vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties"

Transcriptie

1 vormingsaanbod 2011 v oor beheerders van erfgoedcollecties VORMINGSAANBOD VAN DE CONSULENTEN VAN DE PROVINCIES, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN FARO - VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED

2 2 Levenslang leren blijkt ook in het cultureel-erfgoedveld cruciaal om bij te blijven. Voor vele erfgoedwerkers is het belangrijk om kennis over erfgoedactualiteit en methodieken in de erfgoedpraktijk bij te spijkeren maar ook om collega s te ontmoeten of informatie uit te wisselen. Het geeft nieuwe zuurstof aan de eigen taakinvulling of biedt kansen voor de toekomst. Het debat rond levenslang leren en competenties is overigens erg actueel. FARO onderzocht in 2010 in het kader van het traject erfgoedgeleerden het versnipperde landschap van opleidingen en vormingen voor de erfgoedsector. De toekomst moet uitwijzen waar dingen gestroomlijnd kunnen worden, of opgenomen in een bestaand aanbod van opleidingen en vorming. VOORWOORD Intussen bundelt deze brochure opnieuw het vormingsaanbod 2011 van de consulenten van provincies en VGC, FARO vzw, en van expertisecentra, erfgoedcellen en landelijke musea. We denken en hopen dat dit aanbod tegemoet komt aan de noden aan vorming die leven op het terrein. De vorming concentreert zich op (actuele) methodieken in de erfgoedzorg en ontsluiting. Dit betekent dat vorming omtrent inhoudelijke thema s (zoals b.v. lezingen of studiedagen over cultuurhistorische onderwerpen) niet in dit aanbod voorkomen. Wel gaat het over vorming rond de basisfuncties van een erfgoedwerking (behoud en beheer, collectieregistratie, publiekswerking, onderzoek en management). We hopen met dit overzicht meteen ook wat duidelijkheid te geven over het bestaande aanbod en eventuele noden en hiaten aan het licht te brengen. De opgenomen activiteiten zijn deze waarvan de meeste gegevens ons tot hiertoe bekend zijn. Wanneer een aantal gegevens over de vorming nog niet gekend zijn, wordt aangegeven dat deze nader te bepalen zijn (n.t.b.). Nieuw is dat we vanaf dit jaar het niveau van cursus of workshop ook aangeven via een bolletjessysteem : wanneer één bolletje is gemarkeerd (), betekent dit dat de cursus geen voorkennis vereist. Drie gemarkeerde bolletjes () betekent dat de cursus een relevante ervaring bij de deelnemers vooropstelt. Voor het meest actuele overzicht van het vormingsaanbod raadpleegt u best de website van uw provinciaal museumconsulentschap of de website van FARO met een actuele kalender. Is er een vorming die u in 2011 graag wil bijwonen, dan kunt u zich hier nu al voor aanmelden aan de hand van het blanco formulier achteraan in deze brochure. U kunt ook makkelijk aanmelden via het web of via . De concrete gegevens staan bij elke activiteit vermeld. Het aantal deelnemers blijft meestal beperkt, omdat de vormingsactiviteiten doorgaans aandacht hebben voor interactiviteit en praktische toepassingen. Indien bij de inschrijvingen blijkt dat de helft van het maximum aantal deelnemers niet is bereikt, gaat de cursus niet door. In dat geval wordt u hiervan tijdig verwittigd. Elke deelnemer ontvangt telkens een deelnameattest. Het blijft voor ons van groot belang te vernemen van u en uw erfgoedcollega s welke concrete noden op het vlak van vorming bestaan. Aarzel dus niet om ons hierover te informeren. Achteraan vindt u al onze contactgegevens. Ook in 2011 kijken we samen met u uit naar interessante leerervaringen! Uw consulenten

3 3 Management en visie Strategisch beleid en erfgoedbeheer 5 Beleidsplanning: van missie tot strategie 6 Procesmanagement: de organisatie van het werk 7 Intern kennis- en competentiemanagement 8 Ik schrijf een boeiend projectvoorstel 9 Vrijwilligers in de erfgoedsector: gratis werkkracht of onbezoldigde medewerker? 10 Ook op zoek naar witte raven? Rekruteren van vrijwilligers voor lokale erfgoedverenigingen 11 Starten met SPECTRUM 12 Introductiecursus cultureel-erfgoedwerker 14 Creatieve methodes, agogische processen, COPS 15 De basics van informatiebeheer 16 INHOUD Behoud en beheer Behoud en beheer voor musea 17 Organiseren en coördineren van art handling 18 Ons geheugen overspoeld! Wat te doen bij waterschade in archieven? 19 Conserveren van historische glasnegatieven 20 Mountmaking for museumobjects. Ondersteuningsvormen op maat voor museumobjecten 21 Behoudsmedewerker erfgoed 22 Objectregistratie Informatiebeheer in musea 23 Toepassen en gebruik van registratieprogramma ADLiB beginners 24 Toepassen en gebruik van registratieprogramma ADLiB opfriscursus 25 Publiek en presentatie Museum en publiek 26 Omgaan met maatschappelijk kwetsbare groepen 27 Niet aanraken aub - Kijken naar en vertellen over voorwerpen in een museum 28 Onthaal in het Nederlands in de Brusselse musea - basisniveau 29 Conversatietafels Nederlands 30 Opleiding tot museumgids 31 Actieve werkvormen in een rondleiding voor kinderen en jongeren 32

4 4 Onderzoek Onderzoek naar collecties 33 Deskundigheidsbevordering in het determineren van historische fotografische procédés 34 Van Wezen tot Wafelijzers: staten van goed als bron voor je historisch artikel 35 Vorming op aanvraag Archiefzorg 36 Dagelijkse zorg voor roerend erfgoed in kerken 37 Zilverconservatie met poetsdemonstratie voor cultureel erfgoedbeheerders 38 Insecten en insectenbestrijding in museumcollecties 39 Schimmels en insecten in papieren erfgoedcollecties 40 Speuren naar je voorouders initiatieles 41 Klim in je stamboom 42 Paleografie (oud schrift) 43 Omgaan met personen met een visuele / auditieve handicap 44 Trainingssessies op maat voor musea in Oost-Vlaanderen 45 Studiedagen Collectie Reflectie, studiedag over collectiebeleid van industriële musea en collecties 46 Informatie aan Zee 47 Scenografie vanuit het erfgoedobject bekeken 48 Inspiratiedag en infosessies Erfgoeddag Vijfde forum voor figurentheater 50 Provinciale themadagen Open Monumentendag 51 Meer vormingsinitiatieven 52 Contactgegevens 53 Terminologie 54 Aanmeldingsformulier vormingsaanbod 55 Kalender Colofon 59

5 5 Strategisch beleid en erfgoedbeheer Tweedaagse cursus management en visie groep Stafmedewerkers, middenkader, museum- en erfgoedmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het museumbeleid en erfgoedbeheer. Kennismaken met basisprincipes van management en beheer, een overzicht verkrijgen in diverse beleidsdomeinen en het toepassen van een aantal methodieken. In eerste instantie is het de being om een totaalbeeld te schetsen van wat erfgoedbeheer allemaal kan inhouden en dit vanuit het brede kader van kwaliteitszorg. Daarna focust deze basiscursus op beleidsplanning vanuit een strategische beleidsvoering, met een aftoetsing aan het cultureel-erfgoeddecreet. Tegelijk worden een aantal basisbegrippen uit het management op een laagdrempelige manier aangesneden. In de tweede cursusdag overlopen we een reeks managementthema s als topics van een beleidsplan zoals personeels- en vrijwilligersbeleid, financieel beheer en fondsenwerving, veiligheidszorg, projectmatig werken, marketing en communicatie. Daarin wordt SPECTRUM als een belangrijk instrument voor collectiebeheer ook even aangehaald. ORGANISATIE Provincie West-Vlaanderen DOCENT Carmen Henckens museumconsulent, Provincie West-Vlaanderen DATA 22 en 29 september 2011 TIJD uur LOCATIE Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan Sint-Andries (Brugge) PRIJS 45,00 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) aanmelding: uiterste inschrijfdatum: 8 september 2011 maximum aantal deelnemers: 15

6 6 Beleidsplanning: van missie tot strategie Studiedag management en visie groep Iedereen die binnen de culturele-erfgoedsector betrokken wordt bij het opstellen van een be - leidsplan. Aan de hand van praktische oefeningen het geheel van beleidsplanning (beter) in de vingers krijgen. Inmiddels is het beleidsplan algemeen ingeburgerd als strategisch document om de werking van de organisatie te plannen op middenlange termijn. Dat betekent echter niet dat binnen de culturele erfgoedsector de beleidsplannen nu spelenderwijs tot stand komen. Een beleidsplan wordt immers niet jaarlijks geschreven en vaak zijn de leden van het beleidsplanningsteam niet meer dezelfde als de vorige keer. Maar ook voor wie al ervaring heeft kan een opfrissing van de systematiek bijdragen tot een beter en gedragen plan. Want SWOT-analyse, beleidsindicatoren, financiële en personele planning zijn maar enkele elementen die de nodige expertise vereisen. Om hierop in te spelen organiseert FARO een opleiding in twee delen waarvan het eerste deel het traject behandelt van de start tot de beleidsuitdagingen; het tweede deel gaat van het formuleren van de strategische stellingen tot de eindredactie van het plan. Deze opleiding maakt deel uit van het GAMMA-traject waarmee we trachten praktijkgerichte tools aan te reiken die de vele organisaties binnen de culturele erfgoedsector moeten versterken en ondersteunen. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Anita Caals DATA 15 februari en 1 maart 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 15,00 euro Er wordt een broodjeslunch voorzien. aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 8 februari 2011 maximum aantal deelnemers: onbepaald

7 7 Procesmanagement: de organisatie van het werk Studiedag management en visie groep Alle medewerkers (vrijwilligers en beroepskrachten) van organisaties uit de brede cultureleerfgoedsector. Leren hoe in de praktijk aan goed procesmanagement kan worden gedaan en hiervoor de nodige tools aanreiken. Binnen de culturele-erfgoedsector wordt de uitvoering van het beleidsplan veeleer projectmatig aangepakt. Toch zijn er daarnaast een heleboel activiteiten die geregeld terugkomen en waarvoor de aanpak een routine geworden is. Deze procesmatige aanpak verloopt eveneens volgens een bepaalde logica waarbij flowcharts en draaiboeken het centrale element vormen. Zij vormen samen met de procesindicatoren de basis voor een goede evaluatie van de processen. De minder goede elementen van de processen kunnen dan mits een verbeterproject aangepast worden. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Anita Caals DATUM 5 april 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 10,00 euro Er wordt een broodjeslunch voorzien. aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 29 maart 2011 maximum aantal deelnemers: onbepaald Hoe men processen definieert, evalueert en beschrijft in draaiboeken en grafische voorstelling wordt in deze workshop behandeld aan de hand van praktische oefeningen. Deze opleiding maakt deel uit van het GAMMA-traject waarmee we trachten praktijkgerichte tools aan te reiken die de vele organisaties binnen de culturele-erfgoedsector moeten versterken en ondersteunen.

8 8 Intern kennis- en competentiemanagement Studiedag management en visie groep Leidinggevenden en stafmedewerkers van organisaties uit de brede culturele-erfgoedsector. Praktische tools aanreiken waarmee men het kennisprofiel van de organisatie kan bepalen en de aanwezige kennis kan laten circuleren. Daarnaast hebben we aandacht voor de manieren waarop externe kennis kan binnengehaald worden en vrijwilligers kunnen gestimuleerd worden om bij te leren. Deskundigheidsbevordering van bezoldigde en vrijwillige medewerkers: over het beheren en verwerven van kennis binnen de eigen organisatie. Niet alleen binnen de culturele erfgoedsector maar ook in de andere sectoren heeft men de mond vol over professionalisering. Deze term wordt niet door iedereen op dezelfde manier begrepen en ten onrechte vertaald als meer betaalde krachten. Geen wonder dat vooral vrijwilligersorganisaties hier weigerachtig tegenover staan. En toch zijn zij zelf vragende partij om meer professionele ondersteuning te krijgen. Maar ook de professionele krachten zijn vaak vragende partij om hun deskundigheid aan te scherpen. Hiervoor hoeft niet altijd buiten de organisatie gekeken te worden; er is nog heel wat kennis aanwezig binnen de organisatie die vaak niet circuleert, die blijft hangen in de hoofden van mensen of in persoonlijke documenten. Ook vaardigheden en attitude leert men zelden op een externe opleiding maar wel door persoonlijke begeleiding als coaching of mentoring. In het tweede deel van de opleiding besteden we aandacht aan de uitvoering van de beleidsplannen en de kennis die hiervoor eventueel ontbreekt. Men heeft immers niet elke beleidsperiode de kans om andere beroepsprofielen aan te trekken. Hoe zorg je dat de medewerkers bij blijven en hoe vertaal je dat dan naar persoonlijke opleidingsplans? Deze opleiding maakt deel uit van het ARIADNE-traject waarmee we de organisaties binnen de culturele erfgoedsector een rode draad aanreiken binnen het geheel van expertise-uitwisseling. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Anita Caals DATUM 15 maart 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 10,00 euro Er wordt een broodjeslunch voorzien. aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 15 januari 2011 maximum aantal deelnemers: onbepaald

9 9 Ik schrijf een boeiend projectvoorstel Workshop management en visie groep Medewerkers van lokale erfgoedorganisaties (meestal vrijwilligers) die op zoek zijn naar subsidies/premies, naar partners of sponsors om een erfgoedproject te realiseren. De praktische vaardigheid verhogen in het schrijven van een bondig en boeiend projectvoorstel waarmee u ofwel subsidies/premies wenst te behalen ofwel mogelijke partners overtuigt om mee in het project te stappen. Niet iedereen ziet het nut in van het uitschrijven van een projectvoorstel, laat staan dat er tijd gestoken zou worden om dit boeiend en degelijk te brengen. Men vertrouwt al te vaak op de persoonlijke contacten of verbale overtuigingskracht om de nodige fondsen, partners of sponsors binnen te halen. Nochtans is het uitschrijven een noodzakelijke oefening voor het projectsucces van begin tot einde. Het is bovendien meer dan nuttig voor de werking van de eigen erfgoedorganisatie. Ieder projectvoorstel is namelijk ook een toetssteen voor de eigen werking. De deelnemers krijgen heel wat praktische tips over de te nemen stappen om tot een boeiend en bondig projectvoorstel te komen. Vier punten komen aan bod: het proces om tot een scherpgestelde kerninhoud van het project te komen; het aanscherpen van uw empathisch vermogen t.o.v. de mogelijke subsidiegever, mogelijke partners of sponsors: het omgaan met subsidiereglementen en met de interessevelden bij uw mogelijke partners/sponsors; het uitwerken van het projectvoorstel waarbij je rekening houdt met de wensen en eisen van de subsidiegever of mogelijke partners/sponsors: het definiëren van de groepen, stellingen, acties, stappenplan en financieel plan; het belang van de vorm en schrijfstijl van het projectvoorstel: volledig, bondig, precies, boeiend en vooral het juiste onderwerp op de juiste plaats. ORGANISATIE Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen DOCENT Frank Herman (Museumconsulent provincie Antwerpen) & Gudrun Heymans (Beleidsmedewerker internationaal - Coördinator Cultuurcontactpunt Vlaanderen) DATUM 12 januari 2011 TIJD uur LOCATIE Provinciehuis Antwerpen Gouverneur Kinsbergenzaal (Torengebouw 1ste verdieping ) Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen Via dienstingang, zuidelijke zijkant van het torengebouw. PRIJS gratis. aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 5 januari 2011 maximum aantal deelnemers: 15 per sessie De erfgoedcel Meetjesland voorziet in juni 2011 een studiedag over het schrijven van projectdossiers en in het najaar van 2011 een trefdag met voorstelling van goede projectdossiers binnen de eigen reglementering. Meer informatie

10 10 Vrijwilligers in de erfgoedsector: gratis werkkracht of onbezoldigde medewerker? Studiedag management en visie groep (Beleids)vrijwilligers en beroepskrachten van organisaties uit de brede culturele-erfgoedsector. Inzicht geven in de complexe wereld van vrijwilligersmanagement en de nodige hulpmiddelen aanreiken om de geschikte vrijwilligers aan te trekken en te blijven boeien. Men hoort wel eens zeggen dat het steeds moeilijker wordt om nog gemotiveerde vrijwilligers te vinden. Maar is dat wel zo? Volgens de Vlaamse indicatoren is er nog altijd een behoorlijk percentage van de bevolking actief als vrijwilliger. Waarom hebben sommige culturele erfgoedorganisaties het dan zo moeilijk om geëngageerde vrijwilligers te vinden en te houden? Hierop willen we een antwoord geven in deze praktijkgerichte workshop. Aan de hand van reële voorbeelden trachten we inzicht te krijgen in de motieven en de verwachtingen van de hedendaagse vrijwilliger. Elke organisatie heeft wel eens te maken met vrijwilligers: soms voor kleine opdrachten, maar vaak ook als beleidsmakers van de organisatie. Daarom is deze workshop niet enkel gericht op beroepskrachten die met vrijwilligers samenwerken, maar vooral ook op bestuursvrijwilligers die we willen helpen om de hedendaagse vrijwilliger beter te kunnen begrijpen. Deze opleiding maakt deel uit van het GAMMA-traject waarmee we trachten praktijkgerichte tools aan te reiken die de vele organisaties binnen de culturele erfgoedsector moeten versterken en ondersteunen. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Anita Caals DATUM 25 januari 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 10,00 euro Er wordt een broodjeslunch voorzien. aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 18 januari 2011 maximum aantal deelnemers: onbepaald De erfgoedcellen Meetjesland en Waasland voorzien in 2011 specifieke vormingsinitiatieven voor vrijwilligers. Meer informatie en

11 11 Ook op zoek naar witte raven? Rekruteren van vrijwilligers voor lokale erfgoedverenigingen Cursusavond management en visie groep Lokale musea, lokale archief- en documentatiecentra, heemkundige kringen, erfgoedverenigingen die een monument beheren en individueel geïnteresseerden. Hoe kan ik nieuwe vrijwilligers rekruteren voor mijn erfgoedvereniging? ORGANISATIE Heemkunde Vlaanderen vzw en Forum voor Erfgoedverenigingen DOCENT Koen Vermeulen Steunpunt voor Vrijwilligerswerk PRIJS gratis (inclusief infomap en drankje) Hoe kan mijn bestuur verjongen? Waar moet ik hierbij op letten? Hoe moet ik een goed medewerkersbeleid voeren zodat de nieuwe vrijwilligers ook blijven komen? Tijdens de interactieve voordracht krijg je concrete tips om mee aan de slag te gaan. Nadien word je tijdens de rondetafelgesprekken uitgedaagd om ervaringen uit te wisselen en samen oplossingen te bedenken. Lokale erfgoedverenigingen met een goed rekrutering- en medewerkersbeleid delen hun expertise en modereren de gesprekken. Ben je als (roerende of onroerende) erfgoedvereniging op zoek naar nieuwe witte raven om je vrijwilligersploeg uit te breiden? aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 7 dagen vooraf maximum aantal deelnemers: 30 MEER INFORMATIE: Heemkunde Vlaanderen vzw, tel , DATA 8 februari 2011 TIJD uur LOCATIE Cultureel Centrum de Brouckere Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout, i.s.m. Heemkunde West-Vlaanderen 15 maart uur Cultureel Centrum Stroming, Dorp 101, 9290 Berlare i.s.m. Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare 5 april uur Buurthuis De Kam, Kolonie 2, 3920 Lommel i.s.m. Museum De Kolonie

12 12 Starten met SPECTRUM Workshop management en visie groep Stafmedewerkers, middenkader, museum- en erfgoedmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het collectiemanagement en informatiebeheer. De deelnemers zijn overtuigd van het nut van SPECTRUM en willen graag de interne gang van objecten, bruiklenen en andere collectiezaken stroomlijnen en vergemakkelijken met SPECTRUM als leidraad. LOCATIES zie p. 13 PRIJS 25,00 euro (inclusief documentatie en broodjeslunch) U leert hoe u praktisch aan de slag kunt gaan met SPECTRUM ten behoeve van uw eigen organisatie. U leert wat het belang is van het gebruik van interne richtlijnen voor alle handelingen rond de collectie. We bespreken de voordelen van interne richtlijnen aan de hand van SPECTRUM, maar ook de valkuilen: van onnodige procedures naar treffend beleid t.a.v. de collectie. maximum aantal deelnemers: 15 De workshop wil aan de hand van een procedure - op vraag van de deelnemers - tonen hoe je SPECTRUM kan toepassen in uw museum om op die manier de professionalisering van uw museumwerking te vergroten. Indien er geen suggestie komt van de deelnemers wordt gewerkt met de procedure "inkomend object". De deelnemers brengen de bestaande documenten, procedures en formulieren in verband met de gekozen procedure mee naar de cursus.

13 13 ORGANISATIE Provincie Oost-Vlaanderen DOCENT Mieke Van Doorselaer (museumconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen) DATUM 1 februari 2011 TIJD uur LOCATIE PAC Zuid, W. Wilsonplein Gent ORGANISATIE Provincie West-Vlaanderen DOCENT Carmen Henckens (museumconsulent, Provincie West-Vlaanderen) DATUM 24 maart 2011 TIJD uur LOCATIE Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan Sint-Andries ORGANISATIE Provincie Vlaams-Brabant DOCENT Rebecca Schoeters (museumconsulent, Provincie Vlaams-Brabant) DATUM 14 juni 2011 TIJD uur LOCATIE Museum voor de Oudere Technieken, Guldendal Grimbergen uiterste inschrijvingsdatum: 18 januari 2011 aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 10 maart 2011 aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 27 mei 2011 ORGANISATIE Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie DOCENT Peggy Voesterzoons (coördinator musea Brussel) DATUM 15 maart 2011 TIJD uur LOCATIE De Markten Oude Graanmarkt Brussel uiterste inschrijvingsdatum: 22 februari 2010 ORGANISATIE Provincie Antwerpen DOCENT Frank Herman (museumconsulent, Provincie Antwerpen) DATUM 18 mei 2011 TIJD uur LOCATIE Provinciehuis, Koningin Elisabethlei Antwerpen aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 5 mei 2011 ORGANISATIE Provincie Limburg DOCENT Anne Milkers (museumconsulent, Provincie Limburg) DATUM 27 september 2011 TIJD uur LOCATIE depot Openluchtmuseum Bokrijk Domein Bokrijk 3600 Genk aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 19 september 2011 OOK OP AANVRAAG: Deze workshop kan ook in overleg met en op maat van het museum zelf worden aangevraagd. De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers.

14 14 Introductiecursus cultureel-erfgoedwerker Cursus/workshop management en visie groep Starters, al wie minder dan twee jaar in dienst is bij een cultureel-erfgoedorganisatie. Integraal en geïntegreerd, communities of practice, cultural brokerage, erfgoedgemeen schap - pen, safeguarding, e-cultuur Het cultureel-erfgoedvertoog en -beleid is niet eenvoudig en evolueert snel. Vooral voor startende erfgoedwerkers kan het even duren voor men het bos door de bomen ziet. FARO wil startende erfgoedwerkers gidsen doorheen de structuren, stellingen en methodes van het cultureel-erfgoedwerk in Vlaanderen. De klemtoon ligt op het actuele erfgoedvertoog en het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid. In vijf sessies komen achtereenvolgens aan bod: erfgoedvertoog, erfgoedbeleid, de kloof tussen theorie en praktijk, organisatieontwikkeling, vergadertechnieken en creatieve werkvormen. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT o.a. Gregory Vercauteren DATA 17 februari, 24 maart, 27 april, 27 mei en 24 juni 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 60,00 euro voor de hele cursusreeks aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 10 februari 2011 maximum aantal deelnemers: 15

15 15 Creatieve methodes, agogische processen, COPS Workshop management en visie groep Starters, al wie minder dan twee jaar in dienst is bij een cultureel-erfgoedorganisatie. Het kunnen afstemmen van (creatieve) werkvormen op verschillende types leerders. Praktische workshop met veel expertisedeling en experiment. De dag bevat theorie rond leerprocessen en creativiteit, gekoppeld aan praktische oefeningen. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Jacqueline van Leeuwen en Anita Caals DATUM 17 mei 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS nader te bepalen aanmelding: uiterste inschrijfdatum: 10 mei 2011 maximum aantal deelnemers: 20

16 16 De basics van informatiebeheer Workshop management en visie groep Starters, al wie minder dan twee jaar in dienst is bij een cultureel-erfgoedorganisatie. De grote lijnen van de zin en het van een goed informatiebeheer begrijpen en kunnen toepassen. Praktische workshop met veel expertisedeling tussen de deelnemers. We stellen ons de vraag waarom we documenten opmaken, welke we bewaren, hoe lang en in welke vorm. Ook gaan we na wanneer we documenten kunnen verwijderen en welke stukken we zeker moeten bewaren. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Jacqueline van Leeuwen en Anita Caals DATUM 26 april 2011 TIJD namiddag LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS nader te bepalen aanmelding: uiterste inschrijfdatum: 18 april 2011 maximum aantal deelnemers: 20

17 17 Behoud en beheer voor musea Driedaagse cursus Behoud en beheer groep Museummedewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor de collectie. De deelnemers leren welke omgevingsfactoren van belang zijn voor het behoud van de collectie en hoe die kunnen worden beïnvloed en geoptimaliseerd, zowel in de museumzalen als in het depot. De cursus gaat na hoe men het beste kan omgaan met verschillende soorten objecten, afhankelijk van het materiaal waaruit ze zijn samengesteld en hoe men preventieve maatregelen kan nemen om schimmels en ongedierte te voorkomen. ORGANISATIE Provincie Oost-Vlaanderen DOCENT Anneke Lippens (museumconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen) DATA 28 november, 5 en 12 december 2011 TIJD uur LOCATIE museumlocatie in West-Vlaanderen PRIJS 65,00 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) De invloed van licht, temperatuur, luchtvochtigheid en bewaarmaterialen op de collectie wordt uitgebreid behandeld. De inrichting van het depot en de wijze van opslag komen eveneens aan de orde. Daarnaast worden thema's behandeld zoals hanteren en transport, schoonmaken en hygiëne, behoud en publiek, de mogelijkheden van SPECTRUM. Aan de hand van vragen uit de praktijk worden problemen en oplossingen besproken. De cursisten bezoeken vervolgens een museumdepot en krijgen de gelegenheid de opgedane kennis in de praktijk te toetsen. Bij de cursus hoort de syllabus Preventieve Conservering, uitgegeven door het LCM (Landelijk Contact Museumconsulenten, Nederland). aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 14 november 2011 maximum aantal deelnemers: 15

18 18 Organiseren en coördineren van art handling Seminarie / workshop Behoud en beheer groep Collectieverantwoordelijken, registratoren, conservatie/restauratie professionals, behoudsmedewerkers, anderen die reeds werkzaam zijn binnen een erfgoedinstelling of -organi- satie. Deskundigheid bevorderen op organisatorisch en praktisch vlak van de verantwoordelijken voor art handling activiteiten. Inleiden en inzicht verschaffen in art handling (principes, procedures, aanpak, good practices) middels theorie en praktijk. Leren aansturen en omgaan met art handlers. Mensen coördineren in de concrete situaties. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en Vlaamse Kunstcollectie DOCENT Griet Kockelkoren (consulent behoud & beheer / preventieve conservering FARO) en Conrad Willems (Coördinator Kunst & Mobiliteit Collectiemanagement - beheer - KMSKA) DATA 2 en 3 juni 2011 TIJD n.t.b. LOCATIE FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 30,00 euro aanmelding: via de FARO-kalender: uiterste inschrijvingssdatum: n.t.b. maximum aantal deelnemers: 15

19 19 Ons geheugen overspoeld! Wat te doen bij waterschade in archieven? Workshop Behoud en beheer groep Verantwoordelijken van archiefinstellingen, bewaarbibliotheken en documentatiecentra en medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor het documentair erfgoed. De meest voorkomende ramp die een archiefinstelling, bewaarbibliotheek of documentatiecentrum in Vlaanderen kan overkomen, is overstroming. En bij brand veroorzaakt het bluswater vaak ernstiger schade dan de brand zelf. Deze workshop wil de deelnemers een aantal essentiële vaardigheden bijbrengen om in dergelijke situaties zo snel mogelijk gerichte acties te ondernemen. ORGANISATIE FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed DOCENT Griet Kockelkoren en Leon Smets (consulenten behoud en beheer / preventieve conservering, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) en Ann Deckers, conservatorrestaurator, FotoMuseum Provincie Antwerpen DATUM n.t.b., voorjaar 2011 LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 70,00 euro (inclusief syllabus en materialen) In de voormiddag wordt kort de hele problematiek rond waterschade geschetst. De deelnemers leren hoe waterschade kan worden voorkomen en wat men moet doen als de situatie zich toch voordoet. De namiddag wordt praktijkgerichter opgevat. Aan de hand van een aantal concrete situaties passen de deelnemers de theoretische kennis uit de voormiddagsessies toe. aanmelding: via de FARO-kalender: maximum aantal deelnemers: 15

20 20 Conserveren van historische glasnegatieven Workshop Behoud en beheer groep Museummedewerkers, archivarissen, conservatoren, studenten, private verzamelaars die in aanraking komen met fotoverzamelingen. Tijdens deze workshop maken de deelnemers kennis met de verschillende soorten historische negatieven en hun identificatie- en degeneratiekenmerken. De workshop omvat een theoretisch luik dat wordt aangevuld met praktische richtlijnen en tips. Tijdens de eerste dag gaat de docent in op de verschillende soorten negatieven die er be - staan, hun historiek, samenstelling, conservering en mogelijkheden inzake restauratie. Op de tweede dag kunnen de deelnemers voorbeelden uit hun collectie meebrengen. Deze worden in groep en individueel besproken, waarbij men de mogelijkheden inzake conservering en ontsluiting bekijkt. ORGANISATIE FoMu FotoMuseum Provincie Antwerpen Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen DOCENT Ann Deckers (Conservatie en restauratie FotoMuseum Provincie Antwerpen) DATA 12 en 19 februari 2011 TIJD uur LOCATIE FotoMuseum Provincie Antwerpen, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen PRIJS 50,00 euro aanmelding: uiterste inschrijfdatum: 29 januari 2011 maximum aantal deelnemers: 12 MEER INFORMATIE: Rebekka Wauters, FoMu - FotoMuseum Provincie Antwerpen, tel ,

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

Moet er nog inhoud zijn?

Moet er nog inhoud zijn? Moet er nog inhoud zijn? Redactie Liesbeth De Ridder Redactieteam Tom Andries, Sigrid Bosmans, Eva Van Hoye, Bram Wiercx Eindredactie Bart Biesbrouck Dank aan Jan Baetens, Bert Cannaerts, Roel Daenen,

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Doelgroepenbevraging CEST, 2 februari 2012 verslag

Doelgroepenbevraging CEST, 2 februari 2012 verslag Doelgroepenbevraging CEST, 2 februari 2012 verslag Author: Date: Subject: Henk Vanstappen 2012-02- 02 Doelgroepenbevraging CEST (2012-02- 02, BNA- BBOT) Version Date Changes Author 1 2012-02- 02 Henk 2

Nadere informatie

Routeplanner Stap Twee

Routeplanner Stap Twee Routeplanner Stap Twee Utrecht, 2006 Utrecht, 2006 * Routeplanner Stap Twee Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Interculturalisatie: wat is dat?... 2 3 Het traject... 3 Fase 0: Agenderen... 3 Fase 1: Diagnose...

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Eigen-Wijs. Wegwijs Voorwoord (p. 1) ( de volgende, opnieuw ) Wie, waar & hoe? (p.2) ( met een uitgebreide eindredactie )

Eigen-Wijs. Wegwijs Voorwoord (p. 1) ( de volgende, opnieuw ) Wie, waar & hoe? (p.2) ( met een uitgebreide eindredactie ) Eigen-Wijs Een trimestriële uitgave van VONAC, het nascholings- en pedagogisch begeleidingscentrum van VOOP Vlaams Onderwijs OverlegPlatform. Jaargang: 6 Nummer: 17, januari 2007. In dit nummer vind je:

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie