Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam"

Transcriptie

1 0 Strategisch Beleid Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam Conform Herontwerp Schuldhulpverlening DWI Bureaus voor schuldhulpverlening Stadsdelen

2 2

3 Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 7 2 Processchema Schuldhulpverlening Toelichting processchema Trajecten eenmalig opstarten Vroeg Eropaf, Eropaf, Crisishulpverlening Aanmelding Eenmalige informatie en advies Stabilisatietraject 9 3 Vroeg Eropaf Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject 10 4 Eropaf Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject 11 5 Crisishulpverlening Doelstelling Beoogd resultaat Doelgroep Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten 12 6 Integrale aanmeldgroep Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten 14 3

4 7 Voorwaardelijke budgettraining Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject 15 8 Aanvullende budgettraining Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject 16 9 Stabilisatietraject Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Tussentijdse evaluatie Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten Moratorium Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject Aanvraag schuldregeling GKA Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten Dwangakkoord Doelstelling Doelgroep 23 4

5 13.3 Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject Toeleiding Wsnp Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten Nazorg Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten Intensieve jongerenschuldhulpverlening Doelstelling Doelgroep Beoogd resultaat Omschrijving activiteit Werkproces Vervolgtraject Budgetlessen basis- voortgezet (speciaal) onderwijs, Vmbo en praktijkonderwijs Doelstelling Beoogd resultaat Leren keuzes maken Reclame de baas blijven Geldzaken op orde hebben Zelf geld verdienen Sparen Lenen Bankzaken regelen Doelgroep Omschrijving activiteiten Werkproces Vervolgtrajecten Op Eigen Kracht cursus voor voedselbankklanten Doelstelling Beoogd resultaat Administratie, inkomsten en uitgaven, budgetbegroting 30 5

6 Prioriteiten stellen, voorzieningen Een tweede bankrekening, gesprekstechnieken Sociale kaart, informatie over voorzieningen,geld lenen etc Assertiviteit, vergroten zelfredzaamheid Praktijk excursies Doelgroep Omschrijving van de activiteit Werkproces Vervolgtrajecten 31 6

7 1 Inleiding In 2008 heeft de schuldhulpverlening een omslag gemaakt van formatiefinanciering, richting outputgerichte financiering op basis van activiteiten beschreven in het productenboek schuldhulpverlening. In maakt de schuldhulpverlening een nieuwe ontwikkeling door in het kader van het herontwerp schuldhulpverlening. De bestaande outputfinanciering wordt hierbij gecombineerd met resultaatsturing. Hierdoor zijn naast de activiteit en productomschrijvingen nu ook de beoogde resultaten opgenomen waarbij bijvoorbeeld een resultaat van de integrale aanmeldgroep als eenmalige informatie en advies een afrekenbaar resultaat is geworden. Door het herontwerp is in het werkproces schuldhulpverlening meer aandacht gekomen voor de zogenaamde eigen kracht benadering : het betrekken van de omgeving van de klant bij het integrale plan van aanpak bij schuldstabilisatie; het belang van flankerende dienstverlening en groepswerk. Dit heeft zijn weerslag gevonden in dit nieuwe productenboek. Het productenboek beschrijft het inhoudelijk proces van de schuldhulpverlening in Amsterdam per 1 januari Daarbij zijn ook preventieve en flankerende activiteiten opgenomen zoals Vroeg Eropaf, de voorwaardelijke en aanvullende budgettraining, de budgetlessen en de op eigen kracht cursus. De nieuwe aanpak wordt medio 2012 geëvalueerd. Het productenboek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de instellingen van Maatschappelijke dienstverlening, de stadsdelen, de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam, afdeling Beleid van DWI en anderen. Het productenboek is een weergave van innovaties die hebben plaatsgevonden in de schuldhulpverlening vanaf 2008, ontwikkeld door meerdere instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening. 7

8 2 Processchema Schuldhulpverlening 8

9 2.1 Toelichting processchema Trajecten eenmalig opstarten In de schuldhulpverlening wordt per unieke klant geregistreerd. Trajecten worden afgerond op basis van hun resultaat en eenmalig per klant opgestart. Er wordt een uitzondering gemaakt voor: - resultaat eenmalige informatie en advies ; - crisishulpverlening ; - integrale aanmeldgroep ; - verplichte budgettraining - nazorg Voor nazorg geldt dat deze eenmaal per jaar opgestart (en afgerond) kan worden. Maximaal drie keer (drie jaar). Bij herhaalde hulpvragen is de notitie herhaalde hulpvraag schuldhulpverlening van toepassing (bijlage) Vroeg Eropaf, Eropaf, Crisishulpverlening Voor de activiteiten Vroeg Eropaf, Eropaf en crisishulpverlening geldt dat: - Vroeg Eropaf slechts éénmaal ingezet kan worden; - Er sprake is van of een Eropafmelding óf crisishulpverlening afhankelijk van de manier van aanmelding Aanmelding In het processchema is aanmelding opgenomen. Aanmelding is integraal onderdeel van de activiteit integrale aanmeldgroep(eenmalige informatie en advies) of crisisinterventie. In het productenboek komt aanmelding dan ook niet terug als apart product Eenmalige informatie en advies Eenmalige informatie en advies is niet als zelfstandige activiteit opgenomen in het processchema. Het is een (afrekenbare) resultaat op basis van de activiteit integrale aanmeldgroep, die wel opgenomen is in het processchema. Het resultaat eenmalige informatie en advies veronderstelt een persoonlijk face to face contact op basis waarvan de klant zelfstandig verder kan in het vervolg traject of op basis waarvan de klant een zelfstandige oplossing voor zijn hulpvraag vindt (al dan niet met zijn of haar netwerk) Stabilisatietraject Er bestaan drie vormen van stabilisatietrajecten: een basisvariant, middelvariant en intensieve variant afhankelijk van de benodigde inzet, de resultaten en het klantprofiel. 9

10 3 Vroeg Eropaf 3.1 Doelstelling Voorkomen problematische schulden door tijdige signalering Voorkomen van sancties wanbetaling (woningontruiming, afsluiting energie, bronheffing zorgpremie). Realiseren van structurele periodieke betalingen 3.2 Doelgroep Huurders met twee maanden huurachterstand Klanten energiebedrijven met vier maanden betalingsachterstand Klanten Agis met 3 á 4 maanden betalingsachterstand 3.3 Beoogd resultaat Aanmelding klanten bij schuldhulpverlening (indien aan de orde); Voorkomen ontruiming, afsluiting energie en verkoop inboedel; Een rapportage met daarin oorzaken betalingsachterstand, Plan van Aanpak voor oplossing van de schulden en afspraken over het inlopen van de betalingsachterstand. 3.4 Omschrijving activiteit Na ontvangst aanmelding door corporatie, energiebedrijf of Agis, contact leggen met de klant. Dit kan door middel van een telefoongesprek, huisbezoek of bezoekafspraak op kantoor Madi. Madi informeert aanmelder binnen 28 dagen over de resultaten van het contact. 3.5 Werkproces Binnen 14 dagen na ontvangst van de melding is een eerste contactpoging gedaan. Binnen 28 dagen na ontvangst van de melding wordt de meldende partij geïnformeerd over het contact en wordt de melding afgesloten. 3.6 Vervolgtraject Integrale aanmeldgroep Voorwaardelijke en/of aanvullende budgettraining 10

11 4 Eropaf 4.1 Doelstelling Het voorkomen van ernstige sancties als gevolg van een betalingsachterstand (woningontruiming, afsluiting energie, water of verkoop goederen). 4.2 Doelgroep Huurders met een ontruimingsvonnis en een aangezegde ontruiming Aangezegde afsluiting van energie- of water Aangezegde openbare verkoping van inboedelgoederen 4.3 Beoogd resultaat Aanmelding klant bij schuldhulpverlening Voorkomen ontruiming, afsluiten water, energie of verkoop van goederen. 4.4 Omschrijving activiteit Woningcorporaties, deurwaarders en hulpverleners kunnen een aangezegde ontruiming, afsluiting van energie, water of openbare verkoop van goederen rechtstreeks melden of via de SOM. Op basis van deze Eropaf melding wordt contact gelegd met de betrokkene. 4.5 Werkproces Binnen drie dagen na ontvangst van een Eropaf melding moet een eerste contactpoging zijn gedaan. Als de datum ontruiming bekend is, wordt er binnen 24 uur contact opgenomen met de klant. Als de datum nog niet bekend is, wordt binnen drie dagen contact met de klant opgenomen. Binnen 14 dagen wordt de meldende partij geïnformeerd over het gelegde contact en wordt de melding afgesloten. Als er geen contact tot stand is gekomen, wordt de melding als niet geslaagd beschouwd. 4.6 Vervolgtraject Integrale aanmeldgroep 11

12 5 Crisishulpverlening 5.1 Doelstelling Het voorkomen van uithuiszetting, afsluiting van energie of openbare verkoop van inboedel. 5.2 Beoogd resultaat Ontruiming voorkomen; Afsluiting energie voorkomen; Verkoop inboedel voorkomen. 5.3 Doelgroep Mensen die zich hebben aangemeld en waar een concrete dreiging bestaat voor woningontruiming, afsluiting van energie of openbare verkoop van inboedel aanwezig is of waarvoor een Eropaf melding in behandeling is genomen. 5.4 Omschrijving van de activiteit Klant direct ondersteuning geven bij het voorkomen van uithuiszetting, afsluiting van energie of openbare verkoop van inboedel. 5.5 Werkproces Het traject crisishulpverlening start wanneer de klant aangeeft een vonnis te hebben voor uithuiszetting, afsluiting energie of verkoop van de inboedel. Het traject wordt geëindigd nadat de crisis is gestabiliseerd. Dat wil zeggen dat de acute dreiging is weggevallen: schuldeiser, deurwaarder of energieleverancier geeft uitstel, waardoor tijd en ruimte ontstaat om tot een regeling te komen. Crisishulpverlening wordt opgestart onder de volgende voorwaarden. Uithuiszetting: er is een vonnis met eis van ontruiming of ontbinding van het huurcontract; Als er dreiging is van afsluiting van energie, of als door de deurwaarder de procedure tot afsluiting door middel van een vonnis is ontvangen; Openbare verkoop van inboedel: als de datum van de verkoop vast staat. 5.6 Vervolgtrajecten Integrale aanmeldgroep 12

13 6 Integrale aanmeldgroep 6.1 Doelstelling Voorlichting over het verloop en de werkwijze van de aanmeldgroep en de ondersteuningsmogelijkheden bij het aanpakken van financiële problemen; Adviseren over stappen die klant kan nemen om zelfs (deels) de financiële problemen op te lossen; Ondersteuning bij het ordenen van de administratie; Zorg dragen dat klant gebruik maakt van alle inkomensverruimende voorzieningen; Achterhalen oorzaak schulden Start vervolghulpverlening Indelen in klantprofiel Opstellen van een plan van aanpak 6.2 Doelgroep Mensen (geen zelfstandige onderneming voerend) met problematische schulden of financiële problemen die: woonachtig zijn in Amsterdam en ingeschreven staan in het persoonsregister op een adres in het werkgebied van de organisatie. 6.3 Beoogd resultaat De klant is op de hoogte van de voorwaarden voor schuldhulpverlening; De klant weet wat hij kan verwachten van de hulpverlenende instantie; De klant zet zelf stappen om de financiële problemen te stabiliseren en/of te verminderen; De klant heeft een geordende administratie; De klant en de hulpverlenende instantie hebben globaal inzicht in de aard en oorzaak van de schuldenproblematiek; De klant en de hulpverlenende instantie hebben globaal inzicht in de ondersteuningsmogelijkheden van het netwerk van de klant en de inzet van informele zorg besproken; Klant krijgt hulp bij inkomensreparatie; De klant en de hulpverlenende instantie hebben gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld en ondertekend; De klant heeft eenmalig informatie en advies verkregen; Er is inzicht in het klantprofiel waartoe de klant behoort. Betaling vaste lasten wordt geregeld. 6.4 Omschrijving van de activiteit Voorlichting over de voorwaarden en werkwijze van de schuldhulpverlening en tekenen contract; Informatie en advies; Ordenen administratie; 13

14 Start reparatie inkomen; Bespreken oorzaken; Scan van de achterliggende oorzaken en situatie van de klant op de voornaamste levensgebieden; Opstellen integraal plan van aanpak met de klant; Starten budgetbeheer/beschermingsbewind/inhouding vaste lasten door DWI (indien aan de orde); 6.5 Werkproces Goepswerk. Nadat de informatiefase is afgerond volgt een individuele gespreksronde met een schuldhulpverlener, een sociaal raadsman- of vrouw en een maatschappelijk werker. De schuldhulpverlener inventariseert het domein van de schulden. De sociaal raadslieden inventariseren het inkomens domein. De maatschappelijk werker onderzoekt het domein van de geestelijke en fysieke gezondheid, gezinsrelaties, sociaal netwerk, dagbesteding en maatschappelijke participatie. Na afronding van deze fase vindt het multidisciplinair overleg plaats. De betrokken professionals delen de informatie van de klant. Er worden afspraken gemaakt over de te nemen vervolgstappen en wordt waar nodig een regisseur aangewezen. De klant wordt (schriftelijk) van deze vervolgstappen op de hoogte gesteld. 6.6 Vervolgtrajecten Budgetcursus Stabilisatietraject Tussentijdse evaluatie Toeleiding GKA Toeleiding Wsnp 14

15 7 Voorwaardelijke budgettraining 7.1 Doelstelling Versterken financiële vaardigheden Activeren van de deelnemers, Versterken eigen kracht deelnemers 7.2 Doelgroep Alle klanten die zich aanmelden voor schuldhulpverlening en afhankelijk van de indeling in klantprofiel, die voldoen aan de criteria voor deze cursus. 7.3 Beoogd resultaat De klant is op de hoogte van het belang van het betalen van de vaste lasten; De klant is in staat om administratie op orde te houden; De klant heeft een budgetplan opgesteld en is in staat hiernaar te handelen De klant is in staat prioriteiten te stellen in uitgaven De klant heeft basiskennis over voorliggende voorzieningen De klant heeft basiskennis over verzekeringen. De klant heeft kennis van beschikbare voorzieningen in de eigen omgeving (sociale kaart). 7.4 Omschrijving activiteit In vier groepsbijeenkomsten behandelen van diverse onderwerpen gericht op het maken van een budgetplan en het vergroten van het financiële bewustzijn. 7.5 Werkproces Groepswerk. In vier bijeenkomsten wordt de klant bewust van het belang gemaakt van een huishoudadministratie en aantal financiële begrippen. 7.6 Vervolgtraject Stabilisatietraject Tussentijdse evaluatie Toeleiding aanvraag GKA Toeleiding Wsnp 15

16 8 Aanvullende budgettraining 8.1 Doelstelling Versterken financiële vaardigheden Activeren van de deelnemers, Versterken eigen kracht deelnemers 8.2 Doelgroep De cursus is bedoeld voor klanten die deelgenomen hebben an de voorwaardelijke budgetcursus, en die de doelstellingen niet gehaald hebben, of voor klanten die verdieping willen in de thema s van de voorwaardelijke budgetcursus. 8.3 Beoogd resultaat De klant is op de hoogte van het belang van het betalen van de vaste lasten; De klant is in staat om administratie op orde te houden; De klant heeft een budgetplan opgesteld en is in staat hiernaar te handelen De klant is in staat prioriteiten te stellen in uitgaven De klant heeft basiskennis over voorliggende voorzieningen De klant heeft basiskennis over verzekeringen. De klant heeft kennis van beschikbare voorzieningen in de eigen omgeving (sociale kaart). 8.4 Omschrijving activiteit De aanvullende budgettraining is een vervolg op de voorwaardelijke budgettraining en is modulair van opzet. Dit betekent dat klanten deelnemen aan de bijeenkomsten die noodzakelijk zijn om de beoogde resultaten te behalen. 8.5 Werkproces Groepswerk. In maximaal zes modulaire bijeenkomsten worden de financiële vaardigheden van de deelnemers verder versterkt. 8.6 Vervolgtraject Tussentijdse evaluatie Stabilisatietraject Toeleiding aanvraag GKA Toeleiding Wsnp 16

17 9 Stabilisatietraject 9.1 Doelstelling Het initiëren, stimuleren, motiveren en ondersteunen van een leerproces in het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven; Het voeren van een overzichtelijke administratie en het afstemmen van de uitgaven op het beschikbare budget, zodanig dat de capaciteit ontstaat om schulden af te lossen en/of in de toekomst geen (nieuwe) schulden meer ontstaan; In situaties waarin klanten nog niet als saneringsrijp kunnen worden bestempeld, om rust te creëren voor de klant, zodat ingezet kan worden op gedragsverandering; Het initiëren, stimuleren, motiveren en ondersteunen van concrete stappen om te komen tot een (aanvraag voor een) regeling van schulden; Voortgangsbewaking in drie tot vier gesprekken per jaar van het feitelijke budgetbeheer en leerproces in onderlinge samenhang. 9.2 Doelgroep Alle klanten uit de aanmeldgroep met problematische schulden die de budgettraining hebben doorlopen of nog gaan volgen, maar nog niet saneringsrijp zijn. 9.3 Beoogd resultaat Stabilisatie o Geen nieuwe schulden; o Doorbetaling vaste lasten; o Uitkomen met inkomen; o Voorkomen uitval; o Financiële redzaamheid vergroot; o In budgetbeheer (indien noodzakelijk); Betalingsregelingen getroffen (wanneer wenselijk); Doorgeleiding naar schuldregeling. 9.4 Omschrijving van de activiteit Klant ondersteunen om inzicht te krijgen in zijn financiële situatie en Begeleiden bij het beheer hiervan; Klant begeleiden bij het op orde houden van het inkomen; Zorg dragen dat klant de uitgaven afstemt op de inkomsten, zodat nieuwe schulden en crisissituaties voorkomen worden; Instrumenten inzetten om uitzicht op een schuldenregeling creëren; Concrete dienstverlening en wegnemen acute stressfactoren; veilig stellen bed, bad en brood; Ontwikkelen van vaardigheden om problemen op te lossen en problemen te voorkomen; Versterken van het (sociale) netwerk; 17

18 Versterken zelfredzaamheid klant. Aanleren van sociale en persoonlijke vaardigheden om problemen op te lossen en problemen te voorkomen; Kennis bijbrengen van de sociale kaart om op het juiste moment passende hulp te zoeken; Hulp bij acute problemen en concrete vragen die niet direct of in groepsverband opgelost kunnen worden. Mogelijkheid om vanuit de groep individueel parallel aan de groep individuele hulp te krijgen dan wel verwijzing naar gepaste hulpverlener (AI of SR/MW); Voorlopige betalingsregeling(en) in afwachting van het moment dat de klant saneringsrijp is. 18

19 10 Tussentijdse evaluatie 10.1 Doelstelling Inzicht krijgen of klant nog voldoet aan het klantenprofiel; Stand van zaken schuldregeling; Toetsing en bijstellen plan van aanpak; Inzicht financiële zelfredzaamheid van de klant en de vorderingen gedurende het traject; Vaststellen of inkomen van klant op orde is; Alle acties van het plan van aanpak zijn uitgevoerd Doelgroep Klanten die al de integrale aanmeldgroep hebben doorlopen en een budgetcursus hebben gevolgd Beoogd resultaat Plan van aanpak is getoetst en bijgesteld; Er is vastgesteld of het inkomen van klant gerepareerd is; Schuldenproblematiek van klant is gestabiliseerd; Inzicht of klant schuldsaneringsrijp is; Voortgang van de financiële zelfredzaamheid is vastgesteld Omschrijving van de activiteit Na maximaal 6 maanden wordt het plan van aanpak getoetst en eventueel bijgesteld; Er wordt bekeken of het inkomen van klant gerepareerd is; Er wordt bekeken of klant de afgesproken acties heeft uitgevoerd; Er wordt bekeken of klant aangekomen is bij flankerende begeleiding; Er wordt bekeken of budgetbeheer loopt, inhoudingen worden verricht, beschermingsbewind loopt; Er wordt bekeken of klant gekoppeld is aan een maatje/vrijwilliger Werkproces Het traject tussentijdse evaluatie wordt aangemaakt zodra is vastgesteld dat klant hiervoor in aanmerking komt. Daarna wordt het plan van aanpak bijgesteld. Is het hulpverleningsplan opgesteld en getoetst en alle gegevens aanwezig, of stabilisatie is bereikt, dan wordt het traject tussentijdse evaluatie afgesloten Vervolgtrajecten Aanvraag Schuldregeling GKA 19

20 Toeleiding WSNP Moratorium Dwangakkoord 20

21 11 Moratorium 11.1 Doelstelling Het opstarten en vergroten van de kans op de totstandkoming van een minnelijk regeling in een bedreigende situatie van gedwongen woningontruiming afsluiten energie, door middel van een verzoek om een voorlopige voorziening zoals genoemd in artikel 278b Faillissementswet (moratorium) Doelgroep Klanten met een problematische schuldensituatie en een situatie waarin een schuldenregeling dreigt te mislukken doordat de klant bedreigd wordt met ontruiming of van wie aangezegd is de energie af te sluiten Beoogd resultaat Moratorium akkoord Start minnelijke schuldregeling Aanvraag schuldsaneringkrediet (SK) 11.4 Omschrijving activiteit Onderzoeken of moratorium in deze situatie het meest geëigende instrument is Inschatten of een moratorium kans van slagen heeft Overleg met de klant of deze een aanvraag moratorium wil doen Contact opnemen met de schuldeisers en aankondigen dat een moratoriumverzoek wordt ingediend Indienen van een compleet Wsnp verzoek 278b Aanwezig zijn bij de rechtszitting waar het verzoek behandeld wordt en de klant voorbereiden op de zitting Werkproces Het traject moratorium start op het moment dat besloten wordt te onderzoeken of het verzoekschrift moratorium en Wsnp opgesteld kan en moet worden. Het traject eindigt op het moment van toelating tot de Wsnp of na intrekking van het verzoek toelating tot de Wsnp omdat de klant afziet van voortzetting Wsnp, of na een geslaagde schuldbemiddeling gevolgd door een verslag aan de rechtbank Vervolgtraject Aanvraag toeleiding GKA Nazorg 21

22 12 Aanvraag schuldregeling GKA 12.1 Doelstelling Namens de klant een aanvraag schuldregeling indienen bij de GKA Doelgroep Mensen met problematische schulden in aanmerking komen voor een minnelijke schuldregeling Beoogd resultaat Aanvraag schuldregeling wordt in behandeling genomen door de GKA; Jongerensaneringskrediet; Saneringskrediet; Schuldbemiddeling Omschrijving van de activiteit Ervoor zorgen dat de juiste informatie die nodig is voor een aanvraagtraject van de GKA wordt verstrekt; Bewaken dat de aanvraag op een correcte wijze wordt afgehandeld; 12.5 Werkproces Het traject schuldregeling GKA wordt gestart na de integrale aanmeldgroep, stabilisatietraject of tussentijdse evaluatie. Dit traject eindigt als er een toekenning of afwijzing van de GKA binnenkomt nadat het dossier door de GKA in behandeling is genomen. Bij toekenning van een saneringskrediet of schuldbemiddeling kan het traject worden beëindigd. Als de aanvraag GKA niet volledig is dan kan er en hersteltermijn gegeven worden Vervolgtrajecten Toeleiding WSNP Moratorium Dwangakkoord Nazorg 22

23 13 Dwangakkoord 13.1 Doelstelling Vergroten van de kans op slagen minnelijk akkoord als er weigerachtige schuldeisers zijn. Voorkomen dat klanten in de Wsnp-regeling komen door het afdwingen van een minnelijke regeling via de rechter (art. 287a Fw) Doelgroep Klanten met problematische schulden waarvoor een schuldregeling dreigt te mislukken doordat schuldeisers weigeren in te stemmen met het aangeboden afkoopvoorstel Beoogd resultaat Meewerken alle schuldeisers aan afkoopvoorstel GKA; Toewijzing dwangakkoord; Toeleiding Wsnp Omschrijving activiteit Overleg met de klant over de gevolgen van een dwangakkoord procedure Inschatten of een dwangakkoord kans van slagen heeft Contact zoeken met schuldeisers en aankondigen dat een dwangakkoord procedure wordt gestart GKA informeren over start dwangakkoord procedure Verzoek toelating Wsnp met verzoek dwangakkoord aanmaken en versturen Aanwezigheid bij rechtszitting behandeling dwangakkoord en klant hierop voorbereiden; Informeren GKA over uitkomst dwangakkoord zitting Informeren schuldeisers 13.5 Werkproces Het traject dwangakkoord start op het moment dat het dossier van de klant door de GKA naar de schuldhulpverlener wordt verstuurd met het verzoek te kijken naar de mogelijkheid van een dwangakkoord en het eventueel opstarten van een dwangakkoordprocedure. Het traject eindigt op het moment van besluiten tot niet starten dwangakkoordprocedure of toekenning dwangakkoord of na toekenning of afwijzing verzoek toelating Wsnp. Het traject kan ook eindigen als de schuldeisers alsnog akkoord gaan voor het verzoekschrift is behandeld door de rechtbank of tijdens de behandeling van het verzoekschrift Vervolgtraject Nazorg 23

24 14 Toeleiding Wsnp 14.1 Doelstelling Indien de aanvraag GKA is afgewezen of het minnelijk traject anderszins niet mogelijk is, samen met de cliënt onderzoeken of hij/zij een beroep kan en wil doen op een wettelijke schuldsanering, zodat de cliënt na afloop van de wettelijke regeling met een schone lei begint Doelgroep Cliënten met problematische schulden waarvoor een schuldregeling is mislukt of niet mogelijk is Beoogd resultaat Akkoord Wsnp 14.4 Omschrijving van de activiteit Beoordelen of de klant gekwalificeerd is voor de toeleiding naar de WSNP klant aanmelden voor de WSNP door middel van het indienen van een verzoekschrift (ex art. 284 Fw) en bijbehorende verklaring (ex art 285 Fw) Werkproces De toeleiding WSNP start op het moment van het gesprek met de cliënt. Blijkt dat cliënt geen verdere hulpverlening wil dan wordt het traject afgesloten. Het traject eindigt na de definitieve uitspraak van de rechterbank. Indien aan de orde, na de uitspraak hoger beroep Vervolgtrajecten Nazorg 24

25 15 Nazorg 15.1 Doelstelling Alle activiteiten die ervoor zorgen dat klanten na het tot stand komen van een minnelijke of wettelijke schuldregeling niet terugvallen in een problematische schuldsituatie en die ervoor zorgen dat zij de regeling tot een goed einde brengen Doelgroep Alle klanten met een minnelijke of wettelijke schuldregeling Beoogd resultaat Geen nieuwe schulden; Stabiele financiële situatie; Doorbetaling vaste lasten; Voorkomen uitval; Financiële zelfredzaamheid vergroten; In budgetbeheer (indien noodzakelijk); Bevorderen succesvol afronden schuldregeling, saneringskrediet en Wsnp Omschrijving van de activiteit De klant, groepsgewijs of individueel, informeren over alle voorwaarden, eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden om een stabiele financiële situatie te behouden gedurende een lopende schuldregeling. Het inventariseren van maatregelen die nodig zijn om herhaling te voorkomen. Indien nodig de klant voor flankerende hulp verwijzen Werkproces Het traject nazorg start nadat het traject Wsnp of schuldregeling GKA is beëindigd. Het traject wordt beëindigd nadat de klant de gestelde doeleinden heeft bereikt Vervolgtrajecten Geen. 25

26 16 Intensieve jongerenschuldhulpverlening 16.1 Doelstelling Jongeren met problematische schulden en meervoudige problematiek een aanbod doen voor informatie, advies en hulpverlening op breed financieel terrein Doelgroep Jongeren met problematische schulden en problemen op meerdere levensgebieden (relatie, huisvesting, inkomen, verslaving) en die niet voldoen aan de voorwaarden voor reguliere schuldhulpverlening of andere gefinancierde schuldhulpverlening (bijvoorbeeld School en Schuld) Beoogd resultaat De jongere heeft inzicht in de eigen financiële situatie De jongere is in staat zijn de eigen geldzaken te beheren Er zijn betalingsregelingen getroffen met de schuldeisers Flankerende hulpverlening is gestart Het netwerk van de jongere (inclusief hulpverlening) is op de hoogte van de situatie en kan, indien noodzakelijk, de jongere verder ondersteunen Aanvraag Jongerensaneringskrediet Aanvraag Wsnp 16.4 Omschrijving activiteit Het aanleren van vaardigheden met betrekking tot financieel handelen, waardoor jongeren inzicht krijgen in hun eigen financiële situatie en het mogelijk is, met ondersteuning de problematische schuldensituatie te stabiliseren en/of te regelen Werkproces (Outreachend) Spreekuur op plaatsen die voor jongeren toegankelijk zijn Informatie en advies; Samenwerking met hulpverleners op overige terreinen en indien niet aanwezig, verwijzen naar flankerende hulpverlening; Ondersteuning bij het opstellen van een budget, in kaart brengen van de schulden en helpen bij het verkrijgen van financieel overzicht; Ondersteuning bij het verkrijgen van inkomen en doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners (trajectbegeleiding, DWI); Verwijzing naar hulpverlening op overige maatschappelijke terreinen (huisvesting, relaties, gezondheid, verslavingszorg); 26

27 Aansluitend op de beleefwereld van jongeren treffen van betalingsregelingen, (indien mogelijk), zoveel mogelijk binnen de voorwaarden van de NVVK; Vergroten van de financiële vaardigheden en het gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen financieel gedrag; Begeleiding bij het verkrijgen van budgetvaardigheden en bewaking van betalingen vaste lasten en afspraken rondom aflossingen; Toeleiding naar inkomensbeheer (indien nodig); Toeleiding Jongerensaneringskrediet Vervolgtraject Verwijzing naar flankerende hulpverlening (GGZ, Arkin/Jellinek, MEE) Aanvraag budgetbeheer/bewindvoering Toeleiding aanvraag GKA Toeleiding Wsnp 27

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen

Stadsgeldbeheer Utrecht. Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door kennis, bewogen door mensen Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving van een voorbeeldpraktijk schuldhulpverlening Stadsgeldbeheer Utrecht Beschrijving

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Amsterdam: Vroeg Eropaf Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Auteurs: C.M. van Ommeren, L.S. de Ruig & L. Coenen C10567 Zoetermeer, 30 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl

Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl SchuldPreventiewijzer is een initiatief van: Voorwoord Voorkomen is beter dan genezen.

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES

ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES ONOPLOSBARE SCHULDSITUATIES NADJA JUNGMANN ERIK LEMS FIENEKE VOGELPOEL GERCOLINE VAN BEEK PETER WESDORP 1 Voorwoord In 1932 is de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren,

Nadere informatie

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson

Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden. Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson Vroegsignalering moet en kan! Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een Landelijk Informatiesysteem Schulden Dr. Nadja Jungmann Myra Anderson 2 Voorwoord Als het onderhoudslampje op het dashboard

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie