Om met de deur in huis te vallen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om met de deur in huis te vallen"

Transcriptie

1

2

3

4 Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking geen toegang tot veilig drinkwater in 2050 heeft de aarde 9 miljard bewoners en zullen we nog minder in staat zijn om alle mensen op de wereld duurzaam te voeden Deze drie thema s (energie, drinkwater en voedsel) verdienen de volle aandacht van onze wereldleiders. Helaas is gebleken dat de politiek alléén de problematiek niet (snel genoeg) op kan lossen en het tij kan keren. Gelukkig zien we steeds vaker initiatieven vanuit de maatschappij rondom deze thema s. Humsterland Energie is zo n initiatief. Een aantal enthousiastelingen had een visie over hoe de energievoorziening voor de gebouwde omgeving duurzamer gemaakt kan worden. Deze visie werd een idee, het idee werd een plan en het plan werd een businesscase, waarbij de bedrijfsvoering gericht is op de verkoop van zo veel mogelijk duurzaam opgewekte energie. De winsten die hiermee worden behaald, worden gebruikt om nieuwe duurzame technieken te ontwikkelen of bestaande technieken eenvoudiger beschikbaar te maken voor een groter publiek. Ik kan u van harte aanbevelen te investeren in Humsterland Energie en zal als voorzitter van de Raad van Geweten uw belangen en de realisatie van de doelstellingen scherp in de gaten houden. Dat ervaar ik als eenvoudiger, dan straks uit te moeten leggen aan Ella van 8 jaar, dat de zon, de windwolken en het water voor voldoende energie hadden kunnen zorgen, maar dat wij de kans daarop hebben laten liggen en dat er op enig moment niet voldoende energie beschikbaar is, zelfs als diezelfde zon, windwolken en water niet op vakantie zijn. Menno Groeneveld Voorzitter Raad van Geweten

5 Land van Energie Energie is er altijd geweest. De warmte van de zon. De stroming van een rivier. De kracht van de wind. Energie die niemand iets kost, die overal beschikbaar is. Energie als natuurlijk onderdeel van ons leven. Sinds de vondst van aardolie en aardgas is ons idee over energie veranderd. Energie heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot eigendom van een steeds beperktere groep mensen. Energie kreeg beurswaarde. En daarmee verloren we de gevolgen van het winnen en gebruiken van die energie steeds meer uit het oog. Want zolang vraag en aanbod de waarde van olie en gas hoog houden, is de economische noodzaak om andere keuzes te maken klein. En de prijs blijft stijgen, want de vraag stijgt, terwijl het aanbod gelijk zal blijven of zelfs zal krimpen... Maar die ontwikkeling duurt niet eeuwig. Daarom is het tijd voor een totaal nieuwe visie op energie. De visie van Humsterland. De werkelijke waarde van Energie In het Humsterland zijn we al sinds 790 n.c. bezig met de wetten van eb en vloed. Met het buitensluiten of omarmen van de natuurelementen. Met energie kortom. En volgens ons staat een tijdelijk economisch rendement in geen enkele verhouding tot de werkelijke waarde die energie heeft: de mogelijkheid om vele generaties te voorzien van basisbehoeften als verwarming, verlichting en hygiëne. Een werkelijke waarde waar wat ons betreft ieder mens gevoelig voor is. Omdat deze langetermijnvisie niet alleen gegarandeerd groeiend financieel rendement oplevert, maar ook een veilig gevoel over de toekomst. Onze levensstandaard zal tenslotte niet veranderen omdat onze oude energievoorziening op raakt: we creëren tenslotte zelf onze nieuwe energievoorziening! De overtuiging van Humsterland Binnen onze nieuwe organisatie kunnen klanten én stakeholders direct bijdragen aan hun eigen succes. En dat succes is breder dan louter financieel resultaat. Succes is voor ons een wezenlijke bijdrage leveren aan het veiligstellen van een gegarandeerde energievoorziening, ook over dertig jaar. En deze samen verwezenlijken. Een absoluut essentieel onderdeel hiervan is het integer en transparant communiceren over de energiemarkt, over de prijzen die worden gehanteerd, de prijsopbouw en de afspraken die in de markt gelden, zoals die rond groencertificaten. Want alleen dán kan de consument eerlijk kiezen. Om deze integriteit in de organisatie te waarborgen stellen we een Raad van Geweten in, een bereikbare adviesraad samengesteld uit betrokken, deels bekende maar vooral kritische leden die door hun afstand tot de materie onafhankelijk blijven en daarmee de integriteit van Humsterland bewaken en communiceren. Eerlijk communiceren over hoe het écht zit met energie. Een eerlijk alternatief bieden dat door groei steeds groener wordt. Voor een zo laag mogelijke prijs. Bewaakt door een Raad van Geweten.

6 Ondernemingsplan Voor de lezer: Dit Ondernemingsplan is gebouwd op de volgende rechtspersonen: 1. De Stichting Middag Humsterland Duurzaam. Deze Stichting is de initiatiefnemer en aanjager voor de oprichting van drie nieuwe rechtspersonen, te weten a. Humsterland Holding B.V. b. Humsterland Energie B.V. c. Humsterland Innovatie B.V. Ad. a. Ad. b. Ad. c. Humsterland Holding B.V. Humsterland Holding B.V. bezit de aandelen van de nog op te richten werk -B.V. Humsterland Energie B.V. én de in een later stadium op te richten Humsterland Innovatie B.V. De Holding B.V. fungeert als interne bank voor beide genoemde B.V. s. Aandeelhouders in de Holding B.V. zijn de Investeerders, de Stichting Middag-Humsterland Duurzaam en de Founding Fathers. De Holding B.V. wordt opgericht in januari Humsterland Energie B.V. Deze B.V. is de uitvoeringsorganisatie. Het is de inkoper en leverancier van de energie, d.w.z. zowel gas als elektriciteit. Ook zal deze B.V. andere diensten en producten aanbieden aan afnemers. De werk -B.V. wordt eveneens opgericht in januari Humsterland Innovatie B.V. Deze gaat installaties ontwikkelen of laten ontwikkelen die rendabele en duurzame energie gaan opwekken. Geplande oprichting in De financiële cijfers uit dit Ondernemingsplan tonen een geconsolideerde opstelling van de bovengenoemde rechtspersonen.

7 Hoofdlijnen Stichting Middag Humsterland Duurzaam Het Bestuur van de Stichting Middag Humsterland Duurzaam richt in januari 2012 een nieuwe energieleverancier op onder de handelsnaam Humsterland Energie B.V. Tegelijkertijd wordt een Holding B.V. opgericht met de naam Humsterland Holding B.V. Het doel van Humsterland Energie B.V. is het leveren van groen gas en groene elektriciteit tegen een zo goedkoop mogelijk tarief. Groene energie behoeft een nadere toelichting: van groene energie is pas dan sprake als er geen fossiele brandstoffen gebruikt worden om energie op te wekken. Voorbeelden van groene energie zijn waterkrachtenergie, zonne-energie, windenergie, bio-energie, geothermische energie, blauwe energie. Humsterland Energie B.V. wil zo snel mogelijk 100% groene energie leveren. Om dat te bereiken wordt een nieuwe onderneming opgericht, Humsterland Innovatie B.V., die de productie van duurzame en rendabele zonnepanelen en slimme kleine windmolens voor huishoudens ter hand neemt. De huidige productiesystemen zijn nog te kostbaar voor consumenten en bedrijven. Overschakeling op duurzame systemen zal op grote schaal gebeuren als de terugverdientijd ten opzichte van fossiele inkoop kleiner is dan vijf jaar. Voor de productie van duurzame systemen is veel kapitaal nodig. Door het genereren van tenminste klanten/afnemers wil Humsterland Energie B.V. dit ontwikkelkapitaal reserveren uit de verkoop van zoveel mogelijk groen opgewekt gas en elektriciteit. Voor de start van de activiteiten is een initieel startkapitaal nodig van minimaal e ,. Om dit bedrag te verkrijgen worden kapitaalverstrekkers gezocht. Er worden door de Humsterland Holding B.V. aandelen uitgegeven tegen de nominale waarde van e 1, per aandeel. Voor investeerders is in totaal 40% van het aandelenpakket beschikbaar. De overige aandelen zijn in handen van de Stichting Middag Humsterland Duurzaam (40%) en de Founding Fathers (20%). De initiatiefnemers hechten grote waarde aan de twee hierna volgende principes: Het leveren van energie tegen een zo laag mogelijke prijs. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij de start is Humsterland Energie B.V. nog te klein om te opereren onder een eigen leveringsvergunning van gas en elektriciteit (de vergunning wordt afgegeven door de NMA). Humsterland Energie B.V. heeft een partner gevonden die goedkoop energie kan leveren. Deze organisatie levert niet zelf aan eindklanten, maar verzorgt via diverse energieleveranciers in Europa de inkoop voor ruim 50 miljoen huishoudens. Gedurende de periode dat Humsterland Energie B.V. onder de vleugels van deze partner opereert, zal deze ook de backoffice werkzaamheden verrichten. De onderneming Humsterland Holding BV wil transparant en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit voornemen wordt aan de bevolking van Nederland zichtbaar gemaakt door het instellen van een Raad van Geweten. Deze Raad fungeert als een Raad van Toezicht met statutaire bevoegdheden, waarmee de kaderscheppende ruimte voor de leiding van de onder de Holding vallende bedrijven geconditioneerd is. In de Raad van Geweten zullen personen van onbesproken gedrag zitting nemen. Deze personen staan boven de partijen en geven prioriteit aan het werken aan een schone en leefbare wereld. Voor de leesbaarheid wordt in het Ondernemingsplan het geheel van ondernemingen zoals hierboven vermeld aangeduid met Humsterland Groep. N.B. De projectplannen voor de ontwikkeling van duurzame productiesystemen zijn in dit Ondernemingsplan niet uitgewerkt. Er is slechts de financiële ruimte aangegeven en gereserveerd voor de ontwikkeling.

8 INHOUDSOPGAVE Gegevens over initiatiefnemer 11 Ondernemingsplan 14 Inleiding 14 achtergrondinformatie 14 Ondernemingskansen 15 concept 15 Markt 16 Doel en MISSIE 16 StrategIE 17 producten 17 Energie 17 Diensten en producten door centrale inkoop 17 Leefbaarheidsfonds 17 Bewustwording 17 prijs 17 Inkoop 17 Prijsgarantie beleid 18 Centraal ingekochte producten en diensten 18 promotie 19 Fase 1 Middag Humsterland provincie Groningen 19 Fase 2 Noord-Nederland als speerpunt 19 Vestigingen/levering 19 Centrale organisatie en helpdesk 19 Switch proces 20 Strategisch opstarten en werven nieuwe klanten (financieel) 20 Schema van energielevering in NederlanD 21 OrganisatIE 22 Opschalen naar eigen inkoop en helpdesk 23 Klankbordexperts 23 aansprakelijkheid en bestuurssamenstelling 23 raad van Geweten 23 acquisitie/administratie/automatisering 23

9 STerkte-zwakte analyse 24 Intern 24 Sterktes 24 Zwaktes 24 Extern 24 Kansen 24 Bedreigingen 24 Concurrentie analyse 25 Totaalpakketten is een trend 26 Inkopen van energie 26 MARKETIng 28 MISSIE VAN MUNSTERLAND 30 MERKLADIng 30 MIDDELENoverzicht 1e jaar Voorbereiding Gevolgd door onmiddelijke middelen productie Globaal introductieplan 1e jaar 31 Media en middelen strategie Zomerperiode 31. 2e flight 31 BijlagE 32 Financiële samenvatting 34 9

10 CORNELIS DATEMA (79), veehouder Kijk dat is pas eerlijk: gewoon vertellen hoe groen je echt bent.

11 GEGEVENS OVER INITIATIEFNEMER Handelsnaam Stichting Middag Humsterland Duurzaam Inschrijving KvK Rechtsvorm Stichting Accountant Sai & Schut Registeraccountants Verzekeringen Bestuursaansprakelijkheid Samenstelling Bestuur Dhr. J. de Vries - waarnemend voorzitter Dhr. R. Weening - penningmeester Dhr. W. Walraven - secretaris Dhr. B. Smit - lid Raad van Geweten Dhr. M. Groeneveld - Voorzitter Vestigingsadres Buitensingel SK Oldehove J. de Vries: Website (Energy Solutions, tijdelijk als informatiewebsite) 11

12 ONDERNEMINGS

13 PLAN

14 ONDERNEMINGSPLAN INLEIDING Achtergrondinformatie Menno Groeneveld en Jan de Vries hadden 14 jaar geleden het verlangen en een visie om een duurzame samenleving Noord-West Groningen op te bouwen. De trias energetica werd het uitgangspunt. 1. Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede warmte-isolatie; 2. Voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten, bijvoorbeeld wind, zon, biomassa of aardwarmte; 3. Zuinig en efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaat. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van de CO 2 -arme elektriciteit van een afvalverbrandingsinstallatie. Het gebied Middag Humsterland zou een pilot gebied moeten worden. Daartoe werd de stichting Middag Humsterland Duurzaam opgericht. De stichting werd versterkt met een aantal vakspecialisten en heeft verkennende studies uitgevoerd. Gaandeweg werd duidelijk dat voor de realisering van de visie veel geld nodig was. Uit deze constatering werd het idee geboren om een een (lokaal) duurzaam energiebedrijf op te richten. Dit energiebedrijf zou door een lage overhead gas en stroom concurrerend kunnen aanbieden aan de bewoners van het gebied. Met de verworven winst uit deze activiteiten moest het mogelijk worden stevig te investeren in de ontwikkeling van duurzame energie. Door dicht bij de mensen te staan en bottom up te opereren zou het nieuwe energiebedrijf kunnen rekenen op de sympathie van de bevolking. Dit plan werd gepresenteerd aan de provincie Groningen en aan de Gebiedscommissie Middag Humsterland. Beide organisaties steunden het plan in 2009 met een subsidie om via een haalbaarheidsverkenning een start te maken met de oprichting van het duurzaam energiebedrijf. Er werd een projectgroep gevormd onder leiding van Johan Toxopeus. Deze groep werd ondersteund door experts die zitting namen in een klankbordgroep. Al spoedig werd duidelijk dat de schaal waarop geopereerd moest worden veel groter was dan het gebied Middag Humsterland. Dit om scherp gas en stroom te kunnen inkopen teneinde middelen te verwerven voor ontwikkeling van duurzame energie. Op termijn zou landelijk gewerkt moeten worden. De scope van de Stichting Middag Humsterland Duurzaam werd daarop geactualiseerd. Geruime tijd werd geworsteld met invulling van de randvoorwaarde dat de bevolking zich bij het energiebedrijf betrokken zou moeten voelen. De bekende marketeer, Don Koekkoek, kwam met het idee om een deel van de marge te bestemmen voor de leefbaarheid van dorpen, streken en stadswijken. Een leefbaarheidsbijdrage zou aan verenigingen ten goede moeten komen, waar klanten van het energiebedrijf lid van waren. Daarnaast opperde Koekkoek dat een coöperatie als rechtspersoon de betrokkenheid verder zou vergroten. Een bijkomende kans voor klanten in een grote organisatie is dat naast goedkope energie andere voordelen te behalen zijn door centrale inkoop van diensten en producten. De ontwikkeling van deze extra activiteit is ook in het businessplan opgenomen. De naam Een handelsnaam voor de onderneming, geschikt voor landelijke communicatie, moest worden gevonden. Diverse namen zoals o.m. OnzEnergie en LDEB Middag Humsterland Energy Solutions, zijn geopperd. Uiteindelijk is gekozen voor Humsterland Energie. Humsterland doet recht aan de geografische oorsprong van het initiatief. De verwachting is dat deze naam zich als begrip gaat vestigen. De aanvulling Energie is uiteraard de verwijzing in welke branche de onderneming opereert. BV structuur in plaats van Coöperatie De initiatiefnemers hebben geruime tijd geworsteld met de wens om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. De keuze voor een coöperatie als organisatievorm leek daartoe een geëigend middel. Leden kunnen dan immers invloed uitoefenen op het beleid. Gaandeweg werd echter duidelijk dat de leden geen ondernemers zijn maar gewone mensen. En dat inspraak in het beleid van groepen zonder zakelijk inzicht zou leiden tot uitspraken zonder uitzicht en de slagvaardigheid sterk zou belemmeren. Dit nog afgezien van extra kosten en organisatie inspanning die van de jonge onder

15 neming Humsterland Energie gevraagd zou worden. Tenslotte werd ervoor gekozen om voor de operaties de BV structuur te kiezen. Raad van Geweten De initiatiefnemers hechten er grote waarde aan dat de Humsterland Groep maatschappelijk verantwoord onderneemt. Teneinde dit voornemen ook publiek zichtbaar te maken wordt er een Raad van Geweten ingesteld. Deze raad fungeert als een raad van toezicht met statutaire bevoegdheden, waarmee de kaderscheppende ruimte voor de leiding van de onderdelen van de Humsterland Groep geconditioneerd is. In de Raad van Geweten beoogt de Humsterland Groep intelligente publiekslievelingen van onbesproken gedrag aan te trekken die bewezen hebben boven de partijen te staan en het werken aan een schone en leefbare wereld tot een van hun prioriteiten rekenen. Goede doelen ondersteunen en leefbaarheid vergroten Humsterland Groep wil met de verworven financiële middelen de leefbaarheid vergroten en goede doelen in dorpen, wijken en streken stimuleren. Een deel van de operationele winst gaat naar de Stichting Middag Humsterland Duurzaam. Deze stichting draagt zorg voor de uitvoering van het leefbaarheidsfonds. Ondernemingskansen De bevolking is steeds meer doordrongen van het belang van duurzame energie. Na de liberalisering van de energiemarkt in 2004 kunnen nieuwe energieleveranciers huishoudens en bedrijven gas en stroom verkopen. Humsterland Groep wordt een nieuwe leverancier van energie. De overheid stimuleert in regelgeving de ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie. Humsterland Groep speelt hierop in door duurzame productiesystemen aan te beiden die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Prijs is de belangrijkste koopfactor. Humsterland Groep kan hier invulling aan geven. Concept Vanuit de stichting Middag Humsterland Duurzaam worden de volgende werkzaamheden gerealiseerd: Vervaardigen van een ondernemingsplan voor de ontwikkeling van duurzame systemen met een planningshorizon van 5 jaar teneinde ondermeer participatie voor kapitaalverstrekkers aantrekkelijk te maken. Handelscontracten voorbereiden met energieproducenten teneinde een concurrerende prijs voor gas en stroom te kunnen bieden aan klanten/afnemers van Humsterland Energie BV. Website bouwen voor communicatie met klanten met daarin een administratieve functionaliteit; deze wordt ter beschikking gesteld aan Humsterland Groep. Oprichting van de Humsterland Energie BV. Deze sluit contracten voor de inkoop van energie en andere diensten en producten. Oprichting van de Humsterland Innovatie BV. Deze ontwikkelt samen met daarvoor geëigende industriële en wetenschappelijke partners units die CO 2 -arme energie kunnen leveren met als eerste markt groene elektriciteit voor huishoudens. De economie staat onder druk, mensen letten meer op de kleintjes. Humsterland Groep kan als een van de goedkoopste in de markt de energierekening verlagen. De overheid trekt zich terug, waardoor verenigingen en maatschappelijke organisaties steeds meer aangewezen zijn op initiatieven en financieringen uit de private sector. Humsterland Groep speelt hierop in door een leefbaarheidsbijdrage aan verenigingen te fourneren. 15

16 Markt Alle 7,3 miljoen huishoudens en 0,8 miljoen bedrijven en instellingen gebruiken energie. Leveringszekerheid, prijs en duurzaamheid zijn in die volgorde de belangrijkste koopargumenten. In Nederland opereren nu ruim 33 energiebedrijven. Dit aantal groeit en de nieuwkomers verwerven marktaandeel ten koste van de gevestigde grote bedrijven. De marges staan onder druk. Grote bedrijven hebben een historische overhead. Daar staat tegenover dat deze door hun grotere marktaandeel goedkoper kunnen inkopen. Nieuwkomers in de energiemarkt hebben bewezen dat prijsconcurrentie loont. (Greenchoice/Oxxio/Nederlandse Energie Maatschappij/...). Volgens de NMA is 50% van de huishoudens al een keer overgestapt op grond van prijs. In Nederland zijn ruim 6 miljoen mensen lid van verenigingen. Verenigingen zijn daarom voor het op te richten energiebedrijf mogelijk een goede ingang voor werving van nieuwe klanten, zeker in combinatie met donaties uit het leefbaarheidsfonds. Organisaties als Power to the People, de Consumentenbond en United Consumers organiseren nu jaarlijks een inkoopronde waarbij energiebedrijven gas en stroom kunnen aanbieden. Er wordt gekozen voor de laagste prijsaanbieder. Als Humsterland Groep de goedkoopste is, dan verwerft zij op deze wijze direct al klanten. Doel en missie Ons duurzaam energie- en inkoopbedrijf Humsterland Groep gaat huishoudens en bedrijven voorzien van gas en stroom en primaire diensten en producten, (zoals kabel-tv, verzekeringen, brandstof). Humsterland Groep wil daarbij op prijs concurreren. Humsterland Groep wil de leefbaarheid naast de gezamenlijke inkoop verder invulling geven door besparing op energie te bevorderen en door vergroening van de geleverde energie. Met de geaccumuleerde winst uit energie en andere diensten en producten, aangevuld met extern kapitaal, gaat Humsterland Groep investeren in de ontwikkeling van duurzame energie-productiemiddelen. De installaties hebben een terugverdientijd van minder dan 5 jaar zonder subsidie. Zo wordt ondermeer geïnvesteerd in re-engineering van bijzondere zonnepanelen en super kleine, slimme windmolens. Klanten krijgen een forse korting en vormen hiermee een kansrijke afzetmarkt voor de nieuwe producten. Leefbaar Goedkoop Duurzaam De drie pijlers van Humsterland Groep Nederland is het marktgebied voor Humsterland Groep. De werving van klanten zal van start gaan in de thuisbasis van Humsterland Groep: het Middag Humsterland in Noord-West Groningen. Uit peilingen blijkt een stevige koopbereidheid bij het publiek en bedrijven.

17 Strategie Producten Energie Humsterland Groep levert gas en stroom aan huishoudens en bedrijven via de netwerkbedrijven in Nederland. De kwaliteit wordt bewaakt door de netwerkbedrijven en is voor alle aanbieders van energie gelijk. In 2010 werd 3% duurzame energie geproduceerd in Nederland. De ontwikkeling van duurzame productie voor huishoudens maakt het mogelijk dat door Humsterland Groep in 2020 ruim 50% van de stroom duurzaam en goedkoper dan fossiele stroom wordt geleverd. Vanaf 2013/2014 verwacht Humsterland Groep klanten windmolens en zonnepanelen aan te kunnen bieden. Hierdoor wordt de stroomprijs lager en wordt men minder afhankelijk van de prijzen op de energiemarkt en overheidsmaatregelen. Mensen worden meer zelfvoorzienend. Er wordt gestart met de ontwikkeling als er tenminste 2500 klanten zijn. Diensten en producten door centrale inkoop Humsterland Groep is interessant voor bedrijven die diensten en producten leveren via min of meer geautomatiseerde systemen. Via Humsterland Groep krijgen deze leveranciers toegang tot een grote klantengroep en kan men marketingkosten vermijden. De inkoop wordt gericht op ondermeer: Kabeltelevisie en -telefonie, brandstof voor voertuigen. Verzekeringen voor zorg, woningen, voertuigen, aansprakelijkheid, overlijden, korting op hypotheken/ Energiebesparende materialen en systemen. Leefbaarheidsfonds Uit de marge tussen inkoop en verkoop van energie en van diensten/ producten uit centrale inkoop wordt op termijn een vast bedrag per maand per klant geserveerd en afgestort naar maatschappelijke organisaties. De Raad van Geweten voert de regie over de bestemming van deze gelden. Bewustwording Middels artikelen op de website en voorlichtingsbijeenkomsten gaat Humsterland Groep klanten bewust maken van de waarde van energie en helpen een gedrag te ontwikkelen waarmee energie doelmatig wordt besteed. Humsterland Groep biedt klanten energiescans voor hun huis of bedrijf aan door ondermeer de inzet van energieadviseurs. Prijs De prijs van gas en stroom is opgebouwd uit een aantal componenten. Inkoop Humsterland Groep wil de goedkoopste aanbieder zijn van Energie. De Humsterland Groep heeft een partner gevonden die zich heeft gespecialiseerd om gas en stroom scherp in te kopen. Deze partner doet dat voor 52 miljoen aansluitingen in Europa en levert niet direct aan consumenten maar aan lokale energiebedrijven. De afgebeelde diagrammen op pagina 18 tonen voor gas en stroom de opbouw van de kostencomponenten. Concurrentie spitst zich uitsluitend toe op de inkoop, de winstopslag en de component vastrecht. De inkoop, winstopslag en vastrecht zijn de componenten van de prijs waarop energieleveranciers invloed hebben. De andere componenten BTW, energieheffing en netwerkkosten zijn extern bepaald en voor alle leveranciers identiek. Vastrecht is de vergoeding die in rekening wordt gebracht voor de administratie, het verzenden van rekeningen en de helpdeskfunctie. De netwerkosten worden door netwerkbedrijven in rekening gebracht voor het transport van de energie. De tarieven worden door de overheid gecontroleerd. Bij overstappen naar een andere energieleverancier blijft deze component ongewijzigd. Energiebelasting is een variabele fiscale component die per m 3 gas en per kwh stroom wordt afgedragen aan de overheid. 17

18 Voor stroom hanteert de overheid een vaste heffingskorting, die voor een gemiddeld huishouden bijna 50% van de totale stroomrekening per jaar bedraagt. De heffingskorting bedroeg in 2011 exclusief BTW e 318,62. Deze korting wordt in de komende jaren afgebouwd. Voor een gemiddeld huishouden met 3600 kwh stroomverbruik/jaar zal de stroomprijs dan stijgen met 11 Eurocent/kWh (incl. BTW). Opmerking: De eigen opwekking van stroom via bijvoorbeeld zonnecollectoren wordt dan sneller terugverdiend. BTW Energiebelasting Netwerkkosten Vastrecht Winstopslag Inkoop 100% 75% 50% Percentuele verhouding van kosten componenten Prijsgarantie beleid De prijzen van stroom en gas zijn in de markt gekoppeld aan de wereld olieprijs. Energiebedrijven kopen energie in op de beurs (APX Endex) en via groothandelscontracten. Er worden contingenten gas en stroom ingekocht voor periodes van enkele dagen tot 5 jaar. Energieprijsgaranties zijn speculatieve handelingen, waarbij de energieleverancier zekerheidsmarges in de prijs inbouwt, waardoor de klant meer betaalt. Historische analyses tonen aan dat klanten over een langere periode voordeliger uit zijn met variabele contracten. Dat zelfde geldt ook voor bijvoorbeeld hypotheekrentes. Humsterland Groep betrekt gas en stroom van een commerciële partner, waarbij eens per 6 maanden de prijs wordt aangepast. Dit zelfde regime wordt aan onze klanten doorgegeven. Waarbij onze strategie zal zijn om de prijzen per 1 april en per 1 oktober te muteren. BTW Energiebelasting Netwerkkosten Vastrecht Winstopslag Inkoop 25% 20% 0% Stroom 3600 kwh/jaar Percentuele verhouding van kosten componenten 100% 75% 50% 37% 25% Humsterland Groep gaat werken met jaarcontracten die per 1 april of 1 oktober opgezegd kunnen worden. De prijsgaranties die er in de markt worden aangeboden hebben uitsluitend betrekking op de componenten inkoop van energie en niet op netwerkkosten en energiebelasting. Humsterland Groep geeft geen lange termijn prijsgaranties. Centraal ingekochte producten en diensten Ervaringen met bedrijven als United Consumers en grote bedrijven (NS/Philips/ ) hebben laten zien dat kortingen van 5% tot 30% te behalen zijn op centraal ingekochte diensten en producten. In haar tweede jaar wil Humsterland Groep voldoende klanten hebben om centraal effectief in te kunnen gaan kopen. Experts worden voor de onderhandeling ingehuurd. 0% Gas 1600 m3/jaar

19 Promotie Fase 1 Noord-West Groningen In het eerste jaar wordt gestreefd naar klanten/afnemers. De werving door Humsterland Groep begint in het gebied Groot Middag Humsterland dat aansluitingen telt. Peilingen, verricht in de aanloopfase, wijzen uit dat er sterke belangstelling is voor de leverantie van goedkope energie door Humsterland Groep. Door middel van het ons-kent-ons effect is sprake van een persoonlijke benadering van de bewoners van dit gebied, die een sterk cumulatief karakter gaat krijgen. Marketingwetten leren dat mensen gemiddeld 4 tot 5 mensen kunnen aanzetten tot koop. De leden van het bestuur van Humsterland Groep, aangevuld met een tijdelijke taskforce, verzorgen in eerste instantie de promotie. Er wordt een brochure samengesteld met heldere informatie en met het bijgesloten aanmeldingsformulier kunnen bewoners zich direct schriftelijk aanmelden. Vrijwel gelijktijdig zal in geheel Noord-West Groningen, dat aansluitingen telt, de wervingscampagne worden verricht. In het marketingbudget is een bedrag van 35 Euro begroot voor het werven van een nieuwe klant. Aansluitend wordt in de gehele provincie Groningen de wervingscampagne gestart. De volgende aanpak is voorzien: Gebiedsgewijs huis-aan-huis bezorgen van de brochure en 20% nabellen door een belteam van studenten. Presentatie op markten in de regio met ludieke acties. Er lopen stopcontacten rond die folders uitdelen. Adverteren in lokale en regionale bladen (voor versterking zichtbaarheid). Inzet van free publicity. Informatiebijeenkomsten. Energiemarkt. Fase 2 Noord-Nederland als speerpunt Op grond van de ervaringen uit fase 1 wordt de landelijke promotie nader vorm gegeven en ingezet. Geworven wordt in het gebied Noord-Nederland dat ruim aansluitingen telt. Begroot in het marketingbudget is een bedrag van 20 Euro voor het werven van een nieuwe klant. Beoogd is om in het tweede jaar nieuwe klanten te werven. Vestigingen/levering Centrale organisatie en helpdesk Stroom en gas worden via gasbuizen en kabels aan gebruikers geleverd. Netwerkbedrijven zijn eigenaar van de infrastructuur tot en met de verbruiksmeters. Het uitlezen van het verbruik is dan ook een taak van het netwerkbedrijf. Die geeft de meterstanden door aan de betreffende energieleveranciers. Het produceren van de jaarrekening en de periodieke incasso geschiedt volledig automatisch. Ervaring leert dat 5 % van de klanten per jaar persoonlijk telefonisch geholpen wil worden. Een gemiddelde consultreeks duurt 30 minuten/jaar/klant, incl. administratieve verwerking. De helpdeskfunctie zal daarop moeten worden ingericht. Bij klanten vraagt dat om 415 uur werk per jaar. Dit kan gemakkelijk door één administratief medewerker in zijn takenpakket worden uitgevoerd op elke plaats in Nederland. Voor een energiebedrijf is de locatie uit logistiek oogpunt daarom niet van belang. Humsterland Groep zal zich met de koepelorganisatie op slechts één plaats vestigen in het Middag Humsterland. 19

20 Switch proces 1 Zodra een klant zich heeft aangemeld om toe te treden als klant krijgt deze per omgaande een bevestiging van de procedure. In de promotiefase 1 kunnen mensen zich nog persoonlijk en schriftelijk aanmelden. Vanaf fase 2 zal dat geheel via de website moeten gebeuren. Voor ouderen die geen internet hebben wordt een uitzondering gemaakt. Voorts geldt de volgende procedure: a. Bevestigingsbrief van de aanmelding waarin: Duidelijk tijdpad van de procedure (3 maanden doorlooptijd voordat energie kan worden geleverd). Proforma berekening van de jaarkosten op grond van opgegeven eigen jaarverbruik. Betaling per acceptgiro kost e 3, per maand extra. Melding van datum waarop het maandelijks voorschot automatisch wordt afgeschreven. 14 dagen bedenktijd na ontvangst van de brief. Opzegging van het contract vorige leverancier. Eventuele boete kan worden verrekend met de jaarrekening, zodat de klant daar geen zorgen over heeft. Telefoonnummer helpdesk. Leveringsvoorwaarden en informatie over Humsterland Groep. Strategisch opstarten en werven nieuwe klanten (financieel) Aan consumenten wordt voor energie een vast voorschotbedrag per maand in rekening gebracht. De uitgaven voor inkoop zijn in het bijzonder voor gas in de zomermaanden echter lager dan in de wintermaanden. Opstarten van Humsterland Groep in het voorjaar resulteert in vergroting van het werkkapitaal. Opstarten in het najaar vraagt voorfinanciering. De intake van nieuwe klanten kan het beste starten in december/ januari/februari. Het switch proces duurt circa 3 maanden waardoor de start van de levering in maart/april/mei geschiedt. Het werkkapitaal, betrokken op de totale inkoop van gas in een maand, kan daarmee met 20% verruimd worden. Instappen in januari vergt 20% voorfinanciering. b. Een maand voor de levering van de switch wederom een bevestiging waarin: Datum van de switch. Telefoonnummer helpdesk. Nieuwsbrief inclusief bereikbaarheid gegevens. 1 Het gehele switchproces wordt in samenwerking met en voornamelijk door onze commerciële partner uitgevoerd. In principe voert deze partner de backoffice functie uit.

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES

INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES INFORMATIEMEMORANDUM GLASVEZELOBLIGATIES Coöperatie HSLnet u.a. Heeze-Leende Informatiememorandum versie 14 december 2012 Copyright 2012 Coöperatie HSLnet u.a.

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt

Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Ketengovernance in de elektriciteitsmarkt Een visie op de omgang met afhankelijkheden in de huidige en toekomstige Nederlandse elektriciteitsmarkt Mark van Duren 0009504 Afstudeerbegeleiders Universiteit

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie