VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN"

Transcriptie

1 VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN 100% openheid 100% transparantie 100% beslissingsrecht DE TIJD VAN VERNIEUWING IS NU! WILT U NOG VERDER WORDEN UITGEPERST ALS EEN CITROEN, OF WEER OPENBLOEIEN ALS EEN BLOEM? IS HET NIET TIJD OM WEER OP ADEM TE KOMEN EN TE KUNNEN BLIJVEN ADEMEN? 1

2 Dit is een aangepaste versie bestemd voor website download Index Blz; 3 - Voorwoord Visie SOPN Gemeente Emmen. 4 Inleiding. 6 - Een alternatief voor de huidige bestuursstijl en bezuinigingen. 7 - Van een doodlopende weg naar openheid en diversiteit. 7 - Van macht naar menselijkheid. 8 - Belastinggeld beter en eerlijk verdelen over alle dorpen en wijken. 8 - regionale omgekeerde economie. 9 - De gemeentelijke begroting. 9 - U als mens en gemeenschap heeft uiteindelijk het beslissingsrecht Onze Uitgangspunten 14 - Echte democratie Overheid Gemeenteraad Informatievoorziening en Privacy Veiligheid Zorg en Welzijn Onderwijs Economie Grondpolitiek Infrastructuur Financiële zaken en Begroting Energie, Milieu en Vervoer Natuur Huisvesting Huisuitzettingen Sociale zekerheid Dienstbaarheid Gemeentehuis Afsluitend. 29 Adressen. 2

3 Voorwoord Visie SOPN Gemeente Emmen Het huidige systeem en vooral de manier waarop de mens en samenleving benaderd wordt, loopt vast. Het wordt steeds duurder om dit systeem in stand te houden en veroorzaakt hoge maatschappelijke kosten en vraagt om voortdurende bezuinigingen. Deze zijn volgens ons helemaal niet nodig. Wij denken dat dit anders kan. Wij willen de menselijke benadering weer centraal stellen. Dit vraagt wel om een nieuwe en aanvullende benadering voor het beter en menselijker laten functioneren van Politiek, Bestuur en Overheid, de Economie, Onderwijs, Zorg, et cetera. De SOPN geeft u hiermee weer iets te kiezen. Wij leggen in deze visie uit, hoe wij met uw steun dit alternatief kunnen realiseren. De SOPN is geen politieke partij maar een maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwingsbeweging. Wij werken 100% transparant en streven naar een allesomvattende integrale werkwijze. Wij staan in het midden en verbinden. We zijn zowel sociaal, liberaal, emancipatoir, communautair, individueel, groen, menselijk, redelijk, empathisch en liefdevol. Binnen onze visie is dit allemaal geïntegreerd. Wij veroordelen niemand en geven niemand de schuld. Wij bedrijven geen politiek vanuit macht, willen geen spelletjes spelen om de spelletjes en richten ons niet op één bepaalde groep. We zijn dienstbaar aan iedereen en streven ernaar aanvullend en integraal te handelen in plaats van tegenstellingen te scheppen en compromissen te sluiten in achterkamertjes. Wij willen onze visie toevoegen. We pakken oorzaken bij de kern aan en doen niet aan symptoombestrijding. Zo zal er voor iedereen weer een nieuw perspectief ontstaan met nieuwe mogelijkheden die eerder onmogelijk leken. Hier wordt volgens ons iedereen beter van en dat is ons doel. 3

4 Inleiding De SOPN Gemeente Emmen is een maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwingsbeweging en geen politieke partij in de gebruikelijke zin van het woord. De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. Wij zijn een onafhankelijke afdeling van de landelijke beweging de SOPN en in die zin een lokale beweging. De SOPN is in 2012 ingeschreven bij de Kiesraad en heeft in 2012 meegedaan aan de landelijke verkiezingen. Na een campagne van slechts vier maanden ontvingen we bijna stemmen, waarvan 130 stemmen in de Gemeente Emmen. Deze visie is ons voorstel aan u, jullie, aan alle inwoners van de Gemeente Emmen voor de gemeenteraadverkiezingen van 19 maart We hebben gekozen om onze visie gevoelsmatig te beschrijven en uit te leggen. Hierdoor wordt volgens ons de samenhang van onze voorstellen duidelijker. Bij ons komt het gevoel op de eerste plaats en het denken is hier ondersteunend aan. In het laatste deel staan per onderwerp concrete maatregelen genoemd. Ons huidig systeem loopt aan alle kanten en op alle beleidsterreinen vast en het huidige beleid om de 'crisis' op te lossen werkt steeds minder goed, wat men u ook wijs wil maken. Iedereen kan dit dagelijks waarnemen. Er zijn echter vele oplossingen voor onze huidige uitdagingen, als we een andere, integrale en aanvullende benadering kiezen. Deze willen we zichtbaar en toepasbaar maken, zodat er voor alle inwoners concrete en praktische verbeteringen ontstaan en we knelpunten kunnen oplossen. Steeds meer mensen zien in dat het anders kan en daardoor ontstaan er vele hoopgevende alternatieven om de situatie te verbeteren. SOPN Gemeente Emmen wil met uw steun deze lokale initiatieven verbinden en vertegenwoordigen. Ons lokaal, regionaal, landelijk en internationaal netwerk stelt ons in staat snel alternatieven in te voeren. Onze ervaren mensen willen graag voor en met u aan het werk. Het doel is om in de Gemeenteraad te komen. Als we in de raad gekozen worden zullen we ook zeker maatschappelijke initiatieven nemen om toch onze plannen deels te kunnen realiseren. We hebben dan een platform om dingen voor onze inwoners voor elkaar te krijgen. Toch kunnen wij het meest realiseren als we kunnen deelnemen aan het College van Burgemeester en Wethouders. We vragen aan u, jullie, ons hiertoe in staat te stellen door op 19 maart 2014 op de SOPN te stemmen. Dan zijn we pas écht in staat deze plannen samen met u en voor u te realiseren. Uw stem gaat niet verloren, want u kunt via onze site en bijeenkomsten blijven meestemmen en meedoen! 4

5 De SOPN vindt dat er voor alles wat ademt vernieuwing en meer ruimte moet komen. Voor dieren, bomen, de natuur. Alles wat leeft heeft ruimte nodig om in evenwicht te kunnen zijn en blijven. Als dit onder druk komt te staan, gaat het woekeren, wordt het ziek, of vraagt zoveel aandacht, dat het als overlast ervaren kan worden. De SOPN wil ieder mens weer de ruimte geven om te kunnen ademen, op adem te komen en ruimte te geven om vanuit vertrouwen en veiligheid het leven te leiden en ervan te genieten. Op financieel, psychisch en lichamelijk niveau. Mensen worden nu uitgeperst als een citroen door alle bezuinigingen, hebben moeite met overleven en het drukke levensritme. Dit leidt er uiteindelijk toe dat mensen dit (op een bepaald moment) niet meer kunnen dragen en steeds meer schulden, fysieke of psychische klachten krijgen. Dit heeft het beleid die de huidige partijen de afgelopen decennia uitdragen en uitvoeren, veroorzaakt en ze zijn dan verbaasd dat onder andere de kosten van de sociale zekerheid en de zorg oplopen. Wij vinden dat je de hieruit voortvloeiende problemen niet mag afwentelen op de mensen met meer bezuinigingen, hogere belastingen, lagere pensioenen en het uitkleden van individuele en gemeenschappelijke voorzieningen. Het is genoeg! De thuiszorg bijvoorbeeld had helemaal niet uitgekleed hoeven worden tot schoonmaakondersteuning. Van medewerkers hebben we begrepen dat het nog verder verschraald gaat worden. De menselijkheid gaat er helemaal uit. Waarom? Het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad hebben altijd de keuze om eigen beleid vorm te geven of eventueel landelijk beleid op een menselijk manier vorm te geven. De partijen kunnen zich niet verschuilen achter de landelijke overheid of achter Europa omdat het moet. Nu werkt het zo dat de landelijke partijen via hun gemeentelijke afdelingen het Haagse en Europese beleid doordrukken. De gemeente heeft volgens ons een eigen verantwoordelijkheid om voor haar eigen inwoners op te komen. Het klakkeloos doorvoeren van bezuinigingen omdat er minder geld komt van de landelijke overheid is volgens ons niet de weg en helemaal niet nodig! Creativiteit door voor mensen nieuwe ruimte, mogelijkheden en perspectief te scheppen, op álle gebieden is een betere weg. 5

6 Een alternatief voor de huidige bestuursstijl en bezuinigingen. De huidige bestuurders en sommige ambtenaren van de Gemeente Emmen laten een vaak botte en defensieve bestuursstijl zien en regelen zaken onderling en vaak zonder voldoende democratisch draagvlak. Dit is niet hun schuld, al nemen ze er wel verantwoordelijkheid voor door het uit te voeren. Dit komt doordat men alleen procedures volgt en het eigen gevoel en de menselijke benadering uit het oog is verloren. De dienstbaarheid van de gemeente aan haar inwoners is hierdoor op vele punten onvriendelijk, ontoereikend, niet logisch en daardoor onnodig duur. Ook verstaat men de kunst om dit beleid ook nog eens prachtig te verkopen. Maar de werkelijke inhoud en uitwerking blijkt vaak heel anders uit te pakken. Men lijkt bang te zijn voor de inwoners en echt serieus worden we dan ook niet genomen. We mogen voor de vorm vaak een beetje meedoen met de vormgeving en uitvoering van plannen, dit geld met name voor de grote ingrijpende projecten, maar de besluiten zijn dan al genomen en de regie ligt bij de Gemeente. Dit lijkt ook weer te gebeuren rond de Chinese investeringsplannen en de Gasbol in het toekomstige Mensenpark. Om dan achteraf toch draagvlak te verwerven zijn dure (reclame)campagnes nodig. De Gemeente vormen we met alle inwoners te samen en we horen dus ook van tevoren gezamenlijk mede de visie te ontwikkelen en de besluiten te nemen. Denk hierbij aan de dierentuin/belevenispark, parkeergarages, de camping, verkeersdoorstroming, shared space, bouwprojecten, geleden schade voor ondernemers tijdens projecten, keuze van de windmolen locatie, de wijze waarop besloten is om het station Bargeres weg te halen en er zijn meer voorbeelden dan we hier kunnen opnoemen. Dit zou vele pagina's in beslag nemen. Alles wordt eenzijdig, angstig, bot, mechanistisch en bureaucratisch benaderd in plaats van intelligent, meelevend en menselijk. Zo ontstaan er steeds meer onoplosbare knelpunten. De bestuurders en ambtenaren lijken niet vooruit te kijken maar in plaats daarvan achteraf 'fouten' te herstellen en zaken recht te praten die voorkomen hadden kunnen worden door overleg en een degelijke en zorgvuldige voorbereiding. Wij willen de overheid en alles wat de overheid doet, integraal organiseren en de beleidscyclus omdraaien waardoor je achteraf minder voor verrassingen komt te staan, het is tevens duidelijker voor iedereen, goedkoper en de mens staat weer centraal. De ambtenaren mogen meer vanuit het geheel handelen en minder vanuit opgedeelde beleidsterreinen, waardoor de één niet weet wat de ander doet. Er is blijkbaar bij ambtenaren meer expertise over bijvoorbeeld planvorming en aanbesteding nodig. Fouten kunnen zo beter worden voorkomen. Vaak is het ook effectiever en sneller om als ambtenaar even de telefoon te pakken of er direct op af te gaan om knelpunten op te lossen of samen met de betrokken mensen de juiste aanpak te bespreken in plaats van vooral te communiceren met brieven en via procedures. De gemeente kan door deze aanbevelingen uit te voeren, uiteindelijk goedkoper en effectiever gaan werken, want het voorkomt onderlinge communicatieproblemen en schadeclaims. Dure externe bureaus en adviseurs om fouten te onderzoeken worden overbodig. 6

7 Van een doodlopende weg naar openheid en diversiteit. De gemeente voert een eenzijdig economisch beleid, inclusief oplopende schulden, die steeds meer een doodlopende en dure weg blijkt te zijn. Meer diversiteit en inbreng van alle inwoners is nodig en oorzaken aanpakken in plaats van symptomen te bestrijden. De Collegepartijen zijn al tijden aan de macht, maar tot welke verbeteringen voor ons als inwoners heeft dit eigenlijk geleid? Waarom is de armoede niet opgelost? Waarom wordt er zoveel geleend en moeten we miljoenen per jaar aan rente betalen? Waarom worden lopende projecten steeds duurder? Waarom hebben wij mensen zo weinig in te brengen? Waarom bouwen we een theater en belevenispark voor congresgangers en toeristen maar kunnen veel eigen inwoners de toegang niet betalen? Zijn de huidige collegepartijen langzamerhand niet meer onderdeel van het probleem geworden in plaats van deel van de oplossing? Er is veel ontevredenheid, frustratie over het huidige bestuur, en er heerst ook veel armoede onder de inwoners. Men is er niet voor de bewoners. De gemeente voert vaak een onlogisch en verwarrend beleid. De problemen kunnen niet worden opgelost met dezelfde methodes die de problemen hebben veroorzaakt, ook niet door de huidige politieke partijen, die deze methodes blijven volgen. Dus is het tijd om het anders te gaan doen, voor een benadering waarin nieuwe inzichten en meerdere zienswijzen steeds worden geïntegreerd in de werkwijze en het beleid. Door de regie aan u als individu en als wijk en dorp terug te geven kunnen we tot betere en praktische oplossingen komen. Het is tijd voor U, tijd voor de SOPN. De tijd voor vernieuwing is nu! Van macht naar menselijkheid. De Gemeenteraad heeft zelfs niet altijd genoeg informatie of tijd om projecten goed te beoordelen en wordt vaak 'gedwongen' om zaken die eerder bekonkeld zijn, of door tijdsdruk, snel goed te keuren. Er is vooral (financiële) ruimte voor grootschalige projecten om het imago van de Gemeente Emmen schijnbaar te versterken en voor projecten die onnodig fout lopen. Op menselijke voorzieningen wordt onterecht en onnodig bezuinigd. De gemeente wordt ook steeds meer georganiseerd zoals een bedrijf en de inwoners worden gezien als klanten die geld kosten. Maar de gemeente dat zijn we toch allemaal en we betalen toch al voor dienstverlening? Waarom kosten diensten zoals de verklaring dat men inwoner is dan extra geld? De arrogantie van de macht belemmert een degelijke democratische legitimering van projecten door bijvoorbeeld bindende referenda als sluitstuk van een gedegen visieontwikkelings- en besluitvormingsproces vanuit de bewoners. Wij wensen meer samenhang in plaats van een ideetje hier of daar. Wij willen mogelijkheden bieden aan bewoners die dit wensen om samen structureel de verantwoordelijkheid te kunnen dragen, dan hoef je mensen ook niet kunstmatig te lokken met een diner bon. Dan heb je zin, na de gedane arbeid, in een gezamenlijk buurtdiner. Het overdragen van rijkstaken naar de gemeente biedt ook steeds meer mogelijkheden om in alle dorpen, wijken en buurten van de Gemeente met elkaar ons eigen beleid te bepalen. 7

8 Belastinggeld beter en eerlijk verdelen over alle dorpen en wijken. Bewoners uit alle dorpen en wijken betalen belasting maar krijgen daar geen evenredige dienstverlening voor terug. De dienstverlening van de gemeente dient in alle dorpen en wijken van de gemeente op hetzelfde niveau te komen. De onderhouden beheerstaken worden ook op wijk en dorpsniveau georganiseerd. Elke buurt en wijk krijgt een eigen budget gebaseerd op het aantal inwoners om taken naar eigen inzicht te organiseren en uit te voeren. Regionale omgekeerde economie. De mens is niet puur een economische eenheid die maar moet consumeren om de economie draaiende te houden. Die ten koste van het eigen welzijn en de gezondheid maar moet zien te overleven en alle ballen van het dagelijkse leven in de lucht moet zien te houden. De extra zorg- en welzijnskosten die deze benadering kost voor mensen die dit niet kunnen of wensen lopen steeds meer op. Ook het natuurlijk evenwicht van de natuur raakt door deze benadering steeds meer verstoord. Wij streven naar een samenhangend beleid om dit om te keren en meer evenwicht te krijgen in de ontwikkeling van de mens en samenleving. Wij streven naar een omgekeerde economie. Dat wil zeggen dat mensen zelf meer de keuze en mogelijkheden kunnen benutten om hun eigen ontwikkeling te kiezen en de wijze waarop ze deze willen vormgeven. Nu bepalen vooral bedrijven, banken, de globaliseringsagenda, eenzijdige concurrentie en eenzijdige (mechanistische) benaderingen de economische ontwikkeling. Wij willen een combinatie aan maatregelen invoeren die het initiatief weer legt bij de mens zelf, zodat er nieuwe innovatie vanuit de eigen wijsheid kan ontstaan. De visie van mensen zelf of van groepen mensen is het uitgangspunt. Wij streven naar een wijsheideconomie in plaats van naar een kenniseconomie! De gemeente ondersteunt dit proces en zorgt voor rentevrije leningen. Wij willen een parallelle (digitale) munt introduceren, een basisinkomen invoeren en het ontstaan van een meer regionale economie stimuleren. Wij willen bureaucratie verminderen door zelforganisaties en integrale beleid- en organisatieontwikkeling te stimuleren. Door deze combinatie aan maatregelen worden het basisinkomen en de gewenste voorzieningen financierbaar. 8

9 De gemeentelijke begroting. De begroting van de Gemeente wordt getoetst en herzien en prioriteiten worden verschoven van grote projecten, private partijen en een groter wordende overheid naar het investeren in Mensen, Wijken en Dorpen, lokale/regionale bedrijven en zzp'ers. Het échte kapitaal van de Gemeente Emmen. In plaats van meer uit te geven gaan we anders en slimmer uitgeven en op een andere manier rentevrije financiële ruimte (binnen en buiten de begroting) vinden om te herschikken, te innoveren en bezuinigingen op zorg en voorzieningen terug te draaien. De Gemeente toont meer daadkracht om de wens van de bewoners uit te voeren, zoals in de ontwikkeling en het in stand houden van het karakter van de dorpscentra en neemt maatregelen om het verlagen van huren van winkelpanden mogelijk te maken. Het overnemen van sommige beeldbepalende historische gebouwen van private partijen om het originele karakter te versterken of opnieuw op te bouwen willen we actief stimuleren en vormgeven. U als mens en gemeenschap heeft uiteindelijk het beslissingsrecht. De SOPN wil de gemeente; buurten, dorpen en wijken, weer teruggeven aan haar inwoners. De ambtenaren, het college, de projectontwikkelaars, belangengroepen en banken hebben het niet voor het zeggen maar zijn wat ons betreft dienstbaar aan de inwoners om te zorgen dat hun wensen worden vertaald in beleid, gebouwen en voorzieningen. Wij voeren dus een andere manier van werken in, waarin de mens en haar behoeften weer centraal staat. Mensen worden weer ondernemers van hun eigen leven. Ons beleid zal uiteindelijk leiden tot een goedkopere en kleinere (aansturende en coördinerende), maar krachtige, invoelende en dienstbare overheid. In de huidige tijd waarin aanpak van de uitdagingen niet meer op hetzelfde niveau en op dezelfde manier als waaruit ze zijn ontstaan, kunnen worden aangepakt, kiest de SOPN-GE, voor een benadering die wordt gevormd vanuit het collectief van de inwoners van de Gemeente Emmen als het om gemeente brede projecten gaat of van de buurt, wijk of het dorp, als het om lokale projecten gaat, of binnen een organisatie, instelling of bedrijf, als het om een organisatieverandering, het beleid of beheer gaat. We streven naar zelfbestuur en zelforganisatie op basis van gezamenlijk gedeelde visie en waarden van de betrokkenen zelf. Hierdoor kunnen we besparen op allerlei organisatie- en managementkosten en kan het geld gaan naar de mensen, het personeel en dienstbare organisaties die het nodig hebben. Bezuinigen op mensen, zorg en voorzieningen is dan niet nodig. 9

10 De huidige experimenten om taken over te dragen in het kader van minder overheid en meer samenleving gaan nog steeds uit van de intentie om de regie als gemeente te houden of gedeeltelijk te leggen bij een dorpsvereniging of dorpsbedrijf. Maar deze vertegenwoordigen niet alle bewoners. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid tussen de gemeente en de wijken en dorpen, maar uiteindelijk krijgen de bewoners het voor het zeggen (de regie) en de gemeente schept hiervoor de voorwaarden, bemiddeld bij conflicten en coördineert overstijgend beleid. Dit alles vraagt om een manier van ordenen en regelen waarin er ruimte is om nieuwe inzichten steeds opnieuw te verankeren en er blijvende ruimte is om al het potentieel van iedere inwoner tot bloei te laten komen en in onze samenleving te integreren. Dit potentieel wordt nog niet volledig benut. De ontwikkeling en de aantrekkingskracht van alle Buurten, Wijken en Dorpen van de Gemeente Emmen kunnen zo innerlijk worden versterkt. Dit vraagt om een lokale overheid die hier dienstbaar aan is en neutrale voorwaarden en voorzieningen schept om een innerlijke ordening van de samenleving vanuit ieder mens mogelijk te maken. Volwaardige deelname van ieder mens, van iedere buurt, wijk en dorp aan het visieontwikkeling- en besluitvormingsproces is hierbij uitgangspunt. Zodoende ontstaan er wederkerige afspraken in plaats van lange procedures, onuitvoerbare en ingewikkelde certificaten, regels en bestemmingsplannen. Er ontstaat zo weer dynamiek en ruimte voor menselijkheid en minder noodzaak voor handhaving en controlerende instanties, dit scheelt ook weer geld. Menselijke innovatie is ons uitgangspunt om een duurzame allesomvattende groei te realiseren, de zogenaamde krimp om te buigen in groei en voorzieningen te behouden en/of te vernieuwen, gezond zijn en welzijn te stimuleren als vruchtbare bodem voor innovatie, vrijheid, vrijwillige saamhorigheid en een natuurlijke wijze van organiseren. Het is tijd voor échte vernieuwing, dus tijd voor de SOPN. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Als je niet werkelijk de wijze van werken verandert, kunnen de huidige partijen de problemen NIET oplossen en verdere bezuinigingen vermijden, wat men u ook beloofd. Kijk maar naar de beloften van de vorige verkiezingen. Juist omdat wij dit wél doen, kunnen we bezuinigingen op mensen, zorg en voorzieningen terugdraaien en voorkomen. 10

11 Onze Uitgangspunten Dit programma telt uitgangspunten en een kader waarlangs beleid tot stand gaat komen. De precieze invulling wordt uiteindelijk door de bewoners bepaald, nadat we eventueel in de Gemeenteraad gekozen worden of ten gevolge daarvan mogen deelnemen als Collegepartij. Wij erkennen en zijn dienstbaar aan de soevereiniteit van gemeenschappen, in dit geval de Buurten, Wijken en de Dorpen waaruit de Gemeente Emmen is ontstaan en gevormd en haar afzonderlijke identiteiten en gebruiken. Wij gaan uit van de autonomie van de afzonderlijke Buurten, Wijken en Dorpen binnen onze Gemeente en zij bepalen, naar keuze en zoveel als mogelijk zelf hun beleid zoals over de benodigde voorzieningen (scholen/buurthuizen). De bewoners besturen en beheren hun wijk/dorp zelf op basis van gezamenlijk gedeelde visie en waarden. De gemeente bepaald dus niet meer of bijvoorbeeld een school met weinig leerlingen dicht moet of scholen moeten fuseren. Dit beslist het dorp zelf. Zelfbestuur dus. Buurtschappen worden nieuw leven in geblazen en staan aan de basis van het 'nieuwe' zelforganiserende model. Wij erkennen en zijn dienstbaar aan de soevereiniteit van het individu, in dit geval het recht van een ieder om de eigen weg te zoeken en gewoon te kunnen Zijn. Het collectief past zich aan, aan het individu en het individu hoeft zich niet ten koste van zichzelf aan te passen aan de gemeenschap of aan dat wat wordt 'opgelegd' of 'verwacht' door opvoeders, onderwijs, bedrijven, de politiek of overheid, religies en andere stromingen of instituties. Er moet ruimte zijn om stil te kunnen staan bij wie je zelf bent, waar je vandaan komt en wat je hier werkelijk van binnenuit wilt doen. Jezelf helemaal (kunnen) erkennen is de basis van gezond functioneren en het volgen van je eigen intuïtie is leidend. Juist dan ontstaat er een sterke samenleving vanuit een natuurlijk proces en kunnen we op een fijnere manier samenleven en kunnen we veel problemen en kosten voorkomen op het gebied van gezondheid, welzijn, sociale en (individuele) veiligheid. 11

12 Onze Uitgangspunten (vervolg) Wij erkennen de innerlijke behoeften van mensen. Het ontkennen van de werkelijke behoeften en wensen leidt tot het bewust of onbewust afreageren op zichzelf, de medemens, materieel of de natuur. De woede, agressie, de onmacht en vluchtgedrag die onder andere ontstaan door het niet wezenlijk betrokken te worden bij visie- en besluitvorming bij de inrichting van onze gemeente of bij de beslissingen over het eigen leven, worden ons inziens omgezet in apathie en ongecontroleerd gedrag. De hierdoor ontstane overlast is vaak een poging om gehoord te worden. Overleg en oorzaken oplossen is dan beter. Juist het streven naar zelfbeschikking en zelfexpressie als individu of groep door ruimte te bieden aan inwoners voor het vormen en uiten van werkelijke visie en gelijkwaardige deelname in de besluitvorming en het gezamenlijk uitvoeren van de daaruit ontstane projecten leidt tot een gevoel van welbehagen, werkelijke vrijheid en vrijwillige solidariteit. Wij willen gevoelens van onmacht en onzekerheid opheffen en kanaliseren in nieuw perspectief en creativiteit. Het gaat ons om ruimte te bieden aan (nieuw) perspectief voor ieder mens en/of groepen mensen. Dit streven zal veel menselijk leed, overlast en onnodige maatschappelijke kosten voorkomen en dit kunnen we weer investeren in werkelijk belangrijke zaken. Wij wegen belangen altijd af in het voordeel van het welzijn van mensen en gemeenschappen, een vrije ontplooiing en een natuurlijke solidariteit. Wij behandelen iedereen gelijkwaardig. Wij wentelen het falen van het huidige systeem niet af op onze bewoners door de lasten te verhogen of te bezuinigen. Wij lossen de oorzaak op van het falen. Wij willen de structuur van de samenleving vernieuwen zodat het zelfsturend wordt en meer ruimte geeft voor morele afwegingen en niet meer alle beslissingen door geld bepaald hoeven worden. Een menselijke benadering gaat bij ons boven een technocratische, mechanistische, bureaucratische of fragmentarische wetenschappelijke benadering. Wij geven erkenning aan meerdere waarheden, realiteiten en concepten die naast elkaar bestaan. Alle concepten mogen zich bewijzen. Dit zal de huidige vaak eenzijdige benadering en aanpak doorbreken en weer doen bewegen en stromen, zodat er nieuwe inzichten en oplossingen kunnen ontstaan. 12

13 Onze Uitgangspunten (vervolg) Wij sluiten niets uit en oordelen niet over anderen, maar geven elkaar de ruimte om alles als een ervaring te zien en samen te werken om meerdere concepten en oplossingen met elkaar te verbinden. Wij streven naar een objectieve informatievoorziening waarin meerdere kanten van problemen, oplossingen en concepten worden aangegeven. Dit gaan we doen als gemeente en dit stimuleren bij lokale omroepen en kranten. Wij streven naar een schuldenvrije en rentevrije samenleving. Wij investeren in Mensen en niet in grote projecten en belangen die niet in het voordeel zijn van het welzijn van de inwoners van de Gemeente Emmen. Alle projecten en afspraken worden hieraan opnieuw beleidsmatig en financieel getoetst en herzien en het financiële risico van projecten die niet meer kunnen worden herzien of herroepen wordt verschoven en gelegd bij de private partijen en niet bij de Gemeente en belastingbetalers. Denk hierbij onder andere aan de dierentuin/theater, grote bedrijven en parkeergarages. Wij zien de dierentuin als een private onderneming en deze dient ook als zodanig behandeld te worden. De dierentuin in het centrum was nog te overzien. Het risico is nu te groot met zo'n grootschalig park, dat de verliezen steeds op het bordje komen van de belastingbetalers. Men is er zo van overtuigt dat het belevenispark een gat in de markt is dat ze het risico dan ook zelf moet kunnen dragen. We gaan samen met alle inwoners van de Wijken en Dorpen en zelforganisaties op alle levensgebieden (nieuwe) prioriteiten voor het beleid opstellen en dit gezamenlijk integraal vormgeven en uitvoeren. Reeds bestaande plannen worden getoetst aan het feit of alle (betrokken) bewoners zich erin kunnen vinden. Laten we de loop van het leven weer bepalen wat er mogelijk is in plaats van ons door regels te laten beperken, behalve als we deze regels gezamenlijk afspreken. Wij willen oorzaken aanpakken en geen symptomen bestrijden. Dit kost ons als samenleving uiteindelijk minder menselijk lijden en geld. 13

14 Onze Uitgangspunten (vervolg) Bij het doorvoeren van een vernieuwing of een project zullen wij eerst voor (financiële) zekerheid zorgen en de vernieuwing samen met de betrokkenen voorbereiden, vormgeven en uitvoeren en hier iedere direct of indirect betrokkene voortijdig over informeren. Wij gaan altijd uit van vrijwilligheid en geen dwang. De hulpverlener is nu vaak de boodschapper van de politiek naar de hulpontvanger, dit zou andersom moeten zijn. Bemiddelen, overleggen en komen tot consensus is behulpzamer. Wij gaan niet uit van de meerderheid maar gaan uit van het elkaar aanvullen en begrippen als consensus of consent. Consensus betekent het doorpraten tot je het samen eens bent en consent betekent dat niemand overwegend bezwaar heeft. Aanvullen of met andere woorden het streven naar complementariteit, wil zeggen dat wensen elkaar aanvullen. Thema s uitruilen hoeft niet. Compromissen zijn dan niet nodig. De gemeente houdt binnen haar beleid en wijze van uitvoeren altijd rekening met eventuele minderheden in de gemeenteraad of in de samenleving en neemt hen mee in de visieontwikkeling en het besluitvormingsproces. Wij als SOPN-Gemeente Emmen nemen de verantwoordelijkheid om constructieve oplossingen te bieden voor de grootse uitdagingen van dit moment. Er is zoveel meer wijsheid en inzicht beschikbaar dan dat via de gangbare media en overheid aan ons wordt doorgegeven en in beleid en technologie wordt omgezet. De SOPN zet zich onvoorwaardelijk in om het beschikbare weten publiekelijk en toepasbaar te maken. Wij zijn optimistisch over de toekomst en hebben veel vertrouwen in de manifestatie van een nieuwe gezamenlijk gedragen samenleving. 14

15 Beleidsmatige Uitgangspunten en thema's waar de SOPN zich met constructieve voorstellen voor gaat inzetten in de Gemeente Emmen. Echte democratie: We willen een nieuw visieontwikkeling- en besluitvormingsproces opzetten waarin iedere inwoner en buurt telt, als integraal onderdeel van de samenleving. Van stemrecht naar beslissingsrecht. Indien gewenst komen er bindende referenda als sluitstuk van elk proces. Onze raadsleden stemmen zoals de mensen die op ons gestemd hebben wensen en niet vanuit belangen en u kunt dit via onze website en bijeenkomsten aangeven. Tevens komt er een mogelijkheid dat alle inwoners parallel kunnen stemmen en aangeven wat men vindt van de onderwerpen die in de gemeenteraad en het college behandeld worden. Dit zijn aanzetten om te komen tot een volledige transparante en organische democratie. We streven naar zelfbestuur van Wijken en Dorpen binnen de Gemeente Emmen. Iedere wijk en ieder dorp krijgt een budget, gebaseerd op het aantal inwoners en een door alle bewoners gekozen wijk en dorpsraad. Nu worden niet altijd alle bewoners door de wijk, dorpsraad of het dorpsbedrijf vertegenwoordigd. Alle bewoners horen deel te zijn van de plan- en besluitvorming en zijn dus automatisch lid van de bewonersvereniging. Anders krijg je achteraf tegenstellingen en onenigheid. Wij willen door gedeelde processen van visieontwikkeling en besluitvorming tussen inwoners nieuwe alternatieven en benaderingswijzen introduceren. Dit proces wordt opgezet en gefaciliteerd door de mensen in de wijk en door Dorpsraden. Elk buurtschap, wijkvereniging en dorpsraad krijgt een door de bewoners gekozen, en door de gemeente parttime betaalde coördinator en deze wordt (tijdelijk) ondersteund door de gemeentelijke welzijnsorganisatie. Tevens willen we zelforganisatie en democratische processen (dit gaat verder dan medezeggenschap) stimuleren binnen bedrijven, instellingen en verzorgingshuizen op basis van gezamenlijk gedeelde visie en waarden. Overal waar mensen samenwonen of samenwerken. De eerste fase van dit proces kan worden begeleid door het welzijnswerk. Dit helpt op langere termijn het preventief ontstaan van sociale en organisatorische knelpunten, ongelukken, psychische en lichamelijke klachten te voorkomen. Er ontstaan meer afspraken in plaats van ingewikkelde regels en voorschriften en er ontstaat meer evenwicht tussen individuele vrijheid en een onderlinge natuurlijke solidariteit. 15

16 Overheid: Wij willen een voorwaardenscheppend proces organiseren en faciliteren die alle inwoners als soevereine mensen wil begeleiden in de ontwikkeling naar zelfverwerkelijking. Ook willen we een open, neutrale en doorzichtige werkwijze en verantwoording organiseren. We willen corruptie bestrijden en voorkomen. De huidige beleidscyclus wordt omgedraaid en door en vanuit de mensen vormgegeven. Dus van onderaf in plaats van bovenaf. Het is voor de overheid overigens steeds moeilijker om direct dienstbaar te zijn aan haar inwoners door de vele (belangen)organisaties, soms gesubsidieerd door de overheid, die mede zijn ontstaan doordat de overheid haar taken verzuimde. Door haar dienstbare intentie weer op te pakken kan het aantal organisaties weer verminderen. Wij willen direct werken met zelforganisaties van burgers en ondernemers, verminderen van Marktwerking waar het niet bijdraagt aan kwaliteit en menselijk beleid en ambtenaren opleiden als dienstbare procesbegeleiders. Wij stellen een beleidsonderzoek voor om te zien of er sprake is van een samenhangend en volledig beleid. Zo kunnen we zien waar de tekortkomingen zitten en dan kunnen we daar gericht met betrokkenen beleid en een nieuwe werkwijze op gaan vormgeven. Zo komen we minder voor verrassingen te staan bij het uitvoeren van projecten en kunnen we vroegtijdig met de betrokken bewoners overleggen. Dit scheelt weer veel geld en frustraties. We streven naar een kleinere coördinerende en sociale overheid die minder kost en naar een algehele lastenverlaging voor alle inwoners. Echter kan dit wel even een paar jaar kosten, omdat we de werkwijze en diensten moeten reorganiseren en veel moeten overleggen met de betrokken organisaties. Ook zullen we zaken uit het verleden, de zogenaamde lijken uit de kast moeten oplossen. De overheid gaat, waar mogelijk, snijden in eigen vlees en goedkoper werken. Tevens willen we een gemeente breed anticorruptie onderzoek om te zien of alle afspraken en projecten in het verleden democratisch onderbouwd zijn en zo niet, wie daarvoor (financieel) aansprakelijk gesteld kan worden. Het gemeentelijk beleid gaat niet meer alleen uit van de meerderheid maar ook van minderheden in de gemeenteraad. Het beleid wordt een afspiegeling van de gehele gemeenteraad. Tevens willen we alle ambtenaren opnieuw laten solliciteren naar hun baan om te zien of ze de nieuwe werkwijze kunnen accepteren en of ze loyaal zijn aan de burgers of aan belangengroepen zoals banken en projectontwikkelaars. Ambtenaren die dit niet willen begeleiden we naar ander werk. Het is geen leuke maar wel noodzakelijke maatregel. We willen een onafhankelijke door burgers gekozen Ombudsvrouw/man instellen die klachten van burgers over het optreden van de gemeentelijke overheid en instellingen kan onderzoeken en afhandelen. De in het verleden onopgeloste geschillen die door toedoen van de gemeente zijn ontstaan worden alsnog opgelost om de lucht te klaren en het vertrouwen te herstellen. We willen alle gemeentelijke verordeningen opnieuw bekijken en onzinnige regels afschaffen (de huidige gemeentelijke wetgeving bevriezen). Dit stellen we voor, omdat er zoveel regels en afspraken zijn gemaakt waarbij wij als bewoners niet betrokken zijn geweest. Je mag bewoners dus niet bestraffen voor hetgeen ze niet weten. We willen vervolgens met betrokkenen opnieuw per gebied en sector gezamenlijk bepaalde afspraken vastleggen. 16

17 Gemeenteraad: De gemeenteraad functioneert eigenlijk niet. Er is alleen tijd om elkaar vliegen af te vangen en slaafs te besluiten wat het College heeft besloten. Het werkelijk uitwisselen van visies en deze op een aanvullende wijze presenteren en vertalen in gezamenlijke voorstellen zou de raad daadkrachtiger maken en het beleid van het college kunnen bijsturen. Zo kan er beleid ontstaan dat meer draagvlak heeft bij alle bewoners en partijen. Ook in commissies kan er meer ruimte komen om uit te wisselen en tot consensus te komen in plaats van elkaar tegen te werken. Als de SOPN in de raad wordt gekozen, gaan wij dit voorstellen maar ook zelf initiatieven nemen. De mogelijkheid tot inspreken door inwoners worden verruimd en wordt ook mogelijk in de voltallige raadsvergaderingen. De Collegevergaderingen worden openbaar. De afgevaardigden van de landelijke partijen mogen van hun partij geen gemeente beleid voeren dat afwijkt van het landelijk beleid. Wij willen juist uitgaan van een eigen gemeentelijk beleid, gebaseerd op gezamenlijk gedeelde visie en waarden van alle inwoners. Informatievoorziening en Privacy: De gemeente zorgt voor een objectief en onafhankelijke informatievoorziening over alle levensgebieden en beleidsterreinen in Emmen, waarin meerdere zienswijzen vertegenwoordigd zijn. De overheid zorgt voor het borgen van een volledige privacy en soevereiniteit van haar inwoners. Er blijft altijd vrijheid van keuze voor de inwoners in relatie tot opgelegde maatregelen zoals het afnemen en opslaan van vingerafdrukken of het ondergaan van bijvoorbeeld straling. De gemeente hoeft hier niet aan mee te doen en gaat voor de wens van de mensen staan en niet klakkeloos beleid overnemen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een stralingsvrije zone in te richten binnen de gemeente voor mensen die niet tegen alle huidige straling kunnen. Straling kan bij mensen leiden tot lichamelijke veranderingen. In elke wijk en dorp komt een goed onderhouden maar vrije plek om aankondigingen te plakken. Vrijheid van meningsuiting moet niet commercieel zijn maar publiekelijk toegankelijk. Organisaties hoeven daar niet voor te betalen. We zijn dus tegen digitale borden waarvoor niet commerciële partijen moeten betalen. We zijn voor objectieve kranten, zonder de plicht voor organisaties te moeten betalen voor persberichten door middel van het plaatsen van advertenties. We zijn ook voor een onafhankelijke objectieve lokale omroep die meerdere kanten van vraagstukken laten zien en alle mensen een stem geeft. Veiligheid: Het gevoel van innerlijke veiligheid en weerbaarheid van de inwoners vergroten. De Politie meer inzetten als procesbegeleiders in plaats van alleen als strikte handhavers en inners van boetes. Hiernaast zouden alle hulpverleners samen dienen te werken en zich dienstbaar dienen op te stellen door meer vanuit de mens te gaan werken in plaats van alleen de geleerde werkmethodes op te leggen. Wij wensen dat gelijktijdige naast het huidige veiligheidsbeleid, het beleid meer wordt gericht op het bieden van (nieuw) perspectief en begeleiding en dat op alle terreinen de oorzaken van crimineel gedrag worden aangepakt en daardoor geen kans meer krijgt. 17

18 Zorg en Welzijn: Wij willen zorg en welzijn richten op preventie, het stimuleren van het zelf herstellend vermogen van geest en lichaam, minder medicalisering, meer begeleiding en het versterken van samenwerking tussen de zogenaamde 'reguliere' en 'alternatieve' benaderingen van ziekte, gezondheidszorg en welzijn. We streven naar het ontstaan van meer zelforganisaties van zorgverleners en zorgontvangers en het veranderen van bestaande organisatie in cellen die flexibel kunnen samenwerken. Zo kunnen wij alle benodigde zorg en menskracht wel betalen en de volwaardige thuiszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, welzijnswerk herstellen en de bezuinigingen terugdraaien. Wij wensen dat de (thuis)zorgmedewerkers hun werk zelf kunnen organiseren, bepalen en vormgeven en samen met de zorgbehoevende kunnen bekijken welke zorg er nodig is en voor hoe lang. Dit in wederzijds vertrouwen. De kwaliteit wordt hierdoor beter en er is minder bureaucratie en management nodig, de overheadkosten worden lager en er hoeft niet op salarissen, menskracht, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg bezuinigd te worden. Zorg die niet meer vanuit de AWBZ wordt betaald en leidt tot onmenselijke situaties willen we als gemeente compenseren. Ook als medicijnen in plaats van personeel wordt ingezet, kiezen wij voor het financieren van meer personeel. Wij willen zorgcentra hiervoor compenseren en het gesprek aangaan zodat het organisatieproces zo wordt ingericht dat er minder management en bureaucratie nodig is. Dit geld kan dan gaan naar mensen die zorg nodig hebben. Wij zijn voor het introduceren van een Integrale Buurtzorg, mede vanuit naboarschap en in samenwerking met maatschappelijk- en opbouwwerk waarin alle vormen van hulp en begeleiding samenkomen. Zorg en welzijn wordt meer gericht op de persoonlijke behoefte en bekrachtiging van de mens, het scheppen van perspectief vanuit vrijheid en richt zich minder op uitvoering of verdediging van huidig overheidsbeleid en eenzijdige benaderingen van instellingen. Het werkt beter als de naam Scheper Ziekenhuis wijzigt in Scheper Gezondheidscentrum en er ruimte komt voor complementaire en integrale behandelmethodes. De Gemeente zou aandeelhouder kunnen worden om dit mede te begeleiden en toezicht te houden op dit proces en andere vernieuwingsprocessen. Het geld dat voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt besteed aan die zaken waarvoor het bedoeld is (opvang daklozen en mensen die wachten op de uitkomst van de asielprocedure) en niet doorgesluisd naar andere beleidsterreinen. Het is belangrijk in het algemeen om het gebruik van medicijnen terug te dringen, eerst ruimte te bieden en voorlichting te geven over andere (behandel)- mogelijkheden. Mensen de ruimte te geven te beslissen vanuit eigen gevoel en inzicht, ze te laten zijn wie ze zijn door de hokjes en vooroordelen los te laten. 18

19 Uitwisselingsprogramma. Alle huisartsen, hulpverleners, (kinder)verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de Gemeente Emmen krijgen voorlichting over meerdere gezondheids-en welzijnsconcepten en over meerdere zienswijzen in relatie tot inenten. Er wordt een uitwisselingsprogramma opgezet waarin informatie over alle zienswijzen worden uitgewisseld tussen alle zorgverleners en hun organisaties, zodat er nieuwe integrale behandelmethodes en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. De jeugdzorg komt ook naar de Gemeente toe. Eén regisseur per gezin steunen we. Wij willen vanuit meerdere zienswijzen een bredere complementaire inhoud geven aan de zorg en begeleiding, waarin de behoefte en het unieke van de jongere zelf centraal staat en wordt erkend. Dit wordt als uitgangspunt genomen voor de verdere ontwikkeling en begeleiding en dit alles zonder onnodige (psychiatrische)medicatie. Liever willen we het gezin in tact laten en een hulpverlener in huis laten bemiddelen dan het gezin uit elkaar halen. Bij jongeren die al onder behandeling zijn wordt onder deskundige begeleiding schadelijke (psychiatrische/psychotrope) medicatie afgebouwd. Alle zorg wordt uiteindelijk samengebracht in een integrale buurtzorg en het liefst ondergebracht in één zichzelf sturende organisatie, zodat de organisatiekosten laag kunnen blijven. Ook in de 'gehandicaptenzorg' gaat gelden dat mensen meer vanuit hun werkelijke innerlijke behoefte worden begeleidt. Onnodig medicijngebruik wordt afgebouwd. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit verantwoord mogelijk is. De begeleiders worden hiertoe aanvullend opgeleid. Misstanden en onmenselijke maatregelen worden hierdoor effectiever voorkomen. De dagbesteding kan dan ook zinvoller worden ingevuld. 19

20 Onderwijs: Gebaseerd op de eigen wijsheid en universele inzichten waarin uniciteit en talentontwikkeling centraal staan. Van leerplicht naar ontwikkelingsrecht. Ieder Mens bepaald zelf wat men wil leren en stemt dit af met de onderwijsinstelling in plaats van andersom. De leerplicht wordt soepeler toegepast en er worden menselijke alternatieven gezocht in plaats van strikt de wet toe te passen. Overleg met scholen en het stimuleren van nieuwe leeromgevingen waarin een ieder zich op een vrije manier innerlijk kan ontwikkelen. Vakantieabsentie wordt soepeler toegepast op basis van afspraken tussen de ouders en de onderwijsinstelling. De oorzaak van bijvoorbeeld spijbelen wordt onderzocht en opgelost en niet bestraft. Waarom wil de huidige staatsecretaris (PvdA-VVD) thuisonderwijs verbieden? Thuisonderwijs is en blijft mogelijk binnen onze gemeente. Afwijkend gedrag wordt niet als probleem gezien en wordt in eerste instantie niet opgelost met medicijnen, maar het wordt als uniek en als kracht gezien. Er wordt op school openlijk over gesproken. Anders zijn is cool! Hoezo moeten we allemaal hetzelfde zijn en doen? In opvoeding en op scholen wordt er meer aandacht gegeven aan zelf ontdekken en experimenteren. Begeleiding in plaats van constante beperking en dwang. Eigen verwachtingen van (de overheid) opvoeders en leraren worden losgelaten en er komt ruimte om kinderen en jongeren zo objectief als mogelijk waar te nemen en hen vanuit hun innerlijke wens te begeleiden. Dit stimuleert meer creativiteit en zelfstandig voel, denk en doe vermogen. In opvoedingsbegeleiding en in de peuter- en kinderopvang wordt hier meer aandacht aan gegeven. Kinderen mogen kind zijn. Deze aanpak zal veel leed bij elke betrokkene voorkomen en preventief werken om problemen en dure zorg en begeleiding op korte en langere termijn te voorkomen en tegelijkertijd voor meer creativiteit en vernieuwing zorgen. Er komt een centrum waarin jongeren van alle leeftijden op eigen gekozen wijze zelf via virtual reality en andere technieken (i-pad) kunnen leren en experimenteren en kunnen uitvinden wat ze zelf voelen en wensen. Dit kan bijvoorbeeld binnen scholen of gemeente-breed worden opgezet. Op basis van de uitkomsten kan het individuele ontwikkelingsproces worden aangepast en kunnen er nieuwe beroepen ontstaan. We zijn voor kleinschalige scholen/klassen in alle dorpen en grote wijken zodat de jeugd zijn/haar talenten op eigen niveau en de eigen manier kan ontwikkelen. In de regio Emmen dienen we diverse breed voortgezet- en universitaire onderwijsvormen aan te bieden. We streven naar het opzetten van een nieuw aanvullend onderzoekscentrum annex hoge school/universiteit die zich bezig houdt met nieuwe en aanvullende onderzoeksgebieden zoals kwantum theorieën, elektromagnetische straling, stralingsvrije technologie (mobiele telefoons), integrale zorg en aanverwante aanvullende onderzoeksgebieden. Zo kunnen er nieuwe producten en nieuwe technologie ontstaan. Waar men weer vrij is om te onderzoeken wat men van binnenuit voelt. In onze huidige tijd en op de huidige scholen en universiteiten hebben de nieuwe Edisons en Da Vinci's niet meer veel kans. Wij willen weer ruimte bieden aan dergelijke pioniers! 20

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling

Dat is onze zaak. Over eigenaarschap in het publieke domein. Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard. raad voor maatschappelijke ontwikkeling Dat is onze zaak Over eigenaarschap in het publieke domein Albert Jan Kruiter & Willemijn van der Zwaard raad voor maatschappelijke ontwikkeling dat is onze zaak Dat is onze zaak Over eigenaarschap in

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl.

Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag website: http://www.helpeenburgerinitiatief.nl. De faciliterende ambtenaar Werkboek met informatie, suggesties en tips voor gemeenteambtenaren die te maken hebben met initiatieven van burgers Help een burger initiatief! Dit is een uitgave van: Het ministerie

Nadere informatie