MILIEU COMPACT SELECTIE VAN HET BELANGRIJKSTE MILIEUNIEUWS. Wereldwijd tekort aan landbouwgrond in Uitgelicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MILIEU COMPACT SELECTIE VAN HET BELANGRIJKSTE MILIEUNIEUWS. Wereldwijd tekort aan landbouwgrond in 2050. Uitgelicht"

Transcriptie

1 MILIEU Nummer 10 Jaargang mei 2015 COMPACT SELECTIE VAN HET BELANGRIJKSTE MILIEUNIEUWS Uitgelicht Subsidieregelingen energie-innovatie De tweede tranche subsidieregelingen voor de Topsector Energie is vanaf 1 juli 2015 open. Het ministerie van Economische Zaken stelt 19,5 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden. Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit. Wereldwijd tekort aan landbouwgrond in 2050 Waddenfonds investeert Het Waddenfonds verleent in totaal 4,7 miljoen euro subsidie voor tien projecten, waarmee in totaal 10 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het Waddengebied. Het gaat onder meer om projecten voor het bestrijden van olievervuiling, projecten ter verbetering van de vogelstand en natuurherstelprojecten. Prijs voor jonge ondernemers Jonge ondernemers met een duurzaam business model kunnen dit jaar voor het eerst meedingen naar een nieuwe ondernemersprijs: de JGO (Jonge Groene Ondernemer). De JGO is een initiatief van ondernemersvereniging De Groene Zaak, die jonge ondernemers met een duurzame visie extra wil gaan stimuleren de toekomst van Nederland vorm te geven. Tot eind mei kunnen ondernemers tot 32 jaar hun (idee voor een) duurzaam bedrijf aanmelden. Informatie: Foto: Michiel Wijnbergh Met een beperkte hoeveelheid landbouwgrond voldoende voedsel produceren voor een toenemende bevolking. Dat is de uitdaging waar de wereld de komende decennia voor staat. Uit onderzoek blijkt dat er tussen regio s enorme verschillende zijn. Op sommige plaatsen is meer dan 5000 m2 landbouwgrond beschikbaar per persoon, maar met name in ontwikkelingslanden is dat minder dan 1000 m2. In 2050 zal dat gelden voor zo n 70% van de wereldbevolking. Al die monden kunnen alleen gevoed worden door intensieve landbouw met gebruikmaking van veel kunstmest. 1

2 INHOUD BEDRIJF AES breidt energieopslag uit naar Nederland... 3 Offshore locatie IJmuiden Ver pas na 2023 weer in beeld... 3 Bouwbedrijven onderschatten belang grondstofschaarste... 3 Luxe merken leiden weg naar duurzaamheid... 4 Ladder voor duurzaam verpakken in ontwikkeling... 4 Duurzaamheid leidt tot kostenbesparing bij Unilever... 4 Exploitant kan meer doen aan veiligheid kerncentrale Borssele... 5 Goederenvervoer per spoor onder druk... 5 Introductie nieuw biobased melkpak... 5 SCHALIEGAS Europese studie naar effecten van winning schaliegas... 5 OVERHEID Blij met tegengas vanuit de Tweede Kamer... 6 Subsidieregelingen energie-innovatie 1 juli 2015 weer open... 6 Subsidie voor duurzame garnalenvisserij open... 6 Gemeenten zamelen meer e-waste in... 6 Noord-Holland komt met subsidie voor agrarisch natuur- en waterbeheer... 7 Soepeler regels voor mini drones in de maak... 7 KLIMAATBELEID CO2-concentratie in atmosfeer doorbreekt grens... 7 Energieagentschap wil verdrievoudiging investeringen in duurzame energie... 8 Wereldnatuur is te bewapenen tegen klimaatverandering... 8 LUCHTKWALITEIT Luchtvervuiling leidt tot kleinere baby s... 8 DUURZAME ONTWIKKELING Aantal huishoudens dat fairtrade producten koopt groeit... 9 ABN AMRO vindt meer investeringen in offshore windenergie nodig... 9 Start pilot Flexibele laadtarieven... 9 Nationaal Kennis- en innovatieprogramma water en klimaat van start.. 10 Innovatieve technieken voor gewasbescherming in kaart gebracht Drie kwart Nederlanders wast nog niet op 30 graden HANDHAVING Advies Commissie m.e.r. over Rijksstructuurvisie Ondergrond Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel krijgt boete voor verwijderen asbest Richtlijn afleverinstallaties voor waterstof Daling aantal adviezen Commissie m.e.r EUROPESE UNIE Elektriciteitsprijzen dalen ruim 20 procent in Parlement wil vervuiling middelgrote stookinstallaties aanpakken Nederland krijgt standje van Brussel over Europese energieregels Licht aan de horizon voor Europees emissiehandelssysteem INTERNATIONAAL Nederland en Colombia kiezen voor verantwoorde steenkolensector...13 Nieuw inzicht in vastlegging biomassa in Amazonegebied WETENSCHAP Baby s in couveuse blootgesteld aan hormoon verstorende stoffen...13 Projecten voor duurzame visvangst onvoldoende effectief Elektroden helpen vervuiling opsporen Wereldwijd tekort aan landbouwgrond in Software kan energiezuiniger PUBLICATIES Sturing geven aan groene groei Ecologische beoordeling bodemverontreiniging vergt meer aandacht...16 Verbranden plastic effectiever dan recyclen Evaluatie gedragscode wind op land RECHTSPRAAK Bestemmingsplan en gebruik gewasbeschermingsmiddelen I Bestemmingsplan en gebruik gewasbeschermingsmiddelen II Omgevingsvergunning houden vleeskuikens en geurhinder Bestemmingsplan en NIBM-tool luchtkwaliteit Afwijzing handhavend optreden ter zake van geurhinder pluimveehouderij Wijzigingsplan en richtlijnconforme interpretatie Natuurbeschermingswet Tegemoetkoming in door kraaien en kauwen toegebrachte schade aan perceel maïs Weigering vergunning Keur Rijnland 2009 voor onderbemaling percelen Weigering omgevingsvergunning hondenschool en omgevingsgeluid...20 Geurhinder veehouderij en bebouwde kom WET EN REGELGEVING Kamp vraag Raad van State advies over omkering bewijslast Regeling Europese afvalstoffenlijst Wijziging regels vervoer gevaarlijke stoffen Wijziging Waterbesluit BERICHTEN 850 miljoen batterijen in Nederlandse huishoudens Peuken niet weggooien maar recyclen Zeeleven rond stenen bloeit zichtbaar op CO2-recycler haalt 200 miljoen dollar op voor ethanolfabriek Jan de Graaf Hoofdredacteur Robert Donkers (Oud) Coördinator Stedelijk Milieubeleid Directoraat-Generaal Milieu Europese Commissie, Brussel Wim Verhoog Senior medewerker Maurits Groen Milieu & Communicatie en hoofdredacteur Milieumagazine Louise van den Broek Eindredacteur Jan van den Broek Senior adviseur Omgevingsrecht John Zigenhorn Jurist Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening Thieu Korten Special advisor Dutch Employers Coorperation Programma (DECP) Redactieadres DG Communicatie Postbus AD Enkhuizen Abonnementen Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Verveelvoudigen en openbaarmaking van Milieu Compact is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever. ISSN

3 BEDRIJF AES breidt energieopslag uit naar Nederland AES Europe gaat een 10 MW energieopslag in Nederland gebaseerd op batterijen realiseren. Deze opslag zal 20 MW aan flexibel inzetbare capaciteit toevoegen aan het elektriciteitsnet. Het initiatief betekent de eerste stap van het door AES ontwikkelde AdvancionTM-systeem op het vasteland van Europa. Het zal vanuit Zeeland in het net van regionaal netbeheerder DELTA Netwerkgroep het elektriciteitsnet ondersteunen door levering van snel inzetbaar regelvermogen aan landelijk netbeheerder TenneT. Dit project zal de efficiëntie en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet verbeteren, de kosten verlagen en daarnaast het vermogen om hernieuwbare energie te integreren vergroten. Andere projectplannen van AES in Europa zijn onder meer een serie opslagsystemen met een totaal vermogen van 100 MW bij haar energiecentrale Kilroot in Noord-Ierland, waarvan op dit moment de eerste 10 MW gerealiseerd wordt. Het Advancion systeem van AES zorgt naast een ongeëvenaarde operationele flexibiliteit tegelijkertijd voor een verlaging van de systeemkosten en uitstoot. Het project gaat naar verwachting later dit jaar commercieel van start. De Advancion-oplossing is in lijn met de onlangs uitgebrachte Routekaart Energieopslag in Nederland, ontwikkeld door DNV GL in samenwerking met de TU Delft en Berenschot en faciliteert de introductie van hernieuwbare energiebronnen met energieopslag. Deze routekaart beschouwt energieopslag als een belangrijk onderdeel van de oplossing om de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland, richting 2030, te moderniseren. Een van de belangrijkste veranderingen voor het elektriciteitsnet is de toenemende rol van zon en wind. Energieopslag is een integraal onderdeel geworden van de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van het net, aldus Petra de Boer, opslagexpert bij DNV GL - Energy. In onze routekaart bevelen we acties aan die nodig zijn voor meer flexibiliteit in het energienet, zoals energieopslag. Het is goed om te zien dat toonaangevende bedrijven als AES energieopslag in Nederland op grotere schaal introduceren. Persbericht AES, Offshore locatie IJmuiden Ver pas na 2023 weer in beeld De offshore windenergie locatie IJmuiden Ver is te komen vervallen. Dit schrijft minister Henk Kamp (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer. Er is niet aangetoond dat de kosten lager kunnen zijn dan de aangewezen windenergiegebieden dichter bij de kust. Initiatiefnemers Siemens en Van Oord die IJmuiden Ver willen ontwikkelen geven aan dat de locatie een optie is voor de periode na 2023, als de huidige doelstellingen voor offshore windenergie gehaald zijn. Nu start de ruimtelijke procedure voorde windenergiegebieden voor de kust van Zuid- en Noord-Holland. In dat kader wordt gewerkt aan een Rijksstructuurvisie Aanvulling Hollandse Kust. Binnenkort wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegd, zo liet Kamp weten. windnu.nl Bouwbedrijven onderschatten belang grondstofschaarste Milieu staat bovenaan de top drie van maatschappelijke thema s die volgens bouwbedrijven een rol spelen in hun sector. Dit blijkt uit de MVO Monitor Maar liefst 83 procent van de bedrijven noemt dit thema. Op de tweede plek komt met 80 procent goed werkgeverschap en arbeidsparticipatie. Leefbaarheid staat met 68 procent op een derde plek. Pas op de zevende plek komt echter grondstofschaarste. Niet alleen vindt slechts 40 procent dat het speelt in de sector; ook rekent maar 19 procent het tot een relevant onderwerp voor het bedrijf. Een behoorlijke onderschatting, stelt MVO Nederland. Schaarste is wel degelijk reeel in de bouw, aangezien Nederland zelf steeds minder grondstoffen wint. Slechts 26 procent van de bouwbedrijven is bekend met het begrip circulaire economie, waarin ook de bouw kan spelen door producten of onderdelen terug te nemen en opnieuw in te zetten, of door materiaalstromen strikt gescheiden te houden bij sloop. Stefan van Uffelen, programmamanager MVO Netwerk Beton: De focus van de bouwbedrijven ligt op milieu en daarmee het beperken van mogelijke schade. Bij circulaire economie ontstaan nieuwe verdienmodellen. De bedrijven die het begrip circulaire economie wél kennen vinden vrijwel allemaal dat het van belang is voor hun bedrijf. Ze geven aan dat het hét productieproces van de toekomst is of dat het concept de kern van het bedrijf raakt. In 3 3

4 2015 wil MVO Netwerk Beton met in totaal tien opdrachtgevers voorbeeldtrajecten realiseren. Verder blijkt dat bedrijven de sociale en milieurisico s van de producten die zij in verre landen laten maken onderschatten. Zo denkt slechts 20 procent van de bedrijven dat armoede in hun sector speelt, een derde dat grondstoffen schaarste speelt en de helft is zich bewust van mensenrechtenvraagstukken in de sector. Vooral bedrijven in de retail en producenten van consumentenproducten zijn te passief in het inspelen op internationale vraagstukken op het gebied van arbeid en milieu. Juist het sterke internationale karakter van de Nederlandse economie maakt ons kwetsbaar voor een te afwachtende houding. MVO Nederland, Luxe merken leiden weg naar duurzaamheid Een duurzame markt begint bij de luxe merken. Dat is het idee achter Positive Luxury, het bedrijf achter Trust Mark, een internationaal keurmerk voor duurzame merken. Het bedrijf focust specifiek op de luxueuze productsector. Sinds de oprichting in 2011 heeft Positive Luxury wereldwijd 200 luxueuze merken van het Trust Mark voorzien. Een adviesraad met daarin onder andere Better Cotton Initiative- CEO Patrick Laine overziet het proces. Onder de goedgekeurde merken zijn bedrijven als Dior, Louis Vuitton, Dom Pérignon, Nike en Radisson. Het Trust Mark moet de luxe merken helpen hun toewijding aan duurzaamheid, kwaliteit, ontwerp, vakmanschap en service naar consumenten te communiceren. Volgens de organisatie is dit cruciaal voor bedrijven die het in de toekomst goed willen blijven doen. Een duurzame luxe-industrie moet vervolgens de rest van de markt inspireren. Ladder voor duurzaam verpakken in ontwikkeling Voor het duurzaam verpakken van voedingsmiddelen wordt vaak nog de Ladder van Lansink gebruikt. Deze verbeeldt enkele een afvalverwerkingshiërarchie en geeft richting bij het verduurzamen van het afvalbeheer als: Preventie is beter dan producthergebruik, is beter dan materiaalhergebruik, is beter dan verbranden met energieterugwinning, is beter dan verbranden en is beter dan storten. Ulphard Thoden van Velzen, verpakkingstechnoloog van Wageningen UR, vindt dat voor levensmiddelen levenscyclusanalyses (LCA s) leidend zouden moeten zijn. Daarvoor is een Ladder voor duurzaam verpakken in ontwikkeling. De nieuwe ladder kent vier treden: 1. Voorkom productuitval door die verpakking te kiezen met de houdbaarheid en probeer de keten dusdanig vorm te geven zoveel mogelijk wordt vermeden. 2. Minimaliseer het verpakkingsgewicht zonder de houdbaarheid teniet te doen 3. Gebruik hergebruikte materialen of hernieuwbare materialen 4. Ontwerp de verpakking dusdanig dat deze geschikt is voor materiaalhergebruik, dus eventueel herontwerp voor hergebruik. De ladder voor duurzaam verpakken heeft volgens Thoden van Velzen een voorlopig karakter. Eigenlijk is het meer een uitnodiging om mee te denken hoe we het verpakken van voedingsmiddelen kunnen verduurzamen. Duurzaamheid leidt tot kostenbesparing bij Unilever Unilever heeft sinds 2008 meer dan 400 mln aan cumulatieve kosten bespaard vanwege eco-efficiente maatregelen in de fabrieken. Daarnaast heeft het was- en levensmiddelenbedrijf het afgelopen jaar meer dan 200 mln kosten bespaard door efficiëntere productie, logistiek, afvoer- en verwerking. Dat blijkt uit het vierde progress report over de wereldwijde voortgang van unilevers zogenoemde sustainable living plan, dat eind 2010 werd gelanceerd. we zien steeds meer dat het integreren van duurzaamheid in alles wat we doen, leidt tot groei en kostenefficiëntie en dat het ons een gezonde uitgangspositie geeft voor de toekomst, aldus het bedrijf. Veel van Unilevers merken die duurzaamheid integreren (waaronder Dove, Lifebuoy, Ben & Jerry s en Comfort) behalen een bovengemiddelde groei met een hoge enkel- en dubbelcijferige omzetgroei in de afgelopen drie jaar. Deze merken waren, in 2014 goed voor de helft van de omzet, groeiden twee keer zo snel als de andere bedrijfsmerken. Verder stelt het concern dat binnen de hele leveranciersketen veelbelovende vooruitgang is geboekt waarbij meer dan 55% van de agrarische grondstoffen nu duurzaam wordt geproduceerd. Na vier jaar zit Unilever over de helft, op weg de doelstelling van 100% voor Daarnaast is de co2-uitstoot uit energie in unilevers fabrieken verlaagd en er wordt minder water gebruikt 4 4

5 bij de productie. Deze zijn sinds 2008 respectievelijk met 37% en 32% per ton productie afgenomen. FD, Exploitant kan meer doen aan veiligheid kerncentrale Borssele Exploitant EPZ kan de veiligheid van de kerncentrale in Borssele nog verder verbeteren door meer aandacht te besteden aan de training van leidinggevenden en betere samenwerking tussen management en medewerkers. Dat staat in een rapport van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA). Ook heeft EPZ moeite om in het gewenste tempo de maatregelen te nemen die verplicht zijn na de ramp in de Japanse kerncentrale van Fukushima in maart Daarbij gaat het onder meer om het koel houden van het splijtstofstavenbassin. De Zeeuwse centrale is wel als veilig bestempeld en presteert op een aantal punten beter dan veel andere nucleaire centrales in de wereld, aldus het rapport. In het rapport is de nucleaire waakhond vooral positief over het risicomanagement, grote ongevalsoefeningen die geregeld worden gehouden en het beheer van materieel voor de ongevalsbestrijding. EPZ erkent dat de kerncentrale nog veiliger kan worden gemaakt. De exploitant heeft inmiddels meer mensen uit de praktijk in het hogere management opgenomen. Ook wil EPZ nog meer investeren in onderhoud en controle van onderdelen van de centrale. Op onder meer roestvorming door beschadigde verflagen of sporen van oliedruppels gaat de exploitant strenger toezien. NU.nl Goederenvervoer per spoor onder druk Stijgende kosten, toenemende onzekerheid en onvoldoende prioriteit zorgen ervoor dat handels- en productiebedrijven hun goederen steeds minder over het spoor laten vervoeren, meldt verladersorganisatie EVO. Ze wil daarom dat staatssecretaris Mansveld (IenM) maatregelen neemt. Als belangenbehartiger van handels- en productiebedrijven signaleert EVO dat bedrijven door alle obstakels overwegen om hun productie te verplaatsen of uit te wijken naar bijvoorbeeld vervoer over de weg. Eén van de pijnpunten betreft de spooraansluitingen. Omdat de NS deze van de hand wil doen, dreigen bedrijven het spoor dat hun productielocatie op het hoofdnet aansluit tegen aanzienlijke bedragen zelf te moeten overnemen. Terwijl de kosten sowieso al omhoog gaan: vanaf 2016 verhoogt het Kabinet de kosten voor het gebruik van het spoor met tien procent. Handels- en productiebedrijven, vooral de chemische industrie, worden daarnaast geconfronteerd met een verminderde capaciteit voor hun aan- en afvoer over het spoor gedurende de werkzaamheden aan het zogenoemde derde spoor in Duitsland. Bedrijven maken tijdens de bouwperiode tussen 2016 en 2022 daarom extra kosten maar krijgen hier geen compensatie voor. De spoorgoederenvervoerders krijgen dat wel. De belangenorganisatie wil daarom dat de staatssecretaris maatregelen neemt om bedrijven die op het spoor aangesloten zijn niet op kosten te jagen. Ook zou de staatssecretaris tijdens de werkzaamheden in Duitsland voldoende capaciteit kunnen garanderen via onder meer andere spoortrajecten. Deze maatregelen moeten de stijgende kosten drukken en de toenemende onzekerheid zoveel mogelijk wegnemen, aldus EVO. SpoorPro, Introductie nieuw biobased melkpak FrieslandCampina gaat in de komende 1,5 jaar een nieuw biobased drankenkarton introduceren, te beginnen met dagverse melk en karnemelk van Campina in juni Voor de productie van de dop en de coating wordt gecertificeerd polyethyleen gemaakt van organisch restmateriaal ingekocht. Het karton in het pak was al hernieuwbaar, met de biobased coating en dop is dit nu het meest duurzame pak. De CO2-footprint van dit biobased melkpak is 20% lager dan voorheen. Dit is een primeur op de Nederlandse markt. Met deze innovatie willen FrieslandCampina en Elopak de standaard in de markt zetten en het aandeel biobased polyethyleen in drankenkartons aanmerkelijk laten groeien. Persbericht FrieslandCampina, SCHALIEGAS Europese studie naar effecten van winning schaliegas TNO coördineert één van de eerste grote Europese studies naar de effecten van schaliegaswinning op mens en milieu, in opdracht van Europese Commissie. In de maatschappij heersen veel vragen over 5 5

6 de effecten van winning van schaliegas op mens en milieu. De studie richt zich op de effecten van bovengrondse activiteiten en installaties op het landschap, het effect op het grondwater en het effect van de aanvoer van grote hoeveelheden vloeistof. Voor alle onderdelen van het schaliewinningsproces wordt onderzocht wat de risico s zijn en hoe die te beperken zijn. Amerikaanse experts en operators worden geraadpleegd over hun best practices. Er komen verder experimenten om te achterhalen hoe Europese schaliegesteenten zich gedragen. Modellen worden gebruikt om de impact van fracking-methodes te bepalen en hoe de kans op milieuschade te verminderen. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zijn de VS hard op weg om de grootste energieproducent van de wereld te worden. Alleen al tussen 2000 en 2010 vertienvoudigde dit land zijn schaliegasproductie. De Europese situatie wijkt op veel punten af. Europa is veel dichter bevolkt dan de VS, waardoor er lang niet overal voldoende ruimte is voor grootschalige winning. OVERHEID Blij met tegengas vanuit de Tweede Kamer De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie die de omstreden gasboringen op Terschelling voorlopig op de lange baan schuift. De motie verzoekt de regering alle vergunningsaanvragen voor proefboringen of gaswinning in en nabij de Waddenzee en de Waddeneilanden op te schorten of aan te houden, in ieder geval tot de Energievisie 2015 en aanpassing van het gasgebouw met de Kamer zijn besproken. Ook nam ze een amendement op de Mijnbouwwet aan dat het mogelijk maakt in het vervolg nieuwe olie- en gasboringen af te wijzen vanwege nadelige gevolgen voor milieu, veiligheid en volksgezondheid. De wijziging van de Mijnbouwwet is volgens Milieudefensie belangrijk omdat minister Kamp eindelijk milieuargumenten kan betrekken in zijn afweging of hij wel of niet een boorvergunning afgeeft. Onder de oude Mijnbouwwet kon de minister naast technische en financiële redenen alleen een gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij een boorbedrijf aanvoeren als weigergrond. Persbericht Milieudefensie, Subsidieregelingen energie-innovatie 1 juli 2015 weer open De tweede tranche subsidieregelingen voor de Topsector Energie is vanaf 1 juli 2015 open. Het ministerie van Economische Zaken stelt 19,5 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden. Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. In de tweede tranche is subsidie aan te vragen voor upstream gas, duurzame energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving, en systeemintegratie. Nieuw zijn de systeemintegratiestudies. Het gaat daarbij om haalbaarheidsstudies of milieustudies die consortia de mogelijkheid bieden om hun idee, concept, product of dienst gezamenlijk te verkennen. Omdat het thema systeemintegratie nog in een pril stadium van onderzoek verkeert, schept het haalbaarheidsprogramma de mogelijkheid om een breed scala te verkennen, zonder dat het daarvoor nodig is om meteen grote onderzoeks- of investeringsprojecten op te tuigen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit. Informatie: Persbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Subsidie voor duurzame garnalenvisserij open Garnalenvissers die hun vissersvaartuig willen verduurzamen of de kwaliteit van de aan te landen garnalen willen verbeteren of waarborgen, kunnen hiervoor een subsidie krijgen. Aanvragen kan tot en met 12 juni Men kan subsidie aanvragen voor investeringen in vier categorieën: blackbox, koelsystemen of bepaalde onderdelen van koelsystemen, spoelsorteer- of sorteerzeefsysteem of kookmachines. Voor deze subsidie is beschikbaar. Men krijgt maximaal 40% vergoed van de kosten die onder de subsidie vallen. Bij deze subsidie is de volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen bepalend voor wie subsidie krijgt. RVO beschouwt de aanvraag als ontvangen op de dag dat de aanvraag volledig is. rvo.nl Gemeenten zamelen meer e-waste in Gemeenten die samenwerken met Wecycle geven gemiddeld 4,6 kilo per inwoner aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) af. De helft van deze gemeenten 6 6

7 zamelde meer in dan vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark van Wecycle. Deze stichting organiseert de inzameling en recycling van e-waste. De aangesloten gemeenten verzekeren zich via Wecycle van optimale recycling van alle e- waste dat inwoners inleveren bij de milieustraten. Wecycle laat grondstoffen maximaal hergebruiken en schadelijke stoffen veilig verwijderen. Ook wordt illegale export voorkomen en CO2-uitstoot vermeden. In totaal zamelde Wecycle 111 miljoen kilo in. Daarvan is 69 miljoen kilo afkomstig van de gemeenten, 42 miljoen kilo van winkels. Persbericht Wecycle, Noord-Holland komt met subsidie voor agrarisch natuur- en waterbeheer Voor agrarisch natuur- en waterbeheer in Noord- Holland is de komende zes jaar 37,3 miljoen subsidie beschikbaar. Dit staat in het Natuurbeheerplan voor 2016, dat de provincie heeft vastgesteld. De komende zes jaar is voor collectief agrarisch natuurbeheer 32,8 miljoen beschikbaar en voor het eerst ook 4,5 miljoen voor collectief agrarisch waterbeheer. De waterbeheersubsidies worden via de provincie betaald door de waterschappen in Noord-Holland. De EU financiert de helft. Met de subsidies voor waterbeheer kunnen agrariërs bijvoorbeeld riet aanleggen om water te zuiveren dat naar een sloot loop of de bodemstructuur verbeteren zodat die meer water kan vasthouden. Subsidieaanvragen voor collectief agrarisch natuur- en waterbeheer kunnen bij de provincie worden ingediend van 1 juni tot en met 30 juni Sinds 2014 kunnen agrariërs alleen samen via een agrarisch collectief subsidie aanvragen. Door het natuurbeheer collectief te organiseren kunnen beheerders betere resultaten bereiken. Persbericht provincie Noord-Holland, Soepeler regels voor mini drones in de maak Het gebruik van drones door commerciële gebruikers wordt eenvoudiger en toegankelijker. Gebruikers van zogeheten mini drones hoeven vanaf 1 oktober niet langer een vergunning en ontheffing aan te vragen. Hiermee worden de regels voor commerciële en particuliere gebruikers van deze lichte categorie drones gelijkgetrokken. Wel worden de veiligheidseisen voor dit gebruik strenger, waardoor minder hoog en ver kan worden gevlogen. Op dit moment kunnen particulieren zonder vergunning met een drone vliegen, terwijl commerciële gebruikers ontheffingen moeten aanvragen, omdat dit officieel nog niet toegestaan was. Dit leverde voor verschillende beroepsgroepen onpraktische situaties op. Met de nieuwe regels voor mini drones (drones tot 4 kilo) wordt het voor commerciële gebruikers makkelijker om drones doelgericht en flexibel in te zetten. De beoogde regels worden de komende vier weken voorgelegd ter internetconsultatie. Voor particuliere gebruikers die hoger, verder of met zwaardere drones willen vliegen gelden straks dezelfde regels als voor commerciële gebruikers tenzij ze op een modelvliegveldje bij een modelvliegvereniging vliegen. Degene die de mini drone bedient, moet zorgen voor een horizontale afstand tot bijvoorbeeld gebouwen en groepen mensen van minimaal 50 meter. De drone mag niet hoger dan 50 meter vliegen en niet verder dan 100 meter van de bestuurder. Drones moeten altijd voorrang verlenen aan ander luchtverkeer, 50 meter afstand van elkaar houden en mogen niet binnen een straal van 5 kilometer van luchthavens vliegen. Met het oog op veiligheid wordt gefaseerd gewerkt aan regelgeving voor het gebruik van drones. Hierdoor is het alle partijen binnen de sector mogelijk om op een veilige manier aan de onbemande vliegtuigen in het luchtruim te wennen en worden marktpartijen al wel in staat gesteld om commerciele vluchten uit te voeren. De gefaseerde aanpak betekent dat commerciële bestuurders van een drone per 1 juli al een brevet en vergunning kunnen krijgen na het afleggen van een theorie- en praktijkexamen. Hiermee kunnen ze structureel vliegen met drones. Dit vervangt de verplichting tot aanvragen van een ontheffing voor een vlucht. Persbericht Ministerie IenM, KLIMAATBELEID CO2-concentratie in atmosfeer doorbreekt grens In maart 2015 lag het aantal deeltjes CO2 in de atmosfeer permanent boven de 400 parts per million (ppm). Het is voor het eerst dat dit gebeurt sinds 7 7

8 de metingen worden bijgehouden. Dat concludeert het Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) op basis van metingen. Het instituut heeft een wereldwijd netwerk aan sensoren waarmee het al enkele decennia metingen uitvoert. Om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 C moet de CO2-concentratie in de atmosfeer beperkt blijven tot 450 ppm, volgens veel wetenschappers en instituten. Concentraties van boven de 400 ppm zijn eerder gemeten maar het ging altijd om lokale metingen of kortere tijdspannen. Het is voor het eerst dat het wereldwijd gemiddelde een maand boven de 400 uitkomt. De 400 grens is eerder een psychologische dan een wetenschappelijke grens, rapporteert Roz Pidcock in The Carbon Brief, een Britse kenniswebsite voor klimaat- en energiebeleid. Het nieuwe record zal op zichzelf niet leiden tot versnelde klimaatverandering, ook was het onvermijdelijk dat het zou gebeuren. Het toont vooral aan hoe hard de wereld hard op weg is de 2 C-grens te breken. Energieagentschap wil verdrievoudiging investeringen in duurzame energie Overheden moeten flink meer gaan investeren in onderzoek naar duurzame energietechnologie om klimaatdoelstellingen te halen, aldus het Internationaal Energieagentschap (IEA). Om de opwarming van de aarde tot 2 C te beperken is het noodzakelijk dat er nieuwe duurzame energietechnologieën beschikbaar komen. Daarvoor is financiering nodig voor onderzoek naar en implementering van die technologieën. Op dit moment investeren overheden wereldwijd zo n 17 miljard dollar in R&D, dat bedrag zou verdrievoudigd moeten worden. Dit blijkt uit het IEA-rapport Energy Technology Perspectives Het rapport, dat jaarlijks wordt uitgegeven, belicht de ontwikkelingen op lange termijn van de energiesector op het gebied van technologie. Er wordt met name gekeken of deze toereikend zijn om een betaalbaar, veilig en duurzaam energiesysteem te ontwikkelen en in stand te houden. Aangegeven wordt dat de 2 Cdoelstelling waarschijnlijk niet bereikt kan worden met politieke afspraken alleen. In december van dit jaar vindt de 21e jaarlijkse VN-klimaatconferentie plaats en naar verwachting zal daar een nieuw mondiaal klimaatverdrag gesloten worden. Maar daarnaast is het noodzakelijk in te zetten op technologische innovaties, aldus het rapport. Wereldnatuur is te bewapenen tegen klimaatverandering Mondiaal beeldbepalende ecosystemen zoals het Groot Barrière Rif en het Amazonewoud lopen het risico op instorting door klimaatverandering. Dat risico kan echter fors worden verkleind door lokale maatregelen zoals het inperken van overbevissing, vervuiling en boskap. Dit stelt een internationaal team van wetenschappers onder leiding van prof. Marten Scheffer van Wageningen University in Science. Het onderzoeksteam laat zien dat lokale problemen zoals ontbossing of teruglopende waterkwaliteit door nutriëntenvervuiling, de effecten van klimaatveranderingen kunnen verergeren. Zulke lokale factoren verminderen het vermogen van ecosystemen om weerstand te bieden aan de gevolgen van wijzigingen in het klimaat zoals hittegolven en droogteperioden. Door de lokale druk te verminderen krijgt een ecosystemen meer lucht, zegt Scheffer. Als het plaatselijke beheer slecht is, is het ecosysteem minder bestand tegen klimaatveranderingen. Het vermogen om effectief te blijven functioneren erodeert dan. We weten inmiddels hoe dat werkt voor ecosystemen variërend van meren tot koraalriffen en tropische bossen. Uit het onderzoek blijkt volgens Scheffer dat het goed mogelijk is om met lokale maatregelen de veerkracht van de ecosystemen te verbeteren zodat ze beter bestand zijn tegen klimaatsverandering. We hebben de kennis en er geen excuus voor landen om die kans te laten lopen voor deze iconen van wereld-natuur. Scheffer benadrukt trouwens dat de aanpak niet alleen van toepassing is op de beroemde ecosystemen die als voorbeelden worden aangehaald. Dichter bij huis is het zo dat de kans op problemen met giftige blauwalgen in onze wateren toeneemt als het klimaat opwarmt. Daar kunnen we wat aan doen door te zorgen dat er minder meststoffen in het water terecht komen. LUCHTKWALITEIT Luchtvervuiling leidt tot kleinere baby s Zwangere vrouwen die worden blootgesteld aan veel luchtvervuiling, krijgen kleinere baby s. Dat 8 8

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin

Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij Projectteam GIM onder leiding van Lex Hoogduin De Groene Investerings- Maatschappij In het kort Werkgevers en financiële

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003

Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Schepersmaat 2 9405 TA Assen Postbus 28000 9400 HH Assen Telefoon 0592-369111 Fax 0592-362200 Website www.nam.nl Bron van energie Maatschappelijk Verslag 2003 Directeur

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten

Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten Quick scan Duurzaam Inkopen bij provincies en gemeenten januari 2015 auteur: ir. H.W. Remmers In Samenwerking met: Voorwoord 3 Samenvatting en conclusies 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Waarom deze evaluatie?

Nadere informatie

Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016.

Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016. Extra informatie bij hoofdstuk Klantfocus van het jaarverslag 2014 Rabobank Groep, pagina 22 1c. Visie 2016. Introductie Rabo Scanner In de tweede helft van 2014 wordt de Rabo Scanner geïntroduceerd als

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Energiebeleid in onbalans

Energiebeleid in onbalans Energiebeleid in onbalans Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Eneco Energiebeleid in onbalans De energiemarkt vanuit transactiekostenperspectief Bert Tieben Carl Koopmans Ward Rougoor m.m.v. Viktória

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 18 NUMMER 4 OKTOBER 2004 INHOUD OVERHEID 4.1 Europese Milieu- en Natuurbalans (MNP en EEA) ONDERZOEK 4.2 Groene belastingopbrengsten

Nadere informatie

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2.

~- ' -=_-~~ Biomassale energie mogelijk. Treuzelmandaat Berlijn. Energieheffing: Nederland Middenmoter. 11 1.. d Jilallseerct ~ NUMMER 2. JAARtANG 15 NUMMER 2 Treuzelmandaat Berlijn Energieheffing: Nederland Middenmoter Biomassale energie mogelijk ~- ' -=_-~~ 11 1.. d Jilallseerct ~ ;~ ~~=-!:':"~ Redactioneel Op de aarde is totaal geen gebrek

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT. Markt. Milieu. Mens

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT. Markt. Milieu. Mens Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij TenneT Markt Milieu Mens Gineke van Dijk, MVO-coördinator: Het is nu tijd voor targets Drie jaar geleden kreeg ik de opdracht om het MVO-beleid van TenneT in

Nadere informatie

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten?

De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? De circulaire economie komt eraan! Laat u zich verrassen of plukt u de vruchten? Een routekaart voor transformatie van de maakindustrie. Essay voor het congres Duurzaam Organiseren Doen door de Nijmegen

Nadere informatie