GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) Fax. (0575) website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen."

Transcriptie

1 GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) Fax. (0575) website: Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag t/m vrijdag uur - donderdag van uur, (uitsluitend voor bevolking en burgerlijke stand) Dependance Eerbeek, Derickxkamp 2a - maandag- en woensdagmiddag van uur (uitsluitend voor bevolking en burgerlijke stand) Burgemeester en wethouders Burgmeester N.E. Joosten (Niels) Algemeen bestuurlijke zaken, Bestuurlijke vernieuwing, Burgerzaken, Klachten en bezwaren, Wet op de lijkbezorging, Uitvoering vreemdelingenwet, Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid, Brandweer en rampbestrijding, Regio Stedendriehoek, Coördinatie wijkraden, Voorlichting en communicatie, Handhaving en Internationale contacten. Wethouder F.L.J. Bruning Sociale zaken, Sociale werkvoorziening, Arbeidsmarktbeleid, Volwasseneneducatie, Subsidiebeleid, Volkshuisvesting, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdbeleid, Inburgering, Welzijnsaccommodaties/ Kulturhus, Kunst en cultuur, Bevolkingsparticipatie, Dierenwelzijn en wijkraden Dorpsraad Eerbeek/Hall en Leuvenheims Belang Wethouder J.A.C.M. Elbers Financiën, Bouwgrondexploitatie, Personeel en organisatie, Huisvesting bestuursdienst, Verkeer en vervoer, Riolering, Wegen, Groen/begraafplaatsen/water, Afval, Economische zaken, IJsselsprong, Centrumplan Eerbeek en wijkraden Eerbeek Zuid en Brummen Centraal Wethouder H. Beelen Duurzaamheid, Ruimtelijke ordening, Bouw- en woningtoezicht, Monumenten, Milieu, Plattelandsontwikkeling, Recreatie en toerisme, Centrumplan Brummen en wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek Wethouder G. Verver-Drenth Onderwijs (inclusief Integraal Huisvestingsplan), Leerplicht en leerlingenvervoer, Kinderopvang, Volksgezondheid, Sport, Muziekonderwijs en wijkraden Rhienderen, Oliemolen en Kleine Kernen Kommissie Empe/ Tonden Gemeentesecretaris Mevr. drs. E.V. Schmitz Gemeenteraad De gemeenteraad (19 leden) wordt ondersteund door de griffie. Griffier: Mevr. A. Leenstra Colofon GemeenteThuis is de wekelijkse informatierubriek van de Gemeente Brummen. Redactie en samenstelling: team Communicatie, tel. (0575) Foto's: Peter Lous en team Communicatie Subsidiebijdrage voor succesvol project 27 januari 2012 Gemeente zet project taalcoaches voort Het college van burgemeester en wethouders steunt ook in 2012 en 2013 het project taalcoaches. Dit doen B&W door een bijdrage van maximaal euro per jaar te verstrekken aan Stichting Welzijn Brummen, die dit project al vanaf 2009 zeer succesvol uitvoert. Dit betekent dat ook dit én volgend jaar SWB 10 zogenoemde taalkoppels realiseert. De stimulans voor het project taalcoaches lag in 2009 bij de rijksoverheid. Brummen ontving voor de periode 2009 tot en met 2011 een bedrag van 7500 euro per jaar. Doel was om hiermee inburgeraars één-op-één te helpen bij het inburgeren. Hiervoor zijn de taalcoaches in het leven geroepen, werkend vanuit het vrijwilligers steunpunt van SWB. Een taalcoach wordt gekoppeld aan een inburgeraar en samen trekken zij gedurende een half jaar tot een jaar met elkaar op, als taalkoppel. Naast de taalondersteuning worden de Wethouder Frans Bruning inburgeraars geholpen met inburgeren in het algemeen: samen boodschappen doen, een wandelingetje maken, samen praten over Koninginnedag of samen naar de bibliotheek gaan. Succesvol project Verantwoordelijk wethouder Bruning constateert dat het project in onze gemeente een groot succes is geworden. Er is de afgelopen drie jaar al een groot aantal inburgeraars op deze manier geholpen om goed in ons land en onze gemeente te integreren. En dat met dank aan de enthousiaste en bevlogen vrijwilligers. Bruning constateert dat het project taalcoaches uitstekend past in het gemeentelijk beleid van burgerparticipatie. Wij willen dat daar waar het kan onze inwoners meer verantwoordelijkheid nemen. Dit gebeurt bij dit project. Als gemeente faciliteren we op afstand deze taak, maar met ondersteuning van SWB zijn het de vrijwilligers die zich aanmelden en opleiden als taalcoach die dit project tot een succes maken. Inmiddels zijn er maar liefst 44 taalcoaches actief! Wat gebeurt er deze maand? Op de gemeentelijke evenementenkalender staan activiteiten en evenementen in onze gemeente. Hieronder leest u wat er in februari plaatsvindt. Een compleet en actueel overzicht van evenementen voor de rest van dit jaar vindt u op de evenementenkalender op Zondag 29 januari, Kindervoorstelling Mama!! Vanaf uur in de bibliotheek Brummen Zondag 29 januari, Juicy n Bluesy Concert in De Vroolijke Frans in Oeken. Aanvang uur. Zaterdag 4 februari, Winterpop in Brummen Concert van 3 bands vanaf uur in zaal Concordia Zondag 12 februari, Excursie IVN Doorstappen Wandeling met gidsen, omgeving Brummen/Leuvenheim. Start bij De Engelenburg. Inburgeren kan een feest zijn. Dankzij de taalcoaches. Interesse? Ook in 2012 en 2013 gaat SWB dus het project taalcoaches uitvoeren. Hiervoor zoekt men nog enkele taalcoaches die inburgeraars willen begeleiden. Zij kunnen zich melden bij Karin van Aalst van SWB. Maar ook inburgeraars kunnen zich nog aanmelden als ze gedurende een jaar ondersteuning willen van een taalcoach en zo de Nederlandse taal extra oefenen en meer leren over onze Nederlandse samenleving. Interesse? Bel het telefoonnummer (0575) of mail naar Zondag 12 februari, Beekloop Leuvenheim Start om uur bij OBS De Rietgors in Leuvenheim Zondag 19 februari, Uitvoering van Kamermuziek Concert van Het Gelders Blaaskwintet vanaf uur in Ned. Herv. Kerk in Hall Evenement aanmelden Organiseert u zelf een activiteit die voor iedereen toegankelijk is en wilt u dat op de kalender laten vermelden? dan datum, tijdstip, locatie, korte omschrijving evenement en telefoonnummer van de contactpersoon naar Of geef deze informatie telefonisch door via telefoonnummer (0575) of Overigens: voor het aanvragen van een evenementenvergunning geldt een aparte formele procedure! Uw vermelding voor de evenementenkalender geldt dus niet als een vergunningaanvraag.

2 Wij gebruiken de opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen voor de bekostiging van algemene uitgaven. Voor de heffing van deze belastingen krijgen (voor wat betreft woningen) alleen de eigenaren een aanslag. Iedereen die op 1 januari van het jaar een pand in eigendom heeft is belastingplichtig. Voor niet-woningen wordt ook de gebruiker aangeslagen. Gemeentelijke belastingpagina Vandaag of morgen vallen de aanslagen voor de Onroerende Zaakbelastingen (OZB) 2012, de afrekening Diftar voor 2011 en de voorlopige aanslag Diftar voor 2012 op uw deurmat. De drie aanslagbiljetten worden gelijktijdig in één envelop verzonden. Ook het totaalbedrag van de aanslagen wordt gecombineerd op één verzamelnota met daarachter per aanslag een aparte bijlage. De bedragen van de aanslag OZB, afrekening Diftar en voorlopige aanslag Diftar, worden dus verzameld/verrekend tot één totaalbedrag. Op deze twee pagina s vindt u een overzicht van en uitleg over de gemeentelijke belastingen. Onroerende zaakbelastingen Langskomen op afspraak? Bent u het niet eens met de vastgestelde Woz-waarde en wilt u de WOZwaarde met één van onze taxateurs bespreken? Dat kan uiteraard! U kunt via onze website op eenvoudige wijze een afspraak maken. Ook kunt u bellen met telefoonnummer (0575) of mailen naar Waardering onroerende zaken (Woz) De aanslag wordt gecombineerd met de Woz-beschikking (waardering onroerende zaken). Via deze beschikking wordt de waarde van uw pand vastgesteld. Alle panden worden jaarlijks getaxeerd. Daarbij zijn gerealiseerde verkopen van groot belang. Voor belastingjaar 2012 geldt 2011 als waardepeildatum. Invloed ontwikkeling huizenmarkt? Landelijk wordt in de pers veel aandacht besteed aan de gevolgen van de kredietcrisis op de huizenmarkt. U zult hierover ongetwijfeld iets gehoord en/of gelezen hebben. De gemeente Brummen heeft alle woningen gewaardeerd in overeenstemming met de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet Woz). Dat betekent dat de Woz-waarde is bepaald aan de hand van verkoopcijfers van redelijk vergelijkbare woningen in onze gemeente. De Wet schrijft voor dat de Woz-waarde in 2012 moet zijn vastgesteld naar het waardeniveau van 1 januari De waarde op uw beschikking kan dus hoger zijn dan het huidige niveau! In vergelijking met de vorige waardepeildatum (2010) zijn de waarden over het algemeen echter gedaald. De uiteindelijke waarde is afhankelijk van gerealiseerde verkoopprijzen van enigszins vergelijkbare panden. Maandelijks worden alle verkopen geanalyseerd. Daarbij wordt vooral onderzocht of de verkoop heeft plaatsgevonden op de vrije markt. Gedwongen verkopen, familieverkopen en koopgarant geven over het algemeen immers een lagere verkoopwaarde. De door het Kadaster en NVM gepubliceerde gemiddelde dalings- en of stijgingspercentages geven daarom geen goed beeld van de werkelijke huizenmarkt! Hoge waarde Er wordt over het algemeen gedacht dat de gemeente belang heeft bij een hoge waarde. Dit is echter een misverstand. Een hoge waarde betekent namelijk niet dat de opbrengst OZB hoger wordt. In de praktijk betekent dit dat bij een stijging van de waarden, de tarieven OZB in gelijke mate verlaagd worden. Gemiddeld genomen zal het bedrag van de aanslag OZB dus in geringe mate beinvloed worden door de hoogte van de Woz-waarde. Lage Woz-waarde De Woz-waarde wordt voor steeds meer doelen gebruikt. Zo zijn er verstrekkers van (hypothecaire) leningen die de hoogte van de Woz-waarde als uitgangspunt nemen. Sommige verzekeraars hanteren de Woz-waarde als uitgangspunt voor de brandverzekering. Een te lage Woz-waarde kan dus voor u als huiseigenaar nadelig zijn. Inkomstenbelasting 2011 Binnenkort ontvangt u van de Belastingdienst het verzoek om uw aangifte over het belastingjaar 2011 in te sturen. Daarbij zult u ook de Woz-waarde van uw woning moeten opgeven. Let op! Voor de aangifte over het jaar 2011 moet u de waarde opgeven die vermeld staat op de Woz-beschikking/aanslag OZB die wij u in januari 2011 toegestuurd hebben. Dit is dus niet de waarde van de woz-beschikking die u binnenkort ontvangt. Wij beschikken over goede milieustraten Afvalstoffenheffing De gemeente gebruikt de opbrengsten van de afvalstoffenheffing om de kosten van het inzamelen en verwerken van afval te dekken. Alle hoofdgebruikers van woningen, wooneenheden en woonwagens krijgen een aanslag. Voor deze belasting is geen ontheffing of kwijtschelding mogelijk. Medisch afval Voor medisch afval (zoals incontinentie- of stomamateriaal) kunt u een vrijstelling aanvragen. Deze vrijstelling houdt in dat u jaarlijks voor maximaal zeventien ledigingen van de grijze container belast wordt. Voor de ledigingen daarna betaalt u dus niets. De vrijstelling geldt voor maximaal één grijze container. Ook voor pasjeshouders wordt de aanslag dan op deze wijze aangepast. Een verzoek om vrijstelling stuurt u naar de Afdeling Belastingen, postbus 5, 6970 AA Brummen. Ook kunt u mailen naar Denkt u wel aan een kopie van de nota of recept als bewijsstuk? En heeft u de afgelopen jaren al vrijstelling ontvangen? Dan hoeft u dit niet nogmaals aan te vragen! Gaat u dit jaar verhuizen? Er is voor de OZB geen ontheffing mogelijk. De peildatum van deze heffing is 1 januari van het betreffende kalender- (belasting)jaar. Verkoop van uw onroerende zaak of verhuizing ná deze datum leidt dus niet tot ontheffing/vermindering. Vaak wordt het zakelijk gerechtigde (eigenaars)gedeelte door de notaris verrekend tussen de oude en de nieuwe eigenaar. Voor de Afvalstoffenheffing verandert de opgelegde aanslag alleen als u naar een andere gemeente verhuist. U hoeft uw verhuizing niet aan onze afdeling belastingen door te geven. Via uw nieuwe gemeente krijgen zij uw nieuwe adres door, waarna een afrekening volgt. U krijgt dus automatisch bericht van ons wat de gevolgen voor de opgelegde aanslag zijn.

3 Rioolrechten Deze maand verzendt Vitens Waterbedrijf de afrekening over het verbruiksjaar Daarbij is gelijktijdig de nieuwe voorschotnota voor 2012 in rekening gebracht. Onderdeel van deze nota is de gemeentelijke heffing: rioolrechten. Met de opbrengst van de rioolrechten dekt de gemeente de kosten van aanleg en onderhoud van het rioolstelsel. De wijze van heffing sloot zich tot en met 2010 volledig aan bij het beginsel de vervuiler betaalt : een tarief per m3 verbruikt water. Op deze wijze heeft u direct in de gaten wat een m3 water in totaliteit kost. De afgelopen jaren heeft deze maatregel z n vruchten afgeworpen: het waterverbruik is verminderd. Negatief gevolg is echter dat de afgelopen jaren de 100% kostendekking helaas niet verwezenlijkt is. Dit heeft geresulteerd in een tekort van totaal ,--. Daarom was het in 2011 noodzakelijk om naast een aanzienlijke verhoging van het tarief per m3, een vastrecht per object in te voeren: 42,--. Negatief resultaat van deze aanpassing is dat vooral kleinverbruikers nu relatief gezien zwaarder belast worden. Daarbij moet echter ook gerealiseerd worden dat het rioolstelsel niet alleen belast wordt met het huishoudelijk water, maar ook met bijvoorbeeld regenwater. Dit brengt dus gelijktijdig met zich mee dat iedere burger in gelijke mate gebaat is bij een goed onderhouden rioolstelsel. De gemeente beschikt over een plan gericht op een goed rioolstelsel. Omdat de gemeente Brummen een groot buitengebied heeft en een relatief klein inwoneraantal, zijn de kosten per huishouden of bedrijf relatief hoog. Helaas heeft dit direct gevolg voor de belastingdruk bij onze burgers. Voor 2012 is het vastrecht van 42,-- onveranderd gebleven. Het tarief per m3 verbruikt water is verhoogd van 2,27 naar 2,40. Deze toename van de belastingdruk wordt voor een groot deel veroorzaakt door het feit dat het tekort van de afgelopen jaren gedekt moet worden. Uiteraard worden de kosten en opbrengsten jaarlijks beoordeeld. Zodra de tekorten gedekt zijn en de volledige kostendekking weer gerealiseerd is, zal dit uiteraard gevolgen hebben voor de tariefstelling. Meer weten? Bel, mail of kom langs! Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het digitale loket op de website Uiteraard staan ook de medewerkers van team Woz/Belastingen voor u klaar. U kunt hen mailen via of bellen met telefoonnummer (0575) Nieuw is dat u via onze website ook op eenvoudige wijze een afspraak kunt maken. Zie hiervoor de link Afspraak maken in het groene kader rechts op de beginpagina van onze site. Betaling van de aanslag(en) Het totaalbedrag van de drie aanslagen wordt gecombineerd op één verzamelnota. De bedragen van de aanslag OZB, afrekening Diftar en voorlopige aanslag Diftar, worden dus verzameld/verrekend tot één totaalbedrag. Worden uw aanslagen via automatische incasso geïnd? Dan wordt per incasso 1/10 gedeelte van het totaalbedrag geïncasseerd worden en dus niet meer in aparte bedragen per heffing. Voorbeeld: Aanslag OZB woning (alleen voor eigenaren van woningen) 200,-- Definitieve aanslag Diftar /- 20,-- ( dus teruggave) Voorlopige aanslag Diftar ,-- Totaalbedrag van de aanslagen 300,-- Betaling via automatische incasso: 10 termijnen van 30,--. Manier van betalen U kunt uw belastingaanslag via een automatische incasso of per acceptgirokaart betalen. Automatische incasso De automatische incasso is verreweg de gemakkelijkste manier van betalen. U machtigt de gemeente het bedrag in tien maandelijkse termijnen van uw rekening af te schrijven. Voordelen van het machtigen zijn dat u nergens naar om hoeft te kijken en niet te laat kunt betalen. Bovendien wordt de betaling over een langere termijn uitgesmeerd. Betaalde u vorig jaar al via een automatische incasso, dan worden de gemeentelijke belastingen ook dit jaar automatisch afgeschreven. Iedere belastingplichtige die nog geen machtiging heeft afgegeven ontvangt binnenkort een zogenoemde stoplichtformulier met een rood-geel-groen kaartje. Onderdeel hiervan is dus de groene machtigingskaart. Deze kan, uiteraard volledig ingevuld en ondertekend, ingezonden worden. Uw aanslag voor 2012 wordt dan alsnog in tien termijnen geïnd. Per acceptgiro U kunt er ook voor kiezen om uw belastingaanslag per acceptgirokaart in maximaal twee termijnen te betalen, dus eind februari en eind maart. Vóór elke vervaldag moet u ten minste de helft van het totaalbedrag betalen. Voor de betaling voegt de gemeente slechts één acceptgirokaart bij uw aanslag(en). Betalingsregeling Als u, door welke reden dan ook, niet in staat bent om (tijdig) te betalen neem dan contact op met de afdeling Financieel Beheer via het telefoonnummer (0575) Zij kunnen, voordat u een aanmaning krijgt, afspraken met u maken over de betaling. Regionale duurzaamheidsdag Stedendriehoek Delen durven doen Op woensdag 8 februari 2012 vindt de Regionale Duurzaamheidsdag plaats in Lochem, in het Staring College. Deze dag wordt georganiseerd door gemeente Lochem en Regio Stedendriehoek waar Brummen deel van uitmaakt. Tijdens het middagprogramma kunt u workshops bijwonen die u in korte tijd veel duurzame informatie en inspiratie bieden. Gastsprekers tijdens het avondprogramma zijn o.a. Jacqueline Cramer (oud-minister en hoogleraar Duurzaamheid) en Ruud Koornstra (succesvolle duurzaamheidsondernemer). Het gehele programma is gratis toegankelijk, maar vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via de website van de gemeente Lochem (www.lochem.nl). Meer informatie over het programma en de workshops vindt u eveneens op Bekijk daar ook het promotiefilmpje waarin onze burgemeester de burgers uitnodigt om deze regionale duurzaamheidsdag bij te wonen. U komt toch ook naar het Staring College in Lochem?, aldus burgemeester Joosten. Lokale duurzame energiecoöperatie: nieuwe contracten De gemeente Brummen maakt zich op voor een lokale duurzame energie coöperatie. Deze coöperatie heeft als doel om op termijn zelfvoorzienend te zijn. Maar tot die tijd dan? De coöperatie probeert zo veel mogelijk lokale leden te krijgen. Lokaal lid word je door je energie bij de coöperatie af te nemen. De coöperatie gaat voor al deze leden energie inkopen. Dit doet ze door gezamenlijk als coöperatie een contract af te sluiten bij de energieleverancier. Dit levert schaalvoordelen op. Uiteraard is de energie die gekocht wordt door de coöperatie wel groen. Dit betekent dat deze uit hernieuwbare bronnen komt, zoals zon, wind, biomassa en waterkracht. Garantie dat u duurzame energie krijgt voor een goede prijs is er dus. Op termijn wordt dit zelfs energie die ook lokaal opgewekt wordt. Dit bespaart in uw portemonnee. Tijdens de informatiebijeenkomst op dinsdag 7 februari in het gemeentehuis (vanaf uur) wordt er nader ingegaan op de wijze waarop u via deze coöperatievorm aan uw energie komt. Tevens staan we stil bij de betrouwbaarheid van de energielevering. Tot dan! Voor meer informatie of om u als belangstellende voor de energiecoöperatie te melden, zie

4 BrummenseBerichten Algemeen APV en Bijzondere wetten Stookontheffingen -br04 algemeen- Verzonden 20 januari 2012 Waar: Windheuvelstraat 7a te Brummen Periode: 1 maart t/m 31 maart 2012 Waar: Hogenenk 9 te Brummen Periode: 16 maart t/m 16 april 2012 Waar: Rhienderensestraat 16 te Brummen Periode: 25 februari t/m 25 maart 2012 Verzonden 25 januari 2012 Waar: Slatweg 4 te Hall Periode: 15 maart t/m 15 april 2012 Waar: Hallsedijk 6 te Tonden Periode: 1 april t/m 1 mei 2012 Waar: Hallsepad 3 te Brummen Periode: 20 april t/m 20 mei 2012 Waar: Kikvorsenstraat 7 te Hall Periode: 15 maart t/m 15 april 2012 Waar: Dorpsstraat 55 te Hall Periode: 2 april t/m 1 mei 2012 Bij B&W. Raadpleeg de rubriek Bezwaar. : afd. Ruimte, mevr. A. Castanja, tel. (0575) of mevr. G. Boerdam, tel. (0575) Evenementen, snuffelmarkten Activiteit: Vlooienmarkt Locatie: De Bhoele te Eerbeek Wanneer: zondag 25 maart 2011 Verkeer: Händelstraat tussen huisnummer en 118 wordt een parkeerverbod ingesteld Activiteit: carnavalsactiviteiten Locatie: centrum Eerbeek Wanneer: vrijdag 17 februari, zondag 19 februari en dinsdag 21 februari 2012 Verkeer: op zondag afsluiten t Hungeling te Eerbeek en de Molenstraat van t Hungeling tot Derickxkamp van uur tot uur en de Kloosterstraat te Eerbeek tussen de Loenenseweg en de Boerhaavelaan vanaf uur tot uur en instellen parkeerverbod aan de Derickxkamp tot de Grizellstraat Activiteit: sponsorloop wandelen voor water Locatie: Brummen, start en finish muziektent op Marktplein Wanneer: maandag 21 maart 2012 Activiteit: sponsorloop wandelen voor water Locatie: Eerbeek, start en finish Muziektent op t Hungeling Wanneer: maandag 21 maart 2012 Bij de burgemeester. Raadpleeg de rubriek Bezwaar. : mevr. A. Castanja, tel. (0575) of mevr. G. Boerdam, tel. (0575) Standplaatsen Verzonden 20 januari 2012 Activiteit: verkoop van groente en fruit op het O. Nassauplein op vrijdag van 9.00 uur tot uur Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Bij B&W. Raadpleeg de rubriek bezwaar : mevr. A. Castanja, tel. (0575) of mevr. G. Boerdam, tel. (0575) Ontwerpbesluit drank en horecavergunning Verzonden 25 januari 2011 Aanvrager: Korfbalvereniging Turbulas Locatie: kantine Rhienderstein 6 te Brummen Afd. Ruimte (mevr. A. Peters), tel. (0575) Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van maandag 30 januari 2012 ter inzage bij de balie Vergunningen. De zienswijzetermijn van zes weken start 31 januari 2012 en duurt tot en met 12 maart Belanghebbenden kunnen een schriftelijke zienswijze indienen bij B&W. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u een afspraak te maken met mevrouw Peters van de afdeling Ruimte. Bestemming Ontwerpwijzigingsplan Kom Brummen, Wilhelminastraat 16 B&W maken bekend, gelet op artikel 3.6 jo.artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), dat met ingang van dinsdag 31 januari 2012 het ontwerpwijzigingsplan Kom Brummen, Wilhelminastraat 16 ter inzage ligt. Het betreffende Wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bedrijfsbestemming vervangen wordt voor een woonbestemming voor maximaal één woning. Inzagetermijn Analoog Het ontwerpwijzigingsplan, met bijbehorende stukken, liggen vanaf dinsdag 31 januari 2012 tot en met maandag 12 maart 2012 gedurende een termijn van zes weken, tijdens openingstijden, ter inzage bij de balie Vergunningen. Digitaal Het ontwerpwijzigingsplan is tevens digitaal in te zien op de website: (onder plannen en projecten ) en op de website Zienswijzen Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Brummen, Postbus 5, 6970 AA te Brummen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Grob, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening van de afdeling Ruimte, tel. (0575) of per mail op: Milieu B&W maken bekend dat zij de volgende meldingen Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: - Schoonmans Molen ii bv, Schoonmansmolenweg 3 te Eerbeek Voor: Het uitbreiden van de opslagcapaciteit met circa 2000 m2 - Exploitatiemaatschappij Poelkamp BV, Coldenhovenseweg 74 te Eerbeek Voor: het oprichten en inwerking hebben van een milieustraat, op en overslaan van goederen en afvalstoffen aan de Coldenhovenseweg 74 te Eerbeek - Carservicebrummen, Hazenberg 22 te Brummen Voor: het oprichten en inwerking hebben van een garagebedrijf aan de Hazenberg 22 te Brummen Ontwerpbesluit maatwerkvoorschrift B&W zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.20 van het Besluit Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer een maatwerkvoorschrift op te leggen: Locatie: Schoonmansmolenweg 3 te Eerbeek Voor: Het LAr,lt van 40 db(a) overdag, 35 db(a) in de avond en 32 db(a) in de nacht wordt opgelegd op 50 meter van de inrichting. Activiteiten: WM - Inrichting Datum ontvangst melding Activiteitenbesluit: 14 november 2011 Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van 31 januari 2012 voor de duur van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen. De balie Vergunningen is geopend iedere werkdag van uur. Tot en met 12 maart 2012 kan een ieder een schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij B&W, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met P. Blankman, die bereikbaar is onder telefoonnummer (0575) Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Bij de gemeente Brummen is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door: RGS Slooptechnieken Noordermorssingel AC Rijssen Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Burgers Loubergeweg Eerbeek Periode: 09 januari 10 februari 2012 Verwachte hoeveelheid: ton Aard bouw- en sloopafval: mengpuin Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 25 Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Handhaving (0575)

5 BrummenseBerichten Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen B&W hebben de volgende aanvragen ontvangen: Regulier: Locatie: Wilgenpad 1 Leuvenheim Voor: het nieuw plaatsen van een berging Datum ontvangst: 17 januari 2012 Locatie: Coldenhovenseweg 150 Eerbeek Voor: het kappen van twee beuken Datum ontvangst: 16 januari 2012 Locatie: Rijksweg 4 Empe Voor: het realiseren van een aanbouw ten behoeve van inwoning Datum ontvangst: 16 januari 2012 Locatie: Oude Eerbeekseweg 38 Brummen Voor: het kappen van een beuk Datum ontvangst: 12 januari 2012 Locatie: Apeldoornseweg 11 Eerbeek Voor: het opheffen van het strijdig gebruik Activiteiten: Strijd Gebruik gronden/bouwwerken met RO (art. 2.1 lid 1c) Datum ontvangst: 14 januari 2012 Locatie: Engelenburgerlaan 20 Brummen Voor: het slopen van de garage aan de voorkant en schuurtje aan de achterzijde Activiteiten: Slopen (Bouwverordening en art 2.2 lid 1a Wabo) Datum ontvangst: 12 januari 2012 Verleende reguliere omgevingsvergunningen B&W maken bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend: Locatie: Louise de Colignylaan 7 Eerbeek Voor: het kappen van een grove den Locatie: Zutphensestraat 191 Brummen Voor: het knotten van een wilg Locatie: Eerbeekse Hooilanden 5 Hall Voor: het kappen van een eik ten behoeve van een nieuwe uitweg Locatie: Oranje Nassauplein en Nobelstraat (gedeeltelijk) te Eerbeek Voor: het kappen van zes bomen Locatie: Veldkantweg 27 Eerbeek Voor: het vernieuwen van het dak van de garage Datum verzonden: 23 januari 2012 Locatie: tussen 't Hungeling 2a en 4 te Eerbeek Voor: het slopen van een schuur Activiteiten: Slopen (Bouwverordening en art 2.2 lid 1a Wabo) Datum verzonden: 18 januari 2012 Verleende uitgebreide omgevingsvergunning B&W hebben met toepassing van artikel 3.10 een omgevingsvergunning verleend: Locatie: Voorsterweg 139 Brummen Voor: het reconstrueren van een gemetselde duiker op bestaande funderingen en keermuur Rijksmonumenten (art. 2.1 lid 1f Wabo) (Uitgebreid) Datum verzonden: 13 januari 2012 Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 31 januari 2012 ter inzage bij de balie Vergunningen. De beroepstermijn van zes weken start 1 februari 2012 en duurt tot en met 13 maart Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend, kunnen beroep instellen tegen het genomen besluit. Zie de rubriek Beroep. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. De werking van dit besluit wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Afd. Ruimte (mevr. C. Remde), tel. (0575) Ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning B&W maken bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken: Regulier: Locatie: Eerbeekseweg 6 Brummen Voor: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, het kappen van 35 bomen Ontheffing div. verplicht. Flora- en Faunawet 75 lid 3) Rijksmonumenten (art. 2.1 lid 1f Wabo) (Uitgebreid) Afd. Ruimte (mevr. M. Troost-Welling), tel. (0575) Bezwaar Bij B&W. Raadpleeg de rubriek Bezwaar. Openbaar Forum Ruimte/Samenleving/Bestuur/Financien Op donderdag 2 februari 2012 vindt er een gecombineerd forum Ruimte/Samenleving/Bestuur/Financiën plaats. De onderwerpen die op de agenda staan zijn: 1. Opening en vaststelling agenda 2. Presentatie over de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) 3. Vragenronde 4. Ter kennisname stukken: a. Aantrekken geldlening 10 mln b. Verlenging convenant basisbibliotheek Brummen/Voorst voor 1212 c. Uitvoeringsprogramma Integrale Handhaving 2012 d. Ontwerpwijzigingsplan Wilhelminastraat 16 e. Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand) Ingekomen post 6. Maatregelen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) 7. Actualisering Protocol Agressie en Geweld Definitieve aanvraag Regiocontract Sluiting Aanvang: uur Plaats: raadszaal Inzage stukken De stukken van de forumbijeenkomsten kunt u vanaf vrijdag 27 januari 2012 raadplegen via Ook zijn ze vanaf dan verkrijgbaar bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Spreekrecht U kunt het woord voeren tijdens het forum over punten die op de agenda staan. Ook kunt u tijdens het agendapunt Vragenuurtje het woord voeren over een onderwerp dat niet is geagendeerd. U kunt dit melden bij de griffier van de raad via het adres Bezwaar & Beroep Bezwaar Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffen-de besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet tenminste naam en adres van de indiener, datum, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar bevatten. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriften-procedure een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningen-rechter van de rechtbank in Zutphen, postbus 205, 7200 AE Zutphen. Beroep Belanghebbenden kunnen beroep instelling tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het instellen van beroep kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) een beroepschrift in te dienen bij de Sector Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de beroeps-procedure een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE te Zutphen.

Wandelen met je baas? Poepsimpel! Belastingplicht Airbnb Wimdu. Informatiebijeenkomst taxichauffeurs. Werkzaamheden. Actueel

Wandelen met je baas? Poepsimpel! Belastingplicht Airbnb Wimdu. Informatiebijeenkomst taxichauffeurs. Werkzaamheden. Actueel Actueel Wandelen met je baas? Poepsimpel! Als je iedere dag hetzelfde ommetje loopt met je baas kan dat wat saai zijn. Wist je bijvoorbeeld dat er in onze gemeente routes zijn speciaal voor honden en hun

Nadere informatie

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50

Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers. BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN. Service & Onderhoud voor alle merken APK 14,50 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 27 april 2011 3 Vanaf heden Verhuren wij ook aanhangers BP ZIJDELWAARD H. Heyermanslaan 2 UITHOORN FORD RIJDERS OPGELET: ALLEEN BIJ VAN BUNNINGEN!

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Duizenden bezoeken Simmerdeis

Duizenden bezoeken Simmerdeis wekelijkse informatiekrant Gemeente s malling erland 4 juli 2013 Duizenden bezoeken Simmerdeis Zie ook www.smallingerland.nl De Peinder Mieden Verkaveling gestart! 3 Culturele zondag Museumplein & Papegaaienbuurt,

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152 25 april 2014 Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1) Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.: Chopinlaan 3 15-04-2014 verhogen dak garage 2014-X0322 Berenbroek 3 16-04-2014

Nadere informatie

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? In dit document vindt u antwoorden op onderstaande vragen 1. Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld? 2. Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt? 3. Taxatieverslag 4. Hoe wordt de waarde van mijn pand vastgesteld

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding Nota van B&W Onderwerp Fiber to the home: vervolg aanleg glasvezel naar alle woningen in Haarlemmermeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. van Dijk l S. Bak Collegevergadering 10 juli 201 2 Inlichtingen Ron

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie