Gebruiksaanwijzing. (nl) tiptel Ergophone 6170/6171. tiptel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. (nl) tiptel Ergophone 6170/6171. tiptel"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing (nl) tiptel Ergophone 6170/6171 tiptel

2 Belangrijke aanwijzingen Deze telefoon is standaard ingesteld op eenvoudige modus. In deze instelling beschikt u alleen over de functies die het vaakst worden gebruikt. Daarom worden in deze handleiding voornamelijk deze functies beschreven. Via de menuoptie "Gebruiker modus" in het menu "Instellingen" kunt u de telefoon overschakelen van "Eenvoudige modus" naar "Uitgebreide modus". U beschikt dan over extra functies. Opmerking: Als u in de instelling " Uitgebreide modus " instellingen van de telefoon wijzigt, blijven deze wijzigingen behouden als u vervolgens weer overschakelt naar " Eenvoudige modus ". In de fabrieksinstellingen van het toestel zijn alle in deze handleiding beschreven menu punten van het menu zichtbaar. Via het menu punt "Actieve functies" in het menu "Instellingen" kunt u menu punten in het menu die u niet wilt gebruiken, verbergen en de volgorde van de menu punten eventueel wijzigen. Om veiligheidsredenen wordt de batterij uitgeschakeld voordat deze volledig leeg is. Wanneer u de telefoon langere tijd niet hebt gebruikt, moet u ongeveer 10 minuten wachten na het aansluiten van de lader voordat u het toestel kunt inschakelen.

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Belangrijke aanwijzingen... 1 Inhoudsopgave... 3 Veiligheidsadviezen... 7 Eerste ingebruikname... 9 Inhoud van de verpakking controleren... 9 SIM-kaart, Micro-SD-geheugenkaart en batterij installeren.. 9 De telefoon inschakelen Datum en tijd instellen De batterij opladen Bedieningselementen van de telefoon Bedieningselementen aan de voorkant Bedieningselementen aan de achterkant Bedieningselementen aan de linkerkant Bedieningselementen aan de rechterkant Bedieningselementen aan de onderkant Symbolen in het display Algemene informatie over de bediening Individuele instelling Bediening volgens uw wensen Belsignaal volgens uw wensen Uitgaand bellen volgens uw wensen Telefoneren Gesprekken aannemen Gesprekken weigeren Kiezen met kies voorbereiding Kiezen met nummerherhaling Kiezen met snelkiezen Kiezen vanuit contacten Kiezen met Foto-contacten Functies tijdens een telefoongesprek

4 Inhoudsopgave Contacten Opties Kiezen SMS versturen Contact toevoegen Wijzig Wissen Overige opties Favoriete contacten Berichten (SMS) Ontvangen berichten bekijken Berichten verzenden Bericht schrijven Overige berichtopties Profiel stil Oproeplijsten Gemiste oproepen weergeven Camera Afbeeldingen Geheugen Beeldgrootte Foto's overzetten naar de computer FM-Radio Opties bij het gebruik van de radio Zenderlijst Automatisch zoeken Overige opties Spraakopname Spraakopname opties Start opname Lijst Instellingen Overige opties

5 Inhoudsopgave Wekker Rekenmachine Taken Diensten Bluetooth Instellingen Telefooninstellingen Datum en tijd Toon instellingen Volume Meldingstype Taal Overige telefooninstellingen Gebruikermodus Veiligheidsinstellingen Overige instellingen Oproepinstellingen Actieve functies Wijzig menu volgorde Netwerkinstellingen Instellingen voor SOS oproep Verbindingen Fabrieksinstelling Aansluiting op de computer SOS oproep Test van SOS oproepfunctie Configuratie van de SOS oproep SOS-toets aan/uit SOS nummers De SOS oproep afbreken Belangrijke opmerkingen over de SOS oproepfuncties

6 Inhoudsopgave Bijlage Garantie Verklaring van overeenstemming Afvalverwerking

7 Veiligheidsadviezen Veiligheidsadviezen Gebruik de telefoon alleen op plaatsen waar dit is toegestaan. Doorgaans is het gebruik van mobiele telefoons verboden in ziekenhuizen, in vliegtuigen en bij tankstations. Open het toestel niet zelf en doe geen eigen reparatiepogingen. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd. Stel de telefoon niet bloot aan rook, chemicaliën, vocht, stof of overmatige hitte (direct zonlicht). Houd de telefoon en accessoires buiten bereik van kinderen. De luidspreker van deze telefoon kan op een zeer hoog volume worden ingesteld. Test het ingestelde volume vóór het gebruik om gehoorbeschadiging te vermijden. Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Gebruik de telefoon in het verkeer uitsluitend via een goedgekeurde handenvrij installatie. Houdt u bij het gebruik van mobiele telefoons aan de wettelijke voorschriften die in uw desbetreffende land gelden. Houd eventueel een afstand van 20 cm aan tussen de telefoon en een geïmplanteerde pacemaker. De telefoon moet onmiddellijk worden uitgeschakeld bij (een vermoeden van) storing. Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter en geen andere voedingsadapter. Gebruik uitsluitend originele accessoires en batterij's. De telefoon is niet waterdicht. Vermijd contact met vloeistoffen. Vertrouw voor de zekerheid in noodsituaties niet uitsluitend op de functie voor SOS oproep van de mobiele telefoon. Om technische redenen kan het tot stand komen van een verbinding bij een SOS oproep niet altijd worden gegarandeerd. 7

8 Veiligheidsadviezen De verwijdering van het toestel en de batterij moet volgens de voorschriften plaatsvinden. Het afvalverwerkingsbedrijf van uw gemeente biedt hiertoe afval inzamelpunten voor elektronisch afval en batterijen aan. Gooi het toestel en de batterij niet weg met het huisvuil en gooi deze niet in het vuur. Onderdelen van de verpakking dienen in overeenstemming met de lokale voorschriften te worden afgevoerd. 8

9 Eerste ingebruikname Eerste ingebruikname Inhoud van de verpakking controleren Inhoud van de verpakking: Mobiele telefoon tiptel Ergophone 6170/6171 Voedingsadapter Oplaadstandaard Li-ion batterij 3,7 V/1000 mah Gebruiksaanwijzing SIM-kaart, Micro-SD-geheugenkaart en batterij installeren Vóór de eerste ingebruikname moeten de SIM-kaart, de batterij en eventueel een Micro-SD-geheugenkaart worden geïnstalleerd. De SIM-kaart en Micro-SD-geheugenkaart worden niet meegeleverd met het toestel. De SIM-kaart ontvangt u van uw provider. U hebt een Micro-SD-geheugenkaart nodig als u multimediaberichten (MMS) wilt verzenden, foto's wilt opslaan van de ingebouwde camera en spraakopname wilt opnemen met de ingebouwde spraakopname. De tiptel Ergophone 6170/6171 ondersteunt Micro SDgeheugenkaarten tot 8 GB, die in accessoire- en elektronicawinkels verkrijgbaar zijn. Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 Afbeelding 4 9

10 Eerste ingebruikname Voor het plaatsen van de SIM-kaart, eventueel een Micro-SDgeheugenkaart en de batterij moet het klepje van de behuizing aan de achterkant van het toestel worden verwijderd. Druk op het klepje van de behuizing en schuif dit daarbij naar beneden totdat u het kunt verwijderen (afbeelding 1). Plaats de SIM-kaart voorzichtig in de houder. De SIM-kaart wordt met de contactpunten omlaag (naar de printplaat) en met de uitsparing in de richting van de SOS-toets onder het metalen plaatje geschoven (afbeelding 2). Als u een Micro-SD-geheugenkaart wilt plaatsen, schuift u de metalen beveiliging in de richting van de schakelaar voor de toetsvergrendeling van het toestel en klapt u deze vervolgens naar boven (afbeelding 3). Nadat u de kaart hebt geplaatst en de metalen houder hebt gesloten, wordt de metalen beveiliging in de richting van de FM-radio schakelaar van het toestel geschoven, zodat deze de kaart vastzet. Ga hierbij voorzichtig te werk. Als de metalen beveiliging niet gemakkelijk dicht kan, is de kaart meestal niet correct geplaatst. Daarna wordt de batterij geplaatst. Dit is maar op 1 manier mogelijk door de uitsparingen (afbeelding 4). Plaats vervolgens het klepje van de behuizing terug en schuif dit in de richting van de SOS-toets totdat het vast klikt. De telefoon inschakelen Om de telefoon in te schakelen, drukt u gedurende ca. 3 seconden op de rode verbreektoets. Daarna wordt u (als dit op de SIM-kaart is geactiveerd) om de pincode van uw SIM-kaart gevraagd. Voer uw pincode in met behulp van de toetsen en druk vervolgens op de linker displaytoets (aanduiding OK). 10

11 Eerste ingebruikname Opmerking: In "Instellingen" "Beveiligheidsinstellingen" kunt u de pincode van de SIM-kaart wijzigen en de vraag naar de pincode in- en uitschakelen. Datum en tijd instellen Nadat de telefoon voor het eerst is ingeschakeld (en nadat de batterij voor langere tijd is verwijderd), neemt de telefoon automatisch de datum en tijd over van het netwerk van de provider. Als uw provider deze functionaliteit niet ondersteunt, moeten datum en tijd handmatig worden ingesteld. Druk hiertoe op de linker displaytoets onder de aanduiding "Menu" en daarna meerdere keren op de toets "Pijl omlaag" tot in het display"instellingen" wordt weergegeven. Druk vervolgens driemaal op de toets onder de aanduiding "OK" om achtereenvolgens "Instellingen", "Telefooninstellingen" en "Tijd en datum" te selecteren. Kies achtereenvolgens "Tijd instellen" en "Datum instellen" en geef de huidige tijd en de huidige datum in via de toetsen. U kunt de instellingen sluiten door meerdere keren op de (rechter display) toets onder de aanduiding "Vorige" te drukken of door eenmaal op de rode verbreektoets te drukken. In het display worden vervolgens de juiste tijd en datum weergegeven. De batterij opladen Uw telefoon wordt geleverd met een oplaadstandaard en een bijbehorende voedingsadapter. Steek de kleine stekker van de voedingsadapter in de aansluiting aan de achterkant van de oplaadstandaard en steek vervolgens de voedingsadapter in het stopcontact. 11

12 Eerste ingebruikname Opmerking: De stekker van de adapter en de oplaadstandaard bevatten stickers met pijlen. Beide pijlen moeten met elkaar overeenstemmen wanneer de stekker in de oplaadstandaard wordt geplaatst. Als u de stekker niet gemakkelijk in de aansluiting kunt plaatsen, controleert u de richting. Vermijd het uitoefenen van te grote druk. Plaats de telefoon in de oplaadstandaard. De batterij wordt opgeladen. Opmerking: In plaats van te worden opgeladen via de oplaadstandaard, kan de stekker van de voedingsadapter ook rechtstreeks op de aansluiting aan de onderkant van de telefoon worden aangesloten. De batterij kan ook met USB-kabel via de USB-aansluiting van een computer worden opgeladen.. De pijl op de stekker moet in beide gevallen naar de voorkant van de telefoon (de toetsen) wijzen. Laad de batterij vóór de eerste ingebruikname volledig op. Om de batterij te sparen kunt u de telefoon het beste alleen opladen als de batterij bijna leeg is. Na verloop van tijd laten kunnen de prestaties van de batterij verminderen. Als u na enige tijd merkt dat de telefoon duidelijk vaker moet worden opgeladen, vervangt u de batterij. Om veiligheidsredenen wordt de batterij uitgeschakeld voordat deze volledig leeg is. Wanneer u de telefoon langere tijd niet hebt gebruikt, moet u ongeveer 10 minuten wachten na het aansluiten van de lader voordat u de telefoon inschakeld. 12

13 Bedieningselementen van de telefoon Bedieningselementen van de telefoon De telefoon heeft aan de voor- en achterkant, maar ook aan de linker-, rechter-, onder- en bovenkant bedieningselementen. Bedieningselementen aan de voorkant Pijl omhoog en omlaag 2 Displaytoetsen Bladeren door de menupunten. Openen van de camera functie (toets omhoog) en openen van de SMS-berichten functie (toets omlaag) in ruststand. Selecteren van de functies die onderaan links en rechts in het display worden weergegeven (afhankelijk van de status van de telefoon). 8 13

14 Bedieningselementen van de telefoon 3 Kiestoets Kiezen na het invoeren van een nummer. Aannemen van oproepen tijdens het signaleren. Openen van de nummerherhaling lijst in ruststand. 4 Verbreek breektoets Beëindigen van gesprekken. Weigeren van oproepen tijdens het signaleren. In- en uitschakelen door de toets in te drukken en ingedrukt te houden. 5 Bellen van Voic van de provider door de toets in te drukken en ingedrukt te houden. 6 Inschakelen van het profiel Stil door de toets in te drukken en ingedrukt te houden. Invoeren van het plusteken (+) door tweemaal op de toets te drukken. Invoeren van speciale tekens in tekstinvoer. 7 Omschakelen van de invoermethode in tekstinvoer. 8 Invoeren van spaties in tekstinvoer. Bedieningselementen aan de achterkant Hier bevinden zich de SOS-toets, de camera en de luidspreker. Als de SOS-toets gedurende ca. 2 seconden wordt ingedrukt, wordt de SOS oproep geactiveerd. Een beschrijving van deze functie vindt u in het hoofdstuk "SOS oproep". 14

15 Bedieningselementen van de telefoon Bedieningselementen aan de linkerkant Aan de linkerkant bevinden zich twee toetsen. Bovenaan bevindt zich toetsen met de aanduidingen + en. Met deze toetsen kunt u tijdens een gesprek het volume aanpassen. Bovendien wordt hiermee het volume van de ingebouwde FM-radio en spraakopnamen geregeld. Onderaan bevindt zich een schakelaar voor het in- en uitschakelen van de ingebouwde FM-radio. Bedieningselementen aan de rechterkant Bovenaan bevindt zich de schakelaar voor het in- en uitschakelen van de ingebouwde zaklamp. De LED van de zaklamp bevindt zich aan de bovenkant van de telefoon. Daaronder bevindt zich de schakelaar voor het in- en uitschakelen van de toetsvergrendeling. Als de toetsvergrendeling is ingeschakeld, wordt de ongewilde bedienen van toetsen en dus het activeren van functies, zoals het kiezen van een nummer, verhinderd. Bedieningselementen aan de onderkant Aan de onderkant bevinden zich links en rechts de contactpunten voor de oplaadstandaard. Daartussen bevinden zich de aansluitingen voor de headset, de micro-usb-aansluiting en de microfoon. 15

16 Symbolen in het display Symbolen in het display In het display worden aan de linkerkant de signaalsterkte van het netwerk weergegeven en aan de rechterkant het laadsymbool van de batterij. Daarnaast kunnen hier symbolen voor nieuwe SMS-berichten, gemiste oproepen, ingeschakeld profiel Stil of alarm en aangesloten headset worden weergegeven. Weergave Beschrijving Geeft de signaalsterkte van het netwerk weer. Laadstatus van de batterij. Nieuw ongelezen SMS-berichten. Gemiste oproepen. Toetsenblokkade actief. Profiel stil ingeschakeld / uitgeschakeld. Alarm ingeschakeld. Headset aangesloten. Bluetooth ingeschakeld. Roaming actief. SOS functie actief. 16

17 Algemene informatie over de bediening Algemene informatie over de bediening De linker- en rechter displaytoets hebben verschillende functies, afhankelijk van de status van het toestel. De op dat moment beschikbare functie voor de toetsen wordt boven de toetsen in het display weergegeven. De rechter displaytoets wordt meestal gebruikt om functies te annuleren of één stap terug te gaan en de linker displaytoets om functies te bevestigen of het menu te openen. In ruststand dient de linker displaytoets voor het oproepen van het menu en de rechter displaytoets voor het oproepen van contacten. De toetsen en worden gebruikt voor het selecteren van opties in het menu. De rode verbreektoets dient voor het beëindigen van een gesprek, het weigeren van een oproep en (door lang indrukken) voor het in- en uitschakelen van het toestel. Binnen de menu's kunnen instellingen worden geannuleerd met deze toets. De groene kiestoets dient voor het kiezen van een telefoonnummer na het invoeren van een telefoonnummer of voor het selecteren van een contact. Als u op deze toets drukt terwijl de telefoon in ruststand staat, wordt de lijst met laatst gebruikte telefoonnummers geopend. Door de toets uitschakelen. lang ingedrukt te houden, kunt u profiel Stil in- en Met de toets kunt u tijdens de invoer van tekst, zoals een SMS of een naam in de lijst met contacten, overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters. 17

18 Individuele instelling Individuele instelling Een ergonomische telefoon moet gebruiksvriendelijk zijn en de communicatie makkelijker maken. Tegelijk moet deze ook voldoen aan uw individuele behoeften. De tiptel Ergophone 6170/6171 is een telefoon die u volledig aan uw wensen kunt aanpassen. Opmerking: Sommige van deze functies kunt u alleen in de gebruikers modus " Uitgebreide modus" instellen, maar zijn vervolgens ook in de gebruikers modus " Eenvoudige modus" te beschikking. Bediening volgens uw wensen Bent u een gebruiker en zoekt u een gsm waarmee u "gewoon" snel en gemakkelijk kunt telefoneren of bent u een gebruiker die een telefoon zoekt met heel veel functies? Stel dit dan in op uw tiptel Ergophone 6170/6171 onder Instellingen Gebruiker modus. In de instelling "Eenvoudige modus" beschikt u in de instellingen en bij uw gebruik van de gsm alleen over die functies die gewoonlijk het meest worden gebruikt. In de instelling "Uitgebreide modus" hebt u toegang tot alle functies van het toestel. Als Eenvoudige modus kunt u bijvoorbeeld tekstberichten (SMS) lezen en schrijven. Als Uitgebreide modus kunt u ook sjablonen gebruiken, ontwerpen invoeren en multimediaberichten (MMS) maken. Gebruikt u niet alle functies van de telefoon en wilt u de niet-gebruikte functies ook niet weergeven? Stel dit dan in op uw tiptel Ergophone 6170/6171 onder Instellingen Actieve functies en geef op welke functies de telefoon moet weergeven in het menu en welke niet. 18

19 Individuele instelling Wilt u snel toegang krijgen tot meest gebruikte functies? Stel dit dan in op uw tiptel Ergophone 6170/6171 onder Instellingen Wijzigen menu volgorde en geef op in welke volgorde de functies moeten worden weergegeven. Belsignaal volgens uw wensen Heeft uw een favoriete melodie die u graag als belsignaal voor uw gsm wilt gebruiken? Plaats dan een Micro-SD-geheugenkaart met de melodie in de gsm en stel deze vervolgens in op uw tiptel Ergophone 6170/6171 onder Instellingen Telefooninstellingen Tooninstellingen Belsignaal Galerij openen, zodat deze melodie wordt weergegeven. Wilt u niet alleen horen dat u wordt gebeld, maar wilt u ook weten wie u belt? Sla uw contacten op in het telefoongeheugen en selecteer in de contactgegevens via Belsignaal van de beller een individuele beltoon voor deze gesprekspartner. Of neem een tekst op met de ingebouwde spraakopname, bijvoorbeeld "Kris belt", en selecteer deze vervolgens als Belsignaal van beller. U kunt goed telefoonnummers onthouden en u wilt dat uw gsm vóór het signaleren het telefoonnummer van de beller uitspreekt? Stel dit dan in op uw tiptel Ergophone 6170/6171 onder Instellingen Telefooninstellingen Tooninstellingen Sprekende nummerweergave en geef aan dat de telefoon het telefoonnummer moet uitspreken. 19

20 Individuele instelling Uitgaand bellen volgens uw wensen Wilt u dat uw gsm de ingevoerde cijfers uit spreekt als controle bij het invoeren van telefoonnummers? Stel dit dan in op uw tiptel Ergophone 6170/6171 onder Instellingen Telefooninstellingen Tooninstellingen Toetsen en geef aan dat de "Sprekende toetsen" geactiveerd moeten worden. U hebt enkele gesprekspartners die u zeer vaak belt? Stel op uw tiptel Ergophone 6170/6171 onder Contacten Opties Favoriete contacten in wie deze gesprekspartners zijn en deze contacten zullen door uw gsm altijd aan het begin van de lijst met contacten worden weergegeven. 20

21 Telefoneren Telefoneren Gesprekken aannemen Bij een inkomende oproep signaleerd de telefoon (indien het profiel "stil" niet is geactiveerd), en de telefoon trilt (indien in het profiel "standaard" de trilfunctie is ingeschakeld). Op de display wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven. Als de beller met zijn oproepnummer in het telefoonboek is opgeslagen, dan verschijnt in plaats van het telefoonnummer de naam van de beller. Het aannemen van het gesprek vindt plaats door op de groene kiestoets te drukken. Gesprekken weigeren Druk bij een inkomende oproep op de rode verbreektoets om de oproep te weigeren. De beller hoort de bezettoon of voic . Behalve op de rode verbreektoets, kunt u ook tweemaal op de rechter displaytoets drukken. Kiezen met kies voorbereiding Met kies voorbereiding voert u met de cijfertoetsen het gewenste telefoonnummer in en drukt u vervolgens op de groene kiestoets. Het gesprek met de gewenste telefoonnummer wordt tot stand gebracht. Opmerking: Let erop dat u bij mobiel bellen altijd een netnummer moet kiezen. Via het menu "Instellingen" "Telefooninstellingen" "Tooninstellingen" "Toetsen" "Sprekende toetsen" kunt u instellen dat de telefoon bij het kiezen elk ingevoerd cijfer uitspreekt. 21

22 Telefoneren Kiezen met nummerherhaling Druk, terwijl de telefoon in ruststand staat, zonder eerst een telefoonnummer in te voeren op de groene kiestoets om de oproeplijst te openen. Hierin worden de telefoonnummers weergegeven die u als laatste hebt gekozen, die u heef gemist of die u heeft aangenomen. Met de toetsen en kunt u binnen de oproeplijst naar boven en beneden bladeren. Als u opnieuw op de groene kiestoets drukt, wordt het zo geselecteerde telefoonnummer gekozen. Kiezen met snelkiezen De telefoon beschikt over snelkiestoetsen waar vaak gekozen telefoonnummers kunnen worden opgeslagen. Deze snelkiestoetsen worden, als de telefoon in ruststand staat, opgeroepen door gedurende ca. 2 seconden op de cijfers - te drukken. Het opgeslagen telefoonnummer wordt dan automatisch gekozen. Als u de toets gekozen. lang ingedrukt houdt, wordt het voic nummer Opmerking: Als u de snelkiestoetsen wilt gebruiken, moet u deze vooraf inschakelen en instellen in "Instellingen" "Oproepinstellingen" "Snelkiezen". De instelling is alleen mogelijk in de gebruikersmodus "Uitgebreide modus". Er wordt automatisch om het telefoonnummer van de voic gevraagd als u de toets lang ingedrukt houdt en dit telefoonnummer nog niet is opgeslagen. 22

23 Telefoneren Kiezen vanuit contacten Druk, terwijl de telefoon in ruststand staat, op de rechter displaytoets ( "Namen" ) om de contacten op te roepen en de eerste vermelding weer te geven. Met de pijltoetsen en kunt u naar boven en beneden bladeren. Als een van de cijfertoetsen meerdere keren kort na elkaar wordt ingedrukt, wordt de eerste vermelding die met de betreffende letter begint, weergegeven. Als u bijvoorbeeld de eerste vermelding die met "L" begint wilt weergeven, moet u driemaal kort na elkaar op de toets drukken. drukt, wordt het geselecteerde tele- Als u op de groene kiestoets foonnummer direct gekozen. Kiezen met Foto-contacten Contacten, die worden gedefinieerd als de belangrijkste contacten kunnen direct door te drukken op de knop worden opgeroepen. De opgeslagen foto s van deze contacten worden weergegeven in het scherm. De selectie wordt gemaakt door op de groene kiestoets. Functies tijdens een telefoongesprek Tijdens een gesprek kunt u met de rechter displaytoets overschakelen tussen gebruik van de hoorn en handenvrij bellen. Op de linker displaytoets kunt u het opties kiezen met de functie "Spraakopname" (opnemen van het gesprek met de ingebouwde spraakopname) en "Mute" (uitschakelen van de microfoon). In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" kunt u bovendien de optie "DTMF" (in- en uitschakelen van DTMF tonen verzenden bij het indrukken van toetsen) selecteren. 23

24 Contacten Contacten Een contact bestaat uit een naam en minstens één bijbehorend telefoonnummer en vormt uw telefoonboek voor het bellen van telefoonnummers en het verzenden van SMS-berichten. U kunt de contacten oproepen door op de rechter displaytoets te drukken terwijl de telefoon in ruststand staat. De contacten worden dan direct geopend. U kunt de contacten ook oproepen via het menu onder "Contacten". Alle opgeslagen contacten worden weergegeven en het eerste contact wordt automatisch geselecteerd. Met de toetsen en kunt u bladeren in de lijst met contacten. Druk (eventueel meerdere keren kort na elkaar) op een cijfertoets om in de lijst met contacten het contact te selecteren van wie de naam met de bijbehorende letter begint. Kies bijvoorbeeld eenmaal om het eerste contact van wie de naam met de letter "M" begint, te selecteren. Kies driemaal kort na elkaar het cijfer om het eerste contact van wie de naam met de letter "O" begint, te selecteren. Als u op de groene kiestoets contact gekozen. drukt, wordt het geselecteerde Als u meerdere telefoonnummers hebt opgeslagen voor één contact, kunt u ook hier het gewenste telefoonnummer selecteren. Opties Druk in de lijst met contacten op de linker displaytoets opties te openen. om de 24

25 Contacten Kiezen Met "Kiezen" wordt het telefoonnummer van het contact gekozen. In plaats van deze optie te gebruiken, kunt u bij een geselecteerd contact ook simpelweg op de groene kiestoets drukken. SMS versturen Kies "SMS versturen" in de opties om een SMS bericht naar het contact te sturen. Contact toevoegen Via "Contact toevoegen" kunt u een nieuwe contacten invoeren. Er wordt gevraagt waarin u kunt bepalen of het contact op de SIM-kaart of op de telefoon moet worden opgeslagen. Bij contacten op de SIM-kaart kunt u selecteren uit "Naam" en "Nummer" voor de invoer. Voor contacten die op de telefoon zijn opgeslagen, kunt u maximaal drie telefoonnummers invoeren. U kunt bovendien een belsignaal toewijzen aan contacten die op de telefoon zijn opgeslagen. Kies eerst "Naam" en druk vervolgens op de linker displaytoets "Wijzigen". Voer daarna met de cijfertoetsen de naam van in. Als u op een cijfertoets drukt, wordt de eerste daarop afgebeelde letter gekozen. Door meerdere keren kort na elkaar te drukken, worden de overige letters geselecteerd. U kunt een spatie invoeren door op te drukken. Met de toets schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters, alleen hoofdletter aan het begin van een woord of cijferinvoer. Druk op de toets om een lijst met speciale tekens weer te geven. Als het invoeren van de naam is voltooid, drukt u op de linker displaytoets en kiest u vervolgens de optie "Gereed". 25

26 Contacten Kies daarna met de toets voor de optie "Telefoonnummer" en druk op de linker displaytoets. Voer het telefoonnummer in met de cijfertoetsen. Voer de telefoonnummers steeds in de internationale notatie, dus met landcode, in om ervoor te zorgen dat het kiezen van de vermeldingen ook naar behoren werkt als u zich met de telefoon in een buitenlands netwerk bevindt. Het telefoonnummer wordt dan ingevoerd als , met +31 als landcode voor Nederland, gevolgd door het netnummer zonder beginnul. Druk tweemaal kort op de toets om het +-teken in te voeren. Nadat u de telefoonnummers hebt ingevoerd, bevestigt u opnieuw met de linker displaytoets en kiest u de optie "Gereed". Als de naam en het telefoonnummer zijn ingevoerd, drukt u op de rechter displaytoets "Gereed" en bevestigt u het opslaan van de nieuwe vermelding. Als het contact in het telefoongeheugen wordt opgeslagen, kunt u in plaats van één telefoonnummer maximaal drie telefoonnummers kiezen. Op die manier kunt u voor één contact bijvoorbeeld het thuistelefoonnummer, het Werk telefoonnummer en het mobiele telefoonnummer opslaan. Via "Belsignaal" kunt u in plaats van de standaardbelsignaal een andere belsignaal kiezen voor uw gesprekspartner. Via "Foto van oproeper " kunt u een foto selecteren, die bij inkomende en uitgaande gesprekken in het display. De foto's moeten voor dit doel in JPG formaat met een grootte van 160x128 pixels en max. 10 KB bestandsgrootte wordt opgeslagen. De geselecteerde belfoto kan ook voor de "foto-contacten voor snelkiezen" wordt gebruikt (beschikbaar via de knop in de ruststand). Tip: Deze foto kan ook met de geïntrigeerde camera worden genomen. Stel hiervoor bij cameraopties het formaat in op: 160x

27 Contacten Tip: U kunt ook een opgenomen spraakopname als belsignaal instellen, bijvoorbeeld "Kris belt". Deze spraakopname kan met de in de telefoon ingebouwde spraakopname spraakopname worden opgenomen. Wijzig Hiermee worden de instellingen van het geselecteerde contact gewijzigd. Wissen Hiermee wordt het geselecteerde contact gewist. Overige opties In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" beschikt u over extra opties voor het versturen van multimediaberichten (MMS), het wissen van alle contacten, het kopiëren van een en meerdere contacten, het toevoegen van contacten aan de zwartelijst, het instellen van favoriete contacten en het instellen van het geheugen voor contacten (SIMkaart of telefoon). Favoriete contacten De contacten worden door de telefoon van de SIM-kaart en uit het telefoongeheugen gelezen en in alfabetische volgorde weergegeven. Via de optie "Favoriete contacten" kunt u maximaal acht contacten opslaan die bovenaan in de lijst met contacten worden weergegeven en waartoe u dus snel toegang krijgt. Opmerking: De optie "Favoriete contacten" voor het instellen van hoofdcontacten is alleen beschikbaar in de gebruikermodus "Uitgebreide modus". 27

28 Contacten De ingestelde hoofdcontacten worden echter ook in de gebruikermodus "Eenvoudige modus" aan het begin van de lijst met contacten weergegeven. Vraag in de gebruikermodus "Uitgebreide modus" de contacten op en vraag vervolgens via de linker displaytoets de opties op met daarin de optie "Favoriete contacten". In de lijst met favoriete contacten die wordt geopend, kunt u nu maximaal acht contacten selecteren die in de toekomst altijd aan het begin van de lijst met contacten worden weergegeven. Favoriete contacten worden automatisch weergegeven in de foto contacten. Deze kan door te drukken op de knop worden opgeroepen. De foto contacten kan alleen zinvol worden gebruikt als aan de favoriete contacten die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen een foto is toegewezen. 28

29 Berichten (SMS) Berichten (SMS) Met uw telefoon kunt u korte meldingen (SMS) als tekstberichten ontvangen en verzenden. Ontvangen berichten bekijken Als u een bericht (SMS) hebt ontvangen, wordt dit in het display aangegeven. Door op de linker displaytoets te drukken, wordt het overzicht van de ontvangen berichten weergegeven, waarbij het als laatste ontvangen bericht bovenaan staat. Als u het bericht wilt lezen, drukt u op de linker displaytoets en selecteert u "Bekijken". Als u tijdens de weergave van het bericht op de linker displaytoets drukt, opent u het menu met opties, waarmee u opties kunt kiezen voor het beantwoorden van de afzender van het bericht per SMS, de verzender opbellen of het wissen van het bericht. Zolang de ontvangen SMS-berichten niet zijn gewist, zijn deze beschikbaar via de menuoptie "Berichten" in het menu onder "Postvak IN". Berichten verzenden Behalve een bericht beantwoorden kunt u ook zelf een bericht schrijven en verzenden. Ga hiervoor in het menu naar "Berichten" en vervolgens "Bericht schrijven". Er wordt een venster geopend waarin u de tekst van het bericht kunt invoeren via de toetsen. 29

30 Berichten (SMS) Door op de rechter displaytoets te drukken, wist u het als laatste ingevoerde teken en door langer op deze toets te drukken wist u de volledige tekst. Als de tekst gereed is, drukt u op de linker displaytoets om de opties op te roepen en van hieruit de optie "Verzenden naar" te kiezen. U kunt hier kiezen of u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt invoeren of een bestaand contact wilt toevoegen uit de lijst met contacten Voor het verzenden selecteert u de ontvanger, drukt u op de linker displaytoets "Opties" en selecteert u "Versturen". Als extra opties kunt u de ontvanger of alle ontvangers bewerken of verwijderen. Tip: Als u een bericht wilt verzenden naar een ontvanger die is opgeslagen als contact, kunt u "Contacten" oproepen, het gewenste contact selecteren en vervolgens met de linker displaytoets "SMS versturen" kiezen in de opties. Bericht schrijven De berichttekst schrijft u met behulp van de cijfertoetsen. Naast de cijfertoetsen tot worden telkens drie of vier letters weergegeven. Druk eenmaal op de desbetreffende toets om de eerste letter weer te geven, tweemaal kort na elkaar om de tweede letter weer te geven, enzovoort. Voor het woord "Hallo" bijvoorbeeld, drukt u twee keer op, dan een keer op, dan drie keer op, dan drie keer op en tot slot drie keer op. U kunt een spatie invoeren door op de toets te drukken. Met de toets schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters, alleen hoofdletter aan het begin van een woord of cijferinvoer. Druk op de toets om een lijst met speciale tekens weer te geven. 30

31 Berichten (SMS) Overige berichtopties In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" kunt u behalve SMSberichten (SMS) ook multimediaberichten (MMS) maken en beschikt u, behalve over een Postvak IN, ook over een Postvak UIT, concepten, opgeslagen berichten, sjablonen en berichtinstellingen voor SMS en MMS. In de fabrieksinstelling van het toestel worden SMS, die u schrijft en met succes verstuur niet opgeslagen. Het opslaan van verzonden SMS-berichten kunt u onder Berichten Berichtinstellingen SMS-bericht Verzonden bericht opslaan, inschakelen 31

32 Profiel stil Profiel stil Via de optie "Profiel Stil" in het menu kunt u het profiel Stil in- en uitschakelen. In het profiel Stil kunt u oproepen en SMS-berichten ontvangen, maar rinkelt de telefoon niet. Deze instelling wordt aanbevolen als het rinkelen van de telefoon storend zou zijn. Tip: U kunt het profiel Stil gemakkelijk in- en uitschakelen door de toets lang ingedrukt te houden. 32

33 Oproeplijsten Oproeplijsten Door op de groene kiestoets te drukken terwijl de telefoon in ruststand staat, wordt de oproeplijst geopend waarin alle oproepen (uitgaande, inkomende en gemiste oproepen) worden weergegeven. Via het menu "Oproeplijst" in het menu kunt u de proeplijsten "Gemiste oproepen", "Uitgaande oproepen" en "Inkomende oproepen" afzonderlijk bekijken. Met de toetsen en kunt u in de betreffende oproeplijst bladeren. drukt, wordt het telefoon- Als u opnieuw op de groene kiestoets nummer gekozen. Druk op de linker displaytoets om de opties voor de oproeplijst te openen. Hier kunt u behalve het telefoonnummer selecteren ook een bericht verzenden of de geselecteerde oproep wissen. In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" kunt u bovendien de volledige oproeplijsten wissen en de gespreksduur weergeven. In de opties beschikt u bovendien over extra opties voor het verzenden van een multimediabericht (MMS), het opslaan van het nummer van de beller als contact en het toevoegen van de beller aan de zwarte lijst met geblokkeerde nummers. Gemiste oproepen weergeven Als u tijdens uw afwezigheid oproepen hebt ontvangen, dan wordt dit in het display weergegeven. Met de rechter displaytoets kunt u deze melding wissen. Met de linker displaytoets kunt u de gemiste oproepen weergeven in de lijst met gemiste oproepen. 33

34 Camera Camera De camera functie wordt via de optie "Camera" in het menu of direct via de toets in ruststand op de telefoon opgeroepen. Opmerking: U hebt een Micro-SD-geheugenkaart (niet meegeleverd) nodig als u de camera wilt gebruiken. De Ergophone 6170/6171 ondersteunt Micro Micro-SDgeheugenkaart en tot 8 GB, die in accessoire- en elektronicawinkels verkrijgbaar zijn. Nadat u de camera hebt geactiveerd, wordt het camerabeeld weergegeven in het display. Let erop dat u de lens van de camera aan de achterkant van het toestel niet afdekt bij gebruik van deze functie. De ingebouwde camera beschikt over een zoomfunctie waarmee u het op te nemen voorwerp groter kunt weergeven. Druk op de toets om het voorwerp groter weer te geven en op de toets om het voorwerp kleiner weer te geven. Druk op een van de volgende toetsen om een foto te maken:,, of. De foto wordt automatisch opgeslagen. Druk in de cameramodus op de linker displaytoets, zodat u kunt kiezen uit de opties "Afbeelding", "Geheugen" en "Beeldgrootte". Afbeeldingen Als u "Afbeeldingen" selecteert, worden alle opgeslagen foto's met de naam van het bestand, de opnamedatum, de bestandsgrootte en een miniatuurweergave weergegeven. Met de toetsen en kunt u een afbeelding in de lijst selecteren. Als u op de linker displaytoets drukt, kunt u via de opties 34

35 Camera een foto bekijken, deze wissen, alle foto's wissen en het geheugen (telefoongeheugen of Micro-SD-geheugenkaart ) selecteren waarop u foto's wilt weergeven. Als een van de foto's in het display wordt weergegeven, kunt u met de toets de volgende foto weergeven en met de toets de vorige foto. Met de rechter displaytoets wordt het weergeven van foto's beëindigd. In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" hebt u bovendien de mogelijkheid om details over een afbeelding weer te geven, een afbeelding als MMS te verzenden, een afbeelding in ruststand als achtergrondafbeelding van het display te gebruiken en de bestandsnaam van de afbeelding te wijzigen. Geheugen Hier stelt u in of foto's in het interne geheugen van de telefoon of op een geïnstalleerde Micro-SD-geheugenkaart moeten worden opgeslagen. In het interne geheugen van de telefoon kan maar een heel klein aantal foto's worden opgeslagen. U hebt daarom een Micro-SDgeheugenkaart nodig als u de camerafunctie wilt gebruiken. Beeldgrootte Hier stelt u de gewenste resolutie in voor de foto's die u wilt maken. De Ergophone 6170/6171 beschikt over een camera met 0,3 megapixels voor beeldgrootte tot en met 640x480 pixels. Door interpolatie zijn ook 1,3 megapixels met een beeldgrootte van 1280x960 pixels mogelijk. Foto's overzetten naar de computer U kunt de telefoon met een USB-kabel op de computer aansluiten om de foto's over te zetten naar de computer. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Aansluiten op de computer". 35

36 Radio FM-Radio Uw telefoon beschikt over een ingebouwde FM-radio. U schakelt deze in en uit via de "FM-radio" toets aan de linkerkant van het toestel. Als u de radio inschakelt, dan wordt de als laatste ingestelde zender weergegeven. Met de toets of wordt de frequentie met telkens één cijfer na de komma respectievelijk naar omhoog of naar omlaag gewijzigd. Met de toets (lagere frequentie) en (hogere frequentie) gezocht. Met de toets schakelt u het geluid in en uit. Met de toetsen, en kunt u de eerste drie zenders in de lijst met zenders oproepen. Met de toets +/- aan de linkerkant van het toestel stelt u het volume van de luidspreker in bij het gebruik van de radio. De radiofunctie kan worden uitgeschakeld door de rechter displaytoets, de rode verbreektoets of de FM-radio schakelaar. Opties bij het gebruik van de radio Druk in de lijst met contacten op de linker displaytoets optiemenu te openen. Zenderlijst om het Geeft de opgeslagen radiozenders weer en biedt u de mogelijkheid de zenders handmatig vast te leggen of deze na het uitvoeren van de automatische zoekfunctie te bewerken of te wissen. Automatisch zoeken Met deze functie wordt naar radiozenders gezocht die vervolgens automatisch in de zenderlijst worden opgeslagen. 36

37 Radio Opmerking: Met automatisch zoeken wordt de zenderlijst overschreven. Overige opties In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" kunt u bovendien een radiofrequentie handmatig invoeren. 37

38 Spraakopname Spraakopname Met de spraakopname kunt u spraaknotities opnemen die in het geheugen van het toestel of op de Micro-SD-geheugenkaart worden opgeslagen. Selecteer hier voor "Spraakopname" in het menu. Met de toets kunt u een nieuwe opname starten, stoppen en hervatten. Tijdens een lopende opname kan deze ook via de linker displaytoets worden gestopt en hervat. Met de rechter displaytoets kunt u de opname beëindigen. Nadat u een opname hebt beeindigd, wordt u gevraagd of deze moet worden opgeslagen. Spraakopname opties Wanneer de spraakopname functie niet bezig is met opnemen of als een opname wordt weergegeven, kunt u met de linker displaytoets de opties weergeven. Start opname Hiermee wordt een nieuwe opname gestart. Lijst Hiermee wordt de lijst met opgeslagen opnamen weergegeven. Via "Opties" kan de geselecteerde opname worden afgespeeld of gewist. Het afspelen kan worden gepauzeerd en hervat met de toets. Met de toets kunt u naar de volgende opname gaan en met de toets kunt u naar de vorige opname gaan. Instellingen In de instellingen kiest u het opslag locatie voor opnamen (telefoon of Micro-SD-geheugenkaart ) en de audiokwaliteit (laag of hoog). 38

39 Spraakopname Opmerking: In het interne geheugen van het toestel kan slechts een beperkt aantal korte opnamen worden opgeslagen. Als u vaker berichten wilt opnemen, is het raadzaam om een Micro-SD-geheugenkaart te plaatsen. Overige opties In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" kunt u ook een opname als MMS verzenden, bestanden hernoemen of alle opnamen tegelijk wissen. 39

40 Wekker Wekker Als u uw telefoon als wekker wilt gebruiken, selecteer u "Wekker" in het menu. Er worden vijf wektijden weergegeven. Met de toetsen en kunt u een wektijd selecteren en de instellingen hiervan wijzigen door op de linker displaytoets te drukken. Bij de instellingen kunt u de wekker in- en uitschakelen en de wektijd, de beltoon, meldingstype (rinkelen, trillen of beide) en de snoozetijd (1 tot 10 minuten) instellen. Via de instelling "Toon instellen" kunt u instellen of het weksignaal moet worden weergegeven of niet. Zodra de wekker is geactiveerd, wordt dit weergegeven door middel van een wekkersymbool linksboven in het display. Op het wektijd stip signaleert en/of trilt de telefoon en worden tijd en datum weergegeven in het display. Bovendien worden de functies "Stoppen" en "Snooze", die kunnen worden bediend met behulp van de linker- en rechter displaytoets, weergegeven. Met "Stoppen" wordt de wekfunctie beëindigd. Met "Snooze" kunt u de wekoproep uitstellen met de ingevoerde snoozetijd. Net als een conventionele gewone wekker wordt de wekker automatisch uitgeschakeld als u "Stoppen" hebt gekozen en moet deze opnieuw worden ingeschakeld als u bijvoorbeeld de volgende dag opnieuw wilt worden gewekt. In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" hebt u tevens de mogelijkheid de wekker zodanig in te stellen dat deze dagelijks op bepaalde dagen van de week afgaat. 40

41 Rekenmachine Rekenmachine Als u uw telefoon als zakrekenmachine wilt gebruiken, selecteer u "Rekenmachine" in het menu. u met de toets De te berekenen getallen kunt u invoeren met de cijfers van de toetsen. Voor posities na de komma voert een punt in. De rekenkundige opties +, -, x, / en = kunnen worden geselecteerd met de toetsen en. Met de linker displaytoets kan de geselecteerde rekenkundige bewerking worden uitgevoerd. Als u op de rechter displaytoets drukt, wordt eerst het resultaat van de berekening gewist. Als u vervolgens nogmaals op de rechter displaytoets drukt, wordt de rekenmachine afgesloten. 41

42 Taken Taken Via deze menuoptie kunt u taken (afspraken) configureren, waaraan u door de telefoon moet worden herinnerd. Nadat u deze menuoptie hebt geselecteerd, wordt een lijst met ingestelde taken weergegeven. Via de opties kunt u nieuwe taken toevoegen en bestaande taken bewerken of verwijderen. Bij het toevoegen van een nieuwe taak of het bewerken van een bestaande taak geeft u datum, tijd en onderwerp in. Op het geselecteerde tijdstip geeft de telefoon in het display de datum, de tijd en het onderwerp aan en klinkt er een belsignaal. Met de linker displaytoets bevestigt u de taak en met de rechter displaytoets kunt u zich ca. 5 minuten later nog eens aan de taak laten herinneren. In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" kunt u bovendien taken bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen, alle taken verwijderen en taken op datum selecteren. Bij het instellen of bewerken van een taak kunt u behalve de datum, de tijd en het onderwerp ook de automatische herhaling van taken en het deactiveren van de beltoon opgeven. 42

43 Diensten Diensten Onder deze optie van het menu zijn de diensten opgenomen die uw provider biedt. Welke diensten beschikbaar zijn, wordt bepaald door de provider. Hier kunt u terecht voor een beschrijving van de functionaliteit en de kosten van de aangeboden services. 43

44 Bluetooth Bluetooth Uw Tiptel Ergophone 6170/6171 is compatibel met Bluetooth-headsets en handenvrij installaties. U kunt deze functie in- en uitschakelen via deze menuoptie. Als de Bluetooth functie is ingeschakeld, vermindert de duur van de batterij. U moet deze functie daarom uitschakelen als deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" kunt u bovendien instellen of uw gsm zichtbaar is voor Bluetooth-apparaten, de naam van uw gsm wijzigen, gekoppelde Bluetooth-apparaten weergeven, nieuwe apparaten toevoegen en overige instellingen doorvoeren. Opmerking: Als u in de gebruikermodus "Uitgebreide modus" apparaten aan uw gsm hebt gekoppeld, dan blijven deze behouden als u vervolgens terugschakelt naar de gebruikermodus "Eenvoudige modus". 44

45 Instellingen Instellingen In deze menuoptie voert u de meeste instellingen voor uw telefoon uit. Het instellingsmenu bevat verschillende submenu's die elk over hun instelmenu s beschikken. Wij leveren u de telefoon met zinvolle voorinstellingen, zodat u alleen instellingen hoeft aan te passen als het nodig is. In de gebruikermodus "Eenvoudige modus" zijn slechts weinig instellingsmogelijkheden beschikbaar. Als u overschakelt naar de gebruikermodus "Uitgebreide modus", biedt de telefoon meer instellingsmogelijkheden. Instellingen die in de modus "Uitgebreide modus" zijn ingevoerd, blijven behouden als u vervolgens terugschakelt naar "Eenvoudige modus". Telefooninstellingen Hier stelt u de tijd, datum, tonen, volume, meldingstype, en taal in. Datum en tijd Hier kunt u de huidige tijd en de datum invoeren. In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" kunt u de datum- en tijdnotatie handmatig instellen of de datum en tijd automatisch bijwerken. Als u "Automatisch datum en tijd bijwerken" op "Aan" zet, neemt de telefoon de datum en tijd over van het netwerk van de provider en wordt ook bij overschakeling tussen zomer- en wintertijd of bij verandering van tijdzone wanneer u op reis bent, automatisch de datum en tijd aangepast. Deze service wordt echter niet door alle providers ondersteund. 45

46 Instellingen Toon instellingen Hier selecteert u de tonen voor inkomende oproepen, bij het in- en uitschakelen van het toestel, het melden van inkomende (SMS) berichten en bij het indrukken van toetsen. Sprekende toetsen Een speciale functie van dit toestel zijn de "sprekende toetsen", die kunnen worden geactiveerd via "Toon instellingen" "Toetsen". Als de "sprekende toetsen" zijn ingeschakeld, spreekt de telefoon het cijfer uit als op de toetsen op de toetsen tot, en wordt gedrukt. Sprekende nummerweergave Een andere functie van dit toestel is de Sprekende nummerweergave die u kunt activeren via "Toon instellingen "Sprekende nummerweergave". Bij de instelling "Eenmalig" spreekt de telefoon bij een inkomende oproepen eenmalig het telefoonnummer van de beller uit vóór de weergave van het belsignaal. Bij de instelling "Herhalen" worden de nummerweergave en de weergave van het belsignaal afwisselend weergegeven. Volume Hier stelt u het volume in voor belsignalen-, SMS-berichten en toetstonen. Meldingstype Hier stelt u in of de telefoon bij inkomende oproepen moet bellen, trillen, zowel bellen en trillen of trillen dan bellen. Taal Hier wordt de taal van de weergaven in het display ingesteld. In de instelling "Automatisch" wordt de telefoon automatisch ingesteld op de taal van de geplaatste SIM-kaart. 46

47 Instellingen Overige telefooninstellingen In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" zijn er nog meer telefooninstellingen beschikbaar. Beltype Hier wordt ingesteld of de telefoon bij inkomende oproepen altijd herhaaldelijk, oplopende (eerst zachtjes en vervolgens steeds luider) of slechts eenmaal beeptoon. Systeemwaarschuwing Hier kunnen de tonen van systeemwaarschuwingen worden in- en uitgeschakeld. Beantwoord opties Hier kan worden ingesteld dat de telefoon inkomende oproepen moet aannemen bij het indrukken van elke toets of bij gebruik van de headset de oproepen automatisch moet aannemen. Weergave (display) Hier kunt u de achtergrondafbeelding voor het display in ruststand en de animatie bij het in- en uitschakelen van de telefoon selecteren. Hier kunt u kiezen of de datum en de tijd in het display moeten worden weergegeven. Verlichting (display) Hier kan de duur van de verlichting van het display en de helderheid ervan worden aangepast. 47

48 Instellingen Gebruikermodus In de instelling "Eenvoudige modus" worden in alle menu's en in de instellingen uitsluitend de functies aangeboden die doorgaans veelvuldig worden gebruikt. Doordat alleen functies die vaak worden gebruikt, beschikbaar zijn, is de bediening in deze modus zeer eenvoudig. In de instelling "Uitgebreide modus" kunt u in alle menu's en instellingen beschikken over alle door de telefoon ondersteunde functies. Als u in de instelling "Uitgebreide modus" wijzigingen doorvoert in de instellingen, blijven deze behouden als u vervolgens terugschakelt naar "Eenvoudige modus". Als u een instelling wilt veranderen die niet beschikbaar is in de modus "Eenvoudige modus", kunt u kort de modus "Uitgebreide modus" activeren om uw instellingen aan te passen. Veiligheidsinstellingen Hier legt u vast of bij het starten van de telefoon om de op de SIMkaart opgeslagen pincode moet worden gevraagd. Tevens kunt u de pincode hier wijzigen. In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" kunt u bovendien de telefoon blokkeren door een pincode voor de telefoon te configureren In de fabrieksinstelling is de pincode voor het toestel. Opmerking: De pincode voor het toestel wordt ook gebruikt om de fabrieksinstellingen van het toestel te herstellen, alle contacten te wissen en om toegang te krijgen tot de SOS oproep instellingen. Overige instellingen In de gebruikermodus "Uitgebreide modus" zijn in het instellingsmenu nog meer menuopties beschikbaar met submenu's die niet beschikbaar zijn in de instelling "Eenvoudige modus". 48

49 Instellingen Oproepinstellingen Hier kunt u gebruikmaken van de volgende extra instellingen: Meesturen/verbergen van telefoonnummer Oproep in de wacht activeren/deactiveren Doorschakelen activeren/deactiveren Geblokkeerde nummers instellen (geblokkeerde telefoonnummers worden automatisch geweigerd (zwartelijst)) Snelkiesnummers instellen onder de toetsen 2-9 Actieve functies In het menu zijn functies beschikbaar die niet worden gebruikt door sommige gebruikers. Als u bijvoorbeeld de wekker, de taken en het rekenmachine niet gebruikt, kunt u deze functies verbergen. Dit kunt u doen onder "Actieve functies". Als u deze menuoptie opent, worden alle menuopties weergegeven en kunt u elke optie afzonderlijk in- of uitschakelen. Ook als u opties uitschakelt in het menu, kunt u nog gedeeltelijk beschikken over de desbetreffende functionaliteit. Als u bijvoorbeeld "SMS-berichten" in het menu uitschakelt, worden toch tekstberichten (SMS) ontvangen door de telefoon, wordt de ontvangst ervan gemeld en kunt u de berichten lezen en beantwoorden. Als u bijvoorbeeld "Contacten" uitschakelt, kunnen de contacten toch nog worden opgeroepen via de rechter displaytoets. Wijzig menu volgorde Hier kunt u opgeven in welke volgorde de menuopties moeten worden weergegeven. Zo kunt u de vaak door u gebruikte functies aan het begin van het menu plaatsen en de zelden gebruikte functies aan het einde. 49

Gebruiksaanwijzing. (nl) tiptel Ergophone 6040. tiptel

Gebruiksaanwijzing. (nl) tiptel Ergophone 6040. tiptel Gebruiksaanwijzing (nl) tiptel Ergophone 6040 tiptel Opgelet! Om veiligheidsredenen schakelt de accu uit voordat deze volledig leeg is. Wanneer u de telefoon langere tijd niet hebt gebruikt, moet u ongeveer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. (nl) tiptel Ergophone 6020+/6021+ tiptel

Gebruiksaanwijzing. (nl) tiptel Ergophone 6020+/6021+ tiptel Gebruiksaanwijzing (nl) tiptel Ergophone 6020+/6021+ tiptel Belangrijke aanwijzingen In deze handleiding beschrijven we de eenvoudige functies van de telefoon, deze telefoon is geschikt voor beginnende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. (nl) tiptel Ergophone 6030. tiptel

Gebruiksaanwijzing. (nl) tiptel Ergophone 6030. tiptel Gebruiksaanwijzing (nl) tiptel Ergophone 6030 tiptel Belangrijke opmerking In deze handleiding beschrijven we alle functies van de telefoon. Als u de telefoon met de fabrieksinstellingen gebruikt en deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. (nl) tiptel Ergophone 6050. tiptel

Gebruiksaanwijzing. (nl) tiptel Ergophone 6050. tiptel Gebruiksaanwijzing (nl) tiptel Ergophone 6050 tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Veiligheidsadviezen... 7 Eerste ingebruikname... 9 Inhoud van de verpakking controleren... 9 SIM-kaart

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. (nl) tiptel Ergophone 6020/6021. tiptel

Bedieningshandleiding. (nl) tiptel Ergophone 6020/6021. tiptel Bedieningshandleiding (nl) tiptel Ergophone 6020/6021 tiptel Belangrijke aanwijzingen Deze telefoon in ingesteld voor eenvoudige bediening. In de fabrieksinstelling kunt u alleen beschikken over de functies

Nadere informatie

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone)

FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime - Berichten - Telefoon (iphone) FaceTime Met FaceTime kunt u video- of audiogesprekken voeren met iedereen die beschikt over een ios-apparaat of computer met FaceTime. Via de FaceTime-camera kan

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing (NL) tiptel Ergophone 6010/6011 GSM. tiptel

Gebruiksaanwijzing (NL) tiptel Ergophone 6010/6011 GSM. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL) tiptel Ergophone 6010/6011 GSM tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Veiligheidsinstructies... 6 Eerste in gebruikname... 7 Verpakkingsinhoud controleren... 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 1 Algemene informatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S30/S31! Leest u deze informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Wij zijn

Nadere informatie

Wat zit er in de doos?

Wat zit er in de doos? Snelstartgids SE888 Wat zit er in de doos? Handset * Basisstation Oplader * Netspanningsadapter * Telefoonsnoer ** CD-ROM Snelstartgids Garantiebewijs Opmerking * In verpakkingen met meerdere handsets

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands Doro Secure 580IP Gebruikershandleiding Nederlands NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer. Nederlands 1. in-/uitschakelen

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

De Konftel 300W Korte handleiding

De Konftel 300W Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300W Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300W is een draadloze conferentietelefoon op batterijen, die kan worden aangesloten op DECT-systemen,

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset

Handleiding Gigaset Pro S650H Handset Handleiding Gigaset Pro S650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Handleiding SmartLinQ Pro GT300

Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Het toestel SmartLinQ Pro GT300 Icoon omschrijving van het LCD (display) scherm Simkaart plaatsen Verwijder de batterij klep door deze naar boven te schuiven. Verwijder

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Inhoudsopgave Eerste handelingen Eerste handelingen Hoe plaats ik de SIMkaart en de batterij in de telefoon? De mobiele telefoon opladen? Hoe begin ik het best? Mijn

Nadere informatie

Ergonomische telefoons. Eenvoudig te bedienen, mobiliteit en veiligheid. tiptel

Ergonomische telefoons. Eenvoudig te bedienen, mobiliteit en veiligheid. tiptel Ergonomische telefoons Eenvoudig te bedienen, mobiliteit en veiligheid tiptel Ergophone 6010/6011 Gebruiksvriendelijke mobiele telefoon met oplaadstandaard Eenvoudig te bedienen door middel van grote toetsen

Nadere informatie

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding

Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Parrot MINIKIT+ Gebruikershandleiding Index Index... 2 Het eerste gebruik... 4 Voordat u begint... 4 Inhoud van de doos... 4 De taal veranderen... 4 De handsfree-set installeren... 5 Batterij... 5 De Parrot

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded Documentatie HiPath 8000 OpenStage 60/80 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. SmartLinQ GT100

Gebruikershandleiding. SmartLinQ GT100 Gebruikershandleiding SmartLinQ GT100 Het toestel SmartLinQ GT100 Batterij installeren Plaats de batterij correct in de groef. Schuif de batterij zoals wordt aangegeven door de pijl en klik de batterij

Nadere informatie

De Konftel 300M Korte handleiding

De Konftel 300M Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300M Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300M is een batterijbediende, draadloze conferentietelefoon die met mobiele netwerken (GSM/3G)

Nadere informatie

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip

Aanvullende gebruiksaanwijzing. SMS op het vaste net tiptel 340 clip Aanvullende gebruiksaanwijzing (NL) SMS op het vaste net tiptel 340 clip Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pictogrammen in het display... 3 Overzicht van de mogelijke karakters... 4 Voorwoord... 5 Voorwaarden...

Nadere informatie

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset

Handleiding Gigaset Pro R650H Handset Handleiding Gigaset Pro R650H Handset qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Parrot MINIKIT Neo. Gebruikershandleiding

Parrot MINIKIT Neo. Gebruikershandleiding Parrot MINIKIT Neo Gebruikershandleiding Index Index... 2 Het eerste gebruik... 4 Voordat u begint... 4 Inhoud van de doos... 4 De taal veranderen... 4 De handsfree-set installeren... 5 Batterij... 5 De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

voys HANDLEIDING GIGASET

voys HANDLEIDING GIGASET voys HANDLEIDING GIGASET INHOUDSOPGAVE 1. INDELING 1 1.1 Indeling C610 1.2 Indeling C530h 2. INTRODUCTIE 3 2.1 In de doos van het toestel en het basisstation 2.2 Het aansluiten van het toestel 2.2.1 Basisstation

Nadere informatie

Doro Secure 580IUP. Gebruikershandleiding. Nederlands

Doro Secure 580IUP. Gebruikershandleiding. Nederlands Doro Secure 580IUP Gebruikershandleiding Nederlands NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer. Nederlands 1. in-/uitschakelen

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 60/80 OpenStage 60/80 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht

Belangrijke veiligheidsinstructies. Overzicht Snelstartgids CD180 Belangrijke veiligheidsinstructies Gebruik uitsluitend de voeding die bij de technische gegevens wordt vermeld. Stel het product niet bloot aan vloeistoffen. Ontploffingsgevaar als

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding GPS kaart tracker

Handleiding GPS kaart tracker Handleiding GPS kaart tracker Inhoudsopgave: 1. Specificaties 2. SIM kaart installatie 3. Personaliseren GPS tracker 4. Opladen 5. Functies knoppen 6. Status LED lampjes 7. SOS nummers 8. Familie nummers

Nadere informatie

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing

Extra handset met lader. Gebruiksaanwijzing Boston 520 Extra handset met lader Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

Nadere informatie

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren

Welkom. philips. Korte bedieningshandleiding. Aansluiten. In gebruik nemen. Telefoneren Welkom Korte bedieningshandleiding 1 2 3 Aansluiten In gebruik nemen Telefoneren philips + Verpakkingsinhoud Basisstation CD440 OF Handset CD440/CD445 Basisstation CD445 Netsnoer voor het basisstation

Nadere informatie

Handleiding Yealink T46G

Handleiding Yealink T46G Handleiding Yealink T46G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

BeoCom 2. Bedieningshandleiding

BeoCom 2. Bedieningshandleiding BeoCom 2 Bedieningshandleiding Voordat u begint Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken van de handset BeoCom 2 in combinatie met een BeoLinebasisstation. U kunt de handset

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten Welkom Van harte gefeliciteerd met uw abonnement. Uw mobiele nummer, SIM-serienummer en de bijbehorende PIN- en PUK-code vindt u terug in de begeleidende brief. Daarin treft u ook een aantal tips aan om

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Skype voor Samsung-tv

Skype voor Samsung-tv Aan de slag met Skype Aanmelden met een bestaand account 3 Aanmelden met behulp van Gezichtsherkenning 4 Gezichtsherkenning 5 Skype voor Samsung-tv Een nieuw account maken 6 Schermweergave 7 Een contact

Nadere informatie

SimPhone. Handleiding Gebruik. Nederlands. Versie 3.0

SimPhone. Handleiding Gebruik. Nederlands. Versie 3.0 pc SimPhone Handleiding Gebruik Versie 3.0 Nederlands Gefeliciteerd met uw SimPhone! Wist u dat? U heeft 1 jaar lang gratis hulp en ondersteuning van een SimCoach! Bel of mail een SimCoach + 31 (0)20 422

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

FAQ. Koppeling en verbinding

FAQ. Koppeling en verbinding FAQ Bluetooth Algemeen Bluetooth is een protocol voor radiocommunicatie met kort bereik, waarmee men gegevens en diensten kan uitwisselen tussen ten minste twee elektronische apparaten. Het geïntegreerde

Nadere informatie

Handleiding Yealink CP860

Handleiding Yealink CP860 Handleiding Yealink CP860 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

Een Net2 Entry Monitor configureren

Een Net2 Entry Monitor configureren Een Entry Monitor configureren Overzicht De Entry monitor is een audio / videomonitor en wordt gebruikt om op afstand te communiceren met bezoekers. Het wordt gevoed door middel van Power over Ethernet

Nadere informatie

FAQ. Het lezen van deze FAQ

FAQ. Het lezen van deze FAQ FAQ Deze handleiding is slechts ter aanvulling op de, bij de telefoon geleverde, HTC handleiding. Voor instellingen en functies die zich niet in deze handleiding bevinden wordt u verwezen naar de HTC handleiding.

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing

Arizona Comfort 300. DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Arizona Comfort 300 DECT draadloze telefoon met groot grafisch display, handenvrij spreken en SMS. Gebruiksaanwijzing Over de Arizona Comfort 300 De Arizona Comfort 300 is een draadloze telefoon van KPN.

Nadere informatie

Gebruiksaan Owner s wijzing Guide December 6, 2010 NSOG

Gebruiksaan Owner s wijzing Guide December 6, 2010 NSOG Gebruiksaanwijzing 2 Juridische kennisgevingen Copyright 2011 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google, het gestileerde logo van Google, Android, het gestileerde logo van Android, Nexus, het gestileerde

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Elmeg D130 / D140-1 - Toetsen: 1: Displaytoetsen: Hiermee selecteert u de functie die boven de toets op het display verschijnt. 2: Message toets: Door op deze toets

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Geachte klant, Hartelijk dank dat u hebt de Pro V XXL mobiele telefoon hebt aangeschaft. Gefeliciteerd met uw keuze!

Geachte klant, Hartelijk dank dat u hebt de Pro V XXL mobiele telefoon hebt aangeschaft. Gefeliciteerd met uw keuze! GEBRUIKSAANWIJZING Geachte klant, Hartelijk dank dat u hebt de mobiele telefoon hebt aangeschaft. Gefeliciteerd met uw keuze! Belangrijk advies: taalinstellingen Belangrijk advies: Belangrijk adtaalinstellingen

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T21P

HANDLEIDING YEALINK T21P HANDLEIDING YEALINK T21P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Laatst gekozen nummers

Laatst gekozen nummers 01 Beschrijving Laatst gekozen nummers Doorschakeling Haak Display Lijnen Snelkiestoetsen Verbinding verbreken Voicemail Servicemenu Headsettoets Microfoon aan/uit Volume regelen Luidsprekertoets Navigatiewiel

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D310 D315 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

display volumeregelaar M3 snelkiestoets terug/wissen handenvrij schakelaar voor zaklamp toestel AAN/UIT gesprek beëindigen cijfer- & lettertoetsen

display volumeregelaar M3 snelkiestoets terug/wissen handenvrij schakelaar voor zaklamp toestel AAN/UIT gesprek beëindigen cijfer- & lettertoetsen FM-9000 FM-9000 NL In een oogopslag: zaklamp LED signaleert netontvangst en oproep aansluiting voor koptelefoon hoorn display oogje voor draagband Hulptoets luidspreker voor handenvrij bellen M2 snelkiestoets

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Round NEDERLANDS OPLADEN 86 INSTELLEN SLAAPANALYSE MIJN TELEFOON ZOEKEN CAMERA-AFSTANDSBEDIENING APPS MUZIEK INSTELLINGEN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Round NEDERLANDS OPLADEN 86 INSTELLEN SLAAPANALYSE MIJN TELEFOON ZOEKEN CAMERA-AFSTANDSBEDIENING APPS MUZIEK INSTELLINGEN TECHNISCHE SPECIFICATIES Round NEDERLANDS OPLADEN 86 INSTELLEN 87 OPROEPEN 89 OPROEPHISTORIE/SMS 91 MELDINGEN 92 STEMBEDIENING 93 ACTIVITEIT 94 SLAAPANALYSE MIJN TELEFOON ZOEKEN CAMERA-AFSTANDSBEDIENING APPS MUZIEK INSTELLINGEN

Nadere informatie

Hoe de IP110-telefoon gebruiken

Hoe de IP110-telefoon gebruiken Hoe de IP110-telefoon gebruiken E. Lievens & J. Kater In opdracht van Com8 nv v 1.0 P a g e 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ANATOMIE VAN HET INNOVAPHONE IP110 TOESTEL... 4 3. BASIS FUNCTIONALITEITEN... 6

Nadere informatie

Bluetooth wireless headset. User s manual

Bluetooth wireless headset. User s manual GB F Bluetooth wireless headset D I E GR RU HU HR User s manual DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone

Handleiding. 1. Over Bluetooth Speakerphone Handleiding 1. Over Bluetooth Speakerphone Deze draagbare mini Bluetooth Speakerphone is speciaal ontworpen om u te voorzien van het gemak en de vrijheid van draadloze communicatie. U kunt het gebruiken

Nadere informatie

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader

Boston 630. Gebruiksaanwijzing. Digitale draadloze telefoon. Extra handset met lader Boston 630 Digitale draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Extra handset met lader Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet

Nadere informatie

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be WATCH ME Handleiding DIGITALE MEDIASPELER Overzicht functies Watch me is een Bluetooth-horloge en MP3-speler met capacitief touchscreen, u kunt uw vinger gebruiken om een icoontje aan te raken en een submenu

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

9.4 het menu verlaten... 15 9.5 Volume pager... 15 9.6 Trilfunctie pager... 15 9.7 Inlezen van nieuwe zenders via de pager... 16 9.

9.4 het menu verlaten... 15 9.5 Volume pager... 15 9.6 Trilfunctie pager... 15 9.7 Inlezen van nieuwe zenders via de pager... 16 9. H A N D L E I D I N G P A G E R I N H O U D S O P G A V E 1. Wat zit er in de doos... 1 1) De pager... 1 2) Oplaadstation (Cradle)... 1 3) USB kabel... 1 2. Voordat u begint... 2 2.1 PagerTools voor de

Nadere informatie

Telefoneren via de PC Overzicht

Telefoneren via de PC Overzicht Telefoneren via de PC Overzicht Via de gebruikersinterface van de telefooncentrales Gigaset T500 PRO en Gigaset T300 PRO heeft u toegang tot de functies van de telefooncentrale. Aanmelden bij de gebruikersinterface

Nadere informatie

Handleiding Yealink T40P

Handleiding Yealink T40P Handleiding Yealink T40P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Mobiele telefoon Handleiding

Mobiele telefoon Handleiding N VA TV ND KE BE Mobiele telefoon Handleiding Geachte klant, Hartelijk dank dat u hebt de Pro V XXL mobiele telefoon hebt aangeschaft. Gefeliciteerd met uw keuze! Belangrijk advies: taalinstellingen De

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

TamTam 610. Gebruiksaanwijzing. BolCommunications

TamTam 610. Gebruiksaanwijzing. BolCommunications TamTam 610 Gebruiksaanwijzing Inhoud 1.0 Batterij plaatsen 3 2.0 Overzicht van de TamTam 610 4 2.1 Display teksten 5 3.0 Een bericht verzenden 6 4.0 Berichten ontvangen en lezen 6 4.1 Berichten lezen 6

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T19P

HANDLEIDING YEALINK T19P HANDLEIDING YEALINK T19P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie. GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM

Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie. GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het toestel in gebruik te nemen! PIN code op SIM kaart uitschakelen Standaard code

Nadere informatie

Welkom bij Teleservice Connect Mobile

Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile Inhoud Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile 3 Buitenland 10 2 Met 4 stappen klaar voor gebruik Snel starten Over voicemail 4

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Doro PhoneEasy 510. Nederlands

Doro PhoneEasy 510. Nederlands Doro PhoneEasy 510 Nederlands 1. Lampje 2. Volumeregeling 3. Display 4. Schermtoets links 5. Toets Oproep 6. Sneltoetsen 7. Voicemail 8. Toetsblokkering 9. Stil/Invoermethode 10. Sneltoets berichten 11.

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk ARTIKEL: GSM-4IN Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk max. 1 minuut) 4. 20 nummers in het geheugen

Nadere informatie