Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management."

Transcriptie

1 Personalia Naam drs. Jules de Vet MHA Geboortedatum Geboorteplaats Wouw (N-Br) Burgerlijke staat Gehuwd, 1 kind (zoon Sam) Adres Van Eeghenstraat 91/2, 1071 EX Amsterdam / ; Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management. Gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van sturing, samenwerking en bedrijfsvoering. Op het niveau van bedrijven, organisaties, instellingen, vakgroepen en maatschappen. Voor Raden van Bestuur, Toezicht en Commissarissen. Voor Directies en stafbesturen. Voor managers en op het niveau van individuele professionals. Met op het repertoire de rol van bestuurder, manager, coach of adviseur. Met professionele vakkennis en inbreng van een breed netwerk. Verbindt bestuur en professional. Geeft perspectief en energie. Richtinggevend en besluitvaardig. Zonder standaardbenadering of vaste methoden. Discreet. Interventies afgestemd op de situatie. Expertise gevoed door jarenlange ervaring in bestuur en management. Als adviseur of interim-manager bij gerenommeerde opdrachtgevers. Kent diverse type ziekenhuizen (OLVG, ErasmusMC, Langelandziekenhuis) van binnen. Jules de Vet werkt binnen de publieke sector en de gezondheidszorg. Voor ziekenhuizen. Voor de eerste lijn. Voor gemeenten. Voor brancheverenigingen en bedrijven. Naast adviseur en interim-manager ook actief als toezichthouder in de GGZ en de AWBZ. Loopbaan Medewerker Regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst Medewerker Algemene Rekenkamer Den Haag Senior organisatieadviseur adviesbureau Andersson Elffers Felix BV Utrecht Directeur Financiën en Personeel openbaar vervoerbedrijf GVU NV heden Zelfstandig gevestigd organisatieadviseur en interim-manager. Opleiding 1977 Atheneum A St. Gertrudislyceum Roosendaal Kandidaatsexamen rechten Rijksuniversiteit Leiden Studiejaar University of Colchester (UK) Student-assistentschappen in Leiden Doctoraal examen politiek-bestuurlijke studierichting Rijksuniversiteit Leiden. (drs.) TIAS business school Master of Health Administration (MHA).

2 Bijscholing 2013 Singularity University (USA): Futuremed, course San Diego 2014 Nvtz: toezicht op bestuur en besturing 2014 Tias: Ghandi in Governance 2014 Singularity University: Summit Europe Nevenfuncties Buitenuniversitair Raadslid Universiteit van Amsterdam Docent bestuurs- en organisatiekunde Bestuursacademie Midden Nederland Gastdocent Clingendael-cursus Erasmus universiteit Rotterdam Lid Raad van Toezicht Zonnehuizen. (hoofdkantoor Zeist). Lid audit committee. Op eigen verzoek medio 2010 voortijdig beëindigd i.v.m. verschil van inzicht met RvT over toezichtbeleid, 1,5 jaar voor faillissement heden Bestuur stichting vrienden St.Ignatiusgymnasium Amsterdam Publicaties 2006 OLVG : Betrokkenheid van dokters bij ziekenhuisbestuur Zorgvisie 2 feb. 2007, Winnaars opgelet : personele gevolgen van aanbesteding in de WMO Kunnen topdokters leren van topkoks, rondetafelbijeenkomst met Ron Blaauw, ook in Medisch Contact Kok en Chirurg hebben veel gemeen, Ben Crul, 11/01/2008, nr. 2, blz. 63 e.v. Toelichting op opdrachten en functies : zie vervolgbladzijden. Bezoek ook eens

3 SUMMARY OPDRACHTEN (uitgebreidere beschrijvingen blz. 4-8) Interim-management Bestuurder / algemeen directeur a.i. GAZO Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost Opdrachtgever Raad van Toezicht GAZO Looptijd November 2014 juni 2015 Bestuurder / directeur a.i. Pivot Park life science community (Organon/MSD/Oss) Opdrachtgever NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Looptijd April heden Bestuurder / algemeen a.i. directeur sociale werkvoorziening a.i. Amsterdam Opdrachtgever Stichting Pantar Amsterdam Looptijd Oktober 2011 Maart 2013 Lid Raad van Bestuur/ COO a.i. algemeen ziekenhuis Opdrachtgever Stichting t Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer Looptijd Oktober 2010 Oktober 2011 Projectleider ketensamenwerking verloskundepraktijken en gynaecologie OLVG Amsterdam Opdrachtgever Stichting VCO Amsterdam Looptijd Augustus 2009 Heden Procesmanager a.i. Nederlandse Zorgautoriteit Opdrachtgever NZA Looptijd April 2010 Kwartiermaker fusie verloskundepraktijken en ziekenhuizen Amsterdam Opdrachtgever Stichting VCO Amsterdam Looptijd Augustus 2009 Heden Voorzitter Raad van bestuur a.i. Zorginstelling Opdrachtgever Stichting Primair Huisartsenposten Looptijd April 2008 juli 2009 Interimdirecteur van een wetenschappelijke vereniging van medisch specialisten Opdrachtgever NVOG Looptijd Januari 2008 oktober 2008 Organisatievernieuwing patiëntenzorg Opdrachtgever OLVG Amsterdam Looptijd Juni 2006 juni 2007 Advies Projectleider Integrale Zorg Leiden e.o. Opdrachtgever LUMC, Cooperatie LEO, Kraamzorg De Waarden, Achmea, Zorg en Zekerheid Looptijd februari 2015 december 2015 Bestuursadviseur / Oriëntatie aanpak ontwikkeling geboortecentrum Opdrachtgever Coöperatieve vereniging Sabel Arnhem Looptijd oktober 2011 mei 2012 Procesbegeleiding inrichting COPD-ketenzorg

4 Opdrachtgever GlaxoSmithKline, Flevoziekenhuis, Zorggroep Almere Looptijd januari 2011 juni 2011 Organisatieadvies clusterstructuur en inrichting supportorganisatie Opdrachtgever Erasmus MC Looptijd September 2009 Maart 2010 Procesbegeleiding businessplanning Opdrachtgever OLVG Amsterdam, unit orthopedie Looptijd Augustus 2009 Januari 2010 Strategische verkenningen ziekenhuisketen in Singapore en Maleisië Opdrachtgever Financiële instelling (confidentieel) Looptijd Juli 2009, september 2009 Fusiebegeleiding voor medisch ondersteunende units 3 ziekenhuizen Opdrachtgever OLVG Amsterdam, Flevoziekenhuis Almere, MC Groep IJsselmeerziekenhuizen Looptijd September 2006 juli 2007 Reorganisatie havenbedrijf Opdrachtgever Havenbedrijf Amsterdam Looptijd Februari 2007 augustus 2007 Evaluatie besturingsmodel Raad van Bestuur en Medische Staf Opdrachtgever OLVG Amsterdam Looptijd Januari 2006 juni 2007 Crisismanagement op de OK Opdrachtgever OLVG Amsterdam Looptijd November 2005 maart 2006 Coaching Coaching bij verstoorde samenwerking tussen dokters Opdrachtgever Confidentieel Looptijd Coaching in de energiesector Opdrachtgever Confidentieel Looptijd Mei 2009 Heden

5 heden Zelfstandige adviespraktijk in organisatieadvies en interim-management Sinds de zomer van 2005 ben ik actief als zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager. Aanvankelijk in combinatie met mijn directiefunctie bij GVU NV als gevolg van de snelle groei van de zorgportefeuille, vanaf oktober 2005 voltijds. OPDRACHTEN 11/ 2014 heden Bestuurder/ algemeen directeur a.i. Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost (GAZO) Omvormen GAZO van multidisciplinaire organisatie naar netwerkorganisatie. Verkoop fysiotherapiepraktijken. Verkoop apotheken. Aanpassen bedrijfsbureau. Inrichten nieuwe topstructuur. Tijdens verbouwing continuiteit in reguliere directietaken. Begroting, jaarrekening. 04/ /2014 Bestuurder / directeur a.i.pivot Park life science community (Organon/MSD/Oss) In opdrachtgever van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM vormgeven aan een nieuwe campus voor startende ondernemingen in de pharmacie en life science. De werkorganisatie opzetten en inrichten, de strategie uitwerken, de eerste 30 bedrijven (veelal op gebied van kankeronderzoek) contracteren. 010/ /2013 Pantar Amsterdam Bestuurder/ algemeen directeur a.i. Stichting Pantar Amsterdam is het grootste bedrijf in de sociale werkvoorziening in Nederland mensen op de loonlijst: mensen met een arbeidshandicap en reintegratiekandidaten. Strategische heroriëntatie doorgevoerd. Reintegratietak verkocht. SW-bedrijf gesplitst in subsidiepoot en commerciële/marktdivisie. Nieuwe topstructuur. Verantwoording aan RvC: oud UMC Radboud topman Emile Lohman / oud minister Frank de Grave. 10/ /2011 Lange Land Ziekenhuis Zoetermeer Lid Raad van Bestuur/ COO a.i. Lid Raad van Bestuur/ COO a.i. algemeen ziekenhuis. Ontwerp en implementatie nieuwe topstructuur. Dagelijkse aansturing zorgbedrijf. Verantwoordelijk voor contacten met IGZ, medische staf, zorgverzekeraar. Doorvoeren financiele sanering. Bestuurlijke continuiteit na vertrek CEO. Voorzitter managementteam. Aansturen diverse samenwerkingsprojecten in A-12 ziekenhuiscooperatie. 04/ /2010 Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) Procesmanagement Cure a.i. Aansturen team geïntegreerde bekostiging 09/ /2013 Stichting VCO Amsterdam Projectleider / bestuursadviseur samenwerking 1 e /2 e lijn Verloskunde Amsterdam Oost. Meerjarig innovatieproject. Ketensamenwerking verloskundepraktijken en gynaecologie OLVG Amsterdam. Voorbeeldproject ZonMW landelijk programma Op een Lijn Ontwerp/management geïntegreerde 1 e /2elijns praktijk

6 09/ /2010 Organisatieadvies afdeling V&V ErasmusMC Advies en procesbegeleiding bij inrichting management 07/ /2010 Ned.investeringsmaatschappij (confidentieel) Advies over kansen op de Nederlandse zorgmarkt. Gebaseerd op bezoeken aan o.a. Singapore en Minnesota 04/ /2009 Primair huisartsenposten: Voorzitter Raad van Bestuur a.i. Statutair bestuurder a.i. van Primair: voor 1,6 miljoen patiënten, bieden 900 huisartsen vanuit 10 posten ondersteund door 250 medewerkers avond-, nacht- en weekenddiensten in midden Nederland. Dubbele opgave : continuïteit bedrijfsvoering maar ook vertrouwen herstellen en herstructurering doorvoeren na herhaalde bestuurscrises. 04/ /2011 Tennet. Netbeheerder van het landelijk elektriciteitnetwerk: Executive coaching. 01/ /2008 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie : Directeur a.i. Interim-management 2 dagen per week, gericht op stroomlijning verstoorde relatie tussen vereniging, bestuur en bureau en advisering topstructuur. 10/ /2008 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Amsterdam: Interim-management en organisatieadvies 3-5 dagen per week voor diverse bestuurlijke vraagstukken binnen diverse business units en bij spanningen tussen medisch specialisten en de Raad van Bestuur. Evaluatie van het OLVG model : het veelbesproken besturingsmodel voor een ziekenhuis met business units en waarbij de dokters bestuurlijke posities bekleden. 05/ /2007 Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam. In opdracht van Havenmeester advisering structuur en begeleiding bij reorganisatie van de sluizenorganisatie in IJmuiden. Berekenen benodigde personele capaciteit, analyse roosters. Flexibilisering en arbeidsinnovatie. 09/ Flevoziekenhuis, IJsselmeerziekenhuizen, OLVG: fusiebegeleiding, projectmanagement en organisatieadvies. Extern voorzitter, adviseur en fusiebegeleider van 3 vakgroepen van ziekenhuisapothekers. In opdracht van de Raden van Bestuur van de drie ziekenhuizen: strategiebepaling (sep 2006 mei 2007) en begeleiding vakgroep fusie (juni 2007 jan 2008). De 10 ziekenhuisapothekers van deze 3 ziekenhuizen vormen 1 vakgroep, waarna geleidelijk de apotheken samengevoegd worden. Tot 1 januari 2008 interim-vakgroep voorzitter. 02/ /2007 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Amsterdam: business unit Orthopedie: interim-manager.

7 Financiële sanering. Normalisatie bestuurlijke verhoudingen en herstel vertrouwensrelatie met medische staf. Nieuw businessplan en implementatie nieuwe groeistrategie. Uitbreiding specialisten, OK tafels, verdubbeling bedden van 24 naar 48. Herinrichting bedrijfsprocessen. Vernieuwing logistiek, implementatie klinische paden en zorgstraten. Sanering wachtlijsten. Samenwerkingsarrangementen met nieuwe extramurale partners voor revalidatie. Implementatie nieuwe IT systemen voor klanttevredenheid, afsprakenplanning, digitaal dicteren en spraakherkenning. Afstemming en inkoopafspraken met zorgverzekeraars. 11/ /2006. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Amsterdam medisch ondersteunende unit OK / Anesthesiologie : organisatieadvies, crisismanagement en bemiddeling. Na acute intrekking opleidingsbevoegdheid door MSRC in oktober 2005 : opzetten verbetertraject werkwijze en cultuur unit Operatiekamers / anesthesiologie, bemiddeling bij arbeidsconflicten tussen vakgroepen medisch specialisten en verpleegkundig personeel rondom het complex operatiekamers, coachen en begeleiden (medisch en unit) management. Vanaf juni 2007: evaluatie voortgang verbetertraject werkwijze en cultuur. 11/ /2006 Antonius Mesos groep (Utrecht / Nieuwegein: organisatieadvies Haalbaarheidstudie bedrijvenpoli (afgerond begin 2006). Poli open sinds 1 juni / /2007 Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) Business unit Gynaecologie : organisatieadvies. Advies ontwikkelingsrichting medisch secretariaat unit gynaecologie. Herstel vertrouwensrelatie met medische staf. Profiel nieuwe leidinggevende. 05/ /2007 Dichterbij (AWBZ instellingen in Brabant Limburg en zuiden van Gelderland). Begeleiden Managementteam. Organisatie strategische conferenties Directeur Financiën en personeel openbaar vervoerbedrijf GVU NV Functie Directielid GVU NV sinds 2000 met middelenportefeuille. GVU NV GVU NV verzorgt het openbaar vervoer in Utrecht en omgeving. De omzet bedraagt 60 miljoen euro op jaarbasis. Personeelsbestand is 800 fte. Bij mijn indiensttreding was GVU nog een gemeentelijke dienst: Gemeentevervoerbedrijf Utrecht. GVU NV is succesvol verzelfstandigd (2004) van gemeentelijke dienst naar zelfstandige onderneming en enkele jaren later verkocht. Per 1/1/ 2007 werd de verkoop van GVU naar Connexxion afgerond. Taken / verantwoordelijkheden / resultaten Deelname aan bestuur en collegiale directievoering. Verantwoording aan Raad van Commissarissen, deelname aan audit committee. Overleg met Ondernemingsraad Geslaagde strategische herpositionering. Financiële herstructurering: van verlieslatend naar gezonde exploitatie en balans. Revitalisering bedrijf. Aansturing van 5 stafafdelingen: P&O, Financiële administratie, Control en IT systemen, Communicatie/Klantenservice/Verkoop, Facilitaire dienst. Span of control 80 fte.

8 Senioradviseur organisatieadviesbureau AEF Andersson Elffers Felix (AEF) is een middelgroot organisatieadviesbureau (50 adviseurs) in Utrecht. Het bureau voert opdrachten uit op het snijvlak van de publieke en de private sector. Opdrachten omvatten een breed adviesscala : van expertstudies tot interim-management. Onderstaand beschrijf ik de diverse rollen en opdrachten die ik heb uitgeoefend in de loop van de 10 jaar die ik aan AEF verbonden was. Interim-management: O.a maanden interim directeur arbeidsbureaus regio Friesland. (Internationaal) projectmanagement: O.a in opdracht van Ministeries van EZ en BuZa technische assistentie verlenen in Oost Europa. Gedurende 4 jaar lang 1 week per maand opzetten van regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Aantrekken fondsen. Selectie, training en begeleiding lokaal management. Fusiebegeleiding Fusies jeugdpenitentiaire inrichtingen, gemeentelijke diensten (o.a. Breda), culturele instellingen (o.a. Nederlands Theaterinstituut ), Vrouwenvakscholen. Strategieontwikkeling Benchmark WRA groep (sociale werkvoorziening Amsterdam). Management-audits Doorlichting kwaliteit management Hogeschool van Utrecht. Management audit bij integratie Wageningen UR en DLO. Doorlichtingen/ contra-expertises Uitbestedingsscenario s voor bedrijfsonderdelen van KLM en NS en Postbank. Structuuradviezen en organisatievraagstukken Topstructuur Arbeidsvoorziening Nederland, Nationale Postcodeloterij Senioronderzoeker doelmatigheid Algemene Rekenkamer Den Haag Doelmatigheidsonderzoeken op de beleidsterreinen sociale zaken en werkgelegenheid, defensie, welzijn volksgezondheid en cultuur. In 1990 toegevoegd aan de staf van de Griffier van de Tweede kamer voor 2 parlementaire werkgelegenheid, defensie, volksgezondheid. In de jaren bij de Algemene Rekenkamer heb ik veel onderzoek verricht naar de werkwijze en organisatie van de Arbeidsbureaus in Nederland Persoonlijk assistent Regeringscommissaris reorganisatie rijksdienst H.D Tjeenk Willink (voormalig vice-voorzitter Raad van State) was in deze jaren Regeringscommissaris voor de reorganisatie van de rijksdienst. Ondersteuning door inhoudelijke bijdragen aan publicaties, lezingen, debatten, onderzoek

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis

Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak. ICT in het ziekenhuis Innoveren met ICT meer dan ooit noodzaak ICT in het ziekenhuis ICT Benchmarks Tijdens de ICT Benchmarks van M&I/Partners staat het verhaal achter de cijfers centraal. Doel is om op basis van informatieoverdracht

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort duurzaamheid > gezondheid >communicatie > veiligheid > comfort jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Duco Scholtanus

Curriculum Vitae Duco Scholtanus Persoonlijke gegevens Roepnaam Duco Achternaam Scholtanus Mobiele telefoon 06-11767611 E-mail duco@scholtanus.nl Twitter @ducoscholtanus LinkedIn http://nl.linkedin.com/in/ducoscholtanus Scholing en opleidingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Naam R.J. Schudde Roepnaam Rolf Titel MSc Woonplaats Zwolle Geboortedatum 14 september 1967 Nationaliteit Nederlander Burgerlijke staat gehuwd, 4 kinderen Telefoon 06-43239156 Referenties

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT

DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT 21 topmanagers coachen 21 nieuwe ondernemers Introductie voor de media en gasten Maandag 25 november 2013 Van 15.30-20.00 uur Duisenberg auditorium Rabobank te Utrecht

Nadere informatie

Zaken doen in de zorg. een handleiding voor het mkb

Zaken doen in de zorg. een handleiding voor het mkb Zaken doen in de zorg een handleiding voor het mkb wil het mkb op zinvolle wijze in contact brengen met dienstverleners in de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg en wil daarnaast lokale bureaus,

Nadere informatie

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg

Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg KPMG GEZONDHEIDSZORG Integrale zorg Naar nieuwe coalities in de zorg kpmg.nl kpmgplexus.nl 2 Integrale zorg - naar nieuwe coalities in de zorg Integrale zorg: een nieuw, maar begaanbaar pad voor de toekomst

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek Leaders in Care

Handboek Leaders in Care Handboek Leaders in Care M.C.M. (Monique) Booy en C.C.H.A. (Chantal) van Hoof-de Lepper Niets uit deze uitgave mag worden vermenig vuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector

De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector Den Haag, oktober 2009 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen

Nadere informatie

jaarverslag CHE overtuigend anders

jaarverslag CHE overtuigend anders 2010 jaarverslag CHE overtuigend anders Jaarverslag 2010 Christelijke Hogeschool Ede 2 Woord vooraf Het College van Bestuur blikt dankbaar terug op het jaar 2010. De CHE heeft uitstekende resultaten geboekt,

Nadere informatie

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam

jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam jaarverslag 2007 realistisch en duurzaam 1 DELTA N.V. The multi-utility company Elke dag werken aan een leefbare toekomst. DELTA is een multi-utility company. Wij

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie