Nummer 285 september Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel."

Transcriptie

1 Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel

2 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging Smash uit Monster. Kontakten verschijnt 6 keer per jaar. Tafeltennisvereniging Smash (m) Rinus Nederpelzaal Jan Steenstraat 2, Monster Redactie - Marco van Cooten Maris 31, 2681 MP Monster redactie: Bezorging Bert Stap Drukkerij Sportservice Zuid-Holland, Poeldijk Kopij: Inleveren voor zaterdag 29 oktober 2011 bij de redactie.

3 1 Kontakten 285 september 2011

4 Dagelijks bestuur: Interim voorzitter: Secretaris: Joop van Nierop Lijsterbesstraat 9, 2692 ER s-gravenzande , Greet van der Kruk Wingerdhof 30, 2681 DE Monster , Penningmeester: Aad van de Laar Esdoornstraat 29, 2691 VG s-gravenzande , Overige bestuursleden: Wedstrijdsecr. Junioren: Edwin Bol Waterlandsingel 125, 2548 SP Den Haag , Wedstrijdsecr. Senioren: Commissies Jeugd Bar / Kantine Clubblad / website Activiteiten Onderhoud Kas controle Frank van Wezel Sweelinck 8, 2681 KW Monster , Edwin Bol Ton Zuidgeest en Clemens van Heyningen Marco van Cooten Clemens van Heyningen en Anton Hendriks Andre Kester en Wim Gertenaar Trainers: Dick Voois en Sander Kuyvenhoven Adreswijzigingen, aanmeldingen en afmeldingen: Secretariaat Smash: Greet van der Kruk, Wingerdhof 30, 2681 DE Monster, Kontakten 285 september

5 Aanvangstijden jeugd: Maandag training Donderdag vrijspelen Zaterdag vanaf competitie jeugd/senioren: Donderdag vrijspelen senioren: Maandag vanaf competitie/vrijspel Donderdag vanaf vrijspelen Vrijdag vanaf competitie Zaterdag vanaf competitie Sleuteladres Sta je voor een dichte deur? Loop dan even naar Molenstraat 162. Na het lenen wel weer snel terugbrengen. Contributie Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli; de gehele contributie dient vooraf voor het gehele verenigingsjaar betaald te worden. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van een deel van de contributie. Voor de betaling wordt, na de algemene ledenvergadering een acceptgirokaart uitgereikt/toegezonden. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren bij het secretariaat van de vereniging. Kosten per jaar leeftijd op 1 juli basis competitie Junioren jonger dan 13 90,-- 105,-- Junioren 13 t/m 17 jaar 95,-- 110,-- Senioren ouder dan ,-- 125,-- senioren (niet spelende) 35,-- Contributie-betalingen naar: Rabobank, Westland Zuid-West rek.nr t.n.v. t.t.v. Smash 3 Kontakten 285 september 2011

6 Smash-shirt Indien men competitie speelt, is het verplicht het jubileumgeschenk-shirt te dragen; dit shirt is tegen de kostprijs van 35,-- te verkrijgen bij de vereniging. Het is toegestaan, dat teams zich laten sponsoren m.b.t. hun shirt; indien er teams zijn, die hiervoor mogelijkheden hebben, laat dit het bestuur dan even weten. Gesponsorde shirts dienen echter dezelfde te zijn als het jubileumshirt. Inhoud Voorwoord redactie 7 Van de (a.i.) voorzitter 8 Uitnodiging en agenda voor de Algemene Leden Vergadering 10 Notulen algemene ledenvergadering van 6 oktober Jaarverslag secretariaat seizoen Jaarverslag wedstrijdsecretaris senioren 18 Jaarverslag wedstrijdsecretaris junioren 20 Jaarverslag activiteiten 25 Speeldata alle smashteams najaar Smashleden per team - najaar Ledenlijst Smash september Gebruik van de zaal 32 Voor de archieven 32 Verzoek van de secretaris Hier de vraag om even op de lijst met het overzicht van de teams te kijken of de gegevens die er staan van iedereen nog kloppen. Als je er niet op staat graag even na denken of er iets veranderd is wat nog door gegeven moet worden. Mocht er iets niet goed vermeld staan of veranderd zijn, geef het dan aan mij door. Alvast bedankt! Groeten Greet Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden maandelijks verzameld en worden 3 maanden bewaard. Iedereen heeft dus ruim de tijd om zijn of haar spullen terug te krijgen. Spullen zijn op te vragen bij Bert Stap Na 3 maanden gaat de kleding naar een goed doel. Kontakten 285 september

7 5 Kontakten 285 september 2011

8 Kontakten 285 september

9 Voorwoord redactie Het nieuwe tafeltennisseizoen is van start gegaan. Traditiegetrouw wordt na de zomerstop de algemene ledenvergadering gehouden. Op 5 oktober ben je dus weer van harte welkom in de Rinus Nederpelzaal om geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen van onze vereniging. In dit clubblad is de agenda voor deze vergadering opgenomen. Ook zijn de jaarverslagen die tijdens de vergadering aan de orde komen te vinden. Veel leesplezier Marco Statistische gegevens Smash website ttvsmashmonster.nl Aantal keren dat het digitale clubblad bekeken (gedownload) is aug-11 jul-11 jun-11 mei-11 apr-11 mrt-11 Aantal bezoekers van de website per dag gemiddeld per dag maximum per dag Augustus Juli Juni Mei Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2011 in onze kantine. 7 Kontakten 285 september 2011

10 Van de (a.i.) voorzitter Dat ik nu al (18 augustus) dit voorwoord voor het clubblad van september 2011 produceer, is bij mij een jaarlijks terugkerend gegeven, want wij staan op het punt weer een poosje weg te gaan. Voor de meesten van ons, zeker voor de leden met schoolgaande kinderen, zit de vakantie er echter al weer op en wordt iedereen weer geconfronteerd met de dagelijkse bezigheden, waarbij ik hoop, dat tafeltennissen bij onze vereniging hier van lieverlee ook weer deel van gaat uitmaken; ik hoop, dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad met mooi weer (wellicht niet in Nederland) en dat de batterij is opgeladen om er een mooi tafeltennisseizoen van te maken. Een seizoen, waarin ons 1e team in de 3e divisie gaat proberen de degradatie van de voorjaarscompetitie ongedaan te maken; hun 1e wedstrijd is op zaterdag 17 september om uur tegen HTC 1 uit Hoofddorp; supporters zijn uiteraard welkom. Als bestuur zijn wij hier al wel mee bezig, want eind juli/begin augustus is de zaal weer in de olie gezet, is de wedstrijdsecretaris bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe competitie en heeft ook de 1e bestuursvergadering van het seizoen al weer plaatsgevonden. Hierbij is de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op 5 oktober a.s., die zoals gebruikelijk wordt gehouden in onze kantine. zie hiervoor de uitnodiging, de agenda en de jaarverslagen elders in dit clubblad. Hoewel het een "open deur" intrappen is, hoop ik, dat er veel leden aanwezig zullen zijn om op de hoogte gesteld te worden van het "reilen en zeilen" van onze vereniging. Ook is het wensenlijstje voor het onderhoud weer bij Clemens ingediend en is er inmiddels al het nodige aangepakt. Verder ga ik er vanuit, dat ook de "fanatiekelingen" onder ons, sinds 15 augustus al weer de nodige ballen hebben geslagen als voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat, op het moment dat jullie dit lezen, al is begonnen, met de 1e wedstrijden in de week van 12 tot 17 september. Kontakten 285 september

11 Voor zover het op dit moment bekend is, is het plezierig, dat alle maandag- en vrijdagteams hun thuiswedstrijden ook weer samen spelen, wat de gezelligheid zeer zeker ten goede komt, want dit is toch een belangrijk bindmiddel van onze vereniging en bevordert m.i. ook de prestaties. Tot slot: In mijn voorwoord van het clubblad van sept heb ik geschreven, dat dat het 75ste en laatste voorwoord was, dat ik in de 13 jaar als voorzitter voor het clubblad heb geschreven. Er is echter nog een jaar bijgekomen, dat ik overigens met net zo veel plezier heb gedaan als de andere 40 jaar als bestuurslid. Ik wil dan ook nu weer besluiten met dezelfde woorden als vorig jaar: "ik kijk met heel veel genoegen terug op de samenwerking met alle enthousiaste en zeer betrokken bestuursleden, waar ik in de afgelopen 41 jaar mee heb samengewerkt, die ere tezamen met alle andere vrijwilligers voor hebben gezorgd, dat t.t.v. SMASH is uitgegroeid tot een zeer gezonde vereniging, die in de Monsterse samenleving niet meer weg te denken is. Ik wens mijn opvolger hetzelfde plezier toe, zoals ik dat al die jaren heb mogen ervaren. Of mijn opvolger de voorzittersbijdrage voor het clubblad zal voort zetten, is aan hem ter beoordeling. Joop van Nierop Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2011 Kantine Rinus Nederpelzaal Jan Steenstraat 2, te Monster. Aanvang uur. 9 Kontakten 285 september 2011

12 Uitnodiging en agenda voor de Algemene Leden Vergadering Hierbij nodig ik u graag uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 5 oktober 2011, welke gehouden zal worden in onze kantine in de Rinus Nederpelzaal Jan Steenstraat 2, te Monster. Aanvang uur. Het financiële jaarverslag 2010/2011 en de begroting 2011/2012 liggen vanaf ter inzage. Agenda: 1. Opening en mededelingen door de voorzitter 2. Notulen jaarvergadering 6 oktober Ingekomen stukken 4. Jaarverslagen Secretariaat Wedstrijdsecretaris senioren Wedstrijdsecretaris junioren Penningmeester Activiteitencommissie Kascontrolecommissie 5. Bestuursvoorstellen Begroting Contributie 6. Bestuursverkiezingen Aftredend: Greet van der Kruk (secretaris) en Joop van Nierop (voorzitter) Herkiesbaar: Greet van der Kruk Niet herkiesbaar: Joop van Nierop Voorstel voor benoeming tot voorzitter: Kees Kouwenhoven 7. Benoeming kascontrolecommissie 8. Toekomst van Smash 9. Rondvraag 10. Sluiting Zonder tegenbericht rekent het bestuur op uw komst Greet van der Kruk Secretaris Kontakten 285 september

13 Notulen algemene ledenvergadering van 6 oktober 2010 Opening en sluiting van de vergadering (punt 1) Om uur is de vergadering geopend en gesloten door de voorzitter omdat er onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Onder de aanwezige leden wordt om uur een nieuwe vergadering uitgeschreven. Opening van de vergadering (punt 1) Om uur wordt de vergadering wederom geopend met inmiddels 15 leden. 11 leden hebben zich afgemeld. Dit betekent dat 29 leden niets van zich hebben laten horen. Er waren dit jaar vele hoogtepunten. Zoals het kindertafeltennisfeest georganiseerd door Edwin Bol. Hier deden 95 kinderen aan mee. Van die deelnemers zijn er ook een aantal lid geworden. Helaas hebben de meeste kinderen zich ook weer afgemeld. Er is een clinic georganiseerd door de NTTB. Er konden 25 kinderen meedoen aan een training die gegeven werd door een trainer van de NTTB. Dit was erg geslaagd. Ook is het 1e team van de senioren kampioen geworden in de 3e divisie en dus gepromoveerd naar de 2e divisie, een hoogtepunt in de geschiedenis van Smash. Als lid van Smash kan je je aanmelden bij Hyves. Dan moet je echter al wel aangemeld zijn bij deze site. Er waren ook dieptepunten. Er is geen barbecue georganiseerd. De barbecue was te laat gereserveerd en er waren erg weinig aanmeldingen. Volgend jaar wordt het wel weer georganiseerd. Er was in een terugloop te zien in het aantal leden. Dit is bij veel sporten te merken. Alwin Vermaat heeft besloten om te stoppen met de onderhoudscommissie. Hierbij hartelijk dank voor de inzet alle jaren!!! Hij krijgt cadeaubon. Hierbij een oproep aan anderen om zich op te geven voor de onderhoudscommissie. Wim Gertenaar is gestopt met het geven van training. Er is een nieuwe trainer aangenomen. Ook is er seniorentraining op woensdag van tot Helaas is de opkomst tot nu toe teleurstellend. Ook dit jaar hebben we alles weer kunnen doen met behulp van de vrijwilligers. Hiervoor dank!!! 11 Kontakten 285 september 2011

14 Ingekomen stukken (punt 3) Er zijn geen ingekomen stukken. De jaarverslagen (punt 4) - Jaarverslag secretariaat In het jaarverslag staat de jeugdcommissie nog vermeld. Deze is echter opgeheven. Bij de redactie staat Bert Stap nog vermeld. Hij is hier echter mee gestopt. Verder is het verslag goedgekeurd. - Jaarverslag wedstrijd secretaris senioren Akkoord - Jaarverslag wedstrijd secretaris junioren Akkoord - Jaarverslag activiteiten Akkoord - Jaarverslagpenningmeester - Balans Het kapitaal is gegroeid. Het gaat goed. We zijn financieel een gezonde vereniging. - Rekening van baten en lasten Als de uitkomst van vergeleken wordt met de begroting van hetzelfde jaar dan vallen de inkomsten van de reclameborden iets lager uit. De inkomsten van de verhuur van de zaal vallen iets hoger uit. De huisvestingskosten en de voorziening groot onderhoud zijn de belangrijkste kosten. - Toelichting Balans Het overschot is aan de Algemene Reserve toegevoegd. - Toelichting rekening baten en lasten Door middel van subsidie hebben we een deel van de energieheffing terug gekregen. We zijn over gegaan op een andere energieleverancier. Dus het is lastig te vergelijken met de cijfers van de vorige jaren. - Overzicht kantine exploitatie De kantineomzet is wat teruggelopen. De brutomarge is iets omlaag gegaan. Dit is te verklaren door het verstrekken van gratis drank bij de receptie van Joop van Nierop ter gelegenheid van het ontvangen van zijn Koninklijke onderscheiding en doordat er bij de clubkampioenschappen wat extra is gedaan. De inkoopprijzen zijn gestegen, maar de prijzen in de kantine zijn niet verhoogd. Kontakten 285 september

15 - De kascontrole De kascontrole is uitgevoerd door Andre van Kester en Cees v.d. Arend. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden. Aad v.d. Laar is gedechargeerd. Bestuursvoorstellen (punt 5) - De begroting van De inkomsten van het verhuren van de zaal gaat fors naar beneden. De Montessorischool heeft het afgelopen jaar de hele maandag gehuurd. Ze willen nu alleen de vrijdag gebruik maken van de zaal. Dan is de zaal echter in gebruik door de therapeut. Na een gesprek met alle belanghebbenden is overeengekomen dat de therapeut de vrijdagmiddag de zaal heeft en de school de vrijdagochtend. De therapeut en de school huren een dagdeel minder. Vanaf december probeert de school weer op maandag de zaal de hele dag te huren en de therapeut gaat dan weer op vrijdag de hele dag de zaal huren. De begroting gaat er echter vanuit dat ze allebei een halve dag blijven huren. Bij de afschrijvingskosten is er rekening gehouden met de nieuwe tafels. De trainingskosten zijn hoger door de nieuwe trainer en de hogere reiskostenvergoeding. Voor volgend jaar wordt er een tekort verwacht door de lagere opbrengst van zaalverhuur en hogere trainingskosten. Dat gaat dan af van het kapitaal. De nieuwe tafel komt eraan. De tafel moet nog uitgezocht worden. Er zijn weinig tafels in één keer inklapbaar en de meeste tafels daarvan zijn blauw. De verwachting is dat de tafel er binnen een maand is. De robot wordt ook besteld. De nieuwe trainer gaat deze tijdens de training gebruiken. Ook moeten er nieuwe netpostcombinaties besteld worden. Die mogen geen knijpposten zijn omdat deze in de landelijke competitie niet geaccepteerd worden. De slechte netposten worden weggegooid zodra de nieuwe er zijn. Naar de telborden wordt ook gekeken en indien nodig vernieuwd. De trainer blijft dit seizoen is de afspraak. Er zijn reacties gehoord van junioren die niet zo enthousiast zijn over de trainer. Ze vinden hem te streng. Het was wel bekend dat het een fanatieke trainer is. We gaan de training evalueren aan het eind van het seizoen. Het is nu zo dat de kinderen eerst lid moeten worden voordat ze naar de training kunnen. De donderdag is erg druk. Zo druk dat wellicht ook de maandagavond de zaal open zou kunnen gaan voor 13 Kontakten 285 september 2011

16 de jeugd. Er wordt gevraagd wanneer ze nog meer kunnen komen. Om de week is er ook op zaterdag de mogelijkheid om te spelen, maar het is wellicht nodig om ook de maandagavond open te gaan om jeugdleden te behouden en te werven. Ook zou het goed zijn om toernooien eerder onder de aandacht te brengen. De agenda staat al vast en is te vinden op de NTTB site. De begroting van is goed gekeurd. - Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. Het voorstel wordt aangenomen. Bestuursverkiezingen (punt 6) Aftredend en herkiesbaar zijn Aad v.d. Laar en Edwin Bol. De leden gaan hiermee akkoord. Tussentijds aftredend is Joop van Nierop. Het bestuur stelt als nieuwe voorzitter Frans Meurs voor. Mits het voor hem te doen is om het te combineren met zijn eigen zaak (net een nieuw filiaal geopend). Half september was het nog niet duidelijk voor Frans of het te combineren was. Daarom is besloten dat Joop interim-voorzitter is tot eind november/ begin december dan beslist Frans wat hij doet. Joop treedt officieel af en we dragen Frans Meurs voor als voorzitter zodra hij in de geledenheid is om het over te nemen van Joop. Dan hoeven we tussentijds geen nieuwe ledenvergadering te houden. Joop wil het jaar wel afmaken als het nodig is. De leden gaan akkoord met het voorstel. Benoeming kascontrolecommissie (punt 7) Cees v.d. Arend treedt af. Andre van Kester blijft aan. Wim Gertenaar gaat Andre bijstaan bij de volgende kascontrole. Toekomst van Smash (punt 8) Er is een brainstorm geweest over de toekomst van Smash. Het was een positieve bijeenkomst. Daaruit is voortgekomen dat Dick Voois en Sander Kuyvenhoven (uit het 1e en 2e senioren team) voor de jeugd de zaal open doen op donderdag en toezicht houden. Bert doet het niet meer elke donderdag. De jeugdcommissie is ook opgeheven. Voor de jeugd zijn er helaas niet zo veel vrijwilligers te vinden, terwijl er nu wel veel jeugd is. Op de donderdag is er nu een grote groep. Het splitsen van de groep zou goed zijn. Dan kunnen er meer mogelijkheden geboden worden. Er moet een plan komen. Het bestuur moet dit oppakken. Kontakten 285 september

17 Joop van Nierop wil overdag graag een 55+ groep opstarten. Hij heeft al draaiboeken liggen van andere verenigingen. De vorige keer (ongeveer 10 jaar geleden) was het hier geen succes waarschijnlijk ook omdat het op een vrijdag werd gehouden en dat een lastige dag om 55 plussers in de zaal te krijgen. Rondvraag (punt 9) Kees Kouwenhoven vraagt of er een licht bij de ingang kan komen. Bert Stap geeft aan dat de noodverlichting in de herenkleedkamer het wisselend wel en niet doet. Trudy van Dijk vraagt of er een dranger op de deur naar de wc s en de buitendeur kan omdat die zo vaak open blijft staan en er daardoor (veel) warmte verloren gaat. Clemens van Heijningen vindt dat eraan het begin van het seizoen al veel boetes zijn. Het probleem is opgelost. Het gaat nu beter. Onze senioren competitieafdeling is West. Ondanks dat er op het schema iets anders staat. Greet van der Kruk vraagt aan Frank van Wezel of hij dit onder de aandacht kan brengen bij de competitiespelende leden (behalve het 1e team) via een mail. Frank Meurs geeft aan dat het sponsortoernooi vorig jaar een succes was. Frans en Trudy van Dijk gaan dit weer organiseren. Kees Kouwenhoven stelt voor om de volgende vergadering weer om uur te beginnen. Dat is akkoord. Er zijn 4 jubilarissen: Marco van Cooten was 20 augustus 25 jaar lid. Joop van Nierop was 1 september 50 jaar lid. Koos Hofland was 1 oktober 40 jaar lid. Jan Bruggeling was 1 oktober 40 jaar lid. Wim Gertenaar geeft aan dat er 16 of 17 april een Nederlands kampioenschap is voor veteranen. Het zou leuk zijn om met zoveel mogelijk 40+ leden mee te doen aan dit toernooi. Wim pakt dit op. De klaverjasavond wordt weer gehouden met Kerst en met Pasen. Sluiting (punt 10) De vergadering wordt om gesloten en het bestuur biedt iedereen een drankje aan. Oktober 2010 Greet van der Kruk, secretaris 15 Kontakten 285 september 2011

18 Jaarverslag secretariaat seizoen Bestuur Overig Voorzitter: Joop van Nierop Wedstrijdsecretaris senioren: Frank van Wezel Penningmeester: Aad van de Laar Secretaris en ledenadministrator: Greet van der Kruk Wedstrijd secretaris jeugd: Edwin Bol Jeugdzaken: Edwin Bol en Bert Stap Bar/Kantine: Ton Zuidgeest en Bert Stap Clubblad en internetsite: Marco van Cooten Onderhoud: Clemens van Heijningen en Anton Hendriks Kascontrole: Dre van Kester en Wim Gertenaar Jaarverslag Dit jaar is het bestuur 6 keer bij elkaar gekomen. We zijn dit jaar gestart met 64 leden (54 senioren en 10 jeugdleden), waarvan 4 ereleden en 4 leden van verdienste. Gedurende het seizoen zijn er 11 jeugdleden bijgekomen en 3 senioren. Er zijn helaas ook 7 jeugdleden en 3 senioren gestopt. Daardoor hebben we het jaar afgesloten met 68 leden (14 jeugdleden en 54 senioren). Dit betekent een stijging van 4 leden. De zaal was in het seizoen onderverhuurd aan 5 onderhuurders, namelijk Monza volleybal, de Mensendieck therapeute, karatevereniging Kimé, de Montessorischool en de Kontakten 285 september

19 Immanuelschool. Het overzicht van wie wanneer de zaal huurt is ook te vinden in het clubblad. Ook dit jaar zijn er weer activiteiten georganiseerd ondanks dat er geen officiële activiteitencommissie is. Gelukkig is de barbecue dit jaar wel weer doorgegaan. Er is ook weer een kerstklaverjas georganiseerd. Basim heeft dit jaar aan zowel jeugd als aan de senioren training gegeven. Helaas heeft Basim weer afscheid genomen van onze vereniging. Dit jaar is de onderhoudscommissie ook weer aan de slag gegaan om alles weer netjes te krijgen. De vloer van de zaal is ook weer geolied. De wedstrijd secretaris senioren is aan het eind van het seizoen erg actief geweest met het proberen te organiseren van toernooien. De opkomst was helaas zo laag dat het niet is doorgegaan. Bij deze dank aan alle mensen die dit jaar (weer) tijd en aandacht hebben besteed aan onze vereniging!!!! Augustus 2011 Greet van der Kruk, secretaris 17 Kontakten 285 september 2011

20 Jaarverslag wedstrijdsecretaris senioren Najaarscompetitie 2010 De najaarscompetitie van 2010 was er een om voor Smash in het algemeen snel te vergeten. Er degradeerden 5 van de 11 teams (Smash-3, -4, -6, -8 & -9)!! Vier teams handhaafden zich (het 1e, 5e, 7e en 11e) en er konden gelukkig toch ook nog twee kampioensteams in de bloemetjes worden gezet: het 2e en het 10e. Het 10e (Abdoel T, Cock vd V, Peter H en ondergetekende) was het eigenlijk aan de stand verplicht terug te keren naar de 5e klasse, maar de prestatie van het 2e team (de 5 Kuyvenhovenboys met Stafan G en Eric O) was van zeer groot formaat. Zij zorgden er door hun kampioenschap in de Hoofdklasse voor, dat Smash voor het eerst in haar geschiedenis de volgende competitie inging met liefst twee teams in een landelijke divisie!! Clubkampioenschappen De uitslagen van de traditioneel begin januari gehouden clubkampioenschappen: A-enkel: 1. Sander K; 2. Wim G. A-dubbel: 1. Sander K + Stefan G; 2. Wim G + Maurice K. B-enkel: 1. Clemens vh; 2. Jacob K. B-dubbel: 1. Maarten B + Alwin V; 2. Clemens vh + Bert S. C-enkel: 1. Frans M; 2. Thomas K. C-dubbel: 1. Kees K + Thomas K; 2. Abdoel T + Frank vw. Voorjaarscompetitie 2010 Drie kampioensteams: het 3e (Clemens vh, Maarten B en Alwin V), het 4e (Bert S, Edwin B en Theo vde) en het 10e (Kees K, Thomas K & Sjaak K en Peet Z). De andere teams in de afdeling handhaafden zich in hun klasse. Helaas degradeerden beide landelijk spelende Smash-teams: het 1e naar de derde divisie en het 2e terug naar de afdelingshoofdklasse. Kontakten 285 september

21 Extra tafeltennisactiviteiten Na de voorjaarscompetitie werden nog enige extra tafeltennisactiviteiten gepland: 1 een introductie-dubbel-toernooi (tevens paaseierentoernooi), waarbij ieder koppel gevormd moest worden door een Smash-lid en een door hem/haar geïntroduceerd niet-smash-lid. 2 een handicaptoernooi als alternatieve clubkampioenschappen. Helaas was voor deze toernooien de belangstelling dermate gering (5 resp. 3 aanmelders), dat beide toernooien moesten worden gecancelled. Frank van Wezel, wedstrijdsecretaris senioren. 19 Kontakten 285 september 2011

22 Jaarverslag wedstrijdsecretaris junioren Het seizoen 2010/2011 was het seizoen van een nieuwe start: een nieuwe trainer, een nieuwe jeugdgroep en een nieuw competitieteam. De nieuwe start van de jeugd is niet helemaal vlekkeloos verlopen, maar de basis is gelegd met een nieuwe groep enthousiaste jeugdleden. Doelstellingen In de vooruitblik op het seizoen 2010/2011 zijn een aantal doelstellingen geformuleerd: - Binden van leden aan de vereniging - Verbeteren trainingsaanbod (zowel training als met vrij spelen); - Aanvullende activiteiten; - Aantrekken nieuwe jeugdleden door het organiseren van ledenwerf activiteiten; - Actiever en uitgebreider aanbod van toernooien voor de jeugdleden; - Een tafeltennisrobot als extra trainingsfaciliteit. Een belangrijk deel van de bovenstaande doelstellingen is in het afgelopen seizoen gerealiseerd, weliswaar met wisselende resultaten. Ook de belangrijkste doelstelling, het binden van leden aan de vereniging is voor een deel geslaagd. Er is een zeer enthousiaste groep jeugdleden het afgelopen jaar lid geworden van onze vereniging, die wellicht een basis kunnen vormen voor een verdere groei van het aantal jeugdleden. Daarentegen zijn er met name in de groep jeugdleden die voor het tweede of derde jaar lid zijn, een aantal opzeggingen geweest. De ledenwerf activiteiten hebben voldoende nieuwe jeugdleden opgeleverd het afgelopen seizoen. Gedurende 8 weken in het najaar is er naast het vrijspelen op donderdag ook vrijspelen op maandagavond georganiseerd (met dank aan een enthousiaste groep seniorleden) om het grote aantal kinderen op de donderdag wat te spreiden en/of een tweede mogelijkheid te geven om te spelen. Hiervoor was echter nauwelijks belangstelling. Daarnaast zijn aanvullende activiteiten en toernooien aangeboden aan de jeugdleden. Met name van de mogelijkheid om mee te doen aan toernooien wordt slechts door één of twee jeugdleden gebruik Kontakten 285 september

23 gemaakt. De robot is in september 2010 aangeschaft en daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. Met de nieuwe jeugdgroep kunnen we in 2011/2012 weer verder bouwen aan de groei van het aantal junioren. Jeugdzaken binnen Smash De begeleiding van de jeugd wordt vorm gegeven vanuit het bestuur. De begeleiding van de jeugd is in handen van: - Edwin: wedstrijdsecretariaat, bestuur, toernooien en activiteiten - Bert: competitie, financiën en activiteiten Gelukkig kunnen Edwin en Bert gebruik maken van een grote groep vrijwilligers die het afgelopen jaar ook flink wat uurtjes vrije tijd in de jeugd hebben gestoken. Met name Dick en Sander willen we vermelden voor de begeleiding van het vrijspelen voor junioren op donderdagavond, maar zeker ook alle seniorleden die zich beschikbaar hebben gesteld voor de training op de maandagavond en de begeleiding van evenementen. Trainer In het afgelopen jaar heeft de jeugd training gehad van Basim. Ook de seniorleden hebben in het najaar training gevolgd, maar de belangstelling daarvoor was beperkt. Met Basim hadden we als bestuur gekozen voor een ambitieuze trainer op een wat hoger niveau waarmee het risico werd gelopen dat er geen optimale klik zou komen met de (beginnende) jeugd. Basim had hiervoor 6 jaar training gegeven aan de jeugd van SVN en deze jeugdgroep naar een aanzienlijk hoger niveau weten te krijgen. Met dit uitgangspunt zijn we het seizoen begonnen met Basim. Helaas hebben we aan het einde van het seizoen moeten besluiten niet verder te gaan met de samenwerking met Basim. Enerzijds was de groep te jong en onervaren voor dit niveau trainer, maar voor Basim was het ook moeilijk om zich aan te passen aan het niveau van onze jeugd. De communicatie met het bestuur en de ouders hadden wij graag anders gezien. Een aantal keren heeft de jeugd voor niets staan wachten, hetgeen natuurlijk makkelijk voorkomen had kunnen worden. Een ander belangrijk punt om niet met elkaar verder te gaan is dat Basim aan minimaal twee groepen training wil geven (gezien de reisafstand) en wij op dit moment niet voldoende jeugdleden hebben om twee trainingsgroepen samen te stellen. 21 Kontakten 285 september 2011

24 Voor het komende seizoen hebben we Dick Voois en Sander Kuyvenhoven bereid gevonden om de training aan de jeugd te verzorgen. Aantal jeugdleden Begin van het seizoen: 10 jeugdleden Eind van het seizoen: 20 jeugdleden Aan het begin van het seizoen hadden we alsnog een afmelding van een jeugdlid, maar was er tevens een constante stroom van nieuwe jeugdleden. Uiteindelijk hebben zich 11 nieuwe jeugdleden aangemeld. Aan het einde van het seizoen hebben we 6 afmeldingen ontvangen van jeugdleden vanwege uiteenlopende redenen. Het nieuwe seizoen 2011/2012 gaan we van start met 14 jeugdleden. Competitie Een klein dieptepunt in de Smash historie: in het najaar 2010 konden we geen team aanmelden voor de competitie! Wel was er het combinatieteam gezamenlijk met DHC, waar aanvankelijk 2 jeugdspelers en later 1 jeugdspeler van Smash competitie hebben gespeeld. Opluchting alom dat we voor de voorjaarscompetitie in ieder geval weer een Smash team konden inschrijven in de pupillen C klasse. En dit nieuwe team leverde een hele mooie prestatie door gelijk kampioen te worden! De uitslagen van de najaarscompetitie 2010 en de voorjaarscompetitie 2011 zijn als volgt: Najaarscompetitie DHC 3 3e klasse 5e plaats Mart (Aydin/Kevin van DHC) Voorjaarscompetitie Smash 1 Pupillen C 1e plaats Kees, Joachim, Jack, Juul en Sander DHC 3 3e klasse 3e plaats Mart (Pieter/Sven/Kevin van DHC) De eerste plaats was een lange strijd tussen Smash (M) 1 en Play Fair 5. Beide teams waren veel sterker dan de andere teams in de poule, en voorafgaand aan de laatste wedstrijd stonden beide teams op even veel punten. De laatste wedstrijd, een onderlinge ontmoeting in Monster, was dan ook een spannende middag! Met een mooie Kontakten 285 september

25 overwinning van 7-3 werd uiteindelijk het kampioenschap binnengehaald! Voor de persoonlijke winstpercentages van de najaarscompetitie kunnen we vermelden dat Mart heel verdienstelijk 43% van de wedstrijden heeft gewonnen. In de voorjaarscompetitie twee spelers met een percentage van 93%: Kees en Sander. Beiden verloren slechts één van de 15 wedstrijden die ze gespeeld hebben. Clubkampioenschappen De clubkampioenschappen junioren werden gehouden op 21 december. Finale poule: 1e plaats: Sander Bakker 2e plaats: Jack Valstar Verliezers poule: 1e plaats: Juul Wensveen 2e plaats: Rick Kuyvenhoven Toernooien Het afgelopen jaar werd door de Smashjeugd aan twee toernooien meegedaan: - Beginnerswedstrijden (28 november), 1 deelnemer (Juul) met een eerste plaats! - Westlandse Kampioenschappen (2 juni), 2 deelnemers Overige activiteiten De volgende activiteiten zijn georganiseerd in 2010/2011: - Zomertafeltennisdag (28 augustus): met 10 deelnemers een zeer geslaagde middag - Kindertafeltennisfeest (22 en 23 december): met 57 deelnemers wat minder deelnemers dan vorige jaren maar wederom twee leuke dagen tafeltennis in de Rinus Nederpelzaal. - Toernooi en training bij SVN (mei): 6 deelnemers (ondanks de hoge buitentemperatuur) - Afsluitingsdag: op 4 juni doken we met 10 jeugdleden het zwembad de Boetzelaer in. Na afloop was er nog een potje voetbal in de zaal en traditioneel de afsluiting met een patatje. 23 Kontakten 285 september 2011

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Woensdag 1 mei 2013 om 20:00 uur BOWLING VERENIGING VELDHOVEN Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Bowling Vereniging Veldhoven,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene Ledenvergadering 28 maart 2014 Uitnodiging voor leden, ouder(s), verzorgers van de jeugdleden en donateurs voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering Welke gehouden zal worden in de Tramhalte

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V.

19 april 2014. nummer 35. Programma Opstellingen Uitslagen. De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. 19 april 2014 nummer 35 doorloopl ink s Programma Opstellingen Uitslagen De Korfpraat De Korfpraat is het wekelijkse mededelingenblad van C.K.V. Excelsior DE VERENIGING DA GELIJK S BE STU UR Voorzitter:

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur:

Erelid: G.H.J Klinge. Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: De Toergids cluborgaan Toerclub Nieuwleusen Erelid: G.H.J Klinge Redactie: Gerda Akkerman Wilgenlaan 17, 7954 EB Rouveen 0522-291084 gerdabennie@gmail.com Bestuur: H. Engel Bijkersweg 1 Vinkenbuurt 0523-656177

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7)

13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7) Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d oude vrinden. 10 mei 2007 85 e jaargang nr. 13 Autobedrijf De Jong 13 mei 14.00 uur: FC Hilversum - AFC (routebeschrijving op pagina 7) Woensdag 16

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Weken van de waarheid

Weken van de waarheid ALGEMEEN Colofon AFC Quick 1890 Telefoon: 033-4610759 Correspondentieadres: Postbus 1453,3800 BL Amersfoort Internet: www.afcquick1890.nl Kabelkrant:Omroep A foort,p.218 Kopij: axelvanleeuwen@hetnet.nl

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

De vakbond die opkomt voor jouw belangen

De vakbond die opkomt voor jouw belangen De vakbond die opkomt voor jouw belangen Wat doen de bonden met de grote onvrede bij TNT? Uitkomsten BVPP onderzoek Tevredenheid BVPP en werk Onderhandelingsresultaat CEVA Interview met Cor Ariens Het

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Kajakano Clubblad van KanoVereniging ZeeWiToe Bergen op Zoom. Editie: September 2007. ZeeWiToe

Kajakano Clubblad van KanoVereniging ZeeWiToe Bergen op Zoom. Editie: September 2007. ZeeWiToe Kajakano Clubblad van KanoVereniging ZeeWiToe Bergen op Zoom. Editie: September 2007 ZeeWiToe Kajakano september 2007 K.V. Zeewitoe Algemeen postadres KV. Zeewitoe Sintekrijnsputje 6 4661 LM Halsteren

Nadere informatie

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas.

thuiswedstrijd van Vitesse naar keuze. Bij de seniorenteams gaat de Fair Play prijs naar Spero 6. Zij krijgen een bijschrijving op hun teampas. 1. Lieve mensen. Er is altijd meer dan hetgeen je waarneemt. En dat maakt het moeilijk de werkelijkheid te beoordelen. Als jurist weet ik dat natuurlijk. Dat is immers zo n beetje de kern van je vak. De

Nadere informatie

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5

I n h o u d. Colofon... 2. Waarde clubgenoten... 3. Redactioneel... 5 I n h o u d 1 Colofon... 2 Waarde Colofon clubgenoten...... 3 2 Waarde clubgenoten... 3 Redactioneel... 5 Redactioneel... 5 Met de snelheid van het licht... 7 De Presidentscup: Ronald McDonald Huis...

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie