Vragen en antwoorden aanbesteding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden aanbesteding"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden aanbesteding Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen WMO (inclusief beschermd wonen) Achterhoekse Gemeenten Status: Concept Datum: 11 aug

2 Inhoud 1. Opdracht Inhoud en vernieuwing Vernieuwing Hulp bij het huishouden Beschermd wonen Logeren / kortdurend verblijf Ontwikkelopdrachten richting Overeenkomst en looptijd Looptijd van de overeenkomst PGB-aanbieders Hoofd en onderaannemers Gemeente Doetinchem Procedure / inschrijven via Negometrix Eisen Administratie en facturatie Landelijk productcodes iwmo en ijw Digitaal berichtenverkeer / Vecozo Tarieven en eenheden Toeleiding naar zorg / indiceren Planning Meer informatie

3 1. Opdracht 1. Welke gemeenten kopen in? De 8 gemeenten in de Achterhoek. Dit zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, en Winterswijk. 2. Wat wordt er in deze aanbesteding ingekocht? Maatwerkvoorzieningen / individuele voorzieningen Wmo en Jeugdhulp in de vorm van Zorg in natura (ZIN). In de oude termen gaat het om: Wmo Individuele begeleiding; Begeleiding groep (met / zonder vervoer); Kortdurend verblijf; Beschermd wonen; Persoonlijke verzorging. De volgende Wmo-ondersteuning maakt geen deel uit van deze aanbesteding: - De landelijk inkoop van ondersteuning bv voor Zintuiglijke beperkingen; - Hulp bij het huishouden: Jeugd Persoonlijke verzorging; Dagbehandeling; Vervoerdiensten; Jeugdhulp verblijf (inclusief en excl. behandeling); Jeugdhulp crisis; Jeugdhulp ambulant; Generalistische Basis GGZ; Specialistische jeugd GGZ; Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED); Kindergeneeskunde (dit betreft psychische behandeling bij eetstoornissen, ADHD behandeling en zorg verleend onder de noemer overige psychiatrische stoornissen en overige psychosiale problemen). De volgende Jeugdhulp maakt geen deel uit van deze aanbesteding: - De bovenregionale van jeugdhulp. Dit zijn de terreinvoorzieningen, terreinvoorzieningen met gezinsopname, behandelgroep op terrein, gezinshuizen op terrein, crisisbedden, crisisbedden LVB, Ambulante spoedhulp, LVB ZZP 4 en 5 (incl. 70% NIC/NHC en leegstand), jeugdzorgplus (incl. vervoer DV &O) en toeslag MFC - De landelijke inkoop van jeugdhulp - Jeugdbescherming, jeugdreclassering en activiteiten in het preventief justitieel kader wordt apart van deze aanbesteding ingekocht. 3

4 2. Inhoud en vernieuwing 2.1. Vernieuwing 3. Wat is de vernieuwing in deze aanbesteding? Vernieuwing van de Inhoudelijke kaders - Producten Begeleiding individueel, Dagbehandeling individueel en Jeugdhulp ambulant worden samengevoegd en ingedeeld in varianten van Begeleiding en Behandeling individueel: Gericht op ontwikkeling; Gericht op stabilisatie; - Producten Begeleiding groep en Dagbehandeling groep worden samengevoegd en in varianten van Begeleiding en Behandeling groep: Gericht op ontwikkeling; Gericht op stabilisatie; Met indien noodzakelijk vervoer naar Begeleiding/Behandeling groep; - Producten Persoonlijke verzorging (voor zover dit een wettelijk gemeentelijke taak is in Wmo en Jeugdwet) worden samengevoegd en ingedeeld in varianten: Gericht op ontwikkeling; Gericht op stabilisatie; - Beschermd wonen in Wmo en Jeugd gaat van een totaalpakket (ZZP GGZ-C/ VPT constructie) naar individueel maatwerk. Beschermd wonen is in deze aanbesteding een combinatie van varianten van: Een wooncomponent/24 uurs toezicht of 24 uurs bereikbaarheid, aangevuld met; Begeleiding individueel gericht op ontwikkeling of stabilisatie; Begeleiding groep gericht op ontwikkeling of stabilisatie; - Kortdurend verblijf uit Wmo en Jeugdwet wordt samengevoegd tot Logeren. Verbetering van het administratieve proces Met deze aanbesteding willen we een aantal zaken in uitvoering en bedrijfsvoering verbeteren: Administratie, facturatie en uitvoering; Conversie van regionale productcodes naar Landelijke productcodes vanuit iwmo en ijw; Vecozo en berichtenverkeer; Vereenvoudiging van het aantal producten; Verandering in de sturing Sturen op individuele resultaten met behulp van: - de levensdomeinen van de Zelfredzaamheidsmatrix; - de hoofdresultaten voorkomen, ontwikkeling en stabilisatie; - gebruik van het Zorgplan; - en monitoring via de lokale werkwijze van het Keukentafelgesprek, indicatie, herindicatie, nazorg en Klantervaringsonderzoek. 4. Wat blijft hetzelfde? Wat inhoudelijk en qua financiering niet verandert, is: - Jeugdhulp met verblijf, inclusief of exclusief behandeling (met uitzondering van beschermd wonen en kortdurend verblijf / logeren); - Generalistische basis GGZ; 4

5 - Specialistische GGZ; - Ernstige enkelvoudige Dyslexie; - Kindergeneeskunde(dit betreft psychische behandeling bij eetstoornissen, ADHD behandeling en zorg verleend onder de noemer overige psychiatrische stoornissen en overige psychosociale problemen). Let op: verbeteringen in bedrijfsvoering gelden wel degelijk ook voor deze vormen van ondersteuning Hulp bij het huishouden 5. Hoe wordt de hulp bij het huishouden voor 2017 ingekocht? De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre en Winterswijk hebben hiervoor nog contracten tot en met eind In verband met de ontwikkelingen door de uitspraak van de Centrale Raad van beroep kopen de gemeenten Montferland en Oude IJsselstreek voor 2017 de hulp bij het huishouden apart in Beschermd wonen 6. Waarom wordt beschermd wonen veranderd in 2017? Beschermd wonen bestaat nu uit totaalpakketten: een pakket inclusief allerlei vormen van ondersteuning met een vaste prijs. In de praktijk heeft de ene cliënt andere behoeften dan de andere. Binnen beschermd wonen willen we meer maatwerk kunnen bieden. Tegelijkertijd bestaat de ondersteuning vanuit beschermd wonen grotendeels uit: - Wonen (in verschillende vormen van beschut tot en met beschermd, en met 24- uurs toezicht dan wel bereikbaarheid); - Individuele begeleiding; - En begeleiding groep (dagbesteding). Door deze 3 componenten uit elkaar te halen, kan meer individueel maatwerk geboden worden. 7. Wat gebeurt er met de ZZP-GGZ-C pakketten beschermd wonen? Beschermd wonen in Wmo en Jeugd gaat van een totaalpakket (ZZP GGZ-C/ VPT constructie) naar individueel maatwerk. Beschermd wonen is in deze aanbesteding een combinatie van varianten van: - Altijd een wooncomponent, aangevuld met; - Begeleiding individueel gericht op ontwikkeling of stabilisatie; - Begeleiding groep gericht op ontwikkeling of stabilisatie; Aanbieders beschermd wonen moeten dus op alle 3 de percelen inschrijven: - Perceel 1 Ondersteuning individueel; - Perceel 2 Ondersteuning groep; - Perceel 3 Wonen en logeren. 8. Wordt beschermd wonen voor cliënten < 18 jaar ook vernieuwd? Ja, aanbieders beschermd wonen moeten dus op alle 3 de percelen inschrijven: - Perceel 1 Ondersteuning individueel; 5

6 - Perceel 2 Ondersteuning groep; - Perceel 3 Wonen en logeren. 9. Waar moet ik op inschrijven als ik beschermd wonen aanbied? Aanbieders beschermd wonen moeten dus op alle 3 de percelen inschrijven: - Perceel 1 Ondersteuning individueel; - Perceel 2 Ondersteuning groep; - Perceel 3 Wonen en logeren. 10. Hoe zijn de tarieven tot stand gekomen? Uitgangspunt is geweest dat de nieuwe tarieven in het geheel van alle ondersteuning Wmo en Jeugd die wordt ingekocht, op basis van de huidige situatie, financieel ongeveer gelijk moeten uitkomen. Dit is getoetst aan de hand van de productieverantwoordingen 2015 van de Zorgaanbieders. Er is geen rekening gehouden met de ondersteuningsontwikkeling (hoeveelheid) die zich ongetwijfeld (herindicaties) zal voordoen in de periode 2015 naar Er is gekeken naar andere regio s, er is gekeken naar de verantwoordingen van de huidige aanbieders, naar de voormalige richtlijnen vanuit de NZA, naar de kapitaalslasten componenten (NHC en NIC), naar normbedragen van bijvoorbeeld het NIBUD en er is een financieel adviesbureau ingeschakeld om te ondersteunen bij de financiële onderbouwing. Alle huidige pakketten zijn vertaald naar de componenten: varianten wonen, uren ondersteuning individueel en dagdelen ondersteuning groep. Het geheel van die drie componenten komt bij elkaar opgeteld grotendeels overeen met de huidige totaalpakketten. 11. Hoe zit het met het overgangsrecht in beschermd wonen van cliënten? Cliënten hebben tot en met eind 2019 overgangsrecht. Dit betekent dat ze tot die tijd recht houden op de ondersteuning overeenkomstig het overgangsrecht. De ondersteuning verandert inhoudelijk niet, alleen wordt het totaalpakket (zie uitleg bij vraag 7) opgesplitst in drie componenten: wonen, ondersteuning individueel, en ondersteuning groep (dagbesteding). Bij nieuwe indicaties en bij herindicaties wordt individueel gekeken welke wooncomponent het beste past, en welke vorm van ondersteuning individueel en welke vorm van ondersteuning groep er nodig zijn. Er wordt gekeken naar wat het meest passend is voor de cliënt (maatwerk). Een indicatie beschermd wonen bestaat dan minimaal uit een wooncomponent/24 uurs toezicht of 24 uurs bereikbaarheid en kan aangevuld worden met ondersteuning individueel of groep (dagbesteding). 12. Wat hebben de veranderingen in beschermd wonen voor gevolgen voor de huidige cliënten? Voor cliënten verandert er inhoudelijk niets aan de ondersteuning. Uitgangspunt is geweest dat de nieuwe tarieven in het geheel van alle ondersteuning Wmo en Jeugd die wordt ingekocht, op basis van de huidige situatie, financieel ongeveer gelijk moeten uitkomen. Dit is getoetst aan de hand van de productieverantwoordingen 2015 van de Zorgaanbieders. 6

7 Voor de bestaande cliënten vindt een conversie plaats van hun huidige indeling naar de nieuwe productindeling. Uitgangspunt is, dat de omvang ondersteuning gelijk blijft aan de huidige situatie. Pas bij een herindicatie kan sprake zijn van een verlaging of verhoging van de omvang van de ondersteuning. Dit betekent dat eigen bijdragen in 2017 iets af kunnen wijken van de situatie in Wat hebben de veranderingen in beschermd wonen voor gevolgen voor herindicaties van huidige cliënten? Bij herindicaties wordt individueel gekeken welke wooncomponent het beste past, en welke vorm van ondersteuning individueel en welke vorm van ondersteuning groep er nodig zijn. Een indicatie beschermd wonen bestaat dan minimaal uit een wooncomponent en kan aangevuld worden met ondersteuning individueel of groep (dagbesteding). 14. Wat hebben de veranderingen in beschermd wonen voor gevolgen voor nieuwe cliënten? Bij nieuwe indicaties wordt individueel gekeken welke wooncomponent het beste past, en welke vorm van ondersteuning individueel en welke vorm van ondersteuning groep er in deze individuele situatie nodig zijn. Een indicatie beschermd wonen bestaat dan minimaal uit een wooncomponent en kan aangevuld worden met ondersteuning individueel of groep (dagbesteding). 15. Wat hebben de veranderingen in beschermd wonen voor gevolgen voor cliënten met een PGB? Cliënten hebben tot en met eind 2019 overgangsrecht. Dit betekent dat ze tot die tijd recht houden op zorg overeenkomstig het overgangsrecht. De ondersteuning verandert inhoudelijk niet, alleen wordt het totaalpakket opgesplitst in drie componenten: wonen, ondersteuning individueel, en ondersteuning groep (dagbesteding). Bij nieuwe indicaties en bij herindicaties wordt individueel gekeken welke wooncomponent het beste past, en welke vorm van ondersteuning individueel en welke vorm van ondersteuning groep er nodig zijn. Een indicatie beschermd wonen bestaat dan minimaal uit een wooncomponent en kan aangevuld worden met ondersteuning individueel of groep (dagbesteding). Indien een cliënt afziet van de PGB-indicatie wordt dit beoordeeld op basis van de nieuwe indeling. 16. Wat hebben de veranderingen in beschermd wonen voor gevolgen voor de eigen bijdrage PGB? Uitgangspunt is geweest dat de nieuwe tarieven in het geheel van alle ondersteuning Wmo en Jeugd die wordt ingekocht, op basis van de huidige situatie, financieel ongeveer gelijk moeten uitkomen. Dit is getoetst aan de hand van de productieverantwoordingen 2015 van de Zorgaanbieders. Voor de eigen bijdragen betekent dit dat in 2017, bij gelijk ondersteuning, deze iets (positief/negatief) af kan wijken van de situatie in

8 2.4. Logeren / kortdurend verblijf 17. Waarom is het tarief voor Logeren zo laag? Het tarief bestaat alleen uit een vergoeding voor hotelkosten. Indien daarnaast ondersteuning individueel of ondersteuning groep nodig is, dan wordt dit ook geïndiceerd. Indien de ondersteuning individueel of groep door een andere zorgaanbieder geleverd wordt dan vragen wij u om nauw samen te werken met deze partners zodat deze ondersteuning geleverd blijft worden. Indien er ook sprake is van ondersteuning vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) zoals persoonlijke verzorging en verpleging, dan vragen we van u om nauw samen te werken met deze partners zodat deze ondersteuning geleverd blijft worden Ontwikkelopdrachten richting Hoe gaat het straks met de ontwikkelopdrachten? Voor 2018 willen we kijken of álle ondersteuning vanuit Wmo en Jeugdwet, waar dat kan, passen in de indeling van: Resultaten gericht op voorkomen; Resultaten gericht op ontwikkeling, groei, doorstroom, uitstroom; Resultaten gericht op stabilisatie, behoud en voorkomen achteruitgang. Daarnaast willen we kijken waar mogelijk (onderdelen van) deze Ondersteuning ingepast kan worden: Bovenregionale en wellicht landelijke inkoop Jeugd; Landelijke inkoop Wmo; Ondersteuning vanuit de Participatiewet; Maatschappelijke opvang; Mogelijke andere invulling van vervoer als gevolg van ontwikkelingen rondom Basismobiliteit en mogelijke gevolgen voor Vervoer naar Begeleiding / Behandeling groep; Hulp bij het huishouden voor de gemeenten Om die doorontwikkeling en verdere transformatie te bereiken, benoemen we ontwikkelopdrachten waarin we gezamenlijk met Gemeenten, Aanbieders en andere deskundigen de onderwerpen gaan uitwerken. Ontwikkelopdrachten zijn in ieder geval benoemd op deze thema s: Preventie en verschuiving 2e naar 1e en 0e lijn; Participatiewet; GGZ; Jeugdhulp met verblijf; Maatschappelijke opvang; Vervoer en Basismobiliteit; Hulp bij het huishouden. 19. Verandert de ondersteuning in 2018? De uitkomst van de ontwikkelopdrachten betekent dat vormen van Ondersteuning en tarieven vanaf 2018 af kunnen wijken van die in Met het gebruik van 8

9 Negometrix en het openhousemodel is het mogelijk om wijzigingen gedurende de looptijd door te voeren. Alle Aanbieders hebben altijd de mogelijkheid om op basis van wijzigingen opnieuw keuzes te maken over al dan niet leveren van Ondersteuning. 3. Overeenkomst en looptijd 20. Ik heb een contract, moet ik opnieuw een contract afsluiten? Ja. Voor de gemeente Doetinchem geldt dat de huidige Wmo-contracten (voor Ondersteuning thuis Coachen, Overnemen, Schoon huis, Coachen huishouden, en Ondersteuning buitenshuis dagbesteding Coachen, Overnemen, en kortdurend verblijf) nog tot en met 2017 doorlopen. 21. Hoe kan ik een contract krijgen? Door in te schrijven op de aanbesteding. U komt in aanmerking voor een contract als u voldoet aan de gestelde eisen. 22. Ik wil graag voor Jeugd en Wmo een contract, kan dat? Ja, we kopen zowel ondersteuning uit de Wmo als Jeugdwet in. 23. Ik wil graag voor meerdere vormen van ondersteuning een contract, kan dat? Ja, U komt in aanmerking voor een contract als u voldoet aan de gestelde eisen. 24. Wanneer kom ik in aanmerking voor een contract? U komt in aanmerking voor een contract als u voldoet aan de gestelde eisen Looptijd van de overeenkomst 25. Voor hoe lang besteden de gemeenten aan in deze aanbesteding? Twee jaar, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 met de mogelijkheid tot verlenging. 26. De ondersteuning in 2018 zal er anders uitzien dan in 2017, wat betekent dit? De uitkomst van de ontwikkelopdrachten zal betekenen dat vormen van Ondersteuning en tarieven vanaf 2018 af kunnen wijken van die in Met het gebruik van Negometrix en het openhousemodel is het mogelijk om wijzigingen gedurende de looptijd door te voeren. Alle Aanbieders hebben altijd de mogelijkheid om op basis van wijzigingen opnieuw keuzes te maken over al dan niet leveren van Ondersteuning. 9

10 3.2. PGB-aanbieders 27. Ik ben een zorgaanbieder die alleen via PGB s werkt. Kan ik PGBaanbieder blijven? Ja. 28. Ik ben een zorgaanbieder die alleen via PGB s werkt. Kan ik in aanmerking komen voor een contract voor Zorg in natura (ZIN)? Ja, U komt in aanmerking voor een contract als u voldoet aan de gestelde eisen van de verschillende vormen van ondersteuning Hoofd- en Onderaannemers 29. Kan ik samen met een andere zorgaanbieder inschrijven? Ja, u kunt als combinatie van aanbieders inschrijven, als Hoofdaannemer met Onderaannemer(s) of zelfstandig. 30. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als hoofdaannemer? U bent als Hoofdaannemer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Onderaannemer. Er dient sprake te zijn van aantoonbaar toezicht door de Hoofdaannemer op de Onderaannemer en de samenwerkingsafspraken tussen beiden moeten geformaliseerd zijn. 31. Wat moet ik doen als ik als Hoofdaannemer een nieuwe een Onderaannemer heb? U moet schriftelijk toestemming vragen aan de Opdrachtgever voor een wijziging in de samenstelling van Hoofd- en Onderaannemer(s) gedurende de looptijd van de overeenkomst Gemeente Doetinchem 32. Waarom doet de gemeente Doetinchem voor Wmo niet hetzelfde als de andere gemeenten? Voor de gemeente Doetinchem geldt dat de huidige Wmo-contracten (voor Ondersteuning thuis Coachen, Overnemen, Schoon huis, Coachen huishouden, en Ondersteuning buitenshuis dagbesteding Coachen, Overnemen, en kortdurend verblijf) nog tot en met 2017 doorlopen. Deze contracten kunnen niet opgezegd worden. 33. Hoe zit het met de inkoop Wmo Doetinchem (inclusief hulp bij het huishouden en beschermd wonen)? Wmo Doetinchem. De huidige contracten voor de Wmo (ondersteuning thuis en ondersteuning buitenshuis: (hulp bij het huishouden, begeleiding en kortdurend verblijf = logeren ) die de gemeente Doetinchem met aanbieders voor de periode zijn overeengekomen, blijven voor 2017 in stand. Voor 2017 besteedt Doetinchem, deze activiteiten dus niet aan. In 2017 zullen aanbieders in de gelegenheid worden gesteld om voor Doetinchem in te schrijven voor

11 Beschermd wonen: Voor aanbieders, die beschermd wonen in de regio Achterhoek willen aanbieden, dienen naast Wonen in te schrijven voor perceel 1 en 2 bij de gemeente Doetinchem. Alleen met die aanbieders wordt door Doetinchem voor 2017 ook een contract gesloten voor begeleiding groep en begeleiding individueel. 34. Doet de gemeente Doetinchem wel mee in deze aanbesteding voor Jeugdhulp? Ja. 35. Doet de gemeente Doetinchem wel mee in deze aanbesteding voor beschermd wonen? Ja. 36. Ik ben aanbieder die in Doetinchem zowel Wmo als beschermd wonen biedt. Wat moet ik doen? Als u beschermd wonen biedt, moet u inschrijven op de aanbesteding om in aanmerking te komen voor een contract dat op 1 januari 2017 ingaat. De Wmo-contracten in Doetinchem lopen door tot en met Wat doet Doetinchem met de Wmo-contracten in 2018? De intentie is om in 2018 voor Wmo-ondersteuning gezamenlijk op te trekken met de andere gemeenten in de Achterhoek. 4. Procedure / inschrijven via Negometrix 38. Kan ik ook via TenderNed inschrijven? Nee. De aanbesteding wordt wel aangekondigd (en afgemeld) op TenderNed. 39. Kan ik niet ergens gewoon een formulier invullen om een contract te krijgen? Nee, u moet u inschrijven op de aanbesteding via Negometrix. U komt in aanmerking voor een contract als u voldoet aan de gestelde eisen. 40. Kan ik de kosten die ik maak voor het inschrijven indienen bij de gemeenten? Nee. 41. Hoe werkt Negometrix? Negometrix is een digitaal platform dat werkt via internet. U moet zich aanmelden op voor deze aanbesteding; Alle communicatie rondom deze aanbesteding verloopt via Negometrix middels Mijn berichten ; De aanbesteding bestaat uit een hoofdtender en 8 specifieke tenders: de benoemde percelen; U kunt een digitale offerte aanmaken; Deze vult u in: o Het beantwoorden van alle vragen in de vragenlijst(en) en de prijslijst(en). o Het downloaden, uploaden en koppelen van alle gevraagde documenten. 11

12 o Het aanleveren van vragen voor de Nota van Inlichtingen en de verspreiding van de Nota van Inlichtingen door de Aanbesteder. middels Mijn berichten. De digitale offerte dient voor de deadline ingediend te worden. Als u vragen heeft over Negometrix kunt u contact opnemen met de Negometrix Servicedesk: Telefoon: + 31 (0) (of selecteer Servicedesk als ontvanger in Mijn berichten ) 42. Waar kan ik hulp krijgen bij het inschrijven via Negometrix? U moet zelf inschrijven via Negometrix. Als u vragen heeft over Negometrix kunt u contact opnemen met de Negometrix Servicedesk: Telefoon: + 31 (0) (of selecteer Servicedesk als ontvanger in Mijn berichten ) 5. Eisen 43. Ik voldoe niet aan de gestelde (kwaliteits)eisen, kan ik toch een contract krijgen? Nee. 44. Het certificaat van het kwaliteitskeurmerk dat ik heb is voor andere vormen van ondersteuning, kan ik dan wel een contract krijgen? U moet bij inschrijving dit certificaat overleggen. Bij het ontbreken ervan heeft u tot 1 januari 2017 om het certificaat alsnog te verkrijgen. 45. Ik heb niet een van de genoemde kwaliteitskeurmerken, kan ik dan wel een contract krijgen? Bij het ontbreken van een kwaliteitskeurmerk moet u beschikken over een eigen kwaliteitshandboek, wat tenminste de volgende onderwerpen omvat: 1. Afhandeling klachten; 2. Meting klanttevredenheid; 3. Verbeteracties naar aanleiding van klanttevredenheidsmetingen en/of evaluatie. Bij inschrijving moet u dit kwaliteitshandboek overleggen. Daarnaast dient de inschrijver dan bij inschrijving aantoonbaar een van de bovengenoemde gecertificeerde kwaliteitssystemen aangevraagd te hebben en hier uiterlijk 1 januari 2017 over te beschikken. 12

13 6. Administratie en facturatie 6.1. Landelijk productcodes iwmo en ijw 46. Moet ik als zorgaanbieder ook nieuwe landelijke productcodes gaan hanteren? Ja. 47. Welke productcodes gaan de gemeenten in de Achterhoek hanteren in 2017? In elk perceel is aangegeven wat de oude productcodes zijn en wat de nieuwe worden. 48. Waarom hanteren de gemeenten de ene keer codes inspanningsgericht en de andere keer outputgericht? Voor de ondersteuning die per uur, dagdeel of etmaal wordt vergoed zouden alle codes in principe inspanningsgericht moeten zijn. De landelijke lijst voorziet alleen niet in voldoende codes inspanningsgericht om daarin te voorzien. Het kan dus voorkomen dat er om praktische redenen gekozen is voor een aantal outputgerichte codes. 49. Hoe zit het met de productcodes Wmo in Doetinchem voor 2017? De productcodes voor Ondersteuning thuis Coachen, Overnemen, Schoon huis, Coachen huishouden, en Ondersteuning buitenshuis dagbesteding Coachen, Overnemen, en kortdurend verblijf blijven in 2017 gelijk aan de codes van Digitaal berichtenverkeer / Vecozo 50. Moet ik verplicht met Vecozo werken? Ja. 51. Ik ben nog niet zover dat Vecozo werkt. Moet ik per 1 januari toch met Vecozo werken? Ja. 52. Bij de gemeenten werkt ook nog niet alles goed. Gaan de gemeenten wel per 1 januari volledig via Vecozo werken? Ja. 53. Waar kan ik hulp krijgen rondom het berichtenverkeer en Vecozo? Op 30 augustus, gedurende de aanbestedingsprocedure houden de Achterhoekse gemeenten een bijeenkomst waarin drie onderwerpen op de agenda staan: - Beantwoorden van vragen (naast de gelegenheid via Negometrix, nota van inlichtingen) - Informatie geven over Negometrix - Informatie geven over Vecozo 13

14 7. Tarieven en eenheden 54. Hoe zijn jullie tot deze tarieven gekomen? Uitgangspunt is geweest dat de nieuwe tarieven in het geheel van alle ondersteuning Wmo en Jeugd die wordt ingekocht afgezet tegen de huidige situatie financieel ongeveer gelijk moeten uitkomen. Dit is getoetst op basis van de productieverantwoordingen 2015 van de Zorgaanbieders. Dit laat onverlet dat er een hoeveelheids/ondersteuningsontwikkeling van 2015 naar 2017 zal plaatsvinden. Er is voor de nieuwe ondersteuning geredeneerd vanuit twee situaties: - De huidige tarieven, tarieven in andere regio s en gemeenten, naar de voormalige richtlijnen vanuit de NZA, naar de kapitaalslasten componenten (NHC en NIC), naar normbedragen van bijvoorbeeld het NIBUD rondom wonen. - De inschaling vanuit CAO s en de opbouw van de tarieven van onderop met argumenten op grond van productiviteit, indirecte uren, kapitaalslasten, overhead. Er is een financieel adviesbureau ingeschakeld om te ondersteunen bij de financiële onderbouwing om tot de tarieven te komen. Er is op dit moment (soms grote) ongelijkheid in de tarieven voor de verschillende vormen van ondersteuning, soms vanwege verschillende afspraken met het zorgkantoor, soms te verklaren maar soms ook niet te verklaren. Tegelijkertijd wordt het aantal producten ingedikt. 55. Kunnen we niet onderhandelen over de prijs? Nee. 56. Waarom zou ik lager offreren dan het maximum tarief? Indien er meerdere geschikte aanbieders zijn die allemaal een passende ondersteuning voor een specifieke cliënt kunnen leveren, zullen de gemeenten (indien de cliënt geen voorkeur heeft) de goedkoopste van deze geschikte aanbieders inzetten. Door lager te offreren is de kans groter om ondersteuning te kunnen leveren. 57. Wat zit in het all in tarief? Het tarief is gebaseerd op 100% cliënt contacttijd oftewel direct cliëntgebonden tijd. Een indicatie van 60 minuten is 60 minuten direct cliëntgebonden tijd. Direct cliëntgebonden tijd kan ook face-to-face-contact zijn met de Cliënt of op afstand plaatsvinden (telefonisch, screen-to-screen met de Cliënt). In het all in uurtarief waarvoor Opdrachtnemer offreert zijn alle kosten verdisconteerd. Dit betekent dat alle kosten (personele kosten, directe uren, indirecte uren, reistijd, reiskosten, andere indirecte kosten, overleg over de Cliënt, contact met Opdrachtgever of andere aanbieders, no show, improductiviteit, kapitaalslasten, materiaalkosten, overhead, accountantsverklaring et cetera) in de tarieven zijn 14

15 verwerkt. Facturatie van extra kosten is dus niet mogelijk, tenzij door Opdrachtgever expliciet anders aangegeven. Btw-plichtige aanbieders dienen er rekening mee te houden dat tarieven inclusief Btw zijn. 58. Ik maak ook aanvullende kosten voor overleg over cliënten, gebouwen, materialen, overleg met andere zorgaanbieders, hoe kan ik die declareren? Niet, we vragen van u een all in tarief te offreren, waarin alle kosten zijn opgenomen. 8. Toeleiding naar zorg / indiceren 59. Hoe krijg ik cliënten? U bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de naamsbekendheid van uw organisatie. Cliënten hebben keuzevrijheid om te kiezen uit passende aanbieders. Als uw organisatie bekend is bij de doelgroep, zal de kans groter zijn dat ze uw naam noemen. In deze aanbesteding vragen we van u om een omschrijving van uw organisatie. Door hier zo helder en specifiek mogelijk in te zijn, helpt u de consulenten en wijkteams om u te kennen. U kunt ervoor kiezen om lager dan het maximumtarief te offreren zodat u bij gelijke geschiktheid (indien de cliënt geen voorkeur heeft) eerder in aanmerking komt om ondersteuning te leveren. 60. Hoe indiceren gemeenten? Bij de toegang tot ondersteuning zullen Gemeenten altijd deze afwegingen maken, altijd in deze volgorde: 1. Eigen kracht: kan iemand het probleem zelf oplossen? 2. Sociaal netwerk: kan iemand het probleem met behulp van zijn of haar omgeving oplossen? 3. Zijn er voorliggende voorzieningen of is er ondersteuning vanuit andere Regelingen beschikbaar? 4. Zijn er algemene voorzieningen, collectieve of andere voorzieningen beschikbaar die het probleem kunnen oplossen? Hierna volgen de vragen: - Welke maatwerkvoorziening / Individuele voorziening is passend voor de Cliënt? - Is het belangrijk dat de ondersteuning zo dicht mogelijk in de leefomgeving van de cliënt plaatsvindt? - Welke aanbieders kunnen die passende ondersteuning bieden? - Heeft de cliënt een voorkeur voor een aanbieder? Indien er meerdere geschikte aanbieders zijn die allemaal een passende ondersteuning voor een specifieke cliënt kunnen leveren, zullen de gemeenten (indien de cliënt geen voorkeur heeft) de goedkoopste van deze geschikte aanbieders inzetten. 15

16 61. Wat is de rol van de Huisarts bij cliënten < 18 jaar? De huisarts kan verwijzen naar een zorgaanbieder, om ondersteuning te leveren aan cliënten < 18 jaar. 62. Wanneer kan ik starten met leveren van ondersteuning als de huisarts verwijst? U heeft altijd een opdrachtbevestiging vanuit de gemeente (via Vecozo!) nodig om te kunnen starten met de ondersteuning. 9. Planning 63. Wanneer moet ik wat doen? Door het openhousemodel via Negometrix is het mogelijk voor nieuwe partijen om toch in te schrijven zonder dat de gezamenlijke gemeenten de volledige aanbesteding opnieuw moeten doen. Bovendien kunnen partijen die niet voor alle percelen gecontracteerd zijn, alsnog een inschrijving indienen voor percelen waarvoor zij geen overeenkomst hebben gesloten. Het inschrijven is doorlopend mogelijk. De acht samenwerkende gemeenten staan nieuwe toetreders toe per: 1januari 2017 (alleen via de oorspronkelijke aanbesteding) 1 april juli oktober januari april juli oktober 2018 Als een aanbieders zich alsnog inschrijft start de overeenkomst, na de verificatie, niet eerder dan deze instapmomenten. Inschrijvingen die minimaal vijftien werkdagen vóór een instapmoment in Negometrix zijn ingediend worden in de beoordeling voor dat instapmoment meegenomen. De procedure voor ieder opstartmoment is gelijk aan de procedure die voor de eerste aanbesteding is gehanteerd. 10. Meer informatie 64. Waar kan ik meer informatie vinden? Via de website houden we u op de hoogte. Vragen over de aanbesteding kunt u ook via Negometrix stellen. Telefoon: + 31 (0) (of selecteer Servicedesk als ontvanger in Mijn berichten ) 16

17 Op 30 augustus, gedurende de aanbestedingsprocedure houden de Achterhoekse gemeenten een bijeenkomst waarin drie onderwerpen op de agenda staan: - Beantwoorden van vragen (naast de gelegenheid via Negometrix, nota van inlichtingen) - Informatie geven over Negometrix - Informatie geven over Vecozo Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via 17

Vragen en antwoorden aanbesteding

Vragen en antwoorden aanbesteding Gemeente Aalten fl«me^nto r Berkeiland gemeente Bronckhorst gemeente Doetincbem Oost Gel re Oude ijsselstreek gp meen te Winterswijk Vragen en antwoorden aanbesteding Individuele voorzieningen Jeugdhulp

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) Acht Achterhoekse

Aanbestedingsdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) Acht Achterhoekse Aanbestedingsdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) 2017-2018 Acht Achterhoekse Gemeenten Versiebeheer 01: 25-08-2016 02: 09-11-2016 03: 05-04-2017

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Status: Definitief Datum: 14-10-2015 Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Erratum Naam # document Bladzijde Paragraaf

Nadere informatie

Inkoopdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) 2018 e.v. Acht Achterhoekse Gemeenten en

Inkoopdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) 2018 e.v. Acht Achterhoekse Gemeenten en Inkoopdocument Individuele voorzieningen Jeugdhulp en Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief Beschermd Wonen) 2018 e.v. Acht Achterhoekse Gemeenten en Hulp bij Huishouden 2018 Vijf Achterhoekse Gemeenten

Nadere informatie

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten

Onderwerp Reactie aanbieders Antwoord gemeenten Reacties en vragen aanbieders bij de marktconsultatie van 27 augustus 2015 1 Onderwerp: productindikking Wmo, Jeugd Ambulant en Jeugd Residentieel Versie: 16 september 2015 Wmo Onderwerp Reactie aanbieders

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Informatienotitie resultaat inkoop voorzieningen jeugdhulp en Wmo 2016 DATUM 28 januari 2016 BIJLAGE Zorgproducten

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Workshop productcodes 3-11-2016 Auteur: Brunel Zwartkruis Agenda Introductie Toelichting productcodetabel: opbouw, doel en bijzondere productcategorieën Recente

Nadere informatie

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Inkoop Wmo Maatwerkvoorziening Bestuurlijke aanbesteding gemeente Edam Volendam: Adviestafel 3/10/2016 Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Agenda Adviestafel 3/10/2016 Welkom-

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

Standaard productcodetabel ijw 2.0 Versie 1.0, juli 2015

Standaard productcodetabel ijw 2.0 Versie 1.0, juli 2015 Standaard productcodetabel ijw 2.0 Versie 1.0, juli 2015 Productcategorie Code Omschrijving 40 Persoonlijke verzorging 41 Dagbehandeling 42 Vervoerdiensten Productcode Code Omschrijving 40A00 Persoonlijke

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Vraagnr. Artikel Vraag Antwoord 1 Kostprijs Waarom kort u meer dan de landelijk taakstelling van 11% in uw geval op de tarieven? Dit is niet het geval.

Nadere informatie

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0 Versie: februari 2016 Deze tabel geeft alle productcodes weer die zijn opgenomen in het informatiemodel voor ijw 2.0, versie 1.3. De productcodes worden weergegeven per productcategorie en met bronvermelding.

Nadere informatie

Vragen Producten inkoop 2016

Vragen Producten inkoop 2016 Vragen Producten inkoop 2016 Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over de Jeugdzorg: contracteringjeugdzorg@eindhoven.nl

Nadere informatie

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 34421 3 maart 2017 Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, overwegende

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf)

Nadere informatie

Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen

Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen Q&A s definitieve gunning Maatwerkvoorzieningen 1. Wat is het doel van de aanbesteding maatwerkvoorzieningen Wmo2015 en Jeugdwet alle leeftijden? a Door de maatwerkvoorzieningen alle leeftijden aan te

Nadere informatie

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015 Behorende bij de Verordening Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016

Jeugdhulp Regio FoodValley. 25 januari 2016 Informatiebijeenkomst 2016 Jeugdhulp Regio FoodValley 25 januari 2016 Gastheren Bedrijfsvoering en Administratie Lauran van Kaam Guido Uland Monitoring John Stevens Veilige Email Peter Paffen Agenda 1.

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente Collegevoorstel Inleiding Gemeenten zijn volgens het overgangsrecht 1 verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg voor overgangscliënten. Overgangscliënten zijn cliënten die voor de transitie al zorg

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Op dit moment ontvangen wij facturen van aanbieders voor geleverde Wmo maatwerkvoorzieningen. Omdat de facturen nog niet voldoen aan de gestelde criteria

Nadere informatie

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015

- 2 - Datum vergadering Nota openbaar: Ja. Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven en Beleidsregels PGB 2015 - 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05604 in MUIiiii min mui Datum vergadering Nota openbaar: Ja 02DEC.201Ĥ Onderwerp: Besluit jeugdhulp gemeente Hellendoorn 2015, systematiek PGB-tarieven

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Mook en Middelaar Nr. 136841 4 augustus Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven Het college van

Nadere informatie

Opdracht sociaal domein 2016

Opdracht sociaal domein 2016 Opdracht sociaal domein 2016 Transformatie in de sociale uitvoeringspraktijk Inhoudsopgave Wat willen we met de inkoop/subsidie 2016? Hoe doen we de inkoop/subsidie 2016? - 2 - Inhoudelijk kader Visie

Nadere informatie

2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5

2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5 2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5 Domein waarop de vraag betrekking heeft* referentienummer van de vraag in de Nota van Inlichtingen* Tekst van de vraag in de Nota van Inlichtingen* Antwoord op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit

Nadere informatie

2. Prestaties. 1.Contracteren. 3. Toeleiden. 4. Monitoren. 5. Bekostigen

2. Prestaties. 1.Contracteren. 3. Toeleiden. 4. Monitoren. 5. Bekostigen 1.Contracteren Opzet memo werkgroep Tarifering Inleiding De inkoop van Jeugdhulp in de regio Dommelvallei+ krijgt vorm via bestuurlijk aanbesteden. Binnen het bestuurlijk aanbesteden wordt gewerkt met

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Inkoop en subsidieverlening 2016. Dinsdag 30 juni 2015

Informatiebijeenkomst Inkoop en subsidieverlening 2016. Dinsdag 30 juni 2015 Informatiebijeenkomst Inkoop en subsidieverlening 2016 Dinsdag 30 juni 2015 Programma 15.00-15.15 uur Inloop 15.15-15.30 uur Opening door Allet Dopmeijer, adjunct-directeur Dienst Sociaal Domein 15.30-16.00

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016 in de IJmond

Sociaal Domein 2016 in de IJmond Sociaal Domein 2016 in de IJmond Monitoring en sturing Els Diepenmaat Contractbeheer en financiën Cees de Ridder Transformatie Derkje Veurink Rapportage 1e kwartaal 2016 1 2 Monitoring en sturing Aan welke

Nadere informatie

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed Maureen Schonewille & Riz Ahmed Bijeenkomst Maastricht, 20-09-2016 Agenda Uitvoeringsvarianten Ontwikkelingen rondom standaardisatie berichtenverkeer Aanpak in andere regio s Berichtenverkeer GGK VECOZO

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

Transitie WMO. Annelies Wolters Bestuurssecretaris

Transitie WMO. Annelies Wolters Bestuurssecretaris Transitie WMO Annelies Wolters Bestuurssecretaris Onderwerpen Introductie De Noorderbrug Verloop aanbestedingen afgelopen jaar Impact inrichting backoffice Ruimte voor specialisme Strategische keuzes komende

Nadere informatie

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Hoofdcategorie Subcategorie Product Jeugd - Ambulante behandeling - JGGZ 51 - Generalistische basis-ggz 51000 - Toewijzing Generalistische

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN INHOUD 1. Scope en afbakening 2. Berichtenverkeer 3. Overdracht

Nadere informatie

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT HEAD Congres Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT Aanpak inkoop begeleiding / kdv 1. Algemeen: A. 8 gemeenten B. 3.000 cliënten C. 80 aanbieders 2. Interactief proces: A. Projectteam

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Inkoop Jeugd en Wmo augustus 2015

Inkoop Jeugd en Wmo augustus 2015 Inkoop Jeugd en Wmo 2016 27 augustus 2015 Burgemeester Hobolaan Programma informatiebijeenkomst Welkom door wethouder Ton van Balken Voorstellen inkoopteam Aanleiding Wat gaan we lokaal inkopen? Visie

Nadere informatie

Wijzigingen indeling arrangementen Wmo en Beschermd wonen 2017

Wijzigingen indeling arrangementen Wmo en Beschermd wonen 2017 Wijzigingen indeling arrangementen Wmo en Beschermd wonen 2017 1. Inleiding De nieuwe taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gecontracteerd op basis van een arrangementfinanciering.

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Marktconsultatie zorginkoop 2016

Marktconsultatie zorginkoop 2016 Marktconsultatie zorginkoop 2016 27 augustus 2015 Programma 14.00 Welkom 14.10 Doel en Programma 14.15 Voorstel productindikking en tarieven 14.45 Pauze 14.50 Consultatie productindikking en tarieven (twee

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over inkoop sociaal domein 2016 m.n. Jeugd

Vragen en antwoorden over inkoop sociaal domein 2016 m.n. Jeugd Vragen en antwoorden over inkoop sociaal domein 2016 m.n. Jeugd Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PGB. Gemeente Beesel, 4 februari 2015

Informatiebijeenkomst PGB. Gemeente Beesel, 4 februari 2015 Informatiebijeenkomst PGB Gemeente Beesel, 4 februari 2015 Recente berichtgeving In twee maanden tijd: Schippers voorziet geen problemen met pgb Drukte verwerken zorgvragen, pgb ers onzeker Massale fraude

Nadere informatie

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen.

Hieronder geven we u alvast wat informatie over deze onderwerpen. Betreft: Themabijeenkomst jeugd 16 februari 2017 Datum: 13 februari 2017 1 DOELSTELLING BIJEENKOMST Op 16 februari 2017 vindt de derde en laatste voorlichtingsbijeenkomst plaats over de inkoopstrategie

Nadere informatie

Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015

Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 Inleiding In de eerste op 11 juni gehouden ontwikkeltafel (OT) Prijs & Prestatie is in het kader van de voorbereiding van de inkoop 2016 gesproken over

Nadere informatie

Bijlage 1: Productcategorieen

Bijlage 1: Productcategorieen Bijlage 1: Productcategorieen PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN Zorgaanbieder: 1. Begeleiding 1R102 Biedt persoonlijke- en/of gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. uur

Nadere informatie

Persoonlijke verzorging in de Wmo

Persoonlijke verzorging in de Wmo Persoonlijke verzorging in de Wmo Notitie d.d. 18 maart 2015 1. Inleiding In 2014 is er lange tijd onzekerheid geweest voor welke taken op het gebied van persoonlijke verzorging gemeenten verantwoordelijk

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Instructie Open House overeenkomst Jeugd GGZ SO Jeugd ZHZ

Instructie Open House overeenkomst Jeugd GGZ SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Jeugd GGZ 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden

Nadere informatie

Toelichting aanbestedingsdocumenten

Toelichting aanbestedingsdocumenten Toelichting aanbestedingsdocumenten voor zorgaanbieders Regionale aanbesteding van zorg via Interactief Aankoopsysteem 1 september 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Aanbestedingsdocument 3. Percelen en subpercelen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

Willen jullie in het kader van de beoordeling van de offertes ook spreken met de aanbieders? Nee, dat zijn we vooralsnog niet van plan.

Willen jullie in het kader van de beoordeling van de offertes ook spreken met de aanbieders? Nee, dat zijn we vooralsnog niet van plan. Zorg voor Elkaar Themabijeenkomst Inkoop Wmo-arrangementen,16 februari 2017 Presentaties door Liselore Ooijen (projectleider Inkoop Wmo-arrangementen) en Jeroen Veenendaal (senior inkoper) Naar aanleiding

Nadere informatie

Format gegevensuitwisseling

Format gegevensuitwisseling Format gegevensuitwisseling Naam inwoner Straat PC/Woonplaats Naam intaker Functie en organisatie intaker E-mail intaker Geboortedatum BSN Telefoonnummer Datum gesprek Datum aanvraag beschikking Tel.nr.

Nadere informatie

Uur 42,05 46,47. Uur 66,90 73,94. Conversie: ambulante begeleiding in gezinnen met complexe problematiek - Op locatie instelling

Uur 42,05 46,47. Uur 66,90 73,94. Conversie: ambulante begeleiding in gezinnen met complexe problematiek - Op locatie instelling Concept voorstel categorie en productindeling Deelovereenkomst jeugdhulp (ambulant en residentieel), pleegzorg en crisis. + deelovereenkomst behandeling GGZ Hoofdcategorie Producten Eenhei Bedrag Aandachtspunten/conversietoelichting

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl.

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl. V02 Wmo arrangementen GGZ - Werkgroep Beschermd Wonen (BW) Aan : Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen 20 september 2016 Van : Werkgroep Beschermd Wonen Datum : 16 september 2016 Inleiding De Wmo-arrangementen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Hulp bij Huishouden 1 22,05 per uur 7 HH1 Hulp bij Huishouden 2 24,94 per uur 6 HH2 Hulp bij Huishouden 3 27,30 per uur 100 HH3

Hulp bij Huishouden 1 22,05 per uur 7 HH1 Hulp bij Huishouden 2 24,94 per uur 6 HH2 Hulp bij Huishouden 3 27,30 per uur 100 HH3 Samenvatting Nieuwsbrieven 2 t/m 7: januari t/m april 2016 Eigen bijdrage 1. Aanlevering en opvoering eigen bijdrage bij het CAK Wij verzoeken u om voor 2015 en voor 2016 de eigen bijdragen op te blijven

Nadere informatie

BIJLAGE 1 : Regionale inkoopplan 2016 e.v. Zuid Oost Utrecht

BIJLAGE 1 : Regionale inkoopplan 2016 e.v. Zuid Oost Utrecht Concept voorstel categorie en productindeling (Begeleiding/J&O/crisis en pleegzorg) + toevoeging categorie GGZ Hoofdcategorie Producten Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting A. Consultatie A Kennis

Nadere informatie

Categorie en productindeling Deelovereenkomst jeugdhulp Ambulant, Verblijf, Pleegzorg en Crisis. + deelovereenkomst behandeling GGZ

Categorie en productindeling Deelovereenkomst jeugdhulp Ambulant, Verblijf, Pleegzorg en Crisis. + deelovereenkomst behandeling GGZ Categorie en productindeling Deelovereenkomst jeugdhulp Ambulant, Verblijf, Pleegzorg en Crisis. + deelovereenkomst behandeling GGZ Hoofdcategorie Producten Eenheid Bedrag Aandachtspunten/conversietoelichting

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

3. Prikkel om binnen een bouwsteen op- en af te schalen (inclusief nazorg)

3. Prikkel om binnen een bouwsteen op- en af te schalen (inclusief nazorg) Uitgangspunten bouwstenen 1. Vereenvoudigen en vernieuwen 2. Beperkt aantal 3. Prikkel om binnen een bouwsteen op- en af te schalen (inclusief nazorg) 4. Éen vaste prijs per bouwsteen 5. De bestaande zorgvormen/producten

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

Factsheet Resultaatgerichte Jeugdhulp Voor de samenwerkende gemeenten GRJR. Augustus Inleiding

Factsheet Resultaatgerichte Jeugdhulp Voor de samenwerkende gemeenten GRJR. Augustus Inleiding Factsheet Resultaatgerichte Jeugdhulp 2018 2021 Voor de samenwerkende gemeenten GRJR Augustus 2017 Inleiding In 2015 zijn de Jeugdhulp taken van het Rijk overgekomen naar de gemeenten, daarbij was sprake

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober

Nadere informatie

Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015

Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015 Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015 Overeenkomsten 1. Procesovereenkomst: start bestuurlijke aanbesteding Onderlinge afspraken over relatie en werkwijze 2. Basisovereenkomst: Zakelijk

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Tariefbepaling maatwerkvoorzieningen Wmo

Tariefbepaling maatwerkvoorzieningen Wmo Tariefbepaling maatwerkvoorzieningen Wmo 1. Rekensystematiek Begeleiding In de adviesgroep van 14 oktober is een bekostigingssystematiek voorgesteld die uitgaat van een bundeling van de productcodes Nza

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Regiobijeenkomsten juni en juli 2016 Programma Programma I-sociaal domein Kennismaken Krachtenveld

Nadere informatie

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2%

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2% JEUGDHULP jeugdhulp 10,0% 9,9% 11,7% Papendrecht 10,3% 10,8% Sliedrecht Zwijndrecht 10,2% 12,3% Welzijn en Zorg Zo n één op de tien jeugdigen tot 18 jaar in de Drechtsteden ontvangt enige vorm van jeugdhulp.

Nadere informatie

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014

Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen. Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 Transitie AWBZ en Jeugdzorg Regio Nijmegen Bas Linders, Sander Otto, Erik van Aalzum Team contractering Regio Nijmegen Mei 2014 1. Samenwerking Regio 2. Traject 3. Inkoop- en subsidiemodel 4. Sturings-

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Bijeenkomst inkoop Voor de huidige en nieuwe zorgaanbieders 2 juli 2015

Bijeenkomst inkoop Voor de huidige en nieuwe zorgaanbieders 2 juli 2015 Bijeenkomst inkoop 2016-2017 Voor de huidige en nieuwe zorgaanbieders 2 juli 2015 Programma Opening door Grietje Kalfsbeek 16.00 Inkoop 2015 en transformatie: waar staan we nu? (Grietje Kalfsbeek) 16.30

Nadere informatie

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg.

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg. Memo Werkorganisatie van de gemeenten Van : Eric van Maaren (Beleidsadviseur Sociaal Beleid CGM) Aan : Commissie Burger gemeente Cuijk CC : Datum : 10 september 2015 Onderwerp : Her indicaties Pgb en eigen

Nadere informatie

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten.

Hieronder beschrijven we diverse vormen van bekostiging en hun effecten. Bekostiging inkoop Wmo-producten Limburg Noord Werkgroep bekostiging 25 maart 2016 John Reijnders Yvonne Hellegers Marloes Geraedts John Bankers Bart van Oort PSW SGL Zorg Proteion Gemeente Beesel Gemeente

Nadere informatie

Harmonisatie van Contract tot Controle

Harmonisatie van Contract tot Controle Harmonisatie van Contract tot Controle Administratieve lasten verminderen met drie uitvoeringsvarianten. Controle vereenvoudigen met landelijke modellen. VNG congres gemeentefinanciën 6 december 2016 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen.

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Wijzigingen versie 1.14 t.o.v. versie 1.13 Toevoeging stap 5 Kostprijzen, aandachtspunten Wlz Informatie

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Sprekers van vandaag. Paul Trossèl namens gemeente Rotterdam. Jan Willem Mooij Nedap. Janette de Haan & Esther de Groot Hartekamp Groep

Sprekers van vandaag. Paul Trossèl namens gemeente Rotterdam. Jan Willem Mooij Nedap. Janette de Haan & Esther de Groot Hartekamp Groep Sprekers van vandaag Paul Trossèl namens gemeente Rotterdam Jan Willem Mooij Nedap Janette de Haan & Esther de Groot Hartekamp Groep Ondernemen in de Zorg Financiële professionals in de Zorg 15:05

Nadere informatie