MANAGEMENT A C A D E M Y

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENT A C A D E M Y"

Transcriptie

1 IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie naar IT Strategie 7 oktober 2010 Het nieuwe werken: organiseren oktober 2010 Management van programma s en projecten 28 oktober 2010 De regie organisatie 4 november 2010 Leiding geven aan IT professionals 11 november 2010 Inzicht in IT financiën 18 november 2010 Effectief organiseren van IT Beheer i.s.m. andere 2 logos staan niet op f?

2 IT MANAGEMENT ACADEMY VAN BEDRIJFSSTRATEGIE NAAR IT-STRATEGIE 3 0 S E P T E M B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T Paginaopgave: 1. Introductie 2. Van Bedrijfsstrategie Bent u nog bij? Een drukke agenda en een complex vakgebied. Dat is een heftige combinatie! U begeleidt complexe IT projecten, u stuurt en motiveert IT professionals, u bent bezig met het digitaliseren van werkprocessen, het herinrichten van IT beheer, vormgeven van de regie organisatie en het uitbesteden van IT werkzaamheden aan externe leveranciers. Heeft u nog zicht op de laatste ontwikkelingen? IT als sleutel tot succes Informatiemanagement draait om de kennis van uw organisatie. De technologie, de processen en informatiestromen ondersteunen de doelstellingen van uw organisatie. Krijg tijdens deze intensieve training handvatten om een eigen visie te ontwikkelen op de bedrijfsstrategie van uw organisatie. Leer om deze visie te vertalen naar een stevige IT-strategie en een informatieplan. Arjen Droog BICT BASc naar IT Strategie 3. Het nieuwe werken: organiseren Management van programma s en projecten 5. De regie organisatie 6. Leiding geven aan IT professionals Waardevolle Essentiële bagage voor u als IT manager Met het leerpad bij de IT Management Academy vergroot u dit najaar uw inzicht in de (IT) organisatie en krijgt u een update voor uw rol als IT manager. U heeft de keuze uit 7 intensieve dagen over afgebakende onderwerpen: IT Strategie Het nieuwe werken management Regie Leiding geven aan IT professionals IT Financials IT Beheer Door de afwisseling van theorie, praktijk en de uitwerking van cases kunt u de nieuwe kennis de volgende dag al toepassen in de praktijk. Aansluiting met de organisatie Er wordt ingegaan op de spilfunctie van de IT-manager in de organisatie. Hoe zorgt u voor een passende aansluiting van IT binnen uw organisatie? En hoe waarborgt u dat de IT-afdeling als partner optreedt richting de business? Aan het einde van deze dag bent u in staat de focus van uw afdeling aan te passen aan de doelstellingen van uw organisatie. IT als essentiële component van businessvraagstukken Visie op uw markt en het speelveld De toegevoegde waarde van IT Achterhalen van organisatiedoelstellingen Naar een strategie gefocuste IT-organisatie Senior adviseur Aranea Consult Arjen Droog is interim manager en adviseur voor de ICT-sector bij Aranea Interim. Hij studeerde theologie, bedrijfskundige informatica en journalistiek en is oud-directeur van ITSMF Nederland. De afgelopen 12 jaar is hij in diverse Europese landen betrokken geweest bij het verbeteren van ICT-organisaties en bedrijven. Bij Hogeschool Inholland is hij lid van de raad 7. Inzicht in IT financiën 8. Effectief organiseren van IT Beheer 9. Algemene informatie Volledig leerpad, opleiding op maat of bedrijfsabonnement Kies precies de onderwerpen die voor u relevant zijn. U kunt binnen de IT Management Academy het volledige leerpad volgen of u inschrijven voor losse dagen voor u (en uw collega s). Neem contact op met onze studie adviseur en informeer naar de mogelijkheden. In gesprek met het management Wat vindt ons management van belang? Hoe word ik een goede gesprekspartner van het management? Hoe verantwoord ik de inspanningen Bepalen van prioriteiten De prioriteiten van de organisatie en de afdeling Onvergelijkbare projecten vergelijken van advies en regelmatige gastspreker en bij Hogeschool Novi verzorgt hij onder andere de module Informatiemanagement en strategie. Arjen is een graag geziene spreker op congressen en seminars. 10. Inschrijven Kom gratis naar het Nationale IT Event, 2 december 2010 Neemt u deel aan vier of meer opleidingen, dan ontvangt u een vrijkaart voor het Nationale IT evenement Growing Business 2 december in Nieuwegein. Ja en nee verkopen Focus en bijsturen Versleuteling van visie en strategie in teams Aansturen op de grote lijn Het opstellen van een informatieplan IT-manager als motivator van de afdeling en afzonderlijke teams

3 HET NIEUWE WERKEN: ORGANISEREN 2.0 MANAGEMENT VAN PROGRAMMA S EN PROJECTEN 7 O KT O B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T 1 4 O KT O B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T Naar een slimme en productieve organisatie Overzicht, inzicht en succes Het nieuwe werken is meer dan flexwerken of thuiswerken. Het gaat om een nieuwe Het is uw taak om een programmaportfolio te sturen binnen uw organisatie. U maakt manier van samenwerken, ondersteund door de vele nieuwe technologische mogeli- deel uit van één van deze projecten of u bent opdrachtgever van één of meerdere jkheden. Het uiteindelijke doel is een productievere organisatie waarin mensen zich projecten. Goed management van programma s en projecten is een voorwaarde voor prettiger voelen. De technologie is daarbij niet alleen ondersteunend, maar opent ook individuele successen. Dr. Caroline Dusschooten Managing Partner Reflect MC Caroline Dusschooten is bedrijfspsychologe en in 2004 gepromoveerd op onderzoek naar bedrijfscultuur. De context waarin mensen functioneren heeft grote impact. Hoe functioneren teams? Welk effect feitelijk andere deuren. Organiseren van vertrouwen en nieuwe samenwerkingsvormen Hoe zorgt u dat u de juiste gesprekspartner bent om deze ontwikkelingen te ondersteunen? En hoe organiseert u deze nieuwe vorm van samenwerken, waarbij gedeelde verantwoordelijkheid, nieuw leiderschap, transparantie en vertrouwen belangrijke thema s zijn? Niet-technologische aspecten centraal Deze dag focust op de niet-technologische kant van het nieuwe werken en is gericht op iedereen die handvatten zoekt om het nieuwe werken te organiseren. Totaaloverzicht van het projectenlandschap Deze studiedag biedt u aanknopingspunten voor het managen van parallel lopende projecten richting verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen. Belangrijke methoden passeren de revue, maar het grote plaatje staat centraal. Aan het einde van deze dag heeft u inspiratie en nieuwe inzichten om de aansturing van programma s en projecten binnen uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Dr. ir. Aad van den Boogaart Managing Partner Aranea Consult Aad is managing partner van het onafhankelijk ICT adviesbureau Aranea Consult. Na omzwervingen in biomedisch onderzoek door heel Europa, is hij sinds 1997 in Nederland werkzaam als heeft een bepaalde structuur of werkwijze op mensen? Wat is leiderschap anno 2010? Hoe organiseren we onszelf op een effectieve manier? Wat betekent het nieuwe werken? Allemaal vragen waarmee Caroline zich in haar adviespraktijk bezighoudt. Samen met 3 andere psychologen vormt zij het bureau Reflect Management Consulting in s-hertogenbosch. Het nieuwe werken Wat is het nieuwe werken? Historisch perspectief & Trends Visie op de toekomst van de eigen organisatie Vormgeving van een nieuw soort organisatie Gevolgen voor traditionele afdelingen Organiseren 2.0 Randvoorwaarde voor succes Organisatie van IT programma s Complexiteit van werken in de matrix Opdrachtgever zijn is ook een vak Management van leveranciers Voor wie doen we dit eigenlijk Omgaan met tegengestelde belangen Inzicht in methodes Kort overzicht van MSP, PGM, PRINCE2, PMBoK, TGPM en PAF Welke methode kiest uw organisatie en waarom Tips en valkuilen Professionaliseren van de eigen projectenorganisatie ICT adviseur, projectmanager en docent. ICT zelf is geen drijfveer; Aad doet het vooral met en voor de mensen, vanuit de overtuiging dat het zoveel prettiger werkt als je het simpel en duidelijk houdt. En dat wie goed doet, goed ontmoet. Vanuit die insteek is hij centraal betrokken bij grote ICT vernieuwingsen fusieprogramma s bij Sturen op ruimte én resultaat Het feitelijk potentieel van medewerkers Nieuwe competenties Dilemma s Plannen en beheersen Overzicht: krijgen, houden en geven Beheersen en controleren tegenover delegeren en loslaten Evalueren en verbeteren van het proces toonaangevende bedrijven en instellingen. Casus: Werkplekinnovatie (voorbeeld uit de praktijk) Managen van verandering De aanleiding Het proces De cultuuromslag Het resultaat Rollen bij de afronding van een project Landing in de organisatie Van succesvolle implementatie naar succesvol gebruik Communicatie en weerstand

4 DE REGIE ORGANISATIE LEIDING GEVEN AAN IT PROFESSIONALS 2 8 O KT O B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T 4 N OV E M B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T De noodzaak van regie Vakinhoudelijk bent u goed op de hoogte Vaak wordt een regie organisatie pas ingericht op het moment dat er al is besloten om U geeft leiding aan (een team of project van) IT professionals. Vakinhoudelijk bent u uit te besteden. Regie is ook zonder dat er uitbesteedt wordt noodzakelijk. Het stuurt goed op de hoogte. Maar vakinhoud alleen is tegenwoordig niet meer voldoende! de interne IT organisatie aan en meet de prestaties. Als men weet hoe de interne IT organisatie presteert, is men veel beter in staat om een goede sourcingstrategie te bep- Richting geven Mr. Gijsbert van der Hel MMO Directeur Strict Management & Legal Mr. Gijsbert van der Hel MMO is directeur van Strict Management en Legal. Na 14 jaar juridische ICT-advisering bij onder meer geschillen en inkoop (waaronder Europese alen. Ook de vraagkant dient, als er niet wordt uitbesteed, gereguleerd te worden. Hoe regisseert u beide vraagstukken? Vraag, aanbod en een upgrade van uw personeel Een goede regieorganisatie heeft als kerntaak het sturen of leidinggeven in het spel van vraag en aanbod dat zich afspeelt tussen IT leveranciers en uw business. Zij laat zich hierbij leiden door de doelstellingen die uw organisatie zich stelt. Hiervoor zijn veelal andere competenties noodzakelijk dan een IT medewerker normaliter bezit. Oude demand-organisaties moeten upgraden. Elke organisatie vraagt om een andere regieorganisatie. Deze studiedag gaat in op al deze aspecten. Uw medewerkers hebben passie voor het vak. U heeft passie voor uw organisatie en weet waar het bedrijf heen moet. Deze twee passies staan soms haaks op elkaar. Hoe houdt u uw medewerkers gemotiveerd en zorgt u dat ze met de organisatie meebewegen? Vergroot uw inzicht in uw leiderschapscapaciteiten Onder deskundige begeleiding van Dr. Caroline Dusschooten vergroot u uw inzicht in uw eigen leiderschapscapaciteiten en uw rol in de organisatie. Door een beter begrip voor de specifieke drijfveren van de kenniswerker leert u hoe u uw medewerkers beter motiveert en een plezierige innovatieve werkomgeving kunt creëren. Verhoog het rendement van uw professionals en schrijf u in voor deze Dr. Caroline Dusschooten Managing Partner Reflect MC Caroline Dusschooten studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op aanbestedingen) heeft Gijsbert van der Hel de afgelopen uitdagende masterclass! het onderzoek naar de relatie tussen organisatiecultuur jaren zijn werkveld uitgebreid met organisatieadvies en regievoering in relatie tot de ICT en inkoop. Zijn juridische achtergrond blijkt waardevol bij het doorvragen, aanvoelen van de sociale dynamiek en de aansturing daarvan. Deze bevlogen docent is in staat theorie met de praktijk van vandaag te koppelen. Hij leeft van de hectiek en de afwisseling De regie organisatie Wat is een regie organisatie? Sturen van vraag en aanbod Competenties van betrokkenen Regie modellen Sourcingstrategie bepalen Inzicht in modellen (negenvlaks model, 7-S-model, INK, regiemodel) Het gebruik van regiemodellen; Sourcing in de praktijk Inrichting van uw regie organisatie Communicatie over de te bereiken doelen en resultaten (Persoonlijke intake en online assessment maken deel uit van de training) Kenmerken van IT Professionals Wat is een IT-professional? Wat kenmerkt leiding geven aan kenniswerkers? Binden en boeien van professionals Het arbeidscontract versus het psychologische contract Persoonlijk Leiderschap Managementstijlen en modellen Succesvol leiderschap anno 2010 en de persoonlijkheid van managers en medewerkers. In haar adviespraktijk begeleidt Caroline Dusschooten organisaties bij o.a.: - advisering bestuur, directie en management - management development en training - systematisch teamcoachen in zijn werkzaamheden en Van zelf doen naar laten doen Uw eigen managementstijl weet deze enthousiast over te Aanpak en transitie Ontwikkeling van managementvaardigheden brengen. Regie organisatie in de praktijk Leiding geven aan (kleine en grote) veranderingen Waar moet een goede SLA aan voldoen? Organisatiefasen en opgaven herkennen Evalueren van de output van leveranciers Communicatie en Commitment Managen van voortgang Omgaan met weerstand Sturen op resultaat Coaching en groei van medewerkers Casuïstiek: De eigen managementopgave Mijn eigen visie op leiding geven aan mijn team

5 RENDEMENTSVERHOGING VAN UW IT-INVESTERINGEN EFFECTIEF ORGANISEREN VAN IT-BEHEER 1 1 N OV E M B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T 1 8 N OV E M B E R I M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T Fundamentele kennis over de kosten en baten van IT Bouwen aan het beheerfundament Automatisering kost geld. Maar als het goed is levert het nog meer geld op. Inzicht in Binnen een IT service management organisatie staan kwaliteitsverbeteringen centraal. de IT financiën zijn noodzakelijk voor het goed kunnen aansturen en bijsturen van uw De raamwerken ITIL, ASL, BiSL en ISO/IEC20000 en best practices bieden zeer bruikbare projecten en programma s. Voor, tijdens en achteraf moet u kunnen verantwoorden handvatten. En professionele inzet van IT middelen, IT processen en IT organisatie zijn waar u staat en wat uw verwachtingen zijn. daarbij een kritische succesfactor. Ing. Robbert Vriens MBA Partner Aranea Consult Behaal meer rendement op uw IT-investeringen In 1 dag wordt voor u de theoretische basis gelegd voor het verbeteren van uw rendement op uw IT-inversteringen. U verkrijgt handvatten om een goede kosten-baten Optimale ondersteuning van organisatiesucces Tijdens de studiedag Effectief organiseren van IT-beheer vergroot u uw kennis in het succesvol aansluiten van uw volledige beheerorganisatie aan klantwensen en organisa- Mr. Hans Jenniskens RI Managing Consultant Strict Robbert Vriens is zijn loopbaan begonnen in de IT, maar heeft afweging te kunnen maken, verbetert uw inzicht in de kosten van de operationele IT en ontwikkelt u tot een sparringspartner van het financiële management. tiedoelstellingen. U krijgt handvaten om een goed fundament neer te leggen waarop verder gebouwd kan worden. Mr. Hans Jenniskens RI is een echte praktijkman. zich na het afronden van zijn MBA opleiding toegelegd op financieel management. Bij verschillende internationale Voorspellen van kosten en baten Deze dag biedt een unieke kijk op de rol van de IT beheerder binnen organisaties. Een must voor iedereen die het belang onderkent van een vitale en innovatieve beheerorganisatie. Op het gebied van Procesen Servicemanagement deed hij spraakmakende projecten bij verschillende werkgevers heeft hij ervaring opgedaan met budgettering, Begrotingen en budgetten Meetbaar maken van de output bedrijven en instellingen. Maar ook op het gebied financiële rapportage, investeringbeoordeling, maar ook met bedrijfsovernames, corporate governance en auditing. Sinds enige jaren is Robbert managing partner bij Aranea Consult, waar hij naast de financiële eindverantwoordelijkheid voor de eigen organisatie ook regelmatig in opdracht van klanten wordt ingezet voor klussen op het snijvlak van IT en Kosten van de IT operatie Kosten van beheer en van projecten Het verschil tussen kosten en uitgaven Waarderen en afschrijven Kopen, huren of leasen Investeringskosten en operationele kosten Financiële consequenties van outsourcing en SaaS Besluitvorming rondom IT investeringen Dimensies aan investeringsbesluiten Verantwoording van besluiten Kosten van IT risico s Inzicht in beheer De rol van de IT beheerorganisatie Begrijpen van klantbehoeften Volwassenheidsniveaus in processen De ondersteunde rol van IT Modellen en frameworks Waarom ITIL alleen niet voldoende is Inzicht in BiSL, ASL en ISO/IEC20000 certificering Randvoorwaarden en keuzes IT Beheer, kwaliteit en cultuur Bouwen aan het fundament van procesreëngineering en herstructureringen kent hij het klappen van de zweep. Hans geeft naast zijn consultancyactiviteiten leiding aan een team van ca. 12 consultants met als specifieke kennisgebieden Servicemanagement, Procesmanagement en Projectmanagement. Momenteel is één van de belangrijkste activiteiten van Hans het lesgeven op het financiën. Tussen voorkomen en genezen Vergroten van betrokkenheid van medewerkers gebied van Procesmanagement. Managen van risico s Managementcontrol voor continue beheerste kwaliteitsverbetering Op alle niveaus van ITIL, maar Kosten van IT risicomanagement Kwaliteitsondersteunende cultuur ook voor ISO Hans is Business case Doen of niet doen? Voorwaarden van een goede business case Verankering van kwaliteitsverbetering Verbeteren van beschikbaarheid en herstelprocedures Flexibiliteit en aanpassingsvermogen van IT aan de organisatie tevens bevoegd examinator (gecertificeerd door EXIN) van deze opleidingen. Onderbouwing en presentatie van de business case IT als inspiratiebron voor continuïteit in en efficiënte bedrijfsprocessen Businesscase en organisatiepolitiek

6 VO O R W I E? De intensieve ééndaagse opleidingen binnen de IT Management Academy zijn bedoeld voor IT managers en IT Professionals die de ambitie hebben om door te groeien naar een IT management rol, zoals: Managers van een IT Afdeling of team managers Projectmanagers Informatie managers Service Delivery Managers Kosten De kosten van deze cursus/dit congres bedragen????,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, aperitief en lunches. Daarnaast ontvangt u een waardevolle syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken. Verhinderd Indien u verhinderd bent kan uw collega - in het bezit van uw toegangsbewijs - u zonder bijkomende kosten vervangen. Wilt u annuleren? Dat kan uitsluitend schriftelijk tot een maand voor datum. Wij berekenen u dan 175,- administratiekosten (excl. btw). Daarna berekenen wij het volledige bedrag. Mailing en adressering Graag houden wij u op de hoogte van voor u interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Daarnaast kunnen wij uw (NAW-) gegevens ter beschikking stellen aan derden. Hierbij houden wij zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke voorkeuren. Mochten uw gegevens niet correct zijn of wenst u dat uw gegevens niet gebruikt worden voor deze doeleinden, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice, tel Over Euroforum Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, cursussen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en nonprofit organisaties. Euroforum maakt deel uit van Informa, een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. www. euroforum.nl Zo schrijft u zich in: 1. Via internet: 2. Via 3. Opsturen in een open, ongefrankeerde envelop, naar: EUROFORUM klantenservice, antwoordnummer 27, 5600 VB Eindhoven 4. Telefonisch: Faxen: Bij aanmelding via telefoon of internet graag het foldernummer (zie bovenaan het inschrijfformulier) vermelden! Uw inschrijfbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw adres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via . Circa twee weken voor aanvang van de cursus sturen wij u een herinneringsmail en een routebeschrijving. Datum en plaats Datum Locatie?????????????????????????????????????????????????? Tel.?????????????????????? Inlichtingen Klantenservice: Persoonlijk Opleidingsadvies XXX Tel X XXX Verantwoordelijk voor het programma Carla Nagel Hoofd vakgebied IT & Media Joep Mesman Senior Project Coördinator Deze training op maat voor uw organisatie? Kies voor een praktijkgerichte aanpak waarin uw organisatie centraal staat. Behaal meer rendement door gericht te trainen! Vanaf 5 deelnemers is een incompany training (financieel) aantrekkelijk. Informeer naar de mogelijkheden, bel of ga naar Ja, ik meld me aan voor: VAN BEDRIJFSSTRATEGIE NAAR IT STRATEGIE, 30 september 2010 HET NIEUWE WERKEN: ORGANISEREN 2.0, 7 oktober 2010 MANAGEMENT VAN PROGRAMMA S EN PROJECTEN, 14 oktober 2010 DE REGIE ORGANISATIE, 28 oktober 2010 LEIDING GEVEN AAN IT PROFESSIONALS, 4 november 2010 INZICHT IN IT FINANCIËN, 11 november 2010 EFFECTIEF ORGANISEREN VAN IT BEHEER, 18 november 2010 Ik schrijf me voor 4 of meer dagen in en mag gratis naar het Nationale IT evenement Growing Business op 2 december 2010 Nee, ik kom niet, maar houd mij op de hoogte van uw activiteiten Naa m+voorletters: Voornaam: Geboortedatum: / / Telefoon: Mobiel: adres: Afdeling/kamernummer: Functie: Vakgebied: Naam secretaresse: Fax: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via fax: ja nee Naam organisatie: Branche: Postadres: Postcode/plaats: Telefoon: Fax: Aantal werknemers in onze vestiging: Factuuradres: Ons intern ordernummer: Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied: via fax: ja nee Inschrijving geautoriseerd door: dhr/mevr functie: via ja nee via ja nee De kosten ad????,- (excl. btw) per persoon voldoe ik / voldoen wij na ontvangst van de factuur. M V Op alle verbintenissen met ons zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Toezending kosteloos op uw verzoek. I N S C H R I J V E N

7 P O S T B U S I AV E I N D H OV E N IT MANAGEMENT A C A D E M Y Reacties van collega s: Een effectieve manier om alles te horen over de onderwerpen die bij ons spelen Fijn om in één dag de diepte in te gaan Waardevolle koppeling tussen theorie en praktijk! Intensief, maar absoluut de moeite waard

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM The Best CRM biedt in samenwerking met Hogeschool SDO een functiegerichte leergang met een specifieke aandacht voor Customer Relationship Management. Door ontwikkeling van competenties bij eigen medewerkers

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

Werken bij VX Company

Werken bij VX Company Werken bij VX Company INHOUDSOPGAVE 1. Jij bent het belangrijkst 2. Werken bij VX: Chris de Kok 3. Werken bij VX: Frans van der Geer 4. Doen waar je goed in bent 5. Werken bij VX: Jeroen van den Belt 6.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Keiko Claassen www.keiko.nu keiko.claassen@keiko.nu Hans van der Meer www.microsoft.nl/hnw hansv@microsoft.com Het Nieuwe Werken in het MKB Aantekeningen Hoofdredactie Keiko Claassen Hans van der Meer

Nadere informatie