CUMELA Cursusprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CUMELA Cursusprogramma 2013-2014"

Transcriptie

1 CUMELA Cursusprogramma Dit is een gezamenlijke uitgave van: CUMELA Nederland FNV Bondgenoten CNV Vakmensen Vakvereniging Het Zwarte Corps Colland September

2 Voorwoord CUMELA Nederland versterkt de professionaliteit, innovatiekracht en deskundigheid van uw bedrijf onder andere door cursussen aan te bieden speciaal voor de cumelasector. U verbetert hierdoor de kwaliteit van uw dienstverlening, vergroot de veiligheid van werken en optimaliseert uw bedrijfsrendement. Nieuw! - Deze cursusgids bevat de cursussen die op dit moment, september 2013, bekend zijn. Gedurende het jaar zullen de nieuwe cursussen en de wijzigingen direct op de website zichtbaar zijn. U wordt hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. - U kunt uw deelnemers nu snel en eenvoudig aanmelden via de website. U dient hiervoor wel eerst ingelogd te zijn. Evenals afgelopen jaar vinden er uiteraard ook weer diverse workshops over interessante, relevante en actuele onderwerpen plaats door heel het land. Via het vakblad Grondig, de website en houden we op de hoogte over alle actuele ontwikkelingen. Wilt u meer informatie, zoekt u een cursus die niet in deze gids staat vermeld of wilt u een cursus bij u in de regio? Neem contact op via de cursuslijn tel. (033) of stuur een mail naar Wij helpen u graag en denken met u mee. 2

3 Inhoudsopgave 3 Bedrijf & economie Bedrijfsleer deel 1 5 Bedrijfsleer deel 2 6 Zicht op uw kengetallen 7 Sturen op uw kengetallen 8 Bestekken en inschrijven 9 Begroten van werken 10 Workshop schrijven handboek CO₂ - niveau 3 11 Compost productie 12 Beroepsgoederenvervoer 13 RoTa Verbetermanagement Noord-Holland 14 Leergang juridische zaken 15 Personeel & communicatie Studiedagen CAO-LEO 16 Aansturend meewerken 17 Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven 18 Effectief communiceren en onderhandelen 19 Zakelijk twitteren 20 Verkoop en PR in de cumelasector 21 Interne Bedrijfstraining 22 Mechanisatie & Techniek Brandstofbesparing & efficiënt machinegebruik 23 Het Nieuwe Draaien 24 Zelf keuren van (land)bouw-, tuin- en parkmachines 25 Cultuurtechniek Hydraulische graafmachine voor beginners 26 Hydraulische graafmachine voor gevorderden 27 Meten en uitzetten van werken 28 Boetevrij en Schadevrij graven 29 Transport & Logistiek Werken met de digitale tachograaf 30 Lading zekeren, basis cursus 31 Het nieuwe rijden 32 Invullen van begeleidingsbrieven (chauffeur afvaltransport) 33 Arbeidsomstandigheden & certificeringen Basisveiligheid (B-VCA) 34 Veiligheid Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) 35 Veilig werken langs de weg 36 Veilig hijsen met grondverzetmachines 37 BHV Basis 38 BHV Herhaling 39 DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) 40 DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) Herhaling 41 Flora & Fauna cursus (niveau 1) 42 Flora & Fauna cursus (niveau 2) 43 Flora & Fauna cursus (niveau 3) 44 3

4 Algemene informatie Verplichte nascholing beroepschauffeurs / code Spelregels en aanmelden 46 4

5 Bedrijfsleer deel 1 Deze basiscursus bedrijfseconomie is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering (zoals toekomstige bedrijfsopvolgers), die regelmatig merken dat ze economische kennis te kort komen. Na afloop kent u de basisbegrippen van de fiscale- en bedrijfseconomische boekhouding en kunt u een eenvoudige kostprijsberekening te maken. Na het volgen van de cursus ontvangt u een certificaat van deze cursus. Bedrijfsopvolgers, ondernemers, werkgevers, (potentiële) bedrijfsleiders en meewerkende partners. Fiscale boekhouding: uitgaven, ontvangsten en administratie; kosten: arbeid, machines, afschrijvingen en onderhoud; opbrengsten: diensten, hulpstoffen en nevenbedrijf; exploitatierekening, begin- en eindbalans en vermogensvergelijking. Bedrijfseconomische boekhouding: bedrijfseconomische verlies- en winstrekening; rente eigen vermogen en waardering duurzame productiemiddelen; inkomensbegrippen: netto bedrijfsresultaat en ondernemersinkomen; rentabiliteit van het vermogen en kengetallen. Kostprijsberekeningen: doel van kostprijsberekeningen; maken van kostprijsberekeningen; gebruik van het rekenmodel. 8 dagen, inclusief examen en een optionele bijspijkerdag. Voor deelnemers die behoefte hebben aan meer uitleg is er een mogelijkheid voor het volgen van een extra lesdag. U kunt tijdens de cursus besluiten of u hier gebruik van maakt. 8 dinsdagen in de periode van 29 oktober 2013 t/m 17 december 2013 TOETSING Schriftelijk examen Nijkerk 995,-- per persoon De optionele bijspijkerdag kost 95,-- per persoon. 5

6 Bedrijfsleer deel 2 In deze cursus, een vervolg op Bedrijfsleer deel 1, maakt u een volledige analyse van het eigen bedrijf op het gebied van kostprijs, financiering, kengetallen en bedrijfsresultaat. U krijgt hierdoor inzicht in het eigen bedrijfsresultaat, waardoor u structurele beslissingen kunt nemen en u een volwaardige gesprekspartner wordt voor uw bank en uw accountant. U ontvangt een certificaat van deze cursus. Bedrijfsopvolgers, ondernemers, werkgevers, (potentiële) bedrijfsleiders en meewerkende partners en financieel leidinggevenden. Financieel management: order-, werkbonnen- en urenadministratie; interpreteren van cijfers; verkrijgen van periodieke informatie. Bedrijfsevaluatie: maken van een jaaranalyse van uw eigen bedrijf. Kostprijs, tarief en vervanging: uitgangspunten voor tariefberekening; eigen mechanisatie of loonwerk; bepaling van het vervangingsmoment. Bedrijfsplan: investeringsplan; personeels- en organisatieplan. Financiering: bedrijfseconomische, fiscale en liquidatiebalans; vaststellen vermogensbehoefte; vermogensbronnen, o.a. eigen en vreemd vermogen. BENODIGDE VOORKENNIS Bedrijfsleer deel 1, de module Financieel Management van Beroepsgoederenvervoer of een bedrijfskundige HBO opleiding. 10 cursusdagen daarnaast heeft u nog een mondeling examen. 12 vrijdagen van 1 november 2013 tot en met 24 januari 2014 (10 cursusdagen en 2 examendagen) TOETSING Een werkstuk over het eigen bedrijf waarin u de lesstof verwerkt. Dit wordt afgesloten met een mondeling examen over dit werkstuk. Nijkerk 1.618,-- per persoon 6

7 Zicht op uw kengetallen U oriënteert zich op kengetallen uit de balans en de jaarrekening van uw bedrijf. U krijgt inzicht in de betekenis van een aantal kengetallen en ratio s die het financiële resultaat van uw bedrijf weergeven. U ontvangt een verklaring van deelname. Werkgevers, ondernemers, bedrijfsopvolgers en meewerkende partners Opbouw jaarrekening en balans; Ratio-analyses; Begroten en budgetteren; wat betekenen de cijfers voor mij en mijn bedrijf CUMELA Kompas Analyse. U krijgt achtergrondinformatie van CUMELA Kompas Analyse, de kengetallenvergelijking van CUMELA Nederland, hierdoor kunt u uw kengetallen vergelijken met de kengetallen van andere bedrijven in de sector. 2 dagdelen ( uur) Donderdagen 28 november en 12 december 2013 Nijkerk (Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal gegeven) 250,-- per persoon 7

8 Sturen op uw kengetallen Sturen op uw kengetallen is een financiële verdiepingsslag. Door te sturen op kengetallen verbetert u de resultaten van uw organisatie. U gaat aan de slag met uw eigen kengetallen, u krijgt hierdoor beter grip op uw bedrijfsresultaten. U gaat naar huis met een duidelijk beeld hoe het zit met de kengetallen van uw bedrijf én belangrijk- wat u kunt verbeteren! Tevens weet u hoe uw bedrijf er voor staat in ten opzichte van soortgelijke cumelabedrijven. U bespreekt daarnaast met andere ondernemers op hoofdlijnen de ontwikkelingen. Bij de samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met bedrijven die zich in elkaars directe omgeving bevinden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Na het afronden van de cursus ontvang ontvangt u een verklaring van deelname. Werkgevers, ondernemers, bedrijfsopvolgers, meewerkende partners Wat haal ik uit mijn jaarrekening en balans? Wat zeggen de ratio-analyses over mijn bedrijf? Hoe staat mijn bedrijf ervoor ten opzichte van vergelijkbare bedrijven uit de cumelasector? BENODIGDE VOORKENNIS en EXTRA INFORMATIE Deelnemerscertificaat Zicht op kengetallen of minimaal 3 jaar deelname aan CUMELA Kompas Analyse. Jaarcijfers van uw organisatie van boekjaar 2011 ingevoerd in CUMELA Kompas Analyse. Voorafgaand aan de training ontvangt u een overzicht van de deelnemers. Indien u bezwaren heeft tegen de groepssamenstelling kunt u alsnog van deelname afzien. 2 dagdelen ( uur) Donderdagen 9 januari en 23 januari 2014 Nijkerk (Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal gegeven) Cursuskosten 250,-- per persoon. Deze cursus is inclusief diner. Extra kosten ± 20,-- per persoon. 8

9 Bestekken en inschrijven Onmisbaar voor een correcte inschrijving bij aanbesteden Met deze workshop vergroot u uw kansen om in de toekomst met een opdracht naar huis te gaan. U krijgt in de ochtend inzicht en uitleg over het BW, de Aanbestedingswet, de UAV, de RAW en EMVI inschrijvingen. De relevante wet- en regelgeving toegespitst op de cumelasector. In de middag worden de vereiste documenten, het Plan van Aanpak en de mogelijkheden om bezwaar te maken behandeld. Door in kleine groepen te werken is er voldoende ruimte en aandacht voor het bespreken van praktijkervaringen en knelpunten. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die in hun functie te maken heeft of te maken krijgt met bestekken en inschrijvingen. Ondernemers, bedrijfsleiders, calculators en uitvoerders. Wet- en regelgeving bij aanbestedingen, inschrijfeisen en proportionaliteit, het verschil tussen EMVI en laagste prijs, voorbeelden van vereiste documenten, opzet van een goed Plan van Aanpak, praktijkervaringen en knelpunten, en hoe kan ik bezwaar maken. 1 dag Donderdag 21 november 2013 Dinsdag 25 februari 2014 Nijkerk (Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal gegeven) 250,-- per persoon 9

10 Begroten van werken U leert op basis van zowel eenvoudige werkomschrijvingen als op basis van RAW bestekken te begroten. Waar haalt u de juiste gegevens en aan welke normen moet u voldoen? Aan het eind van de cursus kunt u een eenvoudig bestek van begin tot eind begroten, en ook het verrekenen van meer- en minder werk wordt hierin meegenomen. Tevens wordt er nog even stil gestaan bij het aanbestedingsproces. U ontvangt na het afronden van de cursus een verklaring van deelname. Iedereen die te maken heeft met het calculeren, administreren of begroten van werken. In de voorbereidingsfase van werken in groen-, grond-, water- en wegenbouw wordt u gevraagd een prijsaanbieding te doen. De belangrijkste informatie moet u uit het bestek kunnen halen. Deze kennis heeft u al of kunt u opdoen bij de basiscursus bestekken en inschrijven (pag. 9). In deze basiscursus begroten van werken leert u het bestek om te zetten in een begroting om zo uw inschrijfbedrag te kunnen bepalen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op: Begrotingsmethode Inzicht in begroten met RAW en UAV regelgeving Calculeren met RAW en UAV regelgeving Verrekening meer en minder werk Eindafrekening opstellen Invullen inschrijfstaat en inschrijfbiljet Met behulp van gerichte opdrachten en cases wordt de opgedane kennis verwerkt. BENODIGDE VOORKENNIS Als voorkennis is minimaal basiskennis van bestekken vereist. Enige ervaring met calculatie van werken is wenselijk. BENODIGDHEDEN Eigen laptop, boek Standaard RAW Bepalingen 2005 of Standaard RAW Bepalingen 2010 meenemen en inlogcode RAW digitaal. 2 dagen. Donderdagen 5 en 19 december 2013 Donderdagen 27 februari en 6 maart 2014 Nijkerk Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal gegeven (min. 7 pers.) 442,-- per persoon 10

11 Workshop schrijven Handboek CO 2 -niveau 3 De overheid stimuleert CO2-bewust handelen bij deelname aan aanbestedingen. Bij onder aanneming wordt gevraagd naar de CO2-emissies van het bedrijf. Als instrument gebruikt men hiervoor de CO2- prestsatieladder en/of de CO2-footprint. In deze workshop leert u de beginselen om een handboek te schrijven dat leidt tot niveau 3 op de prestatieladder. Hierna kunt u een certificerende instantie vragen dit handboek te certificeren. Ondernemers, bedrijfsleiders en KAM-functionarissen. CO 2 -prestatieladder; voordelen bij aanneming, leveranties en onder aanneming; eisen aan CO 2 -handboek niveau 3; handige voorbeelden bij het schrijven; tips bij de invulling van de eisen; kosten en baten van de certificering. BEDODIGDHEDEN Inzicht in de verbruiksgegevens van elektriciteit, gas en brandstof (jaarafschriften). Laptop meenemen (niet verplicht maar wel handig!). 1 dagdeel ( uur), inclusief lunch donderdag 31 oktober 2013 donderdag 12 december 2013 donderdag 27 februari 2014 Nijkerk Bij voldoende aanmeldingen wordt de cursus ook regionaal gegeven (min. 8 pers.) 130,-- per persoon 11

12 Compost productie U krijgt handvatten voor een goede procesvoering van composteren. U kunt hierdoor zelfstandig het proces voeren in de richting van het gewenste eindproduct. Tijdens de behandeling van het proces wordt verteld hoe u al in een vroege fase mogelijke knelpunten in zowel het proces, bijvoorbeeld stankoverlast, als bij de afzet, bijvoorbeeld te hoog gehalte zout of zware metalen, kunt voorkomen. Iedereen die verantwoordelijk is voor het composteerproces. Eigenschappen en toepassingen van compost; Micro-organismen die organisch materiaal afbreken; Composteringsproces in alle facetten; Voorkomen van broei en brand; Gezondheidsaspecten; Wetgeving compostering. 1 dag ( uur) CURSUSDAG 4 maart 2014 Nijkerk 295,-- per persoon 12

13 Beroepsgoederenvervoer De eurovergunning (vergunning beroepsgoederenvervoer) is verplicht voor bedrijven die betaald transport voor derden verrichten, ongeacht of dit met vrachtwagens of tractoren gebeurt. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als u voor een opdrachtgever grond of mest transporteert naar een klant. Om deze eurovergunning te verkrijgen moet men in het bezit zijn van het vakdiploma Beroepsgoederenvervoer. Degene die in een bedrijf daadwerkelijk leiding geeft of gaat geven aan de transportactiviteiten. Let op: de vergunning wordt alleen verstrekt als duidelijk is dat degene die het getuigschrift bezit daadwerkelijk leiding geeft. Dit moet blijken uit onder meer de functie binnen het bedrijf, beloning en de bevoegdheden. In de praktijk betekent dit dat de ondernemer of diens partner (mede-eigenaar) in het bezit moet zijn van het getuigschrift. Het getuigschrift is persoonsgebonden, dus niet bedrijfsgebonden. De cursus bestaat uit zes modules: Wegvervoer goederen Internationaal goederenvervoer Financieel management Calculatie Bedrijfsmanagement Personeelsmanagement Ik ben geslaagd. Alle modules in 1 keer gehaald. Door jullie uitleg waren de examens appeltje eitje. Marjan Crielaard, lid CUMELA Nederland BENODIGDE VOORKENNIS Geen specifieke voorkennis vereist. U kunt op basis van uw vooropleiding eventueel vrijstellingen voor bepaalde modules aanvragen. De cursus duurt 12 dagen. U heeft maximaal vijf jaar de tijd om alle modules te behalen. TOETSING Per module een schriftelijk examen, deze data zijn niet in de cursusdata opgenomen. Nijkerk voor een kleine groep CUMELA leden. Er zijn mogelijkheden voor het volgen van deze cursus in een bepaalde regio. Deze regionale cursussen zijn samengestelde groepen. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de CUMELA cursuslijn (033) ,-- exclusief examenkosten voor de cursus in Nijkerk. De prijs is afhankelijk van het gekozen pakket en van eventuele vrijstellingen en het aantal deelnemers. De cursus in Nijkerk is van maandag 28 oktober 2013 t/m maandag 17 februari

14 RoTa Verbetermanagement Noord-Holland Voor u als leidinggevende zijn richting geven, organiseren, structuur bieden, taken verdelen en processen aansturen belangrijke elementen. In een interactieve wisselwerking met zeven andere ondernemers krijgt u beter zicht op het functioneren van uw organisatie, uw eigen rol daarbinnen en het verbeteren daarvan. Ook bent u beter in staat om beleid te formuleren, strategie te bepalen, uw mensen aan te sturen en zicht te houden op de realisatie van de strategie en uitvoering. Na het afronden van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname. Werkgevers, ondernemers en bedrijfsleiders van cumelabedrijven. In acht bijeenkomsten werkt u met collega-ondernemers groepsgewijs aan het professionaliseren van uw ondernemerschap. De bijeenkomsten worden gehouden op de bedrijven van de acht deelnemers. Door deze opzet vindt er een tastbare koppeling plaats tussen theorie en de bedrijfspraktijk. Leiderschap Markt en klant Beleid en strategie Communicatie Personeel en organisatie Procesmanagement Financieel beheer Eén onderdeel is in te vullen door deelnemers BENODIGDE VOORKENNIS Ervaring op ondernemersgebied in het aansturen van een cumelabedrijf. 8 dagdelen ( uur) Woensdagen 6 november 2013 tot en met 18 december 2013 en 8 januari Regio Noord-Holland 1.765,-- per persoon. Prijs is inclusief diner. 14

15 Leergang juridische zaken Het kennen van de regels is tegenwoordig een vereiste om een bedrijf op te bouwen en in stand te houden. Er is veel wet- en regelgeving voor de cumelasector, vaak niet eenvoudig uit te leggen en toe te passen. Na deze training - bent u in staat u te wapenen tegen juridische problemen en deze te voorkomen; - heeft u meer handvatten om kleine problemen aan te pakken en op te lossen; - heeft u minder (gespecialiseerde) hulp van buitenaf nodig; - heeft u een beter inzicht in de wet- en regelgeving in de sector. Na het afronden van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname. Ondernemers, werkgevers en meewerkende partners (onder voorbehoud) Nadruk ligt op specifieke, concrete onderwerpen die relevant zijn voor de sector. Juridische Zaken (I) o Overeenkomsten/ contracten o Algemene voorwaarden o Incasso en debiteurenbeheer Juridische Zaken (II) o Arbeidsrecht Juridische Zaken (III) o Schade en aansprakelijkheid Praktijkervaringen van alle deelnemers staan centraal in deze cursus en zullen integraal behandeld worden. 2 dagdelen ( uur) Woensdagen 20 en 27 november 2013 Woensdagen 19 en 26 maart 2014 Nijkerk 250,-- per persoon. 15

16 Studiedagen CAO-LEO Voor werkgevers en leidinggevenden is het van belang goed op de hoogte te zijn van de arbeidsvoorwaarden zoals die in de CAO zijn vastgelegd. Naast kennis is het vooral goed te weten hoe hiermee in de praktijk om te gaan. Een juiste toepassing van rechten en plichten geeft een goede basis voor de uitvoering van modern personeelsbeleid. CUMELA zit als werkgeverspartij aan tafel bij de CAOonderhandelingen. Dit betekent dat wij daadwerkelijk daar aan tafel uw werkgeversbelangen behartigen. Werkgevers, ondernemers, bedrijfsleiders, meewerkende partners en administratieve medewerkers. Er wordt onder andere ingegaan op: soorten dienstverbanden; kiezen van het beste dienstverband; arbeidsovereenkomsten; functiegroepen en beloning; loonberekeningen; flexibele arbeidstijden; arbeidstijdverkorting (ATV); overbruggingsfonds; toeslagen en vergoedingen; ontslag. Naast deze thema s kunnen de deelnemers zelf onderwerpen aandragen. De onderwerpen worden behandeld vanuit de dagelijkse praktijk van u als deelnemer. 2 dagen Dinsdagen 4 en 11 maart 2014 Nijkerk 250,-- per persoon 16

17 Aansturend meewerken Het komt vaak voor dat kleine groepen medewerkers zelfstandig klussen moeten uitvoeren. De leiding ligt dan vaak bij één van de medewerkers die zijn collega s moet aansturen. Deze cursus helpt u uw rol als meewerkend leidinggevende te versterken. U ontwikkelt vaardigheden om op een goede en effectieve manier uw collega s aan te sturen. Na het afronden van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname. Medewerkers die verantwoordelijk zijn of worden voor het aansturen van een groepje mensen of van een project. de rol van de aansturende medewerker tussen medewerkers, planners, opdrachtgever en thuisfront; leidinggeven: belangrijke aspecten en handvatten; communiceren: informeren, luisteren, samenvatten en doorvragen; samenwerking: ervaringen uitwisselen, consequenties voor de rol van aansturende medewerker; levensfasen en leef- en werkbehoeftes van medewerkers; motiveren van jezelf en je medewerkers; instructie en aansturing in de praktijk; omgaan met problemen en conflicten in je team. De onderwerpen worden op een actieve en praktische wijze behandeld. Het leren van elkaar speelt een belangrijke rol. 2 dagen. Donderdagen 30 januari en 6 februari 2014 Nijkerk Bij voldoende aanmeldingen wordt deze cursus ook regionaal gegeven (min. 10 pers.) 340,-- per persoon. 17

18 Motiverend en Resultaatgericht Leidinggeven gemotiveerde en resultaatgerichte medewerkers, dat wil toch iedereen? Dit is een training die van nut is voor het dagelijks reilen en zeilen op uw bedrijf. U leert leidinggevende vaardigheden aan door middel van een eigen ingebracht doel. U bent hierdoor in staat om op een plezierige manier met uw team goede resultaten te behalen, dit levert een directe verbetering in de bedrijfsvoering en een winstverhoging op. U ontvangt een verklaring van deelname. Ondernemers, werkgevers bedrijfsleiders en overige leidinggevenden die werkzaam en actief zijn in de cumelasector. Dag 1: Inbrengen van doel om aan te werken, bijvoorbeeld kosten besparen door brandstofbesparing, voorkomen faalkosten, slim samenwerken etc. Motiverend en Resultaatgericht leidinggeven Luisteren, vragen stellen, doorvragen en samenvatten om meer uit gesprekken te halen Goed en duidelijk communiceren, samenwerken en verdelen en uitvoeren van verantwoordelijkheden Dag 2: Dag 3: Motiveren: Handige tips voor de dagelijkse praktijk Levensfasen en leef- en werkbehoeftes van medewerkers en consequenties voor passend en gericht leidinggeven Een praktische werkinstructie: handreikingen om uw medewerkers duidelijk en inspirerend aan te sturen Stijlen van leiding geven Uw rol in het bedrijf om motiverend en resultaatgericht leiding te geven in de juiste afstemming met de kwaliteiten van uw medewerkers Effectief werkoverleg Stimuleren van eigen initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel BENODIGDE VOORKENNIS Werk- en denkniveau MBO niveau 3 3 dagen ( uur) Dinsdagen 14, 21 en 28 januari 2014 Nijkerk Bij voldoende aanmeldingen wordt deze cursus ook regionaal gegeven. (min. 10 pers.) 502,-- per persoon 18

19 Effectief communiceren en onderhandelen met klanten en collega s Succesvolle ondernemingen blijken vaker succesvol te communiceren dan andere ondernemingen. De kwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop gesprekken worden gevoerd. In drie op de praktijk gerichte bijeenkomsten leert u de verschillende gespreksvaardigheden en oefent u verschillende soorten gesprekken te voeren en te onderhandelen. U ontvangt, na het afronden van de cursus, een verklaring van deelname. Leidinggevenden van cumelabedrijven. Voor medewerkers die regelmatig in contact komen met klanten (planner of commercieel medewerker) is deze training ook zeer geschikt. In drie praktische bijeenkomsten wordt getraind op verschillende gespreksvaardigheden en gespreksmodellen. Er wordt uitleg gegeven over basisvaardigheden die iedereen moet beheersen. Vervolgens worden deze vaardigheden toegepast in doelgerichte gesprekken. Tijdens het eerste dagdeel staan communicatietechnieken en uw vaardigheden centraal. In deel 2 en 3 wordt u op maat bediend met een case uit uw beroepspraktijk; aan de hand van uw voorbeeld en de geleerde communicatietechniek komt u tot een effectieve aanpak. De training wordt uitgevoerd door opleiders met ruime praktijkervaring. De volgende onderdelen komen aan bod: Presentatietechniek Onderhandelen Adviesgesprek Functioneringsgesprek Slechtnieuwsgesprek 3 dagdelen ( uur) Woensdag 15, 22 en 29 januari 2014 Nijkerk. Bij meer dan acht personen is deze cursus als bedrijfstraining op uw locatie ook mogelijk. Bel (033) of stuur een mail naar voor een offerte op maat. 375,-- per persoon 19

20 Zakelijk Twitteren Wat is zakelijk twitteren, hoe werkt het en vooral: waarom zou u er aan beginnen? Het kost toch alleen maar tijd? En wat levert het op? En met welk doel ga je twitteren? En wie zou je willen gaan volgen? Hoe word ik een professioneel twitteraar (en geen spammer)? Allemaal vragen die in deze cursus aan de orde komen. Want zakelijk twitteren biedt kansen en er is letterlijk en figuurlijk winst te behalen voor uw bedrijf. Werkgevers, ondernemers, bedrijfsleiders, meewerkende partners met een gezonde nieuwsgierigheid voor social media en marketing. Kennis maken met social media en Twitter Waarom ga je twitteren? (doelen bepalen) Account aanmaken Interessante tweets schrijven Wie ga ik volgen? Twitter beheren BENODIGDE VOORKENNIS Basiskennis internetgebruik. Eigen laptop of tablet meenemen naar de cursus. 1 dagdeel; uur Donderdag 19 december 2013 Woensdag 5 februari 2014 Nijkerk. Bij voldoende aanmeldingen wordt deze cursus ook regionaal gegeven. 120,-- per persoon 20

21 Verkoop en PR in de cumelasector Naast prijs is meerwaarde een steeds belangrijker aankoopargument. Wat is meerwaarde, hoe kan ik dit gebruiken, hoe breng ik dat over en bereik ik mijn doel? In een 3-delige training komen deze meest elementaire onderdelen van Verkoop en PR aan de orde. Toegespitst op de cumelasector en met voorbeelden uit de praktijk. U ontvangt, na het afronden van de cursus, een verklaring van deelname. Bedrijfsleiders, verkoopleiders, accountmanagers, directie en verder iedereen uit de cumelasector die commerciële gespreksvoering in zijn takenpakket heeft. Presentatievaardigheden Bepalen verkoopbeleid Orders afsluiten en prijsbespreking Een goed klantgesprek voeren After sales en relatiebeheer Klachtenafhandeling PR en mediagebruik Aansturing commercie en meten van verkoopresultaten 3 dagdelen ( uur) Dinsdagen 12, 19 en 26 november 2013 Nijkerk 375,-- per persoon 21

22 Interne Bedrijfstraining Deze training is maatwerk en wordt dus specifiek op uw wensen en uw bedrijf afgestemd. De training is gericht op specifieke thema s die binnen uw bedrijf aan de orde zijn. Mogelijke thema s zijn: versterken van de teamspirit; vergroten van de klantvriendelijkheid; omgang met buurtbewoners; invullen van de werkbon; orde en netheid in het bedrijf; kostenbesparingen door gedragsverandering; verbeteren van de onderlinge communicatie; bevorderen van de onderlinge samenwerking; ondernemend en marktgericht werken; met elkaar een open dag organiseren; van opdracht naar planning, naar uitvoering en naar resultaat. Werkgevers en werknemers van bedrijven die meer als één team willen opereren. Schouders eronder en neuzen dezelfde kant op. De ondernemer bepaalt in overleg met de trainer de thema s; per training kunnen gemiddeld drie thema s behandeld worden. BENODIGDE VOORKENNIS Geen specifieke voorkennis vereist. 1 à 2 dagen, afhankelijk van het gewenste programma en grootte van de groep. In overleg. De cursus vindt plaats op een geschikte locatie in de buurt van het bedrijf of op het bedrijf. Bel (033) of stuur een mail naar voor een offerte op maat. 22

23 Brandstofbesparing & efficiënt machinegebruik Brandstofkosten bepalen een belangrijk deel van de kosten in de cumelasector en zijn dan ook een punt waarop geld te besparen is. De deelnemer leert alle instellingen en gebruiksmogelijkheden van de trekker/machine optimaal te benutten. Met als eerste resultaat de mogelijke brandstofbesparing, maar daarnaast ook de lagere onderhoudskosten, hogere productiviteit en meer chauffeurscomfort. Chauffeurs en machinisten van trekkers, graafmachines, shovels, dumpers, vrachtauto s en iedereen die hiermee te maken heeft. Het programma wordt afgestemd op uw bedrijf, medewerkers, werkzaamheden en machines. Elektronica: CanBus (communicatie trekkermanagement systemen); ISO Bus (communicatie trekker/werktuig); de mogelijkheden van trekkermanagement in de praktijk. Brandstof: Motor: opslag; brandstofkwaliteit; biodiesel. prestaties (toerental, koppel, vermogen en brandstofverbruik); inspuitsystemen (preventief onderhoud); inzetten trekker/werktuigcombinatie in relatie tot toerental, koppel en vermogen. Transmissie: gebruiken van de transmissiemogelijkheden bij zowel transport als veldwerk om besparingen te realiseren (Eco/Power strategieën). PTO: gebruik van de PTO om efficiënt te werken. Hydrauliek: toepassen van de hydraulische mogelijkheden van een trekker/werktuigcombinatie (volumestroomregelingen, tijdregelingen etc.). 1 dag In overleg Deze cursus wordt op uw bedrijf gegeven. Bel (033) of stuur een mail naar voor een offerte op maat. 23

24 Het Nieuwe Draaien Duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot zijn onderwerpen waar ieder bedrijf tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief gebruik van machines leidt tot meer brandstofverbruik, meer milieuverontreiniging en onnodige onderhoudskosten. Deze cursus creëert een bedrijfsbrede bewustwording met betrekking tot de stijgende kosten voor brandstof en onderhoud. Machinisten van graafmachines, shovels, dumpers en iedereen die hiermee te maken heeft. Het programma wordt afgestemd op uw bedrijf, medewerkers, werkzaamheden en machines Verbruik brandstof bedrijf Onderhoud machines Aanschaf machines Dagelijks en wekelijks onderhoud Werkmethoden Brandstoffen en smeermiddelen Registratie brandstof en uren Motortechniek 1 dag In overleg Deze cursus wordt op uw bedrijf gegeven. Bel (033) of stuur een mail naar voor een offerte op maat. 24

25 Zelf keuren van (land)bouw-, tuin-, en parkmachines Het is in Nederland wettelijk verplicht om arbeidsmiddelen, gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties, zo vaak als noodzakelijk om de goede kwaliteit te waarborgen te keuren. Ook de VCA-checklist vereist jaarlijkse keuringen van machines. Deze keuringen dienen te worden uitgevoerd door een intern of extern deskundig persoon, deskundigheid kan o.a. worden aangetoond door middel van een certificaat na het volgen van een cursus. Deelnemers van deze cursus worden opgeleid om op de juiste wijze deze machines te keuren volgens de nationale wetgeving (Arbobesluit). Deelnemers krijgen, na het afronden van de cursus, een certificaat van deelname. Medewerkers die als interne of externe keurmeester keuringen aan (land)bouw-, tuin-, en parkmachines gaan uitvoeren. Achtergronden van de machinerichtlijn (CE-markering) en richtlijn arbeidsmiddelen (Arbobesluit) Productaansprakelijkheid, onafhankelijkheid van de keurmeester Testen van arbeidsmiddelen, rapportage van de uitgevoerde keuringen Zowel theorie als praktijk komen aan de orde. Er worden daadwerkelijk arbeidsmiddelen van het bedrijf visueel gekeurd, getest en uitgemeten onder toezicht van de docent. BENODIGDE VOORKENNIS Voldoende technische kennis en enige ervaring met de arbeidsmiddelen waar mee wordt gewerkt. 1 dag ( uur) Woensdag 11 september 2013 Woensdag 23 oktober 2013 Woensdag 11 december 2013 Lexmond De cursus kan bij u op het bedrijf worden gegeven vanaf 4 tot 10 deelnemers. 295,-- per persoon Bel (033) of stuur een mail naar voor een offerte op maat. 25

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie.

Locatie Opleidingen worden landelijk gegeven of indien gewenst eigen locatie. Basisopleiding BHV Inhoud opleiding De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de opleiding: verlenen van eerste hulp bij ongevallen beperken en bestrijden van een beginnende brand en voorkomen en beperken

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager

Pim HR Scan. Zuiver Zorg. organisatie: adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet. Hoofd adm/hr Manager Pim HR Scan organisatie: Zuiver Zorg adres: Waardenlaan 95 3345 PQ Poldervliet contactpersoon: Karen Janzen Hoofd adm/hr Manager 1 contactinformatie: www.vraagpim.nl contact@vraagpim.nl drs. Math Hoenen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer.

Vakbekwaamheid: u toont dit aan met een erkend vakdiploma ondernemer beroepsvervoer. SubCo Ondernemersopleiding Beroepsgoederenvervoer Voordat je aan de slag kunt als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), moet je voldoen aan een aantal wettelijke

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie