Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam"

Transcriptie

1 0 Strategisch Beleid Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam Conform Herontwerp Schuldhulpverlening DWI Bureaus voor schuldhulpverlening Stadsdelen

2 2

3 Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 7 2 Processchema Schuldhulpverlening Toelichting processchema Trajecten eenmalig opstarten Vroeg Eropaf, Eropaf, Crisishulpverlening Aanmelding Eenmalige informatie en advies Stabilisatietraject 9 3 Vroeg Eropaf Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject 10 4 Eropaf Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject 11 5 Crisishulpverlening Doelstelling Beoogd resultaat Doelgroep Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten 12 6 Integrale aanmeldgroep Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten 14 3

4 7 Voorwaardelijke budgettraining Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject 15 8 Aanvullende budgettraining Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject 16 9 Stabilisatietraject Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Tussentijdse evaluatie Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten Moratorium Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject Aanvraag schuldregeling GKA Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten Dwangakkoord Doelstelling Doelgroep 23 4

5 13.3 Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject Toeleiding Wsnp Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten Nazorg Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten Intensieve jongerenschuldhulpverlening Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject Budgetlessen basis- voortgezet (speciaal) onderwijs, Vmbo en praktijkonderwijs Doelstelling Beoogd resultaat Leren keuzes maken Reclame de baas blijven Geldzaken op orde hebben Zelf geld verdienen Sparen Lenen Bankzaken regelen Doelgroep Omschrijving activiteiten Werkproces Vervolgtrajecten Op Eigen Kracht cursus voor voedselbankklanten Doelstelling Beoogd resultaat Administratie, inkomsten en uitgaven, budgetbegroting 30 5

6 Prioriteiten stellen, voorzieningen Een tweede bankrekening, gesprekstechnieken Sociale kaart, informatie over voorzieningen,geld lenen etc Assertiviteit, vergroten zelfredzaamheid Praktijk excursies Doelgroep Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten 31 6

7 1 Inleiding In 2008 heeft de schuldhulpverlening een omslag gemaakt van formatiefinanciering, richting outputgerichte financiering op basis van activiteiten beschreven in het productenboek schuldhulpverlening. In maakt de schuldhulpverlening een nieuwe ontwikkeling door in het kader van het herontwerp schuldhulpverlening. De bestaande outputfinanciering wordt hierbij gecombineerd met resultaatsturing. Hierdoor zijn naast de activiteit en productomschrijvingen nu ook de beoogde resultaten opgenomen waarbij bijvoorbeeld een resultaat van de integrale aanmeldgroep als eenmalige informatie en advies een afrekenbaar resultaat is geworden. Door het herontwerp is in het werkproces schuldhulpverlening meer aandacht gekomen voor de zogenaamde eigen kracht benadering : het betrekken van de omgeving van de klant bij het integrale plan van aanpak bij schuldstabilisatie; het belang van flankerende dienstverlening en groepswerk. Dit heeft zijn weerslag gevonden in dit nieuwe productenboek. Het productenboek beschrijft het inhoudelijk proces van de schuldhulpverlening in Amsterdam per 1 januari Daarbij zijn ook preventieve en flankerende activiteiten opgenomen zoals Vroeg Eropaf, de voorwaardelijke en aanvullende budgettraining, de budgetlessen en de op eigen kracht cursus. De nieuwe aanpak wordt medio 2012 geëvalueerd. Het productenboek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de instellingen van Maatschappelijke dienstverlening, de stadsdelen, de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam, afdeling Beleid van DWI en anderen. Het productenboek is een weergave van innovaties die hebben plaatsgevonden in de schuldhulpverlening vanaf 2008, ontwikkeld door meerdere instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening. 7

8 2 Processchema Schuldhulpverlening 8

9 2.1 Toelichting processchema Trajecten eenmalig opstarten In de schuldhulpverlening wordt per unieke klant geregistreerd. Trajecten worden afgerond op basis van hun resultaat en eenmalig per klant opgestart. Er wordt een uitzondering gemaakt voor: - resultaat eenmalige informatie en advies ; - crisishulpverlening ; - integrale aanmeldgroep ; - verplichte budgettraining - nazorg Voor nazorg geldt dat deze eenmaal per jaar opgestart (en afgerond) kan worden. Maximaal drie keer (drie jaar). Bij herhaalde hulpvragen is de notitie herhaalde hulpvraag schuldhulpverlening van toepassing (bijlage) Vroeg Eropaf, Eropaf, Crisishulpverlening Voor de activiteiten Vroeg Eropaf, Eropaf en crisishulpverlening geldt dat: - Vroeg Eropaf slechts éénmaal ingezet kan worden; - Er sprake is van of een Eropafmelding óf crisishulpverlening afhankelijk van de manier van aanmelding Aanmelding In het processchema is aanmelding opgenomen. Aanmelding is integraal onderdeel van de activiteit integrale aanmeldgroep(eenmalige informatie en advies) of crisisinterventie. In het productenboek komt aanmelding dan ook niet terug als apart product Eenmalige informatie en advies Eenmalige informatie en advies is niet als zelfstandige activiteit opgenomen in het processchema. Het is een (afrekenbare) resultaat op basis van de activiteit integrale aanmeldgroep, die wel opgenomen is in het processchema. Het resultaat eenmalige informatie en advies veronderstelt een persoonlijk face to face contact op basis waarvan de klant zelfstandig verder kan in het vervolg traject of op basis waarvan de klant een zelfstandige oplossing voor zijn hulpvraag vindt (al dan niet met zijn of haar netwerk) Stabilisatietraject Er bestaan drie vormen van stabilisatietrajecten: een basisvariant, middelvariant en intensieve variant afhankelijk van de benodigde inzet, de resultaten en het klantprofiel. 9

10 3 Vroeg Eropaf 3.1 Doelstelling Voorkomen problematische schulden door tijdige signalering Voorkomen van sancties wanbetaling (woningontruiming, afsluiting energie, bronheffing zorgpremie). Realiseren van structurele periodieke betalingen 3.2 Doelgroep Huurders met twee maanden huurachterstand Klanten energiebedrijven met vier maanden betalingsachterstand Klanten Agis met 3 á 4 maanden betalingsachterstand 3.3 Beoogd resultaat Aanmelding klanten bij schuldhulpverlening (indien aan de orde); Voorkomen ontruiming, afsluiting energie en verkoop inboedel; Een rapportage met daarin oorzaken betalingsachterstand, Plan van Aanpak voor oplossing van de schulden en afspraken over het inlopen van de betalingsachterstand. 3.4 Omschrijving activiteit Na ontvangst aanmelding door corporatie, energiebedrijf of Agis, contact leggen met de klant. Dit kan door middel van een telefoongesprek, huisbezoek of bezoekafspraak op kantoor Madi. Madi informeert aanmelder binnen 28 dagen over de resultaten van het contact. 3.5 Werkproces Binnen 14 dagen na ontvangst van de melding is een eerste contactpoging gedaan. Binnen 28 dagen na ontvangst van de melding wordt de meldende partij geïnformeerd over het contact en wordt de melding afgesloten. 3.6 Vervolgtraject Integrale aanmeldgroep Voorwaardelijke en/of aanvullende budgettraining 10

11 4 Eropaf 4.1 Doelstelling Het voorkomen van ernstige sancties als gevolg van een betalingsachterstand (woningontruiming, afsluiting energie, water of verkoop goederen). 4.2 Doelgroep Huurders met een ontruimingsvonnis en een aangezegde ontruiming Aangezegde afsluiting van energie- of water Aangezegde openbare verkoping van inboedelgoederen 4.3 Beoogd resultaat Aanmelding klant bij schuldhulpverlening Voorkomen ontruiming, afsluiten water, energie of verkoop van goederen. 4.4 Omschrijving activiteit Woningcorporaties, deurwaarders en hulpverleners kunnen een aangezegde ontruiming, afsluiting van energie, water of openbare verkoop van goederen rechtstreeks melden of via de SOM. Op basis van deze Eropaf melding wordt contact gelegd met de betrokkene. 4.5 Werkproces Binnen drie dagen na ontvangst van een Eropaf melding moet een eerste contactpoging zijn gedaan. Als de datum ontruiming bekend is, wordt er binnen 24 uur contact opgenomen met de klant. Als de datum nog niet bekend is, wordt binnen drie dagen contact met de klant opgenomen. Binnen 14 dagen wordt de meldende partij geïnformeerd over het gelegde contact en wordt de melding afgesloten. Als er geen contact tot stand is gekomen, wordt de melding als niet geslaagd beschouwd. 4.6 Vervolgtraject Integrale aanmeldgroep 11

12 5 Crisishulpverlening 5.1 Doelstelling Het voorkomen van uithuiszetting, afsluiting van energie of openbare verkoop van inboedel. 5.2 Beoogd resultaat Ontruiming voorkomen; Afsluiting energie voorkomen; Verkoop inboedel voorkomen. 5.3 Doelgroep Mensen die zich hebben aangemeld en waar een concrete dreiging bestaat voor woningontruiming, afsluiting van energie of openbare verkoop van inboedel aanwezig is of waarvoor een Eropaf melding in behandeling is genomen. 5.4 Omschrijving van de activiteit Klant direct ondersteuning geven bij het voorkomen van uithuiszetting, afsluiting van energie of openbare verkoop van inboedel. 5.5 Werkproces Het traject crisishulpverlening start wanneer de klant aangeeft een vonnis te hebben voor uithuiszetting, afsluiting energie of verkoop van de inboedel. Het traject wordt geëindigd nadat de crisis is gestabiliseerd. Dat wil zeggen dat de acute dreiging is weggevallen: schuldeiser, deurwaarder of energieleverancier geeft uitstel, waardoor tijd en ruimte ontstaat om tot een regeling te komen. Crisishulpverlening wordt opgestart onder de volgende voorwaarden. Uithuiszetting: er is een vonnis met eis van ontruiming of ontbinding van het huurcontract; Als er dreiging is van afsluiting van energie, of als door de deurwaarder de procedure tot afsluiting door middel van een vonnis is ontvangen; Openbare verkoop van inboedel: als de datum van de verkoop vast staat. 5.6 Vervolgtrajecten Integrale aanmeldgroep 12

13 6 Integrale aanmeldgroep 6.1 Doelstelling Voorlichting over het verloop en de werkwijze van de aanmeldgroep en de ondersteuningsmogelijkheden bij het aanpakken van financiële problemen; Adviseren over stappen die klant kan nemen om zelfs (deels) de financiële problemen op te lossen; Ondersteuning bij het ordenen van de administratie; Zorg dragen dat klant gebruik maakt van alle inkomensverruimende voorzieningen; Achterhalen oorzaak schulden Start vervolghulpverlening Indelen in klantprofiel Opstellen van een plan van aanpak 6.2 Doelgroep Mensen (geen zelfstandige onderneming voerend) met problematische schulden of financiële problemen die: woonachtig zijn in Amsterdam en ingeschreven staan in het persoonsregister op een adres in het werkgebied van de organisatie. 6.3 Beoogd resultaat De klant is op de hoogte van de voorwaarden voor schuldhulpverlening; De klant weet wat hij kan verwachten van de hulpverlenende instantie; De klant zet zelf stappen om de financiële problemen te stabiliseren en/of te verminderen; De klant heeft een geordende administratie; De klant en de hulpverlenende instantie hebben globaal inzicht in de aard en oorzaak van de schuldenproblematiek; De klant en de hulpverlenende instantie hebben globaal inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden van het netwerk van de klant en de inzet van informele zorg besproken; Klant krijgt hulp bij inkomensreparatie; De klant en de hulpverlenende instantie hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld en ondertekend; De klant heeft eenmalig informatie en advies verkregen; Er is inzicht in het klantprofiel waartoe de klant behoort. Betaling vaste lasten wordt geregeld. 6.4 Omschrijving van de activiteit Voorlichting over de voorwaarden en werkwijze van de schuldhulpverlening en tekenen contract; Informatie en advies; Ordenen administratie; 13

14 Start reparatie inkomen; Bespreken oorzaken; Scan van de achterliggende oorzaken en situatie van de klant op de voornaamste levensgebieden; Opstellen integraal plan van aanpak met de klant; Starten budgetbeheer/beschermingsbewind/inhouding vaste lasten door DWI (indien aan de orde); 6.5 Werkproces Goepswerk. Nadat de informatiefase is afgerond volgt een individuele gespreksronde met een schuldhulpverlener, een sociaal raadsman- of vrouw en een maatschappelijk werker. De schuldhulpverlener inventariseert het domein van de schulden. De sociaal raadslieden inventariseren het inkomens domein. De maatschappelijk werker onderzoekt het domein van de geestelijke en fysieke gezondheid, gezinsrelaties, sociaal netwerk, dagbesteding en maatschappelijke participatie. Na afronding van deze fase vindt het multidisciplinair overleg plaats. De betrokken professionals delen de informatie van de klant. Er worden afspraken gemaakt over de te nemen vervolgstappen en wordt waar nodig een regisseur aangewezen. De klant wordt (schriftelijk) van deze vervolgstappen op de hoogte gesteld. 6.6 Vervolgtrajecten Budgetcursus Stabilisatietraject Tussentijdse evaluatie Toeleiding GKA Toeleiding Wsnp 14

15 7 Voorwaardelijke budgettraining 7.1 Doelstelling Versterken financiële vaardigheden Activeren van de deelnemers, Versterken eigen kracht deelnemers 7.2 Doelgroep Alle klanten die zich aanmelden voor schuldhulpverlening en afhankelijk van de indeling in klantprofiel, die voldoen aan de criteria voor deze cursus. 7.3 Beoogd resultaat De klant is op de hoogte van het belang van het betalen van de vaste lasten; De klant is in staat om administratie op orde te houden; De klant heeft een budgetplan opgesteld en is in staat hiernaar te handelen De klant is in staat prioriteiten te stellen in uitgaven De klant heeft basiskennis over voorliggende voorzieningen De klant heeft basiskennis over verzekeringen. De klant heeft kennis van beschikbare voorzieningen in de eigen omgeving (sociale kaart). 7.4 Omschrijving activiteit In vier groepsbijeenkomsten behandelen van diverse onderwerpen gericht op het maken van een budgetplan en het vergroten van het financiële bewustzijn. 7.5 Werkproces Groepswerk. In vier bijeenkomsten wordt de klant bewust van het belang gemaakt van een huishoudadministratie en aantal financiële begrippen. 7.6 Vervolgtraject Stabilisatietraject Tussentijdse evaluatie Toeleiding aanvraag GKA Toeleiding Wsnp 15

16 8 Aanvullende budgettraining 8.1 Doelstelling Versterken financiële vaardigheden Activeren van de deelnemers, Versterken eigen kracht deelnemers 8.2 Doelgroep De cursus is bedoeld voor klanten die deelgenomen hebben an de voorwaardelijke budgetcursus, en die de doelstellingen niet gehaald hebben, of voor klanten die verdieping willen in de thema s van de voorwaardelijke budgetcursus. 8.3 Beoogd resultaat De klant is op de hoogte van het belang van het betalen van de vaste lasten; De klant is in staat om administratie op orde te houden; De klant heeft een budgetplan opgesteld en is in staat hiernaar te handelen De klant is in staat prioriteiten te stellen in uitgaven De klant heeft basiskennis over voorliggende voorzieningen De klant heeft basiskennis over verzekeringen. De klant heeft kennis van beschikbare voorzieningen in de eigen omgeving (sociale kaart). 8.4 Omschrijving activiteit De aanvullende budgettraining is een vervolg op de voorwaardelijke budgettraining en is modulair van opzet. Dit betekent dat klanten deelnemen aan de bijeenkomsten die noodzakelijk zijn om de beoogde resultaten te behalen. 8.5 Werkproces Groepswerk. In maximaal zes modulaire bijeenkomsten worden de financiële vaardigheden van de deelnemers verder versterkt. 8.6 Vervolgtraject Tussentijdse evaluatie Stabilisatietraject Toeleiding aanvraag GKA Toeleiding Wsnp 16

17 9 Stabilisatietraject 9.1 Doelstelling Het initiëren, stimuleren, motiveren en ondersteunen van een leerproces in het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven; Het voeren van een overzichtelijke administratie en het afstemmen van de uitgaven op het beschikbare budget, zodanig dat de capaciteit ontstaat om schulden af te lossen en/of in de toekomst geen (nieuwe) schulden meer ontstaan; In situaties waarin klanten nog niet als saneringsrijp kunnen worden bestempeld, om rust te creëren voor de klant, zodat ingezet kan worden op gedragsverandering; Het initiëren, stimuleren, motiveren en ondersteunen van concrete stappen om te komen tot een (aanvraag voor een) regeling van schulden; Voortgangsbewaking in drie tot vier gesprekken per jaar van het feitelijke budgetbeheer en leerproces in onderlinge samenhang. 9.2 Doelgroep Alle klanten uit de aanmeldgroep met problematische schulden die de budgettraining hebben doorlopen of nog gaan volgen, maar nog niet saneringsrijp zijn. 9.3 Beoogd resultaat Stabilisatie o Geen nieuwe schulden; o Doorbetaling vaste lasten; o Uitkomen met inkomen; o Voorkomen uitval; o Financiële redzaamheid vergroot; o In budgetbeheer (indien noodzakelijk); Betalingsregelingen getroffen (wanneer wenselijk); Doorgeleiding naar schuldregeling. 9.4 Omschrijving van de activiteit Klant ondersteunen om inzicht te krijgen in zijn financiële situatie en Begeleiden bij het beheer hiervan; Klant begeleiden bij het op orde houden van het inkomen; Zorg dragen dat klant de uitgaven afstemt op de inkomsten, zodat nieuwe schulden en crisissituaties voorkomen worden; Instrumenten inzetten om uitzicht op een schuldenregeling creëren; Concrete dienstverlening en wegnemen acute stressfactoren; veilig stellen bed, bad en brood; Ontwikkelen van vaardigheden om problemen op te lossen en problemen te voorkomen; Versterken van het (sociale) netwerk; 17

18 Versterken zelfredzaamheid klant. Aanleren van sociale en persoonlijke vaardigheden om problemen op te lossen en problemen te voorkomen; Kennis bijbrengen van de sociale kaart om op het juiste moment passende hulp te zoeken; Hulp bij acute problemen en concrete vragen die niet direct of in groepsverband opgelost kunnen worden. Mogelijkheid om vanuit de groep individueel parallel aan de groep individuele hulp te krijgen dan wel verwijzing naar gepaste hulpverlener (AI of SR/MW); Voorlopige betalingsregeling(en) in afwachting van het moment dat de klant saneringsrijp is. 18

19 10 Tussentijdse evaluatie 10.1 Doelstelling Inzicht krijgen of klant nog voldoet aan het klantenprofiel; Stand van zaken schuldregeling; Toetsing en bijstellen plan van aanpak; Inzicht financiële zelfredzaamheid van de klant en de vorderingen gedurende het traject; Vaststellen of inkomen van klant op orde is; Alle acties van het plan van aanpak zijn uitgevoerd Doelgroep Klanten die al de integrale aanmeldgroep hebben doorlopen en een budgetcursus hebben gevolgd Beoogd resultaat Plan van aanpak is getoetst en bijgesteld; Er is vastgesteld of het inkomen van klant gerepareerd is; Schuldenproblematiek van klant is gestabiliseerd; Inzicht of klant schuldsaneringsrijp is; Voortgang van de financiële zelfredzaamheid is vastgesteld Omschrijving van de activiteit Na maximaal 6 maanden wordt het plan van aanpak getoetst en eventueel bijgesteld; Er wordt bekeken of het inkomen van klant gerepareerd is; Er wordt bekeken of klant de afgesproken acties heeft uitgevoerd; Er wordt bekeken of klant aangekomen is bij flankerende begeleiding; Er wordt bekeken of budgetbeheer loopt, inhoudingen worden verricht, beschermingsbewind loopt; Er wordt bekeken of klant gekoppeld is aan een maatje/vrijwilliger Werkproces Het traject tussentijdse evaluatie wordt aangemaakt zodra is vastgesteld dat klant hiervoor in aanmerking komt. Daarna wordt het plan van aanpak bijgesteld. Is het hulpverleningsplan opgesteld en getoetst en alle gegevens aanwezig, of stabilisatie is bereikt, dan wordt het traject tussentijdse evaluatie afgesloten Vervolgtrajecten Aanvraag Schuldregeling GKA 19

20 Toeleiding WSNP Moratorium Dwangakkoord 20

21 11 Moratorium 11.1 Doelstelling Het opstarten en vergroten van de kans op de totstandkoming van een minnelijk regeling in een bedreigende situatie van gedwongen woningontruiming afsluiten energie, door middel van een verzoek om een voorlopige voorziening zoals genoemd in artikel 278b Faillissementswet (moratorium) Doelgroep Klanten met een problematische schuldensituatie en een situatie waarin een schuldenregeling dreigt te mislukken doordat de klant bedreigd wordt met ontruiming of van wie aangezegd is de energie af te sluiten Beoogd resultaat Moratorium akkoord Start minnelijke schuldregeling Aanvraag schuldsaneringkrediet (SK) 11.4 Omschrijving activiteit Onderzoeken of moratorium in deze situatie het meest geëigende instrument is Inschatten of een moratorium kans van slagen heeft Overleg met de klant of deze een aanvraag moratorium wil doen Contact opnemen met de schuldeisers en aankondigen dat een moratoriumverzoek wordt ingediend Indienen van een compleet Wsnp verzoek 278b Aanwezig zijn bij de rechtszitting waar het verzoek behandeld wordt en de klant voorbereiden op de zitting Werkproces Het traject moratorium start op het moment dat besloten wordt te onderzoeken of het verzoekschrift moratorium en Wsnp opgesteld kan en moet worden. Het traject eindigt op het moment van toelating tot de Wsnp of na intrekking van het verzoek toelating tot de Wsnp omdat de klant afziet van voortzetting Wsnp, of na een geslaagde schuldbemiddeling gevolgd door een verslag aan de rechtbank Vervolgtraject Aanvraag toeleiding GKA Nazorg 21

22 12 Aanvraag schuldregeling GKA 12.1 Doelstelling Namens de klant een aanvraag schuldregeling indienen bij de GKA Doelgroep Mensen met problematische schulden in aanmerking komen voor een minnelijke schuldregeling Beoogd resultaat Aanvraag schuldregeling wordt in behandeling genomen door de GKA; Jongerensaneringskrediet; Saneringskrediet; Schuldbemiddeling Omschrijving van de activiteit Ervoor zorgen dat de juiste informatie die nodig is voor een aanvraagtraject van de GKA wordt verstrekt; Bewaken dat de aanvraag op een correcte wijze wordt afgehandeld; 12.5 Werkproces Het traject schuldregeling GKA wordt gestart na de integrale aanmeldgroep, stabilisatietraject of tussentijdse evaluatie. Dit traject eindigt als er een toekenning of afwijzing van de GKA binnenkomt nadat het dossier door de GKA in behandeling is genomen. Bij toekenning van een saneringskrediet of schuldbemiddeling kan het traject worden beëindigd. Als de aanvraag GKA niet volledig is dan kan er en hersteltermijn gegeven worden Vervolgtrajecten Toeleiding WSNP Moratorium Dwangakkoord Nazorg 22

23 13 Dwangakkoord 13.1 Doelstelling Vergroten van de kans op slagen minnelijk akkoord als er weigerachtige schuldeisers zijn. Voorkomen dat klanten in de Wsnp-regeling komen door het afdwingen van een minnelijke regeling via de rechter (art. 287a Fw) Doelgroep Klanten met problematische schulden waarvoor een schuldregeling dreigt te mislukken doordat schuldeisers weigeren in te stemmen met het aangeboden afkoopvoorstel Beoogd resultaat Meewerken alle schuldeisers aan afkoopvoorstel GKA; Toewijzing dwangakkoord; Toeleiding Wsnp Omschrijving activiteit Overleg met de klant over de gevolgen van een dwangakkoord procedure Inschatten of een dwangakkoord kans van slagen heeft Contact zoeken met schuldeisers en aankondigen dat een dwangakkoord procedure wordt gestart GKA informeren over start dwangakkoord procedure Verzoek toelating Wsnp met verzoek dwangakkoord aanmaken en versturen Aanwezigheid bij rechtszitting behandeling dwangakkoord en klant hierop voorbereiden; Informeren GKA over uitkomst dwangakkoord zitting Informeren schuldeisers 13.5 Werkproces Het traject dwangakkoord start op het moment dat het dossier van de klant door de GKA naar de schuldhulpverlener wordt verstuurd met het verzoek te kijken naar de mogelijkheid van een dwangakkoord en het eventueel opstarten van een dwangakkoordprocedure. Het traject eindigt op het moment van besluiten tot niet starten dwangakkoordprocedure of toekenning dwangakkoord of na toekenning of afwijzing verzoek toelating Wsnp. Het traject kan ook eindigen als de schuldeisers alsnog akkoord gaan voor het verzoekschrift is behandeld door de rechtbank of tijdens de behandeling van het verzoekschrift Vervolgtraject Nazorg 23

24 14 Toeleiding Wsnp 14.1 Doelstelling Indien de aanvraag GKA is afgewezen of het minnelijk traject anderszins niet mogelijk is, samen met de cliënt onderzoeken of hij/zij een beroep kan en wil doen op een wettelijke schuldsanering, zodat de cliënt na afloop van de wettelijke regeling met een schone lei begint Doelgroep Cliënten met problematische schulden waarvoor een schuldregeling is mislukt of niet mogelijk is Beoogd resultaat Akkoord Wsnp 14.4 Omschrijving van de activiteit Beoordelen of de klant gekwalificeerd is voor de toeleiding naar de WSNP klant aanmelden voor de WSNP door middel van het indienen van een verzoekschrift (ex art. 284 Fw) en bijbehorende verklaring (ex art 285 Fw) Werkproces De toeleiding WSNP start op het moment van het gesprek met de cliënt. Blijkt dat cliënt geen verdere hulpverlening wil dan wordt het traject afgesloten. Het traject eindigt na de definitieve uitspraak van de rechterbank. Indien aan de orde, na de uitspraak hoger beroep Vervolgtrajecten Nazorg 24

25 15 Nazorg 15.1 Doelstelling Alle activiteiten die ervoor zorgen dat klanten na het tot stand komen van een minnelijke of wettelijke schuldregeling niet terugvallen in een problematische schuldsituatie en die ervoor zorgen dat zij de regeling tot een goed einde brengen Doelgroep Alle klanten met een minnelijke of wettelijke schuldregeling Beoogd resultaat Geen nieuwe schulden; Stabiele financiële situatie; Doorbetaling vaste lasten; Voorkomen uitval; Financiële zelfredzaamheid vergroten; In budgetbeheer (indien noodzakelijk); Bevorderen succesvol afronden schuldregeling, saneringskrediet en Wsnp Omschrijving van de activiteit De klant, groepsgewijs of individueel, informeren over alle voorwaarden, eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden om een stabiele financiële situatie te behouden gedurende een lopende schuldregeling. Het inventariseren van maatregelen die nodig zijn om herhaling te voorkomen. Indien nodig de klant voor flankerende hulp verwijzen Werkproces Het traject nazorg start nadat het traject Wsnp of schuldregeling GKA is beëindigd. Het traject wordt beëindigd nadat de klant de gestelde doeleinden heeft bereikt Vervolgtrajecten Geen. 25

26 16 Intensieve jongerenschuldhulpverlening 16.1 Doelstelling Jongeren met problematische schulden en meervoudige problematiek een aanbod doen voor informatie, advies en hulpverlening op breed financieel terrein Doelgroep Jongeren met problematische schulden en problemen op meerdere levensgebieden (relatie, huisvesting, inkomen, verslaving) en die niet voldoen aan de voorwaarden voor reguliere schuldhulpverlening of andere gefinancierde schuldhulpverlening (bijvoorbeeld School en Schuld) Beoogd resultaat De jongere heeft inzicht in de eigen financiële situatie De jongere is in staat zijn de eigen geldzaken te beheren Er zijn betalingsregelingen getroffen met de schuldeisers Flankerende hulpverlening is gestart Het netwerk van de jongere (inclusief hulpverlening) is op de hoogte van de situatie en kan, indien noodzakelijk, de jongere verder ondersteunen Aanvraag Jongerensaneringskrediet Aanvraag Wsnp 16.4 Omschrijving activiteit Het aanleren van vaardigheden met betrekking tot financieel handelen, waardoor jongeren inzicht krijgen in hun eigen financiële situatie en het mogelijk is, met ondersteuning de problematische schuldensituatie te stabiliseren en/of te regelen Werkproces (Outreachend) Spreekuur op plaatsen die voor jongeren toegankelijk zijn Informatie en advies; Samenwerking met hulpverleners op overige terreinen en indien niet aanwezig, verwijzen naar flankerende hulpverlening; Ondersteuning bij het opstellen van een budget, in kaart brengen van de schulden en helpen bij het verkrijgen van financieel overzicht; Ondersteuning bij het verkrijgen van inkomen en doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners (trajectbegeleiding, DWI); Verwijzing naar hulpverlening op overige maatschappelijke terreinen (huisvesting, relaties, gezondheid, verslavingszorg); 26

27 Aansluitend op de beleefwereld van jongeren treffen van betalingsregelingen, (indien mogelijk), zoveel mogelijk binnen de voorwaarden van de NVVK; Vergroten van de financiële vaardigheden en het gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen financieel gedrag; Begeleiding bij het verkrijgen van budgetvaardigheden en bewaking van betalingen vaste lasten en afspraken rondom aflossingen; Toeleiding naar inkomensbeheer (indien nodig); Toeleiding Jongerensaneringskrediet Vervolgtraject Verwijzing naar flankerende hulpverlening (GGZ, Arkin/Jellinek, MEE) Aanvraag budgetbeheer/bewindvoering Toeleiding aanvraag GKA Toeleiding Wsnp 27

Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam

Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam Productenboek schuldhulpverlening Amsterdam INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Stroomschema schuldhulpverlening Amsterdam... 4 Toelichting bij stroomschema:... 5 1. Aanmelding... 6 2. Budgetspreekuur... 8 3.

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Notitie herhaalde hulpvraag. schuldhulpverlening. DWI Bureaus voor schuldhulpverlening Stadsdelen. Strategisch Beleid

Notitie herhaalde hulpvraag. schuldhulpverlening. DWI Bureaus voor schuldhulpverlening Stadsdelen. Strategisch Beleid 23 februari 2012 Strategisch Beleid Notitie herhaalde hulpvraag schuldhulpverlening DWI Bureaus voor schuldhulpverlening Stadsdelen 23 februari 2012 Voorwoord Veel van de huidige inzet in de schuldhulpverlening

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Spaarpot van de Toekomst lesbrief en prijsvraag

Spaarpot van de Toekomst lesbrief en prijsvraag Spaarpot van de Toekomst lesbrief en prijsvraag In 2009 bestond het Nibud 30 jaar. Tijdens het jubileumjaar heeft het Nibud geld ingezameld om binnen het onderwijs extra aandacht te kunnen besteden aan

Nadere informatie

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject

Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Mogelijkheden Juridische Dwangmiddelen in het minnelijke traject Karen Stoffels-Montfoort, Zuidweg & Partners Het dwangakkoord De voorlopige voorziening bij bedreigende schulden: "het moratorium" De voorlopige

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft Schuldhulpverlening Financiële Winkel van Delft Start Diverse activiteiten: Schuldbemiddeling. Training en instructie. Preventie (voorlichting). Advisering. Spelregels Convenant NVVK Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HUURSCHULD tussen Woningcorporatie

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van

1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering van Procedure en Voorwaarden Bewind Budget Beheer Nederland ( BBBN) 1. Aanmelding & intake 1. U geeft volledig openheid van zaken aangaande uw inkomsten, uitgaven, schulden en vermogen die voor de uitvoering

Nadere informatie

Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017

Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Toegelaten tot de Wsnp: een lot uit de loterij? Actualiteitencongres Schuldhulpverlening 11 april 2017 Lot uit loterij: Voor wie? Voor wie niet? Is een geslaagd minnelijk traject ook een lot uit de loterij?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching.

a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. Algemene voorwaarden Financieel Bureau Brabant 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Financieel Bureau Brabant: Stichting voor budgetbeheer en budgetcoaching. b. Cliënt:

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING

PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING PRAKTIJKGERICHTE SCHULDHULPVERLENING DÉ OPLEIDING DIE DE THEORIE DIRECT TOEPASBAAR MAAKT IN DE PRAKTIJK EN DE PRAKTIJK RUIMSCHOOTS AAN BOD LAAT KOMEN IN DE THEORIE. GiB training en advies heeft de opleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie... 6 2.2 Uitgangspunten... 6 2.3 Rolverdeling... 7 3 Doelstellingen, resultaat

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst inzake schuldhulpverlening tussen Stichting Wonen Vierlingsbeek en de gemeente Boxmeer

Samenwerkingsovereenkomst inzake schuldhulpverlening tussen Stichting Wonen Vierlingsbeek en de gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2013/904 / RIS 2013-563 Bijlage Samenwerkingsovereenkomst inzake schuldhulpverlening tussen Stichting Wonen Vierlingsbeek en de gemeente Boxmeer 2013-2016 Datum: 29 oktober 2013 . Ondergetekenden:

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

Workshop Hoe kom ik uit de schulden?

Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Workshop Hoe kom ik uit de schulden? Hoe kan een beschermingsbewindvoerder daarbij helpen Wim Peeters beschermingsbewindvoerder Even voorstellen Wim Peeters oprichter Bolwerk bewindvoering > 30 jaar (commercieel)management

Nadere informatie

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7 Problematische Financiële problemen ontstaan veelal niet vanzelf. Bij problematische spelen niet alleen de financiële problemen een rol, maar het heeft ook te maken met psychosociale problemen. De psychosociale

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aan de slag met je schulden

Aan de slag met je schulden Aan de slag met je schulden De stappen van een schuldregeling voor jou op een rij STADSBANK OOST NEDERLAND - SCHULDEN OPLOSSEN De stappen van een schuldregeling 1 Opstartfase 2 Start schuldregeling Je

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND

WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND WERKPROCES BESCHERMINGSBEWIND Bij Budgetcoach Limburg werken wij met een vastgelegd werkproces, hiermee is de uitvoering van het werk meetbaar en controleerbaar. In het proces zijn activiteiten, procedures

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Datamodel Schuldhulpverlening Amsterdam versie 1.2

Datamodel Schuldhulpverlening Amsterdam versie 1.2 Datamodel Schuldhulpverlening Amsterdam versie 1.2 Instructies: 1 Het gaat om alle gegevens die betrekking hebben op dossiers die gaan over de Schuldhulpverlening of Groepswerk ten behoeve van de Schuldhulpverlening.

Nadere informatie

Werkafspraken tussen Schulddienstverlening Zwolle, Gemeente Hattem, Triada, Vérian en Stichting Welzijn Hattem.

Werkafspraken tussen Schulddienstverlening Zwolle, Gemeente Hattem, Triada, Vérian en Stichting Welzijn Hattem. Werkafspraken tussen Schulddienstverlening Zwolle, Gemeente Hattem, Triada, Vérian en Stichting Welzijn Hattem. Gemeente Hattem wil in het kader van Armoedebestrijding meerdere vindplaatsen activeren.

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 mei 2015 in zaak nr. 14/10078 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 mei 2015 in zaak nr. 14/10078 in het geding tussen: ECLI:NL:RVS:2016:126 Instantie Raad van State Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 20-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201504420/1/A2 Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Een akkoord is de moeite waard

Een akkoord is de moeite waard Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard een akkoord is de moeite waard 3 Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard Is door een samenloop van omstandigheden een problematische

Nadere informatie

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team 201305354 Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 20132016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team Kredietbank Nederland Woningstichting Weststellingwerf gebied van Ja, wij zijn betrokken

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. Saskia Westerink en Jardy ten Kleij zullen informatie geven over de schuldhulpverlening in Almere. Jardy ten Kleij is de projectleider van PLANgroep Almere.

Nadere informatie

Peter Hoornweg. Budgetlinkdag

Peter Hoornweg. Budgetlinkdag Peter Hoornweg Budgetlinkdag Even voorstellen 2016-2018 2019 en verder Rotonde Gedeelde overhead SHFH Stichting.. Denkframe Deel 1 van de presentatie: Schuldoplossende maatregelen: begeleiding, schuldhulpverlening

Nadere informatie

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Dr. Nadja Jungmann Een organisatie van de Master in het sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven i.s.m. hogescholen)

Nadere informatie

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Informatie voor Verwijzers Waarom deze folder? Professionals in de hulpverlening, de dienstverlening, het welzijnswerk, de eerstelijns gezondheidszorg en vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg 3 ^ ^ / 00Ü944O83 2 A JAN.21114 Gemeente Leidschendam-Voorburg vhomes /""N y wonen leven W O O n l n V B 8 t «Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer

Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer INFORMATIEFOLDER Over ABR Maatschappelijk Werk, Bewindvoering & Inkomensbeheer In ieder huishouden kan het voorkomen: problemen die ontstaan bij het beheren van de financiën. De post stapelt zich op,

Nadere informatie

MODULE BUDGETBEHEER NVVK Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze

MODULE BUDGETBEHEER NVVK Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze NVVK 2015 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze Gedragscode/Module berusten bij de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Gebruik

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Ridderkerk

JAARVERSLAG 2013. Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Ridderkerk JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Ridderkerk Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 3738022 betreft Ledenraadpleging certicifering schuldhulpverlening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 bijlage(n)

Nadere informatie

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief.

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief. Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen Van curatief naar preventief. Gezamenlijke doelen Het voorkomen van of het vroegtijdig signaleren van huurachterstand om woningontruimingen te voorkomen. Zowel huurder,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching

Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Algemene voorwaarden Bewindvoering, Inkomensbeheer en Budgetcoaching Toekomst Bewindvoeringen, hierna te noemen als de opdrachtnemer, en: Naam:... Adres:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Postcode

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening Bijlage 1 Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening 1. Inleiding Een belangrijk uitgangspunt van kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die participatie in gevaar brengen

Nadere informatie

Aanmeldformulier beschermingsbewind

Aanmeldformulier beschermingsbewind Aanmeldformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding op de juiste wijze in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind

Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Aanmeldingsformulier beschermingsbewind Om uw aanmelding goed en spoedig in behandeling te kunnen nemen, verzoeken we u vriendelijk het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en vervolgens te ondertekenen.

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer

JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2014/857 / RIS 2014-436 JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Samen zoeken naar een oplossing

Schuldhulpverlening. Samen zoeken naar een oplossing Schuldhulpverlening Samen zoeken naar een oplossing Schuldhulpverlening Samen zoeken naar een oplossing Schuldhulpverlening/inleiding Wanneer u financiële problemen heeft, als u niet langer in staat bent

Nadere informatie

EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel

EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel Inleiding Met ingang van juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Preventie schuldhulpverlening

Jaarplan 2012 Preventie schuldhulpverlening Jaarplan 2012 Preventie schuldhulpverlening Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Speerpunten 2012 pagina 4 2.1 Jongeren pagina 4 2.2 Samenwerking pagina

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010

Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010 Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010 Uitgevoerd door Social Force Den Haag, mei 2011 Blad 1 Inleiding In 2010 vroegen meer huishoudens dan ooit bij een NVVK-lid om hulp voor financiële

Nadere informatie