Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 Volkshuisvesting Colofon 42 Toezicht Redactioneel op de corporaties 52 Prijzen Van de Voorzitter vergelijken 63 ALV Volkshuisvesting 74 Meldt Toezicht u aan op de als corporaties lid 5 Prijzen vergelijken 6 ALV 7 Nog geen lid?, meldt u nu aan 8 Nr. 60 Juni 2013

2 COLOFON Van de redactie Huurdersvereniging In De Goede Woning Postbus AB Zoetermeer Ing banknr Antwoordnummer VJ Zoetermeer Tel Website: Bezoekadres: Savelsbos 1A Vormgeving & Redactie Jan Mallée / Menno Breijman Bestuur A.M. Breijman, voorzitter R.J.M. Baart, secretaris J. Mallée, penningmeester E.J. Bezuijen, bestuurslid/ assistent financiën P.A. Egberts, bestuurslid/ kantoorbeheerder Mw. C. Marbus, bestuurslid / cursussen Belangrijke adressen R.K. Woningstichting De Goede Woning Postbus AA Zoetermeer Tel Website: Bezoekadres: Storkstraat 6 Stichting Woonkoepel Zoetermeer Fonteinbos 1C 2715 XB Zoetermeer Tel Website: In de hoop dat, als u dit leest, het herfstweer voorbij is, gaan wij vol goede moed de zomer tegemoet. Op 8 mei j.l. hebben wij De Algemene Ledenvergadering in ons kantoorgebouw gehouden. Een goedgevulde zaal toonde veelbelangstelling voor wat het bestuur in 2012 aan activiteiten heeft ontplooid. Een beknopt verslag vindt u op pagina 7. OPROEP Wij doen een dringend beroep op huurders van DGW met affiniteit voor de problemen in de volkshuisvesting. Het bestuur van de Huurdersvereniging heeft op korte termijn behoefte aan opvolgers om de vacatures die in de nabije toekomst gaan ontstaan, op te vullen. Er staat een redelijke vergoeding voor de te leveren werkzaamheden tegenover. Bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan aan bij het secretariaat. Wij nodigen u gaarne uit voor een oriënterend gesprek. Rectificatie In de vorige uitgave hebben wij aangekondigd dat dat wij dit jaar ons 10 jarig jubileum gaan vieren Dit moet natuurlijk het 15 jarig jubileum zijn.. De meesten van u zullen zich het 10 jarig jubileum in Dekkersport nog wel herinneren. Nadere mededelingen over het 15 jarig jubileum volgen. 2

3 Van de voorzitter De taken van de corporaties worden teruggebracht tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden vastgoed zoals buurthuizen. Verder moeten corporaties zorg dragen voor de huisvesting van ouderen, gehandicapten en mensen die onder begeleiding wonen, alsmede het bouwen en verhuren van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en sportvoorzieningen. Als u dit leest zijn er inmiddels bijna zes maanden van 2013 voorbij gegaan. U wordt, zoals gebruikelijk, op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de huurmarkt. De lente heeft ons in haar greep gehad met lage temperaturen die er voor zorgen dat er nog steeds moet worden gestookt. Met de nog steeds voortkabbelende crisis komen de stookkosten als extra belasting van onze woonlasten. Elders in deze nieuwsbrief een advies aan u om jaarlijks de energieprijzen te vergelijken en eventueel van leverancier te veranderen. Het loont de moeite! ALV Inmiddels is de Algemene Ledenvergadering achter de rug. Wederom kon onze huurdersvereniging rekenen op een groot aantal leden die deze bijeenkomst hebben bezocht. Zoals gebruikelijk werden de discussies in een goede sfeer gevoerd. Dit jaar hadden wij een gast,n.l., de heer Raymond Pijpers lid van de Raad van Commissarissen van DGW. Nieuwe verantwoordelijkheden Tenslotte zijn de corporaties verantwoordelijk voor het onderhoud van de woningen en de directe woonomgeving, zoals paden en parkeerplaatsen, zaken die voordien bij de gemeente waren ondergebracht. Het bouwen van winkelcentra en jongerenwoningen wordt niet expliciet genoemd. We zijn als bestuur benieuwd hoe dit moet worden ingevuld in Zoetermeer. Ik wens u en uw dierbaren een mooie zomer met veel zon, want dat hebben we nu wel echt nodig! Menno Breijman. Woningwet aanpassen? Volgens de laatste berichten zal De Woningwet worden aangepast. De voorstellen liggen bij de Eerste Kamer en zal, zoals het zich nu laat aanzien, in 2014 worden ingevoerd. Van belang is dat bij Gemeenten met meer dan inwoners zoals Zoetermeer, de corporatie wordt aangestuurd door de gemeente. 3

4 Volkshuisvesting (vervolg) Volkshuisvesting De Ramp. Er zijn, in de tijd tussen nu en de vorige column, een aantal plannen ontwikkeld om de woningbouw uit het slob te halen, helaas!!!! niet gelukt. De heer Blok is misschien een goede man maar volgens mij heeft hij weinig of geen kaas gegeten van de woningbouw, zowel huur als koop, echter zijn trouw aan de heer Rutte moest beloond worden met een ministerschap en laat dat nu toevallig o.a. de woningbouw betreffen. Het nieuwe hypotheek plannetje bekt misschien prachtig, maar men was vergeten de banken te instrueren om mee te helpen. Nu doen ze dat niet. En de kopers die staan te trappelen om een nieuw/ander stulpje te kopen, helaas pindakaas de bank zegt: Blok, je kan met wat. Vestia Voor wat betreft de financiële problemen van Vestia daar is warempel een oplossing voor. Het Sociale fonds voor de Woningbouw richt een BV-tje op waar achtergestelde leningen van de overige corporaties ondergebracht worden, ter waarde van de benodigde bedragen om Vestia uit de problemen te halen. In de loop van de komende eeuwen betaalt Vestia die leningen dan terug. Dat zal moeilijk gaan. Vestia wil een leuk projectje bouwen, natuurlijk pas als de bankschuld betaald is. De corporaties zeggen dan: Nee, Nee eerst je achtergestelde lening terug betalen. Onterechte beschuldiging Een paar dagen geleden las ik in een nieuwsbrief op mijn pc het volgende berichtje dat ik u niet wil onthouden: Momenteel speelt de Tweede Kamer de vermoorde onschuld door de woningbouwcorporaties te beschuldigen van een bouw staking, terwijl al vooraf door hun eigen onderzoeksinstituut was aangegeven dat de corporaties terughoudend zouden worden als hun financiele ruimte af zou nemen, mede door alle lasten die de corporaties opgelegd krijgen naast de financiële crisis. Prestatie afspraken getekend Nu iets anders. Op donderdag 25 april 2013 werd door de gemeente en de corporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning de prestatieafspraken getekend. Het leeuwendeel van de nog te bouwen woningen zal gerealiseerd worden door DGW (ca. 200 jongerenwoningen). Daarnaast gaan de activiteiten in Palenstein spelen voor Vidomes en DGW. Vestia speelt wel mee in de afspraken maar die zullen wel heel beperkt zijn. Vestia is zich in Zoetermeer wel uit de markt aan het prijzen, gezien, bij vrijkomen, de huren sterk verhoogd zullen worden, tot dicht bij de maximale huurprijs. Het verschil bij ongeveer gelijkwaardige woningen in de huur bij DGW en Vestia was al groot, maar zweeft nu tussen de 100,00 en de 200,00 per maand. Nu kan ik mij voorstellen dat U over deze onderwerpen misschien nog vragen heeft. Stuurt U dan die vragen naar mijn adres: Ik hoop u de antwoorden daarop zo spoedig te geven. 4

5 Extern toezicht woningcorporaties volledig bij Rijk Het externe toezicht op woningcorporaties wordt volledig ondergebracht bij het Rijk. Daartoe gaat het Rijk naast het toezicht dat zij al houdt op de prestaties m.b.t. de huisvesting ook het financieel toezicht op zich nemen. De rol van de huidige financieel toezichthouder, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) wordt beperkt tot het saneren van woningcorporaties en het organiseren van projectsteun. Dat schrijft minister Blok (Wonen) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert met zijn voorstellen op het eerder dit jaar uitgebrachte advies van de commissie Hoekstra. De commissie onder leiding van oud- staatsraad Rein Jan Hoekstra werd ingesteld naar aanleiding van de problemen bij woningcorporatie Vestia. De commissie kreeg de opdracht te adviseren over het versterken van het in- en externe toezicht op woningcorporaties in het licht van de financiële risico s die corporaties lopen. In het voorstel van minister Blok zit het externe financiële toezicht niet langer bij een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat op afstand van de minister publiek toezicht houdt. De commissie hield die laatste mogelijkheid onder voorwaarden nog open. Door het financiële toezicht in een aparte onafhankelijke toezichtsdienst op het ministerie onder te brengen, wordt de ministeriele verantwoordelijkheid het best gewaarborgd. De kortere lijnen dragen bovendien bij aan een betere informatieuitwisseling met onder andere het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De minister verwerkt de nieuwe opzet van het externe toezicht in een wijzigingsvoorstel (novelle) op de herziene Woningwet die nu in de Eerste Kamer ligt. In de herzieningswet staat nog het voornemen om het CFV om te vormen tot een Financiële Autoriteit woningcorporaties. Met de komst van een financiële toezichtsdienst is dit niet meer aan de orde. Het CFV blijft wel bestaan en krijgt met het saneren van woningcorporaties en het organiseren van projectsteun een beperktere taak. De Financiele Autoriteit Woningcorporaties wordt ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) De herzieningswet bevat, zoals de commissie in haar eindverslag al vaststelde, tal van maatregelen die bijdragen aan betere checks and balances rond het toezicht. De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht wordt versterkt door de eis dat een toezichthouder geen bestuurder bij de corporatie mag zijn geweest. Ook moet de Raad van Toezicht zwaarwegende besluiten van het corporatiebestuur altijd vooraf goedkeuren. De sectorale code voor goed bestuur en toezicht wordt voor alle corporaties verplicht. 5

6 Energieprijzen vergelijken via Consumentenbond Consumentenbond energie vergelijker Het loont de moeite om de energieprijzen van diverse leveranciers jaarlijks met elkaar te vergelijken. Er zijn tientallen bedrijven die dit doen, waarvoor zij een provisie ontvangen van de leverancier die door de consument uiteindelijk wordt gekozen. Gezien de veranderingen die zich elk jaar afspelen is het zinvol om wanneer het contact met uw leveranciers afloopt de energieprijzen te gaan vergelijken om eventueel over te kunnen gaan naar een andere energieleverancier. Energieprijzen vergelijken van verschillende energieleveranciers is niet altijd eenvoudig, als je dit zelf doet. De prijzen per m3 gas, per KwH elektriciteit (lage en hoge tarief), vaste kosten, kosten van transport, actiekortingen enz. zijn vaak voor een leek nauwelijks te vergelijken. Het is daarom verstandig om daarbij gebruik te maken van een onafhankelijke instelling, zoals de Consumentenbond. Om energieprijzen vergelijken makkelijker te maken heeft de Consumentenbond de Energievergelijker opgezet. Door het invullen van de postcode en huisnummer wordt op eenvoudige wijze de prijzen vertoond van diverse leveranciers. Belangrijk is dat het gemiddeld verbruik wordt ingevuld, die op basis van icoontjes kan worden verkregen. Onderscheid wordt gemaakt van Alleenstaanden, Samenwonenden, Kleine gezinnen, Middelgrote gezinnen en Grote gezinnen. Als je in de vergelijker energieprijzen van verschillende energieleveranciers hebt vergeleken, kun je direct eenvoudig overstappen naar een nieuwe energieleverancier. Bekijk welke energieleverancier voor u het voordeligst voor je is en stap meteen over. 6

7 Algemene Ledenvergadering 2013 De op 8 mei in ons kantoorpand gehouden Algemene Ledenvergadering kenmerkte zich in een constructief debat tussen leden en het bestuur. Ook een kritische noot ontbrak niet. In zijn openingswoord blikte de voorzitter terug op de gebeurtenissen rond de jaarlijkse huurverhoging, die dit jaar hard aankwam. Wij zijn er, in de onderhandelingen met DGW in geslaagd, dat onze corporatie, uit sociale overwegingen, niet de volledig toegestane huurverhoging heeft doorberekend. Nadat de agenda ongewijzigd werd vastgesteld werden de notulen van de ALV 2012 doorgenomen. Na enige discussie werden de notulen ongewijzigd vastgesteld. Ook het jaarverslag kon, na beantwoording van enkele vragen, de goedkeuring van de vergadering verkrijgen. Het financieelverslag gaf aanleiding tot enige discussie. Met name de niet in de begroting opgenomen post onvoorzien vroeg om uitleg. De penningmeester wist de vergadering van de noodzaak hiervan te overtuigen. Dat dit geleid heeft tot een negatief resultaat over het boekjaar 2012 gaf verder geen aanleiding tot vragen. Voor het gevoerde financieel beleid is door de accountant de benodigde verklaring afgegeven. Deze gaf geen reden tot op of aanmerkingen. Het verslag werd hierna met algemene stemmen goedgekeurd. Als gevolg van de behandelde verslagen werd door de aanwezige leden het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid. In de nu aangebroken pauze, waarin de aanwezigen zich te goed deden aan de bar, was er gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen, die tijdens de rondvraag zullen worden beantwoord. Bestuursverkiezing. De heren Breijman en Mallée werden bij acclamatie herbenoemd. Er waren geen tegen kandidaten aangemeld. Begroting Na beantwoording van een aantal vragen uit de vergadering werd de begroting ongewijzigd goedgekeurd. Activiteitenplan Na een toelichting van de voorzitter bleek dat de doelstelling en taken voor zich spraken. Het plan werd goedgekeurd. Rondvraag. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Voor de gestelde vragen en het volledige verslag van deze vergadering verwijzen wij u naar onze website. 7

8 Ons ledental groeit niet hard genoeg. Aan de contributie van 7,00 per jaar kan het toch niet liggen. Ligt dit aan de bekendmaking van onze activiteiten naar u toe? Wat doen we voor u: Adviseren van leden die problemen hebben met de woning of woonomgeving Hulp bieden bij de oprichting van een bewonerscommissie/ flatvereniging Beschikbaar stellen van vergaderruimte voor ledengroepen of bewonerscommissies Doorlichten van het huurbeleid van de Woningcorporatie DGW In bespreking brengen bij DGW van aandachtsgroepen (ouderen, jongeren, gehandicapten) en andere kwetsbare groepen Invloed uitoefenen om zaken op te nemen in het ondernemingsplan van DGW Zorgdragen voor een goed Sociaal Statuut bij wijkrenovatie en wijkvernieuwing Mede zorgdragen dat DGW haar sociale uitgangspunten niet uit het oog verliest Dit is zo een greep van de activiteiten die we voor onze leden doen. U kunt het lidmaatschapsbedrag al snel terug verdienen door gebruik te maken van de kortingen die bedrijven geven aan leden van de huurdersvereniging, zoals De Bouwhof en Van Emmerik. Overtuigt van de noodzaak ook lid te worden van onze vereniging?. Aanmelden kan eenvoudig via onderstaande bon (er hoeft geen postzegel op) of via onze website klik op lid worden Het adres is: Huurdersvereniging In De Goede Woning, Antwoordnummer 18026, 2700 VJ Zoetermeer. Naam M / V Adres Postcode Geb.datum Banknr. Telefoonnummer meldt zich aan als lid van de Huurdersvereniging In De Goede Woning en machtigt de vereniging de contributie ad 7,00 per jaar automatisch van zijn/haar rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u, binnen 30 dagen, het bedrag laten terugstorten door uw bank. Handtekening 8

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging In De Goede Woning. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging In De Goede Woning. In dit nummer: Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning Nr. 62 In dit nummer: Colofon 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 4 Foto s receptie 5 Woonlasten stijgen 6 Meld u aan 8 December 2013 COLOFON Huurdersvereniging

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer: Colofon 2. Redactioneel 2. Van de Voorzitter 3. Volkshuisvesting 4. ALV Vicevoorzitter gezocht 75

Nieuwsbrief. In dit nummer: Colofon 2. Redactioneel 2. Van de Voorzitter 3. Volkshuisvesting 4. ALV Vicevoorzitter gezocht 75 Nieuwsbrief Huurdersvereniging in De Goede Woning Nr. 67 In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel Colofon 2 Van de Voorzitter 3 Redactioneel 2 Volkshuisvesting 4 Toezicht Van de op Voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging in De Goede Woning. In dit nummer: In dit nummer: Nr. 65. Colofon 2. Van de Voorzitter 33 Volkshuisvesting 44 ALV 7

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging in De Goede Woning. In dit nummer: In dit nummer: Nr. 65. Colofon 2. Van de Voorzitter 33 Volkshuisvesting 44 ALV 7 Nieuwsbrief Huurdersvereniging in De Goede Woning In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Colofon 2 Redactioneel Redactioneel 22 Van de Voorzitter 33 Volkshuisvesting 44 Toezicht Nieuwe huisvestingswet

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging in De Goede Woning. In dit nummer: In dit. Nr. 63

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging in De Goede Woning. In dit nummer: In dit. Nr. 63 Nieuwsbrief Huurdersvereniging in De Goede Woning Nr. 63 In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 Volkshuisvesting 4 Honderd jaar Aedes 5 Toekomst woningmarkt 6 Eerste paal Waterzicht

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning

Huurdersvereniging In De Goede Woning Huurdersvereniging In De Goede Woning Jaarverslag 2013 INHOUD Blz. 3 INLEIDING Doel van het jaarverslag en verantwoording van het beleid. 4 ALGEMEEN Algemene informatie met betrekking tot de huurdersvereniging

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 54 december 2011

Nieuwsbrief Nr. 54 december 2011 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 4 Kopen of huren 5 Voordelen van het lidmaatschap 7 Huurtoeslag 8 Werf een

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Huurdersvereniging In De Goede Woning

JAARVERSLAG 2014. Huurdersvereniging In De Goede Woning JAARVERSLAG 2014 Huurdersvereniging In De Goede Woning INHOUD Blz. 3 INLEIDING Doel van het jaarverslag en verantwoording van het beleid. 4 ALGEMEEN Algemene informatie met betrekking tot de huurdersvereniging

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Bestuur (DB), Algemeen bestuur (AB) en diverse werkgroepen ter ondersteuning van het bestuur INHOUD

Bestuur (DB), Algemeen bestuur (AB) en diverse werkgroepen ter ondersteuning van het bestuur INHOUD INHOUD Bestuur (DB), Algemeen bestuur (AB) en diverse werkgroepen ter ondersteuning van het bestuur 9 BESTUUR De namen en functies van bestuursleden en de verdeling van de externe contacten in het desbetreffende

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 27 april 2010

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 27 april 2010 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 27 april 2010 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : Savelsbos

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion (HVS) Partijen Verhuurder Stichting Staedion hierna te noemen

Nadere informatie

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016

Woningwet Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Tweede druk, februari 2016 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Tweede druk, februari 2016 WONINGWET 2015 Tweede druk, februari 2016 2016 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Huurdersvereniging In de Goede Woning

Huurdersvereniging In de Goede Woning Huurdersvereniging In de Goede Woning In dit nummer: Colofon 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 3 Wet Huurders/verhuurders 4 Duurzaamheid 5 Bestuursleden gezocht 8/9 Maak uw buren lid 10 Nr. 43 Maart

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 20 april 2011

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 20 april 2011 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 20 april 2011 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : Savelsbos

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 23 april 2008 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

HBO Tiwos. jaarverslag 2012

HBO Tiwos. jaarverslag 2012 HBO Tiwos jaarverslag 2012 Van de voorzitter HBO Tiwos Steeds als ik denk dat het beter zal gaan, gaat het toch weer mis. In 2012 kwamen er nieuwe verkiezingen, Gelukkig! dacht ik. Nu gaat er eindelijk

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis? 26 maart 2015 Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis Parlementaire enquête Woningcorporaties Commissie van Vliet: "Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 26 april 2006 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : Bridgehome,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Situatie Laurentius

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Situatie Laurentius Raadsinformatiebrief Onderwerp Situatie Laurentius Inleiding/aanleiding Op 1 februari jl. hebt u een raadsinformatiebrief ontvangen over de situatie bij Laurentius naar aanleiding van een publicatie in

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Maarn, 13 juni 2016 Onderwerp: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte leden, Hierbij nodig ik U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag 28 juni 2016

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning

Nieuwsbrief Bewaarexemplaar. Uw belangenbehartiger. Voor alle huurders van De Goede Woning Nieuwsbrief Bewaarexemplaar Uw belangenbehartiger Voor alle huurders van De Goede Woning Inhoudsopgave: 1. Nieuwsbrief 2. Wie zijn wij? 3. Wat doen wij? 4. Wist u dat wij? 5. Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden.

Voorwoord. Met vriendelijke groet, Sjaak de Fouw, interim voorzitter van de Huurdersvereniging De Bevelanden. Voorwoord. Allereerst wil ik mijn collega-bestuursleden en alle leden van de bewonerscommissies en overige vrijwilligers, die in het afgelopen jaar weer veel werk hebben verzet voor de huurdersvereniging,

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Controlerend en krachtig in overleg

Controlerend en krachtig in overleg DE HUURDERSBELANGENVERENIGING Controlerend en krachtig in overleg Jaarverslag van HBV De Woonkoepel over 2015 De Huurdersbelangenvereniging is de wettelijke vertegenwoordiger van de huurders van SWZ. Het

Nadere informatie

Verkort rapport van bevindingen

Verkort rapport van bevindingen Verkort rapport van bevindingen Financiële beoordeling voorstel tot fusie Ymere De Woningbouw 5 maart 2013 Geachte werkgroep, In navolging op onze opdracht, zoals door u op 7 januari 2013 aan BAAS Management

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie

Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting. 26 September 2011 Woonvisie Actuele ontwikkelingen in de volkshuisvesting 26 September 2011 Woonvisie Van buiten naar binnen Crisis Regeerakkoord Klanten kritischer Staatssteunregels EU Vergrijzing Duurzaam Woonvisie kabinet Rijksbegroting

Nadere informatie

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet

Lokaal woonbeleid. Woningwet en Huisvestingswet Lokaal woonbeleid Woningwet en Huisvestingswet Wens van de Haagse politiek : meer grip op de corporaties Toezicht op corporaties: volkshuisvestelijk en financieel Minder commerciële activiteiten Versterking

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2011 Nummer: 2012-94 Datum: 07-06-2012 Aan : College van B&W Steller vragen: Youssef El Messaoudi en Ramón Smits Alvarez

Nadere informatie

Stuknummer: AM2.06095

Stuknummer: AM2.06095 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlagefn) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum Ontwikkelingen FLO/U201200941 22 juni 2012 woningcorporatiesector

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2012Z15612

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Nieuwe huurdersvereniging

Nieuwe huurdersvereniging Nieuwe huurdersvereniging Woningbouwvereniging Reeuwijk 8 juni 2015 9-6-2015 1 Even voorstellen! 2 Waarom vinden we dat er een huurdersvereniging moet komen? Belangen behartiging van de huurders. Samen

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1

Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats. te Enschede. Januari Jaarverslag huurdersplatform 1 Jaarverslag Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats te Enschede Januari 2016 Jaarverslag huurdersplatform 1 1. Algemeen: De Vereniging Huurdersplatform De Woonplaats heeft ook in de belangen behartigd

Nadere informatie

Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag

Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag Toezichtkaders Woningstichting Het Grootslag Inhoud Inhoud... 1 1 Uitgangspunten besturing, toezicht en responsiviteit... 2 1.1 Generiek kader en systeem-ankers van de governance... 2 1.2 Spelers en rolverdeling...

Nadere informatie

Algemene Rekenkamer..,

Algemene Rekenkamer.., 342 Algemene Rekenkamer.., Lange Voorhout 8 Postbus 20015 Voorzitter van de Tweede Kamer 2500EA Den Haag der Staten-Generaal T 070-4344 Binnenhof 4 E Voorlichting rekenkamer.ni DEN HAAG w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Collegevoorstel. De achtervangovereenkomst voor de bestaande lening van De Alliantie met BNG-leningnummer FRL.332.01 aan te gaan.

Collegevoorstel. De achtervangovereenkomst voor de bestaande lening van De Alliantie met BNG-leningnummer FRL.332.01 aan te gaan. Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4515624 Opsteller : A. Sleeuwenhoek Telefoon : (033) 469 44 59 User-id : SLE1 Onderwerp Achtervangovereenkomst renteherziening De Alliantie Voorstel: De achtervangovereenkomst

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen vast wel

Een klacht? Daar komen we samen vast wel Een klacht? Daar komen we samen vast wel uit. De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo en krijgen

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

B&W d.d. 6 mei 2014

B&W d.d. 6 mei 2014 B&W 14.0403 d.d. 6 mei 2014 Onderwerp Zienswijze verkoop Rosenburch door Vestia Besluiten:Behoudens advies van de commissie gelet op het verzoek van Stichting Vestia bij brief van 20 maart 2014 om een

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015

Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Verslag Algemene Ledenvergadering Woningbouwvereniging Maarn d.d. 8 december 2015 Aanwezig: Bestuursleden: N. van Veen, voorzitter J. Stuurman, penningmeester A. Kaiser, secretaris Raad van Toezicht: M.

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Nieuwkoop T.a.v. gemeenteraad Postbus 1 2460 AA TER AAR ^ VERZOGEN 3o APR 2015 15.08284 beantwoording schriftelijke vragen II III III

Nadere informatie

In vijf stappen naar een nieuwe woning

In vijf stappen naar een nieuwe woning In vijf stappen naar een nieuwe woning Zoekt u een huurwoning in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout? Dan heeft u zelf een actieve rol. Hieronder vertellen we hoe u in vijf stappen een geschikte woning

Nadere informatie

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw,

Aan: corporatiebestuurder en rvc s. Datum 29 juni 2015 Betreft Veranderingen toezicht op woningcorporaties. Geachte heer, mevrouw, > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag Aan: corporatiebestuurder en rvc s Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus 16191 2500 BD Den Haag www.ilent.nl Contactpersoon Meld- en Informatiecentrum T

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 29 april 2009

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 29 april 2009 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging In De Goede Woning, gehouden op 29 april 2009 De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.M. Breijman. Locatie Aanvangstijd : 2-B Home,

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie

Rondetafelbijeenkomst met leden, d.d. 6 juni 2016

Rondetafelbijeenkomst met leden, d.d. 6 juni 2016 /// Verslag Rondetafelbijeenkomst met leden, d.d. 6 juni 2016 Project Aanwezig Locatie Notulist Mogelijke krachtenbundeling Wovesto en Huis & Erf Leden van Wovesto: 20 huurders/woningzoekenden Namens de

Nadere informatie

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250

1 9 DEC. 2012. Wat houdt het verscherpt toezicht precies in? Verkeert Ymere in financiële problemen? Postbus 250 gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging In De Goede Woning. In dit nummer: Colofon 2. Redactioneel 2. Van de voorzitter 3. Volkshuisvesting 4

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging In De Goede Woning. In dit nummer: Colofon 2. Redactioneel 2. Van de voorzitter 3. Volkshuisvesting 4 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 4 Woonoverlast in de woonomgeving 4 Hoogste woonlasten 6 W M O 7 In aanbouw

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Voorwoord. Een werkgroep uit het bestuur heeft inmiddels de statuten aangepast aan dit moment en die statuten zijn bij een notaris verleden.

Voorwoord. Een werkgroep uit het bestuur heeft inmiddels de statuten aangepast aan dit moment en die statuten zijn bij een notaris verleden. Jaargang 8, nummer 2 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat ook nu weer voor alle lezers een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk speelden, maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Wat treft

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph

Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4504014 Opsteller : A. Sleeuwenhoek Telefoon : (033) 469 44 59 User-id : SLE1 Onderwerp Achtervangovereenkomst Woonzorg Nederland verzorgingshuis St Jozeph Voorstel:

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Huurdersvereniging In de Goede Woning In dit nummer: Colofon 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 3 Leefbaarheid 4 Tijdelijke verhuur bij leegstand 5 Een woning op maat 6 De schouw

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde. Huurdersvereniging De Stroken!

Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde. Huurdersvereniging De Stroken! Welkom op de Algemene Leden Vergadering van de vernieuwde Huurdersvereniging De Stroken! Welkom! Mededelingen Verslag ALV 10 april 2014 Bestuursverkiezing door de leden Proost! Begroting 2015 Contributie

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet

Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Overzicht en stemmingsuitslagen bij moties Novelle op Herzieningswet Dertien moties ingediend bij debat op 9 december 2014. Drie moties verworpen en tien aangenomen. 1. De motie-karabulut over de sociale

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

De Woningwet 2015 in vogelvlucht

De Woningwet 2015 in vogelvlucht De Woningwet 2015 in vogelvlucht Nieuwe spelregels voor de sociale huursector De invoering van de herziene Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht wordt schept duidelijkheid op de woningmarkt door heldere

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

Een klacht? Daar komen we samen wel uit

Een klacht? Daar komen we samen wel uit Een klacht? Daar komen we samen wel uit December 2013 2 De medewerkers van Groninger Huis doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig ervaren de meeste huurders dat ook zo

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester, voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 december 2016

Nieuwsbrief 3 december 2016 Nieuwsbrief 3 december 2016 Beste lezers, In deze nieuwbrief wordt u verder geïnformeerd over de werkzaamheden en de behaalde resultaten van de Huurdersraad over de periode november december. Prestatieafspraken

Nadere informatie