CUMELA Cursusprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CUMELA Cursusprogramma 2013-2014"

Transcriptie

1 CUMELA Cursusprogramma Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September

2 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt de professionaliteit, innovatiekracht en deskundigheid van uw bedrijf onder andere door cursussen aan te bieden speciaal voor de cumelasector. U verbetert hierdoor de kwaliteit van uw dienstverlening, vergroot de veiligheid van werken en optimaliseert uw bedrijfsrendement. Nieuw! - Deze cursusgids bevat de cursussen die op dit moment, september 2013, bekend zijn. Gedurende het jaar zullen de nieuwe cursussen en de wijzigingen direct op de website zichtbaar zijn. U wordt hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. - U kunt uw deelnemers nu snel en eenvoudig aanmelden via de website. U dient hiervoor wel eerst ingelogd te zijn. Evenals afgelopen jaar vinden er uiteraard ook weer diverse workshops over interessante, relevante en actuele onderwerpen plaats door heel het land. Via het vakblad Grondig, de website en houden we op de hoogte over alle actuele ontwikkelingen. Wilt u meer informatie, zoekt u een cursus die niet in deze gids staat vermeld of wilt u een cursus bij u in de regio? Neem contact op via de cursuslijn tel. (033) of stuur een mail naar Wij helpen u graag en denken met u mee. 2

3 Inhoudsopgave 3 Bedrijf & economie Bedrijfsleer deel 1 5 Bedrijfsleer deel 2 6 Zicht op uw kengetallen 7 Sturen op uw kengetallen 8 Bestekken en inschrijven 9 Begroten van werken 10 Workshop schrijven handboek CO₂ - niveau 3 11 Compost productie 12 Beroepsgoederenvervoer 13 RoTa Verbetermanagement Noord-Holland 14 Leergang juridische zaken 15 Personeel & communicatie Studiedagen CAO-LEO 16 Aansturend meewerken 17 Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven 18 Effectief communiceren en onderhandelen 19 Zakelijk twitteren 20 Verkoop en PR in de cumelasector 21 Interne Bedrijfstraining 22 Mechanisatie & Techniek Brandstofbesparing & efficiënt machinegebruik 23 Het Nieuwe Draaien 24 Zelf keuren van (land)bouw-, tuin- en parkmachines 25 Cultuurtechniek Hydraulische graafmachine voor beginners 26 Hydraulische graafmachine voor gevorderden 27 Meten en uitzetten van werken 28 Boetevrij en Schadevrij graven 29 Transport & Logistiek Werken met de digitale tachograaf 30 Lading zekeren, basis cursus 31 Het nieuwe rijden 32 Invullen van begeleidingsbrieven (chauffeur afvaltransport) 33 Arbeidsomstandigheden & certificeringen Basisveiligheid (B-VCA) 34 Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) 35 Veilig werken langs de weg 36 Veilig hijsen met grondverzetmachines 37 BHV Basis 38 BHV Herhaling 39 DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) 40 DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) Herhaling 41 Flora & Fauna cursus (niveau 1) 42 Flora & Fauna cursus (niveau 2) 43 Flora & Fauna cursus (niveau 3) 44 3

4 Algemene informatie Verplichte nascholing beroepschauffeurs / code Spelregels en aanmelden 46 4

5 Bedrijfsleer deel 1 Deze basiscursus bedrijfseconomie is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering (zoals toekomstige bedrijfsopvolgers), die regelmatig merken dat ze economische kennis te kort komen. Na afloop kent u de basisbegrippen van de fiscale- en bedrijfseconomische boekhouding en kunt u een eenvoudige kostprijsberekening te maken. Na het volgen van de cursus ontvangt u een certificaat van deze cursus. Bedrijfsopvolgers, ondernemers, werkgevers, (potentiële) bedrijfsleiders en meewerkende partners. Fiscale boekhouding: uitgaven, ontvangsten en administratie; kosten: arbeid, machines, afschrijvingen en onderhoud; opbrengsten: diensten, hulpstoffen en nevenbedrijf; exploitatierekening, begin- en eindbalans en vermogensvergelijking. Bedrijfseconomische boekhouding: bedrijfseconomische verlies- en winstrekening; rente eigen vermogen en waardering duurzame productiemiddelen; inkomensbegrippen: netto bedrijfsresultaat en ondernemersinkomen; rentabiliteit van het vermogen en kengetallen. Kostprijsberekeningen: doel van kostprijsberekeningen; maken van kostprijsberekeningen; gebruik van het rekenmodel. 8 dagen, inclusief examen en een optionele bijspijkerdag. Voor deelnemers die behoefte hebben aan meer uitleg is er een mogelijkheid voor het volgen van een extra lesdag. U kunt tijdens de cursus besluiten of u hier gebruik van maakt. 8 dinsdagen in de periode van 29 oktober 2013 t/m 17 december 2013 TOETSING Schriftelijk examen Nijkerk 995,-- per persoon De optionele bijspijkerdag kost 95,-- per persoon. 5

6 Bedrijfsleer deel 2 In deze cursus, een vervolg op Bedrijfsleer deel 1, maakt u een volledige analyse van het eigen bedrijf op het gebied van kostprijs, financiering, kengetallen en bedrijfsresultaat. U krijgt hierdoor inzicht in het eigen bedrijfsresultaat, waardoor u structurele beslissingen kunt nemen en u een volwaardige gesprekspartner wordt voor uw bank en uw accountant. U ontvangt een certificaat van deze cursus. Bedrijfsopvolgers, ondernemers, werkgevers, (potentiële) bedrijfsleiders en meewerkende partners en financieel leidinggevenden. Financieel management: order-, werkbonnen- en urenadministratie; interpreteren van cijfers; verkrijgen van periodieke informatie. Bedrijfsevaluatie: maken van een jaaranalyse van uw eigen bedrijf. Kostprijs, tarief en vervanging: uitgangspunten voor tariefberekening; eigen mechanisatie of loonwerk; bepaling van het vervangingsmoment. Bedrijfsplan: investeringsplan; personeels- en organisatieplan. Financiering: bedrijfseconomische, fiscale en liquidatiebalans; vaststellen vermogensbehoefte; vermogensbronnen, o.a. eigen en vreemd vermogen. BENODIGDE VOORKENNIS Bedrijfsleer deel 1, de module Financieel Management van Beroepsgoederenvervoer of een bedrijfskundige HBO opleiding. 10 cursusdagen daarnaast heeft u nog een mondeling examen. 12 vrijdagen van 1 november 2013 tot en met 24 januari 2014 (10 cursusdagen en 2 examendagen) TOETSING Een werkstuk over het eigen bedrijf waarin u de lesstof verwerkt. Dit wordt afgesloten met een mondeling examen over dit werkstuk. Nijkerk 1.618,-- per persoon 6

7 Zicht op uw kengetallen U oriënteert zich op kengetallen uit de balans en de jaarrekening van uw bedrijf. U krijgt inzicht in de betekenis van een aantal kengetallen en ratio s die het financiële resultaat van uw bedrijf weergeven. U ontvangt een verklaring van deelname. Werkgevers, ondernemers, bedrijfsopvolgers en meewerkende partners Opbouw jaarrekening en balans; Ratio-analyses; Begroten en budgetteren; wat betekenen de cijfers voor mij en mijn bedrijf CUMELA Kompas Analyse. U krijgt achtergrondinformatie van CUMELA Kompas Analyse, de kengetallenvergelijking van CUMELA Nederland, hierdoor kunt u uw kengetallen vergelijken met de kengetallen van andere bedrijven in de sector. 2 dagdelen ( uur) Donderdagen 28 november en 12 december 2013 Nijkerk (Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal gegeven) 250,-- per persoon 7

8 Sturen op uw kengetallen Sturen op uw kengetallen is een financiële verdiepingsslag. Door te sturen op kengetallen verbetert u de resultaten van uw organisatie. U gaat aan de slag met uw eigen kengetallen, u krijgt hierdoor beter grip op uw bedrijfsresultaten. U gaat naar huis met een duidelijk beeld hoe het zit met de kengetallen van uw bedrijf én belangrijk- wat u kunt verbeteren! Tevens weet u hoe uw bedrijf er voor staat in ten opzichte van soortgelijke cumelabedrijven. U bespreekt daarnaast met andere ondernemers op hoofdlijnen de ontwikkelingen. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met bedrijven die zich in elkaars directe omgeving bevinden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Na het afronden van de cursus ontvang ontvangt u een verklaring van deelname. Werkgevers, ondernemers, bedrijfsopvolgers, meewerkende partners Wat haal ik uit mijn jaarrekening en balans? Wat zeggen de ratio-analyses over mijn bedrijf? Hoe staat mijn bedrijf ervoor ten opzichte van vergelijkbare bedrijven uit de cumelasector? BENODIGDE VOORKENNIS en EXTRA INFORMATIE Deelnemerscertificaat Zicht op kengetallen of minimaal 3 jaar deelname aan CUMELA Kompas Analyse. Jaarcijfers van uw organisatie van boekjaar 2011 ingevoerd in CUMELA Kompas Analyse. Voorafgaand aan de training ontvangt u een overzicht van de deelnemers. Indien u bezwaren heeft tegen de groepssamenstelling kunt u alsnog van deelname afzien. 2 dagdelen ( uur) Donderdagen 9 januari en 23 januari 2014 Nijkerk (Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal gegeven) Cursuskosten 250,-- per persoon. Deze cursus is inclusief diner. Extra kosten ± 20,-- per persoon. 8

9 Bestekken en inschrijven Onmisbaar voor een correcte inschrijving bij aanbesteden Met deze workshop vergroot u uw kansen om in de toekomst met een opdracht naar huis te gaan. U krijgt in de ochtend inzicht en uitleg over het BW, de Aanbestedingswet, de UAV, de RAW en EMVI inschrijvingen. De relevante wet- en regelgeving toegespitst op de cumelasector. In de middag worden de vereiste documenten, het Plan van Aanpak en de mogelijkheden om bezwaar te maken behandeld. Door in kleine groepen te werken is er voldoende ruimte en aandacht voor het bespreken van praktijkervaringen en knelpunten. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die in hun functie te maken heeft of te maken krijgt met bestekken en inschrijvingen. Ondernemers, bedrijfsleiders, calculators en uitvoerders. Wet- en regelgeving bij aanbestedingen, inschrijfeisen en proportionaliteit, het verschil tussen EMVI en laagste prijs, voorbeelden van vereiste documenten, opzet van een goed Plan van Aanpak, praktijkervaringen en knelpunten, en hoe kan ik bezwaar maken. 1 dag Donderdag 21 november 2013 Dinsdag 25 februari 2014 Nijkerk (Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal gegeven) 250,-- per persoon 9

10 Begroten van werken U leert op basis van zowel eenvoudige werkomschrijvingen als op basis van RAW bestekken te begroten. Waar haalt u de juiste gegevens en aan welke normen moet u voldoen? Aan het eind van de cursus kunt u een eenvoudig bestek van begin tot eind begroten, en ook het verrekenen van meer- en minder werk wordt hierin meegenomen. Tevens wordt er nog even stil gestaan bij het aanbestedingsproces. U ontvangt na het afronden van de cursus een verklaring van deelname. Iedereen die te maken heeft met het calculeren, administreren of begroten van werken. In de voorbereidingsfase van werken in groen-, grond-, water- en wegenbouw wordt u gevraagd een prijsaanbieding te doen. De belangrijkste informatie moet u uit het bestek kunnen halen. Deze kennis heeft u al of kunt u opdoen bij de basiscursus bestekken en inschrijven (pag. 9). In deze basiscursus begroten van werken leert u het bestek om te zetten in een begroting om zo uw inschrijfbedrag te kunnen bepalen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op: Begrotingsmethode Inzicht in begroten met RAW en UAV regelgeving Calculeren met RAW en UAV regelgeving Verrekening meer en minder werk Eindafrekening opstellen Invullen inschrijfstaat en inschrijfbiljet Met behulp van gerichte opdrachten en cases wordt de opgedane kennis verwerkt. BENODIGDE VOORKENNIS Als voorkennis is minimaal basiskennis van bestekken vereist. Enige ervaring met calculatie van werken is wenselijk. BENODIGDHEDEN Eigen laptop, boek Standaard RAW Bepalingen 2005 of Standaard RAW Bepalingen 2010 meenemen en inlogcode RAW digitaal. 2 dagen. Donderdagen 5 en 19 december 2013 Donderdagen 27 februari en 6 maart 2014 Nijkerk Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal gegeven (min. 7 pers.) 442,-- per persoon 10

11 Workshop schrijven Handboek CO 2 -niveau 3 De overheid stimuleert CO2-bewust handelen bij deelname aan aanbestedingen. Bij onder aanneming wordt gevraagd naar de CO2-emissies van het bedrijf. Als instrument gebruikt men hiervoor de CO2- prestsatieladder en/of de CO2-footprint. In deze workshop leert u de beginselen om een handboek te schrijven dat leidt tot niveau 3 op de prestatieladder. Hierna kunt u een certificerende instantie vragen dit handboek te certificeren. Ondernemers, bedrijfsleiders en KAM-functionarissen. CO 2 -prestatieladder; voordelen bij aanneming, leveranties en onder aanneming; eisen aan CO 2 -handboek niveau 3; handige voorbeelden bij het schrijven; tips bij de invulling van de eisen; kosten en baten van de certificering. BEDODIGDHEDEN Inzicht in de verbruiksgegevens van elektriciteit, gas en brandstof (jaarafschriften). Laptop meenemen (niet verplicht maar wel handig!). 1 dagdeel ( uur), inclusief lunch donderdag 31 oktober 2013 donderdag 12 december 2013 donderdag 27 februari 2014 Nijkerk Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal gegeven (min. 8 pers.) 130,-- per persoon 11

12 Compost productie U krijgt handvatten voor een goede procesvoering van composteren. U kunt hierdoor zelfstandig het proces voeren in de richting van het gewenste eindproduct. Tijdens de behandeling van het proces wordt verteld hoe u al in een vroege fase mogelijke knelpunten in zowel het proces, bijvoorbeeld stankoverlast, als bij de afzet, bijvoorbeeld te hoog gehalte zout of zware metalen, kunt voorkomen. Iedereen die verantwoordelijk is voor het composteerproces. Eigenschappen en toepassingen van compost; Micro-organismen die organisch materiaal afbreken; Composteringsproces in alle facetten; Voorkomen van broei en brand; Gezondheidsaspecten; Wetgeving compostering. 1 dag ( uur) CURSUSDAG 4 maart 2014 Nijkerk 295,-- per persoon 12

13 Beroepsgoederenvervoer De eurovergunning (vergunning beroepsgoederenvervoer) is verplicht voor bedrijven die betaald transport voor derden verrichten, ongeacht of dit met vrachtwagens of tractoren gebeurt. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als u voor een opdrachtgever grond of mest transporteert naar een klant. Om deze eurovergunning te verkrijgen moet men in het bezit zijn van het vakdiploma Beroepsgoederenvervoer. Degene die in een bedrijf daadwerkelijk leiding geeft of gaat geven aan de transportactiviteiten. Let op: de vergunning wordt alleen verstrekt als duidelijk is dat degene die het getuigschrift bezit daadwerkelijk leiding geeft. Dit moet blijken uit onder meer de functie binnen het bedrijf, beloning en de bevoegdheden. In de praktijk betekent dit dat de ondernemer of diens partner (mede-eigenaar) in het bezit moet zijn van het getuigschrift. Het getuigschrift is persoonsgebonden, dus niet bedrijfsgebonden. De cursus bestaat uit zes modules: Wegvervoer goederen Internationaal goederenvervoer Financieel management Calculatie Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement Ik ben geslaagd. Alle modules in 1 keer gehaald. Door jullie uitleg waren de examens appeltje eitje. Marjan Crielaard, lid CUMELA Nederland BENODIGDE VOORKENNIS Geen specifieke voorkennis vereist. U kunt op basis van uw vooropleiding eventueel vrijstellingen voor bepaalde modules aanvragen. De cursus duurt 12 dagen. U heeft maximaal vijf jaar de tijd om alle modules te behalen. TOETSING Per module een schriftelijk examen, deze data zijn niet in de cursusdata opgenomen. Nijkerk voor een kleine groep CUMELA leden. Er zijn mogelijkheden voor het volgen van deze cursus in een bepaalde regio. Deze regionale cursussen zijn samengestelde groepen. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de CUMELA cursuslijn (033) ,-- exclusief examenkosten voor de cursus in Nijkerk. De prijs is afhankelijk van het gekozen pakket en van eventuele vrijstellingen en het aantal deelnemers. De cursus in Nijkerk is van maandag 28 oktober 2013 t/m maandag 17 februari

14 RoTa Verbetermanagement Noord-Holland Voor u als leidinggevende zijn richting geven, organiseren, structuur bieden, taken verdelen en processen aansturen belangrijke elementen. In een interactieve wisselwerking met zeven andere ondernemers krijgt u beter zicht op het functioneren van uw organisatie, uw eigen rol daarbinnen en het verbeteren daarvan. Ook bent u beter in staat om beleid te formuleren, strategie te bepalen, uw mensen aan te sturen en zicht te houden op de realisatie van de strategie en uitvoering. Na het afronden van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname. Werkgevers, ondernemers en bedrijfsleiders van cumelabedrijven. In acht bijeenkomsten werkt u met collega-ondernemers groepsgewijs aan het professionaliseren van uw ondernemerschap. De bijeenkomsten worden gehouden op de bedrijven van de acht deelnemers. Door deze opzet vindt er een tastbare koppeling plaats tussen theorie en de bedrijfspraktijk. Leiderschap Markt en klant Beleid en strategie Communicatie Personeel en organisatie Procesmanagement Financieel beheer Eén onderdeel is in te vullen door deelnemers BENODIGDE VOORKENNIS Ervaring op ondernemersgebied in het aansturen van een cumelabedrijf. 8 dagdelen ( uur) Woensdagen 6 november 2013 tot en met 18 december 2013 en 8 januari Regio Noord-Holland 1.765,-- per persoon. Prijs is inclusief diner. 14

15 Leergang juridische zaken Het kennen van de regels is tegenwoordig een vereiste om een bedrijf op te bouwen en in stand te houden. Er is veel wet- en regelgeving voor de cumelasector, vaak niet eenvoudig uit te leggen en toe te passen. Na deze training - bent u in staat u te wapenen tegen juridische problemen en deze te voorkomen; - heeft u meer handvatten om kleine problemen aan te pakken en op te lossen; - heeft u minder (gespecialiseerde) hulp van buitenaf nodig; - heeft u een beter inzicht in de wet- en regelgeving in de sector. Na het afronden van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname. Ondernemers, werkgevers en meewerkende partners (onder voorbehoud) Nadruk ligt op specifieke, concrete onderwerpen die relevant zijn voor de sector. Juridische Zaken (I) o Overeenkomsten/ contracten o Algemene voorwaarden o Incasso en debiteurenbeheer Juridische Zaken (II) o Arbeidsrecht Juridische Zaken (III) o Schade en aansprakelijkheid Praktijkervaringen van alle deelnemers staan centraal in deze cursus en zullen integraal behandeld worden. 2 dagdelen ( uur) Woensdagen 20 en 27 november 2013 Woensdagen 19 en 26 maart 2014 Nijkerk 250,-- per persoon. 15

16 Studiedagen CAO-LEO Voor werkgevers en leidinggevenden is het van belang goed op de hoogte te zijn van de arbeidsvoorwaarden zoals die in de CAO zijn vastgelegd. Naast kennis is het vooral goed te weten hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Een juiste toepassing van rechten en plichten geeft een goede basis voor de uitvoering van modern personeelsbeleid. CUMELA zit als werkgeverspartij aan tafel bij de CAOonderhandelingen. Dit betekent dat wij daadwerkelijk daar aan tafel uw werkgeversbelangen behartigen. Werkgevers, ondernemers, bedrijfsleiders, meewerkende partners en administratieve medewerkers. Er wordt onder andere ingegaan op: soorten dienstverbanden; kiezen van het beste dienstverband; arbeidsovereenkomsten; functiegroepen en beloning; loonberekeningen; flexibele arbeidstijden; arbeidstijdverkorting (ATV); overbruggingsfonds; toeslagen en vergoedingen; ontslag. Naast deze thema s kunnen de deelnemers zelf onderwerpen aandragen. De onderwerpen worden behandeld vanuit de dagelijkse praktijk van u als deelnemer. 2 dagen Dinsdagen 4 en 11 maart 2014 Nijkerk 250,-- per persoon 16

17 Aansturend meewerken Het komt vaak voor dat kleine groepen medewerkers zelfstandig klussen moeten uitvoeren. De leiding ligt dan vaak bij één van de medewerkers die zijn collega s moet aansturen. Deze cursus helpt u uw rol als meewerkend leidinggevende te versterken. U ontwikkelt vaardigheden om op een goede en effectieve manier uw collega s aan te sturen. Na het afronden van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname. Medewerkers die verantwoordelijk zijn of worden voor het aansturen van een groepje mensen of van een project. de rol van de aansturende medewerker tussen medewerkers, planners, opdrachtgever en thuisfront; leidinggeven: belangrijke aspecten en handvatten; communiceren: informeren, luisteren, samenvatten en doorvragen; samenwerking: ervaringen uitwisselen, consequenties voor de rol van aansturende medewerker; levensfasen en leef- en werkbehoeftes van medewerkers; motiveren van jezelf en je medewerkers; instructie en aansturing in de praktijk; omgaan met problemen en conflicten in je team. De onderwerpen worden op een actieve en praktische wijze behandeld. Het leren van elkaar speelt een belangrijke rol. 2 dagen. Donderdagen 30 januari en 6 februari 2014 Nijkerk Bij voldoende aanmeldingen wordt deze cursus ook regionaal gegeven (min. 10 pers.) 340,-- per persoon. 17

18 Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven gemotiveerde en resultaatgerichte medewerkers, dat wil toch iedereen? Dit is een training die van nut is voor het dagelijks reilen en zeilen op uw bedrijf. U leert leidinggevende vaardigheden aan door middel van een eigen ingebracht doel. U bent hierdoor in staat om op een plezierige manier met uw team goede resultaten te behalen, dit levert een directe verbetering in de bedrijfsvoering en een winstverhoging op. U ontvangt een verklaring van deelname. Ondernemers, werkgevers bedrijfsleiders en overige leidinggevenden die werkzaam en actief zijn in de cumelasector. Dag 1: Inbrengen van doel om aan te werken, bijvoorbeeld kosten besparen door brandstofbesparing, voorkomen faalkosten, slim samenwerken etc. Motiverend en Resultaatgericht leidinggeven Luisteren, vragen stellen, doorvragen en samenvatten om meer uit gesprekken te halen Goed en duidelijk communiceren, samenwerken en verdelen en uitvoeren van verantwoordelijkheden Dag 2: Dag 3: Motiveren: Handige tips voor de dagelijkse praktijk Levensfasen en leef- en werkbehoeftes van medewerkers en consequenties voor passend en gericht leidinggeven Een praktische werkinstructie: handreikingen om uw medewerkers duidelijk en inspirerend aan te sturen Stijlen van leiding geven Uw rol in het bedrijf om motiverend en resultaatgericht leiding te geven in de juiste afstemming met de kwaliteiten van uw medewerkers Effectief werkoverleg Stimuleren van eigen initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel BENODIGDE VOORKENNIS Werk- en denkniveau MBO niveau 3 3 dagen ( uur) Dinsdagen 14, 21 en 28 januari 2014 Nijkerk Bij voldoende aanmeldingen wordt deze cursus ook regionaal gegeven. (min. 10 pers.) 502,-- per persoon 18

19 Effectief communiceren en onderhandelen met klanten en collega s Succesvolle ondernemingen blijken vaker succesvol te communiceren dan andere ondernemingen. De kwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop gesprekken worden gevoerd. In drie op de praktijk gerichte bijeenkomsten leert u de verschillende gespreksvaardigheden en oefent u verschillende soorten gesprekken te voeren en te onderhandelen. U ontvangt, na het afronden van de cursus, een verklaring van deelname. Leidinggevenden van cumelabedrijven. Voor medewerkers die regelmatig in contact komen met klanten (planner of commercieel medewerker) is deze training ook zeer geschikt. In drie praktische bijeenkomsten wordt getraind op verschillende gespreksvaardigheden en gespreksmodellen. Er wordt uitleg gegeven over basisvaardigheden die iedereen moet beheersen. Vervolgens worden deze vaardigheden toegepast in doelgerichte gesprekken. Tijdens het eerste dagdeel staan communicatietechnieken en uw vaardigheden centraal. In deel 2 en 3 wordt u op maat bediend met een case uit uw beroepspraktijk; aan de hand van uw voorbeeld en de geleerde communicatietechniek komt u tot een effectieve aanpak. De training wordt uitgevoerd door opleiders met ruime praktijkervaring. De volgende onderdelen komen aan bod: Presentatietechniek Onderhandelen Adviesgesprek Functioneringsgesprek Slechtnieuwsgesprek 3 dagdelen ( uur) Woensdag 15, 22 en 29 januari 2014 Nijkerk. Bij meer dan acht personen is deze cursus als bedrijfstraining op uw locatie ook mogelijk. Bel (033) of stuur een mail naar voor een offerte op maat. 375,-- per persoon 19

20 Zakelijk Twitteren Wat is zakelijk twitteren, hoe werkt het en vooral: waarom zou u er aan beginnen? Het kost toch alleen maar tijd? En wat levert het op? En met welk doel ga je twitteren? En wie zou je willen gaan volgen? Hoe word ik een professioneel twitteraar (en geen spammer)? Allemaal vragen die in deze cursus aan de orde komen. Want zakelijk twitteren biedt kansen en er is letterlijk en figuurlijk winst te behalen voor uw bedrijf. Werkgevers, ondernemers, bedrijfsleiders, meewerkende partners met een gezonde nieuwsgierigheid voor social media en marketing. Kennis maken met social media en Twitter Waarom ga je twitteren? (doelen bepalen) Account aanmaken Interessante tweets schrijven Wie ga ik volgen? Twitter beheren BENODIGDE VOORKENNIS Basiskennis internetgebruik. Eigen laptop of tablet meenemen naar de cursus. 1 dagdeel; uur Donderdag 19 december 2013 Woensdag 5 februari 2014 Nijkerk. Bij voldoende aanmeldingen wordt deze cursus ook regionaal gegeven. 120,-- per persoon 20

21 Verkoop en PR in de cumelasector Naast prijs is meerwaarde een steeds belangrijker aankoopargument. Wat is meerwaarde, hoe kan ik dit gebruiken, hoe breng ik dat over en bereik ik mijn doel? In een 3-delige training komen deze meest elementaire onderdelen van Verkoop en PR aan de orde. Toegespitst op de cumelasector en met voorbeelden uit de praktijk. U ontvangt, na het afronden van de cursus, een verklaring van deelname. Bedrijfsleiders, verkoopleiders, accountmanagers, directie en verder iedereen uit de cumelasector die commerciële gespreksvoering in zijn takenpakket heeft. Presentatievaardigheden Bepalen verkoopbeleid Orders afsluiten en prijsbespreking Een goed klantgesprek voeren After sales en relatiebeheer Klachtenafhandeling PR en mediagebruik Aansturing commercie en meten van verkoopresultaten 3 dagdelen ( uur) Dinsdagen 12, 19 en 26 november 2013 Nijkerk 375,-- per persoon 21

22 Interne Bedrijfstraining Deze training is maatwerk en wordt dus specifiek op uw wensen en uw bedrijf afgestemd. De training is gericht op specifieke thema s die binnen uw bedrijf aan de orde zijn. Mogelijke thema s zijn: versterken van de teamspirit; vergroten van de klantvriendelijkheid; omgang met buurtbewoners; invullen van de werkbon; orde en netheid in het bedrijf; kostenbesparingen door gedragsverandering; verbeteren van de onderlinge communicatie; bevorderen van de onderlinge samenwerking; ondernemend en marktgericht werken; met elkaar een open dag organiseren; van opdracht naar planning, naar uitvoering en naar resultaat. Werkgevers en werknemers van bedrijven die meer als één team willen opereren. Schouders eronder en neuzen dezelfde kant op. De ondernemer bepaalt in overleg met de trainer de thema s; per training kunnen gemiddeld drie thema s behandeld worden. BENODIGDE VOORKENNIS Geen specifieke voorkennis vereist. 1 à 2 dagen, afhankelijk van het gewenste programma en grootte van de groep. In overleg. De cursus vindt plaats op een geschikte locatie in de buurt van het bedrijf of op het bedrijf. Bel (033) of stuur een mail naar voor een offerte op maat. 22

23 Brandstofbesparing & efficiënt machinegebruik Brandstofkosten bepalen een belangrijk deel van de kosten in de cumelasector en zijn dan ook een punt waarop geld te besparen is. De deelnemer leert alle instellingen en gebruiksmogelijkheden van de trekker/machine optimaal te benutten. Met als eerste resultaat de mogelijke brandstofbesparing, maar daarnaast ook de lagere onderhoudskosten, hogere productiviteit en meer chauffeurscomfort. Chauffeurs en machinisten van trekkers, graafmachines, shovels, dumpers, vrachtauto s en iedereen die hiermee te maken heeft. Het programma wordt afgestemd op uw bedrijf, medewerkers, werkzaamheden en machines. Elektronica: CanBus (communicatie trekkermanagement systemen); ISO Bus (communicatie trekker/werktuig); de mogelijkheden van trekkermanagement in de praktijk. Brandstof: Motor: opslag; brandstofkwaliteit; biodiesel. prestaties (toerental, koppel, vermogen en brandstofverbruik); inspuitsystemen (preventief onderhoud); inzetten trekker/werktuigcombinatie in relatie tot toerental, koppel en vermogen. Transmissie: gebruiken van de transmissiemogelijkheden bij zowel transport als veldwerk om besparingen te realiseren (Eco/Power strategieën). PTO: gebruik van de PTO om efficiënt te werken. Hydrauliek: toepassen van de hydraulische mogelijkheden van een trekker/werktuigcombinatie (volumestroomregelingen, tijdregelingen etc.). 1 dag In overleg Deze cursus wordt op uw bedrijf gegeven. Bel (033) of stuur een mail naar voor een offerte op maat. 23

24 Het Nieuwe Draaien Duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot zijn onderwerpen waar ieder bedrijf tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief gebruik van machines leidt tot meer brandstofverbruik, meer milieuverontreiniging en onnodige onderhoudskosten. Deze cursus creëert een bedrijfsbrede bewustwording met betrekking tot de stijgende kosten voor brandstof en onderhoud. Machinisten van graafmachines, shovels, dumpers en iedereen die hiermee te maken heeft. Het programma wordt afgestemd op uw bedrijf, medewerkers, werkzaamheden en machines Verbruik brandstof bedrijf Onderhoud machines Aanschaf machines Dagelijks en wekelijks onderhoud Werkmethoden Brandstoffen en smeermiddelen Registratie brandstof en uren Motortechniek 1 dag In overleg Deze cursus wordt op uw bedrijf gegeven. Bel (033) of stuur een mail naar voor een offerte op maat. 24

25 Zelf keuren van (land)bouw-, tuin-, en parkmachines Het is in Nederland wettelijk verplicht om arbeidsmiddelen, gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties, zo vaak als noodzakelijk om de goede kwaliteit te waarborgen te keuren. Ook de VCA-checklist vereist jaarlijkse keuringen van machines. Deze keuringen dienen te worden uitgevoerd door een intern of extern deskundig persoon, deskundigheid kan o.a. worden aangetoond door middel van een certificaat na het volgen van een cursus. Deelnemers van deze cursus worden opgeleid om op de juiste wijze deze machines te keuren volgens de nationale wetgeving (Arbobesluit). Deelnemers krijgen, na het afronden van de cursus, een certificaat van deelname. Medewerkers die als interne of externe keurmeester keuringen aan (land)bouw-, tuin-, en parkmachines gaan uitvoeren. Achtergronden van de machinerichtlijn (CE-markering) en richtlijn arbeidsmiddelen (Arbobesluit) Productaansprakelijkheid, onafhankelijkheid van de keurmeester Testen van arbeidsmiddelen, rapportage van de uitgevoerde keuringen Zowel theorie als praktijk komen aan de orde. Er worden daadwerkelijk arbeidsmiddelen van het bedrijf visueel gekeurd, getest en uitgemeten onder toezicht van de docent. BENODIGDE VOORKENNIS Voldoende technische kennis en enige ervaring met de arbeidsmiddelen waar mee wordt gewerkt. 1 dag ( uur) Woensdag 11 september 2013 Woensdag 23 oktober 2013 Woensdag 11 december 2013 Lexmond De cursus kan bij u op het bedrijf worden gegeven vanaf 4 tot 10 deelnemers. 295,-- per persoon Bel (033) of stuur een mail naar voor een offerte op maat. 25

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014

CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 CUMELA Cursusprogramma 2013-2014 Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September 2013 1 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt

Nadere informatie

cumela cursusprogramma

cumela cursusprogramma cumela cursusprogramma 2012-2013 bedrijf & economie personeel & communicatie mechanisatie & techniek cultuurtechniek transport & logistiek arbeidsomstandigheden & certificeringen Grondig opgeleid in groen,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus W02-1 Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) voor chauffeurs

Nadere informatie

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen Oscar Ebbeling Wat is Code 95? Sinds 2008 is de Europese regelgeving omtrent de kwalificaties voor het rijbewijs C en het rijbewijs D aangescherpt. Beroepschauffeurs

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U05-2 VCA Type: Eendaags, regulier en in dagdelen

Nadere informatie

Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid

Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid Verplichte Nascholing Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid De Richtlijn Vakbekwaamheid is een Europese richtlijn die op 15 juni 2003 is vastgesteld. Voor buschauffeurs die wonen of werken in

Nadere informatie

PTC Praktijk Trainings Centrum

PTC Praktijk Trainings Centrum Pagina1 PTC Praktijk Trainings Centrum Veiligheid en productiviteit op een hoger niveau www.ptcopleidingen.nl Pagina2 Het begint met kennis Het spreekt voor zich dat het opleiden van uw chauffeurs in veel

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK Rental Professionals Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK 1 DOORNBOS EQUIPMENT B.V. Rotterdam Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 Amsterdam Joan Muyskenweg 32c 1114 AN Amsterdam T +31

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD!

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! VanBuuren.nl/nascholing Nieuw: Het Code 95 Zekerheidsplan Heeft u het er al op zitten of bent u op dit moment nog druk doende met het geregel van de nascholing voor uw chauffeurs?

Nadere informatie

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk gereedschap. Deskundig

Nadere informatie

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder De Nieuwe Rijder biedt een compleet en betaalbaar basispakket voor de nascholing van uw beroepschauffeurs. Daarmee kan de

Nadere informatie

Open trainingen najaar 2015

Open trainingen najaar 2015 Open trainingen najaar 2015 De volgende cursussen hebben we voor u op de kalender gezet: Basis Bedrijfshulpverlening (BHV) (4 dagdelen): - Dagtraining in Veghel : 30/09 (EHBO) + 07/10/2015 (Brand) of -

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus W02-1 Rijoptimalisatie Schadepreventie W02-1 Rijoptimalisatie Defensief

Nadere informatie

Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming

Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming +31(0)341 55 87 27 +31(0)630414288 www.botani-specialist.nl info@botani-specialist.nl Flora- en Faunawet (niveau 1 RO) Wet Natuurbescherming Doel en doelgroep De cursus Flora en Fauna Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Beste chauffeur, Uw werkgever heeft besloten om de verplichte periodieke nascholing van u en uw collega s onder te brengen bij VTO transportopleidingen.

Nadere informatie

Heavy Equipment Operator programma. Wat onderscheidt HCA Suriname van de rest?

Heavy Equipment Operator programma. Wat onderscheidt HCA Suriname van de rest? Heavy Equipment Operator programma Het Heavy Equipment Operator programma geeft iedere operator, beginnend of zeer ervaren, de mogelijkheden zijn/ haar skills te verbeteren en zich verder te ontwikkelen

Nadere informatie

MAN ProfiDrive. is powered by

MAN ProfiDrive. is powered by MAN ProfiDrive is powered by MAN ProfiDrive chauffeurstrainingen ontzorgt de transportondernemingen bij het nakomen van de nascholingsverplichting voor beroepschauffeurs. Een breed - en CCV gecertificeerd

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

E-learning code 95. In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen?

E-learning code 95.  In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? E-learning code 95 In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? Dat kan! Met 4,5 uur thuisstudie per onderdeel en 2,5 uur klassikale cursus haalt u de code 95 snel en voordelig op uw eigen tempo,

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer S. Mbarki De heer R. van Cappellen 26 maart Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

opleidingen Versie

opleidingen Versie Doelstelling ADR-certificaat basis (stukgoed) + tank + klasse 1 + klasse 7, 1 e opleiding / herhaling De chauffeur die met zijn vrachtauto of tankwagen gevaarlijke stoffen vervoert, zal van de ADR voorschriften

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

VAKDIPLOMA BEROEPSGOEDERENVERVOER

VAKDIPLOMA BEROEPSGOEDERENVERVOER VAKDIPLOMA BEROEPSGOEDERENVERVOER planning & prijslijst jouw motivatie & onze ervaring > UITLEG OVER DE CURSUS/OPLEIDING Je doet 6 aparte examens voor het vakdiploma Alle 6 de modules

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Voorman Inboedelverhuizer. Opgenomen in de toets: Toetsvorm: Aantal vragen /opdrachten:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Voorman Inboedelverhuizer. Opgenomen in de toets: Toetsvorm: Aantal vragen /opdrachten: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Voorman Inboedelverhuizer n.v.t. Voorman Inboedelverhuizer Schriftelijk 1. Beroepshouding, communicatie en leidinggeven 1.1 De kandidaat kan zijn taken,

Nadere informatie

opleidingen Versie

opleidingen Versie Doelstelling ADR-certificaat basis (stukgoed), 1 e opleiding / herhaling De chauffeur die met zijn vrachtauto of tankwagen gevaarlijke stoffen vervoert, zal van de ADR voorschriften het nodige moeten weten.

Nadere informatie

Toetsmatrijs Personeelsmanagement

Toetsmatrijs Personeelsmanagement In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016. Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016. Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016 Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector

Nadere informatie

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing?

Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? POWERED BY RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID opleiden & ontwikkelen CODE 95 Zijn uw chauffeurs al bezig met de verplichte nascholing? Informatie voor werkgevers Goed op weg met code 95! De code 95 op het rijbewijs

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

prijslijst vakdiploma beroepsvervoer meest actuele prijzen/planning staan op www.tlec.nl planning.indd 1 26-01-14 18:08

prijslijst vakdiploma beroepsvervoer meest actuele prijzen/planning staan op www.tlec.nl planning.indd 1 26-01-14 18:08 prijslijst vakdiploma beroepsvervoer meest actuele prijzen/planning staan op www.tlec.nl planning.indd 1 26-01-14 18:08 WIJ STEUNEN DE STRIJD TEGEN DE SPIERZIEKTE ALS WWW.TOURDUALS.NL TO U DU R /\ LS LOGISTIEKE

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Veiligheid

Opleidingscatalogus: Veiligheid Opleidingscatalogus: Veiligheid t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Voorman Projectverhuizer. Opgenomen in de toets: Toetsvorm: Aantal vragen /opdrachten:

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel. Voorman Projectverhuizer. Opgenomen in de toets: Toetsvorm: Aantal vragen /opdrachten: Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Voorman Projectverhuizer n.v.t. Voorman Projectverhuizer Schriftelijk 1. Beroepshouding, communicatie en leidinggeven 1.1 De kandidaat kan zijn taken, bevoegdheden

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing VOORBEELD Aanvraagformulier certificering cursus nascholing Als u nog geen registratienummer heeft, dient u zich eerst als opleidingsinstituut te registreren bij CCV. U kunt hiervoor contact opnemen met

Nadere informatie

Beroepsprofiel Vakman gww

Beroepsprofiel Vakman gww Beroepsprofiel Vakman gww In verband met de leesbaarheid wordt in deze rapportage hij gebruikt waar hij/zij bedoeld wordt. 1 Inhoudsopgave 1.0 Beroepsbeschrijving pagina 1.1 Sector en bedrijf 3 1.2 Werkomgeving

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA

Informatieblad. Opleiding basisveiligheid VCA Informatieblad Opleiding basisveiligheid VCA Waarom kiezen voor ccb groep? In 1 dag uw VCA diploma halen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

VAKDIPLOMA BEROEPSGOEDERENVERVOER

VAKDIPLOMA BEROEPSGOEDERENVERVOER VAKDIPLOMA BEROEPSGOEDERENVERVOER prijslijst jouw motivatie & onze ervaring > UITLEG OVER DE CURSUS/OPLEIDING Je doet 6 aparte examens voor het vakdiploma Alle 6 de modules zijn verpicht.

Nadere informatie

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95!

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95! SOOB SUBSIDIEPUNT opleiden & ontwikkelen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie Ook voor code 95! Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector Transport & Logistiek

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Loyalis Academie 2009

Loyalis Academie 2009 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Loyalis Academie 2009 Effectieve trainingen op het gebied van active aging, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Speciaal voor werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

prijslijst & planning

prijslijst & planning prijslijst & planning vakdiploma beroepsvervoer meest actuele prijzen/planning staan op www.tlec.nl planning.indd 1 26-01-14 18:08 > (even lezen) UITLEG OVER PLANNING LOCATIE UTRECHT De

Nadere informatie

Medewerkers opleiden of nascholen?

Medewerkers opleiden of nascholen? Medewerkers opleiden of nascholen? Maak gebruik van het voordeel van SOOB-subsidie! ook voor Rijopleidingen Overzicht van alle subsidiemogelijkheden voor SOOB bedrijven in 2013 Snel en gemakkelijk aanvragen

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN EN DUUR... 5 3.1 BEGROTEN-, BEWAKEN, MEER- EN MINDERWERK 5 3.2 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN

Nadere informatie

Praktijk : Openbare weg Aantal : 2 personen

Praktijk : Openbare weg Aantal : 2 personen ANWB trainingen Richtlijn Vakbekwaamheid, Goederenvervoer en Eigen vervoerders Geldigheid: 1 januari 2012-1 januari 2013 Code Training Waarde Inhoud Tarief p.p. SOOB Tarief incl. SOOB V01 Het Nieuwe Rijden

Nadere informatie

Opleidingen & Trainingen Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen & Trainingen Verplichte nascholing Code 95 Opleidingen & Trainingen Verplichte nascholing Code 95 Inhoudsopgave - Wie zijn wij 2 - Kwaliteit 4 - Aanbod verplichte nascholing 5-10 - Membership 11 2 Wie zijn wij? Stay-Skilled is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015. Ook voor code 95

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015. Ook voor code 95 Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015 Ook voor code 95 Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel goed opgeleide medewerkers

Nadere informatie

Goede scholing tegen laag tarief!

Goede scholing tegen laag tarief! vorstverlet voordelen stilzitten hoeft niet deze winter Goede scholing tegen laag tarief! Vorstverlet gaat u dit seizoen nog veel opleveren! vorstverlet voordelen Lage kosten Beter opgeleide medewerkers

Nadere informatie

Informatieblad basisopleiding BHV

Informatieblad basisopleiding BHV Informatieblad basisopleiding BHV Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

Informatieblad. herhaling BHV

Informatieblad. herhaling BHV Informatieblad herhaling BHV Waarom kiezen voor ccb groep? jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) inpandig praktijkhuis, uitstekende

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 WERKEN MET ELEMENTEN BEGROTINGEN 5 3.2 ARW 5 3.3 SYSTEMS ENGINEERING EN SYSTEEMGERICHTE

Nadere informatie

Waar ligt uw MVO uitdaging?

Waar ligt uw MVO uitdaging? welkom Waar ligt uw MVO uitdaging? Verbeteren imago transportbranche Bijdrage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Inzage en reductie CO2 uitstoot Reductie brandstof kosten Reductie, banden, schades

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 J.A. Boer BV CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan Cursuscode, cursusnaam en type training U05-2 VCA Eendaags, regulier en in dagdelen (opgeknipt) Doel Het doel

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED

Informatieblad. Opleiding reanimatie & AED Informatieblad Opleiding reanimatie & AED Waarom kiezen voor ccb groep? interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen vaardigheden beoefenen in groepsverband (veilige leeromgeving) ruime

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV

Informatieblad. Opleiding coördinator/hoofd BHV Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 4 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)

Informatieblad. Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Informatieblad Opleiding beheerder brandmeldinstallatie (BBMI) Waarom kiezen voor ccb groep? In 1,5 dagen uw diploma Beheerder brandmeldinstallatie behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor

Nadere informatie

E-TRAINING VOOR OR-LEDEN. Het nieuwe OR-lid

E-TRAINING VOOR OR-LEDEN. Het nieuwe OR-lid E-TRAINING VOOR OR-LEDEN Het nieuwe OR-lid E-training voor nieuwe OR-leden Introductie In deze training komen vijf, voor nieuwe leden van een Ondernemingsraad zeer belangrijke, thema s aan de orde: - de

Nadere informatie

Samenwerken aan veilige en duurzame verkeersdeelname Mobiliteitspakket voor medewerkers

Samenwerken aan veilige en duurzame verkeersdeelname Mobiliteitspakket voor medewerkers Uw medewerkers veilig Bespaar tot 250,- Naleving zorgplicht en Nu ook mogelijk en duurzaam op weg per medewerker op invulling MVO zonder investering mobiliteitskosten doelstellingen Wilt u als werkgever

Nadere informatie

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 J.A. Boer BV CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling brandstofverbruik

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Studiegids. Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland.

Studiegids. Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland. Studiegids Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland.nl Studie Plan Nederland is dé vakopleider voor de schoonmaakbranche.

Nadere informatie

Producten en Werkwijze Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid. <plak hier eventueel logo van VTO-partner en/of logo van klant>

Producten en Werkwijze Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid. <plak hier eventueel logo van VTO-partner en/of logo van klant> Producten en Werkwijze Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid Agenda VTO & partners Hoofdlijnen Richtlijn Vakbekwaamheid Onze aanpak Automatisering

Nadere informatie