Jaarverslag Landstede Welzijn Ommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen

2 Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers. Ondanks dat het beroep op vrijwilligers steeds groter wordt merken wij dat er nog steeds ontzettend veel mensen zijn die zich in willen zetten voor hun naasten of hun omgeving. Gelukkig maar, want de verschuiving naar een civil society vraagt om een sterk vrijwilligersveld was voor Landstede Welzijn Ommen vooral een jaar van ontwikkeling. Samen met de gemeente Ommen hebben we in 2011 deelgenomen aan het stimuleringsprogramma Welzijn nieuwe stijl, wat heeft geresulteerd in een nieuw resultatenboek per Dit is dan ook het eerste jaarverslag dat op basis van het resultatenboek geschreven is. Als gevolg van de bezuinigingen heeft Landstede Welzijn hard moeten werken aan een nieuwe manier om de maaltijdvoorziening in stand te houden. Honderden ouderen maken gebruik van deze voorziening en doordat vrijwilligers de maaltijden bezorgen kunnen gemakkelijk problemen etc. bij ouderen gesignaleerd worden waarop adequate actie ondernomen kan worden. In 2012 zijn we druk bezig geweest om te komen tot een nieuwe werkwijze en financiering voor de maaltijdvoorziening. Alle klanten hebben het hele jaar nog gebruik kunnen maken van een warme maaltijd maar per 2013 zal er gestart worden met koelverse maaltijden. Landstede Welzijn heeft eveneens een belangrijke rol vervuld bij de ontwikkelingen van de wijksteunpunten zoals Nijenhaghen en zich daarnaast hard gemaakt voor de realisatie van een meldpunt eenzaamheid in de gemeente Ommen. Onze inzet en die van de andere partners van de werkgroep eenzaamheid werd door de gemeente zo gewaardeerd dat er eind dit jaar groen licht gegeven is voor de realisatie van dit meldpunt. Helaas heeft de gemeente Hardenberg besloten te stoppen met de financiering van het project ZorgRVoor, wat direct consequenties heeft voor de uitvoering van het project in de gemeente Ommen. Er is in overleg besloten dat in Ommen het project boodschappenservice opgezet wordt voor mensen die geïndiceerd zijn. Het jongerenwerk heeft in 2012 geïnvesteerd in het uitbreiden van de contacten met jongeren. Tevens is er een samenwerking gestart om met ketenpartners het jongerencentrum specifiek aantrekkelijker te maken voor kwetsbare jongeren zoals jongeren met een beperking. Het bevorderen van een gezonde levensstijl onder jongeren heeft opnieuw veel aandacht gekregen en in het verlengde van 2012 zal in 2013 gestart worden met het project buurtsportcoach. Gezondheid en sport zullen voor de komende jaren voor Landstede Welzijn Ommen, in navolging van het gemeentelijke gezondheidsbeleid, een belangrijk speerpunt blijven. In dit verslag leest u welke projecten wij in opdracht van de gemeente Ommen hebben uitgevoerd. U kunt per project terugzien wat het resultaat was. Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Team Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 2

3 Inhoudsopgave Landstede Welzijn 4 Product 1: Jongerenwerk - ontmoeten en participatie 6 Product 2: Jongerenwerk - veiligheid 10 Product 3: Jongerenwerk - gezondheid en preventieve ondersteuning 12 Product 4: Kinderwerk - ontmoeten en preventieve ondersteuning 13 Product 5: Procesmanagement meervoudige problematiek 15 Product 6: Bevorderen van participatie en zelfredzaamheid 23 Product 7: Bevorderen gezonde leefstijl 25 Product 8: Advies, informatie en signalering 26 Product 9: Maaltijdvoorziening 30 Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 3

4 Landstede Welzijn Landstede Welzijn wil grenzen verleggen Landstede Welzijn Ommen maakt organisatorisch gezien deel uit van: Landstede Welzijn in Dalfsen, Lemelerveld, Ommen en Zwolle Landstede MBO in Zwolle Landstede Training, Opleiding & Advies in Dalfsen en Zwolle Landstede Kinderopvang in Dalfsen en Ommen Landstede Kringloop in Dalfsen en Ommen Landstede wil bijdragen aan een betere sociale infrastructuur in de regio. Dit doen we met onderwijs, educatie en welzijnsactiviteiten en combinaties hiervan. Daarbij zijn we niet bang de grenzen van de oorspronkelijke werksoorten te overschrijden. Wat doet Landstede Welzijn? Landstede Welzijn is een stichting die zich bezighoudt met de uitvoering van het sociaal cultureel werk. We zijn gespecialiseerd in kinderwerk, jongerenwerk, opbouwwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en het werken met speciale doelgroepen. Daarnaast zijn we betrokken bij: kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken opbouwwerk/projecten met verschillende groepen, zoals buurtbewoners, etnische groepen, mensen met een beperking, ouderen, jongeren, wijk- en adviesraden en platforms vrijwilligersondersteuning ambulant jongerenwerk activiteiten en evenementen Sterk door samenwerken Wij zien ons als maatschappelijk ondernemer. Lokale verankering staat bij ons voorop: we werken van buiten naar binnen en gaan altijd uit van de behoeften van de doelgroepen. We proberen samenhang tussen de verschillende activiteiten en organisaties aan te brengen, zodat we nog beter kunnen inspelen op behoeften uit de samenleving. Door samen te werken ontstaat meerwaarde, onder andere doordat afzonderlijke organisatie kennis en ervaring uitwisselen en zich zo kunnen ontwikkelen. Door te innoveren zal de kwaliteit ook verbeteren. Leefbaarheid in buurten en dorpen Landstede Welzijn stimuleert individuen en groepen zich in te zetten voor het verbeteren van hun gemeenschap en rust hen daarvoor - waar nodig - toe. We werken vraaggestuurd, dus vanuit de vraag van de burgers. De inzet van vrijwilligers is cruciaal. Alleen dankzij de vele honderden vrijwilligers die onder onze vleugels vallen, kunnen wij activiteiten organiseren voor jongeren, kinderen, volwassenen en ouderen. Daarom helpen wij bij: het werven en behouden van vrijwilligers het motiveren en activeren van vrijwilligers het faciliteren van vrijwilligers (verzekering, vergoedingen, enzovoort) het scholen en trainen van vrijwilligers de begeleiding van vrijwilligers bij de uitvoering van de activiteiten Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 4

5 Empowerment: werken aan zelfredzaamheid Landstede Welzijn werkt met sociaal cultureel werkers die een agogische opleiding hebben gevolgd. Ze werken volgens de methodiek 'empowerment'. Deze werkwijze wordt in de hulpverlening en het cultureel werk vaak gebruikt omdat het de nadruk legt op het vergroten van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. En dat sluit ook weer erg goed aan bij de uitgangspunten van de Wmo. Door empowerment krijgen mensen of groepen meer invloed op gebeurtenissen en situaties die voor hen belangrijk zijn. De nadruk ligt daarbij op de mogelijkheden en krachten van individuen of groepen in plaats van op verschillen, onmogelijkheden of tekortkomingen. Met deze methodiek werken we aan: 'betrokken inwoners die zichzelf medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. Ze zetten zich vrijwillig, individueel of in georganiseerd verband, in om de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving te verbeteren zodat ze zich veilig en thuis voelen in hun eigen wijk of dorp.' Activiteiten zijn doel én middel Om de leefbaarheid te vergroten zijn de activiteiten niet alleen het doel, maar ook een middel. Als ouders hobbyclubs voor hun kinderen organiseren, gaat het er dus niet alleen om dat er activiteiten voor kinderen zijn. Het is ook belangrijk dat de ouders zich verantwoordelijk voelen voor hun dorp of buurt en zich inzetten om de leefbaarheid op het niveau te houden dat zij willen. Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 5

6 Product 1: Jongerenwerk - ontmoeten en participatie Open Jongerencentrum Bezoekers Het jongerencentrum is bedoeld voor de jongeren tussen de 12 en de 22 jaar die zich niet thuis voelen in het verenigingsleven en ook niet veel binnen huiselijke kringen verblijven. In het jongerencentrum kunnen deze jongeren elkaar ontmoeten, vermaken en wordt voorkomen dat deze groep op straat overlast veroorzaakt. De groep bezoekers van het jongerencentrum bestaat uit ongeveer 40 jongeren, die in wisselende samenstellingen aanwezig zijn. Het merendeel volgt een opleiding aan het Vechtdal College. Opvallend is wel dat vooral vmbo ers behoren tot de frequente bezoekers van het jongerencentrum. In 2012 heeft jongerenwerk zich geprofileerd naar scholen om het aantal bezoekers te laten stijgen en nieuwe doelgroep(en) te bereiken. Dat heeft geresulteerd in de toeloop van nieuwe groepen jongeren. Bezoekers van de kinderdisco komen af en toe ook al naar de inloop, hoewel sommigen daar nu nog te jong voor zijn, is dit wel een goed teken voor de toekomst. Door de tienerclubs van de YMCA die in het jongerencentrum worden georganiseerd heeft deze doelgroep toch de mogelijkheid het jongerencentrum te bezoeken. Eind 2012 kwamen er 15 jongeren van rond de 12 jaar naar het jongerencentrum. Activiteiten in het jongerencentrum Jongeren: Voor de jongeren van de leeftijd 12 tot 22 jaar is het jongerencentrum dagelijks geopend en is het aanbod: Scholierencafé met huiswerkhoek Internetcafé Informatie en advies Thema-avonden Voorlichtingsavonden Sportieve activiteiten Recreatieve activiteiten Culturele activiteiten Nl-doet Kerstavond Zwerfvuil Kinderdisco Kinderdisco: Het Jongerencentrum biedt 1 keer per maand een kinderdisco aan voor de leerlingen van de basisschoolgroepen 7 & 8. Hier komen gemiddeld 70 kinderen op af. Deze vrijdagavonden worden voorzien van aantrekkelijke thema s, spelletjes, wedstrijden en bijpassende muziek. Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 6

7 Openingstijden Openingstijden van het Jongerencentrum in 2012: Maandagavond 19:30-22:30 uur Woensdagmiddag 13:00-17:00 uur Woensdagavond 19:30-22:30 uur Donderdagmiddag 13:00-17:00 uur Vrijdagmiddag 13:00-17:00 uur Vrijdagavond 19:30-23:30 uur Er worden dan verschillende activiteiten aangeboden voor de jongeren van de leeftijd 12 tot 22 jaar. Stage Jaarlijks werken er meerdere (vmbo + mbo) stagiaires in het jongerencentrum, zij verzorgen bardiensten, helpen bij de PR en het organiseren van activiteiten. Stagiaires worden gekoppeld aan vrijwilligers om op die manier activiteiten breed te kunnen benaderen. De kennis van de lokale vrijwilligers over Ommen gecombineerd met de kennis die de stagiaires meekrijgen vanuit de opleiding, zorgt voor een sterke basis om activiteiten te ontplooien. Maatschappelijke Stagiaires worden ingezet bij de dagelijkse bezigheden in het jongerencentrum, zij leren onder andere hoe om te gaan met de bezoekers, het pand en de financiën. Middelen Het Jongerencentrum heeft door haar eigen baromzet, beperkte middelen om te investeren in apparatuur en vernieuwing, voor grotere investeringen worden fondsen geworven. Daarnaast zoekt het jongerenwerk toenadering met bedrijven om gezamenlijk tot een mooi aanbod voor de jeugd te komen. Ook participeert OJC Punt in NLDoet ter bevordering van het jongerencentrum. Alcoholbeleid Op de woensdag- en vrijdagavonden hebben de 16+ jongeren de gelegenheid om in het jongerencentrum een biertje te komen drinken. Onder leiding van de professional, wordt er ook door vrijwilligers geschonken. Zij hebben de zogenaamde IVA-training succesvol afgerond en hebben een certificaat ontvangen. Het gebruik van de mogelijkheid tot bier drinken in het jongerencentrum wordt door de jongeren als positief ervaren. De gemoedelijkheid van deze avonden tekent het verantwoord gedrag van zowel de jongeren als de medewerkers, er zijn dan ook geen incidenten rondom drank geweest. Secundaire activiteiten Middelbare Scholen Voorlichting en samenwerking met het Vechtdal College en de Maat zijn een secundair onderdeel van Punt. Er wordt voor het Vechtdal College regelmatig voorlichting gegeven over hoe het sociaal cultureel werk als onderdeel van Welzijn in Ommen functioneert. Vanuit het jongerencentrum gaan de leerlingen dan naar de kringloop, educatie en kinderopvang. Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 7

8 Basisscholen: In Punt wordt elke 2e vrijdag van de maand een Kinderdisco gehouden voor groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Ommen. Justitie Er worden incidenteel taakstraffen van jongeren in en om Punt uitgevoerd (Halt projecten). De jongerenwerkers werken samen met de Raad voor de Kinderbescherming. Zodoende kan de jongere zijn/haar straf uitvoeren en hebben de jongerenwerkers de jongere in beeld. Cijfermatige onderbouwing activiteiten, frequentie en bezoekersaantallen jongencentrum Punt Ommen. Activiteiten in Punt in 2012 Frequentie Aantal deelnemers Scholierencafé dagelijks (ma t/m vr) Gemiddeld 15 per dag - tafelvoetballen dagelijks gebruik Gemiddeld 4 per dag - poolen dagelijks gebruik Gemiddeld 14 per dag - internetten / gamen dagelijks gebruik Gemiddeld 10 per dag - luisterend oor altijd - - folderrek met jongereninformatie altijd - - signaleren altijd 16 risicojongeren - doorverwijzen indien nodig - Woensdagavond 44 keer per jaar Gemiddeld 16 - Darttoernooi 2 keer Gemiddeld 8 per keer - Film/Game 12 keer Gemiddeld 16 per keer - Voetbal kijken verschillend Gemiddeld 8 per keer Vrijdagavond 44 keer per jaar Gemiddeld 19 - Kinderdisco maandelijks Gemiddeld 70 per keer - Helpen bij kinderdisco (16+ jongeren) maandelijks 7 per keer - Voorlichtingsavond 7 keer Gemiddeld 20 per keer - Casinoavond 2 keer 14 - Chillavond vrijdagavond 20 keer Gemiddeld 15 per keer Verder: Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 8

9 - vrijwilligersoverleg maandelijks 10 - voetbaltoernooi 2 keer 20 - outdoor activiteiten (sport en recreatie) 8 keer 15 - Halt project 2 jongeren - kerstviering / jaarafsluiting 1 keer 23 jongeren Nl-doet 1 keer 15 jongeren zwerfvuil 1 keer 10 jongeren Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 9

10 Product 2: Jongerenwerk - veiligheid Het Ambulant Jongerenwerk wil de positie van de doelgroep helpen te verbeteren en een bijdrage leveren aan zelfontplooiing, activering, emancipatie en keuzevrijheid van jongeren. Het Ambulant Jongerenwerk werkt preventief. De doelgroep van het Ambulant Jongerenwerk omvat jongeren die zich veelal niet thuis voelen in het verenigingsleven en ook (veelal tijdelijk) niet veel binnen huiselijke kring verblijven. Deze jongeren brengen hun vrije tijd door in Punt, op straat of in de lokale horeca. Het blijkt dat veel van deze jongeren vaak problemen hebben in meerdere leefgebieden, zoals school, thuis, politie etc. Meiden vormen een specifieke doelgroep waar de Ambulant Jongerenwerker zich op richt. Vanuit de lokale Horeca kwamen er signalen over jongeren die zich ongewenst ophielden in de horeca en daar vernielingen pleegden en er regelmatig ruzies waren. De ambulant jongerenwerker heeft hierop ingespeeld door deze groep op te zoeken, deze te leren kennen en ze door te verwijzen naar het jongerencentrum. De problemen in de horeca zijn volgens de uitbaters sindsdien ook opgelost. De Ambulant Jongerenwerker verricht zijn werkzaamheden eveneens vanuit Jongerencentrum Punt. Het leggen van contacten en het aangaan van gesprekken zijn daarbij van groot belang. Ook het signaleren van mogelijke problemen en het helpen formuleren van hulpvragen voor eventuele doorverwijzing behoren tot de taken. Op basis van signalen bezoekt hij waar nodig jongeren op andere vindplaatsen. Er wordt samengewerkt met andere instellingen die met jongeren in contact zijn. Dit zorgt voor een goede afstemming van het aanbod aan deze doelgroep. De Ambulant Jongerenwerker legt ook externe verbanden en contacten. Zo zijn er afgelopen jaar onder andere linken gelegd met de Oranjevereniging en het Explosion Festival. Dit heeft geresulteerd in activiteiten van het jongerenwerk op het evenemententerrein tijdens Koninginnedag en maakt het jongerenwerk deel uit van de activiteiten van het Explosion festival. Cijfers ambulant jongerenwerk Activiteiten Ambulant in 2012 Frequentie Aantal deelnemers Ontmoeting met jongeren in Punt 2 dagdelen per week Gemiddeld 15 - signaleren altijd 20 risicojongeren - doorverwijzen indien nodig 17 in hulpverleningstrajecten - Ontmoeting met jongeren buiten 2x per week Gemiddeld 6 - (individuele) gesprekken met jongeren 5x per week 1 of 2 per gesprek - groepsgesprekken met jongeren 2x per week Gemiddeld 10 - Contact met jongeren via internet altijd 345 contacten waarvan 90 actieve contacten - op basis van signalen van de wijkagent incidenteel Gemiddeld 15 Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 10

11 Roefeldag De Roefeldag heeft tot doel om kinderen van groep 8 van de basisscholen kennis te laten maken met bedrijven en instellingen in het kader van beroepsoriëntatie. Bedrijven in instellingen open hun deuren voor de leerlingen en laten in een uur zien wat het beroep inhoudt. De organisatie, coördinatie en uitvoering van deze activiteit lag in handen van 3 stagiaires die begeleid worden door de beroepskracht. Op de Roefeldag zelf zijn er veel vrijwilligers bij de activiteit betrokken om de groepen kinderen te begeleiden. Roefeldag 250 Deelnemers 12 deelnemende basisscholen 50 Vrijwilligers 42 bedrijven en instellingen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 11

12 Product 3: Jongerenwerk gezondheid en preventieve ondersteuning In 2011 is een samenwerking tussen het ambulant jongerenwerk en Tactus Verslavingszorg op poten gezet. Naar aanleiding van zorgwekkende signalen met betrekking tot drugsgebruik onder een aantal jongeren in Ommen, is deze samenwerking gestart. In 2012 heeft de ambulant jongerenwerker deze hele groep jongeren aan Tactus weten te koppelen, middels de zogenaamde wiet-check. Een aantal jongeren is vervolgens ook in een hulpverleningstraject van Tactus geplaatst. In het kader van het meidenwerk is er in 2012 wekelijks ruimte geweest voor specifieke aandacht voor meiden. Dit resulteerde in sommige meidenactiviteiten, lotgenotencontact en waar nodig interventies van de jongerenwerker. Activiteiten Frequentie Aantal deelnemers - Sporten met jongeren (door het jongerenwerk georganiseerd, of richting een sportvereniging) 8x per jaar 10 (per keer) - Preventie/voorlichtingsactiviteiten, alcohol en drugs gebruik (kwetsbare) meiden, wekelijks Ca 5 tot 8 per keer Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 12

13 Product 4: Kinderwerk - ontmoeten en preventieve ondersteuning Naschoolse activiteiten Landstede Welzijn is er voor alle kinderen. Kinderen vinden het leuk om activiteiten te doen die aansluiten bij hun belevingswereld. Door goed naar kinderen te luisteren proberen we op hun behoeften in te spelen. Ze worden gestimuleerd in het gebruiken van hun creativiteit. In het kader van ontmoeting en ontwikkeling van kinderen voeren vrijwilligers in de gemeente Ommen naschoolse activiteiten uit voor kinderen. Hiermee streeft Landstede Welzijn een tweeledig doel na. Enerzijds ondersteunt zij inwoners van de gemeente Ommen bij het realiseren van hun eigen behoeften in hun dorp of wijk en anderzijds biedt zij de kinderen de mogelijkheid elkaar naschools te ontmoeten en zich te ontplooien en te ontwikkelen op een wijze die aansluit op de behoeften van hun directe leefomgeving. Hierbij leren de kinderen op een leerzame en speelse wijze met andere kinderen en volwassenen om te gaan en respect te hebben voor elkaar. Om de kinderen te bereiken wordt de medewerking van de basisscholen gevraagd. Zij verspreiden de brochure in de klassen en zijn ook bereid de ingevulde formulieren te verzamelen. In Ommen worden 8 basisscholen bereikt en worden er in totaal 900 brochures verspreid. In 2012 heeft Landstede Welzijn weer een heel aantal kinderclubs neer weten te zetten met behulp van vrijwilligers. Bij een aantal clubs werd de aanmeldingslimiet overschreden, maar konden deze kinderen het volgende seizoen instromen. Ook is de samenwerking met de YMCA voortgezet, waarbij aan de hand van een thema naar een product toegewerkt werd. In Lemele is via Lemele Creatief ook een heel aantal cursussen aangeboden aan de kinderen. Deze zijn zeer populair en gedacht wordt het aanbod uit te breiden. Activiteiten Ommen Frequentie Aantal deelnemers voorjaar Aantal deelnemers najaar Elektronica 8 x per half jaar 12* 12* Kaarten maken 8x per half jaar 14 16* Tekenen 6x per half jaar Handwerken 8x per half jaar 12* 12* * = maximale deelnemersaantal gehaald Het aantal vrijwilligers dat betrokken was bij de kinderclubs was 10. Activiteiten Lemele Creatief Frequentie Aantal deelnemers voorjaar Timmerclub 8 x per half jaar 8 * Knutselclub 8 x per half jaar 8 * Groen en Doen 8 x per half jaar 15 * Keramiekclub 8 x per half jaar 15 * Smikkelclub 8 x per half jaar 36 * Speksteen 8 x in het najaar 8 * * = alle clubs hebben het maximaal aantal deelnemers gehaald. Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 13

14 Kinderspelweek In de laatste week van de zomervakantie was er de Spelweek Ommen. Georganiseerd door een grote groep zeer zelfstandige vrijwilligers was de kinderspelweek ook dit jaar weer een succes te noemen. Tijdens de spelweek zelf waren meer dan 80 ouders, familieleden en anderzijds betrokkenen als vrijwilliger actief om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. 350 kinderen hebben de hele week zeer enthousiast deelgenomen aan de spelweek. Het was een geslaagd programma dat geleid werd door een vaste werkgroep van 10 vrijwilligers. Landstede Welzijn faciliteert en ondersteunt (minimaal) de werkgroep die de kinderspelweek organiseert en stelt jaarlijks het jongerencentrum beschikbaar als uitvalsbasis voor de spelweek. Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 14

15 Product 5: Procesmanagement meervoudige problematiek Wat is Aanpak Meervoudige Problematiek? Aanpak Meervoudige Problematiek is een integrale werkwijze van de gemeente Ommen en diverse (hulpverlening)organisaties, voor gezinnen/jongeren, volwassenen en aanpak huiselijk geweld in casus die dit nodig hebben. De afspraken omtrent deze samenwerking zijn vastgelegd in het Convenant nu nog hetende, convenant JHT Ommen. Wat is meervoudige problematiek? In het kader van Aanpak Meervoudige Problematiek is meervoudige problematiek: Problematiek op twee of meer leefgebieden en/of bij 3 of meer professionals uit voorliggende voorzieningen (eerstelijnszorg) waarbij sprake is van ontbrekende, onvoldoende of onduidelijke regie, van vastgelopen problematiek, van zorgmijders of van spoed (dit is spoed in het kader van Aanpak Meervoudige Problematiek). Als er sprake is van een acute bedreigende situatie kan er beroep gedaan worden op crisisdiensten) Doel van Aanpak Meervoudige Problematiek? Doel van het Aanpak Meervoudige Problematiek is: Effectieve en efficiënte interventies (combinaties van ondersteuning en drang/dwang) inzetten in casus met meervoudige problematiek. Door, daar, waar het de mogelijkheden van instellingen te boven gaat of waar de instellingen onderling in gezamenlijkheid er niet (meer) uitkomen, extra onderzoek/informatie en regie(casecoördinator, procesmanager) toe te voegen aan de bestaande inspanningen en verantwoordelijkheden van de instellingen. De hulp in de casus met meervoudige problematiek wordt niet automatisch volgens het model van Aanpak Meervoudige Problematiek georganiseerd. Er zijn veel cliënten die in de reguliere hulpverlening goed geholpen worden. Het toevoegen van extra regie en onderzoek is in die gevallen overbodig. Waar wordt Aanpak Meervoudige Problematiek ingezet? Aanpak Meervoudige Problematiek is onderdeel van de werkwijze van het CJG (Centrum Jeugd en Gezin Dalfsen en Ommen), Aanpak Huiselijk Geweld Dalfsen-Ommen en Sociaalnetwerk Ommen. Samenwerkingspartners zijn het Veiligheidshuis IJsselland en Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld. Het Veiligheidshuis IJsselland is de keten aanpak die justitie en zorg met elkaar verbindt. Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld is het informatie-, advies- en interventiepunt voor alle geweld in afhankelijkheid relaties. In het kader van Aanpak Meervoudige Problematiek is er ook verbinding met de Zorg(advies)teams in de scholen. CJG medewerkers in de zorgteams van de basisscholen en de ZAT s (Zorg Advies Teams) van het voortgezet onderwijs zijn de schakels naar Aanpak Meervoudige Problematiek. Op deze manier sluiten de drie ketens (zorg, veiligheid en onderwijs) op elkaar aan. Instrumenten om het doel te bereiken zijn? Werkprocesbeschrijving Aanpak Meervoudige Problematiek Dalfsen-Ommen versie juli 2011 Huidige en toekomstige Convenantpartners 1 ste en 2 de schil (2 de schil kan alleen melden in VIS2) CJG-team, caseteam Aanpak Huiselijk Geweld, Sociaalnetwerk Ommen, Veiligheidshuis IJsselland en Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld VIS2, digitaal Vangnet Informatie Samenwerkingsysteem Procesmanager Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 15

16 Casuscoördinator Multi Disciplinair Overleg 1GezinClient1Plan Deelnemende organisaties/convenantpartners zijn: Jongerenwerk Landstede Woningstichting de Veste Jeugdgezondheidszorg Carinova, GGD (vanaf 1 april 2013 samen GGD) Algemeen Maatschappelijkwerk Stichting de Kern Bureau Jeugdzorg Overijssel MEE IJsseloevers Dimence RIBW Veiligheidshuis IJsselland Team VIA Leerplicht gemeente Ommen en Dalfsen Politie team Ommen-Dalfsen-Hardenberg Raad voor de Kinderbescherming Reclassering Nederland Tactus Sociale zaken gemeente Ommen Kadera, Steunpunt Huiselijk Geweld Trends ontwikkelingen in 2012 Tot april 2012 is in samenwerking met CJG-coördinator gewerkt aan de implementatie van het werkproces Aanpak Meervoudige Problematiek in het werkproces van het CJG. Begin april 2012 is de CJG-coördinator uitgevallen. Gevolg, implementatie werkproces Aanpak Meervoudige Problematiek in CJG stagneert. Sinds juli 2012 i.v.m. nieuwe bestuurdienst Ommen-Hardenberg nieuwe beleidsmedewerkers voor alle beleidsvelden waar Aanpak Meervoudige Problematiek onder valt. Vanaf die tijd als procesmanager, alleen op eigen initiatief, contact met CJG-coördinator en beleidsmedewerkers van de gemeente. Gemeentes weten niet of ze op de ingeslagen weg door willen gaan. Blijven Ommen en Dalfsen samenwerken op dit terrein, neemt Ommen voor inrichting van het CJG en Aanpak Huiselijk Geweld het model van de gemeente Hardenberg over? Het beleid voor Huiselijk Geweld, Sociaalteam volwassenen en CJG wordt los van elkaar ontwikkeld. Sinds september 2012 geen nieuwe meldingen meer voor Aanpak Meervoudige Problematiek. Vanaf september 2012 blijkt dat er een interim CJG-coördinator aan het werk gaat. Hij heeft de opdracht het functioneren van de CJG s, waaronder ook het werkproces Aanpak Meervoudige Problematiek te onderzoeken en verbetervoorstellen te maken Politie, leerplicht en jongerenwerk geven aan net als, voor het opheffen van het Jeugdhulpteam, onderdeel van een netwerk structuur te willen zijn. Dit is 11 oktober 2012 in een overleg met interim CJG-coördinator, politie, leerplicht en jongerenwerkers onder de aandacht van interim CJG-coördinator gebracht. December 2012 brengt interim CJG-coördinator advies uit. Er blijkt een nieuwe CJG-coördinator te zijn aangesteld, opdracht en wie niet bekend. Tijdens een regionaal overleg stelt de procesmanager Steenwijk mij aan haar voor. Als gevolg van de hiervoor beschreven ontwikkelingen werd het in de loop van 2012 steeds onduidelijker welke plaats procesmanagement Aanpak Meervoudige Problematiek in het beleid van de gemeente inneemt en op welke wijze ze die wil uitvoeren. Het gevolg hiervan was dat ik met de Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 16

17 opdracht die ik formeel had, gedaan heb wat er in dat kader gedaan moest worden. Echter voor mijn gevoel met steeds minder draagvlak. Wat m.i. vooral zichtbaar is geworden in het na september 2012 uitblijven van nieuwe meldingen Aanpak Meervoudige Problematiek vanuit het CJG. December 2012 is bekend geworden dat procesmanagement/ketenregie vanaf januari 2014 door de gemeente wordt uitgevoerd. Vragen voor Aanpak Meervoudige Problematiek/Ketenregie op grond van eigen waarneming of signalen uit het veld Welke visie heeft de gemeente op Aanpak Meervoudige Problematiek? Netwerkstructuur in de toekomst. Eén netwerk voor aanpak meervoudige problematiek of één voor jeugd en één voor volwassenen. Huiselijk Geweld eigen netwerk? Op welke wijze worden de ontwikkelingen gecommuniceerd met de instellingen die betrokken zijn bij de verschillende doelgroepen Op welke wijze worden de instellingen betrokken bij het ontwikkelen van de visie. Wat is de rol van de afzonderlijke instelling in de keten. Alleen signaleerder of worden ze actief betrokken bij de oplossing van de Meervoudige Problematiek. Zo ja wanneer en op welke wijze. Wat is de positie van de cliënt in het organiseren van 1Plan voor zijn/haar problemen. Als werkproces duidelijk is dan keuze maken in het gebruik van VIS2. Jaarcijfers casuïstiek Ommen het kader van Aanpak Meervoudige Problematiek 2012 Periode: januari 2012 tot en met december 2012 Aantal cases aanvang periode 6 Aantal nieuw ingebrachte cases 4 Gemeld door: Vluchtelingenwerk Nederland 1, JGZ 0-4 1, JGZ , Politie 1 Welke casecoördinator MEE 1, AMW 2, Procesmanager 3 Aantal MDO s Gemiddeld per case varieert van 2 tot 4. Geeft geen reëel beeld van de tijd die er in zit. Veel tijd gaat in de afstemming, crisismanagement, overdracht tussen de MDO s zitten Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 17

18 Betrokken instellingen Gemeente Ommen inburgering - 3 Leger des Heils gezinsvoogdij - 1 Vluchtelingenwerk Nederland - 3 JGZ JGZ Kinderdagopvang - 1 Huisarts - 1 Algemeen maatschappelijkwerk - 2 Ambiq thuisbegeleiding - 1 Bureau Jeugdzorg 4 Schuldhulpverlening - 1 Dimence - 1 Mantelzorg - 1 Karakter - 1 Basisschool - 1 RIBW - 1 MEE 2 Bewindvoerder - 1 Tactus Justact 1 Veiligheidshuis IJsselland -1 Humanitas Homerun -1 Politie jongerenplan - 1 Aantal cases einde periode mee naar Aantal cases afgesloten/schaduwlijst 2/1 Waarvan hulp heeft gewerkt of werkt 2 verhuist warm overgedragen 1 Jaarcijfers en thema s uitvoeringsnetwerk Sociaalnetwerk Ommen 2012 Het Sociaal Overleg Ommen heeft ten doel die personen die overlast veroorzaken voor zichzelf; overlast veroorzaken voor de omgeving; negatieve invloed op de leefbaarheid van de omgeving hebben zich a-sociaal/niet aangepast gedragen zorgelijke zorgmijders zijn en niet in de al geboden hulpverleningsnetwerken zoals het CJG of caseteam Aanpak Huiselijk Geweld geholpen kunnen worden, op basis van 1Client/Systeem1Plan hulp te bieden. Het overleg komt 1 keer in de 2 maanden bij elkaar Aantal bijeenkomsten sociaalnetwerk Ommen 6 (6) Aantal cases aanvang periode 20 (17) Aantal nieuw ingebrachte cases 22 (18) Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 18

19 ingebracht door AMW Ommen 1 (2) politie Ommen 11 (9) team VIA/Dimence 0 (0) RIBW 0 (0) Sociale werkvoorziening Larcom 1 (0) Woningstichting de Veste 4 (0) Veiligheidshuis IJsselland 0 (1) Tactus 0 (0) Sociale zaken gemeente Ommen 0 (2) Divers: gem. Ommen 1 (1); PM 3 (0);? 1 (0); divers 0 (3) Aantal cases die een vervolgactie kregen 22 (18) Aantal cases einde periode mee naar (18) Aantal cases afgesloten 21 (17) Waarvan geen signalen meer/vraag beantwoord 3 hulp heeft gewerkt 5 verhuist 5 vinger aan de pols ander netwerk 4 geen mogelijkheden voor hulp 1 overig/overleden 3 Ontwikkelingen specifiek voor activiteiten Sociaalnetwerk Ommen: De z.s.m. tafel is een nieuwe werkwijze bij justitie. Doel is daar waar mogelijk zo snel mogelijk aangiften van strafbare feiten afhandelen. Als gevolg hiervan moet snel alle informatie aanwezig zijn om te kunnen beslissen of de aangifte va de z.s.m. tafel kan worden georganiseerd of dat er meer aan de hand is en er voor het OM meer tijd nodig is om de juiste beslissing te nemen. Het veiligheidshuis heeft alle casuïstiek die in het sociaalnetwerk wordt besproken en waarvan zij denken dat de z.s.m. hiervan op de hoogte moet zijn voordat ze een zaak afhandelen ingevoerd in het informatie systeem van de z.s.m. tafel. De politie stelt de z.s.m. tafel al op de hoogte van hun informatie op het moment dat iemand wordt aangehouden. De z.s.m. tafel in deze regio bevindt zich in Deventer. Het LdH (Leger des Heils) zoekt aansluiting bij netwerken waarvan zij verwachten dat zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Op basis hiervan hebben zij de procesmanager benaderd i.v.m. deelname aan het Sociaalnetwerk Ommen. In het netwerk heeft alleen de woningstichting momenteel contact met het Leger des Heils. Zij verhuren soms woningen aan hen omdat ze verwachten dat de bewoner zelf onvoldoende mogelijkheden heeft om zijn verplichtingen t.a.v. de woningstichting na te komen. Een enkele keer gaat een cliënt van het RIBW over naar het LdH. Besloten wordt de contactpersoon van het LdH op de adressenlijst van het Sociaalnetwerk te plaatsen. Zodra het netwerk zich afvraagt of zij mogelijkheden hebben voor cliënten kunnen we hen in het netwerk uitnodigen. Naar aanleiding van een gesprek met het voormalig hoofd van het WMO-loket Ommen heeft de procesmanager het nieuwe hoofd van het WMO-loket Ommen-Hardenberg, Orian Nijmeijer benaderd. Het voormalige hoofd vroeg zich af of er overlap in de netwerkstructuur van Ommen is. Om hier achter te komen moet je die in kaart brengen. Orian Nijmijer zal bij de medewerkers van het WMO-loket nagaan of er andere netwerken zijn. Is dit het geval dan zullen hij en de procesmanager nagaan in hoeverre die elkaar aanvullen, overlappen. Tot nu toe nog geen resultaat. 6 november heeft er op basis van signalen van deelnemers aan het Sociaalteam Ommen een Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 19

20 gesprek plaats gevonden met het GKB. Humanitas Thuisadministratie Dalfsen; gemeente Dalfsen; Gemeente Ommen armoede beleid; Carinova AMW; GKB; RIBW Ommen; Sociale werkvoorziening Larcom; team VIA IJsselland. In april zal de procesmanager nagaan of de gemaakte afspraken de gewenste effecten hebben. Jaarcijfers en thema s Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Ommen en Dalfsen 2012 Integrale AHG (Aanpak Huiselijk Geweld) Dalfsen en Ommen Voor personen die met huiselijk geweld te maken krijgen is, op basis van de principes van de voormalige KANS methode, een Caseteam AHG en beleidsadviesgroep geformeerd. In deze structuur is Kadera (voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld) het éne loket voor iedereen die uit de gemeente Dalfsen en Ommen met huiselijk geweld wordt geconfronteerd. Kadera kan de mensen helpen met advies&informatie, consultatie, vraagverheldering en doorverwijzing naar hulpverlening. Het Caseteam AHG Dalfsen-Ommen is voor Kadera de backoffice waar de hulp indien nog nodig wordt georganiseerd en de voortgang wordt bewaakt. Naast het uitvoeren van bovenstaande taken voert Kadera na het opleggen van het THV (Tijdelijk Huisverbod) de crisisinterventie en opvang van de achterblijver en uithuisgeplaatste uit tot het moment van het 1 ste MDO (Multi Disciplinaire Overleg). In dit MDO wordt het 1GezinClient1Plan voorbereid i.v.m. met het stoppen van het geweld en het advies over al dan niet verlengen van het THV aan de burgemeester. Het Plan van aanpak wordt samen met cliënten en de betrokken instellingen onder leiding van de PM (procesmanager) MP (Meervoudige Problematiek)/ tevens Ketencoördinator voor THV s gemaakt en indien nodig uitgevoerd. Tussen aanhalingsteken cijfers 2011, 2010, 2009, 2008 en 2007 Aantal bijeenkomsten caseteam AHG Dalfsen-Ommen 3 (6,6,6,6) Aantal cases aanvang periode 9 (8,11,20,7,0) Aantal nieuw ingebrachte cases 15 (18,7, 20,23,18) waarvan 6 (8,2,8,6,6) Dalfsen 9 (10,5,11,17,12) Ommen waarvan 3 voormalig THV allen uit 2010 Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen 20

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Ommen Bestemd voor: Gemeente Ommen Afzender: Landstede Welzijn Datum: April 2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Feiten Landstede Welzijn Ommen 2014 4 Project 1 Jongeren

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Uitvoeringsprogramma 2016 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2016 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Het

Nadere informatie

Jaarverslag Figulus Welzijn

Jaarverslag Figulus Welzijn Jaarverslag 2015 Figulus Welzijn Mei 2016 1 Ten geleide Voor u ligt het jaarverslag van Figulus-Welzijn over 2015. Het jaarverslag is een weergave van de werkzaamheden van Figulus-Welzijn. Voor de verantwoording

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Dalfsen Deventer Hardenberg Naam toegang Doelgroep Deelnemers Contactpersoon: Beleidsniveau casusniveau CJG Dalfsen en sociaal kernteam

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede

Wijkplan Veenendaal-West. Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Wijkplan Veenendaal-West Arnout Bakker Willemieke Koudijs Simone de Vreede Februari 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Analyse wijksterren 3 SPEERPUNTEN 4 Jeugd 4 Wijkteam 5 Vrijwilligers 5 AANDACHTSPUNTEN

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom doen we wat we doen?... 2 1. Aanleiding... 2 2. Ambities wijkteam... 3 Wat doen we?... 4 1. Informatie en analyse... 4 2.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE)

Wijkplan Veens. Riad Agarroud. Willemieke Koudijs. Simone de Vreede. Monique ter Beeke (MEE) Wijkplan Veens Riad Agarroud Willemieke Koudijs Simone de Vreede Monique ter Beeke (MEE) Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Wijk West 3 Wijkster 3 Team West 3 Bewonersparticipatie 4 Wijkplatforms 4 Buurtpreventie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost

Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Wijkplan 2016 Veenendaal Noordoost Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2016 5 Doelen 2016 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan van Veenendaal Noordoost voor het

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project SchuldHulpMaatje in Heerhugowaard 2015 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2016 Pagina 1

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'.

Wij verwachten gemiddeld 3 tot 5 'Catch 22' situaties per jaar in de gemeente Woerden die opgevangen kunnen worden door de 'Catch 22 aanpak'. RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00235 çemeente WOERDEN Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 24 mei 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster, wethouder Stolk Portefeuille(s) : Participatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN Volwassenenwerk Kinderwerk Buurtwerk Informatie en advies Ondersteuning en bemiddeling Jeugd- en jongerenwerk VOORWOORD 2015 was een spannend jaar van grote

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar Lelystad hoofdstad provincie Flevoland 75.120 inwoners (1-1-2011) 31% jongeren tot en met 23 jaar Historie netwerkorganisatie Sinds 1999 netwerkorganisatie Breakpoint Wijk- en stedelijke overleggen Advisering

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Thema Huisbezoek helpt

Thema Huisbezoek helpt Thema Huisbezoek helpt Project Eenzaamheid Barneveld 5 April 2011 Adrie ten Brinke (voorzitter Seniorenraad Barneveld) Els van Beurden (Wmo-adviseur gemeente Barneveld) 1 Inhoud presentatie Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Figulus Welzijn

Jaarverslag Figulus Welzijn Jaarverslag 2016 Figulus Welzijn Mei 2017 1 Ten geleide Voor u ligt het jaarverslag van Figulus-Welzijn over 2016. Het jaarverslag is een weergave van de werkzaamheden van Figulus-Welzijn. Voor de verantwoording

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet?

Vraag 1: In 2017 wordt een pilot gestart voor gezinsondersteuning vanuit het sociaal team. Graag willen wij uitleg hoe de pilot eruit ziet? Datum : 13 februari 2017 Van : Het college Bijlagen : Onderwerp : Raadsvoorstel Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020 Zaak- / Docnummer : 17-22420/ 20012 Op grond van artikel 34b Reglement van Orde stelt

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet

GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet GEBIEDSGERICHT WERKEN IN DE WOONSERVICEGEBIEDEN De Buurt Aan Zet Inleiding De gemeente Hellendoorn heeft vijf woonservicegebieden ingesteld: 1. Marle, Daarle, Daarleveen 2. Nijverdal Noord, Hulsen 3. Nijverdal

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377

Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Samenwerkingsverband Jong in de Buurt Gemeente Boxmeer I-WL/2011/2377 Jaarverslag 2010 1 Inleiding Jong in de Buurt is een samenwerkingsverband van het jongerenwerk van Radius, de politie en de gemeente.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert www.sociom.nl PRESENTATIE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 12 april 2016 Anne de Coole, AMW Melanie Heezen, AMW Catheleine Verstraten, welzijn Karin Werts, manager

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Bijlage 1: Activiteitenplan. 1. Werkstructuur bij activiteitenplan. Regiegroep kwetsbare jongeren

Bijlage 1: Activiteitenplan. 1. Werkstructuur bij activiteitenplan. Regiegroep kwetsbare jongeren Bijlage 1: Activiteitenplan 1. Werkstructuur bij activiteitenplan Regiegroep kwetsbare jongeren Burgemeester Hoogendoorn Wethouder Vos Jongerenwerk/straathoekwerk Beleidsmedewerkers Jeugd Beleidsmedewerker

Nadere informatie