Zicht op systemen voor Human Resource Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zicht op systemen voor Human Resource Management"

Transcriptie

1 IT Advisory Zicht op systemen voor Human Resource Management Een analyse van HRM-systemen ADVISORY

2

3 Marktverkenning HRM-pakketten 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Ontwikkelingen op het gebied van Human Resource Management 4 Verbetermogelijkheden 4 Veranderende eisen aan HRM-systemen 5 Waarom een marktverkenning naar HRM-systemen? 5 Resultaten van de marktverkenning 6 Systeemselectie 6 HRM-proces 7 Het HRM-procesmodel 7 HRM-processen 7 Administratieve processen 8 Marktverkenning HRM-systemen 10 Beperkingen en voorbehouden 10 Deelnemende systemen en leveranciers 10 Resultaten marktverkenning 11 Detailgegevens per systeem 15 AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll 16 Allshare HR Solutions PersonnelView 18 BCS HRM en Salarisadministratie Delta 20 Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster 22 Centric HR & Payroll Solutions 24 CTB Personele Systemen Cobra 26 Daywize Daywize portal 28 DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris 30 epower epower esuite 32 Exact Software E-Salaris 34 FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM 36 HumanWave HumanWave 38 IBS Nederland EMIS 40 Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris 42 Microloon Microloon 2009-B 44 Nova Business Software De HR Manager 46 Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS 48 Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) 50 P&A Group People Inc. 52 Raet Raet Online 54 SAP Nederland SAP Human Capital Management 56 Solware Solware HRM 58 StepStone Solutions ETWeb 60 TeamSoft Groep TS HRM 62 Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris 64 Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris 66 WtoP Polaris 68 Over KPMG 70 De waarde van KPMG Advisory 70 KPMG IT Advisory 70 KPMG Business Performance Services 70

4 4 Marktverkenning HRM-pakketten Inleiding KPMG IT Advisory heeft in 2004 een onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal systemen voor de ondersteuning van de processen op het gebied van Human Resource Management (HRM) die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Sinds 2004 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan op het terrein van HRM. Deze hebben ook hun impact gehad op de HRMsystemen: Systemen krijgen steeds meer functionaliteit, onder meer ter ondersteuning van diverse HRMtrends, zoals verdergaande digitalisering van HRM-processen en een toenemende druk op HRM om toegevoegde waarde te bieden. Enkele nieuwe partijen zijn tot de markt toegetreden en enkele leveranciers zijn samengegaan. Reden temeer om een update uit te voeren van het in 2004 uitgevoerde onderzoek. Met dit onderzoek wordt helder zicht verschaft op de in de markt aanwezige HRM-systemen. Tevens wordt ingegaan op de trends en ontwikkelingen op het gebied van Human Resource Management en de veranderende eisen aan HRMsystemen. Ontwikkelingen op het gebied van Human Resource Management In de huidige turbulente tijden zijn organisaties voortdurend op zoek naar mogelijkheden tot kostenbesparingen. De post personeelskosten is meestal een van de grootste kostenposten binnen organisaties. Het herinrichten en optimaliseren van personeelsbeheer kan leiden tot grote besparingen. Dit vraagt dan wel om inzicht in de feiten en cijfers over de HRM-functie. Feiten en cijfers die vaak worden ontleend aan het HRM-systeem dat de organisatie ter beschikking staat. In deze context zien wij de volgende ontwikkelingen: De HRM-afdeling heeft in de afgelopen jaren een prominentere rol gekregen en is een strategisch en beleidsmatig onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Medewerkers worden meer betrokken bij het bepalen van hun eigen (flexibele) arbeidsvoorwaarden via een Employee Self-Service (ESS)-model, ook wel het cafetaria- of a la carte -model genoemd. Managers hebben door Management Self-Service (MSS) de mogelijkheid om mutaties zoals verlofaanvraag door middel van een workflowgestuurd proces te accorderen. Daarnaast kunnen managers inzage krijgen in personeelsinformatie, bijvoorbeeld verjaardagen en ziekteverzuim. Als aanvulling op ESS en MSS is Sollicitant Self-Service (SSS) sterk in opkomst. Met deze functionaliteit wordt het sollicitatieproces verder geautomatiseerd. Organisaties willen steeds meer inzicht in de HR-kosten om te kunnen sturen op performanceindicatoren rondom HRM. Verbetermogelijkheden De praktijk leert dat de druk van het lijnmanagement op de HRM-afdeling om toegevoegde waarde te bieden blijft toenemen. Daarnaast wil het lijnmanagement zicht hebben op de ontwikkeling van de formatie, de bijbehorende loonkosten en de kwaliteiten van de medewerkers, nu en in de toekomst. De informatiebehoefte neemt dus toe. Onze ervaring leert dat: HRM-gegevens wel aanwezig zijn, maar niet of beperkt worden gebruikt ter ondersteuning van het management; HRM-adviseurs een toenemende behoefte hebben om de adviezen te onderbouwen met feiten en cijfers; forse efficiencyslagen kunnen worden gemaakt in het optimaliseren van HRM-processen; het management behoefte heeft aan analyses en adviezen die verder gaan dan het aanreiken van een cijferbrij.

5 Marktverkenning HRM-pakketten 5 Het hiervoor geschetste beeld stelt eisen aan de HRM-adviseurs, de gebruikers en het HRM-systeem. Het vraagt om HRM-adviseurs die de gegevens uit het systeem gebruiken bij hun advieswerkzaamheden, om managers die hun informatiebehoefte expliciet maken en om een HRMsysteem dat de processen adequaat ondersteunt. Pas als aan deze vereisten wordt voldaan, dan is het voor de HRM-adviseur mogelijk om toegevoegde waarde te laten zien. En dat is de basis voor het functioneren als partner in business. Veranderende eisen aan HRM-systemen Zoals hiervoor aangegeven hebben HRM-systemen zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld. HRMsystemen vervulden van oudsher een ondersteunende functie bij het registreren en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en de daaraan verbonden wet- en regelgeving. Deze systemen waren primair bedoeld voor salaris- en personeelsadministratie. Hedendaagse HRM-systemen kunnen ondersteuning bieden bij het nemen van managementbeslissingen. Managementinformatie, met name de grafische weergave ervan (cockpit- en dashboardfunctionaliteit), loopbaanplanning en ontwikkelingsen competentiemanagement worden steeds meer ondersteund door HRMsystemen. Ook E-HRM, ook wel bekend als HRM-portal, heeft zich in de afgelopen jaren verder ontwikkeld. In dit concept krijgen medewerkers via een webportal toegang tot een veelheid aan (persoonlijke) informatie over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantiedagen, leaseregelingen en dergelijke. Slechts weinig organisaties kiezen voor het zelf ontwikkelen van een HRMsysteem. De bestaande systemen kunnen vaak worden gemodelleerd naar de specifieke processen van de organisatie. In de zoektocht naar een nieuw systeem zijn er veel mogelijkheden. Het is daarbij niet altijd eenvoudig inzicht te krijgen in de functionaliteit van deze systemen. Waarom een marktverkenning naar HRM-systemen? De voorgaande paragraaf geeft deels al aan waarom een marktverkenning naar HRM-systemen zinvol is. De veelheid aan HRM-systemen maakt het voor veel organisaties lastig een juiste keuze te maken. Naast de talloze mogelijkheden en de uiteenlopende karakteristieken, dient een organisatie bij het vervangen van haar HRMsysteem rekening te houden met de strategische doelen bijvoorbeeld in huis verwerken of outsourcen.

6 6 Marktverkenning HRM-pakketten KPMG IT Advisory adviseert organisaties bij het selecteren van de software. Bij die dienstverlening past een verkenning van de op de markt beschikbare HRM-systemen. Aan de hand van deze marktverkenning, kunnen organisaties een longlist van HRM-systemen samenstellen als eerste stap in het selectietraject. Resultaten van de marktverkenning In deze marktverkenning staat het door ons ontwikkelde HRM-procesmodel centraal. Dit model bevat de primaire en ondersteunende HRM-processen en kan dienen als basis voor nadere analyses. In het volgende hoofdstuk beschrijven we de karakteristieken van het HRM-proces. Van 27 HRM-systemen is vervolgens in kaart gebracht in welke mate de onderkende functionaliteit uit het procesmodel wordt ondersteund. In het laatste hoofdstuk presenteren en vergelijken we de geïnventariseerde systemen. Hoofdconclusies van ons onderzoek zijn: Het aantal HRM-systemen is zeer groot. Vrijwel alle systemen ondersteunen de basisprocessen (instroom, doorstroom en uitstroom). Bijna alle systemen bieden de mogelijkheid om via internet of intranet toegang te krijgen tot het systeem (HRM-portal). Functionaliteit voor inzicht in HR-kosten & rendement is in opkomst. Vrijwel alle systemen digitaliseren de HRM-processen teneinde de communicatie tussen medewerkers, managers en bestuurders te optimaliseren. De grotere systemen hebben de functionaliteit Sollicitant Self- Service. Met deze functionaliteit heeft de sollicitant door middel van een online-systeem toegang tot informatie over lopende sollicitaties. De systemen groeien naar elkaar toe. Een groot deel van de systemen scoort ongeveer gelijk op een aantal aspecten, zoals personeelsregistratie, salarisverwerking en instroom. Nieuwe systemen volgen een best of breed -benadering en ERPsystemen zijn verdergegaan met het ontwikkelen en integreren van HRMfunctionaliteit. Inzicht in prestatie-indicatoren ten behoeve van het effectief en efficiënt functioneren van HRM-processen is in opkomst. Systeemselectie Een systeem dat maximaal scoort op functionaliteit is niet per definitie het beste systeem. Ieder systeem heeft specifieke eigenschappen en sterke en zwakke punten. Het is ook niet zo dat de bekendere systemen per definitie betere oplossingen bieden. Bovendien spelen kosten (aanschaf-, licentie- en onderhoudskosten) een rol bij de keuze. Naarmate een systeem meer functionaliteit biedt, gaat de kostprijs vaak omhoog. Kortom: deze marktverkenning geeft organisaties dan ook slechts een handreiking voor het opstellen van een longlist van mogelijk geschikte systemen. Om een optimaal systeem te kiezen is een gedegen systeemselectie traject aan te raden. Daarbij zijn verschillende zaken van belang: functionaliteit; gebruiksgemak; leveranciersbetrouwbaarheid; kosten; technologie van het systeem. Daarnaast is het essentieel te redeneren vanuit de doelstellingen die een organisatie op het gebied van HRM heeft: welke korte- en langetermijndoelen heeft de organisatie? Wat betekent dat voor de HRM-organisatie en processen? En welk HRM-systeem kan het beste deze doelen verwezenlijken? In onze visie is het kiezen van een systeem altijd een afstemming van de systeemeigenschappen op de behoeften van de organisatie. Bij de daadwerkelijke keuze moeten de specifieke wensen, doelen en karakteristieken van de organisatie zelf voorop staan. Alleen dan zal het systeem naar tevredenheid kunnen worden gebruikt. De praktijk leert dat de selectie van een HRM-systeem voor veel organisaties lastig is. KPMG heeft op basis van zijn ervaringen met systeemselecties een standaardaanpak ontworpen. Deze aanpak staat borg voor een gedegen en weloverwogen keuze.

7 Marktverkenning HRM-pakketten 7 HRM-proces In de loop van de jaren heeft het HRM-proces zich ontwikkeld van puur registratief naar meer informatieverstrekkend. Vroeger was het proces met name gericht op de salarisverwerking, nu vraagt het management kengetallen om te kunnen sturen. Deze ontwikkeling heeft zijn impact gehad op het HRMprocesmodel. Het HRM-procesmodel Onderstaand procesmodel hebben wij ontwikkeld na analyse van een groot aantal organisaties (van klein tot groot) en op basis van ruime ervaring met HRM-procesoptimalisatietrajecten. Het model dient als uitgangspunt voor de marktverkenning: van ieder HRMsysteem is per subproces vastgesteld in welke mate dat wordt ondersteund. HRM-processen De hoofdprocessen zijn: instroom; doorstroom; uitstroom. Instroom Alle activiteiten die betrekking hebben op werving en selectie behoren tot het proces Instroom. Werving ondersteunt de activiteiten die zijn gericht op het benaderen van kandidaten. Selectie omhelst het selecteren van de juiste kandidaat en de daaropvolgende aanstelling. Wervingscampagnes, interne en externe sollicitanten en de bij hen horende competenties kunnen worden vastgelegd in HRM-systemen. Daarnaast kunnen de competenties van sollicitanten worden vergeleken om een optimale keuze te kunnen maken. HRM-systemen bieden ook ondersteuning bij de vastlegging van de beloningsafspraken (veelal gebaseerd op functieniveau en werkervaring). is onder te verdelen in een vijftal subprocessen: organisatie; formatie; personeelsbeoordeling; loopbaanontwikkeling; competentiemanagement. Organisatie Organisaties veranderen in de loop van de tijd. Door groei of inkrimping van de organisatie kan behoefte ontstaan aan aanpassing van de organisatiestructuur. Een HRM-systeem kan hierbij ondersteunen door het vastleggen van organisatieschema s en door mogelijke nieuwe structuren te simuleren. De organisatiestructuur vormt de basis voor de formatie. Instroom Uitstroom Competentiemanagement HRMprocessen Werving en selectie Organisatie Formatie Personeelsbeoordeling Loopbaanontwikkeling Exitgesprek Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Administratieve processen Managementinformatie HR-kosten & -rendement Begroten & budgetteren Figuur 1: HRM-procesmodel

8 8 Marktverkenning HRM-pakketten Formatie Door middel van het subproces formatie worden arbeidsplaatsen beheerd bij de gekozen of nog te kiezen organisatiestructuur. HRMsystemen kunnen de formatieplaatsen vastleggen en registreren. Door de formatieplaatsen toe te wijzen aan medewerkers wordt inzichtelijk door welke persoon een formatieplaats wordt vervuld en welke plaatsen niet zijn vervuld. Personeelsbeoordeling Personeelsbeoordeling is het meten en evalueren van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers. De beoordeling vindt vaak halfjaarlijks plaats en wordt in de regel met de medewerker besproken. Er bestaat vaak een koppeling met salarisverhoging en beloning. Een HRMsysteem biedt ondersteuning door het signaleren en vastleggen van gespreksafspraken, het registreren van de uitkomsten van deze (beoordelings)- gesprekken, het berekenen van bonussen en het geven van inzicht in beoordelingsrondes. Loopbaanontwikkeling Loopbaanontwikkeling richt zich op het begeleiden van medewerkers op individuele basis. Vaak ligt een personeelsbeoordeling ten grondslag aan het loopbaanontwikkelingstraject van de medewerker. Loopbaanontwikkeling is het middel om de specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren, om medewerkers aan de organisatie te binden en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. HRM-systemen kunnen ondersteuning bieden bij het registreren van opleidingen en de opleidingsbehoefte van een medewerker. Ambities en het daaraan gekoppelde groei pad (behorende bij het loopbaanontwikkelings traject) kunnen worden gevolgd en bijgestuurd, omdat inzicht is in de ontwikkeling van competenties. Competentiemanagement Competentiemanagement legt de koppeling tussen de doelen van de organisatie en de doelen van het individuele personeelslid. Door te werken met competentiemanagement worden deze doelen vertaald in de voor het behalen van deze doelen benodigde competenties. De eisen voor bepaalde functies kunnen worden gekoppeld en vergeleken met de competenties van medewerkers. Een HRM-systeem kan de competenties vastleggen, zowel op formatie- als op medewerkersniveau. Tevens zijn sommige HRM-systemen in staat om competentieontwikkeling vast te leggen. Uitstroom Uitstroom ontstaat doordat medewerkers met pensioen gaan, elders hun loopbaan voortzetten, worden ontslagen of overlijden. Een HRM-systeem moet ondersteuning bieden voor al deze soorten uitstroom. In het geval van ontslag geldt bijvoorbeeld dat de ontslagaanvragen moeten worden vastgelegd. Daarnaast dienen ook andere aspecten te worden ondersteund door een HRMsysteem, bijvoorbeeld vastlegging van exitgesprekken, nabetaling aan medewerkers en uitkeringsregelingen. Administratieve processen De administratieve processen zijn onder te verdelen in de volgende processen: personeelsregistratie; tijd-, verzuim- en verlofregistratie; salarisverwerking; managementinformatie; HR-kosten & rendement; Begroten & budgetteren. betreft het vastleggen van relevante gegevens van huidige en/of voormalige personeelsleden. Mutaties in het personeelsbestand moeten snel en foutloos kunnen worden doorgevoerd. Snel, omdat ook de personeelafdelingen steeds vaker worden gedwongen tot grotere efficiëntie. Foutloos, omdat de personeelsregistratie de basis vormt voor salarisverwerking en overige HRM-processen. Naast efficiëntie en betrouwbaarheid moeten personeelsadministraties ook ingesteld zijn op flexibele arbeidsrelaties. In de personeelsregistratie worden de individuele gegevens van medewerkers beheerd, zoals NAWgegevens, contractgegevens en beloningsgegevens. De complexiteit van deze registratie kan groot zijn, bijvoorbeeld omdat een medewerker verschillende dienstverhoudingen kan hebben. Een andere complicerende factor is het grote aantal te registreren gegevens. Een HRM-systeem kan personeelsregistratie ondersteunen door een groot aantal gegevens op een eenvoudige, betrouwbare

9 Marktverkenning HRM-pakketten 9 en snelle manier vast te leggen. Het kunnen aanmaken van diverse overzichten, zoals personeelsmutaties, personeelskaarten en -tellingen op basis van FTE s, is hierbij een belangrijke functionaliteit. Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Tijdregistratie Tijdregistratie is geen expliciete HRMcomponent, maar het vastleggen van gewerkt uren in een HRMsysteem heeft wel grote voordelen. Indien het HRM-systeem voorziet in tijdregistratie, dan vereenvoudigt dat de verwerking van de gewerkte uren in de verzuim- en verlofregistratie en de salarisverwerking. Verzuimregistratie Steeds meer organisaties maken serieus werk van hun verzuim- en reïntegratiebeleid. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van ziekteverzuim nadrukkelijk bij de werkgever en de werknemer. Een HRM-systeem kan ziek- en herstelmeldingen registreren en voorziet ook in de eisen die de wet- en regelgeving bijvoorbeeld Arbowetgeving en de Wet poortwachter stelt op dit gebied. Verlofregistratie Verlofregistratie is van belang voor de registratie en controle van de verschillende soorten verlof van een medewerker. In veel HRM-systemen wordt de toekenning van verlof berekend op basis van rekenregels als leeftijd, schaal en diensttijd. Naast verlofregistratie is het binnen HRMafdelingen van belang verlof te kunnen uitbetalen en pro-ratoberekeningen van verlofrechten te kunnen maken. De ondersteuning van deze elementen door een HRM-systeem is in dit onderzoek meegenomen. is een belangrijke activiteit voor een organisatie. Een organisatie moet daarbij een keuze maken tussen zelf doen of uitbesteden van de verwerking aan een gespecialiseerde partij. Deze publicatie gaat niet in op het vraagstuk van zelf doen of uitbesteden. De mogelijkheden van zelf doen of uitbesteden zijn bij de diverse systemen geïnventariseerd. Tevens is geanalyseerd welke functionaliteit wordt geboden indien de salarisverwerking binnen het systeem kan worden uitgevoerd. Managementinformatie Het proces Managementinformatie richt zich op het verkrijgen van de juiste informatie voor het management, bijvoorbeeld door middel van managementrapportages en cockpitfunctionaliteit. Daarnaast kan een HRM-systeem ondersteuning bieden bij het verkrijgen van informatie over managementprocedures die betrekking hebben op de besturing en planning. De rapportages kunnen daarnaast voorzien in informatie op het gebied van kostenbeheersing, resultaatbepaling en verslaglegging. HR-kosten & rendement Bij investeringen moet een afweging worden gemaakt tussen toekomstige baten en lasten. Kosten op HRMgebied hebben veelal te maken met investeringen in zaken zoals scholing, ziekteverzuimregelingen en arbeidsomstandigheden. De opbrengsten bestaan voor een groot deel uit het vergroten van de motivatie van de medewerkers en daarmee van hun arbeidsproductiviteit. Begroten & budgetteren Voor een goede bedrijfsvoering wordt inzicht in de kosten en baten steeds belangrijker. Zowel in de profit- als in de non-profitsector is de noodzaak tot efficiënt opereren van organisaties steeds dwingender. Op veel niveaus in de organisatie wordt daarom verwacht dat managers hun activiteiten kunnen vertalen in begrotingen en budgetten, dus in harde cijfers. In dit onderzoek is de ondersteuning van deze elementen door een HRM-systeem meegenomen.

10 10 Marktverkenning HRM-pakketten Marktverkenning HRM-systemen Deze marktverkenning richt zich op systemen die in maart 2009 op de Nederlandse markt verkrijgbaar waren. Er komen systemen bij en systemen worden uitgefaseerd of samengevoegd. De in dit hoofdstuk behandelde systemen zijn op basis van functionaliteit ten opzichte van elkaar gepositioneerd. Verder worden in dit hoofdstuk de detailgegevens van de systemen en de daarbij behorende leveranciers vermeld. Beperkingen en voorbehouden Op deze inventarisatie zijn de volgende beperkingen en voorbehouden van toepassing: De gegevens ten behoeve van deze publicatie zijn aangeleverd door en afgestemd met de leveranciers. Aan een aantal leveranciers is een bezoek afgelegd met als doel inzicht te krijgen in de functionaliteit van het systeem en om een beperkte verificatie van de verkregen gegevens uit te voeren. KPMG heeft voor de publicatie van deze marktverkenning geen interpretatie van de gegevens toegepast. De antwoorden die KPMG van de leveranciers heeft ontvangen zijn leidend. KPMG neemt geen verantwoordelijkheid voor onjuist verstrekte gegevens. Een aantal leveranciers heeft in de vragenlijst aangegeven dat bepaalde functionaliteit kan worden gerealiseerd door middel van een koppeling van hun systeem met een ander standaardsysteem. In dat geval is aangenomen dat het systeem zelf de gevraagde functionaliteit niet biedt. Deze marktverkenning is een momentopname: de gegevens hebben betrekking op de aangegeven versies. Deze publicatie pretendeert geen volledig beeld te geven van de systemen die in de markt te koop zijn en van de functionaliteit die deze systemen bezitten. Getracht is een globaal overzicht te geven op basis waarvan een eerste lijst is te maken van systemen die bij een organisatie passen. Enkele leveranciers hebben besloten niet mee te werken aan de marktverkenning. Deelnemende systemen en leveranciers De volgende HRM-systemen zijn in het onderzoek betrokken. Eerst wordt de naam van de leverancier genoemd en daarna de naam van het systeem: AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll Allshare HR Solutions PersonnelView BCS HRM en Salarisadministratie Delta Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster Centric HR & Payroll Solutions CTB Personele Systemen Cobra Daywize Daywize portal DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris epower epower esuite Exact Software E-Salaris FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM HumanWave HumanWave IBS Nederland EMIS Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris Microloon Microloon 2009-B Nova Business Software De HR Manager Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) P&A Group People Inc. Raet Raet Online SAP Nederland SAP Human Capital Management Solware Solware HRM StepStone Solutions ETWeb TeamSoft Groep TS HRM Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris WtoP Polaris

11 Marktverkenning HRM-pakketten 11 Resultaten marktverkenning De marktverkenning laat zien dat er grote verschillen bestaan in de functionaliteit van systemen. In figuur 2 wordt zowel de totaalscore als de functionaliteit per hoofdfunctie getoond. De figuur geeft slechts een indicatie van de door de systemen geboden functionaliteit. Ten aanzien van deze figuur moeten enkele opmerkingen worden gemaakt. De totaalscores zijn opgesteld op basis van de functionaliteit per systeem. Voor de informatievergaring is een vragenlijst met meer dan 700 functionaliteitsvragen gehanteerd. Het is mogelijk dat een systeem in een ander onderzoek met andere uitgangspunten een andere score laat zien. Figuur 2 geeft een beeld van de scores van de systemen op basis van de leveranciersantwoorden op de gestelde vragen. Een aantal systemen beschikt over additionele functionaliteit die (vanwege de scope) niet in het onderzoek is meegenomen. Om de positie van alle systemen ten opzichte van elkaar zuiver te laten zijn, is geen rekening gehouden met deze additionele functionaliteit. Tabel 1 bevat een overzicht van de geboden functionaliteit per systeem. Hierbij is aangegeven of het systeem functionaliteit bevat voor de volgende onderwerpen: instroom; doorstroom; 10 Overall functionaliteit 9 7 Score epower epower esuite Microloon Microloon 2009-B StepStone Solutions ETWeb HumanWave HumanWave Solware Solware HRM Nova Business Software De HR Manager WtoP Polaris BCS HRM en Salarisadministratie Delta Exact Software E-Salaris Allshare HR Solutions PersonnelView Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris P&A Group People Inc. Daywize Daywize portal Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris CTB Personele Systemen Cobra TeamSoft Groep TS HRM DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster Raet Raet Online IBS Nederland EMIS AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM Centric HR & Payroll Solutions SAP Nederland SAP Human Capital Management Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS Miximaal mogelijke score Instroom Uitstroom Tijd-, verzuim- en verlofregistratie HR-kosten & -rendement Begroten & budgetteren Figuur 2: Totaalscore per HRM-systeem

12 12 Marktverkenning HRM-pakketten uitstroom; tijd-, verzuim- en verlofregistratie; personeelsregistratie; salarisverwerking; HR-kosten & rendement; begroten & budgetteren. Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd dat een systeem minimaal 25% van de functionaliteit per onderwerp moet bieden voordat bij het betreffende onderwerp een vinkje wordt gezet. Een aantal actuele onderwerpen is apart in kaart gebracht. Dit betreft competentiemanagement en HR-kosten & rendement. Figuur 3 geeft een beeld van de scores van de systemen op basis van de functionaliteit Competentiemanagement. Bij sommige systemen is het mogelijk om de analyse van de (werkelijke) competentie te tonen door middel van een grafische weergave. Figuur 4 geeft een beeld van de scores van de systemen op basis van de functionaliteit HR-kosten & rendement. Een aantal systemen beschikt over de functionaliteit waarmee het mogelijk is de relatie tussen Personeelskosten (HRMbudget) enerzijds en het bedrijfsresultaat anderzijds te bepalen. Daarnaast kunnen toekomstige kosten, baten en lasten worden bepaald door middel van analysemodellen. AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll Allshare HR Solutions PersonnelView BCS HRM en Salarisadministratie Delta Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster Centric HR & Payroll Solutions CTB Personele Systemen Cobra Daywize Daywize portal DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris epower epower esuite Exact Software E-Salaris FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM HumanWave HumanWave IBS Nederland EMIS Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris Microloon Microloon 2009-B Nova Business Software De HR Manager Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) P&A Group People Inc. Raet Raet Online SAP Nederland SAP Human Capital Management Solware Solware HRM StepStone Solutions ETWeb TeamSoft Groep TS HRM Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris WtoP Polaris Instroom Uitstroom ^ Tijd-, verzuim- en verlofregistratie ^ ^ ^ ^ 3 ^ 3 ^ ^ ^ 3 3 ^ 3 3 ^ HR-kosten & rendement Begroten & budgetteren Tabel 1: Functionaliteit per systeem 3 meer dan 25% van de functionaliteit is aanwezig ^ functionaliteit is beperkt aanwezig 7 functionaliteit is niet aanwezig

13 Marktverkenning HRM-pakketten 13 Score Competentiemanagement HumanWave HumanWave Microloon Microloon 2009-B Nova Business Software De HR Manager epower epower esuite CTB Personele Systemen Cobra WtoP Polaris BCS HRM en Salarisadministratie Delta Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris Solware Solware HRM TeamSoft Groep TS HRM DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris Exact Software E-Salaris Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster Centric HR & Payroll Solutions IBS Nederland EMIS AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll Allshare HR Solutions PersonnelView FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) P&A Group People Inc. Raet Raet Online SAP Nederland SAP Human Capital Management StepStone Solutions ETWeb Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris Daywize Daywize portal Figuur 3: Totaalscore per systeem voor de functionaliteit Competentiemanagement. Score HR-kosten & -rendement HumanWave HumanWave epower epower esuite Microloon Microloon 2009-B Nova Business Software De HR Manager Solware Solware HRM StepStone Solutions ETWeb Allshare HR Solutions PersonnelView TeamSoft Groep TS HRM Exact Software E-Salaris DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris Raet Raet Online Daywize Daywize portal WtoP Polaris BCS HRM en Salarisadministratie Delta Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris Centric HR & Payroll Solutions CTB Personele Systemen Cobra IBS Nederland EMIS Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) P&A Group People Inc. Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS SAP Nederland SAP Human Capital Management Figuur 4: Totaalscore per systeem voor de functionaliteit HR-kosten & rendement.

14 14 Marktverkenning HRM-pakketten Resultaten per systeem In deze paragraaf (vanaf pagina 16) worden de detailgegevens per systeem gepresenteerd. De systemen zijn op alfabetische volgorde van leveranciersnaam weergegeven. Voor elk systeem zijn twee pagina s met dezelfde gegevens ingevuld. Per systeem zijn in de linkerkolom van de eerste pagina de volgende gegevens vermeld: versie van het systeem waarvoor de vragenlijst is ingevuld; het aantal implementaties van het systeem in Nederland; algemene gegevens van de leverancier; geschiktheid voor branches en organisatieomvang; bijzonderheden over de helpdesk. Per systeem zijn in de rechterkolom van de eerste pagina de volgende gegevens vermeld: mogelijkheden met betrekking tot salarisverwerking: in pakket, met gekoppeld pakket of uitbesteed; mogelijkheden voor Employee Self-Service (ESS), Management Self-Service (MSS) en Sollicitant Self- Service (SSS); mogelijkheden ten aanzien van managementrapportages (grafisch, kubussen en dashboard); de (server- en client-) operatingsystemen en databases waarop het systeem kan draaien. Op de tweede pagina is een aantal spinnenwebgrafieken weergegeven met een overzicht van de functionele dekking. De functionele dekking is naast een totaalgrafiek uitgesplitst naar een aantal processen van het ontwikkelde HRM-procesmodel (Figuur 1). Het gaat hierbij om de processen:, Tijd-, verzuimen verlofregistratie,, HR-kosten & rendement en. De processen Instroom, Uitstroom, Managementinformatie en Begroten & budgetteren zijn niet in aparte grafieken opgenomen. De geboden functionaliteit per proces wordt weergegeven in een percentage (het donkere deel van de spinnenwebgrafiek) van de maximale functionaliteitsscore. Onder aan de eerste systeempagina heeft de leverancier de ruimte gekregen zelf aan te geven wat zijn systeem uniek maakt (citaten).

15 Marktverkenning HRM-pakketten 15 Detailgegevens per systeem

16 16 Marktverkenning HRM-pakketten AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll Pakket Implementaties in NL Huidige versie Profit 2008 Leverancier AFAS Personele Systemen B.V. Leusden Nederland T: Jaar van oprichting 1996 Aantal medewerkers 170 In pakket 3 Met gekoppeld pakket 7 Uitbesteed 3 Self-Service Employee Self-Service 3 Management Self-Service 3 Sollicitant Self-Service 7 Branchetype Algemeen 3 Overheid 3 Profit 3 Non-profit 3 Specifiek 3 Zorg & welzijn Managementrapportage Grafische weergave 3 Kubussen 3 Managementdashboard 3 Organisatiegrootte doelgroep Klein 3 Middelgroot 3 Groot 3 Internationaal 3 Helpdesksupport Nederlandse helpdesk 3 Bereikbaarheid helpdesk 5x8 Online-help 3 Client OS Server OS DBMS Windows Vista Windows NT/2000 MS SQL Windows XP AFAS Profit, geïntegreerde, flexibele en gebruiksvriendelijke MS Windows-software voor bedrijfsleven, zorg en accountancy.

17 Marktverkenning HRM-pakketten 17 Functionele dekkingsgraad Overall functionaliteit Gegevensvastlegging Begroten & budgetteren 10 Wetgeving 10 Meerdere contracten HR-kosten & -rendement 2 Instroom 2 Maxima Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Agendering/ signaleringen Grafische mogelijkheden Uitstroom Controles Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Ziekteverzuim Mogelijkheden salarisverwerking Koppelingen 2 Overige functionaliteit salarispakket Uren Verlof Salarisstroken HR-kosten & -rendement Personeelskosten versus organisatieresultaat Organisatie Budgettering & verschillenanalyse 10 Scenarioanalyses 10 2 Competentiemanagement 2 Formatie Relatie verzuim en kwaliteit Beoordelen en belonen Wetgeving en ziekteverzuim Kosten van verzuim en WAO/WIA Loopbaanadvies Personeelsbeoordeling

18 18 Marktverkenning HRM-pakketten Allshare HR Solutions PersonnelView Pakket Implementaties in NL 50 Huidige versie 5.0 Leverancier Allshare HR Solutions Hoofddorp Nederland T: Jaar van oprichting 1987 Aantal medewerkers 80 In pakket 7 Met gekoppeld pakket 3 Uitbesteed 3 Self-Service Employee Self-Service 3 Management Self-Service 3 Sollicitant Self-Service 3 Branchetype Algemeen 3 Overheid 3 Profit 3 Specifiek 3 (Semi)overheid & banken Managementrapportage Grafische weergave 3 Kubussen 3 Managementdashboard 3 Organisatiegrootte doelgroep Klein 3 Middelgroot 3 Groot 3 Internationaal 3 Helpdesksupport Nederlandse helpdesk 3 Bereikbaarheid helpdesk 5x24 Online-help 3 Client OS Server OS DBMS Citrix/par Linux MS SQL Linux OS 400 Oracle Mac OS Unix Windows NT/2000 Windows NT/2000 Windows Vista Windows XP PersonnelView combineert integrale en volledige webbased E-HRM (op basis van ASP) met een indrukwekkende flexibiliteit. Met PersonnelView springt Allshare in op de groeiende vraag naar procesmatige inrichting van HRMoplossingen (zoals ESS en MSS) en combineert dit met de integratie van een salarissysteem naar keuze.

19 Marktverkenning HRM-pakketten 19 Functionele dekkingsgraad Overall functionaliteit Gegevensvastlegging Begroten & budgetteren 10 Wetgeving 10 Meerdere contracten HR-kosten & -rendement 2 Instroom 2 Maxima Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Agendering/ signaleringen Grafische mogelijkheden Uitstroom Controles Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Ziekteverzuim Mogelijkheden salarisverwerking Koppelingen 2 Overige functionaliteit salarispakket Uren Verlof Salarisstroken HR-kosten & -rendement Personeelskosten versus organisatieresultaat Organisatie Budgettering & verschillenanalyse 10 Scenarioanalyses 10 2 Competentiemanagement 2 Formatie Relatie verzuim en kwaliteit Beoordelen en belonen Wetgeving en ziekteverzuim Kosten van verzuim en WAO/WIA Loopbaanadvies Personeelsbeoordeling

20 20 Marktverkenning HRM-pakketten BCS HRM en Salarisadministratie Delta Pakket Implementaties in NL Huidige versie 5.0 Leverancier BCS HRM en Salarisadministratie B.V. Den Dungen Nederland T: Jaar van oprichting 1979 Aantal medewerkers 80 In pakket 3 Met gekoppeld pakket 7 Uitbesteed 3 Self-Service Employee Self-Service 3 Management Self-Service 3 Sollicitant Self-Service 7 Branchetype Algemeen 3 Overheid 7 Profit 3 Specifiek 7 Organisatiegrootte doelgroep Klein 3 Middelgroot 3 Groot 3 Internationaal 3 Helpdesksupport Nederlandse helpdesk 3 Bereikbaarheid helpdesk 5x8 Online-help 3 Managementrapportage Grafische weergave 7 Kubussen 7 Managementdashboard 7 Client OS Server OS DBMS Citrix/par Windows NT/2000 Sybase Windows Vista Windows Server 2003 Windows XP Windows NT/2000 Delta is een toekomstgericht totaalpakket: flexibele software, deskundigheid én persoonlijke service. Wij noemen dat HRP: Human Resource Planning, een filosofie van BCS waarin de mens centraal staat in het hele bedrijfsproces.

HRM-pakketten: een marktverkenning

HRM-pakketten: een marktverkenning Compact 2004/2 HRM-pakketten: een marktverkenning Drs. J.P. Hoogstra RE en mw. drs. C.M. Gillon Veel organisaties kunnen tijdens een selectietraject voor een nieuw HRM-pakket door de bomen het bos niet

Nadere informatie

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

HRM-so ware voor mens en organisa e

HRM-so ware voor mens en organisa e HRM-so ware voor mens en organisa e Wat biedt Prinsys mij? HRM (Digitale) Medewerkerdossiers Werving en selectie Verlof- en verzuim Afspraken maken Salarisverhogingsrondes Reorganisaties Rapportage Procesbewaking

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

e-hrm: wat is het, marktontwikkelingen en lessons learned

e-hrm: wat is het, marktontwikkelingen en lessons learned e-hrm: wat is het, marktontwikkelingen en lessons learned Een actuele IT-trend in bedrijfsleven en overheidsland is e-hrm. Electronic Human Resource Management is een vrij recente technologie die de afdeling

Nadere informatie

altijd en overal uw zaken in beeld

altijd en overal uw zaken in beeld HR en salaris online altijd en overal uw zaken in beeld Met de online diensten van de Jong & Laan hebt u altijd en overal uw zaken in beeld. Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. Mocht

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking 5 goede redenen Papierloze administratie Altijd en overal beschikbaar Manager & Employee Self Service (ESS/MSS) Waterdichte beveiliging

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

Personele Systemen. HRM strijd(t) voor tijd Return on investment voor ESS & MSS

Personele Systemen. HRM strijd(t) voor tijd Return on investment voor ESS & MSS Een overgrote meerderheid van de HR-afdelingen is nog altijd een groot gedeelte van de tijd kwijt aan de administratieve verwerking van onder andere verlofaanvragen, NAW wijzigingen, declaraties en ziekmeldingen.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Human Resource Management. Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal

Human Resource Management. Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal Human Resource Management Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal Ondersteuning voor waardevol HR-beleid Al uw medewerkers komen in aanraking met HRM. Manager of magazijnbediende,

Nadere informatie

Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken!

Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken! Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken! Met de online diensten van Salariszaken heeft u altijd toegang en overzicht. Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. Mocht het nodig zijn, dan

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De salarispraktijk vraagt om een nieuwe aanpak. Onze efficiënte verwerking en kostenbesparende oplossingen bieden volop mogelijkheden voor de toekomst.

Nadere informatie

Software voor optimale personeelsplanning

Software voor optimale personeelsplanning Software voor optimale personeelsplanning Monaco uw partner in planning Een goede personeelsplanning vraagt behoorlijk wat creativiteit, puzzel werk en tijd. Uw medewerkers willen zien of in het rooster

Nadere informatie

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013

Status HR Service Delivery 2013. Ineke Neuman 15 februari 2013 Status HR Service Delivery 2013 Ineke Neuman 15 februari 2013 Onderzoekspopulatie 113 deelnemers 31% ook in 2012 deelgenomen >1000 medewerkers Profit en non-profit Hogere deelname zorg en onderwijs 89%

Nadere informatie

Structuur. Kenmerken. Architectuur van de Cloud. Functionaliteit. Infra Platform Apps

Structuur. Kenmerken. Architectuur van de Cloud. Functionaliteit. Infra Platform Apps 1 Structuur Kenmerken Architectuur van de Cloud Infra Platform Apps Functionaliteit Personeelsdossier Salarisadministratie Verloning HR Processen Rapportage 2 Kenmerken HR-2D Eenvoudig om mee te starten

Nadere informatie

Request for Information (RFI)

Request for Information (RFI) Vlaamse Gemeenschapscommissie Request for Information (RFI) HR-software Vlaamse Gemeenschapscommissie van operationeel naar strategisch human resources management VH 30-5-2016 blz 0 van 5 Inhoudstabel

Nadere informatie

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM

DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM DEEL I DE OPKOMST VAN E-HRM Business sounds different these days...3 1. Introductie...4 2. De veranderende omgeving van organisaties...7 3. Toenemende complexiteit van organisaties en HRM...10 3.1 Inleiding...10

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

M a n a g e m e n t i n f o r m at i e

M a n a g e m e n t i n f o r m at i e M a n a g e m e n t i n f o r m at i e p o r ta a l v o o r SPO U t r e c h t Betrouwbare informatievoorziening met QlikView Refine-IT heeft voor Stichting Openbaar Onderwijs Utrecht een organisatiebreed

Nadere informatie

Personeel Salaris Vandaag Morgen. De nieuwe standaard in online HRM en Salarisadministratie!

Personeel Salaris Vandaag Morgen. De nieuwe standaard in online HRM en Salarisadministratie! Personeel Salaris Vandaag Morgen De nieuwe standaard in online HRM en Salarisadministratie! Ontdek hoe HR2day jou kan helpen Tevreden klanten HR2day wordt gebruikt door het MKB én grote organisa9es met

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing?

Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing? Hoe kies ik de juiste HR2day oplossing? Met HR2day krijgen je administratieve medewerkers, managers en medewerkers een plek om alle HR- en salariswerkzaamheden te verrichten. Dat betekent dat ze minder

Nadere informatie

DE AFAS NETWERKVLOER

DE AFAS NETWERKVLOER WELKOM PERCOSSA DE AFAS NETWERKVLOER OPTIMALISATIE ROOSTERS WAAROM ROOSTERS SPECIFICEREN? GESPECIFICEERDE ROOSTERS LEIDEN TOT BETERE AUTOMATISERING VERLOF VERZUIM BEZETTING OPTIMALISATIE ROOSTERS ESS

Nadere informatie

Succesvol HR stelt de medewerker centraal. Jan van Wijngaarden

Succesvol HR stelt de medewerker centraal. Jan van Wijngaarden Succesvol HR stelt de medewerker centraal Jan van Wijngaarden We zijn nog maar net begonnen 2037-2040 Computer 'slimmer dan een mens 2017-2036 Robots, artificial intelligence, zelftijdende auto s, gen-

Nadere informatie

Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingid=45002

Elektronische toegang tot informatie: https://www.tenderned.nl:443/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting.xhtml?aankondigingid=45002 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Stichting Koraal Groep Bestuurscentrum L 757587 Valkstraat 14, 6135GC SITTARD ( Nederland ) Ter attentie van: C Severens Telefoon:

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008

Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008 Hogere efficiëntie en lagere kosten door zorg op maat met nieuwe roostermodule op basis van SQL Server 2008 Aangespoord door veranderende wet- en regelgeving ontwikkelde SDB Groep een nieuwe roostermodule,

Nadere informatie

Exact Group B.V., All rights belong to their respective owners.

Exact Group B.V., All rights belong to their respective owners. Exact Group B.V., 2017. All rights belong to their respective owners. BEST PRACTICES: DIT MOETEN JULLIE TOCH EERDER HEBBEN GEDAAN? EXACT LIVE 2017 Exact Group B.V., 2017. All rights belong to their respective

Nadere informatie

HRM softwaresystemen: één pot nat? (deel 1)

HRM softwaresystemen: één pot nat? (deel 1) HRM softwaresystemen: één pot nat? (deel 1) Door: Rob Verboom, Marco de Zeeuw HR Navigator is gestart met een jaarlijks onafhankelijk onderzoek onder aanbieders van software voor de HRMpraktijk. 25 van

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 Presentatie Group S Sociaal Secretariaat Anja Van Houtvinck Inhoudstafel 1. Inleiding / trends 2. Interacties en gegevensstromen 3. Schema s 4. Aangiften 5.

Nadere informatie

Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid

Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid Uw digitale oplossing voor een integraal HR beleid DE KENMERKEN VAN MANPLOYEE Sturen op s, prestaties en ontwikkeling Uit onderzoek (Aberdeen Group,2012) blijkt dat succesvolle organisaties een effectieve

Nadere informatie

Gids Salaris- en HRM-software

Gids Salaris- en HRM-software Even voorstellen Gerard Bottemanne AA Woonplaats Coevorden Onderzoeker en criticaster, Onderzoeksbureau GBNED sinds 1999. Websites: www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.ictfinancials.nl www.gidsboekhoudsoftware.nl

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Prinsys HCM. Optimale planning, aansturing en beloning van uw personeel

Prinsys HCM. Optimale planning, aansturing en beloning van uw personeel Prinsys HCM Optimale planning, aansturing en beloning van uw personeel Meer weten? Kennys Prinsys Distributie & Services Nederland B.V. Jan Willem van der Veld Gentseweg 19 2803 PC Gouda 0182-631818 06-11388332

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs centrale administratie l bestuursbureau onderwijs

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR

Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR Bezuinigingen leiden tot passende uitbesteding voor Amfors BUSINESS CASE HR De komst van de Participatiewet en de daaropvolgende bezuinigingen, waren voor Amfors de aanleiding om zich te verdiepen in het

Nadere informatie

Real-HRM What s in it for me?

Real-HRM What s in it for me? Real-HRM What s in it for me? Henk-Jan Wijnbergen Activium Agenda: Wat vraagt de markt? Wie komen we tegen? Waar staan we? Wat is Real-HRM? Wat is er nieuw? Wat heb ik er aan? Wat hebben we geleerd? Wat

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE

MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE MARKTLEIDER IN HRM VOOR DE HORECA U VERDIENT HET! PAYROLL HRM DIENSTEN WERVING & SELECTIE WWW.KOLIBRIE.NL Waarom Kolibrie HRM voor Horeca? MARKTLEIDER EN SPECIALIST Kolibrie HRM voor Horeca bestaat sinds

Nadere informatie

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling.

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Praktijkcase Haag Wonen Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Joyce Barbier Teamleider P&O Haag Wonen werkt flexibel en kostenefficiënt door

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Samen financieel vooruitkijken

Samen financieel vooruitkijken Wat is Mifino? Mifino zorgt voor de digitalisering van je bestaande financiële situatie. Alle informatie die laat zien wat je altijd al wilde weten. Denk hierbij aan inkomens informatie op latere leeftijd;

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Workflow processen ehrm Wet verbetering Poortwachter traject Verzuim (1 van 3) Aventus

Workflow processen ehrm Wet verbetering Poortwachter traject Verzuim (1 van 3) Aventus Workflow processen ehrm Wet verbetering Poortwachter traject Verzuim (1 van 3) Secretariaat (afdeling) HR-adviseur Bedrijfsarts Ziekmelding melding in Personeelsdossier Ziekmelden ziekmelding & registreren

Nadere informatie

16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25

16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25 16:15 16:20 Welkom/ intro 16:20 16:50 Kwaliteit of kwantiteit, wat maakt het verschil? 16:50 17:10 HR veranderende markt 17:10 17:25 Pauze 17:25 18:00 Testimonial Floré 18:15 Vertrek bus 19:00 Aankomst

Nadere informatie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie

Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Personeel Online! Dé online oplossing voor personeels- en salarisadministratie Salaris Stap 1. Leg uw personeels- en salarisgegevens eenvoudig vast in Personeel Online! Stap 2. Een salarisexpert van Personeel

Nadere informatie

Van Kluis naar Cloud. DLC 2013, 12 november. Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData

Van Kluis naar Cloud. DLC 2013, 12 november. Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData Van Kluis naar Cloud DLC 2013, 12 november Peter van Miltenburg, Raet Simon Kornblum, IntraData Agenda: Van kluis naar Cloud 1. Korte introductie: Raet IntraData/Solipsis 2. Visie: Nederland digitaliseert

Nadere informatie

Dienstroosterplanning een probleem?

Dienstroosterplanning een probleem? Dienstroosterplanning een probleem? Niet met ICMT & SAGA Gebruikersvriendelijke en overzichtelijke planningssoftware ICMT Dienstroosters 2 Hét zorg-informatiesysteem Een zorg-informatiesysteem heeft geen

Nadere informatie

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW-Payroll Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren payrolldienstverlening,

Nadere informatie

Flynth online Arbeidszaken.

Flynth online Arbeidszaken. Flynth online Arbeidszaken. Welkom bij Flynth Flynth adviseurs en accountants BV behoort tot de tien grootste aanbieders van advies- en accountantsdiensten in Nederland. Enthousiasme, betrokkenheid en

Nadere informatie

Vraag naar een vrijblijvende demo via demo@spponline.nl of Informeer snel naar onze gunstige tarieven via offerte@spponline.nl

Vraag naar een vrijblijvende demo via demo@spponline.nl of Informeer snel naar onze gunstige tarieven via offerte@spponline.nl Beschikking over volledig HR- en Salarispakket. Geen investering in software. Geen last van tijdrovende updates. Zelf altijd en overal de meest up to date gegevens van uw personeel beschikbaar. Alle gegevens

Nadere informatie

Ontwikkelen salarissysteem

Ontwikkelen salarissysteem Ontwikkelen salarissysteem Augustus 2012 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl HR ontwikkelaanpak Externe ontwikkelingen Overleg (Management,

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering

Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen. Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Onderbouwing bepaling short-list pakketsoftware t.b.v. stroom Producten & processen Aan: CC: Projectteam ZBO Deelnemers deelproject en klankbordgroep stroom Automatisering Van: Datum: 25 mei 2007 Onderwerp:

Nadere informatie

Selectie van nieuw HRM systeem

Selectie van nieuw HRM systeem Selectie van nieuw HRM systeem Welke criteria zijn doorslaggevend aan het eind? Bachelor Thesis Christian Bos Selectie van nieuw HRM systeem Welke criteria zijn doorslaggevend aan het eind? Bachelor Thesis

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning

P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning SEGMENT P&O doet mee, met Strategische Personeelsplanning Barneveld, 28 mei 2015 Patrick ten Broeke 1 Agenda 1. Opening 2. Nut en noodzaak (WHY?) 3. Proces (HOW?) 4. Verander het spel (WHAT?) 5. Afsluiting

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Personeel

UNIT4 Multivers Personeel UNIT4 Multivers Personeel Thuis in uw bedrijf 2 UNIT4 Multivers Salaris UNIT4 Multivers Personeel: Thuis in uw bedrijf Het personeel wordt steeds vaker gezien als de ruggengraat van de organisatie. Aan

Nadere informatie

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization

Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization doorsight Doorsight HR Analytics Why people join, stay or leave your organization Meet wat u waard bent als werkgever... Weet u wat u waard bent? Veel organisaties hebben onvoldoende grip op de kpi s en

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Personeel & Organisatie niveau 5 Niveau. Diplomalijn(en) Diploma('s)

EXAMENPROGRAMMA. Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Examen Personeel & Organisatie niveau 5 Niveau. Diplomalijn(en) Diploma('s) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Loonadministratie Vakopleiding Payroll Services (VPS) Eamen Personeel & Organisatie niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 2-0 Geldig vanaf 01-09-16

Nadere informatie

PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen.

PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen. PSA en HR. Complexe vraagstukken vragen om heldere oplossingen. Over inzicht, controle en uw ambities. laat onderwijs bedrijven Vervangingsfonds Werkkostenregeling Subsidies RDDF Vaststelling jaarinkomen

Nadere informatie

Besparen op personeelskosten?

Besparen op personeelskosten? Whitepaper Besparen op personeelskosten? Met een salarisscan ontdekt u wat u laat liggen! Salarisscan-team PayRoll Solutions, Payroll Group Versie 1.3 Payroll Group De sociale zekerheid in Nederland is

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Praktijkcase Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Medewerkers van Gemeente Maastricht hebben nu zelf de regie over hun

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Whitepaper 2 UNIT4 Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie VERGETEN VRAGEN BIJ EEN ERP-SOFTWARESELECTIE Veel organisaties besteden tijdens de selectie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Uw menselijk kapitaal beheren

Uw menselijk kapitaal beheren Uw menselijk kapitaal beheren Ongeveer 1 miljoen werknemers in de overheidssector Zeer arbeidsintensieve organisaties 40% van het budget = personeelskosten Medewerkers = uw belangrijkste kapitaal!!! P&O

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie