Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2014 Regio West-Brabant. Rapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2014 Regio West-Brabant. Rapportage"

Transcriptie

1 Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 214 Regio West-Brabant Rapportage

2 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Bedrijfsbureau Ontwikkeling Projectnummer: 144 Claudius Prinsenlaan DJ Breda Telefoon Bronvermelding verplicht

3 1. Samenvatting Inleiding Aanleiding Opbouw van de rapportage Ontwikkeling West-Brabant Algemeen beeld Sectoren Uitzendbanen Vacaturevraag Toekomstverwachting werkgelegenheid Bijlage 1: Data, werkwijze en interpretatie Bijlage 2: Methodiek vacaturevraag Bijlage 3: Methodiek extra vraag Bijlage 4: Factsheets

4

5 1. Samenvatting Na een periode van geringe groei en krimp treedt het herstel van de Nederlandse economie in 214 daadwerkelijk in. De Nederlandse economie groeit in 214 met driekwart procent. De groeiverwachtingen voor dit en volgend jaar zijn echter zeker niet uitbundig te noemen. De werkgelegenheid op nationaal niveau neemt in 214 in de marktsector nog af met een half procent. Voor 215 wordt door een licht aantrekkende economische groei een voorzichtig herstel van het aantal banen verwacht. Dit wordt in 214 zichtbaar in early warners voor toekomstige ontwikkeling zoals de toename van het aantal vacatures, een stijgende export en een licht toenemend producenten- en consumentenvertrouwen. Toch blijven de verwachtingen over het economisch herstel met onzekerheden omgeven, beïnvloed door de politieke onrust in onder andere Oost-Europa en Noord-Afrika. Dit landelijke beeld is ook in West-Brabant zichtbaar. De uitkomsten van deze werkgelegenheidsenquête laten zien, dat er in West-Brabant in 214, voor het derde jaar op rij, sprake is van een krimp van de werkgelegenheid. De daling van het aantal banen is met - 1,5% ongeveer gelijk aan de ontwikkeling in 213. Puntsgewijs de belangrijkste conclusies van de werkgelegenheidsenquête 214: In één jaar bijna vijf duizend banen verdwenen in West-Brabant Op 1 april 214 telt West-Brabant banen. In vergelijking met 213 zijn dat er minder, ofwel een afname van - 1,5% van de werkgelegenheid. Deze daling is vrijwel gelijk aan de werkgelegenheidsdaling in 213 (- 1,3%). Ontwikkelingen zoals rondom Philip Morris, Tetra Pak en Aviolanda zijn in dit onderzoek niet meegenomen omdat zij na het peilmoment hebben plaatsgevonden of plaats zullen vinden. Nog wel groei aantal vestigingen door toename eenpersoonsbedrijven Het aantal vestigingen neemt nog steeds toe. In 214 zijn er in West-Brabant vestigingen. In vergelijking met 213 (55.613) is dit een toename van + 2,9%. De groei is toe te schrijven aan de toename van het aantal eenpersoonsbedrijven. Gezondheids- en welzijnszorg wederom grootste werkgever West-Brabant Met banen is, ondanks de terugloop van het totale aantal banen (zie volgend punt), net als in de twee voorgaande jaren in 214 de gezondheids- en welzijnszorg de omvangrijkste werkgelegenheidssector in West-Brabant. Tot 212 was dit de industrie. Belangrijk verlies aan banen in bouwnijverheid, openbaar bestuur en overheid, industrie en gezondheids- en welzijnszorg In West-Brabant heeft de sector bouwnijverheid (- 1.87) forse klappen gehad. Groot banenverlies is er ook in de sectoren openbaar bestuur en overheid, industrie en gezondheids- en welzijnszorg met een afname van respectievelijk - 927, en - 85 banen. 5

6 Lichte groei in informatie en communicatie In 214 heeft zich in de sector informatie en communicatie een banengroei voorgedaan met banen. Zes procent minder uitzendbanen: laagste niveau sinds aantal jaren Het aantal uitzendbanen is in 214 met 668 gedaald tot Dit is het laagste niveau van het aantal uitzendbanen sinds jaren. Het verlies aan uitzendbanen is vooral groot in de sectoren industrie (- 181) en openbaar bestuur en overheid (- 151). Procentuele daling werkgelegenheid het grootst in Woensdrecht en Halderberge; grootste groei werkgelegenheid in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Zundert In 214 is het aantal banen in Woensdrecht (- 2,7%) en Halderberge (- 2,6%) het sterkst gedaald. Van de regiogemeenten was de werkgelegenheidsgroei het grootst in Alphen- Chaam (+ 2,1%), Baarle-Nassau (+ 1,9%) en Zundert (+ 1,2%). Voor het eerst sinds 29 stijging vacatures in West-Brabant West-Brabant telt openstaande vacatures 1. Dit zijn vacatures meer dan in 213. Voor het eerst sinds 29 is dit aantal gestegen. De meeste vacatures staan open in de sectoren handel en reparatie (535), industrie (33), advisering en onderzoek (29) en gezondheids- en welzijnszorg (27). Verwachting ontwikkeling werkgelegenheid licht positief bij bedrijven tot 1 werkzame personen, licht negatief bij grotere Een grote groep bedrijven geeft aan niet te kunnen voorspellen hoe het er over twee jaar met de werkgelegenheid binnen het bedrijf voor zal staan. Eén derde tot de helft van de bedrijven verwacht de komende twee jaar geen verandering in werkgelegenheid. De bedrijven tot 1 werkzame personen zijn iets optimistischer over de verwachte ontwikkeling, dan de bedrijven van 1 of meer werkzame personen. Ongeveer één op de vijf van de bedrijven met minder dan 1 werkzame personen, zegt meer werkgelegenheid te verwachten, tegenover één op de zeven bij de grotere bedrijven 1 Het aantal openstaande vacatures heeft betrekking op het aantal ontstane vacatures die op het moment van meting nog niet zijn vervuld of nog niet zijn ingetrokken/vervallen (toelichting zie bijlage methodiek vacaturevraag).

7 2. Inleiding 2.1. Aanleiding In West-Brabant wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid 2. Daarvoor wordt het aantal werkzame personen per 1 april van dat jaar gemeten bij alle vestigingen die in de regio West-Brabant zijn gevestigd. Hierdoor is het mogelijk om een beeld te schetsen van de werkgelegenheid en het aantal vestigingen en de ontwikkeling daarvan. Deze belangrijke stuurinformatie kan als input dienen voor beleid, maar ook voor starters die zich nieuw willen vestigen in de regio Opbouw van de rapportage In deze rapportage staat de werkgelegenheidsontwikkeling centraal. Hoofdstuk drie laat de ontwikkeling zien op het gebied van werkgelegenheid en aantal vestigingen voor West-Brabant. Vervolgens wordt de werkgelegenheidsontwikkeling in de verschillende sectoren weergegeven. Hoofdstuk vier gaat in op de ontwikkeling van het aantal vacatures. Daarbij wordt ook een uitsplitsing gemaakt naar sectoren, grootteklassen en gemeenten. In hoofdstuk vijf staat de toekomstverwachting van de werkgevers bij (middel)grote bedrijven betreffende het personeelsbestand centraal. 2 Voor een uitgebreide omschrijving van het werkgelegenheidsonderzoek zie bijlage Data, werkwijze en interpretatie. 7

8

9 3. Ontwikkeling West-Brabant 3.1. Algemeen beeld Banen Op 1 april 214 telt West-Brabant banen. In vergelijking met 213 zijn dat er minder, ofwel een afname van - 1,5% van de werkgelegenheid. Deze daling is vrijwel gelijk aan de werkgelegenheidsdaling in 213 (- 1,3%). De verwachting is dat deze daling volgend jaar zal afvlakken waarna in 216 het werkgelegenheidsherstel wordt ingezet. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Figuur 1 Ontwikkeling banen West-Brabant Vestigingen Ondanks de afname van het aantal banen, neemt het aantal vestigingen nog steeds toe. In 214 zijn er in West-Brabant vestigingen, wat neerkomt op een toename van + 2,9% in vergelijking met 213 (figuur 2). Figuur 2 Ontwikkeling en groei aantal vestigingen West-Brabant Aantal vestigingen Groei t.o.v. voorgaand jaar 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% De verklaring voor het nog altijd toenemend aantal vestigingen tegenover een afnemende werkgelegenheid is de sterke toename van het aantal eenpersoonsbedrijven (die vooral uit zzp-ers 3 bestaan). 3 De Kamer van Koophandel definieert een zzp-er als: Een persoon, eenmansbedrijf, kleine zelfstandige welke niet in een (vast) dienstverband, maar onder eigen verantwoording/beheer (zonder personeel) werkzaamheden aanneemt. Een zzp-er doet meestal werk dat hij/zij voorheen in een dienstbetrekking deed. Vaak gaat het om werk met een arbeidsintensief karakter, bijvoorbeeld de bouw, de transportsector, de kappersbranche, de zorgsector, interim-managers, organisatieadviseurs en automatiseringsdeskundigen. 9

10 Werkgelegenheid per grootteklasse Het aantal banen bij de eenpersoonsbedrijven is het afgelopen jaar met banen toegenomen (+ 5,4%). Bij de bedrijven met 5 tot 249 werkzame personen is de werkgelegenheid vrijwel gelijk gebleven met een afname van -,2% (- 198 banen). In de overige grootteklassen is de werkgelegenheid afgenomen. De daling van het aantal banen is het grootst bij bedrijven met 25 en meer werkzame personen: (- 4,8%). Ook de werkgelegenheid bij bedrijven met 2 tot 49 werkzame personen daalde met 3.17 banen (- 2,3%). Figuur 3 Verdeling werkgelegenheid per grootteklasse wp 2-49 wp wp > 25 wp

11 In de vier grootste steden van de regio West-Brabant zijn de meeste banen en vestigingen te vinden (figuur 4). Breda neemt 3,9% (99.244) van het aantal banen en 27,6% (15.815) van het aantal vestigingen voor haar rekening. In Roosendaal is dit 11,8% ( ) en 1,1% 5.81, in Bergen op Zoom 9,6% (3.867) en 8,2% (4.697) en in Oosterhout 8,3% (26.616) en 7,5% (4.37). In figuur 4 is te zien dat de grotere gemeenten 4 in West-Brabant meer grote vestigingen huisvesten met een hoge werkgelegenheid in vergelijking met de meeste kleinere gemeenten in de regio. Geertruidenberg en Woensdrecht zijn een uitzondering. Met een gemiddeld aantal banen per vestiging van 6,6 in Geertruidenberg en 6,3 in Woensdrecht hebben ook zij een hoge werkgelegenheid. Figuur 4 Het aantal en aandeel banen en vestigingen van West-Brabant per gemeente, 214 Gemeente Aantal banen Aandeel banen (%) Aantal vestigingen Aandeel vestigingen (%) Gemiddeld aantal banen per vestiging Aalburg , ,2 3,5 Alphen-Chaam 2.937, ,8 2,9 Baarle-Nassau , 777 1,4 4,2 Bergen op Zoom , ,2 6,6 Breda , ,6 6,3 Drimmelen , ,9 3,8 Etten-Leur , ,4 6,7 Geertruidenberg , ,9 6,6 Halderberge , ,2 4,1 Moerdijk , ,8 6,2 Oosterhout , ,5 6,2 Roosendaal , ,1 6,5 Rucphen , ,6 3,1 Steenbergen , ,4 3,7 Werkendam , ,9 4, Woensdrecht , ,6 6,3 Woudrichem , ,2 4,2 Zundert , ,3 4,2 Totaal , , 5,6 Zoals blijkt uit onderstaand figuur zet de afname van het gemiddeld aantal banen per vestiging zich voort in 214. Figuur 5 Ontwikkeling gemiddeld aantal banen per vestiging West-Brabant ,78 6,61 6,42 6,17 5,86 5,61 Hoewel dus het aantal vestigingen blijft groeien door met name de groei van het aantal eenpersoonsbedrijven, neemt de werkgelegenheid bij de vestigingen met méér dan 1 werkzame personen af (zie figuur 3). 4 Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal 11

12 De ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aantal vestigingen verschilt per gemeente. In figuur 6 is de absolute en procentuele ontwikkeling van het aantal banen en de vestigingen weergegeven. Figuur 6 Ontwikkeling aantal banen en vestigingen : absoluut en procentueel Gemeente Ontwikkeling banen Ontwikkeling banen % Ontwikkeling vestigingen Ontwikkeling vestigingen % Aalburg -12 -, ,47 Alphen-Chaam 61 2,12 5 5,16 Baarle-Nassau 62 1, ,97 Bergen op Zoom , ,34 Breda , ,37 Drimmelen ,7 62 2,88 Etten-Leur 44, ,53 Geertruidenberg , ,6 Halderberge , ,14 Moerdijk 27, ,37 Oosterhout , ,51 Roosendaal , ,85 Rucphen -18-1,69 6 3,4 Steenbergen , ,71 Werkendam -47 -, ,26 Woensdrecht , ,28 Woudrichem 23, ,49 Zundert 96 1,22 16,85 West-Brabant , ,95 Van de gemeenten waar het aantal banen is toegenomen zijn Zundert (96, ofwel 1,22%), Baarle-Nassau (+ 62, ofwel 1,93%) en Alphen-Chaam (+ 61, ofwel + 2,12%), de koplopers. Deze drie gemeenten hebben slechts een beperkt werkgelegenheidsaandeel van,9% tot 2,5% in de regio. De stijging van het aantal banen in Zundert vindt met name plaats in de sector overige zakelijke dienstverlening. Halderberge en Woensdrecht hebben in de periode een benedengemiddelde werkgelegenheidsontwikkeling gehad in vergelijking met geheel West-Brabant. In Halderberge (- 259, ofwel 2,57%) gaat het daarbij vooral om de sector advisering en onderzoek en in Woensdrecht (- 259, ofwel 2,68%) om openbaar bestuur en overheid. In alle gemeenten in West-Brabant neemt het aantal vestigingen toe. De gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Zundert kennen een benedengemiddelde groei met respectievelijk een stijging van + 1,3% (+ 62 vestigingen), + 1,3% (+ 19 vestigingen) en +,9% (+ 16 vestigingen). De gemeenten Alphen-Chaam (+ 3,5%, 42 vestigingen) en Etten-Leur (4,5%, 153 vestigingen) hebben een bovengemiddelde groei doorgemaakt. In beide gemeenten vindt de groei vooral plaats in de sector advisering en onderzoek en in Etten-Leur ook in de sector detailhandel.

13 Figuur 7 Werkgelegenheidsontwikkeling per gemeente afgezet tegen West-Brabant ( ) 3.2. Sectoren Tot 212 was de industrie de grootste werkgelegenheidssector in West-Brabant. Net als de voorgaande twee jaren is in 214 de werkgelegenheid in gezondheids- en welzijnszorg met banen het grootst. In de industrie zijn in personen en in de detailhandel personen werkzaam. Figuur 8 Aandeel werkgelegenheid per sector in West-Brabant Gezondheids- en welzijnszorg Verhuur van en handel in onroerend goed Bij overige zakelijke dienstverlening gaat het bijvoorbeeld om verhuur van auto s, consumentenartikelen e.a., uitzendbureaus, administratieve dienstverlening etc. Bij overige dienstverlening gaat het om diensten van levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties en hobbyclubs. 13

14 De grootste afname van de werkgelegenheid van het afgelopen jaar is zichtbaar bij de sector bouwnijverheid met banen. In de sectoren openbaar bestuur en overheid en in de industrie zijn elk afzonderlijk rond de - 9 banen verloren gegaan. Verder daalt het aantal banen in de gezondheid- en welzijnszorg met Hier tegenover staat een lichte banengroei in de sector informatie en communicatie met circa + 15 banen. Figuur 9 Ontwikkeling banen in West-Brabant naar economische activiteit, Verhuur van en handel in onroerend goed Gezondheids- en welzijnszorg

15 3.3. Uitzendbanen In 214 zijn er uitzendbanen in West-Brabant. Daarmee zijn er nu banen minder dan in 213. Het aantal uitzendbanen is het afgelopen jaar iets sterker gedaald dan vorig jaar; respectievelijk - 5,7% in 214 en - 4,4% in 213. Het niveau van de uitzendbanen ligt nu lager dan het in voorgaande jaren is geweest. Figuur 1 Uitzendbanen West-Brabant De daling van de uitzendbanen is vooral groot bij industrie (- 181) en openbaar bestuur en overheid (- 151). Tegenover deze daling staat een bescheiden groei van het aantal uitzendbanen in de sector verhuur van en handel in onroerend goed (+ 49) en vervoer en opslag (+ 44). 15

16

17 4. Vacaturevraag Eind april 214 staan in de regio vacatures 5 open. Na een daling sinds 29 is in 214 daarmee het aantal vacatures voor het eerst weer gestegen met banen (+ 15,5%). Het aantal vacatures in 214 is nog wel bijna de helft lager dan in 29. Figuur 11 Aantal openstaande vacatures in West-Brabant Meeste vacatures zijn aanwezig bij detailhandel, industrie, advisering en onderzoek en groothandel De meeste vacatures staan open in de sectoren detailhandel (437), industrie (367), advisering en onderzoek (325) en groothandel (318). In deze vier sectoren is in 214 de helft van het totaal aantal vacatures te vinden (zie figuur 12). Economische sectoren zijn onder te verdelen in twee typen: de collectieve sector en de marktsector. De collectieve sector is samengesteld uit drie sectoren openbaar bestuur en overheid, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg. De marktsector is opgebouwd uit de overige sectoren. In zowel de collectieve sector als in de marktsector is het aantal openstaande vacatures in 214 voor het eerst sinds de daling vanaf 211 gestegen. Het aantal openstaande vacatures in de marktsector stijgt echter met + 17% nagenoeg tweemaal zo hard als in de collectieve sector waar de stijging + 9% is. Het aantal vacatures stijgt in 214 in vrijwel alle sectoren. Gemiddeld stijgt het aantal openstaande vacatures met + 15,5%. Bij de grotere sectoren (meer dan 1 openstaande vacatures) kennen de detailhandel, vervoer en opslag en openbaar bestuur en overheid een meer dan gemiddelde stijging (meer dan + 47%). Opvallend is de grote afname bij de cultuur, sport en recreatie (- 7 vacatures). 5 Het aantal openstaande vacatures heeft betrekking op het aantal ontstane vacatures die op het moment van meting nog niet zijn vervuld of nog niet zijn ingetrokken/vervallen (toelichting zie bijlage methodiek vacaturevraag) 17

18 Figuur 12 Vacatures in West-Brabant naar bedrijfssector Gezondheids- en welzijnszorg Verhuur van en handel in onroerend goed Voor eerst lichte stijging vacaturepercentage Het vacaturepercentage is het aantal openstaande vacatures als percentage van het aantal banen. Het is een maat voor de arbeidsvraag. Wanneer dit percentage groot is, is de arbeidsvraag hoog en laat dit cijfer een herstel van de arbeidsmarkt zien. Tijdens de hoogconjunctuur in de periode tussen 27 en 29 vertoonde dit percentage een piek met 3%. In de periode was het vacaturepercentage met 1,5% stabiel. In 212 is de vacaturegraad gedaald tot 1,2% en in 213 tot,8%. Dit is een halvering ten opzichte van 211. In 214 is het vacaturepercentage voor het eerst licht gestegen naar,9%. In alle sectoren, behalve bij de nutsbedrijven, financiële instellingen en bij cultuur, sport en recreatie, is het vacaturepercentage gestegen. Deze stijging bevestigt het voorzichtig herstel van de arbeidsmarktsituatie in West-Brabant. Grote toename vacatures bij het midden- en het grootbedrijf Een gebruikelijke indeling naar bedrijfsgrootte is de indeling in grootbedrijf (1 en meer werkzame personen), middenbedrijf (1 99 werkzame personen) en kleinbedrijf (tot 1 werkzame personen). Na een daling vanaf 211 is in 214 het aantal vacatures in het klein-, midden- en grootbedrijf voor het eerst weer gestegen. In 214 steeg het aantal openstaande vacatures met + 18 ofwel + 37% het meest bij het grootbedrijf ten opzichte van het jaar daarvoor. Bij het middenbedrijf is er in absolute zin een even grote toename van + 18 vacatures, ofwel een toename van + 2%. Bij het kleinbedrijf is er een lichte stijging van 38 vacatures (+ 3%).

19 Merendeel gemeenten in West-Brabant kent stijging aantal vacatures In 214 steeg bij 13 van de 18 gemeenten het aantal openstaande vacatures. In 213 was dit alleen in Baarle-Nassau. Het aantal openstaande vacatures is met meer dan 2 vacatures toegenomen in de gemeente Breda (+ 246 vacatures). Ook in Moerdijk en Oosterhout is het aantal openstaande vacatures fors gestegen (beiden + 6 vacatures). In Baarle-Nassau, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Zundert is in 214 een geringe afname zichtbaar van het aantal openstaande vacatures. Figuur 13 Ontwikkeling vacatures grotere gemeenten West-Brabant Bergen op Zoom Breda Etten-Leur Moerdijk Oosterhout Roosendaal Overige gemeenten In figuur 14 staat per gemeente het aantal vacatures naar sector weergegeven. Bij een aantal minder dan 5 is een - weergegeven. In bijlage 2 staan de onderzoeksresultaten uitgebreid vermeld. Figuur 14 Vacatures per gemeenten naar sector 214 Aalburg Alpen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Werkendam Woensdrecht Woudrichem Zundert Totaal Bouw nijverheid Financiδle instellingen Verhuur van en handel in onroerend goed Onderw ijs Gezondheids- en w elzijnszorg

20

21 5. Toekomstverwachting werkgelegenheid Grotere bedrijven (méér dan 1 werkzame personen, inclusief uitzendkrachten) is gevraagd naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen hun bedrijf zoals zij die de komende twee jaar verwachten. In totaal hebben van de 3.97 bedrijven in deze categorie deze vraag beantwoord 6, wat overeenkomt met een respons van 67%. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. Figuur 15 Verwachting werkgelegenheid in 2 jaar naar grootteklasse Bedrijfsgrootte (incl uitzend) Vestigingen Minder Blijft gelijk Meer Niet te zeggen 1 49 wp % 47% 18% 22% 5 99 wp 48 13% 41% 17% 29% 1+ wp % 35% 13% 33% Een grote groep bedrijven geeft aan niet te kunnen voorspellen hoe het er over twee jaar met de werkgelegenheid binnen het bedrijf voor zal staan. Eén derde tot de helft van de bedrijven verwacht de komende twee jaar geen verandering in werkgelegenheid. De bedrijven tot 1 werkzame personen zijn iets optimistischer over de verwachte verandering dan de bedrijven van 1 of meer werkzame personen. Ongeveer één op de vijf bedrijven met minder dan 1 werkzame personen, zegt meer werkgelegenheid te verwachten, tegenover één op de zeven bij de grotere (> 1 werkzame personen) bedrijven. Bij bedrijven tot 1 werkzame personen is er in de sectoren bouwnijverheid, de detailhandel, financiële instellingen, advisering en onderzoek en overige zakelijke dienstverlening een relatief groot optimisme te zien ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling. Bij de bedrijven groter dan 1 werkzame personen is er bij de bouwnijverheid, de horeca, de overige zakelijke dienstverlening en advisering en onderzoek tegen de trend binnen de grote bedrijven in - ook sprake van optimisme. De detailhandel is echter pessimistischer dan het gemiddelde, evenals de sector cultuur, sport en recreatie. Binnen de sector openbaar bestuur en overheid is er, vergeleken met het gemiddelde, een licht positieve stemming. In bijlage 3 staat een uitgebreid overzicht per bedrijfsgrootte naar sectie met de verwachtte werkgelegenheidsgroei voor de komende twee jaar weergegeven. Een uitsplitsing naar de zes grote gemeenten in de regio, met als zevende categorie de samengetelde kleinere gemeenten, laat zien dat er tussen de gemeenten onderlinge verschillen zijn (zie figuur 15 t/m 17). Zo wordt de vraag naar de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid door bedrijven in Roosendaal over de verschillende grootteklassen heen het vaakst met niet te zeggen beantwoord. Bij bedrijven tot 1 werkzame personen kent de gemeente Etten-Leur relatief veel bedrijven die verwachten dat de werkgelegenheid stabiel zal blijven. Bij bedrijven tot 1 werkzame personen in Oosterhout tekent zich een relatief groot percentage bedrijven af dat verwacht dat de werkgelegenheid zal stijgen, evenals bij middelgrote bedrijven in Etten-Leur. Onder de grotere bedrijven (met meer dan 1 werkzame personen) springt Moerdijk in het oog met een relatief groot aantal bedrijven dat een daling van de werkgelegenheid verwacht en slechts een kleine groep die het tegenovergestelde vindt. 6 Zie de bijlage voor de gehanteerde methodiek en tabellen met onderzoeksresultaten 21

22 Figuur 16 Verwachting werkgelegenheid in 2 jaar - (1-49 wp incl. uitzend) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Breda Bergen op Zoom Roosendaal Oosterhout Etten-Leur Moerdijk Overige gemeenten Totaal Minder Blijft gelijk Meer niet te zeggen Figuur 17 Verwachting werkgelegenheid in 2 jaar - (55-99 wp incl. uitzend) 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Breda Bergen op Zoom Roosendaal Oosterhout Etten-Leur Moerdijk Overige gemeenten Totaal Minder Blijft gelijk Meer niet te zeggen Figuur 18 Verwachting werkgelegenheid in 2 jaar - (1 en meer wp incl. uitzend) 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Breda Bergen op Zoom Roosendaal Oosterhout Etten-Leur Moerdijk Overige gemeenten Totaal Minder Blijft gelijk Meer niet te zeggen

23 Bijlage 1: Data, werkwijze en interpretatie. De basis voor het werkgelegenheidsonderzoek is het door gemeente Breda als registerhouder bijgehouden vestigingenregister. In dit register zijn alle vestigingen van bedrijven en instellingen in West-Brabant waar betaalde arbeid wordt verricht opgenomen. Jaarlijks wordt in alle gemeenten in West-Brabant een werkgelegenheidsenquête gehouden onder daar gevestigde bedrijven en instellingen, waarbij de aard van hun economische activiteit en de grootte van het personeelsbestand worden geregistreerd. Op basis van deze enquête wordt de stand van de werkgelegenheid per april van het betreffende jaar vastgesteld. Door het onderzoek jaarlijks uit te voeren worden ook werkgelegenheidsontwikkelingen gedetailleerd in kaart gebracht. Per vestiging is een groot aantal gegevens opgeslagen, waarvan de belangrijkste de adresgegevens, de bedrijfsactiviteit en de werkgelegenheid zijn. Op basis van dit bestand zijn allerlei aggregaties uit te voeren, waardoor per branche, gemeente of regio de ontwikkeling van de werkgelegenheid te volgen is. Het beheer en onderhoud van het register en de uitvoering van het werkgelegenheidsonderzoek is in handen van Bedrijfsbureau Ontwikkeling van gemeente Breda. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de Regio West-Brabant (RWB). De provincie Noord-Brabant en het LISA leveren ook een financiële bijdrage. Een vestiging wordt als zodanig in het register opgenomen als er betaalde arbeid wordt verricht. Dit betekent dat bedrijven waarin of van waaruit geen activiteiten plaatsvinden (lege BV s en dergelijke) of vrijwilligerswerk niet worden meegeteld. Op 1 juli 28 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Daarmee zijn alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daardoor heeft er een stijging plaatsgevonden van het aantal vestigingen, maar hierop heeft een historische correctie plaatsgevonden. Enquête De enquête is gefaseerd uitgevoerd. Alle bedrijven waarvan een adres bekend is zijn via de benaderd om de werkgelegenheidsenquête op internet in te vullen. Bedrijven met minder dan 5 werkzame personen (wp) zijn steekproefsgewijs telefonisch geënquêteerd (tussen en 9 wp 1 op 4 en tussen 1 en 49 wp 1 op 2). Starters zijn telefonisch benaderd voor zover er via de Kamer van Koophandel geen werkgelegenheidsgegevens bekend waren. Bedrijven met meer dan 5 werkzame personen zijn integraal telefonisch geënquêteerd. 13 van de 18 binnen de Regio West-Brabant samenwerkende gemeenten hebben gekozen voor een hogere enquêtedichtheid. Het betreft de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Steenbergen, Werkendam en Woensdrecht (minder dan 9 wp 1 op 3, overige bedrijven en starters integraal), Baarle- Nassau, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal en Zundert (minder dan 9 wp 1 op 2, overige bedrijven en starters integraal). 23

24 De enquête heeft een respons opgeleverd van 74%, gemeten in werkzame personen. De werkgelegenheid bij de niet-geënquêteerde vestigingen is vastgesteld op basis van vergelijkbare wèl geënquêteerde vestigingen. Vestigingsgrootte Vestigingen Respons Respons vest.% Werkzame personen Respons wp Respons wp% 1 9 wp ,% ,2% 1 99 wp ,2% ,3% 1 wp en meer ,2% ,8% Totaal ,2% ,6%

25 Bijlage 2: Methodiek vacaturevraag Vraagstelling In de werkgelegenheidsenquête 214 is een vraag opgenomen waarin gevraagd wordt naar het aantal openstaande vacatures bij de bedrijven in West-Brabant. De exacte vraag zoals opgenomen in de werkgelegenheidsenquête ziet er als volgt uit: Heeft u op dit moment vacatures? Wilt u hier het aantal vacatures (inclusief uitzendkrachten, tijdelijk personeel etc.) vermelden voor dezelfde organisatie als waarvoor u hierboven het aantal werkzame personen heeft ingevuld. Nee, er zijn geen vacatures Ja, er zijn momenteel vacatures (aantal invullen a.u.b.) Ophoging Om het aantal vacatures te berekenen voor de regio West-Brabant zijn de volgende stappen genomen: Eerst is de respons binnen de verschillende bedrijfssectoren en grootteklasse bepaald. Het aantal vacatures en het aantal werkzame personen (incl. uitzendkrachten) van de respondenten is bepaald binnen de verschillende bedrijfssectoren en grootteklassen. Vervolgens is de verhouding tussen de openstaande vacatures en het aantal werkzame personen berekend. Op basis van dit verhoudingsgetal is voor de bedrijven die deze vraag niet hebben beantwoord het aantal vacatures geschat. Zodoende kan er een schatting worden gegevens voor het totaal aantal vacatures in de regio. Het cijfer voor het aantal vacatures in de landbouw is tot en met het jaar 21 afgeleid uit het CBS vacatureonderzoek 28 en de landelijke CBS vacaturemeting die elk kwartaal wordt gehouden. Vanaf 211 zijn de landbouwvacatures bij de landbouwbedrijven zelf bevraagd. 25

26 Figuur 19 Vacatures naar bedrijfssector 214 Bedrijfssector > 1 Totaal werkzame personen werkzame personen werkzame personen Verhuur en handel in onroerend goed Gezondheids- en welzijnszorg Totaal Figuur 2 Vacaturepercentage naar bedrijfssector 214 Bedrijfssector Vacatures als % van totale werkgelegenheid,8%,9%,6%,9% 1,3% 1,1%,8% 1,6% 2,7% 1,1% Verhuur en handel in onroerend goed,5% 1,3% 1,1%,7%,4% Gezondheids- en welzijnszorg,5%,3%,5% Totaal,9%

27 Bijlage 3: Methodiek extra vraag Vraagstelling Naast de vacaturevraag is bij de werkgelegenheidsenquête 214 nóg een extra vraag opgenomen naar de wijziging van het aantal werkzame personen dat men bij het bedrijf de komende twee jaar verwacht. De vraag is als volgt geformuleerd: Verwacht u de komende twee jaar een wijziging in het aantal werkzame personen? Zet a.u.b. een kruis in het betreffende vakje Afname (aantal personen) Blijft Toename (aantal personen) 1 of meer gelijk of meer Het is onmogelijk dit te voorspellen De vraag is gesteld aan bedrijven met tien of meer werkzame personen (inclusief uitzendkrachten). De gegevens zijn verwerkt naar grootteklasse (1 tot 49, 5 tot 99 en 1 of meer werkzame personen) en naar bedrijfsactiviteit. Daarnaast is er een uitsplitsing gemaakt naar de zes grote gemeenten in de regio (Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout, Etten-Leur en Moerdijk) en de groep kleinere gemeenten. De 12 antwoordcategorieën zijn voor de analyse ingedikt tot 4 categorieën: minder, gelijke of méér werkgelegenheid en een categorie niet te zeggen. Ophoging De respons van bedrijven die de vraag hebben beantwoord is gebruikt om per gemeente, grootteklasse en sector een schatting te maken van de resultaten die de niet responderende bedrijven zouden hebben opgeleverd. De respons en deze schatting samen leveren het totaalbeeld op zoals vermeld in de resultaten. In sectoren waar de celvulling minder is dan 5 bedrijven en er een respons lager dan 33% is zijn de resultaten niet in de analyse weergegeven. De hierboven genoemde methode levert dan onvoldoende betrouwbare resultaten. Figuur 21 Verwachte ontwikkeling bedrijfsgrootte komende twee jaar, bedrijven 1 49 wp Verwachting werkgelegenheid over 2 jaar Blijft niet te Vestigingen Bedrijfsgrootte (incl. uitzend) 1-49 wp Minder gelijk Meer zeggen 89 5% 69% 12% 14% % 49% 22% 15% 24 19% 56% 6% 19% 237 1% 48% 22% 2% % 51% 17% 15% 467 7% 54% 2% 19% 18 11% 43% 17% 29% 137 1% 56% 16% 19% 74 25% 35% 33% 6% 45 7% 6% 2% 13% Verhuur van en handel in onr. goed 23 32% 58% 11% % % 46% 22% 18% % 41% 23% 23% % 44% 12% 28% Gezondheids- en welzijnszorg % 28% 9% 52% 52 9% 67% 6% 18% 4 15% 42% 27% 15% 27

28 Figuur 22 Verwachte ontwikkeling bedrijfsgrootte komende twee jaar, bedrijven 5 99 wp Bedrijfsgrootte (incl. uitzend) 5-99 wp Vestigingen Verwachting werkgelegenheid over 2 jaar Blijft niet te Minder gelijk Meer zeggen 67 24% 45% 18% 13% 33 13% 38% 25% 25% 36 24% 44% 2% 12% 3 1% 52% 21% 17% 46 8% 29% 18% 45% 7 33% 33% 33% % 6 % 33% 33% 33% 38 % 72% 19% 9% 17 13% 47% 2% 2% 13 33% 67% % % 42 3% 38% 12% 47% Gezondheids- en welzijnszorg 58 12% 16% 6% 65% Figuur 23 Verwachte ontwikkeling bedrijfsgrootte komende twee jaar, bedrijven 1 wp en meer Bedrijfsgrootte (incl. uitzend) 1 -> wp Vestigingen Verwachting werkgelegenheid over 2 jaar Blijft niet te Minder gelijk Meer zeggen 59 21% 48% 13% 19% 28 15% 45% 5% 35% 8 % 67% 17% 17% 17 15% 46% % 38% 1 33% 5% % 17% 28 15% 3% 15% 4% 8 % 6% 2% 2% 12 18% 18% 27% 36% 7 2% % 4% 4% 36 2% 24% 2% 36% 34 17% 46% 8% 29% Gezondheids- en welzijnszorg 6 22% 19% 16% 43% 18 19% 19% 6% 56%

29 Bijlage 4: Factsheets 29

30 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Aalburg Aalburg Groei -,4% 1,3% -2,6% -,5% -,3% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 53, ,3 Vestigingen Aalburg Beroepsbevolking Groei 4,1% 4,5%,7% 3,7% 3,5% Participatiegraad 67,3% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 6,2% 7,9%

31 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Overigezakelijke dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% 16% 18% Verhuur van en handel in onroerend goed Aalburg West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 6,8% -2,6% 5,6% -7,1% -2,7% Vestigingsontwikkeling 6,8% -1,5% -1,7% -9,1%,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Aalburg personen werkzaam bij vestigingen belangrijkste werkgevers zijn, en werkgelegenheid is redelijk constant gebleven (-,3%), de gemiddelde daling in West-Brabant is - 1,5% het banenverlies is het grootst in de sectoren en grootste toename van banen in, en aantal vestigingen is met 3,5% toegenomen, toename vindt plaats bij de eenpersoonsbedrijven het aantal starters is in 214 licht gestegen (+ 4,4%) het aantal vacatures is na een daling vanaf 211 dit jaar weer toegenomen het aantal uitzendbanen is afgenomen (- 2 banen)

32 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Alphen-Chaam Alphen-Chaam Groei -2,3% -2,7% -3,7% -1,8% 2,1% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 93, ,3 Vestigingen Alphen-Chaam Beroepsbevolking Groei,3%,6% -1,% 3,9% 5,2% Participatiegraad 71,1% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 5,6% 7,9%

33 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Verhuur van en handel in onroerend % 5% 1% 15% 2% 25% Verhuur van en handel in onroerend goed Vervoer enopslag Alphen Chaam West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 5,7% 6,1% -2,6% -5,4% Vestigingsontwikkeling 5,7% 4,8% -2,%,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Alphen-Chaam personen werkzaam bij 1.19 vestigingen belangrijkste werkgevers zijn,, en werkgelegenheid met + 2,1% (61 banen) toegenomen tegenover daling in West-Brabant van - 1,5% grootste werkgelegenheidsgroei zit in de (+ 48 banen) werkgelegenheid neemt ook toe in de Gezondheids- en Welzijnszorg (+ 19 banen) aantal banen daalt het meest in de (- 41 banen) toename aantal vestigingen is + 5,2%, dit zijn vooral bedrijven met minder dan 1 werkzame personen het aantal starters is gestegen na een daling sinds 211 is het aantal vacatures redelijk gelijk met voorgaand jaar het aantal uitzendbanen is gedaald

34 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Baarle-Nassau Baarle-Nassau Groei 6,% -2,4% -9,%,5% 1,9% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 76, ,3 Vestigingen Baarle-Nassau Beroepsbevolking Groei -2,8% 2,9% -1,4%,1% 2,% Participatiegraad 71,2% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 7,9% 7,9%

35 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Adviseringenonderzoek en Verhuur van en handel in onroerend % 5% 1% 15% 2% 25% Verhuur van en handel in onroerend goed Baarle Nassau West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 3,3% 2,7% 8,9% -2,2% -4,2% Vestigingsontwikkeling 3,3%,7% 2,6%,%,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Baarle-Nassau personen werkzaam bij 777 vestigingen belangrijkste werkgevers zijn, en werkgelegenheid met + 1,9% (62 banen) toegenomen; gemiddeld daalt de werkgelegenheid in West-Brabant met - 1,5% stijging aantal banen vindt hoofdzakelijk plaats in daling van werkgelegenheid vindt plaats in industrie, zij het zeer gering totaal aantal vestigingen in 214 gestegen (+ 2,%) de werkgelegenheidstoename doet zich vooral voor bij bedrijven met 1-49 werkzame personen het aantal starters is verder gestegen na een stijging in 213 is het aantal vacatures tegen de trend in gedaald tot ongeveer het niveau van 212 het aantal uitzendbanen is verder gedaald

36 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Bergen op Zoom Bergen op Zoom Groei -1,9% 3,5% -1,3% -,9% -2,% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 93, ,3 Vestigingen Bergen op Zoom Beroepsbevolking Groei 3,1% 4,3% 2,1% 2,9% 1,3% Participatiegraad 71,% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 8,6% 7,9%

37 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Overigezakelijke dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend % 5% 1% 15% 2% 25% Verhuur van en handel in onroerend goed Bergen op Zoom West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 1,7%,8% -5,7% -1,5% -2,2% Vestigingsontwikkeling 1,7%,5% -5,8% 2,7%,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Bergen op Zoom personen werkzaam bij vestigingen belangrijkste werkgevers zijn Gezondheids- en welzijnszorg, en werkgelegenheid met - 2,% (- 614 banen) afgenomen, net iets meer dan in West-Brabant (- 1,5%) het banenverlies is het grootst in het, de en Vervoer en Opslag grootste werkgelegenheidsgroei in sector Cultuur, Sport en Recreatie aantal vestigingen is licht gestegen, alleen aantal bedrijven met 1-49 werkzame personen is gedaald het aantal starters is constant gebleven na een daling sinds 211 is het aantal vacatures dit jaar gestegen het aantal uitzendbanen daalt tot het niveau van 21

38 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Breda Breda Groei,8% 1,7% -2,7% -1,2% -2,% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 128, ,3 Vestigingen Breda Beroepsbevolking Groei 4,1% 6,% 3,8% 5,1% 3,4% Participatiegraad 72,8% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 8,4% 7,9%

39 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Verhuur van en handel in onroerend % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% 16% 18% Verhuur van en handel in onroerend goed Breda West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 6,1%,4% -7,5%,3% -3,9% Vestigingsontwikkeling 6,1% -,7% -8,4%,% -1,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Breda personen werkzaam bij vestigingen belangrijkste werkgevers zijn Gezondheids- en welzijnszorg, en werkgelegenheid met - 2,% ( banen) afgenomen, net iets meer dan in West-Brabant (- 1,5%) daling werkgelegenheid voor een belangrijk deel door banenverlies in, Gezondheidsen Welzijnszorg, en Openbaar Bestuur en Overheid werkgelegenheid nog wel gestegen in Vervoer en Opslag aantal vestigingen toegenomen met + 3,4%, ongeveer gelijk aan het gemiddelde van West-Brabant aantal eenpersoonsbedrijven gestegen met + 6,1% tot ontwikkeling aantal starters gestabiliseerd aantal vacatures stijgt voor de eerste keer sinds lange tijd aantal uitzendbanen in 214 gedaald

40 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Drimmelen Drimmelen Groei 1,4% 1,7% -2,8% -3,7% -1,7% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 119, ,3 Vestigingen Drimmelen Beroepsbevolking Groei 4,1% 5,8% 1,9% 3,9% 2,9% Participatiegraad 73,8% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 6,6% 7,9% Bron: Vestigingenregister Bewerking Onderzoek en Informatie Gemeente Breda

41 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Vervoer enopslag Verhuur van en handel in onroerend % 5% 1% 15% 2% 25% Verhuur van en handel in onroerend goed Drimmelen West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 7,3% -2,2% -2,4% -7,6% -1,6% Vestigingsontwikkeling 7,3% -3,7% -7,% -17,6%,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Drimmelen personen werkzaam bij vestigingen belangrijkste werkgevers zijn Gezondheids- en welzijnszorg, en werkgelegenheid met - 1,7% (145 banen) afgenomen; ongeveer gelijk aan de daling in West-Brabant (- 1,5%) daling werkgelegenheid is het grootst bij en werkgelegenheidsgroei in de sectoren en aantal vestigingen is gestegen door de groei van de eenpersoonsbedrijven aantal starters is gelijk aan 213 na een lange tijd van daling stijgt het aantal vacatures voor het eerste jaar aantal uitzendbanen blijft ongeveer gelijk Bron: Vestigingenregister Bewerking Onderzoek en Informatie Gemeente Breda

42 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Etten-Leur Etten-Leur Groei -2,2% 2,2% -1,7% -,5%,2% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 55, ,3 Vestigingen Etten-Leur Beroepsbevolking Groei 2,2% 6,%,8% 2,5% 4,5% Participatiegraad 78,6% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 7,6% 7,9%

43 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Overigezakelijke dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend % 5% 1% 15% 2% 25% Verhuur van en handel in onroerend goed Etten Leur West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 6,6% 6,% -6,7% 5,1% -5,1% Vestigingsontwikkeling 6,6% 3,9% -8,% 7,3% -1,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Etten-Leur personen werkzaam bij 3.92 vestigingen belangrijkste werkgevers zijn, Gezondheids- en welzijnszorg en werkgelegenheid blijft nagenoeg stabiel (+,2%, 44 banen); gemiddeld in West-Brabant daalt deze met - 1,5% grootste toename van werkgelegenheid in de en Gezondheid- en welzijnszorg grootste afname bij en toename aantal vestigingen met + 4,5%, alleen aantal vestigingen met 1-49 werkzame personen is gedaald het aantal starters is met + 24% fors gestegen sinds de daling vanaf 211 stijgt het aantal vacatures voor de eerste keer het aantal uitzendbanen daalt sterk

44 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Geertruidenberg Geertruidenberg Groei -3,7% 5,1% -2,3% -2,6% -2,3% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 29, ,3 Vestigingen Geertruidenberg Beroepsbevolking Groei,5% 5,3% 2,5% 4,9% 2,1% Participatiegraad 74,7% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 7,4% 7,9%

45 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Adviseringenonderzoek en Verhuur van en handel in onroerend % 5% 1% 15% 2% 25% Verhuur van en handel in onroerend goed Geertruidenberg West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 5,4%,8% -1,3% -2,3% -1,8% Vestigingsontwikkeling 5,4% -1,8% -5,6% -3,%,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Geertruidenberg personen werkzaam bij vestigingen belangrijkste werkgevers zijn,, Gezondheids- en welzijnszorg en werkgelegenheid met - 2,3% (- 257 banen) afgenomen, gemiddeld in West-Brabant is de afname - 1,5% daling werkgelegenheid vindt plaats in twee van de vier grootste werkgelegenheidssectoren, namelijk de Gezondheids- en Welzijnszorg en de kleine groei van het aantal banen in de sectoren,, en aantal vestigingen is toegenomen met + 2,1% toename eenpersoonsbedrijven aantal starters is gedaald na een daling vanaf 211 is het aantal vacatures nu gestegen

46 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Halderberge Halderberge Groei -2,3%,4% 5,7% -2,6% -2,6% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 75, ,3 Vestigingen Halderberge Beroepsbevolking Groei 2,1% 5,7%,7% 1,8% 3,1% Participatiegraad 74,4% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 8,7% 7,9%

47 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Adviseringenonderzoek en Verhuur van en handel in onroerend % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% 16% Verhuur van en handel in onroerend goed Vervoer enopslag Halderberge West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 5,7% 2,3% -7,1% 8,9% -59,3% Vestigingsontwikkeling 5,7%,% -7,%,% -5,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Halderberge personen werkzaam bij 2.41 vestigingen belangrijkste werkgevers zijn,, en Gezondheids- en welzijnszorg werkgelegenheid met - 2,6% (- 259 banen) afgenomen, daling iets groter dan in West-Brabant (- 1,5%) de grootste daling van de werkgelegenheid doet zich voor in en grootste stijging van aantal banen is bij Verhuur van en handel in onroerend goed aantal vestigingen met + 3,1% gestegen door stijging van eenpersoonsbedrijven aantal starters iets hoger dan vorig jaar na een lange tijd van daling is het aantal vacatures nu gestegen aantal uitzendbanen wederom gedaald

48 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen 22 Vestigingen Kengetallen Banen Moerdijk Moerdijk Groei -,1% 2,5% -3,5% -2,8%,1% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 184, 1.699,3 Vestigingen Moerdijk Beroepsbevolking Groei,4% 3,6%,3% 2,6% 3,4% Participatiegraad 74,2% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 6,5% 7,9%

49 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Verhuur van en handel in onroerend % 5% 1% 15% 2% 25% Verhuur van en handel in onroerend goed Moerdijk West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 9,2% -,3% -1,8% 4,6% -11,9% Vestigingsontwikkeling 9,2% -3,7% -3,9% -4,8% -16,7% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Moerdijk 2.55 personen werkzaam bij vestigingen belangrijkste werkgevers zijn, en werkgelegenheid stabiel gebleven (+,1%, + 27 banen) de gemiddelde werkgelegenheidsdaling in West-Brabant is - 1,5% het aantal banen in de Gezondheid- en welzijnszorg is flink gestegen in twee wat werkgelegenheid betreft grote sectoren vindt de grootste daling plaats: en aantal vestigingen neemt toe, met name door de eenpersoonsbedrijven het aantal starters stijgt fors met + 19% na een daling sinds 21 is het aantal vacatures gestegen het aantal uitzendbanen stabiliseert

50 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Oosterhout Oosterhout Groei -,5% 1,4% -2,6% -1,5% -1,2% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 73, ,3 Vestigingen Oosterhout Beroepsbevolking Groei 2,3% 4,1%,4% 6,4% 3,5% Participatiegraad 66,% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 9,1% 7,9%

51 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Overigezakelijke dienstverlening Verhuur van en handel in onroerend % 5% 1% 15% 2% Verhuur van en handel in onroerend goed Vervoer enopslag Oosterhout West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 5,3% 1,5% -,3% -1,8% -8,5% Vestigingsontwikkeling 5,3% 1,9% -3,3% -3,5% -11,1% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Oosterhout personen werkzaam bij 4.37 vestigingen belangrijkste werkgevers zijn, en Gezondheids- en welzijnszorg werkgelegenheid met - 1,2% (- 318 banen) afgenomen, ongeveer gelijk aan de gemiddelde daling in West-Brabant (- 1,5%) aantal banen in en fors afgenomen (beiden: banen) banengroei in de sector aantal vestigingen neemt toe met +3,5%, wat op conto komt van de groei van de bedrijven met minder dan 1 werkzame personen het aantal starters is gelijk gebleven en ligt daarmee op het niveau van 29 na een daling sinds 211 is het aantal vacatures in 214 gestegen aantal uitzendbanen is stabiel

52 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Roosendaal Roosendaal Groei -,5% -1,5% -2,6% -2,5% -2,2% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 17, ,3 Vestigingen Roosendaal Beroepsbevolking Groei 1,6% 4,9% 1,% 4,5% 2,9% Participatiegraad 7,3% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 8,4% 7,9%

53 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Verhuur van en handel in onroerend % 5% 1% 15% 2% 25% Verhuur van en handel in onroerend goed Roosendaal West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 4,7% 2,3% -1,3% -8,8% -1,7% Vestigingsontwikkeling 4,7%,5% -3,5% -5,2% 11,8% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Roosendaal personen werkzaam bij 5.81 vestigingen belangrijkste werkgevers zijn Gezondheids- en welzijnszorg, en werkgelegenheid met - 2,2% (- 864 banen) afgenomen, t.o.v. een gemiddelde daling van - 1,5% in West-Brabant daling werkgelegenheid voor een belangrijk deel door banenverlies in de grootste werkgelegenheidssector namelijk Gezondheid- en welzijnszorg (- 481 banen) ook in de daalt het aantal banen (- 176 banen) werkgelegenheid in de nog wel gestegen (+ 63 banen) aantal vestigingen gestegen (+ 2,9%), hoofdzakelijk door de toename van eenpersoonsbedrijven aantal starters licht afgenomen tot niveau van 211 na daling sinds 211 aantal vacatures en uitzendbanen gestabiliseerd

54 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Rucphen Rucphen Groei 2,3%,5% -2,9% -2,% -1,7% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 64, ,3 Vestigingen Rucphen Beroepsbevolking Groei 1,5% 1,9% -,5% 2,1% 3,% Participatiegraad 68,7% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 9,2% 7,9%

55 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Adviseringenonderzoek en Verhuur van en handel in onroerend % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% 16% 18% Verhuur van en handel in onroerend goed Rucphen West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 5,9% -,8% -13,6% 4,5% Vestigingsontwikkeling 5,9% -2,3% -1,8% 14,3% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Rucphen personen werkzaam bij 2.34 vestigingen belangrijkste werkgevers zijn, en werkgelegenheid met - 1,7% (- 18 banen) afgenomen, de gemiddelde daling in West-Brabant ligt op - 1,5% daling werkgelegenheid voor een belangrijk deel door banenverlies in de grootste werkgelegenheidssector namelijk (- 52 banen) werkgelegenheid in Gezondheid- en welzijnszorg is gestegen aantal vestigingen + 3% gestegen door toename eenpersoonsbedrijven stijging van aantal starters met +15% aantal vacatures tegen de trend in wederom gedaald aantal uitzendbanen na een stijging in 213 weer afgenomen

56 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Steenbergen Steenbergen Groei -2,2% 1,9% -2,2% 1,% -2,4% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 159, ,3 Vestigingen Steenbergen Beroepsbevolking Groei -,3% 1,7% 1,8% 1,8% 2,7% Participatiegraad 7,9% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 8,% 7,9%

57 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Verhuur van en handel in onroerend % 5% 1% 15% 2% Verhuur van en handel in onroerend goed Steenbergen West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 6,1% -,8% -7,9% -4,1% Vestigingsontwikkeling 6,1% -2,3% -8,3% -4,2% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Steenbergen personen werkzaam bij vestigingen belangrijkste werkgevers zijn, en Gezondheids- en welzijnszorg werkgelegenheid met - 2,4% (- 181 banen) afgenomen, t.o.v. een daling in West-Brabant van - 1,5% daling in werkgelegenheid voor belangrijk deel door banenverlies in (- 9 banen) en (- 57 banen) aantal banen in Gezondheid- en welzijnszorg nog wel gestegen aantal vestigingen gestegen met + 2,7%, vooral door toename eenpersoonsbedrijven aantal starters ongeveer gelijk aan 213 wederom afname aantal vacatures in 214 na stijging in 213 is aantal uitzendbanen gedaald

58 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Werkendam Werkendam Groei -1,8% 4,1% -,8% -1,9% -,5% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 121, ,3 Vestigingen Werkendam Beroepsbevolking Groei 1,8% 3,1%,3% 3,2% 2,3% Participatiegraad 71,3% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 6,4% 7,9%

59 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Verhuur van en handel in onroerend % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% 16% Verhuur van en handel in onroerend goed Werkendam West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 6,6% -2,9% -3,8% 2,7% Vestigingsontwikkeling 6,6% -3,6% -4,3%,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Werkendam personen werkzaam bij vestigingen belangrijkste werkgevers zijn, en werkgelegenheid met -,5% (- 47 banen) afgenomen, daling kleiner dan gemiddeld in West-Brabant (- 1,5%) banenverlies is het grootst bij de sectoren, Sport, Cultuur en recreatie en werkgelegenheid in Gezondheid- en welzijnszorg tegen de trend in sterkst gestegen aantal vestigingen is gestegen met + 2,3%, wat wordt veroorzaakt door toename van eenpersoonsbedrijven het aantal starters is toegenomen met + 17% na een lange tijd van dalen is het aantal vacatures in 214 gestegen het aantal uitzendbanen is wederom gedaald

60 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Woensdrecht Woensdrecht Groei 1,5%,5% -,4%,4% -2,7% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 91, ,3 Vestigingen Woensdrecht Beroepsbevolking Groei 1,8% 4,3% 1,9%,9% 1,3% Participatiegraad 7,8% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 5,9% 7,9%

61 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Verhuur van en handel in onroerend % 5% 1% 15% 2% 25% Verhuur van en handel in onroerend goed Woensdrecht West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 1,3% 4,4% -9,8% 6,2% -7,% Vestigingsontwikkeling 1,3% 2,2% -11,1% 5,9%,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Woensdrecht personen werkzaam bij 1.52 vestigingen belangrijkste werkgevers zijn, en werkgelegenheid met -2,7% (- 259 banen) afgenomen, dit is sterkere daling dan in geheel West-Brabant daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door banenverlies in een grote werkgelegenheidssector namelijk (- 321 banen) werkgelegenheid in nog wel gestegen (+ 93 banen) aantal vestigingen licht toegenomen met + 1,3%, alleen aantal bedrijven met 1-49 werkzame personen gedaald aantal starters is gestegen na forse daling sinds 211 het aantal vacatures in 214 toegenomen aantal uitzendbanen is gedaald

62 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Woudrichem Woudrichem Groei 2,% 1,% -1,8% 3,9%,4% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 51, ,3 Vestigingen Woudrichem Beroepsbevolking Groei 1,2% 2,1% 1,1% 5,8% 3,5% Participatiegraad 73,1% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 6,1% 7,9%

63 Werkgelegenheid naar sector Banendynamiek Verhuur van en handel in onroerend % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% 16% Verhuur van en handel in onroerend goed Woudrichem West Brabant Grootteklasse 1 wp 2-9 wp 1-49 wp wp > = 25 wp Aantal banen Aantal vestigingen Banenontwikkeling 5,8%,5% -11,% 1,2% -3,% Vestigingsontwikkeling 5,8% -,3% -7,5% 23,1%,% Starters Aantal Vacatures Uitzendbanen Conclusies Woudrichem personen werkzaam bij vestigingen belangrijkste werkgevers zijn Gezondheids- en welzijnszorg, en werkgelegenheid redelijk stabiel (+,4%; + 23 banen), tov een daling van -1,5% in geheel West-Brabant stijging werkgelegenheid in sectoren, en banenverlies het grootst in de sector met een afname van - 56 banen aantal vestigingen is toegenomen, vooral toename eenpersoonsbedrijven en bedrijven tussen de 5 en 25 werkzame personen aantal starters is licht gedaald na een daling sinds lange tijd een stijging van het aantal vacatures in 214 het aantal uitzendbanen is na een dip in 213 wederom gestegen

64 Werkgelegenheidsenquête 214 Ontwikkeling werkgelegenheid West-Brabant Ontwikkeling banen en vestigingen Banen Vestigingen Kengetallen Banen Zundert Zundert Groei,2% 4,3% -5,7% 1,7% 1,2% West- Brabant West-Brabant Inwoners Groei -,3% 1,6% -2,3% -1,3% -1,5% Oppervlakte km2 121, ,3 Vestigingen Zundert Beroepsbevolking Groei -,9% 1,7% 1,9% 4,6%,8% Participatiegraad 76,4% 72,2% West-Brabant Groei 2,3% 4,5% 1,7% 3,9% 2,9% Werklozen (NWW) NWW % 6,7% 7,9%

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant Rapportage Datum: Oktober 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2016 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2016 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête Regio West-Brabant Rapportage In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Bedrijfsbureau Ontwikkeling Projectnummer: 10096 Claudius Prinsenlaan 10 4811

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2013 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2013 Regio West-Brabant r Eiti ÍIIurmurnurn urnhui urnurn ÌIIIImi mi BY00030122 Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2013 Regio West-Brabant Rapportage Datum: Oktober 2013 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllìlllllllllllllllllillllllllllllll

llllllllllllllllllllllìlllllllllllllllllillllllllllllll rcaten Reg. nr. Re K. ìnyim sop - 4 NOV. 2013 MID MA PZ OW BRW BMO Gg Diverse Paraaf Gemeente Drimmelen t.a.v. de raadsgriffier Postbus 19 4920 AA MADE Uw kenmerk Datum 31 oktober 2013 Ons kenmerk SEZ/2013-0705

Nadere informatie

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011

Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant. 2e voortgangsrapportage 2011 Monitoring ontwikkeling Arbeidsmarkt West- Brabant 2e voortgangsrapportage 2011 Publicatienummer: 1663 Datum: i 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC Onderzoek en

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Breda. Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant. 2 e voortgangsrapportage SSC Onderzoek en Informatie

Gemeente Breda. Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant. 2 e voortgangsrapportage SSC Onderzoek en Informatie Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitoring ontwikkeling uitkeringen West-Brabant 2 e voortgangsrapportage 2009 Publicatienummer: 1566 Datum:oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave:

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie West-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68%

Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau. Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: Opkomstpercentage: 47,68% Voorlopige uitslagen per gemeente op lijstniveau Gemeente: Alphen-Chaam Kiesgerechtigden: 7.882 Opkomstpercentage: 47,68% * 1 CDA 1.169 2 Water Natuurlijk 347 3 Ons Water 327 4 West-Brabant Waterbreed

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2014 Stabilisatie aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant In februari 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nagenoeg gelijk gebleven ten

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 EEN ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN Uitgevoerd door het CAB in opdracht van de provincie Groningen Inhoud

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen

Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen Ontwikkeling werkgelegenheid Achtkarspelen 2015-2016 Begin januari 2017 zijn de werkgelegenheidscijfers van Achtkarspelen verschenen. Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper In 2014 is de Nederlandse economie weer gegroeid. Het herstel van de economie zet in 2015 door. De spanning op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Arbeidsmarkt in vogelvlucht Arbeidsmarkt in vogelvlucht In het eerste kwartaal van 2011 is het aantal banen van werknemers, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2010, licht gedaald. Dit is het eerste kwartaal met banenkrimp

Nadere informatie

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid.

Wij vragen u de mail te verspreiden onder de collega s die zich op enige wijze bezighouden met arbeidsmarkt, werkgelegenheid en/of bedrijvigheid. Van: "Holkema, Menno" Aan: wgr Datum: 23-12-2014 15:37:34 Onderwerp: Cijfers werkgelegeheid 2014 (uitkomsten provinciaal werkgelegenheidsonderzoek) Bijlagen: Factsheet_werkgelegenheid.pdf

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, augustus 2013 Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden.

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor

Eerste helft 2017 & Q Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 Graydon kwartaal monitor Eerste helft & Q2 1 Eerste helft & Q2 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht eerste helft 6 Algemeen overzicht 7 Per branche Overzicht eerste helft 216 en

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 217 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. De economie groeit verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen 4 1.3. Aantal uitzenduren

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Monitoring ontwikkeling uitkeringen 4 e kwartaal 2008 West-Brabant Publicatienummer: 1535 Datum: maart 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

Regionaal-Economische Barometer

Regionaal-Economische Barometer Regionaal-Economische Barometer Verwachtingen voor Assen-Beilen in 2011 Januari 2011 CONCLUSIES Groeiverwachting Nederlandse economie in 2011 1½ procent Overheid en zorg goed voor 40 procent van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012

Juni Economische Barometer Bollenstreek. Verwachting voor 2011 en 2012 Verwachting voor 2011 en 2012 Juni 2011 CONCLUSIES Geleidelijk herstel van Nederlandse economie in 2011 en 2012. Regionale groei van werkgelegenheid in zakelijke dienstverlening was in 2010 sterker dan

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Sociaal-economische analyse van de regio West-Brabant. Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant. Drimmelen Oosterhout.

Sociaal-economische analyse van de regio West-Brabant. Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant. Drimmelen Oosterhout. Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant Werkendam Woudrichem Aalburg Moerdijk Drimmelen Oosterhout ou t Geertruiden-ertruideenberg Steenbergen Halderberge Etten-Leur Breda Bergen op Zoom Roosendaal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006

Kerngegevens Pekela. Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens Pekela Gemeentebezoek d.d. 29 september 2006 Kerngegevens gemeente Pekela Inleiding In dit document worden een aantal kerngegevens weergegeven over de gemeente Pekela. Deze zijn door het BeleidsInformatieCentrum

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Startende ondernemers in Moerdijk 2005

Startende ondernemers in Moerdijk 2005 Startende ondernemers in Moerdijk 2005 I. Ontwikkeling startende ondernemers Aantal startende ondernemers licht gedaald In 2005 zijn in Moerdijk 136 personen een onderneming gestart 1. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Weerterland en Cranendonck. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Productiesectoren landbouw, industrie en bouw goed voor een derde van de werkgelegenheid in. Afname van de werkgelegenheid doet zich in 2010 vooral voor

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, maart 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, maart 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd In maart 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nauwelijks veranderd ten opzichte

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, april 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, april 2014 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant gedaald Eind april 2014 waren er in Noord-Brabant ruim 68.500 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,9% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

C O N V E N A N T R E G I O N A A L D E T A I L H A N D E L S B E L E I D W E S T B R A B A N T

C O N V E N A N T R E G I O N A A L D E T A I L H A N D E L S B E L E I D W E S T B R A B A N T C O N V E N A N T R E G I O N A A L D E T A I L H A N D E L S B E L E I D W E S T B R A B A N T CONVENANT REGIONAAL DETAILHANDELSBELEID WEST-BRABANT december 2009 Pagina 1 De colleges van Burgemeester

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Dit onderzoek is uitgevoerd door:

Dit onderzoek is uitgevoerd door: Dit onderzoek is uitgevoerd door: Sociaal-economisch profiel Gemeente Bergen op Zoom Oktober 2006 Voorwoord Voor u ligt het Sociaal-economisch profiel van de gemeente Bergen op Zoom. Wilt u weten hoe

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten

Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Bijlage 4 Aan: portefeuillehoudersoverleg REO d.d. 230114 Betreft: Aanalyse economische ontwikkelingen Voorne-Putten Sinds 2010 is de Economische Monitor Voorne-Putten een signalerend document inzake de

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen maart 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Persbericht PB-049 14 augustus 2014 9:30 uur CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Vierde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie