Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging."

Transcriptie

1 INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes

2 WELKOM Welkom bij Vidomes! Gefeliciteerd! Vanaf nu huurt u een woning van Vidomes. We zien graag dat u zorgeloos en met veel plezier in onze woning woont. Dat begint met goede afspraken. Bij het tekenen van de huurovereenkomst hebben we de belangrijkste afspraken al met u besproken. In deze en andere brochures geven we u meer informatie. U vindt alle informatie ook op Heeft u nog vragen? Bel dan met ons KlantContactCentrum: Wij wensen u veel woonplezier! Deze brochure Welkom bij Vidomes geeft antwoord op: Hoe en wanneer betaalt u de huur? Heeft u recht op huurtoeslag? Wat moet u doen bij inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. Hoe kunt u een klacht melden? Hoe zegt u de huur op? De brochure Onderhoud aan uw woning geeft antwoord op: Wie doet het onderhoud aan uw woning? Uzelf of Vidomes? Hoe meldt u een reparatieverzoek? Wat is een Serviceabonnement? En hoe meldt u zich daarvoor aan? De brochure Zelf klussen aan uw woning geeft antwoord op: Welke veranderingen mag u zelf aan de woning doen? Wat zijn de spelregels? Hoe regelt u toestemming van Vidomes? De brochure Zo laat u de woning netjes achter geeft antwoord op: Wat gebeurt er bij de voor- en eindcontrole van uw woning? Hoe moet u de woning bij vertrek opleveren? Hoe gaat overname van zaken of aanpassingen in zijn werk? Als u alle voorwaarden wilt lezen. U vindt alle rechten en plichten van u en Vidomes in de huurovereenkomst en de brochures Algemene huurvoorwaarden en Besluit kleine herstellingen. 2

3 HUUR BETALEN Waar betaalt u voor? Iedere maand betaalt u een bedrag aan Vidomes. Dit bedrag bestaat uit de huur voor de woning en een eventueel voorschot voor servicekosten en/of stookkosten. U betaalt servicekosten voor extra diensten en voorzieningen, bijvoorbeeld voor het schoonhouden van het portiek. Is er in uw complex een complexbeheerder? Ook daar betaalt u dan voor. De huur wordt ieder jaar per 1 juli aangepast. De overheid bepaalt hiervoor de regels. Vidomes informeert u hierover. Ook sturen we u ieder jaar de afrekening van de service- en/of stookkosten. We verrekenen dan de werkelijk gemaakte kosten met de voorschotten die u betaald heeft. Daarbij sturen we u een voorstel voor uw nieuwe voorschotten. Hoe betaalt u de huur? In de huurovereenkomst staat dat u de huur vooruit moet betalen. De huur moet vóór de eerste van de maand op onze rekening staan. Betalen kan op vijf manieren: Met een automatische incasso. U machtigt Vidomes om op de eerste werkdag van de maand de huur van uw rekening af te schrijven. Als uw huur verandert, past Vidomes het bedrag aan. Met een periodieke overschrijving. Wilt u geen automatische incasso? Dan kunt u kiezen voor een periodieke overschrijving. Nadeel is dat u bij een huurverhoging zelf het bedrag moet veranderen. Met een acceptgiro. Vidomes stuurt u iedere maand een acceptgiro. Met uw pinpas betalen (of contant) Op ons kantoor aan de Kleveringweg 24 in Delft kunt u de huur met uw pinpas (of contant) betalen. Voor uw en onze veiligheid vragen we u met klem om te pinnen. Betaalt u alleen contant, als het echt niet anders kan. Een automatische incasso is de slimste keuze. Niet alleen voor Vidomes, maar ook voor uzelf. Als u ons machtigt, vergeet u nooit uw huur te betalen. Welkom bij Vidomes Informatie voor huurders van Vidomes 3

4 HUUR BETALEN Betaal de huur op tijd. U moet ervoor zorgen dat de huur vóór de 1e van de maand bij ons binnen is. U maakt het uzelf makkelijk met een automatische incasso. Dan schrijft Vidomes de huur op de eerste werkdag van de maand van uw rekening af. Zo betaalt u altijd op tijd. Goed om te weten: Vidomes stuurt maar één betalingsherinnering. Betaalt u niet binnen 7 dagen, nadat u de herinnering heeft gekregen? Dan nemen we maatregelen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de deurwaarder inschakelen. Helpt dat niet, dan komt de zaak uiteindelijk voor de kantonrechter. De rechter kan de huurovereenkomst ontbinden. Vidomes mag de woning dan ontruimen. Deze maatregelen zijn niet alleen vervelend, ze kosten u ook geld. U moet alle kosten betalen van de deurwaarder (honderden euro s), de rechtszaak (duizenden euro s) en de ontruiming (duizenden euro s). Problemen met de huurbetaling? Bespreek het met Vidomes! Vidomes wil liever niet dat een huurachterstand tot ontruiming leidt. Heeft of krijgt u problemen met de huurbetaling? Neem meteen contact op met Vidomes. Samen met u zoeken we dan naar een oplossing. We kunnen u bijvoorbeeld doorverwijzen naar instanties die u begeleiden bij uw financiële situatie, of naar schuldhulpverlening. Soms kunnen we een betalingsregeling afspreken. U werkt de achterstand dan weg door iedere maand een extra bedrag naast uw normale huur te betalen. U betaalt geen extra kosten voor de regeling, als u maar op tijd betaalt. Vidomes stemt de betalingsregeling af op uw situatie en gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Heeft u recht op huurtoeslag? Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten voor mensen met een laag inkomen. Of u een huurtoeslag van de Belastingdienst krijgt, hangt af van uw situatie, de hoogte van uw huur en uw inkomen. Meer informatie vindt u op De medewerkers van het KlantContactCentrum kunnen u ook helpen met algemene vragen over de huurtoeslag: Voor speciale vragen kunt u terecht bij de BelastingTelefoon van de Belastingdienst:

5 INWONEN, MEDEHUURDERSCHAP EN DEELOPZEGGING Trekt er iemand bij u in? Meld het bij Vidomes. Komt uw partner bij u wonen, omdat u gaat samenwonen of trouwen? Of trekt iemand bij u in om een andere reden? Geef dat altijd door aan Vidomes. Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap sluit. Uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner wordt automatisch medehuurder. U heeft allebei dezelfde rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan. Zo moet u er samen voor zorgen dat de huur wordt betaald. Als u gaat samenwonen of als iemand om een andere reden intrekt. U moet Vidomes altijd om toestemming vragen voor inwoning. Dat doet u met het meldingsformulier inwonen. U kunt dit formulier downloaden op of aanvragen bij het KlantContactCentrum: Degene die bij u komt inwonen, zetten wij als medebewoner in onze administratie. Let op: een medebewoner is géén medehuurder. Een medehuurder heeft rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan. Een medebewoner heeft deze rechten en plichten niet. Wilt u de medebewoner als medehuurder aanmelden? Een medebewoner kan medehuurder worden als: hij of zij langer dan twee jaar bij u in huis woont; u met hem of haar een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft; hij of zij de volledige huur kan betalen. Maak voor aanmelding gebruik van het aanvraagformulier medehuurderschap. U kunt dit formulier downloaden op of aanvragen bij het KlantContactCentrum: Bent u bij het tekenen van de huurovereenkomst getrouwd, samenwonend of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch samen huurder. Welkom bij Vidomes Informatie voor huurders van Vidomes 5

6 INWONEN, MEDEHUURDERSCHAP EN DEELOPZEGGING Wat te doen bij echtscheiding, vertrek of overlijden? Vertrekt één van de twee huurders uit de woning, bijvoorbeeld door een echtscheiding of het verbreken van de relatie? Of overlijdt één van de twee huurders? Dan moeten we onze administratie aanpassen. De huurder die achterblijft, wordt dan de enige huurder en krijgt alle rechten en plichten die in de huurovereenkomst staan. We sturen u hier een bevestiging van die u het beste bij uw huurovereenkomst kunt bewaren. Om de wijziging echtscheiding, vertrek of overlijden door te geven, vragen we u het formulier deelopzegging in te vullen. U kunt dit formulier downloaden op aanvragen bij het KlantContactCentrum ( ). 6

7 KLACHTEN MELDEN Uw klacht melden is belangrijk voor Vidomes. Vidomes ziet graag dat u tevreden bent over de dienstverlening. Toch kan er wel eens iets misgaan. Ook kan het zijn dat u meer van onze dienstverlening had verwacht. Bent u ontevreden over hoe Vidomes u behandelt? Of heeft u een klacht over bijvoorbeeld onderhoud? Dan horen we dat graag van u. Uw klacht is voor ons een belangrijke tip en een kans om het beter te doen. Welkom bij Vidomes Informatie voor huurders van Vidomes 7

8 KLACHTEN MELDEN Zo meldt u uw klacht. Vidomes behandelt uw klacht met zorg. Daarbij houden we een vaste manier van werken aan: de klachtenprocedure. 1. Meld uw klacht bij Vidomes. Dat kan op vier manieren. Vul het digitale klachtenformulier in op U vindt het formulier onder huurdersinformatie > klachten. Stuur ons een brief: Vidomes, Postbus 390, 2600 AJ Delft. Stuur ons een Bel met ons KlantContactCentrum: Als u ons een brief of een stuurt. Zet in uw brief of altijd: uw naam, adres, telefoonnummer overdag en eventueel uw mobiele nummer en adres; een omschrijving van de klacht (wat is uw klacht precies?); de oorzaak van de klacht (wie of wat zorgt voor de klacht?); de naam van de medewerker of afdeling waarover uw klacht gaat; de oplossing die u graag zou zien; of u deze klacht eerder heeft gemeld en zo ja wat Vidomes ermee gedaan heeft. 2. Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Vidomes stuurt u een brief, waarin we schrijven dat we uw brief hebben ontvangen. 3. Binnen 10 werkdagen krijgt u onze reactie op uw klacht. Ons doel is dat u straks weer tevreden bent. 4. Twee weken na onze reactie bellen we u. We vragen u dan of u tevreden bent over de afhandeling van de klacht. Voor klachten over huurverhoging, achterstallig onderhoud en woningtoewijzing gelden andere spelregels. Die vindt u op pagina s 10, 11 en 12. 8

9 KLACHTEN MELDEN Als u het niet eens bent met Vidomes. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u naar de Geschillencommissie Huursector stappen. De commissie geeft een onafhankelijk oordeel over de klacht. Als de Geschillencommissie uw klacht in behandeling neemt, moet u binnen twee weken 25,- entreegeld betalen. Als uw klacht terecht is, kan de Geschillencommissie bepalen dat Vidomes het entreegeld aan u moet terugbetalen. Wanneer kunt u naar de Geschillencommissie stappen? De Geschillencommissie Huursector neemt uw klacht alleen in behandeling als u aan de volgende regels voldoet: U moet kunnen bewijzen dat u uw klacht bij Vidomes heeft gemeld. U moet kunnen bewijzen dat de klacht niet meer bij Vidomes (of een andere instantie) in behandeling is. U moet uw klacht binnen een redelijke tijd na de reactie van Vidomes melden. De klacht mag niet verouderd zijn. Een rechter of andere instantie heeft nog niet eerder een uitspraak over deze klacht gedaan. Waar oordeelt de Geschillencommissie niet over? De Geschillencommissie oordeelt niet over de hoogte van de huurprijs of over het betalen van (woon)servicekosten. Ook met klachten over urgentieverklaringen of woonruimteverdeling kunt u niet bij de Geschillencommissie terecht. De commissie doet ook geen uitspraak in een geschil waarover de rechter of de Huurcommissie al eerder heeft beslist. De Geschillencommissie geeft een bindend of niet-bindend advies. Na een hoorzitting doet de Geschillencommissie uitspraak. U kunt kiezen voor een bindend of niet-bindend advies. Als u kiest voor een bindend advies, moet zowel Vidomes als u zich hieraan houden. Als u kiest voor een niet-bindend advies, kan de Geschillencommissie alleen een uitspraak doen over het handelen van medewerkers van Vidomes of over de servicekosten als de Huurcommissie deze klachten niet behandelt. Wilt u meer informatie? Voor meer informatie over de Geschillencommissie kunt u terecht op of op Hier kunt u ook een brochure over de Geschillencommissie downloaden. Welkom bij Vidomes Informatie voor huurders van Vidomes 9

10 KLACHTEN MELDEN Als u een klacht heeft over de huurverhoging. Jaarlijks mogen woningcorporaties de huur verhogen. De overheid bepaalt de regels voor de huurverhoging. Vindt u dat Vidomes zich niet aan de regels houdt? Of vindt u de huurverhoging onterecht? Dan kunt u een klacht indienen bij Vidomes. Komen we er samen niet uit? Dan sturen we uw bezwaarschrift door naar de Huurcommissie. De commissie doet onderzoek en doet uitspraak of uw klacht gegrond is. Op leest u meer hierover. 10

11 KLACHTEN MELDEN Als u een klacht heeft over achterstallig onderhoud. Vindt u dat Vidomes uw woning niet goed onderhoudt? En denkt dat uw woning daardoor ernstige gebreken heeft? Meld uw onderhoudsklacht dan schriftelijk bij Vidomes. Wij hebben dan zes weken de tijd om wat aan de klacht te doen. Redden we het niet binnen deze tijd? Of vinden we uw klacht onterecht? Dan sturen wij u een brief waarin we u uitleg geven. Bent u het niet eens met Vidomes? Dan kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie. Met uw bezwaar kunt u ook een verzoek tot tijdelijke huurverlaging meesturen. Stuur uw bezwaar (en eventueel uw verzoek tot tijdelijke huurverlaging) naar: Huurcommissie, Postbus 16495, 2500 BL Den Haag. Op leest u hoe het verder gaat. Welkom bij Vidomes Informatie voor huurders van Vidomes 11

12 KLACHTEN MELDEN Als u een klacht heeft over woningtoewijzing. Om de huurwoningen binnen de regio Haaglanden zo eerlijk mogelijk te verdelen, zijn er spelregels opgesteld. Vidomes houdt zich aan deze regels. U vindt ze op Vindt u dat Vidomes zich niet aan de spelregels voor toewijzing houdt? Stuur een brief met uw klacht naar de Klachtencommissie Woonruimteverdeling van uw woonplaats. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit bewoners, woningcorporaties en vertegenwoordigers van de gemeente. Alle partijen moeten zich aan de uitspraken van de commissie houden. Dit zijn de adressen van de Klachtencommissies Woonruimteverdeling: Delft Klachtencommissie Woonruimteverdeling Delft p/a Vakteam Wonen Postbus AH Delft Zoetermeer Klachtencommissie Woonruimteverdeling Zoetermeer Postbus AA Zoetermeer Rijswijk Klachtencommissie Woonruimteverdeling Rijswijk Postbus AD Rijswijk Leidschendam-Voorburg Klachtencommissie Woonruimteverdeling Leidschendam-Voorburg Postbus AX Voorburg Den Haag Klachtencommissie van het Aanbodmodel Postbus LK Den Haag 12

13 HUUR OPZEGGEN Zo zegt u de huur op. Wilt u de huur beëindigen? Dan moet u een aantal zaken weten en regelen. We zetten ze hier op een rij. Zeg uw huur uiterlijk één maand van tevoren op. Bij Vidomes kunt u iedere werkdag van de maand uw huur opzeggen. Daarbij houden we de wettelijke opzegtermijn van één maand aan. Hoe kunt u uw huur opzeggen? Dat kan op drie manieren: Telefonisch bij het KlantContactCentrum. Ons KlantContactCentrum is telefonisch bereikbaar via Met het digitale opzegformulier. U vindt dit formulier op Met een brief. Zet in uw brief: uw naam, het adres waarvan u de huur opzegt, en per welke datum u de huur opzegt. Uw brief kunt u sturen naar: Vidomes, Postbus 390, 2600 AJ Delft. Tip: laat uw brief aantekenen. Zo weet u zeker dat uw brief aankomt. De dag dat de brief bij ons binnenkomt, is de officiële datum dat u de huur opzegt. We sturen u een bevestiging van uw opzegging. In deze brief staan de exacte einddatum van de huurovereenkomst en de data van de voorcontrole en de eindcontrole (zie pag. 14). Welkom bij Vidomes Informatie voor huurders van Vidomes 13

14 HUUR OPZEGGEN Vidomes controleert de woning twee keer vóór oplevering. Nadat u de huur heeft opgezegd, komt de opzichter van Vidomes de woning twee keer controleren. De voorcontrole doen we zo snel mogelijk na uw opzegging. De eindcontrole doen we op de dag dat de huur eindigt. Het is belangrijk dat u zelf bij deze controles aanwezig bent. Wat gebeurt er tijdens de voorcontrole? De opzichter legt u uit hoe de woning eruit moet zien als u vertrekt. Hij bekijkt ook of u nog iets moet weghalen of repareren. Als dat zo is, gelden deze regels: U doet het herstelwerk zelf. Of u laat het door iemand doen op uw kosten. De werkzaamheden moeten af zijn als de huur eindigt. Als u het zelf niet doet, nemen wij de werkzaamheden van u over. De kosten daarvan betaalt u bij de eindafrekening. Bij de voorcontrole krijgt u van de opzichter een formulier. Daar staat precies op wat u nog aan de woning moet doen. Hierop leest u ook wat u aan ons moet betalen als wij de werkzaamheden voor u doen. U ondertekent dit formulier met onze opzichter. Wat gebeurt er tijdens de eindcontrole? De opzichter die de voorcontrole heeft gedaan, doet meestal ook de eindcontrole. Samen met u bekijkt hij alle punten die hij bij de voorcontrole heeft opgeschreven. Heeft u de werkzaamheden die u moest doen, goed uitgevoerd? Dan hoeft u geen herstelkosten te betalen. Tijdens de eindcontrole geeft u de sleutels van de woning af aan de opzichter. U kunt de woning daarna niet meer in. 14

15 HUUR OPZEGGEN Hoe moet de woning eruit zien bij vertrek? Als u straks de woning verlaat, moet u de woning netjes achterlaten. In de brochure Zo laat u de woning netjes achter leest u precies wat Vidomes van u verwacht. Ook leest u wat de kosten zijn als u de woning niet in goede staat oplevert. U kunt de brochure Zo laat u de woning netjes achter downloaden op of aanvragen bij het KlantContactCentrum: Als u zelf veranderingen aan de woning heeft gedaan. Is bijvoorbeeld de vensterbank vernieuwd? Is er een kastenwand aangebracht? Als Vidomes toestemming heeft gegeven voor de verandering, dan mag u die in de woning achterlaten. Is er zonder toestemming iets aan de woning veranderd? Dan kan het zijn dat onze opzichter de vernieuwing afkeurt bij de voorcontrole. U moet de vernieuwing dan weghalen, en de woning weer in de oude staat terugbrengen. (Zie ook de brochure Zelf klussen aan uw woning.) Is met Vidomes afgesproken dat u een vergoeding krijgt voor de verandering? Dan krijgt u dat bedrag bij de eindafrekening. Als u langer zelf plezier heeft gehad van de vernieuwing, is het bedrag lager. Na tien jaar geven wij geen vergoeding meer. Als u geen vergoeding van Vidomes krijgt voor de vernieuwing, dan kunt u de nieuwe huurder vragen om een vergoeding. Hoe dat gaat, leest u op pag. 16. Welkom bij Vidomes Informatie voor huurders van Vidomes 15

16 HUUR OPZEGGEN We vragen u mee te werken aan bezichtigingen. Vaak melden zich snel nieuwe kandidaten voor de woning. Wij bieden hen de kans om de woning te bezichtigen. In de algemene huurvoorwaarden staat dat u hieraan moet meewerken. De kandidaat-huurders krijgen van Vidomes een brief of over de woning, met daarin uw telefoonnummer. Zij kunnen u dan bellen voor een afspraak. Het kan zijn dat meerdere kandidaat-huurders u bellen. U hoeft alleen mensen binnen te laten die de brief of van Vidomes kunnen laten zien. Vindt u het prettiger als een medewerker van Vidomes bij de bezichtiging is? Bel dan ons KlantContactCentrum: Wij kunnen de bezichtiging begeleiden tijdens kantooruren. Wil de nieuwe huurder zaken van u overnemen? Als u weet wie de nieuwe huurder is, kunt u afspraken over overname maken. Bij de ontvangstbevestiging zit een overnameformulier, dat u samen met de kandidaat-huurder invult. U moet allebei uw handtekening onder het formulier zetten. De overname gaat pas door als de nieuwe huurder de huurovereenkomst bij Vidomes tekent. Bij overname gelden deze regels: U kunt alleen afspraken maken over roerende goederen. Dit zijn zaken die u uit de woning zou kunnen weghalen, zoals gordijnen en vloerbedekking. Heeft u zelf iets vernieuwd of aangebracht in de woning, zoals een andere vensterbank of een kastenwand? Ook die kan de nieuwe huurder overnemen. Vidomes moet dan wel toestemming hebben gegeven voor de vernieuwing. Als u van Vidomes een vergoeding krijgt voor deze vernieuwing, mag u geen geld meer vragen aan de kandidaat-huurder. De nieuwe huurder is niet verplicht om zaken van u over te nemen. Wanneer wij de woning verkopen na uw vertrek, dan is overname niet mogelijk. Misschien is er nog geen nieuwe huurder op de dag dat de huur eindigt. Dan kunt u helaas geen zaken aanbieden voor overname. U moet de woning dan leeg achterlaten. 16

17 HUUR OPZEGGEN Na oplevering moeten we nog een aantal zaken regelen. Nadat u de sleutel heeft afgegeven, zijn er nog enkele zaken te regelen. Door u en Vidomes. U krijgt een eindafrekening per post. Binnen twee weken na het einde van de huurovereenkomst krijgt u de eindafrekening van Vidomes. Óf u krijgt nog geld van ons. Bijvoorbeeld voor te veel betaalde huur, een bonus voor vroegtijdig opzeggen of een vergoeding voor zelfaangebrachte voorzieningen. Óf wij krijgen nog geld van u. Bijvoorbeeld voor nog niet betaalde huur of kosten voor herstelwerkzaamheden. Krijgt u geld van ons, dan storten wij het op het rekeningnummer dat wij van u hebben. De afrekening van de service- en/of stookkosten krijgt u later. Betaalt u service- en/of stookkosten aan Vidomes? Dan ontvangt u hierover later een afrekening. Het kan zijn dat u die pas lange tijd na uw verhuizing krijgt. Zet daarom altijd uw nieuwe adres op het huuropzeggingsformulier. De huurbetaling moet worden stopgezet. Betaalt u de huur, de service- en/of stookkosten en/of het Serviceabonnement met een periodieke overschrijving of via internetbankieren? Zet de betaling stop. Als u via een automatische incasso betaalt, regelt Vidomes dit. Betaalt een instantie uw huur? Geef dan de datum, waarop uw huur eindigt, aan deze instantie door. Huurtoeslag? Informeer de Belastingdienst. Ontvangt u huurtoeslag? Geef uw nieuwe adres en nieuwe huur aan de Belastingdienst door. Gebruik hiervoor het aanvraag- en wijzigingsformulier huur- en zorgtoeslag op U kunt ook een formulier aanvragen bij de BelastingTelefoon: Bent u via Vidomes met korting verzekerd bij Univé? Geef uw adreswijziging dan aan verzekeringsmaatschappij Univé door. Verhuist u naar een woning die niet van Vidomes is? Meld dat ook. U heeft dan geen recht meer op Vidomes-korting. Welkom bij Vidomes Informatie voor huurders van Vidomes 17

18 HUUR OPZEGGEN Informeer uw energieleverancier en waterbedrijf. Uiterlijk twee weken voordat de huurovereenkomst eindigt, moet u zelf contact opnemen met uw energieleverancier en waterbedrijf om uw verhuizing door te geven. We horen graag uw mening over Vidomes. Bij Vidomes zijn we benieuwd naar uw mening over uw woning en onze dienstverlening. Ook willen we graag weten waarom u de huur heeft opgezegd. Daarom krijgt u bij de eindafrekening een vragenlijst. Zou u deze willen invullen? Zo weten we wat er goed gaat en wat beter kan. Een handige checklist voor de verhuizing? Bij een verhuizing (of bij het verlaten van de woning) komt veel kijken. Vidomes helpt u graag op weg met een handige checklist. U vindt de checklist op 18

19 CONTACT MET VIDOMES Heeft u een vraag aan Vidomes? U kunt altijd bij ons terecht. Op internet: Op kunt u 7 dagen per week, 24 uur per dag terecht voor: huurdersinformatie, bijvoorbeeld over huurtoeslag, Serviceabonnement, spreekuren van de complexbeheerders enzovoort; downloads van (aanvraag)formulieren, bijvoorbeeld voor woningruil, medehuurderschap of deelopzegging; informatie over wijk of buurt, bijvoorbeeld over scholen en gezondheidszorg; Vidomes aanbod aan parkeerplaatsen, garages en bergingen, waarop u zich ook kunt abonneren. Ook vindt u op verschillende formulieren om zaken direct te regelen of door te geven. Bijvoorbeeld voor: reparatieverzoeken; klachten over de dienstverlening; huuropzegging; wijzigen persoonsgegevens, zoals het wijzigen of toevoegen van een adres, telefoonnummer of rekeningnummer. Per telefoon: (lokaal tarief). Ons KlantContactCentrum is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8 tot 17 uur. Buiten openingstijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, dit nummer ook bellen. U wordt dan doorverbonden met de storingsdienst. Per De medewerkers van het KlantContactCentrum beantwoorden uw vragen of spelen ze door naar de juiste afdeling of medewerker van Vidomes. Via onze complexbeheerders. Vidomes heeft ruim vijftien complexbeheerders of huismeesters, die in onze hoogbouwcomplexen de contactpersoon voor bewoners zijn. De beheerders doen het dagelijks beheer van de binnen- en buitenkant van een wooncomplex. Zij voeren kleine herstelwerkzaamheden uit in de woningen en de algemene ruimtes. Ook zien zij erop toe dat de omgeving schoon, heel en veilig blijft. Welkom bij Vidomes Informatie voor huurders van Vidomes 19

20 CONTACT MET VIDOMES De bewonerscommissie weet veel over uw complex. In de meeste complexen werkt Vidomes samen met een bewonerscommissie. De commissie vertegenwoordigt alle huurders en houdt zich bezig met zaken in en om het complex. Denk aan beheer, onderhoud, schoonmaak, servicekosten en een prettige woon- en leefomgeving. Heeft u vragen over dit soort zaken? Informeer dan eens bij de commissieleden. Op > in gesprek met Vidomes > bewonerscommissies ziet u of er een bewonerscommissie in uw complex actief is. Vidomes zorgt dat u goed geïnformeerd bent. Vier keer per jaar versturen wij een digitale nieuwsbrief aan onze huurders. U kunt zich hiervoor aanmelden op Voor de meest actuele informatie kunt u ook op terecht. 20

21 CONTACT MET VIDOMES Meer over Vidomes. Vidomes beheert en verhuurt circa woningen in Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft en Rijswijk en de Haagse wijk Leidschenveen. U huurt één van deze woningen. We stellen ons graag aan u voor. Wie is Vidomes precies? In onze missie laten we zien wie we zijn: Vidomes is een ondernemende woningcorporatie in de rand van Haaglanden. Wij richten ons op mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt. Samen met onze klanten en belanghebbenden nemen wij onze verantwoordelijkheid voor een goede directe woon- en leefomgeving. Nu en in de toekomst. Vanuit deze missie hebben we drie belangrijke keuzes voor de toekomst gemaakt. We richten ons nadrukkelijk op: betaalbare woningen; kwetsbare mensen; duurzaamheid. We vinden uw mening belangrijk. Als betrokken woningcorporatie vindt Vidomes het belangrijk om uw mening te horen. Alleen zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We horen bijvoorbeeld graag wat u van onze (telefonische) dienstverlening vindt. En of u tevreden bent over hoe we met uw reparatieverzoeken en klachten omgaan. Ook willen we graag weten wat er speelt in uw complex, en welke onderwerpen u belangrijk vindt als het om de leefbaarheid in de wijk gaat. Vidomes is het hele jaar door met huurders in gesprek. Dat doen we op verschillende manieren. Wilt u uw mening geven of meepraten? Bekijk de mogelijkheden op > in gesprek met Vidomes. Welkom bij Vidomes Informatie voor huurders van Vidomes 21

22 CONTACT MET VIDOMES Vidomes doet graag meer voor u. Huren bij Vidomes heeft zo zijn voordelen. Zo kunt u gebruikmaken van deze extra s: Koopgarant: een woning kopen met korting. Vidomes is vooral een verhuurder van woningen en dat blijven we ook. Toch verkopen we ook woningen. We weten namelijk dat sommige mensen graag een eigen woning willen bezitten. Een woning kopen is echter niet voor iedereen haalbaar. Daarom verkopen wij regelmatig woningen via Koopgarant: u koopt een woning met 15% of 25% korting, waarbij we afspreken dat u deze altijd weer terugverkoopt aan Vidomes. De winst (of het verlies) delen we. Meer informatie over Koopgarant vindt u op Korting bij Univé: voordeligere verzekeringen Als klant van Vidomes krijgt u korting op de inboedel-, kostbaarheden-, aansprakelijkheids-, motorrijtuigen- of doorlopende reisverzekering van Univé. U regelt de korting bij de Univé-kantoren in Delft en Zoetermeer. Interesse? Kijk op Serviceabonnement: geen zorgen over onderhoud Wilt u zich geen zorgen maken over het onderhoud aan de woning dat u zelf moet regelen? Neem een Serviceabonnement. Daarmee nemen we het meeste onderhoud van u over. Meer informatie? Kijk op of de brochure Onderhoud aan uw woning. 22

23 Welkom bij Vidomes Informatie voor huurders van Vidomes 23

24 Contact met Vidomes? KlantContactCentrum Oog voor het milieu Het papier waarop deze brochure is gedrukt, draagt het FSC-keurmerk - dé garantie dat de papiergrondstoffen uit goed beheerde bossen afkomstig zijn. Meer informatie vindt u op Postbus AJ Delft wonen is leven VERSIE

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren Huren, wat komt er bij kijken Wegwijs in huren Huren, wat komt er Lorem ipsum dolor sit amet bij kijken Bij het huren van een woning komt het één en ander kijken. In deze brochure maken wij u wegwijs.

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen?

wanneer kunt u de huurcommissie inschakelen? Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs, het onderhoud, servicekosten of kosten van nutsvoorzieningen van de woning? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie

Nadere informatie

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd Dit betaal ik Dit betaal ik Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd betalen draagt bij aan zorgeloos wonen. In deze folder leest u alles over huur betalen, huurachterstand,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Burgerlijk Wetboek, Boek 1 Titel 14 Het gezag over minderjarige kinderen Artikel 245 1. Minderjarigen staan onder gezag. 2. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie