10-11 / Manager Business Development (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) Innovam Groep te Nieuwegein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10-11 / 01-12 Manager Business Development (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) Innovam Groep te Nieuwegein"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam Masereeuw Voornaam Rogier Adres Geerland 36 Postcode/plaats 4761 TK ZEVENBERGEN Telefoon Geboortedatum 27 juli 1973 Geboorteplaats Papendrecht Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Gehuwd BSN LOOPBAAN / INTERIM / heden Sr. Project Manager / Sr. Consultant Skill & Learning Management a.i. ASML te Veldhoven 1. opzetten, implementeren, standaardiseren, controleren en verbeteren van leerprocessen in het primaire proces van ASML Manufacturing (EUV Fabriek) 2. change management (mentaliteit en gedrag) 3. adviseren bij de opzet van missie, visie en strategie 4. uitvoering monitoren o.b.v. KPI s 5. coaching trainers (didactisch, organisatorisch) 6. ontwikkeling BBL traject 7. monitoren Learning Management System (Saba) 8. opzetten, implementeren en monitoren certificering en competentieontwikkeling ASML / Manager Business Development (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) Innovam Groep te Nieuwegein 1. leiding geven: aansturing van projectteams (15 fte) 2. business development: klanten, propositie, omzet, activiteiten, relatiebeheer 3. projectmanagement: aansturing van (deel)projecten incl. budgetbewaking 4. beleidsadvies: het formuleren van beleid (o.b.v. jaarplannen) richting directie, onderwijs en bedrijfsleven 5. kwaliteitszorg: het zorgdragen voor kwaliteitszorg in het algemeen en voor de ISO-audit in het bijzonder 6. verzorgen van managementrapportages / Docent / Trajectbegeleider / Projectleider PraktijkGestuurde Leerlijn / Relatiemanager Hogeschool Rotterdam (Instituut CMI) te Rotterdam 1. kennisgestuurd: draagt bestaande kennis en vaardigheden over in alle fasen van de opleiding; volgt actief de ontwikkelingen van het vakgebied en zorgt voor de inbreng van beroepsgerichte, relevante kennis van het vakgebied in de opleiding; ontwikkelt, actualiseert en onderhoudt (in teamverband) programmaonderdelen, modulen en dergelijke 1 van 5

2 2. praktijkgestuurd: begeleidt studenten in alle fasen van de opleiding en laat studenten leren door vraagstukken uit de praktijk resultaatgericht aan te pakken; ontwikkelt praktijkgestuurde programmaonderdelen, bijvoorbeeld door het formuleren van praktijkopdrachten 3. studentgestuurd: begeleiden van de door de student te maken studie- en loopbaankeuzes; volgen, bewaken en bevorderen van de studievoortgang; geven van informatie en bieden van een sociaal emotionele thuisbasis waar de student gezien en gehoord wordt en waarin hij gestimuleerd wordt zichzelf te overtreffen 4. draagt bij aan de organisatie en coördinatie van en rond het onderwijs; neemt deel aan collegiaal overleg rond de uitvoering, samenhang en vernieuwing van het onderwijs; analyseert en verwerkt de resultaten van evaluaties van programma-onderdelen 5. zorgdragen voor een relevant netwerk t.b.v. projecten, stages, afstudeeropdrachten e.d / Projectleider a.i. (project Arbeidsmarktadvies 2010) 1. adviseren, opzetten en inrichten van het project 2. leiding geven aan het projectteam 3. opdrachtgever voor externe opdrachtnemers 4. bewaken en beoordelen van de voortgang, kwaliteit en budget 5. zorgdragen voor een relevant netwerk 6. verzorgen van rapportages / Procesmanager a.i. 1. adviseren, opzetten en inrichten van een software-omgeving 2. sturing geven aan het projectteam 3. bewaken en beoordelen van de voortgang, kwaliteit en budget 4. verzorgen van rapportages / Business Developer a.i. 1. bijhouden van ontwikkelingen inzake (deel)markten, producten en diensten, zodat de organisatie adequaat in kan spelen op de markt: - onderhouden en uitbreiden netwerk - deelnemen aan bijeenkomsten - opstellen van markt- en concurrentieanalyses (incl. SWOT) - opstellen van beleidsnotities en het adviseren hierover 2. vanuit de strategie, afdelingsdoelstellingen en markt- en concurrentieanalyses opstellen en implementeren van een operationeel marketingplan. Het opstellen van projectopdrachten en zorgdragen voor de sturing, zodanig dat de (omzet)doelstellingen van VTL worden behaald 3. afdelingspecifieke taken: - ontwikkeling en onderhoud van een -op de beroepen in de transport en logistieke sector afgestemde- kwalificatiestructuur (CKS) en onderliggende (wettelijke) documenten - stimuleren en faciliteren van medewerkers om hun deskundigheid op het gebied van CKS op peil te houden - initiëren en uitvoeren van diverse afdelingsspecifieke projecten voor KBB / Projectleider / Onderwijskundig adviseur a.i. (project Trucksimulatiecentrum: onderwijskundige inzet en opbouw opleiding) VTL Trucksimulatiecentrum te Houten 1. adviseren, opzetten en inrichten van het project 2 van 5

3 2. leiding geven aan het projectteam 3. opdrachtgever voor externe opdrachtnemers 4. bewaken en beoordelen van de voortgang, kwaliteit en budget 5. zorgdragen voor een relevant netwerk 6. verzorgen van rapportages / Eigenaar / Creative Director MédiaFabrique te Rotterdam 1. fullservice offline en online mediabureau (graphics, web, photo, mediadesign) 2. dagelijkse leiding aan team van traffic-/projectmanager, accountmanager, graphic designers, media designers, (web)developers en stagiairs (10 fte) 3. taakgebieden: business development, strategie en beleid, project- en procesmanagement, marketing, mensen, middelen en externe relaties 4. erkend stagebedrijf GOC / ECABO / Manager Training & Development ICT Automatisering NV te Barendrecht 1. leiding geven: leiding geven aan opleidingsteam en int./ext. trainers (30 fte) 2. beleidsadvies: formuleren van strategisch hrd-beleid richting MT 3. opleidingsplanning: het formuleren van opleidings- en ontwikkelplannen op basis van voorgestelde resourceplannen 4. in samenwerking met Corporate HR Manager opstellen van Management Development Programma s 5. opleidingsontwikkeling: het pro-actief ontwikkelen en onderhouden van een opleidingsaanbod en -kalender op basis van deels gedefinieerde en deels ongeplande opleidingsaanvragen: - analyseren van opleidingsaanvragen - accorderen opleidingsaanvragen - budget: beheer en bewaking per Divisie en voor de N.V. - cijfermatige benchmark opleidingen (# trainingen gekoppeld aan uren) 6. opleidingsrealisatie: doen (laten) uitvoeren van de opleidingsbehoefte 7. organiseren van technische lezingen/thema avonden 8. evaluatie: herdefiniëring en implementatie evaluatie-instrumenten 9. introductie: verzorgen van introductie nieuwe medewerkers / New Business & Project Manager KBB LIFT group te Zaltbommel 1. leiding geven: aansturing van projectteams (10 fte) 2. business development: klanten, propositie, omzet, activiteiten, relaties 3. projectmanagement: aansturing van (deel)projecten 4. beleidsadvies: het formuleren van beleid en rapportages richting directie, onderwijs en bedrijfsleven 5. voorzitter paritaire commissie 6. kwaliteitszorg: het zorgdragen voor kwaliteitszorg in het algemeen en voor de KCE-audit in het bijzonder 7. budget: beheer en bewaking per afdeling / Stafdocent (LC) / Opleidingscoördinator / Projectleider ROC West-Brabant (Unit IT-Lycée) te Breda 1. onderwijsontwikkeling, curriculumopbouw, onderwijsconcept, competentieontwikkeling, procedures, beleid, onderwijsuitvoering, trajectbegeleiding, mentoraat en stagebegeleiding 2. projectleider assemblagelijn: onderwijskundige inhoud, werkwijze, procedures, begeleiding, examenreglement, huisvesting, begroting, investeringsplan en pr 3. voorlichting verzorgen studie, studiekeuze en studiebegeleiding 3 van 5

4 04-02 / Coördinator Kwaliteitszorg ROC West-Brabant (Unit IT-Lycée / Unit Transport & Logistiek) te Breda 1. het bieden van toegankelijk en flexibel onderwijsaanbod (open en laagdrempelig) dat past bij de behoeften van (specifieke) doelgroepen door middel van een optimaal entreeproces (intake), een klantgericht aanbod en goede bereikbaarheid 2. het bieden van attractief, vraaggestuurd (maatwerk)onderwijs dat past bij de doelgroep, met als doel een optimaal rendement van onderwijs en begeleiding door middel van een effectieve leerprogrammering en leeromgeving 3. het aansluiten bij de behoeften en verwachtingen van arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, zodat studenten op een zo hoog mogelijk kwalificatieniveau kunnen uitstromen 4. voorbereiden en begeleiden van audits Inspectie (PKO) en KCE / Docent / ICT-Coördinator ROC West-Brabant (Unit Welzijn) te Breda 1. onderwijsontwikkeling, bewaking onderwijsconcept, onderwijsuitvoering, trajectbegeleiding, mentoraat en stagebegeleiding 2. implementatietrajecten begeleiden op het terrein van ICT 3. verantwoordelijk voor implementatie E-Learning: inhoud, werkwijze (koppeling inhoud aan portfolio), procedures en coaching 4. het schrijven van beleidsplannen, (meerjaren)begrotingen, procedures en invoeringsplannen 5. voorlichting verzorgen studie, studiekeuze en studiebegeleiding / Trainer / Opleidingsadviseur (European Computer Driving Licence) ECO Computeropleidingen te Oudenbosch / Project Manager a.i. (procesanalyse) Hoogovens N.V. (projectbasis) / Docent ROC West-Brabant (Unit Educatie) te Made OVERIGE ACTIVITEITEN Lid Expert- / Klankbordgroep MediaTechnologie Reviewer Cursus Professioneel Praktijkopleiden Lid Bedrijfsraad Radius College (GOC) (GOC) (ROC West-Brabant) OPLEIDINGEN 2000 Bachelor of Education (B Ed - TTSE) Lerarenopleiding Maatschappijstudies (Tweede Graads) Maatschappijleer, Geschiedenis, Economie, Informatica Hogeschool Rotterdam Afstudeerscriptie De ICT-(r)evolutie in de BVE-sector Voltijd - 4 jaar - diploma 2004 Master of Science (MSc) Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Deeltijd - 2 jaar gestopt 4 van 5

5 CURSUSSEN / TRAININGEN Competentiemanagement en Coaching Competentiemodel KBB Coaching Studieloopbaancoaching Leerlingbegeleiding: inhoud en organisatie Communicatie (interactie) in en rond de klas Functioneren als teamlid Vergaderen: rollen en technieken Presentatie- en argumentatievaardigheden Beleidsnotities schrijven en analyseren AV-Media Consultative Selling Prince2 Projectmanagement Spelleiding Recreatie Sportleider A (Salus) (SHL/Colo) (Associatie voor Coaching) (Mindmarker) (ICTasITis) (Nederlandse Sport Alliantie) (Nederlandse Sport Alliantie) KERNCOMPETENTIES direct/ volhardend / besluitvaardig; enthousiast / energiek; onafhankelijk / fris; flexibel / bestendig tegen verandering; gevat / humoristisch; improvisatietalent / creatief; communicator / motivator; resultaatgericht / doelaangever; ontwerper / innovator; ondernemer / initiatiefrijk; integreert ideeën, doelen en praktische overwegingen; vermogen om de prestaties van het team te propageren in de buitenwereld. TAALBEHEERSING Sprekend Schrijvend Lezend Nederlands uitstekend uitstekend uitstekend Engels zeer goed zeer goed zeer goed Duits voldoende voldoende voldoende COMPUTERVAARDIGHEDEN OS Windows 2000, XP, Vista, Mac OS, Linux MS Office Series XP, 2003, 2007, 2008 (Mac), 2010 Grafix Adobe CS3/CS4, Paintshop Pro Lotus SmartSuite, Notes 6.0/7.0 A+ Certified Computer Technician ECDL European Computer Driving Licence Exact Synergy Volgsystemen OSIRIS INTERESSES / HOBBY S / SPORT Sportvissen Duathlon Fotografie Reizen Jachthonden 5 van 5

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM The Best CRM biedt in samenwerking met Hogeschool SDO een functiegerichte leergang met een specifieke aandacht voor Customer Relationship Management. Door ontwikkeling van competenties bij eigen medewerkers

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg!

Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! Leven lang leren: werken aan professionaliteit in de jeugdzorg! 2 Inleiding Leven lang leren is een veelbesproken onderwerp. Werkgevers, maar zeker ook werknemers, hechten veel waarde aan het bijhouden

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

CV Esther Snijders MBA - LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/esthersnijders Curriculum Vitae

CV Esther Snijders MBA - LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/esthersnijders Curriculum Vitae CV Esther Snijders MBA - LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/esthersnijders Curriculum Vitae Esther Snijders MBA BESCHIKBAAR PER 1 SEPT: ervaren interim Marketing &Communicatie Professional Personal details

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Hbo-master Management of Development. Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein. 6 juli 2006. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Hbo-master Management of Development Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein 6 juli 2006 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1

Nadere informatie

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Programmamanager Mens & Natuur

Programmamanager Mens & Natuur Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: 28202 De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding

Nadere informatie

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer

OPERATIONEEL MANAGER. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO OPERATIONEEL MANAGER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie