Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 12, Winter 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 12, Winter 2009"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief nummer 12, Winter 2009 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom Bodhgaya, in Bihar, de meest arme deelstaat van India, te verbeteren. In samenwerking met de Indiase Non Gouvernementele Organisatie Nav Bharat Jagriti Kendra wordt een kinderhuiscomplex voor deze kinderen gerealiseerd. Opvang, basisgezondheidszorg, onderwijs en opleiding staan daarbij centraal. In overeenstemming met de plaatselijke cultuur heeft het kinderhuiscomplex de naam gekregen Lord Buddha Home for Children. Van het bestuur Het jaar 2009 loopt al weer ten einde. Voor velen een tijd van feest en bezinning, voor het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya weer tijd voor een terugblik op het afgelopen half jaar en het uitzetten van beleid voor het komende jaar. Wat is er weer veel gebeurd en wat staat er, mede, dank zij uw hulp, weer veel op stapel! In deze nieuwsbrief willen we u daar graag over informeren. Allereerst kunt u kennis maken met onze nieuwe voorzitter: prof. mr. Peter Tak. Hij neemt de touwtjes over van Ed Peters, die, ondanks zijn drukke werkzaamheden, twee jaar lang het voorzitterschap ad interim heeft vervuld. We kijken samen met u terug op een geslaagd lustrumfeest. Verder veel aandacht voor het bezoek van onze bestuursleden aan het project met daaraan gekoppeld een vrienden/donateursreis naar het Lord Buddha Home for Children. Een indrukwekkende reis en de eerste aanmeldingen voor een volgende reis zitten al in portefeuille. Als bestuur zijn we blij met de goede naam en faam van het Lord Buddha Home for Children in India en met de waardering van ons werk in Nederland, getuige het feit dat steeds meer fondsen, bedrijven en particulieren ons werk een warm hart toedragen en dit onderstrepen met een donatie in geld of anderszins. Hartelijk dank voor al uw steun en vertrouwen, want zonder uw hulp zou het ons niet lukken het Lord Buddha Home for Children verder uit te bouwen en te financieren tot het op eigen benen kan staan. Dat laatste is immers de uiteindelijke doelstelling! Mede namens de kinderen, hun moeders, de stafleden en de directie van Nav Bharat Jagriti Kendra wensen wij u een vredig Kerstfeest toe en alle goeds voor uzelf en al de uwen! En daarna een goede jaarwisseling, met de beste wensen voor Hilde Kuiper op het lustrumfeest in gesprek met de nieuwe voorzitter, Peter Tak. Stichting Kinderhulp Bodhgaya

2 De nieuwe voorzitter stelt zich voor De gasten die op ons lustrum waren, weten het al: tijdens de high tea werd onze nieuwe voorzitter, prof. mr. Peter Tak aan hen voorgesteld. In deze nieuwsbrief is Peter Tak zelf aan het woord over zijn benoeming: Op 1 januari 2009 nam ik als hoogleraar afscheid van de Radboud Universiteit. Ofschoon ik niet van plan was helemaal met mijn werk te stoppen, althans niet direct na mijn pensionering, vielen er wel een aantal verplichtingen weg en kwam er tijd vrij. Ik had mij voorgenomen om die tijd in te zetten voor maatschappelijk relevante aangelegenheden. Als men zoiets vertelt aan vrienden en bekenden, komen er direct uitnodigingen om toe te treden tot besturen of commissies. Dat gebeurde ook bij mij. Ik werd gevraagd als voorzitter van Justitia en Pax, een organisatie binnen de katholieke kerk, die zich inzet voor de verbetering van de positie van onderdrukten en rechtelozen. Ongeveer tegelijkertijd werd ik benaderd om het voorzitterschap van de Stichting Kinderhulp Bodhgaya op mij te nemen. Aanvankelijk was ik wat afhoudend maar nadat ik mij meer uitvoerig had laten voorlichten over de stichting, haar doelstellingen en haar resultaten werd ik gaandeweg enthousiaster. Daarbij kwam dat ik zag dat het werk van Justitia en Pax weliswaar heel verschillend was van dat voor Kinderhulp Bodhgaya maar wel duidelijk in het verlengde van elkaar lag. Mede daarom heb ik ja gezegd op het verzoek het voorzitterschap op mij te nemen en ik ben aangenaam verrast door de inzet van de leden van het bestuur en van de vele vrijwilligers, sponsoren en vrienden van de stichting. Ik ben verbaasd hoeveel werk er door sommigen vrijwel dagelijks wordt verzet om de vele werkzaamheden in goede banen te leiden. Er wordt met hart en ziel gewerkt. De kinderen voor wie we het allemaal doen horen tot de zwaksten van de samenleving, veelal omdat zij hun ouders hebben verloren of een enkele maal omdat hun ouder niet in staat is hen in leven te houden. De stichting biedt hen een menswaardige opvang en biedt hen perspectief voor een betere toekomst omdat er volop aan scholing wordt gedaan. Als de stichting door haar steun kan bewerkstelligen dat er in de komende jaren een paar honderd kinderen weer perspectief geboden krijgt, is dat wat extra inzet onzerzijds meer dan waard! Bijzondere giften Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya werd ook het afgelopen half jaar weer aangenaam verrast met giften van mensen die iets te vieren hadden en een gift voor het Lord Buddha Home for Children belangrijker vonden dan geschenken. Ook werden we weer geraakt door mensen die een spontane actie organiseerden voor het kinderhuiscomplex. Renée en Caf van Kempen uit Amsterdam organiseerden in juni een garageverkoop van spullen i.v.m. hun verhuizing naar een appartement. De opbrengst was voor onze stichting en leverde maar liefst 1000 euro op. Reuze bedankt Renée en Caf voor dit leuke initiatief! Fenna Lindenbergh uit Nijmegen vierde haar 80e verjaardag met vriendinnen van haar leesclub. In plaats van cadeautjes vroeg ze een gift voor onze stichting. We mochten 155 euro ontvangen. Dank je wel Fenna en nog van harte gefeliciteerd! Een echtpaar uit Huissen dat niet met name genoemd wil worden vierden afgelopen zomer hun 25-jarig huwelijksfeest. Ter gelegenheid daarvan vroegen ze hun gasten een gift te doen aan onze stichting. We mochten 1350 euro ontvangen. Alsnog onze gelukwensen en dank voor dit fantastische bedrag! Josje van der Mast uit Nijmegen werd 65 jaar. Ter gelegenheid daarvan maakte ze 500 euro over op onze bankrekening. Wat een geweldig gebaar. Zelfs uit Londen mochten we weer een donatie ontvangen: Ineke Brus schonk voor de tweede maal 2000 euro. Dit is de opbrengst van een spaarvarken, dat gevuld wordt door gasten die gebruik maken van haar appartement in Parijs. Een geweldig initiatief Ineke en weer enorm bedankt! Hetty Kuypers uit Leiden schonk spontaan 50 euro, om educatieve Engelstalige kinderboekjes aan te schaffen voor onze kids tijdens ons verblijf in het Lord Buddha Home for Children. Hartverwarmend zo n gebaar! Hans Broekman uit Nijmegen gaf zijn zus, die meeging met de vriendenreis naar Bodhgaya 100 euro mee, ter plekke te besteden aan de kinderen. Dank je wel Hans, mede door jouw gift konden we een prachtig Diwalifeest voor de kinderen organiseren! Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya is heel blij met deze spontane giften en bedankt al deze lieve mensen voor hun steun en vertrouwen. Geeft u wellicht ook een feest, heeft u iets te vieren of heeft u een ideetje voor een gift? Denk aan onze kinderen in het Lord Buddha Home for Children. Naast alle trouwe donateurs die maandelijks, per kwartaal of per jaar een gift overmaken steunt u met deze bijzondere giften ons werk en geeft u tegelijkertijd extra bekendheid aan het Lord Buddha Home for Children. Het bestuur van Stichting Kinderhulp Bodhgaya komt graag met presentatiemateriaal naar u toe om te vertellen over het boeiende werk voor kasteloze kinderen in Bodhgaya.

3 De Stichting R.K. Bijzondere Gezondheidszorg te Rotterdam ondersteunt het medisch centrum eveneens. De stichting maakte euro over. Van Stichting Julia uit Rotterdam ontvingen we 750 euro. De gift was bedoeld voor aanschaf van sportkleding en sportschoenen voor de kinderen in het Lord Buddha Home for Children. Tijdens de vriendenreis naar Bodhgaya hebben we samen met de moeders en de kinderen de sportkleding en schoenen in Gaya aangeschaft. Subsidies en Fondsen De Dr. Hoftstee Stichting uit Alkmaar schonk euro. Deze gift komt ten goede aan het in de loop van 2010 te starten medisch centrum. Share4more fonds van de Rabobank te Utrecht besloot ons werk financieel te ondersteunen met een bedrag van 4500 euro. Het bedrag is eveneens bestemd voor het medisch centrum. Stichting Jade Tara uit Utrecht schonk ook in 2009 weer een bedrag van 150 euro aan onze stichting. De Rotary clubs Cuijk Maaskant en Boxmeer willen met een donatie een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van onze kinderen. Maar liefst 3100 euro mochten we van deze Rotaryafdelingen ontvangen! Benefietmiddag Much more than a high tea Op zondag 15 november vond in de prachtige aula van het Dominicus College te Nijmegen een sfeervolle middag plaats ter gelegenheid van ons eerste lustrum, onder het motto: Much more than a high tea. Een enthousiast publiek zong uit volle borst mee met de Haarlemse koordirigent Leny van Schaik en haar partner Maria. Het geheim van Leny is de persoonlijke noot die ze in haar presentatie verwerkt en ze wist menigeen tot hilarische optredens aan te sporen. Na afloop van het zangfeestje werd er door vrijwilligsters onder de bezielende leiding van El Zegers, een high tea geserveerd die muzikaal omlijst werd door het Nijmeegse Duo Frappant. Daarna volgde een kunstveiling met notaris Frans Prick als veilingmeester en werden vervolgens onder zijn toeziend oog door Anna Sara en Chaja Breur de winnende loten uit de loterij getrokken. Het gevarieerde programma werd, als een staaltje van ware kleinkunst, aan elkaar gepraat door Hilde Kuiper, voormalig TV presentatrice. Zij liet de aanwezigen ook kennismaken met de nieuwe voorzitter van de stichting, Peter Tak. Sandra Kruijdenberg zette alles op foto. Allen, die aan deze middag meewerkten deden dit geheel belangeloos, waarvoor reuze veel dank! De opbrengst van de middag bedroeg 5300 euro. Gebruikte ICT-apparatuur voor het Lord Buddha Home for Children Inspiratio Remarketing, een jong remarketingbedrijf actief op de markt voor gebruikte ICT-apparatuur steunt ieder jaar een organisatie met een maatschappelijk doel, omdat het ook als bedrijf een sociaal gezicht wil hebben. In 2009 is ervoor gekozen Stichting Kinderhulp Bodhgaya te ondersteunen door het beschikbaar stellen van 8 laptops. Door deze refurbished hardware aan te bieden, helpt het bedrijf niet alleen onze kinderen in Bodhgaya, maar draagt ze ook een steentje bij aan een kleinere afvalberg en een beter milieu. Twee vliegen in een klap! De 8 laptops zijn door de deelnemers aan de vriendenreis naar Bodhgaya meegenomen en aan de kinderen in het Lord Buddha Home overhandigd. Foto s: Zingen met Leny van Schaik

4 Berichten uit het Lord Buddha Home for Children Het Lord Buddha Home for Children krijgt steeds meer bekendheid in de wijde omgeving van Bodhgaya! Omwonenden en bezoekers van het home zijn verrast door de kindvriendelijke, integrale aanpak en de geweldige voorzieningen die ze er aantreffen. Zij vinden dat er meer van dergelijke voorzieningen voor dit soort kinderen in Bihar van de grond getild zouden moeten worden. Veel lof gaat uit naar Stichting Kinderhulp Bodhgaya, the Netherlands, die de realisering van dit alles mogelijk maakt. De kinderen In juli konden weer 13 nieuwe kinderen worden opgenomen. Ze zijn toevertrouwd aan een speciaal hiervoor opgeleide zorgmoeder, mrs. Vidya Devi. Met de komst van deze nieuwe kinderen bedraagt het totaal aantal opgenomen kinderen nu 43. Inmiddels staan er weer 7 nieuwe kinderen op de wachtlijst. Voor hen is een adoptieprocedure in gang gezet en naar verwachting kunnen ze begin januari 2010 worden geplaatst in het 5e kinderhuis dat momenteel wordt ingericht. Onderstaand stellen we vol trots de 13 nieuwe kinderen aan u voor: Indal, 8 jaar. Zijn beide ouders zijn gestorven aan aids en er was geen familie die voor hem zorgde. Nadat gebleken was dat het kind niet besmet was met hiv/aids kreeg hij een plaatsje in het Lord Buddha Home. Usha, 8 jaar en Jay, 5 jaar. Zusje en broer, ouders verongelukt. Tot aan hun komst in het Lord Buddha Home woonden ze bij hun stokoude grootvader, die te arm was om voor zijn kleinkinderen te zorgen. Chhotu, 5 jaar en Sima, 4 jaar. Broer en zus. De vader is omgekomen bij een spoorwegongeluk, moeder stierf aan tbc. De kinderen woonden bij een oom, die niet of nauwelijks aandacht voor hen had. Anuj, 5 jaar en Bebi, 3 jaar. Broer en zus. Vader door een val van het dak omgekomen. Moeder werd daarna geestelijk gestoord en de kinderen zijn ernstig verwaarloosd. Pradeep, 7 jaar. Zijn vader vertrok 6 jaar geleden met onbekende bestemming. Vorig jaar overleed zijn moeder. Het kind woonde bij een oudtante die wegens bittere armoede niet voor hem kon zorgen. Anisha, 5 jaar en Ajay, 4 jaar. Zus en broer. Beide ouders overleden. De kinderen woonden bij een getrouwde zus, zonder ook maar enige zorg. Shobha, 9 jaar en Ajit, 7 jaar. Zus en broer. Vader is verongelukt en moeder werd daarna geestelijk gestoord. Ze hebben 1 oudere zus en 3 oudere broers, maar deze zijn zo arm dat ze niet eens een dak boven hun hoofd hebben, laat staan dat ze voor Shobha en Ajit kunnen zorgen. Dropadi, 6 jaar. Ze heeft De nieuwe kinderen met hun moeder. weliswaar nog een moeder maar deze is geestelijk gestoord, keek niet meer naar haar dochter om en doolt rond als bedelares. De schoolvorderingen In juli hebben de kinderen hun eerste schoolexamens weer afgelegd. De resultaten waren om over naar huis te schrijven: op één kind na haalden alle kinderen zeer goede cijfers! Ziekten en kwalen Alle kinderen ondergaan 1x per week een medische check up. In het afgelopen half jaar hadden enkele kinderen koorts, snotneuzen, buikgriep of waterpokken. Allen werden daarvoor behandeld. Pratima, die aan epilepsie lijdt, wordt behandeld door een neuroloog in Gaya. Dilip brak een pols tijdens het spelen en Sanjay had last van een oogontsteking. Begin september werden we opgeschrikt door het bericht dat Rajni met meningitis was opgenomen in het ziekenhuis in Gaya. Omdat haar toestand niet verbeterde en men voor haar leven vreesde werd ze na een week met spoed overgebracht naar de intensive care van een privé kliniek in Ranchi. Het levensgevaar is nu geweken. Er zijn echter complicaties: ze kan niet praten en wordt hiervoor nu in de privé kliniek behandeld. Herstel kan nog maanden duren. De opname en behandelkosten zijn, zeker naar Indiase begrippen, erg hoog. Wilt u met een financiële bijdrage helpen aan het herstel van Rajni? Uw gift is welkom op rekeningnummer onder vermelding van herstel Rajni. Feesten Er viel weer veel te vieren in het afgelopen half jaar: Mahabir Jayanti, een feest ter ere van Lord Mahavina; Ambedkar Jayanti, de verjaardag van Ambedkar, een groot voorvechter voor rech-

5 ten van kastelozen; Independence Day; en natuurlijk het Diwali of lichtjesfeest in oktober. Dit laatste feest hebben we tijdens ons verblijf in Bodhgaya samen met de kinderen gevierd. Infrastructuur De bouw van de Community Hall vordert gestaag. De verwachting is dat het gebouw klaar is in maart Na inrichting kan de Community Hall in april 2010 operationeel zijn, waarna de ruimten van het medisch centrum, die nu gebruikt worden voor activiteiten met de kinderen, gebruikt kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn. Het sportveld is aangelegd. Langs het veld zijn kleurige, rode tegelpaden aangelegd. Ook zijn er zitbankjes geplaatst. De kinderspeeltuin is gerealiseerd. Dit is een groot succes: de kinderen zijn niet weg te slaan van de schommels, de glijbaan, de wippen en de draaimolen. Bezoek Bezoek bestuursdelegatie met daaraan gekoppeld de vriendenreis naar het Lord Buddha Home for Children Tussen 15 en 21 oktober bezochten onze bestuursleden Marjo van Puijenbroek en Ine le Blanc het Lord Buddha Home for Children. Ze Bouw Community Hall werden vergezeld door zes trouwe donateurs, die wel eens met eigen ogen wilden zien waar ze anders over horen of lezen en of het echt wel zo is als door ons bestuur wordt voorgesteld. De eerste indrukken Het was één groot feest al die stralende kinderen en hun moeders te mogen ontmoeten. De algehele indruk van het Lord Buddha Home was goed. De kinderen zagen er goed verzorgd en goed gevoed uit en droegen gezellige kleding. De meeste kinderen gedroegen zich gedisciplineerd. Vanwege de traumatische ervaringen die de kinderen achter de rug hebben wordt er veel nadruk op structuur gelegd. Om 6.00 uur in de ochtend begint de yogales en ochtendgymnastiek, daarna volgt het ontbijt en rond de klok van 8.00 uur gaan de kinderen naar school. Vroeg in de middag komen ze weer thuis, dan volgt de lunch en een rustpauze, de moeders helpen, spelen en huiswerk maken. Op de zaterdagmiddag wordt een sportevenement georganiseerd en de zaterdagavond is gereserveerd voor zang, muziek en dans. Rondkijkend in de kinderhuizen viel op dat het er goed schoon was. Wel zijn de muren van de eetkamers smoezelig, een witkwast zou hier wonderen verrichten. Verder zagen we dat het douchewater bijna alle douchedeuren aan de onderkant had aangevreten. Dat lijkt een herstelpost te worden op korte termijn. Bestuurlijk overleg Als bestuursdelegatie hielden we een aantal besprekingen. Met de projectcoördinator Pawan Lal Gupta en met de directeur van NBJK Girija Satish werd diepgaand gesproken over de voortgangsresultaten van de kinderen, het bestaansrecht van het Lord Buddha Home en hieraan gekoppeld de plannen voor de bouw en financiering van nog eens 5 nieuwe kinderhuizen omdat de huidige opnamecapaciteit van 50 kinderen in januari 2010 is bereikt. Ook de bestaande plannen om in de komende jaren eigen onderwijsvoorzieningen te creëren en een leer/werkplaats waar de kinderen een vak kunnen leren, werden uitvoerig tegen het licht gehouden. Deze voorzieningen zouden in een grote behoefte voorzien omdat ze ook opengesteld worden voor kinderen uit de omgeving van het Lord Buddha Home, die nu elke vorm van onderwijs ontberen! Het is te hopen dat ondanks de economische crisis deze plannen financieel uitvoerbaar zullen zijn. Ook het opstellen van een calamiteitenplan en een onderhoudsplan voor het Lord Buddha Home kwamen aan de orde. Tenslotte is veel aandacht besteed aan de financiën en de opstelling van een plan waarmee NBJK zelf in India fondsen zou kunnen gaan werven voor het Lord Buddha Home. Hierdoor zal NBJK en het Lord Buddha Home nog meer bekendheid krijgen in India en hun initiatieven nog meer daadkracht. Bespreking adviseur Er is ook uitgebreid vergaderd met de adviseur van het project prof. Mishra en zes van zijn post graduate (rural development) studenten van de universiteit van Patna. De studenten zullen onder leiding van prof. Mishra stage gaan lopen op het Lord Buddha Home, kijken op welke punten de aanpak binnen het Lord Buddha Home verbeterd zou kunnen worden en voorstellen hierover uitwerken. Ook zullen ze met de kinderen praten over hun welbevinden in het Lord Buddha Home en waar nodig aanbevelingen doen voor extra aandacht/ begeleiding van de kinderen. Ook willen de studenten zich

6 Sportschoenen uitzoeken in Gaya inzetten voor fundraising in India, een belangrijke stap voorwaarts voor een verzelfstandiging van het Lord Buddha Home in de toekomst. Prof. Mishra zal zelf korte bijscholingscursussen ontwikkelen en verzorgen voor de zorgmoeders, gericht op het geven van hulp aan de kinderen bij hun studie. Onderhoud school De school van de kinderen is bezocht samen met de donateurs. We hadden er een onderhoud met de directrice die over het reilen en zeilen op de school vertelde. Wat opviel was dat onze kinderen geen aparte status hadden en behandeld werden zoals alle andere kinderen. We mochten er vrij rondkijken: opvallend kleine en vaak donkere lokalen, gelukkig wel schoolbankjes, maar alle kinderen op elkaar gepropt. Enkele donateurs, met ervaring in het onderwijs, hebben een deel van de lessen bijgewoond. Zij vonden de lessen erg schools en ouderwets. Onze kinderen vonden het maar wat prachtig dat wij in hun klassen kwamen kijken. Naast het voeren van besprekingen hebben we veel met de kinderen gedaan. Wie kunnen we hier beter over laten vertellen dan de donateurs zelf. Aranka Grote-Hof: Een geweldige ervaring Van 11 t/m 31 oktober brachten we met acht enthousiaste donateurs een bezoek aan India, waaronder zes dagen in en om het Lord Buddha Home for Children. Een geweldige ervaring. De nieuwsbrieven zijn vaak zeer positief en om dan met eigen ogen te zien dat het écht zo is, geeft een goed gevoel. De 43 kinderen kwamen blij en rennend uit alle gaten en hoeken van het drie verdiepingen tellende gebouw naar ons toe. Door sommigen werden onze voeten gekust. Een beetje verlegen kwamen daarna de zorgmoeders. Zij doen geweldig hun best om de kinderen dat te bieden Aan het werk in de moestuin wat ze zoal hebben moeten ontberen in hun jonge leventje: warmte, aandacht, kleding, voedsel en een dak boven hun hoofd. Ontroerend vond ik het om te zien hoe de oudste kinderen meedoen aan de verzorging van de kleintjes. Met het grootste gemak delen ze eten uit, rapen een kleintje op dat van de schommel is gevallen en snijden de meisjes met de moeders de groenten in de keuken voor de maaltijd. Uiteraard hebben we een feestje gevierd met taart en kartonnetjes limonade, waarvan sommige kinderen niet wisten wat te doen met het rietje. We bezochten de school van de kinderen, zagen de projecten waaraan ze werkten en zaten stilletjes in de klas om een les te volgen. Hoogtepunt was het bezoek met de kinderen en de moeders aan het naburig stadje Gaya, waar we van een sponsor sportkleding en schoenen mochten kopen. Eén groot feest, dat uren duurde. Aanvankelijk hadden we onze bezwaren om met 43 kinderen naar zo n druk stadje te gaan, maar de discipline die de kinderen hebben is verrassend en de moeders zijn geweldige begeleidsters. Ook de moeders werden niet vergeten, zij mochten ook schoenen uitzoeken en kregen tot hun grote vreugde ieder een wasmachine van het bestuur uit Nederland. Stel je even voor wat het is elke dag met de hand de was te moeten doen voor 10 kinderen; een van de moeders heeft er nu zelfs tijdelijk 13! Een fantastische gift dus, zeer, zeer welkom. Aan het einde van de dag was er een maaltijd in een restaurant voor iedereen, en er werd flink gegeten! Op het programma stond ook de aanleg van een moestuin en dat konden we de laatste dag realiseren. Een mooi stukje bemeste grond lag klaar om ingezaaid te worden en de pootaardappelen werden op rijtjes opgehoogd. Zelden zulke enthousiaste kinderen zien meedoen en met een handigheid om u tegen te zeggen. We schoten ook nog 10 nieuwe ballen in het voetbalveld en meteen waren er spelers te over. Helaas was de tijd te kort om nog een wedstrijdje te spelen. Mijn enthousiasme voor het Lord Buddha Home is er nog steeds, het gaat goed met de kinderen en als straks de nieuwe Community Hall klaar is zullen ze zich nog beter kunnen ontwikkelen.

7 Ik denk b.v. aan een televisie. Voor de kleintjes bestaat er zeker een Sesamstraatproductie! Ik ben andermaal tot de conclusie gekomen dat kleinschalige hulp geen druppel is op de gloeiende plaat, liever zou ik het willen noemen: een druppel op de goeie plaats. José Broekman: Een ervaring die ik niet gauw weer zal vergeten Voor José Broekman was het een eerste kennismaking met India en het land heeft haar hart gestolen! José vertelde: In deze 22 dagen heb ik veel gezien en erg veel indrukken opgedaan, die ik nog steeds aan het verwerken ben. Onze aankomst in het Lord Buddha Home was erg hartelijk en we werden enthousiast door de kinderen begroet. Dit maakte veel indruk op mij. De kinderen zijn erg aanhankelijk, lief en leergierig en lieten ons meteen in hun leven toe. Ze waren erg blij met de ballonnen, rugzakjes en andere kleine geschenkjes die we hadden meegenomen. Ik heb veel respect voor de moeders die dag en nacht voor de kinderen klaar staan. Het was een hele ervaring die ik niet gauw weer zal vergeten! Trudi Engelsman: Dit bezoek heeft een geweldige indruk op mij gemaakt Ook op Trudi Engelsman heeft het bezoek aan het Lord Buddha Home een geweldige indruk gemaakt! Ze zei: Voor mij was de kennismaking met de kinderen van het tehuis zeer verrassend en emotioneel! De begroeting door de kinderen: het aanraken van onze voeten en een lichte buiging naar ons, heeft bij mij een diepe indruk achtergelaten, waar ik nu nog dagelijks aan denk! We hebben samen met de kinderen plantjes gepoot, hinkelpotten getekend, feestjes gevierd, Diwali/ lichtjesfeest meegemaakt, met de kinderen gegeten en een hele dag gewinkeld! Wat mij tijdens het winkelen verbaasde was het voorbeeldige gedrag van de kinderen, geen moment vervelend tijdens de lange wachttijden in de winkels. Dat zijn we van Nederlandse kinderen anders gewend. In plaats van de kinderen, verloor ik het geduld aan het einde van de lange dag winkelen en wachten! Dat was gelukkig snel weer over bij het zien van de tevreden gezichtjes van die kinderen daar! Het bezoek aan de school van de kinderen vond ik ook erg indrukwekkend. Kortom, ik heb genoten en ben erg blij met deze ervaring. Als ik ooit de kans krijg om nog eens terug te gaan zal ik dat zeker doen! Marjo van Puijenbroek: Een zeer intensieve, indrukwekkende reis Marjo vertelde onder meer Een zeer intensieve, indrukwekkende reis naar het Lord Buddha Home for Children: een terrein met prachtige gebouwen omgeven door een stevige muur met een ijzeren toegangspoort. Alsof de kinderen ons al jaren kenden werden we direct opgenomen in hun leven en aangesproken met didi (grote zus). Hun huizen werden vol trots getoond en we werden aan de hand meegenomen om te spelen in de recent op het terrein aangelegde speeltuin. In de veelheid aan activiteiten met de kinderen heeft het vieren van Diwali in het bijzijn van een hindoe priester het meeste indruk op mij gemaakt. Eén avond één grote familie met de kinderen, de moeders, de bewakers, de tutorial teacher en de donateurs. Het vuurwerk laten knallen op een mooie toekomst voor de kinderen van het Lord Buddha Home!

8 Sponsoring bedrijven en instellingen Osage/Communicatie en Ontwerp te Utrecht verzorgde geheel belangeloos ontwerp en layout voor de uitnodiging voor ons lustrumfeest Much more than a high tea. Ook maakte dit reclamebureau geheel gratis een ontwerp voor een nieuwe website van Stichting Kinderhulp Bodhgaya. HHS Uitgeverij te Grave heeft ook het opmaken, printen en verzenden van de 12e nieuwsbrief Bodhgaya Nieuws voor eigen rekening genomen. Ook het opmaken, printen en verzenden van de Bodhgaya Nieuwsflits nummer 4 heeft de uitgeverij met gesloten beurs verzorgd. Het Dominicus College te Nijmegen heeft gratis de aula ter beschikking gesteld voor de viering van ons lustrumfeest. Inspiratio Remarketing te Teteringen, heeft gratis 8 laptops beschikbaar gesteld voor de kinderen in Bodhgaya. I DON/T BUY IT, grafische vormgevers te Rotterdam, ontwierp geheel gratis een prachtige poster voor onze stichting. Colofon Stichting Kinderhulp Bodhgaya geeft financiële steun aan kasteloze kinderen in het district Bodhgaya, in de deelstaat Bihar, India en investeert in armoedebestrijding, huisvesting, basisgezondheidszorg onderwijs en vakopleidingen. De stichting kent geen overheadkosten. Het werk wordt verricht door vrijwilligers die deze kosten uit eigen beurs betalen. Stichting Kinderhulp Bodhgaya houdt vrienden, donateurs en sponsors op de hoogte van het verloop van de projecten en de programma s via het regelmatig verschijnende Bodhgaya Nieuws. Samenstelling bestuur Prof. mr. Peter Tak, voorzitter Mr. Ine le Blanc, secretaris Drs. Ard Velthoven, penningmeester Leden: drs. Arnold van der Heijden, drs. Jos Stakenborg, dipl.kfm. Elisabeth Zedlitz-Fuchs. Adviseurs Prof. dr. Rajeshwar Mishra, Director Centre for the Development of Human Initiative, Jalpaiguri, West Bengalen, India. Radj. Jhinkoe, directiesecretaris ASN Bank Den Haag en ambtelijk secretaris ASN Foundation Den Haag. Comité van Aanbeveling Drs. Cathy van Beek, Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit, Nijmegen; Dr. Juliën Dony, gynaecoloog/consultant, Nijmegen; Mgr. Huub Ernst, emeritus bisschop Breda; Prof.Dr. André Grotenhuis, hoogleraar en hoofd instituut neurochirurgie, Universitair medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen; Mw. Rita Kok-Roukema, textielkunstenares, Amsterdam; Ing. Harrie Koorstra, directievoorzitter TNT post en lid Raad van Bestuur moederbedrijf TNT; Dr. Ad Lansink, oud-lid Tweede Kamer der Staten Generaal, Nijmegen; Dr. Kees Zijlstra, oud-lid Eerste Kamer der Staten Generaal en oud-lid hoofdbestuur Stichting Wereldkinderen, Sneek. Secretariaat Bovensteweg 32, 6585 KD Mook. Telefoon: Website: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, dossiernummer ANBI-registratie: dossiernummer Wilt u stichting Kinderhulp Bodhgaya steunen? Uw gift is fiscaal aftrekbaar en meer dan welkom op rekeningnummer ten name van Stichting Kinderhulp Bodhgaya te Mook. Stichting Kinderhulp Bodhgaya beschikt over een brochure. Deze is, evenals een aanmeldingskaart om vriend en donateur te worden aan te vragen bij het secretariaat of via het adres.

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 16, Winter 2011

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 16, Winter 2011 Nieuwsbrief nummer 16, Winter 2011 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010-2015 STICHTING KINDERHULP BODHGAYA

BELEIDSPLAN 2010-2015 STICHTING KINDERHULP BODHGAYA BELEIDSPLAN 2010-2015 STICHTING KINDERHULP BODHGAYA 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht op 19 mei 2003. In dit beleidsplan legt de stichting haar beleidsvoornemens

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 11, Zomer 2009. Van het bestuur. Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 11, Zomer 2009. Van het bestuur. Stichting Kinderhulp Bodhgaya Nieuwsbrief nummer 11, Zomer 2009 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 14, Winter 2010. In Memoriam. Van het bestuur. Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 14, Winter 2010. In Memoriam. Van het bestuur. Stichting Kinderhulp Bodhgaya Nieuwsbrief nummer 14, Winter 2010 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 13, Zomer 2010. Van het bestuur. Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 13, Zomer 2010. Van het bestuur. Stichting Kinderhulp Bodhgaya Nieuwsbrief nummer 13, Zomer 2010 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 21, Zomer 2014

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 21, Zomer 2014 Nieuwsbrief nummer 21, Zomer 2014 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 10, Winter 2008. Van het bestuur. Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Nieuwsbrief nummer 10, Winter 2008. Van het bestuur. Stichting Kinderhulp Bodhgaya Nieuwsbrief nummer 10, Winter 2008 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia.

Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Speciale editie December 2015 Nummer: 005 Barbara Foundation The Gambia Een beter leven voor de kinderen in Gambia Een terugblik op (bijna) twee jaar Barbara Foundation The Gambia. Het is alweer jaren

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Bodhgaya STICHTING KINDERHULP BODHGAYA. te Nijmegen

Stichting Kinderhulp Bodhgaya STICHTING KINDERHULP BODHGAYA. te Nijmegen STICHTING KINDERHULP BODHGAYA te Nijmegen Rapport inzake de jaarrekening 2004 1 Inhoudsopgave RAPPORT Algemeen JAARREKENING Balans per 31 december 2004 Staat van baten en lasten 2004 Grondslagen voor de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal

HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal HARTELIJK BEDANKT: SCHRIJVER: Racheal Brief schrijven, HELP IK KAN HET NIET ALLEEN. En toen kwamen de acties opgang. Een PowerPoint in de klas, oproep door Jennifer (mijn coach) van Kienhuis Hoving, een

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014 SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND

Nieuwsbrief 2014 SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND NIEUWSBRIEF SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND Al weer een jaar voorbij! Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van de leerlingen en de activiteiten van het afgelopen jaar middels deze nieuwsbrief.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 2020 STICHTING KINDERHULP BODHGAYA

BELEIDSPLAN 2016 2020 STICHTING KINDERHULP BODHGAYA BELEIDSPLAN 2016 2020 STICHTING KINDERHULP BODHGAYA Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht op 19 mei 2003. In dit beleidsplan legt de stichting haar beleidsvoornemens

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 17, Zomer 2012

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 17, Zomer 2012 Nieuwsbrief nummer 17, Zomer 2012 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 7 november 2011

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 7 november 2011 Bij deze de nieuwsbrief vanuit Hongarije Elke maand willen wij u d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in Hongarije en Nederland m.b.t. de stichting De brief sluiten we af

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Beste Sponsors en andere geïnteresseerden, Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Moz Kids met daarin veel informatie over wat er de afgelopen tijd in Mozambique en

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 20, Winter 2013

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 20, Winter 2013 Nieuwsbrief nummer 20, Winter 2013 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2010

Nieuwsbrief oktober 2010 Nieuwsbrief oktober 2010 Hans-Victor Selder, voorzitter KoD op bezoek in MATH Tijdens mijn verblijf in zuid-oost Azie vaan 5 augustus t/m 25 september 2010, heb ik van 15 20 september een bezoek gebracht

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2: Stichting Esperanza Bolivia:

Nieuwsbrief 2: Stichting Esperanza Bolivia: Nieuwsbrief 2: Stichting Esperanza Bolivia: Nummer 2 Maart 2008 Inhoud: - Voorwoord. - Het doel. - Woord van Eefje en Elske vanuit Bolivia. - Financieel overzicht. - Mooie momenten in Uypaca. - Woord van

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 9, Zomer 2008. Van het bestuur. Stichting Kinderhulp Bodhgaya

Nieuwsbrief nummer 9, Zomer 2008. Van het bestuur. Stichting Kinderhulp Bodhgaya Nieuwsbrief nummer 9, Zomer 2008 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier!

NIEUWSBRIEF ZOMER Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier! NIEUWSBRIEF ZOMER 2016 Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier! Van de voorzitter Het is gelukt! De vernieuwde website vanwww.toetoheart.org

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 voorjaar 2004. Het bestuur aan het woord

Nieuwsbrief nummer 1 voorjaar 2004. Het bestuur aan het woord Nieuwsbrief nummer 1 voorjaar 2004 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

waar we een uitgebreide rondleiding kregen en veel hebben gelachen met de studenten en nieuwe vrienden hebben gemaakt.

waar we een uitgebreide rondleiding kregen en veel hebben gelachen met de studenten en nieuwe vrienden hebben gemaakt. Yucatan s wonders Ik ben Sammie ik ben 19 jaar oud en heb mee gedaan met de YEC 2016. Ik ben in de zomervakantie 3 weken in Mexico geweest. De eerste twee weken verbleef in het kamp en de laatste week

Nadere informatie

Chiang mai, februari 2011. Een nieuwsbrief.

Chiang mai, februari 2011. Een nieuwsbrief. Chiang mai, februari 2011 Een nieuwsbrief. Een andere naam voor iets wat voor de meeste lezers inmiddels al vertrouwd is. Werd dit bericht vroeger een rondzendmail of een halfjaarbericht genoemd; nu gaan

Nadere informatie

Lieve allemaal, December 2012

Lieve allemaal, December 2012 Want zij zijn uitgegaan ter wille van den Naam 3 Joh. vers 7 Lieve allemaal, December 2012 Ze zeggen altijd dat december een drukke maand is, die voorbij vliegt. Terugkijkend naar onze december maand vinden

Nadere informatie

Het jaarlijks Kerstfeest

Het jaarlijks Kerstfeest Het jaarlijks Kerstfeest Voor het tweede opeenvolgende jaar was LLT voor het kerstfeest te gast bij restaurant Den Eyck in Kasterlee. Dit jaar, op 17 december 2011, waren de weergoden ons gunstiger gezind.

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 22, Winter 2014

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 22, Winter 2014 Nieuwsbrief nummer 22, Winter 2014 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

Stichting JedidjaCS. Nieuwsbrief van de STICHTING JEDIDJA CS Najaar 2014/Voorjaar 2015. Doelstelling

Stichting JedidjaCS. Nieuwsbrief van de STICHTING JEDIDJA CS Najaar 2014/Voorjaar 2015. Doelstelling Overal, in alle landen, goede kinderboeken in blijde kinderhanden! Stichting JedidjaCS E-mail: jedidjacs@ziggo.nl Jan Dirk z n Dal 1 1931 DK Egmond aan Zee www.jedidjacs.nl KvK Alkmaar 37106609 Bestuursleden:

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 18, Winter 2012

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 18, Winter 2012 Nieuwsbrief nummer 18, Winter 2012 Bodhgaya Nieuws, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten kinderen in en rondom

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015, Stichting Onderwijs voor India. Leer alsof je voor eeuwig zou leven Leef alsof je morgen zou sterven Mahatma Gandhi

Nieuwsbrief zomer 2015, Stichting Onderwijs voor India. Leer alsof je voor eeuwig zou leven Leef alsof je morgen zou sterven Mahatma Gandhi Nieuwsbrief zomer 2015, Stichting Onderwijs voor India In deze nieuwsbrief: Korte inleiding: Over zonnepanelen en afgestudeerden! Foto s Uitnodiging voor donateur bijeenkomst 27 september Kort Nieuws:

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar!

Aldtsjerk, 14 augustus 2015. Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Aldtsjerk, 14 augustus 2015 Allerliefste familieleden, vrienden, bekenden en bridgevrienden, Vandaag wordt mijn allerliefste zusje Anneke 55 jaar! Tjonge jonge, wat worden we oud hè! Vandaag en morgen

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Nieuwsbrief SOID Cambodja 1 februari 2015

Nieuwsbrief SOID Cambodja 1 februari 2015 Nieuwsbrief SOID Cambodja 1 februari 2015 Bezoek Wim en Gertie Dohmen aan SOID in Cambodja Wij staan op het punt om ons bezoek aan SOID in Cambodja af te ronden en wij willen jullie graag informeren over

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 2 winter 2004/2005

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 2 winter 2004/2005 Nieuwsbrief nummer 2 winter 2004/2005 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen

Nadere informatie

Werkverslag van 21 t/m 28 Maart 2015

Werkverslag van 21 t/m 28 Maart 2015 Werkverslag van 21 t/m 28 Maart 2015 We zijn 1 week in Gambia geweest, wat natuurlijk vrij kort is. Maar helaas het is niet anders, we waren al lang blij dat we er weer waren en iedereen weer zagen. Natuurlijk

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

zien dat het kan nieuwsbrief nummer 6 april 2014 stichting mensen uit de nood 25 jaar geleden werd de Stichting Mensen uit de Nood opgericht.

zien dat het kan nieuwsbrief nummer 6 april 2014 stichting mensen uit de nood 25 jaar geleden werd de Stichting Mensen uit de Nood opgericht. stichting mensen uit de nood zien dat het kan nieuwsbrief nummer 6 april 2014 25 jaar geleden werd de Stichting Mensen uit de Nood opgericht. Hoe blij de overige bestuursleden en ik daarmee zijn, liet

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 13 december 2014

Nieuwsbrief nr. 13 december 2014 Nieuwsbrief nr. 13 december 2014 Beste vriendinnen en vrienden van KiBaHome, Graag willen we u, zoals gebruikelijk, aan het einde van het jaar bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het St. Kizito

Nadere informatie

Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015

Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015 Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015 Beste ouders, Terwijl de kortste dag snel nadert en een lange kerstvakantie voor de deur staat, gaan onze gedachten terug naar schooljaar 2015. Het

Nadere informatie

Vertel alleen leuke dingen over anderen

Vertel alleen leuke dingen over anderen Kind op maandag. Jaargang 1 nummer 23 13 februari 2015 Liefde is alles Johannes 10 & 15 Jezus vertelt wie hij is. Hij lijkt op een herder, die zorgt voor zijn schapen. En op een wijnstok, die de druiven

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Rembrandtlaan 7 13 82 99 374 1272 GM Huizen te Giethoorn.

Rembrandtlaan 7 13 82 99 374 1272 GM Huizen te Giethoorn. Secretariaat: Bankrekening: Rembrandtlaan 7 13 82 99 374 1272 GM Huizen te Giethoorn. deliana.gg@live.nl Giften aan Stichting WATER KvK02/626219 zijn belasting aftrekbaar ANBI beschikking Augustus 2009.

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 5 zomer 2006. Nieuwsbrief per e-mail. Van het bestuur

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 5 zomer 2006. Nieuwsbrief per e-mail. Van het bestuur Nieuwsbrief nummer 5 zomer 2006 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en verlaten

Nadere informatie

ieuwsbrief WOONWAGEN-Zending Nederland Bouwen aan het nieuwe kinderhuis

ieuwsbrief WOONWAGEN-Zending Nederland Bouwen aan het nieuwe kinderhuis WOONWAGEN-Zending Nederland voorganger Jan F. Schmidt Ma Braunpad 23, 1067 WZ Amsterdam Tel: (020) 610 34 13 woonwagenzending.nl@planet.nl http://www.woonwagenzending.nl Bouwen aan het nieuwe kinderhuis

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 19, Zomer 2013

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 19, Zomer 2013 Nieuwsbrief nummer 19, Zomer 2013 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

Schoolbestuur baha i-school Bofokule

Schoolbestuur baha i-school Bofokule Nieuwsbrief September 2013 Schoolbestuur baha i-school Bofokule Bofokule nieuwsbrief September 2013 Nieuws uit het binnenland van Suriname De brief aan FHF Paramaribo, 31 augustus 2013 Brief gezonden aan

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NIEUWSBRIEF MEI Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: studiedagen tot einde schooljaar SAP (school atletiektoernooi parkstad) Schoolverlaters gaan naar Teuven! Nieuws vanuit de plusklas Deel

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 23, Zomer 2015

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 23, Zomer 2015 Nieuwsbrief nummer 23, Zomer 2015 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

DE SOUZASTICHTING Sinds 4 januari 2006 STEUNT WEESKINDEREN IN ZIMBABWE

DE SOUZASTICHTING Sinds 4 januari 2006 STEUNT WEESKINDEREN IN ZIMBABWE DE SOUZASTICHTING Sinds 4 januari 2006 STEUNT WEESKINDEREN IN ZIMBABWE Nieuwsbrief 4 - juni 2010 Kamer van Koophandel: 05080297 Rekeningnummer: Rabobank 119683237 ANBI STATUS Geachte dames en heren, Op

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Van het b estuur. Stichting Kind erhulp Bodhg aya

Bodhgaya Nieuws. Van het b estuur. Stichting Kind erhulp Bodhg aya Nieuwsbrief nummer 8, Winter 2007 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 bestuur YuvalokChild: Engel Antonides, voorzitter Rein Kremer, secretaris Betty Holsappel, penningmeester Linda Blaauw, lid Frans van Oorspronk,

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Bezoek van gastgezinnen/ouders aan de kindertehuizen, maart 2015.

Bezoek van gastgezinnen/ouders aan de kindertehuizen, maart 2015. Bezoek van gastgezinnen/ouders aan de kindertehuizen, maart 2015. Na het geslaagde gastouderbezoek in 2013 zijn van 19 tot 22 maart j.l. weer een aantal gastouders/gezinnen naar Hongarije vertrokken om

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Lieve donateurs, familie en vrienden, Zoetermeer, januari 2015

Lieve donateurs, familie en vrienden, Zoetermeer, januari 2015 Lieve donateurs, familie en vrienden, Zoetermeer, januari 2015 Allereerst wens ik u een gezond en gelukkig Nieuwjaar! Eind september 2014 heb ik een bezoek gebracht aan het Radha Kishan Home (R.K.H) in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije e jaargang nummer 2

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije e jaargang nummer 2 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal willen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Zádor, juli 2015 Wim en Liesbet Verschoor.

Nadere informatie

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011

CHICA. Lunga Lunga, Kenia, December 2011 Lunga Lunga, Kenia, December 2011 CHICA Een verhaal over Chica en de thuiszorg voor weeskinderen in Kenia. Om redenen van privacy zijn foto s, namen en werkelijke gebeurtenissen niet aan elkaar gekoppeld.

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

KJS- nieuwsbrief 14 Schooljaar maart 2017 *Volgende nieuwsbrief 6 april 2017

KJS- nieuwsbrief 14 Schooljaar maart 2017 *Volgende nieuwsbrief 6 april 2017 KJS- nieuwsbrief 14 Schooljaar 2016-2017 23 maart 2017 *Volgende nieuwsbrief 6 april 2017 Onze school is geen eiland Deze week krijgen we bewoners van Midden Inn op bezoek. In de hal zullen zij koffie

Nadere informatie

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Lieve familie, vrienden en bekenden, Lieve familie, vrienden en bekenden, Hoogste tijd voor wat nieuws uit Oneşti. De tijd gaat zo vlug voorbij, de feestdagen en de jaarwisseling lijken nog maar net achter ons te liggen, maar toch is het

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur

J U N I 2 0 1 4. Tevens maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u een fijne zomer(vakantie) te wensen! Hartelijke groeten, Het Cucu bestuur J U N I 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, De zomer is in volle gang, het Oranje elftal heeft zichzelf de groepsfase door geschopt en ook Cucu gaat voortvarend door met haar activiteiten. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 15, Zomer 2011

Bodhgaya Nieuws. Nieuwsbrief nummer 15, Zomer 2011 Nieuwsbrief nummer 15, Zomer 2011 Bodhgaya Nieuws Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht 19 mei 2003, zet zich in om de kwaliteit van het dagelijkse leven en de zelfstandigheid van kasteloze wezen en

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek

Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek Nieuwsbrief nummer 1 Seizoen 2014-2015 voor donateurs en leden van Symfonieorkest Bloembollenstreek ***** Voor ziet u de eerste Nieuwsbrief van seizoen 2014 2015, met een ander uiterlijk dan u gewend bent.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 1. Inleiding De Stichting Colourful Children geeft scholing en onderdak aan verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen in Zuid India De kinderen

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten,

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten, Holland address: c/o J.W. de Rijke Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet Telefoon +31 181 661451 of +31 10 2831105 Email: jan.derijke@nl.rmi-global.com ABN AMRO bank 50.07.96.009 ING bank 68.20.43.486 Stichting

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

VRIJWILLIGERS BEDANKT! VRIJWILLIGERS BEDANKT! View this email in your browser Vrijwilligers bedankt! Jullie hebben ons doel voor 2015 gehaald! Beste lezers, Allereerst wensen wij alle vrijwilligers en relaties een mooi, zinvol

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6

Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6 Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6 1. Ouderbrief 2. Kenmerken familie, les 1, afronden 3. Het verhaal van Ruth, les 1, extra 4. De oude grootvader en zijn kleinzoon, les 3, extra. Beste ouders, We hebben

Nadere informatie

SPONSORPROPOSITIES 2015 LORD BUDDHA HOME FOR CHILDREN

SPONSORPROPOSITIES 2015 LORD BUDDHA HOME FOR CHILDREN 1 SPONSORPROPOSITIES 2015 LORD BUDDHA HOME FOR CHILDREN Stichting Kinderhulp Bodhgaya in het kort: Organisatie in Nederland Organisatie in India In India Missie Registratie Faciliteiten (ultimo 2014) Maximale

Nadere informatie

Stichting IDA-Mabogini

Stichting IDA-Mabogini Stichting IDA-Mabogini De Stichting IDA Mabogini stelt zich tot doel het leveren van een bijdrage aan onderwijsmogelijkheden voor kinderen van de lokale bevolking waarvan de ouders/verzorgers de financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Contact www.sirinia.nl info@sirinia.nl. Rekeningnummer: Rabobank 111.1361.05.

Jaarverslag 2014. Contact www.sirinia.nl info@sirinia.nl. Rekeningnummer: Rabobank 111.1361.05. Jaarverslag 2014 Rekeningnummer: Rabobank 111.1361.05. Contact www.sirinia.nl info@sirinia.nl Bestuur: Lennert Onvlee Evert v. Herwijnen Tine de Bruin Inhoud Inleiding... 3 Activiteiten... 4 Acties in

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie