1 Voorwoord Organogram... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Voorwoord... 3. 2.1 Organogram... 4"

Transcriptie

1 Afdeling Pathologie JAARVERSLAG 2012

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Orga nisatie Organogram Organis atie Dagelijks Bestuur Staf AIOS Laboratorium Management Team Personeel Formatie Overlegstructuren intern Klinisch pathologische besprekingen Investeringen Apparatuur Patiëntenzorg Productiecijfers Histologische verrichtingen per inzendend specialisme Histologische aanvragen per ziekenhuis Obducties Immunohistochemie Inzendingen per aanvrager Niet-cervix cytopathologische inzendingen verdeeld naar specialisme Niet-cervix cytopathologische inzendingen verdeeld naar ziekenhuis Cytologische puncties Baarmoederhalsuitstrijkjes ingezonden door gynaecologen Frequentietabel ontstekingen Bevolkingsonderzoek Indicatie cervixcytologie Puncties Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BVO) Regionaal Coördinerend Patholoog Kwaliteit Verbeterprojecten Uitvoeri ng plan van aanpak n.a.v. managementreview Interne be oordelingen Externe kwaliteitsbeoordelingen IWKV Audit NVVP kwaliteitsvisitatie Parelsnoer Initiatief R ondzendingen Rondzendingen SKML en NordiQC Rondzendingen moleculaire diagnostiek Incide nten, klachten en afwijkingen Arbo en Mi lieu Gevolg de opleidingen en cursussen Jaargesprekken Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage (exclusief gravida) Soort ziekteverzuim Doorlooptijden Complicatiebespreking Vriescoupebespreking Consulten en revisies Panels Weke delen panel Melanoompanel Lymfoompanels Onderwijs & Opleiding Highlights onderwijs Onderwijs verzorgd door de afdeling Pathologie Opleiding Wetenschappelijk Onderzoek Structuur onderzoek Onderzoekssubsidies Wetenschappelijke projecten Promoties

3 7.5 Wetenschappelijke publicaties Wetenschappelijke publicaties per onderzoeksinstituut Hoofdstukken in boeken Wetenschappelijke bijeenkomsten Lidmaatschappen Financiën Resultaat Baten Personele lasten Materiële lasten Overige Geldstroom Resultatenrekening Bedrijfsplan

4 1 Voorwoord De afdeling Pathologie van het UMC St Radboud beleefde in 2012 wederom een bewogen jaar. Nieuwe benoemingen, vertrek van enkele sleutelspelers, stijging van de productie, dalende formatie, nieuwe dienstverleningsafspraken, stijging van het aantal wetenschappelijk publicaties en onderzoeksprojecten, een positieve NVVP audit en mooie successen met het lean verbeterproces. Hieronder volgen enkele highlights uit 2012: Dr. Iris Nagtegaal is benoemd tot hoogleraar met de profileringsopdracht Gastrointestinale Pathologie. Dr. Marjolijn Ligtenberg en Dr. William Leenders zijn benoemd tot Universitair Hoofddocent op respectievelijk de onderzoeksgebieden Tumorgenetica en Tumortargeting. Prof. dr. Martin Lammens, neuropatholoog, heeft de afdeling verlaten om afdelingshoofd te worden van de afdeling Pathologie van de Universiteit van Antwerpen. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft Dr. Goos van Muijen, UHD en onderwijscoördinator, afscheid genomen van de afdeling. Dr. Peter van Zwam beëindigde met goed gevolg zijn opleiding tot patholoog. De jaarproductie patiëntenzorgdiagnostiek is in 2012 gestegen ten opzichte van 2011 met 2 volume%. Onder de 166 wetenschappelijke publicaties waren er 11 met een impactfactor boven de 10. Er werden 11 subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek gehonoreerd. Met de Andros Mannenklinieken (Arnhem) en het Dermatologisch Centrum Dermicis (Doetinchem) is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de diagnostiek van resp. prostaat- en huidbiopten. De contacten met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen zijn geïntensiveerd. Naast de gezamenlijke opleiding voor AIOS vind er ook uitwisseling plaats tussen pathologen en analisten. Dit alles met de intentie voor duurzame samenwerking. Door het samenwerkingsinitiatief Be-Safe, wat inmiddels is geformaliseerd onder de vlag van het Radboud Universitair Oncologisch Centrum, zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe stijl bevolkingsonderzoek baarmoerderhalskanker. Een delegatie van de afdeling heeft deelgenomen aan de Lean in de Zorg praktijk/leerreis in de USA. Hierbij zijn een groot aantal (zorg)organisaties bezocht die ingericht waren volgens het lean principe, waaronder het Henry Ford Health System in Detroit. De bevindingen van de NVVP visitatiecommissie waren positief. Uit het conceptrapport blijkt dat aan de voorzetting van de praktijk slechts een aantal aandachtspunten zijn verbonden. Ook het laboratorium voor Cytologie werd met goed gevolg gevisiteerd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Onder regie van de stuurgroep ICT is gestart met de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier (Epic). Naast digitale rapportage zal hiermee ook digitale ordering een feit worden. In het vierde kwartaal heeft het afdelingshoofd Prof. dr. Han van Krieken een sabbatical genoten. In overleg met de Raad van Bestuur bleef hij hierbij zijn taken als afdelingshoofd en voorzitter RUCO uitvoeren. De afdeling Pathologie kijkt met tevredenheid terug. En uiteraard past wederom een woord van dank voor de grote inzet en betrokkenheid van alle medewerkers, die de prestaties in 2012 mogelijk hebben gemaakt. Han van Krieken Afdelingshoofd Harold Kerstens Bedrijfsleider 3

5 2 Organisatie 2.1 Organogram Afdelingshoofd Dagelijks Bestuur Afdelingshoofd (blok 3) Bedrijfsleider Plv afdelingshoofd (blok 2) - Chef de Clinique (blok 3) Vertegenwoordiging blok 1 - Coördinator Onderwijs - Coördinator Onderzoek Vertegenwoordiging LMT Mdws Kwaliteitszorg Mdws Arbo en Milieuzorg ICT specialist Staf WP O&O UMS Pathologen AIOS Coord. Onderwijs Coord. Onderzoek UHD / UD Pathologen Blok 1 Pathologen Blok 2 Opleider Arts assistenten overig WP Pathologen Blok 3 Laboratorium Management Team (LMT) Chef de clinique Hoofdanalist Hoofdanalist Hoofdanalist Hoofd secretariaten Analisten Analisten Analisten Secretaressen Histologie Cytologie Ondersteunende Techn. Secretariaten 2.2 Organisatie De afdeling wordt geleid door een afdelingshoofd, bijgestaan door een bedrijfsleider, plaatsvervangend hoofd en chef de clinique, en wordt gekenmerkt door een lijnorganisatie, met sterk gedelegeerde verantwoordelijkheden, onverlet de integrale eindverantwoordelijkheid van het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd geeft leiding aan het Dagelijks Bestuur. Operationeel management is toevertrouwd aan hoofdanalisten en hoofd secretariaten, die gezamenlijk het laboratorium management team (LMT) vormen, aangevuld met de chef de clinique. Hoofdanalisten en hoofd secretariaten hebben gedelegeerde verantwoordelijkheid aangaande hun budget, personeelsbeleid en inhoudelijke aspecten van betreffende onderdelen, waarbij samenhang wordt nagestreefd in het LMT Dagelijks Bestuur In het DB zijn alle kerntaken (onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg) en de functie bedrijfsvoering vertegenwoordigd. Hierin hebben zitting het afdelingshoofd, de bedrijfsleider, het plaatsvervangend afdelingshoofd, de chef de clinique, een vertegenwoordiger van het laboratorium management team, de coördinator onderzoek en de coördinator onderwijs, en een patholoog uit elk blok (voor zover hierin niet voorzien door aanwezigheid uit een andere functie). Het DB is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid rond de kerntaken en voor de organisatie en uitvoering van deze kerntaken op de afdeling Pathologie. Alle zaken van direct belang voor het functioneren van de afdeling dienen te passeren. 4

6 Dagelijks Bestuur: Krieken, prof. dr. J.H.M.M. van afdelingshoofd/voorzitter Kerstens, Ing. H.M.J. bedrijfsleider Slootweg, prof.dr. P.J. patholoog/plaatsvervangend afdelingshoofd Hebeda, mw. dr. K.M> patholoog/chef de clinique Bult, dr. P. patholoog/vertegenwoordiger blok 1 Muijen, dr. G.N.P. van UHD/coördinator onderwijs (tot 1 juli) Waal, dr. R.M.W. de UHD/coördinator onderwijs (m.i.v. 1 juli) Groenen, mw. dr. P.J.T.A. UD/coördinator onderzoek Heijnen-Wijnen, mw. H.H.M. hoofdanalist/vertegenwoordiger LMT Het Dagelijks Bestuur vergadert eens per twee weken Staf De staf is samengesteld uit WP (UMS, UHD, UD) in vaste dienst met structurele zwaarwegende taak bij de academische patiëntenzorg, onderwijs en/of wetenschappelijk onderzoek. Tweemaandelijks is er een stafvergadering waar het beleid van de afdeling en andere relevante zaken ter sprake komen. Hierbij wordt om en om een accent op medische dan wel meer algemene zaken gelegd. Eens in de 2 maanden vergadert de medische staf apart. Breed gedragen standpunten in de staf hebben het kenmerk van zwaarwegende adviezen aan de afdelingsleiding. Pathologen: Blokx, mw. dr. W.A.M Bult, dr. P. Bulten, dr. J. Engen-van Grunsven, Drs. I. van Flucke, mw. drs. U.E. Hebeda, mw. dr. K.M. Hulsbergen-van de Kaa, mw. dr. C.A. Krieken, prof. dr. J.H.J.M. van Küsters, dr. B. Lammens, prof. dr. M.M.Y. Looijen-Salamon, mw. drs. M.G. Nagtegaal, mw. dr. I. D. Schaafsma, dr. H.E. Slootweg, prof. dr. P.J. Steenbergen, dr. H.J. Wesseling, prof. dr. P. patholoog patholoog patholoog patholoog patholoog patholoog/chef de clinique patholoog patholoog/hoogleraar afdelingshoofd patholoog patholoog/hoogleraar (tot 1 december) patholoog Patholoog/hoofleraar patholoog patholoog/hoogleraar plv. afdelingshoofd patholoog patholoog/hoogleraar WP O&O: Groenen, mw. dr. P.J.T.A. Laak, dr. J.A.W.M. van der Leenders, dr. W.P.J. Ligtenberg, mw. dr. M.J.L. Muijen, dr. G.N.P. van Smeets. Mw. G.J.M. Waal, dr. R.M.W. de Wilde, dr. P.C.M. de academisch klinisch medewerker universitair hoofddocent universitair hoofddocent universitair docent universitair hoofddocent (tot 1 juli) wetenschappelijk docent (m.i.v. 1 juli) universitair hoofddocent universitair hoofddocent 5

7 2.2.3 AIOS De afdeling Pathologie heeft een A-opleiding voor medisch specialisten in opleiding tot patholoog. Voor de B-opleidingstage bestaat een nauwe samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen (opleider: Mw. dr. C. Wauters), het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem (opleider: Dr. J. Meijer), de Stichting PAMM in Eindhoven (opleider: Dr. P. Klinkhamer) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s- Hertogenbosch (opleider: Dr. P. Nooijen). AIOS: Bekers, drs. E.M. Bosch, drs. S.L. Brand, drs. M. van den Friedländer, mw. drs. E. Heijker, mw. drs. S.M. Horst, van der, mw. drs. J. Kats, mw.drs. G. Köster, drs. N.C. Kovacs, mw. drs. I.E. Lynch, drs. M.G. Knijn, drs. N. Simons, drs. M. Sturm, drs. B. Vogels, drs. R.J.C. Zanten, mw. drs. M.A.J. Zwam, drs. P.H. van AIOS (m.i.v. 1 januari) AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS (m.i.v. 1 januari) AIOS AIOS AIOS (m.i.v. 1 oktober) AIOS AIOS (tot 1 april) De opleider is Prof. dr. P. Slootweg en plaatsvervanger Prof. dr. J. van Krieken. Eens per maand vindt overleg plaats tussen de arts-assistenten en de opleiders. Elk kwartaal vindt er overleg plaats met het hele opleidingsteam Laboratorium Management Team Voor een integrale afstemming van de verschillende laboratorium- en secretarieel/administratieve werkeenheden zijn de hoofden van de laboratoria en het hoofd secretariaten verenigd in het Laboratorium Management Team (LMT). LMT: Diepenbroek, dhr. J.J.M. Heynen-Wijnen, mw. H.H.M. Willems, mw. H.W. Geer, mw. M.H. van de Hebeda, mw dr. K.M. hoofdanalist histologie hoofdanalist cytologie hoofdanalist ondersteunende technieken hoofd secretariaten patholoog/chef de clinique Het LMT vergadert eens per 2 weken. 6

8 2.3 Personeel Aldeweireldt, J.J.E.M. secretaresse patiëntenzorg Engen-van Grunsven, A.C.H. van patholoog Arik, B. stagiair Eshuis, E.J.H.M. analist Altena, M.C. van analist Florquin, S. patholoog Artz, T.G.M. stagiair Flucke, U.E. patholoog Asseldonk, M.M. van analist Friedländer, E. aios Baar, M.P. stagiair Geer, M.H. van de hoofd secretariaat Bayat, A.R. stagiair Gerrits, A.G.M. analist Beck, J.L.M. senior ict beheerder Goos, Y.J.W. stagiair Beek, J.J.P. stagiair Goossens, M.P.A.A. analist Berentsen, B.J. analist Gouw, W.C.M.M. van der secretaresse patiëntenzorg Beukeboom, M.W.T. analist Groenen, K.H.J. student-assistent Beumer, A. senior secretaresse Groenen, P.J.T.A. academisch klinisch medewerker Beuningen, P.J.M. secretaresse patiëntenzorg Grotenhuis, R. te student- assistent Blokpoel-de Ruyter, M. analist Hagemeier, N.E.M. analist Blokx, W.A.M. patholoog Hammen, K.H.C. stagiair Boer, L.L. stagiair Haren, M.H. van secretaresse patiëntenzorg Borst, S.M. analist Have, M.J.M. van der analist Bosch, A.J. van dan stagair Hebeda, K.M. patholoog/chef de clinique Bosch, M.M.van den analist Heijker, S.M. aios Bosch, S.L. aios Hendriks-Cornelissen, S.J.B. analist Bovens, P.M.E.T. stagiair Hendriks-Peters, W.T. analist Braam, H. analist Hendrix, S.J.M. analist Braber-Ymker, M. den onderzoeker in opleiding Heukelom, J. van stagiair Bramsen, A.A. managementassistente Heynen-Wijnen, H.H.M. hoofdanalist Brand, M. van den aios Hildering, F.C. student-assistent Bregitha, C.V.V. stagiair Horst, J. van der aios Bult, P. patholoog Huberts-Manders, H.G.F. analist Bulten, J. patholoog Hulsbergen-van de Kaa, C.A. patholoog Burgers, L.J.M. medewerker kwaliteitszorg Hulsbergen, A.F.C. student-assistent Cleef, P.H.J. van analist Hummelink, K stagiair Craenmehr, M.H.C. stagiar Jacobs, Y.H.A. analist Cremers, F.A.J. stagiair Jansen, K.T.F. analist Damen, J.A.A.G. stagiar Jonkers, M.A.G. stagiair Derrix, A.J.J.M. stagiair Jurrius, A.M.G. stagiair Diepenbroek, J.J.M. hoofdanalist Kampen, J.G.M. van stagiair Diets, I.J. student-assistent Kats, G. aios Dijkman, H.B.P.M. wetenschappelijk laboratoriummedewerker Kerstens, H.M.J. bedrijfsleider Dijkstra, J.R. research analist Kieboom-Hageman, S.W.M. van den analist Disveld, I.J.M. student-assistent Knijn, N. aios Duuren-van Cleff, D.E.P. van secretaresse Knuist, A.C.E. analist Ector, G.I.C.G. student-assistent Kok-Coopmans, M.H.J. analist Eliesen, G.A.M. student-assistent Köster, N.C. aios Engels, S student-assistent Kovacs, I.E. aios Krieken, J.H.J.M. van patholoog/afdelingshoofd 7

9 Kruijt, N. analist Raaymakers-van Geloof, W.L. analist Kuijper, T.J.A. stagiair Rijntjes, J. research analist Kuster, J.D.I. analist Rombout, P.D.M. analist Kusters, B. patholoog Roodink, I. wetenschappelijk onderzoeker Laak, J.A.W.M. van der universitair docent Roverts, R.C. stagiair Laak-de Vries, I. de analist Rozeboom, A. stagiair Lammens, M.M.Y. patholoog/hoogleraar Safi, M. aios Leenders, W.P.J. universitair hoofddocent Salet-van de Pol, M.J.R. analist Lin, S.R. van stagiair Sambeeck, J.D.P. van student-assistent Ligtenberg, M.J.L. universitair hoofddocent Schaafsma, H.E. patholoog Link, M.M.G.M. coördinerend analist Schellevis, R.L. stagiair Lith, S.A.M. van onderzoeker in opleiding Schiffer, M.M.W. stagiair Loeffen-van de Ven, M.A.F.A. analist Schmidt, S. stagiair Looijen-Salamon, M.G. patholoog Schut, E.T.C.M. secretaresse patiëntenzorg Louzao Martinez, L stagiair Sciarone, B. analist Lynch, M.G. aios Semango, G.P. stagiair Maas, R.P.P.W.M. student-assistent Sevenster, M.G.M. analist Maat, A. analist Siebers, A.G. wetenschappelijk onderzoeker Mamor-Cornelissen, L.M.H.A. medewerker kwaliteitszorg Simons, M. aios Martosoedjono, E.K. senior secretaresse patiëntenzorg Slootweg, P.J. patholoog/hoogleraar Mathijssen, J.J.M. stagiair Smeets, G.J.M. wetenschappelijk docent Mensink, H.G. student-assistent Smeets, M.L.H. analist Menting, L.M. stagiair Snijders, A.M.F.M. secretaresse patiëntenzorg Moerbeek, T. secretaresse patiëntenzorg Steenbergen, H.J. patholoog Muijen, G.N.P. van universitair hoofddocent Steins, A. stagiair Mogk, S.C. stagiair Sturm, B. aios Mulders, E.A.M. senior secretaresse Teigeler, K. stagiair Nagtegaal, I.D. patholoog/hoogleraar Tomassen, M.F.V.C. analist Navis, A.C. onderzoeker in opleiding Tops, B.B.J. klinisch moleculair bioloog i.o. Neerbos, S. van stagiair Torshamar, U.E.O. aios Nieuwdorp, M. secretaresse patiëntenzorg Valke, L.L.F.G. student-assistent Nijland, J.A.B. stagiair Vargas-Geurts, A.M.C. secretaresse Oliveira Pinto, M.F. analist Vedder, J.E.M. analist Öner, B archiefmedewerker Velder, B.W. H. van der stagiair Otte-Holler, I. research analist Ven, L.C.M. van de stagiair Ottele, W.T.N. van secretaresse patiëntenzorg Verdijk, M.A.J. analist Overdijk, P.P.J. van analist Verrijp, C.N. analist Pater-van den Heuvel, I.M.J. analist Verweij, D.I. stagiair Patty, L.J. secretaresse patiëntenzorg Vink, J.J. secretaresse patiëntenzorg Peeters, E.J. stagiair Vink-Börger, M.E. research analist Peters-van Raaij, L.J.M. archiefmedewerker Vinke, A. analist Post, R.S. van der aios Vliet, S. van analist Quint, D. analist Vogels, R.J.C. aios Raaij, A.H.T. van analist Vos, F.C.L.M. analist Raaij, A.W.M. van analist Waal, R.M.W. de universitair hoofddocent 8

10 Wefers. C. Weijers, M.E Welling, Y. Wesseling, P. Wilde, P.C.M. de Wildenbeest, M. Willems, H.W. Willemsen, B.K.T. Winkel, K. Zagten, H.G. van Zanten, M.A.J. van Zoest, K.F.G. van Zon, M.G. van Zonjee, M. Zuylen-Manders, J.M. van Zwam, P.H. van stagiair analist analist patholoog/hoogleraar universitair hoofddocent student-assistent hoofdanalist analist analist analist aios secretaresse patiiëntenzorg secretaresse patiëntenzorg stagiaire analist aios 9

11 In 2012 verwelkomden we de volgende nieuwe medewerkers: Bekers, E.M. Kruijt, N Lith, S.A.M. van Öner, B Torshamar, U.E.O. Vogels, R. Braber-Ymker, M. den AIOS analist onderzoeker in opleiding archiefmedewerker AIOS AIOS onderzoeker in opleiding De volgende medewerkers verlieten onze afdeling: Berentsen, B.J. Lynch, M.G. Oliveira Pinto, M.F. Salet-van de Pol, M.R.J. Peters-van Raaij, L.J.M. Roodink, I. Safi, M. Snijders, A.M.F.M. Torshamar, U.E.O. Zwam, P.H. van analist AIOS analist analist archiefmedewerker wetenschappelijk onderzoeker AIOS secretaresse patiëntenzorg AIOS AIOS 2.4 Formatie Functiefamilie FTE (Acad.) medisch specialisten & Artsen 14,22 Analytisch personeel 45,49 Facilitair 1,00 Klinisch (mede) behandelen 1,00 Management 4,69 Onderwijs & Onderzoek 7,20 Personeel in opleiding 17,84 Staf, administratie en secretariaat 18,76 Totaal 110,19 10

12 2.5 Overlegstructuren intern Dagelijks Bestuur Voorzitter is Prof.dr. J. van Krieken Vergadert eens per 2 weken Staf (algemeen-medisch) Voorzitter is Prof.dr. J. van Krieken Vergadert eens per maand, alternerend algemeen en medisch Laboratorium Management Team Voorzitter is T. Heynen-Wijnen Vergadert eens per 2 weken Onderwijscommissie Voorzitter is Dr. R. de Waal Vergadert eens per maand Wetenschapscommissie Voorzitter is Dr. P. Groenen. Vergadert 1x per 2 maanden Opleidingsteam Voorzitter is Prof. dr. P.J. Slootweg Vergadert eens per kwartaal Stuurgroep Kwaliteit Voorzitter is L. Burgers Vergadert eens per maand ICT-commissie Voorzitter is H. Kerstens Vergadert eens per maand UDPS-LMS beheer Voorzitter is M. van de Geer Vergadert eens per maand. Arbo-commissie De Arbo-commissie wordt gevormd door de Preventie- en Arbo Medewerkers (PAM) van de afdeling. PAM coördinator is S. Hendriks-Cornelissen. Vergadert eens per twee weken RCP team J. Bulten, B. Siebers, J. Vedder, R. Salet-van de Pol, A. Mulders Vergadert eens per maand 2.6 Klinisch pathologische besprekingen W.A.M. Blokx Klinische besprekingen: TWG non-melanoom en melanoom, HPX bespreking dermatologie, interne bespreking (AIOS) Landelijke werkgroepen en panels: Slide seminar/landelijke werkgroep dermatopathologie (lid); melanoompanel regio Zuid-Oost Nederland (voorzitter); Landelijke werkgroep cutane lymfomen (lid); wino (lid). Internationaal: EORTC melanoma Group pathology committee P. Bult Klinische besprekingen: mammapathologie (multidisciplinaire mammacare spoedpoli (dagelijks), multidisciplinaire oncologiebespreking wekelijks) Raad van keteneigenaren (keten mammacarcinoom; ondersteuner (plaatsvervangend) keteneigenaar) 11

13 Werkgroepen: mammatumor werkgroep UMC St. Radboud, IKO mammatumor werkgroep, IKO werkgroep pathologie Lid landelijk mammapanel J. Bulten Klinische besprekingen: Gynaecologie, Werkgroepen: Gynaecologische oncologie, IKO-tumorwerkgroep Gynaecologie Oncologie, Landelijke Werkgroep Longpathologie, Second opinion panel (BVO), IKO Pathologie, Landelijke werkgroep Gynaecologie Oncologie, Landelijke werkgroep Cervix uteri A.C.H. van Engen-van Grunsven Mammacare spoedpoli en incidenteel de multidisciplinaire mamma oncologiebespreking U.E. Flucke Klinische besprekingen: Sarcoomwerkgroup, Kinderoncologie Werkgroepen: Sarcoomwerkgroup, weke delen panels IKO, IKM en Eindhoven, Commissie voor Beentumoren P.J.T.A. Groenen Euro Clonality Support (online-website) K.M. Hebeda Multidisciplinaire besprekingen: TWG Hemato-oncologie, myeloide zorgpad, hematomorfologie Regionaal/nationaal: plv voorzitter IKO panel Lymfomen, plv voorzitter IKZ panel lymfomen, SKION lymfomen panel, SKION beenmerg panel, Landelijke Werkgroep Cutane Lymfomen Internationaal: International pediatric lymphoma pathology panel C. Hulsbergen van de Kaa Klinische besprekingen: Urologie, IKO werkgroep Urologie, VIKC - Landelijke Werkgroep Urologische Tumoren, SIOP en SKION nefroblastomen, SKION kiemcel tumoren J.H.J.M. van Krieken Klinische besprekingen: Hematologie, Werkgroepen: Haematologische oncologie, IKO werkgroep Hematooncologie, IKO panel Lymfomen, IKZ panel lymfomen B. Küsters Klinisch pathologische besprekingen: Neurooncologie, Neuromusculaire aandoeningen, Kinderchirurgie, RAC bespreking, TWG endocriene tumoren, Endocrienologiebespreking voor internisten, Mitochondriële ziekten, Regionale neuropathologiebespreking Eindhoven Slide seminar/ landelijke werkgroep/panel: Regionale slide seminar/landelijke werkgroep Neuro-pathologie, IKL werkgroep Neuro-oncologie, coördinator regionale slide seminar/landelijke werkgroep Neuro-pathologie, regionale weke delen panel M.M.Y. Lammens Klinische besprekingen: Neuromusculaire neuropathologie, Mitochondriële ziekten, Neurologie, Kinderpathologie, Reumatologie, Prenatale diagnostiek en therapie, Perinatale audits Radboud, Perinatale audits Boxmeer, Regionale neuropathologiebespreking Eindhoven Werkgroepen: Perinatale audit: regioteam, Neuromusculaire ziekten (neurologie), Slide seminar/ landelijke werkgroep: Regionale slide seminar/landelijke werkgroep Neuro-pathologie, IKL werkgroep Neuro-oncologie, Vereniging Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen M.G. Looijen Klinische besprekingen: Longoncologie Demonstraties: Interstitiele Longziekten UMC, Longstation Dekkerswald Werkgroep: IKO-tumorwerkgroep long Landelijke werkgroep: Landelijke panel longpathologie Zwolle I.D. Nagtegaal Demonstraties/klinische besprekingen: Gastro-enterologie, Kindergastro-enterologie, Chirurgische oncologie, (colorectale oncologie en leveroncologie)scon (incidenteel), PACON (incidenteel) Werkgroepen: gastroenterologische oncologie, erfelijke tumoren, IKO-GE, IKO-pathologie, Landelijke werkgroep GE tumoren 12

14 H.E. Schaafsma Klinische besprekingen: back-up voor urologie, longen, mamma en gynaecologie, oncologie Boxmeer P.J. Slootweg Demonstraties: KNO, MKA, perinatale pathologie, obducties IC, rheumatologie Werkgroepen: Hoofdhalsoncologie Regionaal: weke delen panel (IK-regio/UMC St Radboud) en IKMN regio UMC- Utrecht Oncologiebespreking Maasziekenhuis Boxmeer H.J. Steenbergen Demonstraties: Nefrologie en kindernefrologie, Regionaal: KPC nefrologie, Landelijk: werkgroep nefropathologie P. Wesseling Demonstraties: Neurologie, Neurochirurgie, Endocrinologie, Oogheelkunde Werkgroepen: Neuro-oncologie, Slide seminar/(inter)nationale werkgroep: Supra-regionale slide-seminar Neuropathologie, Landelijke werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO), EORTC Brain Tumor Group Pathology Section Neuropathology Panel 13

15 3 Investeringen 3.1 Apparatuur Door de financieel-economische omstandigheden kon in 2012 nagenoeg niet worden geïnvesteerd in apparatuur voor vervanging of uitbreiding. Voor de vervanging van het elektronenmicroscoop is een investeringsaanvraag aangeboden aan de Raad van Bestuur. Voor 2013 dienen dringend middelen voor investeringen te worden vrijgemaakt. 14

16 4 Patiëntenzorg 4.1 Productiecijfers Totaal aantal productie-eenheden (naar COTG-factor) per ziekenhuis/instelling/huisarts t.o.v. voorgaande jaren. Productie patiëntzorg (absolute aantallen) 2009 Realisatie 2010 Realisatie 2011 Realisatie 2012 Realisatie Verschil Verrichtingomschrijving Histologisch onderzoek % Cytologisch onderzoek % Cervix cytologisch onderzoek % Obductie % Neuro-obductie % Agarcyto onderz paraffine ingeblokt cyt mat % Cytologisch punktieonderzoek % Elektronenmicroscopisch onderzoek % Enzymhistologisch onderzoek % Immunopathologisch onderzoek % In situ hybridisatie % Kwantitatief microscopisch onderzoek % Moleculair diagnostisch onderzoek eenvoudig % Moleculair diagnostisch onderzoek complex % Vriescoupe % Bevolkingonderzoek % Totaal Pathologie % Interne productie Interne medische dienstverlening Interne medische dienstverlening - revisies Totaal Interne productie patiëntenzorg % % % Externe productie Consulten Huisarts Bevolkingsonderzoek Extern, onderlinge dienstverlening Totaal Externe productie patiëntenzorg Totaal productie patiëntenzorg (absolute aantallen) COTG-factor % % % % % % % 15

17 4.1.1 Histologische verrichtingen per inzendend specialisme Heelkunde Dermatologie MDL Verrichtingen Verrichtingen HISO HISO HISOREV HISOREV HISOSEC Verrichtingen HISO Verrichtingen HISO HISOREV HISOREV HISOSEC HISOWO Verrichtingen Verrichtingen HISO HISOREV HISOWO HISO HISOREV HISOWO Verrichtingen Plastisch INWZ e chirurgie MKA Longziekten HISO HISOREV Verrichtingen Gynaecologie KNO HISO HISOREV HISOSEC HISOWO Verrichtingen HISO HISOREV HISOWO Verrichtingen HISO HISOREV HISOWO Medische Oncologie Aantal vriescoupe onderzoeken Aantal haematopathologische onderzoeken Aantal blokjes Aantal Histologische kleuringen Histologische aanvragen per ziekenhuis ziekenhuis Totaal 1 Maasziekenhuis CWZ Nijmegen Jeroen Bosch Ziekenhuis Dermicis B.V Ziekenhuis Rijnstate Elkerliek Ziekenhuis Stichting PAMM Eindhoven St. Elisabeth Ziekenhuis Slingeland Ziekenhuis Gelre Ziekenhuis

18 4.1.3 Obducties Obducties per specialisme Specialisme Hematologie Cardiologie Geriatrie Gynaecologie Heelkunde IC Interne geneeskunde Kinderchirurgie Kindergeneeskunde Klinische genetica Kinderneurologie Longziekten Neonatologie Neurologie Nierziekten Medische oncologie Orthopedie SEH Thoracale Chirurgie Obducties per ziekenhuis Ziekenhuis Academisch Ziekenhuis Maastricht Amphia Ziekenhuis AZM Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CME UZ Leuven CWZ Nijmegen Deventer Ziekenhuis Elkerliek Ziekenhuis Erasmus Medisch Centrum Gelre Zkh., loc. Lukas Jeroen Bosch Ziekenhuis Labpon Enschede Maasziekenhuis Nederlands Forensisch Instituut Orbis Medisch Centrum Slingeland Ziekenhuis Stichting PAMM Eindhoven Totaal aantal obdcuties

19 4.1.4 Immunohistochemie aantal percentage aantal percentage Histologie ,2% ,1% Cytologie ,8% ,9% Totaal ,0% ,0% aantal percentage aantal percentage Histologie ,5% ,4% Cytologie ,5% ,6% Totaal ,0% ,0% Inzendingen per aanvrager B B Cervix indicatie / BVO C S T Totaal Cervix indicatie / BVO C S T Totaal Huisarts Bevolkingsonderzoek Interne dienstverlening Externe dienstverlening Consulten Dermicis B.V. Maasziekenhuis Totaal B Cervix indicatie / BVO C S Totaal T Cervix C S indicatie / BVO B T Totaal Huisarts Bevolkingsonderzoek Interne dienstverlening Externe dienstverlening Consulten Dermicis B.V Maasziekenhuis Totaal

20 4.1.6 Niet-cervix cytopathologische inzendingen verdeeld naar specialisme Inzendend Specialisme: Gynaecologie: Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Heelkunde Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Alg. Interne Geneeskunde Verrichtingen CYT CYTREV Inzendend specialisme: KNO Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Longziekten Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: MDL Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Mond-, Kaak- en aangezichtschirurgie Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Medische Oncologie Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Plastische Chirurgie Verrichtingen CYT Totaal

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP)

Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie (NVVP) 1 15 februari 2008 3de Moleculaire Dag Ed Schuuring Doel: stimuleren moleculaire diagnostiek binnen pathologie in NL borging en verbetering van kwaliteit vernieuwing moleculaire diagnostiek inventarisatie

Nadere informatie

PROGRAMMA EN ABSTRACTS

PROGRAMMA EN ABSTRACTS PROGRAMMA EN ABSTRACTS 2 e SYMPOSIUM Stichting Baarmoederhalskankerpreventie Oost Donderdag, 12 oktober 2000 Papendal, Arnhem Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Algemene informatie... 4 Programma... 5 2 VOORWOORD

Nadere informatie

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld

ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vragenlijst voorbeeld Vragenlijst voorbeeld Nederlandse Vereniging Voor Pathologie ADAS Visitatie B.V. ADAS Visitatie B.V.Vragenlijst voorbeeld Pagina 1 ADAS3 - Vragenlijst 1: Algemeen Vrije vragenlijst Als u op opmerking klikt,

Nadere informatie

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost 8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker preventie Oost Diagnostiek en etiologie van endocervicale afwijkingen Donderdag 9 november 2006 Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem Mede onder auspiciën

Nadere informatie

Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010

Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010 Jaarverslag SKML-sectie pathologie 2010 Heerhugowaard, juli 2011 Voorwoord Het is een wat bewogen jaar geweest met de overgang naar de SKML en het systeem Qbase. Door deze zaken is er een achterstand ontstaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10

Inhoudsopgave: Voorwoord... 2. Programma... 3. Abstracts... 5 t/m 10 Inhoudsopgave: Voorwoord... 2 Programma... 3 Abstracts... 5 t/m 10 VOORWOORD Dit is het 13 e Papendalsymposium dat zoals gebruikelijk in samenwerking met de 7 laboratoria uit regio Oost en mede onder auspiciën

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek.

In 2009 werden vrouwen en in vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. 1. SAMENVATTING De Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, hierna genoemd SBO, is in de regio Oost verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en procesmatige kwaliteit van het bevolkingsonderzoek voor de opsporing

Nadere informatie

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting?

Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Kwaliteit: ISO 15189 een nieuwe richting? Paul van der Valk Patholoog VUMC Auditor CCKL en RvA Dank aan Danielle Heideman & Peter Snijders None to declare Conflicts of interest Uitgangspunt van dit verhaal

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs

Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs Stand van zaken zomer 2013: CCKL accreditatie: 29/65 labs ISO15189: stand van zaken 2013 2013 taakgroep NVVP (Amélie Dendooven, Mieke Jonker, Hilda Keuning, Philip Kluin (vz), Joost Oudejans): Participatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie. Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie. Morfologisch. Functioneel

Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie. Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie. Morfologisch. Functioneel Ontwikkelingen in de moleculaire pathologie Moleculaire dag WMDP Carel van Noesel Utrecht, 29 januari 2010 Morfologisch Functioneel Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Opleiding tot klinisch

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00

Id Naam Plaats Eindspecialisatie Instroom Leerlingen Instroom FTE Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 8 8,00 101002 Umc Sint Radboud Nijmegen Anesthesiologie 6 6,00 101003 Universitair Medisch Centrum Utrecht Utrecht Anesthesiologie

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

BRAF rondzending SKML 2012

BRAF rondzending SKML 2012 BRAF rondzending SKML 2012 Presentatie van de resultaten op de deelnemersbijeenkomst 5 februari 2013 Riki Willems Patricia Groenen Willeke Blokx Adriaan van den Brule Casus 1 Langerhanscel histiocytose

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm?

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Prof. dr. Paul J van Diest Hoofd afdeling Pathologie, UMC Utrecht p.j.vandiest@umcutrecht.nl De diagnostische keten in de oncologie Anamnese/lichamelijk

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

Uitnodiging. 6e Up-to-date. 25 jaar Lynch Syndroom. Oncologische themadag 7 december 2017, 9.15 uur Radboudumc, Nijmegen

Uitnodiging. 6e Up-to-date. 25 jaar Lynch Syndroom. Oncologische themadag 7 december 2017, 9.15 uur Radboudumc, Nijmegen Uitnodiging 6e Up-to-date 25 jaar Lynch Syndroom Oncologische themadag 7 december 2017, 9.15 uur Radboudumc, Nijmegen Toelichting 6e Up-to-date in erfelijke kanker: 25 jaar Lynch Syndroom Wat is er in

Nadere informatie

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN

KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN KISZ-VRAGENLIJST KWALITEITS INVENTARISATIE EN SIGNALERING ZORGPROCESSEN Ten behoeve van de visitatie van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie September 2005 Het gebruik van de KISZ-lijst door de maatschap

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch

Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker. Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Resultaten audits bevolkingsonderzoek darmkanker Robert Jan van Suylen, RCP regio Zuid JBZ Den Bosch Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009

HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009 HET SPECIALISME PATHOLOGIE Onderdeel opleidingsplan 2009 Inleiding Pathologie betekent ziekteleer. De klinische pathologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het stellen van diagnoses

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2007/08)

Trends in tevredenheid (2007/08) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends in

Nadere informatie

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken.

Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Hoe ervaren we ISO15189 accreditatie? Stand van zaken. Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND

JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND JAARVERSLAG 2010 AFDELING PATHOLOGIE ELKERLIEK ZIEKENHUIS HELMOND Dhr. M.A.A.M. van Dijk, patholoog en afdelingshoofd Mw. F.J.J.M. van Merriënboer, patholoog Mw. M.C.B.J.E. Tutein Nolthenius-Puylaert,

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2003/2009)

Trends in tevredenheid (2003/2009) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2003/2009) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends

Nadere informatie

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN

PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN PEMBROLIZUMAB: VRAGEN EN ANTWOORDEN Na nivolumab is er nu een tweede immunotherapie voor longkanker beschikbaar: pembrolizumab (merknaam: Keytruda ). Na de registratie van het medicijn heeft het een aantal

Nadere informatie

REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG

REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG l0l00l00l0ll0l0l0ll0l0l0ll0l0l0l REGISTRATIE VAN KANKER: VAN GROOT BELANG 0l0l0ll0l HET BELANG VAN KANKERREGISTRATIE Wereldwijd vindt onderzoek plaats naar kanker. Bijvoorbeeld naar welke vormen veel voorkomen

Nadere informatie

Resultaten Moleculaire Pathologie ronde Additionele moleculaire testen bij MLH1-negatieve tumoren met Lynch syndroom vraagstelling

Resultaten Moleculaire Pathologie ronde Additionele moleculaire testen bij MLH1-negatieve tumoren met Lynch syndroom vraagstelling Resultaten Moleculaire Pathologie ronde 2016.1 Additionele moleculaire testen bij MLH1-negatieve tumoren met Lynch syndroom vraagstelling Albertina Dirkx-van der Velden & Ina Geurts-Giele, KMBP afdeling

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren

Factsheet Indicatoren Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving Indicatoren Factsheet en Melanoom (DMTR) 2017 Beschrijving en Registratie gestart: Medio 2013 Naar aanleiding van eerder gemaakte afspraken vindt de behandeling van patiënten met een laag stadium melanoom (stadium

Nadere informatie

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV test volgens landelijke richtlijn Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV-vaccinatie Het kan je leven redden, maar ook voor niks zijn NRCnext, dd 03-03-09 1.Wat heeft baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Pathologie: Kwaliteitsborging

Pathologie: Kwaliteitsborging Pathologie: Kwaliteitsborging De sporen Cytologie, histologie, immunohistochemie, moleculaire pathologie Diagnose Diagnose Behandeling Meer en meer: Pathologie: Diagnose A, diagnose B of diagnose C Behandeling

Nadere informatie

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk www.embraze.net Aanleiding Toename kanker patiënten, complexe behandelingen, maatwerk. Toename van kwaliteitseisen/normen, krimpend budget, wijziging rol

Nadere informatie

Orbis Online. De ontwikkeling van een logistiek voorspelbaar diagnose en behandeltraject met een geïntegreerd EPD ondersteund door ICT

Orbis Online. De ontwikkeling van een logistiek voorspelbaar diagnose en behandeltraject met een geïntegreerd EPD ondersteund door ICT Orbis Online De ontwikkeling van een logistiek voorspelbaar diagnose en behandeltraject met een geïntegreerd EPD ondersteund door ICT De Orbis filosofie Pro actief werken Vraaggestuurde integrale capaciteitsplanning

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG Raad van toezicht PAG Bestuurder PAG Laboratorium Histologie PAG 6 Speciële cytologie Cervixcytologie PAG 7 Kwaliteit Obducties PAG 8 PAG 9 Kwaliteit Immunohistochemie

Nadere informatie

De patholoog. Klinische Pathologie. In het ziekenhuis

De patholoog. Klinische Pathologie. In het ziekenhuis Klinische Pathologie De patholoog In het ziekenhuis Inleiding In deze folder kunt u meer lezen over het specialisme Klinische Pathologie en de rol die de patholoog speelt bij ziekte en behandeling. Daarnaast

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen

Inhoud. Hoofdstuk 1 Algemeen JAARBERICHT 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 3. Personeel 1 Maatschap Pathologie West-Brabant 5 2 Medewerkers stichting 5 4. Organisatiestructuur 6 5. Overlegstructuur 7 6.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG

Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG Jaarverslag 2014 Klinische Pathologie SSZOG Grintweg 71 9675 HJ Winschoten 0597414830 www.palwin.nl 1 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 ALGEMEEN... 4 2.1 Personeel... 4 2.2 Organisatiestructuur... 5 2.3

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en PG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschikking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 20SEP, 2016 houdende vergunningverlening in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ)

Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) Nederlandse Prevalentiemeting Ondervoeding in Ziekenhuizen (NPOZ) Uitgevoerd door de Stuurgroep Ondervoeding en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten dr. ir. Hinke Kruizenga 1, 2, Suzanne van Keeken

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012

KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 KWALITEITS JAAR VERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 KWALITEITS JAARVERSLAG JAARVERSLAG PATHOLOGIE FRIESLAND 2012 2011 Inhoud 1. Algemeen 6 1.1. Personeel 6 1.2. Organisatiestructuur 8 1.2.1. Organogram 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden

Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Jaarverslag 2011 Pathologie Laboratorium Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Haaglanden t Lange Land Ziekenhuis Postbus 432 Toneellaan 1 2501 CK DEN HAAG 2725 NA ZOETERMEER Telefoon: 070-3302260

Nadere informatie

Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie

Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Informatiebrochure Afdeling Pathologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Indicatiegebieden en bijbehorende Moleculaire Diagnostiek:

Nadere informatie

Publieksverslag CQ-index

Publieksverslag CQ-index Publieksverslag CQ-index Datum 17-10-2013 Ons kenmerk 13.8417/SB/AvD Voorwoord Weten wat patiënten ervaren en belangrijk vinden is essentieel voor het goed functioneren van universitair medische centra

Nadere informatie

4 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost. Afscheidsymposium Dr. A. Hanselaar

4 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost. Afscheidsymposium Dr. A. Hanselaar 4 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker preventie Oost Afscheidsymposium Dr. A. Hanselaar Donderdag 21 november 2002 Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem Mede onder auspiciën Microsymposium Pathologie

Nadere informatie

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie.

Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Kwaliteitseisen coloscopie. Kwaliteitseisen coloscopie Juni 2012 Toelatingseisen voor de uitvoering van coloscopieën vanuit het bevolkingsonderzoek darmkanker Vanaf 2013 zal het bevolkingsonderzoek darmkanker gefaseerd worden ingevoerd

Nadere informatie

Rol van de pathologische anatomie in de oncologie. 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV

Rol van de pathologische anatomie in de oncologie. 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV Rol van de pathologische anatomie in de oncologie 16 maart 2013 Dr. Pascale De Paepe AZ St Jan Brugge-Oostende AV De oncologische patiënt Multidisciplinaire benadering: huisarts patholoog chirurg oncoloog

Nadere informatie

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose

JAAR BERICHT. Alles voor de diagnose JAAR BERICHT Alles voor de diagnose INHOUD PAG 3 Raad van toezicht aan het woord PAG 4 Bestuurder aan het woord PAG 5 Histologie PAG 6 Cytologie PAG 7 Cervixcytologie Obducties PAG 8 Immunohistochemie

Nadere informatie

Evaluatie eerste SKML gebruikersdag van de sectie Infectieziektenserologie

Evaluatie eerste SKML gebruikersdag van de sectie Infectieziektenserologie Evaluatie eerste SKML gebruikersdag van de sectie Infectieziektenserologie Organisatie: SKML: Linie Plukker Sectie Infectieziektenserologie ( IZS): Afke Brandenburg Greet Boland Ann Vossen Overige leden

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet Amsterdam, 2015 1 st. Wandpaneel, EKZ, 2 st. Verzorgingszuil EKZ Breda, Amphia Ziekenhuis 2015 2 st. Plafondpendels, hybride OK Helmond 2015 12 st. Voorzieningenbrug, IC Elkerliek Ziekenhuis 2 st. Wandvoorzieningsgoot,

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDER, PLAATSVERVANGEND OPLEIDER, OPLEIDINGSGROEP EN OPLEIDINGSINRICHTING (In te vullen door de (beoogd) opleider, plaatsvervangend opleider en Raad van Bestuur/Directie.) Toelichting:

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen de moleculaire pathologie. Bastiaan Tops Klinisch moleculair bioloog i.o. UMC St Radboud

Ontwikkelingen binnen de moleculaire pathologie. Bastiaan Tops Klinisch moleculair bioloog i.o. UMC St Radboud Ontwikkelingen binnen de moleculaire pathologie Bastiaan Tops Klinisch moleculair bioloog i.o. UMC St Radboud Binnen het UMC St Radboud: - Stroomlijnen van de diagnostiek (automatiseren) - Zoveel mogelijk

Nadere informatie

Stand van zaken. Ondertussen ruim 27.000 familieleden met FH gevonden. Database met 65.000 individueen uit 5.000 stambomen

Stand van zaken. Ondertussen ruim 27.000 familieleden met FH gevonden. Database met 65.000 individueen uit 5.000 stambomen Van naar Start van de StOEH Ontwikkeld door de afdeling geneeskunde van het AMC 1994 Initiatiefnemers: Prof. dr. J.J.P Kastelein Dr. Ir. J.C. Defesche 1994-2001 700 1000 FH patienten / jaar April 2003

Nadere informatie

Achtergrond Aanvraag

Achtergrond Aanvraag Onderwerp Contactperso on Inleiding Uitvoering Electronisch afnemen en verwerken van vragenlijsten voor evaluatie van opleidingsklimaat en opleiders (2010) Prof. Dr. Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch

Nadere informatie

Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek

Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek Richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek Juni 2012 Werkgroep Moleculaire Diagnostiek in de Pathologie Dr. Ir. Saskia van den Berg van Erp De Toren van Babel- Pieter Bruegel de Oudere (ca. 1560)

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS

1100DD AMSTERDAM 2300RC LEIDEN. Ministerie van VWS d.d. 08-11-2016 L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch

Nadere informatie

Workloadregistratiesysteem voor pathologen

Workloadregistratiesysteem voor pathologen Workloadregistratiesysteem voor pathologen 1. Inleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe workloadregistratiesysteem voor de pathologie (vastgelegd in minuten). Dit systeem is door de NVVP in overleg

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm.

Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Op naar ISO15189: alles over scopes, veldnormen en toelichtend document op de norm. Hilda Keuning, Philip Kluin, Amélie Dendooven, Joost Oudejans en Mieke Jonker NVVP, 5 nov. 2014 Schippers wil meer veldnormen

Nadere informatie

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker BOOG 2014-05 INFLAME (Borstkanker) / borstkanker Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland. Deelname aan deze studie heeft als doel om een Nederlandse prospectieve

Nadere informatie

ALLES VOOR DE DIAGNOSE

ALLES VOOR DE DIAGNOSE ALLES VOOR DE DIAGNOSE INTRODUCTIE Zoeken, denken en vinden Wat heb ik en wat maakt mij beter? Dat is vaak de kern van wat de patiënt van zijn huisarts of specialist wil weten. Bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met: Els Bovy, Bevolkingsonderzoek Zuid Programma Baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Samenwerking pathologie Laboratoria

Samenwerking pathologie Laboratoria Samenwerking pathologie Laboratoria Dr. Peter de Bruin Voorzitter Maatschap Pathologie Den Bosch, Nieuwegein en Arnhem (DNA). VAP september 2014 Samenwerking pathologie Samenwerking/ Fusie Laboratoria

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Dit proefschrift gaat over (symptomatische) vulvovaginale candidiasis en over de asymptomatische aanwezigheid van Candida in de vagina. Vulvovaginale candidiasis (VVC) wordt veroorzaakt door

Nadere informatie

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde

Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Bijlage 1 Gewogen gemiddelde Rang Ziekenhuis Type Gewogen Verhouding gemiddelde dagverpleging / ligduur klinische verpleegdagen 1 Zaans Medisch Centrum Perifeer 2,33 36% 2 St. Anna Zorggroep Perifeer 2,36

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN

ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN NEDERLANDSE VERENIGING voor ONCOLOGIE ONCOLOGIE- en MILESTONEDAGEN De Oncologiedagen worden georganiseerd door: NVvO, NKI-AVL en ERASMUS MC 1. Larynx- en hypofarynxafwijkingen 09-05-1970 2. Hormonen en

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Geprotocolleerd herbeoordelen nav een carcinoomaudit Commissie cytologie NVVP

Geprotocolleerd herbeoordelen nav een carcinoomaudit Commissie cytologie NVVP Geprotocolleerd herbeoordelen nav een carcinoomaudit Commissie cytologie NVVP In de praktijkrichtlijn cervixcytologie dienen laboratoria van elk patiënte tussen 29 en 65 waarbij cervixcarcinoom is vastgesteld,

Nadere informatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie

Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Stand van Zaken Doorontwikkeling Interne Organisatie Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde PROF. DR. A.W.M. KRAMER 16 MAART 2016 DOCUMENTBEHEER Organisatie: Afdeling: Adres:

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Kennemer Gasthuis, Haarlem

Kennemer Gasthuis, Haarlem 10-2-2014 Kennemer Gasthuis, Haarlem SNEL ONTSLAG! EN DAN? Consequenties voor de paramedische zorg in de eerstelijn Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp TRANSMURALE ZORG speerpunt UMC St Radboud Nota Transmurale

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse Samenvatting

Chapter 9. Nederlandse Samenvatting Chapter 9 Nederlandse Samenvatting Summary and Nederlandse samenvatting SAMENVATTING Baarmoederhalskanker is de vierde meest voorkomende kanker bij vrouwen wereldwijd. Deze ziekte wordt gedurende een periode

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG

REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG REGLEMENT VOOR HET CONCILIUM VAN DE NVOG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 19-09-2007 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Artikel 1 Het Concilium Obstetricum et Gynaecologicum, hierna te

Nadere informatie

http://medischcontact.artsennet.nl/tijdschrift/archief/tijdschriftartikel/nuttige-diensten-van-regionaal-...

http://medischcontact.artsennet.nl/tijdschrift/archief/tijdschriftartikel/nuttige-diensten-van-regionaal-... Page 1 of 6 Nuttige diensten van regionaal EPD Publicatie Nr. 21-19 mei 2009 Jaargang 2009 Rubriek Auteur Artikelen D. Boll c.s. Pagina's 942-945 Bundeling regionale expertise gynaecologische oncologie

Nadere informatie

KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING

KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING Baarmoederhalskanker of cervixcarcinoom is wereldwijd nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van sterfte aan kanker bij vrouwen. Nederland is één van de Europese landen

Nadere informatie

Jaarbericht 2010 St. P.C. Lab. West- Brabant

Jaarbericht 2010 St. P.C. Lab. West- Brabant JAARBERICHT 2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Voorwoord 3 2. Algemeen 4 3. Personeel 1 Maatschap Pathologie West-Brabant 5 2 Medewerkers stichting 5 4. Organisatiestructuur 6 5. Overlegstructuur 7 6.

Nadere informatie

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d

Overzicht Wvkl-vergunninghouders, afgegeven vanaf 1 juni 2007 d.d L/VD: vergunning donortestlaboratorium L/VD Academisch Medisch Centrum hodn Universiteit van Amsterdam Meibergdreef 9 AMSTERDAM 3750 L/VD (020) 566 4252 Postbus 22660 1100DD AMSTERDAM Academisch Ziekenhuis

Nadere informatie

Kwaliteitsplan NVVP

Kwaliteitsplan NVVP Kwaliteitsplan NVVP2012-2014 Opgesteld door de Commissie Kwaliteit en Beroepsuitoefening (CKBU) december 2011 Kwaliteitsplan NVVP 1.0; jaargang 2012-2014 1 1. Lijst van afkortingen ADAS Algemeen Digitaal

Nadere informatie

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013 Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn Hans Nortier Nazorg Nazorg is een essentieel onderdeel van individuele patiëntenzorg na behandeling voor kanker Nazorg behelst voorlichting, begeleiding, ingaan

Nadere informatie

Pathologie Jaarverslag 2010-2011

Pathologie Jaarverslag 2010-2011 Pathologie Jaarverslag 2010-2011 Martini Ziekenhuis Groningen Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 2. Afdeling Pathologie... 6 2.1 Personeel... 6 2.2 Overlegstructuren... 7 2.3 Veiligheid, Milieu en Arbo-omstandigheden...

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie