DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk"

Transcriptie

1 punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW jaargang 11 - NuMMER TON SCHuuRMANS VAN ENExIS BRABANT WEST: DuuRZAME TOEkOMST VRAAgT OM EEN slim energienetwerk BRABANTSE MAAkINDuSTRIE STuWT NEDERlANDSE ExPORT WERkgEVERS HEkElEN BESTuuRlIjkE INCONSISTENTIE RuIT ER IS geld genoeg. MAAR WAAR?

2 VOORZITTER AAN HET WOORD Order-to-cash services Flexibiliteit Wereldwijde logistiek Werk maken van provinciaal industriebeleid ADVERTENTIE 1 De Rhenus Groep levert wereldwijd logistieke diensten en heeft een totale jaaromzet van 4.1 miljard. De Rhenus-bedrijfssectoren - contractlogistiek, vrachtlogistiek, havenlogistiek en openbaar vervoer - beheren complexe leveranciersketens en bieden een overvloed aan innovatieve diensten met een toegevoegde waarde. Onze medewerkers op meer dan 390 locaties over de hele wereld staan 24/7 voor u klaar! Een grenzenloos goede supply chain voor de hele medische sector. Rhenus Contract Logistics Centaurusweg TC Tilburg Telefoon: Website: Waar technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en globale marktvragen wezenlijk veranderen, moet de industrie voortdurend tandjes bijzetten om onze internationale concurrentiepositie op lange termijn veilig te stellen. Dat kan niet zonder een overheidsbeleid dat de ontwikkeling en groei van maakbedrijven optimaal faciliteert. Doorpakken op het Brabantse en Zeeuwse economische succes vereist nog meer focus, bij kennisinstellingen, binnen bedrijven, maar ook in de provincieen gemeentehuizen. Zo n 30 procent van de Nederlandse maakindustrie is in Brabant en Zeeland gevestigd. Daarmee zijn de provincies dé motor van de nationale economie. In Nederland groeit het besef dat alles begint met het ontwikkelen en maken van producten. Tegelijkertijd is er nog een wereld te winnen in de stap van bewustzijn naar actie. Daarbij moeten we ook de hand in eigen boezem durven te steken. Waar onze triple helix vraagt om een nationaal industriebeleid, is dit binnen onze provinciegrenzen ook nog voor verbetering vatbaar. Neem de procesindustrie in West-Brabant en Zeeland. De drive om groei en verduurzaming hand in hand op te stuwen is groot. Hoge energieprijzen en een starre toepassing van milieu- en handhavingsbeleid remmen bedrijven echter in het realiseren van hun ambitieuze doelstellingen. En kijk naar Brainport. De hightechsector kampt met een als maar groter gebrek aan technici, terwijl een structureel arbeidsmarktbeleid dat hen in staat stelt mee te bewegen in een conjunctuurgevoelige markt maar moeizaam tot stand komt. Een sterke leider leidt de weg. De Brabantse en Zeeuwse overheden hebben de mogelijkheid om voorop te lopen in het vormgeven van een eenduidig industriebeleid. Door samen met bedrijven op te schakelen worden economische en maatschappelijke kansen verzilverd. Het is tijd voor eenduidige keuzes. Zo mag onze regio wat ondernemers betreft de leiding nemen in een eigen vooruitstrevende duurzame energie-agenda. Stimuleringsfondsen, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie en innovatie, moeten nog meer op onze maakbedrijven worden gericht. Vertrouwen als basis bij het handhaven van vergunningen komt de ontwikkelruimte van ondernemingen ten goede. Redelijkheid in de omgang met Natura 2000 wetgeving helpt het vernieuwingsproces binnen de chemie en procesindustrie. Een regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid dat in dienst staat van de sectoren waarmee we ons geld verdienen leidt tot economische groei. Wat de BZW betreft zijn dit enkele ingrediënten van een Brabants en Zeeuws overheidsbeleid dat de industrie wezenlijk erkent als het fundament van welvaart en welzijn. Daarbij is een prikkelende constatering dat in Zeeland industriebeleid al wat meer van de grond komt dan in Brabant. Zo is er in Zeeland een betere onderlinge afstemming op hoofdlijnen tussen overheid en bedrijfsleven in het realiseren van enkele gezamenlijke doelen, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit, havenontwikkeling en het stimuleren van biobased economy. Een belangrijke reden hiervoor ligt in het onderbrengen van milieu en economie in één beleidsportefeuille. Een maatregel die volgens de BZW navolging verdient, ook in Brabant. En ja, wij vragen veel van de overheid: maar dat is nu eenmaal onze rol als werkgever, als BZW: de dynamiek van de samenleving vergt dat wij kritisch zijn naar onze toeleveranciers, met inbegrip van de overheid die ons een deel van de bedrijfsomgeving levert. Peter Struik 3

3 De partners van de BZW rubrieken Column > Bert Pauli 6 Werk aan de winkel! inhoud BZW-lid in het nieuws > Rien jonker 45 nieuwe leden 42 punt.uit > Romke Swinkels 50 rechtens > Rassers Advocaten 6 24, een nieuw geluksgetal De rekensom > BDO 7 Hak de knoop door bij de aankoop van een onroerende zaak 8 artikelen Verder met financieren > ABN AMRO 7 Is uw bedrijf actief in de retail? Brabantse maakindustrie stuwt nederlandse export 8 Het zijn twee onvergelijkbare grootheden. Het miljardenconcern ASML, blikvanger van Brainport, en de veel kleinere en onbekendere Vormenfabriek Tilburg, specialist in kunststofvormen Het gesprek > 16 Frans Huijbregts ontmoet Rob Bogman voor de chocoladeverwerkende industrie. Toch hebben ze veel met elkaar gemeen. De maakindustrie stuwt de Nederlandse export, zo stelde het ING Economisch Bureau onlangs. Chatten met > Maurik van den Heuvel 21 Werkgevers hekelen bestuurlijke inconsistentie ruit 14 Eind november stemde de Tweede Kamer tegen de aanleg van de Ruit Eindhoven. Een kleine BZW-projectpartner: De stelling > 25 De overheid faciliteert de maakindustrie onvoldoende Column > Hans de Boer 29 Ondernemender samenleving 14 kamermeerderheid steunde een motie van de PvdA. Volgens de motie moet de voor de Ruit gereserveerde rijksbijdrage worden ingezet om de A67 en A58 te versterken en komt de oostwestverbinding voor completering van de Ruit pas weer in beeld als blijkt dat andere maatregelen niet voldoende effect hebben. enexis wil ondernemers laten ondernemen 26 Zorgen dat het elektriciteits- en gasnetwerk operationeel blijft en energievoorziening mogelijk Business updates > Tias 29 Wat als uw strategie volledig geïmplementeerd kan worden? is. Het is de belangrijkste taak van netbeheerder Enexis. Dit werk klinkt misschien niet zo spannend. Maar zonder energie staat alles stil. Enexis speelt een sleutelrol in de betrouwbaarheid van de energievoorziening. BZW is de regionale werkgevers vereniging van VNO-NCW BZW aanspreek.punt > Rob Sinterniklaas 33 er is geld genoeg. Maar waar? 43 activiteitenkalender 34 nieuws Ondernemers moeten duidelijk nog wennen aan het nieuwe landschap voor bedrijfsfinanciering. De gang naar de bank, die vroeger zo vanzelfsprekend was, loopt voor mkb ers steeds vaker uit op een teleurstelling. En toch: Er is geld genoeg. Dit was de titel van twee BZWbijeenkomsten over alternatieve bedrijfsfinanciering. 4 5

4 OPINIE BERT pauli Werk aan de winkel! DE REkENSOM Hak de knoop door bij de aankoop van een onroerende zaak Als u een onroerende zaak koopt, betaalt u daarover in de meeste gevallen Voorbeeld Aankoop onroerende zaak op 31 december 2014 Aankoopprijs: Betaalde overdrachtsbelasting: De maakindustrie is de backbone van de Brabantse economie. Zo zijn we bijvoorbeeld sterk in high tech Multinationals worden zo genoodzaakt strategisch te focussen om de concurrentie bij te kunnen blijven. Daarnaast ben ik blij dat op onze universiteiten en hogescholen in Eindhoven, Tilburg en 6% overdrachtsbelasting (bij woningen 2%). Als u de onroerende zaak binnen 6 maanden na aankoop weer doorverkoopt, is alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil tussen de aankoopprijs en de Verkoop op 1 augustus 2017 Verkoopprijs: Verschuldigde overdrachtsbelasting: (6 0 /0 x ( / )) systems and materials, in combina- Daarnaast noem ik de opkomst s-hertogenbosch de komende ja- verkoopprijs. tie met innovatiekracht. Dat heeft Zuidoost-Brabant, onze hele provincie en Nederland gebracht waar we nu staan. Ook in andere sectoren is van nieuwe, jonge bedrijvigheid die ondersteuning en financiering nodig heeft. We zijn druk bezig om ons instrumentarium daar beter op aan ren opleidingen van start gaan op het gebied van big data. Brabant participeert ook volop in het Europese Vanguard initiatief. Dat is Gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur De termijn van 6 maanden is in het kader van de crisismaatregelen tijdelijk verlengd tot 36 maanden. Per 1 januari 2015 bedraagt de termijn echter weer 6 maanden. Als u op dit moment twijfelt over de aankoop Verschuldigde overdrachtsbelasting als het pand zou zijn aangekocht op 1 januari 2015 Verkoop op 1 augustus 2017 Verkoopprijs: de maakindustrie goed vertegen- te laten sluiten. er op gericht om de maakindustrie De kunst is om nieuwe bedrijvigheid van een onroerende zaak, is het met het oog op een mogelijke ver- woordigd. Prachtige kansen zijn er genoeg. Zo op een innovatieve manier van te genereren door nieuwe technie- koop in de toekomst beter om het pand nog voor 31 december 2014 Tegelijk leidt de innovatieve ontwikkeling op het gebied van bij- wijst een recente studie over smart industries ons feilloos de weg naar een stevige basis te voorzien. Verder biedt de aanschaf van de ken toe te passen (bijvoorbeeld 3D printing). juridisch te leveren. Bij een verkoop vóór 31 december 2017 kunt u dan nog gebruik maken van de crisismaatregel. Verschuldigde overdrachtsbelasting VOORDEEL: voorbeeld informatietechnologie, manieren waarop we de maak- JSF-toestellen juist voor Brabant Kortom: de innovatiekracht nog ver- nanotechnologie en breedband industrie in verschillende top- grote kansen. Luchtmacht en main- der verhogen en als ondernemers, Meer informatie: continu tot razendsnelle introduc- sectoren de komende jaren moeten tenance zijn hier alom tegenwoor- onderwijsinstellingen en overheden Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner tie van nieuwe producten, zoals gaan verbinden met innovatieve IT- dig. Dat moeten we verbinden met nog daadkrachtiger samenwerken. wereldwijd door Google en Apple. oplossingen. onder meer logistiek en hightech. Werk aan de winkel! rechtens VERDER MET FinanCieren 24, een nieuw geluksgetal In de vorige editie van PUNT.BZW confronteerd met proceskosten. signaleerde ik dat wachten op het Tot het jaar 2020 plukt de kleine nieuwe ontslagrecht de moeite werkgever echter vooral de vruchten van het nieuwe waard zou kunnen zijn. Met name ontslagrecht. voor werknemers boven de 50 jaar oud ook niet van toepassing. In de door de wetgever gemaakte belangenafweging heeft de doorslag ge- is uw bedrijf actief in de retail en bent u op zoek naar kapitaal om groeikansen te benutten? omdat de op 1 juli 2015 van toepas- Speciaal voor de zogenaamde 25- geven dat de 25-min werkgever zich sing zijnde transitievergoeding veel min werkgever, dat wil zeggen met niet heeft kunnen voorbereiden op mr. Taco van der Dussen U kunt dan een beroep doen op regie in handen, nu zit de klant zoals crowdfunding. Hiermee Chris Meijers lager is dan de huidige kantonrech- maximaal 24 personen in dienst, is de verplichte vergoeding bij dienst- uw bank. Maar hoe kijkt de bank aan de knoppen, vertelt Chris kunnen retailers een betrokken tersformule. voorzien in een tweetal kostenbe- verbanden van langer dan 2 jaar. in dienst heeft, kunt u na 1 juli aan- naar uw financieringsaanvraag? Meijers, Sector Banker Retail van groep investeerders creëren met Ontslag wordt echter niet per defini- sparende overgangsregelingen. Bij de beoordeling van het geko- staande op economische gronden De nieuwe consument denkt ABN AMRO. een natuurlijke afzetmarkt, waarbij Meer informatie over zakelijke tie goedkoper. Zo is de transitiever- Concreet betekent dit dat bij een zen getalscriterium gaat het om de reorganiseren tegen zeer geringe niet meer in kanalen. Een retailer de consument zich ontwikkelt van kredietverlening voor het mkb: goeding ook bij ontslag na toestem- ontslag wegens een slechte finan- werknemers die gemiddeld in dienst afvloeiingskosten. moet aanwezig zijn in het fysieke We financieren werkkapitaal - klant tot fan. ming van het UWV verschuldigd, ciële situatie alleen de dienstjaren na waren in de tweede helft van het en online kanaal, zodat deze zoals voorraad en inventaris - maar waardoor de mogelijkheid van gratis ontslag vervalt. Ook kan de 1 mei 2013 meetellen voor de transitievergoeding. Alle eerdere dienst- kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin het dienstver- Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner elkaar versterken. We vinden het belangrijk dat hij flexibel is en ook goodwill en onroerend goed, waaronder winkelpanden. Ook Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner verplichte ontslagroute ten gevolge jaren vallen dus weg! En bovendien band eindigt. Anders gezegd: als u bereid is zijn verdienmodel aan te bij start-ups denken we mee over hebben dat de werkgever wordt ge- is de extra hoge transitievergoeding nu gemiddeld minder dan 25 man passen. Vroeger had de retailer de alternatieve financieringsvormen, 6 7

5 Het zijn twee onvergelijkbare grootheden. Het miljardenconcern ASML, blikvanger van Brainport, en de veel kleinere en onbekendere Vormenfabriek Tilburg, specialist in kunststofvormen voor de chocoladeverwerkende industrie. Toch hebben ze veel met elkaar gemeen. Beide zijn uitermate sympathieke bedrijven en zijn mondiaal marktleider of bijna marktleider in hun sector. Beide hebben torenhoge kwaliteitsambities en dezelfde uitdagingen om aan goed technisch personeel te komen. En beide verkopen niets of bijna niets in Nederland, maar exporteren naar vrijwel alle continenten. De maakindustrie stuwt de Nederlandse export, zo stelde het ING Economisch Bureau onlangs. De parels hiervan zitten in Brabant. Brabantse maakindustrie stuwt Nederlandse export foto s ASML 8 9

6 Nul procent. Dat is de afzet van chipmachineproducent ASML in Nederland. Minder dan één procent, zoveel verkocht Vormenfabriek Tilburg vorig jaar in ons land. Het is een opmerkelijke parallel tussen de twee Brabantse maakbedrijven. Beide ondernemingen produceren kapi- exportstijging van 1,2 miljard euro naar de VS. Die export fluctueert echter sterk per land en continent, volgens ASML s woordvoerder Lucas van Grinsven: De orders komen vaak in golven. Maar omdat we over de hele wereld aan bijna alle chipproducenten leveren, balanceert chips zijn verwerkt, dus is groei ook in capaciteit te realiseren. Vormenfabriek Tilburg kan vooral groeien door bij meer chocoladeverwerkende concerns preferred supplier te worden, zegt adjunct-directeur Rolf Goossens: Grote spelers als Nestlé en Mars kiezen voor één of slechts een ASML Groei omzet: van 3 miljard in 2008 naar 5,6 miljard in 2014 (verwacht). Groei medewerkers: van in 2008 naar in taalgoederen die multinationals in andere landen in staat stellen om mondiale topproducten te maken. ASML verkoopt chipmachines, ook scanners of lithografiemachines genoemd, aan Intel, Samsung en de andere grote chipproducenten van deze wereld. Volgens onderzoeksbureaus heeft ASML zelfs tachtig procent van de zich dat enigszins uit. Gemiddeld gaat ongeveer 70 procent van onze omzet naar Azië, bijna 30 procent naar de VS en nog een paar procent naar Europa. Vormenfabriek Tilburg exporteerde met een jaaromzet van 8,2 miljoen in 2013 ongeveer 50 procent naar Europa, 39 procent naar de Amerikaanse continenten en de rest paar suppliers. Het is een must voor ons om op die lijstjes te staan. Net zoals ASML moeten wij ons onderscheiden op innovatie. Enkele jaren geleden introduceerden we barcodes en chips in onze vormen, zodat je kunt zien hoe vaak ze op een machinelijn hebben gedraaid. Nu zijn we bezig met vormen van metaal-detecteerbaar EXPORT NAAR DE VS IN 2014 Q1: 250 miljoen euro (25% van 1 miljard kwartaalomzet) Q2: 587 miljoen euro (47% van 1,25 miljard kwartaalomzet) Q3: 360 miljoen euro (40% van 0,9 miljard kwartaalomzet) wereldmarkt in handen. Vormenfabriek Tilburg doet het iets bescheidener, maar heeft toch ook vijftien procent van de wereldmarkt en staat hiermee mondiaal in de top drie. Met de vor- naar andere landen. Groei Als je al zo n groot aandeel van de wereldmarkt kunststof. Als er onverhoopt een stukje van de vorm afbreekt en in de chocola terechtkomt, dan wordt dit door een metaaldetector meteen gesignaleerd. Kwaliteit zit echt in de details, en Rolf Goossens (foto: Erik van der Burgt) EXPORT NAAR CONTINENTEN (gemiddeld) Azië: 70% VS: 28% Europa: 2% men worden onder andere chocoladeproducten hebt, waar is dan nog groei mogelijk? Dit geldt juist daar is de Brabantse maakindustrie heel zoals Kit-Kat, Scholiertje van Lu, de Milka-reep, chocoladeletters van Droste en Chokotoff van Côte d Or gemaakt. Export Hoewel de eindproducten dus niet in Nederland zeker voor ASML. Van Grinsven: De chipindustrie wordt gestuwd door Moore s Law. Dit is de voorspelling dat een chip elke twee jaar in rekenkracht verdubbelt tegen gelijkblijvende kosten. Die wet wordt grotendeels gerealiseerd door de kracht van de lithografiemachines die sterk in. Kwetsbaar Het feit dat één bedrijf als ASML voor de helft van een exportstijging kan tekenen, geeft ook de kwetsbaarheid van de Nederlandse econo- lijkheid voor de wafer handler in onze machines overgenomen. Dat is een grote verandering: een andere manier van werken, een langeretermijninvestering, een ander businessmodel. Maar ze doen het wel en daar willen we graag bedrijven niet veel. ASML heeft de kracht om er zelf iets aan te doen: Wij hebben 500 tot nieuwe medewerkers per jaar nodig. Zo hard groeien we nog steeds. Als we ze niet in Nederland kunnen vinden, dan wel in het bui- VORMENFABRIEK TILBURG Groei omzet: van 7,5 miljoen in 2010 naar 8,5 miljoen in 2014 (verwacht). Aantal medewerkers: 65 fte in worden gemaakt, leveren de twee bedrijven wel de hoogwaardige tools hiervoor. Het ING Economisch Bureau becijferde in oktober dat de export van Nederlandse kapitaalgoederen naar de VS, China en Brazilië in de eerste helft van in Veldhoven worden gemaakt. Maar klanten investeren alleen in nieuwe machines als zij hiermee heel veel productiviteitsstijging krijgen. ASML heeft weliswaar concurrentie in de wereld, maar de belangrijkste concurrent zijn mie aan. Zouden er niet veel meer OEM ers in Nederland moeten zijn? En wat als ASML wegtrekt? In onze markt gaat het niet alleen om prijs, zegt Van Grinsven. Het gaat ook om kwaliteit, snelheid en flexibiliteit. Inmiddels nog meer van zien. Daarnaast is de High Tech Campus natuurlijk een broedplaats van innovatie, waaruit vrij gemakkelijk een volgende ASML kan ontstaan. tenland. Niet voor niets werken er 87 nationaliteiten in Veldhoven. Maar iedereen die wij aannemen kan een ander niet meer aannemen. En dat is ook zorgelijk voor onze regionale toeleveranciers. Slechts 15 procent van de kids in EXPORT NAAR CONTINENTEN (gemiddeld) Europa: 50% Noord-Amerika: 20% Zuid-Amerika: 19% Overige landen: 9% 2014 fors is gestegen ten opzichte van dezelfde wijzelf. Wij moeten onszelf continu pushen om heeft ASML een netwerk van honderden toele- Arbeidsmarkt het vmbo kiest een technische richting. Dat is periode in het jaar daarvoor. Alleen al ASML is Moore s Law waar te maken. Daarnaast komen veranciers, waarvan tientallen belangrijke part- Hoewel ASML alleen al in Nederland ruim veel te weinig. Dit is een rijdende trein op ram- verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de er natuurlijk steeds meer apparaten waarin ners in deze regio zitten. Binnen dit netwerk is medewerkers heeft en Vormenfabriek Tilburg koers. Met allerlei acties naar scholen bereikt ontzettend veel kennis en ervaring opgebouwd. 65, kampen beide bedrijven met hetzelfde ASML duizenden kinderen per jaar. Wij laten ze Lucas van Grinsven van ASML (fotograaf: Vincent Knoops) Bovendien kun je door hun nabijheid heel snel schakelen. Dit trek je niet zomaar los en zet je ergens anders in de wereld neer. Volgens Van Grinsven kan een volgende ASML ook uit zo n ecosysteem ontstaan: Daarom stimuleren wij onze Nederlandse toeleveranciers ook om zelf meer aan R&D te doen. Nu is het vaak zo dat probleem: het ernstig tekort aan technisch personeel. Goossens: Wij doen er op onze lokale schaal alles aan om jongeren voor techniek te interesseren. Maar als er binnen een technische BBL-opleiding in Tilburg maar twintig leerlingen in een klas zitten, dan is dat voor alle Tilburgse zien dat techniek leuk is en dat het een fantastische manier is om jezelf te verzekeren van een goede toekomst. Maar het is aan de overheid om hiervoor beleid te maken. Een dynamische maakeconomie draait alleen als de voorwaarden om te ondernemen goed zijn. Naast een goed instroombeleid voor de arbeidsmarkt betekent EXPORT VAN NEDERLANDSE KAPITAAL- GOEDEREN NAAR VS, CHINA EN BRAZILIË Jan-Jun Jan-Jun Groei VS D mln D mln 41% China D mln D mln 48% Brazilië D 327 mln D 713 mln 18% wij de ontwerpplannen maken en dat zij het maken. Bij veel van onze Duitse toeleveranciers hoeven wij slechts de specificaties neer te leg- kwaliteit dit ook een flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dit is voor de volatiele markt, waarin ASML zich bevindt, van zeer groot belang. Daarnaast Bron: ING Economisch Bureau / CBS gen en zorgen zij voor een kant-en-klaar pro- moet de infrastructuur in een economische hot- duct. Dit is bijna een spiegelbeeld van elkaar. Voor de bestendigheid en ontwikkeling van je economie, samenleving en baanzekerheid is het Zit echt in spot op orde zijn en loopt Nederland nog achter als het gaat om publieke investeringen in R&D. Veel dingen in Nederland en Brabant zijn goed heel goed als ontwikkeling en fabricage in één hand zijn. VDL heeft nu de hele verantwoorde- De Details in orde, maar er is ook nog veel ruimte voor verbetering, aldus Van Grinsven

7 ADVERTORIAl Pro-actief, praktisch met aantoonbare kwaliteit van dienstverlening. De juristen van Wesselman werken nauw ADVERTENTIE samen met de andere toonaangevende disciplines binnen onze organisatie. Hierdoor kijken we naar uw totale positie en worden veel procedures voorkomen. Komt het toch tot een procedure? Dan kan deze ook door ons worden gevoerd. Wesselman. Wezenlijk anders. Patricia Kager Senior jurist bij Wesselman Eindhoven Helmond Bureau von Reth: Veel onwetendheid over de noodzaak van taxaties De onafhankelijke taxatie beschermt tegen onderverzekering en fiscale problemen. het is volgens Frank Oosterbeek en John Driessen van Bureau von Reth in het bedrijfsleven een must. Er is veel onwetendheid over de noodzaak van taxaties, aldus Oosterbeek en Driessen. En daar proberen wij met Bureau von Reth een einde aan te maken. BUREAU VON RETh Boutenslaan AN Eindhoven T E. I. Bureau von Reth taxeert voor meerdere doeleinden. We maken onderscheid in taxaties voor verzekeringsdoeleinden en commerciële taxaties, zegt Driessen. De commerciële taxaties zijn noodzakelijk voor bedrijfsfinancieringen of fiscale aangelegenheden. De verzekeringstaxaties zorgen voor een correcte vaststelling van de verzekeringspremie en daarmee een bescherming tegen onderverzekering. Bij schade zorgt een goede taxatie voor een uitkering op basis van nieuwwaarde in plaats van dagwaarde. Daarnaast voeren wij bouwkundige en civieltechnische inspecties uit ten behoeve van vooropnames. Naast de verzekeringstaxaties zien we vooral in commerciële taxaties meer dan een verdubbeling van onze omzet in het aankomende jaar. De markt voor commerciële taxaties groeit snel, onder meer omdat De Nederlandse Bank aanstuurt op taxaties. Een deugdelijke onderbouwing van een financieringsaanvraag is vandaag de dag eenvoudigweg een vereiste. Verzekeringstaxaties, van een ongemakkelijke verplichting naar een must! Het belang van verzekeringstaxaties wordt volgens Oosterbeek en Driessen vaak pas duidelijk als er eenmaal schade is, dus vaak te laat. Is er geen gedegen taxatierapport beschikbaar, dan zal een verzekeraar enkel de voor onderverzekering gecorrigeerde dagwaarde uitkeren van het beschadigde of verloren gegane object. Heb je als ondernemer wel de beschikking over een taxatie, krijg je een schadebedrag uitgekeerd op basis van de nieuwwaarde. Daarnaast zorgt een kwaliteitsrapport er voor dat de kans op onderverzekering minimaal is. Wij vermoeden dat tachtig procent van de ondernemers niet over een dergelijk rapport beschikt. Brandt bij hen het bedrijfspand uit, dan is de kans op faillissement groot, omdat bijvoorbeeld pand en machines sterk onderverzekerd zijn. Bank en fiscus eisen meer duidelijkheid Naast de geschetste verzekeringstaxaties, maakt Von Reth ook taxaties voor commerciële en fiscale doeleinden. Volgens Driessen en Oosterbeek een flinke groeimarkt. De behoefte aan het waarderen van bedrijfsmiddelen wordt steeds groter. Er is grote behoefte bij banken om risico s beter in kaart te brengen. Dit geldt ook meer en meer voor accountants en curatoren. En laat dat nu al negentig jaar ons specialisme zijn! Volgens Oosterbeek weten ondernemers Von Reth te vinden als zij bedrijfsmiddelen moeten taxeren voor fiscale en commerciële doeleinden. Vroeger Foto: Vincent Knoops zeiden bankiers gezien de lange relatie en resultaten uit het verleden al snel tegen een ondernemer dat hij een financiering kon krijgen. Nu kijkt men echter steeds meer naar de waarde en het waardeverloop van wat gefinancierd wordt. Veel ondernemers zijn er trouwens niet van op de hoogte dat ook gefinancierde en geleaste activa tegen nieuwwaarde verzekerd moeten worden en dat dit doorgaans door de ondernemer gedaan moet worden! Internationale expansie Gezien de historie van Von Reth als internationaal taxateur van alle Philipsbedrijven hebben we nog steeds beschikking over een goed internationaal netwerk. Dit netwerk schakelen we nog regelmatig in bij taxatieverzoeken over de grens. En Bureau von Reth over enkele jaren? Oosterbeek en Driessen besluiten: Over vijf jaar zijn we nummer 1 in de markt voor commerciële taxaties en hebben mogelijkerwijs onze vleugels internationaal uitgeslagen door nieuwe kantoren in omringende landen. Bovendien zijn wij dan in de breedte van taxaties gegroeid en is het taxatievolume verdrievoudigd. WES-advertentie Patricia Kager 205x258.indd :11 13

8 geduld BEDRIjFSlEVEN RAAkT OP Werkgevers hekelen bestuurlijke inconsistentie ruit Eind november stemde de Tweede Kamer tegen MEDE AANGEBODEN DOOR: Achterzijde manifest met logo s van bedrijven die steun betuigen voor de Ruit. de aanleg van de Ruit Eindhoven. Een kleine kamermeerderheid steunde een motie van de PvdA. Volgens de motie moet de voor de Ruit gereserveerde rijksbijdrage worden ingezet om de A67 en A58 te versterken en komt de oost-westverbinding voor completering van de Ruit pas weer in beeld als blijkt dat andere maatrege- Joost Eijsbouts, voorzitter Helmond-Peefregio, overhandigt het manifest aan Tjeerd van Dekken, voorzitter vaste kamercommissie Infrastructuur en Milieu. (foto s: Remco Stunnenberg) len niet voldoende effect hebben. het Rijk zich aan eerdere afspraken moet houden. Hoewel de rijksbijdrage van 290 miljoen delen beschikbaar voor capaciteitsuitbreiding van het Brabantse wegennet. Belangrijk is nu Joost Eijsbouts en Philippe van Esch nog steeds voor de regio bestemd blijft, moet dat de minister van Infrastructuur en Milieu De BZW en andere werkgeversorganisaties zijn voor uitstel gekozen, zegt BZW-secretaris Jan leefomgeving, goed onderwijs en een goede het geld nu anders worden besteed. Volgens het in de motie verlangde aanvullende onder- het voortdurende politieke gesteggel over dit van Mourik. Volgens hem raakt het geduld van bereikbaarheid. De Ruit is daarvoor absoluut Van Mourik vinden ook de werkgevers dat de zoek voortvarend oppakt. Volgens de motie dossier helemaal zat. Ondanks een eerdere fi- werkgevers op: Het bedrijfsleven in Brainport nodig. De werkgevers manen daarom de po- A67 en A58 moeten worden opgewaardeerd, moet de minister onderzoeken welke maat- nanciële toezegging, een regionaal bereikbaar- heeft grote groeiambities, maar kan die alleen litiek om op lokaal en nationaal niveau een maar niet als dit ten koste gaat van de Ruit: regelen nog meer nodig zijn om de doorstro- heidsakkoord en tal van onderzoeken die nut waarmaken door snel te reageren op kansen in consistent beleid over de Ruit Eindhoven te Nota bene in de week van de behandeling ming in de regio naar voldoende niveau te en noodzaak van de Ruit onomstotelijk aan- binnen- en buitenland. Dit vereist een excel- voeren. Steeds worden eerdere toezeggingen in de Tweede Kamer veroorzaakten ongeval- brengen. Hieruit moet blijken of die maatre- tonen, heeft de Tweede Kamer nu toch weer lent vestigingsklimaat met een aantrekkelijke ingetrokken, gemaakte afspraken veranderd en len op de A67 opnieuw een verkeersinfarct. gelen afdoende zijn om de completering van discussies opnieuw gevoerd, aldus Van Mou- Zonder Ruit is er geen bypass, nog los van de Ruit door middel van een oost-westverbin- rik. Er valt geen peil meer op te trekken. Deze de andere economische en maatschappelijke ding tegen te houden. Wij denken van niet, inconsistentie is bijzonder schadelijk voor het voordelen die de Ruit biedt. zegt Van Mourik. Alle eerdere onderzoeken vertrouwen van werkgevers in de politiek. wijzen uit dat er geen of onvoldoende alter- Schade beperken natieven zijn voor de aanleg van nieuwe in- Manifest Ondanks de teleurstelling over het besluit frastructuur. Wij vinden dan ook dat de aan- Eerder, op 18 november, overhandigde een van de Tweede Kamer zien de werkgevers leg van de oost-westverbinding meteen moet brede delegatie van het bedrijfsleven nog een nog wel mogelijkheden om de schade te be- plaatsvinden en roepen de Provincie Noord- manifest over de Ruit Eindhoven aan de voor- perken. Van Mourik: In elk geval hebben we Brabant op om de verdere voorbereidingen zitter van de Tweede Kamercommissie voor met onze lobby bereikt dat de bereikbaarheid hiervoor zoals gepland uit te voeren, onge- Infrastructuur en Milieu. In het manifest vra- van Brainport op de landelijke agenda staat. acht de bijdrage van het Rijk. Eén ding moet gen werkgevers van de BZW, EVO, TLN, Bou- De Tweede Kamer erkent in de motie dat de volgens de werkgevers in elk geval níet ge- wend Nederland en VNO-NCW de steun van regio Eindhoven een belangrijke economische beuren: Geen hernieuwde discussie over de Aanbod manifest aan vaste kamercommissie I&M de landelijke politiek voor de aanleg van de Ruit. Van Mourik: Toen al gaven wij aan dat en kennisregio met mobiliteitsproblemen is. Daarnaast blijven de gereserveerde rijksmid- uitgangspunten. Dat station zijn we inmiddels al héél lang gepasseerd, aldus Van Mourik

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht

Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht Economische groei en werkzekerheid stimuleren? Ruim baan voor beter inzicht 2 Inhoud Ruim baan voor beter inzicht Sturen op alle niveaus Betrouwbare gegevens innovatief gekoppeld Informatie op maat De

Nadere informatie

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT MONITOR 2016 - SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT NEXT GENERATION Meedoen MEER MENSEN DIE MEE DOEN Concurreren DIE SAMEN MEER CREËREN Verdienen EN SAMEN MEER VERDIENEN!

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken?

Platform Bèta Techniek. Connect 05 2015. Chemiedag 2015. Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Platform Bèta Techniek Connect 05 2015 Chemiedag 2015 Hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken? Succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is de basis voor groei van

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering

Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Persmap 2015 Zencap de innovatieve online marktplaats voor bedrijfsfinanciering Onze missie Succesvolle ondernemers hebben mensen nodig die in hen geloven en die hen de benodigde mielen ter beschikking

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland

Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders)

Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews. Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Bijlage 1 Vragenlijsten Diepte Interviews Vragenlijst Diepte Interview Bestuurlijk Niveau (wethouders) Nut en noodzaak 1. Vindt u het nuttig dat het ondernemershuis Ter Zake er is? a. Waarom vindt u dit?

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Onderzoek wijst uit dat 86 procent van de Nederlandse ondernemers

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Checklist passie en poen

Checklist passie en poen Checklist passie en poen Aandachtspunten voor succesvol sociaal ondernemen gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie Inleiding In het rapport Sociaal ondernemen:

Nadere informatie

MKB Eindhoven in 2013

MKB Eindhoven in 2013 MKB Eindhoven in 2013 Sterker en sneller door krachtenbundeling 04 december 2013 Jaarpresentatie 1 MKB Eindhoven Maakt zich sterk voor meer dan 3.000 ondernemers in midden- en kleinbedrijf Geeft stem aan

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

dit* doorpakken in topsectoren

dit* doorpakken in topsectoren dit* doorpakken in topsectoren dit*doorpakken in topsectoren dit* is een prioriteitenprogramma. dit* zijn de maatregelen die nodig zijn om de groei van de Brabants-Zeeuwse economie te stimuleren, als voortrekker

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Toespraak Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken bij nieuwjaarsreceptie

Toespraak Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken bij nieuwjaarsreceptie GESPROKEN WOORD GELDT Toespraak Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken bij nieuwjaarsreceptie Die rol van banken in onze economie is, zoals het verhaal van deze ondernemer Rinke van

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Kramp kan groeien dankzij tienjarenplan voor de supply chain

Kramp kan groeien dankzij tienjarenplan voor de supply chain Kramp kan groeien dankzij tienjarenplan voor de supply chain Interview met Jan Frans Berends, Director Logistics Kramp Benelux door Marcel te Lindert Kramp is ambitieus. De internationaal opererende groothandel

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Score Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten

Nadere informatie

& BRANCHETEAM RETAIL

& BRANCHETEAM RETAIL & BRANCHETEAM RETAIL Het brancheteam Retail bestaat uit verschillende juridische specialisten die door hun jarenlange ervaring diepgaande kennis bezitten over de retail. Onze specialisten kennen de spelers

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren

Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013. De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Werkgelegenheid, vacatures en werving in de provincie Utrecht 2013 De knelpunten die Utrechtse bedrijven ervaren Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Crisis kost meer

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Speech jaarvergadering oud ambtenaren Europese Instellingen op 21 april 2017 in PH Zwolle -------------------------------------------------------------------------------------------- dames en heren, Hartelijk

Nadere informatie

Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste. plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze

Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste. plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze (GESPROKEN WOORD GELDT) Majesteit, dames en heren! Qredits bestaat vijf jaar. Dat is een felicitatie waard: in de eerste plaats natuurlijk aan Qredits en haar medewerkers die deze organisatie in korte

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

G100 TERUGBLIK G100. 28 maart 2011

G100 TERUGBLIK G100. 28 maart 2011 G100 28-03-2011 Thema: Industriebeleid TERUGBLIK G100 28 maart 2011 Programma 17.00 uur Ontvangst deelnemers 17.30 uur Openingswoord en inleidingen Rob de Wijk en Peter Swinkels 18.15 uur Discussie onder

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Heating Solutions International BV

Heating Solutions International BV Heating Solutions International BV Score Heating Solutions International BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren!

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren! Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing Bied ruimte om op topniveau te presteren! Brabant loopt voorop. Als innovatieve regio willen we tot de Europese top horen. Dat ligt binnen

Nadere informatie

Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal

Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal Door Tony van der Meer Jos Kleiboer Directeur Beleid Koninklijke Metaalunie Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal STAAL IN BEELD MAART 2015 10 De industrie wordt steeds meer gezien, wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Dossieropbouw en ontslag. De praktijkgids voor leidinggevenden

Dossieropbouw en ontslag. De praktijkgids voor leidinggevenden Dossieropbouw en ontslag De praktijkgids voor leidinggevenden Dossieropbouw en ontslag De praktijkgids voor leidinggevenden Margit Eijsenga Colofon Tekst: Margit Eijsenga, Eijsenga & Arbeidsrecht Ontwerp

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij Hartelijk welkom Even voorstellen Rabobank Breda Samen sterker Duurzaam nieuw hoofdkantoor Rabobank Breda 1509142 Duurzaam nieuw hoofdkantoor: film MKB-visie Alexander

Nadere informatie

"HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM

HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM "HR van Vandaag naar Morgen Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM Programma Hoofdthema s van de HR manager De verbinding tussen

Nadere informatie