MANAGEMENT A C A D E M Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENT A C A D E M Y"

Transcriptie

1 IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie naar IT Strategie 7 oktober 2010 Het nieuwe werken: organiseren oktober 2010 Management van programma s en projecten 28 oktober 2010 De regie organisatie 4 november 2010 Leiding geven aan IT professionals 11 november 2010 Inzicht in IT financiën 18 november 2010 Effectief organiseren van IT Beheer i.s.m. andere 2 logos staan niet op f?

2 IT MANAGEMENT ACADEMY VAN BEDRIJFSSTRATEGIE NAAR IT-STRATEGIE 3 0 S E P T E M B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T Paginaopgave: 1. Introductie 2. Van Bedrijfsstrategie Bent u nog bij? Een drukke agenda en een complex vakgebied. Dat is een heftige combinatie! U begeleidt complexe IT projecten, u stuurt en motiveert IT professionals, u bent bezig met het digitaliseren van werkprocessen, het herinrichten van IT beheer, vormgeven van de regie organisatie en het uitbesteden van IT werkzaamheden aan externe leveranciers. Heeft u nog zicht op de laatste ontwikkelingen? IT als sleutel tot succes Informatiemanagement draait om de kennis van uw organisatie. De technologie, de processen en informatiestromen ondersteunen de doelstellingen van uw organisatie. Krijg tijdens deze intensieve training handvatten om een eigen visie te ontwikkelen op de bedrijfsstrategie van uw organisatie. Leer om deze visie te vertalen naar een stevige IT-strategie en een informatieplan. Arjen Droog BICT BASc naar IT Strategie 3. Het nieuwe werken: organiseren Management van programma s en projecten 5. De regie organisatie 6. Leiding geven aan IT professionals Waardevolle Essentiële bagage voor u als IT manager Met het leerpad bij de IT Management Academy vergroot u dit najaar uw inzicht in de (IT) organisatie en krijgt u een update voor uw rol als IT manager. U heeft de keuze uit 7 intensieve dagen over afgebakende onderwerpen: IT Strategie Het nieuwe werken management Regie Leiding geven aan IT professionals IT Financials IT Beheer Door de afwisseling van theorie, praktijk en de uitwerking van cases kunt u de nieuwe kennis de volgende dag al toepassen in de praktijk. Aansluiting met de organisatie Er wordt ingegaan op de spilfunctie van de IT-manager in de organisatie. Hoe zorgt u voor een passende aansluiting van IT binnen uw organisatie? En hoe waarborgt u dat de IT-afdeling als partner optreedt richting de business? Aan het einde van deze dag bent u in staat de focus van uw afdeling aan te passen aan de doelstellingen van uw organisatie. IT als essentiële component van businessvraagstukken Visie op uw markt en het speelveld De toegevoegde waarde van IT Achterhalen van organisatiedoelstellingen Naar een strategie gefocuste IT-organisatie Senior adviseur Aranea Consult Arjen Droog is interim manager en adviseur voor de ICT-sector bij Aranea Interim. Hij studeerde theologie, bedrijfskundige informatica en journalistiek en is oud-directeur van ITSMF Nederland. De afgelopen 12 jaar is hij in diverse Europese landen betrokken geweest bij het verbeteren van ICT-organisaties en bedrijven. Bij Hogeschool Inholland is hij lid van de raad 7. Inzicht in IT financiën 8. Effectief organiseren van IT Beheer 9. Algemene informatie Volledig leerpad, opleiding op maat of bedrijfsabonnement Kies precies de onderwerpen die voor u relevant zijn. U kunt binnen de IT Management Academy het volledige leerpad volgen of u inschrijven voor losse dagen voor u (en uw collega s). Neem contact op met onze studie adviseur en informeer naar de mogelijkheden. In gesprek met het management Wat vindt ons management van belang? Hoe word ik een goede gesprekspartner van het management? Hoe verantwoord ik de inspanningen Bepalen van prioriteiten De prioriteiten van de organisatie en de afdeling Onvergelijkbare projecten vergelijken van advies en regelmatige gastspreker en bij Hogeschool Novi verzorgt hij onder andere de module Informatiemanagement en strategie. Arjen is een graag geziene spreker op congressen en seminars. 10. Inschrijven Kom gratis naar het Nationale IT Event, 2 december 2010 Neemt u deel aan vier of meer opleidingen, dan ontvangt u een vrijkaart voor het Nationale IT evenement Growing Business 2 december in Nieuwegein. Ja en nee verkopen Focus en bijsturen Versleuteling van visie en strategie in teams Aansturen op de grote lijn Het opstellen van een informatieplan IT-manager als motivator van de afdeling en afzonderlijke teams

3 HET NIEUWE WERKEN: ORGANISEREN 2.0 MANAGEMENT VAN PROGRAMMA S EN PROJECTEN 7 O KT O B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T 1 4 O KT O B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T Naar een slimme en productieve organisatie Overzicht, inzicht en succes Het nieuwe werken is meer dan flexwerken of thuiswerken. Het gaat om een nieuwe Het is uw taak om een programmaportfolio te sturen binnen uw organisatie. U maakt manier van samenwerken, ondersteund door de vele nieuwe technologische mogeli- deel uit van één van deze projecten of u bent opdrachtgever van één of meerdere jkheden. Het uiteindelijke doel is een productievere organisatie waarin mensen zich projecten. Goed management van programma s en projecten is een voorwaarde voor prettiger voelen. De technologie is daarbij niet alleen ondersteunend, maar opent ook individuele successen. Dr. Caroline Dusschooten Managing Partner Reflect MC Caroline Dusschooten is bedrijfspsychologe en in 2004 gepromoveerd op onderzoek naar bedrijfscultuur. De context waarin mensen functioneren heeft grote impact. Hoe functioneren teams? Welk effect feitelijk andere deuren. Organiseren van vertrouwen en nieuwe samenwerkingsvormen Hoe zorgt u dat u de juiste gesprekspartner bent om deze ontwikkelingen te ondersteunen? En hoe organiseert u deze nieuwe vorm van samenwerken, waarbij gedeelde verantwoordelijkheid, nieuw leiderschap, transparantie en vertrouwen belangrijke thema s zijn? Niet-technologische aspecten centraal Deze dag focust op de niet-technologische kant van het nieuwe werken en is gericht op iedereen die handvatten zoekt om het nieuwe werken te organiseren. Totaaloverzicht van het projectenlandschap Deze studiedag biedt u aanknopingspunten voor het managen van parallel lopende projecten richting verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen. Belangrijke methoden passeren de revue, maar het grote plaatje staat centraal. Aan het einde van deze dag heeft u inspiratie en nieuwe inzichten om de aansturing van programma s en projecten binnen uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Dr. ir. Aad van den Boogaart Managing Partner Aranea Consult Aad is managing partner van het onafhankelijk ICT adviesbureau Aranea Consult. Na omzwervingen in biomedisch onderzoek door heel Europa, is hij sinds 1997 in Nederland werkzaam als heeft een bepaalde structuur of werkwijze op mensen? Wat is leiderschap anno 2010? Hoe organiseren we onszelf op een effectieve manier? Wat betekent het nieuwe werken? Allemaal vragen waarmee Caroline zich in haar adviespraktijk bezighoudt. Samen met 3 andere psychologen vormt zij het bureau Reflect Management Consulting in s-hertogenbosch. Het nieuwe werken Wat is het nieuwe werken? Historisch perspectief & Trends Visie op de toekomst van de eigen organisatie Vormgeving van een nieuw soort organisatie Gevolgen voor traditionele afdelingen Organiseren 2.0 Randvoorwaarde voor succes Organisatie van IT programma s Complexiteit van werken in de matrix Opdrachtgever zijn is ook een vak Management van leveranciers Voor wie doen we dit eigenlijk Omgaan met tegengestelde belangen Inzicht in methodes Kort overzicht van MSP, PGM, PRINCE2, PMBoK, TGPM en PAF Welke methode kiest uw organisatie en waarom Tips en valkuilen Professionaliseren van de eigen projectenorganisatie ICT adviseur, projectmanager en docent. ICT zelf is geen drijfveer; Aad doet het vooral met en voor de mensen, vanuit de overtuiging dat het zoveel prettiger werkt als je het simpel en duidelijk houdt. En dat wie goed doet, goed ontmoet. Vanuit die insteek is hij centraal betrokken bij grote ICT vernieuwingsen fusieprogramma s bij Sturen op ruimte én resultaat Het feitelijk potentieel van medewerkers Nieuwe competenties Dilemma s Plannen en beheersen Overzicht: krijgen, houden en geven Beheersen en controleren tegenover delegeren en loslaten Evalueren en verbeteren van het proces toonaangevende bedrijven en instellingen. Casus: Werkplekinnovatie (voorbeeld uit de praktijk) Managen van verandering De aanleiding Het proces De cultuuromslag Het resultaat Rollen bij de afronding van een project Landing in de organisatie Van succesvolle implementatie naar succesvol gebruik Communicatie en weerstand

4 DE REGIE ORGANISATIE LEIDING GEVEN AAN IT PROFESSIONALS 2 8 O KT O B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T 4 N OV E M B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T De noodzaak van regie Vakinhoudelijk bent u goed op de hoogte Vaak wordt een regie organisatie pas ingericht op het moment dat er al is besloten om U geeft leiding aan (een team of project van) IT professionals. Vakinhoudelijk bent u uit te besteden. Regie is ook zonder dat er uitbesteedt wordt noodzakelijk. Het stuurt goed op de hoogte. Maar vakinhoud alleen is tegenwoordig niet meer voldoende! de interne IT organisatie aan en meet de prestaties. Als men weet hoe de interne IT organisatie presteert, is men veel beter in staat om een goede sourcingstrategie te bep- Richting geven Mr. Gijsbert van der Hel MMO Directeur Strict Management & Legal Mr. Gijsbert van der Hel MMO is directeur van Strict Management en Legal. Na 14 jaar juridische ICT-advisering bij onder meer geschillen en inkoop (waaronder Europese alen. Ook de vraagkant dient, als er niet wordt uitbesteed, gereguleerd te worden. Hoe regisseert u beide vraagstukken? Vraag, aanbod en een upgrade van uw personeel Een goede regieorganisatie heeft als kerntaak het sturen of leidinggeven in het spel van vraag en aanbod dat zich afspeelt tussen IT leveranciers en uw business. Zij laat zich hierbij leiden door de doelstellingen die uw organisatie zich stelt. Hiervoor zijn veelal andere competenties noodzakelijk dan een IT medewerker normaliter bezit. Oude demand-organisaties moeten upgraden. Elke organisatie vraagt om een andere regieorganisatie. Deze studiedag gaat in op al deze aspecten. Uw medewerkers hebben passie voor het vak. U heeft passie voor uw organisatie en weet waar het bedrijf heen moet. Deze twee passies staan soms haaks op elkaar. Hoe houdt u uw medewerkers gemotiveerd en zorgt u dat ze met de organisatie meebewegen? Vergroot uw inzicht in uw leiderschapscapaciteiten Onder deskundige begeleiding van Dr. Caroline Dusschooten vergroot u uw inzicht in uw eigen leiderschapscapaciteiten en uw rol in de organisatie. Door een beter begrip voor de specifieke drijfveren van de kenniswerker leert u hoe u uw medewerkers beter motiveert en een plezierige innovatieve werkomgeving kunt creëren. Verhoog het rendement van uw professionals en schrijf u in voor deze Dr. Caroline Dusschooten Managing Partner Reflect MC Caroline Dusschooten studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op aanbestedingen) heeft Gijsbert van der Hel de afgelopen uitdagende masterclass! het onderzoek naar de relatie tussen organisatiecultuur jaren zijn werkveld uitgebreid met organisatieadvies en regievoering in relatie tot de ICT en inkoop. Zijn juridische achtergrond blijkt waardevol bij het doorvragen, aanvoelen van de sociale dynamiek en de aansturing daarvan. Deze bevlogen docent is in staat theorie met de praktijk van vandaag te koppelen. Hij leeft van de hectiek en de afwisseling De regie organisatie Wat is een regie organisatie? Sturen van vraag en aanbod Competenties van betrokkenen Regie modellen Sourcingstrategie bepalen Inzicht in modellen (negenvlaks model, 7-S-model, INK, regiemodel) Het gebruik van regiemodellen; Sourcing in de praktijk Inrichting van uw regie organisatie Communicatie over de te bereiken doelen en resultaten (Persoonlijke intake en online assessment maken deel uit van de training) Kenmerken van IT Professionals Wat is een IT-professional? Wat kenmerkt leiding geven aan kenniswerkers? Binden en boeien van professionals Het arbeidscontract versus het psychologische contract Persoonlijk Leiderschap Managementstijlen en modellen Succesvol leiderschap anno 2010 en de persoonlijkheid van managers en medewerkers. In haar adviespraktijk begeleidt Caroline Dusschooten organisaties bij o.a.: - advisering bestuur, directie en management - management development en training - systematisch teamcoachen in zijn werkzaamheden en Van zelf doen naar laten doen Uw eigen managementstijl weet deze enthousiast over te Aanpak en transitie Ontwikkeling van managementvaardigheden brengen. Regie organisatie in de praktijk Leiding geven aan (kleine en grote) veranderingen Waar moet een goede SLA aan voldoen? Organisatiefasen en opgaven herkennen Evalueren van de output van leveranciers Communicatie en Commitment Managen van voortgang Omgaan met weerstand Sturen op resultaat Coaching en groei van medewerkers Casuïstiek: De eigen managementopgave Mijn eigen visie op leiding geven aan mijn team

5 RENDEMENTSVERHOGING VAN UW IT-INVESTERINGEN EFFECTIEF ORGANISEREN VAN IT-BEHEER 1 1 N OV E M B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T 1 8 N OV E M B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T Fundamentele kennis over de kosten en baten van IT Bouwen aan het beheerfundament Automatisering kost geld. Maar als het goed is levert het nog meer geld op. Inzicht in Binnen een IT service management organisatie staan kwaliteitsverbeteringen centraal. de IT financiën zijn noodzakelijk voor het goed kunnen aansturen en bijsturen van uw De raamwerken ITIL, ASL, BiSL en ISO/IEC20000 en best practices bieden zeer bruikbare projecten en programma s. Voor, tijdens en achteraf moet u kunnen verantwoorden handvatten. En professionele inzet van IT middelen, IT processen en IT organisatie zijn waar u staat en wat uw verwachtingen zijn. daarbij een kritische succesfactor. Ing. Robbert Vriens MBA Partner Aranea Consult Behaal meer rendement op uw IT-investeringen In 1 dag wordt voor u de theoretische basis gelegd voor het verbeteren van uw rendement op uw IT-inversteringen. U verkrijgt handvatten om een goede kosten-baten Optimale ondersteuning van organisatiesucces Tijdens de studiedag Effectief organiseren van IT-beheer vergroot u uw kennis in het succesvol aansluiten van uw volledige beheerorganisatie aan klantwensen en organisa- Mr. Hans Jenniskens RI Managing Consultant Strict Robbert Vriens is zijn loopbaan begonnen in de IT, maar heeft afweging te kunnen maken, verbetert uw inzicht in de kosten van de operationele IT en ontwikkelt u tot een sparringspartner van het financiële management. tiedoelstellingen. U krijgt handvaten om een goed fundament neer te leggen waarop verder gebouwd kan worden. Mr. Hans Jenniskens RI is een echte praktijkman. zich na het afronden van zijn MBA opleiding toegelegd op financieel management. Bij verschillende internationale Voorspellen van kosten en baten Deze dag biedt een unieke kijk op de rol van de IT beheerder binnen organisaties. Een must voor iedereen die het belang onderkent van een vitale en innovatieve beheerorganisatie. Op het gebied van Procesen Servicemanagement deed hij spraakmakende projecten bij verschillende werkgevers heeft hij ervaring opgedaan met budgettering, Begrotingen en budgetten Meetbaar maken van de output bedrijven en instellingen. Maar ook op het gebied financiële rapportage, investeringbeoordeling, maar ook met bedrijfsovernames, corporate governance en auditing. Sinds enige jaren is Robbert managing partner bij Aranea Consult, waar hij naast de financiële eindverantwoordelijkheid voor de eigen organisatie ook regelmatig in opdracht van klanten wordt ingezet voor klussen op het snijvlak van IT en Kosten van de IT operatie Kosten van beheer en van projecten Het verschil tussen kosten en uitgaven Waarderen en afschrijven Kopen, huren of leasen Investeringskosten en operationele kosten Financiële consequenties van outsourcing en SaaS Besluitvorming rondom IT investeringen Dimensies aan investeringsbesluiten Verantwoording van besluiten Kosten van IT risico s Inzicht in beheer De rol van de IT beheerorganisatie Begrijpen van klantbehoeften Volwassenheidsniveaus in processen De ondersteunde rol van IT Modellen en frameworks Waarom ITIL alleen niet voldoende is Inzicht in BiSL, ASL en ISO/IEC20000 certificering Randvoorwaarden en keuzes IT Beheer, kwaliteit en cultuur Bouwen aan het fundament van procesreëngineering en herstructureringen kent hij het klappen van de zweep. Hans geeft naast zijn consultancyactiviteiten leiding aan een team van ca. 12 consultants met als specifieke kennisgebieden Servicemanagement, Procesmanagement en Projectmanagement. Momenteel is één van de belangrijkste activiteiten van Hans het lesgeven op het financiën. Tussen voorkomen en genezen Vergroten van betrokkenheid van medewerkers gebied van Procesmanagement. Managen van risico s Managementcontrol voor continue beheerste kwaliteitsverbetering Op alle niveaus van ITIL, maar Kosten van IT risicomanagement Kwaliteitsondersteunende cultuur ook voor ISO Hans is Business case Doen of niet doen? Voorwaarden van een goede business case Verankering van kwaliteitsverbetering Verbeteren van beschikbaarheid en herstelprocedures Flexibiliteit en aanpassingsvermogen van IT aan de organisatie tevens bevoegd examinator (gecertificeerd door EXIN) van deze opleidingen. Onderbouwing en presentatie van de business case IT als inspiratiebron voor continuïteit in en efficiënte bedrijfsprocessen Businesscase en organisatiepolitiek

6 VO O R W I E? De intensieve ééndaagse opleidingen binnen de IT Management Academy zijn bedoeld voor IT managers en IT Professionals die de ambitie hebben om door te groeien naar een IT management rol, zoals: Managers van een IT Afdeling of team managers Projectmanagers Informatie managers Service Delivery Managers Kosten De kosten van deze cursus/dit congres bedragen????,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, aperitief en lunches. Daarnaast ontvangt u een waardevolle syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken. Verhinderd Indien u verhinderd bent kan uw collega - in het bezit van uw toegangsbewijs - u zonder bijkomende kosten vervangen. Wilt u annuleren? Dat kan uitsluitend schriftelijk tot een maand voor datum. Wij berekenen u dan 175,- administratiekosten (excl. btw). Daarna berekenen wij het volledige bedrag. Mailing en adressering Graag houden wij u op de hoogte van voor u interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Daarnaast kunnen wij uw (NAW-) gegevens ter beschikking stellen aan derden. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke voorkeuren. Mochten uw gegevens niet correct zijn of wenst u dat uw gegevens niet gebruikt worden voor deze doeleinden, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice, tel Over Euroforum Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, cursussen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en nonprofit organisaties. Euroforum maakt deel uit van Informa, een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. www. euroforum.nl Zo schrijft u zich in: 1. Via internet: 2. Via 3. Opsturen in een open, ongefrankeerde envelop, naar: EUROFORUM klantenservice, antwoordnummer 27, 5600 VB Eindhoven 4. Telefonisch: Faxen: Bij aanmelding via telefoon of internet graag het foldernummer (zie bovenaan het inschrijfformulier) vermelden! Uw inschrijfbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Circa twee weken voor aanvang van de cursus sturen wij u een herinneringsmail en een routebeschrijving. Datum en plaats Datum Locatie?????????????????????????????????????????????????? Tel.?????????????????????? Inlichtingen Klantenservice: Persoonlijk Opleidingsadvies XXX Tel X XXX Verantwoordelijk voor het programma Carla Nagel Hoofd vakgebied IT & Media Joep Mesman Senior Project Coördinator Deze training op maat voor uw organisatie? Kies voor een praktijkgerichte aanpak waarin uw organisatie centraal staat. Behaal meer rendement door gericht te trainen! Vanaf 5 deelnemers is een incompany training (financieel) aantrekkelijk. Informeer naar de mogelijkheden, bel of ga naar Ja, ik meld me aan voor: VAN BEDRIJFSSTRATEGIE NAAR IT STRATEGIE, 30 september 2010 HET NIEUWE WERKEN: ORGANISEREN 2.0, 7 oktober 2010 MANAGEMENT VAN PROGRAMMA S EN PROJECTEN, 14 oktober 2010 DE REGIE ORGANISATIE, 28 oktober 2010 LEIDING GEVEN AAN IT PROFESSIONALS, 4 november 2010 INZICHT IN IT FINANCIËN, 11 november 2010 EFFECTIEF ORGANISEREN VAN IT BEHEER, 18 november 2010 Ik schrijf me voor 4 of meer dagen in en mag gratis naar het Nationale IT evenement Growing Business op 2 december 2010 Nee, ik kom niet, maar houd mij op de hoogte van uw activiteiten Naa m+voorletters: Voornaam: Geboortedatum: / / Telefoon: Mobiel: adres: Afdeling/kamernummer: Functie: Vakgebied: Naam secretaresse: Fax: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via fax: ja nee Naam organisatie: Branche: Postadres: Postcode/plaats: Telefoon: Fax: Aantal werknemers in onze vestiging: Factuuradres: Ons intern ordernummer: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via fax: ja nee Inschrijving geautoriseerd door: dhr/mevr functie: via ja nee via ja nee De kosten ad????,- (excl. btw) per persoon voldoe ik / voldoen wij na ontvangst van de factuur. M V Op alle verbintenissen met ons zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Toezending kosteloos op uw verzoek. I N S C H R I J V E N

7 P O S T B U S I AV E I N D H OV E N IT MANAGEMENT A C A D E M Y Reacties van collega s: Een effectieve manier om alles te horen over de onderwerpen die bij ons spelen Fijn om in één dag de diepte in te gaan Waardevolle koppeling tussen theorie en praktijk! Intensief, maar absoluut de moeite waard

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

psychologie voor managers Deze cursus biedt een stevige basis voor de toekomst Betterleader

psychologie voor managers Deze cursus biedt een stevige basis voor de toekomst Betterleader Deze cursus biedt een stevige basis voor de toekomst G. Kluter - Clusterhoofd Provincie Limburg 5-daagse training q 3, 4 april, 8, 9 mei en 6 juni 2012 q Auberge De Kievit, Wassenaar psychologie voor managers

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Authentiek Leiderschap

Authentiek Leiderschap Maximaal 12 deelnemers! 7, 8 oktober en 5 november 2009 Mariënhof Amersfoort Exclusief voor leidinggevenden Authentiek Leiderschap Succesvol beïnvloeden en inspireren vanuit uw eigen kracht Praktische

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Succesvol Conflicten Oplossen

Succesvol Conflicten Oplossen Eendaagse Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Vergroot uw effectiviteit in het hanteren van conflicten Workshop Succesvol Conflicten Oplossen Conflicten op de werkvloer zijn lastig maar ze horen erbij.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Leidinggeven in tijden van verandering Hoe stuur ik effectief op gewenst gedrag?

Leidinggeven in tijden van verandering Hoe stuur ik effectief op gewenst gedrag? Inleiding Programma Aanmelden Route Leidinggeven in tijden van verandering De snel veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen en flexibiliteit van organisaties en daarom van de mensen die er werken.

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Intuïtief Leidinggeven

Intuïtief Leidinggeven Maximaal 12 deelnemers 9, 10, 11 november en 16 december 2009 Klooster ZIN, Vught Leergang exclusief voor leidinggevenden Intuïtief Leidinggeven Breng de wijsheid van het gevoel in uw organisatie Met vertaalslag

Nadere informatie

ITIL Foundation, incl. examen

ITIL Foundation, incl. examen , inclusief het officiële APMG examen! Resultaat U kent de essentie van ITIL (IT Infrastructure Library ) U heeft kennis van de service lifecycle en de bijbehorende processen en functies U heeft inzicht

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Organiseren van evenementen

Organiseren van evenementen altijd vragen kan stellen. S. Tessaro, Intomart GFK BV een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen 1 2 Post: stuur de inschrijfkaart retour 3 Telefoon: 040-292 59 82 Start 26 maart 2009

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Onderwijskundig E-Learning Ontwerper

Onderwijskundig E-Learning Ontwerper Intensieve lesdagen op 13 oktober & 3, 24 november & 15 december 2011 & online seminars op 17 november en 8 december I Utrecht Speciaal voor onderwijs, overheid en het bedrijfsleven Onderwijskundig E-Learning

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Merken- en Modellenrecht

Merken- en Modellenrecht 9 oktober 2012 NBC Nieuwegein 7 e Jaarcongres Dag van het Merken- en Modellenrecht Update jurisprudentie Onel/Omel zaak Samsung-Apple zaken Solvay-Honeywell arrest Het ongeregistreerde model en slaafse

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit en accreditatie

Onderwijskwaliteit en accreditatie Verdiepingsprogramma met 3 readers en 4 bijeenkomsten Start 14 december 2011 Benut nu de kans op een échte verbeterslag! Onderwijskwaliteit en accreditatie > Verbetering van kwaliteitscultuur en kritische

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Auteurs. Marianne H.M. Smits. Mark Hector. Drs. Henri Looymans. Ir. Frances Koomen. Persoonlijk (studie)advies nodig?

Auteurs. Marianne H.M. Smits. Mark Hector. Drs. Henri Looymans. Ir. Frances Koomen. Persoonlijk (studie)advies nodig? nóg effectiever kunt functioneren www.secretary.nl/evenementen Schriftelijke cursus in zeven delen met een praktijkbijeenkomst Zeer enthousiaste reacties! Startdatum 23 april 2009 Digitaal Auteurs Postbus

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Masterclass Opdrachtgeverschap

Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Masterclass Opdrachtgeverschap Het volgende scenario zal veel lijnmanagers bekend in de oren klinken: de organisatie besluit tot uitvoering van een project en hij of zij

Nadere informatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie 2-daagse training Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie Initiatief en organisatie In samenwerking met Wat leert u in deze training? De eisen die de GDPR aan uw datakwaliteit stelt;

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Fiscaal Pensioenrecht

Fiscaal Pensioenrecht bericht. Prijs van de auteurs toegang tot e-facility gespecialiseerde auteurs met een gevestigde naam binnen hun vakgebied. van deelname. 2 E-mail inschrijven@futd.nl 3 Bel 040-29 25 968 4 Fax 040-29 25

Nadere informatie

Persoonlijke GPS Certificatie Training

Persoonlijke GPS Certificatie Training Persoonlijke GPS Certificatie Training gedrag en communicatie Als uw personeel de belangrijkste pijler is in uw organisatie, dan is het noodzakelijk dat het personeel een uitdaging ziet in een gezond en

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Masterclass Right Sourcing

Masterclass Right Sourcing Outsourcing is now yesterday s model Jeff Immelt, CEO General Electric De masterclass wordt aangeboden door i.s.m. gespecialiseerd in technologie, media en communicatie. Right Sourcing Gebruikers die sneller

Nadere informatie

Auditing en assessment van ICT

Auditing en assessment van ICT Specialisatieleergang in 9 delen en 2 bijeenkomsten van een dag Startdatum: 7 oktober 2011 Auditing en assessment van ICT Reacties van oud-cursisten: Een zeer gedegen opsomming van facts waarmee een auditor

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Masterclass Controlling FAMO

Masterclass Controlling FAMO Masterclass Controlling FAMO Een programma voor Controlling bij de lokale overheid Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de FAMO een praktijkprogramma voor Controlling

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam. Vertaal de nieuwste IT ontwikkelingen naar uw IT en business strategie

Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam. Vertaal de nieuwste IT ontwikkelingen naar uw IT en business strategie IT MANAGEMENT Inclusief live praktijkcase op Schiphol! Inclusief uw eigen ipad 3 met digitaal lesmateriaal! Data: 29,30,31 okt. en 9 nov. 2012 Crown Plaza Schiphol- en Amsterdam 4-daagse opleiding senior

Nadere informatie

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda?

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda? 31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam GRATIS Boek Improving Operational Risk Management bij 2-daagse deelname! 2-daagse Risk Management Conferentie Gerard Kamps Risico Manager NS Poort Dorien Rookmaker

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers Inventarisatie en start bijeenkomst Dinsdagmiddag 2 september van 13.00 17.00 uur Bosweg 15 te Zwolle. Lean Innovation

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2014 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-daagse cursus 17 september, 1, 29 oktober, 12 en 26 november 2013 Meeting Plaza Maarssen Gratis boek tisch Creëren (2012) Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur n trainer. Hij adviseert al meer

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance

5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance 5-daagse bootcamp IT Risk Management & Assurance Verhoog het niveau van uw risicomanagement processen vóór 1 juni naar volwassenheidsniveau 4! ISO31000 DAG 1 DAG 2 DAG 3 OCHTEND NIEUW ISO27005 DAG 3 MIDDAG

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Btw-heffing bij overheid en non-profit

Btw-heffing bij overheid en non-profit Schriftelijke cursus 9 delen start direct Btw-heffing bij overheid en non-profit Zorg voor maximaal btwvoordeel De ingewikkelde dagelijkse praktijk helder uitgelegd n Unieke cursus alleen voor overheid

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials

3-daagse praktijktraining. IT Audit Essentials 3-daagse praktijktraining IT Audit Essentials Programma IT-Audit Essentials Door de steeds verdergaande automatisering van de bedrijfsprocessen wordt de beveiliging en betrouwbaarheid van de IT systemen

Nadere informatie

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl

ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS meerdaagse opleidingen i.s.m. Auditing.nl ACS biedt in 2015 weer enkele actuele, interessante opleidingen aan op het eigen kantoor in de rustieke omgeving van Driebergen. Kernwoorden zijn kleinschaligheid,

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie