vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vormingsaanbod oor beheerders van erfgoedcollecties"

Transcriptie

1 vormingsaanbod 2011 v oor beheerders van erfgoedcollecties VORMINGSAANBOD VAN DE CONSULENTEN VAN DE PROVINCIES, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN FARO - VLAAMS STEUNPUNT VOOR CULTUREEL ERFGOED

2 2 Levenslang leren blijkt ook in het cultureel-erfgoedveld cruciaal om bij te blijven. Voor vele erfgoedwerkers is het belangrijk om kennis over erfgoedactualiteit en methodieken in de erfgoedpraktijk bij te spijkeren maar ook om collega s te ontmoeten of informatie uit te wisselen. Het geeft nieuwe zuurstof aan de eigen taakinvulling of biedt kansen voor de toekomst. Het debat rond levenslang leren en competenties is overigens erg actueel. FARO onderzocht in 2010 in het kader van het traject erfgoedgeleerden het versnipperde landschap van opleidingen en vormingen voor de erfgoedsector. De toekomst moet uitwijzen waar dingen gestroomlijnd kunnen worden, of opgenomen in een bestaand aanbod van opleidingen en vorming. VOORWOORD Intussen bundelt deze brochure opnieuw het vormingsaanbod 2011 van de consulenten van provincies en VGC, FARO vzw, en van expertisecentra, erfgoedcellen en landelijke musea. We denken en hopen dat dit aanbod tegemoet komt aan de noden aan vorming die leven op het terrein. De vorming concentreert zich op (actuele) methodieken in de erfgoedzorg en ontsluiting. Dit betekent dat vorming omtrent inhoudelijke thema s (zoals b.v. lezingen of studiedagen over cultuurhistorische onderwerpen) niet in dit aanbod voorkomen. Wel gaat het over vorming rond de basisfuncties van een erfgoedwerking (behoud en beheer, collectieregistratie, publiekswerking, onderzoek en management). We hopen met dit overzicht meteen ook wat duidelijkheid te geven over het bestaande aanbod en eventuele noden en hiaten aan het licht te brengen. De opgenomen activiteiten zijn deze waarvan de meeste gegevens ons tot hiertoe bekend zijn. Wanneer een aantal gegevens over de vorming nog niet gekend zijn, wordt aangegeven dat deze nader te bepalen zijn (n.t.b.). Nieuw is dat we vanaf dit jaar het niveau van cursus of workshop ook aangeven via een bolletjessysteem : wanneer één bolletje is gemarkeerd (), betekent dit dat de cursus geen voorkennis vereist. Drie gemarkeerde bolletjes () betekent dat de cursus een relevante ervaring bij de deelnemers vooropstelt. Voor het meest actuele overzicht van het vormingsaanbod raadpleegt u best de website van uw provinciaal museumconsulentschap of de website van FARO met een actuele kalender. Is er een vorming die u in 2011 graag wil bijwonen, dan kunt u zich hier nu al voor aanmelden aan de hand van het blanco formulier achteraan in deze brochure. U kunt ook makkelijk aanmelden via het web of via . De concrete gegevens staan bij elke activiteit vermeld. Het aantal deelnemers blijft meestal beperkt, omdat de vormingsactiviteiten doorgaans aandacht hebben voor interactiviteit en praktische toepassingen. Indien bij de inschrijvingen blijkt dat de helft van het maximum aantal deelnemers niet is bereikt, gaat de cursus niet door. In dat geval wordt u hiervan tijdig verwittigd. Elke deelnemer ontvangt telkens een deelnameattest. Het blijft voor ons van groot belang te vernemen van u en uw erfgoedcollega s welke concrete noden op het vlak van vorming bestaan. Aarzel dus niet om ons hierover te informeren. Achteraan vindt u al onze contactgegevens. Ook in 2011 kijken we samen met u uit naar interessante leerervaringen! Uw consulenten

3 3 Management en visie Strategisch beleid en erfgoedbeheer 5 Beleidsplanning: van missie tot strategie 6 Procesmanagement: de organisatie van het werk 7 Intern kennis- en competentiemanagement 8 Ik schrijf een boeiend projectvoorstel 9 Vrijwilligers in de erfgoedsector: gratis werkkracht of onbezoldigde medewerker? 10 Ook op zoek naar witte raven? Rekruteren van vrijwilligers voor lokale erfgoedverenigingen 11 Starten met SPECTRUM 12 Introductiecursus cultureel-erfgoedwerker 14 Creatieve methodes, agogische processen, COPS 15 De basics van informatiebeheer 16 INHOUD Behoud en beheer Behoud en beheer voor musea 17 Organiseren en coördineren van art handling 18 Ons geheugen overspoeld! Wat te doen bij waterschade in archieven? 19 Conserveren van historische glasnegatieven 20 Mountmaking for museumobjects. Ondersteuningsvormen op maat voor museumobjecten 21 Behoudsmedewerker erfgoed 22 Objectregistratie Informatiebeheer in musea 23 Toepassen en gebruik van registratieprogramma ADLiB beginners 24 Toepassen en gebruik van registratieprogramma ADLiB opfriscursus 25 Publiek en presentatie Museum en publiek 26 Omgaan met maatschappelijk kwetsbare groepen 27 Niet aanraken aub - Kijken naar en vertellen over voorwerpen in een museum 28 Onthaal in het Nederlands in de Brusselse musea - basisniveau 29 Conversatietafels Nederlands 30 Opleiding tot museumgids 31 Actieve werkvormen in een rondleiding voor kinderen en jongeren 32

4 4 Onderzoek Onderzoek naar collecties 33 Deskundigheidsbevordering in het determineren van historische fotografische procédés 34 Van Wezen tot Wafelijzers: staten van goed als bron voor je historisch artikel 35 Vorming op aanvraag Archiefzorg 36 Dagelijkse zorg voor roerend erfgoed in kerken 37 Zilverconservatie met poetsdemonstratie voor cultureel erfgoedbeheerders 38 Insecten en insectenbestrijding in museumcollecties 39 Schimmels en insecten in papieren erfgoedcollecties 40 Speuren naar je voorouders initiatieles 41 Klim in je stamboom 42 Paleografie (oud schrift) 43 Omgaan met personen met een visuele / auditieve handicap 44 Trainingssessies op maat voor musea in Oost-Vlaanderen 45 Studiedagen Collectie Reflectie, studiedag over collectiebeleid van industriële musea en collecties 46 Informatie aan Zee 47 Scenografie vanuit het erfgoedobject bekeken 48 Inspiratiedag en infosessies Erfgoeddag Vijfde forum voor figurentheater 50 Provinciale themadagen Open Monumentendag 51 Meer vormingsinitiatieven 52 Contactgegevens 53 Terminologie 54 Aanmeldingsformulier vormingsaanbod 55 Kalender Colofon 59

5 5 Strategisch beleid en erfgoedbeheer Tweedaagse cursus management en visie groep Stafmedewerkers, middenkader, museum- en erfgoedmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het museumbeleid en erfgoedbeheer. Kennismaken met basisprincipes van management en beheer, een overzicht verkrijgen in diverse beleidsdomeinen en het toepassen van een aantal methodieken. In eerste instantie is het de being om een totaalbeeld te schetsen van wat erfgoedbeheer allemaal kan inhouden en dit vanuit het brede kader van kwaliteitszorg. Daarna focust deze basiscursus op beleidsplanning vanuit een strategische beleidsvoering, met een aftoetsing aan het cultureel-erfgoeddecreet. Tegelijk worden een aantal basisbegrippen uit het management op een laagdrempelige manier aangesneden. In de tweede cursusdag overlopen we een reeks managementthema s als topics van een beleidsplan zoals personeels- en vrijwilligersbeleid, financieel beheer en fondsenwerving, veiligheidszorg, projectmatig werken, marketing en communicatie. Daarin wordt SPECTRUM als een belangrijk instrument voor collectiebeheer ook even aangehaald. ORGANISATIE Provincie West-Vlaanderen DOCENT Carmen Henckens museumconsulent, Provincie West-Vlaanderen DATA 22 en 29 september 2011 TIJD uur LOCATIE Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan Sint-Andries (Brugge) PRIJS 45,00 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) aanmelding: uiterste inschrijfdatum: 8 september 2011 maximum aantal deelnemers: 15

6 6 Beleidsplanning: van missie tot strategie Studiedag management en visie groep Iedereen die binnen de culturele-erfgoedsector betrokken wordt bij het opstellen van een be - leidsplan. Aan de hand van praktische oefeningen het geheel van beleidsplanning (beter) in de vingers krijgen. Inmiddels is het beleidsplan algemeen ingeburgerd als strategisch document om de werking van de organisatie te plannen op middenlange termijn. Dat betekent echter niet dat binnen de culturele erfgoedsector de beleidsplannen nu spelenderwijs tot stand komen. Een beleidsplan wordt immers niet jaarlijks geschreven en vaak zijn de leden van het beleidsplanningsteam niet meer dezelfde als de vorige keer. Maar ook voor wie al ervaring heeft kan een opfrissing van de systematiek bijdragen tot een beter en gedragen plan. Want SWOT-analyse, beleidsindicatoren, financiële en personele planning zijn maar enkele elementen die de nodige expertise vereisen. Om hierop in te spelen organiseert FARO een opleiding in twee delen waarvan het eerste deel het traject behandelt van de start tot de beleidsuitdagingen; het tweede deel gaat van het formuleren van de strategische stellingen tot de eindredactie van het plan. Deze opleiding maakt deel uit van het GAMMA-traject waarmee we trachten praktijkgerichte tools aan te reiken die de vele organisaties binnen de culturele erfgoedsector moeten versterken en ondersteunen. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Anita Caals DATA 15 februari en 1 maart 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 15,00 euro Er wordt een broodjeslunch voorzien. aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 8 februari 2011 maximum aantal deelnemers: onbepaald

7 7 Procesmanagement: de organisatie van het werk Studiedag management en visie groep Alle medewerkers (vrijwilligers en beroepskrachten) van organisaties uit de brede cultureleerfgoedsector. Leren hoe in de praktijk aan goed procesmanagement kan worden gedaan en hiervoor de nodige tools aanreiken. Binnen de culturele-erfgoedsector wordt de uitvoering van het beleidsplan veeleer projectmatig aangepakt. Toch zijn er daarnaast een heleboel activiteiten die geregeld terugkomen en waarvoor de aanpak een routine geworden is. Deze procesmatige aanpak verloopt eveneens volgens een bepaalde logica waarbij flowcharts en draaiboeken het centrale element vormen. Zij vormen samen met de procesindicatoren de basis voor een goede evaluatie van de processen. De minder goede elementen van de processen kunnen dan mits een verbeterproject aangepast worden. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Anita Caals DATUM 5 april 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 10,00 euro Er wordt een broodjeslunch voorzien. aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 29 maart 2011 maximum aantal deelnemers: onbepaald Hoe men processen definieert, evalueert en beschrijft in draaiboeken en grafische voorstelling wordt in deze workshop behandeld aan de hand van praktische oefeningen. Deze opleiding maakt deel uit van het GAMMA-traject waarmee we trachten praktijkgerichte tools aan te reiken die de vele organisaties binnen de culturele-erfgoedsector moeten versterken en ondersteunen.

8 8 Intern kennis- en competentiemanagement Studiedag management en visie groep Leidinggevenden en stafmedewerkers van organisaties uit de brede culturele-erfgoedsector. Praktische tools aanreiken waarmee men het kennisprofiel van de organisatie kan bepalen en de aanwezige kennis kan laten circuleren. Daarnaast hebben we aandacht voor de manieren waarop externe kennis kan binnengehaald worden en vrijwilligers kunnen gestimuleerd worden om bij te leren. Deskundigheidsbevordering van bezoldigde en vrijwillige medewerkers: over het beheren en verwerven van kennis binnen de eigen organisatie. Niet alleen binnen de culturele erfgoedsector maar ook in de andere sectoren heeft men de mond vol over professionalisering. Deze term wordt niet door iedereen op dezelfde manier begrepen en ten onrechte vertaald als meer betaalde krachten. Geen wonder dat vooral vrijwilligersorganisaties hier weigerachtig tegenover staan. En toch zijn zij zelf vragende partij om meer professionele ondersteuning te krijgen. Maar ook de professionele krachten zijn vaak vragende partij om hun deskundigheid aan te scherpen. Hiervoor hoeft niet altijd buiten de organisatie gekeken te worden; er is nog heel wat kennis aanwezig binnen de organisatie die vaak niet circuleert, die blijft hangen in de hoofden van mensen of in persoonlijke documenten. Ook vaardigheden en attitude leert men zelden op een externe opleiding maar wel door persoonlijke begeleiding als coaching of mentoring. In het tweede deel van de opleiding besteden we aandacht aan de uitvoering van de beleidsplannen en de kennis die hiervoor eventueel ontbreekt. Men heeft immers niet elke beleidsperiode de kans om andere beroepsprofielen aan te trekken. Hoe zorg je dat de medewerkers bij blijven en hoe vertaal je dat dan naar persoonlijke opleidingsplans? Deze opleiding maakt deel uit van het ARIADNE-traject waarmee we de organisaties binnen de culturele erfgoedsector een rode draad aanreiken binnen het geheel van expertise-uitwisseling. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Anita Caals DATUM 15 maart 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 10,00 euro Er wordt een broodjeslunch voorzien. aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 15 januari 2011 maximum aantal deelnemers: onbepaald

9 9 Ik schrijf een boeiend projectvoorstel Workshop management en visie groep Medewerkers van lokale erfgoedorganisaties (meestal vrijwilligers) die op zoek zijn naar subsidies/premies, naar partners of sponsors om een erfgoedproject te realiseren. De praktische vaardigheid verhogen in het schrijven van een bondig en boeiend projectvoorstel waarmee u ofwel subsidies/premies wenst te behalen ofwel mogelijke partners overtuigt om mee in het project te stappen. Niet iedereen ziet het nut in van het uitschrijven van een projectvoorstel, laat staan dat er tijd gestoken zou worden om dit boeiend en degelijk te brengen. Men vertrouwt al te vaak op de persoonlijke contacten of verbale overtuigingskracht om de nodige fondsen, partners of sponsors binnen te halen. Nochtans is het uitschrijven een noodzakelijke oefening voor het projectsucces van begin tot einde. Het is bovendien meer dan nuttig voor de werking van de eigen erfgoedorganisatie. Ieder projectvoorstel is namelijk ook een toetssteen voor de eigen werking. De deelnemers krijgen heel wat praktische tips over de te nemen stappen om tot een boeiend en bondig projectvoorstel te komen. Vier punten komen aan bod: het proces om tot een scherpgestelde kerninhoud van het project te komen; het aanscherpen van uw empathisch vermogen t.o.v. de mogelijke subsidiegever, mogelijke partners of sponsors: het omgaan met subsidiereglementen en met de interessevelden bij uw mogelijke partners/sponsors; het uitwerken van het projectvoorstel waarbij je rekening houdt met de wensen en eisen van de subsidiegever of mogelijke partners/sponsors: het definiëren van de groepen, stellingen, acties, stappenplan en financieel plan; het belang van de vorm en schrijfstijl van het projectvoorstel: volledig, bondig, precies, boeiend en vooral het juiste onderwerp op de juiste plaats. ORGANISATIE Dienst Erfgoed Provincie Antwerpen DOCENT Frank Herman (Museumconsulent provincie Antwerpen) & Gudrun Heymans (Beleidsmedewerker internationaal - Coördinator Cultuurcontactpunt Vlaanderen) DATUM 12 januari 2011 TIJD uur LOCATIE Provinciehuis Antwerpen Gouverneur Kinsbergenzaal (Torengebouw 1ste verdieping ) Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen Via dienstingang, zuidelijke zijkant van het torengebouw. PRIJS gratis. aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 5 januari 2011 maximum aantal deelnemers: 15 per sessie De erfgoedcel Meetjesland voorziet in juni 2011 een studiedag over het schrijven van projectdossiers en in het najaar van 2011 een trefdag met voorstelling van goede projectdossiers binnen de eigen reglementering. Meer informatie

10 10 Vrijwilligers in de erfgoedsector: gratis werkkracht of onbezoldigde medewerker? Studiedag management en visie groep (Beleids)vrijwilligers en beroepskrachten van organisaties uit de brede culturele-erfgoedsector. Inzicht geven in de complexe wereld van vrijwilligersmanagement en de nodige hulpmiddelen aanreiken om de geschikte vrijwilligers aan te trekken en te blijven boeien. Men hoort wel eens zeggen dat het steeds moeilijker wordt om nog gemotiveerde vrijwilligers te vinden. Maar is dat wel zo? Volgens de Vlaamse indicatoren is er nog altijd een behoorlijk percentage van de bevolking actief als vrijwilliger. Waarom hebben sommige culturele erfgoedorganisaties het dan zo moeilijk om geëngageerde vrijwilligers te vinden en te houden? Hierop willen we een antwoord geven in deze praktijkgerichte workshop. Aan de hand van reële voorbeelden trachten we inzicht te krijgen in de motieven en de verwachtingen van de hedendaagse vrijwilliger. Elke organisatie heeft wel eens te maken met vrijwilligers: soms voor kleine opdrachten, maar vaak ook als beleidsmakers van de organisatie. Daarom is deze workshop niet enkel gericht op beroepskrachten die met vrijwilligers samenwerken, maar vooral ook op bestuursvrijwilligers die we willen helpen om de hedendaagse vrijwilliger beter te kunnen begrijpen. Deze opleiding maakt deel uit van het GAMMA-traject waarmee we trachten praktijkgerichte tools aan te reiken die de vele organisaties binnen de culturele erfgoedsector moeten versterken en ondersteunen. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Anita Caals DATUM 25 januari 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 10,00 euro Er wordt een broodjeslunch voorzien. aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 18 januari 2011 maximum aantal deelnemers: onbepaald De erfgoedcellen Meetjesland en Waasland voorzien in 2011 specifieke vormingsinitiatieven voor vrijwilligers. Meer informatie en

11 11 Ook op zoek naar witte raven? Rekruteren van vrijwilligers voor lokale erfgoedverenigingen Cursusavond management en visie groep Lokale musea, lokale archief- en documentatiecentra, heemkundige kringen, erfgoedverenigingen die een monument beheren en individueel geïnteresseerden. Hoe kan ik nieuwe vrijwilligers rekruteren voor mijn erfgoedvereniging? ORGANISATIE Heemkunde Vlaanderen vzw en Forum voor Erfgoedverenigingen DOCENT Koen Vermeulen Steunpunt voor Vrijwilligerswerk PRIJS gratis (inclusief infomap en drankje) Hoe kan mijn bestuur verjongen? Waar moet ik hierbij op letten? Hoe moet ik een goed medewerkersbeleid voeren zodat de nieuwe vrijwilligers ook blijven komen? Tijdens de interactieve voordracht krijg je concrete tips om mee aan de slag te gaan. Nadien word je tijdens de rondetafelgesprekken uitgedaagd om ervaringen uit te wisselen en samen oplossingen te bedenken. Lokale erfgoedverenigingen met een goed rekrutering- en medewerkersbeleid delen hun expertise en modereren de gesprekken. Ben je als (roerende of onroerende) erfgoedvereniging op zoek naar nieuwe witte raven om je vrijwilligersploeg uit te breiden? aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 7 dagen vooraf maximum aantal deelnemers: 30 MEER INFORMATIE: Heemkunde Vlaanderen vzw, tel , DATA 8 februari 2011 TIJD uur LOCATIE Cultureel Centrum de Brouckere Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout, i.s.m. Heemkunde West-Vlaanderen 15 maart uur Cultureel Centrum Stroming, Dorp 101, 9290 Berlare i.s.m. Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare 5 april uur Buurthuis De Kam, Kolonie 2, 3920 Lommel i.s.m. Museum De Kolonie

12 12 Starten met SPECTRUM Workshop management en visie groep Stafmedewerkers, middenkader, museum- en erfgoedmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het collectiemanagement en informatiebeheer. De deelnemers zijn overtuigd van het nut van SPECTRUM en willen graag de interne gang van objecten, bruiklenen en andere collectiezaken stroomlijnen en vergemakkelijken met SPECTRUM als leidraad. LOCATIES zie p. 13 PRIJS 25,00 euro (inclusief documentatie en broodjeslunch) U leert hoe u praktisch aan de slag kunt gaan met SPECTRUM ten behoeve van uw eigen organisatie. U leert wat het belang is van het gebruik van interne richtlijnen voor alle handelingen rond de collectie. We bespreken de voordelen van interne richtlijnen aan de hand van SPECTRUM, maar ook de valkuilen: van onnodige procedures naar treffend beleid t.a.v. de collectie. maximum aantal deelnemers: 15 De workshop wil aan de hand van een procedure - op vraag van de deelnemers - tonen hoe je SPECTRUM kan toepassen in uw museum om op die manier de professionalisering van uw museumwerking te vergroten. Indien er geen suggestie komt van de deelnemers wordt gewerkt met de procedure "inkomend object". De deelnemers brengen de bestaande documenten, procedures en formulieren in verband met de gekozen procedure mee naar de cursus.

13 13 ORGANISATIE Provincie Oost-Vlaanderen DOCENT Mieke Van Doorselaer (museumconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen) DATUM 1 februari 2011 TIJD uur LOCATIE PAC Zuid, W. Wilsonplein Gent ORGANISATIE Provincie West-Vlaanderen DOCENT Carmen Henckens (museumconsulent, Provincie West-Vlaanderen) DATUM 24 maart 2011 TIJD uur LOCATIE Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan Sint-Andries ORGANISATIE Provincie Vlaams-Brabant DOCENT Rebecca Schoeters (museumconsulent, Provincie Vlaams-Brabant) DATUM 14 juni 2011 TIJD uur LOCATIE Museum voor de Oudere Technieken, Guldendal Grimbergen uiterste inschrijvingsdatum: 18 januari 2011 aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 10 maart 2011 aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 27 mei 2011 ORGANISATIE Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie DOCENT Peggy Voesterzoons (coördinator musea Brussel) DATUM 15 maart 2011 TIJD uur LOCATIE De Markten Oude Graanmarkt Brussel uiterste inschrijvingsdatum: 22 februari 2010 ORGANISATIE Provincie Antwerpen DOCENT Frank Herman (museumconsulent, Provincie Antwerpen) DATUM 18 mei 2011 TIJD uur LOCATIE Provinciehuis, Koningin Elisabethlei Antwerpen aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 5 mei 2011 ORGANISATIE Provincie Limburg DOCENT Anne Milkers (museumconsulent, Provincie Limburg) DATUM 27 september 2011 TIJD uur LOCATIE depot Openluchtmuseum Bokrijk Domein Bokrijk 3600 Genk aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 19 september 2011 OOK OP AANVRAAG: Deze workshop kan ook in overleg met en op maat van het museum zelf worden aangevraagd. De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers.

14 14 Introductiecursus cultureel-erfgoedwerker Cursus/workshop management en visie groep Starters, al wie minder dan twee jaar in dienst is bij een cultureel-erfgoedorganisatie. Integraal en geïntegreerd, communities of practice, cultural brokerage, erfgoedgemeen schap - pen, safeguarding, e-cultuur Het cultureel-erfgoedvertoog en -beleid is niet eenvoudig en evolueert snel. Vooral voor startende erfgoedwerkers kan het even duren voor men het bos door de bomen ziet. FARO wil startende erfgoedwerkers gidsen doorheen de structuren, stellingen en methodes van het cultureel-erfgoedwerk in Vlaanderen. De klemtoon ligt op het actuele erfgoedvertoog en het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid. In vijf sessies komen achtereenvolgens aan bod: erfgoedvertoog, erfgoedbeleid, de kloof tussen theorie en praktijk, organisatieontwikkeling, vergadertechnieken en creatieve werkvormen. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT o.a. Gregory Vercauteren DATA 17 februari, 24 maart, 27 april, 27 mei en 24 juni 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 60,00 euro voor de hele cursusreeks aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 10 februari 2011 maximum aantal deelnemers: 15

15 15 Creatieve methodes, agogische processen, COPS Workshop management en visie groep Starters, al wie minder dan twee jaar in dienst is bij een cultureel-erfgoedorganisatie. Het kunnen afstemmen van (creatieve) werkvormen op verschillende types leerders. Praktische workshop met veel expertisedeling en experiment. De dag bevat theorie rond leerprocessen en creativiteit, gekoppeld aan praktische oefeningen. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Jacqueline van Leeuwen en Anita Caals DATUM 17 mei 2011 TIJD uur LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS nader te bepalen aanmelding: uiterste inschrijfdatum: 10 mei 2011 maximum aantal deelnemers: 20

16 16 De basics van informatiebeheer Workshop management en visie groep Starters, al wie minder dan twee jaar in dienst is bij een cultureel-erfgoedorganisatie. De grote lijnen van de zin en het van een goed informatiebeheer begrijpen en kunnen toepassen. Praktische workshop met veel expertisedeling tussen de deelnemers. We stellen ons de vraag waarom we documenten opmaken, welke we bewaren, hoe lang en in welke vorm. Ook gaan we na wanneer we documenten kunnen verwijderen en welke stukken we zeker moeten bewaren. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. DOCENT Jacqueline van Leeuwen en Anita Caals DATUM 26 april 2011 TIJD namiddag LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS nader te bepalen aanmelding: uiterste inschrijfdatum: 18 april 2011 maximum aantal deelnemers: 20

17 17 Behoud en beheer voor musea Driedaagse cursus Behoud en beheer groep Museummedewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor de collectie. De deelnemers leren welke omgevingsfactoren van belang zijn voor het behoud van de collectie en hoe die kunnen worden beïnvloed en geoptimaliseerd, zowel in de museumzalen als in het depot. De cursus gaat na hoe men het beste kan omgaan met verschillende soorten objecten, afhankelijk van het materiaal waaruit ze zijn samengesteld en hoe men preventieve maatregelen kan nemen om schimmels en ongedierte te voorkomen. ORGANISATIE Provincie Oost-Vlaanderen DOCENT Anneke Lippens (museumconsulent, Provincie Oost-Vlaanderen) DATA 28 november, 5 en 12 december 2011 TIJD uur LOCATIE museumlocatie in West-Vlaanderen PRIJS 65,00 euro (inclusief syllabus en broodjeslunch) De invloed van licht, temperatuur, luchtvochtigheid en bewaarmaterialen op de collectie wordt uitgebreid behandeld. De inrichting van het depot en de wijze van opslag komen eveneens aan de orde. Daarnaast worden thema's behandeld zoals hanteren en transport, schoonmaken en hygiëne, behoud en publiek, de mogelijkheden van SPECTRUM. Aan de hand van vragen uit de praktijk worden problemen en oplossingen besproken. De cursisten bezoeken vervolgens een museumdepot en krijgen de gelegenheid de opgedane kennis in de praktijk te toetsen. Bij de cursus hoort de syllabus Preventieve Conservering, uitgegeven door het LCM (Landelijk Contact Museumconsulenten, Nederland). aanmelding: uiterste inschrijvingsdatum: 14 november 2011 maximum aantal deelnemers: 15

18 18 Organiseren en coördineren van art handling Seminarie / workshop Behoud en beheer groep Collectieverantwoordelijken, registratoren, conservatie/restauratie professionals, behoudsmedewerkers, anderen die reeds werkzaam zijn binnen een erfgoedinstelling of -organi- satie. Deskundigheid bevorderen op organisatorisch en praktisch vlak van de verantwoordelijken voor art handling activiteiten. Inleiden en inzicht verschaffen in art handling (principes, procedures, aanpak, good practices) middels theorie en praktijk. Leren aansturen en omgaan met art handlers. Mensen coördineren in de concrete situaties. ORGANISATIE FARO. Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en Vlaamse Kunstcollectie DOCENT Griet Kockelkoren (consulent behoud & beheer / preventieve conservering FARO) en Conrad Willems (Coördinator Kunst & Mobiliteit Collectiemanagement - beheer - KMSKA) DATA 2 en 3 juni 2011 TIJD n.t.b. LOCATIE FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 30,00 euro aanmelding: via de FARO-kalender: uiterste inschrijvingssdatum: n.t.b. maximum aantal deelnemers: 15

19 19 Ons geheugen overspoeld! Wat te doen bij waterschade in archieven? Workshop Behoud en beheer groep Verantwoordelijken van archiefinstellingen, bewaarbibliotheken en documentatiecentra en medewerkers die betrokken zijn bij de zorg voor het documentair erfgoed. De meest voorkomende ramp die een archiefinstelling, bewaarbibliotheek of documentatiecentrum in Vlaanderen kan overkomen, is overstroming. En bij brand veroorzaakt het bluswater vaak ernstiger schade dan de brand zelf. Deze workshop wil de deelnemers een aantal essentiële vaardigheden bijbrengen om in dergelijke situaties zo snel mogelijk gerichte acties te ondernemen. ORGANISATIE FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed DOCENT Griet Kockelkoren en Leon Smets (consulenten behoud en beheer / preventieve conservering, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) en Ann Deckers, conservatorrestaurator, FotoMuseum Provincie Antwerpen DATUM n.t.b., voorjaar 2011 LOCATIE FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel PRIJS 70,00 euro (inclusief syllabus en materialen) In de voormiddag wordt kort de hele problematiek rond waterschade geschetst. De deelnemers leren hoe waterschade kan worden voorkomen en wat men moet doen als de situatie zich toch voordoet. De namiddag wordt praktijkgerichter opgevat. Aan de hand van een aantal concrete situaties passen de deelnemers de theoretische kennis uit de voormiddagsessies toe. aanmelding: via de FARO-kalender: maximum aantal deelnemers: 15

20 20 Conserveren van historische glasnegatieven Workshop Behoud en beheer groep Museummedewerkers, archivarissen, conservatoren, studenten, private verzamelaars die in aanraking komen met fotoverzamelingen. Tijdens deze workshop maken de deelnemers kennis met de verschillende soorten historische negatieven en hun identificatie- en degeneratiekenmerken. De workshop omvat een theoretisch luik dat wordt aangevuld met praktische richtlijnen en tips. Tijdens de eerste dag gaat de docent in op de verschillende soorten negatieven die er be - staan, hun historiek, samenstelling, conservering en mogelijkheden inzake restauratie. Op de tweede dag kunnen de deelnemers voorbeelden uit hun collectie meebrengen. Deze worden in groep en individueel besproken, waarbij men de mogelijkheden inzake conservering en ontsluiting bekijkt. ORGANISATIE FoMu FotoMuseum Provincie Antwerpen Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen DOCENT Ann Deckers (Conservatie en restauratie FotoMuseum Provincie Antwerpen) DATA 12 en 19 februari 2011 TIJD uur LOCATIE FotoMuseum Provincie Antwerpen, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen PRIJS 50,00 euro aanmelding: uiterste inschrijfdatum: 29 januari 2011 maximum aantal deelnemers: 12 MEER INFORMATIE: Rebekka Wauters, FoMu - FotoMuseum Provincie Antwerpen, tel ,

1 strategisch beleid en erfgoedbeheer tweedaagse cursus Vormingsaanbod 2010

1 strategisch beleid en erfgoedbeheer tweedaagse cursus Vormingsaanbod 2010 1 strategisch beleid en erfgoedbeheer tweedaagse cursus Vormingsaanbod 2010 voor beheerders van erfgoedcollecties Vormingsaanbod van de consulenten van de provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en

Nadere informatie

Vormingsaanbod 2009. voor beheerders van erfgoedcollecties

Vormingsaanbod 2009. voor beheerders van erfgoedcollecties Vormingsaanbod 2009 voor beheerders van erfgoedcollecties Vormingsaanbod van de consulenten van de provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed Vormingsaanbod

Nadere informatie

Vormingsaanbod. voor beheerders van erfgoedcollecties

Vormingsaanbod. voor beheerders van erfgoedcollecties 2013 Vormingsaanbod voor beheerders van erfgoedcollecties Vormingsaanbod van de consulenten van de provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed 2013 Vormingsaanbod

Nadere informatie

Vormingsaanbod titel. management en visie. voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen en musea

Vormingsaanbod titel. management en visie. voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen en musea management en visie 1 titel Vormingsaanbod 2008 voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen en musea Vormingsaanbod van de provinciale museumconsulenten en de consulenten

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Vormingsaanbod. voor beheerders van erfgoedcollecties. Vormingsaanbod van de. FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Vormingsaanbod. voor beheerders van erfgoedcollecties. Vormingsaanbod van de. FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Vormingsaanbod voor beheerders van erfgoedcollecties 2014 Vormingsaanbod van de consulenten van de provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Voorwoord

Nadere informatie

Weet wat je in huis hebt

Weet wat je in huis hebt Weet wat je in huis hebt Hoe maak ik een goede inventaris? maart 2007 Nut en doel van registratie Wat is een museum? "Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,

Nadere informatie

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea

PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea PEIL SNEL een Quick Scan Collectiebeheer voor musea Erfgoedhuis Zuid-Holland Breestraat 59, Leiden T 071 513 3739 F 071 5134144 E musea@erfgoedhuis-zh.nl www.erfgoedhuis-zh.nl INTRODUCTIE Met PEIL SNEL

Nadere informatie

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Gregory Vercauteren 26 februari 2016 Brussel Steunpunt voor cultureel-erfgoedsector: musea, archieven, erfgoedbibliotheken, lokale en provinciale

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Julie Aerts Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) Congres Schaalvergroting in de erfgoedsector 26 februari 2016 Wat 2013: opstart

Nadere informatie

MET LEERLINGEN AAN DE SLAG! EENVOUDIGE WERKVORMEN VOOR ACTIEVE ERFGOEDLESSEN. EENDAAGSE CURSUS

MET LEERLINGEN AAN DE SLAG! EENVOUDIGE WERKVORMEN VOOR ACTIEVE ERFGOEDLESSEN. EENDAAGSE CURSUS MET LEERLINGEN AAN DE SLAG! EENVOUDIGE WERKVORMEN VOOR ACTIEVE ERFGOEDLESSEN. Veel instellingen kiezen voor een veilige rondleiding of speurtocht, terwijl de spanningsboog van leerlingen maar kort is.

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat DIEST 3200 AARSCHOT

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat DIEST 3200 AARSCHOT gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Reglement museumregistratie

Reglement museumregistratie Reglement museumregistratie Stichting Het Nederlands Museumregister 1. Inleiding 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek,

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl17 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Behoudsmedewerker

Nadere informatie

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef (enkel het gesproken woord telt) Dames en heren, Welkom op de persconferentie

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Nieuwe fundamenten Oude pijlers Erfgoeddepots Frank Herman Adviseur Erfgoeddepots - Coördinator Frank.Herman@admin.provant.be FAAD VUB 2012-03-31 1. Voorgeschiedenis

Nadere informatie

Wim Vanseveren administrateur-generaal

Wim Vanseveren administrateur-generaal 23 juni 2006 Kwaliteitskader voor de opleiding en erkenning van gidsen en reisleiders Katrien Van Ginderachter 29 januari 2010 Wim Vanseveren administrateur-generaal Kwaliteitskader voor de opleiding en

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST

STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST 1 MEEDRAAIEN BIJ ERFGOEDCEL ERFGOED ZUIDWEST Als stagiair(e) ondersteun je de erfgoedcel bij het uitvoeren van de verschillende doelstellingen binnen het jaaractieplan.

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur -

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur - Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - contract onbepaalde duur - De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Erfgoeddag? Erfgoeddag 2016 Rituelen Van idee naar activiteit Hoe inschrijven? Promotiemateriaal Belangrijke data welkomsritueel Rhoussoul, Foto: Cigdem Yuksel,

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Dialoogmuseum Parkabdij toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Doelstellingen CRKC vzw Art. 3. De vereniging heeft

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Cultureel Erfgoed Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Onroerend erfgoed = monumenten, landschappen, archeologie = Grondgebonden => Gewestmaterie 2 3 Cultureel-erfgoeddecreet

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

NIEUWS. Nieuwsbrief september 2015 43

NIEUWS. Nieuwsbrief september 2015 43 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E.Coppéelaan 87 3600 Genk Nieuwsbrief september 2015 43 NIEUWS Nieuwe website Sinds deze maand staat onze nieuwe website online. Je vind er onder andere informatie over onze werking,

Nadere informatie

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei Lezingzaal foyer begane grond Tijd: 10.45 11.30 uur Bedrijf: Flash Services Onderwerp: Kritische communicatie: Zijn uw kunststukken, medewerkers en bezoekers

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding BO BD 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vormingsaanbod Kind & ruimte. Vormingsaanbod 2014-2015. kind & samenleving vzw

Vormingsaanbod Kind & ruimte. Vormingsaanbod 2014-2015. kind & samenleving vzw Vormingsaanbod KIND & RUIMTE 2014-2015 kind & samenleving vzw 1 Inhoud 1.Intro 3 2.Onze vormingen 2.1. Over de kansen en uitdagingen van inspraak 5 2.2. Hoe creëer je een goed speelterrein? 5 2.3. Quick

Nadere informatie

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven

Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Nascholing 27 november 2012 NAS-121127-DOC-GCO Boudewijnlaan 20/21 1000 Brussel Nascholing voor leerkrachten is tijdig inschrijven Beste leerkracht Begin juni kondigden we het POV-nascholingsaanbod aan

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Provinciaal Handels- en Taalinstituut

Provinciaal Handels- en Taalinstituut Provinciaal Handels- en Taalinstituut Henleykaai 83 9000 GENT tel. 09 267 12 10 fax 09 267 12 11 Secundair-na-Secundair van de 3 de graad tso 3 de graad TOERISME en ORGANISATIE (studiegebied Toerisme)

Nadere informatie

Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Samenwerken zonder gezamenlijke depots

Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Samenwerken zonder gezamenlijke depots Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Samenwerken zonder gezamenlijke depots Context Regionaal depotbeleid in het Vlaamse Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 Toegewezen aan de Vlaamse

Nadere informatie

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 21 november Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 21 november 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Digitale rondleiding in collectie Ghysels Mortsel / Antwerpen Geachte schepen De Ridder, Geachte

Nadere informatie

Van Aanwinst tot Zaaltekst. Tips voor het beheer en de ontsluiting van een collectie lokaal erfgoed.

Van Aanwinst tot Zaaltekst. Tips voor het beheer en de ontsluiting van een collectie lokaal erfgoed. Van Aanwinst tot Zaaltekst. Tips voor het beheer en de ontsluiting van een collectie lokaal erfgoed. Deel I: Weet wat je in huis hebt Heb je een collectie lokaal erfgoed? Dan vervul je een belangrijke

Nadere informatie

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,...

begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? begeleider buitenschoolse kinderopvang begeleider kinderopvang Werk jij in de kinderopvang? Wil jij ook

Nadere informatie

Om u beter bij te staan

Om u beter bij te staan Om u beter bij te staan Meerjarenonderhoudsplan met kostenraming De Vlaamse overheid legt steeds meer het accent op goed beheer. Zij gaf Monumentenwacht de opdracht om de toestandsrapporten te koppelen

Nadere informatie

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016

Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge. Maandag 19 september 2016 Infosessie Erfgoeddag 2017 Brugge Maandag 19 september 2016 Programma infosessie 15.00 uur: Welkomstwoord door Ruud Priem, hoofdconservator Hospitaalmuseum 15.05 uur: Korte toelichting Erfgoeddag Vlaanderen

Nadere informatie

Sessie 13: De kracht van cultureel erfgoed(objecten) voor ouderen

Sessie 13: De kracht van cultureel erfgoed(objecten) voor ouderen Sessie 13: De kracht van cultureel erfgoed(objecten) voor ouderen 30 mei 2017 #kunstdoetleven FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw 1 Ouderen als erfgoedparticipant Alexander Vander Stichele

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Erfgoedhalte Sport. A rc hiefbankv laand eren. een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed

Erfgoedhalte Sport. A rc hiefbankv laand eren. een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed A rc hiefbankv laand eren Erfgoedhalte Sport een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 4 december 2014 Kennismaking Erfgoedcel

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid

ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid ondersteunt uw gemeentelijk detailhandelsbeleid Een vernieuwend gemeentelijk detailhandelsbeleid: een uitdaging! Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk Gemeenschapsopbouw ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Gemeenschapsopbouw Code Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2. Inhoud In deze module

Nadere informatie

Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen

Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen Elien Doesselaere en Livia Snauwaert 26 februari 2016 1. Erfgoedinzicht anno 2016 2. Interprovinciaal netwerk 3. In den beginne 4. Meerwaarde

Nadere informatie

Vormingsaanbod 2012. 1 titel. management en visie. voor beheerders van erfgoedcollecties. voor beheerders van erfgoedcollecties

Vormingsaanbod 2012. 1 titel. management en visie. voor beheerders van erfgoedcollecties. voor beheerders van erfgoedcollecties 1 titel voor beheerders van erfgoedcollecties Vormingsaanbod 2012 management en visie voor beheerders van erfgoedcollecties Vormingsaanbod van de consulenten van de Vlaamse provincies, de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

management in de praktijk het informatiebeheer van uw collectie Het belang van registratie voor

management in de praktijk het informatiebeheer van uw collectie Het belang van registratie voor 525.456.789 525.456.790 525.456.791 525.456.792 525.456.793 525.456.794 525.456.795 525.456.796 525.456.797 525.456.798 525.456.799 525.456.800 525.456.801 525.456.802 525.456.803 525.456.804 525.456.805

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Kijkje in de keuken NUMMER 114, 11 MAART 2016. Leeg depot, opgeruimd gevoel?

Kijkje in de keuken NUMMER 114, 11 MAART 2016. Leeg depot, opgeruimd gevoel? NUMMER 114, 11 MAART 2016 IN DIT NUMMER Kijkje in de keuken - lees verder Cursus Adlib voor beginners - lees verder Cursus Objecten beschrijven - lees verder Openbare lezing cultuuronderwijs - lees verder

Nadere informatie

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING Tweejarige deeltijdse academische opleiding voor professionals centrum voor migratie en interculturele studies Universiteit Antwerpen SITUERING Eén

Nadere informatie

AABOD VORMING

AABOD VORMING NIEUWE SESSIES muzische vorming frans zorg ict AABOD VORMING 2009-2010 NIEUW AANBOD BASISSCHOOL!! CREATIEVE MUZISCHE VORMING!!! WIJ SPREKEN FRANS!!!! WERKEN MET FRANSE VERTELBOEKEN!! CREATIVITEIT IN FORMEEL!

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het

Ontwikkelingen in het Ontwikkelingen in het Cultureel-erfgoedbeleid Departement CJSM Afdeling Cultureel Erfgoed Katrijn Van Kerchove Cultureel-erfgoedbeleid Vlaamse Overheid: 1. Erkennen en subsidiëren 2. Beschermen roerend

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2014: rapport werksoort. erfgoedcellen

Cijferboek cultureel erfgoed 2014: rapport werksoort. erfgoedcellen Cijferboek cultureel erfgoed 2014: rapport werksoort erfgoedcellen Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het Departement CJSM afdeling Cultureel Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Talen modulenaam Spaans Richtgraad 4: niveaus 9 en 10 (ERK = Effectiveness) code module 6046/6047 en 6048/6049 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar studiepunten datum goedkeuring

Nadere informatie

Dienstverlening roerend religieus erfgoed

Dienstverlening roerend religieus erfgoed Dienstverlening roerend religieus erfgoed Voor wie? Het CRKC expertisecentrum voor religieus erfgoed biedt een specifieke dienstverlening voor roerend religieus erfgoed van de erkende erediensten. Het

Nadere informatie

vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid

vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid VOOR EEN ERFGOEDBELEID IN VLAANDEREN DAT NIET VAN GISTEREN IS vijf misverstanden om komaf mee te maken in een toekomstig cultureel-erfgoedbeleid Tegen het voorjaar 2016 wordt op initiatief van Minister

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel

SAMENSPRAAK. Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Tweedaagse verdiepingstraining in de benadering van Signs of Safety.

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Deskundigheidsbevordering Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Deskundigheidsbevordering 3 1.1 Meerdaagse opleidingen 3 1.1.1 Opleiding voor (nieuwe) IKZ-coördinatoren

Nadere informatie

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be

vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be DE VRIJWILLIGERSACADEMIE vormingsaanbod voor vrijwilligers I voorjaar 2013 www.vrijwilligersacademie.be Bent u een enthousiaste vrijwilliger en wilt u graag bijblijven, nieuwe vaardigheden aanleren, en

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p 7-12 2013-2017 beleidsperspectieven 7 cllct 2013-2017 beleidsperspectieven 2013-2017 is de nieuwe beleidsperiode die start voor de culturele archieven van de Vlaamse gemeenschap.

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Schenken aan een museum?!

Schenken aan een museum?! Schenken aan een museum?! Er worden heel veel objecten en dus erfgoed bij de mensen thuis bewaard. Het begint meestal met een dingetje dat - vaak per toeval - gekregen of aangekocht wordt. Eens men daar

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Project: Strenghtening Resilience Against Violent Radicalisation

Project: Strenghtening Resilience Against Violent Radicalisation INFORMATIEBROCHURE Initiatie opleiding Brussel 2015 Inleiding Project: Strenghtening Resilience Against Violent Radicalisation Het project STRESAVIORA: Versterken van de veerkracht tegen gewelddadige radicalisering,

Nadere informatie

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES

TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM WORDT SPECIALIST IN HET CREATIEVE PROCES TRAINING: APPLIED CREATIVITY - ADVANCED PROGRAM De wereld verandert continue en in een hoog tempo. Dat vraagt wat

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie