen, gezinstoelagen en het socialebijstandsstelsel. Het socialeverzekeringsstelsel bestaat uit de verplichte pensioen- en invaliditeitsverzekering, de verplichte ziektekostenverzekering, de werkloosheidsverzekering en de ouderschapsverzekering. Deze verzekeringen zijn verplicht voor alle werknemers en zelfstandigen. De verzekeringen worden gefinancierd uit door werknemers en werkgevers betaalde socialezekerheidspremies. Verplichte pensioen- en invaliditeitsverzekering De verplichte pensioen- en invaliditeitsverzekering dekt de risico s van ouderdom, invaliditeit, hulpbehoevendheid en permanente zorg, lichamelijke handicaps en overlijden. Er geldt een verplichte deelname voor werknemers, zelfstandigen, landbouwers en enkele andere groepen personen met werkzaamheden die in de verplichte verzekering worden genoemd. Deze verzekering wordt beheerd door één instelling, het Nationaal Bureau voor pensioen- en invaliditeitsverzekeringen (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije), dat zijn werkzaamheden verdeelt over het centraal kantoor in Ljubljana en een aantal regionale en lokale kantoren. Het bestuur van dit Bureau bestaat uit vertegenwoordigers van de regering, vakbonden, werkgeversorganisaties, gepensioneerden, de vertegenwoordiger van arbeidsongeschikten en uit personeel van het Bureau zelf. Verplichte ziektekostenverzekering Personen die zijn verzekerd op grond van de verplichte ziektekostenverzekering hebben recht op medische verstrekkingen (gezondheidszorg) en uitkeringen, waaronder uitkeringen bij ziekte, een eenmalige uitkering bij overlijden, een (gedeeltelijke) vergoeding van de uitvaartkosten en vergoeding van de kosten van medische behandelingen buiten Slovenië. Het stelsel geldt voor werknemers, zelfstandigen, landbouwers, ontvangers van sociale uitkeringen (inclusief gepensioneerden) en andere personen die in de Republiek Slovenië wonen, evenals hun gezinsleden. Het Sloveense Ziekenfonds (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) is de enige instantie die de verplichte ziektekostenverzekering aanbiedt. Het Sloveense Ziekenfonds verricht zijn werkzaamheden vanuit regionale en lokale kantoren. Het bestuur ervan bestaat uit vertegenwoordigers van verzekerden en werkgevers. Personen kunnen zich vrijwillig bijverzekeren voor medische verstrekkingen en uitkeringen die niet volledig door de verplichte verzekering worden gedekt (verzekering voor eigen bijdragen). Werkloosheidsverzekering De werkloosheidsverzekering garandeert de uitbetaling van een werkloosheidsuitkering. Het Sloveense Arbeidsbureau (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) beschikt over een netwerk van regionale kantoren en arbeidsbureaus. Het bestuur ervan bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, vakbonden, werknemers van het Arbeidsbureau en regeringsvertegenwoordigers. Juli

5 Onder de werkloosheidsverzekering vallen ook de kosten van vervoer en verhuizing, de aanspraak op gezondheidszorg en de aanspraak op de pensioen- en invaliditeitsverzekering. De toepassing van deze twee aanspraken vindt plaats op basis van de daarvoor geldende bepalingen. Ouderschapsverzekering Uit de ouderschapsverzekering worden het ouderschapsverlof (zwangerschap, zorg voor kinderen, vaderschap en adoptie) en ouderschapsuitkeringen (zwangerschap, zorg voor kinderen, vaderschap en adoptie) betaald aan werknemers, zelfstandigen, landbouwers en bepaalde andere categorieën personen die in de Republiek Slovenië verblijven. Het stelsel beschikt over 62 regionale centra voor maatschappelijk werk (centri za socialno delo). Gezinstoelagen Gezinstoelagen zijn uitkeringen, te weten de ouderschapstoelage, de geboortetoelage, de kinderbijslag, de toelage voor grote gezinnen, de bijzondere kinderzorgtoelage en de gedeeltelijke vergoeding voor inkomensderving. Sociale bijstand Het socialezekerheidsstelsel van Slovenië kent behalve de algemene bijstand ook diverse categorale bijstandsuitkeringen. Het sociale zekerheidsstelsel Het ministerie van Arbeid, Gezin en Sociale Zaken houdt toezicht op de werkzaamheden van het Nationaal Bureau voor pensioen- en invaliditeitsverzekeringen van Slovenië, het Sloveense Arbeidsbureau en de centra voor maatschappelijk werk. De gezinstoelagen, sociale bijstand en sociale diensten worden verstrekt door regionale centra voor maatschappelijk werk. Het ministerie van Arbeid, Gezin en Sociale Zaken houdt hier toezicht op. De medische verstrekkingen en uitkeringen worden vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, in samenwerking met het Sloveense Ziekenfonds. Financiering De socialeverzekeringsstelsels van Slovenië worden gefinancierd uit sociale premies, die worden betaald door verzekerden en werkgevers. De staat heeft de grondwettelijke plicht om mogelijke verliezen van socialeverzekeringsstelsels te dekken. De werkloosheidsverzekering en de ouderschapsverzekering worden voornamelijk gefinancierd uit de begroting van de centrale overheid. De gezinstoelage en de bijstand worden volledig gefinancierd uit de begroting van de centrale overheid. Juli

6 Hoofdstuk II: Gezondheidszorg Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg? Werknemers, zelfstandigen, landbouwers, ontvangers van socialezekerheidsuitkeringen (het ouderdoms-, invaliditeits- of nabestaandenpensioen, de werkloosheidsuitkering, permanente bijstand) en personen die permanent in Slovenië verblijven en die niet uit hoofde van een andere regeling zijn verzekerd, moeten zich verplicht verzekeren tegen ziektekosten. Ook ten laste komende gezinsleden, waaronder de echtgeno(o)t(e) of samenlevende partner, kinderen en stiefkinderen en bepaalde andere personen waarvoor moet worden gezorgd, hebben recht op gezondheidszorg. In de regel is geen voorafgaand verzekeringstijdvak nodig om recht te hebben op gezondheidszorg. Enkele uitzonderingen hierop betreffen orthopedische prothesen, brillen, hoorapparaten, prothetische geneeskunde en andere medische hulpmiddelen. Wat wordt er gedekt? Deze verzekering biedt toegang tot artsen of eerstehulpcentra die een overeenkomst met het Sloveense Ziekenfonds hebben gesloten. Als iemand geen aanvullende verzekering voor eigen bijdragen heeft afgesloten, moet deze persoon krachtens de verplichte verzekering een deel van de kosten van de gezondheidszorg zelf betalen. Deze eigen bijdrage varieert van 10 tot 90 %. Voor enkele medische verstrekkingen geldt dat er geen eigen bijdrage hoeft te worden betaald. Zo hoeft er geen eigen bijdrage te worden betaald voor preventieve gezondheidszorg; de behandeling en revalidatie van kinderen; studenten (met inbegrip van geneesmiddelen die op de positieve en aanvullende lijst staan); adviesdiensten voor gezinsplanning, anticonceptie, zwangerschap en bevalling; voor sommige ernstige ziekten; spoedeisende gezondheidszorg; en enkele andere verstrekkingen. Gezondheidszorg die niet nodig is voor medische doeleinden (zoals cosmetische chirurgie), geneesmiddelen die niet op de positieve en aanvullende lijst staan en alternatieve geneeswijzen als homeopathie worden niet gedekt door de verplichte verzekering. De kosten hiervan moeten door de patiënt volledig zelf worden betaald. U kunt recht hebben op vergoeding van reiskosten, bijvoorbeeld wanneer u een arts wilt raadplegen die buiten uw woonplaats is gevestigd of wanneer u daar op advies of in opdracht van de verantwoordelijke arts naartoe moet. Als de reis meer dan twaalf uur duurt, kunnen tot een bepaald bedrag ook verblijfskosten worden vergoed. Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen? U kunt uw persoonlijke arts (huisarts, gynaecoloog, kinderarts en tandarts) vrij kiezen. Zij treden op als zogeheten poortwachters, en een specialist kan alleen worden bezocht met een verwijzing van een huisarts. Zodra de verwijzing heeft plaatsgevonden, kunnen ook de medische behandeling, de specialist en het openbare of particuliere ziekenhuis (waarmee een overeenkomst is gesloten) vrij worden gekozen. Juli

7 De namen en adressen van de openbare of particuliere artsen waarmee een overeenkomst is gesloten zijn te vinden op de website van het Sloveense Ziekenfonds: Izvajalci zdravstvenih storitev. Juli

8 Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering? Uitkeringen bij ziekte worden betaald uit de verplichte ziektekostenverzekering, als compensatie voor het tijdelijke verlies aan arbeidsvermogen van economische actieve verzekerden. Vandaar dat deze uitkeringen worden verstrekt aan werknemers, zelfstandigen, eigenaars van particuliere ondernemingen, topsporters en -schakers en landbouwers. Wat wordt er gedekt? Tijdens de eerste dertig dagen van het ziekteverzuim wordt de uitkering over het algemeen door de werkgever betaald. Er hoeven geen eerdere tijdvakken van verzekering te zijn en de hoogte van de uitkering hangt af van de oorzaak van het verzuim. Vanaf de eenendertigste dag van het verzuim wordt de ziekte-uitkering betaald door het Sloveense Ziekenfonds. In bepaalde gevallen betaalt het Sloveense Ziekenfonds de uitkering vanaf de eerste dag van het ziekteverzuim. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de verzekerde niet kan werken vanwege weefsel-, orgaan- of bloeddonatie, of vanwege de zorg voor een naast familielid; quarantaine of door een arts voorgeschreven verzorging/verpleging; en bij een beroepsziekte of arbeidsongeval. De ziekte-uitkering heeft over het algemeen een maximale duur van een jaar. Bij wijze van uitzondering, als de medische behandeling niet in dit tijdsbestek kan worden voltooid, kan deze periode worden verlengd. De uitkering kan ook worden verstrekt tot dertig dagen na de beëindiging van het arbeidscontract. De duur is beperkt als er voor een naast familielid moet worden gezorgd, zoals een kind of een echtgeno(o)t(e). In die gevallen wordt de uitkering verstrekt gedurende zeven werkdagen, en gedurende vijftien werkdagen als het gaat om kinderen die jonger zijn dan 7 jaar of die een handicap hebben. Bepaalde verlengingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld in de meest ernstige gevallen tot het kind volwassen is. De uitkering bij ziekte wordt berekend op basis van het gemiddelde maandloon of de gemiddelde premiegrondslag (bijvoorbeeld voor zelfstandigen) in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar dat de verzekerde stopt met werken. De hoogte van de ziekte-uitkering loopt uiteen van 70 tot 100 % van de berekeningsgrondslag. Zo bedraagt de uitkering 70 % bij niet-werkgerelateerd letsel gedurende de eerste 90 dagen, 80 % bij een niet-werkgerelateerde ziekte, en 100 % bij een beroepsziekte of arbeidsongeval, en bij weefsel-, orgaan- of bloeddonatie of door een arts voorgeschreven quarantaine. Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen? De uitkering bij ziekte wordt gedurende de eerste dertig dagen verstrekt op grond van een beoordeling van de arbeidsongeschiktheid of de noodzaak om voor een naast familielid te zorgen door de gekozen persoonlijke arts. Daarna, of in andere gevallen Juli

9 dat de ziekte-uitkering vanaf de eerste dag van het verzuim uit de verplichte ziektekostenverzekering wordt betaald, is een besluit van een aangewezen arts vereist. In deze gevallen is het mogelijk om bij het Sloveense Ziekenfonds beroep tegen het besluit aan te tekenen. Technisch gezien wordt de ziekte-uitkering ook vanaf de eenendertigste dag van het verzuim door de werkgever betaald. De werkgever krijgt deze kosten vergoed door het Sloveense Ziekenfonds wanneer hij of zij het Ziekenfonds een geldige en volledig ingevulde verklaring over het verlies van arbeidsvermogen en een financiële verklaring toestuurt. Juli

10 Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering? Vrouwen hebben uit hoofde van de verplichte ziektekostenverzekering recht op gezondheidszorg vóór, tijdens en na de geboorte. Het recht op ouderschapsverlof en - uitkeringen vloeit voort uit de ouderschapsverzekering. Om recht te hebben op een zwangerschaps- of vaderschapsuitkering dient u verzekerd te zijn vóór het begin van het verlof of ten minste twaalf maanden gedurende de voorafgaande drie jaar. Het zwangerschapsverlof en de bijbehorende uitkering moeten worden aangevraagd door de moeder van een kind. Alleen bij wijze van uitzondering kan de vader van het kind, een andere verzekerde die voor het kind zorgt of een adoptieouder dit doen, als de moeder is overleden, het kind heeft verlaten of niet in staat is om zelfstandig te leven en te werken. Over het algemeen hebben vaders en adoptieouders recht op bijzondere uitkeringen. Als niet aan de verzekeringsvoorwaarden is voldaan, kunt u recht hebben op een ouderschapstoelage uit hoofde van de gezinstoelageregeling. Wat wordt er gedekt? De uitkeringen/verstrekkingen van de ouderschapsverzekering bestaan uit ouderschapsverlof (zwangerschap, vaderschap, adoptie en verlof vanwege de zorg voor een kind), ouderschapsuitkeringen (zwangerschap, vaderschap, adoptie en de zorg voor een kind) en het recht om vanwege het ouderschap in deeltijd te werken. Zwangerschapsverlof Het zwangerschapsverlof duurt 105 kalenderdagen; het begint 28 dagen voor de verwachte datum van de bevalling en eindigt 77 dagen na deze datum. Na de bevalling moet verplicht zwangerschapsverlof worden opgenomen, en ongebruikte dagen vóór de bevalling kunnen niet worden overgedragen naar de periode na de geboorte van het kind. Vaderschapsverlof Vaders hebben recht op 90 dagen vaderschapsverlof, waarvan 15 dagen moeten worden gebruikt tijdens de eerste zes maanden na de geboorte van het kind. De overige 75 dagen (waarbij alleen sociale premies worden betaald) moeten worden gebruikt voordat het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. Ouderschapsverlof Na het zwangerschapsverlof kan een van de ouders ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof heeft een duur van 260 kalenderdagen en kan in bepaalde gevallen worden verlengd. Het kan bijvoorbeeld met 90 dagen worden verlengd bij de geboorte van een meerling (voor elk extra kind) of wanneer het kind speciale zorg nodig heeft. Ook kan het worden verlengd als de ouders twee of meer kinderen onder de leeftijd van 8 jaar hebben of wanneer het kind te vroeg is geboren. Juli

11 Adoptieverlof Het adoptieverlof wordt toegekend aan één of twee adoptieouder(s) zodat zij zich na de adoptie volledig aan de zorg voor het kind kunnen wijden. Het adoptieverlof duurt 150 dagen voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar en 120 dagen voor kinderen in de leeftijd van een 4 tot 10 jaar. Wanneer beide adoptieouders adoptieverlof opnemen, wordt de totale duur beperkt tot respectievelijk 150 en 120 dagen. Ouderschapsuitkeringen (moederschap, vaderschap, adoptie en de zorg voor een kind) De ouderschapsuitkering wordt verstrekt tijdens het ouderschapsverlof. Om recht te hebben op een ouderschapsuitkering is het voldoende om de dag voor het begin van het ouderschapsverlof verzekerd te zijn. Als iemand geen recht op ouderschapsverlof heeft, kan deze persoon nog steeds een ouderschapsuitkering aanvragen wanneer hij of zij in de voorafgaande drie jaar ten minste twaalf maanden verzekerd is geweest. De moederschapsuitkering bedraagt 100 % van het gemiddelde loon (of een andere berekeningsgrondslag) van de twaalf maanden voorafgaand aan de eerste aanvraag van het ouderschapsverlof. De uitkering voor de zorg voor een kind, ouderschapsuitkering en uitkering voor adoptie bedragen 90% van het salaris of andere persoonlijke grondslag gedurende de laatste 12 maanden (100% wanneer de grondslag niet hoger is dan 763,06 EUR). Bij ontbrekende maanden wordt uitgegaan van 55 % van het minimumloon. De hoogte van de ouderschapsuitkering is beperkt, uitgezonderd de hoogte van de uitkering bij zwangerschapsverlof. De ouderschapsuitkering wordt normaliter verstrekt tijdens het ouderschapsverlof. De enige uitzondering is de vaderschapsuitkering. Deze wordt slechts voor de eerste 15 dagen verstrekt. Voor de overige 75 dagen worden voor de vader van het kind alleen sociale premies (op basis van het minimumloon) betaald. Een van de ouders heeft het recht om in deeltijd te werken (niet minder dan de helft van de volledige arbeidstijd) tot het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt Deze periode kan worden verlengd wanneer het gezin twee of drie kinderen telt, totdat het jongste kind 6 jaar is. Als het gezin vier of meer kinderen telt, heeft een van de ouders het recht om de arbeidsmarkt geheel te verlaten. In geval van een gehandicapt kind kan het recht om in deeltijd te werken worden verlengd totdat het kind volwassen is. In al deze gevallen garandeert de werkgever de betaling voor het werk dat daadwerkelijk wordt verricht en worden voor het resterende deel alleen sociale premies betaald (voor de volledige arbeidstijd) uit de ouderschapsverzekering. Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen? Ouderschapsverlof en -uitkeringen kunnen worden aangevraagd bij het regionaal centrum voor maatschappelijk werk, doorgaans in de woonplaats van de moeder. De begunstigden zijn verplicht om hun werkgever in kennis te stellen van het geplande ouderschapsverlof, normaliter dertig dagen van tevoren. Als dit niet mogelijk is, moet de werkgever binnen drie dagen na de geboorte van het kind in kennis worden gesteld. Juli

12 Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen? U kunt recht hebben op een invaliditeitspensioen en uitkeringen uit de invaliditeitsverzekering als bij u invaliditeit wordt vastgesteld. Er is sprake van invaliditeit als het arbeidsvermogen van een persoon door een verandering in zijn of haar gezondheidstoestand (als gevolg van letsel of een ziekte), die niet is op te heffen door medische behandeling of door medische revalidatie, is afgenomen of tot nul is gereduceerd. De invaliditeitscommissie van het Nationaal Bureau voor pensioen- en invaliditeitsverzekeringen beoordeelt op basis van het resterende arbeidsvermogen of iemand in een van de volgende drie categorieën invaliditeit valt: 1e categorie: De verzekerde is niet meer in staat systematisch productiewerk te verrichten; 2e categorie: de arbeidsgeschiktheid van de verzekerde voor zijn of haar normale beroep is gedaald met 50 % of meer; 3e categorie: de verzekerde is niet meer in staat voltijds te werken, maar hij of zij kan wel in deeltijd bepaalde werkzaamheden verrichten, of de arbeidsgeschiktheid van de verzekerde voor zijn of haar beroep is met ten minste 50 % gedaald, of de verzekerde kan voltijds in zijn beroep werken, maar is niet meer in staat het werk dat hem of haar is toegewezen, te verrichten. Personen die het recht op een uitkering bij invaliditeit hebben verworven en jonger zijn dan 45 jaar moeten elke vijf jaar verplicht een medische keuring ondergaan. Een medische keuring kan ook na die leeftijd worden aangevraagd, of eerder dan het eind van een periode van vijf jaar, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de rechthebbende. Ook kan het zijn dat iemand die jonger dan 45 jaar is geen medische keuringen hoeft te ondergaan. Wat wordt er gedekt? Invaliditeitspensioen U kunt recht hebben op een invaliditeitspensioen indien bij u sprake is van: 1e categorie: invaliditeit van de tweede categorie als u niet in staat bent om zonder revalidatie ander werk te gaan verrichten, maar u dit niet krijgt aangeboden om de enkele reden dat u ouder bent dan 50 jaar; invaliditeit van de tweede of derde categorie als u geen geschikte baan kunt vinden of geen werk krijgt aangeboden omdat u de leeftijd van 63 (mannen) of 61 (vrouwen) jaar hebt bereikt. Als de invaliditeit is veroorzaakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte, heeft de verzekerde recht op een invaliditeitspensioen zonder dat voorafgaande tijdvakken van verzekering zijn vereist. In andere gevallen heeft hij of zij alleen recht op een invaliditeitspensioen als er een bepaalde verzekeringsdichtheid bestaat. Dit begrip wordt hieronder uitgelegd. Juli

13 De verzekering moet bijvoorbeeld ten minste een derde van de periode tussen het bereiken van de leeftijd van 20 jaar (of 23 of 26 jaar na een hogere of universitaire studie) en het ontstaan van de invaliditeit bestrijken. Wanneer de invalide persoon ouder is dan 21 jaar, maar nog geen 30 jaar is, hoeft de verzekering slechts een kwart van de periode tussen het bereiken van de leeftijd van 21 jaar en het ontstaan van de invaliditeit te bestrijken. Als de invaliditeit van de eerste categorie is ontstaan voor het bereiken van de leeftijd van 21 jaar, gelden er mildere voorwaarden. In dat geval moet de persoon op het moment dat hij of zijn invalide wordt ten minste drie maanden verzekerd zijn. De hoogte van het invaliditeitspensioen wordt vastgesteld op basis van dezelfde berekeningsgrondslag die wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van het ouderdomspensioen (gemiddeld loon in de beste achttien opeenvolgende jaren na 1970). Bij het vaststellen van het toe te passen percentage wordt rekening gehouden met de werkelijke tijdvakken van verzekering voor het pensioen en het extra (fictieve) tijdvak van verzekering voor een verzekerde die nog niet de leeftijd voor volledige pensionering (63 jaar voor mannen en 61 jaar voor vrouwen) heeft bereikt. Uitkeringen uit de invaliditeitsverzekering Uitkering bij invaliditeit De uitkering bij invaliditeit (nadomestilo za invalidnost) kan worden verstrekt aan verzekerde personen met een invaliditeit van de tweede categorie na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar en aan verzekerde personen met een invaliditeit van de derde categorie. Pensioen voor gedeeltelijke invaliditeit Een verzekerde met een invaliditeit van de derde categorie heeft recht op deeltijdwerk en een pensioen voor gedeeltelijke invaliditeit indien hij of zij niet in staat is voltijds te werken of niet voltijds kan werken zonder beroepsrevalidatie. Het pensioen voor gedeeltelijke invaliditeit wordt aangepast aan het aantal resterende werkuren dat de verzekerde blijft werken. Deze aanpassing wordt toegepast op het invaliditeitspensioen waar de ontvanger recht op zou hebben op de dag dat de invaliditeit ontstond. Dat wil zeggen dat, als iemand 4 uur per dag werkt, hij of zij recht heeft op 50% van het invaliditeitspensioen, als iemand 5 uur per dag werkt, hij of zij recht heeft op 37,5% van het invaliditeitspensioen, als iemand 6 uur per dag werkt, hij of zij recht heeft op 25% van het invaliditeitspensioen, en als iemand 7 uur per dag werkt, hij of zij recht heeft op 12,5 % van het invaliditeitspensioen. Arbeidsongeschiktheidstoelage De arbeidsongeschiktheidstoelage (invalidnina) is een maandelijkse uitkering aan de verzekerde of de pensioengerechtigde vanwege een lichamelijke handicap die tijdens de verzekerings- of pensioenperiode is ontstaan. Het is niet nodig dat de lichamelijke handicap invaliditeit veroorzaakt. De hoogte van de arbeidsongeschiktheidstoelage hangt af van de oorzaak van de lichamelijke beperking en de mate daarvan (er zijn acht gradaties). Als de handicap is Juli

14 veroorzaakt door een niet-werkgerelateerde ziekte of niet-werkgerelateerd letsel, moet de handicap ten minste 50 % bedragen om voor een arbeidsongeschiktheidstoelage in aanmerking te komen. Voor deze toelage is dezelfde verzekeringsperiode vereist als voor het invaliditeitspensioen. Beroepsrevalidatie Beroepsrevalidatie wordt door de werkgever georganiseerd, in samenwerking met het Nationaal Bureau voor pensioen- en invaliditeitsverzekeringen, dat ook de kosten betaalt. De uitkering voor beroepsrevalidatie (nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije) wordt verstrekt voor de periode tussen de verwerving van het recht op beroepsrevalidatie en de voltooiing daarvan. Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen? Het verlies van arbeidsvermogen en de mate daarvan, lichamelijke beperkingen en de noodzaak van verstrekking van andere invaliditeitsuitkeringen worden in eerste en tweede instantie beoordeeld door gespecialiseerde artsen of invaliditeitscommissies. De individuele deskundigen en invaliditeitscommissies verrichten hun werkzaamheden voor het Nationaal Bureau voor pensioen- en invaliditeitsverzekeringen. Juli

15 Hoofdstuk VI: Ouderdomspensioenen en -uitkeringen Wie komt in aanmerking voor een ouderdomspensioen? Ouderdomspensioen Het recht op ouderdomspensioen hangt af van de leeftijd en het geslacht van de verzekerde en van de duur van de verzekeringsperiode die is opgebouwd door premiebetaling. Deze voorwaarden verschillen afhankelijk van het geslacht van de verzekerde. Er bestaat recht op een ouderdomspensioen als: de verzekerde 58 jaar is en 40 (mannen) of 38 (vrouwen) jaar premies voor het ouderdomspensioen heeft betaald. Deze minimumvoorwaarden voor vrouwen zullen van toepassing worden na een overgangsperiode die in 2014 eindigt; of de verzekerde 63 (mannen) of 61 (vrouwen) jaar is en 20 jaar premies voor het ouderdomspensioen heeft betaald; of de verzekerde 65 (mannen) of 63 (vrouwen) jaar is en de verzekeringsperiode ten minste 15 jaar is. De verzekeringsperiode voor het pensioen omvat gecrediteerde premievrije perioden, zoals voltooide studies in het hoger of universitair onderwijs en postdoctorale studies, militaire dienst, opleidingen voor ondersteunende politie-eenheden en de tijd dat iemand bij het arbeidsbureau staat ingeschreven. Afgezien van deze perioden omvat de verzekeringsperiode alleen perioden waarin premie is betaald. De minimumpensioenleeftijd kan in bepaalde gevallen worden verlaagd. Zo kan deze leeftijd worden verlaagd voor bepaalde perioden waarin een kind of kinderen worden opgevoed of voor vrouwen die tussen hun vijftiende en achttiende hebben gewerkt. Vandaar dat de minimumpensioenleeftijd voor vrouwen 55 jaar is en voor mannen 58 jaar. Wat wordt er gedekt? Ouderdomspensioen De hoogte van het ouderdomspensioen wordt berekend als percentage van de berekeningsgrondslag van het pensioen. In deze grondslag wordt uitgegaan van de best betaalde achttien achtereenvolgende jaren sinds Er is zowel een minimum als een maximum voor de pensioenberekeningsgrondslag vastgesteld. Het percentage hangt af van het geslacht, en is iets hoger voor vrouwen dan voor mannen, en van de duur van de pensioenperiode. Zo bedraagt het ouderdomspensioen voor personen met een verzekeringsperiode van 40 jaar (mannen) of 38 jaar (vrouwen) 72,5 % van de pensioenberekeningsgrondslag. Er is geen maximumpercentage vastgesteld. Verzekerde personen worden feitelijk gestimuleerd om langer te werken en de pensionering uit te stellen. Als een verzekerde langer werkt dan de volledige arbeidsperiode (40 of 38 jaar) of met pensioen gaat bij het bereiken van de volledige pensioenleeftijd (63 jaar voor mannen en 61 jaar voor vrouwen), wordt een berekeningsbonus (een bepaald extra Juli

16 percentage) toegekend. Aftrek (van een malus) is ook mogelijk, namelijk als de persoon met pensioen gaat voor het bereiken van de volledige pensioenleeftijd. Deeltijdpensionering Wanneer u reeds in aanmerking komt voor een ouderdomspensioen, hebt u recht op deeltijdpensionering. Voorwaarde daarvoor is dat u niet meer dan de helft van de volledige werkweek werkt (of als zelfstandige activiteiten ontplooit). Ongeacht de verlaging, bedraagt een gedeeltelijk pensioen altijd de helft van het ouderdomspensioen waarop u recht zou hebben gehad indien u met volledig pensioen zou zijn gegaan. Jaarlijkse toelage Gepensioneerden hebben recht op een in één keer uit te keren jaarlijkse toelage (letni dodatek), die twee verschillende hoogten kan hebben, afhankelijk van de hoogte van het pensioen. Het is iets hoger voor personen met een wat lager pensioen. Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen? Aanvragen moeten worden ingediend bij het kantoor van het Nationaal Bureau voor pensioen- en invaliditeitsverzekeringen in de plaats waar u het laatst verzekerd was. Juli

17 Hoofdstuk VII: Nabestaandenpensioenen Wie komt in aanmerking voor een nabestaandenpensioen? Er zijn algemene en bijzondere voorwaarden om in aanmerking te komen voor het nabestaandenpensioen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overleden verzekerde en de bijzondere op de weduwe/weduwnaar en andere familieleden. Algemene voorwaarden met betrekking tot de overledene Nabestaanden kunnen recht hebben op een nabestaandenpensioen als de overledene: een verzekeringsperiode van ten minste vijf jaar of een pensioenverzekeringsperiode van ten minste tien jaar (inclusief gecrediteerde premievrije perioden) heeft opgebouwd; de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ouderdoms- of invaliditeitspensioen heeft vervuld; of reeds een ouderdoms- of invaliditeitspensioen of een andere uitkering vanwege invaliditeit ontving. Bijzondere voorwaarden voor een weduwe- of weduwnaarspensioen De volgende personen kunnen recht hebben op een weduwe- of weduwnaarspensioen (vdovska pokojnina): De langstlevende echtgeno(o)t(e), de samenlevende partner (als het samenleven ten minste drie jaar heeft geduurd, of ten minste een jaar als er een gemeenschappelijk kind is) en de ten laste van de overledene komende gescheiden ex-echtgeno(o)t(e). Zij kunnen recht hebben op een weduwe- of weduwnaarspensioen indien zij een bepaalde leeftijd hebben bereikt, bijvoorbeeld 53 jaar; als ze pas 48 jaar zijn, wordt de betaling uitgesteld totdat de rechthebbende de leeftijd van 53 jaar heeft bereikt (deze leeftijden worden verlaagd als de weduwe of weduwnaar niet verzekerd is ten tijde van het overlijden van de verzekerde); volledig arbeidsongeschikt zijn of binnen een jaar na het overlijden arbeidsongeschikt worden, ongeacht hun leeftijd; of achterblijven met een kind dat recht heeft op een gezinspensioen (družinska pokojnina) en een plicht hebben om voor het kind te zorgen, of een dergelijk kind binnen driehonderd dagen na het overlijden wordt geboren. Bijzondere voorwaarden voor het gezinspensioen De volgende personen kunnen recht hebben op een gezinspensioen (družinska pokojnina) vanwege het overlijden van een verzekerde: de kinderen (geboren in of buiten het huwelijk, of geadopteerd) van de overleden verzekerde; stiefkinderen, kleinkinderen of andere weeskinderen die door de overledene werden onderhouden; de ouders (vader en moeder, stiefvader en stiefmoeder) en adoptieouders van de overledene, als ze ten tijde van het overlijden door de overledene werden onderhouden; Juli

18 de broers en zussen van de overledene, als ze door de overledene werden onderhouden en geen andere middelen van bestaan hebben. Kinderen hebben recht op het nabestaandenpensioen totdat ze 15 jaar worden, of 18 jaar als ze als werkloos geregistreerd staan, of tot aan het einde van hun studie (te bewijzen met een onderwijsverklaring), maar uiterlijk tot de leeftijd van 26 jaar. Een kind dat volledig arbeidsongeschikt wordt terwijl het nog recht heeft op een nabestaandenpensioen, blijft recht hebben op dit pensioen zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt. Ouders die ten tijde van het overlijden door de overledene werden onderhouden, hebben recht op het gezinspensioen als ze de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt of als ze een handicap hebben en niet kunnen werken. Broers en zussen van de overleden verzekerde voor wie de verzekerde tot zijn of haar dood heeft gezorgd, hebben recht op een gezinspensioen als ze voldoen aan de voorwaarden voor de kinderen of die voor de ouders. Uitkering bij overlijden en vergoeding van uitvaartkosten Beide zijn rechten uit hoofde van de verplichte ziektekostenverzekering en zijn afhankelijk van een bepaalde voorafgaande verzekeringsperiode. Ze moeten binnen zes maanden na het overlijden van de verzekerde worden aangevraagd. De uitkering bij overlijden (posmrtnina) is een eenmalige uitkering aan gezinsleden van de overledene verzekerde die door hem of haar werden onderhouden. Als ze een verplichte ziektekostenverzekering als zijn of haar gezinsleden hadden, wordt aangenomen dat ze financieel afhankelijk van de overledene waren. De persoon die de uitvaart van de overleden verzekerde heeft betaald, krijgt de uitvaartkosten (pogrebnina) (gedeeltelijk) vergoed. Wat wordt er gedekt? Weduwe- of weduwnaarspensioen Het weduwe- of weduwnaarspensioen bedraagt 70 % van het ouderdoms- of invaliditeitspensioen van de overleden verzekerde of van het pensioen waarop de overleden verzekerde op het moment van zijn overlijden recht zou hebben gehad. Een weduwe of weduwnaar die recht heeft op een eigen pensioen heeft daarnaast recht op 15 % van het weduwe- of weduwnaarspensioen, tot een bepaalde limiet. De som van beide pensioenen mag de hoogte van een ouderdomspensioen voor een man met de hoogste berekeningsgrondslag bij een veertigjarige periode van premiebetaling niet overschrijden. Als een weduwe of weduwnaar recht heeft op verschillende pensioenen, kan hij of zij het gunstigste (ofwel het hoogste) pensioen kiezen. Dezelfde regels zijn van toepassing op een gescheiden ex-echtgeno(o)t(e) die het recht had om door de overleden verzekerde te worden onderhouden tot zijn of haar overlijden. Als de overleden verzekerde was hertrouwd, maar zijn of haar voormalige echtgeno(o)t(e) was blijven onderhouden, worden de laatste echtgeno(o)t(e) en alle ex-echtgenoten als medebegunstigden behandeld. Juli

19 Gezinspensioen Het percentage van het gezinspensioen hangt af van het aantal rechthebbenden, en wel als volgt: als er één gezinslid is, is bedraagt het gezinspensioen 70 % van het pensioen van de overleden verzekerde; bij twee leden bedraagt het 80 %; bij drie leden 90 %; en bij vier of meer gezinsleden bedraagt het gezinspensioen 100 % van het pensioen dat de overleden verzekerde genoot op het moment van zijn of haar overlijden. Elk kind dat beide ouders heeft verloren, heeft naast het gezinspensioen van een van de ouders recht op 30 % van de pensioenberekeningsgrondslag van de andere ouder (tot een bepaalde limiet). Het totale bedrag van de aanvullende uitkeringen van alle kinderen mag echter niet hoger zijn dan 100 % van de pensioenberekeningsgrondslag van de andere ouder. Premie Een weduwe/weduwnaar die niet aan de voorwaarden voor een weduwe- of weduwnaarspensioen voldoet en die geen werknemer of zelfstandige is en daarom niet verplicht verzekerd is, heeft recht op een premie (odpravnina) van zes maandelijkse bedragen die gelijk zijn aan wat hij of zij zou hebben ontvangen als hij of zij recht zou hebben gehad op een weduwe- of weduwnaarspensioen. Onderhoudsuitkering De onderhoudsuitkering (oskrbnina) kan worden aangevraagd nadat het recht op een premie is uitgeput en is bedoeld om personen minimale middelen van bestaan te verstrekken. Wat moet u doen om een nabestaandenpensioen te krijgen? Aanvragen moeten worden ingediend bij het kantoor van het Nationaal Bureau voor pensioen- en invaliditeitsverzekeringen in de plaats waar de overledene het laatst verzekerd was. De uitkering bij overlijden en de vergoeding van de uitvaartkosten moeten worden aangevraagd bij het lokale kantoor van het Sloveense Ziekenfonds. De vergoeding van de uitvaartkosten kan ook worden aangevraagd bij de overheidsinstelling die de uitvaart heeft verzorgd, als daarover een overeenkomst met het Sloveense Ziekenfonds is gesloten. Juli

20 Hoofdstuk VIII: Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten Wie komt in aanmerking voor uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten? Er bestaat geen specifiek socialeverzekeringsstelsel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Deze risico s worden gedekt door de verplichte ziektekostenverzekering in geval van kortdurende arbeidsongeschiktheid, en door de verplichte pensioen- en invaliditeitsverzekering in geval van invaliditeit of overlijden van de verzekerde. Een arbeidsongeval is een ongeval dat gebeurt tijdens het werk of naar aanleiding daarvan, met inbegrip van de reis tussen de woning van de werknemer en de werkplek. Er bestaat een lijst van beroepsziekten. Als de ziekte niet op de lijst staat, wordt deze niet als beroepsziekte beschouwd. Wat wordt er gedekt? In geval van een arbeidsongeval of een beroepsziekte worden alle kosten van acute medische behandeling en medische revalidatie gedekt door de verplichte ziektekostenverzekering. De verzekerde hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wanneer de kortdurende arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een arbeidsongeval of een beroepsziekte, zal de ziekte-uitkering, die eerst door de werkgever en vervolgens door het Sloveense Ziekenfonds wordt betaald, 100 % van de berekeningsgrondslag bedragen. Bovendien zal de verzekerde ook nadat het arbeidscontract is verlopen de uitkering blijven ontvangen, totdat hij of zij weer kan werken. In geval van invaliditeit die is veroorzaakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte is geen voorafgaand verzekeringstijdvak nodig om in aanmerking te komen voor een invaliditeitspensioen of arbeidsongeschiktheidstoelage. Ook is een lagere mate van lichamelijke beperking (30 %) voldoende om recht op een arbeidsongeschiktheidstoelage te hebben. Niet alleen de toegang tot deze uitkeringen is gunstiger, maar ook het toepassingsgebied van de uitkeringen. Zo wordt het invaliditeitspensioen berekend alsof de verzekerde de volledige economisch actieve periode (40 jaar voor mannen en 38 jaar voor vrouwen) heeft gewerkt en is de arbeidsongeschiktheidstoelage hoger. Bij overlijden ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte is geen tijdvak van pensioenverzekering vereist om recht te hebben op een nabestaandenpensioen, terwijl deze anders door de overleden verzekerde had moeten zijn voltooid. Juli

21 Wat moet u doen om een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval en beroepsziekte te krijgen? Gezondheidszorg wordt verstrekt door de gekozen persoonlijke arts of door een andere arts wanneer dringend medische behandeling nodig is. De uitkering bij ziekte wordt door de werkgever betaald (en wordt door het Sloveense Ziekenfonds vergoed voor de benodigde duur na dertig dagen). Uitkeringen bij invaliditeit of overlijden van de verzekerde moeten worden aangevraagd bij het kantoor van het Nationaal Bureau voor pensioen- en invaliditeitsverzekeringen waar de persoon is verzekerd of de overledene het laatst was verzekerd. De mate van invaliditeit of lichamelijke beperking wordt beoordeeld door de bevoegde invaliditeitscommissie. Juli

22 Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen Wie komt in aanmerking voor een gezinstoelage? Gezinstoelagen bestaan uit uitkeringen die worden verstrekt bij de geboorte van een kind en voor de opvoeding van het kind, en bijzondere uitkeringen voor kinderen met een handicap. Oudertoelage De oudertoelage (starševski dodatek) is bedoeld als financiële bijstand aan ouders die geen recht hebben op een ouderschapsuitkering uit hoofde van de ouderschapsverzekering. De oudertoelage wordt voor een periode van een jaar na de geboorte van het kind uitgekeerd. In de regel heeft de moeder de eerste 77 dagen na de geboorte recht op de toelage. In bepaalde uitzonderlijke gevallen kan de vader of een andere persoon aanspraak maken op de oudertoelage gedurende de 77 dagen die volgen op de geboorte. Na 77 dagen kan dit recht worden uitgeoefend door een van beide ouders, de moeder of de vader, conform een schriftelijke overeenkomst tussen hen beiden. Om voor deze toelage in aanmerking te komen, dienen beiden de gekozen ouder (of een andere persoon die het kind ondersteunt) en het kind zelf EU-burgers te zijn en permanent in Slovenië te verblijven. Bovendien mag er geen overlapping met andere uitkeringen zijn. Geboortetoelage De geboortetoelage (pomoč ob rojstvu otroka) is een eenmalige uitkering voor het kopen van kleding en andere benodigdheden voor een baby waarvan de vader of moeder permanent in Slovenië verblijft. Kinderbijslag De kinderbijslag (otroški dodatek) wordt uitgekeerd om ouders financieel te ondersteunen in verband met het onderhoud en het onderwijs of de opleiding van een kind. De voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat het inkomen per gezinslid onder 64 % van het gemiddelde loon in Slovenië ligt. Bovendien moet het kind geregistreerd staan als woonachtig in Slovenië. De kinderbijslag wordt uitgekeerd aan een van de ouders van kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Toelage voor grote gezinnen De toelage voor grote gezinnen (dodatek za veliko družino) is een jaarlijkse uitkering voor gezinnen met drie of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar (of 26 jaar als ze een voltijdse studie of opleiding volgen) en die een gemiddeld maandinkomen per persoon hebben dat niet hoger is dan 64 % van het gemiddelde nettoloon. De toelage voor grote gezinnen wordt aan een van de ouders uitbetaald als deze permanent samenleeft met de kinderen. Juli

23 Bijzondere kinderzorgtoelage De bijzondere zorgtoelage (dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo) is een uitkering die bedoeld is als dekking van een deel van de toegenomen kosten van een gezin met een kind dat speciale zorg nodig heeft. Deze toelage wordt aan een van de ouders uitbetaald als het kind Sloveens staatsburger (of EU-burger) is en zijn of haar vaste woonplaats in de Republiek Slovenië heeft. De bijzondere zorgtoelage wordt verstrekt op basis van een advies van een speciale medische raad en wordt uitgekeerd totdat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt of een voltijdse studie of opleiding volgt. Bij wijze van uitzondering kan de bijzondere zorgtoelage worden uitgekeerd voor kinderen waarvoor door anderen wordt gezorgd, bijvoorbeeld wanneer ze intern in een school of in een pleeggezin wonen. Gedeeltelijke vergoeding wegens inkomensderving De gedeeltelijke vergoeding wegens inkomensderving (delno plačilo za izgubljeni dohodek) wordt uitgekeerd aan een ouder die is gestopt met werken of minder is gaan werken om voor zijn of haar kind met een ernstige lichamelijke of geestelijke handicap te kunnen zorgen. De voorwaarden zijn dat de ouder en het kind permanent in Slovenië wonen en EU-burger zijn. Wat wordt er gedekt? De oudertoelage heeft de vorm van een vast maandelijks bedrag, dat 55 % van het minimumloon (d.w.z. 196,49 EUR) bedraagt. De geboortetoelage bedraagt 64 % van het minimumloon (d.w.z. 280,75 EUR). In plaats van de geboortetoelage kunnen de ouders kiezen voor een babyuitzet (pakket met babyspullen) die een gelijke waarde hebben als de geboortetoelage. De hoogte van de kinderbijslag hangt af van het gezinsinkomen (hoe lager het inkomen, hoe hoger de kinderbijslag) en het aantal kinderen dat het gezin telt. Het bedrag wordt verhoogd met 10 % voor eenoudergezinnen en met 20 % voor kinderen die nog niet naar school gaan en ook niet naar de kleuterschool gaan. De toelage voor grote gezinnen bedraagt 393,46 EUR voor een gezin met drie kinderen. De toelage is hoger voor gezinnen met vier of meer kinderen (479,83 EUR). De bijzondere kinderbijslag neemt de vorm aan van een maandelijkse toelage (101,05 EUR). De bijzondere kinderbijslag wordt verdubbeld (tot 202,17 EUR) voor kinderen met een ernstige lichamelijke of geestelijke handicap. De maandelijkse gedeeltelijke vergoeding wegens inkomensderving is gelijk aan het nationale minimumloon (748,10 EUR, of 572,27 EUR na belastingen en premies). Als de ouder in deeltijd gaat werken, wordt de vergoeding dienovereenkomstig aangepast en uitgekeerd als een percentage van het minimumloon. Wat moet u doen om een gezinstoelage te krijgen? Gezinstoelagen moeten worden aangevraagd bij de regionale centra voor maatschappelijk werk. Rechthebbenden dienen hun aanvraag 30 dagen voor de verwachte bevallingsdatum of uiterlijk 30 dagen na de geboorte van het kind in te Juli

24 dienen. De geboortetoelage moet binnen zestig dagen na de geboorte van het kind worden aangevraagd. Gebeurt dit niet, dan komt het recht te vervallen. De kinderbijslag kan worden aangevraagd door het kind zelf als hij of zij ten minste 18 jaar is. In dat geval wordt de kinderbijslag voor het eerste kind uitgekeerd, ongeacht het werkelijke aantal kinderen in het gezin. De kinderbijslag wordt toegekend voor een jaar en dient binnen 90 dagen na de geboorte van het kind te worden aangevraagd. Daarna kan de kinderbijslag alleen worden uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aanvraag is ingediend. Als de rechthebbende de kinderbijslag ononderbroken wil ontvangen, moet deze een nieuwe aanvraag indienen in de maand waarin het besluit voor toekenning van kinderbijslag afloopt. De toelage voor grote gezinnen moet vóór 15 juli van elk jaar worden aangevraagd. Als de aanvraag na genoemde datum wordt ingediend, is het niet meer mogelijk om de toelage te krijgen. De toelage kan op initiatief van het centrum voor maatschappelijk werk worden toegekend als het gezin recht heeft op kinderbijslag. De bijzondere kinderbijslag moet binnen negentig dagen na de geboorte van het kind worden aangevraagd. Na deze termijn wordt de bijzondere bijslag toegekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de indiening van de aanvraag. Juli

25 Hoofdstuk X: Werkloosheid Wie komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering? De werkloosheidsuitkering (nadomestilo za primer brezposelnosti) kan worden uitgekeerd aan werknemers en zelfstandigen die verplicht verzekerd zijn tegen het risico op werkloosheid. De werkloosheid moet onvrijwillig zijn en mag niet een bewuste keuze of de fout van de verzekerde zijn. Aanvullende voorwaarden zijn dat de verzekerde: gedurende ten minste 9 van de 24 laatste maanden in loondienst was; geschikt werk moet accepteren (als er geschikt werk beschikbaar is, wordt er geen werkloosheidsuitkering verstrekt); na een bepaalde periode moet, behalve geschikt werk, ook werk op één niveau lager worden geaccepteerd; zich binnen dertig dagen na de beëindiging van het dienstverband heeft ingeschreven bij het Sloveense Arbeidsbureau; arbeidsgeschikt is; actief naar werk zoekt; een leeftijd tussen 15 en 65 jaar heeft. Wat wordt er gedekt? Een werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van gemiddelde maandelijkse inkomsten (zonder bovengrens en inclusief inkomensvervangende tegemoetkomingen) die in de afgelopen 12 maanden zijn ontvangen vóór de beëindiging van een arbeidsovereenkomst. De eerste drie maanden bedraagt de werkloosheidsuitkering 80 % van de berekeningsgrondslag. Tussen de vierde en twaalfde maand is het 60 % van de berekeningsgrondslag, en daarna 50 %. De uitkering kan niet lager zijn dan 350 EUR en niet hoger dan 892, 50 EUR. De duur van de werkloosheidsuitkering wordt beïnvloed door de lengte van de voorafgaande verzekeringsperiode. De uitkering wordt betaald gedurende: drie maanden bij een verzekeringsperiode van 9 maanden tot 5 jaar, zes maanden bij een verzekeringsperiode van 5 tot 15 jaar, negen maanden bij een verzekeringsperiode van 15 tot 25 jaar, twaalf maanden bij een verzekeringsperiode van meer dan 25 jaar, 19 maanden voor verzekerden ouder dan 50 jaar met een verzekeringsperiode van meer dan 25 jaar, 25 maanden voor verzekerden ouder dan 55 jaar met een verzekeringsperiode van meer dan 25 jaar. Daarnaast betaalt het Sloveense Arbeidsbureau de premies voor de pensioen- en invaliditeitsverzekering voor een periode van maximaal een jaar totdat aan de voorwaarden voor pensionering wordt voldaan. Juli

Uw socialezekerheidsrechten. in Slowakije

Uw socialezekerheidsrechten. in Slowakije Uw socialezekerheidsrechten in Slowakije De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

Titel V. De overzeese sociale zekerheid

Titel V. De overzeese sociale zekerheid Titel V. De overzeese sociale zekerheid De twee socialezekerheidsstelsels die door de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) worden beheerd, vallen dan wel onder de Belgische binnenlandse wetten, toch

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 december 2006 (OR. en) 2005/0258 (COD) PE-CONS 3669/06 SOC 549 CODEC 1331 OC 898 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE BIJLAGE VI (SOCIALE ZEKERHEID) BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE laatstelijk gewijzigd door Besluit 188/2014 van het Gemengd Comité van 25 september 2014 (PB L 202 van 30 juli

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Malta

Uw socialezekerheidsrechten. in Malta Uw socialezekerheidsrechten in Malta De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief

Expat Pakket Collectief Expat pakket collectief Informatie voor de werkgever Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd 2 Expat Pakket Collectief Uw werknemers grenzeloos goed verzekerd Heeft u werknemers

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN (artikel 67 van het Statuut en artikel 3 van bijlage VII) INFORMATIENOTA 1. WIE HEEFT RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE? Schooltoelage "A" (kleuteronderwijs): Deze schooltoelage

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling

Regeling Anw-aanvulling Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds van PostNL en TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioenpostnl.nl

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 mei 2011 (OR. en) 8900/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0245 (NLE) EEE 14 SOC 334 MI 197

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 mei 2011 (OR. en) 8900/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0245 (NLE) EEE 14 SOC 334 MI 197 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 mei 2011 (OR. en) 8900/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0245 (NLE) EEE 14 SOC 334 MI 197 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Inhoud Wanneer is uw werknemer in Duitsland verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? 2 Waar betaalt u de sociale

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Griekenland

Uw socialezekerheidsrechten. in Griekenland Uw socialezekerheidsrechten in Griekenland De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0054

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument EP-PE_TC1-COD(2007)0054 EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Geconsolideerd wetgevingsdocument 15.1.2008 EP-PE_TC1-COD(2007)0054 ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 15 januari 2008 met het oog op

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Gezinsbijslag in 15 vragen

Gezinsbijslag in 15 vragen Gezinsbijslag in 15 vragen 1. Wat is gezinsbijslag? Gezinsbijslag omvat: - het kraamgeld dat eenmalig wordt uitbetaald bij de geboorte - de adoptiepremie die eenmaal wordt uitbetaald bij de adoptie - de

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Finland

Uw socialezekerheidsrechten. in Finland Uw socialezekerheidsrechten in Finland De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Bulgarije

Uw socialezekerheidsrechten. in Bulgarije Uw socialezekerheidsrechten in Bulgarije De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Tsjechië

Uw socialezekerheidsrechten. in Tsjechië Uw socialezekerheidsrechten in Tsjechië De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Ijsland

Uw socialezekerheidsrechten. in Ijsland Uw socialezekerheidsrechten in Ijsland De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België

Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Zwangerschaps- en ouderschapsverlof Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Hoeveel moederschapsverlof krijgt u? 2 Welke uitkering krijgt u? 2 Hoe vraagt u de uitkering aan? 2 Wat als 3 Hoeveel ouderschapsverlof

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Estland

Uw socialezekerheidsrechten. in Estland Uw socialezekerheidsrechten in Estland De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017

Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Datum van inontvangstneming : 07/07/2017 Vertaling C-322/17-1 Zaak C-322/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 mei 2017 Verwijzende rechter: High Court (Ierland) Datum van de

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Polen

Uw socialezekerheidsrechten. in Polen Uw socialezekerheidsrechten in Polen De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds

Regeling Anw-aanvulling. Een verzekering tegen het Anw-hiaat. De Algemene nabestaandenwet. De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds Regeling Anw-aanvulling Een verzekering tegen het Anw-hiaat De Algemene nabestaandenwet (Anw) De verzekering tegen het Anw-hiaat bij het pensioenfonds TNT Express 4 6 Meer weten? www.pensioentntexpress.nl

Nadere informatie

BIJLAGE. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 BIJLAGE Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende

Nadere informatie

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof

Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg. Toelichting op verschillende vormen van verlof Verlof uit de Wet Arbeid en Zorg Toelichting op verschillende vormen van verlof 29 mei 2017 Verlof op basis van wet en cao De Wet arbeid en zorg (Wazo) heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te

Nadere informatie

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Inhoud Mutterschaftsgeld 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Elternzeit 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 4 Kindergeld 4 Kinderbijslag 5 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STICHTING WENCKEBACHFONDS 2016. Inhoudsopgave. 1. Algemene bepalingen

RICHTLIJNEN STICHTING WENCKEBACHFONDS 2016. Inhoudsopgave. 1. Algemene bepalingen RICHTLIJNEN STICHTING WENCKEBACHFONDS 2016 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Regelmatig voorkomende vormen van bijstand 2.1 Gezinsverzorging en gezinshulp 2.2 Verzuim 2.3 Verandering van dienst 2.4

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Zwitserland

Uw socialezekerheidsrechten. in Zwitserland Uw socialezekerheidsrechten in Zwitserland De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING

UITVOERINGSREGLEMENT VOORTZETTING PENSIOENOPBOUW BIJ WERKLOOSHEID 1999 DE STICHTING FINANCIERING VOORTZETTING PENSIOENVERZEKERING Op grond van het Bijdragereglement 1999 van de Stichting FVP kunnen werkloze werknemers of hun nabestaanden onder voorwaarden aanspraak maken op een bijdrage voor de voortzetting van de pensioenopbouw

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling

Ik ben zwanger en zelfstandige. Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Ik ben zwanger en zelfstandige Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Re-integratie en tijdelijk inkomen Vanuit de gedachte Werk boven Uitkering stimuleert UWV deelname aan het arbeidsproces. Is werken

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 30 maart 2007 bij de Raad ingediend.

1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 30 maart 2007 bij de Raad ingediend. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 mei 2007 (15.05) (OR. en) 9351/07 Interinstitutioneel dossier: 2007/0054 (COD) SOC 193 CODEC 476 VERSLAG van: aan: nr. Comv.: Betreft: de Groep sociale vraagstukken

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in België

Uw socialezekerheidsrechten. in België Uw socialezekerheidsrechten in België De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden Uw socialezekerheidsrechten in Zweden De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/02/2013

Datum van inontvangstneming : 22/02/2013 Datum van inontvangstneming : 22/02/2013 Vertaling C-32/13-1 Zaak C-32/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 januari 2013 Verwijzende rechter: Sozialgericht Nürnberg (Duitsland)

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Denemarken

Uw socialezekerheidsrechten. in Denemarken Uw socialezekerheidsrechten in Denemarken De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen

Partner- en Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

Ik ben zelfstandige en zwanger

Ik ben zelfstandige en zwanger uwv.nl werk.nl Ik ben zelfstandige en zwanger Uw inkomen bij zwangerschap en bevalling Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE LEDEN

MEDEDELING AAN DE LEDEN EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie verzoekschriften 27.3.2013 MEDEDELING AAN DE LEDEN Betreft: Verzoekschrift 0820/2011, ingediend door J. A. A. Huijsman (Nederlandse nationaliteit), over recht op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1

(B.Vl.Reg. 20.I.1993) (B.Vl.Reg. 19.I.1994) (B.S. 27.IV.1990, err. B.S. 11.IX.1990)1 BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 MAART 1990 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning, van het bedrag en van de betalingsmodaliteiten van de uitkeringen en het aanvullend loon van de gehandicapten

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001

sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 Uitgegeven door het Algemeen Christelijk Vakverbond, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel - Afgiftekantoor Brussel X sociale bijdragen en sociale uitkeringen op 1 juni 2001 taux et montants en droit du travail

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1

Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1 Bijlage Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1 1. Begrippen Arbeidsongeschiktheid In deze voorwaarden is iemand arbeidsongeschikt als deze persoon voor tenminste 35% arbeidsongeschikt

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie