Deltaplan Nieuwe Energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deltaplan Nieuwe Energie"

Transcriptie

1 Uneto-VNI: alle steun voor Deltaplan Nieuwe Energie Het Deltaplan Nieuwe Energie dat zeven politieke partijen op 16 maart in Den Haag hebben gepresenteerd, verdient volgens Uneto-VNI alle steun. De denktanks van de partijen CDA, PVDA, VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP concluderen in het plan dat een krach tig stimuleringsbeleid nodig is om een versnelde omslag naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 mogelijk te maken. De partijen doen in het stuk daarom het voorstel om een Deltawet Nieuwe Energie (DNE) in te voeren. Uneto-VNI roept de partijleiders op de huidige beleid lukt het niet de overheidsdoelstellingen plannen te ondersteunen en vraagt een nieuw kabinet snel met een wetsvoorstel te komen. Volgens de brancheorganisatie is een Deltawet voor energie dringend noodzakelijk. Uneto-VNI voorzitter Marcel Engels: Er gebeurt veel op het gebied van energiebesparing, maar het is te vrijblijvend en de initiatieven komen vanuit verschillende ministeries. Door de centrale verantwoordelijkheid straks bij een ministerie voor Energie transitie neer te leggen, winnen wij aan slagkracht. Volgens de voorzitter moet de overheid nu dwingende maatregelen nemen om de klimaatverandering tegen te gaan en de afhankelijkheid van fossiele brand stoffen te verminderen. Met het te realiseren. Uneto-VNI pleit al langer voor een Ener - gietransitiefonds, fiscale vergroening en een duidelijk en robuust subsidiestelsel. Ik ben verheugd dat deze voorstellen nu ook in het plan van de politieke partijen zijn opgenomen. Decentrale opwekking van energie, zoals zonne- en windenergie en warmtepompen, moet volgens de politieke partijen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een volledig duurzame energievoorziening. De energieconsument wordt straks energieproducent. Technisch is dit al mogelijk, maar grootschalige toepassing komt maar niet van de grond. De overheid zou dan ook een feed-intarief moeten introduceren, waarbij de energieleverancier wordt verplicht teruggeleverde energie voorrang te geven op het net en te vergoeden tegen het tarief van duurzaam opgewekte stroom.' Engels wijst erop dat uitvoering van het Delta plan een forse impuls voor de Neder landse economie zal opleveren. Uneto-VNI heeft onlangs het Econo misch In stituut voor de Bouwnijverheid (EIB) laten becijferen dat grootschalige verbeteringen aan de energie-efficiëntie van gebouwen een toegevoegde waar de heeft van miljoen euro per jaar en nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. De politieke partijen on der schrij ven in het Deltaplan deze conclusies van de brancheorganisatie. Opmerkelijk is dat de VVD zich uiteindelijk distantieerde van het rapport. Halbe Zijlstra spreekt van een geitenwollensokkeninitiatief mogelijk als tegemoetkoming aan de klimaatsceptici binnen de achterban. Smart grid voor Groningse woonwijk Kema, ECN, Essent en softwarebedrijf Hu miq hebben een zogenoemd smart grid ontwikkeld voor energieopwekking in de wijk Hoogkerk in Groningen. Decen trale energieopwekking door bijvoorbeeld kleinere typen windmolens en zonnepanelen vereist een andere manier van verdeling van vraag en aanbod. Een softwaresysteem gaat daarom het aanbod van energie in de wijk coördineren. Zo blijft het aanbod op peil en blijft het rendement gegarandeerd. Het is de eerste keer in Europa dat een smart grid op een dergelijke schaal is ontwikkeld. Het netwerk is door de aansturing met software ook direct klaar voor de toekomst. Zo kan het systeem tevens worden gebruikt voor de elektrische auto. In de proef in Hoogkerk zijn 25 woningen virtueel met elkaar verbonden en uitgerust met microwarmtekrachtkoppeling (hre-ketels), hybride warmtepompen, slimme energiemeters, pv-panelen, elektrisch vervoer en slimme huishoudelijke apparatuur. Een wasmachine treedt dan bijvoorbeeld in werking als de elektriciteitsprijs het laagst is of er een overschot aan zonne-energie is. Gezamenlijk vormen deze woningen zo een virtuele energiecentrale. De woningen wekken hun eigen elektriciteit op, maar zijn ook aangesloten op een windpark om de inpassing van duurzame energie in de netten te onderzoeken. Omdat het aanbod van duurzaam opgewekte energie niet altijd aansluit op de vraag het kan immers windstil of bewolkt zijn op het moment dat veel energie nodig is en vice versa wordt gebruikgemaakt van een coördinatiemechanisme. Dit is gebaseerd op de PowerMatcher, een protocol dat vraag en aanbod van energie coördineert. 54

2 Vrijstelling voor kleinere installatiebedrijven om jaarrekening op te stellen Nederland en andere EU-landen mogen kleine bedrijven, en dus ook kleine installatiebedrijven, vrijstellen van de plicht een jaarrekening op te stellen. Dat meldt het Financieele Dagblad. Het gaat om bedrijven die minder dan tien werknemers hebben en een balanstotaal dat lager is dan een half miljoen euro. Driekwart van de 7,2 miljoen ondernemingen in de EU valt in deze categorie. Een groep Europarlementariërs stemde tegen toen het wetsvoorstel werd behandeld in het Europees Parlement, omdat ze de voordelen niet zo groot vinden. Europarlementslid Toine Manders (VVD) bestreed dat: Een mogelijke kostenbesparing voor deze ondernemingen van 6,3 miljard euro per jaar, zoals de Europese Commissie heeft berekend, kun je toch moeilijk overdreven noemen. De PvdA stemde ook voor. Een enorme lastenverlichting voor de kleinste bedrijven, zegt Thijs Berman. Nederland moet dan ook meegaan met Europa en kleine bedrijven bevrijden van de verplichting een jaarrekening te presenteren.' De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Zij bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening, een toelichting en soms ook een accountantsverklaring. De meeste ondernemers moeten de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koop - han del. Crisis- en herstelwet kans voor windmolenparken en wko De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Crisis- en herstelwet. De wet zorgt voor kortere procedures en versnelt de uitvoering van bouw- en infraprojecten. Verantwoordelijk demissionair minister Huizinga heeft laten weten dat vooral voor energiebesparende projecten de kans op succes toeneemt met de wet. Ik ben blij dat de wet een ruime meerderheid van de senaat achter zich heeft gekregen. Met de wet in de hand kunnen we de besluitvorming rondom ruimtelijke projecten, zoals de Rotterdamse Stadshavens, de Noordelijke IJ-oever in Amsterdam of Klavertje Vier in Venlo, aanzienlijk versnellen. Dat scheelt al gauw anderhalf tot twee jaar. Dat is niet alleen goed nieuws voor onze economie. Het is ook goed nieuws voor het milieu. Het wordt immers makkelijker windmolenparken aan te leggen, of om meer werk te maken van wko. De wet is bedoeld om de schadelijke gevolgen van de economische crisis in de bouwen installatiesector enigszins te verzachten. Met de wet moet worden voorkomen dat door gebrek aan inkomsten duizenden banen op de tocht komen te staan. Lees en huiver De laatste jaren zie je dat de kwaliteit van de Nederlandse elektrische installaties aan erosie onderhevig is. Met de veiligheid valt het wel mee, maar toch. Het kan veel erger. Heugelijke, huiselijke omstandigheden brachten mij wat jaren geleden voor een paar weekjes in de buurt van de evenaar. Wat verpozen in een luxe ressort aan een palmenstrand in de Dominicaanse republiek. Ons appartement had een redelijk complete elektrische installatie. Met een thee lepeltje bij gebrek aan beter gaf het haar geheimen prijs. De installatie, gevoed vanuit een eigen Hager-verdelertje, zag er goed uit: alles keurig geaard en het geheel was voorzien van een aardlekschakelaartje. Dit, tezamen met een netspanning van 100 of 110 V, gaf vertrouwen in de overlevingskansen. Noem het vakverdwazing. Ik loop in het buitenland vaak rond te kijken hoe elektrische installaties en de distributiestelsels in elkaar zijn gestoken. Op zekere middag, de wederhelft (uit)gestald onder een palm in het zwemparadijs nabij de eeuwig stromende bronnen van de rum-cola s en de pinacolada s, ging ik zelf de poort uit naar de in de zon zinderende duistere binnenlanden. Zo n exploratietocht moet je goed aanpakken. Openbaar vervoer? Er is een minibusje dat rijdt bij voldoende passagiersaanbod. Het meest flexibel is een bromfiets met chauffeur. Achterop kunnen met wat inschikken twee of drie passagiers mee, eventueel vergezeld van een toom kippen. Wat een luxe dat ik dit vervoermiddel geheel privé ter beschikking had. Al snel een trafostation gevonden waarvandaan keurig 3x10 kv bovengrondse aders naar onbekende verten liepen. Toen kwam de verbazing. De aders gingen elk hun eigen weg, dus een enkele 10 kv bovengrondse ader. Nabij wat bewoning een masttrafo 1x10 kv naar 2x100 V, primair aangesloten op de 10 kv-ader en een aardelektrode. Het is wel heel erg simpel, maar het werkt en is razend goedkoop. Dat dezelfde aardelektrode daarna razend riskant werd gebruikt om ook de nul van het 2x100 V-net op aardpotentiaal te houden, sloeg me met stomheid. Nog gekker werd het een trafo verder. Een wandeling rond de mast leverde geen enkele aardelektrode. Uegra, riep de bromchauffeur die nu het licht zag van het onderzoek. Daarna ging het snel. Voortrazend weer en bandengepiep bij vijf masten verder: hier zat de aardelektrode. Een stuk van het laagspanningsnet maakte deel uit van het hoogspanningcircuit. Een boomtak door de nul en er staat 10 kv op de contactdozen in huis. Zijn daar grote gezinnen om de bevolking in stand te houden? Het moet toch af en toe fout gaan. BOB VERHEUL, 55

3 Glasvezel bezig aan sterke opmars Het marktaandeel van glasvezel in Ne - derland is in zes maanden tijd verdubbeld. Dat meldt Telecompaper is zijn kwartaalrapport over de breedbandmarkt in Nederland. Glasvezel heeft zijn marktaandeel uitgebreid tot 2,8 procent. De totale markt voor breedband is in het vierde kwartaal van 2009 met 1,3 procent gegroeid tot 6,06 miljoen aansluitingen. In het laatste kwartaal kwamen er netto iets meer dan aansluitingen bij, tegenover ruim in het derde kwartaal. Kabel groeide met of 2,8 procent tot 2,358 miljoen, waarbij het marktaandeel met 0,6 procent groeide tot 38,9 procent. Kabel is daarmee terug op het niveau van begin 2008, na een daling in 2008 en juist weer groei in Het aantal aansluitingen per huis houden steeg tot 82,9 procent, 2,3 procentpunt meer dan aan het eind van In Nederland zijn nu 36,6 aansluitingen per 100 inwoners, tegen 35,4 een jaar eerder. In 2010 groeit de markt met 3 tot 3,5 procent, gedreven door kabel en FTTH, stelt Telecompaper. DSL blijft terrein verliezen, ondanks de snelheidsverhoging door KPN via VDSL. Huurders besparen het meest met energiebesparing Jones Lang LaSalle, een van de grootste verhuurders van bedrijfsruimte in Nederland, zegt in een onderzoek dat gebouweigenaren het grootste deel van de vaste lasten kunnen besparen door energiebesparing toe te passen. In de zogenoemde benchmark stelt het bedrijf dat vaste lasten van huurders voor 47 procent bestaan uit energiekosten. Daarmee zijn energiekosten de grootste kostenpost als gaat om de vaste lasten. In 2004 was het aandeel nog 36 procent. De stijging is vooral terug te voeren op de hogere brandstofprijzen, aldus de verhuurder. De benchmark is gebaseerd op de eindafrekeningen van de servicekosten over 2008 die in de tweede helft van 2009 beschikbaar waren. De analyse is gemaakt op basis van de vastgoedportefeuille die wordt beheerd door de vastgoedmanagementafdeling van Jones Lang LaSalle en een van de kantorenportefeuilles van ING Real Estate Investment Management. Uit het onderzoek blijkt verder dat de servicekosten per regio verschillen. In Den Haag bijvoorbeeld zijn gebouweigenaren meer kwijt aan vaste lasten, in vergelijking met andere geanalyseerde locaties. Utrecht heeft de laagste gemiddelde servicekosten. Het verschil in servicekosten per locatie wordt voornamelijk bepaald door de energiekosten. Aspecten als stadsverwarming en energie-inkoopcontracten spelen daarin een doorslaggevende rol. Inschrijving geopend voor regionale verkiezing Beste Leerbedrijf Kenteq Erkende leerbedrijven in de elektro-, installatie- en metaalsector kunnen zichzelf aanmelden als deelnemer aan de regionale verkiezing Beste Leerbedrijf 2010 van Kenteq. Elk leerbedrijf draagt op zijn eigen manier en niveau bij aan de ontwikkeling van technisch vakmanschap. Daarom kiest Kenteq in 2010 in elk Kenteqdistrict twee leerbedrijven van het jaar: één in de categorie bedrijven tot en met vijftien personeelsleden, en één in de categorie bedrijven met zestien of meer personeels leden. Kenteq doet op deze manier meer recht aan de specifieke mogelijkheden van grote en kleine bedrijven. Op de themasite zijn criteria, procedure en voordracht- en deelnameformulieren van regionale verkiezingen te vinden. Elke district nomineert zes bedrijven, drie grote en drie kleine bedrijven. Zij worden aan de hand van hun deelnameformulier en een jurybezoek beoordeeld. Deelnameformulieren kunnen tot 30 april 2010 worden ingestuurd. MEER INFO: 56

4 AGENDA april Hannover Messe Deutsche Messe, Hannover mei Elektro Vakbeurs Evenementenhal Gorinchem oktober Bouw Relatiedagen Evenementenhal Hardenberg Doorbraak in onderzoek naar internet via led s Het Fraunhofer Instituut in Berlijn heeft samen met collega s van Siemens een internetverbinding tot stand weten te brengen van 500 Mbps, enkel door gebruik te maken van normaal verkrijgbare ledverlichting. Hiermee is het oude record van 200 Mb verbroken. De opvallende verschijning van deze verbinding is niet voor de grap ontwikkeld. Volgens de onderzoekers opent dit een wereld van nieuwe mogelijkheden voor de distributie van draadloos internet. De signalen werden tijdens het onderzoek opgevangen door een lichtgevoelige detector die lichtsignalen omzet in elektrische pulsen. De led knippert met extreem hoge snelheid, waardoor gegevensoverdracht mogelijk wordt. Dat knipperen gaat zo snel dat het onzichtbaar is voor het blote oog. Voordeel van dit bijzondere onderdeel in een internetverbinding is dat het relatief veilig is; aftappen is nog nauwelijks mogelijk omdat de ontvanger van de gegevens op zicht afstand moet zitten. Het systeem is daarom goed te gebruiken op plekken waar storing van apparatuur niet mag voorkomen, zoals in ziekenhuizen en militaire installaties. Voordeel van budgettaire aard is er ook: voor de overdracht is geen licentie verplicht, wat de kosten drukt. Het gehele project rond dataoverdracht via licht is begonnen in 2007 en wordt naar verwachting in 2010 afgerond. Nieuwe kansen Het kabinet is dood; leve het kabinet. Zo n veranderingsmoment geeft ook nieuwe energie. Wie er straks gaat regeren valt moeilijk te voorspellen. Zeker is dat nieuwe energie de aandacht zal gaan krijgen. CDA, D66, PvdA, SGP, Christen Unie en VVD hebben samen een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie geschreven, waarvoor vanuit Uneto-VNI bijstand is verleend: natuurlijk! De ambities van partijen op dit gebied zijn hoog: niks kernenergie, maar energieleverende nieuwe woningen, slimme netwerken om terug te leveren, elektrisch rijden en elektrische warmtepompen met wind van zee en de oprichting van een laagdrempelig nationaal energiefonds, waarmee al die mooie ambities kunnen worden gefinancierd. Niet langer van die slappe vrijblijvende subsidieregelingen, maar gewoon fiscale vergroening, een wettelijk vastgelegd teruglevertarief, harde regels weliswaar in de tijd uitgezet, maar niet meer vrijblijvend. Dit alles is op 16 maart bekend geworden en het zal je niet verwonderen dat Uneto-VNI al is begonnen contouren van dit plan verder uit te werken. Wachten tot het moment dat partijen er onderling uit zijn en beginnen met regeren, is in deze tijd van crisis niet aan te raden. Bedrijven moeten met deze nieuwe inzichten en maatregelen zo snel mogelijk aan de slag. Zij moeten dan wel een gedachtesprong gaan maken. We zijn zo gewend onze capaciteit als installatiebedrijf aan te bieden, wanneer daarom wordt gevraagd. Bij de uitvoering van dit deltaplan gaan de partijen uit van: een consistente langetermijnkoers met een stevig en samenhangend pakket aan beleidinstrumenten om drempels voor vernieuwing weg te nemen, ruimte te geven aan decentrale burgerinitiatieven en innovatief ondernemerschap. De markt zal het moeten oppakken en omdat installateurs nou eenmaal meer verstand van techniek en economie hebben, zijn zij degenen die het initiatief moeten nemen. Komt dan alles goed? Weten doe ik dat natuurlijk niet, maar het is wel zaak om, nu de politiek een partijoverstijgend plan heeft (waarvan de VVD zich ondertussen heeft gedistantieerd), daarop thuis te geven. Straks als er een nieuwe regering is: haar helpen herinneren aan wat er in dat deltaplan stond en bovenal aan de gang gaan.. Er zijn nog steeds sceptici die met een paar kerncentrales het hele probleem wegredeneren. Dat is een bedreiging, maar de grootste is inertie: niets doen. Het bord staat scheef, het balletje rolt altijd naar jou. Tenzij je niets doet, dan zetten ze het bord de andere kant op. HARM VAN DEN OEVER, UNETO-VNI 57

5 Etap vertegenwoordigd door Vosco Sinds 1 januari 2010 vertegenwoordigt Vosco International de Amerikaanse firma Etap in de Benelux. Etap ontwikkelt software om verschillende elektrische metingen uit te voeren. Daarnaast is deze software geschikt om analyses en simulaties uit te voeren en om generatoren, hoogspanningsinstallaties, distributiesystemen en industriële krachtinstallaties te controleren en te optimaliseren. Vosco International heeft ruim 35 jaar ervaring met het ontwerpen van hoogspanningsinstallaties en vertegenwoordigt Etap al meer dan vijf jaar in de Verenigde Staten. Hierdoor heeft het bedrijf ruime ervaring met het productenpakket en bijbehorende toepassingsmogelijkheden. Vosco opereert vooralsnog vanuit de Verenigde Staten, maar heeft voor dit jaar een vestiging in Nederland op de planning staan. Verbijstering over statistieken gereed gekomen woningen Onderzoeksbureau Bouwkennis heeft met verbijstering kennisgenomen van statistieken van het CBS over de gereedkoming van het aantal woningen in Volgens het CBS zijn in 2009 bijna nieuwe woningen afgebouwd. Dit is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2008, toen er bijna woningen gereed kwamen. Het is het hoogste aantal gereedmeldingen in tien jaar tijd. De stijging komt volgens Bouwkennis als een complete verrassing, gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt en de geluiden uit de bouw en installatiesector. Volgens het onderzoeksbureau was er tot en met november een cumulatieve daling van het aantal gereedmeldingen met 2,8 procent. Bouwkennis kan het getal van gereedgekomen woningen moeilijk duiden en doet verder onderzoek om te kijken waar de grote verschillen vandaan komen. Het CBS heeft nog niet gereageerd op de twijfels van het bureau. Taskforce NGN: ontzorg bedrijven die zorgen voor snel internet Volgens het eindrapport van de Taskforce Next Generation Networks (NGN) laten gemeenten veel kansen liggen om de groei van supersnel breedband te versnellen. Dat blijkt volgens de taskforce uit onderzoek van PriceWaterHouseCoopers. De tijdelijke commissie is samengesteld uit politici en heeft als doel de belangrijke positie van Nederland op het gebied van ict te waarborgen voor de toekomst. Het rapport is onlangs uitgereikt aan demissionair minister Van der Hoeven van Economische Zaken. Zij heeft beloofd werk te maken van de conclusies van het rapport. De taskforce concludeert bijvoorbeeld dat regionale en lokale overheden snel breedband kunnen stimuleren door installateurs te ontzorgen. Overheden kunnen bijvoorbeeld deelnemer worden aan een project rond de aanleg van ict-infrastructuur, mocht de financiële haalbaarheid onzeker zijn. Daarnaast kunnen zij zorgen voor betere coördinatie, bijvoorbeeld bij graafwerkzaamheden. Overheden kunnen verder zorgen voor een groei van snelle internetverbindingen door de vraag slim te bundelen of dienstenontwikkeling te stimuleren, waardoor nieuwe netwerken sneller tot stand komen. Om regionale overheden hierbij te helpen heeft de taskforce een menukaart opgesteld die bestuurders een aantal keuzemogelijkheden biedt om de aanleg van supersnel breedband te versnellen. Een nieuw kabinet zal het advies betrekken bij de opstelling van een kabinetsreactie op een motie van Tweede Kamerleden Vendrik en Van der Ham. In die motie wordt de demissionair minister gevraagd naar een visie op breedband. Volgens de taskforce zal de vraag naar breedbanddiensten de komende jaren groeien met dertig tot veertig procent per jaar. Burgers kiezen bijvoorbeeld steeds vaker voor Triple Play, het ontvangen van telefonie, digitale tv en internet over een digitale verbinding. Ook zijn nieuwe internetdiensten in opkomst die veel capaciteit vragen (gaming, toepassingen in onderwijs en zorg en dergelijke). Deze nieuwe diensten bieden volgens de taskforce kansen voor de Nederlandse economie, en zeker ook voor de installatiesector. Zonnepanelen verdienen zichzelf terug, ook zonder subsidie Naar aanleiding van een Belgische publicatie dat zonne-energie haar geld niet zou opbrengen, heeft het bedrijf Brabant Energy van Jeroen Saeijs een tegenberekening gemaakt. Zijn conclusie: zonneenergie levert zijn geld op, ook zonder subsidie. Laatstejaars studenten van de Xios Hogeschool Limburg maakten in een onderzoek bekend dat de prestaties van zonnepanelen en warmtepompen achterblijven bij wat er wordt beloofd. Over twintig jaar heeft niemand zijn geld eruit, aldus de studenten. Brabant Energy spreekt dit tegen en doet dit aan de hand van een beknopte berekening. Volgens Saeijs zijn zonnepanelen bij een huidige energieprijs na zestien jaar terugverdiend en genieten bewoners daarna nog tien tot vijf jaar van gratis energie. Dat de energieprijzen naar verwachting alleen maar zullen stijgen, is niet meegenomen. 58

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011 Economie & onderwijs... 3 Conjunctuurinformatie... 3 Meer dividend uitgekeerd door bedrijven... 3 Prijsstijging industrie loopt op... 3 Prijsuitreikingen Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider...

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Heelweg Digitale Woestijn

Heelweg Digitale Woestijn Heelweg Digitale Woestijn Digitale Bereikbaarheid Op De Heelweg nu en in 2020 Geoff Coupe februari 2015 Heelwegs Belang februari 2015 i Inhoud 1 Samenvatting... 1 2 Introductie... 2 3 De Digitale Bereikbaarheid

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

voor het schaduwkabinet

voor het schaduwkabinet De Groeiagenda voor Nederland het schaduwkabinet De Groeiagenda waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen? Geachte leden van het Kabinet, Een krachtige en slagvaardige economie.

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2.

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2. JAARtANG 15 NUMMER 2 Treuzelmandaat Berlijn Energieheffing: Nederland Middenmoter Biomassale energie mogelijk ~- ' -=_-~~ 11 1.. d Jilallseerct ~ ;~ ~~=-!:':"~ Redactioneel Op de aarde is totaal geen gebrek

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff.

Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep. Groeibriljanten in Nederland Eindrapport. ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff. Nieuwe gebiedsontwikkeling onder de loep Groeibriljanten in Nederland Eindrapport ORG-ID Jack Jansen Robert de Graaff 1 maart 2014 inhoudsopgave 2 1. inleiding 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doelstelling 3 1.3

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014

Meer DOEN MET MINDER. Successen en lessen re-integratie 2010-2014 Successen en lessen re-integratie 2010-2014 INHOUD op werk feiten en cijfers 2 De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand in heel Nederland toegenomen. Ook Almeerders hebben de gemeente vaker

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie