Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management."

Transcriptie

1 Personalia Naam drs. Jules de Vet MHA Geboortedatum Geboorteplaats Wouw (N-Br) Burgerlijke staat Gehuwd, 1 kind (zoon Sam) Adres Van Eeghenstraat 91/2, 1071 EX Amsterdam / ; Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management. Gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van sturing, samenwerking en bedrijfsvoering. Op het niveau van bedrijven, organisaties, instellingen, vakgroepen en maatschappen. Voor Raden van Bestuur, Toezicht en Commissarissen. Voor Directies en stafbesturen. Voor managers en op het niveau van individuele professionals. Met op het repertoire de rol van bestuurder, manager, coach of adviseur. Met professionele vakkennis en inbreng van een breed netwerk. Verbindt bestuur en professional. Geeft perspectief en energie. Richtinggevend en besluitvaardig. Zonder standaardbenadering of vaste methoden. Discreet. Interventies afgestemd op de situatie. Expertise gevoed door jarenlange ervaring in bestuur en management. Als adviseur of interim-manager bij gerenommeerde opdrachtgevers. Kent diverse type ziekenhuizen (OLVG, ErasmusMC, Langelandziekenhuis) van binnen. Jules de Vet werkt binnen de publieke sector en de gezondheidszorg. Voor ziekenhuizen. Voor de eerste lijn. Voor gemeenten. Voor brancheverenigingen en bedrijven. Naast adviseur en interim-manager ook actief als toezichthouder in de GGZ en de AWBZ. Loopbaan Medewerker Regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst Medewerker Algemene Rekenkamer Den Haag Senior organisatieadviseur adviesbureau Andersson Elffers Felix BV Utrecht Directeur Financiën en Personeel openbaar vervoerbedrijf GVU NV heden Zelfstandig gevestigd organisatieadviseur en interim-manager. Opleiding 1977 Atheneum A St. Gertrudislyceum Roosendaal Kandidaatsexamen rechten Rijksuniversiteit Leiden Studiejaar University of Colchester (UK) Student-assistentschappen in Leiden Doctoraal examen politiek-bestuurlijke studierichting Rijksuniversiteit Leiden. (drs.) TIAS business school Master of Health Administration (MHA).

2 Bijscholing 2013 Singularity University (USA): Futuremed, course San Diego 2014 Nvtz: toezicht op bestuur en besturing 2014 Tias: Ghandi in Governance 2014 Singularity University: Summit Europe Nevenfuncties Buitenuniversitair Raadslid Universiteit van Amsterdam Docent bestuurs- en organisatiekunde Bestuursacademie Midden Nederland Gastdocent Clingendael-cursus Erasmus universiteit Rotterdam Lid Raad van Toezicht Zonnehuizen. (hoofdkantoor Zeist). Lid audit committee. Op eigen verzoek medio 2010 voortijdig beëindigd i.v.m. verschil van inzicht met RvT over toezichtbeleid, 1,5 jaar voor faillissement heden Bestuur stichting vrienden St.Ignatiusgymnasium Amsterdam Publicaties 2006 OLVG : Betrokkenheid van dokters bij ziekenhuisbestuur Zorgvisie 2 feb. 2007, Winnaars opgelet : personele gevolgen van aanbesteding in de WMO Kunnen topdokters leren van topkoks, rondetafelbijeenkomst met Ron Blaauw, ook in Medisch Contact Kok en Chirurg hebben veel gemeen, Ben Crul, 11/01/2008, nr. 2, blz. 63 e.v. Toelichting op opdrachten en functies : zie vervolgbladzijden. Bezoek ook eens

3 SUMMARY OPDRACHTEN (uitgebreidere beschrijvingen blz. 4-8) Interim-management Bestuurder / algemeen directeur a.i. GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost Opdrachtgever Raad van Toezicht GAZO Looptijd November 2014 juni 2015 Bestuurder / directeur a.i. Pivot Park life science community (Organon/MSD/Oss) Opdrachtgever NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Looptijd April heden Bestuurder / algemeen a.i. directeur sociale werkvoorziening a.i. Amsterdam Opdrachtgever Stichting Pantar Amsterdam Looptijd Oktober 2011 Maart 2013 Lid Raad van Bestuur/ COO a.i. algemeen ziekenhuis Opdrachtgever Stichting t Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer Looptijd Oktober 2010 Oktober 2011 Projectleider ketensamenwerking verloskundepraktijken en gynaecologie OLVG Amsterdam Opdrachtgever Stichting VCO Amsterdam Looptijd Augustus 2009 Heden Procesmanager a.i. Nederlandse Zorgautoriteit Opdrachtgever NZA Looptijd April 2010 Kwartiermaker fusie verloskundepraktijken en ziekenhuizen Amsterdam Opdrachtgever Stichting VCO Amsterdam Looptijd Augustus 2009 Heden Voorzitter Raad van bestuur a.i. Zorginstelling Opdrachtgever Stichting Primair Huisartsenposten Looptijd April 2008 juli 2009 Interimdirecteur van een wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten Opdrachtgever NVOG Looptijd Januari 2008 oktober 2008 Organisatievernieuwing patiëntenzorg Opdrachtgever OLVG Amsterdam Looptijd Juni 2006 juni 2007 Advies Projectleider Integrale Zorg Leiden e.o. Opdrachtgever LUMC, Cooperatie LEO, Kraamzorg De Waarden, Achmea, Zorg en Zekerheid Looptijd februari 2015 december 2015 Bestuursadviseur / Oriëntatie aanpak ontwikkeling geboortecentrum Opdrachtgever Coöperatieve vereniging Sabel Arnhem Looptijd oktober 2011 mei 2012 Procesbegeleiding inrichting COPD-ketenzorg

4 Opdrachtgever GlaxoSmithKline, Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere Looptijd januari 2011 juni 2011 Organisatieadvies clusterstructuur en inrichting supportorganisatie Opdrachtgever Erasmus MC Looptijd September 2009 Maart 2010 Procesbegeleiding businessplanning Opdrachtgever OLVG Amsterdam, unit orthopedie Looptijd Augustus 2009 Januari 2010 Strategische verkenningen ziekenhuisketen in Singapore en Maleisië Opdrachtgever Financiële instelling (confidentieel) Looptijd Juli 2009, september 2009 Fusiebegeleiding voor medisch ondersteunende units 3 ziekenhuizen Opdrachtgever OLVG Amsterdam, Flevoziekenhuis Almere, MC Groep IJsselmeerziekenhuizen Looptijd September 2006 juli 2007 Reorganisatie havenbedrijf Opdrachtgever Havenbedrijf Amsterdam Looptijd Februari 2007 augustus 2007 Evaluatie besturingsmodel Raad van Bestuur en Medische Staf Opdrachtgever OLVG Amsterdam Looptijd Januari 2006 juni 2007 Crisismanagement op de OK Opdrachtgever OLVG Amsterdam Looptijd November 2005 maart 2006 Coaching Coaching bij verstoorde samenwerking tussen dokters Opdrachtgever Confidentieel Looptijd Coaching in de energiesector Opdrachtgever Confidentieel Looptijd Mei 2009 Heden

5 heden Zelfstandige adviespraktijk in organisatieadvies en interim-management Sinds de zomer van 2005 ben ik actief als zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager. Aanvankelijk in combinatie met mijn directiefunctie bij GVU NV als gevolg van de snelle groei van de zorgportefeuille, vanaf oktober 2005 voltijds. OPDRACHTEN 11/ 2014 heden Bestuurder/ algemeen directeur a.i. Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO) Omvormen GAZO van multidisciplinaire organisatie naar netwerkorganisatie. Verkoop fysiotherapiepraktijken. Verkoop apotheken. Aanpassen bedrijfsbureau. Inrichten nieuwe topstructuur. Tijdens verbouwing continuiteit in reguliere directietaken. Begroting, jaarrekening. 04/ /2014 Bestuurder / directeur a.i.pivot Park life science community (Organon/MSD/Oss) In opdrachtgever van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM vormgeven aan een nieuwe campus voor startende ondernemingen in de pharmacie en life science. De werkorganisatie opzetten en inrichten, de strategie uitwerken, de eerste 30 bedrijven (veelal op gebied van kankeronderzoek) contracteren. 010/ /2013 Pantar Amsterdam Bestuurder/ algemeen directeur a.i. Stichting Pantar Amsterdam is het grootste bedrijf in de sociale werkvoorziening in Nederland mensen op de loonlijst: mensen met een arbeidshandicap en reintegratiekandidaten. Strategische heroriëntatie doorgevoerd. Reintegratietak verkocht. SW-bedrijf gesplitst in subsidiepoot en commerciële/marktdivisie. Nieuwe topstructuur. Verantwoording aan RvC: oud UMC Radboud topman Emile Lohman / oud minister Frank de Grave. 10/ /2011 Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer Lid Raad van Bestuur/ COO a.i. Lid Raad van Bestuur/ COO a.i. algemeen ziekenhuis. Ontwerp en implementatie nieuwe topstructuur. Dagelijkse aansturing zorgbedrijf. Verantwoordelijk voor contacten met IGZ, medische staf, zorgverzekeraar. Doorvoeren financiele sanering. Bestuurlijke continuiteit na vertrek CEO. Voorzitter managementteam. Aansturen diverse samenwerkingsprojecten in A-12 ziekenhuiscooperatie. 04/ /2010 Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) Procesmanagement Cure a.i. Aansturen team geïntegreerde bekostiging 09/ /2013 Stichting VCO Amsterdam Projectleider / bestuursadviseur samenwerking 1 e /2 e lijn Verloskunde Amsterdam Oost. Meerjarig innovatieproject. Ketensamenwerking verloskundepraktijken en gynaecologie OLVG Amsterdam. Voorbeeldproject ZonMW landelijk programma Op een Lijn Ontwerp/management geïntegreerde 1 e /2elijns praktijk

6 09/ /2010 Organisatieadvies afdeling V&V ErasmusMC Advies en procesbegeleiding bij inrichting management 07/ /2010 Ned.investeringsmaatschappij (confidentieel) Advies over kansen op de Nederlandse zorgmarkt. Gebaseerd op bezoeken aan o.a. Singapore en Minnesota 04/ /2009 Primair huisartsenposten: Voorzitter Raad van Bestuur a.i. Statutair bestuurder a.i. van Primair: voor 1,6 miljoen patiënten, bieden 900 huisartsen vanuit 10 posten ondersteund door 250 medewerkers avond-, nacht- en weekenddiensten in midden Nederland. Dubbele opgave : continuïteit bedrijfsvoering maar ook vertrouwen herstellen en herstructurering doorvoeren na herhaalde bestuurscrises. 04/ /2011 Tennet. Netbeheerder van het landelijk elektriciteitnetwerk: Executive coaching. 01/ /2008 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie : Directeur a.i. Interim-management 2 dagen per week, gericht op stroomlijning verstoorde relatie tussen vereniging, bestuur en bureau en advisering topstructuur. 10/ /2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Amsterdam: Interim-management en organisatieadvies 3-5 dagen per week voor diverse bestuurlijke vraagstukken binnen diverse business units en bij spanningen tussen medisch specialisten en de Raad van Bestuur. Evaluatie van het OLVG model : het veelbesproken besturingsmodel voor een ziekenhuis met business units en waarbij de dokters bestuurlijke posities bekleden. 05/ /2007 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam. In opdracht van Havenmeester advisering structuur en begeleiding bij reorganisatie van de sluizenorganisatie in IJmuiden. Berekenen benodigde personele capaciteit, analyse roosters. Flexibilisering en arbeidsinnovatie. 09/ Flevoziekenhuis, IJsselmeerziekenhuizen, OLVG: fusiebegeleiding, projectmanagement en organisatieadvies. Extern voorzitter, adviseur en fusiebegeleider van 3 vakgroepen van ziekenhuisapothekers. In opdracht van de Raden van Bestuur van de drie ziekenhuizen: strategiebepaling (sep 2006 mei 2007) en begeleiding vakgroep fusie (juni 2007 jan 2008). De 10 ziekenhuisapothekers van deze 3 ziekenhuizen vormen 1 vakgroep, waarna geleidelijk de apotheken samengevoegd worden. Tot 1 januari 2008 interim-vakgroep voorzitter. 02/ /2007 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Amsterdam: business unit Orthopedie: interim-manager.

7 Financiële sanering. Normalisatie bestuurlijke verhoudingen en herstel vertrouwensrelatie met medische staf. Nieuw businessplan en implementatie nieuwe groeistrategie. Uitbreiding specialisten, OK tafels, verdubbeling bedden van 24 naar 48. Herinrichting bedrijfsprocessen. Vernieuwing logistiek, implementatie klinische paden en zorgstraten. Sanering wachtlijsten. Samenwerkingsarrangementen met nieuwe extramurale partners voor revalidatie. Implementatie nieuwe IT systemen voor klanttevredenheid, afsprakenplanning, digitaal dicteren en spraakherkenning. Afstemming en inkoopafspraken met zorgverzekeraars. 11/ /2006. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Amsterdam medisch ondersteunende unit OK / Anesthesiologie : organisatieadvies, crisismanagement en bemiddeling. Na acute intrekking opleidingsbevoegdheid door MSRC in oktober 2005 : opzetten verbetertraject werkwijze en cultuur unit Operatiekamers / anesthesiologie, bemiddeling bij arbeidsconflicten tussen vakgroepen medisch specialisten en verpleegkundig personeel rondom het complex operatiekamers, coachen en begeleiden (medisch en unit) management. Vanaf juni 2007: evaluatie voortgang verbetertraject werkwijze en cultuur. 11/ /2006 Antonius Mesos groep (Utrecht / Nieuwegein: organisatieadvies Haalbaarheidstudie bedrijvenpoli (afgerond begin 2006). Poli open sinds 1 juni / /2007 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) Business unit Gynaecologie : organisatieadvies. Advies ontwikkelingsrichting medisch secretariaat unit gynaecologie. Herstel vertrouwensrelatie met medische staf. Profiel nieuwe leidinggevende. 05/ /2007 Dichterbij (AWBZ instellingen in Brabant Limburg en zuiden van Gelderland). Begeleiden Managementteam. Organisatie strategische conferenties Directeur Financiën en personeel openbaar vervoerbedrijf GVU NV Functie Directielid GVU NV sinds 2000 met middelenportefeuille. GVU NV GVU NV verzorgt het openbaar vervoer in Utrecht en omgeving. De omzet bedraagt 60 miljoen euro op jaarbasis. Personeelsbestand is 800 fte. Bij mijn indiensttreding was GVU nog een gemeentelijke dienst: Gemeentevervoerbedrijf Utrecht. GVU NV is succesvol verzelfstandigd (2004) van gemeentelijke dienst naar zelfstandige onderneming en enkele jaren later verkocht. Per 1/1/ 2007 werd de verkoop van GVU naar Connexxion afgerond. Taken / verantwoordelijkheden / resultaten Deelname aan bestuur en collegiale directievoering. Verantwoording aan Raad van Commissarissen, deelname aan audit committee. Overleg met Ondernemingsraad Geslaagde strategische herpositionering. Financiële herstructurering: van verlieslatend naar gezonde exploitatie en balans. Revitalisering bedrijf. Aansturing van 5 stafafdelingen: P&O, Financiële administratie, Control en IT systemen, Communicatie/Klantenservice/Verkoop, Facilitaire dienst. Span of control 80 fte.

8 Senioradviseur organisatieadviesbureau AEF Andersson Elffers Felix (AEF) is een middelgroot organisatieadviesbureau (50 adviseurs) in Utrecht. Het bureau voert opdrachten uit op het snijvlak van de publieke en de private sector. Opdrachten omvatten een breed adviesscala : van expertstudies tot interim-management. Onderstaand beschrijf ik de diverse rollen en opdrachten die ik heb uitgeoefend in de loop van de 10 jaar die ik aan AEF verbonden was. Interim-management: O.a maanden interim directeur arbeidsbureaus regio Friesland. (Internationaal) projectmanagement: O.a in opdracht van Ministeries van EZ en BuZa technische assistentie verlenen in Oost Europa. Gedurende 4 jaar lang 1 week per maand opzetten van regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Aantrekken fondsen. Selectie, training en begeleiding lokaal management. Fusiebegeleiding Fusies jeugdpenitentiaire inrichtingen, gemeentelijke diensten (o.a. Breda), culturele instellingen (o.a. Nederlands Theaterinstituut ), Vrouwenvakscholen. Strategieontwikkeling Benchmark WRA groep (sociale werkvoorziening Amsterdam). Management-audits Doorlichting kwaliteit management Hogeschool van Utrecht. Management audit bij integratie Wageningen UR en DLO. Doorlichtingen/ contra-expertises Uitbestedingsscenario s voor bedrijfsonderdelen van KLM en NS en Postbank. Structuuradviezen en organisatievraagstukken Topstructuur Arbeidsvoorziening Nederland, Nationale Postcodeloterij Senioronderzoeker doelmatigheid Algemene Rekenkamer Den Haag Doelmatigheidsonderzoeken op de beleidsterreinen sociale zaken en werkgelegenheid, defensie, welzijn volksgezondheid en cultuur. In 1990 toegevoegd aan de staf van de Griffier van de Tweede kamer voor 2 parlementaire werkgelegenheid, defensie, volksgezondheid. In de jaren bij de Algemene Rekenkamer heb ik veel onderzoek verricht naar de werkwijze en organisatie van de Arbeidsbureaus in Nederland Persoonlijk assistent Regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst H.D Tjeenk Willink (voormalig vice-voorzitter Raad van State) was in deze jaren Regeringscommissaris voor de reorganisatie van de rijksdienst. Ondersteuning door inhoudelijke bijdragen aan publicaties, lezingen, debatten, onderzoek

CV JULES DE VET PERSONALIA

CV JULES DE VET PERSONALIA CV JULES DE VET PERSONALIA Naam drs. Jules de Vet MHA Geboortedatum 27-02-1959 Geboorteplaats Wouw (N-Br) Burgerlijke staat Gehuwd, 1 kind (zoon Sam) Adres Van Eeghenstraat 91/2, 1071 EX Amsterdam 020

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Drs. F.M. (Frank) Tromp

Drs. F.M. (Frank) Tromp Drs. F.M. (Frank) Tromp Algemeen Directeur / bestuurder Directeur Advies a.i. 4 april 1966 Nederland 06 263 50 305 frank.tromp@dyade.nl Profiel Sinds 2006 ben ik werkzaam in het onderwijs; de eerste 5

Nadere informatie

Maarten Rook

Maarten Rook De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Maarten Rook +31 6 20 60 60 70 maartenrook@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager

Persoonlijke gegevens. Opleiding. Vaardigheden. Werkervaring. Edwin Kalbfleisch. Leeftijd. Directeur /interimmanager Persoonlijke gegevens Naam Leeftijd Edwin Kalbfleisch 42 Directeur /interimmanager Opleiding 1988 1992 Lerarenopleiding economie 1992-1996 NIVRA eerste fase 1996 1999 Postdoctoraal accountancy 2004-2004

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Curriculum Vitae Personalia Naam: Thijssen Voornaam: Miranda Geboortedatum: 10 oktober 1970 Profiel Miranda is een sterk inhoudelijk en procesmatig gedreven beleidsadviseur op het sociale domein. Zij beschikt

Nadere informatie

Senior-partner O3 (Onderzoek, Ontwikkeling en Ondersteuning)

Senior-partner O3 (Onderzoek, Ontwikkeling en Ondersteuning) Curriculum vitae Naam Geboortejaar 1950 Nationaliteit In dienst sedert 1988 Functie dr. L.I.A. de Caluwé Nederlandse Senior-partner O3 (Onderzoek, Ontwikkeling en Ondersteuning) Opleiding Gymnasium 1962-1968

Nadere informatie

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015

Ervaring Interimmanagement en coaching bij GEA, vanaf 2011. Openbaar Ministerie maart 2015 - juli 2015 Persoon & aanpak Mijn expertise ligt in HRM en managementvraagstukken, specifiek mobiliteit, talentmanagement en verander- en professionaliseringstra jecten. Op strategisch en operationeel niveau, met

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM!

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? Thema van de sessie uit de uitnodiging: In the OLD days was een rol als commissaris toch echt zwaarder dan die van toezichthouder.

Nadere informatie

Atti Poelstra. Opleiding

Atti Poelstra. Opleiding CV Ik ben Atti Poelstra (1955), heb een man en twee volwassen kinderen en woon in Purmerend. Ik werk als adviseur en interim-manager voor organisaties met een maatschappelijke doelstelling en vind het

Nadere informatie

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties in Business info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties Was vroeger een bestuur een mannenbolwerk, waar onder het genot van koffie

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Anne Jonkman. +31 6 53 51 39 31 annejonkman@vandepraktijk.nl

Anne Jonkman. +31 6 53 51 39 31 annejonkman@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Anne Jonkman +31 6 53 51 39 31 annejonkman@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN ZORGSPECTRUM Inleiding en doelstelling Missie Het is de statutaire missie van de stichting Vrienden van Zorgspectrum om middelen in te zamelen en in te zetten voor

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Adviesopdrachten (2005 ) Care

CURRICULUM VITAE. Adviesopdrachten (2005 ) Care CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam: Harry Woldendorp Geboren: 9 januari 1955 Getrouwd: Edith Bergman Eén zoon: Thomas Sebastiaan Telefoon: 0654627251/0504095799 Opleiding 1972 HBS- A 1979 doctoraal

Nadere informatie

Ineke Dries. Profiel. Opleiding

Ineke Dries. Profiel. Opleiding Profiel Ineke werkt als trainer en organisatieadviseur. Ze houdt ervan te zorgen dat grote ideeën gaan werken in de praktijk. Ineke werkt het liefst in organisaties die een ontwikkeling naar een nieuwe

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

samenwonend, 2 uitwonende zonen van 20 en 22 jaar Atheneum Van der Puttlyceum Eindhoven HEAO communicatie, Fontys Hogescholen Eindhoven

samenwonend, 2 uitwonende zonen van 20 en 22 jaar Atheneum Van der Puttlyceum Eindhoven HEAO communicatie, Fontys Hogescholen Eindhoven Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam Miriam Termeer Voornamen Miriam Henriëtte Helena Adres Kapelpad 17A PC en plaats 5688 HS Oirschot Mobiele telefoon 06-51 51 33 53 E-mail miriam.termeer@upcmail.nl

Nadere informatie

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen 2015 2015 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, veilig, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Arnhem, 5 november Aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland, Geachte medeleden,

Arnhem, 5 november Aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland, Geachte medeleden, Arnhem, 5 november 2012 Aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland, Geachte medeleden, Ter benoeming in de vacature in GS, die ontstaat door de benoeming van gedeputeerde Verdaas tot staatssecretaris,

Nadere informatie

Inhoud. Missie. Visie. Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum. Inleiding en doelstelling

Inhoud. Missie. Visie. Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum. Inleiding en doelstelling Jaarverslag 2013 Vrienden van Zorgspectrum Inhoud Inleiding en doelstelling... 1 Stichtingsbestuur per 31 december 2012... 2 Raad van Toezicht... 3 Geselecteerde projecten... 4 De Plataan... 4 Het Houtens

Nadere informatie

Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar

Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar Kennis hebben en kennis delen: Leren van elkaar Prof. dr. Didi D.M. Braat, Hoofd afdeling Obstetrie & Gynaecologie UMC St Radboud Nijmegen Consortium Nijmegen bevalt goed Opgericht op 23 februari 2011:

Nadere informatie

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar Curriculum vitae Persoonsgegevens Naam Voornamen Adres PC en plaats : Termeer : Miriam Henriëtte Helena : Kapelpad 17A : 5688 HS Oirschot Telefoon : (0499) 57 37 08 Mobiele telefoon : 06 51 51 33 53 E-mail

Nadere informatie

Ruigrok advies en interim-management

Ruigrok advies en interim-management Ruigrok advies en interim-management P e r s o n a l i a Naam: M.S.M. (Mieke)Ruigrok MBA Adres: Emmapark 1 2641 EJ Pijnacker Geboortedatum: 27 juni 1962 Telefoonnummer: 06 50743261 E-mail: info@miekeruigrok.nl

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad 10 juni 2014 Gemeente Utrecht Agenda 1. Wie is de gemeentelijke accountant?

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets

Curriculum Vitae. Samenvatting. Profielschets Curriculum Vitae Naam:!! Jolanda Sappelli Geboortedatum:! 11 juni 1963 Adres:!! Johan van Oldenbarneveltlaan 48!!! 2582 NV Den Haag Telefoon privé:! 070 3226470 Telefoon mobiel:! 06 51334137 E-mail:!!

Nadere informatie

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal

Interim Management. Executive Search. Nationaal en Internationaal Interim Management 2 Jaarverslag 2015 Van de Groep & Olsthoorn 3 Interim Management Bij veel van onze opdrachtgevers in de techniek & industrie staan veranderingen op het programma: een efficiëntere bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Zorgevaluatie binnen de NVOG

Zorgevaluatie binnen de NVOG Zorgevaluatie binnen de NVOG Organisatie in kwaliteitsregio s Anneke Kwee Gynaecoloog UMCU Bestuurslid NVOG, voorzitter NVOG consortium Lid Adviescommissie Zorgevaluatie Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN)

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN) CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK Achternaam de Wit Voornaam Marco Geslacht Man Woonplaats Ouderkerk aan den IJssel Geboortedatum 11-09-1981 Nationaliteit Nederlandse OPLEIDING HEAO Accountancy 2006 HAVO 1999

Nadere informatie

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN Brandweer Utrecht Leidsche Rijn Hoofd Repressie Stichting Rechtsbijstand Den Haag Gemeente Almere Hoofd Wonen Strategisch Beleidsadviseur Uitgifte Teamleider Projectmanagementbureau

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Curriculum Vitae Personalia Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Werkterrein Allround business en IT manager met als werkterrein: Organisatieadvies

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Klazien Verboom-Teeuwissen Geboortedatum: 08-10-1961 Curriculum Vitae Klazien Verboom PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Klazien Verboom-Teeuwissen Adres Stadhouderslaan 22 3761 EL Soest Geboortedatum 08

Nadere informatie

RUSTIG LEIDERSCHAP TUSSEN STRUIKELENDE BESTUURDERS, RUZIENDE DOKTERS EN MOEGESTREDEN TOEZICHTHOUDERS

RUSTIG LEIDERSCHAP TUSSEN STRUIKELENDE BESTUURDERS, RUZIENDE DOKTERS EN MOEGESTREDEN TOEZICHTHOUDERS RUSTIG LEIDERSCHAP TUSSEN STRUIKELENDE BESTUURDERS, RUZIENDE DOKTERS EN MOEGESTREDEN TOEZICHTHOUDERS Opdracht: Voorzitter Raad van Bestuur a.i. stichting Primair Huisartsenposten Type Opdracht: Executive

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen. : Nederlandse. 2007 Diverse trainingen via de Prismant academie

Curriculum Vitae. Opleidingen. : Nederlandse. 2007 Diverse trainingen via de Prismant academie Curriculum Vitae Naam : H. Schensema Bsc, RQIM (Erik) Geboortedatum : 22 juli 1962 Geslacht Nationaliteit Woonplaats : Man : Nederlandse : Moordrecht Opleidingen 2007 Diverse trainingen via de Prismant

Nadere informatie

LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN

LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN LONGLIST OPDRACHTEN CHARLOTTE VAN ZUYLEN Maatschap van Duuren, van Zuylen & partners en Bureau van Zuylen B.V. Uit privacy overwegingen zijn de opdrachtgevers hier niet met naam vermeld. Desgewenst kan

Nadere informatie

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg

Technische bedrijfskunde voor de gezondheidszorg Where innovation starts Informatie Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Postbus 513 5600 MB Eindhoven Tel. 040-2472234 Email: voorlichting.tbg@tue.nl

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

Een gezonde zorg is ook onze zorg

Een gezonde zorg is ook onze zorg Een gezonde zorg is ook onze zorg De zorg stond in 2012 in het brandpunt van de publieke en politieke belangstelling. Zorg moet betaalbaar zijn, maar ook kwalitatief hoogwaardig. Informatietechnologie

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Drs. W. van Ittersum Adres: Bakkersveld 31. Telefoon: 0521 515270 06 51205703 wvanittersum@planet.nl

CURRICULUM VITAE. Drs. W. van Ittersum Adres: Bakkersveld 31. Telefoon: 0521 515270 06 51205703 wvanittersum@planet.nl CURRICULUM VITAE Naam: Drs. W. van Ittersum Adres: Bakkersveld 31 Woonplaats: 8334 NE Tuk Telefoon: 0521 515270 06 51205703 E-mail: wvanittersum@planet.nl Geboorteplaats: Den Haag Geboortedatum: 2 november

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Werkervaring als interim manager, procesmanager en adviseur

Werkervaring als interim manager, procesmanager en adviseur CURRICULUM VITAE Quint Meijer Personalia Naam: drs. H.Q. Meijer (Quint) Geboortedatum: 22 januari 1951 Opleiding 1963-1970 Gymnasium-A 1970-1978 Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam; afstudeerrichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Integrale Geboortezorg Zeggenschap en autonomie Regiodag ZonMw Consortium Verloskunde Zuid-Oost Brabant

Integrale Geboortezorg Zeggenschap en autonomie Regiodag ZonMw Consortium Verloskunde Zuid-Oost Brabant Integrale Geboortezorg Zeggenschap en autonomie Regiodag ZonMw Consortium Verloskunde Zuid-Oost Brabant Jaap Kerstjens, Veldhoven, 19 april 2015 Introductie Mijn achtergrond Jaap Kerstjens Technisch en

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen:

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen: CURRICULUM VITAE Naam Bogers, P.A. (Peter) Geboren: 1958 Adres: Eigendomweg 7, 3765EA Soest Telefoon: 06-51290050 Mail: Facomnlbv@planet.nl Opleidingen /cursussen: 2004 Training Coachingsvaardigheden Universiteit

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T: Â Â 0573-442646Â M: 06-10519390

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Jan Voortman MBA. Postbus 23. 7240 AA LochemÂ. Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens  Jan Voortman MBA Postbus 23 7240 AA Lochem Geb. datum 08-05-1963 T:   0573-442646 M: 06-10519390 F: 0573-442582 E: j.voortman@pdunamiq.nl I: www.dunamiq.nlâ

Nadere informatie

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties mr drs Titia Hollman ZinZ - Juridisch Advies Medrie, 11 mei 2017 Doel Eerste inzicht in juridische structuren van (huisartsen)organisaties en

Nadere informatie

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend Curriculum Vitae Naam Geboortejaar Woonplaats Opleiding Trainingen Profiel Mr. H.W. (Henk) van Heuven 1950 Rotterdam Nederlands Recht; eerste graads onderwijsbevoegdheid economie (Vrije Universiteit 1975)

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Curriculum vitae drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM

Curriculum vitae drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM Curriculum vitae drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM Persoonlijke gegevens Naam: Roepnaam: Geboortedatum: Lütter Ger 7 april 1958 PERSOONLIJK Naam en titulatuur: drs. G. Lütter CISA CIPP/E CIPM Geboortedatum:

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd?

Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd? Hoe kan de governance in de ziekenhuissector worden verbeterd? Voorstellen Leo Schoots, 64 jaar Tandheelkunde, bedrijfskunde Interim-bestuurder Kerndocent Succesvol Besturen van Ziekenhuizen (Sioo & BoerCroon)

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 augustus 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Theo Maarhuis Consultancy

Theo Maarhuis Consultancy Theo Maarhuis Consultancy INTERIM MANAGEMENT ADVIES & COACHING CONTACT 06 445 200 83 info@theomaarhuisconsultancy.nl WEBSITE www.theomaarhuisconsultancy.nl www.interimmanagementenadvies.nl Theo Maarhuis

Nadere informatie

De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht HC Utrecht Telefoon Internet

De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht HC Utrecht Telefoon Internet De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Anne Jonkman +31 6 53 51 39 31 annejonkman@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar

Profiel. Directeur ad interim. Stichting Hulst Voor Elkaar. 29 juni Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Profiel 29 juni 2016 Opdrachtgever Hulst voor Elkaar Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets uit

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

De rol van verpleegkundig specialisten bij zorginnovatie

De rol van verpleegkundig specialisten bij zorginnovatie De rol van verpleegkundig specialisten bij zorginnovatie College bij MANP lustrum congres op vrijdag 24 januari 2014 te Doorn door prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom Zorginnovaties Productinnovaties

Nadere informatie

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014

Of te wel: Van (de) wijken weten. THEMA, april 2014 Of te wel: Van (de) wijken weten THEMA, april 2014 Consultant/Ondernemer/(Interim) Bestuurder Meer dan 30 jaar kruiswerk, thuiszorg Vanuit perspectief Thuiszorg, in algemene zin, kijken naar ontwikkelingen

Nadere informatie

Expertise Programma Bestuurlijk Verandervermogen

Expertise Programma Bestuurlijk Verandervermogen 2016 Expertise Programma Bestuurlijk Verandervermogen Voor Raden van Bestuur, Colleges van Bestuur, Directeuren, CEO s en General Managers van (maatschappelijke) ondernemingen in hun rol van verandermanager

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Accreditaties in de zorg

Accreditaties in de zorg Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst 28 november 2014 Kees van Dun, directeur NIAZ Allereerst: Felicitaties aan Maastricht UMC+: 15 jaar NIAZ; Op dit moment 1 van de 7 NIAZ best practices!

Nadere informatie

De wijsheid komt uit het Oosten Ervaringen RvB en MSB s Medisch Spectrum Twente

De wijsheid komt uit het Oosten Ervaringen RvB en MSB s Medisch Spectrum Twente De wijsheid komt uit het Oosten Ervaringen RvB en s Medisch Spectrum Twente Bas Leerink voorzitter Raad van Bestuur Ronald Trof Voorzitter Medisch Stafbestuur Voorzitter Vereniging Medisch Specialistische

Nadere informatie

In Control op ICT in de zorg

In Control op ICT in de zorg In Control op ICT in de zorg Ervaringen uit de praktijk van ziekenhuizen Ron van den Bosch Hoofd bureau Strategie en Beleid UMC Groningen Voorzitter Vereniging Informatica en Gezondheidszorg Lid CIO Platform

Nadere informatie

HUIDIG WERKTERREIN WERKERVARING. Hilbert de Vries. 5271 HS St Michielsgestel. post@hilbertdevries.nl

HUIDIG WERKTERREIN WERKERVARING. Hilbert de Vries. 5271 HS St Michielsgestel. post@hilbertdevries.nl Naam: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Mobiel nummer E- mail: Hilbert de Vries 12 mei 1962 Van den Berghstraat 2 5271 HS St Michielsgestel 073-5516615 06-28704075 post@hilbertdevries.nl HUIDIG WERKTERREIN

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant

Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant Profiel Manager Bedrijfsvoering Zorggroep West Brabant 24 juli 2015 Opdrachtgever Zorggroep West Brabant Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Overzicht projecten. Drs. R. (Robert) G.L. Peeters RA Panneoven 16 5953 LG Reuver

Curriculum Vitae. Personalia. Opleidingen. Overzicht projecten. Drs. R. (Robert) G.L. Peeters RA Panneoven 16 5953 LG Reuver Curriculum Vitae Personalia Drs. R. (Robert) G.L. Peeters RA Panneoven 16 5953 LG Reuver Telefoon: 06-57571440 Email: robert@peeters-financial.nl Internet: www.peeters-financial.nl Geboortedatum: 27 december

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Logistiek & ICT advies en projectmanagement in de zorg

Logistiek & ICT advies en projectmanagement in de zorg Logistiek & ICT advies en projectmanagement in de zorg Uitgerust voor de toekomst Skopos Rendementbouwers Hanzepoort 1 7575 DB Oldenzaal Telefoon 0541 662682 Fax 0541 516187 Web http://www.skopos.nl E-mail

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Huisman, Ruurd Adriaan Adres: Dwarsgracht 25, 8355 CV Giethoorn Geboortedatum: 29 augustus 1953 Geboorteplaats: Zwolle Burgerlijke staat: gehuwd (2 kinderen)

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Referenten Jan van Vessem, districtsmanager UWV WERKbedrijf Gelderland M&Z bij UWV.

Referenten Jan van Vessem, districtsmanager UWV WERKbedrijf Gelderland M&Z bij UWV. Gegevens Naam Claudia Verboom Geboortedatum 3 juni 1975 Woonplaats Arnhem Profiel Ik ben in staat om snel en effectief aan de slag te gaan. Mijn kracht ligt in het schakelen tussen strategie en praktijk

Nadere informatie

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013

Eigen talent eerst Kuijpers MD programma. Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Eigen talent eerst Kuijpers MD programma Michiel van Kessel MBA 10 september 2013 Even voorstellen Studie Bestuurskunde (Avans, 2000-2001) Personeel & Arbeid (Avans, 2001-2005) Rechten (HAN, 2006-2007)

Nadere informatie