Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012"

Transcriptie

1 Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012

2 Interim Permanent Ontwikkelprogramma In het opleidingsprogramma wordt invulling gegeven aan de aspecten van de ontwikkeling volgens het programma permanente educatie van InterimProf: Kennisontwikkeling en de integrale toepasbaarheid hiervan. Ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit. Het kunnen beïnvloeden op een integraal sturingsniveau. De professional als integrale vakman. Deze ontwikkellijnen vormen ook het toetsingskader. Na iedere module wordt een verbinding gelegd met deze vier elementen van het toetsingskader. Uiteindelijk vindt dit een plek in een integrale uitwerking. Op deze wijze kan voldaan worden aan de algemene doelstelling: Het voortdurend ontwikkelen van de InterimProffer zodat hij/zij blijvend in staat is op een professioneel integraal niveau opdrachten uit te voeren. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

3 Vaste onderdelen in het programma zijn: Persoonlijke effectiviteit en mijn rol. Procesmanagement en organiseren. Effectief communiceren en veranderen. Relevante elementen voor integraal beïnvloeden, zoals: HR; commercieel handelen; marketing; financieel management. Mijn integrale sturende invloed. Samen waarderen is een specifiek onderdeel. Op verschillende momenten in het jaar kan een InterimProffer laten zien hoe hij/zij heeft gewerkt aan zijn/haar ontwikkeling. Bovendien kunnen thema s worden ingebracht om te bespreken of zijn ze onderdeel van een Intercollegiale Consultatie. Alle losse dagen bestaan uit drie dagdelen, waarbij een dagdeel wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Per bijeenkomst worden de deelnemers uitgenodigd, vergezeld van het progamma. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

4 Deelnemers: Vaste kern van InterimProf Vrienden van InterimProf 1 Bij bepaalde onderdelen worden gasten uitgenodigd zoals opdrachtgevers en andere relaties zoals deelnemers van een kenniskring. Heb je vragen? Bel ons op of mail naar 1 Vrienden van InterimProf kunnen deelnemen als ze intekenen voor een jaarcyclus. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

5 25 januari: Werken aan je persoonlijke effectiviteit en welke vaardigheden helpen een stap verder? Thema 1 Gezamenlijk programma Uitgevoerd door Hans Blom, Johan Blom, Rob Blom, Wiebren Pool Een carrousel van activiteiten vindt op deze dag plaats. Effectieve gespreksvormen in verschillende settings: Hoe voer ik een intakegesprek? Een adviesgesprek, wanneer is dit effectief? Een presentatie met effect. Gesprekken met een pittige boodschap. Ben ik wel in gesprek? Hoe helpen vaardigheden je in het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit? De relatie met de MDI s, teamrollen, leerstijl. Wat zegt dit over je ontwikkeltraject? Interim Permanent Ontwikkelprogramma

6 Hans Blom MBA heeft meerdere hogere managementposities bij diverse organisaties, branches en disciplines vervuld. Vanuit deze praktijkkennis en zijn studies (o.a. bedrijfskunde en masters) heeft hij veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van organisaties en het verbeteren van de samenwerking binnen (management)teams. Door zijn gevarieerde loopbaan en brede kennis kan hij zich uitstekend inleven in de verschillende rollen en vakgebieden en heeft hij meerdere start-ups en integraties van organisaties tot volle tevredenheid begeleid. Johan Blom is zijn carrière gestart bij de overheid. Na zijn overstap naar de financiële wereld heeft hij veel ervaring opgedaan als adviseur en organisatieontwikkelaar. Van 2002 tot 2004 was Johan senior-procesbegeleider voor veel organisaties. Hij ondersteunde raden van toezicht, besturen, directies en management bij de ontwikkeling van beleid en strategie en de professionalisering van de bedrijfsvoering. Daarnaast was hij ook trainer en ontwikkelaar. Als gecertificeerd INK-auditor heeft hij diverse zelfevaluaties en audits begeleid. Hij heeft ervaring met grootschalige veranderprogramma s en implementaties. Wanneer de situatie daarom vraagt, treedt hij op als projectcoach of -manager. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

7 Rob Blom MBA heeft diverse management- en directiefuncties gehad bij financiële organisaties door het gehele land. Daarnaast heeft hij studies gevolgd, zoals MBA en het Professioneel Ontwikkelingstraject. Door deze praktijkwerkzaamheden en kennis in de vakonderdelen organisatie-, bedrijfs- en veranderkunde ligt zijn kracht in het analyseren en oplossen van organisatievraagstukken, verandermanagement en het trainen en coachen van individuen en groepen. De verankering van verandering bij mens en organisatie weet hij als geen ander te realiseren. Robs kennis en ervaring van zowel de mens als individu als in groepsverband gecombineerd met zijn ervaring als Teamrolmanagementtrainer biedt vele mogelijkheden in de uitvoering van cursussen, trainingen, advisering, interimwerkzaamheden en begeleiding. Wiebren Pool is eigenaar van PPTI, een adviesbureau voor integrale organisatieontwikkeling en mede-eigenaar van InterimProf. Door middel van advisering, audits, assessments, coaching en training ondersteunt hij organisaties op een, op de organisatie afgestemde, samenhangende wijze. Wiebren is nauw betrokken bij ontwikkelingen in een groot aantal organisaties, van bedrijven van het MKB tot en met een landelijke bank en multinationals. Eén van de belangrijkste competenties van Wiebren is de ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van een cyclisch lerende organisatie. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

8 21 maart: Organiseren voor klantwaarde. Structuur als basisvoorwaarde!? Thema 1 Stroomsgewijs organiseren Door Rob van de Kamp Deze benadering is in de jaren zeventig ontwikkeld door Ulbo de Sitter, hoogleraar te Tilburg, en nadien verder doorontwikkeld door hem zelf en vele volgers. Het interessante van deze benadering was en is dat het beoogt recht te doen aan menselijke invloed op het werk en de bestuurbaarheid van organisaties probeert te optimaliseren. Het betekende als zodanig een breuk met klassieke organisatievormen gebaseerd op het idee van (overdreven, maar in de tijd van Scientific Management nog wel reëel): slimme verantwoordelijke managers, domme niet-verantwoordelijke medewerkers. De benadering is bekend geworden bij het bredere publiek door termen als integrale werkeenheid, zelfsturend team. Aan de hand van een introductie van organisatiestructuren in het algemeen, en het gedachtegoed van De Sitter in het bijzonder, gaan we met elkaar in de slag over onze beelden en inschattingen over de concrete haalbaarheid en randvoorwaarden daarbij in geval van de Rabobanken. En uiteraard over de te verwachten effectiviteit met betrekking tot klantwaarde; maar ook over de effecten op werknemerstevredenheid en bestuurbaarheid. Aan het eind van de ochtend proberen we conclusies te trekken. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

9 Rob van de Kamp Mijn professionele inspiratie vind ik in het werken met mensen. Ik help ze bij het stapsgewijs verbeteren van werksituaties. Daarbij kan het gaan om bestuurlijke vraagstukken als strategie, ketenvorming, inrichting (hoofd)structuur, fusie en dergelijke. En anderzijds om meer operationele vraagstukken als procesinrichting, omgang met interfaces intern/extern, projectvoering. Het resultaat is dat ze individueel en als team prettiger en succesvoller (samen)werken. Waardoor de toegevoegde waarde van het collectief/de organisatie toeneemt. Rob is nu zelfstandig bedrijfsadviseur en was senior projectleider bij Rijnconsult, Hoofd Organisatie NS en organisatieadviseur bij het Ministerie VROM Interim Permanent Ontwikkelprogramma

10 Thema 2 Wat bepaalt het onderscheidende vermogen van de InterimProffer Door Johan Blom Wat is het specifiek eigene van een IP er? Welke waarden willen en kunnen we gemeenschappelijk uitdragen Hoe zetten we dit zodanig op een rij zodat we van hieruit kunnen werken? Hoe blijf jij het onderscheidend vermogen van InterimProf continu versterken? Interim Permanent Ontwikkelprogramma

11 15 mei: Ethiek en Leiderschap Thema 1 Ethiek en Leiderschap Door Willemien Veldman-Marsman (Corporate Governance Rabo Nederland) Ethiek en integriteit, hoe herken je dit en maak je dit bespreekbaar? Uniciteit en passend wat de organisatie wil en hoe zij herkend en erkend wil worden. Wat betekent dit voor leiderschap? Het instrumentele tijdperk voorbij? Willemien Veldman-Marsman (Vriezenveen 1954) Het intrigeert me hoe mensen omgaan met leiderschap, zowel leidinggevenden als diegenen die leiding ontvangen. Mensen zijn betekenis gevende wezens. Zo zie ik mezelf ook. We willen ertoe doen, voor onszelf en voor anderen: geliefden, vrienden, buren collega s, het bedrijf. En toch nemen we genoegen met en cultiveren we een leiderschap dat is gefundeerd op rationeel-economische uitgangspunten en het elimineren van de twijfel. Ik onderzoek welke bijdrage ikzelf, maar ook de leiders in mijn omgeving leveren aan het waardenkader van de Rabobank. Welke denkkaders ze hanteren en wat daarvan het effect is. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

12 Tweedaagse 18 en 19 juni: De professionele leider, interimmer. 18 juni De professionele leider, interimmer. Wat zegt dit over zijn zelfkennis, als veranderaar Op 18 juni zijn we met de deelnemers in gesprek over leiderschap. De deelnemers hebben hiervoor verschillende onderwerpen voorbereid. Tot welke bevindingen komen we? Wat betekent dit voor de praktijk van alledag? Wat nemen we hiermee naar de volgende dag, waarover willen we met inleider Jaap Schaveling van gedachten wisselen? 19 Juni sluiten we af met de bevindingen en wat dit betekent voor het persoonlijk functioneren. Begeleiders: Rob Blom, Johan Blom en Wiebren Pool Interim Permanent Ontwikkelprogramma

13 19 juni Inleider Jaap Schaveling Organisatieveranderingen, snelle wisselingen van management, het nieuwe werken zorgen voor veel tijdelijkheid in organisaties. Wat betekent dit voor de leiders en anderen in organisaties. Wat betekent dit voor professioneel leiderschap. Jaap Schaveling, programma directeur en docent sociale psychologie, organisatiedynamiek en leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit zal de volgende thema s de revue laten passeren: Omgaan met interim-managers: rollen, valkuilen, hoe er optimaal gebruik van maken. Invloed van tijdelijkheid op mensen. Succesfactoren van interim-management opdrachten: wat maakt de verschillende stakeholders tevreden? Enige breinkennis voor managers: over onbewuste processen in mensen en organisaties en mogelijke beïnvloedingsmechanismen Dr. Jaap Schaveling kent de Interim-wereld goed. Met zijn promotieonderzoek en proefschrift Succesvol interim-management: meesterschap in een tijdelijke context, heeft hij onderzoek gedaan naar de factoren die eraan bijdragen dat een opdrachtgever tevreden is over de resultaten van een interimmanagementopdracht. De adviezen heeft hij weergegeven in het boek Scoren met interim-management, de weg naar tevreden opdrachtgevers. Andere boeken van Jaap Schaveling: Systeemdenken, ontdekken van onze organisatiepatronen, Succesvol organisaties ontwikkelen geven een indruk van zijn brede expertise. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

14 19 september: De psychologie van de werkende mens Werken aan je identiteit, wat beweegt mensen? Leanmanagement Thema De psychologie van de werkende mens Werken aan je identiteit, wat beweegt mensen? Uitgevoerd door Ab Schoneveld Psychologie als wetenschappelijke beoefening aan Universiteiten heeft zich pas na de tweede Wereldoorlog ontwikkeld en houdt zich bezig met het onderzoeken van het Innerlijk Leven (kennen, voelen en streven) en het zichtbare gedrag van mensen. De volgende onderdelen komen aan bod: Een korte uiteenzetting van de verschillende perspectieven en mensbeelden van waaruit de interactie tussen persoon en arbeid kan worden bekeken, aan de hand van stromingen binnen de Psychologie. De stand van zaken met betrekking tot persoonskenmerken; waarin verschillen mensen en hoe kun je deze verschillen onderzoeken. Aan de hand van verschillende instrumenten en oefeningen gaan we vervolgens interactief werken aan onze eigen identiteit. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

15 Ab Schoneveld is werkzaam als vrijgevestigd psycholoog NIP. Sinds zijn afstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft hij zich in zijn werk beziggehouden met de vraag wat werk voor mensen betekent en hoe dit zich verhoudt tot de keuzes die ze daarin maken. Na zijn afstuderen heeft hij een aantal jaren onderzoek gedaan vanuit de faculteit Psychologie van de RUG, later heeft hij zich vooral gericht op de individuele begeleiding van loopbaanvragen. Sinds 2009 werkt hij als zelfstandige voor verschillende opdrachtgevers bij de overheid en het bedrijfsleven, veelal op locatie. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

16 15 november: Get the picture Thema 1 Get the picture door Wiebren Pool en wie tot 15 november op ons pad komen Wat gebeurt er om ons heen? We krijgen input vanuit NIVISC, Het Nederlands Instituut voor Integrale Sturing en Control. Wat zijn de actuele thema s, trends? Met welke consequenties moeten we rekening houden? Het programma wordt in de loop van het jaar nader ingevuld. Leanmanagement is een thema dat al op de agenda staat Ideeën, wilt u iets aanleveren, zelf een bijdrage leveren. Laat het weten. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

17 21 december: Jaarafsluiting door Hester Heringa Thema 1 Lijfelijk organiseren Door Hester Heringa Wat hebben populaire organisatiekreten als downsizen, lean, agile en wendbaar met jouw eigen lijf te maken? Alles! In deze workshop geen nieuwe managementtheorieën of technieken, maar handvatten om het functioneren en het voorgestelde organisatieveranderingen te beoordelen op basis van je eigen lijf! Dus eerder een methode om te analyseren of jouw organisatie een beetje gezond is! Zowel anatomisch (structuur) als fysiologisch (werking). En passant steek je misschien nog wat op over je eigen lijf. Zo kent iedereen wel een organisatie die is gaan downsizen om anders gestructureerd uit de reorganisatie te komen. Ook kent iedereen wel iemand, niet zonder uitzondering zichzelf, die heeft geprobeerd te downsizen (lees afvallen). Methoden en valkuilen om organisatorisch te downsizen vertonen een scherpe overlap met de methoden en valkuilen van het lijnen. Na een crash dieet zijn de meeste lijners veel kilo s kwijt. Net zoals veel organisaties na een keiharde reorganisatie veel van hun overhead kwijt zijn. Echter na een jaar zit er vaak meer weer aan dan er ooit van af gegaan is Interim Permanent Ontwikkelprogramma

18 In de huidige tijd, waarin thema s als globalisering en economische uitdagingen een grote rol spelen, is het van groot belang om een wendbare organisatie te zijn. Je zult als organisatie snel moeten kunnen aanpassen en goed weten waar je eigen kracht zit en hoe je die kan benutten. Het aanpassingsvermogen en een analyse van de kracht van een organisatie kan goed gerelateerd worden aan de hand van de lichamelijke conditie van je eigen lijf. Hester Heringa (1976) is juriste en bedrijfskundige. De laatste jaren houdt zij zich bezig met organisatieontwikkeling en -verandering. In 2009 publiceerde zij samen met Jaap Peters het boek Bij welke reorganisatie werk jij? over het verschil tussen managen en organiseren. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

19 Intercollegiale Consultatie InterimProffers maken gebruik van individuele coaching en kunnen zelf intervisiegroepen vormen. Ondersteunend materiaal is hiervoor beschikbaar. Ondersteuning door een coach is mogelijk. Intervisie is een uitstekende manier om via interactieve werkvormen te leren van de ervaringen van elkaar. Leren van elkaar staat hoog in het vaandel van InterimProf. Verdere bijeenkomsten: Bijeenkomsten die zijn gericht op een specifiek thema, zoals projectmanagement, themaonderzoeken. Dit heeft meestal een relatie met de opdrachten die op dat moment lopen of gaan lopen, Interim Permanent Ontwikkelprogramma

20 Alle opleidingsdagen vinden plaats in ons kantoor: Prins Hendrikweg EL WIJK BIJ DUURSTEDE Interim Permanent Ontwikkelprogramma

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014 Het aanbod van Shared Ambition Inhoudsopgave Shared Ambition

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun

Ten geleide ANDERS LEREN. Deze uitgave over Anders leren bij Daelzicht kwam tot stand met steun HOE LEREN WE IN DE 21STE EEUW? Hoe leiden we mensen op die functioneren in een wereld die voortdurend in beweging is en waarin kennis sneller veroudert én overvloediger dan ooit beschikbaar is? En hoe

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie