Nummer 285 september Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel."

Transcriptie

1 Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel

2 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging Smash uit Monster. Kontakten verschijnt 6 keer per jaar. Tafeltennisvereniging Smash (m) Rinus Nederpelzaal Jan Steenstraat 2, Monster Redactie - Marco van Cooten Maris 31, 2681 MP Monster redactie: Bezorging Bert Stap Drukkerij Sportservice Zuid-Holland, Poeldijk Kopij: Inleveren voor zaterdag 29 oktober 2011 bij de redactie.

3 1 Kontakten 285 september 2011

4 Dagelijks bestuur: Interim voorzitter: Secretaris: Joop van Nierop Lijsterbesstraat 9, 2692 ER s-gravenzande , Greet van der Kruk Wingerdhof 30, 2681 DE Monster , Penningmeester: Aad van de Laar Esdoornstraat 29, 2691 VG s-gravenzande , Overige bestuursleden: Wedstrijdsecr. Junioren: Edwin Bol Waterlandsingel 125, 2548 SP Den Haag , Wedstrijdsecr. Senioren: Commissies Jeugd Bar / Kantine Clubblad / website Activiteiten Onderhoud Kas controle Frank van Wezel Sweelinck 8, 2681 KW Monster , Edwin Bol Ton Zuidgeest en Clemens van Heyningen Marco van Cooten Clemens van Heyningen en Anton Hendriks Andre Kester en Wim Gertenaar Trainers: Dick Voois en Sander Kuyvenhoven Adreswijzigingen, aanmeldingen en afmeldingen: Secretariaat Smash: Greet van der Kruk, Wingerdhof 30, 2681 DE Monster, Kontakten 285 september

5 Aanvangstijden jeugd: Maandag training Donderdag vrijspelen Zaterdag vanaf competitie jeugd/senioren: Donderdag vrijspelen senioren: Maandag vanaf competitie/vrijspel Donderdag vanaf vrijspelen Vrijdag vanaf competitie Zaterdag vanaf competitie Sleuteladres Sta je voor een dichte deur? Loop dan even naar Molenstraat 162. Na het lenen wel weer snel terugbrengen. Contributie Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli; de gehele contributie dient vooraf voor het gehele verenigingsjaar betaald te worden. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie van een deel van de contributie. Voor de betaling wordt, na de algemene ledenvergadering een acceptgirokaart uitgereikt/toegezonden. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren bij het secretariaat van de vereniging. Kosten per jaar leeftijd op 1 juli basis competitie Junioren jonger dan 13 90,-- 105,-- Junioren 13 t/m 17 jaar 95,-- 110,-- Senioren ouder dan ,-- 125,-- senioren (niet spelende) 35,-- Contributie-betalingen naar: Rabobank, Westland Zuid-West rek.nr t.n.v. t.t.v. Smash 3 Kontakten 285 september 2011

6 Smash-shirt Indien men competitie speelt, is het verplicht het jubileumgeschenk-shirt te dragen; dit shirt is tegen de kostprijs van 35,-- te verkrijgen bij de vereniging. Het is toegestaan, dat teams zich laten sponsoren m.b.t. hun shirt; indien er teams zijn, die hiervoor mogelijkheden hebben, laat dit het bestuur dan even weten. Gesponsorde shirts dienen echter dezelfde te zijn als het jubileumshirt. Inhoud Voorwoord redactie 7 Van de (a.i.) voorzitter 8 Uitnodiging en agenda voor de Algemene Leden Vergadering 10 Notulen algemene ledenvergadering van 6 oktober Jaarverslag secretariaat seizoen Jaarverslag wedstrijdsecretaris senioren 18 Jaarverslag wedstrijdsecretaris junioren 20 Jaarverslag activiteiten 25 Speeldata alle smashteams najaar Smashleden per team - najaar Ledenlijst Smash september Gebruik van de zaal 32 Voor de archieven 32 Verzoek van de secretaris Hier de vraag om even op de lijst met het overzicht van de teams te kijken of de gegevens die er staan van iedereen nog kloppen. Als je er niet op staat graag even na denken of er iets veranderd is wat nog door gegeven moet worden. Mocht er iets niet goed vermeld staan of veranderd zijn, geef het dan aan mij door. Alvast bedankt! Groeten Greet Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden maandelijks verzameld en worden 3 maanden bewaard. Iedereen heeft dus ruim de tijd om zijn of haar spullen terug te krijgen. Spullen zijn op te vragen bij Bert Stap Na 3 maanden gaat de kleding naar een goed doel. Kontakten 285 september

7 5 Kontakten 285 september 2011

8 Kontakten 285 september

9 Voorwoord redactie Het nieuwe tafeltennisseizoen is van start gegaan. Traditiegetrouw wordt na de zomerstop de algemene ledenvergadering gehouden. Op 5 oktober ben je dus weer van harte welkom in de Rinus Nederpelzaal om geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen van onze vereniging. In dit clubblad is de agenda voor deze vergadering opgenomen. Ook zijn de jaarverslagen die tijdens de vergadering aan de orde komen te vinden. Veel leesplezier Marco Statistische gegevens Smash website ttvsmashmonster.nl Aantal keren dat het digitale clubblad bekeken (gedownload) is aug-11 jul-11 jun-11 mei-11 apr-11 mrt-11 Aantal bezoekers van de website per dag gemiddeld per dag maximum per dag Augustus Juli Juni Mei Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2011 in onze kantine. 7 Kontakten 285 september 2011

10 Van de (a.i.) voorzitter Dat ik nu al (18 augustus) dit voorwoord voor het clubblad van september 2011 produceer, is bij mij een jaarlijks terugkerend gegeven, want wij staan op het punt weer een poosje weg te gaan. Voor de meesten van ons, zeker voor de leden met schoolgaande kinderen, zit de vakantie er echter al weer op en wordt iedereen weer geconfronteerd met de dagelijkse bezigheden, waarbij ik hoop, dat tafeltennissen bij onze vereniging hier van lieverlee ook weer deel van gaat uitmaken; ik hoop, dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad met mooi weer (wellicht niet in Nederland) en dat de batterij is opgeladen om er een mooi tafeltennisseizoen van te maken. Een seizoen, waarin ons 1e team in de 3e divisie gaat proberen de degradatie van de voorjaarscompetitie ongedaan te maken; hun 1e wedstrijd is op zaterdag 17 september om uur tegen HTC 1 uit Hoofddorp; supporters zijn uiteraard welkom. Als bestuur zijn wij hier al wel mee bezig, want eind juli/begin augustus is de zaal weer in de olie gezet, is de wedstrijdsecretaris bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe competitie en heeft ook de 1e bestuursvergadering van het seizoen al weer plaatsgevonden. Hierbij is de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op 5 oktober a.s., die zoals gebruikelijk wordt gehouden in onze kantine. zie hiervoor de uitnodiging, de agenda en de jaarverslagen elders in dit clubblad. Hoewel het een "open deur" intrappen is, hoop ik, dat er veel leden aanwezig zullen zijn om op de hoogte gesteld te worden van het "reilen en zeilen" van onze vereniging. Ook is het wensenlijstje voor het onderhoud weer bij Clemens ingediend en is er inmiddels al het nodige aangepakt. Verder ga ik er vanuit, dat ook de "fanatiekelingen" onder ons, sinds 15 augustus al weer de nodige ballen hebben geslagen als voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat, op het moment dat jullie dit lezen, al is begonnen, met de 1e wedstrijden in de week van 12 tot 17 september. Kontakten 285 september

11 Voor zover het op dit moment bekend is, is het plezierig, dat alle maandag- en vrijdagteams hun thuiswedstrijden ook weer samen spelen, wat de gezelligheid zeer zeker ten goede komt, want dit is toch een belangrijk bindmiddel van onze vereniging en bevordert m.i. ook de prestaties. Tot slot: In mijn voorwoord van het clubblad van sept heb ik geschreven, dat dat het 75ste en laatste voorwoord was, dat ik in de 13 jaar als voorzitter voor het clubblad heb geschreven. Er is echter nog een jaar bijgekomen, dat ik overigens met net zo veel plezier heb gedaan als de andere 40 jaar als bestuurslid. Ik wil dan ook nu weer besluiten met dezelfde woorden als vorig jaar: "ik kijk met heel veel genoegen terug op de samenwerking met alle enthousiaste en zeer betrokken bestuursleden, waar ik in de afgelopen 41 jaar mee heb samengewerkt, die ere tezamen met alle andere vrijwilligers voor hebben gezorgd, dat t.t.v. SMASH is uitgegroeid tot een zeer gezonde vereniging, die in de Monsterse samenleving niet meer weg te denken is. Ik wens mijn opvolger hetzelfde plezier toe, zoals ik dat al die jaren heb mogen ervaren. Of mijn opvolger de voorzittersbijdrage voor het clubblad zal voort zetten, is aan hem ter beoordeling. Joop van Nierop Algemene Ledenvergadering 5 oktober 2011 Kantine Rinus Nederpelzaal Jan Steenstraat 2, te Monster. Aanvang uur. 9 Kontakten 285 september 2011

12 Uitnodiging en agenda voor de Algemene Leden Vergadering Hierbij nodig ik u graag uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 5 oktober 2011, welke gehouden zal worden in onze kantine in de Rinus Nederpelzaal Jan Steenstraat 2, te Monster. Aanvang uur. Het financiële jaarverslag 2010/2011 en de begroting 2011/2012 liggen vanaf ter inzage. Agenda: 1. Opening en mededelingen door de voorzitter 2. Notulen jaarvergadering 6 oktober Ingekomen stukken 4. Jaarverslagen Secretariaat Wedstrijdsecretaris senioren Wedstrijdsecretaris junioren Penningmeester Activiteitencommissie Kascontrolecommissie 5. Bestuursvoorstellen Begroting Contributie 6. Bestuursverkiezingen Aftredend: Greet van der Kruk (secretaris) en Joop van Nierop (voorzitter) Herkiesbaar: Greet van der Kruk Niet herkiesbaar: Joop van Nierop Voorstel voor benoeming tot voorzitter: Kees Kouwenhoven 7. Benoeming kascontrolecommissie 8. Toekomst van Smash 9. Rondvraag 10. Sluiting Zonder tegenbericht rekent het bestuur op uw komst Greet van der Kruk Secretaris Kontakten 285 september

13 Notulen algemene ledenvergadering van 6 oktober 2010 Opening en sluiting van de vergadering (punt 1) Om uur is de vergadering geopend en gesloten door de voorzitter omdat er onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Onder de aanwezige leden wordt om uur een nieuwe vergadering uitgeschreven. Opening van de vergadering (punt 1) Om uur wordt de vergadering wederom geopend met inmiddels 15 leden. 11 leden hebben zich afgemeld. Dit betekent dat 29 leden niets van zich hebben laten horen. Er waren dit jaar vele hoogtepunten. Zoals het kindertafeltennisfeest georganiseerd door Edwin Bol. Hier deden 95 kinderen aan mee. Van die deelnemers zijn er ook een aantal lid geworden. Helaas hebben de meeste kinderen zich ook weer afgemeld. Er is een clinic georganiseerd door de NTTB. Er konden 25 kinderen meedoen aan een training die gegeven werd door een trainer van de NTTB. Dit was erg geslaagd. Ook is het 1e team van de senioren kampioen geworden in de 3e divisie en dus gepromoveerd naar de 2e divisie, een hoogtepunt in de geschiedenis van Smash. Als lid van Smash kan je je aanmelden bij Hyves. Dan moet je echter al wel aangemeld zijn bij deze site. Er waren ook dieptepunten. Er is geen barbecue georganiseerd. De barbecue was te laat gereserveerd en er waren erg weinig aanmeldingen. Volgend jaar wordt het wel weer georganiseerd. Er was in een terugloop te zien in het aantal leden. Dit is bij veel sporten te merken. Alwin Vermaat heeft besloten om te stoppen met de onderhoudscommissie. Hierbij hartelijk dank voor de inzet alle jaren!!! Hij krijgt cadeaubon. Hierbij een oproep aan anderen om zich op te geven voor de onderhoudscommissie. Wim Gertenaar is gestopt met het geven van training. Er is een nieuwe trainer aangenomen. Ook is er seniorentraining op woensdag van tot Helaas is de opkomst tot nu toe teleurstellend. Ook dit jaar hebben we alles weer kunnen doen met behulp van de vrijwilligers. Hiervoor dank!!! 11 Kontakten 285 september 2011

14 Ingekomen stukken (punt 3) Er zijn geen ingekomen stukken. De jaarverslagen (punt 4) - Jaarverslag secretariaat In het jaarverslag staat de jeugdcommissie nog vermeld. Deze is echter opgeheven. Bij de redactie staat Bert Stap nog vermeld. Hij is hier echter mee gestopt. Verder is het verslag goedgekeurd. - Jaarverslag wedstrijd secretaris senioren Akkoord - Jaarverslag wedstrijd secretaris junioren Akkoord - Jaarverslag activiteiten Akkoord - Jaarverslagpenningmeester - Balans Het kapitaal is gegroeid. Het gaat goed. We zijn financieel een gezonde vereniging. - Rekening van baten en lasten Als de uitkomst van vergeleken wordt met de begroting van hetzelfde jaar dan vallen de inkomsten van de reclameborden iets lager uit. De inkomsten van de verhuur van de zaal vallen iets hoger uit. De huisvestingskosten en de voorziening groot onderhoud zijn de belangrijkste kosten. - Toelichting Balans Het overschot is aan de Algemene Reserve toegevoegd. - Toelichting rekening baten en lasten Door middel van subsidie hebben we een deel van de energieheffing terug gekregen. We zijn over gegaan op een andere energieleverancier. Dus het is lastig te vergelijken met de cijfers van de vorige jaren. - Overzicht kantine exploitatie De kantineomzet is wat teruggelopen. De brutomarge is iets omlaag gegaan. Dit is te verklaren door het verstrekken van gratis drank bij de receptie van Joop van Nierop ter gelegenheid van het ontvangen van zijn Koninklijke onderscheiding en doordat er bij de clubkampioenschappen wat extra is gedaan. De inkoopprijzen zijn gestegen, maar de prijzen in de kantine zijn niet verhoogd. Kontakten 285 september

15 - De kascontrole De kascontrole is uitgevoerd door Andre van Kester en Cees v.d. Arend. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden. Aad v.d. Laar is gedechargeerd. Bestuursvoorstellen (punt 5) - De begroting van De inkomsten van het verhuren van de zaal gaat fors naar beneden. De Montessorischool heeft het afgelopen jaar de hele maandag gehuurd. Ze willen nu alleen de vrijdag gebruik maken van de zaal. Dan is de zaal echter in gebruik door de therapeut. Na een gesprek met alle belanghebbenden is overeengekomen dat de therapeut de vrijdagmiddag de zaal heeft en de school de vrijdagochtend. De therapeut en de school huren een dagdeel minder. Vanaf december probeert de school weer op maandag de zaal de hele dag te huren en de therapeut gaat dan weer op vrijdag de hele dag de zaal huren. De begroting gaat er echter vanuit dat ze allebei een halve dag blijven huren. Bij de afschrijvingskosten is er rekening gehouden met de nieuwe tafels. De trainingskosten zijn hoger door de nieuwe trainer en de hogere reiskostenvergoeding. Voor volgend jaar wordt er een tekort verwacht door de lagere opbrengst van zaalverhuur en hogere trainingskosten. Dat gaat dan af van het kapitaal. De nieuwe tafel komt eraan. De tafel moet nog uitgezocht worden. Er zijn weinig tafels in één keer inklapbaar en de meeste tafels daarvan zijn blauw. De verwachting is dat de tafel er binnen een maand is. De robot wordt ook besteld. De nieuwe trainer gaat deze tijdens de training gebruiken. Ook moeten er nieuwe netpostcombinaties besteld worden. Die mogen geen knijpposten zijn omdat deze in de landelijke competitie niet geaccepteerd worden. De slechte netposten worden weggegooid zodra de nieuwe er zijn. Naar de telborden wordt ook gekeken en indien nodig vernieuwd. De trainer blijft dit seizoen is de afspraak. Er zijn reacties gehoord van junioren die niet zo enthousiast zijn over de trainer. Ze vinden hem te streng. Het was wel bekend dat het een fanatieke trainer is. We gaan de training evalueren aan het eind van het seizoen. Het is nu zo dat de kinderen eerst lid moeten worden voordat ze naar de training kunnen. De donderdag is erg druk. Zo druk dat wellicht ook de maandagavond de zaal open zou kunnen gaan voor 13 Kontakten 285 september 2011

16 de jeugd. Er wordt gevraagd wanneer ze nog meer kunnen komen. Om de week is er ook op zaterdag de mogelijkheid om te spelen, maar het is wellicht nodig om ook de maandagavond open te gaan om jeugdleden te behouden en te werven. Ook zou het goed zijn om toernooien eerder onder de aandacht te brengen. De agenda staat al vast en is te vinden op de NTTB site. De begroting van is goed gekeurd. - Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. Het voorstel wordt aangenomen. Bestuursverkiezingen (punt 6) Aftredend en herkiesbaar zijn Aad v.d. Laar en Edwin Bol. De leden gaan hiermee akkoord. Tussentijds aftredend is Joop van Nierop. Het bestuur stelt als nieuwe voorzitter Frans Meurs voor. Mits het voor hem te doen is om het te combineren met zijn eigen zaak (net een nieuw filiaal geopend). Half september was het nog niet duidelijk voor Frans of het te combineren was. Daarom is besloten dat Joop interim-voorzitter is tot eind november/ begin december dan beslist Frans wat hij doet. Joop treedt officieel af en we dragen Frans Meurs voor als voorzitter zodra hij in de geledenheid is om het over te nemen van Joop. Dan hoeven we tussentijds geen nieuwe ledenvergadering te houden. Joop wil het jaar wel afmaken als het nodig is. De leden gaan akkoord met het voorstel. Benoeming kascontrolecommissie (punt 7) Cees v.d. Arend treedt af. Andre van Kester blijft aan. Wim Gertenaar gaat Andre bijstaan bij de volgende kascontrole. Toekomst van Smash (punt 8) Er is een brainstorm geweest over de toekomst van Smash. Het was een positieve bijeenkomst. Daaruit is voortgekomen dat Dick Voois en Sander Kuyvenhoven (uit het 1e en 2e senioren team) voor de jeugd de zaal open doen op donderdag en toezicht houden. Bert doet het niet meer elke donderdag. De jeugdcommissie is ook opgeheven. Voor de jeugd zijn er helaas niet zo veel vrijwilligers te vinden, terwijl er nu wel veel jeugd is. Op de donderdag is er nu een grote groep. Het splitsen van de groep zou goed zijn. Dan kunnen er meer mogelijkheden geboden worden. Er moet een plan komen. Het bestuur moet dit oppakken. Kontakten 285 september

17 Joop van Nierop wil overdag graag een 55+ groep opstarten. Hij heeft al draaiboeken liggen van andere verenigingen. De vorige keer (ongeveer 10 jaar geleden) was het hier geen succes waarschijnlijk ook omdat het op een vrijdag werd gehouden en dat een lastige dag om 55 plussers in de zaal te krijgen. Rondvraag (punt 9) Kees Kouwenhoven vraagt of er een licht bij de ingang kan komen. Bert Stap geeft aan dat de noodverlichting in de herenkleedkamer het wisselend wel en niet doet. Trudy van Dijk vraagt of er een dranger op de deur naar de wc s en de buitendeur kan omdat die zo vaak open blijft staan en er daardoor (veel) warmte verloren gaat. Clemens van Heijningen vindt dat eraan het begin van het seizoen al veel boetes zijn. Het probleem is opgelost. Het gaat nu beter. Onze senioren competitieafdeling is West. Ondanks dat er op het schema iets anders staat. Greet van der Kruk vraagt aan Frank van Wezel of hij dit onder de aandacht kan brengen bij de competitiespelende leden (behalve het 1e team) via een mail. Frank Meurs geeft aan dat het sponsortoernooi vorig jaar een succes was. Frans en Trudy van Dijk gaan dit weer organiseren. Kees Kouwenhoven stelt voor om de volgende vergadering weer om uur te beginnen. Dat is akkoord. Er zijn 4 jubilarissen: Marco van Cooten was 20 augustus 25 jaar lid. Joop van Nierop was 1 september 50 jaar lid. Koos Hofland was 1 oktober 40 jaar lid. Jan Bruggeling was 1 oktober 40 jaar lid. Wim Gertenaar geeft aan dat er 16 of 17 april een Nederlands kampioenschap is voor veteranen. Het zou leuk zijn om met zoveel mogelijk 40+ leden mee te doen aan dit toernooi. Wim pakt dit op. De klaverjasavond wordt weer gehouden met Kerst en met Pasen. Sluiting (punt 10) De vergadering wordt om gesloten en het bestuur biedt iedereen een drankje aan. Oktober 2010 Greet van der Kruk, secretaris 15 Kontakten 285 september 2011

18 Jaarverslag secretariaat seizoen Bestuur Overig Voorzitter: Joop van Nierop Wedstrijdsecretaris senioren: Frank van Wezel Penningmeester: Aad van de Laar Secretaris en ledenadministrator: Greet van der Kruk Wedstrijd secretaris jeugd: Edwin Bol Jeugdzaken: Edwin Bol en Bert Stap Bar/Kantine: Ton Zuidgeest en Bert Stap Clubblad en internetsite: Marco van Cooten Onderhoud: Clemens van Heijningen en Anton Hendriks Kascontrole: Dre van Kester en Wim Gertenaar Jaarverslag Dit jaar is het bestuur 6 keer bij elkaar gekomen. We zijn dit jaar gestart met 64 leden (54 senioren en 10 jeugdleden), waarvan 4 ereleden en 4 leden van verdienste. Gedurende het seizoen zijn er 11 jeugdleden bijgekomen en 3 senioren. Er zijn helaas ook 7 jeugdleden en 3 senioren gestopt. Daardoor hebben we het jaar afgesloten met 68 leden (14 jeugdleden en 54 senioren). Dit betekent een stijging van 4 leden. De zaal was in het seizoen onderverhuurd aan 5 onderhuurders, namelijk Monza volleybal, de Mensendieck therapeute, karatevereniging Kimé, de Montessorischool en de Kontakten 285 september

19 Immanuelschool. Het overzicht van wie wanneer de zaal huurt is ook te vinden in het clubblad. Ook dit jaar zijn er weer activiteiten georganiseerd ondanks dat er geen officiële activiteitencommissie is. Gelukkig is de barbecue dit jaar wel weer doorgegaan. Er is ook weer een kerstklaverjas georganiseerd. Basim heeft dit jaar aan zowel jeugd als aan de senioren training gegeven. Helaas heeft Basim weer afscheid genomen van onze vereniging. Dit jaar is de onderhoudscommissie ook weer aan de slag gegaan om alles weer netjes te krijgen. De vloer van de zaal is ook weer geolied. De wedstrijd secretaris senioren is aan het eind van het seizoen erg actief geweest met het proberen te organiseren van toernooien. De opkomst was helaas zo laag dat het niet is doorgegaan. Bij deze dank aan alle mensen die dit jaar (weer) tijd en aandacht hebben besteed aan onze vereniging!!!! Augustus 2011 Greet van der Kruk, secretaris 17 Kontakten 285 september 2011

20 Jaarverslag wedstrijdsecretaris senioren Najaarscompetitie 2010 De najaarscompetitie van 2010 was er een om voor Smash in het algemeen snel te vergeten. Er degradeerden 5 van de 11 teams (Smash-3, -4, -6, -8 & -9)!! Vier teams handhaafden zich (het 1e, 5e, 7e en 11e) en er konden gelukkig toch ook nog twee kampioensteams in de bloemetjes worden gezet: het 2e en het 10e. Het 10e (Abdoel T, Cock vd V, Peter H en ondergetekende) was het eigenlijk aan de stand verplicht terug te keren naar de 5e klasse, maar de prestatie van het 2e team (de 5 Kuyvenhovenboys met Stafan G en Eric O) was van zeer groot formaat. Zij zorgden er door hun kampioenschap in de Hoofdklasse voor, dat Smash voor het eerst in haar geschiedenis de volgende competitie inging met liefst twee teams in een landelijke divisie!! Clubkampioenschappen De uitslagen van de traditioneel begin januari gehouden clubkampioenschappen: A-enkel: 1. Sander K; 2. Wim G. A-dubbel: 1. Sander K + Stefan G; 2. Wim G + Maurice K. B-enkel: 1. Clemens vh; 2. Jacob K. B-dubbel: 1. Maarten B + Alwin V; 2. Clemens vh + Bert S. C-enkel: 1. Frans M; 2. Thomas K. C-dubbel: 1. Kees K + Thomas K; 2. Abdoel T + Frank vw. Voorjaarscompetitie 2010 Drie kampioensteams: het 3e (Clemens vh, Maarten B en Alwin V), het 4e (Bert S, Edwin B en Theo vde) en het 10e (Kees K, Thomas K & Sjaak K en Peet Z). De andere teams in de afdeling handhaafden zich in hun klasse. Helaas degradeerden beide landelijk spelende Smash-teams: het 1e naar de derde divisie en het 2e terug naar de afdelingshoofdklasse. Kontakten 285 september

21 Extra tafeltennisactiviteiten Na de voorjaarscompetitie werden nog enige extra tafeltennisactiviteiten gepland: 1 een introductie-dubbel-toernooi (tevens paaseierentoernooi), waarbij ieder koppel gevormd moest worden door een Smash-lid en een door hem/haar geïntroduceerd niet-smash-lid. 2 een handicaptoernooi als alternatieve clubkampioenschappen. Helaas was voor deze toernooien de belangstelling dermate gering (5 resp. 3 aanmelders), dat beide toernooien moesten worden gecancelled. Frank van Wezel, wedstrijdsecretaris senioren. 19 Kontakten 285 september 2011

22 Jaarverslag wedstrijdsecretaris junioren Het seizoen 2010/2011 was het seizoen van een nieuwe start: een nieuwe trainer, een nieuwe jeugdgroep en een nieuw competitieteam. De nieuwe start van de jeugd is niet helemaal vlekkeloos verlopen, maar de basis is gelegd met een nieuwe groep enthousiaste jeugdleden. Doelstellingen In de vooruitblik op het seizoen 2010/2011 zijn een aantal doelstellingen geformuleerd: - Binden van leden aan de vereniging - Verbeteren trainingsaanbod (zowel training als met vrij spelen); - Aanvullende activiteiten; - Aantrekken nieuwe jeugdleden door het organiseren van ledenwerf activiteiten; - Actiever en uitgebreider aanbod van toernooien voor de jeugdleden; - Een tafeltennisrobot als extra trainingsfaciliteit. Een belangrijk deel van de bovenstaande doelstellingen is in het afgelopen seizoen gerealiseerd, weliswaar met wisselende resultaten. Ook de belangrijkste doelstelling, het binden van leden aan de vereniging is voor een deel geslaagd. Er is een zeer enthousiaste groep jeugdleden het afgelopen jaar lid geworden van onze vereniging, die wellicht een basis kunnen vormen voor een verdere groei van het aantal jeugdleden. Daarentegen zijn er met name in de groep jeugdleden die voor het tweede of derde jaar lid zijn, een aantal opzeggingen geweest. De ledenwerf activiteiten hebben voldoende nieuwe jeugdleden opgeleverd het afgelopen seizoen. Gedurende 8 weken in het najaar is er naast het vrijspelen op donderdag ook vrijspelen op maandagavond georganiseerd (met dank aan een enthousiaste groep seniorleden) om het grote aantal kinderen op de donderdag wat te spreiden en/of een tweede mogelijkheid te geven om te spelen. Hiervoor was echter nauwelijks belangstelling. Daarnaast zijn aanvullende activiteiten en toernooien aangeboden aan de jeugdleden. Met name van de mogelijkheid om mee te doen aan toernooien wordt slechts door één of twee jeugdleden gebruik Kontakten 285 september

23 gemaakt. De robot is in september 2010 aangeschaft en daar is veelvuldig gebruik van gemaakt. Met de nieuwe jeugdgroep kunnen we in 2011/2012 weer verder bouwen aan de groei van het aantal junioren. Jeugdzaken binnen Smash De begeleiding van de jeugd wordt vorm gegeven vanuit het bestuur. De begeleiding van de jeugd is in handen van: - Edwin: wedstrijdsecretariaat, bestuur, toernooien en activiteiten - Bert: competitie, financiën en activiteiten Gelukkig kunnen Edwin en Bert gebruik maken van een grote groep vrijwilligers die het afgelopen jaar ook flink wat uurtjes vrije tijd in de jeugd hebben gestoken. Met name Dick en Sander willen we vermelden voor de begeleiding van het vrijspelen voor junioren op donderdagavond, maar zeker ook alle seniorleden die zich beschikbaar hebben gesteld voor de training op de maandagavond en de begeleiding van evenementen. Trainer In het afgelopen jaar heeft de jeugd training gehad van Basim. Ook de seniorleden hebben in het najaar training gevolgd, maar de belangstelling daarvoor was beperkt. Met Basim hadden we als bestuur gekozen voor een ambitieuze trainer op een wat hoger niveau waarmee het risico werd gelopen dat er geen optimale klik zou komen met de (beginnende) jeugd. Basim had hiervoor 6 jaar training gegeven aan de jeugd van SVN en deze jeugdgroep naar een aanzienlijk hoger niveau weten te krijgen. Met dit uitgangspunt zijn we het seizoen begonnen met Basim. Helaas hebben we aan het einde van het seizoen moeten besluiten niet verder te gaan met de samenwerking met Basim. Enerzijds was de groep te jong en onervaren voor dit niveau trainer, maar voor Basim was het ook moeilijk om zich aan te passen aan het niveau van onze jeugd. De communicatie met het bestuur en de ouders hadden wij graag anders gezien. Een aantal keren heeft de jeugd voor niets staan wachten, hetgeen natuurlijk makkelijk voorkomen had kunnen worden. Een ander belangrijk punt om niet met elkaar verder te gaan is dat Basim aan minimaal twee groepen training wil geven (gezien de reisafstand) en wij op dit moment niet voldoende jeugdleden hebben om twee trainingsgroepen samen te stellen. 21 Kontakten 285 september 2011

24 Voor het komende seizoen hebben we Dick Voois en Sander Kuyvenhoven bereid gevonden om de training aan de jeugd te verzorgen. Aantal jeugdleden Begin van het seizoen: 10 jeugdleden Eind van het seizoen: 20 jeugdleden Aan het begin van het seizoen hadden we alsnog een afmelding van een jeugdlid, maar was er tevens een constante stroom van nieuwe jeugdleden. Uiteindelijk hebben zich 11 nieuwe jeugdleden aangemeld. Aan het einde van het seizoen hebben we 6 afmeldingen ontvangen van jeugdleden vanwege uiteenlopende redenen. Het nieuwe seizoen 2011/2012 gaan we van start met 14 jeugdleden. Competitie Een klein dieptepunt in de Smash historie: in het najaar 2010 konden we geen team aanmelden voor de competitie! Wel was er het combinatieteam gezamenlijk met DHC, waar aanvankelijk 2 jeugdspelers en later 1 jeugdspeler van Smash competitie hebben gespeeld. Opluchting alom dat we voor de voorjaarscompetitie in ieder geval weer een Smash team konden inschrijven in de pupillen C klasse. En dit nieuwe team leverde een hele mooie prestatie door gelijk kampioen te worden! De uitslagen van de najaarscompetitie 2010 en de voorjaarscompetitie 2011 zijn als volgt: Najaarscompetitie DHC 3 3e klasse 5e plaats Mart (Aydin/Kevin van DHC) Voorjaarscompetitie Smash 1 Pupillen C 1e plaats Kees, Joachim, Jack, Juul en Sander DHC 3 3e klasse 3e plaats Mart (Pieter/Sven/Kevin van DHC) De eerste plaats was een lange strijd tussen Smash (M) 1 en Play Fair 5. Beide teams waren veel sterker dan de andere teams in de poule, en voorafgaand aan de laatste wedstrijd stonden beide teams op even veel punten. De laatste wedstrijd, een onderlinge ontmoeting in Monster, was dan ook een spannende middag! Met een mooie Kontakten 285 september

25 overwinning van 7-3 werd uiteindelijk het kampioenschap binnengehaald! Voor de persoonlijke winstpercentages van de najaarscompetitie kunnen we vermelden dat Mart heel verdienstelijk 43% van de wedstrijden heeft gewonnen. In de voorjaarscompetitie twee spelers met een percentage van 93%: Kees en Sander. Beiden verloren slechts één van de 15 wedstrijden die ze gespeeld hebben. Clubkampioenschappen De clubkampioenschappen junioren werden gehouden op 21 december. Finale poule: 1e plaats: Sander Bakker 2e plaats: Jack Valstar Verliezers poule: 1e plaats: Juul Wensveen 2e plaats: Rick Kuyvenhoven Toernooien Het afgelopen jaar werd door de Smashjeugd aan twee toernooien meegedaan: - Beginnerswedstrijden (28 november), 1 deelnemer (Juul) met een eerste plaats! - Westlandse Kampioenschappen (2 juni), 2 deelnemers Overige activiteiten De volgende activiteiten zijn georganiseerd in 2010/2011: - Zomertafeltennisdag (28 augustus): met 10 deelnemers een zeer geslaagde middag - Kindertafeltennisfeest (22 en 23 december): met 57 deelnemers wat minder deelnemers dan vorige jaren maar wederom twee leuke dagen tafeltennis in de Rinus Nederpelzaal. - Toernooi en training bij SVN (mei): 6 deelnemers (ondanks de hoge buitentemperatuur) - Afsluitingsdag: op 4 juni doken we met 10 jeugdleden het zwembad de Boetzelaer in. Na afloop was er nog een potje voetbal in de zaal en traditioneel de afsluiting met een patatje. 23 Kontakten 285 september 2011

Nummer 278 februari 2010. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 278 februari 2010. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 278 februari 2010 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 278 februari 2010 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Nummer 290 november 2012. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 290 november 2012. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 290 november 2012 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 290 november 2012 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Nummer 276 november 2009. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 276 november 2009. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 276 november 2009 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 276 november 2009 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Nummer 301 mei 2016. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 301 mei 2016. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 301 mei 2016 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 TTV Smash Kontakten 301 mei 2016 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Nummer 300 december 2015. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 300 december 2015. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 300 december 2015 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 TTV Smash Kontakten 300 december 2015 Kontakten is een uitgave

Nadere informatie

Nummer 283 februari 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 283 februari 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 283 februari 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 283 februari 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Nummer 268 juli 2008. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 268 juli 2008. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 268 juli 2008 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 268 juli 2008 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Nummer 279 mei 2010. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 279 mei 2010. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 279 mei 2010 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 279 mei 2010 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Nummer 266 februari 2008. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 266 februari 2008. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 266 februari 2008 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 266 februari 2008 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( )

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( ) Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash (2014 2020) Aantal jaren lid Smash in cijfers (leeftijdsopbouw / aantal jaren lid) Leeftijdsopbouw / aantal jaren lid 70 60 50 40 30 20 10 0 0,0 10,0 20,0 30,0

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN 24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST

BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Convocatie A.L.V. 16 oktober 2014 blad 1 BOWLING VERENIGING LEIDEN ZUID-WEST Algemene Leden Vergadering Donderdag 16 oktober 2014 te Leiden Bowling Vereniging Leiden Zuid-West Convocatie A.L.V. 16 oktober

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Nummer 297 januari Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 297 januari Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 297 januari 2015 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 297 januari 2015 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA

(CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA (CONCEPT) NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TVA DATUM 16 februari 2015 PLAATS Roelofarendsveen TIJDSTIP 20.00 uur VOORZITTER Danny Loos AANWEZIGE BESTUURSLEDEN ACHTER TAFEL VOOR PAUZE AANWEZIGE BESTUURSLEDEN

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2016 nummer 5 Mededelingen van het Bestuur Algemene Leden Vergadering Op maandag 19 september heeft de ALV plaatsgevonden. De opkomst van de leden was zeer beperkt. Het bestuur

Nadere informatie

Onder Ons. Opgericht 16 januari 1973

Onder Ons. Opgericht 16 januari 1973 Opgericht 16 januari 1973 Inhoudsopgave Bestuurssamenstelling... 3 Van de redactie... 4 Trainings-en openingstijden... 5 De Evenementen Agenda... 6 De jaarlijkse barbecue... 7 Tussenstanden competitie...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering

Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Uitnodiging Speciale Ledenvergadering Woensdag 19 november 2014 19:30 uur Locatie: PWA Sporthal in het sportcafé Speciale Ledenvergadring BC Epe Pagina 1 Uitnodiging belangrijke speciale ledenvergadering

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING VAN 17 NOVEMBER 2016 Domburg, 18 november 2016 De (jeugd)voorzitter heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering. Hij geeft aan de jaarvergadering te zullen leiden

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

1 september 2014 jaargang 57, no. 2

1 september 2014 jaargang 57, no. 2 Nieuwsbrief 1 september 2014 jaargang 57, no. 2 September 2014 Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015. De meeste junior- en seniorleden hebben hun eerste trainingen er alweer op zitten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

Informatieboekje TTV Taverbo/Sabo versie 2016

Informatieboekje TTV Taverbo/Sabo versie 2016 Geachte lezer, Wie interesse heeft voor tafeltennis kan daarvoor in Boxtel terecht bij Taverbo-Sabo, de enige tafeltennisvereniging in deze plaats. Met dit boekje willen wij u zoveel mogelijk informatie

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Jaaroverzicht AFC Volleybal

Jaaroverzicht AFC Volleybal Jaaroverzicht AFC Volleybal 2016-2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Bestuur... 3 Vrijwilligers in onze club... 3 Ledenontwikkeling... 4 Financieel Jaarverslag 2016/2017... 4 Uit de technische commissie...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot

Afwezig met kennisgeving: Elbert Verrips. Toehoorder: Patricia Havinga. Notuliste: Gerry van Oorschot Notulen van de Algemene Vergadering van Judovereniging Anton Geesink (opgericht 21 december 1965) gehouden op 7 oktober 2014 in de Ontmoeting te Culemborg. Aanwezigen: Hans Schoemaker, Wim Colin, Toon

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

September 2016

September 2016 B@llemachtig September 2016 Beste Kwiek leden, Inmiddels is de competitie weer van start gegaan. Met het overvolle sportaanbod op de televisie ben je van de zomer misschien niet veel aan trainen toe gekomen.

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen:

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Verslag secretariaat Haaften Kwiek seizoen 2014-2015 Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Vacature Jan Poppelier Angela de Best Alie van der Moore John van der Meer

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

Jaarvergadering 17 november 2014

Jaarvergadering 17 november 2014 Z.O.N./Sport & Spel Heerlen Jaarvergadering 17 november 2014 Periode: september 2013 - augustus 2014 Agenda Jaarvergadering 2014-2015 Secretariaat algemeen Leszwemmen en snorkelen Onderwaterhockey Waterpolo

Nadere informatie

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken

Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken Aanwezig: 43 leden. Notulen 79 ste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging, 13 april 2015 Genodigden: VCN, COVS Oost, Servicegebied Midden en zustervereniging COVS Winterswijk e.o.

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors:

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors: Uitnodiging Januari 2012 Even bijpraten Met de allerbeste wensen voor 2012 openen we de tweede officiële nieuwsbrief van SDO Tafeltennis. Deze bevat al veel meer informatie dan de eerste. Alle begin is

Nadere informatie

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn

Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Datum: vrijdag 4 februari 2011 Locatie: Clubhuis (21.00-23.00) Voorzitter: Mirjam Boon Notulist: Linda van der Hoorn Notulen 1. Opening De vergadering wordt geopend om 21.35u. Mirjam heet iedereen welkom.

Nadere informatie

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015

Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Nikantes Tussendoortje Seizoen 2014-2015 Zondag 13-06-2015 Het was goed toeven op het Nikantes Schutterstoernooi van zaterdag 13-06-2015. Er zijn ongeveer 500 foto s gemaakt door onze fotograven Aad Kraaijenbrink

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering Algemene ledenvergadering Hengelsportvereniging Ons Genoegen Gemert Gemert 16 oktober 2015 Slide 2 1. Opening Slide 3 2. Notulen: Algemene ledenvergadering 06 maart 2015 Notulen algemene ledenvergadering

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Goedkeuring vorige notulen 4) Jaarverslag 2014 5) Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 6) Verslag kascommissie 7) Decharge

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen

Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen 25-4-2012 Notulen Algemene Ledenvergadering BC Terneuzen van 25-4- 2012 Aanwezig: Bestuur: Leden: Afwezig met Kennisgeving: E. v Hoije M. de Kok W. Kimenai

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV

Tafeltennisvereniging Rapidity Agenda ALV Het bestuur van tafeltennisvereniging Rapidity nodigt u hierbij uit om de Algemene Ledenvergadering van Rapidity bij te wonen die zal worden gehouden in het clubgebouw aan het Kuenenplein 1, 1944 RK Beverwijk

Nadere informatie

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse.

U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. U allen wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering Sport Vereniging Marknesse. Op maandag 18 november 2013 om 20.00 uur in Sport- en Faciliteitencentrum de Punt aan de Emmeloordseweg

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

1. Openingen De voorzitter heet iedereen welkom. Met name in ons nieuwe onderkomen, sporthal Duinwetering.

1. Openingen De voorzitter heet iedereen welkom. Met name in ons nieuwe onderkomen, sporthal Duinwetering. Algemene ledenvergadering NOVO Datum: Dinsdag 19 april 2015, 20.00uur Lokatie: Sportkantine Duinwetering Aanwezig: Leen de Koning, Sander van Grinsven, Marina van Kampen, Madelief Klinkenberg, Manon Vergunst,

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief mei Nieuwsbrief 24 01 mei 2016 www.bcscarabee.nl Hallo beste leden! Hierbij de derde nieuwsbrief van dit seizoen! Er is de afgelopen tijd veel gebeurd binnen Scarabee en wij willen in deze nieuwsbrief zowel

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Competitieboekje. Jeugd TOG Maassluis. Voorjaar 2016

Competitieboekje. Jeugd TOG Maassluis. Voorjaar 2016 Competitieboekje Jeugd TOG Maassluis Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Jeugd competitie... 4 Afspraken voor de competitie... 5 Team indelingen... 7 Competitie indelingen... 8 TOG 1... 9 TOG 2... 9

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Zaterdag 29 oktober Kangoeroetraining om uur in de Sporthal.

Zaterdag 29 oktober Kangoeroetraining om uur in de Sporthal. WEEKBERICHT DOS'46 28 JAARGANG NR. 7 24 oktober 30 oktober 2016 5 Redactieadres: A. Baylé Raadhuislaan 40 7948 BX Nijeveen tel: 06-23605498 E-mail adres: weekbericht@dos46.nl KOPY MAILEN OF DOORBELLEN

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Woordje van het bestuur 2. Vacature redactie clubblad...4. Inschrijven Clubkampioenschappen.5. Competitieschema..6. Nieuwjaarstoernooi...

Woordje van het bestuur 2. Vacature redactie clubblad...4. Inschrijven Clubkampioenschappen.5. Competitieschema..6. Nieuwjaarstoernooi... Woordje van het bestuur 2 Vacature redactie clubblad....4 Inschrijven Clubkampioenschappen.5 Competitieschema..6 Nieuwjaarstoernooi...11 Jeugdpagina..12 Algemene gegevens. 13 1 Beste badmintonners, Kerst

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

editie 7, september 2016

editie 7, september 2016 digitale Clubkrant editie 7, september 2016 Voorzitter aan het woord Na alle voorbereidingen is nu eindelijk de competitie begonnen. Dit is waar het om gaat. Na drie competitie-loze maanden weer aan de

Nadere informatie

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Let op: ondertekenen op pagina 2. Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Let op: ondertekenen op pagina 2 Blue Stars Basketbal inschrijfformulier Achternaam Meisjesnaam* Voornamen Adres Postcode Woonplaats Geb. datum Nationaliteit** Geslacht** Tel. Nr. Tel. Mobiel E-mail adres(sen)***

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2013-2014. Nieuwsbrief 1, sept 2013 Hallo Jeugdleden en ouders, Na een lange vakantie staan we weer te popelen om te gaan beginnen aan een nieuw bowlingseizoen. We hopen dat jullie een leuke vakantie

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Batgeheimpjes Mei-juni 2017

Batgeheimpjes Mei-juni 2017 Batgeheimpjes Mei-juni 2017 Batgeheimpjes mei-juni 2017 Pagina 2 van 12 VAN DE REDACTIE De nieuwe website is live gegaan op 7 april 2017, precies op de 70-jarige verjaardag van onze vereniging. De eerste

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012

Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Notulen jaarlijkse ALGEMENE LEDEN VERGADERING TCO van 17 januari 2012 Aantal leden aanwezig: 32 (waarvan 9 bestuursleden) Berichten van verhindering : 5 (Yvonne Koks, Arie de Zeeuw, Jan Roberts, Jolanda

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen

BadmintonClub Dwingeloo. Jaarverslag Seizoen BadmintonClub Dwingeloo Jaarverslag Seizoen 2015 2016 1 Badminton Vereniging Dwingeloo is opgericht in 1980. Op dit moment zijn we een vereniging die de badmintonsport hoofdzakelijk recreatief beoefend.

Nadere informatie

100 jaar De Grote Karper

100 jaar De Grote Karper Programmaboekje 100 jaar De Grote Karper Jubileumjaar 2014 - 2 - Beste lezer(es). Zoals in het logo staat aangegeven, is onze vereniging in 1914 opgericht en bestaat dit jaar dus 100 jaar. Om dit te vieren,

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie