GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) Fax. (0575) website:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen."

Transcriptie

1 GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) Fax. (0575) website: Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag t/m vrijdag uur - donderdag van uur, (uitsluitend voor bevolking en burgerlijke stand) Dependance Eerbeek, Derickxkamp 2a - maandag- en woensdagmiddag van uur (uitsluitend voor bevolking en burgerlijke stand) Burgemeester en wethouders Burgmeester N.E. Joosten (Niels) Algemeen bestuurlijke zaken, Bestuurlijke vernieuwing, Burgerzaken, Klachten en bezwaren, Wet op de lijkbezorging, Uitvoering vreemdelingenwet, Openbare orde en integraal veiligheidsbeleid, Brandweer en rampbestrijding, Regio Stedendriehoek, Coördinatie wijkraden, Voorlichting en communicatie, Handhaving en Internationale contacten. Wethouder F.L.J. Bruning Sociale zaken, Sociale werkvoorziening, Arbeidsmarktbeleid, Volwasseneneducatie, Subsidiebeleid, Volkshuisvesting, Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdbeleid, Inburgering, Welzijnsaccommodaties/ Kulturhus, Kunst en cultuur, Bevolkingsparticipatie, Dierenwelzijn en wijkraden Dorpsraad Eerbeek/Hall en Leuvenheims Belang Wethouder J.A.C.M. Elbers Financiën, Bouwgrondexploitatie, Personeel en organisatie, Huisvesting bestuursdienst, Verkeer en vervoer, Riolering, Wegen, Groen/begraafplaatsen/water, Afval, Economische zaken, IJsselsprong, Centrumplan Eerbeek en wijkraden Eerbeek Zuid en Brummen Centraal Wethouder H. Beelen Duurzaamheid, Ruimtelijke ordening, Bouw- en woningtoezicht, Monumenten, Milieu, Plattelandsontwikkeling, Recreatie en toerisme, Centrumplan Brummen en wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek Wethouder G. Verver-Drenth Onderwijs (inclusief Integraal Huisvestingsplan), Leerplicht en leerlingenvervoer, Kinderopvang, Volksgezondheid, Sport, Muziekonderwijs en wijkraden Rhienderen, Oliemolen en Kleine Kernen Kommissie Empe/ Tonden Gemeentesecretaris Mevr. drs. E.V. Schmitz Gemeenteraad De gemeenteraad (19 leden) wordt ondersteund door de griffie. Griffier: Mevr. A. Leenstra Colofon GemeenteThuis is de wekelijkse informatierubriek van de Gemeente Brummen. Redactie en samenstelling: team Communicatie, tel. (0575) Foto's: Peter Lous en team Communicatie Subsidiebijdrage voor succesvol project 27 januari 2012 Gemeente zet project taalcoaches voort Het college van burgemeester en wethouders steunt ook in 2012 en 2013 het project taalcoaches. Dit doen B&W door een bijdrage van maximaal euro per jaar te verstrekken aan Stichting Welzijn Brummen, die dit project al vanaf 2009 zeer succesvol uitvoert. Dit betekent dat ook dit én volgend jaar SWB 10 zogenoemde taalkoppels realiseert. De stimulans voor het project taalcoaches lag in 2009 bij de rijksoverheid. Brummen ontving voor de periode 2009 tot en met 2011 een bedrag van 7500 euro per jaar. Doel was om hiermee inburgeraars één-op-één te helpen bij het inburgeren. Hiervoor zijn de taalcoaches in het leven geroepen, werkend vanuit het vrijwilligers steunpunt van SWB. Een taalcoach wordt gekoppeld aan een inburgeraar en samen trekken zij gedurende een half jaar tot een jaar met elkaar op, als taalkoppel. Naast de taalondersteuning worden de Wethouder Frans Bruning inburgeraars geholpen met inburgeren in het algemeen: samen boodschappen doen, een wandelingetje maken, samen praten over Koninginnedag of samen naar de bibliotheek gaan. Succesvol project Verantwoordelijk wethouder Bruning constateert dat het project in onze gemeente een groot succes is geworden. Er is de afgelopen drie jaar al een groot aantal inburgeraars op deze manier geholpen om goed in ons land en onze gemeente te integreren. En dat met dank aan de enthousiaste en bevlogen vrijwilligers. Bruning constateert dat het project taalcoaches uitstekend past in het gemeentelijk beleid van burgerparticipatie. Wij willen dat daar waar het kan onze inwoners meer verantwoordelijkheid nemen. Dit gebeurt bij dit project. Als gemeente faciliteren we op afstand deze taak, maar met ondersteuning van SWB zijn het de vrijwilligers die zich aanmelden en opleiden als taalcoach die dit project tot een succes maken. Inmiddels zijn er maar liefst 44 taalcoaches actief! Wat gebeurt er deze maand? Op de gemeentelijke evenementenkalender staan activiteiten en evenementen in onze gemeente. Hieronder leest u wat er in februari plaatsvindt. Een compleet en actueel overzicht van evenementen voor de rest van dit jaar vindt u op de evenementenkalender op Zondag 29 januari, Kindervoorstelling Mama!! Vanaf uur in de bibliotheek Brummen Zondag 29 januari, Juicy n Bluesy Concert in De Vroolijke Frans in Oeken. Aanvang uur. Zaterdag 4 februari, Winterpop in Brummen Concert van 3 bands vanaf uur in zaal Concordia Zondag 12 februari, Excursie IVN Doorstappen Wandeling met gidsen, omgeving Brummen/Leuvenheim. Start bij De Engelenburg. Inburgeren kan een feest zijn. Dankzij de taalcoaches. Interesse? Ook in 2012 en 2013 gaat SWB dus het project taalcoaches uitvoeren. Hiervoor zoekt men nog enkele taalcoaches die inburgeraars willen begeleiden. Zij kunnen zich melden bij Karin van Aalst van SWB. Maar ook inburgeraars kunnen zich nog aanmelden als ze gedurende een jaar ondersteuning willen van een taalcoach en zo de Nederlandse taal extra oefenen en meer leren over onze Nederlandse samenleving. Interesse? Bel het telefoonnummer (0575) of mail naar Zondag 12 februari, Beekloop Leuvenheim Start om uur bij OBS De Rietgors in Leuvenheim Zondag 19 februari, Uitvoering van Kamermuziek Concert van Het Gelders Blaaskwintet vanaf uur in Ned. Herv. Kerk in Hall Evenement aanmelden Organiseert u zelf een activiteit die voor iedereen toegankelijk is en wilt u dat op de kalender laten vermelden? dan datum, tijdstip, locatie, korte omschrijving evenement en telefoonnummer van de contactpersoon naar Of geef deze informatie telefonisch door via telefoonnummer (0575) of Overigens: voor het aanvragen van een evenementenvergunning geldt een aparte formele procedure! Uw vermelding voor de evenementenkalender geldt dus niet als een vergunningaanvraag.

2 Wij gebruiken de opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen voor de bekostiging van algemene uitgaven. Voor de heffing van deze belastingen krijgen (voor wat betreft woningen) alleen de eigenaren een aanslag. Iedereen die op 1 januari van het jaar een pand in eigendom heeft is belastingplichtig. Voor niet-woningen wordt ook de gebruiker aangeslagen. Gemeentelijke belastingpagina Vandaag of morgen vallen de aanslagen voor de Onroerende Zaakbelastingen (OZB) 2012, de afrekening Diftar voor 2011 en de voorlopige aanslag Diftar voor 2012 op uw deurmat. De drie aanslagbiljetten worden gelijktijdig in één envelop verzonden. Ook het totaalbedrag van de aanslagen wordt gecombineerd op één verzamelnota met daarachter per aanslag een aparte bijlage. De bedragen van de aanslag OZB, afrekening Diftar en voorlopige aanslag Diftar, worden dus verzameld/verrekend tot één totaalbedrag. Op deze twee pagina s vindt u een overzicht van en uitleg over de gemeentelijke belastingen. Onroerende zaakbelastingen Langskomen op afspraak? Bent u het niet eens met de vastgestelde Woz-waarde en wilt u de WOZwaarde met één van onze taxateurs bespreken? Dat kan uiteraard! U kunt via onze website op eenvoudige wijze een afspraak maken. Ook kunt u bellen met telefoonnummer (0575) of mailen naar Waardering onroerende zaken (Woz) De aanslag wordt gecombineerd met de Woz-beschikking (waardering onroerende zaken). Via deze beschikking wordt de waarde van uw pand vastgesteld. Alle panden worden jaarlijks getaxeerd. Daarbij zijn gerealiseerde verkopen van groot belang. Voor belastingjaar 2012 geldt 2011 als waardepeildatum. Invloed ontwikkeling huizenmarkt? Landelijk wordt in de pers veel aandacht besteed aan de gevolgen van de kredietcrisis op de huizenmarkt. U zult hierover ongetwijfeld iets gehoord en/of gelezen hebben. De gemeente Brummen heeft alle woningen gewaardeerd in overeenstemming met de regels van de Wet waardering onroerende zaken (Wet Woz). Dat betekent dat de Woz-waarde is bepaald aan de hand van verkoopcijfers van redelijk vergelijkbare woningen in onze gemeente. De Wet schrijft voor dat de Woz-waarde in 2012 moet zijn vastgesteld naar het waardeniveau van 1 januari De waarde op uw beschikking kan dus hoger zijn dan het huidige niveau! In vergelijking met de vorige waardepeildatum (2010) zijn de waarden over het algemeen echter gedaald. De uiteindelijke waarde is afhankelijk van gerealiseerde verkoopprijzen van enigszins vergelijkbare panden. Maandelijks worden alle verkopen geanalyseerd. Daarbij wordt vooral onderzocht of de verkoop heeft plaatsgevonden op de vrije markt. Gedwongen verkopen, familieverkopen en koopgarant geven over het algemeen immers een lagere verkoopwaarde. De door het Kadaster en NVM gepubliceerde gemiddelde dalings- en of stijgingspercentages geven daarom geen goed beeld van de werkelijke huizenmarkt! Hoge waarde Er wordt over het algemeen gedacht dat de gemeente belang heeft bij een hoge waarde. Dit is echter een misverstand. Een hoge waarde betekent namelijk niet dat de opbrengst OZB hoger wordt. In de praktijk betekent dit dat bij een stijging van de waarden, de tarieven OZB in gelijke mate verlaagd worden. Gemiddeld genomen zal het bedrag van de aanslag OZB dus in geringe mate beinvloed worden door de hoogte van de Woz-waarde. Lage Woz-waarde De Woz-waarde wordt voor steeds meer doelen gebruikt. Zo zijn er verstrekkers van (hypothecaire) leningen die de hoogte van de Woz-waarde als uitgangspunt nemen. Sommige verzekeraars hanteren de Woz-waarde als uitgangspunt voor de brandverzekering. Een te lage Woz-waarde kan dus voor u als huiseigenaar nadelig zijn. Inkomstenbelasting 2011 Binnenkort ontvangt u van de Belastingdienst het verzoek om uw aangifte over het belastingjaar 2011 in te sturen. Daarbij zult u ook de Woz-waarde van uw woning moeten opgeven. Let op! Voor de aangifte over het jaar 2011 moet u de waarde opgeven die vermeld staat op de Woz-beschikking/aanslag OZB die wij u in januari 2011 toegestuurd hebben. Dit is dus niet de waarde van de woz-beschikking die u binnenkort ontvangt. Wij beschikken over goede milieustraten Afvalstoffenheffing De gemeente gebruikt de opbrengsten van de afvalstoffenheffing om de kosten van het inzamelen en verwerken van afval te dekken. Alle hoofdgebruikers van woningen, wooneenheden en woonwagens krijgen een aanslag. Voor deze belasting is geen ontheffing of kwijtschelding mogelijk. Medisch afval Voor medisch afval (zoals incontinentie- of stomamateriaal) kunt u een vrijstelling aanvragen. Deze vrijstelling houdt in dat u jaarlijks voor maximaal zeventien ledigingen van de grijze container belast wordt. Voor de ledigingen daarna betaalt u dus niets. De vrijstelling geldt voor maximaal één grijze container. Ook voor pasjeshouders wordt de aanslag dan op deze wijze aangepast. Een verzoek om vrijstelling stuurt u naar de Afdeling Belastingen, postbus 5, 6970 AA Brummen. Ook kunt u mailen naar Denkt u wel aan een kopie van de nota of recept als bewijsstuk? En heeft u de afgelopen jaren al vrijstelling ontvangen? Dan hoeft u dit niet nogmaals aan te vragen! Gaat u dit jaar verhuizen? Er is voor de OZB geen ontheffing mogelijk. De peildatum van deze heffing is 1 januari van het betreffende kalender- (belasting)jaar. Verkoop van uw onroerende zaak of verhuizing ná deze datum leidt dus niet tot ontheffing/vermindering. Vaak wordt het zakelijk gerechtigde (eigenaars)gedeelte door de notaris verrekend tussen de oude en de nieuwe eigenaar. Voor de Afvalstoffenheffing verandert de opgelegde aanslag alleen als u naar een andere gemeente verhuist. U hoeft uw verhuizing niet aan onze afdeling belastingen door te geven. Via uw nieuwe gemeente krijgen zij uw nieuwe adres door, waarna een afrekening volgt. U krijgt dus automatisch bericht van ons wat de gevolgen voor de opgelegde aanslag zijn.

3 Rioolrechten Deze maand verzendt Vitens Waterbedrijf de afrekening over het verbruiksjaar Daarbij is gelijktijdig de nieuwe voorschotnota voor 2012 in rekening gebracht. Onderdeel van deze nota is de gemeentelijke heffing: rioolrechten. Met de opbrengst van de rioolrechten dekt de gemeente de kosten van aanleg en onderhoud van het rioolstelsel. De wijze van heffing sloot zich tot en met 2010 volledig aan bij het beginsel de vervuiler betaalt : een tarief per m3 verbruikt water. Op deze wijze heeft u direct in de gaten wat een m3 water in totaliteit kost. De afgelopen jaren heeft deze maatregel z n vruchten afgeworpen: het waterverbruik is verminderd. Negatief gevolg is echter dat de afgelopen jaren de 100% kostendekking helaas niet verwezenlijkt is. Dit heeft geresulteerd in een tekort van totaal ,--. Daarom was het in 2011 noodzakelijk om naast een aanzienlijke verhoging van het tarief per m3, een vastrecht per object in te voeren: 42,--. Negatief resultaat van deze aanpassing is dat vooral kleinverbruikers nu relatief gezien zwaarder belast worden. Daarbij moet echter ook gerealiseerd worden dat het rioolstelsel niet alleen belast wordt met het huishoudelijk water, maar ook met bijvoorbeeld regenwater. Dit brengt dus gelijktijdig met zich mee dat iedere burger in gelijke mate gebaat is bij een goed onderhouden rioolstelsel. De gemeente beschikt over een plan gericht op een goed rioolstelsel. Omdat de gemeente Brummen een groot buitengebied heeft en een relatief klein inwoneraantal, zijn de kosten per huishouden of bedrijf relatief hoog. Helaas heeft dit direct gevolg voor de belastingdruk bij onze burgers. Voor 2012 is het vastrecht van 42,-- onveranderd gebleven. Het tarief per m3 verbruikt water is verhoogd van 2,27 naar 2,40. Deze toename van de belastingdruk wordt voor een groot deel veroorzaakt door het feit dat het tekort van de afgelopen jaren gedekt moet worden. Uiteraard worden de kosten en opbrengsten jaarlijks beoordeeld. Zodra de tekorten gedekt zijn en de volledige kostendekking weer gerealiseerd is, zal dit uiteraard gevolgen hebben voor de tariefstelling. Meer weten? Bel, mail of kom langs! Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij het digitale loket op de website Uiteraard staan ook de medewerkers van team Woz/Belastingen voor u klaar. U kunt hen mailen via of bellen met telefoonnummer (0575) Nieuw is dat u via onze website ook op eenvoudige wijze een afspraak kunt maken. Zie hiervoor de link Afspraak maken in het groene kader rechts op de beginpagina van onze site. Betaling van de aanslag(en) Het totaalbedrag van de drie aanslagen wordt gecombineerd op één verzamelnota. De bedragen van de aanslag OZB, afrekening Diftar en voorlopige aanslag Diftar, worden dus verzameld/verrekend tot één totaalbedrag. Worden uw aanslagen via automatische incasso geïnd? Dan wordt per incasso 1/10 gedeelte van het totaalbedrag geïncasseerd worden en dus niet meer in aparte bedragen per heffing. Voorbeeld: Aanslag OZB woning (alleen voor eigenaren van woningen) 200,-- Definitieve aanslag Diftar /- 20,-- ( dus teruggave) Voorlopige aanslag Diftar ,-- Totaalbedrag van de aanslagen 300,-- Betaling via automatische incasso: 10 termijnen van 30,--. Manier van betalen U kunt uw belastingaanslag via een automatische incasso of per acceptgirokaart betalen. Automatische incasso De automatische incasso is verreweg de gemakkelijkste manier van betalen. U machtigt de gemeente het bedrag in tien maandelijkse termijnen van uw rekening af te schrijven. Voordelen van het machtigen zijn dat u nergens naar om hoeft te kijken en niet te laat kunt betalen. Bovendien wordt de betaling over een langere termijn uitgesmeerd. Betaalde u vorig jaar al via een automatische incasso, dan worden de gemeentelijke belastingen ook dit jaar automatisch afgeschreven. Iedere belastingplichtige die nog geen machtiging heeft afgegeven ontvangt binnenkort een zogenoemde stoplichtformulier met een rood-geel-groen kaartje. Onderdeel hiervan is dus de groene machtigingskaart. Deze kan, uiteraard volledig ingevuld en ondertekend, ingezonden worden. Uw aanslag voor 2012 wordt dan alsnog in tien termijnen geïnd. Per acceptgiro U kunt er ook voor kiezen om uw belastingaanslag per acceptgirokaart in maximaal twee termijnen te betalen, dus eind februari en eind maart. Vóór elke vervaldag moet u ten minste de helft van het totaalbedrag betalen. Voor de betaling voegt de gemeente slechts één acceptgirokaart bij uw aanslag(en). Betalingsregeling Als u, door welke reden dan ook, niet in staat bent om (tijdig) te betalen neem dan contact op met de afdeling Financieel Beheer via het telefoonnummer (0575) Zij kunnen, voordat u een aanmaning krijgt, afspraken met u maken over de betaling. Regionale duurzaamheidsdag Stedendriehoek Delen durven doen Op woensdag 8 februari 2012 vindt de Regionale Duurzaamheidsdag plaats in Lochem, in het Staring College. Deze dag wordt georganiseerd door gemeente Lochem en Regio Stedendriehoek waar Brummen deel van uitmaakt. Tijdens het middagprogramma kunt u workshops bijwonen die u in korte tijd veel duurzame informatie en inspiratie bieden. Gastsprekers tijdens het avondprogramma zijn o.a. Jacqueline Cramer (oud-minister en hoogleraar Duurzaamheid) en Ruud Koornstra (succesvolle duurzaamheidsondernemer). Het gehele programma is gratis toegankelijk, maar vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via de website van de gemeente Lochem ( Meer informatie over het programma en de workshops vindt u eveneens op Bekijk daar ook het promotiefilmpje waarin onze burgemeester de burgers uitnodigt om deze regionale duurzaamheidsdag bij te wonen. U komt toch ook naar het Staring College in Lochem?, aldus burgemeester Joosten. Lokale duurzame energiecoöperatie: nieuwe contracten De gemeente Brummen maakt zich op voor een lokale duurzame energie coöperatie. Deze coöperatie heeft als doel om op termijn zelfvoorzienend te zijn. Maar tot die tijd dan? De coöperatie probeert zo veel mogelijk lokale leden te krijgen. Lokaal lid word je door je energie bij de coöperatie af te nemen. De coöperatie gaat voor al deze leden energie inkopen. Dit doet ze door gezamenlijk als coöperatie een contract af te sluiten bij de energieleverancier. Dit levert schaalvoordelen op. Uiteraard is de energie die gekocht wordt door de coöperatie wel groen. Dit betekent dat deze uit hernieuwbare bronnen komt, zoals zon, wind, biomassa en waterkracht. Garantie dat u duurzame energie krijgt voor een goede prijs is er dus. Op termijn wordt dit zelfs energie die ook lokaal opgewekt wordt. Dit bespaart in uw portemonnee. Tijdens de informatiebijeenkomst op dinsdag 7 februari in het gemeentehuis (vanaf uur) wordt er nader ingegaan op de wijze waarop u via deze coöperatievorm aan uw energie komt. Tevens staan we stil bij de betrouwbaarheid van de energielevering. Tot dan! Voor meer informatie of om u als belangstellende voor de energiecoöperatie te melden, zie

4 BrummenseBerichten Algemeen APV en Bijzondere wetten Stookontheffingen -br04 algemeen- Verzonden 20 januari 2012 Waar: Windheuvelstraat 7a te Brummen Periode: 1 maart t/m 31 maart 2012 Waar: Hogenenk 9 te Brummen Periode: 16 maart t/m 16 april 2012 Waar: Rhienderensestraat 16 te Brummen Periode: 25 februari t/m 25 maart 2012 Verzonden 25 januari 2012 Waar: Slatweg 4 te Hall Periode: 15 maart t/m 15 april 2012 Waar: Hallsedijk 6 te Tonden Periode: 1 april t/m 1 mei 2012 Waar: Hallsepad 3 te Brummen Periode: 20 april t/m 20 mei 2012 Waar: Kikvorsenstraat 7 te Hall Periode: 15 maart t/m 15 april 2012 Waar: Dorpsstraat 55 te Hall Periode: 2 april t/m 1 mei 2012 Bij B&W. Raadpleeg de rubriek Bezwaar. : afd. Ruimte, mevr. A. Castanja, tel. (0575) of mevr. G. Boerdam, tel. (0575) Evenementen, snuffelmarkten Activiteit: Vlooienmarkt Locatie: De Bhoele te Eerbeek Wanneer: zondag 25 maart 2011 Verkeer: Händelstraat tussen huisnummer en 118 wordt een parkeerverbod ingesteld Activiteit: carnavalsactiviteiten Locatie: centrum Eerbeek Wanneer: vrijdag 17 februari, zondag 19 februari en dinsdag 21 februari 2012 Verkeer: op zondag afsluiten t Hungeling te Eerbeek en de Molenstraat van t Hungeling tot Derickxkamp van uur tot uur en de Kloosterstraat te Eerbeek tussen de Loenenseweg en de Boerhaavelaan vanaf uur tot uur en instellen parkeerverbod aan de Derickxkamp tot de Grizellstraat Activiteit: sponsorloop wandelen voor water Locatie: Brummen, start en finish muziektent op Marktplein Wanneer: maandag 21 maart 2012 Activiteit: sponsorloop wandelen voor water Locatie: Eerbeek, start en finish Muziektent op t Hungeling Wanneer: maandag 21 maart 2012 Bij de burgemeester. Raadpleeg de rubriek Bezwaar. : mevr. A. Castanja, tel. (0575) of mevr. G. Boerdam, tel. (0575) Standplaatsen Verzonden 20 januari 2012 Activiteit: verkoop van groente en fruit op het O. Nassauplein op vrijdag van 9.00 uur tot uur Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Bij B&W. Raadpleeg de rubriek bezwaar : mevr. A. Castanja, tel. (0575) of mevr. G. Boerdam, tel. (0575) Ontwerpbesluit drank en horecavergunning Verzonden 25 januari 2011 Aanvrager: Korfbalvereniging Turbulas Locatie: kantine Rhienderstein 6 te Brummen Afd. Ruimte (mevr. A. Peters), tel. (0575) Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van maandag 30 januari 2012 ter inzage bij de balie Vergunningen. De zienswijzetermijn van zes weken start 31 januari 2012 en duurt tot en met 12 maart Belanghebbenden kunnen een schriftelijke zienswijze indienen bij B&W. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet u een afspraak te maken met mevrouw Peters van de afdeling Ruimte. Bestemming Ontwerpwijzigingsplan Kom Brummen, Wilhelminastraat 16 B&W maken bekend, gelet op artikel 3.6 jo.artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), dat met ingang van dinsdag 31 januari 2012 het ontwerpwijzigingsplan Kom Brummen, Wilhelminastraat 16 ter inzage ligt. Het betreffende Wijzigingsplan maakt het mogelijk dat de bedrijfsbestemming vervangen wordt voor een woonbestemming voor maximaal één woning. Inzagetermijn Analoog Het ontwerpwijzigingsplan, met bijbehorende stukken, liggen vanaf dinsdag 31 januari 2012 tot en met maandag 12 maart 2012 gedurende een termijn van zes weken, tijdens openingstijden, ter inzage bij de balie Vergunningen. Digitaal Het ontwerpwijzigingsplan is tevens digitaal in te zien op de website: (onder plannen en projecten ) en op de website Zienswijzen Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Brummen, Postbus 5, 6970 AA te Brummen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Grob, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening van de afdeling Ruimte, tel. (0575) of per mail op: Milieu B&W maken bekend dat zij de volgende meldingen Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: - Schoonmans Molen ii bv, Schoonmansmolenweg 3 te Eerbeek Voor: Het uitbreiden van de opslagcapaciteit met circa 2000 m2 - Exploitatiemaatschappij Poelkamp BV, Coldenhovenseweg 74 te Eerbeek Voor: het oprichten en inwerking hebben van een milieustraat, op en overslaan van goederen en afvalstoffen aan de Coldenhovenseweg 74 te Eerbeek - Carservicebrummen, Hazenberg 22 te Brummen Voor: het oprichten en inwerking hebben van een garagebedrijf aan de Hazenberg 22 te Brummen Ontwerpbesluit maatwerkvoorschrift B&W zijn voornemens om met toepassing van artikel 2.20 van het Besluit Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer een maatwerkvoorschrift op te leggen: Locatie: Schoonmansmolenweg 3 te Eerbeek Voor: Het LAr,lt van 40 db(a) overdag, 35 db(a) in de avond en 32 db(a) in de nacht wordt opgelegd op 50 meter van de inrichting. Activiteiten: WM - Inrichting Datum ontvangst melding Activiteitenbesluit: 14 november 2011 Het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, ligt met ingang van 31 januari 2012 voor de duur van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen. De balie Vergunningen is geopend iedere werkdag van uur. Tot en met 12 maart 2012 kan een ieder een schriftelijke zienswijze kenbaar maken bij B&W, Postbus 5, 6970 AA Brummen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met P. Blankman, die bereikbaar is onder telefoonnummer (0575) Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Bij de gemeente Brummen is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door: RGS Slooptechnieken Noordermorssingel AC Rijssen Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Burgers Loubergeweg Eerbeek Periode: 09 januari 10 februari 2012 Verwachte hoeveelheid: ton Aard bouw- en sloopafval: mengpuin Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 25 Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Handhaving (0575)

5 BrummenseBerichten Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen B&W hebben de volgende aanvragen ontvangen: Regulier: Locatie: Wilgenpad 1 Leuvenheim Voor: het nieuw plaatsen van een berging Datum ontvangst: 17 januari 2012 Locatie: Coldenhovenseweg 150 Eerbeek Voor: het kappen van twee beuken Datum ontvangst: 16 januari 2012 Locatie: Rijksweg 4 Empe Voor: het realiseren van een aanbouw ten behoeve van inwoning Datum ontvangst: 16 januari 2012 Locatie: Oude Eerbeekseweg 38 Brummen Voor: het kappen van een beuk Datum ontvangst: 12 januari 2012 Locatie: Apeldoornseweg 11 Eerbeek Voor: het opheffen van het strijdig gebruik Activiteiten: Strijd Gebruik gronden/bouwwerken met RO (art. 2.1 lid 1c) Datum ontvangst: 14 januari 2012 Locatie: Engelenburgerlaan 20 Brummen Voor: het slopen van de garage aan de voorkant en schuurtje aan de achterzijde Activiteiten: Slopen (Bouwverordening en art 2.2 lid 1a Wabo) Datum ontvangst: 12 januari 2012 Verleende reguliere omgevingsvergunningen B&W maken bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend: Locatie: Louise de Colignylaan 7 Eerbeek Voor: het kappen van een grove den Locatie: Zutphensestraat 191 Brummen Voor: het knotten van een wilg Locatie: Eerbeekse Hooilanden 5 Hall Voor: het kappen van een eik ten behoeve van een nieuwe uitweg Locatie: Oranje Nassauplein en Nobelstraat (gedeeltelijk) te Eerbeek Voor: het kappen van zes bomen Locatie: Veldkantweg 27 Eerbeek Voor: het vernieuwen van het dak van de garage Datum verzonden: 23 januari 2012 Locatie: tussen 't Hungeling 2a en 4 te Eerbeek Voor: het slopen van een schuur Activiteiten: Slopen (Bouwverordening en art 2.2 lid 1a Wabo) Datum verzonden: 18 januari 2012 Verleende uitgebreide omgevingsvergunning B&W hebben met toepassing van artikel 3.10 een omgevingsvergunning verleend: Locatie: Voorsterweg 139 Brummen Voor: het reconstrueren van een gemetselde duiker op bestaande funderingen en keermuur Rijksmonumenten (art. 2.1 lid 1f Wabo) (Uitgebreid) Datum verzonden: 13 januari 2012 Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 31 januari 2012 ter inzage bij de balie Vergunningen. De beroepstermijn van zes weken start 1 februari 2012 en duurt tot en met 13 maart Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend, kunnen beroep instellen tegen het genomen besluit. Zie de rubriek Beroep. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. De werking van dit besluit wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Afd. Ruimte (mevr. C. Remde), tel. (0575) Ingetrokken aanvraag voor een omgevingsvergunning B&W maken bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken: Regulier: Locatie: Eerbeekseweg 6 Brummen Voor: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, het kappen van 35 bomen Ontheffing div. verplicht. Flora- en Faunawet 75 lid 3) Rijksmonumenten (art. 2.1 lid 1f Wabo) (Uitgebreid) Afd. Ruimte (mevr. M. Troost-Welling), tel. (0575) Bezwaar Bij B&W. Raadpleeg de rubriek Bezwaar. Openbaar Forum Ruimte/Samenleving/Bestuur/Financien Op donderdag 2 februari 2012 vindt er een gecombineerd forum Ruimte/Samenleving/Bestuur/Financiën plaats. De onderwerpen die op de agenda staan zijn: 1. Opening en vaststelling agenda 2. Presentatie over de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) 3. Vragenronde 4. Ter kennisname stukken: a. Aantrekken geldlening 10 mln b. Verlenging convenant basisbibliotheek Brummen/Voorst voor 1212 c. Uitvoeringsprogramma Integrale Handhaving 2012 d. Ontwerpwijzigingsplan Wilhelminastraat 16 e. Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand) Ingekomen post 6. Maatregelen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) 7. Actualisering Protocol Agressie en Geweld Definitieve aanvraag Regiocontract Sluiting Aanvang: uur Plaats: raadszaal Inzage stukken De stukken van de forumbijeenkomsten kunt u vanaf vrijdag 27 januari 2012 raadplegen via Ook zijn ze vanaf dan verkrijgbaar bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Spreekrecht U kunt het woord voeren tijdens het forum over punten die op de agenda staan. Ook kunt u tijdens het agendapunt Vragenuurtje het woord voeren over een onderwerp dat niet is geagendeerd. U kunt dit melden bij de griffier van de raad via het adres Bezwaar & Beroep Bezwaar Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffen-de besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet tenminste naam en adres van de indiener, datum, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar bevatten. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriften-procedure een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningen-rechter van de rechtbank in Zutphen, postbus 205, 7200 AE Zutphen. Beroep Belanghebbenden kunnen beroep instelling tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het instellen van beroep kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) een beroepschrift in te dienen bij de Sector Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de beroeps-procedure een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE te Zutphen.

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning B&W hebben de volgende aanvragen ontvangen: Regulier: Locatie: Hallsedijk 30 Tonden Voor: het vernieuwen van een bijgebouw Datum ontvangst:

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan: L.R. Beijnenlaan 3 L.R. Beijnenlaan 3 6971LE Brummen

Ontwerpwijzigingsplan: L.R. Beijnenlaan 3 L.R. Beijnenlaan 3 6971LE Brummen Evenementenvergunning Evenementenvergunning Benefietconcert nabij Ooievaarsnest verzenddatum 5 december 2013 locatie: weiland op de hoek Kleine Vosstraat/Buurtweg op vrijdag 13 december 2013 tussen 19.00

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Kapvergunning. Stookontheffing. Speelautomatenvergunning. Drank- en horecavergunning. Omgevingsvergunning

Kapvergunning. Stookontheffing. Speelautomatenvergunning. Drank- en horecavergunning. Omgevingsvergunning Kapvergunning Verleende kapvergunning, Dr. Gunningstraat 15 Datum verzending: 19 februari 2015 Het kappen van een Taxus Verleende kapvergunning, IJsselstraat 9 Datum verzending: 23 februari 2015 Het kappen

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Ingediende aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning. Inlichtingen afdeling Dienstverlening (mevr. M. Troost-Welling), tel. (0575)

Ingediende aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning. Inlichtingen afdeling Dienstverlening (mevr. M. Troost-Welling), tel. (0575) Omgevingsvergunning Ingediende aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning Locatie: Cortenoeverseweg ongenummerd (107) te Brummen Voor: het bouwen van een woonhuis met carport/berging Datum ontvangst:

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012

Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 Aanslag gemeentelijke belastingen 2012 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een groot aantal taken. Dit zijn taken die in het algemeen belang van

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 17 - Week 10. Uitgifte: 3 maart 2015. Officiële publicaties week 10

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 17 - Week 10. Uitgifte: 3 maart 2015. Officiële publicaties week 10 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 17 - Week 10 Uitgifte: 3 maart 2015 Officiële publicaties week 10 Inhoud Actualiteiten... 2 Ingekomen aanvragen en meldingen... 2 Verleende

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Mijn overheid Bezwaar? Bel ons eerst (0578) 699494, op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Voor directe antwoorden op uw vragen over OZB, WOZ, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing of Begrafenisrechten. U heeft persoonlijk

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Druten heeft op 3 maart 2015 de Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 vastgesteld. Op 31 maart 2015 is aanvullend beleidsregel

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland B&W van Brummen maken bekend dat de gemeenteraad op 8 september 2016 heeft besloten om het college

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009);

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009); BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van een overkapping Bremweg 13 te Renesse: Het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit Jan van Renesseweg

Nadere informatie

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Donderdag 25 april 2013, week 17 Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 46-2009 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 26 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Woensdag 14 maart 2012

Woensdag 14 maart 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht, gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 29 mei 2015 : Gemeente Woensdrecht Postbus AA HOOGERHEIDE OMGEVINGSVERGUNNING nr. Z-HZ-WABO-2015-0295 als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder d van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikel 2:11 APV Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

Nadere informatie

Met het verlenen van de vergunning wordt de bouw van een woning op genoemd perceel mogelijk gemaakt.

Met het verlenen van de vergunning wordt de bouw van een woning op genoemd perceel mogelijk gemaakt. Publicatietekst Omgevingsvergunning Groningerstraat 27a Midlaren Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij besluit van 15 juli 2014 omgevingsvergunning is verleend voor het perceel Groningerstraat

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de gemeenteraad van Sluis maakt bekend dat er op

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de gemeenteraad van Sluis maakt bekend dat er op OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 39 2017 Buitengewone openbare raadsvergadering (Afscheid burgemeester dhr. Peter Cammaert) De voorzitter van de gemeenteraad van Sluis maakt bekend dat er op woensdag 4 oktober

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen Tijdelijke verkeersmaatregelen Centrum Emmastraat voor Brazilië op 21 april 2013 - afsluiting van de gehele Emmastraat van 20 april om 9.00 uur tot en met 21 april 2013 21.00 uur Viering Koninginnedag

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578

OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 OMGEVINGSVERGUNNING (Nummer: W12/003578 Aanvraag Op 30 maart 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een woning (vervangende bouw), kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten

WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten Belastingen WOZ-beschikking en gemeentelijke belastingen( 1 )* er geen rechten In deze toelichting staat belangrijke informatie over de WOZ-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen. De WOZ-beschikking

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 21 2008 OPENBARE KENNISGEVINGEN Raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op woensdag 21 mei

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 31-2017 Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Marconistraat 11 in Heerhugowaard Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 14 juli 2017 een kennisgeving

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 29 2008 Voornemen vrijstelling wet RO Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voornemens

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Verleend De burgemeester van Venray heeft vergunning verleend op: - 29 april 2016 voor het houden van Motorcrossweekend Wanssum d.d. 21-05-2016 en 22-05- 2016 Motorcrossweekend op

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeente Nuth

Bekendmakingen gemeente Nuth Officiële bekendmakingen Week 21 / 22 Aantal pagina s: 4 Gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.nuth.nl (inclusief de bijbehorende bezwaar en/of beroepsmogelijkheden). U vindt

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning).

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). Standplaatsvergunning Verleend Het college van burgemeester

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Evenementenvergunning. Omgevingsvergunning. Omgevingsvergunning. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen

Omgevingsvergunning. Evenementenvergunning. Omgevingsvergunning. Omgevingsvergunning. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen Locatie: Zutphensestraat 199 Brummen Voor: het realiseren van een pannekoekenhuis Datum ontvangst: 17 juli 2013 Schuttersfeest op de Vogelweide Locatie: aan de Bronckhorsterweg in Brummen Datum:26 augustus

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 19 Uitgifte: 22 maart 2016 Officiële publicaties week 12 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen... 2

Nadere informatie

H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello.

H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello. Aanvrager: Betreft: H. Schoneveld, Meermuidenseweg 7, 7391 TD Twello. het plaatsen van een overkapping op de locatie Meermuidenseweg 7 in Twello. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer Z-HZ_WABO-2013-277.

Nadere informatie

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012

14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2012 14450_Aanslag_Gem_heffingen_2012:Opmaak 1 07-02-2012 08:42 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5 Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 51 Uitgifte: 21 juli 2016 Officiële publicaties week 29 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Gevonden en verloren voorwerpen...

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - St. Antoniusstraat 117-119, Venray het splitsen van een woning (nr. 2016-0229, ontvangstdatum 29/09) - Grutto 27 en 35, Venray het oprichten van twee vrijstaande

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 17 2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om een algemene gehandicaptenparkeerplaats te reserveren

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 6 2017 Onherroepelijk wijzigingsplan 'Galgenstraat 1 Sint Kruis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad terras aan Breestraat 18 van 23 t/m 25 mei 2015 tijdens de Pinksterkermis in Sint Anthonis (verzonden 22 april 2015) 2. Gemeente Sint Anthonis (evenementenvergunning) - het verlenen van een vergunning

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Vaststelling uitwerkingsplan Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen. Timmer en Timmer Belastingadviesburo t.a.v. Dhr. G. Timmer Zuiderzeestraatweg 125 3849 AC HIERDEN DATUM: ONS KENMERK: UW BRIEF VAN: UW KENMERK: ONDERWERP: 17 december 2012 W2012-0409 / I12.2769 Aanvraag

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken INHOUD: Verleende vergunningen drank- en horecawet blz 1 Verleende evenementenvergunningen blz 2 Verleende omgevingsvergunningen blz 3 Verleende vergunning voedselinzameling blz 3 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling REO. Gemeenteblad Bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente d.d. 27 februari 2013. Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Ruimtelijke plannen

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 21-2010 Woningwet Aanvragen bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: Breskens het plaatsen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders, Mevrouw D. de Kock Mutsestraat 6 4641 SJ OSSENDRECHT Uw brief -- Ons kenmerk Z-HZ-WABO-2013-0504/PZ3 Nadere informatie Servicelijn 14 0164, servicelijn@woensdrecht.nl Onderwerp bij Mutsestraat 6 Datum

Nadere informatie

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk

Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Bestemmingsplan Definitieve besluiten voor het project IJsselsprong Fietspad Oude Bandijk Achtergrond Ten gevolge van de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 heeft de regering in 2006 besloten dat de hoogwaterveiligheid

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 22 in Oud-Beijerland

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 22 in Oud-Beijerland De heer L.M. Koole 1e Kruisweg 22 3262 LL Oud-Beijerland uw brief van/kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Oud-Beijerland 9 oktober 2014 Z-14.16561 onderwerp afdeling doorkiesnummer omgevingsvergunning uitgebreide

Nadere informatie

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.

GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen. GemeenteThuis Adres Postbus 5, 6970 AA Brummen Tel. (0575) 56 82 33 Fax. (0575) 56 82 88 e-mail: Gemeente@brummen.nl website: www.brummen.nl Openingstijden Gemeentehuis Brummen Engelenburgerlaan 31 - maandag

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde

Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Zeewolde In de gemeente Zeewolde worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor uw omgeving. Daarom is het

Nadere informatie