Zicht op systemen voor Human Resource Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zicht op systemen voor Human Resource Management"

Transcriptie

1 IT Advisory Zicht op systemen voor Human Resource Management Een analyse van HRM-systemen ADVISORY

2

3 Marktverkenning HRM-pakketten 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Ontwikkelingen op het gebied van Human Resource Management 4 Verbetermogelijkheden 4 Veranderende eisen aan HRM-systemen 5 Waarom een marktverkenning naar HRM-systemen? 5 Resultaten van de marktverkenning 6 Systeemselectie 6 HRM-proces 7 Het HRM-procesmodel 7 HRM-processen 7 Administratieve processen 8 Marktverkenning HRM-systemen 10 Beperkingen en voorbehouden 10 Deelnemende systemen en leveranciers 10 Resultaten marktverkenning 11 Detailgegevens per systeem 15 AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll 16 Allshare HR Solutions PersonnelView 18 BCS HRM en Salarisadministratie Delta 20 Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster 22 Centric HR & Payroll Solutions 24 CTB Personele Systemen Cobra 26 Daywize Daywize portal 28 DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris 30 epower epower esuite 32 Exact Software E-Salaris 34 FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM 36 HumanWave HumanWave 38 IBS Nederland EMIS 40 Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris 42 Microloon Microloon 2009-B 44 Nova Business Software De HR Manager 46 Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS 48 Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) 50 P&A Group People Inc. 52 Raet Raet Online 54 SAP Nederland SAP Human Capital Management 56 Solware Solware HRM 58 StepStone Solutions ETWeb 60 TeamSoft Groep TS HRM 62 Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris 64 Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris 66 WtoP Polaris 68 Over KPMG 70 De waarde van KPMG Advisory 70 KPMG IT Advisory 70 KPMG Business Performance Services 70

4 4 Marktverkenning HRM-pakketten Inleiding KPMG IT Advisory heeft in 2004 een onderzoek uitgevoerd naar een groot aantal systemen voor de ondersteuning van de processen op het gebied van Human Resource Management (HRM) die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Sinds 2004 hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan op het terrein van HRM. Deze hebben ook hun impact gehad op de HRMsystemen: Systemen krijgen steeds meer functionaliteit, onder meer ter ondersteuning van diverse HRMtrends, zoals verdergaande digitalisering van HRM-processen en een toenemende druk op HRM om toegevoegde waarde te bieden. Enkele nieuwe partijen zijn tot de markt toegetreden en enkele leveranciers zijn samengegaan. Reden temeer om een update uit te voeren van het in 2004 uitgevoerde onderzoek. Met dit onderzoek wordt helder zicht verschaft op de in de markt aanwezige HRM-systemen. Tevens wordt ingegaan op de trends en ontwikkelingen op het gebied van Human Resource Management en de veranderende eisen aan HRMsystemen. Ontwikkelingen op het gebied van Human Resource Management In de huidige turbulente tijden zijn organisaties voortdurend op zoek naar mogelijkheden tot kostenbesparingen. De post personeelskosten is meestal een van de grootste kostenposten binnen organisaties. Het herinrichten en optimaliseren van personeelsbeheer kan leiden tot grote besparingen. Dit vraagt dan wel om inzicht in de feiten en cijfers over de HRM-functie. Feiten en cijfers die vaak worden ontleend aan het HRM-systeem dat de organisatie ter beschikking staat. In deze context zien wij de volgende ontwikkelingen: De HRM-afdeling heeft in de afgelopen jaren een prominentere rol gekregen en is een strategisch en beleidsmatig onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Medewerkers worden meer betrokken bij het bepalen van hun eigen (flexibele) arbeidsvoorwaarden via een Employee Self-Service (ESS)-model, ook wel het cafetaria- of a la carte -model genoemd. Managers hebben door Management Self-Service (MSS) de mogelijkheid om mutaties zoals verlofaanvraag door middel van een workflowgestuurd proces te accorderen. Daarnaast kunnen managers inzage krijgen in personeelsinformatie, bijvoorbeeld verjaardagen en ziekteverzuim. Als aanvulling op ESS en MSS is Sollicitant Self-Service (SSS) sterk in opkomst. Met deze functionaliteit wordt het sollicitatieproces verder geautomatiseerd. Organisaties willen steeds meer inzicht in de HR-kosten om te kunnen sturen op performanceindicatoren rondom HRM. Verbetermogelijkheden De praktijk leert dat de druk van het lijnmanagement op de HRM-afdeling om toegevoegde waarde te bieden blijft toenemen. Daarnaast wil het lijnmanagement zicht hebben op de ontwikkeling van de formatie, de bijbehorende loonkosten en de kwaliteiten van de medewerkers, nu en in de toekomst. De informatiebehoefte neemt dus toe. Onze ervaring leert dat: HRM-gegevens wel aanwezig zijn, maar niet of beperkt worden gebruikt ter ondersteuning van het management; HRM-adviseurs een toenemende behoefte hebben om de adviezen te onderbouwen met feiten en cijfers; forse efficiencyslagen kunnen worden gemaakt in het optimaliseren van HRM-processen; het management behoefte heeft aan analyses en adviezen die verder gaan dan het aanreiken van een cijferbrij.

5 Marktverkenning HRM-pakketten 5 Het hiervoor geschetste beeld stelt eisen aan de HRM-adviseurs, de gebruikers en het HRM-systeem. Het vraagt om HRM-adviseurs die de gegevens uit het systeem gebruiken bij hun advieswerkzaamheden, om managers die hun informatiebehoefte expliciet maken en om een HRMsysteem dat de processen adequaat ondersteunt. Pas als aan deze vereisten wordt voldaan, dan is het voor de HRM-adviseur mogelijk om toegevoegde waarde te laten zien. En dat is de basis voor het functioneren als partner in business. Veranderende eisen aan HRM-systemen Zoals hiervoor aangegeven hebben HRM-systemen zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld. HRMsystemen vervulden van oudsher een ondersteunende functie bij het registreren en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en de daaraan verbonden wet- en regelgeving. Deze systemen waren primair bedoeld voor salaris- en personeelsadministratie. Hedendaagse HRM-systemen kunnen ondersteuning bieden bij het nemen van managementbeslissingen. Managementinformatie, met name de grafische weergave ervan (cockpit- en dashboardfunctionaliteit), loopbaanplanning en ontwikkelingsen competentiemanagement worden steeds meer ondersteund door HRMsystemen. Ook E-HRM, ook wel bekend als HRM-portal, heeft zich in de afgelopen jaren verder ontwikkeld. In dit concept krijgen medewerkers via een webportal toegang tot een veelheid aan (persoonlijke) informatie over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, vakantiedagen, leaseregelingen en dergelijke. Slechts weinig organisaties kiezen voor het zelf ontwikkelen van een HRMsysteem. De bestaande systemen kunnen vaak worden gemodelleerd naar de specifieke processen van de organisatie. In de zoektocht naar een nieuw systeem zijn er veel mogelijkheden. Het is daarbij niet altijd eenvoudig inzicht te krijgen in de functionaliteit van deze systemen. Waarom een marktverkenning naar HRM-systemen? De voorgaande paragraaf geeft deels al aan waarom een marktverkenning naar HRM-systemen zinvol is. De veelheid aan HRM-systemen maakt het voor veel organisaties lastig een juiste keuze te maken. Naast de talloze mogelijkheden en de uiteenlopende karakteristieken, dient een organisatie bij het vervangen van haar HRMsysteem rekening te houden met de strategische doelen bijvoorbeeld in huis verwerken of outsourcen.

6 6 Marktverkenning HRM-pakketten KPMG IT Advisory adviseert organisaties bij het selecteren van de software. Bij die dienstverlening past een verkenning van de op de markt beschikbare HRM-systemen. Aan de hand van deze marktverkenning, kunnen organisaties een longlist van HRM-systemen samenstellen als eerste stap in het selectietraject. Resultaten van de marktverkenning In deze marktverkenning staat het door ons ontwikkelde HRM-procesmodel centraal. Dit model bevat de primaire en ondersteunende HRM-processen en kan dienen als basis voor nadere analyses. In het volgende hoofdstuk beschrijven we de karakteristieken van het HRM-proces. Van 27 HRM-systemen is vervolgens in kaart gebracht in welke mate de onderkende functionaliteit uit het procesmodel wordt ondersteund. In het laatste hoofdstuk presenteren en vergelijken we de geïnventariseerde systemen. Hoofdconclusies van ons onderzoek zijn: Het aantal HRM-systemen is zeer groot. Vrijwel alle systemen ondersteunen de basisprocessen (instroom, doorstroom en uitstroom). Bijna alle systemen bieden de mogelijkheid om via internet of intranet toegang te krijgen tot het systeem (HRM-portal). Functionaliteit voor inzicht in HR-kosten & rendement is in opkomst. Vrijwel alle systemen digitaliseren de HRM-processen teneinde de communicatie tussen medewerkers, managers en bestuurders te optimaliseren. De grotere systemen hebben de functionaliteit Sollicitant Self- Service. Met deze functionaliteit heeft de sollicitant door middel van een online-systeem toegang tot informatie over lopende sollicitaties. De systemen groeien naar elkaar toe. Een groot deel van de systemen scoort ongeveer gelijk op een aantal aspecten, zoals personeelsregistratie, salarisverwerking en instroom. Nieuwe systemen volgen een best of breed -benadering en ERPsystemen zijn verdergegaan met het ontwikkelen en integreren van HRMfunctionaliteit. Inzicht in prestatie-indicatoren ten behoeve van het effectief en efficiënt functioneren van HRM-processen is in opkomst. Systeemselectie Een systeem dat maximaal scoort op functionaliteit is niet per definitie het beste systeem. Ieder systeem heeft specifieke eigenschappen en sterke en zwakke punten. Het is ook niet zo dat de bekendere systemen per definitie betere oplossingen bieden. Bovendien spelen kosten (aanschaf-, licentie- en onderhoudskosten) een rol bij de keuze. Naarmate een systeem meer functionaliteit biedt, gaat de kostprijs vaak omhoog. Kortom: deze marktverkenning geeft organisaties dan ook slechts een handreiking voor het opstellen van een longlist van mogelijk geschikte systemen. Om een optimaal systeem te kiezen is een gedegen systeemselectie traject aan te raden. Daarbij zijn verschillende zaken van belang: functionaliteit; gebruiksgemak; leveranciersbetrouwbaarheid; kosten; technologie van het systeem. Daarnaast is het essentieel te redeneren vanuit de doelstellingen die een organisatie op het gebied van HRM heeft: welke korte- en langetermijndoelen heeft de organisatie? Wat betekent dat voor de HRM-organisatie en processen? En welk HRM-systeem kan het beste deze doelen verwezenlijken? In onze visie is het kiezen van een systeem altijd een afstemming van de systeemeigenschappen op de behoeften van de organisatie. Bij de daadwerkelijke keuze moeten de specifieke wensen, doelen en karakteristieken van de organisatie zelf voorop staan. Alleen dan zal het systeem naar tevredenheid kunnen worden gebruikt. De praktijk leert dat de selectie van een HRM-systeem voor veel organisaties lastig is. KPMG heeft op basis van zijn ervaringen met systeemselecties een standaardaanpak ontworpen. Deze aanpak staat borg voor een gedegen en weloverwogen keuze.

7 Marktverkenning HRM-pakketten 7 HRM-proces In de loop van de jaren heeft het HRM-proces zich ontwikkeld van puur registratief naar meer informatieverstrekkend. Vroeger was het proces met name gericht op de salarisverwerking, nu vraagt het management kengetallen om te kunnen sturen. Deze ontwikkeling heeft zijn impact gehad op het HRMprocesmodel. Het HRM-procesmodel Onderstaand procesmodel hebben wij ontwikkeld na analyse van een groot aantal organisaties (van klein tot groot) en op basis van ruime ervaring met HRM-procesoptimalisatietrajecten. Het model dient als uitgangspunt voor de marktverkenning: van ieder HRMsysteem is per subproces vastgesteld in welke mate dat wordt ondersteund. HRM-processen De hoofdprocessen zijn: instroom; doorstroom; uitstroom. Instroom Alle activiteiten die betrekking hebben op werving en selectie behoren tot het proces Instroom. Werving ondersteunt de activiteiten die zijn gericht op het benaderen van kandidaten. Selectie omhelst het selecteren van de juiste kandidaat en de daaropvolgende aanstelling. Wervingscampagnes, interne en externe sollicitanten en de bij hen horende competenties kunnen worden vastgelegd in HRM-systemen. Daarnaast kunnen de competenties van sollicitanten worden vergeleken om een optimale keuze te kunnen maken. HRM-systemen bieden ook ondersteuning bij de vastlegging van de beloningsafspraken (veelal gebaseerd op functieniveau en werkervaring). is onder te verdelen in een vijftal subprocessen: organisatie; formatie; personeelsbeoordeling; loopbaanontwikkeling; competentiemanagement. Organisatie Organisaties veranderen in de loop van de tijd. Door groei of inkrimping van de organisatie kan behoefte ontstaan aan aanpassing van de organisatiestructuur. Een HRM-systeem kan hierbij ondersteunen door het vastleggen van organisatieschema s en door mogelijke nieuwe structuren te simuleren. De organisatiestructuur vormt de basis voor de formatie. Instroom Uitstroom Competentiemanagement HRMprocessen Werving en selectie Organisatie Formatie Personeelsbeoordeling Loopbaanontwikkeling Exitgesprek Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Administratieve processen Managementinformatie HR-kosten & -rendement Begroten & budgetteren Figuur 1: HRM-procesmodel

8 8 Marktverkenning HRM-pakketten Formatie Door middel van het subproces formatie worden arbeidsplaatsen beheerd bij de gekozen of nog te kiezen organisatiestructuur. HRMsystemen kunnen de formatieplaatsen vastleggen en registreren. Door de formatieplaatsen toe te wijzen aan medewerkers wordt inzichtelijk door welke persoon een formatieplaats wordt vervuld en welke plaatsen niet zijn vervuld. Personeelsbeoordeling Personeelsbeoordeling is het meten en evalueren van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers. De beoordeling vindt vaak halfjaarlijks plaats en wordt in de regel met de medewerker besproken. Er bestaat vaak een koppeling met salarisverhoging en beloning. Een HRMsysteem biedt ondersteuning door het signaleren en vastleggen van gespreksafspraken, het registreren van de uitkomsten van deze (beoordelings)- gesprekken, het berekenen van bonussen en het geven van inzicht in beoordelingsrondes. Loopbaanontwikkeling Loopbaanontwikkeling richt zich op het begeleiden van medewerkers op individuele basis. Vaak ligt een personeelsbeoordeling ten grondslag aan het loopbaanontwikkelingstraject van de medewerker. Loopbaanontwikkeling is het middel om de specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren, om medewerkers aan de organisatie te binden en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. HRM-systemen kunnen ondersteuning bieden bij het registreren van opleidingen en de opleidingsbehoefte van een medewerker. Ambities en het daaraan gekoppelde groei pad (behorende bij het loopbaanontwikkelings traject) kunnen worden gevolgd en bijgestuurd, omdat inzicht is in de ontwikkeling van competenties. Competentiemanagement Competentiemanagement legt de koppeling tussen de doelen van de organisatie en de doelen van het individuele personeelslid. Door te werken met competentiemanagement worden deze doelen vertaald in de voor het behalen van deze doelen benodigde competenties. De eisen voor bepaalde functies kunnen worden gekoppeld en vergeleken met de competenties van medewerkers. Een HRM-systeem kan de competenties vastleggen, zowel op formatie- als op medewerkersniveau. Tevens zijn sommige HRM-systemen in staat om competentieontwikkeling vast te leggen. Uitstroom Uitstroom ontstaat doordat medewerkers met pensioen gaan, elders hun loopbaan voortzetten, worden ontslagen of overlijden. Een HRM-systeem moet ondersteuning bieden voor al deze soorten uitstroom. In het geval van ontslag geldt bijvoorbeeld dat de ontslagaanvragen moeten worden vastgelegd. Daarnaast dienen ook andere aspecten te worden ondersteund door een HRMsysteem, bijvoorbeeld vastlegging van exitgesprekken, nabetaling aan medewerkers en uitkeringsregelingen. Administratieve processen De administratieve processen zijn onder te verdelen in de volgende processen: personeelsregistratie; tijd-, verzuim- en verlofregistratie; salarisverwerking; managementinformatie; HR-kosten & rendement; Begroten & budgetteren. betreft het vastleggen van relevante gegevens van huidige en/of voormalige personeelsleden. Mutaties in het personeelsbestand moeten snel en foutloos kunnen worden doorgevoerd. Snel, omdat ook de personeelafdelingen steeds vaker worden gedwongen tot grotere efficiëntie. Foutloos, omdat de personeelsregistratie de basis vormt voor salarisverwerking en overige HRM-processen. Naast efficiëntie en betrouwbaarheid moeten personeelsadministraties ook ingesteld zijn op flexibele arbeidsrelaties. In de personeelsregistratie worden de individuele gegevens van medewerkers beheerd, zoals NAWgegevens, contractgegevens en beloningsgegevens. De complexiteit van deze registratie kan groot zijn, bijvoorbeeld omdat een medewerker verschillende dienstverhoudingen kan hebben. Een andere complicerende factor is het grote aantal te registreren gegevens. Een HRM-systeem kan personeelsregistratie ondersteunen door een groot aantal gegevens op een eenvoudige, betrouwbare

9 Marktverkenning HRM-pakketten 9 en snelle manier vast te leggen. Het kunnen aanmaken van diverse overzichten, zoals personeelsmutaties, personeelskaarten en -tellingen op basis van FTE s, is hierbij een belangrijke functionaliteit. Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Tijdregistratie Tijdregistratie is geen expliciete HRMcomponent, maar het vastleggen van gewerkt uren in een HRMsysteem heeft wel grote voordelen. Indien het HRM-systeem voorziet in tijdregistratie, dan vereenvoudigt dat de verwerking van de gewerkte uren in de verzuim- en verlofregistratie en de salarisverwerking. Verzuimregistratie Steeds meer organisaties maken serieus werk van hun verzuim- en reïntegratiebeleid. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van ziekteverzuim nadrukkelijk bij de werkgever en de werknemer. Een HRM-systeem kan ziek- en herstelmeldingen registreren en voorziet ook in de eisen die de wet- en regelgeving bijvoorbeeld Arbowetgeving en de Wet poortwachter stelt op dit gebied. Verlofregistratie Verlofregistratie is van belang voor de registratie en controle van de verschillende soorten verlof van een medewerker. In veel HRM-systemen wordt de toekenning van verlof berekend op basis van rekenregels als leeftijd, schaal en diensttijd. Naast verlofregistratie is het binnen HRMafdelingen van belang verlof te kunnen uitbetalen en pro-ratoberekeningen van verlofrechten te kunnen maken. De ondersteuning van deze elementen door een HRM-systeem is in dit onderzoek meegenomen. is een belangrijke activiteit voor een organisatie. Een organisatie moet daarbij een keuze maken tussen zelf doen of uitbesteden van de verwerking aan een gespecialiseerde partij. Deze publicatie gaat niet in op het vraagstuk van zelf doen of uitbesteden. De mogelijkheden van zelf doen of uitbesteden zijn bij de diverse systemen geïnventariseerd. Tevens is geanalyseerd welke functionaliteit wordt geboden indien de salarisverwerking binnen het systeem kan worden uitgevoerd. Managementinformatie Het proces Managementinformatie richt zich op het verkrijgen van de juiste informatie voor het management, bijvoorbeeld door middel van managementrapportages en cockpitfunctionaliteit. Daarnaast kan een HRM-systeem ondersteuning bieden bij het verkrijgen van informatie over managementprocedures die betrekking hebben op de besturing en planning. De rapportages kunnen daarnaast voorzien in informatie op het gebied van kostenbeheersing, resultaatbepaling en verslaglegging. HR-kosten & rendement Bij investeringen moet een afweging worden gemaakt tussen toekomstige baten en lasten. Kosten op HRMgebied hebben veelal te maken met investeringen in zaken zoals scholing, ziekteverzuimregelingen en arbeidsomstandigheden. De opbrengsten bestaan voor een groot deel uit het vergroten van de motivatie van de medewerkers en daarmee van hun arbeidsproductiviteit. Begroten & budgetteren Voor een goede bedrijfsvoering wordt inzicht in de kosten en baten steeds belangrijker. Zowel in de profit- als in de non-profitsector is de noodzaak tot efficiënt opereren van organisaties steeds dwingender. Op veel niveaus in de organisatie wordt daarom verwacht dat managers hun activiteiten kunnen vertalen in begrotingen en budgetten, dus in harde cijfers. In dit onderzoek is de ondersteuning van deze elementen door een HRM-systeem meegenomen.

10 10 Marktverkenning HRM-pakketten Marktverkenning HRM-systemen Deze marktverkenning richt zich op systemen die in maart 2009 op de Nederlandse markt verkrijgbaar waren. Er komen systemen bij en systemen worden uitgefaseerd of samengevoegd. De in dit hoofdstuk behandelde systemen zijn op basis van functionaliteit ten opzichte van elkaar gepositioneerd. Verder worden in dit hoofdstuk de detailgegevens van de systemen en de daarbij behorende leveranciers vermeld. Beperkingen en voorbehouden Op deze inventarisatie zijn de volgende beperkingen en voorbehouden van toepassing: De gegevens ten behoeve van deze publicatie zijn aangeleverd door en afgestemd met de leveranciers. Aan een aantal leveranciers is een bezoek afgelegd met als doel inzicht te krijgen in de functionaliteit van het systeem en om een beperkte verificatie van de verkregen gegevens uit te voeren. KPMG heeft voor de publicatie van deze marktverkenning geen interpretatie van de gegevens toegepast. De antwoorden die KPMG van de leveranciers heeft ontvangen zijn leidend. KPMG neemt geen verantwoordelijkheid voor onjuist verstrekte gegevens. Een aantal leveranciers heeft in de vragenlijst aangegeven dat bepaalde functionaliteit kan worden gerealiseerd door middel van een koppeling van hun systeem met een ander standaardsysteem. In dat geval is aangenomen dat het systeem zelf de gevraagde functionaliteit niet biedt. Deze marktverkenning is een momentopname: de gegevens hebben betrekking op de aangegeven versies. Deze publicatie pretendeert geen volledig beeld te geven van de systemen die in de markt te koop zijn en van de functionaliteit die deze systemen bezitten. Getracht is een globaal overzicht te geven op basis waarvan een eerste lijst is te maken van systemen die bij een organisatie passen. Enkele leveranciers hebben besloten niet mee te werken aan de marktverkenning. Deelnemende systemen en leveranciers De volgende HRM-systemen zijn in het onderzoek betrokken. Eerst wordt de naam van de leverancier genoemd en daarna de naam van het systeem: AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll Allshare HR Solutions PersonnelView BCS HRM en Salarisadministratie Delta Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster Centric HR & Payroll Solutions CTB Personele Systemen Cobra Daywize Daywize portal DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris epower epower esuite Exact Software E-Salaris FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM HumanWave HumanWave IBS Nederland EMIS Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris Microloon Microloon 2009-B Nova Business Software De HR Manager Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) P&A Group People Inc. Raet Raet Online SAP Nederland SAP Human Capital Management Solware Solware HRM StepStone Solutions ETWeb TeamSoft Groep TS HRM Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris WtoP Polaris

11 Marktverkenning HRM-pakketten 11 Resultaten marktverkenning De marktverkenning laat zien dat er grote verschillen bestaan in de functionaliteit van systemen. In figuur 2 wordt zowel de totaalscore als de functionaliteit per hoofdfunctie getoond. De figuur geeft slechts een indicatie van de door de systemen geboden functionaliteit. Ten aanzien van deze figuur moeten enkele opmerkingen worden gemaakt. De totaalscores zijn opgesteld op basis van de functionaliteit per systeem. Voor de informatievergaring is een vragenlijst met meer dan 700 functionaliteitsvragen gehanteerd. Het is mogelijk dat een systeem in een ander onderzoek met andere uitgangspunten een andere score laat zien. Figuur 2 geeft een beeld van de scores van de systemen op basis van de leveranciersantwoorden op de gestelde vragen. Een aantal systemen beschikt over additionele functionaliteit die (vanwege de scope) niet in het onderzoek is meegenomen. Om de positie van alle systemen ten opzichte van elkaar zuiver te laten zijn, is geen rekening gehouden met deze additionele functionaliteit. Tabel 1 bevat een overzicht van de geboden functionaliteit per systeem. Hierbij is aangegeven of het systeem functionaliteit bevat voor de volgende onderwerpen: instroom; doorstroom; 10 Overall functionaliteit 9 7 Score epower epower esuite Microloon Microloon 2009-B StepStone Solutions ETWeb HumanWave HumanWave Solware Solware HRM Nova Business Software De HR Manager WtoP Polaris BCS HRM en Salarisadministratie Delta Exact Software E-Salaris Allshare HR Solutions PersonnelView Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris P&A Group People Inc. Daywize Daywize portal Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris CTB Personele Systemen Cobra TeamSoft Groep TS HRM DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster Raet Raet Online IBS Nederland EMIS AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM Centric HR & Payroll Solutions SAP Nederland SAP Human Capital Management Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS Miximaal mogelijke score Instroom Uitstroom Tijd-, verzuim- en verlofregistratie HR-kosten & -rendement Begroten & budgetteren Figuur 2: Totaalscore per HRM-systeem

12 12 Marktverkenning HRM-pakketten uitstroom; tijd-, verzuim- en verlofregistratie; personeelsregistratie; salarisverwerking; HR-kosten & rendement; begroten & budgetteren. Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd dat een systeem minimaal 25% van de functionaliteit per onderwerp moet bieden voordat bij het betreffende onderwerp een vinkje wordt gezet. Een aantal actuele onderwerpen is apart in kaart gebracht. Dit betreft competentiemanagement en HR-kosten & rendement. Figuur 3 geeft een beeld van de scores van de systemen op basis van de functionaliteit Competentiemanagement. Bij sommige systemen is het mogelijk om de analyse van de (werkelijke) competentie te tonen door middel van een grafische weergave. Figuur 4 geeft een beeld van de scores van de systemen op basis van de functionaliteit HR-kosten & rendement. Een aantal systemen beschikt over de functionaliteit waarmee het mogelijk is de relatie tussen Personeelskosten (HRMbudget) enerzijds en het bedrijfsresultaat anderzijds te bepalen. Daarnaast kunnen toekomstige kosten, baten en lasten worden bepaald door middel van analysemodellen. AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll Allshare HR Solutions PersonnelView BCS HRM en Salarisadministratie Delta Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster Centric HR & Payroll Solutions CTB Personele Systemen Cobra Daywize Daywize portal DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris epower epower esuite Exact Software E-Salaris FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM HumanWave HumanWave IBS Nederland EMIS Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris Microloon Microloon 2009-B Nova Business Software De HR Manager Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) P&A Group People Inc. Raet Raet Online SAP Nederland SAP Human Capital Management Solware Solware HRM StepStone Solutions ETWeb TeamSoft Groep TS HRM Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris WtoP Polaris Instroom Uitstroom ^ Tijd-, verzuim- en verlofregistratie ^ ^ ^ ^ 3 ^ 3 ^ ^ ^ 3 3 ^ 3 3 ^ HR-kosten & rendement Begroten & budgetteren Tabel 1: Functionaliteit per systeem 3 meer dan 25% van de functionaliteit is aanwezig ^ functionaliteit is beperkt aanwezig 7 functionaliteit is niet aanwezig

13 Marktverkenning HRM-pakketten 13 Score Competentiemanagement HumanWave HumanWave Microloon Microloon 2009-B Nova Business Software De HR Manager epower epower esuite CTB Personele Systemen Cobra WtoP Polaris BCS HRM en Salarisadministratie Delta Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris Solware Solware HRM TeamSoft Groep TS HRM DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris Exact Software E-Salaris Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster Centric HR & Payroll Solutions IBS Nederland EMIS AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll Allshare HR Solutions PersonnelView FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) P&A Group People Inc. Raet Raet Online SAP Nederland SAP Human Capital Management StepStone Solutions ETWeb Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris Daywize Daywize portal Figuur 3: Totaalscore per systeem voor de functionaliteit Competentiemanagement. Score HR-kosten & -rendement HumanWave HumanWave epower epower esuite Microloon Microloon 2009-B Nova Business Software De HR Manager Solware Solware HRM StepStone Solutions ETWeb Allshare HR Solutions PersonnelView TeamSoft Groep TS HRM Exact Software E-Salaris DBS Business Solutions DBS Talent & Salaris Raet Raet Online Daywize Daywize portal WtoP Polaris BCS HRM en Salarisadministratie Delta Mercash Mercash HRM, Verzuim en Salaris Centric HR & Payroll Solutions PersMaster/PayMaster Unit 4 Agresso Unit 4 Personeel & Salaris Centric HR & Payroll Solutions CTB Personele Systemen Cobra IBS Nederland EMIS Oracle Nederland PeopleSoft HCM (Human Capital Management) P&A Group People Inc. Unit 4 Agresso Unit 4 Cura Personeel, Rooster & Salaris AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll FourVision HR Plus Dynamics AX 2009 HRM Oracle Nederland Oracle ebusiness Suite HRMS SAP Nederland SAP Human Capital Management Figuur 4: Totaalscore per systeem voor de functionaliteit HR-kosten & rendement.

14 14 Marktverkenning HRM-pakketten Resultaten per systeem In deze paragraaf (vanaf pagina 16) worden de detailgegevens per systeem gepresenteerd. De systemen zijn op alfabetische volgorde van leveranciersnaam weergegeven. Voor elk systeem zijn twee pagina s met dezelfde gegevens ingevuld. Per systeem zijn in de linkerkolom van de eerste pagina de volgende gegevens vermeld: versie van het systeem waarvoor de vragenlijst is ingevuld; het aantal implementaties van het systeem in Nederland; algemene gegevens van de leverancier; geschiktheid voor branches en organisatieomvang; bijzonderheden over de helpdesk. Per systeem zijn in de rechterkolom van de eerste pagina de volgende gegevens vermeld: mogelijkheden met betrekking tot salarisverwerking: in pakket, met gekoppeld pakket of uitbesteed; mogelijkheden voor Employee Self-Service (ESS), Management Self-Service (MSS) en Sollicitant Self- Service (SSS); mogelijkheden ten aanzien van managementrapportages (grafisch, kubussen en dashboard); de (server- en client-) operatingsystemen en databases waarop het systeem kan draaien. Op de tweede pagina is een aantal spinnenwebgrafieken weergegeven met een overzicht van de functionele dekking. De functionele dekking is naast een totaalgrafiek uitgesplitst naar een aantal processen van het ontwikkelde HRM-procesmodel (Figuur 1). Het gaat hierbij om de processen:, Tijd-, verzuimen verlofregistratie,, HR-kosten & rendement en. De processen Instroom, Uitstroom, Managementinformatie en Begroten & budgetteren zijn niet in aparte grafieken opgenomen. De geboden functionaliteit per proces wordt weergegeven in een percentage (het donkere deel van de spinnenwebgrafiek) van de maximale functionaliteitsscore. Onder aan de eerste systeempagina heeft de leverancier de ruimte gekregen zelf aan te geven wat zijn systeem uniek maakt (citaten).

15 Marktverkenning HRM-pakketten 15 Detailgegevens per systeem

16 16 Marktverkenning HRM-pakketten AFAS ERP Software Profit 2008 HRM & Payroll Pakket Implementaties in NL Huidige versie Profit 2008 Leverancier AFAS Personele Systemen B.V. Leusden Nederland T: Jaar van oprichting 1996 Aantal medewerkers 170 In pakket 3 Met gekoppeld pakket 7 Uitbesteed 3 Self-Service Employee Self-Service 3 Management Self-Service 3 Sollicitant Self-Service 7 Branchetype Algemeen 3 Overheid 3 Profit 3 Non-profit 3 Specifiek 3 Zorg & welzijn Managementrapportage Grafische weergave 3 Kubussen 3 Managementdashboard 3 Organisatiegrootte doelgroep Klein 3 Middelgroot 3 Groot 3 Internationaal 3 Helpdesksupport Nederlandse helpdesk 3 Bereikbaarheid helpdesk 5x8 Online-help 3 Client OS Server OS DBMS Windows Vista Windows NT/2000 MS SQL Windows XP AFAS Profit, geïntegreerde, flexibele en gebruiksvriendelijke MS Windows-software voor bedrijfsleven, zorg en accountancy.

17 Marktverkenning HRM-pakketten 17 Functionele dekkingsgraad Overall functionaliteit Gegevensvastlegging Begroten & budgetteren 10 Wetgeving 10 Meerdere contracten HR-kosten & -rendement 2 Instroom 2 Maxima Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Agendering/ signaleringen Grafische mogelijkheden Uitstroom Controles Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Ziekteverzuim Mogelijkheden salarisverwerking Koppelingen 2 Overige functionaliteit salarispakket Uren Verlof Salarisstroken HR-kosten & -rendement Personeelskosten versus organisatieresultaat Organisatie Budgettering & verschillenanalyse 10 Scenarioanalyses 10 2 Competentiemanagement 2 Formatie Relatie verzuim en kwaliteit Beoordelen en belonen Wetgeving en ziekteverzuim Kosten van verzuim en WAO/WIA Loopbaanadvies Personeelsbeoordeling

18 18 Marktverkenning HRM-pakketten Allshare HR Solutions PersonnelView Pakket Implementaties in NL 50 Huidige versie 5.0 Leverancier Allshare HR Solutions Hoofddorp Nederland T: Jaar van oprichting 1987 Aantal medewerkers 80 In pakket 7 Met gekoppeld pakket 3 Uitbesteed 3 Self-Service Employee Self-Service 3 Management Self-Service 3 Sollicitant Self-Service 3 Branchetype Algemeen 3 Overheid 3 Profit 3 Specifiek 3 (Semi)overheid & banken Managementrapportage Grafische weergave 3 Kubussen 3 Managementdashboard 3 Organisatiegrootte doelgroep Klein 3 Middelgroot 3 Groot 3 Internationaal 3 Helpdesksupport Nederlandse helpdesk 3 Bereikbaarheid helpdesk 5x24 Online-help 3 Client OS Server OS DBMS Citrix/par Linux MS SQL Linux OS 400 Oracle Mac OS Unix Windows NT/2000 Windows NT/2000 Windows Vista Windows XP PersonnelView combineert integrale en volledige webbased E-HRM (op basis van ASP) met een indrukwekkende flexibiliteit. Met PersonnelView springt Allshare in op de groeiende vraag naar procesmatige inrichting van HRMoplossingen (zoals ESS en MSS) en combineert dit met de integratie van een salarissysteem naar keuze.

19 Marktverkenning HRM-pakketten 19 Functionele dekkingsgraad Overall functionaliteit Gegevensvastlegging Begroten & budgetteren 10 Wetgeving 10 Meerdere contracten HR-kosten & -rendement 2 Instroom 2 Maxima Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Agendering/ signaleringen Grafische mogelijkheden Uitstroom Controles Tijd-, verzuim- en verlofregistratie Ziekteverzuim Mogelijkheden salarisverwerking Koppelingen 2 Overige functionaliteit salarispakket Uren Verlof Salarisstroken HR-kosten & -rendement Personeelskosten versus organisatieresultaat Organisatie Budgettering & verschillenanalyse 10 Scenarioanalyses 10 2 Competentiemanagement 2 Formatie Relatie verzuim en kwaliteit Beoordelen en belonen Wetgeving en ziekteverzuim Kosten van verzuim en WAO/WIA Loopbaanadvies Personeelsbeoordeling

20 20 Marktverkenning HRM-pakketten BCS HRM en Salarisadministratie Delta Pakket Implementaties in NL Huidige versie 5.0 Leverancier BCS HRM en Salarisadministratie B.V. Den Dungen Nederland T: Jaar van oprichting 1979 Aantal medewerkers 80 In pakket 3 Met gekoppeld pakket 7 Uitbesteed 3 Self-Service Employee Self-Service 3 Management Self-Service 3 Sollicitant Self-Service 7 Branchetype Algemeen 3 Overheid 7 Profit 3 Specifiek 7 Organisatiegrootte doelgroep Klein 3 Middelgroot 3 Groot 3 Internationaal 3 Helpdesksupport Nederlandse helpdesk 3 Bereikbaarheid helpdesk 5x8 Online-help 3 Managementrapportage Grafische weergave 7 Kubussen 7 Managementdashboard 7 Client OS Server OS DBMS Citrix/par Windows NT/2000 Sybase Windows Vista Windows Server 2003 Windows XP Windows NT/2000 Delta is een toekomstgericht totaalpakket: flexibele software, deskundigheid én persoonlijke service. Wij noemen dat HRP: Human Resource Planning, een filosofie van BCS waarin de mens centraal staat in het hele bedrijfsproces.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V.

ADVISORY. Zicht op HR systemen. Marktverkenning 2012. kpmg.nl. 2012 KPMG Advisory N.V. ADVISORY Zicht op HR systemen Marktverkenning 2012 kpmg.nl 2 Zicht op HR systemen Inhoud Inleiding Ontwikkelingen binnen het vakgebied HR Doel HR-marktverkenning 10 HRM proces 11 HRM processen 11 Administratieve

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.2, 25 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen

bij het geautomatiseerde indelingsinstrument Universitair Functieordenen. Achtereenvolgens komen Universitair Functieordenen (UFO) De uitleg van het systeem en rechtsregels bij de toepassing van Universitair Functieordenen (UFO) inclusief gebruikershandleiding voor het geautomatiseerde indelingsinstrument

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments

IT Audit in de MKB controlepraktijk. Ervaringen en inzichten. Webbased Self Assessments IT Audit in de MKB controlepraktijk Ervaringen en inzichten Webbased Self Assessments 1 Samenvatting Het belang van IT Audit voor de accountant De accountant heeft zelf steeds meer behoefte aan inzicht

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw

De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen. Lessons Learned in de tuinbouw De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen Lessons Learned in de tuinbouw Robbert Robbemond, Cor Verdouw Februari 2012 Rapport LEI 12-021 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag In opdracht

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Loont het investeren in het personeel?

Loont het investeren in het personeel? Loont het investeren in het personeel? ROA-R-2003/1 Jasper van Loo Andries de Grip Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie