Om met de deur in huis te vallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om met de deur in huis te vallen"

Transcriptie

1

2

3

4 Om met de deur in huis te vallen De cijfers, feiten en voorspellingen zijn schrikbarend: in 2030 zullen we globaal 35% meer energie gebruiken dan in 2005 in datzelfde jaar heeft 2/3 van de wereldbevolking geen toegang tot veilig drinkwater in 2050 heeft de aarde 9 miljard bewoners en zullen we nog minder in staat zijn om alle mensen op de wereld duurzaam te voeden Deze drie thema s (energie, drinkwater en voedsel) verdienen de volle aandacht van onze wereldleiders. Helaas is gebleken dat de politiek alléén de problematiek niet (snel genoeg) op kan lossen en het tij kan keren. Gelukkig zien we steeds vaker initiatieven vanuit de maatschappij rondom deze thema s. Humsterland Energie is zo n initiatief. Een aantal enthousiastelingen had een visie over hoe de energievoorziening voor de gebouwde omgeving duurzamer gemaakt kan worden. Deze visie werd een idee, het idee werd een plan en het plan werd een businesscase, waarbij de bedrijfsvoering gericht is op de verkoop van zo veel mogelijk duurzaam opgewekte energie. De winsten die hiermee worden behaald, worden gebruikt om nieuwe duurzame technieken te ontwikkelen of bestaande technieken eenvoudiger beschikbaar te maken voor een groter publiek. Ik kan u van harte aanbevelen te investeren in Humsterland Energie en zal als voorzitter van de Raad van Geweten uw belangen en de realisatie van de doelstellingen scherp in de gaten houden. Dat ervaar ik als eenvoudiger, dan straks uit te moeten leggen aan Ella van 8 jaar, dat de zon, de windwolken en het water voor voldoende energie hadden kunnen zorgen, maar dat wij de kans daarop hebben laten liggen en dat er op enig moment niet voldoende energie beschikbaar is, zelfs als diezelfde zon, windwolken en water niet op vakantie zijn. Menno Groeneveld Voorzitter Raad van Geweten

5 Land van Energie Energie is er altijd geweest. De warmte van de zon. De stroming van een rivier. De kracht van de wind. Energie die niemand iets kost, die overal beschikbaar is. Energie als natuurlijk onderdeel van ons leven. Sinds de vondst van aardolie en aardgas is ons idee over energie veranderd. Energie heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot eigendom van een steeds beperktere groep mensen. Energie kreeg beurswaarde. En daarmee verloren we de gevolgen van het winnen en gebruiken van die energie steeds meer uit het oog. Want zolang vraag en aanbod de waarde van olie en gas hoog houden, is de economische noodzaak om andere keuzes te maken klein. En de prijs blijft stijgen, want de vraag stijgt, terwijl het aanbod gelijk zal blijven of zelfs zal krimpen... Maar die ontwikkeling duurt niet eeuwig. Daarom is het tijd voor een totaal nieuwe visie op energie. De visie van Humsterland. De werkelijke waarde van Energie In het Humsterland zijn we al sinds 790 n.c. bezig met de wetten van eb en vloed. Met het buitensluiten of omarmen van de natuurelementen. Met energie kortom. En volgens ons staat een tijdelijk economisch rendement in geen enkele verhouding tot de werkelijke waarde die energie heeft: de mogelijkheid om vele generaties te voorzien van basisbehoeften als verwarming, verlichting en hygiëne. Een werkelijke waarde waar wat ons betreft ieder mens gevoelig voor is. Omdat deze langetermijnvisie niet alleen gegarandeerd groeiend financieel rendement oplevert, maar ook een veilig gevoel over de toekomst. Onze levensstandaard zal tenslotte niet veranderen omdat onze oude energievoorziening op raakt: we creëren tenslotte zelf onze nieuwe energievoorziening! De overtuiging van Humsterland Binnen onze nieuwe organisatie kunnen klanten én stakeholders direct bijdragen aan hun eigen succes. En dat succes is breder dan louter financieel resultaat. Succes is voor ons een wezenlijke bijdrage leveren aan het veiligstellen van een gegarandeerde energievoorziening, ook over dertig jaar. En deze samen verwezenlijken. Een absoluut essentieel onderdeel hiervan is het integer en transparant communiceren over de energiemarkt, over de prijzen die worden gehanteerd, de prijsopbouw en de afspraken die in de markt gelden, zoals die rond groencertificaten. Want alleen dán kan de consument eerlijk kiezen. Om deze integriteit in de organisatie te waarborgen stellen we een Raad van Geweten in, een bereikbare adviesraad samengesteld uit betrokken, deels bekende maar vooral kritische leden die door hun afstand tot de materie onafhankelijk blijven en daarmee de integriteit van Humsterland bewaken en communiceren. Eerlijk communiceren over hoe het écht zit met energie. Een eerlijk alternatief bieden dat door groei steeds groener wordt. Voor een zo laag mogelijke prijs. Bewaakt door een Raad van Geweten.

6 Ondernemingsplan Voor de lezer: Dit Ondernemingsplan is gebouwd op de volgende rechtspersonen: 1. De Stichting Middag Humsterland Duurzaam. Deze Stichting is de initiatiefnemer en aanjager voor de oprichting van drie nieuwe rechtspersonen, te weten a. Humsterland Holding B.V. b. Humsterland Energie B.V. c. Humsterland Innovatie B.V. Ad. a. Ad. b. Ad. c. Humsterland Holding B.V. Humsterland Holding B.V. bezit de aandelen van de nog op te richten werk -B.V. Humsterland Energie B.V. én de in een later stadium op te richten Humsterland Innovatie B.V. De Holding B.V. fungeert als interne bank voor beide genoemde B.V. s. Aandeelhouders in de Holding B.V. zijn de Investeerders, de Stichting Middag-Humsterland Duurzaam en de Founding Fathers. De Holding B.V. wordt opgericht in januari Humsterland Energie B.V. Deze B.V. is de uitvoeringsorganisatie. Het is de inkoper en leverancier van de energie, d.w.z. zowel gas als elektriciteit. Ook zal deze B.V. andere diensten en producten aanbieden aan afnemers. De werk -B.V. wordt eveneens opgericht in januari Humsterland Innovatie B.V. Deze gaat installaties ontwikkelen of laten ontwikkelen die rendabele en duurzame energie gaan opwekken. Geplande oprichting in De financiële cijfers uit dit Ondernemingsplan tonen een geconsolideerde opstelling van de bovengenoemde rechtspersonen.

7 Hoofdlijnen Stichting Middag Humsterland Duurzaam Het Bestuur van de Stichting Middag Humsterland Duurzaam richt in januari 2012 een nieuwe energieleverancier op onder de handelsnaam Humsterland Energie B.V. Tegelijkertijd wordt een Holding B.V. opgericht met de naam Humsterland Holding B.V. Het doel van Humsterland Energie B.V. is het leveren van groen gas en groene elektriciteit tegen een zo goedkoop mogelijk tarief. Groene energie behoeft een nadere toelichting: van groene energie is pas dan sprake als er geen fossiele brandstoffen gebruikt worden om energie op te wekken. Voorbeelden van groene energie zijn waterkrachtenergie, zonne-energie, windenergie, bio-energie, geothermische energie, blauwe energie. Humsterland Energie B.V. wil zo snel mogelijk 100% groene energie leveren. Om dat te bereiken wordt een nieuwe onderneming opgericht, Humsterland Innovatie B.V., die de productie van duurzame en rendabele zonnepanelen en slimme kleine windmolens voor huishoudens ter hand neemt. De huidige productiesystemen zijn nog te kostbaar voor consumenten en bedrijven. Overschakeling op duurzame systemen zal op grote schaal gebeuren als de terugverdientijd ten opzichte van fossiele inkoop kleiner is dan vijf jaar. Voor de productie van duurzame systemen is veel kapitaal nodig. Door het genereren van tenminste klanten/afnemers wil Humsterland Energie B.V. dit ontwikkelkapitaal reserveren uit de verkoop van zoveel mogelijk groen opgewekt gas en elektriciteit. Voor de start van de activiteiten is een initieel startkapitaal nodig van minimaal e ,. Om dit bedrag te verkrijgen worden kapitaalverstrekkers gezocht. Er worden door de Humsterland Holding B.V. aandelen uitgegeven tegen de nominale waarde van e 1, per aandeel. Voor investeerders is in totaal 40% van het aandelenpakket beschikbaar. De overige aandelen zijn in handen van de Stichting Middag Humsterland Duurzaam (40%) en de Founding Fathers (20%). De initiatiefnemers hechten grote waarde aan de twee hierna volgende principes: Het leveren van energie tegen een zo laag mogelijke prijs. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij de start is Humsterland Energie B.V. nog te klein om te opereren onder een eigen leveringsvergunning van gas en elektriciteit (de vergunning wordt afgegeven door de NMA). Humsterland Energie B.V. heeft een partner gevonden die goedkoop energie kan leveren. Deze organisatie levert niet zelf aan eindklanten, maar verzorgt via diverse energieleveranciers in Europa de inkoop voor ruim 50 miljoen huishoudens. Gedurende de periode dat Humsterland Energie B.V. onder de vleugels van deze partner opereert, zal deze ook de backoffice werkzaamheden verrichten. De onderneming Humsterland Holding BV wil transparant en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit voornemen wordt aan de bevolking van Nederland zichtbaar gemaakt door het instellen van een Raad van Geweten. Deze Raad fungeert als een Raad van Toezicht met statutaire bevoegdheden, waarmee de kaderscheppende ruimte voor de leiding van de onder de Holding vallende bedrijven geconditioneerd is. In de Raad van Geweten zullen personen van onbesproken gedrag zitting nemen. Deze personen staan boven de partijen en geven prioriteit aan het werken aan een schone en leefbare wereld. Voor de leesbaarheid wordt in het Ondernemingsplan het geheel van ondernemingen zoals hierboven vermeld aangeduid met Humsterland Groep. N.B. De projectplannen voor de ontwikkeling van duurzame productiesystemen zijn in dit Ondernemingsplan niet uitgewerkt. Er is slechts de financiële ruimte aangegeven en gereserveerd voor de ontwikkeling.

8 INHOUDSOPGAVE Gegevens over initiatiefnemer 11 Ondernemingsplan 14 Inleiding 14 achtergrondinformatie 14 Ondernemingskansen 15 concept 15 Markt 16 Doel en MISSIE 16 StrategIE 17 producten 17 Energie 17 Diensten en producten door centrale inkoop 17 Leefbaarheidsfonds 17 Bewustwording 17 prijs 17 Inkoop 17 Prijsgarantie beleid 18 Centraal ingekochte producten en diensten 18 promotie 19 Fase 1 Middag Humsterland provincie Groningen 19 Fase 2 Noord-Nederland als speerpunt 19 Vestigingen/levering 19 Centrale organisatie en helpdesk 19 Switch proces 20 Strategisch opstarten en werven nieuwe klanten (financieel) 20 Schema van energielevering in NederlanD 21 OrganisatIE 22 Opschalen naar eigen inkoop en helpdesk 23 Klankbordexperts 23 aansprakelijkheid en bestuurssamenstelling 23 raad van Geweten 23 acquisitie/administratie/automatisering 23

9 STerkte-zwakte analyse 24 Intern 24 Sterktes 24 Zwaktes 24 Extern 24 Kansen 24 Bedreigingen 24 Concurrentie analyse 25 Totaalpakketten is een trend 26 Inkopen van energie 26 MARKETIng 28 MISSIE VAN MUNSTERLAND 30 MERKLADIng 30 MIDDELENoverzicht 1e jaar Voorbereiding Gevolgd door onmiddelijke middelen productie Globaal introductieplan 1e jaar 31 Media en middelen strategie Zomerperiode 31. 2e flight 31 BijlagE 32 Financiële samenvatting 34 9

10 CORNELIS DATEMA (79), veehouder Kijk dat is pas eerlijk: gewoon vertellen hoe groen je echt bent.

11 GEGEVENS OVER INITIATIEFNEMER Handelsnaam Stichting Middag Humsterland Duurzaam Inschrijving KvK Rechtsvorm Stichting Accountant Sai & Schut Registeraccountants Verzekeringen Bestuursaansprakelijkheid Samenstelling Bestuur Dhr. J. de Vries - waarnemend voorzitter Dhr. R. Weening - penningmeester Dhr. W. Walraven - secretaris Dhr. B. Smit - lid Raad van Geweten Dhr. M. Groeneveld - Voorzitter Vestigingsadres Buitensingel SK Oldehove J. de Vries: Website (Energy Solutions, tijdelijk als informatiewebsite) 11

12 ONDERNEMINGS

13 PLAN

14 ONDERNEMINGSPLAN INLEIDING Achtergrondinformatie Menno Groeneveld en Jan de Vries hadden 14 jaar geleden het verlangen en een visie om een duurzame samenleving Noord-West Groningen op te bouwen. De trias energetica werd het uitgangspunt. 1. Terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede warmte-isolatie; 2. Voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten, bijvoorbeeld wind, zon, biomassa of aardwarmte; 3. Zuinig en efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaat. Bijvoorbeeld door optimaal gebruik te maken van de CO 2 -arme elektriciteit van een afvalverbrandingsinstallatie. Het gebied Middag Humsterland zou een pilot gebied moeten worden. Daartoe werd de stichting Middag Humsterland Duurzaam opgericht. De stichting werd versterkt met een aantal vakspecialisten en heeft verkennende studies uitgevoerd. Gaandeweg werd duidelijk dat voor de realisering van de visie veel geld nodig was. Uit deze constatering werd het idee geboren om een een (lokaal) duurzaam energiebedrijf op te richten. Dit energiebedrijf zou door een lage overhead gas en stroom concurrerend kunnen aanbieden aan de bewoners van het gebied. Met de verworven winst uit deze activiteiten moest het mogelijk worden stevig te investeren in de ontwikkeling van duurzame energie. Door dicht bij de mensen te staan en bottom up te opereren zou het nieuwe energiebedrijf kunnen rekenen op de sympathie van de bevolking. Dit plan werd gepresenteerd aan de provincie Groningen en aan de Gebiedscommissie Middag Humsterland. Beide organisaties steunden het plan in 2009 met een subsidie om via een haalbaarheidsverkenning een start te maken met de oprichting van het duurzaam energiebedrijf. Er werd een projectgroep gevormd onder leiding van Johan Toxopeus. Deze groep werd ondersteund door experts die zitting namen in een klankbordgroep. Al spoedig werd duidelijk dat de schaal waarop geopereerd moest worden veel groter was dan het gebied Middag Humsterland. Dit om scherp gas en stroom te kunnen inkopen teneinde middelen te verwerven voor ontwikkeling van duurzame energie. Op termijn zou landelijk gewerkt moeten worden. De scope van de Stichting Middag Humsterland Duurzaam werd daarop geactualiseerd. Geruime tijd werd geworsteld met invulling van de randvoorwaarde dat de bevolking zich bij het energiebedrijf betrokken zou moeten voelen. De bekende marketeer, Don Koekkoek, kwam met het idee om een deel van de marge te bestemmen voor de leefbaarheid van dorpen, streken en stadswijken. Een leefbaarheidsbijdrage zou aan verenigingen ten goede moeten komen, waar klanten van het energiebedrijf lid van waren. Daarnaast opperde Koekkoek dat een coöperatie als rechtspersoon de betrokkenheid verder zou vergroten. Een bijkomende kans voor klanten in een grote organisatie is dat naast goedkope energie andere voordelen te behalen zijn door centrale inkoop van diensten en producten. De ontwikkeling van deze extra activiteit is ook in het businessplan opgenomen. De naam Een handelsnaam voor de onderneming, geschikt voor landelijke communicatie, moest worden gevonden. Diverse namen zoals o.m. OnzEnergie en LDEB Middag Humsterland Energy Solutions, zijn geopperd. Uiteindelijk is gekozen voor Humsterland Energie. Humsterland doet recht aan de geografische oorsprong van het initiatief. De verwachting is dat deze naam zich als begrip gaat vestigen. De aanvulling Energie is uiteraard de verwijzing in welke branche de onderneming opereert. BV structuur in plaats van Coöperatie De initiatiefnemers hebben geruime tijd geworsteld met de wens om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. De keuze voor een coöperatie als organisatievorm leek daartoe een geëigend middel. Leden kunnen dan immers invloed uitoefenen op het beleid. Gaandeweg werd echter duidelijk dat de leden geen ondernemers zijn maar gewone mensen. En dat inspraak in het beleid van groepen zonder zakelijk inzicht zou leiden tot uitspraken zonder uitzicht en de slagvaardigheid sterk zou belemmeren. Dit nog afgezien van extra kosten en organisatie inspanning die van de jonge onder

15 neming Humsterland Energie gevraagd zou worden. Tenslotte werd ervoor gekozen om voor de operaties de BV structuur te kiezen. Raad van Geweten De initiatiefnemers hechten er grote waarde aan dat de Humsterland Groep maatschappelijk verantwoord onderneemt. Teneinde dit voornemen ook publiek zichtbaar te maken wordt er een Raad van Geweten ingesteld. Deze raad fungeert als een raad van toezicht met statutaire bevoegdheden, waarmee de kaderscheppende ruimte voor de leiding van de onderdelen van de Humsterland Groep geconditioneerd is. In de Raad van Geweten beoogt de Humsterland Groep intelligente publiekslievelingen van onbesproken gedrag aan te trekken die bewezen hebben boven de partijen te staan en het werken aan een schone en leefbare wereld tot een van hun prioriteiten rekenen. Goede doelen ondersteunen en leefbaarheid vergroten Humsterland Groep wil met de verworven financiële middelen de leefbaarheid vergroten en goede doelen in dorpen, wijken en streken stimuleren. Een deel van de operationele winst gaat naar de Stichting Middag Humsterland Duurzaam. Deze stichting draagt zorg voor de uitvoering van het leefbaarheidsfonds. Ondernemingskansen De bevolking is steeds meer doordrongen van het belang van duurzame energie. Na de liberalisering van de energiemarkt in 2004 kunnen nieuwe energieleveranciers huishoudens en bedrijven gas en stroom verkopen. Humsterland Groep wordt een nieuwe leverancier van energie. De overheid stimuleert in regelgeving de ontwikkeling en het gebruik van duurzame energie. Humsterland Groep speelt hierop in door duurzame productiesystemen aan te beiden die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Prijs is de belangrijkste koopfactor. Humsterland Groep kan hier invulling aan geven. Concept Vanuit de stichting Middag Humsterland Duurzaam worden de volgende werkzaamheden gerealiseerd: Vervaardigen van een ondernemingsplan voor de ontwikkeling van duurzame systemen met een planningshorizon van 5 jaar teneinde ondermeer participatie voor kapitaalverstrekkers aantrekkelijk te maken. Handelscontracten voorbereiden met energieproducenten teneinde een concurrerende prijs voor gas en stroom te kunnen bieden aan klanten/afnemers van Humsterland Energie BV. Website bouwen voor communicatie met klanten met daarin een administratieve functionaliteit; deze wordt ter beschikking gesteld aan Humsterland Groep. Oprichting van de Humsterland Energie BV. Deze sluit contracten voor de inkoop van energie en andere diensten en producten. Oprichting van de Humsterland Innovatie BV. Deze ontwikkelt samen met daarvoor geëigende industriële en wetenschappelijke partners units die CO 2 -arme energie kunnen leveren met als eerste markt groene elektriciteit voor huishoudens. De economie staat onder druk, mensen letten meer op de kleintjes. Humsterland Groep kan als een van de goedkoopste in de markt de energierekening verlagen. De overheid trekt zich terug, waardoor verenigingen en maatschappelijke organisaties steeds meer aangewezen zijn op initiatieven en financieringen uit de private sector. Humsterland Groep speelt hierop in door een leefbaarheidsbijdrage aan verenigingen te fourneren. 15

16 Markt Alle 7,3 miljoen huishoudens en 0,8 miljoen bedrijven en instellingen gebruiken energie. Leveringszekerheid, prijs en duurzaamheid zijn in die volgorde de belangrijkste koopargumenten. In Nederland opereren nu ruim 33 energiebedrijven. Dit aantal groeit en de nieuwkomers verwerven marktaandeel ten koste van de gevestigde grote bedrijven. De marges staan onder druk. Grote bedrijven hebben een historische overhead. Daar staat tegenover dat deze door hun grotere marktaandeel goedkoper kunnen inkopen. Nieuwkomers in de energiemarkt hebben bewezen dat prijsconcurrentie loont. (Greenchoice/Oxxio/Nederlandse Energie Maatschappij/...). Volgens de NMA is 50% van de huishoudens al een keer overgestapt op grond van prijs. In Nederland zijn ruim 6 miljoen mensen lid van verenigingen. Verenigingen zijn daarom voor het op te richten energiebedrijf mogelijk een goede ingang voor werving van nieuwe klanten, zeker in combinatie met donaties uit het leefbaarheidsfonds. Organisaties als Power to the People, de Consumentenbond en United Consumers organiseren nu jaarlijks een inkoopronde waarbij energiebedrijven gas en stroom kunnen aanbieden. Er wordt gekozen voor de laagste prijsaanbieder. Als Humsterland Groep de goedkoopste is, dan verwerft zij op deze wijze direct al klanten. Doel en missie Ons duurzaam energie- en inkoopbedrijf Humsterland Groep gaat huishoudens en bedrijven voorzien van gas en stroom en primaire diensten en producten, (zoals kabel-tv, verzekeringen, brandstof). Humsterland Groep wil daarbij op prijs concurreren. Humsterland Groep wil de leefbaarheid naast de gezamenlijke inkoop verder invulling geven door besparing op energie te bevorderen en door vergroening van de geleverde energie. Met de geaccumuleerde winst uit energie en andere diensten en producten, aangevuld met extern kapitaal, gaat Humsterland Groep investeren in de ontwikkeling van duurzame energie-productiemiddelen. De installaties hebben een terugverdientijd van minder dan 5 jaar zonder subsidie. Zo wordt ondermeer geïnvesteerd in re-engineering van bijzondere zonnepanelen en super kleine, slimme windmolens. Klanten krijgen een forse korting en vormen hiermee een kansrijke afzetmarkt voor de nieuwe producten. Leefbaar Goedkoop Duurzaam De drie pijlers van Humsterland Groep Nederland is het marktgebied voor Humsterland Groep. De werving van klanten zal van start gaan in de thuisbasis van Humsterland Groep: het Middag Humsterland in Noord-West Groningen. Uit peilingen blijkt een stevige koopbereidheid bij het publiek en bedrijven.

17 Strategie Producten Energie Humsterland Groep levert gas en stroom aan huishoudens en bedrijven via de netwerkbedrijven in Nederland. De kwaliteit wordt bewaakt door de netwerkbedrijven en is voor alle aanbieders van energie gelijk. In 2010 werd 3% duurzame energie geproduceerd in Nederland. De ontwikkeling van duurzame productie voor huishoudens maakt het mogelijk dat door Humsterland Groep in 2020 ruim 50% van de stroom duurzaam en goedkoper dan fossiele stroom wordt geleverd. Vanaf 2013/2014 verwacht Humsterland Groep klanten windmolens en zonnepanelen aan te kunnen bieden. Hierdoor wordt de stroomprijs lager en wordt men minder afhankelijk van de prijzen op de energiemarkt en overheidsmaatregelen. Mensen worden meer zelfvoorzienend. Er wordt gestart met de ontwikkeling als er tenminste 2500 klanten zijn. Diensten en producten door centrale inkoop Humsterland Groep is interessant voor bedrijven die diensten en producten leveren via min of meer geautomatiseerde systemen. Via Humsterland Groep krijgen deze leveranciers toegang tot een grote klantengroep en kan men marketingkosten vermijden. De inkoop wordt gericht op ondermeer: Kabeltelevisie en -telefonie, brandstof voor voertuigen. Verzekeringen voor zorg, woningen, voertuigen, aansprakelijkheid, overlijden, korting op hypotheken/ Energiebesparende materialen en systemen. Leefbaarheidsfonds Uit de marge tussen inkoop en verkoop van energie en van diensten/ producten uit centrale inkoop wordt op termijn een vast bedrag per maand per klant geserveerd en afgestort naar maatschappelijke organisaties. De Raad van Geweten voert de regie over de bestemming van deze gelden. Bewustwording Middels artikelen op de website en voorlichtingsbijeenkomsten gaat Humsterland Groep klanten bewust maken van de waarde van energie en helpen een gedrag te ontwikkelen waarmee energie doelmatig wordt besteed. Humsterland Groep biedt klanten energiescans voor hun huis of bedrijf aan door ondermeer de inzet van energieadviseurs. Prijs De prijs van gas en stroom is opgebouwd uit een aantal componenten. Inkoop Humsterland Groep wil de goedkoopste aanbieder zijn van Energie. De Humsterland Groep heeft een partner gevonden die zich heeft gespecialiseerd om gas en stroom scherp in te kopen. Deze partner doet dat voor 52 miljoen aansluitingen in Europa en levert niet direct aan consumenten maar aan lokale energiebedrijven. De afgebeelde diagrammen op pagina 18 tonen voor gas en stroom de opbouw van de kostencomponenten. Concurrentie spitst zich uitsluitend toe op de inkoop, de winstopslag en de component vastrecht. De inkoop, winstopslag en vastrecht zijn de componenten van de prijs waarop energieleveranciers invloed hebben. De andere componenten BTW, energieheffing en netwerkkosten zijn extern bepaald en voor alle leveranciers identiek. Vastrecht is de vergoeding die in rekening wordt gebracht voor de administratie, het verzenden van rekeningen en de helpdeskfunctie. De netwerkosten worden door netwerkbedrijven in rekening gebracht voor het transport van de energie. De tarieven worden door de overheid gecontroleerd. Bij overstappen naar een andere energieleverancier blijft deze component ongewijzigd. Energiebelasting is een variabele fiscale component die per m 3 gas en per kwh stroom wordt afgedragen aan de overheid. 17

18 Voor stroom hanteert de overheid een vaste heffingskorting, die voor een gemiddeld huishouden bijna 50% van de totale stroomrekening per jaar bedraagt. De heffingskorting bedroeg in 2011 exclusief BTW e 318,62. Deze korting wordt in de komende jaren afgebouwd. Voor een gemiddeld huishouden met 3600 kwh stroomverbruik/jaar zal de stroomprijs dan stijgen met 11 Eurocent/kWh (incl. BTW). Opmerking: De eigen opwekking van stroom via bijvoorbeeld zonnecollectoren wordt dan sneller terugverdiend. BTW Energiebelasting Netwerkkosten Vastrecht Winstopslag Inkoop 100% 75% 50% Percentuele verhouding van kosten componenten Prijsgarantie beleid De prijzen van stroom en gas zijn in de markt gekoppeld aan de wereld olieprijs. Energiebedrijven kopen energie in op de beurs (APX Endex) en via groothandelscontracten. Er worden contingenten gas en stroom ingekocht voor periodes van enkele dagen tot 5 jaar. Energieprijsgaranties zijn speculatieve handelingen, waarbij de energieleverancier zekerheidsmarges in de prijs inbouwt, waardoor de klant meer betaalt. Historische analyses tonen aan dat klanten over een langere periode voordeliger uit zijn met variabele contracten. Dat zelfde geldt ook voor bijvoorbeeld hypotheekrentes. Humsterland Groep betrekt gas en stroom van een commerciële partner, waarbij eens per 6 maanden de prijs wordt aangepast. Dit zelfde regime wordt aan onze klanten doorgegeven. Waarbij onze strategie zal zijn om de prijzen per 1 april en per 1 oktober te muteren. BTW Energiebelasting Netwerkkosten Vastrecht Winstopslag Inkoop 25% 20% 0% Stroom 3600 kwh/jaar Percentuele verhouding van kosten componenten 100% 75% 50% 37% 25% Humsterland Groep gaat werken met jaarcontracten die per 1 april of 1 oktober opgezegd kunnen worden. De prijsgaranties die er in de markt worden aangeboden hebben uitsluitend betrekking op de componenten inkoop van energie en niet op netwerkkosten en energiebelasting. Humsterland Groep geeft geen lange termijn prijsgaranties. Centraal ingekochte producten en diensten Ervaringen met bedrijven als United Consumers en grote bedrijven (NS/Philips/ ) hebben laten zien dat kortingen van 5% tot 30% te behalen zijn op centraal ingekochte diensten en producten. In haar tweede jaar wil Humsterland Groep voldoende klanten hebben om centraal effectief in te kunnen gaan kopen. Experts worden voor de onderhandeling ingehuurd. 0% Gas 1600 m3/jaar

19 Promotie Fase 1 Noord-West Groningen In het eerste jaar wordt gestreefd naar klanten/afnemers. De werving door Humsterland Groep begint in het gebied Groot Middag Humsterland dat aansluitingen telt. Peilingen, verricht in de aanloopfase, wijzen uit dat er sterke belangstelling is voor de leverantie van goedkope energie door Humsterland Groep. Door middel van het ons-kent-ons effect is sprake van een persoonlijke benadering van de bewoners van dit gebied, die een sterk cumulatief karakter gaat krijgen. Marketingwetten leren dat mensen gemiddeld 4 tot 5 mensen kunnen aanzetten tot koop. De leden van het bestuur van Humsterland Groep, aangevuld met een tijdelijke taskforce, verzorgen in eerste instantie de promotie. Er wordt een brochure samengesteld met heldere informatie en met het bijgesloten aanmeldingsformulier kunnen bewoners zich direct schriftelijk aanmelden. Vrijwel gelijktijdig zal in geheel Noord-West Groningen, dat aansluitingen telt, de wervingscampagne worden verricht. In het marketingbudget is een bedrag van 35 Euro begroot voor het werven van een nieuwe klant. Aansluitend wordt in de gehele provincie Groningen de wervingscampagne gestart. De volgende aanpak is voorzien: Gebiedsgewijs huis-aan-huis bezorgen van de brochure en 20% nabellen door een belteam van studenten. Presentatie op markten in de regio met ludieke acties. Er lopen stopcontacten rond die folders uitdelen. Adverteren in lokale en regionale bladen (voor versterking zichtbaarheid). Inzet van free publicity. Informatiebijeenkomsten. Energiemarkt. Fase 2 Noord-Nederland als speerpunt Op grond van de ervaringen uit fase 1 wordt de landelijke promotie nader vorm gegeven en ingezet. Geworven wordt in het gebied Noord-Nederland dat ruim aansluitingen telt. Begroot in het marketingbudget is een bedrag van 20 Euro voor het werven van een nieuwe klant. Beoogd is om in het tweede jaar nieuwe klanten te werven. Vestigingen/levering Centrale organisatie en helpdesk Stroom en gas worden via gasbuizen en kabels aan gebruikers geleverd. Netwerkbedrijven zijn eigenaar van de infrastructuur tot en met de verbruiksmeters. Het uitlezen van het verbruik is dan ook een taak van het netwerkbedrijf. Die geeft de meterstanden door aan de betreffende energieleveranciers. Het produceren van de jaarrekening en de periodieke incasso geschiedt volledig automatisch. Ervaring leert dat 5 % van de klanten per jaar persoonlijk telefonisch geholpen wil worden. Een gemiddelde consultreeks duurt 30 minuten/jaar/klant, incl. administratieve verwerking. De helpdeskfunctie zal daarop moeten worden ingericht. Bij klanten vraagt dat om 415 uur werk per jaar. Dit kan gemakkelijk door één administratief medewerker in zijn takenpakket worden uitgevoerd op elke plaats in Nederland. Voor een energiebedrijf is de locatie uit logistiek oogpunt daarom niet van belang. Humsterland Groep zal zich met de koepelorganisatie op slechts één plaats vestigen in het Middag Humsterland. 19

20 Switch proces 1 Zodra een klant zich heeft aangemeld om toe te treden als klant krijgt deze per omgaande een bevestiging van de procedure. In de promotiefase 1 kunnen mensen zich nog persoonlijk en schriftelijk aanmelden. Vanaf fase 2 zal dat geheel via de website moeten gebeuren. Voor ouderen die geen internet hebben wordt een uitzondering gemaakt. Voorts geldt de volgende procedure: a. Bevestigingsbrief van de aanmelding waarin: Duidelijk tijdpad van de procedure (3 maanden doorlooptijd voordat energie kan worden geleverd). Proforma berekening van de jaarkosten op grond van opgegeven eigen jaarverbruik. Betaling per acceptgiro kost e 3, per maand extra. Melding van datum waarop het maandelijks voorschot automatisch wordt afgeschreven. 14 dagen bedenktijd na ontvangst van de brief. Opzegging van het contract vorige leverancier. Eventuele boete kan worden verrekend met de jaarrekening, zodat de klant daar geen zorgen over heeft. Telefoonnummer helpdesk. Leveringsvoorwaarden en informatie over Humsterland Groep. Strategisch opstarten en werven nieuwe klanten (financieel) Aan consumenten wordt voor energie een vast voorschotbedrag per maand in rekening gebracht. De uitgaven voor inkoop zijn in het bijzonder voor gas in de zomermaanden echter lager dan in de wintermaanden. Opstarten van Humsterland Groep in het voorjaar resulteert in vergroting van het werkkapitaal. Opstarten in het najaar vraagt voorfinanciering. De intake van nieuwe klanten kan het beste starten in december/ januari/februari. Het switch proces duurt circa 3 maanden waardoor de start van de levering in maart/april/mei geschiedt. Het werkkapitaal, betrokken op de totale inkoop van gas in een maand, kan daarmee met 20% verruimd worden. Instappen in januari vergt 20% voorfinanciering. b. Een maand voor de levering van de switch wederom een bevestiging waarin: Datum van de switch. Telefoonnummer helpdesk. Nieuwsbrief inclusief bereikbaarheid gegevens. 1 Het gehele switchproces wordt in samenwerking met en voornamelijk door onze commerciële partner uitgevoerd. In principe voert deze partner de backoffice functie uit.

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Samenwerking met Greenchoice

Samenwerking met Greenchoice Samenwerking met Greenchoice Dit document is onderdeel van de Buurten met Energie toolbox, een project van Nudge. Deze toolbox is samengesteld om initiatiefnemers te ondersteunen bij het starten van een

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Gasenlichtvergelijken.nl

Gasenlichtvergelijken.nl Gasenlichtvergelijken.nl De energiemarkt is een complexe markt met vele aanbieders met verschillende producten en prijzen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hieronder staan de meest gestelde vragen

Nadere informatie

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 januari 2011. www.delta.nl

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 januari 2011. www.delta.nl Energie van DELTA voordelig en dichtbij Leveringsprijzen per 1 januari 2011 www.delta.nl Zoals u van DELTA gewend bent, doen wij er alles aan om de energieprijzen zo laag mogelijk te houden. Per 1 januari

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

BECO Energievergelijker & OverstapService

BECO Energievergelijker & OverstapService BECO Energievergelijker & OverstapService 4 februari 2014 samenstelling: werkgroep productie & financiën Waarom de overstapservice? De BECO gaat voor duurzame energie Het doel is om uiteindelijk zelf energie

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Energie voor ondernemers

Energie voor ondernemers Energie voor ondernemers Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik Per 1 januari 2009 www.delta.nl Energie? DELTA! Energie is van levensbelang voor uw onderneming. Het verlichten van uw bedrijfsruimtes,

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 juli 2011. www.delta.nl

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 juli 2011. www.delta.nl Energie van DELTA voordelig en dichtbij Leveringsprijzen per 1 juli 2011 www.delta.nl U bent belangrijk voor ons. Als klant van DELTA bieden wij u graag een ruime keuze aan energiecontracten. In deze folder

Nadere informatie

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas Partnerovereenkomst Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas PARTIJEN: En 1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie Energiefabriek013,

Nadere informatie

Greenspread. realising sustainable connections

Greenspread. realising sustainable connections Greenspread realising sustainable connections Greenspread, het Energieakkoord en CoopDeZon Inleiding Inleiding Greenspread richt zich op het ontwikkelen van lokale duurzame-energieproductiemiddelen. Greenspread

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering?

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering? Welkom bij Oxxio! Uw overstap naar Oxxio: een slimme keuze Welkom bij Oxxio. Net als u hebben al vele particuliere en zakelijke klanten inmiddels ontdekt dat overstappen naar Oxxio een slimme keuze is.

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt

Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Salderingsoverzicht 2012 Inventarisatie van het beleid omtrent salderen en terugleveren van zonnestroom in de Nederlandse energiemarkt Stichting Zonne-energie Wageningen Rogier Coenraads Frank Zegers Juli

Nadere informatie

Zo Willem Jan Zo DELTA

Zo Willem Jan Zo DELTA Zo Willem Jan Zo DELTA Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik per 1 januari 2013 Zo Willem Jan, zo Leendert Of u nu net als Willem Jan het hele jaar door een gezellige sfeer wilt creëren voor uw gasten

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

uw energie, ons aanbod

uw energie, ons aanbod uw energie, ons aanbod Prijzen voor ondernemers Per 1 juli 2008 www.delta.nl Uw energie, ons aanbod Energie is van levensbelang voor uw onderneming. Het verlichten van uw bedrijfsruimtes, het functioneren

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Zonlaan 265 1234 AB Zelfstad 1 augustus 2014, s-hertogenbosch Geachte heer Sent, Hartelijk dank dat we u een aanbod op maat mogen doen voor Zelfstroom Alles-in-1

Nadere informatie

www.znrg.nl ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering

www.znrg.nl ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering ZET Energielevering Iddo de Goederen coördinator ledencontact en energie-levering Waarom ik hier sta? > wereld economische crisis, energiecrisis > lokale economie en welvaart Werkloosheid 6,01% 21000 huishoudens

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Energie van DELTA bij hoog en bij laag

Energie van DELTA bij hoog en bij laag Energie van DELTA bij hoog en bij laag Leveringsprijzen per juli 2009 www.delta.nl Wij vinden een open en eerlijke relatie met u zeer belangrijk. Om ons heen zien we de gevolgen van de economische recessie

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Een innovatie van Oxxio: de revolutie in energiemeting! Als u kiest voor energie van Oxxio, kiest u voor de goedkoopste

Nadere informatie

Presentatie Pioneering 27 september 2011

Presentatie Pioneering 27 september 2011 Presentatie Pioneering 27 september 2011 1 Contactgegevens Dinkelborgh energie (DBE) Presentatie voor Pioneering Hans Visser (DBE) 06 53 87 86 79 Dinkelborgh Energie Wilhelminastraat 8 7591 TN Denekamp

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Greensave. De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening. Geachte heer/mevro uw, greencollective

Greensave. De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening. Geachte heer/mevro uw, greencollective De Greencollective van Greensave helpt u besparen op uw energierekening Geachte heer/mevro uw, greencollective Bedrijfsnaam T.a.v. de heer/mevrouw Adres Woonplaats Breukelen, 12 november 2013 De Greencollective

Nadere informatie

Energiemonitor H2 2016

Energiemonitor H2 2016 Energiemonitor H2 2016 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Energie voor ondernemers

Energie voor ondernemers Energie voor ondernemers Leveringsprijzen zakelijk kleinverbruik per 1 juli 2009 www.delta.nl Energie? DELTA! Energie is van levensbelang voor uw onderneming. Het verlichten van uw bedrijfsruimtes, het

Nadere informatie

Duurzaam denken. Duurzaam doen!

Duurzaam denken. Duurzaam doen! Duurzaam denken. Duurzaam doen! Wederverkoper Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) Milieubewust leven en is bewust kiezen voor duurzame energie. energiecooperatiegaasterland.nl Kies bewust Het gaat niet goed

Nadere informatie

Energiekosten van een huishouden in Nederland

Energiekosten van een huishouden in Nederland Energiekosten van een huishouden in Nederland Veel consumenten hebben problemen om te bepalen hoe hoog hun energiekosten werkelijk zijn en hoe deze te controleren. De nota van het energiebedrijf is niet

Nadere informatie

ZonneVogel Coöperatie. Ervaringen en keuzes December 2013- maart 2015

ZonneVogel Coöperatie. Ervaringen en keuzes December 2013- maart 2015 ZonneVogel Coöperatie Ervaringen en keuzes December 2013- maart 2015 Onderwerpen Vogelwijk Energie(k) en ZonneVogel Onderwerpen Project SDE+ en Postcoderoos Business case Installatie en Aansluitingen BTW,

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas

Energiemonitor Consumentenmarkt elektriciteit en gas Energiemonitor 2017 Consumentenmarkt elektriciteit en gas De Energiemonitor laat de ontwikkelingen zien op de energiemarkt voor consumenten. Het bevat een overzicht van enkele indicatoren van de markt.

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst!

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst! Accountants controleren over het algemeen niet de energierekening van hun cliënten op fouten! Controleert u de energierekening op fouten? Uit onderzoek van de NMa blijkt dat meer dan 20% van energierekeningen

Nadere informatie

Peter den Biesen Energie Transitie Groep

Peter den Biesen Energie Transitie Groep Peter den Biesen Energie Transitie Groep Het kan anders: persoonlijker, duurzamer en met partners! Energie is niet voorbehouden aan grote bedrijven! Groot geen garantie voor goed en goedkoop Kansen voor

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om

Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter. Mosterd uit Almen, kaas van boerderij Pas Op, verse asperges om de hoek, akkerbrood gebakken door bakker Wijnand van Loarnse tarwe: eerlijk en heerlijk!

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

U en Oxxio: een goede zaak

U en Oxxio: een goede zaak U en Oxxio: een goede zaak Uw perfecte partner voor duurzame energie U doet graag zaken met professionele partners. Want u wilt ervan opaan kunnen dat ze doen wat ze beloven en een toegevoegde waarde leveren.

Nadere informatie

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Doel van dit document is het bieden van achtergrond informatie over het principe van Eemstroom -Energiecoöperatie Amersfoort. Eemstroom One

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Partnerschap energie met energiedirect.nl

Partnerschap energie met energiedirect.nl Partnerschap energie met energiedirect.nl Inhoudsopgave Belangrijke informatie over het product en de bestelprocedure Vragen 1 16 Extra productinformatie Vragen 17 32 Overstappen Vraag 33 Facturering en

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Zon op Zwijndrecht daar krijg ik energie van Wij Buurtbewoners Wat/Wie Op het zijn dak een van burgerinitiatief kopen een samen in een coöperatie -zonnepanelen is openbaar Zon op gebouw Zwijndrecht Eerste

Nadere informatie

solar power to the people

solar power to the people solar power to the people zonnepanelen te koop SAMEN DE BAAS Zonstation WESTPOORT KOSTEN Aanschaf De kosten per paneel zijn 690. Je wordt daarbij automatisch lid van Amsterdam Energie. In combinatie met

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Informatieavond 25 januari

Informatieavond 25 januari Informatieavond 25 januari Waarom is BoeN opgericht? Doelstellingen: lokaal Duurzaam Bewustwording Betaalbaar Onafhankelijk Wat wil BoeN? Werkgroepen: 1. Marketing en communicatie 2. Zonne energieprojecten

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving

Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving Windmolen van het dorp Tinallinge en omgeving EAZ Dorpsmolen - Hoe werkt het? E.A.Z. Wind biedt speciaal voor dorpen de dorpsmolen aan. Hiermee kunnen dorpsbewoners gezamenlijk investeren en profiteren

Nadere informatie

Prospectus Zonneakker Vlieland

Prospectus Zonneakker Vlieland De Energie Coöperatie (ECV) gaat een op realiseren. Voor de exploitatie van deze ' ' is subsidie van de Rijksoverheid ontvangen. Voor de realisatie van deze zonneakker zelf is geld nodig. De ECV nodigt

Nadere informatie

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012

Trendrapportage Markt. arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2012 Trendrapportage Markt arktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Eerste halfjaar 2012 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, september 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer...3

Nadere informatie

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet.

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie is schaars, duur en zal nog duurder worden. Voor de continuïteit van uw organisatie dus alle reden om niet meer te betalen dan strikt noodzakelijk

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project MienskipsEnergie

Project MienskipsEnergie Project MienskipsEnergie Lokaal en duurzame energie Met draagvlak en zeggenschap van de bewoners Waarbij de baten terugvloeien naar het dorp 10-10-2017 2 Project Collectieve zonnedaken 7 Trynwâldster zonnedaken

Nadere informatie

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk

Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Samen de WIND delen Presentatie WINDcoöperatie Andijk Maarten Deutekom / Wim Joosten / Henk van Ossenbruggen Het programma 1. Wie zijn wij? 2. Het Energie Akkoord & Regeling verlaagd tarief 3. Wat is de

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2013

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt. Eerste halfjaar 2013 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Eerste halfjaar 2013 Den Haag, november 2013 Samenvatting Meer actieve consumenten Voor het tweede jaar op rij stijgt het aantal

Nadere informatie

Zon op Heerjansdam daar krijgen we energie van! Samenwerkingsverband Wat/Wie Buurtbewoners is kopen van omwonende burgers/ondernemers Zon samen op in een Heerjansdam Op Dit is het het dak tweede van een

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst?

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst? Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Sjoerd Bootsma LTO Noord Advies Zonne-energie Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling elektriciteitsprijs Aandeel groene stroom

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten?

Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? Dorpsmolen Ook energie opwekken met je dorpsgenoten? De windmolen van E.A.Z. Wind is 15 meter hoog en levert stroom voor 10 huishoudens. Door samen een molen aan te schaffen kan je allemaal profiteren

Nadere informatie

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam

Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam Investeer in een duurzame toekomst: 100% Pure Energie voor Amsterdam foto: Cris Toala Olivares Amsterdam die mooie stad is gebouwd op palen. Als die stad nu duurzamer wordt, dan kan zij nog meer stralen!

Nadere informatie

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS ZONSTATION GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS Amsterdam staat aan de vooravond van een energietransitie. Van vieze

Nadere informatie

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen

Haal meer rendement uit uw zonnepanelen Haal meer rendement uit uw zonnepanelen 1. Vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom nu voor iedereen bereikbaar: Stroom van zonnepanelen is één van de meest schone vormen van energie. Om deze reden wil

Nadere informatie

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl Jaarfactuur Uitleg over uw jaarfactuur www.delta.nl Eén keer per jaar ontvangt u van DELTA een jaarfactuur voor de geleverde producten en diensten*. Graag leggen wij u uit welke gegevens u hierop terugvindt

Nadere informatie

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting.

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting. ENERGIE VAN DE BOER U wilt profiteren van zonne-energie, maar u hebt geen geschikt dak? DEcAB regelt het voor u op een boerendak! Energie van de Boer in Hank is een collectieve zonne-energie installatie

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming

Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming Lokale energiecoöperaties en consumentenbescherming EHO 14 21 november 2014 Consumentenbescherming Consumentenbescherming in wetgeving Toezicht energiemarkt door ACM Voorbeelden: Leveringsvergunning (kleinverbruikers)

Nadere informatie

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ

Oprichtingsvergadering 3 april 2013. Opgewekt aan het IJ Oprichtingsvergadering 3 april 2013 Opgewekt aan het IJ Agenda oprichtingsvergadering 3 april 2013 1.Korte introductie ronde: RvC, bestuur en aanwezigen 2.Over NDSM Energie Missie, visie, kernwaarden,

Nadere informatie

Salderingsoverzicht 18-12-2012

Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht 18-12-2012 Salderingsoverzicht Particulieren Door zelf zonne-energie op te wekken bespaart u op uw energierekening. Uw stroomtarief is opgebouwd uit een kaal leveringstarief, energiebelasting

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

KEMPENENERGIE. samen groen

KEMPENENERGIE. samen groen KEMPENENERGIE samen groen De coöperatie KempenEnergie wil alle inwoners van de 5 Kempengemeenten toegang geven tot de maatschappelijke en financiële voordelen van lokaal opgewekte schone energie. KEMPENENERGIE

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

Datum 19 december 2013 Betreft Beantwoording vragen Vastrecht bij productie- en leveranciersbedrijven van energie

Datum 19 december 2013 Betreft Beantwoording vragen Vastrecht bij productie- en leveranciersbedrijven van energie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie