DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk"

Transcriptie

1 punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW jaargang 11 - NuMMER TON SCHuuRMANS VAN ENExIS BRABANT WEST: DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk BRABANTSE MAAkINDuSTRIE STuWT NEDERlANDSE ExPORT WERkgEVERS HEkElEN BESTuuRlIjkE INCONSISTENTIE RuIT ER IS geld genoeg. MAAR WAAR?

2 VOORZITTER AAN HET WOORD Order-to-cash services Flexibiliteit Wereldwijde logistiek Werk maken van provinciaal industriebeleid ADVERTENTIE 1 De Rhenus Groep levert wereldwijd logistieke diensten en heeft een totale jaaromzet van 4.1 miljard. De Rhenus-bedrijfssectoren - contractlogistiek, vrachtlogistiek, havenlogistiek en openbaar vervoer - beheren complexe leveranciersketens en bieden een overvloed aan innovatieve diensten met een toegevoegde waarde. Onze medewerkers op meer dan 390 locaties over de hele wereld staan 24/7 voor u klaar! Een grenzenloos goede supply chain voor de hele medische sector. Rhenus Contract Logistics Centaurusweg TC Tilburg Telefoon: Website: Waar technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en globale marktvragen wezenlijk veranderen, moet de industrie voortdurend tandjes bijzetten om onze internationale concurrentiepositie op lange termijn veilig te stellen. Dat kan niet zonder een overheidsbeleid dat de ontwikkeling en groei van maakbedrijven optimaal faciliteert. Doorpakken op het Brabantse en Zeeuwse economische succes vereist nog meer focus, bij kennisinstellingen, binnen bedrijven, maar ook in de provincieen gemeentehuizen. Zo n 30 procent van de Nederlandse maakindustrie is in Brabant en Zeeland gevestigd. Daarmee zijn de provincies dé motor van de nationale economie. In Nederland groeit het besef dat alles begint met het ontwikkelen en maken van producten. Tegelijkertijd is er nog een wereld te winnen in de stap van bewustzijn naar actie. Daarbij moeten we ook de hand in eigen boezem durven te steken. Waar onze triple helix vraagt om een nationaal industriebeleid, is dit binnen onze provinciegrenzen ook nog voor verbetering vatbaar. Neem de procesindustrie in West-Brabant en Zeeland. De drive om groei en verduurzaming hand in hand op te stuwen is groot. Hoge energieprijzen en een starre toepassing van milieu- en handhavingsbeleid remmen bedrijven echter in het realiseren van hun ambitieuze doelstellingen. En kijk naar Brainport. De hightechsector kampt met een als maar groter gebrek aan technici, terwijl een structureel arbeidsmarktbeleid dat hen in staat stelt mee te bewegen in een conjunctuurgevoelige markt maar moeizaam tot stand komt. Een sterke leider leidt de weg. De Brabantse en Zeeuwse overheden hebben de mogelijkheid om voorop te lopen in het vormgeven van een eenduidig industriebeleid. Door samen met bedrijven op te schakelen worden economische en maatschappelijke kansen verzilverd. Het is tijd voor eenduidige keuzes. Zo mag onze regio wat ondernemers betreft de leiding nemen in een eigen vooruitstrevende duurzame energie-agenda. Stimuleringsfondsen, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie en innovatie, moeten nog meer op onze maakbedrijven worden gericht. Vertrouwen als basis bij het handhaven van vergunningen komt de ontwikkelruimte van ondernemingen ten goede. Redelijkheid in de omgang met Natura 2000 wetgeving helpt het vernieuwingsproces binnen de chemie en procesindustrie. Een regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid dat in dienst staat van de sectoren waarmee we ons geld verdienen leidt tot economische groei. Wat de BZW betreft zijn dit enkele ingrediënten van een Brabants en Zeeuws overheidsbeleid dat de industrie wezenlijk erkent als het fundament van welvaart en welzijn. Daarbij is een prikkelende constatering dat in Zeeland industriebeleid al wat meer van de grond komt dan in Brabant. Zo is er in Zeeland een betere onderlinge afstemming op hoofdlijnen tussen overheid en bedrijfsleven in het realiseren van enkele gezamenlijke doelen, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit, havenontwikkeling en het stimuleren van biobased economy. Een belangrijke reden hiervoor ligt in het onderbrengen van milieu en economie in één beleidsportefeuille. Een maatregel die volgens de BZW navolging verdient, ook in Brabant. En ja, wij vragen veel van de overheid: maar dat is nu eenmaal onze rol als werkgever, als BZW: de dynamiek van de samenleving vergt dat wij kritisch zijn naar onze toeleveranciers, met inbegrip van de overheid die ons een deel van de bedrijfsomgeving levert. Peter Struik 3

3 De partners van de BZW rubrieken Column > Bert Pauli 6 Werk aan de winkel! inhoud BZW-lid in het nieuws > Rien jonker 45 nieuwe leden 42 punt.uit > Romke Swinkels 50 rechtens > Rassers Advocaten 6 24, een nieuw geluksgetal De rekensom > BDO 7 Hak de knoop door bij de aankoop van een onroerende zaak 8 artikelen Verder met financieren > ABN AMRO 7 Is uw bedrijf actief in de retail? Brabantse maakindustrie stuwt nederlandse export 8 Het zijn twee onvergelijkbare grootheden. Het miljardenconcern ASML, blikvanger van Brainport, en de veel kleinere en onbekendere Vormenfabriek Tilburg, specialist in kunststofvormen Het gesprek > 16 Frans Huijbregts ontmoet Rob Bogman voor de chocoladeverwerkende industrie. Toch hebben ze veel met elkaar gemeen. De maakindustrie stuwt de Nederlandse export, zo stelde het ING Economisch Bureau onlangs. Chatten met > Maurik van den Heuvel 21 Werkgevers hekelen bestuurlijke inconsistentie ruit 14 Eind november stemde de Tweede Kamer tegen de aanleg van de Ruit Eindhoven. Een kleine BZW-projectpartner: De stelling > 25 De overheid faciliteert de maakindustrie onvoldoende Column > Hans de Boer 29 Ondernemender samenleving 14 kamermeerderheid steunde een motie van de PvdA. Volgens de motie moet de voor de Ruit gereserveerde rijksbijdrage worden ingezet om de A67 en A58 te versterken en komt de oostwestverbinding voor completering van de Ruit pas weer in beeld als blijkt dat andere maatregelen niet voldoende effect hebben. enexis wil ondernemers laten ondernemen 26 Zorgen dat het elektriciteits- en gasnetwerk operationeel blijft en energievoorziening mogelijk Business updates > Tias 29 Wat als uw strategie volledig geïmplementeerd kan worden? is. Het is de belangrijkste taak van netbeheerder Enexis. Dit werk klinkt misschien niet zo spannend. Maar zonder energie staat alles stil. Enexis speelt een sleutelrol in de betrouwbaarheid van de energievoorziening. BZW is de regionale werkgevers vereniging van VNO-NCW BZW aanspreek.punt > Rob Sinterniklaas 33 er is geld genoeg. Maar waar? 43 activiteitenkalender 34 nieuws Ondernemers moeten duidelijk nog wennen aan het nieuwe landschap voor bedrijfsfinanciering. De gang naar de bank, die vroeger zo vanzelfsprekend was, loopt voor mkb ers steeds vaker uit op een teleurstelling. En toch: Er is geld genoeg. Dit was de titel van twee BZWbijeenkomsten over alternatieve bedrijfsfinanciering. 4 5

4 OPINIE BERT pauli Werk aan de winkel! DE REkENSOM Hak de knoop door bij de aankoop van een onroerende zaak Als u een onroerende zaak koopt, betaalt u daarover in de meeste gevallen Voorbeeld Aankoop onroerende zaak op 31 december 2014 Aankoopprijs: Betaalde overdrachtsbelasting: De maakindustrie is de backbone van de Brabantse economie. Zo zijn we bijvoorbeeld sterk in high tech Multinationals worden zo genoodzaakt strategisch te focussen om de concurrentie bij te kunnen blijven. Daarnaast ben ik blij dat op onze universiteiten en hogescholen in Eindhoven, Tilburg en 6% overdrachtsbelasting (bij woningen 2%). Als u de onroerende zaak binnen 6 maanden na aankoop weer doorverkoopt, is alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de aankoopprijs en de Verkoop op 1 augustus 2017 Verkoopprijs: Verschuldigde overdrachtsbelasting: (6 0 /0 x ( / )) systems and materials, in combina- Daarnaast noem ik de opkomst s-hertogenbosch de komende ja- verkoopprijs. tie met innovatiekracht. Dat heeft Zuidoost-Brabant, onze hele provincie en Nederland gebracht waar we nu staan. Ook in andere sectoren is van nieuwe, jonge bedrijvigheid die ondersteuning en financiering nodig heeft. We zijn druk bezig om ons instrumentarium daar beter op aan ren opleidingen van start gaan op het gebied van big data. Brabant participeert ook volop in het Europese Vanguard initiatief. Dat is Gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur De termijn van 6 maanden is in het kader van de crisismaatregelen tijdelijk verlengd tot 36 maanden. Per 1 januari 2015 bedraagt de termijn echter weer 6 maanden. Als u op dit moment twijfelt over de aankoop Verschuldigde overdrachtsbelasting als het pand zou zijn aangekocht op 1 januari 2015 Verkoop op 1 augustus 2017 Verkoopprijs: de maakindustrie goed vertegen- te laten sluiten. er op gericht om de maakindustrie De kunst is om nieuwe bedrijvigheid van een onroerende zaak, is het met het oog op een mogelijke ver- woordigd. Prachtige kansen zijn er genoeg. Zo op een innovatieve manier van te genereren door nieuwe technie- koop in de toekomst beter om het pand nog voor 31 december 2014 Tegelijk leidt de innovatieve ontwikkeling op het gebied van bij- wijst een recente studie over smart industries ons feilloos de weg naar een stevige basis te voorzien. Verder biedt de aanschaf van de ken toe te passen (bijvoorbeeld 3D printing). juridisch te leveren. Bij een verkoop vóór 31 december 2017 kunt u dan nog gebruik maken van de crisismaatregel. Verschuldigde overdrachtsbelasting VOORDEEL: voorbeeld informatietechnologie, manieren waarop we de maak- JSF-toestellen juist voor Brabant Kortom: de innovatiekracht nog ver- nanotechnologie en breedband industrie in verschillende top- grote kansen. Luchtmacht en main- der verhogen en als ondernemers, Meer informatie: continu tot razendsnelle introduc- sectoren de komende jaren moeten tenance zijn hier alom tegenwoor- onderwijsinstellingen en overheden Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner tie van nieuwe producten, zoals gaan verbinden met innovatieve IT- dig. Dat moeten we verbinden met nog daadkrachtiger samenwerken. wereldwijd door Google en Apple. oplossingen. onder meer logistiek en hightech. Werk aan de winkel! rechtens VERDER MET FinanCieren 24, een nieuw geluksgetal In de vorige editie van PUNT.BZW confronteerd met proceskosten. signaleerde ik dat wachten op het Tot het jaar 2020 plukt de kleine nieuwe ontslagrecht de moeite werkgever echter vooral de vruchten van het nieuwe waard zou kunnen zijn. Met name ontslagrecht. voor werknemers boven de 50 jaar oud ook niet van toepassing. In de door de wetgever gemaakte belangenafweging heeft de doorslag ge- is uw bedrijf actief in de retail en bent u op zoek naar kapitaal om groeikansen te benutten? omdat de op 1 juli 2015 van toepas- Speciaal voor de zogenaamde 25- geven dat de 25-min werkgever zich sing zijnde transitievergoeding veel min werkgever, dat wil zeggen met niet heeft kunnen voorbereiden op mr. Taco van der Dussen U kunt dan een beroep doen op regie in handen, nu zit de klant zoals crowdfunding. Hiermee Chris Meijers lager is dan de huidige kantonrech- maximaal 24 personen in dienst, is de verplichte vergoeding bij dienst- uw bank. Maar hoe kijkt de bank aan de knoppen, vertelt Chris kunnen retailers een betrokken tersformule. voorzien in een tweetal kostenbe- verbanden van langer dan 2 jaar. in dienst heeft, kunt u na 1 juli aan- naar uw financieringsaanvraag? Meijers, Sector Banker Retail van groep investeerders creëren met Ontslag wordt echter niet per defini- sparende overgangsregelingen. Bij de beoordeling van het geko- staande op economische gronden De nieuwe consument denkt ABN AMRO. een natuurlijke afzetmarkt, waarbij Meer informatie over zakelijke tie goedkoper. Zo is de transitiever- Concreet betekent dit dat bij een zen getalscriterium gaat het om de reorganiseren tegen zeer geringe niet meer in kanalen. Een retailer de consument zich ontwikkelt van kredietverlening voor het mkb: goeding ook bij ontslag na toestem- ontslag wegens een slechte finan- werknemers die gemiddeld in dienst afvloeiingskosten. moet aanwezig zijn in het fysieke We financieren werkkapitaal - klant tot fan. ming van het UWV verschuldigd, ciële situatie alleen de dienstjaren na waren in de tweede helft van het en online kanaal, zodat deze zoals voorraad en inventaris - maar waardoor de mogelijkheid van gratis ontslag vervalt. Ook kan de 1 mei 2013 meetellen voor de transitievergoeding. Alle eerdere dienst- kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het dienstver- Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner elkaar versterken. We vinden het belangrijk dat hij flexibel is en ook goodwill en onroerend goed, waaronder winkelpanden. Ook Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner verplichte ontslagroute ten gevolge jaren vallen dus weg! En bovendien band eindigt. Anders gezegd: als u bereid is zijn verdienmodel aan te bij start-ups denken we mee over hebben dat de werkgever wordt ge- is de extra hoge transitievergoeding nu gemiddeld minder dan 25 man passen. Vroeger had de retailer de alternatieve financieringsvormen, 6 7

5 Het zijn twee onvergelijkbare grootheden. Het miljardenconcern ASML, blikvanger van Brainport, en de veel kleinere en onbekendere Vormenfabriek Tilburg, specialist in kunststofvormen voor de chocoladeverwerkende industrie. Toch hebben ze veel met elkaar gemeen. Beide zijn uitermate sympathieke bedrijven en zijn mondiaal marktleider of bijna marktleider in hun sector. Beide hebben torenhoge kwaliteitsambities en dezelfde uitdagingen om aan goed technisch personeel te komen. En beide verkopen niets of bijna niets in Nederland, maar exporteren naar vrijwel alle continenten. De maakindustrie stuwt de Nederlandse export, zo stelde het ING Economisch Bureau onlangs. De parels hiervan zitten in Brabant. Brabantse maakindustrie stuwt Nederlandse export foto s ASML 8 9

6 Nul procent. Dat is de afzet van chipmachineproducent ASML in Nederland. Minder dan één procent, zoveel verkocht Vormenfabriek Tilburg vorig jaar in ons land. Het is een opmerkelijke parallel tussen de twee Brabantse maakbedrijven. Beide ondernemingen produceren kapi- exportstijging van 1,2 miljard euro naar de VS. Die export fluctueert echter sterk per land en continent, volgens ASML s woordvoerder Lucas van Grinsven: De orders komen vaak in golven. Maar omdat we over de hele wereld aan bijna alle chipproducenten leveren, balanceert chips zijn verwerkt, dus is groei ook in capaciteit te realiseren. Vormenfabriek Tilburg kan vooral groeien door bij meer chocoladeverwerkende concerns preferred supplier te worden, zegt adjunct-directeur Rolf Goossens: Grote spelers als Nestlé en Mars kiezen voor één of slechts een ASML Groei omzet: van 3 miljard in 2008 naar 5,6 miljard in 2014 (verwacht). Groei medewerkers: van in 2008 naar in taalgoederen die multinationals in andere landen in staat stellen om mondiale topproducten te maken. ASML verkoopt chipmachines, ook scanners of lithografiemachines genoemd, aan Intel, Samsung en de andere grote chipproducenten van deze wereld. Volgens onderzoeksbureaus heeft ASML zelfs tachtig procent van de zich dat enigszins uit. Gemiddeld gaat ongeveer 70 procent van onze omzet naar Azië, bijna 30 procent naar de VS en nog een paar procent naar Europa. Vormenfabriek Tilburg exporteerde met een jaaromzet van 8,2 miljoen in 2013 ongeveer 50 procent naar Europa, 39 procent naar de Amerikaanse continenten en de rest paar suppliers. Het is een must voor ons om op die lijstjes te staan. Net zoals ASML moeten wij ons onderscheiden op innovatie. Enkele jaren geleden introduceerden we barcodes en chips in onze vormen, zodat je kunt zien hoe vaak ze op een machinelijn hebben gedraaid. Nu zijn we bezig met vormen van metaal-detecteerbaar EXPORT NAAR DE VS IN 2014 Q1: 250 miljoen euro (25% van 1 miljard kwartaalomzet) Q2: 587 miljoen euro (47% van 1,25 miljard kwartaalomzet) Q3: 360 miljoen euro (40% van 0,9 miljard kwartaalomzet) wereldmarkt in handen. Vormenfabriek Tilburg doet het iets bescheidener, maar heeft toch ook vijftien procent van de wereldmarkt en staat hiermee mondiaal in de top drie. Met de vor- naar andere landen. Groei Als je al zo n groot aandeel van de wereldmarkt kunststof. Als er onverhoopt een stukje van de vorm afbreekt en in de chocola terechtkomt, dan wordt dit door een metaaldetector meteen gesignaleerd. Kwaliteit zit echt in de details, en Rolf Goossens (foto: Erik van der Burgt) EXPORT NAAR CONTINENTEN (gemiddeld) Azië: 70% VS: 28% Europa: 2% men worden onder andere chocoladeproducten hebt, waar is dan nog groei mogelijk? Dit geldt juist daar is de Brabantse maakindustrie heel zoals Kit-Kat, Scholiertje van Lu, de Milka-reep, chocoladeletters van Droste en Chokotoff van Côte d Or gemaakt. Export Hoewel de eindproducten dus niet in Nederland zeker voor ASML. Van Grinsven: De chipindustrie wordt gestuwd door Moore s Law. Dit is de voorspelling dat een chip elke twee jaar in rekenkracht verdubbelt tegen gelijkblijvende kosten. Die wet wordt grotendeels gerealiseerd door de kracht van de lithografiemachines die sterk in. Kwetsbaar Het feit dat één bedrijf als ASML voor de helft van een exportstijging kan tekenen, geeft ook de kwetsbaarheid van de Nederlandse econo- lijkheid voor de wafer handler in onze machines overgenomen. Dat is een grote verandering: een andere manier van werken, een langeretermijninvestering, een ander businessmodel. Maar ze doen het wel en daar willen we graag bedrijven niet veel. ASML heeft de kracht om er zelf iets aan te doen: Wij hebben 500 tot nieuwe medewerkers per jaar nodig. Zo hard groeien we nog steeds. Als we ze niet in Nederland kunnen vinden, dan wel in het bui- VORMENFABRIEK TILBURG Groei omzet: van 7,5 miljoen in 2010 naar 8,5 miljoen in 2014 (verwacht). Aantal medewerkers: 65 fte in worden gemaakt, leveren de twee bedrijven wel de hoogwaardige tools hiervoor. Het ING Economisch Bureau becijferde in oktober dat de export van Nederlandse kapitaalgoederen naar de VS, China en Brazilië in de eerste helft van in Veldhoven worden gemaakt. Maar klanten investeren alleen in nieuwe machines als zij hiermee heel veel productiviteitsstijging krijgen. ASML heeft weliswaar concurrentie in de wereld, maar de belangrijkste concurrent zijn mie aan. Zouden er niet veel meer OEM ers in Nederland moeten zijn? En wat als ASML wegtrekt? In onze markt gaat het niet alleen om prijs, zegt Van Grinsven. Het gaat ook om kwaliteit, snelheid en flexibiliteit. Inmiddels nog meer van zien. Daarnaast is de High Tech Campus natuurlijk een broedplaats van innovatie, waaruit vrij gemakkelijk een volgende ASML kan ontstaan. tenland. Niet voor niets werken er 87 nationaliteiten in Veldhoven. Maar iedereen die wij aannemen kan een ander niet meer aannemen. En dat is ook zorgelijk voor onze regionale toeleveranciers. Slechts 15 procent van de kids in EXPORT NAAR CONTINENTEN (gemiddeld) Europa: 50% Noord-Amerika: 20% Zuid-Amerika: 19% Overige landen: 9% 2014 fors is gestegen ten opzichte van dezelfde wijzelf. Wij moeten onszelf continu pushen om heeft ASML een netwerk van honderden toele- Arbeidsmarkt het vmbo kiest een technische richting. Dat is periode in het jaar daarvoor. Alleen al ASML is Moore s Law waar te maken. Daarnaast komen veranciers, waarvan tientallen belangrijke part- Hoewel ASML alleen al in Nederland ruim veel te weinig. Dit is een rijdende trein op ram- verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de er natuurlijk steeds meer apparaten waarin ners in deze regio zitten. Binnen dit netwerk is medewerkers heeft en Vormenfabriek Tilburg koers. Met allerlei acties naar scholen bereikt ontzettend veel kennis en ervaring opgebouwd. 65, kampen beide bedrijven met hetzelfde ASML duizenden kinderen per jaar. Wij laten ze Lucas van Grinsven van ASML (fotograaf: Vincent Knoops) Bovendien kun je door hun nabijheid heel snel schakelen. Dit trek je niet zomaar los en zet je ergens anders in de wereld neer. Volgens Van Grinsven kan een volgende ASML ook uit zo n ecosysteem ontstaan: Daarom stimuleren wij onze Nederlandse toeleveranciers ook om zelf meer aan R&D te doen. Nu is het vaak zo dat probleem: het ernstig tekort aan technisch personeel. Goossens: Wij doen er op onze lokale schaal alles aan om jongeren voor techniek te interesseren. Maar als er binnen een technische BBL-opleiding in Tilburg maar twintig leerlingen in een klas zitten, dan is dat voor alle Tilburgse zien dat techniek leuk is en dat het een fantastische manier is om jezelf te verzekeren van een goede toekomst. Maar het is aan de overheid om hiervoor beleid te maken. Een dynamische maakeconomie draait alleen als de voorwaarden om te ondernemen goed zijn. Naast een goed instroombeleid voor de arbeidsmarkt betekent EXPORT VAN NEDERLANDSE KAPITAAL- GOEDEREN NAAR VS, CHINA EN BRAZILIË Jan-Jun Jan-Jun Groei VS D mln D mln 41% China D mln D mln 48% Brazilië D 327 mln D 713 mln 18% wij de ontwerpplannen maken en dat zij het maken. Bij veel van onze Duitse toeleveranciers hoeven wij slechts de specificaties neer te leg- kwaliteit dit ook een flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit is voor de volatiele markt, waarin ASML zich bevindt, van zeer groot belang. Daarnaast Bron: ING Economisch Bureau / CBS gen en zorgen zij voor een kant-en-klaar pro- moet de infrastructuur in een economische hot- duct. Dit is bijna een spiegelbeeld van elkaar. Voor de bestendigheid en ontwikkeling van je economie, samenleving en baanzekerheid is het Zit echt in spot op orde zijn en loopt Nederland nog achter als het gaat om publieke investeringen in R&D. Veel dingen in Nederland en Brabant zijn goed heel goed als ontwikkeling en fabricage in één hand zijn. VDL heeft nu de hele verantwoorde- De Details in orde, maar er is ook nog veel ruimte voor verbetering, aldus Van Grinsven

7 ADVERTORIAl Pro-actief, praktisch met aantoonbare kwaliteit van dienstverlening. De juristen van Wesselman werken nauw ADVERTENTIE samen met de andere toonaangevende disciplines binnen onze organisatie. Hierdoor kijken we naar uw totale positie en worden veel procedures voorkomen. Komt het toch tot een procedure? Dan kan deze ook door ons worden gevoerd. Wesselman. Wezenlijk anders. Patricia Kager Senior jurist bij Wesselman Eindhoven Helmond Bureau von Reth: Veel onwetendheid over de noodzaak van taxaties De onafhankelijke taxatie beschermt tegen onderverzekering en fiscale problemen. het is volgens Frank Oosterbeek en John Driessen van Bureau von Reth in het bedrijfsleven een must. Er is veel onwetendheid over de noodzaak van taxaties, aldus Oosterbeek en Driessen. En daar proberen wij met Bureau von Reth een einde aan te maken. BUREAU VON RETh Boutenslaan AN Eindhoven T E. I. Bureau von Reth taxeert voor meerdere doeleinden. We maken onderscheid in taxaties voor verzekeringsdoeleinden en commerciële taxaties, zegt Driessen. De commerciële taxaties zijn noodzakelijk voor bedrijfsfinancieringen of fiscale aangelegenheden. De verzekeringstaxaties zorgen voor een correcte vaststelling van de verzekeringspremie en daarmee een bescherming tegen onderverzekering. Bij schade zorgt een goede taxatie voor een uitkering op basis van nieuwwaarde in plaats van dagwaarde. Daarnaast voeren wij bouwkundige en civieltechnische inspecties uit ten behoeve van vooropnames. Naast de verzekeringstaxaties zien we vooral in commerciële taxaties meer dan een verdubbeling van onze omzet in het aankomende jaar. De markt voor commerciële taxaties groeit snel, onder meer omdat De Nederlandse Bank aanstuurt op taxaties. Een deugdelijke onderbouwing van een financieringsaanvraag is vandaag de dag eenvoudigweg een vereiste. Verzekeringstaxaties, van een ongemakkelijke verplichting naar een must! Het belang van verzekeringstaxaties wordt volgens Oosterbeek en Driessen vaak pas duidelijk als er eenmaal schade is, dus vaak te laat. Is er geen gedegen taxatierapport beschikbaar, dan zal een verzekeraar enkel de voor onderverzekering gecorrigeerde dagwaarde uitkeren van het beschadigde of verloren gegane object. Heb je als ondernemer wel de beschikking over een taxatie, krijg je een schadebedrag uitgekeerd op basis van de nieuwwaarde. Daarnaast zorgt een kwaliteitsrapport er voor dat de kans op onderverzekering minimaal is. Wij vermoeden dat tachtig procent van de ondernemers niet over een dergelijk rapport beschikt. Brandt bij hen het bedrijfspand uit, dan is de kans op faillissement groot, omdat bijvoorbeeld pand en machines sterk onderverzekerd zijn. Bank en fiscus eisen meer duidelijkheid Naast de geschetste verzekeringstaxaties, maakt Von Reth ook taxaties voor commerciële en fiscale doeleinden. Volgens Driessen en Oosterbeek een flinke groeimarkt. De behoefte aan het waarderen van bedrijfsmiddelen wordt steeds groter. Er is grote behoefte bij banken om risico s beter in kaart te brengen. Dit geldt ook meer en meer voor accountants en curatoren. En laat dat nu al negentig jaar ons specialisme zijn! Volgens Oosterbeek weten ondernemers Von Reth te vinden als zij bedrijfsmiddelen moeten taxeren voor fiscale en commerciële doeleinden. Vroeger Foto: Vincent Knoops zeiden bankiers gezien de lange relatie en resultaten uit het verleden al snel tegen een ondernemer dat hij een financiering kon krijgen. Nu kijkt men echter steeds meer naar de waarde en het waardeverloop van wat gefinancierd wordt. Veel ondernemers zijn er trouwens niet van op de hoogte dat ook gefinancierde en geleaste activa tegen nieuwwaarde verzekerd moeten worden en dat dit doorgaans door de ondernemer gedaan moet worden! Internationale expansie Gezien de historie van Von Reth als internationaal taxateur van alle Philipsbedrijven hebben we nog steeds beschikking over een goed internationaal netwerk. Dit netwerk schakelen we nog regelmatig in bij taxatieverzoeken over de grens. En Bureau von Reth over enkele jaren? Oosterbeek en Driessen besluiten: Over vijf jaar zijn we nummer 1 in de markt voor commerciële taxaties en hebben mogelijkerwijs onze vleugels internationaal uitgeslagen door nieuwe kantoren in omringende landen. Bovendien zijn wij dan in de breedte van taxaties gegroeid en is het taxatievolume verdrievoudigd. WES-advertentie Patricia Kager 205x258.indd :11 13

8 geduld BEDRIjFSlEVEN RAAkT OP Werkgevers hekelen bestuurlijke inconsistentie ruit Eind november stemde de Tweede Kamer tegen MEDE AANGEBODEN DOOR: Achterzijde manifest met logo s van bedrijven die steun betuigen voor de Ruit. de aanleg van de Ruit Eindhoven. Een kleine kamermeerderheid steunde een motie van de PvdA. Volgens de motie moet de voor de Ruit gereserveerde rijksbijdrage worden ingezet om de A67 en A58 te versterken en komt de oost-westverbinding voor completering van de Ruit pas weer in beeld als blijkt dat andere maatrege- Joost Eijsbouts, voorzitter Helmond-Peefregio, overhandigt het manifest aan Tjeerd van Dekken, voorzitter vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu. (foto s: Remco Stunnenberg) len niet voldoende effect hebben. het Rijk zich aan eerdere afspraken moet houden. Hoewel de rijksbijdrage van 290 miljoen delen beschikbaar voor capaciteitsuitbreiding van het Brabantse wegennet. Belangrijk is nu Joost Eijsbouts en Philippe van Esch nog steeds voor de regio bestemd blijft, moet dat de minister van Infrastructuur en Milieu De BZW en andere werkgeversorganisaties zijn voor uitstel gekozen, zegt BZW-secretaris Jan leefomgeving, goed onderwijs en een goede het geld nu anders worden besteed. Volgens het in de motie verlangde aanvullende onder- het voortdurende politieke gesteggel over dit van Mourik. Volgens hem raakt het geduld van bereikbaarheid. De Ruit is daarvoor absoluut Van Mourik vinden ook de werkgevers dat de zoek voortvarend oppakt. Volgens de motie dossier helemaal zat. Ondanks een eerdere fi- werkgevers op: Het bedrijfsleven in Brainport nodig. De werkgevers manen daarom de po- A67 en A58 moeten worden opgewaardeerd, moet de minister onderzoeken welke maat- nanciële toezegging, een regionaal bereikbaar- heeft grote groeiambities, maar kan die alleen litiek om op lokaal en nationaal niveau een maar niet als dit ten koste gaat van de Ruit: regelen nog meer nodig zijn om de doorstro- heidsakkoord en tal van onderzoeken die nut waarmaken door snel te reageren op kansen in consistent beleid over de Ruit Eindhoven te Nota bene in de week van de behandeling ming in de regio naar voldoende niveau te en noodzaak van de Ruit onomstotelijk aan- binnen- en buitenland. Dit vereist een excel- voeren. Steeds worden eerdere toezeggingen in de Tweede Kamer veroorzaakten ongeval- brengen. Hieruit moet blijken of die maatre- tonen, heeft de Tweede Kamer nu toch weer lent vestigingsklimaat met een aantrekkelijke ingetrokken, gemaakte afspraken veranderd en len op de A67 opnieuw een verkeersinfarct. gelen afdoende zijn om de completering van discussies opnieuw gevoerd, aldus Van Mou- Zonder Ruit is er geen bypass, nog los van de Ruit door middel van een oost-westverbin- rik. Er valt geen peil meer op te trekken. Deze de andere economische en maatschappelijke ding tegen te houden. Wij denken van niet, inconsistentie is bijzonder schadelijk voor het voordelen die de Ruit biedt. zegt Van Mourik. Alle eerdere onderzoeken vertrouwen van werkgevers in de politiek. wijzen uit dat er geen of onvoldoende alter- Schade beperken natieven zijn voor de aanleg van nieuwe in- Manifest Ondanks de teleurstelling over het besluit frastructuur. Wij vinden dan ook dat de aan- Eerder, op 18 november, overhandigde een van de Tweede Kamer zien de werkgevers leg van de oost-westverbinding meteen moet brede delegatie van het bedrijfsleven nog een nog wel mogelijkheden om de schade te be- plaatsvinden en roepen de Provincie Noord- manifest over de Ruit Eindhoven aan de voor- perken. Van Mourik: In elk geval hebben we Brabant op om de verdere voorbereidingen zitter van de Tweede Kamercommissie voor met onze lobby bereikt dat de bereikbaarheid hiervoor zoals gepland uit te voeren, onge- Infrastructuur en Milieu. In het manifest vra- van Brainport op de landelijke agenda staat. acht de bijdrage van het Rijk. Eén ding moet gen werkgevers van de BZW, EVO, TLN, Bou- De Tweede Kamer erkent in de motie dat de volgens de werkgevers in elk geval níet ge- wend Nederland en VNO-NCW de steun van regio Eindhoven een belangrijke economische beuren: Geen hernieuwde discussie over de Aanbod manifest aan vaste kamercommissie I&M de landelijke politiek voor de aanleg van de Ruit. Van Mourik: Toen al gaven wij aan dat en kennisregio met mobiliteitsproblemen is. Daarnaast blijven de gereserveerde rijksmid- uitgangspunten. Dat station zijn we inmiddels al héél lang gepasseerd, aldus Van Mourik

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk

Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Werkbedrijf: schakel tussen mens & werk Participatiewet & Werkbedrijf Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het sociaal akkoord dat het kabinet op 11 april 2013 heeft gesloten met werkgevers

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

voor het schaduwkabinet

voor het schaduwkabinet De Groeiagenda voor Nederland het schaduwkabinet De Groeiagenda waar gaat Nederland de komende tien jaar zijn geld mee verdienen? Geachte leden van het Kabinet, Een krachtige en slagvaardige economie.

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18

De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer. Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 In dit nummer o.a. Waar staat de NOM? 5 Op weg naar een biobased economy 11 Flinc fotoverslag in beeld 13 Veilig werken vraagt om samenwerking 18 De bedrijvigheid rondom offshore wind 23 En meer I N H

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Anders met minder in de Wmo

Anders met minder in de Wmo Anders met minder in de Wmo Zelforganiserend vermogen als kracht voor verandering en continuïteit Ilse Avontuur Ferry Knaack Olaf van Kolck Heleen Rijnkels Alwin Schortinghuis p1 BMC Anders met minder

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

MANIFEST2040. juli-versie

MANIFEST2040. juli-versie MANIFEST2040 juli-versie TITEL Tekst inzet... WIJ MAKEN RUIMTE COLOFON Redactie Hans Leeflang Peter Paul Witsen Ries van der Wouden Alan Hoekstra Marloes Bijlsma 9 JULI 2015 INHOUDSOPGAVE WIJ MAKEN

Nadere informatie

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis

Vertel ons uw meest lastige casussen. Care for Companies: ZOMER 2013. SKN, BMI en Benschop: Prima samenwerking voor verbouw Ondernemershuis ZOMER 2013 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Care for Companies: Vertel ons uw meest lastige casussen Lodder-SKH:

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen

FINANCIEEL FIT IN BETERE TIJDEN met slimme tips voor bescherming en groei van uw vermogen * Stand van zaken in de Nederlandse economie * Waarom sparen én beleggen belangrijk is * Nederlandse woningmarkt herrijst langzaam uit zijn as Voorzitter van Bouwend Nederland Maxime Verhagen nog altijd

Nadere informatie

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN 3 INSPIREREND Van 'Het Nieuwe Werken' hebben we allemaal gehoord. In organisaties die op de troepen vooruit lopen, is het concept al in de dagelijkse werkpraktijk doorgevoerd.

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Vrouwelijke ondernemers met visie ONLINE Behoefte aan duidelijkheid voor de werkgever

het ONDERNEMERS Vrouwelijke ondernemers met visie ONLINE Behoefte aan duidelijkheid voor de werkgever NR. 5 2009 het ONDERNEMERS AMSTERDAM B E L A N G Behoefte aan duidelijkheid voor de werkgever VNO NCW Amsterdam snakt naar bestuurlijke daadkracht Techniek biedt interessant werk Jan Kamminga op de bres

Nadere informatie

Burgercoöperaties in opkomst

Burgercoöperaties in opkomst thema Burgercoöperaties in opkomst Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Austerlitz Zorgt, voor zichzelf Dorpsvoorzieningen in Nieuwleusen: deur oons, veur oons Snel internet

Nadere informatie

Naar een lerende economie

Naar een lerende economie Naar een lerende economie De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 30 juni 1976 (Stb. 413) is de positie van de raad definitief geregeld.

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie