vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011"

Transcriptie

1 1 OK-Vaknieuws vakblad voor kwaliteitsmanagement bij de overheid november 2011 focus Lean, een zaak voor de top! Inhoud: Enthousiast bezuinigen kan! (dubbelinterview met Dick Bakhuizen (gemeentesecretaris) en Dirk-Jan Lekkerkerker (concerncontroller) uit Lean-Barneveld) Ministerie van Defensie : Lean in de lucht(strijdkrachten). (door Jan-Leendert Voetelink) Gemeente Emmen : Lean in Emmen. (door Hjalmar Hamoen) Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Lean van uithoek naar concernbreed. (door Agneta Liem) Gemeente Leiden : Lean op z n Leids (Het Programma Proces in Uitvoering! ). (door Hans van der Meulen) Provincie Noord-Brabant : Het Leanproof instroomproces. (door Hans Gremmen) N.B. zet de cursor op het gewenste artikel voor een directe koppeling.

2 2 Enthousiast bezuinigen kan! Voorproefje van dubbelinterview met Dick Bakhuizen (gemeentesecretaris) en Dirk-Jan Lekkerkerker (concerncontroller) uit Lean-Barneveld Zes jaar geleden kreeg Dick Bakhuizen een nieuwe wethouder Financiën, Gerard van den Hengel, die Alles anders wilde. Eén woord van de wethouder bleef in het bijzonder hangen: Lean en dat zou in Barneveld echt alles anders maken, de cultuur, de bedrijfsvoering, doelmatigheidsonderzoeken (art 213a), de P&C-cylus en zelfs de manier van bezuinigen. Ze zijn daar in Barneveld zonder beleidsnota gewoon aan het werk gegaan, of eigenlijk niet gewoon: ze zijn echt enthousiast. Dick sprak laatst medewerkers bij een lunch die vol trots spraken: Dit werk dat we vroeger met 4,5 formatieplaats deden, doen we nu met 2,5 fte. Enthousiast bezuinigen kan. Maar voor iedereen blijft er wel werkzekerheid. Dick Bakhuizen: De top moet het trekken Dick is na die zes jaar nog steeds enthousiast. Alle afdelingen hebben nu minstens één Leanproject afgerond. Gevraagd naar het geheim van het Barneveldse succes in hij heel duidelijk: De top moet het trekken. We hebben het ouderwetse top-down ingevoerd. Eerst ben ik met de directeur bedrijfsvoering en Dirk-Jan naar de Lego-cursus gegaan, die ik toeterend van enthousiasme verliet. Daarna is het eerste project van start gegaan, een complex proces, bouwvergunningen, waar het een chaos was. Het liep meteen goed. We hebben een procesmanager ingesteld en vijf weken later presenteerden ze aan de directie een plan om de doorlooptijd te verkorten van negen naar vijf weken. Mensen waren enthousiast. Er kwam meer overzicht, kasten en mapjes werden ordelijker ingericht: weer twee dagen gewonnen. Lean-betrokkenheid directie blijft Maar met deze pilot hield de betrokkenheid van de directie niet op. Samen met de directeur bedrijfsvoering volg ik de voortgang van elk project. Elk projectteam houdt uiteindelijk bij ons een presentatie voor het groene licht. Van de 500 medewerkers zijn er 300 naar de cursus geweest en elke cursus open ik. Maar niet elk project krijgt het groene licht. Laatst hebben we een projectgroep met huiswerk weggestuurd: Kom over drie weken terug met een beter plan. En de consultant plus directie van LeanEnt hebben we daar op aangesproken: Zo n onaf project moet je niet naar de directie sturen. Kregen we nog korting ook. De hele politiek op Lean-cursus Maar ook de politiek wordt er bij betrokken. Alle raadsleden zijn naar de Lego-cursus geweest en alle wethouders. Sommigen wilden zelfs twee keer. Eén wethouder werd bloedfanatiek. Externe advieskosten omlaag Natuurlijk kosten die opleidingen en de projectbegeleiding geld. Maar netto zijn de externe advieskosten omlaag gegaan, omdat we meteen de dure advieskosten voor doelmatigheidsonderzoeken (ex art 213a) vervangen hebben door Lean. De kosten daarvan zijn duidelijk lager. Cultuurverandering zonder praten over cultuur Je merkt ook dat werken met Lean een cultuurverandering teweeg brengt. Zo zijn onze badmeesters in de zwembaden commerciëler gaan denken. Maar wel zonder te praten over cultuur. Na zo n Lego-cursus zie je dat zelfs het meest verstokte ambtelijke type enthousiast wordt. En wij worden ook steeds enthousiaster. Wij gaan nu ook met 7 mensen naar een opleiding voor intern lean-adviseur. Ook ik zelf, Jannette Booij, onze directeur bedrijfsvoering en Dirk-Jan gaan op die cursus. Dirk-Jan Lekkerkerker: Lean Planning en Control De twee andere gangmakers van het Lean-virus in Barneveld, wethouder Gerard van den Hengel en Jannette Booij hebben in februari al het woord gehad op een NMKG-seminar. Nu komt de vierde gangmaker aan het woord, concerncontroller Dirk-Jan Lekkerkerker met zijn kindje : Lean Planning en Control.

3 3 Monitoren voortdurend verbeteren: live Toen ik Dirk-Jan vroeg wat voor managementmonitor voor kwaliteit ze in Barneveld hanteren zij hij Geen: we moeten geen papierwinkel optuigen, maar voortdurend verbeteren. Wel volgt het management intensief de voortgang van de verschillende verbeterprojecten. (Zie interview Dick Bakhuizen hier boven.) Die live-betrokkenheid van het management is nog belangrijker dan de rapporten van de Planning en Control. Organisatiesturing: less is more Planning en Control is vooral van belang voor bestuur en management om integraal de organisatie te kunnen sturen. Maar ook daar geldt less is more. Nu is Dirk-Jan met een projectgroep bezig met zijn oogappeltje: de hele planning en controlcyclus zo licht, gefocused en actueel mogelijk maken. Daar dacht hij al direct aan toen ze met Lean begonnen, maar dat vroeg flink wat tijd, want daar zitten nog al wat voetangels en klemmen aan. Daarvoor beginnen de ideeën steeds concreter te worden, groeit het draagvlak, maar het gaat nog wel een jaar duren voor het zo ver is. Dirk-Jan licht al vast een tipje van de sluier op. Van 11 naar 4 programma s Dirk-Jan: Mensen houd het simpel, dan pas kan je echt sturen. We hadden 150 indicatoren; dat worden er in de toekomst 40 à 50, althans op het niveau van de raad. De begroting gaat van 11 naar 4 programma s. Het wordt overzichtelijker, korter, maar als je digitaal doorklikt kan je wel de gedetailleerde achterliggende gegevens op het scherm krijgen. We willen dashboards voor alle niveaus, dus operationeel/management/directie/college en raad. Actuele begroting: twee maanden doorlooptijd We gaan ook sneller en actueler worden. Waar we vroeger al in het voorjaar begonnen aan de nieuwe programmabegroting is ons doel om het straks in twee maanden na de zomervakantie te realiseren. Waar we vroeger drie rapportages per jaar (twee bestuursrapportages en het jaarverslag) hadden is het in de toekomst elke maand. Daarvoor zijn we wel de hele administratie aan het doorlichten. Dat is een hele klus naast ons gewone werk. Maar het bespaart heel wat werk. Intern doorbelasten bijvoorbeeld doen we dan vrijwel niet meer. Dat alles gaat zeker besparingen opleveren, o.a in de formatie, maar hoeveel hou ik nog even geheim. Met ingang van 2013 willen we voor alle producten uit de planning & controlcyclus op de nieuwe manier gaan werken. Daarvoor hebben we nog een jaar om alles uit te werken. Interview door Klaas Meijer, voorzitter NMKG Ministerie van Defensie : Lean in de lucht(strijdkrachten). door Jan-Leendert Voetelink 1) Welke ambities heeft je organisatie? Het Commando luchtstrijdkrachten (CLSK) levert lucht- en grondgebonden capaciteit voor nationale en internationale operaties. Voor de lucht- en grondgebonden operationele capaciteit van de krijgsmacht moet het CLSK eenheden gereed stellen en houden. Luchtstrijdkrachten zijn inzetbaar voor zowel expeditionaire taken als voor nationale taken, zoals de bescherming van het nationale luchtruim en brandbestrijding. De opdracht CLSK is binnen Defensie de Autoriteit Luchtoptreden. CLSK bestaat uit een staf (in Breda) met daaronder 11 onderdelen, waaronder vliegbases zoals bijvoorbeeld Leeuwarden en Eindhoven maar ook een entiteit als het Centrum voor Mens en Luchtvaart. CLSK ontvangt zijn opdrachten van de Commandant der Strijdkrachten (CDS). 2) Met welke breedte/diepte is procesmanagement ingevoerd? CLSK heeft een aantal jaren geleden onder het motto Voortdurend Verbeteren het concept van Lean Management omarmd. De bedoeling was een proces op gang te brengen waardoor het Lean (her)inrichten van bedrijfsprocessen in toenemende mate de norm is. Vanuit een Kernteam en extern ondersteund door ondermeer KPMG is de training van lokale Onderdeel

4 4 Begeleidings Teams (OBTs) voortvarend ter hand genomen. Naderhand is een Kenniscentrum opgericht en werd ook een link gelegd met de CLSK brede Doorlopende (Leer)lijn Leidinggeven. De LUMARA Luchtmacht Raad (het hoogste bestuurlijke niveau binnen CLSK) stuurt Voortdurend Verbeteren aan door middel van een X-Matrix waarin de CLSK visie voor de lange termijn (stapsgewijs) in gedetailleerde verbeterdoelstellingen of projecten wordt vertaald. Zo is het betaalbaar houden van de CLSK organisatie, vanuit de CLSK visie, via een top level improvement opportunity (X-Matrix) doorvertaald naar concrete maatregelen die weer een plek hebben gekregen in de X-matrices van het onderliggende Directeursniveau. Alle onderdelen binnen CLSK hebben inmiddels ervaring hebben met kleinere Lean projecten. Inmiddels zijn ook een aantal grote projecten succesvol afgesloten (vzv daar in het kader van Lean natuurlijk sprake van kan zijn!). Kleinere projecten zijn bijvoorbeeld het Lean-en van werkcentra met één specifieke taak (Gronduitrusting, Expeditie). Een veel omvangrijker project is geweest het verbeteren van het periodiek onderhoud aan een bepaald type helikoter waarbij van een veel meer integrale/multi-disciplinaire betrokkenheid sprake is. Lean wordt inmiddels onderwezen in onze opleidingen. Vele tientallen CLSK-ers zijn op niveau Fundamentals en/of Technicals getraind. 3) Welke rol heeft Lean in jullie procesbenadering? Lean management zal naar verwachting een grote rol gaan spelen bij de aangekondigde reorganisaties bij Defensie. CLSK zal met aanzienlijk minder mensen en in een andere structuur, veel werk moeten blijven verzetten. Om dat binnen de straks geldende beperkingen mogelijk te maken, zullen we onze bedrijfsprocessen heel slim moeten gaan inrichten. 4) Welke kwaliteitseisen zijn prominent in jullie processturing? Zoals iedere overheidsorganisatie zijn wij onderworpen aan tal van regels die ultimo in het teken staan van kwaliteit. Prominente kwaliteitseisen voor CLSK zijn bij uitstek de zgn. Militaire Luchtvaart Eisen (MLE); deze bevatten zeer concrete normen en raken vrijwel elk aspect van onze bedrijfsvoering (zo gevarieerd als opleiding en training, inrichting van voorraden en magazijnen, geformaliseerd toezicht, etc). Verder wil ik noemen de operationele inzetbaarheideisen (bijvoorbeeld de trainingsuren-norm voor vliegtuigbemanningen) en de kwaliteit van het beheer (zie bijvoorbeeld de eisen die de ARK aan het beheer bij Defensie heeft gesteld). 5) Welke leerpunten heb je voor andere organisaties? Hoewel wij nog geen evaluatie hebben gedaan naar het effect van de introductie van Lean Management, zijn wel een aantal lessen te trekken uit de ervaringen met Lean tot nu toe. Puntsgewijs: - Rol leidinggevenden om proces op te starten en in gang te houden is cruciaal. - Gerucht van reorganisatie = dood in de pot van Lean management - Lean moet op eigen kracht ( in de lijn ) toegepast worden en niet door externen. - Lean leer je door het te doen (niet door erover te praten) - Mensen worden er heel erg enthousiast van! 6) Welke stelling(en) wil je voor leggen voor de discussie? - Goed Leiderschap is een essentiële voorwaarde voor een succesvol Lean-traject. Luitenant-kolonel Drs. J.L. (Jan-Leendert) Voetelink Hoofd Kenniscentrum Leidinggeven&Lean... KMSL Vlb Woensdrecht Koninklijke Luchtmacht Ministerie van Defensie

5 5 Gemeente Emmen : Lean in Emmen. (door Hjalmar Hamoen) Is Lean toepasbaar in complexe organisaties? Bij toepassing van Lean wordt al gauw gedacht aan een strak georganiseerd en standaard productieproces in een stabiele omgeving. Een gemeente opereert in een complexe politiek bestuurlijke omgeving met sterk wisselende eisen en behoeften van diverse betrokkenen. Is Lean in zo n complexe organisatie toepasbaar? De gemeente Emmen denkt van wel. Emmen en haar ambities De gemeente Emmen bestaat uit ca ha grond en heeft ca inwoners verdeeld over de stedelijke kern Emmen en dertien omliggende dorpen. Emmen is vooral bekend door de dierentuin, maar heeft ook een omvangrijke industrie, natuurgebieden, bossen, tuinbouw en landbouwgebieden. De ambitie van Emmen is geplaatst in de geest van vernieuwing en inspelen op de vele ontwikkelingen. Kort samengevat wil de gemeente samen met alle betrokkenen een plek creëren waar het aangenaam is om te wonen, te leven en te werken. Ambities van de organisatie Het is de uitdaging voor de ambtelijke organisatie om als professionals samen met alle betrokkenen te werken aan de door het bestuur en de samenleving gewenste resultaten met een goede kwaliteit. Daartoe moet de organisatie vraaggericht en als een geheel functioneren. Met open oog en oor voor de omgeving, flexibel inspelen op veranderingen en gericht op continue verbetering. In 2005 is een grote stap gezet met zowel aandacht voor de structuur (procesgerichte organisatie gebundeld in diensten) als de cultuur (klantgerichtheid en samenwerken). Deze lijn wordt momenteel doorgezet. In 2011 is er ruimte geboden aan de medewerkers om mee te denken over het verbeteren van de organisatie. Dit gebeurde aan de hand van zeven cultuurthema s: vraaggerichtheid, samenwerken, professionaliteit, verbindingen leggen, handelingsvrijheid en ruimte, interne communicatie en interne informatievoorziening. Per 1 januari 2012 verlaat de gemeente Emmen de dienstenstructuur en wordt er gewerkt met robuuste afdelingen en een kleine concerndirectie. De focus blijft gericht op het afleveren van de gewenste resultaten met een goede kwaliteit. De rol van procesmanagement Procesmanagement wordt ook wel eens gebruikt als term voor de politieke arena en de wijze waarop belangenbehartiging plaatsvindt. Hier sluit de gemeente Emmen aan bij de definitie van het INK en wordt procesmanagement vanuit de invalshoek van de organisatie bekeken. Kortom, de wijze waarop de processen in de organisatie worden beheerd en ontwikkeld. Voor alle duidelijkheid: de echte processen in brede zin en niet alleen beperkt tot procesbeschrijving. Het INK-managementmodel is behulpzaam geweest bij de organisatieontwikkeling van de gemeente Emmen in de afgelopen jaren. Het heeft geholpen bij het bepalen van de samenhang van activiteiten in de organisatie, het analyseren van de huidige situatie, het benoemen van de ambitie (in oude termen: fase 3 systeemgeoriënteerd) en inzicht in de benodigde activiteiten om deze ambitie te realiseren. In 2010 is met behulp van externe ondersteuning en samen met diverse betrokkenen uit de organisatie gewerkt aan de uitbouw van procesmanagement. Er zijn vier klantgroepen benoemd: het bestuur als klant, de individuele klant (start met individuele vraag), de collectieve klant (start met collectief aanbod) en de interne klant. Per klantgroep zijn de producten benoemd en zijn conclusies getrokken m.b.t. de huidige situatie en de gewenste ontwikkelrichting. Tijdens het traject nam de bewustwording toe van het nut van procesmanagement en is gewerkt aan een eenduidige managementopvatting, overzicht, samenhang, een gedeelde aanpak, een gedeelde taal en werd het procesgericht denken versterkt. De inzichten zijn gebruikt bij de vormgeving van de nieuwe organisatieopzet in Er is gekozen om de verdere uitbouw van procesmanagement hiermee te integreren.

6 6 De managers van de nieuwe afdelingen zijn straks de sleutelfiguren bij het uitbouwen en vormgeven van procesmanagement (als een van hun taken) met zowel nadruk op integrale verantwoordelijkheid voor de resultaten en de ontwikkeling van de afdeling als nadruk op het realiseren van samenhang en verbinding met de organisatie als geheel. De ambities van de organisatie worden ook gesteund door andere activiteiten, welke zowel meer extern gericht zijn zoals interactieve beleidsvorming, wijkgericht werken en e-overheid als meer intern gericht zoals Management Development en loopbaanbeleid. Samenhang INK en Lean Lean en het INK-managementmodel versterken elkaar en vormen een krachtige combinatie. Beide benaderingen nemen de klantvraag als uitgangspunt en richten zich op continue verbetering van de organisatie. Beide onderscheiden fases in ontwikkeling waarbij eerst gewerkt wordt aan ordening, beheersen en stabiliseren van de processen in de organisatie om vervolgens ruimte te bieden voor gestructureerde en continue verbetering. Van ad-hoc via stabiel naar perfectioneren. De kracht van het INK-model ligt vooral in het periodiek bepalen van de sterke en zwakke punten van de organisatie en het bewaken van de samenhang in de gehele organisatie. De realisatie van continue verbetering in de processen zelf blijft onderbelicht bij het INK. Daar biedt Lean een oplossing voor. Lean in Emmen: gecombineerd met de komst van de e-overheid... In Emmen is er voor gekozen om Lean vooral in te zetten bij de dienstverleningsprocessen aan onze externe klanten. Hier ligt een grote behoefte aan verbetering. Al gauw bleek dat veel verbeteropties een relatie hadden met ICT. Het realiseren van deze ICT-aanpassingen is niet altijd eenvoudig. Door de combinatie te zoeken met de komst van de e-overheid, ontstaan nieuwe mogelijkheden. Een e-overheid is een moderne overheidsinstelling die ICT inzet om haar bedrijfsvoering en dienstverlening beter en efficiënter te laten lopen. Los van de verplichting als gevolg van bijvoorbeeld het (i)nup, is er ook de nadrukkelijke wens om elektronische en integrale dienstverlening binnen de gehele overheid te realiseren. Om deze taak te realiseren is in Emmen de projectorganisatie Dienstverlening en Informatiemanagement in het leven geroepen. De vragen van de klanten van de overheid worden complexer en veranderen snel. Steeds vaker hangt alles met alles samen. Om tot een goed en snel antwoord te komen, is het noodzakelijk dat de overheidsinstellingen gaan samenwerken.... en de implementatie van zaakgericht werken Er is een projectmatige aanpak ontwikkeld waarbij generieke aspecten als basisregistraties worden geïmplementeerd en specifiek per proces de dienstverlening vanuit verschillende invalshoeken wordt opgepakt. Dan wordt per proces(groep) zaakgericht werken als nieuwe manier van werken geïntroduceerd, de processen herontworpen, de infrastructuur geregeld, en de nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Het herontwerp van processen start met de vraag van de klant en beschrijft de huidige situatie, de ideale en de optimale situatie. Naast de leanprincipes wordt met behulp van dereguleringsopties, beschikbare ICT mogelijkheden, inzichten vanuit zaakgericht werken en Antwoord en rekening houdend met randvoorwaarden als integriteit, informatiebeveiliging en rechtmatigheid het proces herontworpen. Dit levert zowel een proces op dat nu zo lean mogelijk ingericht is, alsmede een ontwikkelrichting voor verbeteringen in de nabije toekomst. Resultaten In de afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in klantgericht en procesgeoriënteerd denken. Uiteraard zijn er ook diverse resultaten behaald, waaronder veel laaghangend fruit. De komende jaren wordt veel verwacht van de vernieuwde aanpak waarbij de beschikbare mogelijkheden voor vernieuwing van het proces maximaal benut kunnen worden. Per project kunnen de doelen en gewenste kwaliteit bepaald worden. Niet alle projecten leiden tot direct zichtbaar resultaat voor onze klanten, maar zijn wel van belang als bouwsteen voor (digitale) dienstverlening. De projectorganisatie richt zich op realisatie van de basis van de e-overheid in Tegen die tijd zijn de processen zaakgericht georganiseerd, wordt er generiek gewerkt met beduidend minder software applicaties, is de digitale dienstverlening nagenoeg volledig in gebruik en krijgt de klant vaker direct antwoord ongeacht het gebruikte kanaal. De klant kan zelf zijn aanvragen volgen via internet en heeft per proces inzicht in relevante gegevens. De levertijd ligt vast in kwaliteitsnormen, die realtime bewaakt worden. In de tussentijd zal de klant steeds vaker gebruik kunnen maken van digitale transacties en verbeterde dienstverlening. De medewerkers zullen met vernieuwde werkprocessen te maken krijgen, waarbij in de aanloopfase groeistuipen niet zijn te voorkomen.

7 7 Meten van de resultaten De klanten kunnen de resultaten van de inspanningen beoordelen en de kwaliteit van de dienstverlening bepalen. De gemeente Emmen vraagt de klanten naar hun oordeel via benchmarkonderzoeken, bezoekersinterviews, etc. Dit geeft een eerste indicatie. Het lastige van het meten van een onderwerp als dienstverlening is dat het oordeel afhankelijk is van zoveel invloeden. De implementatie van de e-overheid heeft al gauw een doorlooptijd van 10 jaar. Kun je dan nog een vergelijking met de situatie van 10 jaar eerder maken of het afzetten tegen een scenario waar geen investeringen in de e-overheid zouden zijn gedaan? Daarnaast vinden er ook andere activiteiten plaats die de klanttevredenheid beïnvloeden. Niet alleen is het moeilijk om een directe relatie te leggen tussen de inzet en het resultaat, maar ook tussen de inzet en de beoordelaar. De klant verandert in attitude door algemene ontwikkelingen in de samenleving en gewenning aan een bepaald niveau van dienstverlening. Als de basis in orde is, dan kunnen we flexibel inspelen op de wensen van de klanten en de dienstverlening van de gemeente hier op aanpassen. Interessant in deze is ook de onderverdeling in sattifiers en disssatifiers, zoals o.a. door de Nationale Ombudsman is aangestipt in zijn onderzoek naar de telefonische dienstverlening. Eigenlijk is het niet eens zo relevant wie welke bijdrage heeft geleverd en hoe dit wordt gemeten. Uiteindelijk bepaalt de klant vanuit diens normenkader en welke kwaliteit de gemeente (of beter nog: de overheid) levert. Nogmaals: Is Lean in complexe organisaties toepasbaar? Het antwoord is volmondig ja. De Leanfilosofie is juist in complexe situaties toepasbaar, omdat de filosofie is gericht op het flexibel kunnen inspelen op veranderende klantvragen en het kunnen omgaan met complexiteit. Het succesvol in de praktijk brengen van de filosofie vergt echter tijd en stelt hoge eisen aan de (ontwikkeling van de) kwaliteit van de organisatie als geheel. Dit betreft onder andere een heldere visie en focus op de ontwikkelrichting, commitment over de aanpak en vasthoudendheid. Het meest belangrijk is echter -en dat is minder eenvoudig dan het lijkt- om de vraag van de klant leidend te laten zijn. Stelling 1: De Leanfilosofie is juist in complexe omgevingen goed toepasbaar, omdat bij juiste toepassing flexibel ingespeeld kan worden op klantvragen. Stelling 2: Om de klantvraag daadwerkelijk leidend te laten zijn, moet een organisatie minimaal systeemgeoriënteerd kunnen werken. Stelling 3: Een (gemeentelijke) overheid kan zonder realisering van de e-overheid niet systeemgeoriënteerd werken. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Lean van uithoek naar concernbreed. (door Agneta Liem) Op 10 november 2011 organiseert het NMKG een seminar met als titel Lean, een zaak voor de top. Op deze bijeenkomst zal onder andere Agneta Liem het woord voeren. De redactie van het vakblad had een kort voorgesprek. Wie is Agneta Liem? Agneta is adviseur management control bij Rijkswaterstaat, de kleinste regionale dienst Ijsselmeergebied. Haar studierichting was bedrijfseconomie, daarin is Lean als een van vele mogelijke kwaliteitssystemen destijds wel aan bod gekomen, maar niet als veranderkundig instrument. Hoe kwamen bedrijfsverandering en procesverbetering boven drijven?

8 8 Onze vorige Hoofdingenieur-directeur (HID) is begonnen het roer om te gooien als eerste bij het managementteam. De primaire bedrijfsprocessen lagen vast en omschreven op een hoog abstractieniveau. Van continue verbeteren was geen sprake en de mensen op de werkvloer waren niet betrokken bij de procesinrichting. In die sfeer van verandering was toen ruimte om in de luwte lean van onderop te ontwikkelen. Door het succes dat wij met spraakmakende procesverbeteringen bij IJsselmeergebied hadden en de bekendheid die toenam binnen Rijkswaterstaat, kwamen wij op een gegeven moment tijd te kort om aan de vele vragen om informatie etc. te kunnen voldoen. Het groeide ons boven het hoofd. Op dat moment tilde de nieuw aangestelde DG de invoering van lean naar het strategische managementniveau Inmiddels is een en ander opgenomen in ons Rijkswaterstaat Ondernemingsplan 2015 en zijn er vergevorderde plannen om een KR8-bureau te vormen dat centrale sturing aan conceptontwikkeling en deskundigheidsbevordering gaat geven Er is nu lean-concernsturing? Laat het duidelijk zijn, kwaliteitsmanangement en toepassing van lean gaan het op lange termijn niet redden zonder betrokkenheid en commitment van de top. Daar ligt het aangrijpingspunt voor duurzame verandering, uitgevoerd samen met de medewerkers. Natuurlijk is ook het enthousiasme van Minister Schultz, die bij haar vorige werkkring (Achmea) nauw betrokken was bij het doorvoeren van lean, merkbaar binnen de leiding van RWS. Er is sprake van stevig draagvlak op bestuurniveau voor een cultuuromslag, uitgesproken in de slogan: Eén Rijkswaterstaat, elke dag beter. Kunnen nu al lessen worden geleerd? Jazeker, eigenaarschap en eindverantwoordelijkheid van de top zijn essentieel. We zijn een heel eind gekomen, met het genereren van procesverbeteringen bottom up. Op lange termijn hadden wij echter een duurzame verbetercultuur niet op grassroots niveau kunnen vasthouden Nieuwsgierig geworden? Meer weten? Komen op 10 november 2011!! De redactie trof een eerdere publicatie aan over Lean bij Rijkswaterstaat: Column Reuzen leren dansen Lean Rijkswaterstaat in versnelling De wateren in de delta van de Nederlandse overheid stromen vaak traag, maar kunnen soms ineens versnellen. Bij RWS (Rijkswaterstaat) bij voorbeeld. Onder de kop Ondernemingsplan geeft directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers in zijn eigen blad Geel! zijn visie: "De succesvolle KR8-methodiek (Lean) willen we verder doorvoeren." Ruim een jaar geleden organiseerde het NMKG onder de titel Bezuinigen door meer kwaliteit het eerste seminar over Lean (als vervolg op een eerdere netwerkbijeenkomst over Kaizen). Daar hield Agneta Liem een inspirerend verhaal over hoe de medewerkers van de directie IJsselmeerpolders in het project KR8 (de RWSvariant van Lean) allerlei slimme oplossingen hadden gevonden om de kwaliteit te verbeteren en daardoor efficiënter te gaan werken. Haar verhaal en de prachtige verhalen uit Lean Barneveld hebben veel gemeenten geïnspireerd die ook met Lean aan de gang zijn gegaan. Maar Agneta s praktische enthousiasme heeft nog iemand geïnspireerd: haar hoogste baas. Jan Hendrik Dronkers benadrukt in Geel! niet alleen de door zijn voorganger geboekte vooruitgang van de kwaliteit. Hij geeft voor de toekomst ook duidelijke prioriteit aan de Lean Management methode, zeg maar aan besparing door meer kwaliteit. Enkele citaten: Er is veel ten goede veranderd binnen Rijkswaterstaat. Toch hebben we nog lang niet alle kansen verzilverd om efficiënter en slagvaardiger te worden. Ik ben vier jaar weggeweest bij Rijkswaterstaat en er is veel ten goede veranderd. Ook is Rijkswaterstaat veel publieksgerichter geworden. Een weginspecteur is niet alleen verbonden aan zijn objecten, maar is ook servicegericht en zorgt bijvoorbeeld dat de weg er goed uit ziet of dat de sluis mooi geverfd is. Deze verbeteringen sprongen in het oog toen ik hier weer begon. We kunnen de input van onze medewerkers goed gebruiken. De succesvolle KR8- methodiek willen we verder doorvoeren. Hierbij kijken medewerkers zelf hoe een proces

9 9 slimmer en efficiënter in elkaar te zetten is. Deze oplossingen zijn niet door het management opgelegd, maar door medewerkers bedacht. Vroeger liepen de gemeenten binnen de overheid voorop met kwaliteitsmanagement. Ook nu zijn vele gemeenten actief in de hogere Lean-versnelling van kwaliteitsmanagement. Maar Rijkswaterstaat zou de gemeenten wel eens op achterstand kunnen zetten als ze daar zo met krachtige steun van de hoogste baas Lean laten uitgroeien tot een managementaanpak van de hele dienst. Wat mij betreft laten we ons niet kisten als gemeenten. Kosten besparen door meer kwaliteit en enthousiastere medewerkers die de organisatie slimmer en efficiënter te maken geeft zelfs een betere werksfeer zoals duidelijk bleek uit de presentatie van de Sociale Dienst Walcheren in maart dit jaar. Secretarissen aller gemeenten, verenigt u (met een knipoog). Klaas E. Meijer, voorzitter NMKG Gemeente Leiden : Lean op z n Leids (Het Programma Proces in Uitvoering! ). door Hans van der Meulen De gemeente Leiden heeft in 2008 een organisatieverandering doorgevoerd onder de titel Anders Werken. Doelen waren: - Meer integraliteit, - Denken vanuit de stad, - Versterking van de sturing, - Versterking van het uitvoerend vermogen en - Programmarealisatie. De taakgerichte diensten Bouwen en Wonen, Cultuur en educatie, Milieu een beheer etc. - werden opgeheven. De organisatie werd ingericht naar de wensen en behoeften van de burgers, met afdelingen die zich richten op de burger als resp. klanten, inwoners en partners. De organisatie wordt vanaf 1/1/2008 aangestuurd door een concerndirectie met behulp van een concernstaf. De afdelingen worden ondersteund door een shared service center, met 3 PIOFACHJ-afdelingen die de wensen en behoeften van de interne klant centraal stellen. De werkprocessen waren op 1 januari 2008 nog op de oude leest geschoeid. Dat leidde tot verwarring. De organisatie was opgeknipt, maar we hadden verzuimd om opnieuw de verbinding te maken. Dat was mogelijk geweest als we eerst de processen opnieuw hadden ontworpen en idealiter leidend hadden laten zijn voor de organisatie-inrichting. In de loop van 2008 maakten we een start met het organiseren van de procesbenadering. Vanaf 2009 draaide in de gemeente Leiden in opdracht van de gemeentesecretaris algemeen directeur het programma Proces in Uitvoering! (PiU). Doel daarvan was 3-ledig: meer effectiviteit, meer efficiëntie (lean) en meer klantgerichtheid. Nevendoelstellingen: een betere rechtmatigheid en beter risicomanagement. Het programma kwam niet alleen voort uit de behoefte om de processen te organiseren, maar ook uit de behoefte om te bezuinigen. Aan het programma werd een financiële taakstelling van 3 miljoen gekoppeld. In het Programmaplan PiU stond dat in 3 jaar tijd alle gemeentelijke werkprocessen worden geoptimaliseerd. Voor de procesverbetering werd een standaardmethode ontwikkeld, op basis van 7 stappen benadering. Eerst een audit, dan diagnose, dan verbeterdoelstellingen formuleren, daarna volgt het procesherontwerp, dan een (pré-) implementatiefase. Tenslotte wordt de monitoring geregeld. De optimalisatie werd projectmatig aangepakt, in opdracht van de concerndirectie, onder verantwoordelijkheid van het afdelingsmanagement en door de mensen zelf. Aan elk verbeterproject wordt een extern procesexpert gekoppeld. We hadden na een Europese aanbesteding 4 bureaus ingehuurd: ATOS Origin, Mobius, De Processpecialisten en Conquaestor. Voor het programma was in totaal 1,5 miljoen beschikbaar.

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Vertrouwen op democratie

Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Hoe hoort het eigenlijk? Verkorte versie Passend contact tussen overheid en burger Februari 2010 Rob ob12-02-10 09:52 Juni 2014 Profiel De Raad

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Fietsen zonder zijwieltjes

Fietsen zonder zijwieltjes Fietsen zonder zijwieltjes Over effectieve verbeteracties van (zeer) zwakke scholen in het voortgezet onderwijs 2 project Steunpunt Zeer Zwakke Scholen Fietsen zonder zijwieltjes Over effectieve verbeteracties

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

DE VERANDER MANAGEMENT BOX. Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement. Succesvol veranderen van organisaties. Deel 1

DE VERANDER MANAGEMENT BOX. Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement. Succesvol veranderen van organisaties. Deel 1 Deel 1 Succesvol veranderen van organisaties Prof. dr. Jaap Boonstra DE VERANDER MANAGEMENT BOX Onmisbaar instrument voor succesvol verandermanagement INHOUD 1. Introductie 2. Waarom veranderen lastig

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Eindrapport experiment Regelarme Zorg

Eindrapport experiment Regelarme Zorg Eindrapport experiment Regelarme Zorg April 2014 - Stichting Philadelphia Zorg Gerrit Leene, directeur experiment Regelarme Zorg Het beste uit jezelf De boom Jullie zien mij hier staan als volgroeide,

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie