Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE"

Transcriptie

1 Cursus Kwaliteitszorg Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE

2 Bouwenquête, wat speelt er? Wat speelt er? Illegale Prijsverbetering als gevolg van concurrentie op prijs Prijs voortdurend onder druk doordat toetredingsdrempel laag is en doordat er altijd wel een bedrijf werk nodig heeft voor de continuiteit Voorwaarden voor dit model: Scheiding ontwerp en uitvoering Eenzijdige aandacht voor stichtingskosten Andere gevolgen: Strijd en wantrouwen Serieel ipv paralel werken Directief ipv interactief werken Tijdverlies en faalkosten 2

3 Bouwenquête, en hoe nu verder? Antwoord: Andere wijze van aanbesteden: Ontwerp en uitvoering in een hand Concurrentie verschuift naar voren in het proces Concurrentie op beste prijs/kwaliteitsverhouding, economisch beste oplossing Duidelijkheid vooraf over welke risico en voor wie Voorwaarden: Andere cultuur bij opdrachtgevers Integrale samenwerking in de keten 3

4 Integrale Samenwerking Is projecten hebben een of meer van de volgende kenmerken: Ze worden ontwikkeld, ontworpen, gebouwd en/of beheerd door een netwerk van bedrijven dat elkaar ondersteunt, met als doel het oplossen van huisvestingsproblemen voor de klant. Het netwerk wordt gekenmerkt door: Het als één team verantwoordelijk zijn voor de geboden oplossing met een gezamenlijk risicomanagement (horizontale organisatie) Een integraal proces- en projectmanagement dat tevens voor de klant als het aanspreekpunt voor het geheel dient. Een cultuur van openheid en onderling vertrouwen en steun. 4

5 Integrale Samenwerking Projecten waarin de klant op interactieve wijze bij het huisvestingsproces is betrokken. Openheid, dat wil zeggen snelle en betrouwbare informatie over de (te verwachten) huisvestingsprestaties, is daarvan een hoofdkenmerk. Projecten met samenwerking tussen fasen van het bouwproces (parallel werken of horizontale integratie) Projecten met samenwerking tussen disciplines (interactief werken of verticale integratie) 5

6 Netwerk Een netwerk van bedrijven dat als één team de klant bedient, in een sfeer van openheid, vertrouwen en onderlinge steun Initiatief Initiatief Ontwerp Ontwerp Op interactieve wijze worden huisvestingsvraag en oplossing dichter bij elkaar gebracht De klant centraal Integraal procesmanagement: aanspreekpunt voor de klant en regisseur van het team Beheer Beheer Realisatie Realisatie 6

7 Integratie Samenwerking in het managen van risico s in het bouwproces Horizontale integratie van fasen van het bouwproces Product of Initiatief Ontwerp Uitvoering Beheer dienst Diensten aan gebruiker Inrichting en tuin Afbouw Leefplek Casco Omgeving Diensten Verticale aan integratie van disciplines klant Leefmilieu 7

8 Rolverschuiving? Output (welke rol wel of niet, welke nieuwe rollen?): Constructief ontwerp, met varianten Berekening van constructie Bewaking van alle constructieve aspecten, ook bij inbreng derden Toetsen van constructie aan ontwerpuitgangspunten en toezicht tijdens de uitvoering Maakbaarheid van het ontwerp uitzoeken en garanderen 8

9 Veranderingen in de huisvestingsopgave Integratie zorg Verdeling schaarse ruimte Duurzaam, veilig en gezond De klant centraal Herstructurering voorraad Woningtekort en betaalbaarheid Communicatie en mobiliteit 9

10 Veranderingen bij de klant Nieuwe eisen Totaal oplossingen Betrouwbare partner Flexibel, interactief proces De klant centraal Mondiger, meer macht Betere P/K verhouding Veel geledingen Nieuwe kenmerken 10

11 Klant Leverancier concept Coördinator levering Rollen in de keten 11 Leverancier onderdelen Leverancier onderdelen Leverancier capaciteit Leverancier capaciteit Leverancier onderdelen Leverancier onderdelen Ontwerp Advies

12 Leverancier huisvestingsconcept Trends. Van oudsher rol architect, nieuwe partijen; ontwikkelaar, projectmanagementbureau, voorwaarts integrerende bouwers e.a. Ook veel adviseurs gekomen. Noodzaak klantdenken, totaalvisie, coördinatie adviseurs en samenwerking met levering groeit (één loket) Competenties: Weten wat de klant (van de klant) wil Conceptueel denken; creatief, brede scope niet alleen van bouwen, alle aspecten van huisvesten Commercieel; pro-actief, lef, risico s kunnen inschatten en nee durven zeggen, bewaken belangen van de klant Samenwerken; open, betrouwbaar en met oog voor andermans belangen 12

13 Coördinator levering Trends. Van oudsher rol van de bouwer. Concurrentie gekomen van managementbureau s en ontwikkelaars die levering opdragen in delen, coördinatie verschuift naar clusters voor casco, gevel, installaties en afbouw. Bouwers stoten levering van capaciteit af. Competenties: Conceptueel denken over productie; creatief, brede kennis van bouwen Brede kennis van kosten, logistiek en maatvoering Commercieel; pro-actief, lef, risico s kunnen inschatten en nee durven zeggen, inzetten voor verwezenlijking concept Samenwerken; open, betrouwbaar en met oog voor andermans belangen 13

14 Leverancier capaciteit Trends. Hooggespecialiseerde bedrijven bundelen zich tot capaciteitsclusters ( gevels: Sorba Projects, installaties: Stork Worksphere, complete afbouw: Afbouwbedrijf Nederland). Door industrialisatie meer assemblage en neemt omvang af. Competenties Eén coördinatiepunt voor in- en extern, conceptueel denken over gebundelde specialisaties Clusterbeleid Binnen het cluster volledig afgestemde processen Mensen en middelen die worden ingezet als was het één bedrijf. Samenwerken; open, betrouwbaar en met oog voor andermans belangen 14

15 Leverancier onderdelen Trends. Leveranciers bundelen onderdelen tot projectonafhankelijke industriële componenten; onderdelen die flexibel zijn af te stemmen op de opgave. (Avius van Lafarge, Comfortsystemen van ITHO) Competenties: Eén coördinatiepunt voor in- en extern, conceptueel denken over bundeling onderdelen Engineering van component snel en flexibel kunnen uitvoeren Vaste samenwerking met capaciteitsclusters Verder, als bij leveranciers van capaciteit 15

16 Rol constructeur veranderd Productie verschuift naar leveranciers capaciteit Werkvoorbereiding gaat naar leveranciers componenten Keuze tussen: Een loket voor de klant, een verschuiving uit het maakproces richting dienstverlening aan de klant Coördinator levering Leverancier van delen bouwproces (bijv. monteren van casco) Leverancier van bouwsysteem (bijv. leveren van onderling afgestemde cascoproducten) 16

17 Vragen A Wat zijn de ontwikkelingen in onze markt? Hoe reageren concurrenten daarop? Welke rol(len) vervullen we nu? Hebben we daarvoor alle competenties (sterkte/zwakte) Welke verschuiving biedt kansen op de langere termijn en past bij ons? Welke competenties moeten we gaan versterken? 17

18 Werkstuk Werkstuk (op te bouwen in stappen/huiswerk): A. Analyse markt en strategie (wat leveren aan wie). Gewenste rol bepalen B. Analyse van organisatie en de gewenste voorwaarden bepalen C. Opstellen verbeterplan, planmatige verandering van de huidige situatie naar de nieuwe Huiswerk presenteren (deel A of B) 18

19 A. Output en resultaten Huidige situatie en gewenste resultaten: Algemene resultaten: De klant: Het personeel: De anderen in het proces: Waar zitten de afwijkingen tussen wens en werkelijkheid? 19

20 A. Analyse output en resultaten Resultaat Output Algemeen Klant en derden Personeel Maatschappij Constr.Ontw erp Berekening constr. Toetsing Bewaking Efficiency? Toekomstkansen? Kennis eisen klant? Voldoet product? Communicatie tijdens proces? Uitdagend werk> Ontwikkelings mogelijkheid? Aantrekkelijk e omgeving? Milieu en veiligheid? Aandacht voor omgeving? Maakbaarheid Overige Bedrijf Vermogens ontwikkeling? Verbeterdrive? Klantcultuur? Nazorg? Meting tevredenheid? Samenwerking? Beloning? Opleidingen? Meting tevredenheid? Bijdrage aan: Arbeidsmarkt, Cultuur, Milieu? 20

21 B. Verbetering organisatie Wat moet er aan de organisatie veranderen om de wens te verwezenlijken? Leiderschap Beleid en strategie Personeelsmanagement Middelenmanagement Procesmanagement Wat zijn de verschillen tussen de huidige en de gewenste organisatie? 21

22 Eisen aan de leiding 3. Medewerkers Eisen aan het proces 7.Waardering medewerkers 1.Leiderschap 2.Beleid en strategie 5.Processen 6.Waardering klant en leveranciers 9.Eindresultaten 4.Middelen 8.Waardering maatschappij Eisen aan de middelen Organisatie Leren en verbeteren Resultaten 22

23 B. Gewenst resultaat en aanpassing organisatie Man. veld Leider- Beleid en Personeel Middelen Proces Resultaat schap strategie Algemeen Klant en Kennis van de markt? Vernieuwend? Cultuur en communicatie? Levenscylus baan? Opleidingsplan? Cultuur/sfeer? Heldere taken? Procesmodel? Resultaatsturing? derden Personeel Maatschappij Marktpositie? Samenwerking? Plan and control? Verbeterbeleid? Tools? ICT? Kennismanage ment? 23

24 C. Planmatige verbetering Elementen van een verbeterplan: Meetbare doelstellingen en prestaties Draagvlakontwikkeling en veranderstrategie Activiteiten t.b.v. organisatieverbetering Besturing verbetertraject Communicatie Verbeter- of interventieplan 24

25 Coficient BV Klankbord voor samenwerking en efficiency in ontwikkelen, bouwen en beheren Directeur: Ir. P.F.J.M. Huijbregts Adres: De Beekse Tuin NK Nuenen T M Website: 25

26 Inhoud Hoofdstukken 1. Inleiding 3 2. ISO EFQM-model en het INK 4. Werken met een bouwprocesmodel 5. Risicomanagement 6. ICT in het bouwproces 7. Klantgerichtheid 8. Personeelsmanagement 9. Ketensamenwerking 10. De verbetermotor 11. Kennismanagement 12. Beleid en meetbare doelstellingen 13. Prestatiemeting 14. Organisatieverandering 26

27 1. Inleiding Wat is kwaliteitszorg? Definities van kwaliteitszorg uit ISO 9000 Kwaliteitszorg verbreed van kwaliteit product/dienst naar kwaliteit van de totale organisatie (primaire en ondersteunende processen (TQM) Realiseren alle doelen bedrijf wordt onderwerp van zorgsysteem 27

28 1. Inleiding Basisbegrippen tav kwaliteit Systeem Set samenhangende processen Proces Systeem van activiteiten dat middelen gebruikt om output te produceren Kwaliteit Vermogen van een set van kenmerken van een product, proces of systeem om aan de eisen van klanten en andere stakeholders te voldoen Eis Behoefte of verwachting die kenbaar is, of wettelijk geldt Kwaliteitseis Eis aan eigenschap van een product, proces of systeem Product Resultaat of output van een proces Klasse Rangorde in kwaliteitseisen van p.p.s. die dezelfde gebruiksfunctie hebben Capaciteit Vermogen van een organisatie een product te leveren dat voldoet aan de eisen voor dat product Klanttevredenheid Mening van een klant over de mate waarin een transactie heeft voldaan aan de behoeften en verwachtingen 28

29 1. Inleiding Basisbegrippen tav management Kwaliteitsbeleid Overall strategie van een organisatie mbt kwaliteit en vastgelegd door topmanagement Kwaliteits doelstellingen Zaken die nagestreefd worden mbt kwaliteit Kwaliteitsmanagement systeem Een systeem voor het invoeren en bereiken van kwaliteitsbeleid en doelstellingen Systeem Set samenhangende en interactieve processen Kwaliteitsmanagement Activiteiten die een organisatie richting geven en beheersen mbt kwaliteit Organisatie Een groep van mensen en middelen met een ordelijke verdelingen van verantwoordelijkheden, gezag en relaties Management Activiteiten die een organisatie richting geven en beheersen 29

30 1. Inleiding Waarom kwaliteitszorg? Eisen en invloed klant nemen toe (macht / mondigheid) Idem voor maatschappij, personeel en leveranciers Aandeelhouders kritischer op rendement; reductie van kosten, vooral faalkosten 30

31 1. Inleiding Geschiedenis van kwaliteitszorg In eerste aanzet vooral op het eigen bedrijf, intern gericht; Ontwikkeling Vakmanschap Steeds betere controle, tussentijds en op het einde Procesbeheersing primair proces Integrale beheersing van alle processen; een verschuiving van product- naar organisatiekwaliteit Nu verschuiving naar een externe oríëntatie; de relatie tussen het bedrijf en z n omgeving (klant leverancier, maatschappij). 31

32 1. Inleiding Actuele organisatieontwikkelingen Verdere procesbeheersing (bouwprocesmodel, risicomanagement) Klantgerichtheid Betrokkenheid van medewerkers Ketensamenwerkingen Continu verbeteren en kennismanagement Kwaliteitsbeleid en Prestatiemeting Meer aandacht voor leiderschap 32

33 1. Inleiding De toekomst van kwaliteitszorg Kwaliteitszorg volledig geïntegreerd in organisatie ICT-versnelling, maakt nieuwe zaken mogelijk; kennisbeheer, samenwerking, procesbeheersing, virtueel kantoor Globalisering levert grotere druk op prestaties organisaties (flexibiliteit, verhouding prijsprestatie, sneller reageren op markt) 33

34 2. ISO 9000/2000 De grondslagen van de norm Verbetering kwaliteitssysteem Directieverantwoordelijkheid klanttevredenheid Klanteisen Middelen Management Procesmanagement In Out Processen Meten,analyseren,verbeteren 34

35 2. ISO 9000/2000 De ISO 9000-serie ISO 9000: Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen, termen en definities ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen ISO 9004: Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor prestatieverbetering ISO 10011: Richtlijnen voor auditing van kwaliteits- (en vanaf 2001 milieumanagement) systemen 35

36 2. ISO 9000/2000 De opzet van de norm Eisen t.a.v.: Kwaliteitsmanagementsysteem Verantwoordelijkheid van het management/directie Management van middelen Productrealisatie (procesmanagement) Meting, analyse en verbetering 36

37 2. ISO 9000/2000 De verschillen met versie van 1994 Oude versie 2001 vooral gericht op borging Nieuwe versie expliciet aandacht voor: Streven naar meetbare klanttevredenheid Plan- and controlcycle (Regelkring) Continu verbeteren Rol en betrokkenheid directie/leiding Management van middelen (waaronder personeel) ISO 9002 en 9003 vervallen 37

38 3. EFQM en het INK EFQM-model European Foundation for Quality Management (vanaf 1991) Een bril om naar de kwaliteit van de organisatie van bedrijven te kijken (TQM) Meetbaar, d.w.z. groei is te bepalen of tussen bedrijven te vergelijken (benchmarks) Gekoppeld aan kwaliteitsprijzen 38

39 3. EFQM en het INK Negen aandachtsgebieden 3. Medewerkers 7.Waardering medewerkers 1.Leiderschap 2.Beleid en strategie 5.Processen 6.Waardering klant en leveranciers 9.Eindresultaten 4.Middelen Organisatie 8.Waardering maatschappij Resultaten Leren en verbeteren 39

40 3. EFQM en het INK Vijf ontwikkelingsfasen INK Fase 1 Product georiënteerd Leveranciers Klant Project/proces Klant Bedrijf Maatschappij Ieder streeft naar goed werk. Vakmanschap centrale waarde met opleidingen ondersteund. 40

41 3. EFQM en het INK Vijf ontwikkelingsfasen INK Fase 2 Proces georiënteerd Leveranciers Klant Project/proces Klant Bedrijf Maatschappij Het primaire proces wordt beheerst. De processtappen zijn duidelijk, evenals verdeling van TenV. Prestatie-indicatoren fungeren als stuurmiddel. Processen worden verbeterd op basis van afwijkingen 41

42 3. EFQM en het INK Vijf ontwikkelingsfasen INK Fase 3 Systeem georiënteerd Leveranciers Klant Project/proces Klant Bedrijf Maatschappij Op alle niveaus wordt systematisch gewerkt aan verbetering van de organisatie als geheel. PDCA werkt in alle processen. Klantfocus is dominant in het beleid. Beleid is pro-actief niet reactief. 42

43 3. EFQM en het INK Vijf Vijf ontwikkelingsfasen INK Fase 4 Keten georiënteerd Leveranciers Klant Project/proces Klant Bedrijf Maatschappij Samen met partners wordt gewerkt aan maximale toegevoegde waarde. Besturingssyteem richt zich op de keten. Innovatie staat voorop 43

44 3. EFQM en het INK Vijf ontwikkelingsfasen INK Fase 5 Business Excellence De Top in het marktsegment Leveranciers Klant Project/proces Klant Bedrijf Maatschappij 44

45 3. EFQM en het INK Resultaten per Stakeholder Klanten en leveranciers Leveranciers Bedrijf Klant = Transactie product of dienst 2 = Betaling en waardering Personeel 1 Zinvolle functie in zinvolle organisatie Perspectief, ontwikkelingsmogelijkheden (loopbaan, kennis en vaardigheden) Beloning Sfeer; openheid, steun en respect, privacy 1 45

46 3. EFQM en het INK Resultaten per Stakeholder Aandeelhouders/financiers Vermogenontwikkeling Omzet- en resultaatontwikkeling; reductie faalkosten Toekomstkansen (markten, technologie) Maatschappij Bijdrage aan arbeidsmarkt (werkgelegenheid, opleiding) Bijdrage aan culturele leven (sociaal, cultuur) Bijdrage aan milieu 46

47 3. EFQM en het INK Leiderschap en beleid Leiderschap is vernieuwend (lange termijn), Management is gericht op beheersing (korte termijn) Beleid en strategie onderneming afgestemd op/met stakeholders Onderzoek doen naar kansen en bedreigingen in de markt Communicatie met stakeholders 47

48 3. EFQM en het INK Leiderschap en beleid Inrichten van de organisatie Organisatiestructuur en cultuur Regelingen stimuleren van secundair en tertiair proces Samenwerking creëren Bijsturen en werken aan groei en verbetering 48

49 3. EFQM en het INK Methoden zelfevaluatie Modellen INK (algemeen) en RRbouw (Bouw) Doel: Meting stand ontwikkeling naar Totale kwaliteit Bewustwording van nog te ontwikkelen kwaliteiten (Nieuw) verbeterplan, vooral na ISO Hulpmiddelen: Stappenplan Vragenlijst en rekenmodel (1000 punten) 49

50 3. EFQM en het INK Relatie met ISO Veel meer overlap dan met de vorige ISO-versie EFQM stelt Business-Excellence centraal, ISO klanttevredenheid Meer aandacht voor samenwerking in de keten en en met andere stakeholders dan de klant Nieuwe ISO komt globaal overeen met fase 3 van het INK 50

51 4. Een bouwprocesmodel Identificatie van processen Besturingsproces Primair proces Ondersteunende processen 51

52 4. Een bouwprocesmodel Besturings- en ondersteunende processen Sturingsniveaus:Project, Afdeling, Bedrijf, Boven bedrijf (sector/holding) Besturing: Financiële en projectadministratie Planning en productiecapaciteit Communicatie en organisatie Ondersteuning: Personeelsmanagement Middelen management: financiën, materieel, inkoop Kennismanagement: kwaliteitsman., R en D, informatie Conflictbeheersing / juridisch 52

53 4. Een bouwprocesmodel De modelbenadering Externe omgeving Projectleiding Stuurinfo Input Bestuurd proces Output Stuureenheid (projectteam) 53

54 4. Een bouwprocesmodel Het nut van een model Referentiekader voor gezamenlijk procesontwerp; per project te verbijzonderen; één ketentaal Voordelen: Helderheid over ieders bijdrage Koppeling tussen besturing en procesverloop Betere, gedetailleerdere projectplanningen Afwijkingen tijdig onderkend en bijgestuurd Eenvoudige terugkoppeling van evaluatieresultaten Basisstructuur voor risico- en kennismanagement 54

55 4. Een bouwprocesmodel Procesbeheersing Kenmerken: Vaststellen procesverantwoordelijke (eigenaar), procesverloop (in- output) en werkmethoden (detailniveau afhankelijk van professionaliteit deelnemers) Relaties tussen processen onderling goed leggen (binnen delen van het primaire proces en tussen primaire en andere processen) Resultaat - of outputmeting en bijsturing bij afwijking (PDCA - cirkel) Relaties tussen (in- én externe) procesdeelnemers goed leggen (stakeholders) 55

56 4. Een bouwprocesmodel Procesontwerp per project Outputdefinitieformulier Taakverdelingsmatrix (TVM) Overlegvormen Standaards, Werkinstructies, Voorbeelden Procedures Handboek Bouwproces 56

57 5. Risicomanagement Begrippenkader Risico De kans op een gebeurtenis die de (project)doelstellingen, positief of negatief, beïnvloedt. Risico's vloeien voort uit onzekerheden De grootte van het risico is gelijk aan de kans maal het gevolg (de ernst): ( a x b ) Risicomanagement Het treffen van maatregelen, om te verwachten risico's systematisch te identificeren, te analyseren en te beantwoorden gedurende alle fasen van het bouwproces, om daarmee het gewenste effect te bereiken 57

58 5. Risicomanagement Schaalniveaus IVET Risicovolle onderdelen bedrijfsprocessen RISICOPROFIEL Risicovolle onderdelen projecten ESTAFETTE Verbetervoorstellen Risicovolle onderdelen projectprocessen 58

59 5. Risicomanagement Oorzaken van risico s Oorzaken: Onduidelijke schakels in bouwproces (interfaces) Vakkennis en alertheid bij complexe project(delen) Invloeden van buitenaf: opdrachtgever, omgeving, overheid Ontbreken van ketenstructuur en -mentaliteit Kwaliteit van de interne organisatie 59

60 5. Risicomanagement De processtappen Bepalen doelstellingen Risicoidentificatie Classificeren risico Analyseren risico Beantwoording risico Evaluatie (1) (2) (1) Welke risico s worden aangepakt? (2) Hoe worden risico s aangepakt? 60

61 5. Risicomanagement Risico's op bedrijfsniveau In welke bedrijfsprocessen zitten risicovolle elementen, m.a.w. waar zit het verbeterpotentieel en hoe groot is het? IVET: Inventarisatie Verbeterpotentieel door Empirisch-historische Trend-analyses (*) Zie toelichtende sheets Gereedschap in handen van directie/management bij de beleidsvorming en bij controle op resultaten verbeterprojecten Gefaseerde analyse: financieel, prestatie-indicatoren, verbeteranalyse Norm: Prestaties in het verleden, beleidsdoelen, prestaties in de branche / collega s 61

62 5. Risicomanagement Risicoprofiel van een project Belangrijkste risico s zichtbaar op momenten van besluitvorming in het bouwproces Werking te vergelijken met verkeerslicht; groen, oranje, rood Onzekerheden die niet in de projectbegroting zijn te vangen (*) Zie toelichtende sheet 62

63 5. Risicomanagement Inventarisatie en controle Input Output 1. Inputcontrole 2. Inventarisatie van aandachtspunten 3. Productie van output 4. Outputcontrole 63

64 5. Risicomanagement Relatie met projectkwaliteitsplan Project Risicoman. PKP Kostprijsbegroting Risicoprofiel Vraagprijsbepaling Risicostrategie Projectbew. 1= risico s die tijdens het projectverloop erbij komen of duidelijk worden Voorbereiding Risicomaatregelen 1 Begin projectrapportage Uitvoering Controle/ bijsturing 1 Projectrapportage Afronding Evaluatie Eind projectrapportage Einde Einde Einde 64

65 6. ICT in het bouwproces Beheer van informatie E J Kennisbestand 4 i o 1 Communicatie/bewaking 65

66 6. ICT in het bouwproces Het virtuele kantoor Intranet per project Beheer projectinformatie Communicatie via verbeterde Uniformering tools, on-line beschikbaar op intranet Gezamenlijk projectmanagement Gezamenlijk on-line MIS Logistiek informatie, arbeid en materialen 66

67 7. Klantgerichtheid Wat is dat? Kennen van behoeften, verwachtingen en eisen klant Organisatie afgestemd op vervullen van deze behoeften: Doelen in overeenstemming met wensen klant Organisatie ingericht op vervullen klantenwensen Communicatie met de klant tijdens alle fasen van het proces, van initiatief t/m nazorg Klanttevredenheid onderzoeken en verbeteren Beschouw jouw volgende schakel in de keten als de (interne) klant 67

68 De klant in het bouwproces Pre-sales Sales After-sales 1. Initiatief 2. Ontwerp 3. Voorbereiden 4. Uitvoeren / produceren 5. Levering Bouwproces Fasen in het bouwproces 68

69 7. Klantgerichtheid Klantgerichte cultuur Weten wat de klant belangrijk vindt: Kwaliteit en flexibiliteit product Betrouwbaarheid organisatie in alle fasen Prijs-kwaliteitsverhouding Communicatie met klant in alle fasen Alles doen om klant tevreden te stellen (binnen overeengekomen voorwaarden) Steeds op zoek naar nieuwe behoeften van de klant t.g.v. veranderende maatschappelijke ontwikkelingen (marketing) 69

70 7. Klantgerichtheid Meten van klanttevredenheid Wat te meten? Resultaat/ maatstaven: Aantal klachten, serviceverzoeken Tevredenheidsscore over kwaliteit product Tevredenheidsscore over keuzevrijheid consument... Hoe? Uit interne administratie Enquêtes Klantenpanels Periodieke overzichten met verbetervoorstellen voor verbetering transactie (product en proces ) 70

71 8. Personeelsmanagement Personeelsbeleid Notie: Mensen zijn er voor organisatie, maar organisaties ook voor hun mensen Pen O beleid afgestemd op: Missie en strategie bedrijf Benadering productie: make or buy en de mate van automatisering Omvang en structuur organisatie Vestigingsplaats en arbeidsmarkt Visie op betekenis en behoeften van personeel Wettelijke kaders, CAO en maatschappelijke ontwikkelingen 71

72 8. Personeelsmanagement Personeelsbeleid Beleidsaspecten: Kwaliteit personeel: vakkennis, klantgerichtheid, innovatief, teamwork, communicatief, zelfvertrouwen Aanpak levenscyclus baan: functie-ontwerp, werving en selectie, coaching en beoordeling, opleiding en loopbaanontwikkeling en beëindiging Investering in personeel, beloningswijze en arbeidsvoorwaarden Bevorderen betrokkenheid en motivatie Aantrekkelijke werkomgeving 72

73 8. Personeelsmanagement Betrokkenheid en motivatie Aspecten die een rol spelen: Helderheid over waar de organisatie voor staat Helderheid over wat de organisatie verwacht en inspraak daarop Uitdaging in wat de organisatie verwacht en de mogelijkheid tot persoonlijke groei Ruimte om daar zelfstandig invulling aan te geven (zeggenschap en verantwoordelijkheid) Heldere organisatiestructuur en communicatievormen Feed-back en beloning voor prestaties Goede productie- en communicatiemiddelen Informatie over belangrijke ontwikkeling / veranderingen of (reeds) bereikte resultaten 73

74 8. Personeelsmanagement Opleiding en ontwikkeling Bevorderen kwaliteit personeel en hun betrokkenheid en motivatie Coaching en feed-back Functieomschrijving als sturings- en beoordelingsmiddel Vaste beoordelingsmethode (tijdstip, aanpak, verslaglegging, conclusies) resulterend in opleidings- of ontwikkelingsdoelen Opleidingsplan met vaste ijkpunten en sturing. Heldere P en O functie in de organisatie (verhouding lijn/staf) 74

75 8. Personeelsmanagement Meten personeelstevredenheid Het meetproces: Het doel van meten, het gewenste niveau van tevredenheid Het meetplan, communicatie en draagvlak De uitvoering van de meting De resultaten, de interpretatie en de terugkoppeling De verbeterdoelen en het verbeterplan 75

76 8. Personeelsmanagement Meten personeelstevredenheid Meetinstrumenten: Kengetallen (Trends); ziekteverzuim, deelname aan activiteiten Enquêtes en interviews; vragen zie Betrokkenheid en motivatie Groepsoriëntatie, Observaties Klachten- suggestieregeling 76

77 9. Ketensamenwerking Visieontwikkeling De markt vraagt om: Reductie faalkosten (d.w.z. betere prijskwaliteitsverhouding) t.g.v.: onduidelijke schakels in bouwproces (interfaces) ontbreken van ketenstructuur en mentaliteit ontbreken ketengereedschap Beter inspelen op wensen klant (flexibiliteit/één loket ) Beter gebruiken van kennis van alle projectdeelnemers Kortere doorlooptijd van projecten 77

78 9. Ketensamenwerking Modellen Procesmanager opdrachtgever Voorwaartse Integratie Procesmanager adviseurs Procesmanager hoofdaannemer Procesmanager onderaannemers/ leveranciers Ketensamenwerking Supply chain management/ co-making 78

79 9. Ketensamenwerking Cultuurverandering Eén organisatie: Een onderneming met democratisch bestuur en verdeling van resultaat Een ketentaal Gezamenlijk Risico-en kennismanagement Ketencertificaat Gezamenlijk bedrijfssysteem met o.m. projectplan en zorgsysteem (KAM) Cultuur: Bedrijfsleiding, beleid en Pen O gericht op samenwerking Vertrouwen,open communicatie en onderlinge steun De groei naar ketenbedrijf, fase 4 INK 79

80 9. Ketensamenwerking De weg ernaar toe Projectniveau: Beleid en kaders samenwerking Het initiëren van een project Het opzetten en inrichten Het doorlopen Het afsluiten en evalueren Vernieuwen beleid en kaders Bedrijfsniveau: Beleid en kaders samenwerking in- en extern uitdragen Pilots Invoering organisatiestructuur gericht op samenwerking 80

81 10. De verbetermotor PDCA en de kennisspiraal Voorbereiden Uitvoeren Verbeteren Evalueren Voorbereiden plan act Verbeteren Uitvoeren do control Evalueren Doel 81

82 10. De verbetermotor Evaluatie, het hoe en waarom Vergelijking van: Resultaat t.o.v. doelen Procesverloop t.o.v. projectplan Van afwijkingen naar verbetervoorstellen voor nieuwe projecten, van terugblik naar vooruitblik 82

83 10. De verbetermotor Evaluatie, het hoe en waarom Basisvragen: Welke output moet in het vervolg beter? Welke controle is nodig om het risico tijdig te onderkennen? Welke werkinstructie is nodig om het aandachtspunt goed aan te pakken? Werkwijze: Gezamenlijke verbetervoorstellen vanuit projecten Een goede voorbereiding is het halve werk 83

84 10. De verbetermotor Het komen tot verbeteringen 6 Verbeteren Studie Verzamelen van projectgegevens 2. Waarderen en selecteren; vaststellen verbeterdoelen 3. Analyse van oorzaken 4. Ontwikkelen van oplossingen, incl. plan voor invoering 5. Trekken van conclusies 6. Introduceren van verbeteringen plus het beheren van kennis 84

85 10. De verbetermotor Probleemanalyse Visgraat (Ishikawa-diagram); In groepsverband oorzaken van fouten opsporen, door systematisch de vier M s te bevragen; Mens, Materiaal, Materieel en Methode Andere methodes Brainstormen, gezond verstand, mind mapping Foutboomanalyse Statistische analyse 85

86 10. De verbetermotor Probleemanalyse mens methode uitvoerenden vakbekwaamheid training leiding instructies werkwijzen voorschriften procedures wettelijke bepalingen probleemstelling product van leverancier grondstof halffabrikaat werkplek machine gereedschap installatie materiaal materieel 86

87 11. Kennismanagement Begrippenkader Kennis: Het vermogen om informatie doeltreffend te gebruiken Informatie: Geordende gegevens 87

88 11. Kennismanagement Drie segmenten Kennis in maatschappij (internet/intranet) Projectgebonden kennis Lid van team Communicatie Kennis - bestand Kennis in Handboek Kennis in bedrijf 88

89 11. Kennismanagement Cultuur en structuur Kennismanagement als proces: Kennisbeleid ontwikkelen Kennis delen (bereidheid tot) Kennis beheren/instrueren (tools en communicatie) Kennis gebruiken (attitude: leergierig, vernieuwend) Evalueren en kennis ontwikkelen Kennismanagement in cyclisch proces, basis is de Lerende Organisatie 89

90 11. Kennismanagement Tools Estafette; koppeling van kennismanagement aan risicomanagement Knipselkrant Deel en leerproces Coaching, meester-leerling/gezel Case based - data-bases Colloquia, excursies 90

91 12. Beleid en doelstellingen Plan- en controlcyclus Zonodig bijstellen van de uitvoeringsnormen, doeleinden of plannen Bijsturing door de ingrijpende instantie of het stuurorgaan d.i. leider of uitvoerder zelf Afwijking van de norm of standaard Normen/ standaards Vergelijken Doeleinden/ plannen Aanpassing via uitvoer in overeenstemming te brengen met de norm INVOER Te beheersen proces of situatie Gegevens over de te meten prestaties Meting van de uit te voeren prestaties UITVOER 91

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren Het plezier zit hem in het klimmen, op de top blijf je maar even. 1 Dr. M.A. Nieuwenhuis The Art of Management, Deel

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

6.6 KWALITEITSZORG: HET HOE, WAT, WAAR EN WAAR- OM. Partner & Partners; advies en training Gouda

6.6 KWALITEITSZORG: HET HOE, WAT, WAAR EN WAAR- OM. Partner & Partners; advies en training Gouda 6 KWALITEITSZORG 6.6 KWALITEITSZORG: HET HOE, WAT, WAAR EN WAAR- OM Auteur : E. Tortolero Partner & Partners; advies en training Gouda april 1999 blad 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 HISTORIE VAN KWALITEITSZORG:

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Samenvatting project management

Samenvatting project management Samenvatting project management Hoofdstuk 1: wat is projectmatig werken? 1.1 projectmatig werken tussen routinematig en improviserend werken. Een van de eisen die men aan een project dient te stellen is

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen

Dit artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen Interventies: Wat zijn dat? Interveniëren: Wat is dat? Léon de Caluwé Eten met je vijand, een beeldenstorm tussen groepen of een causale kaart van de innerlijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie