de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

2 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden 5 ons unitmodel 5 onze strategische benadering 6 wat we doen (overzicht segmenten, merken, geografische spreiding en statistieken) management 10 raad van bestuur 11 raad van commissarissen verslag raad van bestuur 12 bericht van de CEO 13 verslag van de raad van bestuur 13 hoogtepunten 14 strategie 15 strategische bouwstenen 19 strategische groeifactoren 22 strategische financiële doelstellingen 23 Randstads geografische markten 25 wettelijk kader 28 gang van zaken in de markten 36 analyse van het resultaat en de financiële positie 40 investor relations en het aandeel Randstad zie binnenkant omslag achter voor de financiële kalender geconsolideerde jaarrekening 44 geconsolideerde winst-en-verliesrekening 45 geconsolideerde balans per 31 december 46 geconsolideerd kasstroomoverzicht 47 geconsolideerd overzicht van mutaties in het Groepsvermogen thema 8 echte waarde voor beleggers 20 echte waarde voor klanten 26 echte waarde voor kandidaten 34 echte waarde voor medewerkers 42 echte waarde voor de samenleving 48 historie Deze uitgave is een verkorte vertaling van het officiële Engelstalige jaarverslag. Het complete Engelstalige jaarverslag 2008 is als PDF beschikbaar via onze website Het gedrukte jaarverslag kunt u bestellen via de website of per sla om voor kerngegevens

3 Randstad matches supply and demand in the labor market and provides hr services adding value for our clients with five distinctive service concepts: - staffing - professionals - search & selection - hr solutions - inhouse services The Vedior Group has been consolidated since May This has a significant impact on results. We focus in our analysis of revenue, gross profit, operating expenses and EBITA on the pro forma comparison, as if the companies had been combined since January 1, Pro forma figures have been adjusted for integration costs, restructuring charges and one-offs. This best reflects the underlying performance and the way the companies have been managed. Reconciliation between actual and pro forma figures is as follows: Actual Vedior Q Vedior April 1, May 15, 2008 Eliminations and reclassifications Integration costs One-Offs Revenue 14, , ,102.1 (2.0) Gross profit 2, (2.9) (38.7) EBITA (1.1) Pro forma 17, , Revenue split by service concept 2007: revenue 3 9,197.0 m 2008 pro forma: revenue 5 17,177.4 m 69% 67% 3% 2% 7% 20% 21% 11% Safe Harbor statement This document contains forecasts on Randstad Holding nv s future financial performance, results from operations, and goals and strategy. By definition, forecasts generate risk and uncertainty because they refer to events in the future and depend on circumstances that cannot be foreseen in advance. Numerous factors can contribute to material deviation from results and developments indicated in forecasts. Such factors can include general economic circumstances, scarcity on the labor market and the ensuing demand for (flex) personnel, changes in labor legislation, personnel costs, future exchange and interest rates, changes in tax rates, future corporate mergers, acquisitions and divestments, and the speed of technical developments. You should not place undue reliance on these forecasts. They are made at the time of publication of the annual financial statements and in no way provide guarantees for future performance. All operating and business environments are subject to risk and uncertainty. For this reason, we can offer no assurances that the forecasts published here will prove correct at a future date. staffing inhouse services professionals HR Solutions Revenue split by geographical area 2007: revenue 3 9,197.0 m 2008 pro forma: revenue 5 17,177.4 m 18% 11% 9% 22% 12% 35% 7% 7% 3% 6% 6% 6% 23% 7% 11% 12% 1% 5% France Belgium/Luxembourg Other European countries Netherlands United Kingdom North America Germany Iberia Rest of world

4 kerngegevens Belangrijkste cijfers (in miljoenen 3) Δ% Pro forma Netto-omzet Brutowinst EBITA 1 Gemiddeld aantal flexmedewerkers Gemiddeld aantal eigen medewerkers , ,0 834, , ,1 907, (3) (3) (8) (2) 2 Werkelijk Netto-omzet Brutowinst EBITA 1 Nettowinst , ,3 644,0 18, , ,7 554,4 384, (95) Vrije kasstroom Nettoschuld 2 Eigen vermogen 672, , ,9 328,4 144, , Ratio s (in % van de netto-omzet) Brutowinstmarge EBITA-marge Nettowinstmarge 21,2 4,6 0,1 22,1 6,0 4,2 Gegevens over het aandeel Gewone nettowinst per gewoon aandeel (3) Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel vóór afschrijvingen en bijzondere waardevermindering acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa, goodwill, integratiekosten en eenmalige posten (3) Dividend per gewoon aandeel (3) Pay-out per gewoon aandeel (in %) 3 0,07 3,21 3,31 3,47 1,25 38 (98) (7) Slotkoers, ultimo (in 3) Marktkapitalisatie, ultimo (in miljoenen 3) Ondernemingswaarde, ultimo (in miljoenen 3) 4 14, , ,9 27, , ,9 (46) (22) Medewerkers/vestigingen Gemiddeld aantal flexmedewerkers Gemiddeld aantal eigen medewerkers Aantal vestigingen, ultimo 5 Aantal inhousevestigingen, ultimo EBITA: bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en bijzondere waardevermindering acquisitiegerelateerde immateriële vaste activa en goodwill. 2 Nettoschuld: liquide middelen minus rentedragende schulden. 3 Pay-out per gewoon aandeel in %: dividend per gewoon aandeel op gewone nettowinst per gewoon aandeel. 4 Ondernemingswaarde: marktkapitalisatie plus nettoschuld. 5 Vestigingen zijn kantoren van waaruit een breed scala aan diensten aan verschillende klanten wordt geleverd en die gevestigd zijn in woongebieden dan wel commerciële gebieden. Inhousevestigingen zijn kantoren van waaruit één klant wordt bediend voor een beperkt aantal profielen en die gevestigd zijn op de locatie van de klant het jaar in een oogopslag

5 kernpunten was een historisch jaar; door hun krachten te bundelen, creëerden Randstad en Vedior de op één na grootste HR-dienstverlener ter wereld we maken goede vorderingen in het integratieproces en we liggen voor op schema in de te behalen synergieën de kaders van de professionals-strategie zijn geschetst en de nieuwe professionals-huisstijl is ontwikkeld een jaar met twee gezichten: zowel in Q1 als in Q2 4% autonome groei, in Q3 en Q4 gevolgd door dalingen van respectievelijk 2% en 14% tijdige kostenbesparingen bewijzen dat de focus is verbeterd als gevolg van onze management through the cycle -aanpak ondanks de succesvolle integratie, heeft de snelle marktdaling in het tweede halfjaar van 2008 tot een bijzondere waardevermindering van miljoen op Vedior-goodwill geleid om onze gezonde financiële positie te behouden, pleiten we voor schuldvermindering en stellen we voor om over 2008 geen gewoon dividend uit te keren

6

7 3 profiel Randstad is de op een na grootste leverancier ter wereld op het gebied van HR-diensten. Onze diensten good to know you Wij verbinden mensen aan bedrijven die bereid zijn te investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Tegelijkertijd verbinden wij bedrijven aan mensen die bereid zijn de bedrijfsactiviteiten naar een hoger niveau te tillen. Naast onze reguliere uitzenddiensten voor tijdelijke en vaste banen, het uitzenden en detacheren van professionals en de search & selection van managers in het middenen hoger kader, bieden wij de gespecialiseerde dienst HR Solutions en leveren wij gericht personeelsmanagement op locatie met inhouse services. Randstad gelooft in het aanbieden van een alomvattend assortiment HR-diensten aan haar klanten. De evenwichtige verdeling binnen onze dienstenportfolio tussen algemene uitzending en gespecialiseerde professionals, en tussen de werving & selectie voor tijdelijke en vaste dienstverbanden, is uniek in onze branche. Kortom, wij spelen een centrale rol in het vormgeven van de wereld van werk en benutten de werkelijke waarde van menselijk kapitaal ten behoeve van onze klanten, kandidaten, medewerkers en beleggers. VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

8 4 Onze missie Shaping the world of work In de 50 jaar die onze sector jong is, is de wereldwijde HR-dienstenmarkt gegroeid tot ruim miljard. In veel belangrijke economieën staat de sector echter nog in de kinderschoenen. En net als bij andere jonge en groeiende industrieën is het aan de internationale spelers om de markt actief te ontwikkelen. Zij dienen de verantwoordelijkheid op zich te nemen om groei te stimuleren, innovaties te introduceren, structuur aan te brengen en een juridisch kader te ontwikkelen. Zo kunnen de sterke en solide groeicijfers nog decennia lang worden behouden. Onze missie is de leiding te nemen in shaping the world of work In het huidige Randstad hebben twee van de meest baanbrekende ondernemingen in de branche zich verenigd tot een wereldleider, die sinds de fusie elke dag opnieuw ruim mensen wereldwijd van werk voorziet. Wij zullen de markten van de toekomst blijven vormgeven. Ons doel is om de grootste, meest gewaardeerde en meest winstgevende onderneming van onze sector te worden. Door medewerkers van werk te voorzien dat hen het meeste ligt, en door kandidaten voor werkgevers te vinden die optimaal passen bij hun organisatie. En door zo echte waarde voor de maatschappij als geheel te creëren. Kort samengevat is het onze missie om de leiding te nemen in shaping the world of work. Onze wereldwijde aanwezigheid Randstad werd in 1960 in Nederland opgericht en is sindsdien gestaag blijven groeien en uitbreiden. Na het samengaan van Randstad en Vedior dit jaar, is de onderneming qua omzet nu de nummer twee wereldwijd en heeft zij activiteiten in meer dan 50 landen, wat neerkomt op ruim 90% van de wereldwijde HR-dienstenmarkt. Randstad bekleedt de eerste of tweede positie in België, Canada, Duitsland, India, Luxemburg, Nederland, Spanje, Polen, Portugal en het zuidoosten van de Verenigde Staten. Onze cultuur Good to know you Bij Randstad zijn wij ervan overtuigd dat het tot stand brengen van de beste HR-dienstverlening alleen kan door een stapje verder te gaan. Dit begint met het voortdurend uitbreiden van ons inzicht in de omgeving en markten waarin wij actief zijn. Het is van belang om de huidige en VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

9 5 toekomstige behoeften van klanten, kandidaten, aandeelhouders en andere belanghebbenden goed te begrijpen. Veel bedrijven zeggen dat hun medewerkers hun grootste goed zijn. Aangezien wij werken in een sector waar mensen echt centraal staan en een van de grootste werkgevers ter wereld zijn, kunnen we dit alleen maar beamen. Succes is voor het grootste deel afhankelijk van de mensen die voor je werken, en dus ook van de mensen die je in dienst neemt om ze te vinden. Hoe beter wij onze klanten en kandidaten kennen en hoe beter onze verstandhouding met hen is, hoe beter wij in hun behoeften kunnen voorzien en hun verwachtingen kunnen overtreffen. Klanten en kandidaten ervaren ons als open en vriendelijk, maar tegelijkertijd ook als goed geïnformeerd, professioneel en gedreven. Onze ontvankelijke good to know you -cultuur droeg sterk bij aan het soepele verloop van de eerste fase van de integratie. Zo vonden er wereldwijd speciale get to know you -sessies plaats in de maanden voorafgaand aan en volgend op de voltooiing van de fusie afgelopen juli. Medewerkers van Randstad en Vedior namen hieraan deel, en beide groepen kwamen al snel tot de conclusie dat hun nieuwe collega s net zo vriendelijk, open, professioneel en gedreven waren als hun huidige. Good to know you weerspiegelt nog steeds de cultuur van het nieuwe Randstad. Het komt uit ons hart, ligt ten grondslag aan alles wat wij doen en is bovendien hoe wij bekend willen staan. Onze kernwaarden Wij overzien het grotere geheel, en nemen onze maatschappelijke verantwoordelijk- heid serieus. Onze activiteiten dienen altijd de maatschappij als geheel ten goede te komen. Simultane belangenbehartiging Ons unitmodel De unitstructuur die wij in de meeste landen toepassen bij onze uitzendactiviteiten, is een van de aspecten waarmee Randstad zich onderscheidt. Elke unit richt zich op een geografisch gebied of een marktsegment en bestaat uit twee intercedenten die verantwoordelijk zijn voor zowel de dienstverlening aan klanten als het selecteren van kandidaten. Zij werken als een team, zorgen dat er altijd minstens één van hen beschikbaar is voor klanten en kandidaten, en zijn vaak toegespitst op een bepaald vakgebied. De intercedenten die de klant te woord staan, zijn dezelfde mensen die kandidaten werven en de match maken. Het zijn specialisten in de lokale arbeidsmarkt en worden experts in de business van hun klanten. Zo begrijpen zij de behoeften van de klant en herkennen zij het kandidatenprofiel dat daar het best op aansluit. Onze strategische benadering Randstads strategie is gebaseerd op vier bouwstenen: sterke concepten, beste mensen, excellente uitvoering en krachtige merken. Randstad staat bekend om de naleving en toepassing van de volgende kernwaarden, opgesteld door onze oprichter Frits Goldschmeding: Kennen, dienen en vertrouwen, streven naar perfectie en simultane belangenbehartiging. Sterke concepten Wij bieden onze klanten en kandidaten vijf sterke serviceconcepten: Uitzenden & Detacheren, Professionals, Search & Selection, HR Solutions en Inhouse Services. Kennen, Wij zijn experts. Wij kennen onze klanten, hun bedrijven, onze kandidaten en onze activiteiten. In onze sector zijn het vaak de details die ertoe doen. Beste mensen Al onze eigen medewerkers profiteren van de aandacht die wij besteden aan hun ontwikkeling en de kansen die wij bieden om hun mogelijkheden waar te maken. dienen Ons succes is het gevolg van een collectief geloof in uitmuntende dienstverlening die de eisen van de sector overtreft. en vertrouwen Wij zijn respectvol. Wij waarderen onze relaties en behandelen mensen goed. Streven naar perfectie Wij zijn altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing. Het is onze taak onze klanten en kandidaten met alles wat wij doen tevreden te stellen, tot in het kleinste detail. En daarmee onderscheiden wij ons. Excellente uitvoering Wij beschikken over blauwdrukken voor elk van de vele, op best practices gebaseerde processen die wij iedere dag uitvoeren. Perfectie zit vaak in de details, en we zijn er dan ook trots op dat bij ons alles tot in de puntjes verzorgd is. Krachtige merken Onze focus op herkenbare en krachtige merken garandeert dat zowel klanten als kandidaten weten wie we zijn. Het zorgt er tevens voor dat onze mensen zich er in hun handelen van bewust zijn, dat zij een wereldleider op het gebied van HR-diensten vertegenwoordigen. VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

10 6 profiel wat we doen belangrijkste merken uitzenden & detacheren Uitzenden & detacheren, werving & selectie en specialisaties (specifieke marktsegmenten die worden bediend door gespecialiseerde eenheden) vormen onze kernactiviteiten. Deze diensten worden aangeboden via ons welbekende vestigingennetwerk. In de meeste landen wordt gebruikgemaakt van onze unieke unitstructuur. Een unit bestaat uit twee intercedenten die verantwoordelijk zijn voor zowel de dienstverlening aan klanten als het selecteren van kandidaten. professionals Voor functies in het midden- en hoger management werven wij supervisors, managers, professionals, interimspecialisten en adviseurs met professionele kwalificaties. Dit kunnen bijvoorbeeld ingenieurs, ICT- of financiële specialisten zijn of professionals uit verscheidene disciplines zoals HR, onderwijs, legal, gezondheidszorg en marketing & communicatie. search & selection Wij opereren vanuit dochterondernemingen in verschillende landen die zijn gespecialiseerd in het werven van managers in het midden- en hoger kader voor vaste aanstellingen binnen de organisatie van de klant. Deze diensten omvatten een aantal gerelateerde wervings- en opleidingsprogramma s waarvoor doorgaans een vast bedrag in rekening wordt gebracht. HR Solutions 1 We bieden een breed dienstenpakket aan op het gebied van HR-projectmanagement, leveranciersmanagement, het uitbesteden van wervingsprocessen en HR-advies, zoals outplacement, loopbaanbegeleiding en het uitbesteden van HR-administratie. Deze dienstverlening kan eventueel los van onze reguliere uitzend- en wervingen selectieactiviteiten worden geleverd en is vaak op basis van een overeengekomen vaste vergoeding. inhouse services Dit is een uiterst efficiënte totaaloplossing voor het beheren van een kwalitatief hoogwaardig personeelsbestand met klantspecifieke vaardigheden. Het doel van deze dienst is het verbeteren van de flexibiliteit van de arbeid, binding, productiviteit en efficiëntie. We werken op locatie, exclusief voor die ene klant, en leveren meestal een groot aantal kandidaten met een beperkt aantal goed gedefinieerde profielen, met name in de segmenten industrie en logistiek. Vaak bepalen we samen met de klant de specifieke prestatiecriteria en verzorgen we het complete management van HR-functies, inclusief werving & selectie, opleiding, planning, binding en managementrapportage. 1 HR Solutions is begrepen in het uitzendsegment, maar wordt hier ter verduidelijking apart genoemd. De cijfers in het uitzendsegment zijn niet gecorrigeerd.

11 7 regio s en vestigingen 2 statistieken Frankrijk (931) Nederland (576) Duitsland (340) België/Luxemburg (239) Verenigd Koninkrijk (152) Iberië (327) Overige Europese landen (380) Noord-Amerika (296) Rest van de wereld (184) pro forma pro forma Omzet totaal (in miljoenen 3) , , ,7 Kandidaten (gemiddeld) Eigen medewerkers (gemiddeld) Vestigingen, ultimo Frankrijk (189) Nederland (28) Duitsland (38) België/Luxemburg (28) Verenigd Koninkrijk (164) Iberië (5) Overige Europese landen (14) Noord-Amerika (173) Rest van de wereld (195) pro forma pro forma Omzet totaal (in miljoenen 3) 3.369, ,0 616,0 Kandidaten (gemiddeld) Eigen medewerkers (gemiddeld) Vestigingen, ultimo Frankrijk (5) Nederland (23) Duitsland (0) België/Luxemburg (13) Verenigd Koninkrijk (0) Iberië (12) Overige Europese landen (1) Noord-Amerika (1) Rest van de wereld (5) pro forma pro forma Omzet totaal (in miljoenen 3) 479,3 469,1 313,3 Kandidaten (gemiddeld) Eigen medewerkers (gemiddeld) Vestigingen, ultimo Frankrijk (62) Nederland (281) Duitsland (219) België/Luxemburg (113) Verenigd Koninkrijk (65) Iberië (30) Overige Europese landen (59) Noord-Amerika (145) Rest van de wereld (0) pro forma pro forma Omzet totaal (in miljoenen 3) 1.856, , ,2 Kandidaten (gemiddeld) Eigen medewerkers (gemiddeld) Vestigingen, ultimo Het getal tussen haakjes geeft het aantal vestigingen weer. 3 Deze vestigingen zijn tevens opgenomen in het uitzendsegment. VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

12

13 9 echte waarde voor beleggers Het aandeel Randstad geeft voor beleggers echte waarde weer. Dit klinkt misschien vreemd gezien het feit dat het totale rendement voor aandeelhouders in % bedroeg, en er over 2008 geen dividend zal worden uitgekeerd. Toch zijn de langetermijnvooruitzichten voor de sector en voor Randstad in het bijzonder, positief. De echte waarde van een bedrijf wordt vertegenwoordigd door de mensen die er werken. Mensen vormen de kern van het bedrijf Randstad en een investering in Randstad is dus een investering in de waardevolste vermogenscategorie. Een vermogenscategorie die in de toekomst ook alleen maar schaarser zal worden. De HR-dienstensector is de laatste decennia gemiddeld elk jaar met dubbele cijfers gegroeid. De marktpenetratie stijgt, er worden doorlopend nieuwe diensten gelanceerd, en nieuwe markten worden toegankelijker ofwel door toenemende economische activiteit ofwel door veranderingen in wet- en regelgeving. Hierbij geldt wel dat het groeipatroon geen rechte lijn laat zien, en dat een economische dip zoals wij die momenteel wereldwijd ervaren elke cyclus opnieuw, de sector, onze omzet en aandelenkoers tijdelijk onder druk zet. Onze focus op het beschermen van de langetermijnbelangen van onze aandeelhouders houdt eveneens in dat wij bij uitzonderlijke omstandigheden kiezen voor de veiligste aanpak. Zelfs als dat betekent om geen dividend uit te keren, maar juist om liquide middelen in het bedrijf te laten om de balans gezond te houden. Voor de lange termijn ziet het ernaar uit dat de HR-dienstensector een groeisector zal blijven. Op dit moment is Randstad het op een na grootste bedrijf in de sector, maar wel in een gefragmenteerde markt wij bedienen nog steeds maar 8% van de wereldwijde markt. Er zijn dus nog legio mogelijkheden om marktaandeel te winnen. Door de fusie met Vedior beschikken wij over een evenwichtigere geografische spreiding dan enige andere speler in de markt, en zijn wij nu marktleider in het segment professionals, dat naar verwachting in de toekomst de snelste groei zal laten zien. VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

14 10 raad van bestuur Ben Noteboom Robert-Jan van de Kraats Leo Lindelauf Brian Wilkinson Leo van Wijk Jan Hovers Beverley Hodson Fritz Fröhlich VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

15 11 Greg Netland Jacques van den Broek raad van commissarissen Willem Vermeend Rob Zwartendijk Frits Goldschmeding Henri Giscard d Estaing Giovanna Kampouri Monnas VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

16 12 bericht van de CEO Beste aandeelhouder, 2008 zal de geschiedenis ingaan als een gedenkwaardig jaar voor Randstad. Door de fusie met Vedior zijn wij nu de op een na grootste speler in de HR-dienstensector wereldwijd. Het was vanaf het begin duidelijk dat er sprake was van een uitstekende strategische fit, en het geeft veel voldoening om te zien dat de combinatie in de praktijk goed blijkt te werken. Aangezien het om een vriendelijke overname ging, konden wij op de dag nadat het fusievoornemen in december 2007 werd aangekondigd, al met de integratieplannen beginnen. Hierdoor konden wij meteen na het afronden van de deal starten met de integratie, die voorspoedig verloopt. De hoofdkantoren van de Groep werden in juli samengevoegd, en de integratie van de uitzendactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland is nagenoeg een feit. In Zuid- Europa zal dit, volgens planning, in 2009 gebeuren en ook het vaststellen van de gecombineerde strategie voor het professionalssegment ligt op schema. De synergievoordelen zullen hoger uitvallen dan op het moment van de fusie werd verwacht. De kostensynergie zal uitkomen op circa 3 90 miljoen in plaats van 3 80 miljoen, en de belastingsynergie zal rond de 3 40 miljoen liggen in plaats van de aanvankelijk verwachte 3 20 miljoen. Bovendien profiteerden wij als gevolg van de fusie van een aanzienlijke eenmalige belastingvrijval. Temidden van alle voorbereidingen die werden getroffen voor de integratie, bleven onze mensen zich richten op het leveren van ongeëvenaarde dienstverlening aan onze klanten en kandidaten. Dankzij hun inzet en toewijding konden wij in het eerste kwartaal van 2008 een recordresultaat noteren. En in het tweede kwartaal hebben ze, ondanks een steeds uitdagender economisch klimaat en alle inen externe veranderingen in hun werkomgeving, opnieuw mogelijkheden benut om in veel markten sterke groei te realiseren en marktaandeel te winnen. Tegen het einde van het jaar begon de markt echter te verslechteren, waar niemand van ons aan kon ontsnappen. Toch betekent ons veel grotere marktaandeel niet alleen meer omzet en winst in goede tijden. Het geeft onze activiteiten ook een dichtheid die bijdraagt aan het effectiever beheersen van de kostenbasis om de impact van de marktneergang te minimaliseren. Wij bezitten nu een veel groter aandeel van het professionalssegment, dat in de toekomst de snelste groei en het hoogste rendement zal laten zien. Klanten willen zakendoen met minder HR-dienstverleners die meer segmenten in meer landen bedienen. Wij zijn nu veel beter gepositioneerd om aan deze toenemende vraag tegemoet te komen en marktaandeel te winnen. Omdat onze markt in de diverse landen en segmenten afwijkende conjunctuurbewegingen volgt, versterkt onze vergrote wereldwijde aanwezigheid en gevarieerde dienstenmix ons vermogen solide kasstromen en resultaten te blijven genereren. De volatiliteit op onze markten bereikte echter ongekende niveaus in Q en begin De omvang van de omzetdaling was zelfs groter dan aangenomen in het al zeer conservatieve stress-scenario dat wij ten behoeve van de acquisitiefinanciering van Vedior hadden opgesteld. Ondanks het succes van de integratie, was door de acute marktdaling een bijzondere waardevermindering van miljoen op de aan Vedior gerelateerde goodwill noodzakelijk. Gezien de scherpe daling van de vraag en zeer geringe zichtbaarheid, stellen wij uit voorzorg voor om over 2008 geen gewoon dividend uit te keren teneinde de balans te versterken. Dit was beslist geen gemakkelijke beslissing, en het zal de eerste keer in onze geschiedenis zijn dat er geen dividend wordt uitgekeerd. De echte waarde van elk bedrijf is een afgeleide van zijn mensen. Namens de raad van bestuur wil ik mijn waardering uitspreken voor de toegewijde inzet en het harde werk van al onze mensen om van de integratie een succes te maken, en dat onder zulke moeilijke omstandigheden. Het is mijn hoop dat dit jaarverslag mede duidelijk maakt hoe wij de kansen die het nieuwe Randstad biedt optimaal benutten. Wij beseffen dat het aandeel Randstad het dit jaar niet goed heeft gedaan. Maar met de beste mensen en de breedste dienstenportfolio in onze jonge industrie, zijn wij uitermate goed gepositioneerd om deze turbulente tijden te doorstaan en er als een leider in shaping the world of work uit te komen iets waar al onze belanghebbenden bij gebaat zijn. Ben Noteboom VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

17 13 verslag van de raad van bestuur Hoogtepunten 2008 was een historisch jaar voor Randstad; door onze krachten met Vedior te bundelen, ontstond de op een na grootste HR-dienstverlener, wat een verschuiving in de verhoudingen in onze sector tot gevolg had. De Vedior Groep is per 16 mei 2008 in de Randstadcijfers geconsolideerd, wat aanzienlijke gevolgen voor de resultaten heeft gehad. In onze analyse vergelijken wij de omzet, brutowinst, bedrijfskosten en EBITA op pro-formabasis, alsof de ondernemingen per 1 januari 2007 waren samengegaan. De pro-formacijfers zijn gecorrigeerd voor integratiekosten, herstructureringskosten en eenmalige posten. Dit geeft namelijk het beste de onderliggende prestaties en managementkwaliteit van beide ondernemingen weer. Onder het niveau van EBITA, en met betrekking tot de balans en kasstromen, richten wij ons op de werkelijke resultaten om de invloed van de fusie weer te geven. Het bod voor alle geplaatste en uitstaande aandelen van Vedior N.V. werd op 16 mei 2008 gestand gedaan, nadat 93,5% van de aandelen waren aangeboden. De juridische fusie vond plaats op 1 juli toen de resterende 6,5% van de Vedior-aandelen geconverteerd werd naar Randstadaandelen, en Randstad het volledige eigendom verkreeg. In 2002 hebben wij een aantal strategische doelstellingen geformuleerd: - EBITA-marge van gemiddeld 5-6% gedurende de cyclus; - doorlopende stijging marktaandeel; - toename van het aandeel niet-nederlandse omzet; - handhaving gezonde financiële positie (leverage ratio of nettoschuld gedeeld door EBITDA tussen 0 en 2). Deze doelstellingen zijn in 2008 enigszins bijgesteld (zie pagina 22), maar de combinatie met Vedior sluit hier in elk geval uitstekend op aan. Zowel onze dienstenportfolio als geografische aanwezigheid is nu veel beter in evenwicht. Door de fusie beschikt Randstad over de schaalgrootte en reikwijdte om effectief in te spelen op belangrijke trends in de HR-dienstensector. Deze variëren van winstgevende groei binnen het professionalssegment door nieuwe groeimogelijkheden voor uitzending in geliberaliseerde en opkomende markten tot de behoefte van wereldwijd opererende klanten aan een bredere dienstenportfolio bij een kleiner aantal leveranciers. Met het breedste aanbod aan diensten binnen de branche, zijn wij nu een wereldspeler binnen het professionalssegment. Wij hebben in veel landen onze zeer gewaardeerde en toonaangevende diensten in de traditionele uitzendmarkt gecombineerd, en kunnen nu zowel onze grote klanten als het MKB nog beter bedienen. Bovendien hebben wij leidende posities in de meeste belangrijke uitzendmarkten wereldwijd en bestaat er extra groeipotentieel in opkomende uitzendmarkten. Door onze schaalgrootte en complementaire krachten optimaal te benutten, kunnen wij onze klanten en kandidaten nog beter van dienst zijn. Wij betreuren het dat we Randstad Portugal hebben moeten verkopen om toestemming van de Europese Commissie voor de fusie te krijgen. Maar, gezien de complexiteit van de transactie en het grote aantal landen dat erbij betrokken was, beschouwen wij het als een grote prestatie dat we uiteindelijk in maart 2008 goedkeuring van de Commissie verkregen hebben. Hierna kon het bod officieel worden uitgebracht. Gezien de verslechterende situatie op de kredietmarkten bleek het zeer nuttig dat de financieringsstructuur, inclusief de toegezegde kredietfaciliteiten en vooraf vastgestelde renteopslagen, ruim van tevoren (zelfs nog voor de bekendmaking van de deal in december 2007) geregeld was. Na de zorgvuldige voorbereidingen die in december 2007 gestart zijn, verliep de integratie volgens plan en werd gedurende het jaar goede voortgang geboekt. De kostensynergieën (vóór belastingen), en de aanvullende belastingbesparingen, vielen zelfs beter uit dan voorzien. De jaarlijkse kostensynergie zal naar verwachting ten minste 3 90 miljoen bedragen en de terugkerende contante belastingbesparingen zullen rond de 3 40 miljoen liggen, terwijl deze oorspronkelijk waren geraamd op respectievelijk 3 80 miljoen en 3 20 miljoen. De synergievoordelen met betrekking tot belastingen vloeien voort uit het optimale gebruik van de binnen de Groep bestaande financieringscentra in Brussel en Zürich. In 2008 werd 65% van de kostenbesparingen op jaarbasis gehaald (de doelstelling was 40%), en het volledige bedrag op jaarbasis, zou in 2009 gerealiseerd moeten worden (doelstelling was 75%). Van de belastingbesparingen werd in miljoen gehaald, en het volledige bedrag zou in 2009 gerealiseerd moeten worden. Ondanks toenemende uitdagende marktomstandigheden, waardoor een bijzondere waardevermindering op de aan Vedior gerelateerde goodwill noodzakelijk was, wisten wij VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

18 targets verslag van de raad van bestuur 14 pro forma een EBITA-marge van 4,9% te behalen (2007 gerapporteerd: 6,0%; pro forma: 5,1%). Het pro-forma-aandeel niet-nederlandse omzet steeg tot 78% (2007 standalone: 65%). Wij konden in de eerste helft van het jaar opnieuw autonome groei van onze activiteiten realiseren en wisten in de tweede helft in een verslechterend marktklimaat onze sterke marges en kasstromen te handhaven. Tegen de achtergrond van deze omstandigheden werden, waar nodig, kostenbeheersende maatregelen genomen. Zonder van onze integratieplannen af te wijken, hebben we meer offertes gedaan, en wonnen wij marktaandeel in verschillende belangrijke markten. Deze inspanningen hebben geresulteerd in: - een totale pro-forma-omzet van ,4 miljoen, een daling van 3% ten opzichte van ,2 miljoen, pro forma in 2007; - pro-forma-ebita van 3 834,4 miljoen, een daling van 8% ten opzichte van 3 907,1 miljoen, pro forma in 2007; - een nettowinst van 3 18,4 miljoen, een daling van 95% ten opzichte van 3 384,9 miljoen in 2007, voornamelijk als gevolg van de eerdergenoemde bijzondere waardevermindering op goodwill; en - een verwaterde WPA (winst per aandeel) vóór eenmalige posten van 3 3,21, een daling van 8% ten opzichte van 3 3,47 in Strategie Onze sterke operationele prestaties in de moeilijke omstandigheden in 2008, zijn te danken aan onze uiterst toegewijde en gemotiveerde medewerkers over de hele wereld. Wij volgen een duidelijke, bewezen strategie gebaseerd op duurzame groei. Er is echter geen sprake van dat wij op onze lauweren kunnen gaan rusten. Zeker niet in een wereldeconomie die blijft verslechteren en de zeer concurrerende wereldwijde HR-dienstensector. We blijven werken aan onze resultaten en deze door de cyclus heen sturen, door ons te blijven richten op onze strategische doelstellingen. Onze strategische agenda bestaat uit een aantal basiscomponenten die hieronder schematisch worden weergegeven. Onze bedrijfsresultaten en winstgevendheid worden gedragen door de bouwstenen van onze strategie. Wij willen de integratie van Vedior eind 2009 succesvol afronden, en dan moeten ook de aangekondigde synergievoordelen gerealiseerd zijn. Door de mogelijkheden die de belangrijkste groeifactoren in onze markten bieden optimaal te benutten, kunnen wij onze doelstelling om marktaandeel te blijven winnen waarmaken. Het behouden van een stabiele EBITA-marge gedurende de economische cyclus, is essentieel voor verdere groei. En door onze gezonde financiële positie te handhaven, kunnen wij onze continuïteit waarborgen. Strategie & groeifactoren Strategische bouwstenen sterke concepten de beste mensen excellente uitvoering krachtige merken professionals inhouse staffing specialties Groeifactoren structurele groei deregulering klanten zoeken totaalaanbod - integratie van Vedior en behalen van de gecommuniceerde synergieën - continue marktaandeelwinst - EBITA-marge van gemiddeld 5-6% gedurende de cyclus, in normale neergang niet onder de 4% - solide financiële positie; leverage ratio tussen 0 en 2 VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

19 15 Geografische omzetopbouw uitzenden & detacheren in % van de omzet, pro forma Totaal in miljoenen 3 Frankrijk Nederland Duitsland België/Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld Strategische bouwstenen Sterke concepten Al onze serviceconcepten zijn gebaseerd op best practices en beproefde procedures die garant staan voor een efficiënte werkwijze en uitmuntende dienstverlening. De concepten zijn gemakkelijk te kopiëren, kunnen snel in andere markten worden ingezet en zijn relatief eenvoudig aan te passen om in specifieke behoeften te voorzien. De wereldwijde consistentie van onze serviceconcepten en kwaliteit, betekent dat onze internationale klanten weten dat ze op Randstad kunnen vertrouwen om in hun behoeften te voorzien. Voortgang in ,2 10,4% 10,8% 1,8% 8,9% 7,1% 6,5% 5,0% 27,4% 22,1% Uitzenden en specialisaties In veel landen vervullen onze intercedenten een dubbelrol. Zij leveren niet alleen diensten aan hun klanten, maar werven daarnaast ook zelf de kandidaten en maken de match. Deze werkwijze onderscheidt ons van veel concurrenten waar verkoop en werving gescheiden plaatsvinden. Bovendien verankeren en documenteren wij onze kennis in onze bedrijfsprocessen, om onze klanten te verzekeren van beproefde dienstverlening. Ons dienstenaanbod voor de uitzendmarkt omvat vele specialisaties, ofwel specifieke marktsegmenten waar onze gespecialiseerde units zich op richten, zoals gezondheidszorg, transport, luchthavens en contactcenters. De specialisaties maken gebruik van ons uitgebreide vestigingennetwerk, onze merken en front- en backofficeprocessen teneinde een bovengemiddelde bijdrage aan EBITA te leveren. De fusie met Vedior heeft ons netwerk aanzienlijk versterkt en onze marktpositie in bijna alle Europese landen verbeterd. Wij zijn nu een belangrijke speler in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de twee grootste Europese markten. Ook zijn wij door de fusie nu sterk aanwezig in Australië. Zonder onze focus op de markt te verliezen, had de integratie van onze uitzendactiviteiten een duidelijke prioriteit teneinde de synergie te realiseren. Het jaar begon goed voor het uitzendsegment, maar door de economische onrust begon de omzet in de meeste gebieden in het derde kwartaal af te nemen. De autonome omzet voor het hele jaar kwam pro forma uit op 2% negatief: een stijging van 4% gedurende het eerste halfjaar, gevolgd door een daling van 8% in het tweede halfjaar. De scherpste omzetdalingen vonden plaats in de Verenigde Staten, Spanje en Frankrijk. De brutomarge bleef echter sterk, als gevolg van de schaarste in de administratieve sector, de gezondheidszorg en verscheidene andere sectoren, en de doorgezette groei van werving & selectie in een aantal belangrijke markten zoals Nederland en Frankrijk. Het aantal intercedenten werd teruggebracht om de kosten in evenwicht te brengen met de ontwikkelingen in volume. Ook het aantal vestigingen liep terug, voornamelijk als onderdeel van de fusiesynergie. Professionals en Search & Selection De combinatie met Vedior zorgde voor een verbreding en verdieping van onze activiteiten binnen het concept professionals in een divers aantal sectoren en gebieden. Wij kunnen nu een breder dienstenpakket aanbieden dan onze concurrenten. Dit gediversifieerde dienstenpakket is een belangrijk pluspunt, zeker gezien het verslechterende economische klimaat. De meeste van onze werkmaatschappijen zijn actief in zowel de tijdelijke plaatsing als vaste aanstelling (Search & Selection) van professionals. Wij zullen daarom de voortgang van beide diensten hier gezamenlijk behandelen. Voor het jaar als geheel kwam de autonome omzetgroei in het concept professionals uit op 4%: een groei van 6% in de eerste negen maanden van 2008 en een krimp van 6% in het vierde kwartaal. De sectoren gezondheidszorg en onderwijs, die minder beïnvloed worden door het algemene economische klimaat, presteerden het best. De sector techniek maakte een goede start, en bleef groeien in de VS Geografische omzetopbouw professionals in % van de omzet, pro forma Totaal in miljoenen 3 Frankrijk Nederland Duitsland België/Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld 3.369,6 2,2% 0,9% 1,3% 7,6% 9,7% 13,4% 15,6% 25,0% 24,3% VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

20 verslag van de raad van bestuur 16 (gerelateerd aan de offshore-industrie), maar vertraagde in het Verenigd Koninkrijk (gerelateerd aan de bouw) en op het Europese vasteland in de tweede helft van het jaar. ICT presteerde over de hele linie goed, ook in de VS, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk waar een groot contract met lage marge werd uitgefaseerd. De financiële crisis had vanzelfsprekend een flinke weerslag op de sector finance & accounting. Werving & selectie kreeg hier het sterkst mee te maken, maar we zagen daarentegen bij een aantal klanten het volume van tijdelijke aanstellingen toenemen, als gevolg van de aanhoudende onzekerheid. In lijn met onze strategie, worden momenteel ook binnen het professionalssegment best practices geformuleerd voor ons dienstenaanbod, die ons in staat stellen deze in al onze markten te implementeren. Met hulp van onze grote werkmaatschappijen hebben wij het proces van het beschrijven van de best practices in de technische sector eind 2008 voltooid. Wij zullen de gezamenlijk ontwikkelde concepten eerst geruime tijd testen en deze later in 2009 met behulp van de copy & paste -methode verder uitrollen. Het definiëren van best practices in de sectoren ICT en finance & accounting staat gepland voor begin 2009, en de overige sectoren zullen later volgen. Deze aanpak moet ons in staat stellen sneller uit te breiden. De introductie van een merkenfamilie (zie krachtige merken ) en de mogelijkheid gedeelde dienstencentra op te zetten een optie die wij bijvoorbeeld voor het Verenigd Koninkrijk overwegen kunnen bijdragen aan verbeterde winstgevendheid in de toekomst. Belangrijkste cijfers per segment in miljoenen 3, pro forma Uitzenden & detacheren Inhouse services Professionals Eliminaties , , ,6 (52,0) Omzet , , ,0 (40,9) Groei Totaal Autonoom (4)% (4)% 4% (3)% (2)% 4% Geografische omzetopbouw inhouse services in % van de omzet, pro forma Totaal in miljoenen 3 Frankrijk Nederland Duitsland België/Luxemburg Verenigd Koninkrijk Iberië Overige Europese landen Noord-Amerika Rest van de wereld 1.856,6 8,1% 20,1% 10,6% 5,4% 3,0% 4,1% 15,4% 0,0% HR Solutions Onze diensten binnen het concept HR Solutions komen voort uit Randstads uitgebreide ervaring met HR-diensten (dit is ook de reden waarom deze resultaten zijn opgenomen in het uitzendsegment) en zijn ontworpen om de HR-managers van onze klanten werk uit handen te nemen, zodat zij zich kunnen concentreren op de strategische HR-kwesties binnen hun bedrijf. Tot 2008 richtte dit segment zich voornamelijk op payrolling en het uitbesteden van HR-management, HR-advies, outplacement en loopbaanbegeleiding. De fusie heeft de dienstenportfolio van HR Solutions aanzienlijk versterkt als gevolg van Vediors toonaangevende expertise op het gebied van leveranciersmanagement en het uitbesteden van wervingsprocessen terreinen die in de markt aan belang winnen. Gedurende het jaar werden de groeiambities en -mogelijkheden van de Nederlandse payrollingactiviteiten opnieuw tegen het licht gehouden. In Nederland ontwikkelt de trend om processen uit te besteden zich minder snel dan aanvankelijk werd verwacht, en de ontwikkeling van aanvullende instrumenten is een langdurig proces. Bovendien staan de prijzen voor basispayrollingdiensten onder druk. Dit beïnvloedt de groeikansen voor de bedrijfsportfolio zoals wij die in de afgelopen jaren hadden geformuleerd. Deze herbeoordeling resulteerde in een bijzondere waardevermindering van 3 85 miljoen. De vooruitgang binnen het segment leveranciersmanagement is bemoedigend. Wij voegden onze Amerikaanse activiteiten op dit gebied samen, waarbij Vedior de bewezen prestaties en klantervaringen inbracht en Randstad het netwerk van grotere klanten. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor een verdere, mondiale uitrol in Inhouse services Inhouse services veroverde opnieuw marktaandeel in de sectoren waar wij onze diensten aanbieden, zoals de industrie en logistiek. Klanten zien in deze moeilijke marktomstandigheden duidelijk de toegevoegde waarde van gericht personeelsmanagement op locatie. De efficiëntieslagen en productiviteitsverbeteringen die wij teweegbrengen, zijn in het huidige klimaat nog veel waardevoller voor onze klanten. Wij openden 30 nieuwe inhouselocaties gedurende het jaar, en daarmee komt het totaal op 974, wat ongeveer 19% van het totaal aan vestigingen bedraagt. 33,3% Totaal , ,2 (3)% (2)% De gemiddelde omzet per klant lag echter lager dan vorig VERKORT JAARVERSLAG 2008 Randstad Holding nv

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011

H ein eken N .V. Jaaroverzicht 2011 Jaaroverzicht 2011 Welkom bij HEINEKEN HEINEKEN is een van s werelds toonaangevende bierbrouwers, met merken die verkrijgbaar zijn in 178 landen over de hele wereld We zijn een trotse, onafhankelijke,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

A year of delivering Tomorrow s Answers Today

A year of delivering Tomorrow s Answers Today A year of delivering Tomorrow s Answers Today AkzoNobel in het kort 2010 Geografische spreiding en werknemers 39% 20% Noord-Amerika 10.400 Europa (volgroeide markten) 22.300 6% Europa (opkomende markten)

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief

Jaaroverzicht 2012 Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied. Accelerate! Vooruitgang en perspectief Jaaroverzicht Resultaten op financieel, maatschappelijk en milieugebied Accelerate! Vooruitgang en perspectief Dit Jaaroverzicht is een beknopte weergave van de jaarresultaten van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 JAARVERSLAG 2007 inhoudstafel VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - INLEIDING 5 Brief van de voorzitter en CEO s 6 Activiteitenverslag 2007 8 BEDRIJFSINFORMATIE 13 1. Algemene informatie over Real 15 1. Geschiedenis

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2012 PROTECTING PEOPLE Commercieel overzicht Per 1 januari 2013 De sectoren van TenCate zijn onderverdeeld in marktgroepen. Elke marktgroep is een clustering van dochterondernemingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012

H ein Jaaroverzicht 2012 eken N.V. Jaaroverzicht 2012 Jaaroverzicht 2012 Inhoud Overzicht 01 Een kort overzicht Verslag van de Raad van Bestuur 04 Bericht van de Voorzitter 07 Vooruitzichten voor 2013 08 Executive Committee 10 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14

Ja ar. ver sla g. Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Ja ar 14 ver sla g 2014 Jumbo Groep Holding B.V. jum141040_jaarverslag_2014_wiro_v2.indd 1 12-03-15 11:14 Wij willen verwachtingen overtreffen. Iedere dag, overal, voor elke klant. Daarom bieden wij een

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013

Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Adviesrapport Project: Beste dienstverlener 2013 Avans ABC Projectgroep: P1D4 Namen: Frederique Vermeij 2055366 Mirthe van Gulik 2053813 Jens van der Struijk 2044834 Koen Voogd 2048438 Pascal Schonewille

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden.

2012 Aalberts Industries N.V. Alle rechten voorbehouden. JAARVERSLAG 2011 Kernpunten 2011 Netto-omzet +15% naar EUR 1.937 miljoen Autonome omzetgroei +8,6% (tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat (EBITA) +16% naar EUR 208,9 miljoen Nettoresultaat voor

Nadere informatie