Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie"

Transcriptie

1 HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, december INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel Veel werk 2 verzet 4 woonfraude 6 door Alert Pak aan! Wegwijs op de nieuwe website Alert NIEUWSFLITS Gratis workshop over nieuw energielabel De Woonbond organiseert op 16 december in Amsterdam een gratis workshop over het nieuwe energielabel. De vertrouwde gekleurde balken met de cijfers A tot en met G verdwijnen per 1 januari Er komt een energieprestatie-index, waarin cijfers uitdrukken hoe energiezuinig de woning is. Meer informatie leest u op OOK ZONNEPANELEN OP UW DAK? Zonnepanelen op De Aker dankzij bewonerscommissie Op de daken van zon dertig huurwoningen in de Middelveldsche Akerpolder (MAP) liggen sinds september zonnepanelen. Dat is te danken aan een geduldige en gedreven bewonerscommissie en het project HuurDeZon van Eigen Haard. Geduld is een schone zaak, weet Agnes Johannesma van de bewonerscommissie MAP. Zonnepanelen staan al vier jaar op de agenda, maar tot oktober vorig jaar kregen we het niet voor elkaar. Ze werden wel geplaatst op nieuwbouw, maar nog niet of nauwelijks op oudere huurwoningen. Nu liggen ze er sinds september, wat meteen een hele goede zonmaand was. De resultaten kan Johannesma direct online aflezen. Dat is leuk, want je wordt er veel energiebewuster door. Wat ging eraan vooraf? Na twee geslaagde pilots werd vorig jaar bekend dat Eigen Haard het doel heeft om duizend huurwoningen te voorzien van zonnepanelen via het project HuurDeZon. Op vindt u alle informatie over dit project. Bewonerscommissies en huurders kunnen de meestgestelde vragen vinden en zich aanmelden voor zonnepanelen via Staat uw vraag er niet bij dan kunt u mailen naar of bellen naar (020) Voor overige vragen kunnen bewonerscommissies contact opnemen met hun vaste contactpersoon bij Eigen Haard. Inmiddels hebben zon tweehonderd woningen in Amsterdam een zonnesysteem. Eigen Haard en HuurDeZon werken samen in dit grootste zonne-energieproject voor huurwoningen in de regio Amsterdam. Om zonnepanelen via HuurDeZon op een huurwoning te krijgen, moeten de daken wel geschikt zijn. De enige andere voorwaarde is dat er minimaal tien bewoners in de straat of uit het wooncomplex meedoen. In de MAP zijn het er nu dertig. Waarom meedoen? Het kost huurders niets. De huur van acht zonnepanelen bedraagt 27 euro per maand. Daartegenover staat dat het voorschotbedrag aan de energieleverancier met drie tientjes verlaagd is. Als de zonnepanelen méér opbrengen verdienen we er zelfs aan. Jan en Agnes Johannesma zijn blij met hun zonnepanelen. Foto: Eigen Haard Advies? De informatieavond van Eigen Haard en zonne-exploitant HuurDeZon heeft voor de bewonerscommissie veel vragen beantwoord. Door middel van een enquête hadden we al gepeild hoe men er tegenover stond. Verder is het simpelweg een kwestie van erachteraan blijven zitten. Die energie betaalt zich nu uit. n Alert Nieuwsbrief van Huurdersfederatie Alert - Nummer 12 - december

2 Veranderingen in de wetgeving voor huurwoningen Minister Blok (Wonen) is al geruime tijd bezig met nog verdergaande veranderingen in de wetgeving voor woningen in de sociale huursector. Helaas is dat proces van wetgeving nog niet afgerond en kan Alert u nog geen definitieve informatie geven. Wel kunnen we een indruk geven van de verwachte veranderingen. Huursombenadering In plaats van de inkomensafhankelijke huurverhoging wil de minister de corporatie wat meer vrijheid geven in het bepalen van de jaarlijkse huurverhogingen. Er zullen richtlijnen worden gegeven voor het percentage waarmee het totaal aan huuropbrengsten uit de sociale huurwoningen (de huursom) in een jaar mogen stijgen en wat de maximale jaarlijkse huurverhoging van een woning mag zijn. Het doel hiervan is dat de hoogte van de huur meer wordt afgestemd op de kwaliteit van de woning en dat de ongelijkheid in huurbetaling tussen zittende en nieuwe huurders in een vergelijkbare woning kleiner wordt (nu betalen nieuwe huurders vaak veel meer dan huurders die al lang een zelfde soort woning huren). In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Blok onlangs laten weten dat het nieuwe huurbeleid pas in 2016 ingaat. Komend jaar hebben huurders nog te maken met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Huisvestingswet In de Huisvestingswet zijn onder andere regels voor de toewijzing van woningen in de sociale huursector vastgelegd. Amsterdam en de omliggende gemeenten werken nu aan een Regionale Huisvestingsverordening. Een van de ideeën daarin is om woningen te gaan toewijzen op grond van de termijn dat iemand als woningzoekende is ingeschreven (inschrijfduur), in plaats van op grond van de tijd dat een huurder in de huidige woning woont (woonduur). Er komt dan een overgangsregeling van het ene naar het andere systeem. Woningwaarderingstelsel Over de verandering van het huidige puntensysteem wordt al lang gesproken. De plannen voor verandering lijken nu concreter te zijn, maar zijn nog steeds niet definitief. Zeker is dat de WOZ-waarde van de woning (die de gemeente vaststelt voor de onroerende zaakbelasting) een rol gaat spelen bij de bepaling van de huur. Maar wat dit in de praktijk voor huurders betekent, is nog niet duidelijk. Alert informeert, overlegt en adviseert Huurdersfederatie Alert vervult een belangrijke rol in het overleg tussen Woningstichting Eigen Haard en de huurders. De spelregels voor dat overleg zijn vastgelegd in de wet. Een inkijkje in de rechten en plichten van Alert. De Wet op het overleg huurders verhuurder heeft als doel om de positie van huurdersorganisaties te versterken. De wet geeft daarvoor verschillende mogelijkheden. Zo heeft Huurdersfederatie Alert het recht om advies uit te brengen over bepaalde beleidsveranderingen. Dit heet het gekwalificeerd adviesrecht. Als Eigen Haard nieuw beleid wil vaststellen, geldt slechts de informatieplicht. Zo bestaat er voor de Huurdersfederatie op dit moment een recht op overleg en advies voor onder andere: huurbeleid, woonruimteverdeling, het verkoopbeleid en huurovereenkomst en bijbehorende voorwaarden. Eigen Haard is dus verplicht om advies te vragen aan de Huurdersfederatie als zij bij deze onderwerpen iets wil veranderen. Na de adviesaanvraag van Eigen Haard aan de Huurdersfederatie is er overleg over het betreffende beleidsplan. Om op basis van de adviesaanvraag een goed advies te kunnen geven, organiseert de Huurdersfederatie een schriftelijke raadpleging. De aangesloten lokale huurdersverenigingen kunnen dan aangeven welke punten ze wel en niet goed vinden aan het beleid van Eigen Haard. Alert verzamelt alle reacties. Vervolgens schrijft de Huurdersfederatie haar advies, eventueel met hulp van een deskundige van het Amsterdams Steunpunt Wonen. Het advies gaat zowel over het inhoudelijke beleidsvoorstel als de manier waarop Eigen Haard het beleid gaat uitvoeren. De verhuurder geeft binnen twee weken aan of hij het advies al dan niet overneemt. Adviesprocedure Ontvangen en doorsturen adviesaanvraag naar LVH en CC: adviseur Opstellen reacties en opsturen aan Alert Opstellen conceptadvies Conceptadvies naar de adviseur Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Hennie van Rijn, voorzitter Huurdersfederatie Alert l Secretariaat Lokale Huurdersverenigingen Dagelijks Bestuur bepaalt opstellers Opstellers conceptadvies 2

3 In de afgelopen drie jaar heeft de Huurdersfederatie over verschillende onderwerpen een advies uitgebracht: Mutatiebeleid: het beleid voor de kwaliteit van de woning bij opnieuw verhuren (2014). VvE-beleid: bewonersparticipatie voor huurders in complexen met koop- en huurwoningen (2014). Warmtewet: nieuwe afspraken over de warmtelevering bij collectieve verwarming (2014). Algemene Huurvoorwaarden: voorwaarden bij de huurovereenkomst over rechten en plichten huurder en verhuurder (2013). Basis Sociaal Plan: afspraken over splitsing, renovatie, samenvoeging, groot onderhoud, herstructurering of processen van vergelijkbare zwaarte (2013). Kosten Huismeesters en Wijkbeheerders: servicekostenbeleid betreffende de kosten bestaande uit brutosalaris, werkgeversdeel sociale lasten, huur werkruimte, abonnementskosten van de werktelefoon, werkkleding, klein gereedschap en vervanging bij ziekte/verlof (2013). Huurverhoging , , : uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging (2012, 2013, 2014). Het gekwalificeerd adviesrecht van de Huurdersfederatie houdt in dat Eigen Haard alleen gemotiveerd mag afwijken van het door Alert uitgebrachte advies. Voordat Eigen Haard begint met de uitvoering van het beleid, bespreken de Huurdersfederatie en Eigen Haard het resultaat van het gekwalificeerd advies en de reactie op dit advies. Soms doet Eigen Haard toezeggingen in haar reactie op het advies van de Huurdersfederatie. Die worden door Alert dan verwerkt in een vervolgactielijst. Op die manier kunnen Alert en Eigen Haard zien welke afspraken zijn gemaakt en of die worden nagekomen. Raadpleeg onze website voor volledige dossiers van zowel de adviezen van dit jaar als die van voorgaande jaren. n Verwerken opmerkingen adviseur en sturen 2e conceptadvies naar het bestuur Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Opstellers conceptadvies Vaststellen advies Algemeen bestuur Uitbrengen advies aan Eigen Haard Secretariaat Ontvangen en bespreken reactie Eigen Haard en bepalen vervolgacties Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Betaalbaarheid en zelfbeheer in Amsterdam Wat speelt er bij de bewonerscommissies in Amsterdam? Voorzitter Nelleke Lindhout van HBO Argus geeft de stand van zaken. Regelmatig informeren wij de bewonerscommissies over onderwerpen die voor huurders en/of huurcomplexen belangrijk of interessant zijn. Dat doet HBO Argus via nieuwsbrieven, via de uitgave Argusogen en via de website. De website is ook interessant voor individuele huurders. Herhuisvestingsoverleg Amsterdam Nieuw-West We hebben de afgelopen weken een aantal vergaderingen bijgewoond, waaronder het herhuisvestingsoverleg. Daar wordt besproken hoe het gaat met de sloop/ nieuwbouwprojecten en de grote renovatieprojecten van de corporaties in Nieuw-West en met de daarvoor noodzakelijke herhuisvesting van bewoners. Een van de onderwerpen die daar aan de orde kwam was de evaluatie van de kaderafspraken die voor Amsterdam zijn gemaakt. Hieruit moet blijken waar er problemen zijn, bijvoorbeeld rond terugkeergaranties voor de bewoners. In december moet het onderzoek klaar zijn. Doel van de evaluatie is dat de bewonersparticipatie bij sloop/ nieuwbouw en ingrijpende renovaties verbetert. Betaalbaarheid Wij maken ons zorgen over het feit dat de huren van de sociale huurwoningen door de huurverhoging kunnen stijgen boven de sociale huurgrens. Daardoor wordt ook het stuk huur waarover bewoners met een laag inkomen geen huurtoeslag krijgen groter. Voor hen worden de huizen steeds minder betaalbaar. Alert, de federatie van huurderskoepels van Eigen Haard, is daarom bezig met een voorstel om iets aan de betaalbaarheid van de huren te doen. Zelfbeheer HBO Argus gaat met de bewonerscommissies praten over mogelijkheden tot zelfbeheer. Het gaat dan bijvoorbeeld om schoonmaak van trapportalen. Kunnen bewoners zelf een schoonmaakbedrijf contracteren en toezien op de schoonmaak zonder dat Eigen Haard zich ermee bemoeit? Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de gezamenlijke tuin. Of iemand uit het complex wordt energiecoach en adviseert de medebewoners over besparing van energie. In de komende maanden zal blijken of zelfbeheer (in een coöperatie) gerealiseerd kan worden. Heeft u als huurder een idee? Neem dan contact op met uw bewonerscommissie. Nelleke Lindhout, voorzitter HBO Argus l Alert Nieuwsbrief van Huurdersfederatie Alert - Nummer 12 - december

4 Bewonersonderzoek in Aalsmeer Vochtige, gehorige woningen, slecht groenonderhoud en overlast. In de Aalsmeerse wijk Stommeer werd behoorlijk geklaagd, ook door de bewonerscommissie. Onderzoek door Eigen Haard bevestigde dat er nodig wat moet gebeuren in Stommeer. De uitkomsten vielen nog mee, zegt Rob Overhof, penningmeester van de bewonerscommissie Stommeer. Kennelijk heeft Eigen Haard de grootste klagers niet gesproken, denkt hij. Ze belden ook vaak aan bij oudere bewoners, die klagen misschien niet zo snel tegen iemand van de woningbouw. De huurders geven hun woning gemiddeld een cijfer tussen de 6 en de 7, met een uitschieter naar 8,2 voor de huizen aan de Spoorlaan. Toch blijkt uit de resultaten van de vragenlijst dat er enkele veelgehoorde problemen zijn onder de bewoners. De woningen zijn verouderd en hebben daardoor last van slechte ventilatie, vocht en gehorigheid. Veel bewoners vinden dat er groot onderhoud of renovatie nodig is. Een andere groep vindt het nog wel uit te houden zo. Als het gaat over de buurt, ligt het gemiddelde cijfer wat hoger: tussen een 6,5 en een 8,6. De een klaagt over verkeer en parkeren, de ander over overlast door kinderen of van vliegtuigen. Wat in praktisch alle straten wordt genoemd, is het slechte groenonderhoud. Pak woonfraude aan! Woonfraude kan grote overlast in de buurt teweegbrengen. Eigen Haard treedt hard op tegen fraudeurs en vraagt huurders om vermoeden van woonfraude te melden. Voorzitter Hennie van Rijn van Huurdersfederatie Alert benadrukt dat meldingen zorgvuldig moeten worden behandeld. Overlast De belangrijkste reden dat woonfraude streng wordt aangepakt, is dat het een eerlijke verdeling van de schaarse woonruimte in de weg staat. Een andere reden is dat woonfraude overlast kan geven. Gebrek aan (tuin)onderhoud, leegstand en illegale praktijken die geluidshinder of vervuiling veroorzaken, zijn slecht voor de sfeer in de buurt. Melden Eigen Haard vraagt huurders ogen en oren open te houden en het te melden wanneer zij woonfraude in de buurt vermoeden. Dat kan via een meldformulier op de website van Eigen Haard, telefonisch of schriftelijk. Eigen Haard garandeert dat de naam van de melder niet zonder toestemming wordt doorgegeven aan derden. Huurdersfederatie Alert vraagt melders om voorzichtig te zijn: Degene die de melding doet, moet goed over de consequenties nadenken en heel zeker weten dat het om woonfraude gaat. Een melding kan de betreffende huurder veel stress geven, zeker als de beschuldiging onjuist blijkt, zegt Alertvoorzitter Hennie van Rijn. Ik meldde woonfraude Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van ons groen? Overhof weet wel hoe dat komt. Een deel van het groen in de wijk is van de gemeente, een ander deel is van Eigen Haard, zoals de plantsoenen tussen de huizen. Het is al jaren een twistpunt tussen die twee partijen wie wat doet. Ze schuiven de verantwoordelijkheid naar elkaar toe, waardoor het groen verloedert. Bewoners slaan vervolgens zelf maar aan het schoffelen en snoeien. Dat kan best gezellig zijn, zegt Overhof, maar met het groeizame lenteen zomerseizoen van dit jaar, is het wel veel werk. De vraag is wat er nu met de klachten gaat gebeuren. Eigen Haard gaat daarover met de huurders in gesprek. De bewonerscommissie wacht af wat daaruit komt, zegt Overhof. We zullen erop hameren dat er snel wat moet gebeuren. Meer informatie bij de bewonerscommissie Stommeer en op de website van HAK. l Al 41 jaar woon ik hier, in een hofje met sociale woningbouw. Verderop woonde een familie die op een gegeven moment terug naar het buitenland vertrok. Ondertussen hielden ze het huis hier aan. Al gauw bleek dat ze hier alleen hun vakantie nog doorbrachten. De tuin veranderde in een oerwoud. Nieuwe elektriciteitsmeters konden niet worden geplaatst, omdat er nooit iemand thuis was. Het zat me vooral dwars hoe oneerlijk het was tegenover al die mensen die gigantische moeite hebben met het vinden van een huis. Ik meldde het bij Eigen Haard. Het heeft lang geduurd voordat er stappen werden ondernomen. De buurt raakte verdeeld in twee kampen: mensen die te doen hadden met het gezin en mensen die het ook oneerlijk vonden. Dat is niet goed geweest voor de sfeer. Het werd een rechtszaak en gegevens van gas- en elektriciteitsgebruik toonden aan dat het gezin fraudeerde. De huur is toen opgezegd. Ik zou het opnieuw melden als zoiets gebeurt. Wel pak ik het dan voorzichtiger aan. Ik ben erg geschrokken van de reacties, die tot doodsbedreigingen aan toe gingen. 4

5 Duur huren in Landsmeer Huurdersvereniging Landsmeer maakt zich zorgen over de hoge lasten voor huurders. Vooral omdat huurders en huurdersorganisaties weinig kunnen doen tegen maatregelen van de overheid die burgers treffen in de portemonnee. De politie ontmantelde onlangs een grote hennepplantage in een woning van Eigen Haard. Foto: Eigen Haard Houd er ook rekening mee dat het vaststellen en bewijzen van woonfraude veel tijd kan kosten. Consequenties Bij daadwerkelijke woonfraude wordt de huurovereenkomst opgezegd. De huurder moet het huis verlaten en krijgt geen nieuwe woning van Eigen Haard. Deze huurders krijgen een aantekening op hun verhuurdersverklaring waardoor zij ook door collega-corporaties worden geweigerd als klant. Speciale regels gelden voor proefsamenwonen en voor verhuur van de woning tijdens verblijf in het buitenland. Dit heet huisbewaring en is toegestaan voor een bepaalde periode. Vooraf moet altijd toestemming worden gevraagd aan Eigen Haard. Ook gelden dan regels voor de hoogte van de huur. n Wat is woonfraude? Onderhuur (de huurder woont dan niet zelf in de woning, maar verhuurt door aan een ander). De woning is niet het hoofdverblijf van de huurder (de woning staat regelmatig geruime tijd leeg, omdat de huurder ergens anders woont). Gebruik van de huurwoning als bedrijf- of winkelruimte. Gebruik van de huurwoning voor hennepteelt, prostitutie, drugsgebruik en/of -verhandeling. Woningruil zonder toestemming van de verhuurder. Verhuur van de woning als vakantieverblijf. De Nederlandse burger is vaak de klos. Hij heeft te maken met Europa, dat zich overal mee bemoeit en met de Nederlandse overheid, die veel beslissingen neemt waar de staatskas van profiteert. Het is voor de baas van Nederlandse burgers natuurlijk ook makkelijk om een ander de rekening te laten betalen. Een duidelijk voorbeeld is de bpm (belasting personenautos en motorrijwielen). Een belasting die geen enkel ander Europees land kent en die van het Europees parlement moet worden afgeschaft. Nederland houdt deze belasting vooralsnog gewoon in stand. Ook op de huurmarkt maakt de overheid gebruik van regels die in Europa omstreden zijn. Zoals de Europese regeling waarmee het inkomen voor een sociale huurwoning wordt vastgesteld. Huidige en toekomstige huurders worden daardoor beperkt. Toch maakt de overheid gebruik van die regeling, het is namelijk een mogelijkheid om extra geld binnen te halen via de verhuurders die dat mogen weghalen bij hun huurders. Denk hierbij ook aan de schaarstepunten (Donnerpunten), een manier om de huren extra te kunnen verhogen. Met andere woorden, een EU-regeling die niet past in Nederland, wordt wel ingevoerd. Het levert de staat extra geld op. In 2016 wil de overheid de huurverhoging op een andere manier bepalen, dus niet meer op basis van het gezamenlijk inkomen. De woningwaarderingspunten worden losgelaten. De kwaliteit van woningen moet dan een belangrijke rol gaan spelen. De uitvoering hiervan is nog niet geheel duidelijk. Hoe dan ook zal een manier worden gevonden om de huurders weer extra te laten betalen, dat is namelijk steeds de reden. De kosten om de renteaftrek te blijven betalen moeten worden opgebracht; het grootste subsidiepotje van Nederland. Waarschijnlijk wordt de inflatie wel losgelaten. Dat is een paradoxaal gegeven, omdat de huurverhoging dit jaar de grootste stijgingsfactor voor de inflatie is. Oftewel: vanwege de hoge huurverhoging dit jaar zou de huur volgend jaar weer extra stijgen. Bizar. Tot slot hebben de Landsmeerse verhuurders de huren verhoogd, omdat ze die te laag vonden. Huren in Landsmeer is door al deze maatregelen zeer duur geworden. Peter Roest, bestuur HVL l Alert Nieuwsbrief van Huurdersfederatie Alert - Nummer 12 - december

6 De rol van de lokale huurdersorganisatie Als je net een fusie achter de rug hebt, waarbij de invloed op het centrale beleid fors terugloopt, moet je je als huurdersorganisatie gaan bezinnen op je nieuwe taken. Één van de vragen is hoe je toch goed je stem kan laten horen en de belangen van de huurders, vooral in je eigen gemeente, kunt blijven behartigen. De Bewonersraad Amstelveen heeft zich deze vragen gesteld na de fusie tussen Woongroep Holland en Eigen Haard. Je kunt je direct aansluiten bij de overkoepelende huurdersfederatie Alert, maar als je daar nog niet aan toe bent, gaat dat niet werken. In eerste instantie was de bewonersraad niet zo blij met de werkwijze van Alert en heeft dit ook aan dat bestuur laten weten. Nadat Huurdersorganisatie Sint Lodewijk zich bij de bewonersraad had aangesloten zijn we in gesprek gegaan met het bestuur van Alert. Met als resultaat een aansluitingsovereenkomst. Door onze afgevaardigden bij Alert goed op pad te sturen met de mening van het bestuur van de bewonersraad, heb je als lokale huurdersorganisatie toch behoorlijk invloed op het centrale beleid. Het is daarbij belangrijk dat de afgevaardigden van de bewonersraad goed communiceren met de overige bestuursleden bij Alert. Daarnaast is het van belang om goed te overleggen met de manager Woonservice van Eigen Haard binnen ons werkgebied in het zogenaamde lokale overleg. In dit overleg kun je de lokale problematiek aan de orde stellen. Dat geldt bijvoorbeeld voor niet-opgeloste klachten van huurders. Vaak blijkt slechte communicatie van of met Eigen Haard de oorzaak van het probleem. Naast goed lokaal overleg met de verhuurder is overleg met de wethouder in het werkgebied belangrijk. De wethouder spreekt regelmatig met Eigen Haard en maakt daarmee prestatieafspraken. Door elkaar goed op de hoogte te houden voorkom je dat gemeente en huurdersorganisatie tegen elkaar worden uitgespeeld. In Amstelveen zijn we hiermee goed op weg. Van het grootste belang is natuurlijk goed overleg met de huurders of huurdersvertegenwoordigers (o.a. bewonerscommissies). Als je dat niet goed doet, ben je als huurdersorganisatie niet goed bezig, dan weet je niet wat zij verlangen. De bewonersraad heeft in ieder geval twee keer per jaar een overleg met de achterban. Verder kan men ons volgen op facebook of de website en kan ook: Henk Duursma, voorzitter Bewonersraad Amstelveen l Wegwijs op de nieuwe website van Alert Huurdersfederatie Alert heeft een vernieuwde website. Op is nu nóg meer informatie te vinden in een duidelijke vormgeving. De homepage van de website geeft het laatste nieuws over huren, wetgeving en bijeenkomsten. Onderaan de website wordt op iedere pagina verwezen naar de vijf lokale huurdersverenigingen die zijn aangesloten bij Alert. Op de site van Alert gaat het over zaken die voor al die verenigingen van belang zijn. Het laatste nieuws op de website is snel te vinden onder maandberichten. Per maand wordt direct op een rijtje gezet wat er nieuw is verschenen op de website met daarbij links naar het betreffende bericht. De verslagen van het regelmatig terugkerende overleg tussen Alert en Eigen Haard zijn in te zien op de website onder het tabblad organisatie. Zo kunnen alle huurders op de hoogte blijven van beslissingen en zaken die voor hen allemaal van toepassing zijn. Eveneens onder organisatie staat een pagina over de bestuursleden. Alert hoopt via de website een duidelijke richtlijn te geven over het indienen van klachten. Er staan directe links naar het klachtenformulier van Eigen Haard, Wijksteunpunt Wonen en de huurderslijn. Wat vindt u? Op de homepage van is een kleine peiling geplaatst, onder de titel Alert vraagt uw mening. Aan de hand van de onderstaande vragen hoopt de huurdersfederatie beter te weten wat huurders vinden van onderwerpen waarmee Alert zich bezighoudt. Ook is Alert voortdurend bezig haar communicatie met huurders, huurdersverenigingen en bewonerscommissies te verbeteren. Laat er uw mening achter. De uitkomsten van deze peiling zullen door Alert worden gebruikt om communicatie met huurders te verbeteren. - Bent u tevreden met de informatie op de website? - Wat mist u op de website? - Heeft u suggesties voor verbeteringen? 6

7 HV Ouder-Amstel Doorstroming ouderen; goed idee? De Huurdersvereniging Ouder-Amstel is positief over plannen om de doorstroming te verbeteren. Maar wat vindt u? Aan de slag met de nieuwe website. Foto: Alert Op de pagina adviezen is regelgeving en informatie te vinden over bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren, monumentenbeleid, huurverhoging of de algemene huurvoorwaarden. De nieuwsbrieven van Alert en nieuwsberichten die zijn verschenen in de pers worden verzameld op de website in een online (nieuws)archief. Zo kan iedereen eenvoudig op de hoogte blijven. Contact Alert houdt geïnteresseerden graag per op de hoogte van de nieuwste activiteiten. Onder contact op de website kunt u zich daarvoor inschrijven. Ook wordt daar verwezen naar Alert op Twitter en is een formulier geplaatst waarmee vragen/opmerkingen direct verstuurd kunnen worden. n We willen toegankelijk zijn Huurdersvereniging Aalsmeer Kudelstaart (HAK) streeft ernaar zo toegankelijk mogelijk te zijn voor haar huurders. Jacques van Heteren is voorzitter van HAK en legt uit: We willen een zo groot mogelijk publiek bereiken en actueel zijn. De bestuursleden houden gezamenlijk de kranten en websites in de gaten met nieuws dat thuishoort op hun website. We merken dat we daarmee een lastige taak op ons hebben genomen. Er verschijnt veel, het is niet altijd bij te houden. Sinds begin van dit jaar, toen de huurdersvereniging een eigen kantoor kreeg, houdt HAK eens in de maand een spreekuur voor huurders die met vragen of problemen zitten. We weten hen dan naar de juiste loketten en mensen door te verwijzen en kunnen meedenken. Hierdoor hebben we de drempel voor huurders naar de vereniging al weten te verlagen. We overwegen het spreekuur naar de avonduren te verplaatsen om het nog toegankelijker te maken voor veel mensen. Voor meer informatie Jacques van Heteren Wij zijn al enkele jaren bezig met het beïnvloeden van onze verhuurder om de huren betaalbaar te houden. Dat doen we samen met de andere huurdersorganisaties en de gemeenten. Dat is ook hard nodig, want de gemiddelde inkomensstijging in Nederland staat nu op 2,7 procent en onze huren stegen in twee jaar gemiddeld 9,2 procent! De huurstijgingen maken dat veel gezinnen en alleenstaanden de broekriem moeten aanhalen om iedere maand met hun geld rond te komen. Maar ook dat de huurders die nu in een goedkope woning zitten, daar blijven zitten. Dit laatste gebeurt ook als zij liever andere, meer gepaste woningen willen betrekken. Ieder nieuw huurcontract kost immers zomaar 100 euro of meer per maand extra! Daarmee wordt de doorstroming binnen de woningen ernstig belemmerd. Het is niet terecht dat dit resultaat alleen bij de zogenoemde scheefwoners wordt neergelegd. Zowel de rijksregelingen als het bedrijfsbeleid van de woningstichtingen zijn daar ook debet aan. Toch komt er enige beweging in. Eigen Haard heeft nu een tussentijdse regeling voor huurverlaging van huurders met een blijvende teruggang in inkomen (ijkmoment is het inkomen van twee jaar geleden). In Amsterdam is het in principe mogelijk dat huurders die van groot naar beter willen, hun grotere woning kunnen verlaten voor een kleinere en geriefelijkere woning met bevriezing van de huur. Verder is er ook sprake van een huurbevriezing van hoog naar laag voor mensen die door beperkingen liever gelijkvloers willen wonen om langer zelfstandig te kunnen zijn. In de grotere woningen kunnen dan gezinnen met kinderen terecht en jongere mensen kunnen naar de etagewoningen. Alert bespreekt deze twee mogelijkheden met Eigen Haard met het verzoek dit van toepassing te verklaren voor huurders in Amsterdam en de omliggende gemeenten en wil tevens een aantal uitvoeringsregels afspreken. Ons spreekt dit erg aan, maar de hamvraag is: heeft u hiervoor belangstelling in Ouder-Amstel? Wij willen uw antwoorden graag inbrengen in deze discussie. Gaarne respons op: of telefonisch bij de voorzitter: (020) Janneke Verheul, voorzitter HV Ouder-Amstel l Alert Nieuwsbrief van Huurdersfederatie Alert - Nummer 12 - december

8 Huurdersfederatie Alert komt op voor uw belang als huurder De Nieuwsbrief is een uitgave van Huurdersfederatie Alert en verschijnt twee keer per jaar. Alert vertegenwoordigt de huurders in het overleg met Eigen Haard o.a. op beleid en andere zaken. Het bestuur van Alert is samengesteld uit de vijf aangesloten Huurdersverenigingen. Als huurder kunt u zich aanmelden bij een bewonerscommissie en hiermee een bijdrage leveren aan uw eigen prettige woonomgeving. Zie de website van de Huurdersvereniging voor meer informatie. Colofon Nieuwsbrief 12 Redactie Nieuwsbrief Voorzitter: Jacques van Heteren Correspondentieadres A. van der Horststraat GX Amsterdam Vormgeving Remix business communications bv, Den Haag Eigen Haard Postbus JB Amsterdam Telefoon (020) Huurdersfederatie Alert A. van der Horststraat GX Amsterdam Telefoon (020) Oplage exemplaren Hoewel de in dit blad vermelde gegevens zijn ontleend aan betrouwbare bronnen, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door ons niet aanvaard. Overname van artikelen - geheel of gedeeltelijk - is toegestaan met bronvermelding. Centraal niveau ADVIESAANVRAAG Bestuur Alert Vaststellen beleid OVERLEG ADVIES Bestaande uit vertegenwoordigers van de 5 aangesloten Huurdersverenigingen. Landelijk beleid via Woonbond Alert is lid van de Woonbond Stichting Amsterdams Steunpunt Wonen Inhoudelijke ondersteuning Lokaal niveau Uitvoering beleid OVERLEG Huurdersverenigingen HBO Argus A. van der Horststraat GX Amsterdam Tel. (020) Bewoners niveau Overleg per unit, flat, complex Reparatie & Service Raadpleeg de website van Eigen Haard voor reparatieverzoeken. UITVOERING OVERLEG VERZOEKEN Bewonerscommissies Huurders HV Aalsmeer-Kudelstaart Parklaan 26a 1431 EM Aalsmeer Mobiel HV Landsmeer Zonnedauwstraat XG Landsmeer Tel. (020) Bewonersraad Amstelveen Van Heuven Goedhartlaan LB Amstelveen Tel. (020) HV Ouder-Amstel De Vijnen LN Ouderkerk a/d Amstel Tel. (020) HV Ouder-Amstel # Alert Nieuwsbrief van Huurdersfederatie Alert - Nummer 12 - december

Woning verhuren in de vakantie? Niet doen!

Woning verhuren in de vakantie? Niet doen! HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, juni 2014 11 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

Blij met de huismeester

Blij met de huismeester HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, juni 2013 9 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer Bewonersraad Amstelveen HV Ouder-Amstel Is

Nadere informatie

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014

Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus JB Amsterdam. Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren. Amsterdam, 3 december 2014 Woningstichting Eigen Haard t.a.v.: mw. E. Heidrich Postbus 67065 1060 JB Amsterdam Betreft: Notitie Betaalbaarheid Huren Amsterdam, 3 december 2014 Geachte mevrouw Heidrich/Beste Elke, Bijgaand ontvang

Nadere informatie

HUURDERSVERENIGING OUDER-AMSTEL

HUURDERSVERENIGING OUDER-AMSTEL HUURDERSVERENIGING OUDER-AMSTEL WAVER - DUIVENDRECHT - OUDERKERK aan de AMSTEL VERSLAG BIJEENKOMST HUURDERSVERENIGING EN BEWONERSCOMMISSIES IN HET DIENSTENCENTRUM TE OUDERKERK A/D AMSTEL, DD. 11 DECEMBER

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Waaraan moet een huurdersorganisatie of bewonerscommissie voldoen? Huurdersorganisatie Een huurdersorganisatie moet om met de verhuurder te kunnen overleggen aan

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 9, nummer 4, juli/augustus 2013

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 9, nummer 4, juli/augustus 2013 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 9, nummer 4, juli/augustus 2013 In dit nummer o.a.: Huren naar draagkracht Van

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 5, september/oktober 2015

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 5, september/oktober 2015 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 11, nummer 5, september/oktober 2015 In dit nummer: Duizend extra tijdelijke

Nadere informatie

Ledenraadpleging zeggenschap huurders

Ledenraadpleging zeggenschap huurders Ledenraadpleging zeggenschap huurders Van maandag 15 september tot en met zondag 5 oktober 2014 hield de Woonbond een digitale raadpleging onder lidorganisaties en persoonlijke leden van de Woonbond. Onderwerp

Nadere informatie

handleiding

handleiding Er zijn op dit moment ongeveer 110 bewonerscommissies die samen met Eigen Haard actief zijn. De meeste bewonerscommissies zijn actieve, zelfstandige groepen die niet alleen met Eigen Haard samenwerken,

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2014

Activiteitenplan VHB 2014 Activiteitenplan VHB 2014 De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) heeft tot taak: het behartigen van de belangen van de huurder die in een woning van de Alliantie regio Amersfoort woont. Wat zijn de belangen

Nadere informatie

Huurverhoging 2016 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2016 Adviesaanvraag Huurverhoging 2016 Adviesaanvraag Amsterdam 15 februari 2016 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. Dit voorstel

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bewonersparticipatie Betrokken zijn bij uw buurt en wijk. U toch ook? In samenwerking met bewoners, gemeente Schiedam en andere partners werkt Woonplus aan de verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 13, nummer 2, maart/april 2017

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 13, nummer 2, maart/april 2017 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 13, nummer 2, maart/april 2017 In dit nummer: Eigen Haard publiceert de resultaten

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl

Aan de gemeenteraad. A. de Zeeuw. a.de.zeeuw@amsterdam.nl Bezoekadres Stadhuis, Amstel 1 1011 PN AMSTERDAM Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 2900 Fax 020 552 3223 www.amsterdam.n College van B&W Retouradres: B&W, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM Aan

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk?

Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Een bewonerscommissie Hoe werkt dat eigenlijk? Als huurder kunt u meedenken en meebeslissen We vinden het belangrijk dat u zich als huurder thuis voelt in uw huis, uw woongebouw en in uw buurt. Daarom

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z22662

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag

Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Huurverhoging 2015 Adviesaanvraag Amsterdam 16 februari 2015 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel voor de jaarlijkse huurverhoging van Eigen Haard voor de periode 1 juli 2015 tot 30 juni 2016. Dit voorstel

Nadere informatie

Alleen samen maken we Nijkerk mooier

Alleen samen maken we Nijkerk mooier Woningstichting Nijkerk De klant staat centraal. Je kunt geen ondernemingsplan openslaan, of je stuit op deze missie. Zet je de klant centraal door in zijn schoenen te gaan staan? Dat is een goed begin,

Nadere informatie

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP

Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Goede middag, hartelijk welkom namens het bestuur van HOP Huurders Organisatie Patrizia VAN HUURDERS VOOR HUURDERS We werken voor de belangen van alle huurders Ons streven: U BENT TEVREDEN MET HOE U WOONT

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Zeeheldenbuurt. Juni 2013

Zeeheldenbuurt. Juni 2013 Zeeheldenbuurt Inhoud Schilderwerk Asbestkaart Lege woningen Bewonerspeiling Rapport peiling Verder met de plannen Bewonerscommissie Contact met Portaal Contact Portaal Hans Oosterbaan 0800 767 82 25 Colofon

Nadere informatie

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging

Huurverhoging 2015. Over het hoe en waarom van de huurverhoging Huurverhoging 2015 Over het hoe en waarom van de huurverhoging 2 3 Inhoud 1 Spelregels 4 2 Wat doet Rochdale met de huuropbrengst? 8 3 Bezwaar tegen de huurverhoging 10 4 Huurtoeslag en inkomensdaling

Nadere informatie

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen.

1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. Huurverhoging 2016 1 juli a.s. is het moment van de jaarlijkse huurverhoging. Uiterlijk 1 mei hebben huurders de aangekondigde huurverhoging ontvangen. In de gesprekken met de corporaties is de insteek

Nadere informatie

De redactie wenst u prettige feestdagen, een gezellige jaarwisseling en een bijzonder goed 2014.

De redactie wenst u prettige feestdagen, een gezellige jaarwisseling en een bijzonder goed 2014. een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 9, nummer 6, november/december 2013 In dit nummer o.a.: Nieuwe (inkomens)grenzen

Nadere informatie

Klachten? Samen lossen we het op!

Klachten? Samen lossen we het op! Klachten Klachten? Samen lossen we het op! Bij Stek zijn we pas tevreden als u tevreden bent. Helaas kan dat niet altijd. En dus kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Over een reparatie of over

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 3, mei/juni 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 3, mei/juni 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 3, mei/juni 2014 In dit nummer o.a.: De deuren langs op zoek naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK

ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK ACHTERBAN- RAADPLEGING ONDER DAK Wat is de mening van huurders van Eigen Haard in Uithoorn en De Kwakel? Deze achterbanraadpleging gaat over het bestaansrecht van Huurdersvereniging Onder Dak, over de

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Overleg huurders en verhuurder

Overleg huurders en verhuurder DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.1.51 Overleg huurders en verhuurder circulaire bronnen circulaire ministerie van VROM, d.d. 11.2.2009 De Wet op het overleg huurders verhuurders (Wohv) geeft

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging

Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Veel gestelde vragen en antwoorden over de inkomensafhankelijke huurverhoging Mijn huishoudinkomen was in 2015 lager dan in 2014, kan ik bezwaar maken? U kunt bezwaar maken als uw huishoudinkomen in 2015

Nadere informatie

Vijftig jaar Montessoribuurt Amsterdam We gaan van ons leven niet meer weg

Vijftig jaar Montessoribuurt Amsterdam We gaan van ons leven niet meer weg HUURDERSBELANGEN VAN EIGEN HAARD Nieuwsbrief Huurdersfederatie Alert, juni 2011 6 INHOUD Huurdersfederatie Alert HBO Argus HV Aalsmeer-Kudelstaart HV Landsmeer HR St. Lodewijk HV Ouder-Amstel Bewoners

Nadere informatie

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren

Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welkom bij Welbions! Tips en info om te bewaren Welbions is dé woningcorporatie van en voor Borne en Hengelo We verhuren, verkopen, beheren, bouwen en onderhouden woningen. Ongeveer 27.500 mensen wonen

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; WET OP HET OVERLEG HUURDERS VERHUURDER (OVERLEGWET geldig per 1 januari 2009) HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze

Nadere informatie

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER

WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER WET OP HET OVERLEG HUURDERS- VERHUURDER Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a) Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

> Melden van klachten. Niet tevreden? Laat het ons weten!

> Melden van klachten. Niet tevreden? Laat het ons weten! > Melden van klachten Niet tevreden? Laat het ons weten! > Inhoudsopgave > Wat te doen bij klachten? 1 Wat te doen bij klachten? 2 Waar kunt u met uw klacht terecht? 4 Voor welke klachten kan ik terecht

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Huurder. in een. VvE Complex

Huurder. in een. VvE Complex Huurder in een VvE Complex Wonen met huurders en eigenaren in een appartementencomplex Het komt vaak voor dat huurders en huiseigenaren samen in een appartementencomplex wonen. Dit noemen wij een gemengd

Nadere informatie

HUURDERSVERENIGING OUDER-AMSTEL

HUURDERSVERENIGING OUDER-AMSTEL HUURDERSVERENIGING OUDER-AMSTEL WAVER - DUIVENDRECHT - OUDERKERK aan de AMSTEL ZIENSWIJZE (CONCEPT) WOONVISIE GEMEENTE OUDER-AMSTEL VAN 27 JUNI 2016. Inleiding. Door de veranderende wet- en regelgeving

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 4, juli/augustus 2015

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 11, nummer 4, juli/augustus 2015 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 11, nummer 4, juli/augustus 2015 In dit nummer: Vangnet bij inkomensterugval

Nadere informatie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie

Presentatie Alert. Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Presentatie Alert Resultaten van enquête ondernemingsstrategie Digitale enquête Ingevuld door vijf groepen : Medewerkers (271) Klanten (1.217) Stakeholders (188) Woningzoekenden (1.914) Social media (109)

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding

Nieuwsbrief maart 2012. In deze nieuwsbrief: Inleiding Nieuwsbrief maart 2012 In deze nieuwsbrief: Inleiding 1. Verhuizing wijkinfopunt 2. Wisselwoningen 3. Resultaten 2 e ronde woningtoewijzing 4. Dichtzetten woningen 5. Daken 6. ZAV (zelf aangebrachte voorzieningen)

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huisbewaring

uren INFORMATIE OVER huisbewaring uren INFORMATIE OVER huisbewaring huisbewaring U kunt huisbewaring aanvragen als u voor langere tijd afwezig bent en graag wilt dat iemand op uw huis past. Het is belangrijk om dit vooraf goed te regelen.

Nadere informatie

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt!

Sociaal plan. Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Sociaal plan Uw woning wordt gesloopt of ingrijpend opgeknapt? Daarover hebben wij afspraken gemaakt! Wonen Zuid werkt continu aan het verbeteren van haar woningaanbod. Dat doen we door onze woningen goed

Nadere informatie

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015.

Wij verzoeken u ons uw advies te geven binnen de termijn van zes weken, dat wil zeggen uiterlijk op maandag 16 maart2015. Aan het bestuur van de Bewonersraad Rochdale Postbus 56659 1040AR Amsterdam Amsterdam, 2 februari 2015 Ons kenmerk: RvB/HvB/mdv/15.005 Onderwerp: Huurverhoging 2015 Geachte Bestuur, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum Betreft

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum Betreft > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat - Generaal Wonen, Bouwen en Integrat ie Rijnstraat 8 Den Haag

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2017

ACTIVITEITENPLAN 2017 HUURDERSNETWERK MITROS ACTIVITEITENPLAN 2017 Januari 2017 1 - Inleiding In 2016 heeft HNM zich nadrukkelijk gepresenteerd. Op diverse manieren. Dat doen we ook in 2017, maar we zetten er wel wat tandjes

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders

Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Handleiding voor huurders Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg juni 2012 Amsterdamse afspraken bij renovatie en sloop Dit boekje met Amsterdamse afspraken bij

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie