VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN"

Transcriptie

1 VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN 100% openheid 100% transparantie 100% beslissingsrecht DE TIJD VAN VERNIEUWING IS NU! WILT U NOG VERDER WORDEN UITGEPERST ALS EEN CITROEN, OF WEER OPENBLOEIEN ALS EEN BLOEM? IS HET NIET TIJD OM WEER OP ADEM TE KOMEN EN TE KUNNEN BLIJVEN ADEMEN? 1

2 Dit is een aangepaste versie bestemd voor website download Index Blz; 3 - Voorwoord Visie SOPN Gemeente Emmen. 4 Inleiding. 6 - Een alternatief voor de huidige bestuursstijl en bezuinigingen. 7 - Van een doodlopende weg naar openheid en diversiteit. 7 - Van macht naar menselijkheid. 8 - Belastinggeld beter en eerlijk verdelen over alle dorpen en wijken. 8 - regionale omgekeerde economie. 9 - De gemeentelijke begroting. 9 - U als mens en gemeenschap heeft uiteindelijk het beslissingsrecht Onze Uitgangspunten 14 - Echte democratie Overheid Gemeenteraad Informatievoorziening en Privacy Veiligheid Zorg en Welzijn Onderwijs Economie Grondpolitiek Infrastructuur Financiële zaken en Begroting Energie, Milieu en Vervoer Natuur Huisvesting Huisuitzettingen Sociale zekerheid Dienstbaarheid Gemeentehuis Afsluitend. 29 Adressen. 2

3 Voorwoord Visie SOPN Gemeente Emmen Het huidige systeem en vooral de manier waarop de mens en samenleving benaderd wordt, loopt vast. Het wordt steeds duurder om dit systeem in stand te houden en veroorzaakt hoge maatschappelijke kosten en vraagt om voortdurende bezuinigingen. Deze zijn volgens ons helemaal niet nodig. Wij denken dat dit anders kan. Wij willen de menselijke benadering weer centraal stellen. Dit vraagt wel om een nieuwe en aanvullende benadering voor het beter en menselijker laten functioneren van Politiek, Bestuur en Overheid, de Economie, Onderwijs, Zorg, et cetera. De SOPN geeft u hiermee weer iets te kiezen. Wij leggen in deze visie uit, hoe wij met uw steun dit alternatief kunnen realiseren. De SOPN is geen politieke partij maar een maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwingsbeweging. Wij werken 100% transparant en streven naar een allesomvattende integrale werkwijze. Wij staan in het midden en verbinden. We zijn zowel sociaal, liberaal, emancipatoir, communautair, individueel, groen, menselijk, redelijk, empathisch en liefdevol. Binnen onze visie is dit allemaal geïntegreerd. Wij veroordelen niemand en geven niemand de schuld. Wij bedrijven geen politiek vanuit macht, willen geen spelletjes spelen om de spelletjes en richten ons niet op één bepaalde groep. We zijn dienstbaar aan iedereen en streven ernaar aanvullend en integraal te handelen in plaats van tegenstellingen te scheppen en compromissen te sluiten in achterkamertjes. Wij willen onze visie toevoegen. We pakken oorzaken bij de kern aan en doen niet aan symptoombestrijding. Zo zal er voor iedereen weer een nieuw perspectief ontstaan met nieuwe mogelijkheden die eerder onmogelijk leken. Hier wordt volgens ons iedereen beter van en dat is ons doel. 3

4 Inleiding De SOPN Gemeente Emmen is een maatschappelijke en bestuurlijke vernieuwingsbeweging en geen politieke partij in de gebruikelijke zin van het woord. De Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland. Wij zijn een onafhankelijke afdeling van de landelijke beweging de SOPN en in die zin een lokale beweging. De SOPN is in 2012 ingeschreven bij de Kiesraad en heeft in 2012 meegedaan aan de landelijke verkiezingen. Na een campagne van slechts vier maanden ontvingen we bijna stemmen, waarvan 130 stemmen in de Gemeente Emmen. Deze visie is ons voorstel aan u, jullie, aan alle inwoners van de Gemeente Emmen voor de gemeenteraadverkiezingen van 19 maart We hebben gekozen om onze visie gevoelsmatig te beschrijven en uit te leggen. Hierdoor wordt volgens ons de samenhang van onze voorstellen duidelijker. Bij ons komt het gevoel op de eerste plaats en het denken is hier ondersteunend aan. In het laatste deel staan per onderwerp concrete maatregelen genoemd. Ons huidig systeem loopt aan alle kanten en op alle beleidsterreinen vast en het huidige beleid om de 'crisis' op te lossen werkt steeds minder goed, wat men u ook wijs wil maken. Iedereen kan dit dagelijks waarnemen. Er zijn echter vele oplossingen voor onze huidige uitdagingen, als we een andere, integrale en aanvullende benadering kiezen. Deze willen we zichtbaar en toepasbaar maken, zodat er voor alle inwoners concrete en praktische verbeteringen ontstaan en we knelpunten kunnen oplossen. Steeds meer mensen zien in dat het anders kan en daardoor ontstaan er vele hoopgevende alternatieven om de situatie te verbeteren. SOPN Gemeente Emmen wil met uw steun deze lokale initiatieven verbinden en vertegenwoordigen. Ons lokaal, regionaal, landelijk en internationaal netwerk stelt ons in staat snel alternatieven in te voeren. Onze ervaren mensen willen graag voor en met u aan het werk. Het doel is om in de Gemeenteraad te komen. Als we in de raad gekozen worden zullen we ook zeker maatschappelijke initiatieven nemen om toch onze plannen deels te kunnen realiseren. We hebben dan een platform om dingen voor onze inwoners voor elkaar te krijgen. Toch kunnen wij het meest realiseren als we kunnen deelnemen aan het College van Burgemeester en Wethouders. We vragen aan u, jullie, ons hiertoe in staat te stellen door op 19 maart 2014 op de SOPN te stemmen. Dan zijn we pas écht in staat deze plannen samen met u en voor u te realiseren. Uw stem gaat niet verloren, want u kunt via onze site en bijeenkomsten blijven meestemmen en meedoen! 4

5 De SOPN vindt dat er voor alles wat ademt vernieuwing en meer ruimte moet komen. Voor dieren, bomen, de natuur. Alles wat leeft heeft ruimte nodig om in evenwicht te kunnen zijn en blijven. Als dit onder druk komt te staan, gaat het woekeren, wordt het ziek, of vraagt zoveel aandacht, dat het als overlast ervaren kan worden. De SOPN wil ieder mens weer de ruimte geven om te kunnen ademen, op adem te komen en ruimte te geven om vanuit vertrouwen en veiligheid het leven te leiden en ervan te genieten. Op financieel, psychisch en lichamelijk niveau. Mensen worden nu uitgeperst als een citroen door alle bezuinigingen, hebben moeite met overleven en het drukke levensritme. Dit leidt er uiteindelijk toe dat mensen dit (op een bepaald moment) niet meer kunnen dragen en steeds meer schulden, fysieke of psychische klachten krijgen. Dit heeft het beleid die de huidige partijen de afgelopen decennia uitdragen en uitvoeren, veroorzaakt en ze zijn dan verbaasd dat onder andere de kosten van de sociale zekerheid en de zorg oplopen. Wij vinden dat je de hieruit voortvloeiende problemen niet mag afwentelen op de mensen met meer bezuinigingen, hogere belastingen, lagere pensioenen en het uitkleden van individuele en gemeenschappelijke voorzieningen. Het is genoeg! De thuiszorg bijvoorbeeld had helemaal niet uitgekleed hoeven worden tot schoonmaakondersteuning. Van medewerkers hebben we begrepen dat het nog verder verschraald gaat worden. De menselijkheid gaat er helemaal uit. Waarom? Het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad hebben altijd de keuze om eigen beleid vorm te geven of eventueel landelijk beleid op een menselijk manier vorm te geven. De partijen kunnen zich niet verschuilen achter de landelijke overheid of achter Europa omdat het moet. Nu werkt het zo dat de landelijke partijen via hun gemeentelijke afdelingen het Haagse en Europese beleid doordrukken. De gemeente heeft volgens ons een eigen verantwoordelijkheid om voor haar eigen inwoners op te komen. Het klakkeloos doorvoeren van bezuinigingen omdat er minder geld komt van de landelijke overheid is volgens ons niet de weg en helemaal niet nodig! Creativiteit door voor mensen nieuwe ruimte, mogelijkheden en perspectief te scheppen, op álle gebieden is een betere weg. 5

6 Een alternatief voor de huidige bestuursstijl en bezuinigingen. De huidige bestuurders en sommige ambtenaren van de Gemeente Emmen laten een vaak botte en defensieve bestuursstijl zien en regelen zaken onderling en vaak zonder voldoende democratisch draagvlak. Dit is niet hun schuld, al nemen ze er wel verantwoordelijkheid voor door het uit te voeren. Dit komt doordat men alleen procedures volgt en het eigen gevoel en de menselijke benadering uit het oog is verloren. De dienstbaarheid van de gemeente aan haar inwoners is hierdoor op vele punten onvriendelijk, ontoereikend, niet logisch en daardoor onnodig duur. Ook verstaat men de kunst om dit beleid ook nog eens prachtig te verkopen. Maar de werkelijke inhoud en uitwerking blijkt vaak heel anders uit te pakken. Men lijkt bang te zijn voor de inwoners en echt serieus worden we dan ook niet genomen. We mogen voor de vorm vaak een beetje meedoen met de vormgeving en uitvoering van plannen, dit geld met name voor de grote ingrijpende projecten, maar de besluiten zijn dan al genomen en de regie ligt bij de Gemeente. Dit lijkt ook weer te gebeuren rond de Chinese investeringsplannen en de Gasbol in het toekomstige Mensenpark. Om dan achteraf toch draagvlak te verwerven zijn dure (reclame)campagnes nodig. De Gemeente vormen we met alle inwoners te samen en we horen dus ook van tevoren gezamenlijk mede de visie te ontwikkelen en de besluiten te nemen. Denk hierbij aan de dierentuin/belevenispark, parkeergarages, de camping, verkeersdoorstroming, shared space, bouwprojecten, geleden schade voor ondernemers tijdens projecten, keuze van de windmolen locatie, de wijze waarop besloten is om het station Bargeres weg te halen en er zijn meer voorbeelden dan we hier kunnen opnoemen. Dit zou vele pagina's in beslag nemen. Alles wordt eenzijdig, angstig, bot, mechanistisch en bureaucratisch benaderd in plaats van intelligent, meelevend en menselijk. Zo ontstaan er steeds meer onoplosbare knelpunten. De bestuurders en ambtenaren lijken niet vooruit te kijken maar in plaats daarvan achteraf 'fouten' te herstellen en zaken recht te praten die voorkomen hadden kunnen worden door overleg en een degelijke en zorgvuldige voorbereiding. Wij willen de overheid en alles wat de overheid doet, integraal organiseren en de beleidscyclus omdraaien waardoor je achteraf minder voor verrassingen komt te staan, het is tevens duidelijker voor iedereen, goedkoper en de mens staat weer centraal. De ambtenaren mogen meer vanuit het geheel handelen en minder vanuit opgedeelde beleidsterreinen, waardoor de één niet weet wat de ander doet. Er is blijkbaar bij ambtenaren meer expertise over bijvoorbeeld planvorming en aanbesteding nodig. Fouten kunnen zo beter worden voorkomen. Vaak is het ook effectiever en sneller om als ambtenaar even de telefoon te pakken of er direct op af te gaan om knelpunten op te lossen of samen met de betrokken mensen de juiste aanpak te bespreken in plaats van vooral te communiceren met brieven en via procedures. De gemeente kan door deze aanbevelingen uit te voeren, uiteindelijk goedkoper en effectiever gaan werken, want het voorkomt onderlinge communicatieproblemen en schadeclaims. Dure externe bureaus en adviseurs om fouten te onderzoeken worden overbodig. 6

7 Van een doodlopende weg naar openheid en diversiteit. De gemeente voert een eenzijdig economisch beleid, inclusief oplopende schulden, die steeds meer een doodlopende en dure weg blijkt te zijn. Meer diversiteit en inbreng van alle inwoners is nodig en oorzaken aanpakken in plaats van symptomen te bestrijden. De Collegepartijen zijn al tijden aan de macht, maar tot welke verbeteringen voor ons als inwoners heeft dit eigenlijk geleid? Waarom is de armoede niet opgelost? Waarom wordt er zoveel geleend en moeten we miljoenen per jaar aan rente betalen? Waarom worden lopende projecten steeds duurder? Waarom hebben wij mensen zo weinig in te brengen? Waarom bouwen we een theater en belevenispark voor congresgangers en toeristen maar kunnen veel eigen inwoners de toegang niet betalen? Zijn de huidige collegepartijen langzamerhand niet meer onderdeel van het probleem geworden in plaats van deel van de oplossing? Er is veel ontevredenheid, frustratie over het huidige bestuur, en er heerst ook veel armoede onder de inwoners. Men is er niet voor de bewoners. De gemeente voert vaak een onlogisch en verwarrend beleid. De problemen kunnen niet worden opgelost met dezelfde methodes die de problemen hebben veroorzaakt, ook niet door de huidige politieke partijen, die deze methodes blijven volgen. Dus is het tijd om het anders te gaan doen, voor een benadering waarin nieuwe inzichten en meerdere zienswijzen steeds worden geïntegreerd in de werkwijze en het beleid. Door de regie aan u als individu en als wijk en dorp terug te geven kunnen we tot betere en praktische oplossingen komen. Het is tijd voor U, tijd voor de SOPN. De tijd voor vernieuwing is nu! Van macht naar menselijkheid. De Gemeenteraad heeft zelfs niet altijd genoeg informatie of tijd om projecten goed te beoordelen en wordt vaak 'gedwongen' om zaken die eerder bekonkeld zijn, of door tijdsdruk, snel goed te keuren. Er is vooral (financiële) ruimte voor grootschalige projecten om het imago van de Gemeente Emmen schijnbaar te versterken en voor projecten die onnodig fout lopen. Op menselijke voorzieningen wordt onterecht en onnodig bezuinigd. De gemeente wordt ook steeds meer georganiseerd zoals een bedrijf en de inwoners worden gezien als klanten die geld kosten. Maar de gemeente dat zijn we toch allemaal en we betalen toch al voor dienstverlening? Waarom kosten diensten zoals de verklaring dat men inwoner is dan extra geld? De arrogantie van de macht belemmert een degelijke democratische legitimering van projecten door bijvoorbeeld bindende referenda als sluitstuk van een gedegen visieontwikkelings- en besluitvormingsproces vanuit de bewoners. Wij wensen meer samenhang in plaats van een ideetje hier of daar. Wij willen mogelijkheden bieden aan bewoners die dit wensen om samen structureel de verantwoordelijkheid te kunnen dragen, dan hoef je mensen ook niet kunstmatig te lokken met een diner bon. Dan heb je zin, na de gedane arbeid, in een gezamenlijk buurtdiner. Het overdragen van rijkstaken naar de gemeente biedt ook steeds meer mogelijkheden om in alle dorpen, wijken en buurten van de Gemeente met elkaar ons eigen beleid te bepalen. 7

8 Belastinggeld beter en eerlijk verdelen over alle dorpen en wijken. Bewoners uit alle dorpen en wijken betalen belasting maar krijgen daar geen evenredige dienstverlening voor terug. De dienstverlening van de gemeente dient in alle dorpen en wijken van de gemeente op hetzelfde niveau te komen. De onderhouden beheerstaken worden ook op wijk en dorpsniveau georganiseerd. Elke buurt en wijk krijgt een eigen budget gebaseerd op het aantal inwoners om taken naar eigen inzicht te organiseren en uit te voeren. Regionale omgekeerde economie. De mens is niet puur een economische eenheid die maar moet consumeren om de economie draaiende te houden. Die ten koste van het eigen welzijn en de gezondheid maar moet zien te overleven en alle ballen van het dagelijkse leven in de lucht moet zien te houden. De extra zorg- en welzijnskosten die deze benadering kost voor mensen die dit niet kunnen of wensen lopen steeds meer op. Ook het natuurlijk evenwicht van de natuur raakt door deze benadering steeds meer verstoord. Wij streven naar een samenhangend beleid om dit om te keren en meer evenwicht te krijgen in de ontwikkeling van de mens en samenleving. Wij streven naar een omgekeerde economie. Dat wil zeggen dat mensen zelf meer de keuze en mogelijkheden kunnen benutten om hun eigen ontwikkeling te kiezen en de wijze waarop ze deze willen vormgeven. Nu bepalen vooral bedrijven, banken, de globaliseringsagenda, eenzijdige concurrentie en eenzijdige (mechanistische) benaderingen de economische ontwikkeling. Wij willen een combinatie aan maatregelen invoeren die het initiatief weer legt bij de mens zelf, zodat er nieuwe innovatie vanuit de eigen wijsheid kan ontstaan. De visie van mensen zelf of van groepen mensen is het uitgangspunt. Wij streven naar een wijsheideconomie in plaats van naar een kenniseconomie! De gemeente ondersteunt dit proces en zorgt voor rentevrije leningen. Wij willen een parallelle (digitale) munt introduceren, een basisinkomen invoeren en het ontstaan van een meer regionale economie stimuleren. Wij willen bureaucratie verminderen door zelforganisaties en integrale beleid- en organisatieontwikkeling te stimuleren. Door deze combinatie aan maatregelen worden het basisinkomen en de gewenste voorzieningen financierbaar. 8

9 De gemeentelijke begroting. De begroting van de Gemeente wordt getoetst en herzien en prioriteiten worden verschoven van grote projecten, private partijen en een groter wordende overheid naar het investeren in Mensen, Wijken en Dorpen, lokale/regionale bedrijven en zzp'ers. Het échte kapitaal van de Gemeente Emmen. In plaats van meer uit te geven gaan we anders en slimmer uitgeven en op een andere manier rentevrije financiële ruimte (binnen en buiten de begroting) vinden om te herschikken, te innoveren en bezuinigingen op zorg en voorzieningen terug te draaien. De Gemeente toont meer daadkracht om de wens van de bewoners uit te voeren, zoals in de ontwikkeling en het in stand houden van het karakter van de dorpscentra en neemt maatregelen om het verlagen van huren van winkelpanden mogelijk te maken. Het overnemen van sommige beeldbepalende historische gebouwen van private partijen om het originele karakter te versterken of opnieuw op te bouwen willen we actief stimuleren en vormgeven. U als mens en gemeenschap heeft uiteindelijk het beslissingsrecht. De SOPN wil de gemeente; buurten, dorpen en wijken, weer teruggeven aan haar inwoners. De ambtenaren, het college, de projectontwikkelaars, belangengroepen en banken hebben het niet voor het zeggen maar zijn wat ons betreft dienstbaar aan de inwoners om te zorgen dat hun wensen worden vertaald in beleid, gebouwen en voorzieningen. Wij voeren dus een andere manier van werken in, waarin de mens en haar behoeften weer centraal staat. Mensen worden weer ondernemers van hun eigen leven. Ons beleid zal uiteindelijk leiden tot een goedkopere en kleinere (aansturende en coördinerende), maar krachtige, invoelende en dienstbare overheid. In de huidige tijd waarin aanpak van de uitdagingen niet meer op hetzelfde niveau en op dezelfde manier als waaruit ze zijn ontstaan, kunnen worden aangepakt, kiest de SOPN-GE, voor een benadering die wordt gevormd vanuit het collectief van de inwoners van de Gemeente Emmen als het om gemeente brede projecten gaat of van de buurt, wijk of het dorp, als het om lokale projecten gaat, of binnen een organisatie, instelling of bedrijf, als het om een organisatieverandering, het beleid of beheer gaat. We streven naar zelfbestuur en zelforganisatie op basis van gezamenlijk gedeelde visie en waarden van de betrokkenen zelf. Hierdoor kunnen we besparen op allerlei organisatie- en managementkosten en kan het geld gaan naar de mensen, het personeel en dienstbare organisaties die het nodig hebben. Bezuinigen op mensen, zorg en voorzieningen is dan niet nodig. 9

10 De huidige experimenten om taken over te dragen in het kader van minder overheid en meer samenleving gaan nog steeds uit van de intentie om de regie als gemeente te houden of gedeeltelijk te leggen bij een dorpsvereniging of dorpsbedrijf. Maar deze vertegenwoordigen niet alle bewoners. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid tussen de gemeente en de wijken en dorpen, maar uiteindelijk krijgen de bewoners het voor het zeggen (de regie) en de gemeente schept hiervoor de voorwaarden, bemiddeld bij conflicten en coördineert overstijgend beleid. Dit alles vraagt om een manier van ordenen en regelen waarin er ruimte is om nieuwe inzichten steeds opnieuw te verankeren en er blijvende ruimte is om al het potentieel van iedere inwoner tot bloei te laten komen en in onze samenleving te integreren. Dit potentieel wordt nog niet volledig benut. De ontwikkeling en de aantrekkingskracht van alle Buurten, Wijken en Dorpen van de Gemeente Emmen kunnen zo innerlijk worden versterkt. Dit vraagt om een lokale overheid die hier dienstbaar aan is en neutrale voorwaarden en voorzieningen schept om een innerlijke ordening van de samenleving vanuit ieder mens mogelijk te maken. Volwaardige deelname van ieder mens, van iedere buurt, wijk en dorp aan het visieontwikkeling- en besluitvormingsproces is hierbij uitgangspunt. Zodoende ontstaan er wederkerige afspraken in plaats van lange procedures, onuitvoerbare en ingewikkelde certificaten, regels en bestemmingsplannen. Er ontstaat zo weer dynamiek en ruimte voor menselijkheid en minder noodzaak voor handhaving en controlerende instanties, dit scheelt ook weer geld. Menselijke innovatie is ons uitgangspunt om een duurzame allesomvattende groei te realiseren, de zogenaamde krimp om te buigen in groei en voorzieningen te behouden en/of te vernieuwen, gezond zijn en welzijn te stimuleren als vruchtbare bodem voor innovatie, vrijheid, vrijwillige saamhorigheid en een natuurlijke wijze van organiseren. Het is tijd voor échte vernieuwing, dus tijd voor de SOPN. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Als je niet werkelijk de wijze van werken verandert, kunnen de huidige partijen de problemen NIET oplossen en verdere bezuinigingen vermijden, wat men u ook beloofd. Kijk maar naar de beloften van de vorige verkiezingen. Juist omdat wij dit wél doen, kunnen we bezuinigingen op mensen, zorg en voorzieningen terugdraaien en voorkomen. 10

11 Onze Uitgangspunten Dit programma telt uitgangspunten en een kader waarlangs beleid tot stand gaat komen. De precieze invulling wordt uiteindelijk door de bewoners bepaald, nadat we eventueel in de Gemeenteraad gekozen worden of ten gevolge daarvan mogen deelnemen als Collegepartij. Wij erkennen en zijn dienstbaar aan de soevereiniteit van gemeenschappen, in dit geval de Buurten, Wijken en de Dorpen waaruit de Gemeente Emmen is ontstaan en gevormd en haar afzonderlijke identiteiten en gebruiken. Wij gaan uit van de autonomie van de afzonderlijke Buurten, Wijken en Dorpen binnen onze Gemeente en zij bepalen, naar keuze en zoveel als mogelijk zelf hun beleid zoals over de benodigde voorzieningen (scholen/buurthuizen). De bewoners besturen en beheren hun wijk/dorp zelf op basis van gezamenlijk gedeelde visie en waarden. De gemeente bepaald dus niet meer of bijvoorbeeld een school met weinig leerlingen dicht moet of scholen moeten fuseren. Dit beslist het dorp zelf. Zelfbestuur dus. Buurtschappen worden nieuw leven in geblazen en staan aan de basis van het 'nieuwe' zelforganiserende model. Wij erkennen en zijn dienstbaar aan de soevereiniteit van het individu, in dit geval het recht van een ieder om de eigen weg te zoeken en gewoon te kunnen Zijn. Het collectief past zich aan, aan het individu en het individu hoeft zich niet ten koste van zichzelf aan te passen aan de gemeenschap of aan dat wat wordt 'opgelegd' of 'verwacht' door opvoeders, onderwijs, bedrijven, de politiek of overheid, religies en andere stromingen of instituties. Er moet ruimte zijn om stil te kunnen staan bij wie je zelf bent, waar je vandaan komt en wat je hier werkelijk van binnenuit wilt doen. Jezelf helemaal (kunnen) erkennen is de basis van gezond functioneren en het volgen van je eigen intuïtie is leidend. Juist dan ontstaat er een sterke samenleving vanuit een natuurlijk proces en kunnen we op een fijnere manier samenleven en kunnen we veel problemen en kosten voorkomen op het gebied van gezondheid, welzijn, sociale en (individuele) veiligheid. 11

12 Onze Uitgangspunten (vervolg) Wij erkennen de innerlijke behoeften van mensen. Het ontkennen van de werkelijke behoeften en wensen leidt tot het bewust of onbewust afreageren op zichzelf, de medemens, materieel of de natuur. De woede, agressie, de onmacht en vluchtgedrag die onder andere ontstaan door het niet wezenlijk betrokken te worden bij visie- en besluitvorming bij de inrichting van onze gemeente of bij de beslissingen over het eigen leven, worden ons inziens omgezet in apathie en ongecontroleerd gedrag. De hierdoor ontstane overlast is vaak een poging om gehoord te worden. Overleg en oorzaken oplossen is dan beter. Juist het streven naar zelfbeschikking en zelfexpressie als individu of groep door ruimte te bieden aan inwoners voor het vormen en uiten van werkelijke visie en gelijkwaardige deelname in de besluitvorming en het gezamenlijk uitvoeren van de daaruit ontstane projecten leidt tot een gevoel van welbehagen, werkelijke vrijheid en vrijwillige solidariteit. Wij willen gevoelens van onmacht en onzekerheid opheffen en kanaliseren in nieuw perspectief en creativiteit. Het gaat ons om ruimte te bieden aan (nieuw) perspectief voor ieder mens en/of groepen mensen. Dit streven zal veel menselijk leed, overlast en onnodige maatschappelijke kosten voorkomen en dit kunnen we weer investeren in werkelijk belangrijke zaken. Wij wegen belangen altijd af in het voordeel van het welzijn van mensen en gemeenschappen, een vrije ontplooiing en een natuurlijke solidariteit. Wij behandelen iedereen gelijkwaardig. Wij wentelen het falen van het huidige systeem niet af op onze bewoners door de lasten te verhogen of te bezuinigen. Wij lossen de oorzaak op van het falen. Wij willen de structuur van de samenleving vernieuwen zodat het zelfsturend wordt en meer ruimte geeft voor morele afwegingen en niet meer alle beslissingen door geld bepaald hoeven worden. Een menselijke benadering gaat bij ons boven een technocratische, mechanistische, bureaucratische of fragmentarische wetenschappelijke benadering. Wij geven erkenning aan meerdere waarheden, realiteiten en concepten die naast elkaar bestaan. Alle concepten mogen zich bewijzen. Dit zal de huidige vaak eenzijdige benadering en aanpak doorbreken en weer doen bewegen en stromen, zodat er nieuwe inzichten en oplossingen kunnen ontstaan. 12

13 Onze Uitgangspunten (vervolg) Wij sluiten niets uit en oordelen niet over anderen, maar geven elkaar de ruimte om alles als een ervaring te zien en samen te werken om meerdere concepten en oplossingen met elkaar te verbinden. Wij streven naar een objectieve informatievoorziening waarin meerdere kanten van problemen, oplossingen en concepten worden aangegeven. Dit gaan we doen als gemeente en dit stimuleren bij lokale omroepen en kranten. Wij streven naar een schuldenvrije en rentevrije samenleving. Wij investeren in Mensen en niet in grote projecten en belangen die niet in het voordeel zijn van het welzijn van de inwoners van de Gemeente Emmen. Alle projecten en afspraken worden hieraan opnieuw beleidsmatig en financieel getoetst en herzien en het financiële risico van projecten die niet meer kunnen worden herzien of herroepen wordt verschoven en gelegd bij de private partijen en niet bij de Gemeente en belastingbetalers. Denk hierbij onder andere aan de dierentuin/theater, grote bedrijven en parkeergarages. Wij zien de dierentuin als een private onderneming en deze dient ook als zodanig behandeld te worden. De dierentuin in het centrum was nog te overzien. Het risico is nu te groot met zo'n grootschalig park, dat de verliezen steeds op het bordje komen van de belastingbetalers. Men is er zo van overtuigt dat het belevenispark een gat in de markt is dat ze het risico dan ook zelf moet kunnen dragen. We gaan samen met alle inwoners van de Wijken en Dorpen en zelforganisaties op alle levensgebieden (nieuwe) prioriteiten voor het beleid opstellen en dit gezamenlijk integraal vormgeven en uitvoeren. Reeds bestaande plannen worden getoetst aan het feit of alle (betrokken) bewoners zich erin kunnen vinden. Laten we de loop van het leven weer bepalen wat er mogelijk is in plaats van ons door regels te laten beperken, behalve als we deze regels gezamenlijk afspreken. Wij willen oorzaken aanpakken en geen symptomen bestrijden. Dit kost ons als samenleving uiteindelijk minder menselijk lijden en geld. 13

14 Onze Uitgangspunten (vervolg) Bij het doorvoeren van een vernieuwing of een project zullen wij eerst voor (financiële) zekerheid zorgen en de vernieuwing samen met de betrokkenen voorbereiden, vormgeven en uitvoeren en hier iedere direct of indirect betrokkene voortijdig over informeren. Wij gaan altijd uit van vrijwilligheid en geen dwang. De hulpverlener is nu vaak de boodschapper van de politiek naar de hulpontvanger, dit zou andersom moeten zijn. Bemiddelen, overleggen en komen tot consensus is behulpzamer. Wij gaan niet uit van de meerderheid maar gaan uit van het elkaar aanvullen en begrippen als consensus of consent. Consensus betekent het doorpraten tot je het samen eens bent en consent betekent dat niemand overwegend bezwaar heeft. Aanvullen of met andere woorden het streven naar complementariteit, wil zeggen dat wensen elkaar aanvullen. Thema s uitruilen hoeft niet. Compromissen zijn dan niet nodig. De gemeente houdt binnen haar beleid en wijze van uitvoeren altijd rekening met eventuele minderheden in de gemeenteraad of in de samenleving en neemt hen mee in de visieontwikkeling en het besluitvormingsproces. Wij als SOPN-Gemeente Emmen nemen de verantwoordelijkheid om constructieve oplossingen te bieden voor de grootse uitdagingen van dit moment. Er is zoveel meer wijsheid en inzicht beschikbaar dan dat via de gangbare media en overheid aan ons wordt doorgegeven en in beleid en technologie wordt omgezet. De SOPN zet zich onvoorwaardelijk in om het beschikbare weten publiekelijk en toepasbaar te maken. Wij zijn optimistisch over de toekomst en hebben veel vertrouwen in de manifestatie van een nieuwe gezamenlijk gedragen samenleving. 14

15 Beleidsmatige Uitgangspunten en thema's waar de SOPN zich met constructieve voorstellen voor gaat inzetten in de Gemeente Emmen. Echte democratie: We willen een nieuw visieontwikkeling- en besluitvormingsproces opzetten waarin iedere inwoner en buurt telt, als integraal onderdeel van de samenleving. Van stemrecht naar beslissingsrecht. Indien gewenst komen er bindende referenda als sluitstuk van elk proces. Onze raadsleden stemmen zoals de mensen die op ons gestemd hebben wensen en niet vanuit belangen en u kunt dit via onze website en bijeenkomsten aangeven. Tevens komt er een mogelijkheid dat alle inwoners parallel kunnen stemmen en aangeven wat men vindt van de onderwerpen die in de gemeenteraad en het college behandeld worden. Dit zijn aanzetten om te komen tot een volledige transparante en organische democratie. We streven naar zelfbestuur van Wijken en Dorpen binnen de Gemeente Emmen. Iedere wijk en ieder dorp krijgt een budget, gebaseerd op het aantal inwoners en een door alle bewoners gekozen wijk en dorpsraad. Nu worden niet altijd alle bewoners door de wijk, dorpsraad of het dorpsbedrijf vertegenwoordigd. Alle bewoners horen deel te zijn van de plan- en besluitvorming en zijn dus automatisch lid van de bewonersvereniging. Anders krijg je achteraf tegenstellingen en onenigheid. Wij willen door gedeelde processen van visieontwikkeling en besluitvorming tussen inwoners nieuwe alternatieven en benaderingswijzen introduceren. Dit proces wordt opgezet en gefaciliteerd door de mensen in de wijk en door Dorpsraden. Elk buurtschap, wijkvereniging en dorpsraad krijgt een door de bewoners gekozen, en door de gemeente parttime betaalde coördinator en deze wordt (tijdelijk) ondersteund door de gemeentelijke welzijnsorganisatie. Tevens willen we zelforganisatie en democratische processen (dit gaat verder dan medezeggenschap) stimuleren binnen bedrijven, instellingen en verzorgingshuizen op basis van gezamenlijk gedeelde visie en waarden. Overal waar mensen samenwonen of samenwerken. De eerste fase van dit proces kan worden begeleid door het welzijnswerk. Dit helpt op langere termijn het preventief ontstaan van sociale en organisatorische knelpunten, ongelukken, psychische en lichamelijke klachten te voorkomen. Er ontstaan meer afspraken in plaats van ingewikkelde regels en voorschriften en er ontstaat meer evenwicht tussen individuele vrijheid en een onderlinge natuurlijke solidariteit. 15

16 Overheid: Wij willen een voorwaardenscheppend proces organiseren en faciliteren die alle inwoners als soevereine mensen wil begeleiden in de ontwikkeling naar zelfverwerkelijking. Ook willen we een open, neutrale en doorzichtige werkwijze en verantwoording organiseren. We willen corruptie bestrijden en voorkomen. De huidige beleidscyclus wordt omgedraaid en door en vanuit de mensen vormgegeven. Dus van onderaf in plaats van bovenaf. Het is voor de overheid overigens steeds moeilijker om direct dienstbaar te zijn aan haar inwoners door de vele (belangen)organisaties, soms gesubsidieerd door de overheid, die mede zijn ontstaan doordat de overheid haar taken verzuimde. Door haar dienstbare intentie weer op te pakken kan het aantal organisaties weer verminderen. Wij willen direct werken met zelforganisaties van burgers en ondernemers, verminderen van Marktwerking waar het niet bijdraagt aan kwaliteit en menselijk beleid en ambtenaren opleiden als dienstbare procesbegeleiders. Wij stellen een beleidsonderzoek voor om te zien of er sprake is van een samenhangend en volledig beleid. Zo kunnen we zien waar de tekortkomingen zitten en dan kunnen we daar gericht met betrokkenen beleid en een nieuwe werkwijze op gaan vormgeven. Zo komen we minder voor verrassingen te staan bij het uitvoeren van projecten en kunnen we vroegtijdig met de betrokken bewoners overleggen. Dit scheelt weer veel geld en frustraties. We streven naar een kleinere coördinerende en sociale overheid die minder kost en naar een algehele lastenverlaging voor alle inwoners. Echter kan dit wel even een paar jaar kosten, omdat we de werkwijze en diensten moeten reorganiseren en veel moeten overleggen met de betrokken organisaties. Ook zullen we zaken uit het verleden, de zogenaamde lijken uit de kast moeten oplossen. De overheid gaat, waar mogelijk, snijden in eigen vlees en goedkoper werken. Tevens willen we een gemeente breed anticorruptie onderzoek om te zien of alle afspraken en projecten in het verleden democratisch onderbouwd zijn en zo niet, wie daarvoor (financieel) aansprakelijk gesteld kan worden. Het gemeentelijk beleid gaat niet meer alleen uit van de meerderheid maar ook van minderheden in de gemeenteraad. Het beleid wordt een afspiegeling van de gehele gemeenteraad. Tevens willen we alle ambtenaren opnieuw laten solliciteren naar hun baan om te zien of ze de nieuwe werkwijze kunnen accepteren en of ze loyaal zijn aan de burgers of aan belangengroepen zoals banken en projectontwikkelaars. Ambtenaren die dit niet willen begeleiden we naar ander werk. Het is geen leuke maar wel noodzakelijke maatregel. We willen een onafhankelijke door burgers gekozen Ombudsvrouw/man instellen die klachten van burgers over het optreden van de gemeentelijke overheid en instellingen kan onderzoeken en afhandelen. De in het verleden onopgeloste geschillen die door toedoen van de gemeente zijn ontstaan worden alsnog opgelost om de lucht te klaren en het vertrouwen te herstellen. We willen alle gemeentelijke verordeningen opnieuw bekijken en onzinnige regels afschaffen (de huidige gemeentelijke wetgeving bevriezen). Dit stellen we voor, omdat er zoveel regels en afspraken zijn gemaakt waarbij wij als bewoners niet betrokken zijn geweest. Je mag bewoners dus niet bestraffen voor hetgeen ze niet weten. We willen vervolgens met betrokkenen opnieuw per gebied en sector gezamenlijk bepaalde afspraken vastleggen. 16

17 Gemeenteraad: De gemeenteraad functioneert eigenlijk niet. Er is alleen tijd om elkaar vliegen af te vangen en slaafs te besluiten wat het College heeft besloten. Het werkelijk uitwisselen van visies en deze op een aanvullende wijze presenteren en vertalen in gezamenlijke voorstellen zou de raad daadkrachtiger maken en het beleid van het college kunnen bijsturen. Zo kan er beleid ontstaan dat meer draagvlak heeft bij alle bewoners en partijen. Ook in commissies kan er meer ruimte komen om uit te wisselen en tot consensus te komen in plaats van elkaar tegen te werken. Als de SOPN in de raad wordt gekozen, gaan wij dit voorstellen maar ook zelf initiatieven nemen. De mogelijkheid tot inspreken door inwoners worden verruimd en wordt ook mogelijk in de voltallige raadsvergaderingen. De Collegevergaderingen worden openbaar. De afgevaardigden van de landelijke partijen mogen van hun partij geen gemeente beleid voeren dat afwijkt van het landelijk beleid. Wij willen juist uitgaan van een eigen gemeentelijk beleid, gebaseerd op gezamenlijk gedeelde visie en waarden van alle inwoners. Informatievoorziening en Privacy: De gemeente zorgt voor een objectief en onafhankelijke informatievoorziening over alle levensgebieden en beleidsterreinen in Emmen, waarin meerdere zienswijzen vertegenwoordigd zijn. De overheid zorgt voor het borgen van een volledige privacy en soevereiniteit van haar inwoners. Er blijft altijd vrijheid van keuze voor de inwoners in relatie tot opgelegde maatregelen zoals het afnemen en opslaan van vingerafdrukken of het ondergaan van bijvoorbeeld straling. De gemeente hoeft hier niet aan mee te doen en gaat voor de wens van de mensen staan en niet klakkeloos beleid overnemen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een stralingsvrije zone in te richten binnen de gemeente voor mensen die niet tegen alle huidige straling kunnen. Straling kan bij mensen leiden tot lichamelijke veranderingen. In elke wijk en dorp komt een goed onderhouden maar vrije plek om aankondigingen te plakken. Vrijheid van meningsuiting moet niet commercieel zijn maar publiekelijk toegankelijk. Organisaties hoeven daar niet voor te betalen. We zijn dus tegen digitale borden waarvoor niet commerciële partijen moeten betalen. We zijn voor objectieve kranten, zonder de plicht voor organisaties te moeten betalen voor persberichten door middel van het plaatsen van advertenties. We zijn ook voor een onafhankelijke objectieve lokale omroep die meerdere kanten van vraagstukken laten zien en alle mensen een stem geeft. Veiligheid: Het gevoel van innerlijke veiligheid en weerbaarheid van de inwoners vergroten. De Politie meer inzetten als procesbegeleiders in plaats van alleen als strikte handhavers en inners van boetes. Hiernaast zouden alle hulpverleners samen dienen te werken en zich dienstbaar dienen op te stellen door meer vanuit de mens te gaan werken in plaats van alleen de geleerde werkmethodes op te leggen. Wij wensen dat gelijktijdige naast het huidige veiligheidsbeleid, het beleid meer wordt gericht op het bieden van (nieuw) perspectief en begeleiding en dat op alle terreinen de oorzaken van crimineel gedrag worden aangepakt en daardoor geen kans meer krijgt. 17

18 Zorg en Welzijn: Wij willen zorg en welzijn richten op preventie, het stimuleren van het zelf herstellend vermogen van geest en lichaam, minder medicalisering, meer begeleiding en het versterken van samenwerking tussen de zogenaamde 'reguliere' en 'alternatieve' benaderingen van ziekte, gezondheidszorg en welzijn. We streven naar het ontstaan van meer zelforganisaties van zorgverleners en zorgontvangers en het veranderen van bestaande organisatie in cellen die flexibel kunnen samenwerken. Zo kunnen wij alle benodigde zorg en menskracht wel betalen en de volwaardige thuiszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, welzijnswerk herstellen en de bezuinigingen terugdraaien. Wij wensen dat de (thuis)zorgmedewerkers hun werk zelf kunnen organiseren, bepalen en vormgeven en samen met de zorgbehoevende kunnen bekijken welke zorg er nodig is en voor hoe lang. Dit in wederzijds vertrouwen. De kwaliteit wordt hierdoor beter en er is minder bureaucratie en management nodig, de overheadkosten worden lager en er hoeft niet op salarissen, menskracht, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg bezuinigd te worden. Zorg die niet meer vanuit de AWBZ wordt betaald en leidt tot onmenselijke situaties willen we als gemeente compenseren. Ook als medicijnen in plaats van personeel wordt ingezet, kiezen wij voor het financieren van meer personeel. Wij willen zorgcentra hiervoor compenseren en het gesprek aangaan zodat het organisatieproces zo wordt ingericht dat er minder management en bureaucratie nodig is. Dit geld kan dan gaan naar mensen die zorg nodig hebben. Wij zijn voor het introduceren van een Integrale Buurtzorg, mede vanuit naboarschap en in samenwerking met maatschappelijk- en opbouwwerk waarin alle vormen van hulp en begeleiding samenkomen. Zorg en welzijn wordt meer gericht op de persoonlijke behoefte en bekrachtiging van de mens, het scheppen van perspectief vanuit vrijheid en richt zich minder op uitvoering of verdediging van huidig overheidsbeleid en eenzijdige benaderingen van instellingen. Het werkt beter als de naam Scheper Ziekenhuis wijzigt in Scheper Gezondheidscentrum en er ruimte komt voor complementaire en integrale behandelmethodes. De Gemeente zou aandeelhouder kunnen worden om dit mede te begeleiden en toezicht te houden op dit proces en andere vernieuwingsprocessen. Het geld dat voortkomt uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt besteed aan die zaken waarvoor het bedoeld is (opvang daklozen en mensen die wachten op de uitkomst van de asielprocedure) en niet doorgesluisd naar andere beleidsterreinen. Het is belangrijk in het algemeen om het gebruik van medicijnen terug te dringen, eerst ruimte te bieden en voorlichting te geven over andere (behandel)- mogelijkheden. Mensen de ruimte te geven te beslissen vanuit eigen gevoel en inzicht, ze te laten zijn wie ze zijn door de hokjes en vooroordelen los te laten. 18

19 Uitwisselingsprogramma. Alle huisartsen, hulpverleners, (kinder)verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de Gemeente Emmen krijgen voorlichting over meerdere gezondheids-en welzijnsconcepten en over meerdere zienswijzen in relatie tot inenten. Er wordt een uitwisselingsprogramma opgezet waarin informatie over alle zienswijzen worden uitgewisseld tussen alle zorgverleners en hun organisaties, zodat er nieuwe integrale behandelmethodes en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. De jeugdzorg komt ook naar de Gemeente toe. Eén regisseur per gezin steunen we. Wij willen vanuit meerdere zienswijzen een bredere complementaire inhoud geven aan de zorg en begeleiding, waarin de behoefte en het unieke van de jongere zelf centraal staat en wordt erkend. Dit wordt als uitgangspunt genomen voor de verdere ontwikkeling en begeleiding en dit alles zonder onnodige (psychiatrische)medicatie. Liever willen we het gezin in tact laten en een hulpverlener in huis laten bemiddelen dan het gezin uit elkaar halen. Bij jongeren die al onder behandeling zijn wordt onder deskundige begeleiding schadelijke (psychiatrische/psychotrope) medicatie afgebouwd. Alle zorg wordt uiteindelijk samengebracht in een integrale buurtzorg en het liefst ondergebracht in één zichzelf sturende organisatie, zodat de organisatiekosten laag kunnen blijven. Ook in de 'gehandicaptenzorg' gaat gelden dat mensen meer vanuit hun werkelijke innerlijke behoefte worden begeleidt. Onnodig medicijngebruik wordt afgebouwd. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit verantwoord mogelijk is. De begeleiders worden hiertoe aanvullend opgeleid. Misstanden en onmenselijke maatregelen worden hierdoor effectiever voorkomen. De dagbesteding kan dan ook zinvoller worden ingevuld. 19

20 Onderwijs: Gebaseerd op de eigen wijsheid en universele inzichten waarin uniciteit en talentontwikkeling centraal staan. Van leerplicht naar ontwikkelingsrecht. Ieder Mens bepaald zelf wat men wil leren en stemt dit af met de onderwijsinstelling in plaats van andersom. De leerplicht wordt soepeler toegepast en er worden menselijke alternatieven gezocht in plaats van strikt de wet toe te passen. Overleg met scholen en het stimuleren van nieuwe leeromgevingen waarin een ieder zich op een vrije manier innerlijk kan ontwikkelen. Vakantieabsentie wordt soepeler toegepast op basis van afspraken tussen de ouders en de onderwijsinstelling. De oorzaak van bijvoorbeeld spijbelen wordt onderzocht en opgelost en niet bestraft. Waarom wil de huidige staatsecretaris (PvdA-VVD) thuisonderwijs verbieden? Thuisonderwijs is en blijft mogelijk binnen onze gemeente. Afwijkend gedrag wordt niet als probleem gezien en wordt in eerste instantie niet opgelost met medicijnen, maar het wordt als uniek en als kracht gezien. Er wordt op school openlijk over gesproken. Anders zijn is cool! Hoezo moeten we allemaal hetzelfde zijn en doen? In opvoeding en op scholen wordt er meer aandacht gegeven aan zelf ontdekken en experimenteren. Begeleiding in plaats van constante beperking en dwang. Eigen verwachtingen van (de overheid) opvoeders en leraren worden losgelaten en er komt ruimte om kinderen en jongeren zo objectief als mogelijk waar te nemen en hen vanuit hun innerlijke wens te begeleiden. Dit stimuleert meer creativiteit en zelfstandig voel, denk en doe vermogen. In opvoedingsbegeleiding en in de peuter- en kinderopvang wordt hier meer aandacht aan gegeven. Kinderen mogen kind zijn. Deze aanpak zal veel leed bij elke betrokkene voorkomen en preventief werken om problemen en dure zorg en begeleiding op korte en langere termijn te voorkomen en tegelijkertijd voor meer creativiteit en vernieuwing zorgen. Er komt een centrum waarin jongeren van alle leeftijden op eigen gekozen wijze zelf via virtual reality en andere technieken (i-pad) kunnen leren en experimenteren en kunnen uitvinden wat ze zelf voelen en wensen. Dit kan bijvoorbeeld binnen scholen of gemeente-breed worden opgezet. Op basis van de uitkomsten kan het individuele ontwikkelingsproces worden aangepast en kunnen er nieuwe beroepen ontstaan. We zijn voor kleinschalige scholen/klassen in alle dorpen en grote wijken zodat de jeugd zijn/haar talenten op eigen niveau en de eigen manier kan ontwikkelen. In de regio Emmen dienen we diverse breed voortgezet- en universitaire onderwijsvormen aan te bieden. We streven naar het opzetten van een nieuw aanvullend onderzoekscentrum annex hoge school/universiteit die zich bezig houdt met nieuwe en aanvullende onderzoeksgebieden zoals kwantum theorieën, elektromagnetische straling, stralingsvrije technologie (mobiele telefoons), integrale zorg en aanverwante aanvullende onderzoeksgebieden. Zo kunnen er nieuwe producten en nieuwe technologie ontstaan. Waar men weer vrij is om te onderzoeken wat men van binnenuit voelt. In onze huidige tijd en op de huidige scholen en universiteiten hebben de nieuwe Edisons en Da Vinci's niet meer veel kans. Wij willen weer ruimte bieden aan dergelijke pioniers! 20

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Burgerpeiling 2013 in Coevorden

Burgerpeiling 2013 in Coevorden Burgerpeiling 2013 in Coevorden Algemeen Beoordeling gemeente Oordeel wat gemeente voor haar inwoners doet 36,4 48,7 14,8 Veiligheid 39,3 46,1 14,6 Woon- en leefklimaat 39,0 41,2 19,8 Relatie tussen burger

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken.

Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Notitie koppeling hoofdproces en rollen partners t.b.v. gebiedsgericht werken. Definitie gebiedsgericht werken: Gebiedsgericht werken is een proces van structurele samenwerking tussen de gemeente en haar

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+

Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ Cliënten over de transities AWBZ en Jeugd in Dommelvallei+ 1 2 VOORWOORD De komende jaren staan gemeenten voor grote veranderingen in het sociale domein. Verschillende taken worden vanuit de rijksoverheid

Nadere informatie

De gewenste transitie in de zorg

De gewenste transitie in de zorg Voorwoord Dit visiedocument is opgesteld door de verenigd in het pioniersnetwerk zorglandbouw. Sinds 2013 werken Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg samen aan strategieën om in te spelen op

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus EA Den Haag. Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing

Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus EA Den Haag. Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing Tweede Kamer der Staten-Generaal Dhr. H. Tjeenk Willink Postbus 20018 2500 EA Den Haag Utrecht, 6 juni 2017 Betreft: Tijd voor radicale vernieuwing LOC Zeggenschap in zorg is een netwerk van mensen die

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

De bijzondere ledenraadpleging van de Piratenpartij in Noord-Holland, bijeen op 4 januari 2015: overwegende dat,

De bijzondere ledenraadpleging van de Piratenpartij in Noord-Holland, bijeen op 4 januari 2015: overwegende dat, Amendementen Amendement: Klokkenluidersbescherming Nummer amendement: 1 Naam lid: er niks over bescherming van klokkenluiders in ons programma staat, terwijl dat een van onze belangrijkste speerpunten

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Inhoud. 9 aanraders. Meer weten? 97 Reeds verschenen 99. TIB Tool_nr.12.indd 3 09-07-15 09:30

Inhoud. 9 aanraders. Meer weten? 97 Reeds verschenen 99. TIB Tool_nr.12.indd 3 09-07-15 09:30 Inhoud 9 aanraders 1. Een kader voor voicing 04 2. Voicing: oog voor dialoog 12 3. Voicing in leren en presenteren 26 4. Voicing en participeren 40 5. Voicing en creëren 50 6. Voicing en je innerlijke

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN

REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA JONGE DEMOCRATEN GRONINGEN 1. Mobiliteit en Ruimte 1. Openbaar vervoer 1.1. Duurzaamheid 1.1.. Treinen Voor het treinnetwerk zijn de provincies Groningen en Friesland samen

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

De essentie van het leven

De essentie van het leven De essentie van het leven Eerste druk, 2014 2014 Lucien M. Verkooijen Coverbeeld: schilderij Mystieke reis ei tempera op board door Lia Vonk Fotografie: Fred van Welie Correctors: Elly van de Vlugt, José

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Zorgtaken voor de gemeente

Zorgtaken voor de gemeente De Sociale Databank Nederland presenteert in samenwerking met de gemeente een verbreding van inzicht en kennis over structurele oorzaken van de crisis met het terugeisen van 50,9 miljard aan verdwenen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig

Armoede Manifest. Armoede onder kinderen is dubbel triest. Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen. Signaleer vroegtijdig Armoede Manifest Armoede onder kinderen is dubbel triest 1 Realiseer maatwerk voor kwetsbare groepen 2 Signaleer vroegtijdig 3 Verbeter de schuldhulpverlening 4 6 Richten wij de Armoedecoalitie Eindhoven

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT

*Z008C76D67D* Raadsvoorstel. Aan de raad. Documentnummer : INT Raadsvoorstel *Z008C76D67D* Aan de raad Documentnummer : INT-13-05972 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten West-Kennemerland en bedrijfsplan

Nadere informatie

Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Moerdijk Werkendam Woudrichem

Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Moerdijk Werkendam Woudrichem Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Moerdijk Werkendam Woudrichem PLAN VAN AANPAK VERHOOGDE ASIELINSTROOM Dit plan van aanpak geeft zowel kwantitatief als kwalitatief een antwoord op de vraag van de commissaris

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1

Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven. De zorg in onze buurten 1 De zorg in onze buurten. Het proces naar meer verantwoordelijkheid en bewoners initiatieven De zorg in onze buurten 1 Verantwoordelijkheid nemen..?? Wie van u heeft reeds een aandeel geleverd in de wijze

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder

Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder Verkiezingsprogramma Samen Verder Raadsperiode 2014-2018 Waar staat Samen Verder voor?! Daadkrachtig Bestuur Samen Verder staat voor een daadkrachtig bestuur van

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners

Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Gespreksresultaten Werksessies De toekomst van LV Maatschappelijke partners Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Partnerbijeenkomst I: 3 juli 2017 Tijdens de eerste bijeenkomst met partners zijn we

Nadere informatie

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht

Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Veranderen in de gemeente Zwijndrecht Praktijkcase organisatieontwikkeling Het succes van organisatieverandering hangt af van de medewerkers. Want: een organisatie bestaat niet, een organisatie wordt gemaakt.

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012

Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Beschouwingen SP Voorjaarsnota 2012 Voorjaarsnota VZ, de voorjaarsnota is een belangrijk moment om richting te geven. Dit is het moment om onze wensen te uiten zodat deze in de begroting kunnen worden

Nadere informatie

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling 13 januari 2014 Uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu www.overheidinnederland.nl

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie