INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG"

Transcriptie

1 Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo staan we in voor de opvang van klanten die in de reguliere markt door de energieleveranciers worden gedropt. Infrax treedt voor deze klantengroep op als sociale leverancier en plaatst bij hen meestal een budgetmeter. Met een budgetmeter betaalt de klant vooraf voor de elektriciteit en/of aardgas die hij verbruikt. Dit systeem heeft heel wat voordelen. Met een budgetmeter springt de klant bewuster om met zijn energiebudget, zonder aan comfort in te boeten. Het resterende krediet kan onmiddellijk afgelezen worden op de budgetmeter en door het systeem van voorafbetaling betaalt hij enkel de energie die hij daadwerkelijk verbruikt. Bovendien worden eventuele schulden uit het verleden geleidelijk afgebouwd. Hij hoeft dus niet te vrezen dat hij te veel of te weinig voorschotten betaalt, die pas later worden verrekend. Verder voert Infrax energiescans uit. Tijdens de basisscan doet een energieadviseur een doorlichting van de woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting, elektrische apparaten,... Hij maakt een lijst van de plaatsen of toestellen waar er energieverlies is. Op basis van deze doorlichting maakt hij een verslag met daarin informatie en adviezen over verbeteringen in of aan de woning. De energieadviseur kan ook wijzen op bepaalde slechte gewoontes die aanleiding geven tot energieverlies, zoals verlichting nodeloos laten branden. Ook plaatst hij al enkele energiebesparende materialen, zoals spaarlampen, tochtstrips, reflecterende folie of een spaardouchekop. Een opvolgscan is ook mogelijk als tijdens de basisscan blijkt dat het zinvol is om dakisolatie of energiezuinige beglazing te plaatsen. In die opvolgscan begeleidt de energieadviseur de klant om deze investeringen volledig tot een goed einde te brengen. Zowel de energiescans als de geplaatste materialen zijn helemaal gratis. In Limburg worden de energiescans uitgevoerd door Stebo. In vergelijking met andere klanten, kunnen beschermde klanten rekenen op 20% hogere premies wanneer ze energiebesparende investeringen (laten) uitvoeren, zoals het plaatsen van dakisolatie of de vervanging van hun enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing. Ook bestaan er premies die enkel voor deze doelgroep gelden: een premie van 800 voor condenserende verwarmingsketels en de mogelijkheid om jaarlijks een kortingsbon van 150 te krijgen voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast. Infrax laat ook sociale dakisolatieprojecten uitvoeren bij kansarme huurders van private woningen. Door de premie van 23 euro/m² die hiervoor geldt, is de resterende kostprijs voor het plaatsen van dakisolatie in woningen waarin beschermde klanten wonen zo goed als kosteloos voor de privé-verhuurder. Specifiek voor kansarmen ten slotte bieden we samen met Ecolife gratis laagdrempelige workshops aan voor OCMW s uit ons werkingsgebied. Hierin worden op een ludieke en verstaanbare manier heel wat tips gegeven om via gedragsveranderingen en minieme investeringen de energiefactuur te verlichten. 34

2 OCMW visies Bio Erwin De bruyn is sociaal pedagoog en bedrijfskundige van opleiding, en is directeur van Stebo, een organisatie voor streek- en wijkontwikkeling in Limburg. Stebo is actief op de domeinen van het maatschappelijk opbouwwerk, tewerkstelling van kansengroepen, kansrijk ondernemen, wonen en duurzaam energiegebruik. Joachim de Wijs is coördinator energie bij Stebo. De afdeling heeft een transformatie doorgemaakt van scanorganisatie naar een afdeling met een brede projectmatige aanpak rond rationeel energiegebruik. Voor meer informatie over Stebo zie Hoe respondeert Stebo op het beleid van Infrax Stebo streeft een concrete toepassing van dit beleid na, met bijzondere aandacht voor talrijke doelgroepen die niet over de mogelijkheden beschikken om op eigen kracht de nodige energiebesparende maatregelen uit te voeren. Er is een traditie in Limburg om het Federale en Vlaamse beleid maximaal te vertalen in werkbare oplossingen. Hierbij is de samenwerking tussen Infrax en het provinciebestuur een succesvolle sleutel gebleken. Ook de sterke positie van Infrax bij de participerende gemeentebesturen is een troef. Daardoor worden flankerende maatregelen genomen die dat Vlaamse en Federale beleid in een Limburgs maatpak giet. Voor al deze overheden is Stebo een sterke partner in de uitvoering. Stebo tracht een maximale synergie te creeren tussen deze verschillende maatregelen. Door ze slim te koppelen, maar vanuit een eigen visie en aanpak die hier beschreven wordt. De visie wordt uitgedrukt in 6 concrete stappen: sensibiliseren toeleiden adviseren financieren realiseren rapporteren. SENSIBILISEREN van partners en doelgroepen TOELEIDEN door professionele toeleiders ADVISEREN van de doelgroepen FINANCIEREN van de REG-investeringen + campagnes OCMW + DUWOLIM rentevoet 0% voor doelgroep + infosessies + communicatiekanalen van Infrax SHM SVK gegevensbeheer Planning & dispatch REALISEREN van de REG-maatregelen VIA INTENSIEVE ENERGIE- TRAJECTBEGELEIDING + studiedagen + nieuwsbrieven + websites + toeleidersoverleg INFRAX MUTUALITEITEN ORGANISATIES UIT WELZIJNSSECTOR Doorlichting woning, apparaten, manier van wonen & omgaan met energie, investeren in energiezuinige maatregelen Energiescan + PASSIEF WONEN IN DILSEN-STOKKEM begeleiding van sociale huurders + ICE-WISH bewust energiegebruik door slimme meters + INTENSIEF BEGELEIDINGSTRAJECT geleidelijke aanpassing energiegedrag kansarmen VIA REG-INVESTERINGEN + gemeentebladen ANDERE PARTNERS + COLLECTIEVE DAKISOLATIEPROJECTEN isolatieteams isoleren 2000 daken SOCIAAL DAKISOLATIEPROJECT 23 /m 2 voor de verhuurder RAPPORTEREN aan klant, toeleider en beleid + GENK ISOLEERT gratis begeleiding voor inwoners 35

3 INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Stap 1: sensibiliseren van partners en doelgroepen Stebo gebruikt zijn netwerk van toeleiders, verschillende kanalen en fora om te communiceren met professionelen uit sociale sectoren en leden van kansengroepen. De gemene deler is de rationele omgang met energie die bespreekbaar wordt gemaakt, met name voor hen die te makkelijk verstoken blijven van gerichte informatie en financiële middelen. Essentiële verschillen worden bereikt met kleine gedragsmaatregelen, kosteloos en veelal zonder aan wooncomfort in te boeten. De substantiële verschillen en besparingen die de tegenwoordige klimaatplannen beogen, kunnen echter nog altijd vooral gevonden worden in energie-efficiënte investeringen zoals de isolatie van daken. Door de aanwezigheid op studiedagen, colloquia en de organisatie van infosessies en toeleidersoverleg, door het aanwenden van websites, blogs, persberichten, de communicatiekanalen van Infrax, etc, verzekert Stebo zich van de nodige visibiliteit om rechtstreeks, of via de professionele instanties, de kansarmen in Limburg te bereiken. In opdracht van Infrax begon Stebo in 2008 met de uitvoering van energiescans in Limburg. 12 energieadviseurs brachten de teller tot vandaag op iets meer dan huisbezoeken. Stebo werkte in het verleden mee aan uiteenlopende campagnes rond rationeel energieverbruik. De activiteiten van de energie-afdeling, inclusief de energiescans, zijn grotendeels gericht op een bewustmaking van partners en klanten. Stap 2: toeleiden door professionele toeleiders Om een totaal van contacten en relaties in de hand te houden, is een efficiënte organisatie omtrent toevoegen, monitoren en verwerken van data onontbeerlijk. Stebo investeerde in een eigen applicatie van ERP-software om van de nood een deugd te maken. Elk klantencontact, elk gebruikt document en al de verzamelde informatie is slim terug te vinden in onze systemen. Een derde van de scans ging door bij personen die behoren tot de gekende prioritaire doelgroepen. Stebo is momenteel de omslag aan het maken naar 100% doelgroepscans. Vanaf 2014 hebben alleen personen uit kansengroepen nog recht op een gratis energiescan, de energie-afdeling van Stebo zal zich in de toekomst steeds meer richten op wie het meest nood heeft aan besparen. Om deze klanten voor energiescans in de toekomst op een vloeiende manier toe te leiden, ontwikkelden Stebo en Infrax een systeem dat toelaat planning, logistiek en gegevensbeheer bij energiescans vlot op elkaar af te stemmen. Medewerkers van OCMW s in Limburg kunnen een bezoek brengen aan website van Infrax, en in het hoofdmenu klikken op een nieuwe titel voor de professionele toeleider. Daar kan een persoonlijke gebruikersnaam en paswoord aangevraagd worden. Wanneer hun gegevens geverifieerd en geactiveerd zijn, kunnen zij hun klanten die in aanmerking komen voor een energiescan, via een eenvoudig formulier, aanmelden op systematische wijze. Deze nieuwe tool is gebruiksvriendelijk en biedt verschillende voordelen: Door de gecontroleerde toegang worden de doelgroepklanten gefilterd. Stebo kan de doelgroepklant voorrang verlenen in de planning, waardoor de energiescan doorgaans binnen de maand kan plaatsvinden. De energieadviseur kan de toeleider makkelijk informeren. De toeleider krijgt een afschrift van het rapport dat ook naar zijn/haar klant gaat. Een opmerkingenveld in het inschrijvingsformulier biedt de toeleider de mogelijkheid verdere informatie te vragen met betrekking tot de klant en zijn of haar manier van wonen en omgaan met energie. De scanner beantwoordt deze vragen in een persoonlijke mail aan de toeleider. In de toekomst verwacht Stebo op deze basis hechter samen te werken met de OCMW s. Er zijn verschillende opties om toeleiding op gang te houden, zoals het automatische aanmelden bij inhuizen of verhuizen van een klant. Klanten kunnen aan de oplaadpunten voor budgetmeters geattendeerd worden op de energiescans. De mogelijkheden zullen besproken worden met de OCMW s. Tijdens een energiescan heeft een energieadviseur altijd oog voor andere opties om een klant verder te helpen op het vlak van energie besparen, bvb. via een opvolgscan, een onderzoek naar sociale voordelen of andere. Een energiescan in een woning is vaak een startpunt in het energiezuinig maken van een woning. Stap 3: adviseren van de doelgroep Bij een basisenergiescan worden de volledige wooneenheid en de aanwezige apparaten doorgelicht en informeert de energieadviseur een bewoner over eenvoudige wijzigingen in het dagdagelijkse leven die de energiefacturen verminderen. Een klant krijgt advies omtrent zijn of haar energieleve- 36

4 OCMW visies rancier, de juiste instelling van de thermostaat, het gebruik van toestellen, de manier van verlichten en verluchten, etc. Iedere klant krijgt een gratis spaarpakket, dat meestal bestaat uit spaarlampen en/of een spaardouchekop, als extra motivatie. Tijdens de basisscan detecteert de energieadviseur of een tweede huisbezoek, in functie van andere energiebesparende initiatieven, tot de mogelijkheden behoort. Deze zogenaamde opvolgscan type 2 kan bestaan uit advies rond dakisolatie, waar die ontbreekt of waar de isolatie niet voldoet. Ze kan zich ook richten op een verbeterde beglazing in die woningen die niet beschikken over hoogrendementsglas. Het betreft hier types van opvolgscans waar een investering bij hoort. Dat geldt ook voor de nieuwe type 2-scan voor verwarmingsketels die in de loop van 2013 in voege treedt. Niet alle leden van doelgroepen hebben de mogelijkheid deze investeringen te doen. Wanneer zinvol zal de energieadviseur tijdens de basisscan peilen naar de wensen en de financiële draagkracht omtrent energiezuinige investeringen. Eventueel wordt er een tweede huisbezoek ingepland waarbij meetstaten worden gemaakt, premies worden besproken, gecontroleerd wordt of een klant in aanmerking komt voor een lening bij een lokale entiteit, etc. De basisscan is een draaischijf en een stepping stone van waaruit verschillende vervolgstappen kunnen voortvloeien. Interessant voor klanten uit de doelgroepen is een nieuwe opvolgscan, type 1, die de focus niet legt op investeren, maar op gedragsaanpassingen bij de bewoner zelf. In september werd de formule goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Tijdens een type 1-scan worden de tips & tricks uit de basisscan herhaald en de vergelijkende energieleverancierstest kan uitmonden in effectieve omschakeling. Verder kunnen arbeidsintensievere maatregelen als tochtstrips of buisisolatie geplaatst worden. Er is een doorgedreven advies over alle mogelijke premies en sociale rechten. Deze opvolgscan betekent dat de energiescanner in totaal minimaal 4 uur aanwezig is bij een klant, om hem te informeren over een bewuste omgang met het energieverbruik in de woning. Opvolgscans gebeuren vaak niet door eenzelfde energieadviseur. Omwille van diverse specialismen treden er meerdere adviseurs op in eenzelfde dossier. De noodzaak aan een efficiënt gegevensbeheer en dito workflow, is binnen Stebo mogelijk gemaakt door een georganiseerde backoffice. Voor de verwerking van duizenden bezoeken per jaar is een goed case-management noodzakelijk; zo niet is een accuraat advies aan klanten en toeleiders niet mogelijk. Binnen Stebo wordt veel aandacht geschonken aan optimalisatie, verbetering en innovatie. Zo worden intussen energieverbruiken op een gedetailleerde wijze gemonitord door gebruik te maken van nieuwe slimme energiemeters, etc. De aanwezige apparaten worden, met hun verbruiken en sluipverbruiken gevolgd, soms tot 1 week onafgebroken. Resultaten worden uitgelezen en omgezet in statistische info die op zijn beurt gekoppeld kan worden aan bijvoorbeeld de gezinsgrootte of het woningtype (gerenoveerd appartement of oudere, vrijstaande woning?). Dit laat ons op termijn toe gefundeerde inschattingen te maken met betrekking tot kosten voor energie, terugverdientijden van nieuwe toestellen te berekenen, CO²-uitstoten te kwantificeren, etc. De meetresultaten en berekeningen helpen de klant bewust te worden over het energieverbruik en over besparingen bij de uitvoering van eventuele investeringen. Ook toeleiders halen hieruit vaak interessante informatie, werkpunten en oplossingen in moeizame budgetbegeleidingen. Stap 4: financieren van de REG-investeringen De crisis en recente wijzigingen in het al complexe fiscale en subsidiebeleid, resulteren dikwijls in aarzeling tot investeren. Voor mensen in kansarmoede komt daar de verminderde bereikbaarheid van goede richtlijnen en aannemers als hindernis bij. Tijdens een energiescan kan dit ondervangen worden. De energieadviseur van Stebo kan een bewoner eenvoudig en gericht informeren aangaande alle mogelijke tegemoetkomingen vanwege de distributienetbeheerder, de gemeente, de belastingsaangifte, etc. Stebo begeleidt klanten bij het beantwoorden van logische vragen als Hoe betaal ik het? of Wie komt het doen? Iedereen met concrete plannen kan rekenen op steun bij het aanvragen en beoordelen van 3 offertes door de energieadviseur, tot en met de uiteindelijke selectie van een aannemer. Tot nu deden meer dan 1000 Limburgers beroep op de gratis begeleiding om een energielening van de lokale entiteit Duwolim te bekomen. De intrestvoet bedraagt slechts 2 %. Sinds kort kunnen gezinnen met een beperkt bruto inkomen van maximaal (ook pensioen of uitkering) of met verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten lenen aan 0%. de Duwolim-lening Duwolim wil dat alle Limburgers de mogelijkheid krijgen om hun woning energiezuinig te renoveren. Wanneer einde 2012 de federale intrestkorting van de groene lening afgeschaft werd, heeft Duwolim er bij de Vlaamse overheid op aangedrongen om dit systeem opnieuw mogelijk te maken voor mensen met een beperkt inkomen. Bijgevolg kunnen we hen voor energiebesparende renovatiewerken opnieuw een lening aan 0 % aanbieden. In totaliteit komen bijna 80% van de Limburgse huishoudens in aanmerking voor een Duwolim-lening aan van een voordelige rentevoet van 2%. Ongeacht de rentevoet kan men tot lenen met een looptijd tot 5 jaar. Het energiekrediet van Duwolim behelst volgende stappen: 1. De klant contacteert Duwolim of de energieadviseurs van Stebo. 2. De energieadviseur maakt een afspraak bij de klant thuis. Tijdens dit huisbezoek vraagt de energieadviseur de benodigde documenten voor het kredietdossier. 37

5 INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG 3. Alle info wordt bezorgd aan SJK De Woonconsulent. Zij zijn de kredietbegeleider voor Duwolim en vervolledigen de kredietdossiers, waarna de kredietwaardigheid van de klant wordt onderzocht. 4. De klant vraagt intussen de offertes op en kan hierin worden bijgestaan door de energieadviseur. Samen onderzoeken ze de beste prijs-kwaliteitverhouding, met een maximale energiebesparing. 5. Wanneer een kredietdossier ontvankelijk verklaard wordt, kan de kredietovereenkomst ondertekend worden. Bij een negatieve beoordeling wordt naar alternatieven gezocht voor realiseerbare investeringen, binnen de bestaande financiële mogelijkheden van de klant. 6. Na uitvoering van de werken bezorgt de klant de facturen en stort Duwolim het geleende bedrag op de rekening van de klant. In sommige situaties betaalt Duwolim de aannemers rechtstreeks. 7. Tenslotte helpt de energieadviseur bij het aanvragen van alle premies. Waar nodig wordt de uitvoering van de werken gecontroleerd. Men kan bij Duwolim lenen voor alle isolatiewerken, plaatsen van hoogrendementsbeglazing, vervanging van een verwarmingsinstallatie, installatie van een zonneboiler, etc. Met uitzondering van de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, komen quasi alle werken in aanmerking die bijdragen tot een meer energie-efficiënte woning. Eén op vijf kredietdossiers wordt geopend voor gezinnen uit de gekende prioritaire doelgroepen. Eén op vier leningen worden verleend aan alleenstaanden. Men is met recht trots dat senioren, die vaak uit de boot vallen bij commerciële banken, zich laten overtuigen om te investeren. Maar liefst 60 % van de ontleners is ouder dan 55 jaar en één op drie is ouder dan 65 jaar. In de toekomst wil Duwolim de afstand naar eigenaars van huurwoningen verkleinen, om ook hen te laten investeren in de woningen op de private huurmarkt. Een andere groep van personen die Duwolim in de toekomst meer wil bereiken zijn gezinnen met een budgetmeter. CVBA Duwolim is een erkende lokale entiteit in het kader van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Het is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk met als partners SJK De Woonconsulent, vzw Stebo, cvba Limcoop (ACW), Infrax en het Centrum Duurzaam Bouwen. Duwolim werd door alle Limburgse gemeente- en OCMW-besturen erkend als lokale entiteit en wordt gesteund door de provincie Limburg, het Vlaams Energieagentschap en het FRGE. Duwolim is een sociale, niet-commerciële organisatie. Medewerkers van Limburgse OCMW s die willen weten hoeveel Duwolim-leningen er in hun gemeente werden afgesloten, kunnen kijken op en klikken op Statistieken en grafieken. De cijfers zijn volledig anoniem en vrij te gebruiken. stap 5: realiseren van de REG-maatregelen De energiescans verspreid over de 43 Limburgse gemeenten in Infrax-gebied, hebben geresulteerd in een toegenomen ervaring en deskundigheid voor de energie-afdeling van Stebo, maar evenzeer in naambekendheid bij overheden, organisaties uit het maatschappelijk middenveld en intermediairen. Projectoproepen bereikten Stebo sneller en diversificatie werd mogelijk. Met de energiescan als constante werden nieuwe werkterreinen aangeboord. Intensieve energie-trajectbegeleidingen leggen de nadruk op de manier van wonen en omgaan met energie. Het verschil wordt zoveel mogelijk gemaakt door het creëren van een groter bewustzijn en door gedragswijziging. In Heusden-Zolder werden in samenwerking met het OCMW tien gezinnen gedurende vier maanden gevolgd in een project dat intussen navolging vindt in andere Limburgse gemeenten. De sociale Duwolim-lening is binnen bereik voor de meeste inwoners van Limburg, voor mensen uit de doelgroep is het sinds dit jaar mogelijk te lenen aan een rentevoet van 0%. Stebo profileerde zich sterk in de provinciale coördinatieopdracht van collectieve dakisolatieprojecten in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen en de isolatieteams binnen sociale economiebedrijven. In opdracht van de provincie werden de SVK s technisch ondersteund bij de aanpak van de door het Vlaams Energieagentschap gesubsidieerde REG-investeringen. In de loop van 2012 volgde het promotorschap voor het sociaal dakisolatieproject van de Vlaamse overheid en een project van de stad Genk dat voorziet in gratis begeleiding voor particulieren wiens dak geïsoleerd kan worden. Via intensieve energietrajectbegeleiding Tijdens een scan en een opvolgscan krijgt een klant bijzonder veel, vaak totaal nieuwe, informatie te verwerken. Het nagestuurde samenvattende rapport is daarom zinvol. Op basis van de scan en het rapport komen er veelal nieuwe vragen die vaak onbeantwoord blijven. Het energiebespa- 38

6 OCMW visies rend gedrag riskeert hierdoor langzaam te verwateren, waardoor het effect van de energiescan af vlakt. Stebo werkte een energietrajectbegeleiding uit, waarbij de ruime informatieverstrekking van de energiescan gespreid wordt over meerdere bezoeken, om zo een meer diepgaandere inbedding te krijgen. De veelheid aan adviezen wordt beter gedoseerd waardoor een geleidelijke gedragswijziging kan intreden, op maat van elk huishouden. Frequentere huisbezoeken over een langere periode, in combinatie met de kracht van de herhaling, zorgen ervoor dat de effecten op langere termijn blijven nazinderen. Belangrijke voorwaarde is dat er, met name naar sommige kansengroepen toe, erg veel zorg gedragen wordt voor de manier van communiceren. Deze moet persoonlijk zijn, mag nooit als betuttelend ervaren worden en ieders tempo moet gerespecteerd worden. Begeleiding van sociale huurders bij passief wonen Sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis finaliseert momenteel de bouw van 5 passieve woningen. Bij 80 kandidaat inhuizers voerden we een standaard energiescan uit. Deze werd aangevuld met een enquête om te peilen naar de mate waarin een huurder zich al dan niet kan terugvinden in de soms dwingende voorwaarden die inherent zijn aan wonen in een passief huis. Een hoog percentage kandidaten zag vrijwillig af van deze opportuniteit. Voorbeelden van afhakers zijn bewoners voor wie een schotelantenne onlosmakelijk verbonden is met een woning, hetgeen helaas niet combineerbaar is met een passief gebouw omdat de buitenschil van de woning dan geperforeerd dient te worden en rokers die liever vermijden de filters van de balansventilatie sneller te moeten vervangen. Zij behouden vanzelfsprekend hun plaats in de wachtrij voor andere woningen van Maaslands Huis. Duidelijke communicatie stond toe goed geïnformeerde en gemotiveerde huurders voor deze wooneenheden te vinden. Het eerste jaar vanaf inhuizing kunnen zij en hun gezinsleden rekenen op een begeleiding door 2 energieadviseurs. Deze begeleiding bestaat uit een algemene infosessie, een bewonershandleiding, een energie advisering op het nieuwe adres en vier opvolgingsgesprekken ter plaatse. De verzamelde bevindingen en energieverbruiken zullen bijdragen tot een gefundeerde invulling van wat sociaal passief wonen kan betekenen in de toekomst. Ice-wish bewust energiegebruik door slimme meters De Genkse wijk Kolderbos met zijn 639 sociale huurappartementen is geselecteerd om deel te nemen aan het Europese project ICE-WISH, dat gelijktijdig loopt in 10 Europese landen. Voor het Belgische luik werken de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak en de VMSW samen met Infrax en Stebo. 30 gezinnen schreven zich in. ICE-WISH is de Engelse afkorting voor: het aantonen van vermindering van het verbruik van energie en water in Europese sociale huisvesting door middel van intelligent beheer. Het project probeert de energiefacturen te verlagen met 15% en dit zonder in te boeten aan wooncomfort. Bij de deelnemers worden gratis slimme meters geïnstalleerd voor water, warmte en elektriciteit. Via een speciaal ICE-WISH-kanaal op het eigen TV-toestel kunnen de deelnemers: Hun verbruiken van het moment aflezen Hun uitgaven bijhouden Tips ontvangen om minder energie te verbruiken Technische adviseurs van Stebo begeleiden de huurders vanaf de winter 2012 gedurende een jaar. De begeleiding omvat de uitleg bij het gebruik van de hardware, een energiescan, drie huisbezoeken, een groepsmoment en de afname van een diepgaande vragenlijst. Stebo biedt deelnemers de opportuniteit om gedurende twee weken de energieverbruiken van de afzonderlijke elektrische apparaten in de woning te laten monitoren. Daardoor krijgen de klant en de partners in dit project gedetailleerde overzichten van verbruiken en leefgewoontes, waarna bijsturingen mogelijk worden. Intensief begeleidingstraject Heusden-Zolder Begin 2012 selecteerden het OCMW van Heusden-Zolder en Stebo tien gezinnen in kansarmoede die gebaat zouden zijn bij een intensieve begeleiding omtrent hun energieverbruiken. De gekozen deelnemers waren klanten met hoge afrekeningen die een buitensporig percentage van hun beperkte inkomsten naar hun energieleveranciers weg dragen. Het OCMW paste jaar na jaar aanzienlijke verschillen op de facturen bij. Stebo kon hier een traject uitbouwen in een domein waaraan maatschappelijk assistenten nauwelijks toe komen. In een periode van vier maanden kregen elk van de deelnemers acht keer een huisbezoek van de energieadviseur. In een aanpak die verschilde per gezin, werd eenieder op een aangepast tempo bewust gemaakt over de huidige verbruikspatronen. Per bezoek kreeg de klant een motiverend geschenk, gaande van spaarlampen en verdeelstekkers met schakelaar, tot een timer voor de boiler of een rekenmachine om de verbruiken uit te tellen. Naarmate het vertrouwen groeide, werd het bewonersgedrag steeds meer bespreekbaar en werden directe stappen gezet naar controle over de verbruiken. Niemand van de gezinnen bleek een juist energiecontract te hebben en bij elk van de deelnemers was het nodig de voorschotten beter af te stemmen op het verbruik. Twee families stapten over van de distributienetbeheerder naar de 39

7 INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG reguliere markt. Twee anderen maakten de switch naar sociaal tarief en bij twee gezinnen kon de budgetmeter stopgezet worden. De gemiddelde besparingen per gezin zagen er als volgt uit: Elektriciteit: 120 Verwarming: 372 Water: 80 Leverancierswissel of sociale energietarieven: 235 In totaliteit, rekening houdend met de gecorrigeerde bedragen door de leverancierswissels, de evoluerende energieprijzen en de graaddagen, bedroeg de totale besparing op jaarbasis 774 per gezin. Het OCMW beloonde sommige deelnemers extra door een tussenkomst bij, bijvoorbeeld het plaatsen van dakisolatie door een isolatieteam, het vervangen van een oude diepvriezer of het plaatsen van een glazen douchewand. Door een positief waarderende aanpak die stap voor stap wordt doorgezet, met het belonen van positief gedrag, maximaal rekening houdend met individuele woonsituaties, is dit een onmiskenbaar succesverhaal gebleken. De deelnemende gezinnen kregen controle over hun energieverbruiken, ze verhoogden hun wooncomfort en namen, soms voor het eerst sinds lang, het budgettaire heft weer in eigen handen. Meer dan een half jaar na het afsluiten, vullen negen van de tien deelnemende gezinnen nog steeds wekelijks hun meterkaarten in om het eigen verbruik voor gas, water en elektriciteit op te volgen. Het Europese netwerk Elisan (European Local Inclusion & Social Action Network) selecteerde dit project om voorgesteld te worden als model van good practices in België op de Europese conferentie voor energie-armoede op 27 november Eind 2012 starten het OCMW van Heusden-Zolder en Stebo met het tweede intensieve begeleidingstraject voor tien nieuwe gezinnen. Via REG-investeringen waar energie-trajectbegeleidingen principieel de nadruk leggen op de omgang met energie, eventueel aangevuld met kleinere maatregelen als buisisolatie of radiatorfolie, zijn de projecten die onder de REG-investeringen vallen per definitie gericht op grotere ingrepen en uitgaven. Bij REG-investeringen horen vaak erg technische adviseringen. Stebo heeft vooral ervaring met projecten rond dakisolatie, maar dankzij goed geregisseerde workflows kan de vertaalslag naar andere maatregelen als superisolerende beglazing, spouwmuurisolatie of condenserende verwarmingsketels snel gemaakt worden. Coördinatie van isolatieteams De provinciale campagne, Limburg Isoleert, heeft vruchten afgeworpen; de Limburgers hebben meer daken geïsoleerd dan het Vlaamse gemiddelde. Uit de energiescans en de premie-aanvragen bij Infrax is echter af te leiden dat vooral eigenaars over dakisolatie beschikken. De bestaande maatregelen, campagnes, premies en tegemoetkomingen bereiken moeilijker de huurders. Dakisolatie wordt teveel beschouwd als een investering voor rekening van de eigenaar-verhuurder, terwijl de eigenaarverhuurder geen direct voordeel heeft bij die investering, omdat de energiefactuur door de huurder wordt gedragen. Sociale huurders zijn meestal niet erg kapitaalkrachtig en sociale huisvestingsmaatschappijen stellen hoge kwaliteitseisen aan de uitvoering, waardoor de drempel nog verhoogt. Stebo stelde zich als doel vooreerst op de markt van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren de inhaalbeweging voor dakisolatie op gang te brengen. Veel sociale woningen zijn gegroepeerd in sociale woonwijken met uniforme dakconstructies zodat met een collectieve aanpak zeer kosten-efficiënt gewerkt kan worden. Er werden 5 isolatieteams in de sociale economie opgeleid, 5 ploegbazen en 15 doelgroepwerknemers. De Limburgse isolatieteams zijn ondergebracht bij volgende organisaties uit de sociale economie: Alternatief, Werkkans/De Winning, Aksi, Team en Goed Wonen. De doelstelling van deze provinciale coördinatie-opdracht is de kwaliteit en het aanbod van de geboden dienstverlening voor heel de provincie op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. Hierbij wordt een intensieve samenwerking met de lokale besturen en andere actoren beoogd zodat de isolatieteams worden verankerd in het globale provinciaal beleid. In de praktijk is er veel overleg met de isolatieteams, worden verschillende aanpakken uitgewerkt per doelgroep, financieringsschema s uitgewerkt en afspraken gemaakt met VEA en Infrax rond het opzetten van budgetlijnen voor sociale huisvestingsmaatschappijen. Bij de concrete voorbereidingen van de werkzaamheden horen onder meer de opleiding van de medewerkers, inventariseren van de te isoleren wooneenheden, prospectie per wijk, bepalen van de gepaste isolatietechnieken, ondersteuning bij de opmaak van aanbestedingsdossiers, samenaankopen van materiaal organiseren, Na gunning van een opdracht volgen planningen en worden mobiele magazijnen ter plaatse gebracht. Bij een aantal grote projecten, van 80 daken en meer, werkten verschillende teams gelijktijdig aan verschillende woningen. Door een zeecontainer centraal in een wijk op te stellen bleef het isolatiemateriaal altijd binnen handbereik. Betrokkenheid en draagvlak bij de huurders wordt gecreeerd door hen in groep uit te nodigen voor een informatieavond en door de uitvoering van een energiescan in elke woning. Alle werken, ook secundaire werken zoals opruimen 40

8 OCMW visies zolder, afvoeren oud isolatiemateriaal, afwerking zolderluiken,... worden mee geïnventariseerd en gecoördineerd. Regelmatige werfvergaderingen en evaluaties worden ingepland om bijsturing mogelijk te maken. Opleveringen gebeuren gezamenlijk, zodat de teams kunnen leren van elkaar, hun technieken verfijnen en de bereikte kwaliteit kunnen beoordelen. Bijna drie jaar na de opstart hebben de Limburgse isolatieteams daken geïsoleerd, bij het beëindigen van het project zullen klanten uit de doelgroep een geïsoleerd dak hebben. Zeven medewerkers van de isolatieteams zijn inmiddels doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt. Met deze campagne werd een verminderde uitstoot van ton CO² gerealiseerd. Het sociaal dakisolatieproject Vanaf begin 2012 voorziet de Vlaamse Overheid een verhoogde tussenkomst om bij kwetsbare huurders op de private markt de daken van slecht geïsoleerde huurwoningen of -wooneenheden te helpen isoleren. De bewoner dient te behoren tot een van de gekende prioritaire doelgroepen. Hiervoor wordt beroep gedaan op projectpromotoren die per woning een sociale dakisolatiepremie ten belope van 23 euro per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie voor de eigenaar-verhuurder kunnen opvragen bij de distributienetbeheerder. De reguliere premies bedragen 6 tot 8 /m². Met de premie van 23 /m² worden zowel de kosten voor de assistentie van eigenaar en huurder bij de voorbereiding en de plaatsing van de dak- of zoldervloerisolatie, als de uitvoering van de isolatie door een aannemer gefinancierd. Vanaf 2015 komt er een verbod op verhuring wanneer de woningkwaliteit ondermaats is, waarbij de afwezigheid van dakisolatie één van de criteria is. Met ingang van 2020 zal het ontbreken van dakisolatie automatisch leiden tot het ongeschikt verklaren van een woning, verhuring is dan niet langer mogelijk. De voordelen van deze sociale dakisolatiepremie zijn: vermijden van toekomstige sancties als eigenaar tussenkomst van maximum 23 /m² (verminderd met onkosten voor de promotor) voorlopig nog 30% belastingsvermindering op de eventuele restfactuur (indien de premie niet toereikend is om alle isolatiekosten te dragen) de huurder ziet zijn energiefactuur dalen en zijn wooncomfort toenemen ecologisch voordeel verbetering van het EPC van de huurwoning, waardoor de waarde ervan toeneemt een eventueel restbedrag voor de uitvoering van de werken te financieren wanneer het benodigde bedrag de 23 /m² overschrijdt In de praktijk staat Stebo als projectpromotor in voor het doorlopen van volgende stappen: 1. uitvoering van energiescan bij de huurder 2. het opmaken van een gepersonaliseerd plan, inclusief afmetingen, voor het aanbrengen van dakisolatie 3. het inschatten van de kostprijzen, door middel van meetstaten en gebruik makend van recente gemiddelde aankoop- en plaatsingsprijzen van isolatiemateriaal en toebehoren 4. contacteren van de verhuurder met info op basis van de meetstaat 5. het bezorgen van het gepersonaliseerd plan en een raming van de netto-investeringskost na verrekening van de financiële ondersteuningsmaatregelen waarvoor de verhuurder in aanmerking komt 6. een opvolgscan type 2, waarbij een gedetailleerde meetstaat wordt opgemaakt, na akkoord van de verhuurder 7. het opvragen van minimum 3 offertes en de beoordeling ervan, waarbij 1 van de offertevragen steeds naar een isolatieteam uit de sociale economie gaat 8. het contacteren van de gekozen uitvoerder voor de uitvoering van de werken of er minstens voor zorgen dat aannemer en klant met elkaar in contact komen om onderling afspraken te maken 9. versturen van een aanvraagformulier naar Infrax na akkoord van huurder, verhuurder, Stebo en aannemer 10. uitvoering van de werken door aannemer en opvolging en controle op de uitgevoerde werken door Stebo 11. facturatie van de aannemer aan Stebo, en eventueel restbedrag aan verhuurder De eerste ervaringen leren dat een meerderheid van de gecontacteerde eigenaars wil deelnemen en zich bereid verklaart om het eventuele restbedrag te dragen. Dat geldt minder voor eigenaars van platte daken. De eigenaar verbindt zich ertoe: de huurprijs niet te verhogen ten gevolge van de gefinancierde werkzaamheden het huurcontract met de huurder niet op te zeggen voor het einde van de contractueel vastgelegde huurperiode 41

9 INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Bij isolatie van een plat dak horen grotere werkzaamheden en kosten, en dus hogere restbedragen. Stebo is voorstander van het optrekken van het premiebedrag voor de isolatie van platte daken, om ook deze eigenaars op termijn makkelijker te overtuigen alsnog hun daken te laten isoleren. De eerste groep van toeleiders, in dit geval de Limburgse SVK s, hebben toegang tot een online rapporteringstool Sumatra, en kunnen tijdens het traject op ieder moment nagaan in welke fase hun woningen zich bevinden. Genk isoleert Het stadsbestuur stelt zich als doel dat alle daken in particulier bezit op het grondgebied tegen 2020 geïsoleerd zijn. Volgens de schatting zijn er nog ruim 3000 Genkse daken of zolders niet voorzien van isolatie. Op heel wat plaatsen is er daarenboven onvoldoende isolatie aanwezig. De ervaring uit vroegere projecten heeft geleerd dat mensen met sterk uiteenlopende vragen zitten. Genk Isoleert wil het antwoord op die vragen geven en inwoners zodoende aanzetten tot actie over te gaan. Alle Genkse inwoners krijgen gratis begeleiding bij het isoleren van hun dak, van het leegmaken van zolders tot het aanvragen van subsidies. Iedere Genkenaar moet in aanmerking komen, 25% van de dossiers moet zich voltrekken bij klanten uit de doelgroep. Stebo voert als promotor het project samen uit met Limcoop, coöperatieve van het ACW, als co-aannemer. Limcoop is beslagen in de organisatie van info-sessies en samenaankopen van isolatiemateriaal voor doe-het-zelvers. Stebo bewandelt de weg van de ontwerper voor wie kiest voor uitvoering door een aannemer, met een focus op klanten uit de doelgroep. De projectstuurgroep wordt naast Stebo en Limcoop ook gevormd door vertegenwoordigers van de stedelijke dienst leefmilieu, het OCMW en van Dubolimburg. Er is een nauwe samenwerking met Dubolimburg om de communicatie in goede banen te leiden en dit project te laten leven in de wijken en straten van de stad. Toeleiding van kandidaten loopt via diverse kanalen: woonloketten, buurtopbouwwerk, verenigingen, energiescans, isolatieprojecten, wijkbureaus, OCMW en SVK, etc. De communicatie voor en tijdens het project verloopt via TV Limburg, het stadsmagazine en een breed verspreide brochure maar ook via websites, nieuwsbrieven, sociale media en per mail naar iedereen die zich inschrijft. Twee keer wordt er een promotiestand opgericht op de donderdagmarkt in het centrum van de stad, om het project, letterlijk, naar de inwoners toe te brengen. Deelnemers worden vrijblijvend uitgenodigd voor een van de infosessies die zullen doorgaan in de verschillende wijken van de stad. Al de leden van de prioritaire doelgroepen die ervoor kiezen hun dak te laten isoleren door een aannemer, krijgen een energiescan en een opvolgscan voor dakisolatie. Daarbij worden een gedetailleerde meetstaat en raming van de kosten gemaakt door een architect of bouwkundig ingenieur van Stebo. Bij de volgende stappen worden drie offertes aangevraagd en selecteert men de aannemer. Personen die niet uit de doelgroep komen en/of ervoor opteren hun dak zelf te isoleren, krijgen evengoed een huisbezoek van een energieadviseur. Alle huisbezoeken omvatten advies dat breder gaat dan het dak en de isolatie ervan. Andere maatregelen, of de woonkwaliteit in het algemeen zijn bespreekbaar. Tijdens de bezoeken worden alle financiële voordelen en de verschillende subsidielijnen uitgeput, maar ook de Duwolim-lening, het sociaal dakisolatieproject, etc. Voor wie werkt met een aannemer zal een lastenboek, dat varieert per adres, aangemaakt worden. Stebo aanvaardt de aansprakelijkheid voor het ontwerp gedurende 10 jaar. De uitgevoerde werkzaamheden worden altijd grondig gecontroleerd. Er wordt een warmteweerstand van de geplaatste isolatielaag van 4,5 Rd nagestreefd. Slechts waar onmogelijk door fysieke omstandigheden of beperkingen op gebied van investeringsmogelijkheden, wordt geïsoleerd volgens de actueel geldende minimumnorm van 3 m²k/w. Op deze manier wordt geanticipeerd op nakende verstrengende normen. De stad wordt op de hoogte gehouden door een driemaandelijkse gedetailleerde inventaris met een stand van zake per woning. Na een jaar volgt een diepgaande evaluatie en een eventuele verlenging van Genk Isoleert. Ondersteuning van de svk s In 2010 riep de Vlaamse Overheid extra middelen in voor de energiebesparing in woningen die verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor. Concreet betekende dit een 100% betoelaging voor de plaatsing van dakisolatie, hoog-rendementsbeglazing en condensatieketels. Twee voorwaarden voor de eigenaar van de woning werden gesteld: een nieuw contract aangaan voor een periode van 9 jaar en de verhuurprijs niet verhogen. Het doel hiervan is de zwakste huurders een voorzet te geven in de strijd om energiebesparing. Het SVK maakte de eigenaars warm voor deze maatregelen en verwees de betreffende woningen door aan Stebo. Volgende stappen werden doorlopen: 1. plaatsbezoek door de technisch adviseur om een energiescan uit te voeren en de benodigde vaststellingen en opmetingen te doen 2. advies over de wenselijke, vereiste en nuttig werken, gekoppeld aan de opmaak van offertes 3. versturen van offerte-aanvragen en beoordeling van de ingekomen offertes 4. formulering advies aan het SVK 42

10 OCMW visies 5. gezamenlijk controlebezoek van vertegenwoordiger SVK, Stebo en eventueel eigenaar na de uitvoering van alle energiebesparende werken 6. opmaak opleveringsverslag Voor alle opgemaakte offerte-aanvragen zijn de energiebesparende werken inmiddels ingepland of uitgevoerd. Stap 6: rapporteren aan klanten, toeleiders en beleid Een tot twee weken na de basis energiescan ontvangt de klant een duidelijk verslag met een overzicht van de huidige situatie in de woning, de besparende gedragstips aangaande de omgang met energie en een lijstje met verdere besparingsmogelijkheden (dakisolatie, verbeterde beglazing, condensatieketel). De begeleiding van een klant loopt vaak nog door in de nasleep van een energiescan. Steeds vaker contacteren klanten Stebo met bijkomende vragen. Dit geldt ook voor klanten uit de doelgroepen, wat toch wijst op een toenemend bewustzijn, deels ongetwijfeld ingegeven door acties als Durf vergelijken en algemene berichtgeving omtrent energie in de media. Door inschrijving van klanten via is het automatische doorsturen van de standaardrapporten naar de toeleiders vereenvoudigd. Uitgebreidere vragen over de woonsituatie van een klant kunnen dankzij het eenduidige aanvraagformulier per mail opgevolgd worden. De energieadviseurs kunnen informatie in de toekomst rechtstreeks doorgeven aan de centrale contactpersoon van een OCMW of de maatschappelijk werker die een gezin aanmeldde. De vaststellingen van een energieadviseur en de warme feedback naar de professionele toeleider toe, helpen een beeld te vormen bij eventuele zinvolle verdere stappen in de samenwerking tussen de toeleider en Stebo om een klant te begeleiden naar een rationeel energiegebruik en/of besparende maatregelen. De feedback faciliteert ook de eenzijdige opvolging door een toeleider. De Sumatra-software waarvoor Stebo gebruikersnamen en wachtwoorden kan vrijgeven, biedt inzage in de energiescans per stad of gemeente, met een onderscheid volgens status of type scan, uiteraard met respect voor de privacy. Ook de stand van zake met betrekking tot het sociaal dakisolatieproject, Duwolim of Genk Isoleert wordt online gedeeld met partners en opdrachtgevers. Inventarissen, inclusief economische en ecologische winsten, op basis van nauwkeurig gelogde kwantificeerbare gegevens worden tijdens de uitvoering van een project doorgestuurd. De werkwijze van Stebo laat toe de gedetailleerde overzichten in tabelvorm aan te vullen met kwalitatieve criteria als de evolutie qua wooncomfort of de trends die zich aflijnen voor de toekomst. De energiescans en projecten uit het verleden vormen een bijzondere bron van informatie met betrekking tot de woonsituatie en het verbruik van energie door particulieren in Limburg. Conclusie Op enkele jaren tijd heeft Stebo duizenden klanten bereikt in haar integrale dienstverlening rond energiebesparing. Dit is maar mogelijk geweest dankzij een gedeelde visie over het te voeren beleid met Infrax en met de lokale en provinciale besturen. Tegelijk willen we besluiten met een oproep aan het Vlaamse beleid. Straks komt er met de staatshervorming nog een belangrijk pakket bevoegdheden inzake energiebeleid over van het federale echelon. Wij pleiten er sterk voor om in overleg te gaan met de sector om dit beleid zo slim mogelijk te adopteren: door het harmoniseren van de doelgroepomschrijvingen, door het automatisch toekennen van bepaalde rechten, door het organiseren van een administratieve flow waar de verschillende dienstverleners hun data op kunnen enten Vanuit uit onze inmiddels brede ervaring willen we hier graag in betrokken worden. O Bijt u zich stuk op de nieuwe energienormering? Zendow HOGE ISOLATIEWAARDEEPB * KOSTENBESPAREND * Ramen & Deuren innovation ecology design Building a sustainable home 43

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Welkom Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-premies focus op beschermde afnemers Huishoudelijke energiescans Nieuwe doelgroep Nieuwe inhoud Sociaal dakisolatieproject

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL 5 Business lines BODEM MILIEU GEO TECHNIEK ENERGIE AFVAL E20 Energieadviseurs Energiescans E20 Antwerpen Timothy Geerts Ruben Theunynck 04/02/2017 Energiescans 1.

Nadere informatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie

De Burenpremie / Collectieve Renovatie De Burenpremie / Collectieve Renovatie Inhoudstafel Algemene vragen Wat is een burenpremie? Wat is een collectief renovatieproject? Waar vind ik meer informatie over de burenpremie? Deelnemen aan een project

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Persmoment 06/12/2017

Persmoment 06/12/2017 Persmoment 06/12/2017 Communicatiecampagne naar kwetsbare gezinnen VREG uw gids op de energiemarkt Agenda Voorstelling communicatiecampagne (VREG) Waarop letten als je wil veranderen van contract of leverancier

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid

Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid REG-premieaanvraag 2013 Nieuwbouw woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid Aanvraag en uitvoering enkel door projectpromotor

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Burenpremie / Collectief Renovatieproject

Burenpremie / Collectief Renovatieproject Burenpremie / Collectief Renovatieproject Algemene vragen omtrent de burenpremie Wat is de burenpremie? Wat is een collectief renovatieproject? Waar vind ik meer informatie over de burenpremie? Voor de

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C133 zittingsjaar 2015-2016 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 24 februari 2016 2 Commissievergadering

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Premiebedrag. 23 euro per m²

Premiebedrag. 23 euro per m² REG 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid Premiebedrag 23 per m² Aanvraag

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid

Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid Aanvraag en uitvoering enkel door projectpromotor

Nadere informatie

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Case Energiesnoeiers Event Sociale Economie stimuleren via overheidsopdrachten: illusie of nabije toekomst? 29 september

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

Waarom dakisolatie? HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! GOEDE REDENEN HOE ENERGIE BESPAREN?

Waarom dakisolatie? HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! GOEDE REDENEN HOE ENERGIE BESPAREN? Waarom dakisolatie? 7 GOEDE REDENEN om je dak te isoleren HOGE ENERGIEFACTUREN? ZET EEN MUTS OP JE DAK! VEEL WARMTE VERDWIJNT VIA DAK Tot 30% van de gestookte warmte verdwijnt onmiddellijk via een niet

Nadere informatie

REG. Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid

REG. Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning of -wooneenheid Art.nr. 43950 : REGpremie sociale dakisolatie 2012 REG-premieaanvraag 2012 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Verhoogde tussenkomst voor sociale dakisolatie in een private huurwoning

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen PERSNOTA Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen Torhout 17 maart 2017 Samen Sterker is een coöperatieve onderneming -opgericht in mei 2011 en actief in heel Vlaanderen- die

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie Infoavond Samenaankoop muurisolatie SAMENaankoop Een samenwerking tussen IGEMO en 8 gemeenten IK LEEF VERSTANDIG 2010 2 Samenaankoop Voor iedereen die (extra) muurisolatie wil laten plaatsen Geïnteresseerde

Nadere informatie

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg vzw helpt zijn huurders bij het verlagen van hun energiefactuur door

Nadere informatie

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 21 april 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1593 Brus sel, 21 april 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie tot besluit van de opvolging van de werkzaamheden

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 INHOUD BRONNEN ENERGIEDATA HUISHOUDENS VEA AANTAL RESULTATEN VEA-ENQUETE HUISHOUDENS 2015 INTERFEDERALE SAMENWERKING ENERGIEDATA DOELEINDEN DATAVERZAMELING

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren.

Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Schimmel en vochtproblemen bij kwetsbare groepen. Voorbeelden over hoe je bewoners kan ondersteunen en motiveren. Op de private huurmarkt Opbouwwerk = outreachend werken dmv huisbezoeken en contacten met

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 27/04/2016 16/0246 Nieuwe energiepremies van de Stad Gent zetten Gentenaars aan om meer te isoleren Op 1 september worden de nieuwe energiepremies van de

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016.

Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Besluit van de VR tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de Energiehuizen en de energieleningen. Op 8 juli 2016. Advies Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen armoede & Steunpunt

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

Rationeel EnergieGebruik

Rationeel EnergieGebruik aanvraagformulier voor REG-subsidie voor huishoudelijke klanten 2011 Rationeel EnergieGebruik Aanvraagformulier voor dakisolatie in bestaande woning of appartement (HH23) 1.) Gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

FICHE 9: ENERGIE EN KLIMAAT

FICHE 9: ENERGIE EN KLIMAAT FICHE 9: ENERGIE EN KLIMAAT BB/03/DA/022.0/16052011/SC/BC 1 FACTS AND FIGURES De energieprijzen zijn de voorbije jaren, na een lichte daling in de eerste helft van 2009, opnieuw gestegen. Dat is niet het

Nadere informatie

Dakwerken (geen isolatie)

Dakwerken (geen isolatie) Dakwerken (geen isolatie) - Draagstructuur - Dakbedekking - Goten & randaansluitingen - Dak(vlak)ramen - Werken uitgevoerd door aannemer - Verhuurders: 57.460 (verhoging met 1.500 per persoon ten laste)

Nadere informatie

THERM SARKING PREMIE GIDS 17

THERM SARKING PREMIE GIDS 17 IS THERM SARKING PREMIE GIDS 17 10 11 12 2016 DAKISOLATIE OP HET HOOGSTE NIVEAU IS THERM VOORWOORD In 2017 verandert er heel wat op vlak van subsidies en voordelen. Zo heeft de regering onder meer beslist

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EPC. Voor energiezuiniger wonen. Meer info: Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus 17-1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen

Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Het EnergiePrestatieCertificaat, een energierapport voor koop- en huurwoningen Verkopen of verhuren? Niet zonder EnergiePrestatieCertificaat! Gaat u straks een woning verkopen of verhuren? Vanaf 1 november

Nadere informatie

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier

REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier REG-premie voor DAKISOLATIE (huishoudelijk) Aanvraagformulier Gegevens aanvrager Naam... Straat en nummer... Postcode en gemeente... Telefoon of GSM.. E-mail... Bankrekening nr.... EAN-nummer (zie factuur

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad

advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad advies, begeleiding en financiële steun voor woonprojecten in de stad De Woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor: is het aanspreekpunt voor wonen, (ver)bouwen en premies in Antwerpen Wie kan in

Nadere informatie

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid - workshop- SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid 26/11/2010 VEA - Brussel Situering Consumptie, mobiliteit, voeding, werk,, maar zeker ook wonen vragen ENERGIE aangeboden via vrije markt energiearmoede =

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

Woonbeleid Vlaams-Brabant

Woonbeleid Vlaams-Brabant Woonbeleid Vlaams-Brabant Inhoud 1. Twee uitdagingen 2. Ondersteuning particulieren 3. Ondersteuning huisvestingsinitiatieven 4. Ondersteuning lokaal woonbeleid 1. Twee uitdagingen Betaalbaarheid Duurzaam

Nadere informatie

Stedelijke Welzijnsdienst Afdruk: C:\WINDOWS\TEMP\convert3195.doc Blz. 1 REGLEMENT STEDELIJKE WOONSUBSIDIE

Stedelijke Welzijnsdienst Afdruk: C:\WINDOWS\TEMP\convert3195.doc Blz. 1 REGLEMENT STEDELIJKE WOONSUBSIDIE Stedelijke Welzijnsdienst Afdruk: 15-6-2009 C:\WINDOWS\TEMP\convert3195.doc Blz. 1 REGLEMENT STEDELIJKE WOONSUBSIDIE Art. 1.Doelstelling Stad Lier wil het recht op wonen (kwaliteit en betaalbaarheid) in

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie

Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht. Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie Het sociaal energiebeleid in Vlaanderen doorgelicht Loont de aanpak van de strijd tegen energiearmoede? Voorstelling aanpak evaluatie 26 november 2010 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014 Voor een vernieuwende,

Nadere informatie

Vlaamse energielening

Vlaamse energielening Vlaamse energielening Doelgroepbereik en Renovatiepact Vlaams Parlement Commissie Leefmilieu 08/03/2017 Jan Meuleman AG Energiebesparingsfonds Antwerpen Overzicht Historiek Huidige vorm Resultaten Doelgroepbereik

Nadere informatie

Voorstelling VIBE vzw

Voorstelling VIBE vzw Voorstelling VIBE vzw WAT? Thema s: Water Energie Materialen Ruimtegebruik - milieu - gezondheid Meer dan 25 jaar ervaring Duurzame ontwikkeling!!! C2C!!! Voorstelling VIBE vzw HOE? Website: www.vibe.be

Nadere informatie

Premies voor eigenaarverhuurders

Premies voor eigenaarverhuurders Premies voor eigenaarverhuurders 08/05/2017 infoavond zorgeloos verhuren Renoveren Premies van de netbeheerder (Eandis) Premies voor energiebesparende maatregelen Niet afhankelijk van het inkomen Vooral

Nadere informatie

Premies Wonen Vlaanderen

Premies Wonen Vlaanderen Hoofdtitel Premies in Ant. Reg. Premies Wonen Vlaanderen Steeds aan te vragen NA de werken op basis van facturen Renovatiepremie: Geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Facturen maximum 2 jaar oud Woning

Nadere informatie

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak.

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak. Lekt uw huis ook geld? Een energiezuinige woning voor iedere Vlaming in het jaar 2020. Hoeveel geld lekt er uit uw huis? Het lijkt op het eerste

Nadere informatie

LAC. Inspiratie LAC water. Voorkom waterarmoede. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting

LAC. Inspiratie LAC water. Voorkom waterarmoede. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting Maak afspraken met de watermaatschappijen Organiseer je LAC-zitting Ken de WATER-rechten en plichten van je klant Vermijd afsluitingen Maak een draaiboek voor je interne werking LAC Bied nazorg Betrek

Nadere informatie

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Resultaten warmtescan door Mario Verhellen Toelichting door Bruno Tuybens, burgemeester Zwalm en federaal sp.a volksvertegenwoordiger Toelichting

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Preventie in actie. Chantal Duret OCMW van Soignies Brussel 19 juni 2014

Preventie in actie. Chantal Duret OCMW van Soignies Brussel 19 juni 2014 Preventie in actie Chantal Duret OCMW van Soignies Brussel 19 juni 2014 10 jaar sociale energiebegeleiding Via individuele opvolging SOIGNIES : 26.509 inwoners 11.510 gezinnen Ons OCMW: Service d Action

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017)

FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR (UPDATE 01/2017) vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN) WONINGEN VERHUURD VIA EEN

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F1 KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring

Nadere informatie

Meer ondernemingen en gezinnen over de streep halen voor klimaatactie

Meer ondernemingen en gezinnen over de streep halen voor klimaatactie Meer ondernemingen en gezinnen over de streep halen voor klimaatactie Bram Van Eeckhout Diensthoofd Energiediensten Eandis CO 2 -uitstoot per sector in Vlaanderen 2% Eigen gemeentelijke organisatie Meer

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente

Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Ondersteuningspakket Werken rond kleine terugverdientijden in de gemeente Klimaatneutrale Organisatie 2020 De ondersteuningscampagne voor gemeenten die zich engageren om in 2020 een klimaatneutrale organisatie

Nadere informatie

Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen

Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen Energierenovatiecoach EcoHuis Antwerpen EcoHuis Antwerpen Centrum duurzaam (ver)bouwen, wonen en leven van de stad Antwerpen EcoHuis Antwerpen (EHA) = onderdeel van bedrijf Stadsontwikkeling, afdeling

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers

Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Opleidingscyclus/debat voor maatschappelijke werkers Perfectioneringsmodule 04 Werkdocument Caroline GRÉGOIRE Financiële hulp en financieringen Tr@me bvba Doelstellingen De bestaande financiële hulp voorstellen

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 november 2012 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Info-avond Merelbeke 8 mei 2017 Overzicht 1. Een korte voorstelling 2. Inleiding 3. Uw voordeel 4. Contact 5. Vragen? 1 1.Een korte voorstelling 2. Inleiding Een

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw),

Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), 1 Beste Katelijne D Hauwers (directeur Verenigde Eigenaars), Beste Marc Dillen (directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw), Beste Jef Lembrechts (voorzitter Vlaamse Confederatie Bouw), Beste Luc Peeters

Nadere informatie

Leidraad voor uitvoerders van energiescans en SDIP promotoren EC-LINC (D6.4), feb. 2014

Leidraad voor uitvoerders van energiescans en SDIP promotoren EC-LINC (D6.4), feb. 2014 Inleiding Deze nota is onderdeel van het Europese project EC-LINC (Energy Checks for Low Income Housholds) waaraan KOMOSIE deelnam samen met 6 andere Europese partners uit 5 landen. Het project liep van

Nadere informatie

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN

FISCALE TEGEMOETKOMING - BEVRIEZING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN vzw Regionaal Sociaal VerhuurKantoor WESTKUST & VEURNE-DIKSMUIDE Canadalaan 39 8620 NIEUWPOORT T.: 058/22.26.00 - F.: 058/22.26.08 http://www.vmsw.be/svk FINANCIËLE VOORDELEN (BIJ RENOVATIEWERKEN AAN)

Nadere informatie

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016 AGB Energiepunt Mechelen Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016 AGB Energiepunt Mechelen Inleiding Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst Doelstelling Opdrachten Evaluatie

Nadere informatie

1. Energiezuinige woningbouw 2012 2025 2. Slimme strategie voor energiezuinig bouwen 3. Doorgedreven, geïntegreerde en volgehouden regelgeving 4.

1. Energiezuinige woningbouw 2012 2025 2. Slimme strategie voor energiezuinig bouwen 3. Doorgedreven, geïntegreerde en volgehouden regelgeving 4. 1. Energiezuinige woningbouw 2012 2025 2. Slimme strategie voor energiezuinig bouwen 3. Doorgedreven, geïntegreerde en volgehouden regelgeving 4. Communicatiecultuur rond REG 5. Voorbeeldrol overheid 1

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie