Integral Learning Centre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integral Learning Centre"

Transcriptie

1 Cursuscatalogus Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management Inhoud 1. Wie zijn wij? ILC aanpak Company Competence Diagram K3 Concept Kennis, Kunde Kassa EVC Assessment ILC Studiehuis AMC Cursusprogramma AMC Master Modules (Engels lesmateriaal) AMC Topic Workshops Asset Management in Control Principes Opstellen van een Asset Management Business Case Workshop zelfevaluatie m.b.v. PRIMA Sustainable Asset Management AMC bij uitbesteding van onderhoud Vertrouw op mensen, niet op cijfers! Asset Management voor Professionals Actor Performance Analysis Management Control VALID base Logistics Support Analysis deel System Support Engineering deel LCC Budgeting Nieuwe TOPICS in ontwikkeling Revisiedatum: 1 maart 2011, (prijs)wijzigingen voorbehouden. 1/50

2 3.3 AMC Bachelor Modules (Nederlands lesmateriaal) AMC Introduction System Analysis Logistics Support Analysis System Test & Evaluation System Support Engineering Asset Logistics Management LCM Need Assessment Life Cycle Cost Budgeting Actor Performance Analysis Contract Management Management Control Information Management Team Management Research Methods AMC MBO + Programma Inleiding Ontwikkeling Overzicht i2 AMC lesmodulen (MBO + -niveau) HBO begeleid afstandonderwijs Techniek HBO Programma Algemeen Curriculum HBO Opleidingen Propedeutische Techniek Hoofdfase werktuigbouw Afstudeerfase MBO begeleid afstandonderwijs Techniek MBO Programma Middenkader Engineering E en W Middenkader Engineering E Middenkader Engineering Technicus E, algemeen gedeelte Middenkader Engineering Elektrotechniek, specialisatie gedeelte Middenkader Engineering Elektrotechniek beroepspraktijkvorming Middenkader Engineering Technicus W Middenkader Engineering Werktuigbouw: algemeen gedeelte Middenkader Engineering Werktuigbouw: specialisatie gedeelte Middenkader Engineering Werktuigbouw: beroepspraktijkvorming Diverse Bedrijfstrainingen en Workshops Asset Management Control (Intro) Workshop Asset Management Control (Intro) Workshop Teambuilding Sessie ZIEN + DOEN = GELOVEN! Leergang Web Based Product Data Management (wb PDM) /50

3 6.5 Portal Training Eindgebruiker Portal Training Content Manager Spare Parts Management Cursus Executive AMC Expedition Asset Management Refreshment Workshop Asset Management Survey Specifieke WSM opleidingen DEFENSIE Workshops i.h.k.v. WSM kennisontwikkeling WSM Portal Training WSM System Analysis (SA) WSM Logistics Support Analysis (LSA) WSM Information Management (IM) Materiel Logistics Management (MLM) Team Management (TM ) DMO SharePoint Portal Training WSM Themadag aan boord van de Hr.Ms. Urania ILS/WSM Basismodule 1&2 in een DMO context LSA/SSE deel 1 & 2 in een DMO context Technisch Documenteren in een DMO/Marinebedrijf context TDP (Technical Data Package) specificatie (Marinebedrijf) Specifieke ILS opleidingen DEFENSIE Hoofdlijnen ILS op managementniveau Formulering uitgangspunten en randvoorwaarden op systeemniveau Integrale instandhouding op installatieniveau Hoofdlijnen ILS op uitvoerend niveau /50

4 1. Wie zijn wij? Het Integral Learning Centre als innovatief kenniscentrum levert een hoogwaardige en duurzame bijdrage aan de realisatie van shared visions van organisaties, zowel in de publiekelijke als private sector. Dit geschiedt door het leveren van opleidingen die een bijdrage leveren aan de persoonlijke doelstellingen van de student maar ook en minstens net zo belangrijk, aan de kennisbehoeften van de werkgevende organisaties. Functies in organisaties worden tegenwoordig gekenmerkt door; verandering, innovatie, verbreding en verdieping. De medewerkers worden door veranderingen en mogelijkheden in de beroepsloopbaan gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen, waardoor het blijven leren door het vergaren van kennis, vaardigheden en attitude noodzakelijk is. Binnen het Integral Learning Centre is dit vertaald in de volgende missie: Het Integral Learning Centre brengt mensen naar een hoger (technisch/materieellogistiek) kennisniveau middels gecertificeerde studieprogramma s gericht op het continueren van technisch/materieellogistiek georiënteerde organisaties, die zich bezig houden met de instandhouding van duurzame kapitaalgoederen. Deze missie is realiseerbaar vanwege het feit dat het Integral Learning Centre zich bezig houdt met kennisoverdracht in samenwerking met haar partners en specialisten uit het kennisgebied van onderwijsinstellingen op; mbo-, hbo- en academisch niveau en de praktijktoepassingen in de bedrijven en instellingen. Vanuit dit uitgangspunt is de volgende gemeenschappelijke visie geformuleerd. Het Integral Learning Centre streeft ernaar gemeenschappelijke ideële doelstellingen te bewerkstelligen, uitgaande van een netwerkeconomie, waarbij partners kennis willen delen en willen samenwerken op basis van een gedeelde visie. Dit om bedrijven en instellingen in hun noodzakelijke veranderingsproces te ondersteunen op het gebied van technische/materieellogistieke innovatie, met name gericht op kennis en vaardigheden voor bedrijven en instellingen en de daarvoor werkende functionarissen. Het Integral Learning Centre is een bedrijfsonderdeel van AMC T&T BV, gevestigd te Den Helder en ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder nr.: , voor meer informatie zie: 4/50

5 2. ILC aanpak Het ILC cursusprogramma wordt ondersteund door: het Company Competence Diagram (CCD); het K3 concept waarbij K3 staat voor Kennis, Kunde Kassa ; een EVC assessment, waarbij EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. 2.1 Company Competence Diagram Het CCD is opgebouwd uit opzichzelfstaande lesmodulen, op; MBO-, HBO- en WO niveau, die tevens tot bepaalde opleidingsprogramma s behoren van en (ROC s, Hogescholen en Universiteiten) en daarmee geaccrediteerd zijn voor een aantal studiepunten. Op basis van het gewenste competentieprofiel, kan nu m.b.v. het CCD, voor een deeltijdstudent de ideale doorlopende leerlijn worden bepaald, zoals hieronder is weergegeven. 5/50

6 2.2 K3 Concept Kennis, Kunde Kassa Kennisverbreding is mooi, maar kost veel te veel productiecapaciteit! Dit is een veel gehoorde opmerking bij het management van bedrijven en organisaties die dagelijks worstelen met grote, complexe, opdrachten of bedrijfsvraagstukken. Om hieraan tegemoet te komen is het zogenaamde K3 concept ontwikkeld. De essentie van deze aanpak is dat er vooraf wordt afgesproken om welke productieverbetering het gaat en welke competenties daarvoor nodig zijn. Met behulp van een zogenaamde Study Task Sheet wordt vooraf afgesproken welke (bedrijfs-)werkzaamheden er binnen bepaalde lesmodulen gerealiseerd kunnen worden. Dit met het doel om reeds tijdens de studie en onder begeleiding van de docent de productieoutput te vergroten, waardoor de Pay Back Period wordt verkort en de Return on Investment wordt vergroot. In onderstaande figuur wordt dit nog eens grafisch weergegeven. Hypothesen: - Goed gereedschap is het halve werk - Vakkundig gebruik verdubbelt de productie Return on Investment Productiecurve na training Productiecurve voor training Klassieke aanpak theorie studie praktijk studie Investment Period Pay Back Period K3 resultatendiagram 2.3 EVC Assessment De opgedane ervaring en het leren op de werkplek, kunnen formeel erkend worden door middel van een EVC (Erkenning Verworven Competenties) procedure. Het geeft medewerkers een officiële erkenning van de, in het verleden, verworven competenties en daarmee duidelijkheid over hun huidige opleidingsniveau. De ervaring is dat werknemers hierdoor worden gestimuleerd zich verder te ontwikkelen, b.v. door, trapsgewijs, door te groeien in het AMC Studiehuis. 6/50

7 2.4 ILC Studiehuis Het ILC studiehuis geeft een overzicht van de uitgebreide portfolio aan opleidingen en doorlopende leerlijn mogelijkheden. Alle lesmodulen zijn modulair van opbouw en dus onafhankelijk van elkaar te volgen. Veel cursus programma s zijn ontwikkeld volgens het begeleid afstandleren concept. De zelfstudie wordt ondersteund met e-learning faciliteiten zoals; interactieve websites, virtuele werkruimtes en self assessment programs. Studiebegeleiding kan worden verzorgd op basis van; hoor- en inloopcolleges, skype sessies en/of video conferenties. Het geheel wordt gecompleteerd met de mogelijkheid van projectonderwijs (Action Learning) waarbij het geleerde dan ook meteen in de praktijk kan worden toegepast. In onderstaande tabel is een prijsindicatie gegeven per maand c.q. module van gem. 3 studiepunten 2 (European Credits) per student. Voor groeps- en in-company opleidingen gelden andere tarieven. Studieniveau Zelfstudie Studiebegeleiding Action Learning Tentames Afstuderen WO 200,- 200,- 200,- 150, ,- HBO 150,- 150,- 150,- 125,- 2,500,- MBO 125,- 50,- 50,- 125, ,- 2 1 studiepunt (European Credit) vertegenwoordigd een studiebelasting van 28 uur, waarvan minimaal 8 uur studiebegeleiding wanneer van toepassing. 7/50

8 3. AMC Cursusprogramma 3.1 AMC Master Modules (Engels lesmateriaal) Table: Standard Course Outline Module nr G.S. G.S. hr. S.S. hr 0. AMC Introduction Professional Approach Team-building Organizing Communication Motivation Organizational Learning System Analysis Logistics Support Analysis System Test & Evaluation System Support Asset Logistics Management Information Management LCM Need Assessment Life Cycle Cost Budgeting Actor Performance Analysis Contract Management Management Control Research Methods 1& Master Thesis Total Notes: nr.g.s.: number Group Sessions G.S.hr.: Group Session hours S.S.hr.: Self Study hours (1:2,5 ratio) T.S.hr.: Total Study hours EC T.S. hr : European Credit (1 EU= 28 hours, e.g. 8 hr. lectures and 20 hr. self study) EC s Meer informatie over de inhoud van de modulen is te vinden op: AMC Master Modules. 8/50

9 3.2 AMC Topic Workshops Kenmerken: Actueel Interactief Resultaatgericht Kosteneffectief Compleet naslagwerk en ondersteuning op afstand (e-learning) Investering: 3.000,- per dag in company 300,- per dag per persoon op nader te bepalen locatie Structuur Alle workshops zijn gebaseerd op het beproefde K3 concept Kennis, Kunde Kassa. De essentie van de K3 aanpak is dat de kern van elke topic workshop bestaat uit een actueel praktijkgedeelte wat vooraf gegaan wordt door een stukje degelijke theorievorming en naadloos aansluit op de hedendaagse praktijk. E-learning support Alle workshops worden ondersteund vanuit de AMC TOPIC PORTAL (AMC TP). Op deze portal staat algemene informatie voor geïnteresseerde en is voor de deelnemers hun studie- en werkomgeving te vinden waar zij ook alle informatie en applicaties kunnen vinden om het geleerde ook in de praktijk toe te passen. Daarnaast zal deze portal ook fungeren als het virtuele ontmoetingsplein voor alle deelnemers, waar o.a. kennis, maar ook vraagstukken met elkaar kunnen worden gedeeld. Op de AMC TP kan men informatie vinden over ondermeer: Workshop topics en agenda Inschrijfmogelijkheden Lesmateriaal Case beschrijvingen/werkgroepindelingen Case ondersteuning (IT Tools, invullijsten) Resultatenoverzicht (ook van andere groepen) Deelnemersoverzicht FAQ Discussieboards Interesting Links Behoefteverkenning Voor het bepalen van de meest actuele TOPICS is er voor elke workshop een behoefteverkenning uitgevoerd in de markt. Dit kan gebaseerd zijn op; enquêtes, interviews, inventarisaties tijdens bijeenkomsten en/of de evaluaties van voorgaande workshops. Programmering Voor elke workshop wordt een TOPIC gerelateerd les/werkprogramma ontwikkeld met het oog op de volgende (leer)doelen: 1. Theoretische achtergrondkennis 2. Herkennen en onderkennen van de toepassingsmogelijkheden 3. Uitvoeren van één of meerdere bedrijfsgerelateerde cases 4. Zelfstandig kunnen toepassen van de aangereikte informatie en (IT) modellen. 9/50

10 Agenda O-M Progamma uur Ontvangst en Introductie van Deelnemers en TOPIC uur 1. Theoriesessie uur 2. Praktijkcase uur Pauze uur 3. Theoriesessie uur 4. Praktijkcase uur Pauze uur 5. Praktijkcase uur 6. Evaluatie uur Afsluiting M-A Progamma uur Ontvangst en Introductie van Deelnemers en TOPIC uur 1. Theoriesessie uur 2. Praktijkcase uur Pauze uur 3. Theoriesessie uur 4. Praktijkcase uur Pauze uur 5. Praktijkcase uur 6. Evaluatie uur Afsluiting Programma (onder voorbehoud van voldoende deelname personen) Asset Management in Control Principes Doel Deelnemers kennis laten maken met Asset Management Control (AMC) en een link leggen met bestaande bedrijfsvoeringconcepten (o.a. gebaseerd op: PAS55, ILS, SCM, TQM, etc.). Te bereiken resultaten 1. Verkrijgen van bekendheid met praktische handvatten en tools om invulling te geven aan AMC door: het sturen op Performance Killers en Cost Drivers; het sturen op het doen van de goede dingen; de gezamenlijke regievoering (normsteller/ontwerper, gebruiker, onderhouder). 2. Intended Learning Outcome (ILO) van deze workshop: bewust worden van de inhoud van AMC en de betekenis daarvan voor de algehele bedrijfsvoering; eerste ervaring met het werken met AMC handvatten en tools. Continu Verbeteren met Asset Management in Control De workshop heeft een verkennend karakter: enerzijds van wat AMC is (WAAROM en WAT?) en anderzijds van wat AMC zou kunnen betekenen voor uw organisatie (HOE?). In de workshop wordt een tipje van de sluier van AMC opgelicht en wordt antwoord gegeven op de vragen zoals; wat is AMC nu eigenlijk?, hoe staat dit in verhouding met bv. PAS55 en/of ILS? Doelen van deze verkennende workshop zijn: 1. betere begripsvorming van Asset Management Control en hoe zich dat verhoudt tot de huidige manier van werken en welke toegevoegde waarde het heeft (inzicht in de meerwaarde van AMC); 10/50

11 2. bijdrage aan de perceptie dat de verwerving en instandhouding, van kapitaal intensief materieel, is bedoeld voor de operationele gebruikers en dat dit een grote bijdrage heeft aan de kosteneffectieve exploitatie ervan; 3. een eerste toetsing van de AMC aanpak rondom een asset/installatie, het opstellen van een LCM demonstratiemodel en op basis daarvan een resultatenanalyse; 4. een eerste toetsing van de bijdrage die de AMC aanpak op uw organisatie kan hebben Opstellen van een Asset Management Business Case Doel Het onderkennen c.q herkennen van een goed onderbouwde Business Case en dat deze essentieel is voor een succesvolle assetmanagement (PAS55) implementatie Inhoud: Introductie van de kennisgebieden project- en Life Cycle Management/AMC en de relaties daartussen De functie van een goed onderbouwde Business Case Waar zo n Business Case uit zou moeten bestaan en wie welke rol daarbij heeft Verdere toelichting op basis van de real life case het ontwikkelen van een Offshore Wind Service System (bestaande uit 80% ICT en 20% logistieke dienstverlening) Hoe dit te vertalen naar de eigen bedrijfssituatie? Workshop zelfevaluatie m.b.v. PRIMA Doel Het kunnen uitvoeren van zelfevaluaties met behulp van PRIMA (Process Improvement Application) en op basis daarvan conclusies kunnen trekken. Te bereiken resultaten: Bekendheid met het werken met PRIMA als hulpmiddel voor zelfevaluatie en continu verbeteren van Asset Management Control Inzicht in verbeterpunten voor AMC PRIMA als praktisch hulpmiddel gebruiken om zicht op verbeterpunten te krijgen en de prioriteitstelling daarin. PRIMA kunnen gebruiken als praktisch hulpmiddel om TQM te implementeren/integreren binnen de dagelijkse werkzaamheden op basis van continu verbeteren als lerende organisatie Sustainable Asset Management This workshop will address issues like: enhanced customer satisfaction from improved performance and control of product or service delivery to the required standards; improved health, safety and environmental performance; optimized return on investment and/or growth; long-term planning, confidence and performance sustainability; the ability to demonstrate best value-for-money within a constrained funding regime; evidence, in the form of controlled and systematic processes, to demonstrate legal, regulatory and statutory compliance; improved risk management and corporate governance and a clear audit trail for the appropriateness of decisions taken and their associated risks; improved corporate reputation, the benefits of which may include enhanced shareholder value, improved marketability of product/service, greater staff satisfaction and more efficient and effective procurement from the supply chain; 11/50

12 the ability to demonstrate that sustainable development is actively considered within the management of the assets over their life cycles AMC bij uitbesteding van onderhoud Asset Management Model en de keuzes in uw sourcing strategy : Uitbesteden van onderhoud wie doet het (nog) zelf? Intern of extern uitbesteden? Aangeven; wat, waarom, wanneer en door wie moet worden uitgevoerd, maar ook hoe? Management Control op basis van KPI s maar welke dan? Asset Management door een Team in een Team? Het Asset Management Model als speelveld van het team? Is dit nu kosteneffectief en dat wat we willen? Vertrouw op mensen, niet op cijfers! Bovenstaande titel verwijst naar een intensieve workshop over hoe een organisatie en haar werkprocessen, rondom haar assets, gestructureerd, bestuurd en beheerst, kunnen worden. Hierbij wordt er van uitgegaan dat er een voldoende dosis van wederzijds vertrouwen moet zijn om dit tot een succes te maken. Essentieel daarbij is de wijze waarop dit, binnen de organisatie/het team, wordt gecommuniceerd en beleefd. Voor het implementeren van en werken met, AMC gelden de volgende motto s: veelal is er geen gebrek aan veranderbereidheid, maar juist aan verandercompetentie ; liever geen informatie dan slechte informatie; zonder inzicht, geen uitzicht op resultaat; structuur is bepalend voor cultuur; tegen succes valt niet te vechten; werk van grof naar fijn; zien + doen = geloven. Het (re)organiseren volgens deze motto s zal altijd uitbetalen in de zin van: meer inzicht en zekerheid in het werk; sneller en efficiënter kunnen werken; risico s kunnen vermijden of er beter mee om kunnen gaan; medewerkers waarop men kan vertrouwen. Het beantwoorden van onderstaande vragen geeft een indicatie over de mate van Asset Management (in) Control binnen uw organisatie: zijn de gestelde doelen van hoog tot laag; bekend, helder en haalbaar? is er een, goed op elkaar afgestemde, set van prestatie- en kostenindicatoren aanwezig? is er voldoende kennis aanwezig v.w.b. de omgevings- en gebruiksinvloeden op het asset om snel te kunnen reageren bij veranderende gebruikerseisen of calamiteiten? is er inzicht en visie m.b.t. de resterende levensduur van het asset? heeft men de beschikking over voldoende dataverwerking voor het genereren en communiceren van de benodigde informatie? Wanneer u niet alle vragen met een volmondig ja heeft kunnen beantwoorden is er nog ruimte voor verbetering! 12/50

13 3.2.7 Asset Management voor Professionals Hierbij gaat men niet (meer) uit van projectteams maar van Life Cycle Management (LCM) Teams, met als integrale verantwoordelijkheid het realiseren van de system cost-effectiveness, gezien over de gehele levenscyclus van het asset. Tijdens de workshop wordt gedemonstreerd dat dit alleen haalbaar is wanneer er voorzien is in: een eenduidig Asset Management Program; professionele Engineers en Managers; effectieve Analysis & Control Tools; betrouwbare ICT services. De ultieme Asset Management aanpak, zoals geïmplementeerd bij defensie, vraagt om een materieelgerichte organisatie, die feitelijk haaks staat op de staande organisatie, zoals men ook ziet bij project- en matrixorganisaties. Zoals bekend vragen dit soort organisaties ook weer specifieke competenties van de actoren die daarin opereren. Binnen AMC zijn daarom de volgende Asset Managementspecialisaties expliciet onderkend: systeemmanagement; informatiemanagement; procesmanagement; teammanagement Actor Performance Analysis This part of the workshop introduces a practical approach to qualifying and quantifying the necessary actor performances and their client/performer relationships. The objective is that you get a logical and effective logistics process structure. The approach is based on the ICE spreadsheet data and the Logistic Process Model (LPM). The workshop starts with the set up of several Activity Diagrams, based on the ICE results. The Activity Diagrams will be worked out in group sessions and then the considerations and results will be discussed in plenary sessions. With the experiences it should then be possible to structure a complete Logistic Process Model that will be used as basis during the life cycle of an asset. Expert partner(s): Delta-PI Management Control This part of the workshop intends to provide an understanding of the relationship between all units involved (systems, functions, installations, products, processes, actors and periods) and of the values of the defined performance indicators, such as: cost/system-effectiveness, active time, availability, reliability, capability and cost percentages. Based on a realistic LCM model, modeled on the AMICO application, several management control situations will be simulated. It is expected that the students, working on a case, will provide the necessary approaches and report their intended actions to AMICO. Plenary sessions will be organized to discuss the calculated effects on the model. In this context the team approach of the student participants is an important aspect. Expert partner(s): Delta-PI VALID base VALID staat voor Verified Asset Logistics Information Domain en is in principe geschikt voor elke onderneming die zich bezig houdt met en/of afhankelijk is van kapitaalgoederen. Denk hierbij aan bedrijven die 13/50

14 opereren in sectoren zoals; welzijn, weg- en waterbouw, productie en petrochemische industrie, lucht- en scheepvaart, defensie, energie, openbaar vervoer, jachtbouw, etc. Voor al deze bedrijven is het van essentieel belang dat hun ASSETS kosteneffectief worden gemanaged op basis van betrouwbare informatie. Doelen: bewustwording van het hoger gelegen doel inzicht hebben in het vakgebied i.r.t. Asset Management kennis hebben van de verschillende methoden en technieken inzicht hebben in de mogelijkheden binnen de eigen organisatie Logistics Support Analysis deel 1 Doelen: bewustwording van het belang van ILS, LSA en SSE; kennis hebben van de analyse technieken (FMECA, RCM, MTA en LORA); kennis hebben van de betekenis van de in de technieken gebruikte begrippen (beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, e.d.); Resultaat: focus op de Asset Management doelstelling voorzien in de vereiste materiële gereedheid tegen minimale kosten ; voorzien in de vereiste competenties op gebied van asset/installatiemanagement; bekend zijn met en kennis hebben van methoden van Logistics Support Analysis (LSA); bekend zijn met en kennis hebben van analyse technieken zoals; FMECA, RCM, MTA, LORA en LCCA om inhoud te kunnen geven aan LSA en om een ILS plan te kunnen maken. Expert partner(s): Copernicos System Support Engineering deel 1 Doelen: bewustwording van het belang van ILS, LSA en SSE; kennis hebben van de analyse technieken (FMECA, RCM, MTA en LORA); kennis hebben van de betekenis van de in de technieken gebruikte begrippen (beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, e.d.). Resultaat: focus op de Asset Management doelstelling voorzien in de vereiste materiële gereedheid tegen minimale kosten ; voorzien in de vereiste competenties op gebied van asset/installatiemanagement; bekend zijn met en kennis hebben van methoden van System Support Engineering (SSE); bekend zijn met en kennis hebben van analyse technieken zoals; FMECA, RCM, MTA, LORA en LCCA om inhoud te kunnen geven aan LSA en om een ILS plan te kunnen maken. Expert partner(s): Delta PI 14/50

15 LCC Budgeting Doel Het beheersen van een effectieve en gestructureerde manier om een eerste inschatting te maken van de instandhoudingkosten voor assets in het algemeen en dit over de gehele lifecycle op basis van expert opinion. Dit met behulp van de Integrale Instandhouding Begroting (IIB) methode. Resultaat Het ramen van de levensduurkosten, waarvan de exploitatiekosten een onderdeel uitmaakt volgens de ILS methode, als een gestructureerd proces, waarin kosteninformatie wordt verzameld op basis van schattingen, prijsopgaven en historische gegevens. Uiteindelijk moet een inschatting kunnen worden gemaakt van de totale kosten die gedurende de gehele levensduur voor een bepaalde installatie te verwachten zijn. Een raming wordt gedurende de levensduur van een installatie geactualiseerd. Zo zullen veel kosten aan het begin van de voorzien-in fase berusten op schattingen, terwijl aan het einde van de afstotingsfase de levensduurkosten precies bekend zijn. Afhankelijk van informatie die uit het materieellogistieke proces beschikbaar komt, kan een betere raming van de resterende levensduurkosten worden gemaakt. Voor een asset zou vanaf de ontwerpfase, in drie stappen (van grof naar fijn), inzicht verkregen kunnen worden in de Total Cost of Ownership Nieuwe TOPICS in ontwikkeling PASS 55-1 in Control? (Roadmap, VTC, RTC, BuCa, PBP, ROI) AMC do-it-yourself experience (serious gaming) Materieellogistieke informatiemanagement (VALID/AMICO) Materieellogistieke procesbeheersing VALID/ P3 Portal. 15/50

16 3.3 AMC Bachelor Modules (Nederlands lesmateriaal) Beknopt curriculum Bachelor in AMC Propedeutische Afstudeerfase Studieduur fulltime (nominaal) Propedeutische fase: 1 jaar Digitale techniek 1 AMC Introduction Hoofdfase : 2,5 jaar Elektrische netwerken System Analysis Afstudeerfase : 0,5 jaar Wiskunde 1 Logistic Support Analysis Maple System Test & Evaluation Test & Measurement Automaten System Support Engineering Analoge simulatie Asset Logistics Management Elektronica 1 LCM Need Assessment Studieoriëntatie Life Cycle Cost Budgeting Natuurkunde Actor Performance Analysis Studieduur parttime (nominaal) Contract Management Propedeutische fase: 1 jaar Hoofdfase basisvakken Management Control Hoofdfase : 2,5 jaar Wiskunde 2 Information Management Regeltechniek Team Management Afstudeerfase : 0,5 jaar EMC Studiebelastinguren : ~1050 per jaar Meettechniek Studiebelasting : ~20 u/w Programmeren Eindscriptie Mechanica Microcontroller Mobiele communicatie Hoofdfasetaak (keuze pakket) Elektromechanica 1 of 2 Elektrische netwerken 2b Energietechniek of opdracht Minor (techniek of technische Bedrijfskunde, zie kolom twee) Eindscriptie Naar keuze in overleg met de afstudeerbegeleider en het betrokken bedrijf. Korte beschrijving van de AMC minor vakken AMC Introduction De introductie van AMC focust zich op het technisch systeem over de gehele levenscyclus met het daarbij bijbehorende materieellogistieke proces in de verschillende levenscyclusfasen. Gedurende de gehele levenscyclus staat de volgende doelstelling centraal; 'voorzien in de vereiste materiële gereedheid tegen minimale kosten. Op hoofdlijnen worden de volgende aspecten behandeld: de noodzaak van een integrale aanpak (geen sub optimalisatie, maar teamwork); voor eenieder de kosten, maar ook de prestaties, inzichtelijk maken; verbetering van de aansturing, uitvoering en bedrijfsvoeringinstrumenten (ICT-services). 16/50

17 Kort zal worden ingegaan op de primaire AMC taken en de daarbij behorende actoren en hun rol, verdeeld over de volgende drie aandachtsgebieden. System Support Engineering (Maintenance Engineering): afstemmen operationele eisen; opzet en beheer van het Life Cycle Management model en logistieke programma s; systeem test & evaluatie; systeem modificaties; afstemmen 'installation performance'; opzet en beheer van instandhoudingsconcepten; installatie modificatie. Organisatie/Communicatie: bewustwording van het hoger gelegen doel. inzicht in het MATLOG (materieellogistiek) aandachtsgebied. overeenkomst per SLA (inhoudelijk akkoord t.a.v.; product, tijd en geld); afstemmen per SLA (inhoudelijk akkoord t.a.v.; product, tijd en geld) Management Control: beheersing van afwijkingen op systeemniveau (materiële gereedheid, kosten, uitgaven); beheersing van afwijkingen op installatieniveau (AK/CD's, modificaties); SLA-aanpassingen op (nieuwe) operationele eisen; beheersen van meer- en minderwerk System Analysis De analyse van een technische systeem wat betreft fysieke samenstelling en prestaties (system effectiveness) en de betekenis van Concurrend Engineering in ontwerpfase van technisch systeem, staan in deze module centraal. Kernbegrippen daarbij zijn: 1. Fysieke samenstelling van systeem: configuratie en lay-out; systeemgrenzen; functies; relaties (intern en met andere systemen); kritieke componenten; 2. Prestatie: geschiktheid om de gewenste functie uit te voeren (capability, performance); beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van het systeem (availability, reliability). De introductie in Concurrend Engineering is opgezet in lijn met de te beheersen elementen van de Logistics Process Cycle [AMC Base Book, Stavenuiter]. Hierbij worden alle systeemaspecten kritisch doorlopen en wordt ingegaan op ondermeer de volgende methoden en technieken: Integrated Cost and Operational Effectiveness Approach; Design to Cost; Quality Function Deployment; Life Cycle Assessment, composed of: o producibility; o reconfigurability/flexibility; o vulnerability/survivability; o environmental feasibility; o principles of the use of 'Eco-indicators'; 17/50

18 o disposability/re-use/recycling. Trade studies, composed of: o identifying alternatives; o determining selection criteria; o assigning metrics; o weighing values; o sensitivity analysis. Het leerdoel van deze module is de studenten een overkoepelende visie te laten ontwikkelen over de toepasbaarheid van de behandelde methoden en technieken. Dit met het doel om System Analysis op een zo n generiek mogelijke wijze te laten plaatsvinden, zodat er binnen AMC op een eenduidige en concrete wijze, gecommuniceerd kan worden over facts and figures Logistics Support Analysis In deze module zal Logistics Support Analysis (LSA) behandeld worden als essentieel onderdeel binnen het ontwerpproces van een asset. De LSA stappen worden behandeld en welke analyses (FMECA, RCM, MTA en LCC) daarin worden uitgevoerd en met welk doel. Daarnaast worden de volgende aspecten expliciet behandeld: de centrale rol van informatie binnen LSA; het belang van ICT ondersteuning voor effectieve en efficiente LSA; bewustwording van aggregatieniveaus in informatie (component, installatie, functie, asset, verzameling assets); beschikbaarheid van informatie; onderscheid in; constructie, werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische installaties en elektronica; de noodzaak van tailoring; het managen (aansturen, organiseren) van LSA; belemmeringen voor een effectieve en efficiënte LSA; organisatorische scheiding van ontwerp, gebruik en onderhoud; de keten (klant, producten, toeleverancier): wie voert de regie? de mens in relatie tot LSA: gedrag, attitude, kennis, vaardigheden; LSA normen/standaards en hun betrekkelijkheid System Test & Evaluation Het testen en evalueren van systemen (bekend onder de afkorting ST&E) is een essentiële beheersactiviteit gedurende alle levensduurfasen van het systeem. Het ST&E proces doorloopt hierbij de volgende 2 hoofdfasen: Vaststellen van requirements: het proces van het vertalen van algemene gebruikerseisen in een verzameling van operationele en technische specificaties die definiëren wat het systeem moet doen (functionele eisen) en hoe het de functie moet uitvoeren (prestatie-eisen). Dit proces volgt een top-down aanpak en vindt plaats in de behoeftestellings- en ontwerpfase van het systeem. Verificatie van de requirements: het proces van het verifiëren of het systeem voldoet aan de vastgestelde operationele en technische specificaties. Dit proces volgt een bottom-up aanpak dat start in de fabricagefase en doorgaat tot in de exploitatiefase van het systeem. 18/50

19 Het belang van ST&E is het zekerstellen dat de investering in het systeem een gebruikswaarde oplevert die de investering volledig rechtvaardigt. Het is een belangrijk onderdeel van het totale system engineering proces van het systeem. Bij ST&E wordt uitgegaan van een opdeling van het testproces van systemen in de volgende twee hoofdcategorieën: Prestatietesten: testen die de operationele en technische eisen/specificaties van een systeem of systeem elementen verifiëren. Bedrijfszekerheidtesten: testen die de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid van het systeem aantonen. Naast het opzetten en verwerken van beproevingsdata zal ook de nodige aandacht besteed worden aan het organiseren en coördineren van materieelbeproevingen System Support Engineering Binnen SSE zullen de bekende System en Maintenance Engineering methoden en technieken worden behandeld, noodzakelijk om een beeld te krijgen van het ontwerp van het asset in relatie tot de instandhouding van het asset, tijdens exploitatie. Daarnaast wordt het vakgebied materieellogistiek geïntroduceerd. Door de jaren heen is de kijk op instandhouding veranderd. Een moderne kijk op instandhouden houdt rekening met risico s en functionaliteit versus kosten. Risico s zijn niet alleen uitval vanwege technische storing, maar omvatten ook ARBO en milieu. Verder is het een gegeven dat in het ontwerp al een groot deel van de potentiële kosten voor instandhouden worden vastgelegd. Om de kosten voor het beheer van de installatie te minimaliseren is vroegtijdige betrokkenheid van de Asset Manager een must. Eén van de uitgangspunten hierbij is een integrale benadering op basis van het Integrated Logistics Support (ILS) gedachtegoed. Een dergelijke integrale aanpak is noodzakelijk voor het kunnen garanderen van de door de klant/gebruiker vereiste materiele gereedheid tegen minimale kosten Duidelijk wordt gemaakt dat de onderhouders dienen te beschikken over de kennis en ervaring om een bijdrage te kunnen leveren in de instandhoudingvoorbereiding van nieuwbouw projecten. Een dergelijke bijdrage kan projectmanagers helpen een juiste afweging te maken bij de keuzes voor nieuw materieel. Ook in de bouw en overdracht van nieuw materieel dient de unit een bijdrage te kunnen leveren. De grootste activiteit is echter de instandhouding van materieel tijdens de gebruiksfase. De basis van de instandhoudingactiviteiten zijn instandhoudingconcepten die voor de verschillende installaties moeten worden opgesteld. Een instandhoudingconcept komt tot stand op basis van expertise binnen de unit, van gebruikers en andere informatiebronnen. Middels deze systematiek wordt op basis van gedefinieerde aandachtspunten een optimaal instandhoudingplan geformuleerd Asset Logistics Management Binnen ALM wordt op hoofdlijnen ingegaan op het; plannen, inrichten en beheersen van de materieellogistieke processen gedurende de gehele lifecycle van een asset. Procesmatig werken staat hierbij centraal. Onder dit thema worden ondermeer de volgende aspecten behandeld: waarom is een procesgerichte kijkwijze waardevol? wat is een proces? soorten processen; 19/50

20 het managen van processen; procesmanagement als organisatievisie; procesmanagement en het INK organisatie ontwikkelingsmodel; identificeren van processen; vanuit klant perspectief naar processen kijken; IDEF0 schema principes i.h.k.v. AMICO activiteitendiagrammen; AMC proces definitie matrix; aanpak van een procesbeschrijving traject (TQM, ISO 9000) LCM Need Assessment De module LCM Need Assessment staat in het kader van het onderkennen en concretiseren van de producten en diensten per actor (dienst, sectie of afdeling) [ref. het LCM Model, AMICO]. Op basis van de baseline prestatie-indicatoren Availability, Reliability,Capability en Active Time, wordt er een overzicht van (instandhouding) producten en diensten bepaald. Met gebruikmaking van o.a. IDEF0 procesmodellering worden de actoren met hun producten en diensten in kaart gebracht per levensfase van een asset. Aangegeven wordt dat bij AMC de prestatie-indicatoren zoveel mogelijk aan producten (output) worden gekoppeld. Niet de activiteit (hoe) maar het product (wat) staat bij AMC voorop. Als tweede prioriteit zijn we geïnteresseerd in wie wat doet en daarna pas zijn we geïnteresseerd in hoe het gebeurt. In de praktijk komt dat neer op: 1. producten -> resultaatgericht (wat levert het op?); 2. actoren -> organisatiegericht (wie doet wat?); 3. activiteiten -> procesgericht ( hoe gebeurt het c.q. wat?). Op basis van interactieve sessies rondom de kernvragen, wie, wat, hoe, wordt er met de studenten een instandhoudingproces opgezet, dat als baseline (uitgangspunt) kan gelden. Om zo veel mogelijk de werkelijkheid te benaderen werden de volgende rollen verdeeld: management engineering productie ondersteuning Life Cycle Cost Budgeting Deze module is gebaseerd op een systematische analyse van alternatieven in operationele scenario s d.m.v. de evaluatie van zgn. cashflow profiles over de levensduur van het systeem. Kernbegrippen hierbij zijn: 1. doelstellingen en beperkingen van analyse; 2. specificatie scenario s; 3. ontwikkelen cashflow model: kostenstructuur; dataverzameling; 4. Beslissingsparameters: Time Value of Money ; Net Present Value (NPV); Annual Equivalent; Economic Lifetime; 5. economische evaluatie van cashflow; 6. gevoeligheidsanalyse. 20/50

21 Daarnaast wordt ingegaan op de wijze hoe dit in een organisatie is te realiseren door o.a. taken duidelijk te beleggen, zoals: engineering i.r.t. het bepalen welke kosten waar en hoe gemaakt en verrekend moeten worden; economie en financiën i.r.t. het bepalen hoe kosten moeten worden gebudgetteerd, gefinancierd en verantwoord moeten worden; datamanagement i.r.t. budgettering, registratie en rapportage van kosteninformatie Actor Performance Analysis In deze module wordt geleerd hoe de performances per actor is te waarderen t.o.v. de hoger gelegen doelstelling 'voorzien in de vereiste materiële gereedheid tegen minimale kosten. Dit gebaseerd op het output gericht kunnen besturen en beheersen van het gehele instandhoudingproces. Naast het behandelen van een aantal generieke methoden hiervoor wordt ingezoomd op PRIMA (PRocess IMprovement Application). Deze procesanalysemethode is gebaseerd op een 4x4 Process Definition Matrix waarbij elk element als functiegebied is gedefinieerd. Deze functiegebieden zijn gedefinieerd en de onderlinge relaties zijn daarbij beschreven. De dynamiek, het continu verbeteren, wordt bereikt door met behulp van een zelfevaluatie periodiek te toetsen hoe de actuele actorketen werkelijk presteert ten opzichte van het vereiste proces (de baseline, zoals vastgelegd in (world class) standards, b.v. een TQM Manual. Het toepassen van PRIMA als APA Model, ten behoeve van continu verbeteren, beoogt de volgende voordelen op te leveren: continu verbeteren operationeel te maken; proces en resultaten van zelfevaluaties (de verbeterpunten) als mede de voortgang om verbeteringen uit te voeren, uniform, transparant en communiceerbaar te hebben; transparantie als stok achter de deur om ook echt te verbeteren; gedegen analyse van status van Systeem Management/Life Cycle Management (Asset Management Control) in de eigen organisatie; overzicht van asset- en/of bedrijfsspecifieke knelpunten; advies over optimale verbeteraanpak; directe links naar referenties uit standaarden, b.v. de ISO-9001 norm en/of het INK model. Tevens zullen in dit kader de volgende aspecten behandeld worden: prestatie criteria in het INK model; prestatie criteria in de balanced score card; missie van de organisatie en policy deployment; onderscheidend vermogen strategie; meetbaarheid van prestatie criteria; taakstelling en prestatie contracten; prestatie monitoring Contract Management In deze module worden vormen van contracten en contractbeheer behandeld, zoals van toepassing binnen AMC. Ondermeer zal inzicht worden verkregen in de gevolgen van verkeerd afgesloten contracten. Ingegaan zal worden op wat dat betekent voor de verschillende actoren en hun rol daarbij, zoals: engineering i.r.t. het bepalen welke producten waar en hoe gemaakt en verantwoord moeten worden; economie en financiën i.r.t. het bepalen hoe budgetten moeten worden verbijzonderd naar contractbeheerders; 21/50

22 datamanagement i.r.t. budgettering, registratie en rapportage van kosteninformatie; middenkader management i.r.t. effecten van contractafwijkingen op het totale logistieke- en financiële proces Management Control In deze module wordt ingegaan op de relaties tussen de actoren onderling en wordt er met name gekeken naar de onderlinge klant/leveranciers verhoudingen. Uitgaande van de hypothese dat een goed opgezet beheersingssysteem verantwoordelijkheidsgevoel en toewijding oplevert. Daarbij wordt aangegeven dat, in de praktijk, beheersingssystemen niet altijd even populair zijn. Dit vanwege de directe aanwijsbaarheid van schuldigen. Duidelijk wordt gemaakt dat het ontbreken van duidelijke normen en standaarden in het midden laat welk resultaat er dient te worden behaald. Het interactief gedeelte zal zich concentreren op de (schijnbare) voordelen die de mens in het systeem c.q. organisatie heeft, omdat deze een veel grotere mate van vrijheid van handelen krijgt. Daarnaast wordt aangegeven dat gebrekkige beheersingssystemen ook kunnen leiden tot grote onzekerheid en grote onvoorspelbaarheid. Het kan daarnaast leiden tot wat wij noemen 'close supervision'; de situatie waar de chef zich met activiteiten gaat bemoeien in plaats van met resultaten. Deze situatie leidt tot het beknotten van persoonlijke vrijheid. Of zoals Edelman Bos schrijft:' Als men niet resultaat (norm)- gericht hoeft te werken (denken) dan wordt datgene wat de chef toelaatbaar acht de norm. Met andere woorden wat kan er bij de baas nog door de vingers?' Information Management Bij AMC is informatiemanagement van wezenlijk belang en bepaalt veelal de slagkracht van de organisatie. Veel bedrijven onderkennen het strategisch belang van ICT en in het bijzonder beheersing van informatie, die mede bepalend is voor; mate van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en prestatievermogen van de assets. Deze module behandelt het belang om de informatievoorziening op structurele wijze te kunnen managen waardoor het een meerwaarde biedt voor het functioneren van organisaties. De module is grotendeels gebaseerd op web based PDM. Deze systematiek van deze benadering is specifiek voor AMC ontwikkeld door de AMC Research Foundation i.s.m. een aantal asset owners, zoals Defensie. U leert u de complexiteit van de informatievoorziening te overzien, te beheren en te beheersen en uw informatie zodanig inrichten dat deze een toegevoegde waarde heeft aan het bedrijfsproces. De volgende competenties worden nagestreefd: opzetten van een informatiesysteem; aansluiten van een systeeminrichting op de organisatiestructuur; toepassen van concepten en modellen van de informatiesystemen en begrippen; standaardiseren van documentatiemethoden. 22/50

23 Team Management Deze module is gebaseerd op de wetenschap dat de competenties van een groep medewerkers vele malen groter is dan dat van elk individu afzonderlijk. Hierbij wordt onderkend dat het dan wel noodzakelijk is om van elkaar de kwaliteiten te onderkennen en te herkennen. In deze module wordt behandeld waaraan een team moet voldoen en hoe dat te realiseren om tot de gewenste resultaten te komen. Hiervoor zal ingegaan worden op zelfsturende teams en hun processen. De volgende onderdelen komen daarbij aan de orde: wat is een zelfsturend team? wat zijn de voordelen van zelfsturende teams? zijn er ook nadelen aan zelfsturende teams? proces gericht organiseren rondom zelfsturende teams; basis voorwaarden voor teamvorming; regeltaken en zelfsturing; ontwikkeling van zelfsturend vermogen; prestatie gericht werken van zelfsturende teams; welke regeltaken spelen een rol bij AMC? management control en wie vervult deze regeltaken? Na afloop van deze module is men in staat: de competenties van een team in kaart te brengen; van een groep een team te maken op basis van een gemeenschappelijke visie; om een gezamenlijke visie te ontwikkelen; om tot een betere samenwerking te komen; een team aan te sturen en verder te laten excelleren. Goede overdracht van informatie is cruciaal voor succes. Dit vereist een degelijke verdieping in communicatieve vaardigheden. In deze module worden de deelnemers op indringende wijze bewustgemaakt hoe zij dit voor zichzelf, maar ook voor hun medewerkers kunnen bereiken. Op gebied van communicatie zal dan ook worden ingegaan op: verschillende communicatiekanalen; het menselijke motivatiesysteem; belang van feedback; structuur van uitkomstgerichte communicatie; opbouw van een presentatie/rapport; tips voor het maken van contact Research Methods Om de informatie- en onderzoeksvaardigheden te kunnen beheersen, is basiskennis over wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. In deze module komen de volgende begrippen aan bod: verschillende typen vragen (beschrijvende, vergelijkende, evaluatieve, beleidsgerichte vragen); probleemstelling; hypothese; kenmerken en doel van wetenschappelijk onderzoek; (eisen aan) onderzoeksmethoden als enquête, interview, observatie, experiment; operationaliseren; indicatoren; aselecte steekproef, populatie, controlegroep, 23/50

24 betrouwbaarheid, validiteit, relevantie; afhankelijke en onafhankelijke variabele; representativiteit; correlatie, causaliteit, significant, generaliseren, verschil tussen theorie en empirie. Verschillende onderzoeksmethoden en onderzoeksvaardigheden, worden behandeld. Het streven is dan ook de studenten op het niveau te brengen dat zij een wetenschappelijk onderzoek over een concreet vraagstuk kunnen opzetten en uitvoeren. Daarbij kan hij/zij de juiste benaderingswijzen bepalen en toepassen: in de fase van voorbereiding: o een probleemstelling of hypothese formuleren; o de probleemstelling of hypothese uitwerken in relevante deelvragen; o uitgaande van de probleemstelling of hypothese relevante bronnen verzamelen; o een afgewogen activiteiten- en tijdsplanning opstellen. in de fase van uitvoering: o vaststellen of de informatie voor deze probleemstelling of hypothese relevant, valide en representatief is; o uitgaande van de probleemstelling of hypothese de informatie per deelvraag kunnen ordenen en beschrijven; o op basis van de informatie uit de deelvragen een beredeneerde conclusie ten aanzien van de probleemstelling of hypothese kunnen formuleren en in staat zijn de gemaakte activiteiten- en tijdsplanning volgen. in de fase van afsluiting en evaluatie: o in staat zijn de onderzoeksresultaten op samenhangende wijze te presenteren en te verdedigen; o het verloop en de resultaten van het onderzoek kunnen beoordelen, mede in relatie met de gemaakte activiteiten- en tijdsplanning. Een verplicht onderdeel van deze (laatste) module het schrijven van een afstudeervoorstel als eindopdracht. Dit afstudeervoorstel dient in elk geval de volgende onderdelen te bevatten: een korte inleiding; een duidelijke en helder geformuleerde probleemstelling (eventueel uitgesplitst in deelprobleemstellingen) die in de gegeven tijd (doorgaans 20 weken) uitvoerbaar is; een voorstel voor een hoofdstukindeling en korte omschrijving van de inhoud van de afzonderlijke hoofdstukken; een verantwoording van de wetenschappelijke component: wat is er wetenschappelijk aan de probleemstelling en welke wetenschappelijke methoden worden gehanteerd? een verantwoording van de technologiecomponent; een overzicht van de al verwerkte en nog te verwerken literatuur; een stappenplan met een inventarisatie van werkzaamheden en een tijdsplanning met streefdata voor de verschillende fasen van de opdracht of het onderzoek; de namen van de docenten die hebben toegezegd deel uit te willen maken van de afstudeercommissie (minimaal: eerste begeleider); naam bedrijf/instelling waar de opdracht wordt uitgevoerd. 24/50

25 3.4 AMC MBO + Programma Inleiding Deze AMC opleiding en workshops zijn met name bedoeld als instrument voor de implementatie van Integrale Instandhouding (i2), oftewel Wapen Systeem Management tijdens de exploitatiefase. De introductie workshops zijn in het Nederlands ontwikkeld. Omdat alles gebaseerd is op Internationale standaarden en methoden zijn de Engelse termen en begrippen (het AMC vakjargon) onvertaald overgenomen. Met de volgende randvoorwaarden en begrenzingen is rekening gehouden: 1. de i2/amc basisopleidingen moeten volledig aansluiten op de MBO, HBO en MSc opleidingstrajecten; 2. het geheel aan i2/amc opleidingen moet passen in de bestaande werkwijze van het bedrijf, dit op basis van het K3 concept; Ontwikkeling De analyse naar de opleidingsbehoefte is gebaseerd op voorgaande onderzoeksresultaten en de inmiddels opgedane ervaringen binnen het AMC kennisdomein. De ontwikkeling van de basismodulen heeft plaatsgevonden op basis van principes, afgeleid van Lerende Organisatie en Probleem Gestuurd Onderwijs. Dit houdt in dat voor elke module eerst het hoger gelegen is gedefinieerd. Daarna zijn de problemen, om dat doel te bereiken, in kaart gebracht op basis waarvan de cursisten geleerd worden hoe deze aan te pakken en verder te leren. Veel modules bestaan dan ook uit een combinatie van kennisoverdracht en training d.m.v. workshops Overzicht i2 AMC lesmodulen (MBO + -niveau) Binnen het lesprogramma project is voorzien in een beperkte, maar wel brede, opleidingsinspanning. Dit heeft geleid tot het realiseren van korte, intensieve, introductie cursussen op een breed vakgebied. Om hier invulling aan te geven zijn de volgende 16 basismodulen ontwikkeld: 25/50

26 ILS/LCM management aanpak ILS/LCM uitvoeringsaspecten Logistics Support Analysis introductie System Support/Maintenance Engineering in exploitatie introductie Material Logistics Managemen in exploitatie introductie Life Cycle Cost Budgeting introductie Actor Performance Analysis introductie Contract Management introductie Management Control introductie Information Management introductie PDM/i2 architectuur introductie Technisch documentatiebeheer introductie Lerende Organisatie (houding/instelling/condities) introductie Communicatie introductie Teambuilding introductie Zelfsturende teams van professionals introductie Op basis van de opgedane ervaringen, zowel vanuit het perspectief van de cursist als de docent, kunnen deze introductiemodulen verder verfijnd en zo nodig uitgebouwd worden. De eerste ervaringen leren dat de modulen goed ontvangen zijn door de deelnemers. 26/50

27 4. HBO begeleid afstandonderwijs 4.1 Techniek HBO Programma Inleiding De techniek van de afgelopen jaren is steeds complexer geworden. Deze complexiteit is met name veroorzaakt doordat apparatuur en installaties steeds meer aan elkaar gekoppeld zijn. Daarnaast worden de engineers breder ingezet en verrichten zij steeds vaker managementtaken. Dat stelt nieuwe eisen aan de competenties van medewerkers en aan het onderwijs. Binnen het Integral Learning Centre is in samenwerking met de HAN een flexibele leeromgeving ontwikkeld. Inhoud hogere opleidingen De hogere opleiding techniek begint met de propedeutische fase met het neerzetten van een degelijke basis om daarna een keuze te kunnen maken. De hogere opleiding techniek kent in de hoofdfase twee richtingen nl. elektrotechniek/elektronica en werktuigbouw. Afstuderen De afstudeerfase duurt anderhalf jaar. Aan alle vakken zijn studiepunten/credits verbonden met een totaal van 240 studiepunten. Na het met goed gevolg afsluiten van een vak ontvangt de student een deelcertificaat. Bij het behalen van alle deelcertificaten en de afstudeerscriptie wordt dit omgezet in een officieel Bachelorsdiploma. Intake Vooraf wordt met de student het curriculum afgestemd dat past bij de functie en de benodigde competenties. Advisering in combinaties van modules wordt meegegeven in deze Opleidingstraject Het eerste jaar is een mix van klassikaal en individueel begeleid onderwijs. De hoofdfase is ca. anderhalf jaar individueel begeleid leren. Toelatingseisen Middelbare Techniek Web 4 niveau of HAVO/VWO. Het is ook mogelijk dat u op een andere wijze voldoende kennis heeft opgedaan van één of meer modules. U kunt dan vrijstelling krijgen voor het examen. Deze vrijstellingen worden uitsluitend gegeven op basis van behaalde diploma s of (officiële) deelcertificaten. Bij de aanmelding voor de opleiding moet u kopieën hiervan opsturen en krijgt u zo spoedig mogelijk bericht of een vrijstelling wordt toegekend. Toelating op basis van een toets en voorschakel programma behoort eveneens tot de mogelijkheden. 27/50

28 4.2 Algemeen Curriculum HBO Opleidingen Propedeutische Techniek 1. Wiskunde 1, 2 en 3 2. Schriftelijk rapporteren 3. Technisch Engels 4. Communicatie techniek 5. Natuurkunde: trillingsleer 6. Natuurkunde: vloeistoffen en warmteleer 7. Statistiek 8. Mechanica 9. Bedrijfszekerheid 10. Theoretische elektriciteitsleer 11. Numerieke wiskunde 12. Hoofdfase Elektrotechniek / Elektronica 13. Laplace en fouriertransformaties 14. Wisselstroomtheorie 15. Passieve en actieve componenten 16. Elektronische techniek 17. Digitale techniek 18. Energie en vermogenselektronica 19. Transformatoren 20. Elektrische meettechniek 21. Telematica 22. Data communicatie 1 en Windows NT/UNIX 24. EMC Hoofdfase werktuigbouw 1. Fabricage technieken 2. Sterkteberekening 3. Werktuigbouwkundig tekenen 4. Metalen en kunststoffen 5. Werktuigonderdelen 6. Fysische meettechniek 7. Fasen en warmteleer 8. Werktuigbouwkundig construeren 9. besturingstechniek 10. PLC techniek 11. Flexibele productieautomatisering 12. Informatica voor technici Afstudeerfase In totaal 240 studiepunten op basis van (keuze)vakken en de afstudeerscriptie. Studieduur Propedeutische fase: 1 jaar Hoofdfase: 1,5 jaar Afstudeerfase: 1,5 jaar Studiebelastinguren: ~2000 per jaar Studiebelasting: ~14 uur/week Dit opleidingstraject is opgezet in nauwe samenwerking met onze partners: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hagenouw Technische Opleidingen. Investering (indicatie) Het inschrijfgeld is eenmalig 150,- De kosten per studiejaar 3.300,- Lesmateriaal 600,- per jaar Examengeld 125,- per module. 28/50

29 5. MBO begeleid afstandonderwijs 5.1 Techniek MBO Programma Middenkader Engineering E en W Inleiding De techniek van de afgelopen jaren is steeds complexer geworden. Deze complexiteit is met name veroorzaakt doordat apparatuur en installaties steeds meer aan elkaar gekoppeld zijn. Daarnaast worden de technici steeds breder ingezet. Dat stelt nieuwe eisen aan de medewerkers van een bedrijf en aan het onderwijs. Opleidingstraject De Middelbare Opleiding Techniek begint in de eerste twee jaar daarom dan ook met het neerzetten van een degelijke basis om daarna een keuze te kunnen maken tussen elektrotechniek/elektronica of werktuigbouw. Studieduur De opleiding bestaat uit een reguliere en een individuele deeltijdopleiding en biedt de mogelijkheid om naast het werk in vier jaar een opleiding af te ronden die goed aansluit bij het vervolgonderwijs. De eerste drie jaar is een mix van klassikaal (circa 4 uur per week) en individueel begeleid onderwijs. In het vierde jaar vindt begeleiding op individuele basis plaats door een docent en een praktijkbegeleider. De opleiding kan bij voldoende deelnemers op het bedrijf of in de buurt van het bedrijf gegeven worden. Studieduur reguliere studie Algemene fase - ca. 2 jaar Specialisatiefase - ca. 1 jaar Afstudeerfase - ca. 1 jaar Studiebelastinguren - ca (4 jaar) Studiebelasting - ca. 12 uur per week Specialisatiefase In het derde studiejaar start de specialisatiefase. De specialisaties zijn: besturingstechniek (werktuigbouw), energietechniek (elektrotechniek) en elektronica. Afstudeerfase Na de specialisatiefase kan gestart worden met de afstudeerfase. Deze afstudeerfase duurt ca. één jaar. Voor het afstuderen dient de student vier projecten af te ronden voor het diploma Middenkader Opleiding Techniek (Werktuigbouw, Elektrotechniek/Elektronica). Bij het maken van deze projecten komen theorie en praktijk bij elkaar. Elk project kent zijn eigen competenties, welke zowel op mbo niveau 4 als op hbo niveau afgerond kunnen worden. Wanneer de studie op hbo niveau afgerond is, dan worden EC punten (European Credits/studiepunten) toegekend, welke desgewenst meegenomen kunnen worden naar de hbo vervolgopleiding. Tijdens het vierde studiejaar vindt begeleiding plaats door een erkend praktijkbegeleider conform de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs). Individueel onderwijs Het individueel onderwijs bestaat geheel uit zelfstudie. De student ontvangt het studiemateriaal via de post en krijgt daarbij aanvullende opdrachten en begeleiding via elektronische weg of via telefonisch contact. 29/50

30 Ook kan gebruik gemaakt worden van wekelijkse individuele begeleidingssessies bij het ROC RijnIJssel te Arnhem, op de woensdagmiddag. Het voordeel van de elektronische leerweg is het contact met docenten en medestudenten via internet. Er zijn wel enkele bijeenkomsten nodig voor lesinstructie en eventuele practica ter afronding van vakken. Bij de individuele deeltijdopleiding bepaalt de student zelf wanneer tijd besteed wordt aan studie en het kost ook geen reistijd. Voor beide studies gaan wij ervan uit dat de student werkzaam is in de techniek. Voor begeleiding van studenten kan gebruik gemaakt worden van praktijklessen ter ondersteuning van de theorielessen. Dit laatste is afhankelijk van de praktijksituatie van de student. Voor het afstuderen van een student welke niet werkzaam is in de techniek kan voor begeleiding worden gezorgd in het vinden van een stagebedrijf. Ook hier geldt voor het afstuderen de eis van het voltooien van vier projecten. Deze projecten vormen een onderdeel van competentiegericht leren. Studieduur individueel onderwijs Algemene fase - ca. 2 jaar Specialisatiefase - ca. 1 jaar Afstudeerfase - ca. 1 jaar Studiebelastinguren - ca (4 jaar) Studiebelasting - ca. 12 uur per week Investering (indicatie) De kosten per studiejaar 2.100,- Inclusief zelfstudie lesmateriaal en begeleiding (inloopcolleges). Examengeld 125,- per module. Vervolgtraject Na het behalen van de opleiding Middelbare Opleiding Techniek MBO niveau 4, bestaat de mogelijkheid verder te studeren voor een bachelors- en/of mastersopleiding. Expert partner(s): Hagenouw Technische Opleidingen (HTO). Dit opleidingstraject is opgezet in nauwe samenwerking met één van onze partners, ROC Rijn IJssel. 30/50

31 5.2 Middenkader Engineering E Copyright HTO Middenkader Engineering Technicus E: algemeen gedeelte Verplichte vakken eerste studie jaar Naam van het vak Module code Wiskunde Goniometrie en logaritmen Engels 60 Natuurkunde mechanica BPV 120 Totaal eerste jaar 520 Aantal SBU Verplichte vakken tweede studie jaar Elektriciteitsleer Natuurkunde fasen en warmteleer Rapporteren Leren loopbaan Burgerschap LLB 60 BPV 160 Totaal tweede leerjaar Middenkader Engineering Technicus E: specialisatie gedeelte Verplichte vakken derde studie jaar Naam van het vak Module code Elektriciteitsleer Wisselstroomtheorie Basis Elektronica 100 Elektrische meettechniek BPV 120 Totaal verplichte vakken derde studiejaar Aantal SBU 520 Verplichte vakken vierde studie jaar Digitale informatie verwerking 100 BPV 180 Totaal verplichte vakken vierde studiejaar 280 Vrije keuze vakken vierde studiejaar keuze gebaseerd op totaal 240 SBU Energietechniek (14.42 les 23 t/m 31) 60 Materialenkennis: elektrotechniek 60 Elektrische machines 120 Elektrotechnische meettechniek 60 Schakelschema s /50

32 Elektrotechnische installaties 60 Vermogens elektronica 60 Natuurkunde, licht en geluid Componenten passieve en actieve Analoge schakelingen Elektronische meettechniek Statistiek 1 60 Radar techniek 120 Communicatie techniek 120 Servo/synchro techniek Middenkader Engineering Technicus E: beroepspraktijkvorming Naam van het vak Module code Aantal SBU Totaal beschikbaar tbv BPV 580 Beroepstaken 145 Takenboek 145 Projecten 145 Prestaties Middenkader Engineering Technicus W Copyright HTO Middenkader Engineering Technicus W: algemeen gedeelte Verplichte vakken eerste studie jaar Naam van het vak Module code Wiskunde Goniometrie en logaritmen Engels 60 Natuurkunde, mechanica BPV 120 Totaal eerste studie jaar 520 Aantal SBU Verplichte vakken tweede studie jaar Elektriciteitsleer 120 Natuurkunde, fasen en warmteleer Rapporteren Leren loopbaan burgerschap LLB 60 BPV 160 Totaal tweede studie jaar /50

33 5.3.2 Middenkader Engineering Technicus W: specialisatie gedeelte Verplichte vakken derde leerjaar Verplichte vakken derde studie jaar Naam van het vak module Aantal SBU Fabricage techniek Sterkteleer Werktuigonderdelen,koppelingen/lagers Materialenkennis, BPV 120 Totaal verplichte vakken derde studie jaar 520 Verplichte vakken vierde studie jaar Werktuigbouwkundig tekenen BPV 180 Totaal verplichte vakken vierde studie jaar 280 Vrije keuze vakken vierde studie jaar * keuze gebaseerd op totaal 240 SBU. Naam van het vak Module code PB- NA Aantal SBU Statistiek Digitale besturingen Micro elektronica Elektro-pneumatiek Besturingstechniek PLC techniek Procesbeheersing (Meet en Regeltechniek) Numerieke besturingen Hydrauliek Pneumatiek Algemene productie voorbereiding Calculatie: elementair Werkvoorbereiding elementair Werktuigonderdelen:aandrijftechniek Computer ondersteund tekenen Werktuigbouwkundige sterkte berekeningen Productie technieken Flexibele productie automatisering Licht trillingen en geluid Gasturbines /50

34 5.3.3 Middenkader Engineering Technicus W: beroepspraktijkvorming Naam van het vak Module code PB- NA Aantal SBU Totaal beschikbaar tbv BPV 580 Beroepstaken 145 Takenboek 145 Projecten 145 Prestaties /50

35 6. Diverse Bedrijfstrainingen en Workshops 6.1 Asset Management Control (Intro) Workshop The Continuous Process Improvement Cycle Aantal deelnemers: personen De workshop heeft een verkennend karakter: enerzijds van wat AMC is (WAAROM en WAT?) en anderzijds van wat AMC zou kunnen betekenen voor uw organisatie (HOE?). In de workshop wordt een tipje van de sluier van AMC opgelicht en wordt antwoord gegeven op de vraag: wat is AMC nu eigenlijk? Doel van deze verkennende workshop is: 1. betere begripsvorming van Asset Management Control en hoe zich dat verhoudt tot de huidige manier van werken en welke toegevoegde het heeft (inzicht in de meerwaarde van AMC); 2. bijdrage aan de perceptie dat de verwerving en instandhouding, van kapitaal intensief materieel, is bedoeld voor de operationele gebruikers en dat dit een grote bijdrage heeft aan de kosteneffectieve exploitatie ervan; 3. een eerste toetsing van de AMC aanpak rondom een asset/installatie, het opstellen van een LCM demonstratiemodel en op basis daarvan een resultatenanalyse; 4. een eerste toetsing van de bijdrage die de AMC aanpak op uw organisatie kan hebben. In de ochtend is de focus gericht op het verkrijgen van inzicht in het materieel/asset en het zetten van baselines aangaande kosteneffectiviteit. In de middag wordt begonnen met het in kaart brengen van het materieellogistieke proces en hoe dit te beheersen op een manier die past binnen World Class Standards zoals: ISO-9000, PAS-55, DEF-STAN 00-60, et cetera. Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen. 6.2 Asset Management Control (Intro) Workshop Balancing the Logistics Process Cycle Aantal deelnemers: personen De workshop heeft een verkennend karakter, enerzijds van wat AMC is (WAAROM en WAT?) en anderzijds van wat AMC zou kunnen betekenen voor uw organisatie (HOE?). In de workshop wordt een tipje van de sluier van AMC opgelicht en wordt antwoord gegeven op de vraag: wat is AMC nu eigenlijk? Doel van deze verkennende workshop is: 1. betere begripsvorming van Asset Management Control en hoe zich dat verhoudt tot de huidige manier van werken en welke toegevoegde het heeft (inzicht in de meerwaarde van AMC); 2. bijdrage aan de perceptie dat de verwerving en instandhouding, van kapitaal intensief materieel, is bedoeld voor de operationele gebruikers en dat dit een grote bijdrage heeft aan de kosteneffectieve exploitatie ervan; 35/50

36 3. een eerste toetsing van de AMC aanpak rondom een asset/installatie, het opstellen van een LCM demonstratiemodel en op basis daarvan een resultatenanalyse; 4. een eerste toetsing van de bijdrage die de AMC aanpak op uw organisatie kan hebben. In de ochtend is de focus gericht op het verkrijgen van inzicht in het materieel/asset en het zetten van baselines aangaande kosteneffectiviteit. In de middag wordt begonnen met het sluiten van de control cyclus door het bepalen van actual data, die te vergelijken met de ba-selines en daaruit acties vast te stellen die prioriteit hebben in de sturing van de kosteneffec-tiviteit van het asset. Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen. 6.3 Teambuilding Sessie ZIEN + DOEN = GELOVEN! Doel Deze werkconferentie is er op gericht om van een groep individuen een team te maken door: een gemeenschappelijke visie te creëren; het projectdoel specificeren zodat het voor eenieder duidelijk is en als haalbaar wordt gezien; het voorzien in eenduidige teamrollen; gemeenschappelijke waarden en normen i.r.t. dit project; inventarisatie van de (nog) benodigde kennis en kunde; op basis van bovenstaande het verhogen de weerbaarheid t.a.v. de staande organisatie. Dit door middel van het bijbrengen van een aantal generieke vaardigheden op het gebied van; veranderkunde, vergadertechniek, etc. (risicomanagement, product/budget control? Zie de DOEN workshops) Duur en omvang De basis is een driedaagse sessie, waarin de verschillende aspecten van individu naar groep naar organisatie op een speelse, maar ook inhoudelijke manier doorleefd wordt. Wat bij teambuilding speelt is dat er zicht komt op hoe de spelers in elkaar zitten en wat hun sterke kanten zijn. De leden leren accepteren zoals een ieder in elkaar zit. Daarnaast spelen ook de normen en waarden een rol in een team. Normen ten aanzien van wat een projecteam belangrijk vindt en ik denk aan hele geaccepteerde normen als het nakomen van afspraken, luister na elkaar, respecteer elkaar etc. Wil een team dan ook nog effectief zijn dan gelden daarbij de volgende criteria: doelstellingen moeten voor een ieder duidelijk zijn en bij voorkeur ook door een ieder worden gedeeld; participatie; iedereen neemt actief deel en er wordt ook werkelijk naar een ieder geluisterd; symptomen van gebrek aan effectiviteit zijn door elkaar heen praten en elkaar afkappen; gevoelens moeten vrijelijk worden getoond; wanneer gevoelens ontkend of gebagatelliseerd worden, leidt dit tot geringe effectiviteit; diagnose van groepsproblemen; deze problemen moeten grondig worden onderzocht voordat er actie wordt ondernomen; Maak van je knelpunt een speerpunt!. De begeleiders zullen in een vooroverleg het programma afstemmen met betrokkenen en op basis hiervan de (theoretische) achtergrond uitwerken wat in de workshopmap wordt opgenomen als referentiemateriaal. Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen. 36/50

37 6.4 Leergang Web Based Product Data Management (wb PDM) Doelgroep Technische Documentalisten, projectleden, werkvoorbereiders, hoofden Technische Dienst, Systemengineers, constructeurs, onderhoudsmanagers, etc. De leergang wordt gegeven op MBO/HBO werk- en denkniveau. Docenten De docenten zijn allen werkzaam in de praktijk. Zij brengen middels gloedvolle betogen en cases hun praktijkervaringen in. De verantwoordelijke docenten zijn: Dr. ir. John Stavenuiter, AMC Research Foundation Ir. Michel Kuijer, Copernicos Groep Ing. Mike Rodenburg, AMICO Services. Inhoud Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: Informatie management PDM document architectuur Technisch documenteren De praktijk van Web Based PDM. Duur en omvang De cursus heeft een omvang van vier dagen, één dag per week, in opeenvolgende weken. In principe van 9.00 uur tot uur. Afwijkende tijden kunnen besproken worden tot uiterlijk tijdens het intake gesprek. Investering (prijswijzigingen voorbehouden) Het inschrijfgeld is eenmalig 1.600, - per persoon. De leergang wordt gestart bij minimaal 8 inschrijvingen. In-company: ,- voor groepen van 8 14 deelnemers. 6.5 Portal Training Eindgebruiker Waarom een Portal Training? Om medewerkers, actief op gebied van informatie en communicatie rondom het materieel en aanverwante bedrijfsprocessen, voldoende kennis en vaardigheden aan te reiken om effectief gebruik te kunnen maken van de System en Team Portals in hun organisatie/werkomgeving. Opleidingsdoelen Na afloop van deze training bent u in staat: om informatie te vinden op een System Portal door gebruik van (standaard) zoekfuncties; om op een gestructureerde wijze documenten en afbeeldingen toe te voegen en aan te passen op een Team Portal door gebruik van (standaard) documentenbibliotheken en afbeeldingbibliotheken; om versiebeheer toe te passen om bijvoorbeeld documenten tijdelijk vast te zetten en eerdere versies van een document te raadplegen; om op webdiscussies en enquêtes te reageren; om tussen sites en lijsten binnen een System Portal en Team Portal te navigeren om vereiste informatie te vinden. 37/50

38 Doelgroep Deze module is geschikt voor; managers, engineers, constructeurs, projectleden, planners, inkopers, werkvoorbereiders, documentalisten en logistieke dienst medewerkers. Benodigde voorkennis Kennis van Internet/intranet, Microsoft Windows en MS Office; Kennis van de eigen organisatie en relevante bedrijfsprocessen; Ervaring met bedrijfsinformatiesystemen. Cursusinformatie Deze eendaagse training bestaat uit vier lesblokken van 50 minuten in de ochtend en een workshop in de middag, waarbij de aangeleerde kennis in praktijk zal worden toegepast Investering per deelnemer: 225,- (min. 10 deelnemers); Voor in-company : 2.000,- (max. 12 deelnemers) Inclusief: lesmateriaal. 6.6 Portal Training Content Manager Waarom een Portal Training? Om deelnemers voldoende kennis en kunde aan te reiken waarmee zij informatie kunnen invoeren, wijzigen en publiceren in Portals. Dit door het kunnen aanbrengen/wijzigen van; structuur, navigatie, content en de autorisatie. Opleidingsdoelen Na afloop van deze training bent u in staat om: een navigatie tabel op te stellen op basis van de gebruikersbehoefte; informatie behoeften/problemen van de eindgebruikers om te zetten in oplossingen; bibliotheken en lijsten aan te maken conform de navigatie tabel; gebruiksrechten van lijsten en bibliotheken aan te passen; op een gestructureerde manier lijsten toe te voegen aan een Portal; discussies en enquêtes aan te maken voor de eindgebruiker. Doelgroep Personen binnen de organisatie/werkomgeving die verantwoordelijk zijn voor informatie die effectief ontsloten kan worden met behulp van System en/of Team Portals. Dit kunnen zijn; systeem-/ installatiemanagers, engineers, constructeurs, projectleden, planners, inkopers, werkvoorbereiders, documentalisten, logistieke dienst medewerkers, etc. Benodigde voorkennis Bekend met System en Team Portals op niveau van eindgebruiker. Cursusinformatie Deze eendaagse training bestaat uit vier lesblokken van 50 minuten in de ochtend en een workshop in de middag, waarbij de aangeleerde kennis in praktijk zal worden toegepast. Per deelnemer: 225,- (min. 10 deelnemers); Voor in-company : 2.000,- (max. 12 deelnemers); Inclusief: lesmateriaal. 38/50

39 6.7 Spare Parts Management Cursus Opleiding noodzaak Een systeem (bijv. een fregat, een chinook, een kopieerapparaat, een trein ) heeft een part dat ,- kost, niet vaak stuk gaat, maar als het part defect raakt is het systeem wel meteen down! Wat wordt je voorraadstrategie? Binnen één en hetzelfde assortiment heb je te maken met goedkope fast movers, maar ook extreem dure slow movers, artikelen die zijn te repareren en artikelen waarvoor dit niet het geval is. Kritische en nietkritische artikelen. Hoe beheer je zo n assortiment teneinde een goede service/uptime te leveren? Systemen worden steeds beter, met andere woorden de onderdelen gaan bijna nooit stuk. Hoe kom je voor deze (zeer) slow moving parts tot een goede voorspelling voor de toekomst Dit zijn een aantal voorbeelden van situaties en vragen waar je in de wereld van onderhoud en servicelogistiek tegen aanloopt. Deze voorbeelden geven al aan dat deze wereld zeker niet standaard is. De karakteristieken zijn dermate specifiek, dat de standaard voorraadbeheermodellen/-methoden niet meer volstaan. Doelgroep Senior planners of voorraadbeheerders Beleidsmedewerkers Managers Studenten met specifieke interesse in onderhouds- en/of servicelogistiek Eisen Om aan de cursus deel te nemen moet aan de volgende eisen worden voldaan: HBO-niveau of hoger (in opleiding, geschoold en/of functionerend op) Affiniteit met logistiek Interesse in onderhouds- en/of service logistiek (mogelijk werkzaam in deze wereld) Leerdoelen Vergroten/verkrijgen van kennis en vaardigheden op het gebied van voorspellen en voorraadmodellen van spare parts Verkrijgen van kennis en vaardigheden op het gebied van gedifferentieerd voorraadbeleid. Vergroten van het probleemoplossend vermogen bij spare parts problemen Leren toepassen van 80:20 regels. Didactische aanpak Het cursusprogramma is zodanig opgebouwd dat de theorie steeds wordt afgewisseld met oefeningen. Deze oefeningen zijn gebaseerd op werkelijke praktijkvoorbeelden (van bedrijven die zich bevinden in de; defensie-, rail-, aerospace of copierwereld) en waar mogelijk kun je je eigen praktijksituatie inbrengen. De cursus wordt afgesloten met een casestudy. In de casestudy komt alle geleerde theorie samen en mag je deze toepassen. De casestudy is gebaseerd op een werkelijke bedrijfssituatie met echte data. In de vorm van een PowerPoint presentatie zal je in groepsverband je resultaten en conclusies presenteren aan de gehele groep. 39/50

40 Lesprogramma Het lesprogramma is opgebouwd uit 8 onderwerpen en wordt afgesloten met een casestudy. Deze onderwerpen zijn over 12 dagdelen verdeeld. Expert partner(s): Gordian Logistics Experts. Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen. Nieuwe ontwikkelingen zijn de volgende kortlopende clinics/workshops 6.8 Executive AMC Expedition Een (eerste) kennismaking met Asset Mangement in Control voor de Captains of Industry, bestaande uit de volgende onderdelen: de (potentiële)deelnemer wordt gevraagd een AMC gerelateerde probleemstelling in te brengen, of in overleg te bepalen tijdens een eerste intake; i.s.m. een expert/consultant uit ons team (m.b.v. de AMC tools) naar een oplossing toe gewerkt (stel t.w.v. 5 werkdagen). Resultaat In een Masterclass context (2 dagen in een goed geoutilleerd congrescentrum) worden deze oplossing gepresenteerd aan de andere deelnemers en verder geoptimaliseerd. Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen. 6.9 Asset Management Refreshment Workshop Een in-company programma van 1 of 2 dagdelen voor 8 a 16 personen, bestaande uit een: Asset Management Control Introduction (overzicht beschikbare methoden, technieken en modellen, i.r.t. de systeemaanpak) Asset Management Context Analysis (bedrijfsfoto op basis van vragen en zelfreflectie) Asset Management Continuous Improvement workshop (interactief programma) Asset Management Company Concept (een eerste opzet voor een AMC roadmap en business case ). Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen Asset Management Survey Dit programma bestaat uit een in-company programma verdeeld over 2 of 3 dagen met de volgende onderwerpen: Een AMC introductiepresentatie (overzicht beschikbare methoden, technieken en modellen, i.r.t. de systeemaanpak); Een drietal interviews op de verschillende managementniveaus, e.e.a. in overleg te bepalen; Presentatie van de uitgewerkte interviewresultaten in een Asset Management Control Context, a.d.h.v. de huidige vs. gewenste situatie en op basis daarvan de conclusies en aanbevelingen. Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen. 40/50

41 7. Specifieke WSM opleidingen DEFENSIE 7.1 Workshops i.h.k.v. WSM kennisontwikkeling Voor de kennisontwikkeling op het gebied van Wapensysteem Management kan op vele fronten gebruik worden gemaakt van Asset Management Control (AMC) materiaal. Onderstaande module van 2 dagdelen is een selectie van introductiecursussen met de status primair relevant voor WSM WSM Portal Training Gericht op het werken met portals als content beheerder, binnen de DMO standaard MS Sharepoint Portal omgeving WSM System Analysis (SA) Gericht op de analyse en modellering van het wapensysteem WSM Logistics Support Analysis (LSA) Gericht op de analyse van de logistieke ondersteuning gedurende de levensduur van het wapensysteem WSM Information Management (IM) Gericht op het specificeren van benodigde data, informatiesystemen en ICT infrastructuur voor kosteneffectief wapensysteem management Materiel Logistics Management (MLM) Gericht op het specificeren van de logistieke processen voor kosteneffectief wapensysteem management over de levensduur van het wapensysteem (met behulp van de AMC Process Definition Matrix) Team Management (TM ) Gericht op het specificeren van de gewenste wijze van samenwerken om tot kosteneffectief wapensysteem management te komen. Enige opmerkingen uit de evaluaties van deze introductiecursussen: goede interactieve training om met SharePoint Portal om te leren gaan; deze tool (als zgn. knoppencursus) inbedden in de werkzaamheden van de deelnemers (nl. als hulpmiddel voor WSM); veel voorbeeldmateriaal komt vanuit ressort Zee, voor acceptatie is het beter om ook Land en Lucht voorbeeldmateriaal te maken, zodat de opleiding meer een paars DMO karakter krijgt (herkenbaar voor de deelnemers uit de drie Ressorts); de opleidingen zijn als eendaagse introductiecursussen gegeven. Om echt bij te dragen aan kennisverrijking van de wapensysteem managers zullen volledige AMC modules behandeld moeten worden. Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen. 41/50

42 7.2 DMO SharePoint Portal Training Introductie SPP functionaliteit en gebruik in het algemeen (SPP 2007 vs SPP 2010) Rol van de Teamsitebeheerder. Introductie medewerker DMO Datamanagement Waarom SharePoint Portal 2007 Wat is de rol van afdeling datamanagement en hoe ons te vinden Aanvraag site Rechten en rollen Helpdesk > maar kijk vooral eerst op onze Wiki (URL) Hoe past dit in het totaal plaatje Marinebedrijf Toegang vanaf Tridion Navigeren van/naar voor helderheid positionering SharePoint Portal Doel van deze training Handvatten voor teamsite beheerders voor het handiger inrichten van teamsites opgedeeld in theorie en oefeningen Evaluatie (toets in de vorm van een praktijkopdracht) Certificering. 7.3 WSM Themadag aan boord van de Hr.Ms. Urania Doel Deelnemers kennis laten maken met de WSM aanpak en evaluatie voor de WSM projectgroep. Programma briefing aan boord van Hr. Ms. Urania trossen los afmeren aan de wal, schoonschip maken, benodigde WSM-data verzamelen bijpraten en diner op de Marineclub presentatie WSM model voor de Hr.Ms. Urania afsluiting van de themadag Doelgroep (maximaal 15 personen) Medewerkers betrokken bij het MatLog proces binnen defensie. Thema: WSM voor de Hr.Ms. Urania Toelichting op de analyse- en programmeringsfase met als resultaat het 'exploitatieplan' (bespreken en uitreiken van de hand-out tijdens de briefing om uur) Wat zijn de operationele activiteiten van het systeem 'Urania'? Welke operationele functies zijn daarvoor noodzakelijk? Welke functionele ketens van installaties zijn daarvoor nodig (subsystemen)? Hoe ziet het (logistieke) gebruiksprofiel eruit? Welke directe 'actoren', met welke producten, zijn betrokken bij WSM voor de Hr.Ms. Urania? 42/50

43 Opgave voor de deelnemers Zet voor dit systeem een WSM aanpak op wat zowel voor de gebruiker/eigenaar als voor de instandhoudingsorganisatie acceptabel is. Dit is een iteratief proces waar systeem kennis en ervaring voor nodig is (op te doen tijdens de vaartocht). Op basis van het reeds gemodelleerde model kunnen, voor de perioden active service en maintenance, de volgende baseline parameters door de deelnemers geschat worden (voor de life cycle periods 'acquisition' en 'phase-out' zijn de waarden reeds ingeschat). Voor deze exercitie wordt tijdens of vlak na de vaartocht (afhankelijk van het weer) invullijstjes uitgereikt. Het is de bedoeling dat de deelnemers zich als het WSM-team organiseren. In het WSM-team zijn vertegenwoordigd; de eigenaar, gebruiker en instandhouder. Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen. 7.4 ILS/WSM Basismodule 1&2 in een DMO context Opleiding/verandernoodzaak focus op de MATLOG doelstelling 'voorzien in de vereiste materiële gereedheid tegen minimale kosten; voorzien in een Competence Center op gebied van systeem- en installatiemanagement; bekend zijn met en kennis hebben van (moderne) instandhoudingmanagementmethoden; kostenbewust en resultaatgericht kunnen managen nan het instandhoudingsproces. Doelgroep (rollen & taken) systeem- en installatiemanagement i.r.t. het bepalen welke producten/diensten waar, wanneer en hoe gemaakt en verantwoord moeten worden; economie en financiën i.r.t. het bepalen hoe budgetten moeten worden verbijzonderd naar het materieel; datamanagement i.r.t. budgettering, registratie en rapportage van kosteninformatie; middenkader management i.r.t. effecten van contractafwijkingen (LSA/PBSC) op het totale logistiekeen financiële proces. Leerdoelen bewustwording van het hoger gelegen doel; kennis hebben van de verschillende methoden en technieken; inzicht hebben in de mogelijkheden binnen de eigen organisatie; inzicht hebben in het effect van een adequaat systeem- en installatiemanagement. Lesprogramma 2 dagdelen (ochtend en middag) Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen. 43/50

44 7.5 LSA/SSE deel 1 & 2 in een DMO context Opleiding/verandernoodzaak focus op de MATLOG doelstelling voorzien in de vereiste materiële gereedheid tegen minimale kosten ; voorzien in een Competence Center op gebied van systeem- en installatiemanagement; bekend zijn met en kennis hebben van methoden van logistics support analysis (LSA) en system support engineering (SSE); bekend zijn met en kennis hebben van technieken (FMECA, RCM, MTA en LORA) om inhoud te kunnen geven aan LSA en SSE. Doelgroep (rollen & taken) systeem- en installatiemanagement i.r.t. het bepalen welke producten/diensten waar, wanneer en hoe gemaakt en verantwoord moeten worden; economie en financiën i.r.t. het bepalen hoe budgetten moeten worden verbijzonderd naar het materieel; datamanagement i.r.t. budgettering, registratie en rapportage van kosteninformatie; middenkader management i.r.t. effecten van contractafwijkingen (LSA/PBSC) op het totale logistiekeen financiële proces. Leerdoelen bewustwording van het belang van ILS, LSA en SSE; kennis hebben van de technieken (FMECA, RCM, MTA en LORA) nodig voor LSA en SSE; kennis hebben van de betekenis van de in de technieken gebruikte begrippen; kennis hebben om de applicatie STORM-PDM inhoudelijk te kunnen begrijpen. Lesprogramma 2 dagdelen (ochtend en middag) LSA en 2 dagdelen SSE. Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen. 7.6 Technisch Documenteren in een DMO/Marinebedrijf context Wie, Wat, Hoe..., Waarom en voor Hoeveel? Doelgroep (rollen & taken) engineering (SE/ME) i.r.t. het bepalen welke documentatie hoe moet worden beheerd; tekenkamer/documentatie i.r.t. het bepalen hoe documentatie moet worden verworven en vastgelegd (tekst, tekeningen, schema's, tabellen, foto's, etc.); documentatiebeheer i.r.t. het beheren en beschikbaar stellen van documentatie; datamanagement i.r.t. beleid, organisatie en besturing t.a.v. het documentatieproces. Workshop programma toelichting van de case en groepsindeling (3 à 6 personen per groep); zelfstudie en analyse van de beschikbare informatie; invullen van de TDP overzichtstabel; minuten plenaire evaluatie; opstellen van conclusies en aanbevelingen. 44/50

45 Cursusmateriaal Algemene TDP(Technical Data Package) specificatie TDP begrotingsformulier Bijlagen m.b.t. het SEWACO-systeem van Hr.Ms. Rotterdam System Portal (optioneel) LCM-model (optioneel). 7.7 TDP (Technical Data Package) specificatie (Marinebedrijf) Doel Het doel van een algemene TDP specificatie is het opzetten van een eenduidig document voor alle informatieleveranciers (custodians/contentbeheerders) i.r.t. een bepaald systeem/schip/klasse schepen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de beschikbare webtechnologie op het Defensie intranet. Scope De scope van een algemene TDP specificatie bestaat uit de doorsnijding van de volgende aspecten (achter het aspect staat de scope van het aspect): organisatorisch: het systeem, b.v. de Walrusklasse onderzeeboten; procesmatig: alle processen die noodzakelijk zijn om een TDP op te zetten en te beheren; systeem gericht: de gehele levenscyclus. Referenties stafeisen en systeem specificaties; ILS Handboek; ILS strategie van het betreffende systeem; WSM aanpak. Uitgangspunten In het systeemplan worden de belangrijkste uitgangspunten vastgelegd. Deze gegevens vormen de basis voor alle verdere activiteiten gedurende de levenscyclus. Voor deze workshop wordt gebruik gemaakt van een selectie van gegevens die in het ILS handboek staan beschreven. Eén van de belangrijkste uitgangspunten is het systeemplan. In het systeemplan staan de uitgangspunten die invloed hebben op de verdere detaillering op systeem- en installatieniveau. Het systeemplan is meestal veel geschreven tekst. Voor deze workshop moeten op z n minst de hoogst noodzakelijke gegevens opgesomd worden. Hiervoor is per onderdeel van het systeemplan een selectie van gegevens opgesteld. Verdere invulling vindt plaats in nauw overleg met betrokkenen. 45/50

46 8. Specifieke ILS opleidingen DEFENSIE ILS CURSUSPAKKET (ontwikkeld i.s.m. Defensie/DMO) Het ILS cursuspakket bestaat uit de volgende eindproducten: modulebeschrijvingen conform standaard format; cursusmateriaal per module; studiewijzer; uitvoering van het lesprogramma. De modulen en het lesprogramma zijn gebaseerd op onderstaand schema. Cursustijden Tijdens werkdagen van: 8.00 tot uur; tot uur. Verdieping en verbreding (optioneel) workshops/training on the job op locatie, specifiek systeem/installatie gericht; coaching en/of facilitator diensten t.b.v. oplevering van ILS eindproducten; applicatietrainingen (o.a. Web Portal gebruik); informatiemanagementtrainingen (web based Product Data Management); ILS/LSA verdiepingsopleidingen zoals: Supportability Analysis; Functional Analysis; 46/50

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Asset Management bij Van Oord en de rol van AMC 29 oktober 2009 AMC seminar, Amsterdam

Asset Management bij Van Oord en de rol van AMC 29 oktober 2009 AMC seminar, Amsterdam Asset Management bij Van Oord en de rol van AMC 29 oktober 2009 AMC seminar, Amsterdam Wilko Visser Van Oord Michel Kuijer Copernicos Groep Sheet: 1/20 Programma Filmpje: de assets van Van Oord Asset Management

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Wapensysteem Management Get Across by doing it!

Wapensysteem Management Get Across by doing it! Wapensysteem Management Get Across by doing it! Schout bij Nacht Klaas Visser Directeur Wapensystemen 1 Assets 2 Recente ontwikkelingen Materieel: Aim for system integrity - Krimpend Defensiebudget/ Kredietcrisis

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

APICS CSCP. Brochure: APICS CSCP NL APICS

APICS CSCP. Brochure: APICS CSCP NL APICS APICS CSCP Brochure: APICS CSCP NL APICS CSCP De opleiding APICS CSCP geeft professionals de inzichten die zij nodig hebben om de activiteiten van de productie- en distributieketens te kunnen integreren

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS

Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS Bedrijfscontinuïteit met behulp van een BCMS 26 november 2014 Aart Bitter@ISGcom.nl www.information-security-governance.com Disaster Recovery Plan 2 The Bitter Brew Case To Brew or not to Brew, That s

Nadere informatie

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling (Nieuwe) opleiding hbo master Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Contactpersoon/ contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management.

Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries. Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management. Aan de leden van High Tech NL en Brainport Industries Betreft: workshop Outsourcing Development and Life Cycle Management Geacht lid, In juni 2017 heeft een boek uitgebracht over ondernemend samenwerken,

Nadere informatie

Innovatieve Instandhouding

Innovatieve Instandhouding Innovatieve Instandhouding Kennis delen en kennis ontwikkelen bij Defensie Dr. ir. T. Tinga Kennisteam Onderhoudstechnologie Defensie Technologisch hoogwaardige platformen en systemen Sterk variabele en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) TMap NEXT Test Engineer(NL/ENG) Examentraining TMap NEXT Test Engineer E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Engineer

Nadere informatie

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Roelien Wierda & Ron Barendsen NHL Hogeschool Inhoud Inleiding... 1 Firm

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS

ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS ARCADIS Imagine the result E-learning bij de implementatie van een DMS 1 Agenda Korte introductie ARCADIS Document management als pijler van programma Digitaal samenwerken Doelstellingen (opleiding, support,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Thesis AMC Msc. Improving the acuisition process of maritime assest within the frame of the DMP. Defensie Materieel Organisatie.

Thesis AMC Msc. Improving the acuisition process of maritime assest within the frame of the DMP. Defensie Materieel Organisatie. Improving the acuisition process of maritime assest within the frame of the DMP 1 Inleiding Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode Bevindingen Conclusies en aanbevelingen Resume 2 WSM LPD/AOR Klik om de modelstijlen

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

MAXIMO Enterprise Asset Management And ISO-55000

MAXIMO Enterprise Asset Management And ISO-55000 MAXIMO Enterprise Asset Management And ISO-55000 1 Introductie PAS 55 wordt ISO 55000 De markt verwacht dat ISO 55000 een grote vlucht gaat nemen Verwachting in 2017: 4.000 bedrijven hebben ISO 55000 geadopteerd

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Professionalisering van Levensduurverlenging

Professionalisering van Levensduurverlenging Professionalisering van Levensduurverlenging De toegevoegde waarde van VITALE Rob van Dongen 9 februari 2012 Agenda 1 2 3 4 Levensduurverlenging volgens VITALE Het referentiemodel Toepasbaarheid VITALE

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Royal HaskoningDHV (meer dan 100 kantoren in 35 landen) ASSET VALUATION INFRASTRUCTUUR Soest 30/5/2013. Consultancy, Engineering & Management

Royal HaskoningDHV (meer dan 100 kantoren in 35 landen) ASSET VALUATION INFRASTRUCTUUR Soest 30/5/2013. Consultancy, Engineering & Management ASSET VALUATION INFRASTRUCTUUR Soest 30/5/2013 Geert Fuchs Leading Professional Asset Management Royal HaskoningDHV (meer dan 100 kantoren in 35 landen) Consultancy, Engineering & Management Page 2 1 Onze

Nadere informatie

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE

ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE ORGANISATORISCHE IMPLENTATIE BEST VALUE EEN ONDERZOEK NAAR DE IMPLEMENTATIE VAN BEST VALUE BINNEN EEN SYSTEMS ENGINEERING OMGEVING STEPHANIE SAMSON BEST VALUE KENNIS SESSIE WESTRAVEN 17 JUNI 09.00 12.00

Nadere informatie

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group

FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group FF Training teaser Ton Knegt Sr. Project Manager STC Group Programma: 1. Introductie trainingen Ton Knegt STC Group 2. FF EMEA Demo units Peter Overgauw - Honeywell 3. Training cases Bindert Douma STC

Nadere informatie

Business Continuity Management

Business Continuity Management Business Continuity Management Aart Bitter - 14 januari 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Praktijk case Wij zijn als bierbrouwerij voorgedragen om onze producten te leveren aan het Holland House tijdens het

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

Ervaringen met de implementatie van Asset Management Control Thijs van Gijn

Ervaringen met de implementatie van Asset Management Control Thijs van Gijn Ervaringen met de implementatie van Asset Management Control Thijs van Gijn Marinebedrijf 1 Inhoud Introductie Marinebedrijf Invoering AMC Ervaringen Verbeterpunten Conclusie en aanbeveling 2 Marinebedrijf

Nadere informatie

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden

Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Duurzaam (kosten)effectief uitbesteden Agenda Kiezen voor uitbesteding Uitbestedingsfeiten Wenselijke situatie Eisen volgens ISO5500X Showstoppers Aandachtspunten Afsluiting Kiezen voor uitbesteding Ontbreken

Nadere informatie

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2010/2011 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 07-Oct-2017 18:22 Year 2010/2011 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS EWI-MI-151-10 EWI-MI-151-10 Minor Entrepreneurship

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Tradinco Academy Cursus Programma

Tradinco Academy Cursus Programma Tradinco Academy Cursus Programma Calibration made simple 01/2014 page : 1 Index Inleiding The art of Calibration Kalibratie Management Kalibratie Instrumentatie Het gebruik van Instrumenten AutoCal Kalibratie

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES TECHNICAL STAFFING SERVICES Tecona is het adviesbureau op het gebied van Maintenance Services, Technical Staffing Services en Metal & Welding Quality Services. Met een sterk team van mensen met kennis

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie