4. Ineffectieve inzet van talenten en competenties a. Resultaten b. Negatieve sfeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. Ineffectieve inzet van talenten en competenties a. Resultaten b. Negatieve sfeer"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Roy s Rose Compass 3. Effectieve inzet van talenten en competenties a. Kernzinnen b. Intrinsieke motivatie c. Succesfactoren d. Competenties waarvoor het team van nature aanleg heeft e. Context f. Positieve sfeer g. Overige competenties 4. Ineffectieve inzet van talenten en competenties a. Resultaten b. Negatieve sfeer 5. Sleutels naar effectiviteit a. Vragen die het team zich van nature stelt b. Vragen die het team zich van nature minder stelt 6. Leervoorkeuren 7. Team ontwikkelplan 8. Roy s Rose Compass Aansprakelijkheid en auteursrecht My Dynamic World Team is om een team te ondersteunen in hun verdere ontwikkeling. Uit deze rapportage kan geen conclusie worden getrokken betreffende geschiktheid voor een functie. Daarom accepteert Roy s Rose Compass BV geen enkele aansprakelijkheid betreffende uitspraken over geschiktheid voor een functie op basis van deze rapportage. Alle teksten uit deze rapportage zijn auteursrechtelijk beschermd. Uit deze rapportage mag niets vermenigvuldigd of gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van Roy s RoseCompass BV. My Dynamic World is een geregistreerd merk van Roy s Rose Compass BV. Copyright Roy s Rose Compass BV.

3 1. Inleiding Beste Teamleden, In de eerste plaats wil ik u als team feliciteren met uw resultaten. Middels deze resultaten krijgt het team inzicht in de intrinsieke motivatie en talenten met de daarbij behorende sterke kwaliteiten. Bewezen is dat dit inzicht beklijft, en dat dit inzicht zorgt dat mensen nog meer in hun kracht komen te staan en het geleerde ook in de eigen levenspraktijk gaan implementeren 1. Iedereen heeft talenten. Een goed beeld krijgen van deze zichtbare en (nog) onzichtbare talenten stimuleert u en uw teamleden dan ook om effectiever in het leven te staan. Het is uit onderzoek gebleken dat Motivatie 2.0 (belonen en straffen) niet meer toereikend is voor veel huidige en toekomstige werknemers. Dit komt mede omdat deze werkgeneratie andere wensen en verwachtingen heeft van de werkomgeving. Ruimte krijgen voor eigen verantwoordelijkheid, ontplooiing, vrijheid en creativiteit, zijn hiervan een voorbeeld. Drive 3.1 en Motivatie 3.0 gaan dan ook uit van de individuele talenten/competenties, drijfveren en hieruit voortvloeiende intrinsieke motivaties. De individuele Roy s Rose Compass biedt optimaal inzicht in de intrinsieke motivatie en talenten van elk teamlid. Het gemiddelde van de uitslagen van alle teamleden biedt inzicht in de succesfactoren van het team als geheel. Dit betekent dus dat uit deze rapportage geen individuele resultaten kunnen worden afgeleid. In de rapportage ontdekt u een afbeelding van "Roy s Rose Compass" 2. De teamresultaten zijn visueel vertaald naar een teamkompas tot ontwikkeling welke aansluit op de unieke talenten binnen het team. Bij Roy s Rose Compass draait het om het volgende: Het in gang zetten van de innerlijke drijfveren van mensen. Het ontdekken van betekenisvolle levensdoelen. Het motiveren van dat waar het team goed in is en van dat wat het team kan. Het stimuleren van ieders meesterschap en autonomie. In de rapportage MyDynamicWorld Team komt uitsluitend waarderend en niet oordelend taalgebruik voor. Ik wens het hele team een talentvol leven toe, zodat geluk dichter bij u komt. Reinhilde van Zutphen de Roy Roy's Rose Compass BV 1 Onderzoek naar Persoonlijkheidsverandering; 1998 drs. W.V.M. de Roy 2 Filosofie en uitgangspunten Roy s Rose Compass; 2011/2012; drs. R.M.A.W. van Zutphen de Roy

4 2. Roy s Rose Compass

5 Roy's Rose Compass is een ontwikkelkompas in de vorm van een cirkel. In de cirkel staan 12 subdrijfveren geschreven met in het midden van de cirkel "IK". Elk teamlid beschikt over deze subdrijfveren en heeft een unieke combinatie van voorkeuren voor deze 12 intrinsieke subdrijfveren. Door deze combinatie te kennen van elk teamlid en hierop het gemiddelde te berekenen, krijgt u inzicht in de talenten, drijfveren en competenties van uw team. Bovendien wordt de context zichtbaar waarin het team optimaal opereert. In het midden van de cirkel staat de tekst IK. Hier dient u denkbeeldig TEAM te zetten. Het Team ontwikkelkompas is donkerder ingekleurd. In dit Teamkompas geeft de cirkel in het midden de grens aan voor een subdrijfveer die voor het team belangrijk is. Als een subdrijfveer verder ingekleurd is dan deze cirkel, dan laat het team zich relatief vaak in gedachten, gevoelens en gedrag door deze subdrijfveer leiden; het team wordt hier als het ware door gedreven. Uit de combinatie van voorkeuren volgen de talenten of succesfactoren van het team. Als een subdrijfveer niet volledig tot deze cirkel is ingekleurd, dan wordt deze wel ingezet maar in relatief minder belangrijke mate. De besprekingen van de teamresultaten beginnen steeds bovenaan bij de subdrijfveer Info Controlerend en gaat dan linksom verder tot en met de subdrijfveer Actie Controlerend.

6 3. Effectieve inzet van talenten en competenties A. Kernzinnen Op basis van de subdrijfveren waar het team een relatieve voorkeur voor heeft, dus de subdrijfveren die ingevuld zijn voorbij de tweede cirkel, passen bij het team de volgende kernzinnen, innerlijke motivatie, succesfactoren, competenties, context en positieve sfeer. Wens Concretiserend Ik ga voor mijn wens. Wens Receptief Ik wens overeenstemming. Wens Creatief Ik zit vol nieuwe creaties. Actie Creatief Als ik begin komen de oplossingen vanzelf. Actie Executief Ik ga aan de slag

7 B. Intrinsieke motivatie De intrinsieke motivatie van het tean wordt gevormd door de subdrijfveren waarvoor het team een voorkeur heeft. De belangrijkste intrinsieke motieven zijn: Wens Concretiserend Voortvarend Inspirerend Strijdlust Wens Receptief Invoelend Afstemmend Diplomatie Wens Creatief Inventiviteit Vrijheid Visionair Actie Creatief Enthousiasme Optimisme Vernieuwing Actie Executief Doortastend Ongecompliceerd Stimulerend

8 C. Succesfactoren Op basis van de intrinsieke motivatie beschikt het team over de volgende combinatie van talenten, die het team succesvol maken: Wens Concretiserend Verleggen van grenzen. Richten van een groep mensen. Inspireren van anderen. Wens Receptief Oplossen van conflicten. Inzicht in wat er bij anderen speelt. Motiveren van anderen. Wens Creatief Buiten gestelde grenzen treden. Uitdenken van vernieuwende concepten. Aandragen van andere invalshoeken. Actie Creatief Vinden van nieuwe oplossingen. Aanpakken van nieuwe zaken. Verwerken van tegenslagen. Actie Executief Zonder dralen uitvoeren van een opdracht. Aanpakken van grote hoeveelheden werk. Enthousiast maken van anderen.

9 D. Competenties waarvoor het team van nature aanleg heeft. Vanuit de combinatie van talenten, heeft het team de volgende competenties die het team goed weet te ontwikkelen en waar het team energie van krijgt: Wens Concretiserend Assertiviteit: Komt op voor zijn belangen en durft zijn mening te uiten. Managen van visie en doel: Communiceren van een inspirerende visie en/of doel. Praat over de tijd na vandaag. Een inspirerend toekomstbeeld ontwikkelen en uitdragen. Wens Receptief Inlevingsvermogen: Kan zich met zijn gedachten en gevoel helemaal verplaatsen in iets en/of iemand buiten zichzelf. Omgevingssensitiviteit: Staat open voor (de houding en motivatie van) anderen en voor de omgeving en is zich bewust van de eigen invloed hierop. Wens Creatief Innovatief denkvermogen: Denkt creatief en vernieuwend. Denkt buiten de standaardpaden. Strategisch denkvermogen: Kan anticiperen op toekomstige consequenties en trends. Kan beelden en visies op mogelijkheden maken. Actie Creatief Flexibiliteit: Verandert zijn inzet en/of gedragsstijl bij problemen of bij kansen, om het gestelde doel te bereiken. Oplossend vermogen: Komt met oorspronkelijke oplossingen. Bedenkt nieuwe werkwijzen ook bij onverwachte problemen. Actie Executief Doorzettingsvermogen: Gedurende een lange periode actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken en het hebben van uithoudingsvermogen. Proactief/initiërend: Handelt voordat iets wordt gevraagd of voordat de omstandigheden daartoe dwingen. Zoekt kansen en neemt daarop actie.

10 E. Context Als gevolg van de succesfactoren hecht het team waarde aan een omgeving die het volgende biedt: Wens Concretiserend Voortgang in wensen. Ambitiemogelijkheden. Betrokkenheid op het proces. Wens Receptief Harmonie. Acceptatie. Mogelijkheid tot samenwerking. Wens Creatief Vrijheid van creëren. Ruimdenkendheid. Creatieve mogelijkheden. Actie Creatief Vrijheid van handelen. Diversiteit. Flexibiliteit. Actie Executief Bereidwilligheid. Helderheid in uitvoering. Afbakening van taken.

11 F. Positieve sfeer Bij het effectief inzetten van de succesfactoren en competenties kent het team de volgende positieve sfeer, afkomstig van de positieve gevoelens die in het team als geheel dan aanwezig zijn. De hier omschreven gevoelens hoeven niet per se letterlijk zo te zijn zoals ze hier zijn omschreven, maar ze gaan wel over dezelfde positieve sfeer zoals het team het kan ervaren. Wens Concretiserend Sfeer van gedrevenheid. Sfeer van ambitie. Wens Receptief Sfeer van in-/aanvoelen. Sfeer van betrokkenheid. Wens Creatief Sfeer van inventiviteit. Sfeer van creativiteit. Actie Creatief Sfeer van enthousiasme. Sfeer van diversiteit. Actie Executief Sfeer van doortastendheid. Sfeer van doorzetten.

12 G. Overige competenties Het is niet alleen van belang om de competenties te kennen waarvoor het team van nature aanleg heeft, maar ook om de overige competenties te weten die bij het team van nature minder op de voorgrond aanwezig zijn. Inzicht in deze overige competenties kan het team ondersteunen bij het effectiever inzetten van talenten. Vanuit de combinatie van talenten, zijn er de volgende competenties die bij het team van nature minder aanwezig zijn: Info Verzamelend Analytisch vermogen: Ontleedt een probleem, situatie of proces in componenten en begrijpt de herkomst en samenhang hiervan. Luisteren: Luistert open en aandachtig om alle achtergronden en informatie te krijgen. Feiten Concretiserend Overtuigen: Presenteert de onderbouwing van zijn standpunt zo aan anderen, dat zij ermee instemmen en/of hun standpunt erop aanpassen. Resultaatgerichtheid: Houdt het resultaat voor ogen, handelt hiernaar en is volhardend, ook als dit een extern (bedrijfs-) resultaat betreft.

13 4. Ineffectieve inzet van talenten en competenties Het team kan als geheel zijn talenten soms ook ineffectief inzetten. Dit betekent meestal dat het team zich in een situatie of context bevindt waarin het team merkt dat het zijn talenten op dat moment ineffectief inzet. Dit uit zich in de hierna volgende omschrijvingen. Bij het ineffectief inzetten van talenten, ervaart het team een negatieve sfeer. Op basis de intrinsieke motieven binnen het team ervaart het team de hierna volgende beschreven sfeer of een omschrijving van die sfeer. A. Resultaten Wens Concretiserend Wensen van anderen ondergeschikt maken. Te fanatiek worden. Zichzelf te belangrijk gaan vinden. Wens Creatief Contact met de huidige situatie verliezen. Niet meer kunnen kiezen uit alle ideeën. Te ver vooruit lopen op anderen. Actie Executief Te veel hooi op je vork nemen. Omkomen in het werk. Eigen verantwoordelijkheid en identiteit verliezen. B. Negatieve sfeer Wens Concretiserend Zelfgenoegzaamheid Wens Creatief Onwezenlijk

14 Actie Executief Opoffering 5. Sleutels naar effectiviteit A. Vragen die het team zich van nature stelt In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de vragen die het team zich relatief van nature stelt en die de sleutel kunnen vormen naar effectiviteit. Deze vragen hoeven niet per se letterlijk zo te klinken zoals ze hier zijn omschreven, maar ze gaan wel over hetzelfde onderwerp. Wens Concretiserend Hoe maak ik mijn wens concreet? Wens Receptief Hoe houd ik rekening met ieders wensen in deze? Wens Creatief Welke creatieve ideeën heb ik hierover? Actie Creatief Wat kan er nog gedaan worden? Actie Executief Waarmee kan ik aan de slag?

15 B. Vragen die het team zich van nature minder stelt Vanuit de combinatie van talenten, zijn er ook vragen van subdrijfveren die het team zich van nature minder stelt. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarin het nuttig is om beroep te doen op deze subdrijfveren. Zij ondersteunen het team dan in het effectiever gebruik maken van zijn talenten. Vandaar dat onderstaande vragen een extra sleutel kunnen vormen naar het effectief inzetten van de talenten en competenties van het team als geheel. Info Verzamelend Heb ik alle informatie? Feiten Concretiserend Hoe maak ik het resultaat concreet?

16 6. Leervoorkeuren Om de eigen ontwikkeling voor het team leuk en effectief te maken helpt het om inzicht te hebben in de manier waarop het team het liefste leert. Deze manier van leren wordt onder andere beschreven in leervoorkeuren. Hiermee wensen we enkel te benadrukken dat het belangrijk is om rekening te houden met individuele verschillen van leren, waarbij het team wel zijn voorkeuren kent maar ook van leervoorkeur kan veranderen als de leertaak daar om vraagt (Bergenhenegouwen e.a, 2002; Coffield e.a, 2004). Er is inmiddels veel bekend en geschreven over leerstijlen en leervoorkeuren. De meest onderbouwde en best bruikbare theorie is afkomstig van Manon Ruijters, die op basis van een intensieve studie tot de slotsom kwam dat we momenteel kunnen uitgaan van 5 typen leervoorkeuren 3. kunst afkijken participeren kennis verwerven oefenen ontdekken Kunst afkijken Bij deze leervoorkeur is niet de rust en veiligheid kenmerkend maar juist de hectiek van de dagelijkse praktijk. Kunst afkijken werkt het beste onder spanning. Goed observeren, luisteren naar wat werkt of niet, een goede analyse maken van wat bruikbaar is en deze uiteindelijk toepassen is de leerweg die gevolgd wordt.in combinatie met Roy s Rose Compass sluit deze leervoorkeur zich aan bij de intrinsieke motivatie in Feiten Cognitief en Feiten Onderscheidend. Participeren Bij deze leervoorkeur is het motto 'samen met en van elkaar leren'. Kennis wordt gevormd door het samen te bespreken en te delen. Zo worden de eigen ideeën helder en kunnen er gezamenlijke betekenissen ontwikkeld worden. De reacties en ideeën van anderen vormen de voedingsbodem voor het eigen leerproces.in combinatie met Roy s Rose Compass sluit deze leervoorkeur zich aan bij de intrinsieke motivatie in Feiten Concretiserend, Wens Concretiserend en Wens Receptief. Kennis verwerven Bij deze leervoorkeur is overdracht van gedegen theoretische kennis belangrijk. Onderwijs gegeven door vakmensen, literatuur voorzien van deskundige informatie en het leren van theorieën hebben hier voorrang. Vanuit een gedreven nieuwsgierigheid naar kennis wordt deze leerweg gekozen. In combinatie met Roy s Rose Compass sluit deze leervoorkeur zich aan bij de intrinsieke motivatie in Info Controlerend, Info Verzamelend en Info Cognitief. Oefenen Bij deze leervoorkeur staat actie binnen een veilige omgeving voorop. Leren van fouten, dingen uitproberen, aandacht voor leerpunten en reflectie over het eigen kunnen zijn hier de speerpunten. In combinatie met Roy s Rose Compass sluit deze leervoorkeur zich aan bij de intrinsieke motivatie in Actie Executief en Actie Controlerend. 3 Zie Liefde voor Leren. Over diversiteit van leren en ontwikkelen in en van organisaties.", Manon Ruijters 2006 Deventer, Kluwer.

17 Ontdekken Bij deze leervoorkeur zijn leven en leren elkaars synoniemen. Leren is een continu proces, impliciet met het leven verbonden. Wisselende onverwachte situaties worden gezien als de leermomenten. Het zelf mogen uitvinden van dingen staat in deze leervoorkeur centraal. In combinatie met Roy s Rose Compass sluit deze leervoorkeur zich aan bij de intrinsieke motivatie in Wens Creatief en Actie Creatief. Het team beschikt over alle vijf typen en op basis van de intrinsieke motieven is het vrij eenvoudig om de bepaalde leervoorkeuren af te leiden. Belangrijk blijft dat het team wel de voorkeuren kent maar ook van leervoorkeur kan veranderen als de leertaak daar om vraagt. In onderstaande afbeelding staat de leervoorkeur die bij de respectievelijke focusgebieden van de subdrijfveren hoort. Door te kijken binnen welk focusgebied de intrinsieke motieven van het team liggen ontstaat een beeld van de leervoorkeuren van het team.

18 Leervoorkeuren Leervoorkeuren van het team Kunst afkijken Participeren Kennis verwerven Oefenen Ontdekken

19 7. Team ontwikkelplan Het doel van MyDynamicWorld-Team is om u als team talentgericht verder te ontwikkelen. Vertaal nu op basis van de uitkomsten van deze rapportage de talenten die uw team verder wilt ontwikkelen naar een concreet team ontwikkelplan (TOP). Hier volgt een aantal richtlijnen om uw TOP op te stellen: Zie uw competenties onder het hoofdstuk 3.1 d. Richt u op minimaal 3 competenties waarvoor uw team van nature talent heeft en die het team nadrukkelijker gaat inzetten. Beschrijf vervolgens hoe en wanneer het team dit wenst te doen aan de hand van de kernzin die bij de gekozen competenties horen. Talentgerichte competentie 1 Beschrijving van de actie die het team gaat nemen om zich te verbeteren Kernzin die hierbij hoort Wanneer beginnen we met deze actie? 2 3

20 4 5 6

21 8. Roy's Rose Compass Roy's Rose Compass BV MyDynamicWorld De Kil RR Swifterbant T: +31 (0) F: +31 (0)

22

Ineffectieve inzet van talenten en competenties

Ineffectieve inzet van talenten en competenties Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Roy s Rose Compass 3. Effectieve inzet van talenten en competenties a. Context b. Positief gevoel c. Overige competenties 4. Ineffectieve inzet van talenten en competenties

Nadere informatie

4. Ineffectieve inzet van talenten en competenties a. Resultaten b. Negatief gevoel

4. Ineffectieve inzet van talenten en competenties a. Resultaten b. Negatief gevoel Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Roy s Rose Compass 3. Effectieve inzet van talenten en competenties a. Kernzinnen b. Intrinsieke motivatie c. Talenten d. Competenties waarvoor u van nature aanleg hebt e.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De Roy s Rose

Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De Roy s Rose Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De Roy s Rose 3. Uw resultaten verder uitgewerkt Effectieve inzet van talenten en competenties: a. Kernzinnen b. Drijfveren c. Talenten d. Context e. Positief gevoel f. Competenties

Nadere informatie

Verkorte wetenschappelijke rondleiding

Verkorte wetenschappelijke rondleiding Verkorte wetenschappelijke rondleiding 1 " Laat mensen doen waar ze goed in zijn en stimuleer hen hierin zodanig dat ze dit weten te integreren in hun dagelijks leven." Wegwijzer voor Roy s Rose Compass.

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Competenties verbonden aan het ComPas

Competenties verbonden aan het ComPas Competenties verbonden aan het ComPas 5 kerncompetenties en 8 erg waardevol competenties 1. Kunnen samenwerken... 2 2. Contactvaardig zijn... 3 3. Inlevingsvermogen/empathie bezitten... 4 4. Zelfreflectie...

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

PreScan Edition NL441h Nederlands. Identity Compass International GmbH. XY000S_YYYYY005 Om uw gegevens te beschermen gebruiken wij alleen uw code

PreScan Edition NL441h Nederlands. Identity Compass International GmbH. XY000S_YYYYY005 Om uw gegevens te beschermen gebruiken wij alleen uw code PreScan Edition NL441h Nederlands ontwikkeld door Identity Compass International GmbH Profiel d.d. 11.7.2004 Geëvalueerd met vragenlijst versie DE 4.41S voor Identity Compass gebruiker XY000S_YYYYY005

Nadere informatie

Rapport Sales Assessment

Rapport Sales Assessment Rapport Sales Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 21-02-2017 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van

Nadere informatie

BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN. Tegenbewegende stijlen. Meebewegende stijlen. = duwen = trekken. evalueren aansporen en onder druk zetten

BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN. Tegenbewegende stijlen. Meebewegende stijlen. = duwen = trekken. evalueren aansporen en onder druk zetten BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN Er zijn verschillende beïnvloedingsstijlen te onderscheiden. De stijlen kunnen worden onderverdeeld in: TEGENBEWEGENDE STIJLEN MEEBEWEGENDE STIJLEN = duwen = trekken Tegenbewegende

Nadere informatie

Oplossingsgericht en waarderend coachen.

Oplossingsgericht en waarderend coachen. Oplossingsgericht en waarderend coachen. Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Oplossingsgericht

Nadere informatie

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) Keuzedeel mbo Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0211 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer handel Op: 10-11-2015

Nadere informatie

Kwaliteiten en Vaardigheden

Kwaliteiten en Vaardigheden Kwaliteiten en Vaardigheden Voordat je solliciteert moet je weten wat je kwaliteiten zijn. In deze opdracht ga je je eigen kwaliteiten beschrijven. Doel: Als je deze les hebt doorgewerkt: Kun je uitleggen

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

Rembrandt College Veenendaal

Rembrandt College Veenendaal Rembrandt College Veenendaal Werving en selectie Teamleider Talen en Techniek 1 Inleiding Het Rembrandt College is met het vertrek van de Teamleider Talen en techniek op zoek naar een inspirerend leidinggevende

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Rapport Selectie E-Assessment

Rapport Selectie E-Assessment Rapport Selectie E-Assessment Naam Adviseur Jan Voorbeeld Sample Consultant Datum 28-10-2015 Inleiding De scores in deze rapportage zijn gebaseerd op de antwoorden die gegeven zijn bij het maken van de

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Klas in bedrijf. Werkbladen. Belang logistiek voor bedrijf. Peter Hantson. Opleiding secundair onderwijs Vakgroep Techniek (TE)

Klas in bedrijf. Werkbladen. Belang logistiek voor bedrijf. Peter Hantson. Opleiding secundair onderwijs Vakgroep Techniek (TE) Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Werkbladen Techniek in de klas - Virtueel bedrijfsbezoek Film: Bedrijf en logistiek proces 1 Belang logistiek voor bedrijf Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is

Nadere informatie

Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen

Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Werkbladen Techniek in de klas Reëel bedrijfsbezoek Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd.

Nadere informatie

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010

Diversity Drives. Deelnemernaam: Danielle ter Haak Testidentificatie: 2710 Test ingevuld op: zondag 10 januari 2010 Diversity Drives Drives of drijfveren zijn de intrinsieke motivatoren die grotendeels bepalend zijn voor datgene wat ons drijft in werk en leven. Ze kunnen voortkomen uit verschillende bronnen zoals opvoeding,

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

Marieke de Vries. 21 mei 2007. 360 feedback

Marieke de Vries. 21 mei 2007. 360 feedback Marieke de Vries 1 mei 007 60 feedback 1 Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9 Sterkte

Nadere informatie

Resultaten en opmerkingen

Resultaten en opmerkingen Resultaten en opmerkingen Team: WAARDEN Begeleider: Marcel Dekker Datum: zondag 18 september 2011 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding elementen Elementenverhouding Elementen per persoon Voorkeurselement

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Oefenexamen Middle Management B. module Teamcoaching

Oefenexamen Middle Management B. module Teamcoaching Oefenexamen Middle Management B module Teamcoaching Indicatie: u dient minimaal 7 van de 10 vragen goed te beantwoorden voor een voldoende. Vraag 1 Welke van de volgende omschrijvingen zijn van toepassing

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

competenties en voorbeeldvragen

competenties en voorbeeldvragen competenties en voorbeeldvragen 1 Aanpassingsvermogen Blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een veranderende omgeving of veranderende taken, andere vakgebieden of verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Mondelinge taalvaardigheid: Van pingpongen naar tafelvoetballen WWW.CPS.NL

Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Mondelinge taalvaardigheid: Van pingpongen naar tafelvoetballen WWW.CPS.NL Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Mondelinge taalvaardigheid: Van pingpongen naar tafelvoetballen WWW.CPS.NL Wat ben ik? Wat staat bovenaan m n verlanglijst? Het programma: van pingpongen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512 Keuzedeel mbo Lean en creatief gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0512 Penvoerder: Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Gevalideerd door: Sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid Profiel gemeenteraadslid NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. ALGEMEEN Een D66 gemeenteraadslid is zich ervan bewust een mandaat te hebben van de kiezers en zal met overtuiging én

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

360 FEEDBACK 10/08/2012. Thomas Commercieel Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 10/08/2012. Thomas Commercieel Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 10/08/2012 Thomas Commercieel Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Regie. van. Fantasie 24 1 CREATIVITEIT IN BEDRIJF

Regie. van. Fantasie 24 1 CREATIVITEIT IN BEDRIJF 24 1 CREATIVITEIT IN BEDRIJF de Regie Fantasie van de Regie Fantasie van TRAINING CREATIVITEIT IN BEDRIJF 3 Blijven Vernieuwen heeft Toekomst DDe wereld verandert elke dag. Reorganiseert, ontwikkelt. Wat

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Klas in bedrijf. Werkbladen. Bedrijf en logistiek proces - 3. Talenten en beroepen: logistiek. Peter Hantson

Klas in bedrijf. Werkbladen. Bedrijf en logistiek proces - 3. Talenten en beroepen: logistiek. Peter Hantson Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Werkbladen Techniek in de klas Reëel bedrijfsbezoek Bedrijf en logistiek proces - 3 Talenten en beroepen: logistiek Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is auteursrechtelijk

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

COACHING IS VOOR IEDEREEN

COACHING IS VOOR IEDEREEN COACHING IS VOOR IEDEREEN over kracht, wijsheid, lenigheid en charme doelen inzicht in coaching ervaring met coachingsvaardigheid goesting naar meer actie reflectie- informatie 1 Structuur 1. vingeroefening

Nadere informatie

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015

Rapport TLC-Q. Jan Voorbeeld. Datum 22/06/2015 Rapport TLC-Q Naam Adviseur Jan Voorbeeld Voorbeeld Assessor Datum 22/06/2015 Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport geeft een beschrijving van hoe

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

/ 360 graden feedback op competenties

/ 360 graden feedback op competenties / 360 graden feedback op competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 0 april 04 Email: Scq000@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 0 april 04 / 360 graden feedback op competenties 360 graden feedback op competenties

Nadere informatie

Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap Persoonlijk meesterschap Het creëren van je eigen toekomst "A learner learns when a learner wants to learn" (Peter Senge) Jan Jutten www.natuurlijkleren.org 1. Inleiding De drijvende kracht in de school

Nadere informatie

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team.

Veranderkracht. Doelen / werkwijze. Een genuanceerd beeld van de veranderkracht van jouw team. Test naam Readiness scan Veranderen Datum 10-4-2013 Ingevuld door Peter Jansen Ingevuld voor Peter Jansen Team Testteam Context Studie: werk- of projectgroepen (PGO) Veranderkracht Een genuanceerd beeld

Nadere informatie

Creatief Denken. Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2

Creatief Denken. Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2 Creatief Denken Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2 Inleiding Creativiteit is een proces waardoor je laat zien dat alles wat is ook altijd anders kan zijn. Kijken naar de werkelijkheid, dat koppelen

Nadere informatie

Verkorte wetenschappelijke rondleiding

Verkorte wetenschappelijke rondleiding Verkorte wetenschappelijke rondleiding 1 " Laat mensen doen waar ze goed in zijn en stimuleer hen hierin zodanig dat ze dit weten te integreren in hun dagelijks leven." INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen

Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen Over PS in foodservice Wie wij zijn Onze cijfers, cultuur & mensen Vacature & profiel Senior Account Manager PS België Competenties Senior Account Manager PS België Wat biedt PS jou Procedure Bij PS in

Nadere informatie

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval

Het perspectief van een kind of jongere zien. Coaching bij (dreigende) uitval Het perspectief van een kind of jongere zien Coaching bij (dreigende) uitval 12 oktober 2017 T A L E N T Slim Begeleiden Albert Kaput Vastlopen Hoe ervaren jongeren de boodschappen die zij uit hun omgeving

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Haal Jij het beste uit jouw team?

Haal Jij het beste uit jouw team? succes verzekerd! Haal Jij het beste uit jouw team? Nieuwe Tijd Business geeft teamtrainingen m. b.v. de Q4 Stijl (DISC) ANalyse. In één dag krijg je inzicht in jouw team (kwaliteiten, valkuilen, teamrollen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Verpleegkundige

Competentieprofiel. Verpleegkundige Competentieprofiel Verpleegkundige Overzicht competenties Flexibel gedrag Inlevingsvermogen Integriteit Kwaliteitsgerichtheid Probleemanalyse Samenwerken Sociabiliteit Stressbestendigheid Vakgerichtheid

Nadere informatie

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Krachtvelden. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Krachtvelden Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Krachtvelden (QK360) 2 Waar ligt jouw kracht? Een krachtveld is een verzameling van gedragingen

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden In zijn oorspronkelijke vorm bestaat een organisatie uit een groep mensen met een gezamenlijk doel, die elkaar goed kennen en in dezelfde

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013

TMA Talentenanalyse. Talent- en competentiepaspoort. Jan Prins 7 november 2013 TMA Talentenanalyse Talent- en competentiepaspoort Jan Prins 7 november 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inleiding De TMA Talentenanalyse meet de drijfveren

Nadere informatie

CRISISMANAGEMENT. mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE

CRISISMANAGEMENT. mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE CRISISMANAGEMENT mr. R.M.J. Bertels 1 SITUATIE Natuurlijk is leidinggeven niet altijd 'rozengeur en maneschijn'. Zeker in de hectiek van vandaag, vol van talrijke complexe veranderingen, staat de manager

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Sara Berger 15 april 2013 Minervum 7444 4817 ZG Breda T 0162 51 59 02 I www.mectraining.nl E info@mectraining.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Bijlage 2: De Multifocus-quickscans

Bijlage 2: De Multifocus-quickscans Bijlage : De Multifocus-quickscans Multifocus Profiel-quickscan Hieronder staan 8 stellingen. Geef aan in hoeverre je vindt dat deze stellingen op jou van toepassing zijn. Ga daarbij uit van de werkelijke

Nadere informatie

Carrière Drives 07-07-2015. 2015 HFMtalentindex www.hfm.nl

Carrière Drives 07-07-2015. 2015 HFMtalentindex www.hfm.nl deelnemer opdrachtgever HFMtalentindex 07-07-2015 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden die de deelnemer

Nadere informatie

Vragenlijst oefenleider

Vragenlijst oefenleider Competentiescan Werkboek Competentiegericht Oefenen Vragenlijst oefenleider Naam feedbackvrager: Functie feedbackvrager: Datum: Deze Competentiescan bevat: vragenlijst voor de competenties uit het competentieprofiel

Nadere informatie

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam

Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Handleiding Functioneren en Beoordelen Traineepool Metropoolregio Amsterdam Inleiding Deze handleiding is geschreven voor de regionale traineepool MRA en is een middel om de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren en Cultuur Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 05.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 05.04.2016 / Drijfveren en Cultuur 2 Inleiding Wat motiveert je? Waar krijg jij

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Communicatiestijlen Rapport

Communicatiestijlen Rapport GITP Datum Deelnemer Beoordelen en Ontwikkelen > 04 092007 > Voorbeeldpersoon www.gitp.nl Communicatiestijlen Rapport Project Voorbeeldproject Deelnemer Voorbeeldpersoon Pakket Voorbeeld-V-486 Rapport

Nadere informatie

Ecologie van het leren

Ecologie van het leren Ecologie van het leren L&D Talks Brussel dr Manon C.P. Ruijters MLD Brussel 10 oktober 2013 Ecologie is verbindingen en samenhang balans diversiteit behoud, lange termijn grieks: οἶκος, "huishouden

Nadere informatie

Competentiewoordenboek niet-kaderleden

Competentiewoordenboek niet-kaderleden 1. Besluitvaardig zijn Competentiewoordenboek niet-kaderleden - Kan tijdig beslissen wat in een bepaalde situatie moet gebeuren - Neemt goede beslissingen rekening houdend met de situatie - Durft beslissingen

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Over Vitalavie Waarom de reis. Verleden Heden Top Down Bottom up 60% deelname 100% deelname Deelnemer Eigenaar Bedenker Creator Mismatch Match

Nadere informatie

Leervoorkeuren van de brandweer

Leervoorkeuren van de brandweer Leervoorkeuren van de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. 2 Leervoorkeuren van de brandweer In dit document lees je meer over het leren van de brandweer. Bijna

Nadere informatie