Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: I.-Nr.: BG-SP 550 IF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ 11.06.2008 10:54 Uhr Seite 1. Handleiding Dompelpomp. Art.-Nr.: 41.704.61 I.-Nr.: 01018 BG-SP 550 IF"

Transcriptie

1 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :54 Uhr Seite 1 Handleiding Dompelpomp Q Art.-Nr.: I.-Nr.: BG-SP 550 IF

2 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :54 Uhr Seite 2 Voor ingebruikname de handleiding en de veiligheidsinstructies lezen en in acht nemen 2

3 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :54 Uhr Seite /2 3

4 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :54 Uhr Seite /2 4

5 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :54 Uhr Seite 5 NL Let op! Bij gebruik van deze dompelpomp moeten enkele veiligheidsvoorzieningen worden getroffen om schade en letsel te voorkomen. Lees deze handleiding en de veiligheidsinstructies daarom zorgvuldig door. Bewaar deze informatie zodat u deze desgewenst op elk moment kunt raadplegen. Wanneer u dit apparaat aan andere personen doorgeeft, moet u deze handleiding en de veiligheidsinstructies meegeven. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade die ontstaat doordat deze handleiding en de veiligheidsinstructies net in acht zijn genomen. 1 Veiligheidsinstructies Voorzichtig! In stilstaand water, tuin- en zwemvijvers en in de directe omgeving daarvan mag deze pomp alleen worden gebruikt in combinatie met een aardlekschakelaar met een nominale doorslagstroom van max. 30 ma (volgens VDE 0100 deel 702 en 738). Deze pomp is niet geschikt voor gebruik in zwembaden, kikkerbadjes en andere wateren waarin zich tijdens gebruik personen of dieren kunnen bevinden. Gebruik van deze pomp bij aanwezigheid van mensen of dieren is niet toegestaan. Neem contact op met uw elektricien! Deze pomp is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische en/of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis tenzij deze onder toezicht staan van een voor de veiligheid verantwoordelijke persoon of zijn onderwezen in het gebruik van de machine. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met deze pomp spelen. Let op! Voordat u deze pomp in gebruik neemt, moet u door een vakman laten controleren of de - aardaansluiting - nulleiding - aardlekschakelaar voldoen aan de voorschriften van de energieleverancier en correct functioneren. De elektrische stekkerverbindingen moeten tegen vocht worden beschermd. Bij gevaar voor overstroming moeten de stekkerverbindingen op een veilige plaats worden aangebracht. Transport van agressieve vloeistoffen en abrasieve (schurende) stoffen moet in elk geval worden vermeden. De pomp moet beschermd worden tegen vorst. De pomp mag niet droog lopen. Toegang van kinderen moet door de passende maatregelen worden verhinderd. WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsinstructies en -aanwijzingen door. Het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies en -aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en/of ander ernstig letsel veroorzaken. Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen om eventueel later te kunnen raadplegen. 2. Beschrijving van het apparaat (afb. 1) 1. Draaggreep 2 Ingebouwde vlotterschakelaar 3. Aanzuigkorf 4. Universele slangaansluiting 5. Pompbehuizing 6. Netkabel 3. Gebruik volgens voorschrift Deze pomp is geschikt voor het oppompen van water met een maximale temperatuur van 35 C. De pomp mag niet worden gebruikt voor andere vloeistoffen, in het bijzonder niet voor motorbrandstoffen, schoonmaakmiddelen en overige chemische producten. De pomp kan ter bescherming tegen overstroming in een schacht worden ingebouwd maar kan ook overal worden gebruikt waar water moet worden verplaatst, bv. in het huishouden, in de tuin en op veel andere plaatsen. De pomp mag niet voor 5

6 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :54 Uhr Seite 6 NL zwembaden worden gebruikt! Bij toepassing in water met een natuurlijke bodem (zand, modder) moet de pomp iets verhoogd worden opgesteld, bv. op een tegel. De pomp is niet geschikt voor permanent gebruik, bv. rondpompen in een vijver. De levensduur van de pomp wordt daardoor aanzienlijk verkort omdat de pomp niet is ontworpen voor permanente belasting. De pomp mag uitsluitend volgens voorschrift worden gebruikt. Elke andere toepassing wordt beschouwd als niet volgens voorschrift. De gebruiker/bediener is aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van ander gebruik, de fabrikant kan in een dergelijk geval niet aansprakelijk worden gesteld. Let er s.v.p. op dat onze apparaten op grond van de constructie niet geschikt zijn voor zakelijke, professionele en/of industriële toepassingen. Wij geven geen garantie wanneer deze pomp voor professionele / industriële of vergelijkbare toepassingen wordt gebruikt. 4 Technische gegevens Opmerking: de maximale doorvoer kan alleen worden bereikt met de grootst mogelijke slangdiameter. Bij aansluiting van dunnere slangen of leidingen wordt de maximale doorvoer minder. Bij gebruik van de universele slangaansluiting (Afb. 1/pos. 4) moet deze zoals weergegeven op afb. 6 tot aan de gebruikte aansluiting ingekort worden om de doorvoer niet onnodig te beperken. Flexibele slangen moeten met een slangklem (niet meegeleverd) aan de universele aansluiting worden bevestigd. Let op! Let er bij de installatie op dat de pomp nooit hangend aan de persleiding of de stroomkabel mag worden gemonteerd. De pomp moet aan de draaggreep worden opgehangen resp. op de bodem van de schacht staan. Om een ongestoorde werking van de pomp te waarborgen, moet de bodem van de schacht altijd vrij zijn van modder of anderen verontreinigingen. Bij een te lage waterspiegel kan de modder in de schacht snel indrogen waardoor de pomp niet meer kan starten. Daarom is het noodzakelijk, de pomp regelmatig te controleren (starten). Opmerking: De afmetingen van de pompschacht moeten minimaal 40 x 40 x 50 cm zijn zodat de vlotterschakelaar vrij kan bewegen. Netspanning Opgenomen vermogen Doorvoer max. Opvoerhoogte max. Diepte max. 230V ~50 Hz 550 Watt l/uur 8,5 m 8 m Watertemperatuur max. 35 C Slangaansluiting Vreemde voorwerpen max. Ø: Inschakelniveau (AAN): Uitschakelniveau (UIT): 5. Voor ingebruikname 1 1/2 IG 5 mm ca. 14 cm 5.1 Installatie De pomp kan op verschillende manieren worden geïnstalleerd: Stationair met vaste leidingen of Stationair met een flexibele slang ca. 6 cm 5.2 IEC netaansluiting Deze pomp is al voorzien van een randaardestekker. Het apparaat is bedoeld voor aansluiting op een geaard stopcontact met 230 V ~ 50 Hz. Controleer dat het stopcontact voldoende is gezekerd (min. 6 A), en correct functioneert. Steek de netstekker in het stopcontact en de pomp is direct klaar voor gebruik. Aanzuighoogte min: 5 mm Let op! Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een elektricien of door de klantenservice om gevaarlijke situaties te voorkomen. 6

7 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :54 Uhr Seite 7 6. Bediening Nadat u de instructie voor installatie en de handleiding zorgvuldig heeft gelezen, kunt u de pomp met inachtneming van de onderstaande punten in gebruik nemen: Controleer of de pomp veilig is opgesteld. Controleer of de persleiding correct is geïnstalleerd. Controleer dat de elektrische aansluiting 230 V ~ 50 Hz is. Controleer dat het stopcontact in orde is. Controleer dat er geen vocht of water bij de stroomaansluiting kan komen. Voorkom dat de pomp droog loopt. Werking van de ingebouwde vlotterschakelaar Automatisch: Voor automatisch gebruik moet de keuzeschakelaar (A) in de onderste stand staan (afb. 2). Hierdoor wordt de ingebouwde vlotterschakelaar geactiveerd. Het inschakelniveau bedraagt ca. 14 cm. Bij ca. 6 cm wordt de pomp weer uitgeschakeld. Handmatige bediening / vlak afzuigen: Voor handmatig gebruik resp. afzuigen van een oppervlak moet de keuzeschakelaar (A) in de bovenste positie staan (afb. 3). Hierdoor wordt de ingebouwde vlotterschakelaar overbrugt en blijft de pomp permanent lopen. Bij handmatig gebruik kan het water tot op een niveau van 5 mm worden afgezogen. 8. Reiniging, onderhoud en bestellen van reserveonderdelen Let op! NL Voor onderhoudswerkzaamheden moet de stekker uit het stopcontact worden verwijderd. Bij mobiel gebruik moet de pomp na elk gebruik met schoon water worden schoongemaakt. Bij stationaire installatie wordt geadviseerd om elke 3 maanden de werking van de vlotterschakelaar te controleren. Vezels en vergelijkbare voorwerpen die in de behuizing vast komen te zitten, kunnen met een waterstraal worden verwijderd. Elke 3 maanden de modder op de bodem van de schacht verwijderen en de wanden reinigen. De afzettingen op de vlotterschakelaar met schoon water schoonmaken. 8.1 Reinigen van het schoepenrad 1. Schroeven losdraaien en behuizing van de schakelaar (2) verwijderen (afb. 4). 2. Schroeven op de onderkant van de pomp losdraaien en de aanzuigkorf (3) verwijderen (afb. 5). 3. Het schoepenrad en de schakelunit met schoon water reinigen. Let op! Laat de pomp niet op het schoepenrad staan of steunen! 4. De montage verloopt in omgekeerde volgorde. 8.2 Onderhoud Binnen in de pomp bevinden zich geen andere onderdelen die onderhouden moeten worden. Let op: Om de pomp handmatig te kunnen gebruiken is een waterniveau van minimaal 60 mm nodig! Let op! De pomp mag niet drooglopen! 7. Vervangen van de stroomkabel 8.3 Bestellen van reserveonderdelen: Bij het bestellen van reserveonderdelen moet de volgende informatie worden verstrekt: Type van de pomp Artikelnummer van de pomp Identificatienummer van de pomp Nummer van het gewenste reserveonderdeel De actuele prijzen en verdere informatie vindt u op Wanneer de stroomkabel van deze pomp beschadigd is, moet deze door de fabrikant, de klantenservice of een vergelijkbaar vakkundige persoon worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

8 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :54 Uhr Seite 8 NL 9. Afvoer en recycling Dit apparaat wordt geleverd in een verpakking ter bescherming tegen transportschade. De verpakking is een grondstof en kan opnieuw worden gebruikt of ter recycling worden aangeboden. Het apparaat en de accessoires bestaan uit verschillende materialen zoals bv. metalen en kunststoffen. Lever defecte onderdelen in bij een inzamelpunt voor bijzonder afval. Neem voor nadere informatie contact op met de vakhandel of de gemeente! 8

9 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :54 Uhr Seite Oplossen van storingen NL Storingen Oorzaken Oplossing De pomp start niet Pomp pompt niet Pomp schakelt niet uit - Geen netspanning - Vlotterschakelaar werkt niet - Aanzuigkorf verstopt - Knik in de persleiding - Vlotterschakelaar kan niet dalen - Netspanning controleren - Vlotterschakelaar in een hogere positie zetten - Aanzuigkorf met waterstraal reinigen - Knik verwijderen - Pomp op de bodem van de schacht correct opstellen Doorvoer onvoldoende - Aanzuigkorf verstopt - Aanzuigkorf reinigen - Vermogen wordt minder door sterk vervuilde en schurende bestanddelen in het water - Pomp reinigen en versleten onderdelen vervangen Pomp schakelt na korte looptijd uit - De motorveiligheidsschakelaar schakelt de pomp vanwege de sterke watervervuiling uit - Temperatuur van het water te hoog - Netstekker uit het stopcontact trekken en de pomp en de schacht schoonmaken - Let op de maximale watertemperatuur van 35 C!

10 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :54 Uhr Seite 38 Verklaring van conformiteit ISC-GmbH Eschenstraße 6 D Landau/Isar verklaart de conformiteit volgens de onderstaande EUrichtlijnen en normen voor het product Dompelpomp BG-SP 550 IF 98/37/EC X 2006/95/EC 97/23/EC X 2004/108/EC 90/396/EEC 87/404/EEC R&TTED 1999/5/EC 2000/14/EC_2005/88/EC: 95/54/EC: 97/68/EC: 89/686/EEC EN ; EN ; EN 50366; EN ; EN ; EN ; EN Landau/Isar, Weichselgartner General-Manager Wang Product-Management Art.-Nr.: I.-Nr.: Archivering: Subject to change without notice 38

11 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :55 Uhr Seite 39 Alleen voor EU-landen Gooi elektrisch gereedschap niet weg met het huishoudelijk afval! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC over elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting naar nationale wetgeving, moet elektrische en elektronische apparatuur apart worden ingezameld en volgens voorschrift op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled. Recycling als alternatief voor verplichte retourzending: de eigenaar van dit elektrische apparaat is verplicht mee te werken aan de vakkundige verwerking bij beëindiging van eigendom. Het oude apparaat kan hiervoor ook worden afgegeven bij een inzamelpunt die de afvoer volgens de nationaal gelden wettelijke bepalingen zal uitvoeren. Dit geldt niet voor de accessoires en hulpmiddelen zonder elektrische onderdelen die aan het apparaat zijn toegevoegd. 39

12 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :55 Uhr Seite 40

13 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :55 Uhr Seite 41 41

14 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :55 Uhr Seite 42 Herdruk of andere vermenigvuldiging van deze documentatie en andere bijbehorende documenten van de producten, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH. 42

15 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :55 Uhr Seite 51 Technische wijzigingen voorbehouden

16 Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :55 Uhr Seite 51 Garantiecertificaat Geachte klant, onze producten worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Mocht dit apparaat desondanks niet correct functioneren, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice. Het adres hiervan vindt u op de garantiekaart. Wij zij ook telefonisch bereikbaar op het hieronder vermelde nummer. Voor aanspraak op garantie geldt het volgende: 1. In deze garantiebepalingen worden aanvullende garantiebepalingen vastgelegd. Uw wettelijke rechten op garantie worden door deze aanvullende garantie niet aangetast. Onze garantie is voor u kosteloos. 2. De garantie is geldt voor gebreken die zijn te herleiden tot materiaal- of productiefouten en is beperkt tot herstel van deze gebreken resp. vervanging van het product. Let er s.v.p. op dat onze apparaten vanwege de constructie niet geschikt zijn voor zakelijke, professionele en/of industriële toepassingen. Op grond hiervan komt er geen garantieovereenkomst tot stand wanneer dit apparaat voor professionele en/of industriële of vergelijkbare toepassingen wordt gebruikt. Van onze garantie zijn verder uitgesloten: aanspraak op vergoeding voor transportschade, schade door het niet in acht nemen van de montagevoorschriften of op grond van onvakkundige installatie, niet in acht nemen van de handleiding (zoals bv. aansluiten op een verkeerde spanning of stroomvoorziening), misbruik of onvakkundig gebruik (zoals bv, overbelasting of gebruik in combinatie met niet-goedgekeurde gereedschappen of accessoires), niet in acht nemen van de onderhouds- en veiligheidsvoorschriften, binnendringen van vreemde voorwerpen (zoals bv. zand, stenen of stof), gebruik van geweld of andere inwerkingen van buitenaf (zoals bv. schade door vallen) en schade door slijtage bij correct gebruik. De garantie komt te vervallen wanneer er al wijzigingen aan het apparaat zijn uitgevoerd. 3. De garantietermijn bedraagt 2 jaar en begint op de datum van aankoop. Aanspraak op garantie binnen deze periode moet binnen twee weken na vaststellen van het gebrek kenbaar worden gemaakt. Het kenbaar maken van aanspraak op garantie na afloop van de garantieperiode is uitgesloten. Reparatie of vervanging van het apparaat leidt niet tot verlening van de garantieperiode en er begint op grond van deze levering voor het apparaat of eventueel ingebouwde vervangende onderdelen geen nieuwe garantietermijn. Dit geldt ook bij gebruik van de service op locatie. 4. Voor het kenbaar maken van de garantie stuurt u het apparaat s.v.p. portvrij aan het hieronder vermelde adres. Voeg de originele verkoopnota bij of een ander aankoopbewijs waarop de aankoopdatum is vermeld. Bewaar de kassabon als bewijs van aankoop! Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de klacht. Wanneer het defect onder onze garantiebepalingen valt, ontvangt u het gerepareerde apparaat, of een nieuw apparaat, zo snel mogelijk retour. Vanzelfsprekend zijn wij ook bereid om schade aan uw apparaat tegen betaling te herstellen wanneer de garantie niet, of niet meer, van kracht is. Stuur uw apparaat hiervoor aan onze klantenservice. isc GmbH Eschenstraße 6 D Landau/Isar (Deutschland) Tel: +49 [0] Fax: +49 [0] (gesprekskosten: 0,14/min, vast netwerk van T-com) E- mail: Internet: 51

17 Q Service Hotline: ( 0,14 / min. Vast net T-Com) - Ma-Vr 8:00-20:00 EH 05/2008 Naam: Retournummer. isc: Anleitung_BG_SP_550_IF_SPK1:_ :55 Uhr Seite 52 Adres / huisnummer : Telefoon: Postcode Woonplaats Mobiel: Welke storing is opgetreden (nauwkeurige beschrijving: Art.-Nr.: I.-Nr.: Geachte klant, geef s.v.p. een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de storing als reden voor uw klacht. Hiermee kunnen we uw vraag sneller verwerken en kunnen we u beter van dienst zijn. Een onnauwkeurige beschrijving zoals "Apparaat werkt niet"of "Apparaat defect" kan de verwerking aanzienlijk vertragen. Ø Garantie: JA NEE Nummer aankoopbewijs: / Datum: Contact opnemen met de Q Service Hotline of aanmelden op de isc website - u ontvangt een retournummer Uw adres invoegen Beschrijving van de storing, artikelnummer en identificatienummer vermelden Ø Garantiegeval JA/NEE aankruisen en aankoopbewijs / aankoopdatum vermelden en een kopie van het aankoopbewijs meesturen.

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P Handleiding Vetafscheiderinstallatie Euromal-P bovengronds 2008 AQUAFIX MILIEU BV. 24.01.2008 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING rechthoekig model 25-serie rond model 27-serie 970100103 Handleiding HDPE Vetafscheiderinstallatie bovengronds NS 0.3-0.5-0.7-1 2013

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Fademaster 16 ORDERCODE 50406

Fademaster 16 ORDERCODE 50406 Fademaster 16 ORDERCODE 50406 V2 Proficiat! U kunt op Showtec vertrouwen voor meer geweldige show produkten. Wij ontwerpen en bouwen professionele lichtapparatuur voor de entertainment industrie. Nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 833593 NL03 04/2001 09.04.2001 16:15 Uhr Seite 1 NL HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

System One verwarmde luchtbevochtiger. Gebruikshandleiding

System One verwarmde luchtbevochtiger. Gebruikshandleiding System One verwarmde luchtbevochtiger Gebruikshandleiding 2009 Respironics Inc. en gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Beoogd gebruik...2 Waarschuwingen...2 Aandachtspunten...2

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag 14-0/0 GX atmomag 14-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag 4-0/0 GX atmomag 4-0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 APPARAAT VOOR POSITIEVE OVERDRUK Gebruikershandleiding 2008 ResMed Ltd. 268223-Dut/1 08 09 Inhoudsopgave Inleiding..................................................

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Voor de installateur/voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding. atmomag. Geyser. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Voor de installateur/voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding atmomag Geyser atmomag mini -0/0 GX atmomag mini -0/0 XI NL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing atmomag Inhoudsopgave

Nadere informatie