Text. Infor LN Payroll WHITEPAPER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Text. Infor LN Payroll WHITEPAPER"

Transcriptie

1 Text Infor LN Payroll WHITEPAPER

2 Inhoudsopgave 1. Infor LN Payroll Inleiding Salarisverwerking in huis met eigen soft- en hardware Salarisverwerking in huis maar de soft- en hardware bij Infor Functies Infor LN Payroll Bedrijfsprocessen Flexibel Uren Verwerken met Urenverantwoording per Dag Nauwkeurige Reiskosten met Kilometerverwerking Inzicht in de Loonberekening met Periodeverwerking Financiële Controle over Betalingen Accurate Overzichten met Rapportage Verzuim Inzichtelijk met Verzuimregistratie Overzicht van Functionaliteiten Eigenschappen van Infor LN Payroll Eigenschappen van Infor LN Payroll Werknemerbeheer Flexibiliteit in de Looncomponenten en Formules Flexibiliteit in de Verzekeringenstructuur Gestructureerde Gegevens in de Tabellen Integraties en koppelingen INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 2

3 1. INFOR LN PAYROLL 1.1 Inleiding Infor LN Payroll is de loon- en salarisapplicatie die is ontwikkeld voor organisaties die de salarisadministratie in eigen beheer voeren. Infor LN Payroll ondersteunt de gebruikelijke processen rondom loon- en salarisverwerking. Dankzij de flexibele opzet van de looncomponenten- en formulestructuur kan met Infor LN Payroll snel worden ingespeeld op ontwikkelingen binnen de sociaal-fiscale wetgeving. Infor LN Payroll kan als add-on aan de Infor LN-applicatie worden gekoppeld. Integratie met Infor LN Finance biedt voordelen voor bedrijven in alle branches. Infor LN Payroll is echter ook uitstekend als op zichzelf staande loon- en salarisapplicatie te gebruiken en biedt voldoende mogelijkheden tot het importeren van uren uit externe applicaties en tot het exporteren van financiële en projectgegevens naar externe applicaties. 1.2 Salarisverwerking in huis met eigen soft- en hardware Infor LN Payroll wordt standaard uitgeleverd met een uitgebreide dataset met verschillende looncomponenten, formules, parameters, verzekeringen en belastingtabellen. Binnen een kort tijdsbestek kan deze omgeving worden aangevuld met eigen gegevens, zoals werkgevers- en werknemersgegevens. Tijdens de implementatie wordt u met know-how ondersteund door uw software leverancier. Na afloop van het implementatietraject blijft u gebruik maken van de kennis en ervaring van onze helpdeskmedewerkers. Voordelen bij verwerking in-eigen-beheer: lage kosten grote verwerkingssnelheid directe controle en correctiemogelijkheden directe beschikbaarheid van gegevens mogelijkheid om eigen overzichten en lijsten samen te stellen en te printen online proformaberekening en kostenberekening (bijv. voor sollicitanten) integratie mogelijk met uw projecten- en/of financiële administratie (zowel Infor LN als externe applicaties). 1.3 Salarisverwerking in huis maar de soft- en hardware bij Infor Wanneer gekozen wordt voor de Infor LN Payroll hosting oplossing stelt Infor de LN Payroll-applicatie tot uw beschikking op een speciaal hiervoor ingerichte server, waarop u vanaf uw werkplek kunt inloggen. U blijft u alle voordelen houden van het in-eigen-beheer houden. Het grote verschil is alleen, dat al het technisch beheer van Infor LN Payroll onder de verantwoordelijkheid valt van Infor. Hierdoor kunt u zich helemaal richten op uw kernproces, de salarisverwerking Infor richt op een speciale server voor u een eigen Infor LN Payroll omgeving in. De specificaties van deze omgeving zijn zodanig dat deze omgeving voor de Infor LN Payroll -gebruikers van uw bedrijf op een beveiligde wijze toegankelijk is via internet. Hiervoor is geen cliëntsoftware op de gebruikers- PC s vereist. Infor draagt zorg voor een uitstekende performance voor de gebruikers. Het functioneel- en applicatieonderhoud van Infor LN Payroll valt onder de verantwoordelijkheid van Infor. Infor LN Payroll solutions zullen in overleg met u zo spoedig mogelijk na de publicatiedatum op INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 3

4 het systeem worden gezet. Infor voorziet in voldoende ruimte voor Infor LN Payroll dataopslag en voor de back-up hiervan. U blijft verder alle voordelen houden van de verwerking in-eigen-beheer. Voor het functioneel- en applicatieonderhoud betaalt u een marktconforme toeslag per medewerker. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 4

5 2. FUNCTIES INFOR LN PAYROLL 2.1 Bedrijfsprocessen Elke verwerking, of dit nu een logistieke-, financiële- of salarisverwerking is, maakt deel uit van een bedrijfsproces. Het geheel aan processen staan in onderlinge verhouding met elkaar; zo kan een uitbetaling pas plaatsvinden na fiattering van de uit te betalen bedragen en kan een loonaangifte pas gemaakt worden na uitbetaling. Bij grotere organisaties worden deze processen in het algemeen door verschillende mensen uitgevoerd. Infor LN Payroll bestaat uit logisch opgebouwde functies die alle processen op het gebied van loonen salarisverwerking ondersteunen. De volgende functies maken deel uit van Infor LN Payroll : Urenverantwoording Kilometerverwerking Periodeverwerking Betalingen Integraties Rapportage Jaarrapportage Verzuimregistratie Tabellen (o.a.werknemerbeheer) Parameters Alle functies binnen Infor LN Payroll zijn weergegeven in een procesmodel. In dit model zijn de processen met betrekking tot de loon- en salarisverwerking op herkenbare wijze terug te vinden. Business Control Model Payroll W e r k n Verzuimregistratie Kilometerverwerking Tabellenbeheer Uitvoerings- Instantie e m e Urenverantwoording Periode verwerking Rapportage r s Betalingen Journaal/ Loonkosten Verwerking Belastingdienst Bank/ Giro Werknemerbeheer Finance (ERP LN of extern) Externe Projecten administratie INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 5

6 Het hiervoor weergegeven procesmodel is vertaald naar de software. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 6

7 Elk in het procesmodel aangegeven proces is een functie binnen Infor LN Payroll. Deze functies vormen de logische opbouw van het pakket. In het hoofdmenu van Infor LN Payroll komen de hierboven genoemde functies dan ook naar voren. 2.2 Flexibel Uren Verwerken met Urenverantwoording per Dag Deze functie stelt gebruikers in staat om periodemutaties per week op dagniveau te boeken. De mutaties kunnen op een kostencode worden geboekt. De hier ingegeven mutaties boekt men vervolgens gemakkelijk door naar de periodeverwerking van Infor LN Payroll, waar ze gebruikt kunnen worden voor de loonverwerking. 2.3 Nauwkeurige Reiskosten met Kilometerverwerking Binnen deze functie kunnen wekelijks op dagniveau kilometers en passagiers worden geregistreerd. Op basis van de geregistreerde gegevens worden vervolgens de reiskostenvergoedingen berekend. Infor LN Payroll houdt bij de berekening van deze vergoedingen rekening met het geldende reiskostenforfait. 2.4 Inzicht in de Loonberekening met Periodeverwerking Binnen de periodeverwerking kunnen met verschillende sessies periodemutaties worden ingegeven voor zover deze nog niet zijn ingelezen uit een externe applicatie of zijn doorgeboekt vanuit de Urenverwerking of de Kilometerverwerking. Daarna gaan alle mutaties het proces van de Loonverwerking in. Alle mutaties worden gecontroleerd, de loonberekening wordt uitgevoerd en de loonstroken worden geprint. Daarna worden alle werknemers gefiatteerd, zodat de betaling kan worden uitgevoerd. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 7

8 Het hele proces van de periodeverwerking wordt bewaakt met verschillende statussen per werknemer/periode: Vrij Gecontroleerd Berekend Gefiatteerd Afgesloten LA verwerkt Met behulp van deze statussen is per werknemer en per periode direct inzichtelijk, in welke fase het verwerkingsproces zich bevindt. Het kunnen uitvoeren van taken, zoals het opbouwen van de loonaangifte of het doen van betalingen is afhankelijk van deze status. Hierdoor kan het loonproces op een veilige manier, geheel bewaakt worden uitgevoerd. Naast de loonberekening kan binnen de periodeverwerking ook een proforma berekening en een vakantiegeldberekening worden uitgevoerd. Alle mutaties en berekende waarden worden vastgehouden per datum. Hierdoor kunnen mutaties over meerdere jaren bewaard worden en kunnen toekomstige mutaties van tevoren worden ingegeven. Dit laatste komt met name ten goede aan de opstartfase na een jaarovergang. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 8

9 2.5 Financiële Controle over Betalingen Nadat de loonberekening is uitgevoerd kunnen de betalingen plaats vinden. Betalingen kunnen naar meerdere rekeningen worden overgemaakt. Tevens is het mogelijk om leningen, loonbeslagen en voorschotten te verwerken. 2.6 Accurate Overzichten met Rapportage Vanuit deze functie kunnen verschillende overzichten worden geprint. Voorbeelden hiervan zijn loonlijsten, verzamelloonstaten en individuele loonstaten waarin u kunt voorzien in uw interne informatiebehoefte. Daarnaast is het mogelijk om de periodieke loonopgaven (Cordares, A&O Services) aan te maken en te versturen naar externe partijen. Uiteraard kunnen ook de loonaangiftes voor de Fiscus en de Pensioenaangifte (Syntrus Achmea) worden aangemaakt en (cumulatief) geprint. Met onze Digitax applicatie worden de aangemaakte loonaangiftes linea recta naar de servers van de belastingdienst en Syntrus Achmea verstuurd. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 9

10 2.7 Verzuim Inzichtelijk met Verzuimregistratie Binnen de verzuimregistratie is het mogelijk om het verzuim per werknemer, per datum en per soort verzuim te registreren en te rapporteren. Van het geregistreerde ziekteverzuim kunnen naast ziekmeldingsformulieren ook overzichten en statistieken worden geprint voor het signaleren en beheersen van het ziekteverzuim. Ten behoeve van te declareren uren (seniorenverlof) kunnen declaratiestaten worden geprint. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 10

11 2.8 Overzicht van Functionaliteiten Binnen de hiervoor beschreven hoofdprocessen van Infor LN Payroll zijn onder meer de volgende functionaliteiten beschikbaar: Kilometerverwerking Urenverantwoording (Project) Voorschotten, leningen en loonbeslagen Proforma loon- en loonkostenberekening Verwerking vakantiegeld Journaal loonberekening (bruto-netto journaal) Loonkostenverdeelstaat Journaal loonkostenverdeling Periodiek berekenen en journaliseren van reserveringen Verlof- en verzuimregistratie Vrije velden/kenmerken per werknemer Standenregister Salarisschalen Selectiecodes voor willekeurige selectie van werkgevers, werknemers en looncomponenten Zelf samen te stellen lijsten en overzichten (velden per lay-outcodes) Loonaangifte Fiscus/UWV Specifieke fiscale regelingen zoals anonieme werknemers, studenten/scholieren, vakantiebonnen, herleidingsregels, voordeelregel Vastleggen van externe relaties - Belastingkantoren - Uitvoeringsinstanties - Arbodiensten - Verzekeringsmaatschappijen Melding Sociale Verzekeringen OLP (Opgave Loon en premie, Cordares) PRIS (Premie Rechten Innings Systeem, A&O Services) PRINS (Premie Rechten Innings Systeem, Colland) INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 11

12 3. EIGENSCHAPPEN VAN INFOR LN PAYROLL 3.1 Eigenschappen van Infor LN Payroll Karakteristiek voor Infor LN Payroll zijn onderstaande eigenschappen: Verwerking meerdere administraties (werkgevers) binnen één bedrijfsnummer Uitgebreide online helpinformatie bij iedere sessie en ieder veld Vasthouden van gegevens over meerdere jaren Zeer flexibele looncomponenten- en formulestructuur die door de gebruiker zijn aan te passen Vrij te definiëren verzekeringen en reserveringen Integratie met Infor LN Finance Integratie met externe pakketten Koppeling met externe urenverwerking Koppeling met HRM-systeem Prinsys Koppeling met MS office Hieronder worden Werknemerbeheer, de Flexibiliteit in de Looncomponenten en Formules, in de Verzekeringenstructuur, de Structuur van gegevens in de tabellen en de Integraties en Koppelingen nader beschreven. 3.2 Werknemerbeheer De zorg voor een correcte verloning van de individuele werknemer staat centraal binnen Werknemerbeheer. Via de stamgegevens van een werknemer worden de regelingen en verzekeringen aangestuurd die voor een correcte verloning van toepassing zijn. Vanuit het onderstaande menu kunnen de werknemersgegevens worden verwerkt. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 12

13 Naast het muteren van de vaste gegevens per werknemer, is het mogelijk om vrije velden en kenmerken te definiëren, bijvoorbeeld om bij te houden wie lid zijn van de Personeelsvereniging. Deze vrije velden en de kenmerken kunnen aan werknemers worden gekoppeld. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 13

14 De meest gebruikte overzichten van de werknemersstamgegevens kunnen standaard met behulp van Infor LN Payroll worden afgedrukt. Bovendien is het mogelijk om eigen overzichten, zogenaamde vrije overzichten, te definiëren (velden per lay-outcode) en te printen, bijv. een NAW-lijst. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 14

15 3.3 Flexibiliteit in de Looncomponenten en Formules Gezien de dynamiek in de huidige sociaal-fiscale wetgeving is het noodzakelijk om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en wetgeving. Een flexibele applicatie is hiervoor een vereiste. Daarbij moet de afhankelijkheid van de software en van de leverancier minimaal zijn. De grote mate van flexibiliteit komt binnen Infor LN Payroll onder meer naar voren in de looncomponenten- en formulestructuur. De looncomponenten zijn in logische reeksen opgebouwd. Elke reeks heeft zijn eigen karakter binnen de loonberekening. Voorbeelden zijn looncomponenten voor uren, overuren, dagen, bruto loon NT, belaste vergoedingen NT, belaste vergoedingen BT, onbelaste vergoedingen en onbelaste inhoudingen. Deze looncomponenten zijn in ruime mate voorgedefinieerd en kunnen onbeperkt uitgebreid worden. Per werkgever zijn de omschrijvingen van de looncomponenten naar eigen wens aan te passen. De looncomponenten vormen de basis voor de loonberekening van Infor LN Payroll. De vaste mutaties per werknemers worden in de stamgegevens van de werknemer op looncomponenten vastgelegd, terwijl de variabele mutaties in de periodeverwerking op looncomponenten worden ingetoetst of ingelezen. Tijdens de loonberekening worden berekende bedragen ook weer op berekende looncomponenten weggeschreven. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 15

16 De berekening is gedefinieerd in de formules. Deze formules worden per looncomponentengroep en per jaar vastgelegd. Zo kan voor ieder jaar een eigen formulegroep gemaakt worden. Ieder jaar zorgt Infor voor een nieuwe formulegroep, helemaal ingesteld voor de loonberekening van het nieuwe jaar. Hierdoor is het mogelijk om in uw Infor LN Payroll bedrijf op ieder gewenst moment Loonberekeningen uit te voeren voor meerdere jaren naast elkaar. De opbouwstructuur van de formules is logisch en lijkt sterk op verwerking in Excel. Iedere formule is in te stellen voor het hele jaar, maar zo nodig ook voor een reeks perioden of zelfs voor één bepaalde periode. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 16

17 Per werkgever dient te worden aangegeven welke looncomponentengroep van toepassing is. In een subformulegroep kunnen eigen formules gebouwd worden, die voorrang hebben op de algemene formules. Zo kunt u voor een specifieke groep werknemers snel een aanpassing maken. 3.4 Flexibiliteit in de Verzekeringenstructuur Een ander punt waaruit de grote mate van flexibiliteit blijkt is de structuur van de verzekeringen. Onder verzekeringen verstaan we alle wetten, fondsen en regelingen waarvoor premiepercentages van toepassing zijn. Voorbeelden zijn de SV-wetten als WIA, WGA-DIF, ZVW en WW, pensioenregelingen, herverzekeringen WIA/WGA-gat en fondsen zoals scholing en OR. De gebruiker kan eigenhandig verzekeringen aanmaken en de bijbehorende premievariabelen ingeven. Aanpassing van de software is niet nodig. De SV-percentages worden op 1 januari door ons uitgeleverd evenals de parameters voor de Bouwnijverheid, Stukadoors en Schilders en de grondslagen voor de Metaal. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 17

18 Bij het vastleggen van een verzekering dient te worden aangegeven op welk niveau de premievariabelen worden vastgelegd: Algemeen niveau Per Werkgever Per Verzekeringsgroep Per CAO Per Verzekeraar Vervolgens kunnen voor een verzekering per ingangsdatum de premievariabelen worden vastgelegd. Per verzekering is het mogelijk om zowel een werkgeversdeel als een werknemersdeel in te geven. De grondslag voor elke verzekering is geheel naar eigen wens samen te stellen of te berekenen. Via de zoom-functie kan een subsessie worden opgestart. Hierin kan per grondslagcomponent de serie looncomponenten worden benoemd, waaruit de grondslag is samengesteld. Als het Zoom veld op Nee staat, dan wordt de grondslag uitsluitend door het bedrag op de grondslagcomponent zelf gevormd. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 18

19 Nadat de verzekering is gedefinieerd en de premievariabelen zijn vastgelegd of ingelezen, kan deze in het stambestand bij de werknemers waar de verzekering van toepassing is worden ingevoerd. Dit kan per werknemer afzonderlijk of collectief voor alle werknemers. De verzekeringen worden vastgelegd per ingangsdatum, zodat verzekeringen die in de toekomst ingaan vroegtijdig kunnen worden vastgelegd. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 19

20 3.5 Gestructureerde Gegevens in de Tabellen Instanties waar de salarisadministratie direct mee te maken heeft worden vastgelegd in de Werkgeverstabellen. In de Werknemerstabellen wordt de periodeonafhankelijke input vastgelegd voor de loon- en salarisberekening. Voorbeelden hiervan zijn de vaste looncomponenten bij een werknemer, en de eventuele deelname aan een spaarregeling. De mogelijkheden om stamgegevens van een werknemer vast te leggen zijn standaard al zeer uitgebreid: NAW-gegevens, gegevens dienstverband, gegevens loonbelasting, gegevens bedrijfsvereniging/risicogroep, gegevens ziektekostenverzekering, verzekeringen per werknemer, gegevens betalingen, vaste looncomponenten, uitkering bedrijfsvereniging, sociale verzekeringen. Daarbij kunnen naar eigen wens kenmerken bij werknemers worden vastgelegd. Deze vrij te definiëren velden kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om vast te leggen wie lid zijn van de personeelsvereniging, of wie in welke auto rijdt. Gebruikers kunnen aanpassingen in wet- en regelgeving zelf doorvoeren in Infor LN Payroll : Premies per verzekering en Bedrijfstakeigen regelingen Reserveringen Belastingtabellen Reiskostentabellen Minimumloonbedragen Ook de eigenlijke loonberekening, in Infor LN Payroll vastgelegd in looncomponenten en formules, kan eigenhandig door een organisatie worden aangepast. Selectiecodes kunnen worden vastgelegd voor willekeurige selectie van werkgevers, werknemers en looncomponenten. De selecties die hiermee worden gemaakt kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het aanmaken van een adressen- of telefoonlijst. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 20

21 3.6 Integraties en koppelingen Infor LN Payroll kan worden geïntegreerd met de Infor LN modules voor Finance of met modules voor Project en Finance van externe applicaties. Vanuit Infor LN Payroll kunnen na de loonberekening journaalposten worden doorgeboekt naar het grootboek van de financiële administratie. Integratie met Infor LN Finance biedt voordelen voor bedrijven in alle branches. Voor deze integraties en koppelingen geldt dat zij het voordeel bieden dat mutaties slechts één keer behoeven te worden ingevoerd en vervolgens door het hele systeem beschikbaar zijn. Verder kan Infor LN Payroll worden gekoppeld met externe urenapplicaties, bijv. tijdregistratiesystemen of eigen applicaties. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 21

22 Nadat een integratieschema is gedefinieerd, inclusief de bijbehorende velden, kan een relatietabel worden samengesteld. Dit kan nodig zijn, als de in te lezen looncomponenten een ander nummer hebben in het integratiebestand. Zo kan snel een vertaalslag naar de looncomponentenstructuur van Infor LN Payroll worden gemaakt. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 22

23 Als het schema eenmaal gereed is, kunnen elke periode opnieuw de mutaties worden ingelezen. Het in te lezen bestand kan zowel op de Baan server als op een Cliënt staan. Dit kan de eigen PC zijn of bijvoorbeeld een willekeurige netwerkschijf. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 23

24 Voor een totale Employee Managementoplossing kan Infor LN Payroll worden gecombineerd met het personeelsinformatiesysteem Prinsys van Infor partner Kennys B.V. Een standaard koppeling met Prinsys is in Infor LN Payroll opgenomen. INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 24

25 De integratie met MS-Office omvat de mogelijkheid om alle verslagen rechtstreeks in MS-Word of MS-Excel te printen. Verder bestaat de mogelijkheid om periodemutaties vanuit een Excel bestand in te lezen. Bijv. een overzicht naar Word sturen: INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 25

26 Copyright 2015 Infor All rights reserved. The word and design marks set forth herein are trademarks and/or registered trademarks of Infor and/or related affiliates and subsidiaries. All rights reserved. All other trademarks listed herein are the property of their respective owners. Important Notices The material contained in this publication (including any supplementary information) constitutes and contains confidential and proprietary information of Infor. By gaining access to the attached, you acknowledge and agree that the material (including any modification, translation or adaptation of the material) and all copyright, trade secrets and all other right, title and interest therein, are the sole property of Infor and that you shall not gain right, title or interest in the material (including any modification, translation or adaptation of the material) by virtue of your review thereof other than the non-exclusive right to use the material solely in connection with and the furtherance of your license and use of software made available to your company from Infor pursuant to a separate agreement ("Purpose"). In addition, by accessing the enclosed material, you acknowledge and agree that you are required to maintain such material in strict confidence and that your use of such material is limited to the Purpose described above. Although Infor has taken due care to ensure that the material included in this publication is accurate and complete, Infor cannot warrant that the information contained in this publication is complete, does not contain typographical or other errors, or will meet your specific requirements. As such, Infor does not assume and hereby disclaims all liability, consequential or otherwise, for any loss or damage to any person or entity which is caused by or relates to errors or omissions in this publication (including any supplementary information), whether such errors or omissions result from negligence, accident or any other cause. Trademark Acknowledgements All other company, product, trade or service names referenced may be registered trademarks or trademarks of their respective owners. Baron van Nagellstraat 89, 3771 LK Barneveld P.O.Box 143, 3770 AC Barneveld Phone. +31(0) Fax: +31(0) INFOR LN Payroll WHITEPAPER (versie 3.0) 26

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Zorgsector. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Urenregistratie. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Urenregistratie Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Digitax RELEASEDOCUMENT AANGIFTE ICP - 2010

Digitax RELEASEDOCUMENT AANGIFTE ICP - 2010 Digitax RELEASEDOCUMENT AANGIFTE ICP - 2010 Digitax Releasedocument Aangifte ICP versie 2010.1.0 2 Omschrijving document Infor Global Solutions (Veenendaal) BV Versie : 2010.1.0 Datum : 10 december 2009

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. HP - Horti Productie. Microsoft Dynamics NAV. 2009 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV HP - Horti Productie Overview 2009 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten Beschikbare functionaliteiten (huidige versie) Gegevensbewerking: Per database één loonadministratie mogelijk Werkgevergegevens / administratiegegevens Vakantiegeldregelingen (nieuw is dat u dit zelf kunt

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Salarisservice en Software

Salarisservice en Software Salarisservice en Software Het wordt steeds lastiger om de weg te vinden in het woud van regelgeving over salarissen, premies en steeds weer nieuwe regelingen. CBBS is gespecialiseerd in die regelgeving.

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

Orbis Software. Ship4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Ship4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Ship4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Ship4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Automatische verzendetiketten Handmatig aanmaken van verzendetiketten

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s a h

Nadere informatie

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Tableau Software. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Tableau Software 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Maak eenvoudig uw eigen Portals Met beschikt u over een

Nadere informatie

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Portal4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Portal4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Portal4 Maak eenvoudig uw eigen Portals Portal4 Met beschikt

Nadere informatie

Orbis Software. Debman4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Debman4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Debman4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Debman4U van Orbis Software Benelux BV. Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Software Benelux BV Standaard Product Debman4 Debma Automatisch Credit Management Systeem Debm Met maakt u gebruik

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en Unit4 Multivers

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en Unit4 Multivers Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en Unit4 Multivers Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

Invoering Individueel Keuzebudget

Invoering Individueel Keuzebudget Invoering Individueel Keuzebudget Aandachtspunten voor salarisen financiële administratie december 2015 Vanaf 1 januari 2016 wordt voor werknemers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening het Individueel

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Serviceplannen. Handleiding

Serviceplannen. Handleiding Serviceplannen Handleiding Sure IT b.v. 2017, Sure IT b.v. Het Wilmar logo en Wilmar Infosystems zijn handelsmerken van Sure IT b.v. Dit document is met uiterste zorg samengesteld. Sure IT aanvaardt geen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 OX Updater... 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii

Inhoudsopgave. 1 OX Updater... 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii OX Updater OX Updater: Publication date Monday, 08 March 2010 v.6.16 Copyright 2006-2009 OPEN-XCHANGE Inc., This document is the intellectual property of Open- Xchange Inc., Tarrytown, NY, USA, The document

Nadere informatie

Uitleg Salarisstrook!

Uitleg Salarisstrook! Uitleg Salarisstrook! 1. Salaris: dit is het brutoloon over de gewerkte periode waarop de belastingen en premies nog niet zijn ingehouden. 2. Brutoloon: dit is het loon voor de afdracht van loonbelasting

Nadere informatie

Quarantainenet Qdetect Tester

Quarantainenet Qdetect Tester A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Qdetect Tester

Nadere informatie

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Prijslijst. Producten. Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Prijslijst en Deze prijslijst geeft u meer informatie over de verschillende producten van Orbis Software Benelux BV. TaskCentre Orbis Usage Model Het Usage prijsmodel van Orbis TaskCentre

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-DataCumulator Author: Bas Dijk Date: 23-04-2013 Version: v1.2 Reference: 2013, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding Windows Forms

Nadere informatie

PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Versie 2013.41 Revisie A December 2013

PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Versie 2013.41 Revisie A December 2013 PUBLICATIE INFORMATIE TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Versie 2013.41 Revisie A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Nadere informatie

Table of Contents. 1 OX Updater 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii

Table of Contents. 1 OX Updater 1 1.1 Mogelijkheden... 1 1.2 Werking:... 1. iii bla bla OX Updater OX Updater: Publication date Thursday, 09 January 2014 v.6.18.23 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., This document is the intellectual property of Open- Xchange Inc., Tarrytown, NY,

Nadere informatie

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012

SwyxIt! Handset P280. Design en functionaliteit perfect gecombineerd. Versie: augustus 2012 Design en functionaliteit perfect gecombineerd Versie: augustus 2012 2000-2012 Swyx. All rights reserved. Legal Information Whilst Swyx attempt to convey accurate and current information relative to the

Nadere informatie

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De salarispraktijk vraagt om een nieuwe aanpak. Onze efficiënte verwerking en kostenbesparende oplossingen bieden volop mogelijkheden voor de toekomst.

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Inhoud In het kort...1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2014)...1 Reserveringen in de loonberekeningen...2 Reserveringen in de journaalpost...4

Nadere informatie

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2

Installation & Usage Biometric Reader - NL. Biometric Reader - NL. Productie Versie: 7.0. Versienummer Handleiding: 1.0.2 Biometric Reader - NL Installation & Usage Biometric Reader - NL Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.2 2013 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Reader - NL De meest veelzijde

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Inhoud In het kort... 1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2012)... 1 Reserveringen in de loonberekeningen... 3 Reserveringen in de journaalpost... 6 Uitbetaling

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook. Pagina 1

Uitleg Loonstrook. Pagina 1 Uitleg Loonstrook 2015 Pagina 1 Wat staat er allemaal op uw loonstrook in 2015? Alhoewel voor veel mensen hun maandelijkse nettoloon toeneemt in 2015, is de stijging minder hoog op jaarbasis. Doordat het

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2013

Uitleg Loonstrook 2013 Uitleg Loonstrook 2013 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 Wat staat er allemaal op loonstrook in 2013?

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Vastleggen PA-specifieke gegevens... 3 2.1 Werkgevergegevens... 3 2.2 Werknemergegevens... 4 2.3 Heffingsgegevens... 5 2.4 Sociale fondsen... 6 2.4.1 Koppelen aan een nieuw

Nadere informatie

Orbis. Partnerportal. Orbis Software

Orbis. Partnerportal. Orbis Software Orbis Software Orbis Partnerportal Deze handleiding geeft u meer informatie over de gebruikersinstellingen in de Orbis Partnerportal van Orbis Software Benelux BV. Orbis Partnerportal Handleiding Alle

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

Vraag naar een vrijblijvende demo via demo@spponline.nl of Informeer snel naar onze gunstige tarieven via offerte@spponline.nl

Vraag naar een vrijblijvende demo via demo@spponline.nl of Informeer snel naar onze gunstige tarieven via offerte@spponline.nl Beschikking over volledig HR- en Salarispakket. Geen investering in software. Geen last van tijdrovende updates. Zelf altijd en overal de meest up to date gegevens van uw personeel beschikbaar. Alle gegevens

Nadere informatie

Aanmelden cliënt WERKGEVERS STAMGEGEVENS. Naam Cliënt. Vestigingsadres. Postcode/woonplaats vestigingsadres. Postadres :

Aanmelden cliënt WERKGEVERS STAMGEGEVENS. Naam Cliënt. Vestigingsadres. Postcode/woonplaats vestigingsadres. Postadres : WERKGEVERS STAMGEGEVENS Naam Cliënt Vestigingsadres Postcode/woonplaats vestigingsadres Postadres : Postcode/woonplaats postadres : Land : Telefoonnummer : Faxnummer : Telefoonnummer rechtstreeks: Mobiel

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014?

Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Wat staat er allemaal op de loonstrook in 2014? Per januari 2014 ziet uw loonstrook er anders uit dan u gewend bent. Omdat er, met ingang van 1 januari 2014 wettelijke wijzingen van kracht zijn geworden

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Document date: 1 oktober 2016 Classification: Open Version: 7.1 Copyright equensworldline SE and/or its subsidiaries. All rights reserved.

Nadere informatie

Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance.

Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance. Visma.net Payroll Onze meest moderne, intuitieve software ooit. Een volledige SaaS oplossing voor ehrm, Payroll & Finance. GRAAG STELLEN WIJ U VOOR AAN Altijd en overal online beschikbaar en maximale ondersteuning

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie

Toelichting AFAS salarisspecificatie Toelichting AFAS salarisspecificatie Salaris in het primair onderwijs Uw administratiekantoor OSG maakt voor uw werkgever gebruik van de applicatie AFAS Profit voor de verloning van uw salaris. In deze

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Customer Success Story: Frencken Europe

Customer Success Story: Frencken Europe Customer Success Story: Frencken Europe 2 Frencken Europe komt voort uit Machinefabriek Gebrs. Frencken in Eindhoven. Groot gegroeid in onderdelenfabricage bouwde het bedrijf de afgelopen twintig jaar

Nadere informatie

Technical Manual Biometric - Fingerprint Reader

Technical Manual Biometric - Fingerprint Reader Biometric Fingerprint Reader Technical Manual Biometric Fingerprint Reader Productie Versie: 7.0 Versienummer Handleiding: 1.0.4 2016 Inepro B.V. Alle rechten gereserveerd Biometric Fingerprint Reader

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future

Uitleg salarisstrook. HR Services. Challenge the future Uitleg salarisstrook HR Services 1 Uitleg salarisstrook De salarisstrook bestaat uit 6 onderdelen. Elk onderdeel wordt in dit document kort toegelicht. In dit voorbeeld worden alleen de basiselementen

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Salaris Stap 1. Leg uw personeels- en salarisgegevens eenvoudig vast in Personeel Online! Stap 2. Een salarisexpert van Personeel

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Orbis Software. Store4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Store4U van Orbis Software Benelux BV.

Orbis Software. Store4U. Whitepaper. Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct Store4U van Orbis Software Benelux BV. Orbis Software Whitepaper Deze whitepaper geeft u meer informatie over ons standaardproduct van Orbis Software Benelux BV Orbis Standaard Product Dé webshop voor B2B én B2C Met beschikt u in een handomdraai

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

DE AFAS NETWERKVLOER

DE AFAS NETWERKVLOER WELKOM PERCOSSA DE AFAS NETWERKVLOER OPTIMALISATIE ROOSTERS WAAROM ROOSTERS SPECIFICEREN? GESPECIFICEERDE ROOSTERS LEIDEN TOT BETERE AUTOMATISERING VERLOF VERZUIM BEZETTING OPTIMALISATIE ROOSTERS ESS

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak. vanaf 2013

Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak. vanaf 2013 Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak vanaf 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Situatiebeschrijving... 3 Situatie 1: U maakt gebruik van de LeaseCar module in Talent & Salaris... 3 Situatie

Nadere informatie

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren payrolldienstverlening,

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave Voorwoord

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1.0 Voordat je begint 1.1 Browserinstellingen 1.2 Beeldscherminstellingen 1.3 Pop-up blokkering 2.0 Starten met loket.nl 2.1 Inloggen in loket.nl 2.2 Wijzigen wachtwoord

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging bij termijnfacturering

Aanpassingen voor BTW-verhoging bij termijnfacturering Aanpassingen voor BTW-verhoging bij termijnfacturering Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 E e n m a l i g e p r e s t a t i e... 4 D e e l l e v e r i n g e n... 5 D o o r l o p e n d e p r e s t a t

Nadere informatie

Salarisdossier

Salarisdossier Salarisdossier Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Selecteren en tonen overzichten... 3 3. Overzichten per medewerker... 4 3.1. Vaste personeelsgegevens... 4 3.2. Salarisstrook werknemer... 4 3.3. Salarisstrook

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML

bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML bla bla Open-Xchange-server OXtender voor SyncML Open-Xchange-server Open-Xchange-server: OXtender voor SyncML Uitgegeven Thursday, 04. October 2012 Versie 6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen wij u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Kunnen wij u ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1.0 Voordat u begint 4 1.1 Browserinstellingen 5 1.2 Beeldscherminstellingen 6 1.3 Pop-up blokkering 6 2.0 Starten met BRsalaris 7 2.1 Inloggen in BRsalaris 9

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x Orbis Software Exact Integration Tools Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v1.1.17.x Inhoudsopgave 1. 0 1. 1 1. 2 Exact Globe Integration Tool (v1.1.17.x) Veld ApplyLinkItem

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Portal

Handleiding Remote Engineer Portal Handleiding Remote Engineer Portal http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer webportal 4 3. Beschikbare opties 5 4. Inloggen 5 5. Gebruikers 6 6. Machine sjablonen

Nadere informatie

Unit4 Multivers Medium

Unit4 Multivers Medium Unit4 Multivers Medium In business for people. Unit4 Multivers Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want anders komt de continuïteit van uw

Nadere informatie

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING

AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING AFAS SALARISSPECIFICATIE - TOELICHTING versie juni 0 Salaris in het primair onderwijs Iedere medewerker van de besturen verbonden aan de Dommelgroep ontvangt maandelijks een salarisbetaling en een daarbij

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Salariscomponent aanmaken en onderhouden

Salariscomponent aanmaken en onderhouden Salariscomponent aanmaken en onderhouden Beschrijving aanmaken en onderhouden van salariscomponenten Inhoud Maak een salariscomponent aan... 3 Algemene informatie... 5 Verschijning... 7 Journaalpost...

Nadere informatie

Webshopkoppeling versie 1

Webshopkoppeling versie 1 Webshopkoppeling versie 1 Technische beschrijving voor het koppelen van een eigen webshop met Wilmar Retail Document versie: 1.3 Sure IT b.v. 2011, Sure IT b.v. Het Wilmar logo en Wilmar Infosystems zijn

Nadere informatie

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc.

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. The Power of N Novell File Management Products Dupaco Cafe Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. Twentieth Century Fox Data Governance Beheren en monitoren van toegang File Management Zoek

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook NAAM

Uitleg salarisstrook NAAM Uitleg salarisstrook NAAM 12345678 9 NAAM Je salarisstrook bestaat uit twee pagina s. Op de eerste tref je een aantal basisgegevens aan en op de tweede pagina vindt de daadwerkelijke loonberekening plaats.

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie