Jaarrapport 2013 Traumaregistratie Regio TraumaNet AMC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapport 2013 Traumaregistratie Regio TraumaNet AMC"

Transcriptie

1 Jaarrapport 2013 Traumaregistratie Regio TraumaNet AMC

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Algemeen... 5 Aantal traumagevallen... 5 Patiëntkarakteristieken... 6 Geslacht... 6 Leeftijd... 6 Relatie leeftijd en geslacht uitgesplitst naar kantoortijd... 7 Prehospitaal... 7 Vervoer naar SEH... 7 SEH-bezoek... 8 Maand van aankomst... 8 Doordeweeks vs Weekend... 8 Dag van aankomst... 9 Dagdeel van aankomst... 9 Verblijfsduur SEH uitgesplitst naar kantoortijd...11 Ontbrekende vitale parameters SEH...11 Letselaard...11 Bestemming na SEH...12 Letsels Percentage traumapatiënten met letsel, per lichaamsregio...13 Top 10 meest voorkomende letsels...15 Injury Severity Score ISS-verdeling...16 ISS verdeling uitgesplitst naar kantoortijd...17 ISS verdeling uitgesplitst naar soort dienst...17 Opname Opnamegegevens...18 Verdeling opnameduur...19 Mediane opnameduur per ISS categorie...19 Ontslagbestemming uitgesplitst naar kantoortijd...20 Uitkomst van traumazorg Overleden traumapatiënten...21 Probability of survival/ws-score

3 Voorwoord Voor u ligt een terugkoppeling van zes jaar traumaregistratie in de regio TraumaNet AMC. Sinds de start in 2008 zijn er bijna traumagevallen geregistreerd, waarvan in het jaar De traumaregistratie bevat gegevens van alle traumapatiënten die binnen 48 uur na een ongeval voor hun letsel zijn gezien op de SEH en naar aanleiding daarvan direct zijn opgenomen in het ziekenhuis, zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis of zijn overleden op de SEH. Van deze patiënten wordt de Major Trauma Outcome Study-dataset (MTOS+) vastgelegd. Deze omvat de volgende categorieën, waaruit ook het rapport is opgebouwd: Patiëntkarakteristieken (zoals geslacht en leeftijd) Prehospitaal (zoals vervoerswijze en aanrijdtijden) SEH-bezoek (zoals aankomsttijd en vitale parameters) Letsels (volgens de AIS-systematiek) Opnamegegevens (zoals opnameduur en ontslagbestemming) Uitkomst van traumazorg (mortaliteit en Ws-analyse) Het belangrijkste aspect van de werkwijze rondom de traumaregistratie in onze regio is dat ieder ziekenhuis zelf verantwoordelijk is voor inclusie van de traumapatiënten. Vanuit TraumaNet AMC worden de ziekenhuizen regelmatig bezocht om de data te completeren en in te voeren in de database van de LTR. Daarnaast ontvangt TraumaNet AMC van de vier ambulancediensten uit de regio periodiek een bestand met daarin de prehospitale gegevens, zoals de rittijden en vitale parameters. In onderstaande tabel zijn de deelnemende ziekenhuizen weergegeven. Ziekenhuis Afkorting Level Registreert sinds: Academisch Medisch Centrum, Amsterdam AMC BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam BovenIJ Flevoziekenhuis, Almere Flevo MC Zuiderzee, Lelystad MC ZZ Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam OLVG Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam SLAZ Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum Blaricum Tergooiziekenhuizen, locatie Hilversum Hilversum Westfriesgasthuis, Hoorn WFG Waterlandziekenhuis, Purmerend WLZ Dit rapport bestaat uit een terugkoppeling van data van de hele regio en specifiek vanuit uw eigen ziekenhuis. Op die manier kan de data van uw eigen ziekenhuis vergeleken worden met de regio. In het rapport zijn, waar aangegeven, statistische analyses gedaan om verschillen tussen groepen aan te geven. In de volgende tabel is aangegeven welke analyses zijn gebruikt. 3

4 Binaire data Statistische analyse Vergelijking van twee waarden Chi-kwadraat toets Bij subgroep < 5 patiënten Fisher s exact toets Vergelijking van meerdere waarden Chi-kwadraat toets Continue data Statistische analyse Weergave Normaal verdeeld (bv. tijd op SEH) Vergelijking twee groepen Ongepaarde Student T-test Gemiddelde Vergelijking meerdere groepen One-way ANOVA Gemiddelde Niet normaal verdeeld (bv. leeftijd) Vergelijking twee groepen Mann-Whitney U toets Mediaan en eerste en derde kwartiel Vergelijking meerdere groepen Kruskal Wallis test Mediaan en eerste en derde kwartiel Bij een p-waarde < 0,05 is sprake van een statistisch significant verschil; bij een p-waarde tussen de 0,05 en 0,10 van een statistische trend. Uiteindelijk blijft het aan de medisch specialist om de klinische relevantie van de verschillen in uitkomst te beoordelen. Dit rapport wordt in tweevoud verstrekt aan de leden van het Regionaal Trauma Overleg van ieder deelnemend ziekenhuis, namelijk de verantwoordelijke traumachirurg en het hoofd van de SEH. Daarnaast ontvangen beide RTO-leden het rapport digitaal. Tenslotte willen wij bij deze graag alle betrokkenen bij de traumaregistratie heel hartelijk bedanken voor hun inzet en behulpzaamheid! Wij wensen u veel leesplezier. Prof. dr. Carel Goslings, traumachirurg en medisch hoofd TraumaNet AMC Dr. Jocelyn Berdowski, stafadviseur TraumaNet AMC Mariska Klooster, MSc, stafadviseur en coördinator regionale traumaregistratie TraumaNet AMC 4

5 Algemeen Aantal traumagevallen In de figuur hiernaast is het aantal traumapatiënten per jaar weergegeven voor de hele regio. 5

6 Patiëntkarakteristieken Geslacht Regio TraumaNet AMC 2008 t/m 2012 vs 2013 In deze figuur is de procentuele verdeling (y-as) van geslacht per jaar (x-as) weergegeven. Te zien is dat de verdeling mannen en vrouwen door de jaren heen in de regio vrij stabiel blijft. Leeftijd De leeftijd van de patiënten in de traumaregistratie wordt berekend op basis van de datum van aankomst op de SEH. Regio TraumaNet AMC 2008 t/m 2012 vs 2013 In de figuur hiernaast is de mediane leeftijd (y-as) per jaar (x-as) voor de regio weergegeven. Mediane leeftijd (IQR): : 56 (26-79) 2013: 57 (24-80) De mediane leeftijd van 2013 wijkt niet significant af van de mediane leeftijd tussen 2008 en

7 Relatie leeftijd en geslacht uitgesplitst naar kantoortijd Regio TraumaNet AMC 2013 In de figuur hiernaast is de mediane leeftijd (y-as) per kantoortijd (x-as) uitgesplitst voor mannen en vrouwen. Kantoortijd: Ma-vrij 08:00-17:00 uur Te zien is dat binnen de regio TraumaNet AMC de mediane leeftijd van vrouwen hoger is dan die van mannen. Buiten kantoortijd is de mediane leeftijd van zowel mannen als vrouwen significant lager dan binnen kantoortijd. Prehospitaal Vervoer naar SEH Regio TraumaNet AMC vs 2013 In de figuur hieronder is de vervoerswijze naar de SEH (x-as) uitgesplitst per periode voor de hele regio. Te zien is dat over alle jaren ruim tweederde (70%) van de traumapatiënten met de ambulance naar de SEH is vervoerd. 7

8 SEH-bezoek Maand van aankomst Regio TraumaNet AMC vs 2013 In de figuur hieronder is de procentuele verdeling (y-as) van het aantal traumapatiënten per maand (x-as) weergegeven voor de hele regio. De kleine dip rond februari en maart is in beide periodes zichtbaar. Doordeweeks vs Weekend Regio TraumaNet AMC 2013 In het taartdiagram hiernaast is de verdeling van traumapatiënten per moment van de week procentueel weergegeven voor de hele regio. Aankomst op de SEH: Doordeweeks: ma - vrij Weekend: za - zo Te zien is dat in 2013 ruim twee derde (70%) van de patiënten op een doordeweekse dag op de SEH is gezien. 8

9 Dag van aankomst Regio TraumaNet AMC 2013 Hiernaast is de procentuele verdeling van traumapatiënten (y-as) per weekdag (xas) van aankomst op de SEH voor de hele regio weergegeven. In 2013 waren de zaterdag en de zondag, met 30% van het totaal aantal traumabezoeken, de drukste dagen. Dagdeel van aankomst Regio TraumaNet AMC 2013 In het taartdiagram hiernaast is de verdeling van het aantal traumapatiënten per dagdeel van aankomst op de SEH procentueel weergegeven. Dagdeel van aankomst SEH: Ochtend: 06:00 12:00 uur Middag: 12:00 18:00 uur Avond: 18:00 00:00 uur Nacht: 00:00 06:00 uur In 2013 werd 41% van alle traumapatiënten in de middag gezien op de SEH. 9

10 Uur van aankomst Regio TraumaNet AMC 2013 In de figuur hieronder is het aantal traumapatiënten (y-as) per uur van de dag dat ze aankomen op de SEH (x-as) weergegeven voor de hele regio. In 2013 is de dip rond 06:00 uur; de grootste piek is in het tweede deel van de middag tussen 15:00 en 17:00 uur. Kantoortijd vs Buiten kantoortijd Regio TraumaNet AMC In het taartdiagram hiernaast is de verdeling van het aantal traumapatiënten met moment van aankomst op de SEH binnen/buiten kantoortijd procentueel weergegeven. Kantoortijd: Ma-vrij 08:00-17:00 uur In 2013 werd bijna tweederde van alle traumapatiënten (64%) buiten kantoortijd op de SEH gezien. 10

11 Verblijfsduur SEH uitgesplitst naar kantoortijd De verblijfsduur op de SEH wordt berekend door het verschil tussen de vertrekdatum en tijd van de SEH en de aankomstdatum en tijd op de SEH te berekenen. Regio TraumaNet AMC 2008 t/m 2012 vs 2013 Hiernaast is de gemiddelde verblijfsduur op de SEH in minuten (y-as) per periode (x-as) in de regio weergegeven. Kantoortijd: Ma-vrij 08:00-17:00 uur De gemiddelde verblijfsduur op de SEH is in beide periodes statistisch significant lager buiten kantoortijd dan binnen kantoortijd (P<0,001). Ontbrekende vitale parameters SEH Hieronder is een overzicht te zien van het percentage ontbrekende waarden per vitale parameter (% onbekend) per ziekenhuis. Een ( ) geeft een daling in % onbekend ten opzichte van gemiddelde aan en ( ) een stijging in % onbekend. % onbekend Jaar Systolische bloeddruk Ademhalingsfrequentie EMV-score RTS ,8 ( ) 70,3 ( ) 58,5 ( ) 79,3 ( ) ,0 77,3 57,1 82,5 Letselaard In onderstaande tabel is het percentage traumapatiënten met stompe of scherpe letselaard per ziekenhuis uitgesplitst per periode. Onder scherp valt penetrerend letsel, zoals schot- /steekwonden of glasverwondingen. Al het overige, zoals val van fiets, valt onder stomp. Stomp Scherp Jaar N (%) N (%) (97,4) 163 (2,6) (96,8) 190 (3,2) 11

12 Bestemming na SEH Regio TraumaNet AMC vs 2013 In de figuur hieronder is de procentuele verdeling (y-as) van de bestemming na SEH (x-as) uitgesplitst per periode voor de regio TraumaNet AMC. De aantallen zijn op de kolommen weergegeven. Bijna 90% van alle traumapatiënten na presentatie op de SEH wordt opgenomen op de Algemene Verpleegafdeling. 12

13 Letsels Alle letsels die een patiënt ten gevolge van het trauma heeft opgelopen, worden gecodeerd aan de hand van de Abbreviated Injury Scale (AIS). Het lichaam wordt hiertoe ingedeeld in 9 regio s; hoofd, gezicht, nek, thorax, abdomen, wervelkolom, bovenste extremiteiten, onderste extremiteiten en de externe regio (brandwonden, inhalatietrauma e.d.). Aan elke letselbeschrijving is een unieke 7-cijferige numerieke letsel-identificator toegekend. Het cijfer direct rechts van de decimale punt geeft de ernst aan. Deze loopt van 1 zeer licht verwond tot 6 (bijna) dodelijk verwond. Percentage traumapatiënten met letsel, per lichaamsregio Regio TraumaNet AMC Binnen kantoortijd vs buiten kantoortijd Hiernaast is het percentage patiënten per lichaamsregio grafisch weergegeven. De E symboliseert de externe regio. De linkerhelft van het poppetje reflecteert de groep traumapatiënten die binnen kantoortijd zijn binnengekomen, de rechterhelft de groep buiten kantoortijd. Binnen kantoortijd hebben meer patiënten letsel aan de onderste extremiteiten. Buiten kantoortijd hebben juist meer patiënten letsel aan het hoofd / gezicht. De dikgedrukte P-waarden in onderstaande tabel zijn statistisch significant. Kantoortijd Buiten kantoortijd Locatie letsel N (%) N (%) P-waarde Hoofd 491 (21,8) (30,2) < 0,001 Gezicht 290 (12,9) 764 (19,3) < 0,001 Nek 10 (0,4) 33 (0,8) 0,08 Thorax 169 (7,5) 348 (8,8) 0,08 Abdomen 50 (2,2) 124 (3,1) 0,04 Wervelkolom 108 (4,8) 219 (5,5) 0,21 Bovenste extremiteiten 547 (24,3) 807 (20,4) < 0,001 Onderste extremiteiten (50,3) (40,2) < 0,001 Extern 226 (10,0) 471 (11,9) 0,03 13

14 Regio TraumaNet AMC Multitrauma vs Geen multitrauma Hiernaast is het percentage patiënten per lichaamsregio grafisch weergegeven. De E symboliseert de externe regio. De linkerhelft van het poppetje representeert patiënten met multitrauma, de rechterhelft met geen multitrauma. Te zien is bijvoorbeeld dat letsel aan het hoofd bij twee derde van alle multitraumapatiënten voorkomt (66,4%). De dikgedrukte P- waarden in onderstaande tabel zijn statistisch significant. Multitrauma Geen multitrauma Locatie letsel N (%) N (%) P-waarde Hoofd 273 (66,4) (24,6) < 0,001 Gezicht 93 (22,6) 964 (16,6) 0,002 Nek 5 (1,2) 37 (0,6) 0,20 Thorax 155 (37,7) 362 (6,2) < 0,001 Abdomen 67 (16,3) 115 (2,0) < 0,001 Wervelkolom 238 (4,1) 91 (22,1) < 0,001 Bovenste extremiteiten 116 (28,2) (21,4) 0,001 Onderste extremiteiten 70 (17,0) (45,9) < 0,001 Extern 39 (9,5) 659 (11,4) 0,25 14

15 Top 10 meest voorkomende letsels Regio TraumaNet AMC 2013 In 2013 zijn er binnen de regio TraumaNet AMC AIS codes toegekend. In onderstaande tabel is de top 10 van meest voorkomende letsels in de hele regio weergegeven. Hierbij zijn de oppervlakkige letsels, zoals schaaf- en snijwonden, buiten beschouwing gelaten. Nr. AIS code Letselomschrijving N (%) Femur fracture neck 733 (6,1) Femur fracture intertrochanteric 505 (4,2) Cerebral concussion 486 (4,1) Radius fracture open/displaced/comminuted 316 (2,6) Amnesia 285 (2,4) Humerus fracture open/displaced/comminuted 225 (1,9) Ulna fracture open/displaced/comminuted 211 (1,8) Unconsciousness known to be < 1 hr 179 (1,5) Fibula fracture head, neck, shaft 174 (1,5) Clavicle fracture 139 (1,2) 15

16 Injury Severity Score De totale letselernst van een traumapatiënt wordt weergegeven door middel van de Injury Severity Score (ISS). Deze wordt berekend op basis van de AIS-coderingen. Hiertoe wordt het aantal lichaamsregio s van negen terug gebracht naar zes. Vervolgens worden de drie hoogste AIS ernstscores uit drie verschillende ISS lichaamsregio s gekwadrateerd en opgeteld. De ISS betreft een getal tussen 1 en 75. Hoe hoger de score, hoe ernstiger de verwondingen. Bij traumapatiënten met een ISS groter of gelijk aan 16 wordt gesproken over multitraumapatiënten. ISS-verdeling Regio TraumaNet AMC 2008 t/m 2012 vs 2013 In de staafdiagram is de procentuele verdeling per ISS categorie voor de regio te zien. De getallen in de balken zijn de aantallen. ISS categorie: 1-3: licht gewond 4-8: matig gewond 9-15: matig tot zwaar gewond 16+: ernstig gewond De meeste traumapatiënten vallen in de ISS categorie

17 ISS verdeling uitgesplitst naar kantoortijd Regio TraumaNet AMC 2013 In de onderstaande figuur is de procentuele verdeling per ISS categorie binnen en buiten kantoortijd voor de regio te zien. Binnen kantoortijd komen er bijna twee keer zo veel patiënten in ISS categorie 9-15 binnen. Kantoortijd: Ma-vrij 08:00-17:00 uur ISS verdeling uitgesplitst naar soort dienst Regio TraumaNet 2013 In de onderstaande figuur is de procentuele verdeling per ISS categorie per type dienst voor de regio te zien. De doordeweekse nachtdienst is het rustigst. De verhouding binnen ISS categorie is vergelijkbaar binnen elk type dienst. Aankomst SEH: Dagdienst: ma t/m vrij uur Avonddienst: ma t/m vrij uur Nachtdienst: ma t/m vrij uur Weekend Dagdienst: za zo uur Weekend Nachtdienst: za zo: uur 17

18 Opname Opnamegegevens Hieronder is een overzicht te zien van gegevens over opnameduur en verblijf op IC van patiënten opgenomen in het ziekenhuis na presentatie op de SEH. Regio TraumaNet AMC 2008 t/m 2012 vs 2013 Opname Gemiddelde Algemeen Totaal aantal opnames Aantal opnames waarvan opnameduur bekend Aantal opnames waarvan opnameduur onbekend Totaal aantal opnamedagen Range Mediaan (IQR) 3 (2 8) 3 (2 7) IC Aantal opnames met IC verblijf Totaal aantal dagen op IC Range Mediaan (IQR) 8 (4 16) 7 (4 13) 18

19 Verdeling opnameduur Regio TraumaNet AMC 2013 Hier is de procentuele verdeling (y-as) in opnameduur (x-as) van traumapatiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis in het jaar Het maximum aantal dagen dat een traumapatiënt is opgenomen in de hele regio is 259. Mediane opnameduur per ISS categorie Regio TraumaNet AMC 2008 t/m 2012 vs 2013 In deze figuur is de mediane opnameduur (y-as) per ISS categorie (x-as) uitgesplitst per periode voor de hele regio. Er is in 2013 weinig verandering te zien in mediane opnameduur per ISS categorie in vergelijking met

20 Ontslagbestemming uitgesplitst naar kantoortijd Regio TraumaNet AMC 2013 Hieronder is de procentuele verdeling (y-as) per ontslagbestemming (x-as) uitgesplitst naar binnen of buiten kantoortijd voor de hele regio. Kantoortijd: Ma-vrij 08:00-17:00 uur De meeste traumapatiënten worden na opname in het ziekenhuis naar de eigen woonomgeving ontslagen. Dit is nog vaker het geval buiten kantoortijd (78%) dan binnen kantoortijd (73%). Type overplaatsing Van alle traumapatiënten wordt ruim vijf procent (5,2%; n = 322) overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Een overplaatsing kan direct vanaf de SEH plaatsvinden of na opname in het ziekenhuis. Regio TraumaNet AMC 2013 In deze figuur is voor de hele regio weergegeven hoe vaak in 2013 patiënten vanaf de SEH of na opname zijn overgeplaatst (in aantal en percentage). Regionaal zijn de meeste overplaatsingen vanaf de SEH. 20

21 Uitkomst van traumazorg De primaire uitkomstmaat van de traumaregistratie is het al dan niet overlijden van de patiënt. Hieronder is eerst een overzicht te zien van de kenmerken van groep overledenen ten opzichte van de niet overledenen. Vervolgens is de overlevingskans van traumapatiënten (Probability of Survival) van onze regionale database vergeleken met de internationale referentiedatabase. Overleden traumapatiënten Regio TraumaNet AMC 2013 In 2013 zijn in de regio TraumaNet AMC 114 traumapatiënten overleden. In onderstaande tabel wordt deze groep vergeleken met de levenden. N (%) % man leeftijd % stomp ISS Ps Levend (98,2) 50,0 51,24 97,4 7 0,98 Overleden 114 (1,8) 48,2 75,22 97,4 14 0,89 21

22 Probability of survival/ws-score De Probability of survival (oftewel de overlevingskans van een traumapatiënt) kan berekend worden via de zogenaamde TRISS methode (TRISS = TRauma + Injury Severity Score). Hierbij wordt de Ps berekend op basis van de leeftijd van de patiënt, de letselaard, de vitale toestand (RTS) en de letselernst (ISS). De Ps is geen absolute maat voor de mortaliteit. Indien bijvoorbeeld voor een patiënt een Ps van 0,70 (70%) berekend is, dan wordt verwacht dat 7 van de 10 patiënten met vergelijkbaar letsel zullen overleven en 3 van de 10 zullen overlijden. De desbetreffende patiënt kan dus in beide groepen zitten. De uitkomst van de vergelijking van de overlevingskans van de patiënten met de daadwerkelijke overleving wordt samengevat weergegeven in de Ws-score. Een negatieve Ws betekent dat er meer overleden patiënten zijn dan voorspeld op basis van de referentiepopulatie. Een positieve Ws betekent dat er minder overleden zijn dan in de referentiepopulatie. Of de verschillen (weergegeven in de Ws) statistisch significant zijn is afhankelijk van het betrouwbaarheidsinterval (95% CI) rondom de Ws. Als het betrouwbaarheidsinterval de nullijn kruist, is er geen significant verschil met de Amerikaanse referentie populatie. Ligt het gehele interval boven de nul dan is er een significant betere overleving dan voorspeld op basis van de referentiepopulatie. Ligt het betrouwbaarheidsinterval volledig onder nul dan is er een significant slechtere overleving dan voorspeld op basis van de referentiepopulatie. In dit rapport is als referentiepopulatie de Amerikaanse National Trauma Data Bank gebruikt. In deze figuur zijn de Ws scores inclusief het betrouwbaarheidsinterval per jaar weergegeven. Te zien is dat in de jaren 2008 t/m 2010 significant meer patiënten overleven dan verwacht op basis van de Amerikaanse referentiewaarden. Voor de jaren 2011 en 2012 was dit verschil niet meer significant. In 2013 is te zien dat er significant meer traumapatiënten overleven in de regio TraumaNet AMC. 22

Rapportage Traumaregistratie Januari 2008 t/m December 2012 Regio TraumaNet AMC

Rapportage Traumaregistratie Januari 2008 t/m December 2012 Regio TraumaNet AMC Rapportage Traumaregistratie Januari 2008 t/m December 2012 Regio TraumaNet AMC Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Algemeen... 5 Aantal traumagevallen... 5 Patiëntkarakteristieken... 6 Geslacht... 6 Leeftijd...

Nadere informatie

Registratiejaren: Regio: TraumaNet AMC Registratiejaar: november Jaarrapport Traumaregistratie Regio TraumaNet AMC

Registratiejaren: Regio: TraumaNet AMC Registratiejaar: november Jaarrapport Traumaregistratie Regio TraumaNet AMC Registratiejaren: 2011 2015 Regio: TraumaNet AMC Registratiejaar: november 2016 Jaarrapport Traumaregistratie 2011 2015 Regio TraumaNet AMC 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Algemeen... 7 Aantal traumagevallen

Nadere informatie

Landelijke Traumaregistratie

Landelijke Traumaregistratie TRAUMAZORG IN BEELD Landelijke Traumaregistratie 27-211 Acute Zorg Netwerk Noord Nederland Voorwoord Voorwoord Traumazorg Nederland in beeld Ongevalpatiënten binnen de juiste tijd, op de juiste plaats

Nadere informatie

Landelijke Traumaregistratie

Landelijke Traumaregistratie TRAUMAZORG IN BEELD Landelijke Traumaregistratie 27-211 Netwerk Acute Zorg Limburg Voorwoord Traumazorg Nederland in beeld Ongevalpatiënten binnen de juiste tijd, op de juiste plaats de juiste zorg bieden

Nadere informatie

Landelijke Traumaregistratie

Landelijke Traumaregistratie Traumazorg in beeld Landelijke Traumaregistratie 8-12 Rapportage Nederland Voorwoord Mensen met lichamelijk letsel, zoals verkeersslachtoffers, hebben vaak direct professionele medische hulp nodig. Voor

Nadere informatie

Landelijke Traumaregistratie

Landelijke Traumaregistratie Traumazorg in beeld Landelijke Traumaregistratie 29-213 TraumaNet AMC Voorwoord Mensen met lichamelijk letsel, zoals verkeersslachtoffers, hebben vaak direct professionele medische hulp nodig. Voor deze

Nadere informatie

Landelijke Traumaregistratie

Landelijke Traumaregistratie Traumazorg in beeld Landelijke Traumaregistratie 29-213 Rapportage Nederland Voorwoord Mensen met lichamelijk letsel, zoals verkeersslachtoffers, hebben vaak direct professionele medische hulp nodig.

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie in de traumatologie. Prof. dr. Michiel H.J. Verhofstad, traumachirurg

Kwaliteitsregistratie in de traumatologie. Prof. dr. Michiel H.J. Verhofstad, traumachirurg Kwaliteitsregistratie in de traumatologie Prof. dr. Michiel H.J. Verhofstad, traumachirurg Kwaliteitsregistraties wat moet je er mee Kwaliteitsregistraties wat moet je er mee Kwaliteitsregistraties wat

Nadere informatie

JAARBEELD. TRAUMAZORG REGIO MIDDEN-NEDERLAND Overzicht uit de regionale traumaregistratie TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND TRAUMAZORG 2015

JAARBEELD. TRAUMAZORG REGIO MIDDEN-NEDERLAND Overzicht uit de regionale traumaregistratie TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND TRAUMAZORG 2015 JAARBEELD TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND TRAUMAZORG 215 TRAUMAZORG REGIO MIDDEN-NEDERLAND Overzicht uit de regionale traumaregistratie JAARBEELD TRAUMAZORG 215 Voorwoord Voor u ligt het Jaarbeeld 215

Nadere informatie

JAARBEELD. TRAUMAZORG REGIO MIDDEN-NEDERLAND Overzicht uit de regionale traumaregistratie TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND TRAUMAZORG 2014

JAARBEELD. TRAUMAZORG REGIO MIDDEN-NEDERLAND Overzicht uit de regionale traumaregistratie TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND TRAUMAZORG 2014 JAARBEELD TRAUMAZORGNETWERK MIDDEN-NEDERLAND TRAUMAZORG 214 TRAUMAZORG REGIO MIDDEN-NEDERLAND Overzicht uit de regionale traumaregistratie JAARBEELD TRAUMAZORG 214 Voorwoord Traumazorg is ketenzorg en

Nadere informatie

De oudere traumapatiënt in Brabant

De oudere traumapatiënt in Brabant De oudere traumapatiënt in Brabant test De oudere traumapatiënt in Brabant Auteurs: Katinka van Delft-Schreurs Mariska de Jongh Netwerk Acute Zorg Brabant Voorwoord De Nederlandse bevolking vergrijst in

Nadere informatie

Kwaliteitsindicator ZIN multitrauma; achteraf is makkelijk praten

Kwaliteitsindicator ZIN multitrauma; achteraf is makkelijk praten Kwaliteitsindicator ZIN multitrauma; achteraf is makkelijk praten Nancy ter Bogt PhD, epidemioloog 1 Danique Hesselink MSc, beleidsadviseur / onderzoeker 2 Mariska de Jongh PhD, klinisch epidemioloog 3

Nadere informatie

Vier jaar traumazorg in beeld Traumaregistratie Noord-Nederland 2007 t/m 2010

Vier jaar traumazorg in beeld Traumaregistratie Noord-Nederland 2007 t/m 2010 Vier jaar traumazorg in beeld Traumaregistratie Noord-Nederland 2007 t/m 2010 Dr. K.W. Wendt Mw. C.B.M. Kaagman 4 Colofon Auteurs: Dr. K.W. Wendt Mw. C.B.M. Kaagman Met medewerking van: Mw. C. Nanninga

Nadere informatie

Landelijke Traumaregistratie

Landelijke Traumaregistratie TRAUMAZORG IN BEELD Landelijke Traumaregistratie 21-214 Netwerk Acute Zorg, regio VUmc Voorwoord De Landelijke Traumaregistratie (LTR) is in 27 door het Landelijk Netwerk Acute Zorg opgezet als kwaliteitsregistratie.

Nadere informatie

Landelijke Traumaregistratie

Landelijke Traumaregistratie TRAUMAZORG IN BEELD Landelijke Traumaregistratie 21-214 Rapportage Nederland Voorwoord De Landelijke Traumaregistratie (LTR) is in 27 door het Landelijk Netwerk Acute Zorg opgezet als kwaliteitsregistratie.

Nadere informatie

Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie

Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie Procesevaluatie Regionale Traumaregistratie Danique Hesselink 21-08-2014 1 PROCESEVALUATIE REGIONALE TRAUMAREGISTRATIE INLEIDING Traumaregistratie is verplicht voor ieder ziekenhuis in Nederland. Traumapatiënten

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Reglement voor het aanvragen, verstrekken en gebruiken van data uit de regionale traumaregistratie van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland

Reglement voor het aanvragen, verstrekken en gebruiken van data uit de regionale traumaregistratie van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland Reglement voor het aanvragen, verstrekken en gebruiken van data uit de regionale traumaregistratie van het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland INHOUDSOPGAVE: INLEIDING... 3 ACHTERGROND TRAUMAZORGNETWERK

Nadere informatie

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op:

jaarverslag 2008 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2009-04-14 2-29 Inleiding De cijfers in dit rapport zijn gebaseerd op de records die opgenomen zijn in de landelijke database. Voor 2008 zijn 2083 aangeleverd, waarvan 5 zonder

Nadere informatie

Landelijke Traumaregistratie

Landelijke Traumaregistratie TRAUMAZORG IN BEELD Landelijke Traumaregistratie 211-215 Rapportage Nederland Voorwoord Een ongeval is doorgaans een onverwachte en ingrijpende gebeurtenis welke grote gevolgen kan hebben voor het slachtoffer

Nadere informatie

Landelijke Traumaregistratie

Landelijke Traumaregistratie TRAUMAZORG IN BEELD Landelijke Traumaregistratie 211-215 TraumaNet AMC Voorwoord Een ongeval is doorgaans een onverwachte en ingrijpende gebeurtenis welke grote gevolgen kan hebben voor het slachtoffer

Nadere informatie

Samenvatting in het Nederlands

Samenvatting in het Nederlands * 137 Samenvatting Het doel van deze dissertatie was het beschrijven van lange termijn resultaten van ernstige tot zeer ernstige ongevalslachtoffers. Ernstig werd gedefinieerd als een letselernst van 16

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van in- en exclusie bij traumaregistratie in ziekenhuizen

Betrouwbaarheid van in- en exclusie bij traumaregistratie in ziekenhuizen Betrouwbaarheid van in- en exclusie bij traumaregistratie in ziekenhuizen Onderzoek naar de traumaregistratie op de spoedeisende hulp J.J. Vos (s0193666) 28-04-2015 Eerste begeleider: C.J.M Doggen, PhD

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH

What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH I.L. Vegting, N. Alam, K. Ghanes, O. Jouini, F. Mulder, M. Vreeburg, T. Biesheuvel J. van Bokhorst, P. Go, M.H.H. Kramer, G.M. Koole 2, P.W.B. Nanayakkara

Nadere informatie

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting

1 Omvang problematiek. Zaalvoetbalblessures. Blessurecijfers. Samenvatting Zaalvoetbalblessures Blessurecijfers Samenvatting In vijfentwintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal

Nadere informatie

e d i t i e 2, d ecemb e r traumapost

e d i t i e 2, d ecemb e r traumapost e d i t i e 2, d ecemb e r 20 0 9 traumapost Tekst: Michel van Dijk Foto: Hans van den Bogaard Lessen van TK 1951 Triage: wat is het eigenlijk precies en welke methode is de beste? Het laatste woord is

Nadere informatie

Jaarverslag TraumaNet AMC 2012

Jaarverslag TraumaNet AMC 2012 Eenheid in Verscheidenheid Jaarverslag TraumaNet AMC 2012 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 1. Traumazorg 4-10 1.1 Traumaregistratie 4 1.2 Onderzoek 8 1.3 Kenniscentrum 9 2. Regionaal Overleg Acute Zorg

Nadere informatie

editie 14, december 2013 traumapost In deze TraumaPost: Thema-avond Tentamen suïcide Visititatie GGD Amsterdam ImageHub: spoedconsult op afstand

editie 14, december 2013 traumapost In deze TraumaPost: Thema-avond Tentamen suïcide Visititatie GGD Amsterdam ImageHub: spoedconsult op afstand editie 14, december 2013 traumapost In deze TraumaPost: Thema-avond Tentamen suïcide Visititatie GGD Amsterdam ImageHub: spoedconsult op afstand OTO Agenda Multitraumabespreking Datum: 30 januari 2014

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Chapter 11. Nederlandse samenvatting

Chapter 11. Nederlandse samenvatting Chapter 11 Nederlandse samenvatting 181 182 Sinds de introductie van het eerste Mobiel Medisch Team (MMT) is er veel discussie geweest over de toegevoegde waarde van een MMT en de geavanceerde therapeutisch

Nadere informatie

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen SPSS Introductiecursus Sanne Hoeks Mattie Lenzen Statistiek, waarom? Doel van het onderzoek om nieuwe feiten van de werkelijkheid vast te stellen door middel van systematisch onderzoek en empirische verzamelen

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands]

Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland. [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Valgerelateerde ziekenhuisopnamen bij ouderen in Nederland [Trends in Fall-Related Hospital Admissions in Older Persons in the Netherlands] Klaas A. Hartholt; Nathalie van der Velde; Casper W.N. Looman;

Nadere informatie

Massaal Bloedverlies en Acute Traumatische Coagulopathie. Rob Zwinkels AIOS Anesthesiologie

Massaal Bloedverlies en Acute Traumatische Coagulopathie. Rob Zwinkels AIOS Anesthesiologie Massaal Bloedverlies en Acute Traumatische Coagulopathie Rob Zwinkels AIOS Anesthesiologie Trauma en verbloeding Mondiaal: jaarlijks 6,5 miljoen trauma sterfgevallen In Nederland: Meest voorkomende oorzaak

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers

rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4

Enkelblessures. Samenvatting. gemiddeld sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 Enkelblessures Samenvatting Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee

Nadere informatie

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015

Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern

Nadere informatie

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op:

Jaarverslag Ziekenhuis 195. Gemaakt op: Jaarverslag 2015 Ziekenhuis 195 Gemaakt op: 2016-03-22 Inhoud Inleiding... 4 Minimale Data Set (MDS)... 5 Algemeen... 6 Aantal... 7 Her... 8 Herkomst... 9 Opnametype... 9 Leeftijd en Geslacht... 10 Reanimaties...

Nadere informatie

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder

Aantal SEH-behandelingen Aantal ziekenhuisopnamen na SEH % opnamen jaar jaar jaar en ouder Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen 7.700 bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis van 65 of ouder letsel op waarvoor behandeling op een SEH-afdeling noodzakelijk is. Bijna de helft wordt

Nadere informatie

Early trauma care for the severely injured

Early trauma care for the severely injured Early trauma care for the severely injured Identification, communication and optimization Academisch proefschrift van Annelieke M.K. Harmsen Nederlandse samenvatting Sinds de introductie van het eerste

Nadere informatie

Ongevallen met vuurwerk

Ongevallen met vuurwerk rapport Ongevallen met vuurwerk SEH-behandelingen jaarwisseling 2016-2017 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Fietsongevallen en alcohol

Fietsongevallen en alcohol Fietsongevallen en alcohol Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks vinden gemiddeld 2.700 behandelingen plaats op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis in verband met letsel opgelopen

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB)

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB) Factsheet en Beroerte (CVAB) A. Beschrijving CVAB 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 2014 Nr. Type Uitvraag Bron indicator over (jaar) 1. Percentage TIA en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014)

Nadere informatie

Vliegtuigongeval Schiphol : letsels en verdeling van gewonden

Vliegtuigongeval Schiphol : letsels en verdeling van gewonden Onderzoek Vliegtuigongeval Schiphol 25-02-2009: letsels en verdeling van gewonden Jasper Winkelhagen, Taco S. Bijlsma, Frank W. Bloemers, Martin J. Heetveld en J. Carel Goslings* Doel Beschrijven van letsels

Nadere informatie

Door inhoud verbonden. Jaarverslag TraumaNet AMC 2013

Door inhoud verbonden. Jaarverslag TraumaNet AMC 2013 Door inhoud verbonden Jaarverslag TraumaNet AMC 2013 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 1. Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) 4-6 1.1 Koers 4 1.2 Focusgroepen 6 2. Traumazorg 7-13 2.1 Traumaregistratie

Nadere informatie

Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen

Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen Statistiek 2 deel A 30 minuten over statistisch toetsen R.J. Baars, MSc Kruytgebouw N710 r.j.baars@uu.nl februari 2014 Opbouw van statistiek Statistiek 1 (periode 2: vandaag) Dit college + zelfstudie +

Nadere informatie

editie 9, juli 2012 traumapost

editie 9, juli 2012 traumapost editie 9, juli 2012 traumapost Agenda Kennisplatform ROP-OTO Datum: 3 september 2012 Tijd: 13.30-16.00 uur Locatie: G4-174, AMC Landelijke OTO-bijeenkomst Datum: 18 september 2012 Tijd: 09.30-12.30 uur

Nadere informatie

1 Alcoholvergiftigingen

1 Alcoholvergiftigingen Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Ongevalscijfers Samenvatting In 2012 zijn naar schatting 5.300 personen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling van een ziekenhuis naar aanleiding

Nadere informatie

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8

Blessures 26.000 Spoedeisende Hulp behandelingen 3.800 Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 910 Doden 8 Wielerblessures Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks raken er naar schatting 26.000 wielrenners geblesseerd. Het risico een wielerblessure op te lopen is kleiner dan bij veel andere sporten, maar als

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50

Aantal blessures waarvan medisch behandeld SEH-behandelingen Ziekenhuisopnamen na SEH-behandeling 20-50 Korfbalblessures Blessurecijfers Samenvatting Jaarlijks worden 85.000 blessures opgelopen tijdens korfbal. Dit komt overeen met 4,6 blessures per 1.000 uur dat er gekorfbald wordt. Dit betekent dat het

Nadere informatie

Casus epidurale bloeding

Casus epidurale bloeding Doel Casus epidurale bloeding Prof. Dr. Carel Goslings Traumachirurg oofd Trauma Unit AMC en traumacentrum/traumanet AMC Voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) AMC Belang regionale afspraken rondom

Nadere informatie

GGZ praktijkdashboard

GGZ praktijkdashboard GGZ praktijkdashboard ALGEMEEN Filters Bovenin het scherm kunt u een aantal filters instellen. Daarmee geeft u aan welke gegevens u in de grafieken wilt zien. Dashboardperiode: rechts bovenin ziet u de

Nadere informatie

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen

Legenda. Sterrentabellen. Thema s en ervaringsvragen. Waarderingsvragen Legenda Bij de overzichten van de resultaten van de ervaringsvragen en thema s worden onderstaande standaardkleuren gebruikt: Totale Populatie ZA-2 ZA-3 ZA-4 De legenda staat altijd weergegeven rechts

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB)

Factsheet Indicatoren Beroerte (CVAB) Factsheet en Beroerte (CVAB) A. Beschrijving CVAB 2014 [2.6.; 15-01- 2015] Registratie gestart: 2014 Nr Type Uitvraag Bron. indicator over (jaar) 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB

Nadere informatie

Benchmark psychiatrie: preklinische setting

Benchmark psychiatrie: preklinische setting November 2015 Inleiding In 2012 is er vanuit de focusgroep acute psychiatrie Limburg besloten om een benchmark psychiatrie uit te voeren. Doelstelling was: de toegankelijkheid van het GGZ loket in beeld

Nadere informatie

editie 3, mei 2010 traumapost

editie 3, mei 2010 traumapost editie 3, mei 2010 traumapost postkortpostkortpostkortpostkortpostkortpostkortpostkortpostkort Agenda Implementatie Expertiseprofielen op TraumaNetAMC.nl April/mei 2010 MMA overleg Datum: maandag 14 juni

Nadere informatie

Vallen (privé en sport)

Vallen (privé en sport) Vallen (privé en sport) Ongevalscijfers 0 tot en met 12 jaar Samenvatting Een val is de belangrijkste oorzaak van letsel bij kinderen. In 2013 zijn 67.000 kinderen van 0 tot en met 12 jaar op een SEH-afdeling

Nadere informatie

Ondervoeding in MCA tot mca.nl

Ondervoeding in MCA tot mca.nl Ondervoeding in MCA tot 2015 mca.nl Ondervoeding in het Medisch Centrum Alkmaar van tot In het MCA wordt sinds gescreend op ondervoeding met de Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ). Deze screening

Nadere informatie

Minor head injury, a minor problem? Crispijn van den Brand SEH-arts MCH-Bronovo. Crispijn van den Brand Emergency Physician

Minor head injury, a minor problem? Crispijn van den Brand SEH-arts MCH-Bronovo. Crispijn van den Brand Emergency Physician Minor head injury, a minor problem? Crispijn van den Brand SEH-arts MCH-Bronovo Crispijn van den Brand Emergency Physician 1 Inhoud Definitie en epidemiologie LTH/TBI Risicostratificatie licht traumatisch

Nadere informatie

Overzicht van lopende prospectieve trials binnen TraumaNet AMC Laatste update: december 2016

Overzicht van lopende prospectieve trials binnen TraumaNet AMC Laatste update: december 2016 Overzicht van lopende prospectieve trials binnen TraumaNet AMC Laatste update: december 2016 RAMBO-trial 1. Het vergelijken van operatieve vs. conservatieve behandeling van Broberg en Morrey gemodificeerde

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2

Spoedeisende Hulp behandelingen (2007-2011) 90 Ziekenhuisopnamen (2011) 140 Overledenen (2011) 2 Verbranding door kleding Ongevalscijfers Samenvatting In de periode 27-211 zijn jaarlijks gemiddeld 9 mensen behandeld op een Spoedeisende Hulp (SEH)-afdeling van een ziekenhuis aan verwondingen die zijn

Nadere informatie

SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum

SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum Diëtetiek & Voedingswetenschappen VUmc SNAQ nieuws januari 2015, Ondervoeding in het VU medisch centrum - SNAQ screening bij opname - In het VUmc wordt sinds gescreend 134.576 patiënten, op ondervoeding

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009

Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs Stichting Grimm. Haarlem, maart 2009 Bestuursrapportage Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Stichting Grimm Haarlem, maart 2009 Verklaring termen en begrippen Profileringspunten en Verbeterpunten. De top 10 van de pluspunten

Nadere informatie

Regionale Traumaregistratie; Werken aan een Volledige en Betrouwbare Database.

Regionale Traumaregistratie; Werken aan een Volledige en Betrouwbare Database. Regionale Traumaregistratie; Werken aan een Volledige en Betrouwbare Database. Pieter Joosse, Dr., TraumaNet AMC/Trauma Unit, afdeling chirurgie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. Thans: traumachirurg,

Nadere informatie

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting

Nederlanse Samenvatting. Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 197 198 Samenvatting In het proefschrift worden diverse klinische aspecten van primaire PCI (Primaire Coronaire Interventie) voor de behandeling van een hartinfarct onderzocht.

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2015 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen Februari 2017 Toelichting publicatie HSMR 2015 - Albert Schweitzer ziekenhuis februari

Nadere informatie

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014

rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 rapport Zelf toegebracht letsel Kerncijfers 2014 Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Populaties beschrijven met kansmodellen

Populaties beschrijven met kansmodellen Populaties beschrijven met kansmodellen Prof. dr. Herman Callaert Deze tekst probeert, met voorbeelden, inzicht te geven in de manier waarop je in de statistiek populaties bestudeert. Dat doe je met kansmodellen.

Nadere informatie

Regionaal Overleg Acute Zorg, regio VUmc en AMC

Regionaal Overleg Acute Zorg, regio VUmc en AMC Regionaal Overleg Acute Zorg, regio VUmc en AMC Datum: vrijdag 12 december 2014 Aanvang: 11.00-13.30 uur Locatie: De Veranda, Amsterdam Aanwezigen: Zie bijlage 1 Voorzitters: Prof. Dr. Jaap Bonjer, voorzitter

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

Goed pijnmanagement op de SEH, belangrijk voor zowel acute als chronische pijn!

Goed pijnmanagement op de SEH, belangrijk voor zowel acute als chronische pijn! Goed pijnmanagement op de SEH, belangrijk voor zowel acute als chronische pijn! Jorien Pierik -Minisymposium pijnbestrijding van A tot Z- 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Interpretatie van de data

Interpretatie van de data Interpretatie van de data De volgende paragraaf geeft verdere uitleg over de interpretatie van de grafieken en tabellen met fictieve data die gebruikt worden in dit document. PROM pre score In Tabel 1

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol

rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol rapport Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Technische fiche: indicatoren Geobserveerde vijfjaarsoverleving

Technische fiche: indicatoren Geobserveerde vijfjaarsoverleving Technische fiche: indicatoren Geobserveerde vijfjaarsoverleving Overzicht van de indicatoren Geobserveerde vijfjaarsoverleving voor alle patiënten Geobserveerde vijfjaarsoverleving voor patiënten die radicale

Nadere informatie

Hypnotherapie als behandeling van het Prikkelbaredarmsyndroom

Hypnotherapie als behandeling van het Prikkelbaredarmsyndroom Hypnotherapie als behandeling van het Prikkelbaredarmsyndroom Een pilot studie naar de behandeling door PDS-therapeuten Methode studiepopulatie 285 patiënten (leeftijd 18-65 jaar, 74% vrouw), gediagnosticeerd

Nadere informatie

Ouderen op de SEH: na een val in beeld

Ouderen op de SEH: na een val in beeld rapport Ouderen op de SEH: na een val in beeld Onderzoek 12 t/m 25 september 2016 op de SEH Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL

Nadere informatie

regio uw praktijk 2004 43.8 56.2 % % jaar 6.9 jaar 15.9 66.5 8.2 9.4 % % % 67.8 54.1 17.6 % % % 7.1 4.4 81.8 148.5 29.9 mmhg

regio uw praktijk 2004 43.8 56.2 % % jaar 6.9 jaar 15.9 66.5 8.2 9.4 % % % 67.8 54.1 17.6 % % % 7.1 4.4 81.8 148.5 29.9 mmhg Algemene gegevens -5 In het onderstaande overzicht kunt u de gegevens uit uw praktijk van 5 (laatste kolom) vergelijken met die van 5 huisartspraktijken uit de regio (eerste kolom) en uw eigen praktijk

Nadere informatie

Vuurwerkongevallen

Vuurwerkongevallen Vuurwerkongevallen 2014-2015 Susanne Nijman Huib Valkenberg Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam februari 2015 Vuurwerkongevallen 2014-2015 2 Extern rapport: 613 Projectnummer:

Nadere informatie

College 4 Inspecteren van Data: Verdelingen

College 4 Inspecteren van Data: Verdelingen College Inspecteren van Data: Verdelingen Inleiding M&T 01 013 Hemmo Smit Overzicht van deze cursus 1. Grondprincipes van de wetenschap. Observeren en meten 3. Interne consistentie; Beschrijvend onderzoek.

Nadere informatie

editie 16, juli 2014 traumapost In deze TraumaPost: Interview Pieternel van Exter OTO-stimuleringsgelden 2013 Scene times en penetrerend letsel

editie 16, juli 2014 traumapost In deze TraumaPost: Interview Pieternel van Exter OTO-stimuleringsgelden 2013 Scene times en penetrerend letsel editie 16, juli 2014 traumapost In deze TraumaPost: Interview Pieternel van Exter OTO-stimuleringsgelden 2013 Scene times en penetrerend letsel Agenda TraumaFysioNet AMC Datum: 25 augustus 2014 Tijd: 17:00-18:00

Nadere informatie

Tutorial NICE Online Monitoren kwaliteit en Analyze tool

Tutorial NICE Online Monitoren kwaliteit en Analyze tool Tutorial NICE Online Monitoren kwaliteit en Analyze tool Inhoudsopgave Starten met NICE Online Indicatorenscherm Analyses Tool Voorbeeld Het aantal en percentage opnamen met SAB in mijn IC per maand in

Nadere informatie

Patiënt op het juiste bed. Symposium Vumc. 2 November Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager.

Patiënt op het juiste bed. Symposium Vumc. 2 November Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager. Patiënt op het juiste bed Symposium Vumc 2 November 2016 Ben Benes, operationeel beddenmanager Maaike Arlar, programma manager Goed op weg pagina 2 impressie https://www.youtube.com/watch?v=tg7pzszyi2c

Nadere informatie

Rapport. Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage

Rapport. Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage Rapport Pilot Preventieve aanpak geweld Amsterdam-Amstelland Eindrapportage Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt

Nadere informatie

Het bepalen van de overlevingskansen

Het bepalen van de overlevingskansen Het bepalen van de overlevingskansen van een kind met congenitale hernia diafragmatica Door: Dr Arno van Heijst, kinderarts-neonatoloog, Amalia Kinderziekenhuis-Radboudumc Nijmegen en Prof Dr Dick Tibboel,

Nadere informatie

LPA Triage keuze van ziekenhuis

LPA Triage keuze van ziekenhuis Plaats ongeval Casuïstiekbespreking: Sprong van hoogte 25 november 2013 Dr. Teun Peter Saltzherr, assistent chirurgie Locatie: Lelystad Val van hoogte (3 verdiepingen) A,B goed C: p120 RR 90/60 D: EMV

Nadere informatie

Chapter 3 Samenvatting

Chapter 3 Samenvatting SAMENVATTING Dit proefschrift beschrijft verschillende aspecten met betrekking tot de outcome van polytrauma patiënten, aan de hand van traumapatiënten in Nederland, Duitsland en Australië. Kennis van

Nadere informatie

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht

Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht Toelichting bij - Publicatie sterftecijfers 2014 Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht W.J. Jansen & F. van den Elsen November 2015 Toelichting publicatie HSMR 2014 - Albert Schweitzer ziekenhuis november

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel Traumatisch hersenletsel Ongevalscijfers Samenvatting Jaarlijks lopen naar schatting 85. mensen traumatisch hersenletsel op. Gemiddeld bezochten lijks 3. personen de SEH-afdeling van een ziekenhuis met

Nadere informatie

Chapter 13. Nederlandse samenvatting

Chapter 13. Nederlandse samenvatting Chapter 13 Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 145 In hoofdstuk 1 hebben we het onderwerp van dit proefschrift geïntroduceerd. Nauw betrokken bij de behandeling van kinderen met stomp buiktrauma

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Dikkedarmkanker is een groot gezondheidsprobleem in Nederland. Het is de derde meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In 2008

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Vallen 65 jaar en ouder

Vallen 65 jaar en ouder . rapport Vallen 65 jaar en ouder Ongevalscijfers Disclaimer Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Pieter Bolderman Albert Schweitzer ziekenhuis MGPT Intern begeleider Maarten Gijssel

Pieter Bolderman Albert Schweitzer ziekenhuis MGPT Intern begeleider Maarten Gijssel Pieter Bolderman Albert Schweitzer ziekenhuis MGPT 2012 Intern begeleider Maarten Gijssel Aanleiding Eerste ervaring in ziekenhuis. Stijging ouderen die niet terug naar huis toe kunnen. Weinig onderzoek.

Nadere informatie