Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012"

Transcriptie

1 Interim Permanent Ontwikkelprogramma 2012

2 Interim Permanent Ontwikkelprogramma In het opleidingsprogramma wordt invulling gegeven aan de aspecten van de ontwikkeling volgens het programma permanente educatie van InterimProf: Kennisontwikkeling en de integrale toepasbaarheid hiervan. Ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit. Het kunnen beïnvloeden op een integraal sturingsniveau. De professional als integrale vakman. Deze ontwikkellijnen vormen ook het toetsingskader. Na iedere module wordt een verbinding gelegd met deze vier elementen van het toetsingskader. Uiteindelijk vindt dit een plek in een integrale uitwerking. Op deze wijze kan voldaan worden aan de algemene doelstelling: Het voortdurend ontwikkelen van de InterimProffer zodat hij/zij blijvend in staat is op een professioneel integraal niveau opdrachten uit te voeren. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

3 Vaste onderdelen in het programma zijn: Persoonlijke effectiviteit en mijn rol. Procesmanagement en organiseren. Effectief communiceren en veranderen. Relevante elementen voor integraal beïnvloeden, zoals: HR; commercieel handelen; marketing; financieel management. Mijn integrale sturende invloed. Samen waarderen is een specifiek onderdeel. Op verschillende momenten in het jaar kan een InterimProffer laten zien hoe hij/zij heeft gewerkt aan zijn/haar ontwikkeling. Bovendien kunnen thema s worden ingebracht om te bespreken of zijn ze onderdeel van een Intercollegiale Consultatie. Alle losse dagen bestaan uit drie dagdelen, waarbij een dagdeel wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Per bijeenkomst worden de deelnemers uitgenodigd, vergezeld van het progamma. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

4 Deelnemers: Vaste kern van InterimProf Vrienden van InterimProf 1 Bij bepaalde onderdelen worden gasten uitgenodigd zoals opdrachtgevers en andere relaties zoals deelnemers van een kenniskring. Heb je vragen? Bel ons op of mail naar 1 Vrienden van InterimProf kunnen deelnemen als ze intekenen voor een jaarcyclus. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

5 25 januari: Werken aan je persoonlijke effectiviteit en welke vaardigheden helpen een stap verder? Thema 1 Gezamenlijk programma Uitgevoerd door Hans Blom, Johan Blom, Rob Blom, Wiebren Pool Een carrousel van activiteiten vindt op deze dag plaats. Effectieve gespreksvormen in verschillende settings: Hoe voer ik een intakegesprek? Een adviesgesprek, wanneer is dit effectief? Een presentatie met effect. Gesprekken met een pittige boodschap. Ben ik wel in gesprek? Hoe helpen vaardigheden je in het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit? De relatie met de MDI s, teamrollen, leerstijl. Wat zegt dit over je ontwikkeltraject? Interim Permanent Ontwikkelprogramma

6 Hans Blom MBA heeft meerdere hogere managementposities bij diverse organisaties, branches en disciplines vervuld. Vanuit deze praktijkkennis en zijn studies (o.a. bedrijfskunde en masters) heeft hij veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van organisaties en het verbeteren van de samenwerking binnen (management)teams. Door zijn gevarieerde loopbaan en brede kennis kan hij zich uitstekend inleven in de verschillende rollen en vakgebieden en heeft hij meerdere start-ups en integraties van organisaties tot volle tevredenheid begeleid. Johan Blom is zijn carrière gestart bij de overheid. Na zijn overstap naar de financiële wereld heeft hij veel ervaring opgedaan als adviseur en organisatieontwikkelaar. Van 2002 tot 2004 was Johan senior-procesbegeleider voor veel organisaties. Hij ondersteunde raden van toezicht, besturen, directies en management bij de ontwikkeling van beleid en strategie en de professionalisering van de bedrijfsvoering. Daarnaast was hij ook trainer en ontwikkelaar. Als gecertificeerd INK-auditor heeft hij diverse zelfevaluaties en audits begeleid. Hij heeft ervaring met grootschalige veranderprogramma s en implementaties. Wanneer de situatie daarom vraagt, treedt hij op als projectcoach of -manager. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

7 Rob Blom MBA heeft diverse management- en directiefuncties gehad bij financiële organisaties door het gehele land. Daarnaast heeft hij studies gevolgd, zoals MBA en het Professioneel Ontwikkelingstraject. Door deze praktijkwerkzaamheden en kennis in de vakonderdelen organisatie-, bedrijfs- en veranderkunde ligt zijn kracht in het analyseren en oplossen van organisatievraagstukken, verandermanagement en het trainen en coachen van individuen en groepen. De verankering van verandering bij mens en organisatie weet hij als geen ander te realiseren. Robs kennis en ervaring van zowel de mens als individu als in groepsverband gecombineerd met zijn ervaring als Teamrolmanagementtrainer biedt vele mogelijkheden in de uitvoering van cursussen, trainingen, advisering, interimwerkzaamheden en begeleiding. Wiebren Pool is eigenaar van PPTI, een adviesbureau voor integrale organisatieontwikkeling en mede-eigenaar van InterimProf. Door middel van advisering, audits, assessments, coaching en training ondersteunt hij organisaties op een, op de organisatie afgestemde, samenhangende wijze. Wiebren is nauw betrokken bij ontwikkelingen in een groot aantal organisaties, van bedrijven van het MKB tot en met een landelijke bank en multinationals. Eén van de belangrijkste competenties van Wiebren is de ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van een cyclisch lerende organisatie. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

8 21 maart: Organiseren voor klantwaarde. Structuur als basisvoorwaarde!? Thema 1 Stroomsgewijs organiseren Door Rob van de Kamp Deze benadering is in de jaren zeventig ontwikkeld door Ulbo de Sitter, hoogleraar te Tilburg, en nadien verder doorontwikkeld door hem zelf en vele volgers. Het interessante van deze benadering was en is dat het beoogt recht te doen aan menselijke invloed op het werk en de bestuurbaarheid van organisaties probeert te optimaliseren. Het betekende als zodanig een breuk met klassieke organisatievormen gebaseerd op het idee van (overdreven, maar in de tijd van Scientific Management nog wel reëel): slimme verantwoordelijke managers, domme niet-verantwoordelijke medewerkers. De benadering is bekend geworden bij het bredere publiek door termen als integrale werkeenheid, zelfsturend team. Aan de hand van een introductie van organisatiestructuren in het algemeen, en het gedachtegoed van De Sitter in het bijzonder, gaan we met elkaar in de slag over onze beelden en inschattingen over de concrete haalbaarheid en randvoorwaarden daarbij in geval van de Rabobanken. En uiteraard over de te verwachten effectiviteit met betrekking tot klantwaarde; maar ook over de effecten op werknemerstevredenheid en bestuurbaarheid. Aan het eind van de ochtend proberen we conclusies te trekken. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

9 Rob van de Kamp Mijn professionele inspiratie vind ik in het werken met mensen. Ik help ze bij het stapsgewijs verbeteren van werksituaties. Daarbij kan het gaan om bestuurlijke vraagstukken als strategie, ketenvorming, inrichting (hoofd)structuur, fusie en dergelijke. En anderzijds om meer operationele vraagstukken als procesinrichting, omgang met interfaces intern/extern, projectvoering. Het resultaat is dat ze individueel en als team prettiger en succesvoller (samen)werken. Waardoor de toegevoegde waarde van het collectief/de organisatie toeneemt. Rob is nu zelfstandig bedrijfsadviseur en was senior projectleider bij Rijnconsult, Hoofd Organisatie NS en organisatieadviseur bij het Ministerie VROM Interim Permanent Ontwikkelprogramma

10 Thema 2 Wat bepaalt het onderscheidende vermogen van de InterimProffer Door Johan Blom Wat is het specifiek eigene van een IP er? Welke waarden willen en kunnen we gemeenschappelijk uitdragen Hoe zetten we dit zodanig op een rij zodat we van hieruit kunnen werken? Hoe blijf jij het onderscheidend vermogen van InterimProf continu versterken? Interim Permanent Ontwikkelprogramma

11 15 mei: Ethiek en Leiderschap Thema 1 Ethiek en Leiderschap Door Willemien Veldman-Marsman (Corporate Governance Rabo Nederland) Ethiek en integriteit, hoe herken je dit en maak je dit bespreekbaar? Uniciteit en passend wat de organisatie wil en hoe zij herkend en erkend wil worden. Wat betekent dit voor leiderschap? Het instrumentele tijdperk voorbij? Willemien Veldman-Marsman (Vriezenveen 1954) Het intrigeert me hoe mensen omgaan met leiderschap, zowel leidinggevenden als diegenen die leiding ontvangen. Mensen zijn betekenis gevende wezens. Zo zie ik mezelf ook. We willen ertoe doen, voor onszelf en voor anderen: geliefden, vrienden, buren collega s, het bedrijf. En toch nemen we genoegen met en cultiveren we een leiderschap dat is gefundeerd op rationeel-economische uitgangspunten en het elimineren van de twijfel. Ik onderzoek welke bijdrage ikzelf, maar ook de leiders in mijn omgeving leveren aan het waardenkader van de Rabobank. Welke denkkaders ze hanteren en wat daarvan het effect is. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

12 Tweedaagse 18 en 19 juni: De professionele leider, interimmer. 18 juni De professionele leider, interimmer. Wat zegt dit over zijn zelfkennis, als veranderaar Op 18 juni zijn we met de deelnemers in gesprek over leiderschap. De deelnemers hebben hiervoor verschillende onderwerpen voorbereid. Tot welke bevindingen komen we? Wat betekent dit voor de praktijk van alledag? Wat nemen we hiermee naar de volgende dag, waarover willen we met inleider Jaap Schaveling van gedachten wisselen? 19 Juni sluiten we af met de bevindingen en wat dit betekent voor het persoonlijk functioneren. Begeleiders: Rob Blom, Johan Blom en Wiebren Pool Interim Permanent Ontwikkelprogramma

13 19 juni Inleider Jaap Schaveling Organisatieveranderingen, snelle wisselingen van management, het nieuwe werken zorgen voor veel tijdelijkheid in organisaties. Wat betekent dit voor de leiders en anderen in organisaties. Wat betekent dit voor professioneel leiderschap. Jaap Schaveling, programma directeur en docent sociale psychologie, organisatiedynamiek en leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit zal de volgende thema s de revue laten passeren: Omgaan met interim-managers: rollen, valkuilen, hoe er optimaal gebruik van maken. Invloed van tijdelijkheid op mensen. Succesfactoren van interim-management opdrachten: wat maakt de verschillende stakeholders tevreden? Enige breinkennis voor managers: over onbewuste processen in mensen en organisaties en mogelijke beïnvloedingsmechanismen Dr. Jaap Schaveling kent de Interim-wereld goed. Met zijn promotieonderzoek en proefschrift Succesvol interim-management: meesterschap in een tijdelijke context, heeft hij onderzoek gedaan naar de factoren die eraan bijdragen dat een opdrachtgever tevreden is over de resultaten van een interimmanagementopdracht. De adviezen heeft hij weergegeven in het boek Scoren met interim-management, de weg naar tevreden opdrachtgevers. Andere boeken van Jaap Schaveling: Systeemdenken, ontdekken van onze organisatiepatronen, Succesvol organisaties ontwikkelen geven een indruk van zijn brede expertise. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

14 19 september: De psychologie van de werkende mens Werken aan je identiteit, wat beweegt mensen? Leanmanagement Thema De psychologie van de werkende mens Werken aan je identiteit, wat beweegt mensen? Uitgevoerd door Ab Schoneveld Psychologie als wetenschappelijke beoefening aan Universiteiten heeft zich pas na de tweede Wereldoorlog ontwikkeld en houdt zich bezig met het onderzoeken van het Innerlijk Leven (kennen, voelen en streven) en het zichtbare gedrag van mensen. De volgende onderdelen komen aan bod: Een korte uiteenzetting van de verschillende perspectieven en mensbeelden van waaruit de interactie tussen persoon en arbeid kan worden bekeken, aan de hand van stromingen binnen de Psychologie. De stand van zaken met betrekking tot persoonskenmerken; waarin verschillen mensen en hoe kun je deze verschillen onderzoeken. Aan de hand van verschillende instrumenten en oefeningen gaan we vervolgens interactief werken aan onze eigen identiteit. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

15 Ab Schoneveld is werkzaam als vrijgevestigd psycholoog NIP. Sinds zijn afstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft hij zich in zijn werk beziggehouden met de vraag wat werk voor mensen betekent en hoe dit zich verhoudt tot de keuzes die ze daarin maken. Na zijn afstuderen heeft hij een aantal jaren onderzoek gedaan vanuit de faculteit Psychologie van de RUG, later heeft hij zich vooral gericht op de individuele begeleiding van loopbaanvragen. Sinds 2009 werkt hij als zelfstandige voor verschillende opdrachtgevers bij de overheid en het bedrijfsleven, veelal op locatie. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

16 15 november: Get the picture Thema 1 Get the picture door Wiebren Pool en wie tot 15 november op ons pad komen Wat gebeurt er om ons heen? We krijgen input vanuit NIVISC, Het Nederlands Instituut voor Integrale Sturing en Control. Wat zijn de actuele thema s, trends? Met welke consequenties moeten we rekening houden? Het programma wordt in de loop van het jaar nader ingevuld. Leanmanagement is een thema dat al op de agenda staat Ideeën, wilt u iets aanleveren, zelf een bijdrage leveren. Laat het weten. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

17 21 december: Jaarafsluiting door Hester Heringa Thema 1 Lijfelijk organiseren Door Hester Heringa Wat hebben populaire organisatiekreten als downsizen, lean, agile en wendbaar met jouw eigen lijf te maken? Alles! In deze workshop geen nieuwe managementtheorieën of technieken, maar handvatten om het functioneren en het voorgestelde organisatieveranderingen te beoordelen op basis van je eigen lijf! Dus eerder een methode om te analyseren of jouw organisatie een beetje gezond is! Zowel anatomisch (structuur) als fysiologisch (werking). En passant steek je misschien nog wat op over je eigen lijf. Zo kent iedereen wel een organisatie die is gaan downsizen om anders gestructureerd uit de reorganisatie te komen. Ook kent iedereen wel iemand, niet zonder uitzondering zichzelf, die heeft geprobeerd te downsizen (lees afvallen). Methoden en valkuilen om organisatorisch te downsizen vertonen een scherpe overlap met de methoden en valkuilen van het lijnen. Na een crash dieet zijn de meeste lijners veel kilo s kwijt. Net zoals veel organisaties na een keiharde reorganisatie veel van hun overhead kwijt zijn. Echter na een jaar zit er vaak meer weer aan dan er ooit van af gegaan is Interim Permanent Ontwikkelprogramma

18 In de huidige tijd, waarin thema s als globalisering en economische uitdagingen een grote rol spelen, is het van groot belang om een wendbare organisatie te zijn. Je zult als organisatie snel moeten kunnen aanpassen en goed weten waar je eigen kracht zit en hoe je die kan benutten. Het aanpassingsvermogen en een analyse van de kracht van een organisatie kan goed gerelateerd worden aan de hand van de lichamelijke conditie van je eigen lijf. Hester Heringa (1976) is juriste en bedrijfskundige. De laatste jaren houdt zij zich bezig met organisatieontwikkeling en -verandering. In 2009 publiceerde zij samen met Jaap Peters het boek Bij welke reorganisatie werk jij? over het verschil tussen managen en organiseren. Interim Permanent Ontwikkelprogramma

19 Intercollegiale Consultatie InterimProffers maken gebruik van individuele coaching en kunnen zelf intervisiegroepen vormen. Ondersteunend materiaal is hiervoor beschikbaar. Ondersteuning door een coach is mogelijk. Intervisie is een uitstekende manier om via interactieve werkvormen te leren van de ervaringen van elkaar. Leren van elkaar staat hoog in het vaandel van InterimProf. Verdere bijeenkomsten: Bijeenkomsten die zijn gericht op een specifiek thema, zoals projectmanagement, themaonderzoeken. Dit heeft meestal een relatie met de opdrachten die op dat moment lopen of gaan lopen, Interim Permanent Ontwikkelprogramma

20 Alle opleidingsdagen vinden plaats in ons kantoor: Prins Hendrikweg EL WIJK BIJ DUURSTEDE Interim Permanent Ontwikkelprogramma

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA

KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA KRAUTHAMMER YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMMA HERKEN JE DIT? Weet je nog hoe opwindend het is om aan het begin van een carrière te staan? Daarom wil je ook jouw young professionals helpen bij hun ontwikkeling.

Nadere informatie

InterimProf Permanent Ontwikkelprogramma 2014

InterimProf Permanent Ontwikkelprogramma 2014 InterimProf Permanent Ontwikkelprogramma 2014 Wij doen alleen betekenisvolle opdrachten! Voor ons gaat resultaat als uitgangspunt niet ver genoeg. We streven naar blijvende verbetering in een organisatie

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

De Transformatie-Arena

De Transformatie-Arena De Transformatie-Arena Ontwikkeltraject voor HRM- en organisatieadviseurs in gemeenten Help je gemeente toekomstbestendig inrichten De Transformatie-Arena is een ontwikkeltraject voor adviseurs in gemeenten.

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Dichtbij de praktijk evidence-based Wetenschappelijk onderbouwd

Dichtbij de praktijk evidence-based Wetenschappelijk onderbouwd Pieter Timmers & Udo Lindner: Duits-Nederlandse Samenwerking HR experts systeem, methodiek met gegarandeerd resultaat Hersenonderzoek voor de praktijk Intervisie Voor een positieve en sociale omgang tussen

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Sterk in Ontwikkeling

Sterk in Ontwikkeling Sterk in Ontwikkeling Advies Training Interim Uw doelen waarmaken Uw doelen Onze opdrachtgevers hebben doelen op verschillende vlakken, bijvoorbeeld: - betere resultaten; - tevreden klanten of tevreden

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING GEBIEDSGERICHT WERKEN Op bijna geen enkel werkterrein gebeurt zoveel als in het gebiedsgericht werken.

Nadere informatie

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005

Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 Brochure Leergang Voor kwaliteit en resultaat in stad en wijk Open inschrijving januari juni 2005 blooming (Rienk van Wingerden en Peter van Zutphen) samen met H/Kwadraat (Hans Hoogvorst) en Kars Advies

Nadere informatie

Een jong initiatief van ervaren organisatieontwikkelaars die hun kennis, kunde en drive exclusief inzetten voor organisaties in de kinderopvang.

Een jong initiatief van ervaren organisatieontwikkelaars die hun kennis, kunde en drive exclusief inzetten voor organisaties in de kinderopvang. StatusKO Een jong initiatief van ervaren organisatieontwikkelaars die hun kennis, kunde en drive exclusief inzetten voor organisaties in de kinderopvang. StatusKO Organisatieontwikkeling PPS 01-01-2010

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat?

Leiderschapsontwikkeling: Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Leiderschapsontwikkeling: 11 Welk leiderschap is er nodig, en hoe krijg je dat? Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde NVP leiderschapscongres 31 oktober, 2013 Welkom! 2 3 vragen staan

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

DRAGERS VAN VERANDERING

DRAGERS VAN VERANDERING DRAGERS VAN VERANDERING Jezelf leren inzetten om veranderprocessen te doen slagen WAAROM DIT PROGRAMMA? Zachte skills voor meetbare resultaten Veranderprocessen slagen voor een belangrijk deel door de

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

DE GRENZEN VAN VERANDERING.

DE GRENZEN VAN VERANDERING. DE GRENZEN VAN VERANDERING. Een Masterclass over identiteit en verandering in gemeenten en de rol van de gemeentesecretaris. Veranderingsprocessen in gemeenten gaan moeizaam en slagen vaak maar ten dele.

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Training Verbindend Leiderschap

Training Verbindend Leiderschap Training Verbindend Leiderschap Voor vrouwen die leiding geven binnen de Medezeggenschap (of deze ambitie hebben) Het idee achter deze training is ontstaan vanuit gesprekken met vrouwen in een leidinggevende

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

ZKN Academie. Leiderschap: Lead the way!

ZKN Academie. Leiderschap: Lead the way! ZKN Academie Leiderschap: Lead the way! 24 april 2014 Programma van deze ochtend Tijd Wat 9.00-9.15 Kennismaking, verwachtingen 9.15 9.30 Wat is jouw leiderschapsstijl? 9.30 9.45 Situationeel leidinggeven:

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Foundations of Management (FMA)

Foundations of Management (FMA) Foundations of Management (FMA) 1 Verbreed uw bedrijfskundig inzicht L e a d e r s h i p E n t r e p r e n e u r s h i p S t e w a r d s h i p E fma@nyenrode.nl T 0346 291 200 W www.nyenrode.nl/fma 2 Wat

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen!

Integraal Hoger Onderwijs. Haal het beste uit jezelf en anderen! Integraal Hoger Onderwijs Haal het beste uit jezelf en anderen! Wat is integraal onderwijs? We willen inspirerend onderwijs geven waarin je leert het beste uit jezelf en anderen te halen en een positieve

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining

MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK. Vaardigheidstraining MANAGEN VAN CONFLICTEN OP DE WERKPLEK Vaardigheidstraining Managen van conflicten op de werkvloer Introductie Conflicten hebben zowel belemmerende als kansrijke aspecten. Naast pijn, verwarring en onzekerheid

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Basisopleiding Management Consultant

Basisopleiding Management Consultant Basisopleiding Management Consultant Vrije Universiteit Amsterdam // Basisopleiding Management Consultant // Basisopleiding Management Consultant Het adviesvak heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld.

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

IN-Placement 2014 GEMIDDELDE KLANTTEVREDENHEID 8,2! 80 % binnen twee maanden een nieuwe uitdaging!

IN-Placement 2014 GEMIDDELDE KLANTTEVREDENHEID 8,2! 80 % binnen twee maanden een nieuwe uitdaging! Het unieke IN-Placement Programma! Ons IN-Placement programma is een uniek programma waar je in 8 weken erachter komt wie je bent, wat je kan, wat je wil, en wat je nog moet doen om daar te komen. De doeltreffende

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Ambitie, groei en ontwikkeling

Ambitie, groei en ontwikkeling Duurzaam opleiden Profijt van investeringen YSC ondersteunt organisaties op verschillende manieren bij ontwikkelingsvraagstukken. Wij streven er naar de door u gewenste resultaten te ondersteunen, niet

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora

Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Samenwerken in Procesmanagement ACE en Ancora Het leertraject SPM bestaat vanaf 2014 uit 3 modules die verspreid over 2 jaar gevolgd kunnen worden. Iedere module heeft een omvang van 4 x 2 dagdelen, verspreid

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn

Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Training en coaching Van waar je bent, naar waar je wilt zijn Waarvoor kies je bij Move by Coaching? Move by Coaching helpt mensen en organisaties om, in deze wereld waarin zoveel belemmeringen kunnen

Nadere informatie

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control

Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller. business in control Alleen de top biedt het perspectief Maak de sprong naar de opleiding tot registercontroller business in control De registercontroller als business partner voor het management De functie van controller

Nadere informatie