Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011"

Transcriptie

1 Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 juni 2011 Verslag: ie van Beest Onderwerp Besproken Opvolgen 1.Opening De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering. Hij verwelkomt in het bijzonder Romy, die in de Kindergemeenteraad de wijk Zuid gaat vertegenwoordigen. Afmeldingen: dhr. Konings en Maris, de dames Geervliet, Hoogerboord (namens bestuur Plantage), Slechte en Scholtes. Leuk nieuws is dat de wijk Zuid twee vrijwilligers awards heeft gewonnen: John van den Oudenaarde ontving de Passie Award en het actiecomité Zwembad Zuid won de Innovatie Award. 2.Verslag vorige bijeenkomst 9 mei 2011 Pagina 1 Er wordt besloten de bewonersschouw Zuid te houden op woensdag 21 september a.s. Verzijden zal de uitnodiging aan de deelnemers toezenden. Verzijden Uitnodiging bewonersschouw verzenden Om de verlichtingsproblemen tussen de Bernhardlaan en de Havenstraat te verbeteren oppert een bewoner om fellere lampen in de lantarenpalen te installeren. zal die mogelijkheid bekijken. Verzijden Verlichting tussen Bernhardlaan en Havenstraat Pagina 2 Een bewoner geeft aan dat Eneco bezig is met het vervangen van 400 meter leiding op de Havendijk, maar dat er nog geen gehoor is gegeven aan het verzoek van bewoners om trillingsonderzoek. De voorzitter zal hier werk van maken en vraagt de bewoner om het nummer van de ontvangstbevestiging van de gemeente van de brief met dit verzoek. Verzijden Brief gaslek Havendijk/Eneco Pagina 1 van 12

2 -> Verzijden werkt aan een informatiebrief voor omwonenden. Deze brief wordt t.z.t. aan het wijkoverleg toegezonden. De bankjes op de Maasboulevard zijn nog niet vervangen. Verzijden meldt dat morgen met Irado wordt bekeken welke planken vervangen moeten worden stalen planken met een gegalvaniseerde coating die vandalisme- en weersbestendig is en niet heet wordt in de zon. Door de kleur ziet men geen verschil tussen de houten en stalen planken. Over ca. 8 weken zal dit gereed zijn. -> Vandaag is gestart met vervanging van de planken van de banken op de Maasboulevard. De voorzitter geeft aan dat er nog geen reactie te melden is van de bibliotheek omdat dit nog besproken wordt tussen het College en bibliotheek. De voorzitter zal het wijkoverleg informeren zodra er meer bekend is. Pagina 4 De goedgekeurde aanvraag van de Plantage is geen 2.975,- maar 1.200,-. De voorzitter zal dit nakijken. Pagina 5 Bij Wilco Knip is bekend dat de tijdschakelaar aan de boom in de Poortugaalsestraat voor de winter beter ingesteld gaat worden. De voorzitter heeft voor Speelruimteplan Zuid de eerste check gedaan met de straatteams en wil kinderen van de basisscholen om raad vragen. De voorzitter vraagt het wijkoverleg om suggesties. Een bewoner wijst de voorzitter op een site gratis speeltoestellen bij overheid.nl. De voorzitter zal dit nagaan. -> De voorzitter heeft op deze website geen informatie Voorzitter Voorzitter Informatie bibliotheek Controle aanvraag Plantage Pagina 2 van 12

3 gevonden over gratis speeltoestellen. Suggesties blijven welkom! Pagina 6 Op 29 juni om uur op het Stadskantoor valt het besluit over zwembad Zuid. Het actiecomité roept ieder op om te komen als men voor behoud van zwembad Zuid is. Op het Stadserf van 30 mei heeft de voorzitter slechts één bewoonster uit Zuid gezien. Hij betreurt dat, omdat er een voor bewoners interessante agenda was. Volgende keer hoopt de voorzitter op meer animo. Pagina 7 Bewoners 29 juni uur Stadskantoor besluit Zwembad Zuid Bewoners vinden dat overlast van hondenpoep bij de nieuwe voortuin van de Gorzenschool en in de Brouwerstraat nog niet naar tevredenheid is aangepakt. De LBB weet van overlast op deze plek en pleegt daar reeds extra inzet. Er zijn extra inzet dit jaar in Schiedam reeds 170 bekeuringen uitgedeeld aan mensen die de hondenpoep niet opruimden. Voorzitter geeft aan dat het nooit gaat lukken dat de LBB permanent post bij de school. Bewoners bieden aan de mensen van de LBB in de school of vanuit hun huizen te observeren. De LBB denkt na over het aanbod. Bewoners vragen of het mogelijk is om een verbodsbord te plaatsen. Voorzitter geeft aan dat er geen borden meer worden geplaatst. Het is nergens toegestaan. Een verbodsbord wekt de indruk dat het elders wel mogelijk is om de honden te laten poepen. De boodschap moet helder zijn: Alleen in daartoe aangewezen losloopgebieden of hondentoiletten mag de hand zijn gang gaan. Verzijden wijst op de mogelijkheid dat de leerlingen oude verkeersborden beschilderen met teksten tegen LBB Posten in Gorzenschool of bij bewoners thuis? Pagina 3 van 12

4 3. Stand van zaken vouchers hondenpoep. Desgewenst kan hij dergelijke borden leveren. De voorzitter zal het voorleggen aan de Gorzenschool. De voorzitter adviseert de komende weken de voucheraanvragen in te dienen. Dan heeft men voldoende tijd om nog aanvullende informatie aan te leveren als hierom gevraagd wordt. 1 september is de sluitingsdatum voor indienen vouchers en aanvullende gegevens. Verzijden en voorzitter Bewoners Borden naar Gorzenschool voor beschilderen kinderen Zo spoedig mogelijk voucheraanvragen indienen 4. Stand van zaken wijkbudget Pagina 4 van 12 De heer Grob vraagt zich of de voucheraanvraag goed ontvangen is. Hij heeft nog geen ontvangstbevestiging ontvangen. De voorzitter zoekt het uit. De kerstverlichting voor de Groenelaan is vorig jaar aangeschaft. Voor de goede orde wordt de reeds gemaakte afspraak nu bevestigd, dat de ondernemers de kosten voor ophangen etc. betalen. Aanvraag voor Verbouwing van de keuken grote zaal BVSZ voor 5.000,- Men verwacht hierbij een voucherhonorering van 5.000,-, maar dit moet nog behandeld worden. Onder voorwaarde dat de voucheraanvraag wordt gehonoreerd gaat het wijkoverleg akkoord. Indien de voucher niet wordt goedgekeurd komt deze aanvraag terug in het wijkoverleg van oktober. Een bewoner vraagt zich af wat de gemeente met het pand van de BVSZ van plan is. Voorzitter geeft aan dat er nog geen concrete plannen zijn. Aanvraag voor Speelmiddag voor kinderen met BBQ in de Strijensestraat voor 650,- wordt goedgekeurd het wijkoverleg. Aanvraag voor Koninginnedag 2012 Groenelaan voor 8.000,-. Deze Voorzitter Checken voucheraanvraag dhr Grob AKKOORD 5.000,- Keukenverbouwing BVSZ onder voorbehoud van honorering voucher AKKOORD 650,- Speelmiddag/BBQ Strijensestraat

5 aanvraag dient ten laste te gaan van het budget voor Volgens de nieuwe regels dient verder 25% korting te worden toegepast. De maximale honorering is derhalve 6000,-. Omdat bij eerdere edities de benodigde hekken konden worden gefinancierd uit een ander budget wil het wijkoverleg ook nu een knip maken. Voor 2012 wordt 4.500,- toegekend voor het feest exclusief de hekken. Men is bereid om na te denken voor een aanvullende 1.500,- als de hekken niet op een andere manier kunnen worden gefinancierd. Aanvraag voor Kerstdiner voor senioren in december 2011 voor 1.975,- In verband met nieuwe regels wordt de aanvraag in principe gehonoreerd voor 75%. De organisatie moet de resterende 25% financieren uit andere middelen. Lukt dat niet dan kan in het wijkoverleg van oktober worden bekeken om bij wijze van uitzondering voor de ontbrekende 25% een beroep te doen op het wijkbudget. AKKOORD 4.500,- Koninginnedag 2012 (op budget 2012) en evt ,- hekken AKKOORD 75% (en evt. 100%) van 1.975,- 5. Mededelingen vanuit gemeente/stand van zaken langlopende kwesties 1. Vanaf 1 juli 2011 is mevrouw Leemhuis waarnemend burgemeester van Schiedam. 2. Voor burendag 2011 stelt Douwe Egberts/Oranjefonds 500,- beschikbaar voor een goed idee. Meer informatie op Bewoners Geld aanvragen voor burendag 3. De Houthavens zitten momenteel in de fase van beantwoording van zienswijzen. BAM gaat bouwen als 60% is voorverkocht. Dus dat duurt nog enige tijd. 4. De Nieuwe Haven: Bokx zit in surseance van betaling en zoekt een opvolger voor de afbouw. Pagina 5 van 12

6 5. Cultuurscout Ineke Hagen deelt mee dat Stichting Mooi Werk verhuisd is naar het Wennekerpand. De cursus Op Weg Naar Bach wordt weer georganiseerd na de zomer. Daarna zal begin november een cursus Kunstgeschiedenis worden gegeven. Men kan zich voor de cursussen aanmelden. Bewoners Aanmelden cursus Op Weg Naar Bach en cursus Kunstgeschiedenis 6. Naar aanleiding van een vraag uit een eerder wijkoverleg legt de LBB uit dat de camera s op de Groenelaan werden opgehangen op basis van analyses van meldingen. Volgende week komt er een nieuwe analyse en worden de camera s verplaatst. De coördinator Roofovervallen van de Politie maakt elke drie maanden een nieuwe analyse. 7. De politie is aanwezig om meldingen op te nemen: Op zaterdagavonden worden plantenbakken in de Pendrechtsestraat en Wilhelminastraat en Willem Brouwerstraat vernield, vermoedelijk een groep die van de Maasboulevard komt. Politie Actie op vandalisme plantenbakken 6. Rondvraag/ wat verder ter tafel komt Een bewoonster meldt dat in de Nieuwe Maasstraat struiken en rekken zijn geplaatst, maar niet bij de Maaslandsestraat/ Vierstratenflat. noteert dit en zal actie ondernemen. Verzijden Struiken en rekken Maaslandsestraat/ Vierstratenflat Er zijn struiken geplant daar waar gesloopt gaat worden. Dat vindt een bewoonster niet logisch. Dit is een miscommunicatie tussen Woonplus en Gemeente. Er wordt hard aan gewerkt dat gemeente en Woonplus op de hoogte zijn van elkanders plannen en activiteiten. Een bewoonster heeft video-opnamen gemaakt en melding gemaakt van vandalisme. Zij stelt de opnamen graag ter beschikking van de politie. De voorzitter lijkt het zinvol de film te bekijken met LBB en Jongerenwerk, die wellicht de jongeren herkennen en kunnen gaan aanspreken. Voorzitter Bewonersvideo vandalisme naar LBB en Jongerenwerk Pagina 6 van 12

7 Bewoners verzoeken om een oplossing voor de parkeeroverlast op de hoek bij het café. Dat kan worden gegeven aan de LBB. Voorzitter geeft het ook aan de afdeling Verkeer voor evt. fysieke ingrepen. De parkeerdruk neemt toe in Zuid dat er meer volwassenen in panden wonen. De voorzitter geeft aan dat het niet mogelijk is om bepaalde bewoners te verbieden een auto te hebben. Hij geeft aan dat alleen het reguleren van het parkeren (parkeervergunningen, na uur betaald parkeren, etc.). Als dit de wens is van de bewoners dan zou bijvoorbeeld via de BVSZ een verzoek daartoe kunnen worden ingediend. De Westerkadebrug is in zeer slechte staat. Verzijden sluit dit kort met de procesmanager brugonderhoud. De BVSZ stuurt mogelijk een formeel reparatieverzoek richting het College. Voorzitter Verzijden Parkeeroverlast hoek café Planning onderhoud Westerkadebrug 7. Kennismaking met Sean Creegan van Woonplus Pagina 7 van 12 Wanneer wordt de kade van de Nieuwe Haven aangepakt? Dit is nog niet bekend. Verzijden sluit dit kort met de procesmanager kadeonderhoud. Naar aanleiding van de vragen over wat Woonplus van plan is met de Bethelflat, is Sean Creegan vanavond aanwezig. Sean is bij Woonplus de opvolger van Yvonne van Hees. Hij medewerker sociale begeleiding voor individuele bewonerszaken in Centrum en Zuid. Sean Creegan is te bereiken bij Woonplus per telefoon en De Bethelflat wordt momenteel met vertraging gerenoveerd. Er is 24-uurs bewaking. Van twee woningen wordt één woning gemaakt en Stichting Pameijer realiseert daar een woonvoorziening voor mensen met beperkingen. Verzijden Planning onderhoud kade Nieuwe Haven

8 Hoe gaat het dienstencentrum eruit zien en voor wie zijn de voorzieningen? De klankbordgroep weet dat Stichting Pameijer 19 woningen zal huren. Er is wel een ruimte voor dienstverlening, maar geen partner met geld. Woonplus is bezig met DSW. Stichting Pameijer wil daar iets inzetten als andere huurders een gedeelte van de gemeenschappelijke huiskamer willen huren. In verband hiermee wijst de voorzitter op het belang dat de bewoners van Zuid en de BVSZ zelf een beeld vormen van de gewenste voorzieningen in de wijk en bijbehorende locaties. Verder is van belang dat de gemeente meer vraaggericht zal gaan opereren. Haar rol wordt meer faciliterend. Bijvoorbeeld richting bewoners die zelf iets opzetten, maar een bijdrage nodig hebben voor de aanschaf van materiaal, of het betalen van de huur van een ruimte. Sean Creegan geeft aan toe dat Woonplus zich steeds meer zal concentreren op haar kerntaak, het verhuren van woningen. Er zal veel minder geld beschikbaar zijn voor buurtactiviteiten. Is het mogelijk in de ruimte bij de Bethelflat zo iets te creëren als in de Pionier? Dit kan Woonplus momenteel niet georganiseerd krijgen. De voorzitter geeft aan dat dit mogelijk een voorbeeld is van een de gemeente mede te faciliteren activiteit. 8. Stand van zaken rond diverse projecten in Zuid Kees Nagelkerke, projectleider van de gemeente Schiedam is aanwezig om informatie te verstrekken over diverse projecten in Zuid. Kop van de Plantage In de brief aan omwonenden stond dat in mei gestart zou worden, maar het liep anders. Kees legt uit hoe dit komt. Het project is nu gegund en men Pagina 8 van 12

9 probeert in de bouwvak verloren tijd in te lopen met werken. In het bestek staat dat dit project tot medio december gaat lopen. Het restwerk is beplanting en gepland in maart/april Voor invulling van de beplanting is een gerenommeerde landschapsarchitect Piet Oudolf aangetrokken. Men kan op internet zijn werk bekijken via zoekmachines naar Piet Oudolf. De communicatie heeft klachten opgeleverd: de afspraak is dat de Nutsbedrijven zelf moeten communiceren met burgers en dat de gemeente dit niet voor het Nutsbedrijf doet. Gebleken is dat het gasbedrijf na de start met terugwerkende kracht omwonenden een brief stuurde. Er zou gekeken worden naar mogelijkheid voor extra parkeergelegenheid achter het voormalige PTT gebouw? Daar komt geen extra parkeergelegenheid, maar er komt wel extra parkeergelegenheid voor vergunninghouders bij de Plantage. Hoe zit het met plannen voor herinrichting Lange Nieuwstraat met extra parkeerplaatsen? Dit staat niet in de planning. Project van Rivier naar Stad/Het Sluisgebied Schiedam zal het groengebied van de Hoofdbrug via het Sluizencomplex naar het Hoofdplein verbeteren. De omwonenden zijn geïnformeerd. Hen is gevraagd met suggesties te komen en/of zitting te nemen in een klankbordgroep. De klankbordgroep is een eerste keer bijeen geweest. De voorstellen worden een landschapsarchitect van de gemeente vertaald in schetsontwerp. Bewoners Internet Piet Oudolf landschapsarchitect Pagina 9 van 12

10 Wat houdt het in dat bewoners hierbij betrokken worden? Bij BOR is een nieuw protocol vastgelegd om alle omwonenden een brief te sturen bij nieuwe projecten en voorlichting en inspraakmogelijkheden te geven. Een aanwezige medewerker van de Havendienst Schiedam geeft aan dat de Havendienst niet op de hoogte is. Kees zal dit regelen. Wilheminaplein De speeltoestellen voor Het Wilhelminaplein zijn besteld en worden na de bouwvak geplaatst. De Maasboulevard Ter bestrijding van het straatracen wordt verschillende maatregelen overwogen: Een knip ter hoogte van Barney Beer, waar de weg doodloopt. Barney Beer maakt dan een groot terras met parkeerplekken. De parkeerplaats bij de speeltuin wordt weggehaald. De slagbomen bij het Hoofdplein sluiten van uur sluiten. Kan de overlast bij het kantoor David Hart bij de jachthaven ook aangepakt worden? Dit wordt meegenomen. De voorzieningen moeten daar bereikbaar blijven. Bij Barney Beer zitten nu heuveltjes in de straat waar invalidenwagens de stoep op kunnen, maar daar wordt geparkeerd zodat dit belemmerd wordt. Kan daar een zebrapad aangelegd worden, zodat er niet geparkeerd kan worden? Wordt genoteerd. Kees Nagelkerke Kees Nagelkerke Informatie aan Havendienst Zebrapad bij heuveltjes Pagina 10 van 12

11 De 30 km.zone is onvoldoende gemarkeerd. Kan dit met belettering op straat aangegeven worden? Wordt genoteerd. Kees Nagelkerke 30 km. markering op straat Met ingang van wanneer start men de afsluiting van de slagbomen? Hier wordt om spoed gevraagd. Kees zal dit zo spoedig mogelijk laten realiseren. En kan de LBB hier de extra uren op inzetten? Dit wordt genoteerd. Er staan op de voetpaden geen markeringen voetpaden, ook niet in het park. Daarom wordt daar gefietst e.d. Kees noteert dat dit aangegeven moet worden. Men verzoekt om zitplaatsen in dit gebied. Kees noteert dit. Komen er nieuwe graszoden ter verbetering of verharding, wat gebruikt kan worden voor evenementen. Het gras wordt hersteld. Kees geeft aan dat hij een financieel probleem heeft. Hij kan op dit moment eigenlijk alleen de speelhoek afmaken. Hij komt geld tekort. Mari Dingenouts heeft het vorige overleg gevraagd om een bestedingsoverzicht. Kees geeft aan dat van het beschikbare budget van ,- op dit moment ,- is besteed aan de kosten voor projectleiding, ,- voor het ingenieursbureau en ,- voor ontwerp en onderzoek (masterplan). Er is ,- besteed aan uitvoeringskosten (bijv. voetbalveld). Er resteert dus nog ,- voor de rest van de werkzaamheden. Dat is te weinig. Kees geeft aan dat hij op zoek gaat naar meer middelen. LBB en Kees Nagelkerke Kees Nagelkerke Spoed afsluiting slagbomen en handhaving Voetpadmarkeringen voetpaden en in park En zitplaatsen 9.Sluiting De voorzitter bedankt iedereen voor hun bijdrage en sluit het overleg om uur. Als dank voor ieders inzet en traditiegetrouw krijgen de aanwezigen een zomerplantje als attentie. Het volgende wijkoverleg Zuid is maandag 10 oktober Pagina 11 van 12

12 Pagina 12 van 12

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 14 februari 2011

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 14 februari 2011 Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 14 februari 2011 Verslag: Mireille Laurentius Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening De voorzitter, de heer Stuart, opent het overleg om 20.00

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 3 december 2013

Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 3 december 2013 Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 3 december 2013 Verslag: Els Wijsman Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering en heet

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012

Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012 Verslag WIJKOVERLEG KETHEL d.d. 12 maart 2012 Verslag: Mireille Laurentius Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening Atze Veenstra is de voorzitter in verband met de afwezigheid

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG SCHIEDAM-ZUID 31 maart 2014 Verslaglegging: Maaike van Schie

Verslag WIJKOVERLEG SCHIEDAM-ZUID 31 maart 2014 Verslaglegging: Maaike van Schie Verslag WIJKOVERLEG SCHIEDAM-ZUID 31 maart 2014 Verslaglegging: Maaike van Schie Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 31 januari 2011

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 31 januari 2011 Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 31 januari 2011 Verslag: ie van Beest Onderwerp Besproken Opvolgen 1.Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Afmelding: de heer Prins. Voor Wijkdoc

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 1 oktober 2012

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 1 oktober 2012 Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 1 oktober 2012 Verslag: Connie Schklärmann Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening De voorzitter heet allen welkom, opent de vergadering en laat

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 2 juni 2014 Verslaglegging: Maaike van Schie

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 2 juni 2014 Verslaglegging: Maaike van Schie Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 2 juni 2014 Verslaglegging: Maaike van Schie Onderwerp Besproken Opvolgen 1. Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. Hij heet iedereen welkom. Afmeldingen:

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 22 april 2015. Presentielijst. Agenda: Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter) Present Tinka Nas (penningmeester)

Notulen vergadering d.d. 22 april 2015. Presentielijst. Agenda: Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter) Present Tinka Nas (penningmeester) Notulen vergadering d.d. 22 april 2015 ielijst Wijkraadsleden Martin Favié (voorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Lucas van Kessel Afwezig Inge Zuurendonk Tineke Snel Pierre Winkler Hugo van

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG CENTRUM d.d. 13 maart 2012

Verslag WIJKOVERLEG CENTRUM d.d. 13 maart 2012 Verslag WIJKOVERLEG CENTRUM d.d. 13 maart 2012 Verslag: Mireille Laurentius Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en 1. Presentatie Sociale Index 2012 Presentatie Sociale Index 2012 door Ton Dijkshoorn,

Nadere informatie

Klein transport Het klein transport (kleiner dan 12 meter) vindt plaats op dezelfde manier als bij het sloopverkeer (zie bijgaande route).

Klein transport Het klein transport (kleiner dan 12 meter) vindt plaats op dezelfde manier als bij het sloopverkeer (zie bijgaande route). Verslag verkeersgroep d.d. 15 mei 2017 Aanwezig: Namens het schoolbestuur: Jaap Visser Peter Kieft Namens de gemeente: Ronald de Vries Evelien de Bunje Namens de omwonenden Rene de Reus Namens de aannemer:

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid

Renovatie & Nieuwbouw Hof in Zuid De renovatie van de Bethelflat verloopt voorspoedig. De woningen ernaast in de Oude Maasstraat, Nieuwe Maasstraat en Poortugaalsestraat zijn inmiddels gesloopt. In deze 3 de nieuwsbrief gaan we in op de

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst buitenruimte nieuwbouw hostel + appartementen Zuiderparkweg (d.d. 20 juni 2017)

Verslag bijeenkomst buitenruimte nieuwbouw hostel + appartementen Zuiderparkweg (d.d. 20 juni 2017) Verslag bijeenkomst buitenruimte nieuwbouw hostel + appartementen Zuiderparkweg (d.d. 20 juni 2017) Aanvang : 19.00 uur Locatie : Lunchcafé In de Roos, Zuiderparkweg 282, s-hertogenbosch Aanwezig : Vertegenwoordigers

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014. Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 28 mei 2014 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Leo Hellinga (vicevoorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Tineke Snel Afwezig Grim Bouwmeester

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Naam: Functie Aan- Af- Wezig/reden 1. Roel van Dooremaal (RvD) Voorzitter/Notulist X 2. Jeroen Verhoof (JV) Penningm. X Later ivm avondvierdaagse 3. Ilse Uyland (IU) Alg.lid X 4. Vacature Alg.lid 5. Bert

Nadere informatie

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc.

Datum Plaats Onderwerp Actie Actie door Termijn Stand van zaken. Organiseren, uitnodigingen, etc. ACTIEPUNTENLIJST BRUNSSUM NOORD November 2011 Toelichting op afkortingen = korte termijn uiterlijk na 1 maand klacht opgelost / aan verzoek voldaan = middellange termijn uiterlijk na 6 maanden klacht opgelost

Nadere informatie

Renovatie Noord-West. 5 juli /7/2016 Gemeente Heiloo 1

Renovatie Noord-West. 5 juli /7/2016 Gemeente Heiloo 1 Renovatie Noord-West 5 juli 2016 7/7/2016 Gemeente Heiloo 1 Introductie Welkom Bewoners van Trompenburg V. Vladerackenlaan Bayershofweg Arklaan Driestal Vierkant Laan van Muijs Gastvrouwen/heren vanavond

Nadere informatie

Flinke opknapbeurt Meerdervoort

Flinke opknapbeurt Meerdervoort vragen en antwoorden Flinke opknapbeurt Meerdervoort vragen en antwoorden Flinke opknapbeurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht Meerdervoort 2016-2018 www.zwijndrecht.nl

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG NIEUWLAND d.d. 13 januari 2011

Verslag WIJKOVERLEG NIEUWLAND d.d. 13 januari 2011 Verslag: Mireille Laurentius Verslag WIJKOVERLEG NIEUWLAND d.d. 13 januari 2011 Onderwerp Besproken Besluiten en nagekomen 1. Welkom, vaststellen agenda en aanvullende agendapunten De voorzitter, Darius

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG NIEUWLAND d.d. 26 mei 2011

Verslag WIJKOVERLEG NIEUWLAND d.d. 26 mei 2011 Verslag: Mireille Laurentius Verslag WIJKOVERLEG NIEUWLAND d.d. 26 mei 2011 Onderwerp Besproken Opvolgen 1. Welkom, vaststellen agenda en aanvullende agendapunten De voorzitter, Darius Spencer, opent de

Nadere informatie

Verslag overleg klankbordgroep Eulerlaan van 27 januari 2010

Verslag overleg klankbordgroep Eulerlaan van 27 januari 2010 Verwerkingsdatum: 28 januari 2010 Kopie: Verslag overleg klankbordgroep Eulerlaan van 27 januari 2010 Aanwezig: Afwezig De heer F. van der Wende, Driehoek 60, 3328 KH Dordrecht Mevrouw L. Hammers, Graveerstift

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ONTWIKKELING

NIEUWSBRIEF ONTWIKKELING NIEUWSBRIEF ONTWIKKELING 2016 JOHANNAPOLDER DE GROENE LOPER KOP VAN DE HAVEN BESTE BEWONER, GEINTERESSEERDE, Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is gestart met een kwaliteitsimpuls van de Johannapolder,

Nadere informatie

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Beheerparagraaf in het kader van de herinrichting van de Kop van de Plantage 8 maart 2010

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer 5 april 2013 RA130569 Samenvatting Een inwoner van Almere woont aan een voetpad van het Bizonplantsoen. Bewoners

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013 Openbare basisschool De Trinoom OUDERRAAD Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013 Aanwezig: Anita Thomassen, Barbara Wolff, Bert Hogemans, Edith Keller, Francien Mels (penningmeester), Ingrid

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN LEEFBARE RIVIERENWIJK

UITVOERINGSPLAN LEEFBARE RIVIERENWIJK UITVOERINGSPLAN LEEFBARE RIVIERENWIJK VOOR EEN PRETTIGE WIJK, OOK TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN! Dinsdag 3 juli 2012, De Bron Programma Welkom Wat vooraf ging Bespreken uitwerking ideeën Reacties Afsluiting

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 maart 2017 Verslaglegging: Maike van Schie

Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 maart 2017 Verslaglegging: Maike van Schie Verslag WIJKOVERLEG ZUID d.d. 27 maart 2017 Verslaglegging: Maike van Schie Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening en mededelingen Twee bewoners hebben zich afgemeld. De voorzitter

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG GROENOORD d.d. 19 mei 2016

Verslag WIJKOVERLEG GROENOORD d.d. 19 mei 2016 Verslag WIJKOVERLEG GROENOORD d.d. 19 mei 2016 Verslag: Lenie Sterrenberg Onderwerp Besproken Opvolgen 1. Presentatie Sociale Index 2015 Ton Dijkshoorn De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 1e Werkgroep: Terugblik en vervolg 2e Werkgroep: Thema s 1. Spelen en sport 2. Verkeer en parkeren 3. Groen 4. Verblijf 5. Honden 6. Bruggetje

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG GROENOORD d.d. 2 april 2015

Verslag WIJKOVERLEG GROENOORD d.d. 2 april 2015 Verslag WIJKOVERLEG GROENOORD d.d. 2 april 2015 Verslag: Lenie Sterrenberg Onderwerp Besproken Opvolgen 1. Mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Afmeldingen:

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : van den Berg, de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Verslag schoolbezoek bestuur Kopie

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG NIEUWLAND d.d. 16 januari 2014

Verslag WIJKOVERLEG NIEUWLAND d.d. 16 januari 2014 Verslag: Mieke van Dijk Verslag WIJKOVERLEG NIEUWLAND d.d. 16 januari 2014 Onderwerp Besproken Besluiten en nagekomen 1. Welkom, vaststellen agenda en mededelingen De voorzitter, Darius Spencer, opent

Nadere informatie

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Het nieuwe Park Dwingeland Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Programma Proces tot nu toe: hoe zat het ook alweer? Ontwerp voor park Dwingeland / Stoekeplein Planning bestemmingsplan, aanleg nieuwe

Nadere informatie

Onderwerp Besproken Opvolgen door 1. Opening / mededelingen. De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering, zij heet iedereen welkom.

Onderwerp Besproken Opvolgen door 1. Opening / mededelingen. De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering, zij heet iedereen welkom. Verslag WIJKOVERLEG West d.d. 14 september 2015 Verslaglegging: Maike van Schie Onderwerp Besproken Opvolgen 1. Opening / mededelingen De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering, zij heet iedereen

Nadere informatie

Verslag Informatieavond

Verslag Informatieavond Verslag Informatieavond Voorlopig Ontwerp inrichting openbare ruimte, locatie Paardenplein Plaats Raadhuis te Hilversum Datum 25 november 2013 Tijd van 20.00 u tot ca. 21.15 u Agenda 1. Welkom 2. Stand

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

De bomen worden niet verwijderd. Akkoord. Niet akkoord. er word 1 boom verwijderd. Niet akkoord

De bomen worden niet verwijderd. Akkoord. Niet akkoord. er word 1 boom verwijderd. Niet akkoord Groot onderhoud Stedenwijk Midden Zuid, fase 1 Reactieformulieren binnengekomen op de inloopbijeenkomst van 4 juli 2017 Nr. Straat Bewonerswens/vraag/opmerking Reactie 1. Haarlemplein / Bomen vervangen

Nadere informatie

Werk in uitvoering! Tussenbalans wijkuitvoeringsprogramma Schiedam-Zuid 2016

Werk in uitvoering! Tussenbalans wijkuitvoeringsprogramma Schiedam-Zuid 2016 Werk in uitvoering! Tussenbalans wijkuitvoeringsprogramma Schiedam-Zuid 2016 Mei 2013 is het wijkactieprogramma (WAP) Schiedam-Zuid 2013-2017 vastgesteld. Het WAP geeft vanuit een integrale visie op de

Nadere informatie

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015.

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Er waren ongeveer 45 aanwezigen Mede aanwezig: medewerkers woningcorporatie De Goede Woning en de

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015

Afkoppelen hemelwater. Oude Pastoriebuurt. Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Afkoppelen hemelwater Oude Pastoriebuurt Auteur(s): Dhr. T. van den Kerkhof Dhr. R. Thijssen 04-09 - 2015 Opening - welkom Ton van den Kerkhof Projectleider Roy Thijssen Adviseur riolering en water Luuk

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Venenlaankwartier 4 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

Nieuwbouwplan aan Dorrestijnplantsoen te Heelsum.

Nieuwbouwplan aan Dorrestijnplantsoen te Heelsum. Nieuwbouwplan aan Dorrestijnplantsoen te Heelsum. Informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden op 3 november 2016. Het nieuwbouwplan betreft de volgende onderdelen: De sloop van het appartementengebouw

Nadere informatie

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014

Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 Nota van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Oude Wehlseweg 15-2014 28 juli 2014 14zk009287 / 14g0010584 (anonieme versie) 2 Inhoud plan Voor een bijbehorend bouwwerk bij de woning Oude Wehlseweg 15 te

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Wij willen u bedanken voor het prettige gesprek, uw betrokkenheid en het meedenken in mogelijkheden. Hierbij maken we gebruik van uw uitnodiging.

Wij willen u bedanken voor het prettige gesprek, uw betrokkenheid en het meedenken in mogelijkheden. Hierbij maken we gebruik van uw uitnodiging. Bennebroek, 1 april 2015 Geachte heer Kokke, Op 25 maart 2015 j.l. hebben wij samen met buurtbewoners van de Jacob van Heemskerklaan e.o. met u gesproken in het gemeentehuis van Bennebroek. Tijdens dit

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 organiseert de deelgemeente Noord weer het festival Het

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 organiseert de deelgemeente Noord weer het festival Het OMWONENDE BRIEF Aan de omwonende aan het Noordplein Bruisende Park aan de Rotte Zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 Bezoekadres Postadres Website E-mail Inlichtingen Telefoon Datum Eudokiaplein 35 3037

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 41-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 3 oktober 2013. BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein enlijst B&W Smallingerland - week 41-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 3 oktober 2013 BO 1. 871230 Nadeelcompensatie Raadhuisplein Belanghebbende heeft verzocht om vergoeding van planschade en schade als

Nadere informatie

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Inleiding Op 22 mei 2015 is de derde buurtschouw uitgevoerd. De twee eerdere zijn gehouden in januari 2014 en april 2013. In november 2014 is een enquête gehouden over

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Nieuws uit Sint-Bernadette

Nieuws uit Sint-Bernadette Nieuws uit Sint-Bernadette De komende jaren staat heel wat te gebeuren in uw wijk. Lees in deze brochure alles over de belangrijkste projecten. november 2014 Renovatie school Gustaaf Callier Na enkele

Nadere informatie

Onderwerp : Schetsontwerp groot onderhoud Stellingmolen. Aanwezig : dinsdag 15 november: ca. 36 belangstellende, zie presentielijst.

Onderwerp : Schetsontwerp groot onderhoud Stellingmolen. Aanwezig : dinsdag 15 november: ca. 36 belangstellende, zie presentielijst. GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van 1 ste ter inzage legging schetsontwerp Groot onderhoud Stellingmolen Verslag bespreking d.d. : 15, 17, 21 november 2011 Aanvang : 19.30 uur Einde : 21:00 uur Plaats bespreking

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015

Denk mee. over uw eigen buurt! Manifestatie Stadsdeelplan 2012-2015 WalBoDuin Wijk: WALDECK, BOHEMEN, KIJKDUIN Verkeerssituatie verbeteren bij International School Betere oversteekplekken op straathoeken voor minder-validen Graffiti verwijderen Aanzien gesloten winkelpinten

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is

Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is Foto-expositie: Lievelingsplekken in een wijk die geen probleemwijk is Kaalslag en de boomhut Deze foto laat veel zien. Ten eerste de wil van bewoners om met elk stukje materiaal dat ze kunnen vinden een

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG. : Ron Keesmaat, Dionne de Rooij, Jan Maas en 10 ouders van kinderen uit Zwartewaal

BESPREKINGSVERSLAG. : Ron Keesmaat, Dionne de Rooij, Jan Maas en 10 ouders van kinderen uit Zwartewaal 1 BESPREKINGSVERSLAG Onderwerp : bijeenkomst speelruimteplan Zwartewaal Datum/tijd : 19 februari 2007 Plaats Aanwezig : de Gaffelaar, Zwartewaal : Ron Keesmaat, Dionne de Rooij, Jan Maas en 10 ouders van

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG Woudhoek d.d. 17 januari 2012

Verslag WIJKOVERLEG Woudhoek d.d. 17 januari 2012 Verslag WIJKOVERLEG Woudhoek d.d. 17 januari 2012 Verslag: Connie Schlärmann Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening De voorzitter opent de bijeenkomst, heet allen welkom en

Nadere informatie

VERSLAG KLANKBORDGROEPBIJEEKOMST CALANDSTRAAT E.O.

VERSLAG KLANKBORDGROEPBIJEEKOMST CALANDSTRAAT E.O. VERSLAG KLANKBORDGROEPBIJEEKOMST CALANDSTRAAT E.O. Onderwerp :Klankbordgroepbijeenkomst 2 Datum :Maandag 12 maart 2012 Aanwezig Afwezig : Dhr. Pracht, Mevr. Joziasse-De Graaf, Dhr. Peschier, Mevr. Van

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving Aantal pagina's : Aantal bijlagen : bijlage : bijlage : bijlage : Tekening Groot onderhoud Edelweisslaan

Nadere informatie

Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, tel ;

Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, tel ; Bergen op Zoom, 27 juni 2014 Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Betreft: vragen over wijk Nieuw-Borgvliet, kenmerk PvdK/PB/14036

Nadere informatie

HERINRICHTING RIJNSTRAAT

HERINRICHTING RIJNSTRAAT HERINRICHTING RIJNSTRAAT Informatieavond 29 maart 2015 20.00 Inloop 20.10 Welkom door Ronald Löhr 20.15 In gesprek met wethouders Haring en De Weger 20.30 Rijnstraat tot nu toe en hoe nu verder? door Jeroen

Nadere informatie

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda:

Notulen vergadering d.d. 4 september Presentielijst. Agenda: Notulen vergadering d.d. 4 september 2013 ielijst Wijkraadsleden Lucas van Kessel (voorzitter) Afwezig Leo Hellinga (vice-voorzitter) Tinka Nas (penningmeester) Kees Rol Inge Zuurendonk Afwezig Tineke

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals Gemeente Westland, Communicatie afdeling Planontwikkeling Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015 Bijeenkomst 17.30 uur Aanwezig: Astrid Feiter, procesbegeleider Anjalie Kishoen-Misier,

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Eén gemeente, één klacht, meerdere procedures Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Projectmanagement Bureau (Projectbureau IJburg) Cition Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 22 april 2014

Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 22 april 2014 Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 22 april 2014 Verslag: Lenie Sterrenberg Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en 1. Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG SPALAND/SVEAPARKEN d.d. 26 juni 2014

Verslag WIJKOVERLEG SPALAND/SVEAPARKEN d.d. 26 juni 2014 Verslag WIJKOVERLEG SPALAND/SVEAPARKEN d.d. 26 juni 2014 Verslag: Lenie Sterrenberg Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en 1. Opening De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen

Nadere informatie

Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006

Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006 Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging () Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006 Tijd: 10.00 uur Plaats: Aanwezigen: Purperhoedenveem 11, Amsterdam Huurders

Nadere informatie

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen In de periode van 11 juni tot en met 19 juni. Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni en van maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni repareert

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

VERSLAG Klankbordgroep Energiehuis

VERSLAG Klankbordgroep Energiehuis VERSLAG Klankbordgroep Energiehuis Datum 27 september 2011 Betreft Aanwezig Klankbordgroep Energiehuis C. Hegeman (adjunct directeur ToBe), D. van Wijngaarden (voorzitter Beheerstichting Energiehuis, directeur

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 23 april 2013

Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 23 april 2013 Verslag: Josje vd Hoonaard Verslag WIJKOVERLEG WOUDHOEK d.d. 23 april 2013 Onderwerp Besproken Opvolgen door Besluiten en nagekomen 1. Opening De voorzitter opent de bijeenkomst en heet allen welkom. Afmeldingen:

Nadere informatie

Verslag WIJKOVERLEG OOST d.d. 27 juni 2011

Verslag WIJKOVERLEG OOST d.d. 27 juni 2011 Verslaglegging: Loes Jongebreur Verslag WIJKOVERLEG OOST d.d. 27 juni 2011 Onderwerp Besproken Opvolgen 1. Opening en mededelingen Afmeldingen: Mw. N. van Oudenaarde, wegens ziekte Dhr. G. Scheffers Mw.

Nadere informatie