1 Voorwoord Organogram... 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Voorwoord... 3. 2.1 Organogram... 4"

Transcriptie

1 Afdeling Pathologie JAARVERSLAG 2012

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Orga nisatie Organogram Organis atie Dagelijks Bestuur Staf AIOS Laboratorium Management Team Personeel Formatie Overlegstructuren intern Klinisch pathologische besprekingen Investeringen Apparatuur Patiëntenzorg Productiecijfers Histologische verrichtingen per inzendend specialisme Histologische aanvragen per ziekenhuis Obducties Immunohistochemie Inzendingen per aanvrager Niet-cervix cytopathologische inzendingen verdeeld naar specialisme Niet-cervix cytopathologische inzendingen verdeeld naar ziekenhuis Cytologische puncties Baarmoederhalsuitstrijkjes ingezonden door gynaecologen Frequentietabel ontstekingen Bevolkingsonderzoek Indicatie cervixcytologie Puncties Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BVO) Regionaal Coördinerend Patholoog Kwaliteit Verbeterprojecten Uitvoeri ng plan van aanpak n.a.v. managementreview Interne be oordelingen Externe kwaliteitsbeoordelingen IWKV Audit NVVP kwaliteitsvisitatie Parelsnoer Initiatief R ondzendingen Rondzendingen SKML en NordiQC Rondzendingen moleculaire diagnostiek Incide nten, klachten en afwijkingen Arbo en Mi lieu Gevolg de opleidingen en cursussen Jaargesprekken Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage (exclusief gravida) Soort ziekteverzuim Doorlooptijden Complicatiebespreking Vriescoupebespreking Consulten en revisies Panels Weke delen panel Melanoompanel Lymfoompanels Onderwijs & Opleiding Highlights onderwijs Onderwijs verzorgd door de afdeling Pathologie Opleiding Wetenschappelijk Onderzoek Structuur onderzoek Onderzoekssubsidies Wetenschappelijke projecten Promoties

3 7.5 Wetenschappelijke publicaties Wetenschappelijke publicaties per onderzoeksinstituut Hoofdstukken in boeken Wetenschappelijke bijeenkomsten Lidmaatschappen Financiën Resultaat Baten Personele lasten Materiële lasten Overige Geldstroom Resultatenrekening Bedrijfsplan

4 1 Voorwoord De afdeling Pathologie van het UMC St Radboud beleefde in 2012 wederom een bewogen jaar. Nieuwe benoemingen, vertrek van enkele sleutelspelers, stijging van de productie, dalende formatie, nieuwe dienstverleningsafspraken, stijging van het aantal wetenschappelijk publicaties en onderzoeksprojecten, een positieve NVVP audit en mooie successen met het lean verbeterproces. Hieronder volgen enkele highlights uit 2012: Dr. Iris Nagtegaal is benoemd tot hoogleraar met de profileringsopdracht Gastrointestinale Pathologie. Dr. Marjolijn Ligtenberg en Dr. William Leenders zijn benoemd tot Universitair Hoofddocent op respectievelijk de onderzoeksgebieden Tumorgenetica en Tumortargeting. Prof. dr. Martin Lammens, neuropatholoog, heeft de afdeling verlaten om afdelingshoofd te worden van de afdeling Pathologie van de Universiteit van Antwerpen. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft Dr. Goos van Muijen, UHD en onderwijscoördinator, afscheid genomen van de afdeling. Dr. Peter van Zwam beëindigde met goed gevolg zijn opleiding tot patholoog. De jaarproductie patiëntenzorgdiagnostiek is in 2012 gestegen ten opzichte van 2011 met 2 volume%. Onder de 166 wetenschappelijke publicaties waren er 11 met een impactfactor boven de 10. Er werden 11 subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek gehonoreerd. Met de Andros Mannenklinieken (Arnhem) en het Dermatologisch Centrum Dermicis (Doetinchem) is een dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de diagnostiek van resp. prostaat- en huidbiopten. De contacten met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen zijn geïntensiveerd. Naast de gezamenlijke opleiding voor AIOS vind er ook uitwisseling plaats tussen pathologen en analisten. Dit alles met de intentie voor duurzame samenwerking. Door het samenwerkingsinitiatief Be-Safe, wat inmiddels is geformaliseerd onder de vlag van het Radboud Universitair Oncologisch Centrum, zijn voorbereidingen getroffen voor het nieuwe stijl bevolkingsonderzoek baarmoerderhalskanker. Een delegatie van de afdeling heeft deelgenomen aan de Lean in de Zorg praktijk/leerreis in de USA. Hierbij zijn een groot aantal (zorg)organisaties bezocht die ingericht waren volgens het lean principe, waaronder het Henry Ford Health System in Detroit. De bevindingen van de NVVP visitatiecommissie waren positief. Uit het conceptrapport blijkt dat aan de voorzetting van de praktijk slechts een aantal aandachtspunten zijn verbonden. Ook het laboratorium voor Cytologie werd met goed gevolg gevisiteerd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Onder regie van de stuurgroep ICT is gestart met de implementatie van een nieuw elektronisch patiëntendossier (Epic). Naast digitale rapportage zal hiermee ook digitale ordering een feit worden. In het vierde kwartaal heeft het afdelingshoofd Prof. dr. Han van Krieken een sabbatical genoten. In overleg met de Raad van Bestuur bleef hij hierbij zijn taken als afdelingshoofd en voorzitter RUCO uitvoeren. De afdeling Pathologie kijkt met tevredenheid terug. En uiteraard past wederom een woord van dank voor de grote inzet en betrokkenheid van alle medewerkers, die de prestaties in 2012 mogelijk hebben gemaakt. Han van Krieken Afdelingshoofd Harold Kerstens Bedrijfsleider 3

5 2 Organisatie 2.1 Organogram Afdelingshoofd Dagelijks Bestuur Afdelingshoofd (blok 3) Bedrijfsleider Plv afdelingshoofd (blok 2) - Chef de Clinique (blok 3) Vertegenwoordiging blok 1 - Coördinator Onderwijs - Coördinator Onderzoek Vertegenwoordiging LMT Mdws Kwaliteitszorg Mdws Arbo en Milieuzorg ICT specialist Staf WP O&O UMS Pathologen AIOS Coord. Onderwijs Coord. Onderzoek UHD / UD Pathologen Blok 1 Pathologen Blok 2 Opleider Arts assistenten overig WP Pathologen Blok 3 Laboratorium Management Team (LMT) Chef de clinique Hoofdanalist Hoofdanalist Hoofdanalist Hoofd secretariaten Analisten Analisten Analisten Secretaressen Histologie Cytologie Ondersteunende Techn. Secretariaten 2.2 Organisatie De afdeling wordt geleid door een afdelingshoofd, bijgestaan door een bedrijfsleider, plaatsvervangend hoofd en chef de clinique, en wordt gekenmerkt door een lijnorganisatie, met sterk gedelegeerde verantwoordelijkheden, onverlet de integrale eindverantwoordelijkheid van het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd geeft leiding aan het Dagelijks Bestuur. Operationeel management is toevertrouwd aan hoofdanalisten en hoofd secretariaten, die gezamenlijk het laboratorium management team (LMT) vormen, aangevuld met de chef de clinique. Hoofdanalisten en hoofd secretariaten hebben gedelegeerde verantwoordelijkheid aangaande hun budget, personeelsbeleid en inhoudelijke aspecten van betreffende onderdelen, waarbij samenhang wordt nagestreefd in het LMT Dagelijks Bestuur In het DB zijn alle kerntaken (onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg) en de functie bedrijfsvoering vertegenwoordigd. Hierin hebben zitting het afdelingshoofd, de bedrijfsleider, het plaatsvervangend afdelingshoofd, de chef de clinique, een vertegenwoordiger van het laboratorium management team, de coördinator onderzoek en de coördinator onderwijs, en een patholoog uit elk blok (voor zover hierin niet voorzien door aanwezigheid uit een andere functie). Het DB is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid rond de kerntaken en voor de organisatie en uitvoering van deze kerntaken op de afdeling Pathologie. Alle zaken van direct belang voor het functioneren van de afdeling dienen te passeren. 4

6 Dagelijks Bestuur: Krieken, prof. dr. J.H.M.M. van afdelingshoofd/voorzitter Kerstens, Ing. H.M.J. bedrijfsleider Slootweg, prof.dr. P.J. patholoog/plaatsvervangend afdelingshoofd Hebeda, mw. dr. K.M> patholoog/chef de clinique Bult, dr. P. patholoog/vertegenwoordiger blok 1 Muijen, dr. G.N.P. van UHD/coördinator onderwijs (tot 1 juli) Waal, dr. R.M.W. de UHD/coördinator onderwijs (m.i.v. 1 juli) Groenen, mw. dr. P.J.T.A. UD/coördinator onderzoek Heijnen-Wijnen, mw. H.H.M. hoofdanalist/vertegenwoordiger LMT Het Dagelijks Bestuur vergadert eens per twee weken Staf De staf is samengesteld uit WP (UMS, UHD, UD) in vaste dienst met structurele zwaarwegende taak bij de academische patiëntenzorg, onderwijs en/of wetenschappelijk onderzoek. Tweemaandelijks is er een stafvergadering waar het beleid van de afdeling en andere relevante zaken ter sprake komen. Hierbij wordt om en om een accent op medische dan wel meer algemene zaken gelegd. Eens in de 2 maanden vergadert de medische staf apart. Breed gedragen standpunten in de staf hebben het kenmerk van zwaarwegende adviezen aan de afdelingsleiding. Pathologen: Blokx, mw. dr. W.A.M Bult, dr. P. Bulten, dr. J. Engen-van Grunsven, Drs. I. van Flucke, mw. drs. U.E. Hebeda, mw. dr. K.M. Hulsbergen-van de Kaa, mw. dr. C.A. Krieken, prof. dr. J.H.J.M. van Küsters, dr. B. Lammens, prof. dr. M.M.Y. Looijen-Salamon, mw. drs. M.G. Nagtegaal, mw. dr. I. D. Schaafsma, dr. H.E. Slootweg, prof. dr. P.J. Steenbergen, dr. H.J. Wesseling, prof. dr. P. patholoog patholoog patholoog patholoog patholoog patholoog/chef de clinique patholoog patholoog/hoogleraar afdelingshoofd patholoog patholoog/hoogleraar (tot 1 december) patholoog Patholoog/hoofleraar patholoog patholoog/hoogleraar plv. afdelingshoofd patholoog patholoog/hoogleraar WP O&O: Groenen, mw. dr. P.J.T.A. Laak, dr. J.A.W.M. van der Leenders, dr. W.P.J. Ligtenberg, mw. dr. M.J.L. Muijen, dr. G.N.P. van Smeets. Mw. G.J.M. Waal, dr. R.M.W. de Wilde, dr. P.C.M. de academisch klinisch medewerker universitair hoofddocent universitair hoofddocent universitair docent universitair hoofddocent (tot 1 juli) wetenschappelijk docent (m.i.v. 1 juli) universitair hoofddocent universitair hoofddocent 5

7 2.2.3 AIOS De afdeling Pathologie heeft een A-opleiding voor medisch specialisten in opleiding tot patholoog. Voor de B-opleidingstage bestaat een nauwe samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen (opleider: Mw. dr. C. Wauters), het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem (opleider: Dr. J. Meijer), de Stichting PAMM in Eindhoven (opleider: Dr. P. Klinkhamer) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in s- Hertogenbosch (opleider: Dr. P. Nooijen). AIOS: Bekers, drs. E.M. Bosch, drs. S.L. Brand, drs. M. van den Friedländer, mw. drs. E. Heijker, mw. drs. S.M. Horst, van der, mw. drs. J. Kats, mw.drs. G. Köster, drs. N.C. Kovacs, mw. drs. I.E. Lynch, drs. M.G. Knijn, drs. N. Simons, drs. M. Sturm, drs. B. Vogels, drs. R.J.C. Zanten, mw. drs. M.A.J. Zwam, drs. P.H. van AIOS (m.i.v. 1 januari) AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS AIOS (m.i.v. 1 januari) AIOS AIOS AIOS (m.i.v. 1 oktober) AIOS AIOS (tot 1 april) De opleider is Prof. dr. P. Slootweg en plaatsvervanger Prof. dr. J. van Krieken. Eens per maand vindt overleg plaats tussen de arts-assistenten en de opleiders. Elk kwartaal vindt er overleg plaats met het hele opleidingsteam Laboratorium Management Team Voor een integrale afstemming van de verschillende laboratorium- en secretarieel/administratieve werkeenheden zijn de hoofden van de laboratoria en het hoofd secretariaten verenigd in het Laboratorium Management Team (LMT). LMT: Diepenbroek, dhr. J.J.M. Heynen-Wijnen, mw. H.H.M. Willems, mw. H.W. Geer, mw. M.H. van de Hebeda, mw dr. K.M. hoofdanalist histologie hoofdanalist cytologie hoofdanalist ondersteunende technieken hoofd secretariaten patholoog/chef de clinique Het LMT vergadert eens per 2 weken. 6

8 2.3 Personeel Aldeweireldt, J.J.E.M. secretaresse patiëntenzorg Engen-van Grunsven, A.C.H. van patholoog Arik, B. stagiair Eshuis, E.J.H.M. analist Altena, M.C. van analist Florquin, S. patholoog Artz, T.G.M. stagiair Flucke, U.E. patholoog Asseldonk, M.M. van analist Friedländer, E. aios Baar, M.P. stagiair Geer, M.H. van de hoofd secretariaat Bayat, A.R. stagiair Gerrits, A.G.M. analist Beck, J.L.M. senior ict beheerder Goos, Y.J.W. stagiair Beek, J.J.P. stagiair Goossens, M.P.A.A. analist Berentsen, B.J. analist Gouw, W.C.M.M. van der secretaresse patiëntenzorg Beukeboom, M.W.T. analist Groenen, K.H.J. student-assistent Beumer, A. senior secretaresse Groenen, P.J.T.A. academisch klinisch medewerker Beuningen, P.J.M. secretaresse patiëntenzorg Grotenhuis, R. te student- assistent Blokpoel-de Ruyter, M. analist Hagemeier, N.E.M. analist Blokx, W.A.M. patholoog Hammen, K.H.C. stagiair Boer, L.L. stagiair Haren, M.H. van secretaresse patiëntenzorg Borst, S.M. analist Have, M.J.M. van der analist Bosch, A.J. van dan stagair Hebeda, K.M. patholoog/chef de clinique Bosch, M.M.van den analist Heijker, S.M. aios Bosch, S.L. aios Hendriks-Cornelissen, S.J.B. analist Bovens, P.M.E.T. stagiair Hendriks-Peters, W.T. analist Braam, H. analist Hendrix, S.J.M. analist Braber-Ymker, M. den onderzoeker in opleiding Heukelom, J. van stagiair Bramsen, A.A. managementassistente Heynen-Wijnen, H.H.M. hoofdanalist Brand, M. van den aios Hildering, F.C. student-assistent Bregitha, C.V.V. stagiair Horst, J. van der aios Bult, P. patholoog Huberts-Manders, H.G.F. analist Bulten, J. patholoog Hulsbergen-van de Kaa, C.A. patholoog Burgers, L.J.M. medewerker kwaliteitszorg Hulsbergen, A.F.C. student-assistent Cleef, P.H.J. van analist Hummelink, K stagiair Craenmehr, M.H.C. stagiar Jacobs, Y.H.A. analist Cremers, F.A.J. stagiair Jansen, K.T.F. analist Damen, J.A.A.G. stagiar Jonkers, M.A.G. stagiair Derrix, A.J.J.M. stagiair Jurrius, A.M.G. stagiair Diepenbroek, J.J.M. hoofdanalist Kampen, J.G.M. van stagiair Diets, I.J. student-assistent Kats, G. aios Dijkman, H.B.P.M. wetenschappelijk laboratoriummedewerker Kerstens, H.M.J. bedrijfsleider Dijkstra, J.R. research analist Kieboom-Hageman, S.W.M. van den analist Disveld, I.J.M. student-assistent Knijn, N. aios Duuren-van Cleff, D.E.P. van secretaresse Knuist, A.C.E. analist Ector, G.I.C.G. student-assistent Kok-Coopmans, M.H.J. analist Eliesen, G.A.M. student-assistent Köster, N.C. aios Engels, S student-assistent Kovacs, I.E. aios Krieken, J.H.J.M. van patholoog/afdelingshoofd 7

9 Kruijt, N. analist Raaymakers-van Geloof, W.L. analist Kuijper, T.J.A. stagiair Rijntjes, J. research analist Kuster, J.D.I. analist Rombout, P.D.M. analist Kusters, B. patholoog Roodink, I. wetenschappelijk onderzoeker Laak, J.A.W.M. van der universitair docent Roverts, R.C. stagiair Laak-de Vries, I. de analist Rozeboom, A. stagiair Lammens, M.M.Y. patholoog/hoogleraar Safi, M. aios Leenders, W.P.J. universitair hoofddocent Salet-van de Pol, M.J.R. analist Lin, S.R. van stagiair Sambeeck, J.D.P. van student-assistent Ligtenberg, M.J.L. universitair hoofddocent Schaafsma, H.E. patholoog Link, M.M.G.M. coördinerend analist Schellevis, R.L. stagiair Lith, S.A.M. van onderzoeker in opleiding Schiffer, M.M.W. stagiair Loeffen-van de Ven, M.A.F.A. analist Schmidt, S. stagiair Looijen-Salamon, M.G. patholoog Schut, E.T.C.M. secretaresse patiëntenzorg Louzao Martinez, L stagiair Sciarone, B. analist Lynch, M.G. aios Semango, G.P. stagiair Maas, R.P.P.W.M. student-assistent Sevenster, M.G.M. analist Maat, A. analist Siebers, A.G. wetenschappelijk onderzoeker Mamor-Cornelissen, L.M.H.A. medewerker kwaliteitszorg Simons, M. aios Martosoedjono, E.K. senior secretaresse patiëntenzorg Slootweg, P.J. patholoog/hoogleraar Mathijssen, J.J.M. stagiair Smeets, G.J.M. wetenschappelijk docent Mensink, H.G. student-assistent Smeets, M.L.H. analist Menting, L.M. stagiair Snijders, A.M.F.M. secretaresse patiëntenzorg Moerbeek, T. secretaresse patiëntenzorg Steenbergen, H.J. patholoog Muijen, G.N.P. van universitair hoofddocent Steins, A. stagiair Mogk, S.C. stagiair Sturm, B. aios Mulders, E.A.M. senior secretaresse Teigeler, K. stagiair Nagtegaal, I.D. patholoog/hoogleraar Tomassen, M.F.V.C. analist Navis, A.C. onderzoeker in opleiding Tops, B.B.J. klinisch moleculair bioloog i.o. Neerbos, S. van stagiair Torshamar, U.E.O. aios Nieuwdorp, M. secretaresse patiëntenzorg Valke, L.L.F.G. student-assistent Nijland, J.A.B. stagiair Vargas-Geurts, A.M.C. secretaresse Oliveira Pinto, M.F. analist Vedder, J.E.M. analist Öner, B archiefmedewerker Velder, B.W. H. van der stagiair Otte-Holler, I. research analist Ven, L.C.M. van de stagiair Ottele, W.T.N. van secretaresse patiëntenzorg Verdijk, M.A.J. analist Overdijk, P.P.J. van analist Verrijp, C.N. analist Pater-van den Heuvel, I.M.J. analist Verweij, D.I. stagiair Patty, L.J. secretaresse patiëntenzorg Vink, J.J. secretaresse patiëntenzorg Peeters, E.J. stagiair Vink-Börger, M.E. research analist Peters-van Raaij, L.J.M. archiefmedewerker Vinke, A. analist Post, R.S. van der aios Vliet, S. van analist Quint, D. analist Vogels, R.J.C. aios Raaij, A.H.T. van analist Vos, F.C.L.M. analist Raaij, A.W.M. van analist Waal, R.M.W. de universitair hoofddocent 8

10 Wefers. C. Weijers, M.E Welling, Y. Wesseling, P. Wilde, P.C.M. de Wildenbeest, M. Willems, H.W. Willemsen, B.K.T. Winkel, K. Zagten, H.G. van Zanten, M.A.J. van Zoest, K.F.G. van Zon, M.G. van Zonjee, M. Zuylen-Manders, J.M. van Zwam, P.H. van stagiair analist analist patholoog/hoogleraar universitair hoofddocent student-assistent hoofdanalist analist analist analist aios secretaresse patiiëntenzorg secretaresse patiëntenzorg stagiaire analist aios 9

11 In 2012 verwelkomden we de volgende nieuwe medewerkers: Bekers, E.M. Kruijt, N Lith, S.A.M. van Öner, B Torshamar, U.E.O. Vogels, R. Braber-Ymker, M. den AIOS analist onderzoeker in opleiding archiefmedewerker AIOS AIOS onderzoeker in opleiding De volgende medewerkers verlieten onze afdeling: Berentsen, B.J. Lynch, M.G. Oliveira Pinto, M.F. Salet-van de Pol, M.R.J. Peters-van Raaij, L.J.M. Roodink, I. Safi, M. Snijders, A.M.F.M. Torshamar, U.E.O. Zwam, P.H. van analist AIOS analist analist archiefmedewerker wetenschappelijk onderzoeker AIOS secretaresse patiëntenzorg AIOS AIOS 2.4 Formatie Functiefamilie FTE (Acad.) medisch specialisten & Artsen 14,22 Analytisch personeel 45,49 Facilitair 1,00 Klinisch (mede) behandelen 1,00 Management 4,69 Onderwijs & Onderzoek 7,20 Personeel in opleiding 17,84 Staf, administratie en secretariaat 18,76 Totaal 110,19 10

12 2.5 Overlegstructuren intern Dagelijks Bestuur Voorzitter is Prof.dr. J. van Krieken Vergadert eens per 2 weken Staf (algemeen-medisch) Voorzitter is Prof.dr. J. van Krieken Vergadert eens per maand, alternerend algemeen en medisch Laboratorium Management Team Voorzitter is T. Heynen-Wijnen Vergadert eens per 2 weken Onderwijscommissie Voorzitter is Dr. R. de Waal Vergadert eens per maand Wetenschapscommissie Voorzitter is Dr. P. Groenen. Vergadert 1x per 2 maanden Opleidingsteam Voorzitter is Prof. dr. P.J. Slootweg Vergadert eens per kwartaal Stuurgroep Kwaliteit Voorzitter is L. Burgers Vergadert eens per maand ICT-commissie Voorzitter is H. Kerstens Vergadert eens per maand UDPS-LMS beheer Voorzitter is M. van de Geer Vergadert eens per maand. Arbo-commissie De Arbo-commissie wordt gevormd door de Preventie- en Arbo Medewerkers (PAM) van de afdeling. PAM coördinator is S. Hendriks-Cornelissen. Vergadert eens per twee weken RCP team J. Bulten, B. Siebers, J. Vedder, R. Salet-van de Pol, A. Mulders Vergadert eens per maand 2.6 Klinisch pathologische besprekingen W.A.M. Blokx Klinische besprekingen: TWG non-melanoom en melanoom, HPX bespreking dermatologie, interne bespreking (AIOS) Landelijke werkgroepen en panels: Slide seminar/landelijke werkgroep dermatopathologie (lid); melanoompanel regio Zuid-Oost Nederland (voorzitter); Landelijke werkgroep cutane lymfomen (lid); wino (lid). Internationaal: EORTC melanoma Group pathology committee P. Bult Klinische besprekingen: mammapathologie (multidisciplinaire mammacare spoedpoli (dagelijks), multidisciplinaire oncologiebespreking wekelijks) Raad van keteneigenaren (keten mammacarcinoom; ondersteuner (plaatsvervangend) keteneigenaar) 11

13 Werkgroepen: mammatumor werkgroep UMC St. Radboud, IKO mammatumor werkgroep, IKO werkgroep pathologie Lid landelijk mammapanel J. Bulten Klinische besprekingen: Gynaecologie, Werkgroepen: Gynaecologische oncologie, IKO-tumorwerkgroep Gynaecologie Oncologie, Landelijke Werkgroep Longpathologie, Second opinion panel (BVO), IKO Pathologie, Landelijke werkgroep Gynaecologie Oncologie, Landelijke werkgroep Cervix uteri A.C.H. van Engen-van Grunsven Mammacare spoedpoli en incidenteel de multidisciplinaire mamma oncologiebespreking U.E. Flucke Klinische besprekingen: Sarcoomwerkgroup, Kinderoncologie Werkgroepen: Sarcoomwerkgroup, weke delen panels IKO, IKM en Eindhoven, Commissie voor Beentumoren P.J.T.A. Groenen Euro Clonality Support (online-website) K.M. Hebeda Multidisciplinaire besprekingen: TWG Hemato-oncologie, myeloide zorgpad, hematomorfologie Regionaal/nationaal: plv voorzitter IKO panel Lymfomen, plv voorzitter IKZ panel lymfomen, SKION lymfomen panel, SKION beenmerg panel, Landelijke Werkgroep Cutane Lymfomen Internationaal: International pediatric lymphoma pathology panel C. Hulsbergen van de Kaa Klinische besprekingen: Urologie, IKO werkgroep Urologie, VIKC - Landelijke Werkgroep Urologische Tumoren, SIOP en SKION nefroblastomen, SKION kiemcel tumoren J.H.J.M. van Krieken Klinische besprekingen: Hematologie, Werkgroepen: Haematologische oncologie, IKO werkgroep Hematooncologie, IKO panel Lymfomen, IKZ panel lymfomen B. Küsters Klinisch pathologische besprekingen: Neurooncologie, Neuromusculaire aandoeningen, Kinderchirurgie, RAC bespreking, TWG endocriene tumoren, Endocrienologiebespreking voor internisten, Mitochondriële ziekten, Regionale neuropathologiebespreking Eindhoven Slide seminar/ landelijke werkgroep/panel: Regionale slide seminar/landelijke werkgroep Neuro-pathologie, IKL werkgroep Neuro-oncologie, coördinator regionale slide seminar/landelijke werkgroep Neuro-pathologie, regionale weke delen panel M.M.Y. Lammens Klinische besprekingen: Neuromusculaire neuropathologie, Mitochondriële ziekten, Neurologie, Kinderpathologie, Reumatologie, Prenatale diagnostiek en therapie, Perinatale audits Radboud, Perinatale audits Boxmeer, Regionale neuropathologiebespreking Eindhoven Werkgroepen: Perinatale audit: regioteam, Neuromusculaire ziekten (neurologie), Slide seminar/ landelijke werkgroep: Regionale slide seminar/landelijke werkgroep Neuro-pathologie, IKL werkgroep Neuro-oncologie, Vereniging Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen M.G. Looijen Klinische besprekingen: Longoncologie Demonstraties: Interstitiele Longziekten UMC, Longstation Dekkerswald Werkgroep: IKO-tumorwerkgroep long Landelijke werkgroep: Landelijke panel longpathologie Zwolle I.D. Nagtegaal Demonstraties/klinische besprekingen: Gastro-enterologie, Kindergastro-enterologie, Chirurgische oncologie, (colorectale oncologie en leveroncologie)scon (incidenteel), PACON (incidenteel) Werkgroepen: gastroenterologische oncologie, erfelijke tumoren, IKO-GE, IKO-pathologie, Landelijke werkgroep GE tumoren 12

14 H.E. Schaafsma Klinische besprekingen: back-up voor urologie, longen, mamma en gynaecologie, oncologie Boxmeer P.J. Slootweg Demonstraties: KNO, MKA, perinatale pathologie, obducties IC, rheumatologie Werkgroepen: Hoofdhalsoncologie Regionaal: weke delen panel (IK-regio/UMC St Radboud) en IKMN regio UMC- Utrecht Oncologiebespreking Maasziekenhuis Boxmeer H.J. Steenbergen Demonstraties: Nefrologie en kindernefrologie, Regionaal: KPC nefrologie, Landelijk: werkgroep nefropathologie P. Wesseling Demonstraties: Neurologie, Neurochirurgie, Endocrinologie, Oogheelkunde Werkgroepen: Neuro-oncologie, Slide seminar/(inter)nationale werkgroep: Supra-regionale slide-seminar Neuropathologie, Landelijke werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO), EORTC Brain Tumor Group Pathology Section Neuropathology Panel 13

15 3 Investeringen 3.1 Apparatuur Door de financieel-economische omstandigheden kon in 2012 nagenoeg niet worden geïnvesteerd in apparatuur voor vervanging of uitbreiding. Voor de vervanging van het elektronenmicroscoop is een investeringsaanvraag aangeboden aan de Raad van Bestuur. Voor 2013 dienen dringend middelen voor investeringen te worden vrijgemaakt. 14

16 4 Patiëntenzorg 4.1 Productiecijfers Totaal aantal productie-eenheden (naar COTG-factor) per ziekenhuis/instelling/huisarts t.o.v. voorgaande jaren. Productie patiëntzorg (absolute aantallen) 2009 Realisatie 2010 Realisatie 2011 Realisatie 2012 Realisatie Verschil Verrichtingomschrijving Histologisch onderzoek % Cytologisch onderzoek % Cervix cytologisch onderzoek % Obductie % Neuro-obductie % Agarcyto onderz paraffine ingeblokt cyt mat % Cytologisch punktieonderzoek % Elektronenmicroscopisch onderzoek % Enzymhistologisch onderzoek % Immunopathologisch onderzoek % In situ hybridisatie % Kwantitatief microscopisch onderzoek % Moleculair diagnostisch onderzoek eenvoudig % Moleculair diagnostisch onderzoek complex % Vriescoupe % Bevolkingonderzoek % Totaal Pathologie % Interne productie Interne medische dienstverlening Interne medische dienstverlening - revisies Totaal Interne productie patiëntenzorg % % % Externe productie Consulten Huisarts Bevolkingsonderzoek Extern, onderlinge dienstverlening Totaal Externe productie patiëntenzorg Totaal productie patiëntenzorg (absolute aantallen) COTG-factor % % % % % % % 15

17 4.1.1 Histologische verrichtingen per inzendend specialisme Heelkunde Dermatologie MDL Verrichtingen Verrichtingen HISO HISO HISOREV HISOREV HISOSEC Verrichtingen HISO Verrichtingen HISO HISOREV HISOREV HISOSEC HISOWO Verrichtingen Verrichtingen HISO HISOREV HISOWO HISO HISOREV HISOWO Verrichtingen Plastisch INWZ e chirurgie MKA Longziekten HISO HISOREV Verrichtingen Gynaecologie KNO HISO HISOREV HISOSEC HISOWO Verrichtingen HISO HISOREV HISOWO Verrichtingen HISO HISOREV HISOWO Medische Oncologie Aantal vriescoupe onderzoeken Aantal haematopathologische onderzoeken Aantal blokjes Aantal Histologische kleuringen Histologische aanvragen per ziekenhuis ziekenhuis Totaal 1 Maasziekenhuis CWZ Nijmegen Jeroen Bosch Ziekenhuis Dermicis B.V Ziekenhuis Rijnstate Elkerliek Ziekenhuis Stichting PAMM Eindhoven St. Elisabeth Ziekenhuis Slingeland Ziekenhuis Gelre Ziekenhuis

18 4.1.3 Obducties Obducties per specialisme Specialisme Hematologie Cardiologie Geriatrie Gynaecologie Heelkunde IC Interne geneeskunde Kinderchirurgie Kindergeneeskunde Klinische genetica Kinderneurologie Longziekten Neonatologie Neurologie Nierziekten Medische oncologie Orthopedie SEH Thoracale Chirurgie Obducties per ziekenhuis Ziekenhuis Academisch Ziekenhuis Maastricht Amphia Ziekenhuis AZM Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CME UZ Leuven CWZ Nijmegen Deventer Ziekenhuis Elkerliek Ziekenhuis Erasmus Medisch Centrum Gelre Zkh., loc. Lukas Jeroen Bosch Ziekenhuis Labpon Enschede Maasziekenhuis Nederlands Forensisch Instituut Orbis Medisch Centrum Slingeland Ziekenhuis Stichting PAMM Eindhoven Totaal aantal obdcuties

19 4.1.4 Immunohistochemie aantal percentage aantal percentage Histologie ,2% ,1% Cytologie ,8% ,9% Totaal ,0% ,0% aantal percentage aantal percentage Histologie ,5% ,4% Cytologie ,5% ,6% Totaal ,0% ,0% Inzendingen per aanvrager B B Cervix indicatie / BVO C S T Totaal Cervix indicatie / BVO C S T Totaal Huisarts Bevolkingsonderzoek Interne dienstverlening Externe dienstverlening Consulten Dermicis B.V. Maasziekenhuis Totaal B Cervix indicatie / BVO C S Totaal T Cervix C S indicatie / BVO B T Totaal Huisarts Bevolkingsonderzoek Interne dienstverlening Externe dienstverlening Consulten Dermicis B.V Maasziekenhuis Totaal

20 4.1.6 Niet-cervix cytopathologische inzendingen verdeeld naar specialisme Inzendend Specialisme: Gynaecologie: Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Heelkunde Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Alg. Interne Geneeskunde Verrichtingen CYT CYTREV Inzendend specialisme: KNO Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Longziekten Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: MDL Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Mond-, Kaak- en aangezichtschirurgie Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Medische Oncologie Verrichtingen CYT CYTREV Totaal Inzendend specialisme: Plastische Chirurgie Verrichtingen CYT Totaal

Jaarverslag 2010. pathologie

Jaarverslag 2010. pathologie Jaarverslag 2010 pathologie Inhoud 1. Voorwoord 4 2. Afdeling/capaciteitsgroep 5 2.1 Dagelijks bestuur 5 2.2 Patiëntenzorgcommissie 5 2.3 Wetenschapscommissie 5 2.4 Laboratoriumcommissie 6 2.5 Pathologie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Goede wijn behoeft een krans

Goede wijn behoeft een krans Goede wijn behoeft een krans Professional governance in de 2 e lijns zorg Margje Haverkamp Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg 1 Goede wijn behoeft een krans Professional

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Colofon Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek CBO, TÜV Rheinland Nederland In samenwerking met: Nederlands Huisartsen Genootschap,

Nadere informatie

Handboek Leaders in Care

Handboek Leaders in Care Handboek Leaders in Care M.C.M. (Monique) Booy en C.C.H.A. (Chantal) van Hoof-de Lepper Niets uit deze uitgave mag worden vermenig vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis

Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH. Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis Rapportage werkgroep Kwaliteitsindeling SEH Spoedeisende hulp: Vanuit een stevige basis Oktober 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.3 1. Inleiding.4 2. Methodiek opstellen regionale landkaart.7 3. Beschrijving

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten

NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten NAAR EEN TOETSINGSKADER VOOR NIET-WMO-PLICHTIG ONDERZOEK De pilot resultaten Stuurgroep voor tot stand komen van het Toetsingskader niet-wmo-plichtig onderzoek: Dhr. Prof. Dr. Herman Pieterse (voorzitter)

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen

Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Veilig gebruik van medische technologie krijgt onvoldoende bestuurlijke aandacht in de ziekenhuizen Geaggregeerd rapport van toezichtbezoeken naar de implementatie van het convenant Veilige toepassing

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

Keten trombosezorg niet sluitend

Keten trombosezorg niet sluitend Keten trombosezorg niet sluitend Risico s door gebruik van antistollingsmedicatie versterkt door gebrek aan samenhang in de tromboseketen Den Haag, oktober 2010 Keten trombosezorg niet sluitend oktober

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2012 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie