Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Quercus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Quercus"

Transcriptie

1 Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten Ziekten en plagen van Quercus eik Een geslacht met 450 soorten winterharde en niet-winterharde, groenblijvende en bladverliezende bomen, soms heesters. Het blad dat van soort tot soort grote verschillen vertoont, krijgt in het najaar soms fraaie herfstkleuren. De twee meest voorkomende, aangeplante soorten bij ons zijn de winter- en de zomereik. Ze zijn aangeplant in bossen verspreid over bijna gans Europa. Beide soorten houden hun dorre bladeren tot in het voorjaar en worden gekweekt om hun duurzaam timmerhout en om hun schors die veel looizuur bevat. Hun vruchten worden gegeten door allerlei dieren als duiven, gaaien, eekhoorns, zwijnen, herten en bosmuizen. Zeer veel insecten voeden zich met de bladeren of de sappen van de eik: meikever, boktoren, eikenspinner, bladrollers e.a. De knoppen, bladeren en wortels ontwikkelen verschillende vormen van gallen, een weefsel dat ontstaat door de aanwezigheid van de larven van galwespen. Andere soorten van dit geslacht zijn o.a. de verfeik, moeraseik, Amerikaanse eik, moseik, Oostenrijkse eik, donzige eik. Amerikaanse en moeraseik zijn afkomstig uit Noord-Amerika en worden aangeplant voor hun mooie herfstkleur. LEGENDE: dennen moorders Heterobasidion annosum (Fomes annosus) Ernst van de ziekte of plaag: 9 Aan de voet van bomen en dennen ontstaan donkere roodbruine houtachtige houtzwammen die 5-10 cm groot zijn. Soms kunnen ze tot 30 cm doorsnede worden. De onderkant is crémewit. Deze houtzwam verzwak op grootschalig wijze het hout waardoor rot en vervan van het hout optreed. De aangetaste bomen gaan een riscio vormen en gaan uiteindelijk dood of waaien om. De vruchtlichamen van deze houtzwammen zijn redelijk winterhard en zijn meestal overblijvend. Gevoelig zijn berken, beuken, elzen, eiken en coniferen. Omdat de infectie zich zo snel verder verspreidt en aangetaste bomen een gevaar opleveren voor omliggende (gezonde bomen) dienen ze zo snel mogelijk gerooid te worden. Verwijder de grond tot 80 cm diep vooraleer nieuwe bomen te planten of om te vermijden dat sporen naar gezonde bomen kunnen overgaan. Breng verse grond in de plaats. Indien dit onmogelijk is in een straal van 2 meter rondom de stam de bodem begieten met een oplossing kopersulfaat en gebluste kalk. rooien en opruimen van de aangetaste planten Bouillie Bordelaise Duclos / Bordeause Pap Duclos Fungicide kopersulfaat 20 % N 7459/B spuitpoeder Gardiflor KB Bordeauxe Pap Fungicide spuitpoeder Scotts kopersulfaat 20 % N 7216/B Landbouwkalk Meststof stuifpoeder bekalken (gebluste kalk) - ph verhogen Pagina 1 van 17

2 dikrandtonderzwammen Ganoderma australe Ernst van de ziekte of plaag: 9 Dikrandtonderzwammen veroorzaken vooral houtrot in de wortelaanloopzone en aan de stam. Uiteindelijk kunnen ze tot enkele meters hoog in de stam vruchtlichamen gaan vormen. De sterkste aantasting vind echter ondergronds plaats. De vruchtlichamen zijn het ganse jaar zichtbaar. Na enige jaren wordt de schade ook in de kroon zichtbaar met afstervende takken. De schimmel komt de boom in via de wortels. De schimmel tast gedurende jaren het cambium aan. Uiteindelijk, na 10-tallen jaren is de boom zo sterk aangetast dat hij kan omvallen. Bomen regelmatig controleren, bij sterke aantasting onmiddellijk rooien. rooien en opruimen van de aangetaste planten gestippelde houtvlinders - rupsen van Zeuzera pyrina 2-jarige cyclus Ernst van de ziekte of plaag: 9 Ook wel eens gele houtrups genoemd. Geel witte ruspen met vele zwarte punten (tot 50 cm groot), afkomstig van de gestippelde houtvlinder. Deze rupsen doen er 2 jaar over om volwassen te worden. Hij doorboort stammen of takken met een doorsnede tot 10 cm en wordt vaak pas ontdekt als een doorboorde en verzwakte tak of stam bij een wind komt af te breken. Meestal is er per plant maar 1 rups te vinden maar dat is voldoende om desastreuze gevolgen te veroorzaken. Bij het boren van een gat kan je korreltjes van aaneengekleefd zaagsels ontdekken die naar buiten worden gebracht. De houtvlinder legt in juli-augustus zijn eitjes af. De rupsen tasten vooral appelen, peren, lijsterbes, esdoorn, berk, meidoorn, walnoten, populieren en eiken aan. Ziet u rupsen in een gang dan kan je proberen ze in de boorgang te doorbreken. Of indien mogelijk zaag een aangetaste tak weg. Fysiologisch snoei, pluk of knip ziek plantendelen weg Pistal spuitbus Oystershell pyrethrinen 0,25 % (verboden BE) N 8802/B (Verboden) Pyrethro Pur Spruzit RTU pyrethrinen g/l + koolzaadolie (AC) 8.25 g/l 9391/B Pyrethro Bio Spurzut pyrethrinen 36 g/l + piperonylbutoxide 144g/l 8837/B Pagina 2 van 17

3 Zerox spuitbus Edialux pyrethrinen 0.3 % + piperonylbutoxide 2.4% B 7229/B platte tonderzwammen Ganoderma lipsiense Ernst van de ziekte of plaag: 9 Veroorzaken vooral houtrot in de wortelaanloopzone en aan de stam. Uiteindelijk kunnen ze tot enkele meters hoog in de stam vruchtlichamen gaan vormen. De sterkste aantasting vind echter ondergronds plaats. De vruchtlichamen zijn het ganse jaar zichtbaar. Na enige jaren wordt de schade ook in de kroon zichtbaar met afstervende takken. De schimmel komt de boom in via de wortels. De schimmel tast gedurende jaren het cambium aan. Uiteindelijk, na 10-tallen jaren is de boom zo sterk aangetast dat hij kan omvallen. Bomen regelmatig controleren, bij sterke aantasting onmiddellijk rooien. rooien en opruimen van de aangetaste planten Pagina 3 van 17

4 SOD - sudden oak death Phytophthora ramorum Ernst van de ziekte of plaag: 9 Er is veel te doen omtrent SOD. Vanaf 1995 veroorzaakt deze schimmel in Californië op grote schaal afsterving van loofbomen en struiken met name bij Quercus en Lithocarpus. De ziekte wordt in Californië aangeduid met Sudden Oak Death (SOD). Dit betekent dat SOD in de VS een bedreiging vormt voor ecosystemen waar eiken deel van uitmaken. Van de schimmel zijn er tot nu toe twee stammen gevonden, één in Europa en één in Amerika. De schimmel is recent beschreven als Phytophthora ramorum. Of en hoe die 2 stammen met elkaar overeen komen is nog niet met zekerheid bekend. Nader onderzoek moet uitmaken of de schimmel uit Amerika ook in Europa voorkomt en omgekeerd. Het is ook nog steeds niet geheel duidelijk of de eikenpopulatie door de Europa SOD-stam spontaan kan aangetast worden. Na kunstmatige inenting van eiken blijkt dat ze de herkenbare symptomen vertonen. De Plantenziektenkundige Dienst (PD) van Nederland kon bij naburige eiken van met SOD besmette Viburnum of Rhododendron planten tot hiertoe nog ziektenverschijnselen bij de eiken vaststellen. Zo komt in Europa SOD vaak voor op Viburnum (x) bodnantense Dawn maar in de VS dan weer niet. Onderzoek: Bij controle op verschillende Nederlandse bedrijven in 2001 werd Phytophtora ramorum gevonden bij 10 % van de onderzochte planten, met name bij Rhododendron en Viburnum. Bij andere loofbomen en struiken op de betreffende locaties werd de schimmel niet aangetroffen. In Nederland werd SOD uitsluitend in Rhododendron en bij de cultivar Viburnum (x) bodnantense Dawn gevonden, in Engeland ook bij andere Viburnums -> zie onder waardplanten. Ook in Duitsland en Ierland, Denemarken en Frankrijk werd SOD aangetroffen. Export belemmerd: Vanaf november 2001 werd de grens in Canada gesloten voor een aantal boomkwekerijgewassen (met name siergewassen) uit Nederland. De Canadese telers zijn bang voor het binnenkomen van de schimmelziekte Phytophthora ramorum via onder meer import van Nederlandse boomkwekerijproducten. In de loop van het voorjaar 2002 werd ook de grens in de VS voor een aantal gewassen gesloten. De Europese Unie heeft bepaald dat alle lidstaten maatregelen moeten treffen om verspreiding van Phytophthora ramorum te voorkomen. Daarom moeten vanaf 1 november 2002 Rododendrons en Viburnums, die bedoeld zijn voor de exporthandel, aan extra eisen voldoen om te zorgen dat ze vrij zijn van de schimmel. Deze extra eisen worden opgenomen in het zogenaamde plantenpaspoort. Onderzoek in eiken: Uit onderzoek is gebleken dat Quercus robur (zomereik), Quercus petrea (wintereik), Quercus palustris (moeraseik) en Quercus rubra (Amerikaanse eik) ziek werden ná verwonding en bespuiting met een schimmeloplossing (na injectie). Waardplanten: In de VS zijn per oktober 2002 achttien waardplanten bekend, in Europa 8! Amerikaanse waardplanten: Zie Europese waardplanten: - Rhododendron ponticum (bladvlekken, twijgsterfte, twijgkankers en soms ook stambasisrot) - Rhododendron Catawbiense (bladvlekken, twijgsterfte, twijgkankers en soms ook stambasisrot) - Vaccinium myrtillus (nog in onderzoek, vaak afsterving van de gehele plant) - Viburnum bodnantense Dawn (stambasisrot) - Viburnum burkwoodii (stambasisrot) - Viburnum davidii (stambasisrot) - Viburnum farreri (stambasisrot) - Viburnum tinus (stambasisrot) Op basis van internatonaal waardplantenonderzoek is Phytophthora ramorum te karakteriseren als een schimmel met een brede waardplantenreeks, maar met een voorkeur voor bepaalde plantensoorten. Naast variatie in waardplanten treedt ook variatie op in symptomen en schade. Literatuur: Pagina 4 van 17

5 Nieuwsbrief Plantkundige Dienst Tuin&Landschap 20 (2002) - Ed Asscheman Internet: Ziekteverschijnselen. Bij Viburnum (x) bodnantense Dawn kan de schimmel een stambasisrot veroorzaken, zoals ook is waargenomen bij de afsterving van loofbomen in Californië. De plant gaat verwelken en sterft tenslotte volledig af. Wanneer bij Rhododendron de schade beperkt blijft tot bladvlekken hebben we met een andere schimmel te doen. Komen naast bladvlekken ook twijgvlekken, twijgsterfte en incidenteel stambasisrot voor dan betreft het SOD. Ontwikkeling van de schimmel Voorwaarden voor infectie zijn vochtige omstandigheden, vaak in combinatie met een minder goede conditie van de plant. Wanneer de schimmel voorkomt in Rhododendron als onderbegroeiing van bossen en/of op plaatsen met veel schaduw kan de ziekte zich sterk uitbreiden. De schimmel kan ook lange tijd op afgevallen blad of plantenresten en in de bodem overleven. De ziekte raakt verder verspreid door transport van plantenmateriaal of via spatwater. Of de schimmelsporen zich ook via de lucht kunnen verspreiden is nog in onderzoek. Maatregelen: De verspreiding van de schimmel lijkt veelal slechts over korte afstand te gebeuren. Daarom adviseert PD vatbare planten in een straal van 2 meter rondom de zieke planten op te ruimen. rooien en opruimen van de aangetaste planten eiken meeldauw - echte (witziekte) Microsphaera alphitoides - Microsphaera alni Ernst van de ziekte of plaag: 5 Scheuten en bladeren zijn bedekt met een wit schimmelpoeder en vaak sterk misvormd. De aangetaste plantendelen gaan verdrogen en afsterven. Zieke en aangetaste scheuten worden meer gevoelig voor vorst. Volwassen planten worden meestal niet behandeld. In kwekerijen vanaf midden mei om de 10 dagen met een fungicide behandelen. Biofa Fungicide stuifpoeder Biofar-Agrar spuitzwavel Karathane Fungicide spuitpoeder Rohm and Haas dinocarp 22% N 2904/B Afugan Fungicide AGRO-PLUS N.V. B 149/P Pagina 5 van 17

6 Baycor EC 300 Fungicide emulgeerbaar concentr Bayer bitertanol 300g/liter (verboden BE) B 7409/B (*verboden BE) (Verboden) Compo Basi Rose Fungicide emulgeerbaar concentr Bayer fenarimol 40 g/l B 8150/B Rubigan 120 EC Fungicide Dow Agroscience fenarimol 120 g/l 9434/B Rubigan 4 Fungicide emulgeerbaar concentr Dow Agroscience fenarimol 40 g/l (verboden BE) B 7428/B (verboden) rosellinia wortelrot Rosellinia quercina Ernst van de ziekte of plaag: 5 Veroorzaakt verrotting van de wortels en de wortelhals. Later kunnen op de verrotte delen houtpaddestoelen gevormd worden. Zorg voor een goede bodemstructuur. Zieke planten rooien. rooien en opruimen van de aangetaste planten Fysiologisch bodem- en/of groeiomstandigheden verbeteren zwavelzwammen Laetiporus sulphureus Ernst van de ziekte of plaag: 5 Zwavelzwammen zijn dakpansgewijs eenjarige groeiende zwavelgele tot oranjerode houtzwammen van 10 tot 10 cm groot. Ze ontstaan aan de stam of dikke takken en zijn gedurende gans de zomer waar te nemen. Verschillende bomen kunnen er door worden aangetast zoals eik, tamme kastanje, sierkersen, beuk, taxus, larix en dennen. Het aangetaste hout verkleurt. Het wordt eerst oranjegeel en gaat daarna in bruine, hoekige stukjes uit elkaar vallen. Tussen de stukken rottend hout is een grauwwit tot geel mycelium te zien. In eerste instantie treedt veel takbreuk op, uiteindelijk kan ook de stam afbreken. De zwam kan zich zowel beneden als hoog in de boom op stammen ontwikkelen en breekt de cellulose structuur van het hout af. Daardoor wordt het hout zwak en korrelig, bijna poederachtig. Aangetaste bomen kunnen een gevaar opleveren omdat het aangetast hout zwak wordt. Bomen kunnen omwaaien. De ernst en aard van de aantasting kan door een gespecialisserde boomsnoeier met een boor worden nagegaan. Bij ernstige aantasting de boom rooien. Pagina 6 van 17

7 rooien en opruimen van de aangetaste planten bladgalmijten (algemeen) Ernst van de ziekte of plaag: 3 Geelgroene tot bruingele kleine mijten zuigen aan de randen van de bladeren waardoor gezwollen bobbels ontstaan. Ook kunnen in de jonge toppen gekrulde bladeren te zien zijn. In sommige gevallen (Catalpa, Robinia, Fraxinus, Pyrus, Malus, Prunus St.Julien) gaan de bladranden omkrullen. Het blad vertoont een bruine kleur en daarom worden deze mijten ook wel eens roestmijten genoemd. De nieuwe topjes van de planten krijgen een gedrongen uiterlijk. Galmijten zijn kleine zuigende insecten van 0.1 tot 0.3 mm groot, met een langwerpig lichaam en een brede kop die naar achteren toe smaller wordt. Ze zijn zonder vergrootglas nauwelijks te zien. Ze verschuilen zich in de groeipunten en onderaan de bladeren. Galmijten overwinteren op de plant in de groeitoppen en tussen de schubben. In het voorjaar vanaf mei-juni vanaf 20 C worden ze actief (in open lucht). In kassen kan er al schade ontstaan vanaf april. Er kunnen enkele generaties per jaar ontstaan, afhankelijk van de temperatuur. De schade uit zich vnl. in een slechtere groei van de planten. Levensbedreigend is hun schad voor de plant meestal niet. De schade is beperkt en bestrijding meestal niet noodzakelijk. Eventueel bij een te sterke aantasting in de boomkwekerijen in de winter behandelen met carbolineum. In het groeiseizoen bij de eerste bladontwikkeling een tweetal maal behandelen met gechloreerde koolwaterstoffen. soortgevoeligheid Allium sativum knoflookextract, planten Biologisch, planten Urtica brandnetelextract Biologisch Hermoo Endosulfan EC emulgeerbaar concentr Hermoo endosulfan 350 g/l (* verboden in BE vanaf 15 april 2003) B 7285/B (Verboden) Hostation triazofos Thiodan 35 EC emulgeerbaar concentr Agrevo Belgium endosulfan 350 g/l (* enkel toegelaten onder glas BE) A 6181/B Torque SC Acaricide suspensie concentraat Basf fenbutatin oxide 550 g/l A 8213/B Pagina 7 van 17

8 Undeen stuifpoeder propoxur VBC-AVEVE Oliën Aveve vruchtboomcarbolineum (actieve olie) VBC-Sanac Oliën Sanac vruchtboomcarbolineum (anthracee-olie) bladrollervinders - rupsen van Ditula angustiorana (Capua) rupsen afkomstig van bladrollervinders Ernst van de ziekte of plaag: 3 De groen-bruine rupsen van deze vlinder mineren de bladeren. Schade is zichtbaar door de oppervlakkige vraat. Er worden ook blaadjes samengesponnen. Kunnen in het spinsel overwinteren. De vlinder legt z n eitjes in meijuni en produceert 1 generatie per jaar Rupsen vangen of tijdig een chemische bestrijding uitvoeren. Let op de wachttermijn voor het plukken van de blaadjes. Pistal spuitbus Oystershell pyrethrinen 0,25 % (verboden BE) N 8802/B (Verboden) Pyrethro Pur Spruzit RTU pyrethrinen g/l + koolzaadolie (AC) 8.25 g/l 9391/B Suxon 10 ingekapseld granulaat Crop Care Austra chloorpyrifos 10% N 8676/B vangen (met de hand) Geen opgave opg Dorsan 48 emulgeerbaar concentr Luxembourg chloorpyrifos 480 g/l (verboden BE) B 8769/B (*Verboden BE) Dursban 480 emulgeerbaar concentr Dow Agroscience chloorpyrifos 480 g/l B 8195/B Ethionyl parathion Pagina 8 van 17

9 Luxan Chloorpyrifos 480 EC emulgeerbaar concentr Luxan Chem Pha chloorpyrifos 480 g/l B 8811/B Parathion 25 vlb Pro Agro parathion A Pychlorex 48 EC emulgeerbaar concentr Protex chloorpyrifos 480 g/l B 8151/B Pyrethro Bio Spurzut pyrethrinen 36 g/l + piperonylbutoxide 144g/l 8837/B Pyrus 400 SC Fungicide Eurofyto pyrimethanil 400 g/l 9380/B Thionyl E Chimac-Agriphar parathion 250 g/l A Zerox spuitbus Edialux pyrethrinen 0.3 % + piperonylbutoxide 2.4% B 7229/B Zolone Flo suspensie concentraat Agro-Plus NV fosalone 500 g/l B 7340B + 401/B wapendragers - rupsen van (algemeen) Phalera bucephala zwarte rupsen met gele dwars en lengtestrepen afkomstig van wapendragervlinders Ernst van de ziekte of plaag: 2 Deze zwarte rupsen met gele dwars en lengtestrepen afkomstig van wapendragervlinders worden tot 5 cm groot en voeden zich met bladeren. De rupsen komen in grote kolonies voor van het midden tot het eind van de zomer. In tegenstelling tot andere soorten produceren zij spinsel. Door hun grote aantallen vreten zijn planten geheel kaal. De schade is vooral belangrijk bij jonge, opgroeiende bomen. Scheuten met kolonies kunnen worden weggesnoeid of chemisch bestreden worden. Fysiologisch snoei, pluk of knip ziek plantendelen weg KB Totaalbehandeling emulsie, olie in water Scotts bifenthrin 2 g/l + myclobutanil 7,5 g/l N 8972/B Orthene wateroplosbaar poeder Tomen France acefaat 50 % (verboden BE) N 6554/B (verboden* 25/09/2003) Pagina 9 van 17

10 Pistal spuitbus Oystershell pyrethrinen 0,25 % (verboden BE) N 8802/B (Verboden) Pyrethro Pur Spruzit RTU pyrethrinen g/l + koolzaadolie (AC) 8.25 g/l 9391/B Admiral emulgeerbaar concentr Sumitomo Europ pyriproxyfen 100 g/l B 8526/B Ambush permethrin (*verboden BE+NL) Verboden vanaf 25/07/1993 Lannate spuitpoeder Dupont methomyl 25% (verboden BE) A 5933/B (*verboden BE) Phosdrin emulsie, olie in water Cynanmid Benel mevinfos 145 g/l A 6924 Pyrethro Bio Spurzut pyrethrinen 36 g/l + piperonylbutoxide 144g/l 8837/B Zerox spuitbus Edialux pyrethrinen 0.3 % + piperonylbutoxide 2.4% B 7229/B eiken bladgalmuggen Contarinia quercina Ernst van de ziekte of plaag: 1 Niet van zulk belang dat bestijding nodig is. Pistal spuitbus Oystershell pyrethrinen 0,25 % (verboden BE) N 8802/B (Verboden) Pistal spuitbus Oystershell pyrethrinen 0,25 % (verboden BE) N 8802/B (Verboden) Pagina 10 van 17

11 Pyrethro Pur Spruzit RTU pyrethrinen g/l + koolzaadolie (AC) 8.25 g/l 9391/B Pyrethro Pur Spruzit RTU pyrethrinen g/l + koolzaadolie (AC) 8.25 g/l 9391/B Pyrethro Bio Spurzut pyrethrinen 36 g/l + piperonylbutoxide 144g/l 8837/B Pyrethro Bio Spurzut pyrethrinen 36 g/l + piperonylbutoxide 144g/l 8837/B Zerox spuitbus Edialux pyrethrinen 0.3 % + piperonylbutoxide 2.4% B 7229/B Zerox spuitbus Edialux pyrethrinen 0.3 % + piperonylbutoxide 2.4% B 7229/B eiken bladkevers Orchestes quercus Ernst van de ziekte of plaag: 1 Kevers vreten aan de randen van de bladeren Van ernstige betekenis in private tuinen. Pistal spuitbus Oystershell pyrethrinen 0,25 % (verboden BE) N 8802/B (Verboden) Pyrethro Pur Spruzit RTU pyrethrinen g/l + koolzaadolie (AC) 8.25 g/l 9391/B Pagina 11 van 17

12 Pyrethro Bio Spurzut pyrethrinen 36 g/l + piperonylbutoxide 144g/l 8837/B Zerox spuitbus Edialux pyrethrinen 0.3 % + piperonylbutoxide 2.4% B 7229/B vruchtboomkanker - echte Nectria galligena 2 sporenvluchten: winter 10-4 en zomer 5-9 Ernst van de ziekte of plaag: 1 Echte vruchtboomkanker is een gevreesde ziekte voor fruitbomen maar komt ook voor bij beuk, populier, eik, peer, appel en berk. Komt ook voor bij peer maar in mindere mate. Kenmerkend zijn de ruwe, bultige gezwellen die op takken ontstaan. Nabij de ogen van twijgen ontstaan barsten met afschilferende delen schors. Knoppen en jonge twijgen sterven af. De schimmels infecteren de planten via wonden zoals snoeiwonden, vorstscheuren of hagelschade. De sporen kunnen alleen kiemen bij nat weer. De wintersporen verspreiden zich van de herfst tot het voorjaar. De zomersporen vanaf mei. Zorg voor een matige groei. Middelmatig N-bemesting toepassing. Zorg voor goede waterhuishouding in de bodem. Geef een extra gift kali. Smeer snoeiwonden in. Kankerwonden met zorg uitsnijden en behandelen met Kankersept, Topsin M pasta edm. Bestrijd tijdig bloed-of schorsluizen die wonden maken en de schimmel verspreiden. Spuitschema: * 1 tot 2 maal na de bladval (gedurende 1 tot 3 weken na de bladval) met koperhoudende middelen * na een hagelslag in de lente en/of zomer met captan of thiofanaat * na de pluk met carbendazim Fysiologisch bodem- en/of groeiomstandigheden verbeteren Agrichim Koperoxychloride Fungicide spuitpoeder Agrichim koperoxychloride 50% N 7021/B Asepta Boomwondbalsem Fungicide pasta op waterbasis Asepta polyvinylakylaat N 5873/B Belchim Hydro Fungicide water dispergeerbaar g Belchim koperoxychloride 50% N 9271/B Hermoo Koperhydroxide 50% Fungicide water dispergeerbaar g Hermoo koperhydroxide 50% N 8825/B Kankersept Fungicide pasta op waterbasis Asepta koperoxychloride 2 % (verboden BE) N 5730/B (*verboden BE) Pagina 12 van 17

13 Koperhydroxide 50% WG Fungicide water dispergeerbaar g Huntjens koperhydroxide 50% N 9272/B Patenkali Meststof korrelvorm kali Suberotex Fungicide pasta op waterbasis Sema Vinyl azaconazool 1% + imazalil 2 % (*BE tot 31 dec. 2007) N 7474/B Biologisch Carabidae sycophanta Topsin M PASTA Fungicide paste op waterbasis Certis Europe thiofanaat-methyl 3% B 7096/B meeldauw - echte (witziekte) Phyllactinea (Microshaera) corylea - alni - fraxini Ernst van de ziekte of plaag: 0 De scheuten en bladeren zijn bedekt met een grijs schimmelpluis. Komt voor bij berken, hazelaars, elzen, beuken, haagbeuken, moerbei en eiken. Het schimmelpluis zit over het algemeen aan de bovenkant van het blad. Echter niet alle meeldauwschimmels komen voor op de bovenkant van het blad. Enkele uit zonderingen zijn onder meer Quercus waar het schimmelpluis zich (vooral in het beginstadium) aan de onderzijde van het blad bevindt. De schimmeldraden groeien op het blad, niet erin. Hierdoor kunnen ze makkelijk van het blad worden gewreven. Onder plastic is het schimmelpluis vaak donkerder van kleur. Meeldauw overwintert als schimmeldraden in de knoppen en op de jonge twijgen. De schimmeldraden vormen in het voorjaar sporen die worden verspreid door water en wind. De sporen ontwikkelen zich op de pas uitgelopen bladeren en bloemen en vormen schimmeldraden. De schimmel neemt zijn voeding op via zuigorganen aan de schimmeldraden, die ondiep het blad binnendringen. De draden groeien verder boven op het blad. Dit is duidelijk een verschil met valse meeldauw, waarbij de schimmeldraden in het blad groeien. De cyclus vindt tijdens het seizoen meerdere malen plaats. Soms komt men de geslachtelijke vormvan meeldauw tegen. Dit is zichtbaar als kleine bruin tot zwarte bolletjes tussen het schimmelpluis, meestal in de nazomer. bestrijding nodig Baycor SC 500 Fungicide suspensie concentraat Bayer biteranol 500g/liter N 8633/B (Verboden Biofa Fungicide stuifpoeder Biofar-Agrar spuitzwavel Karathane Fungicide spuitpoeder Rohm and Haas dinocarp 22% N 2904/B Pagina 13 van 17

14 Afugan Fungicide AGRO-PLUS N.V. B 149/P Rubigan 120 EC Fungicide Dow Agroscience fenarimol 120 g/l 9434/B Rubigan 4 Fungicide emulgeerbaar concentr Dow Agroscience fenarimol 40 g/l (verboden BE) B 7428/B (verboden) eekhoorns Sciurus vulgaris Ernst van de ziekte of plaag: Wees blij als een eekhoorn uw tuin bezoekt. Eekhoorns komen voor op plaatsen waar voldoende hoge bomen staan die veel zaden voortbrengen zoals dennen, beuken, eiken, hazelaars en tamme kastanjes. Die zaden en noten worden verzmeld als wintervoorraad. Een prachtige ervaring. Laat de diertjes met rust. U kan proberen de eekhoorns wat tammer te maken door vogelvoer op een voederplank aan te bieden. bestrijding nodig eiken bladluizen Phylloxera quercus Ernst van de ziekte of plaag: Pagina 14 van 17

15 eiken prachtkevers Agrillus biguttatus Ernst van de ziekte of plaag: De larven van deze kever leven in de bast en deels in het oppervlakkige spinthout van eiken. Hun vraatgangen kunnen de stam volledig ringen, waardoor de boom afsterft. Op de plaatsen waar de larven zich in de bast boren, kunnen donkere afgestorven plekken (necrosen) ontstaan, waaruit vaak slijmuitvloei optreedt. Aantastingen zijn vooral te verwachten in het jaar dat de primaire beschadiging optreedt en in de daaropvolgende twee jaren. De ijle bladbezetting volgend op de primaire schade leidt immers tot een sterkere bezonning van de stammen, wat een aantasting door de warmteminnende Eikenprachtkever bevordert. De combinatie van herhaalde kaalvraat door bladvretende insecten en extreme weersomstandigheden (droogte, vorst) leidt tot een primaire beschadiging van de eiken. Het al dan niet afsterven van de verzwakte bomen wordt nadien in sterke mate bepaald door secundaire aantasters. Bron Nieuwsbrief IBW, 2 jrg., 4 trimester, oktober 1999 In principe kan het verwijderen van door Eikenprachtkever zwaar aangetaste bomen en recent afgestorven exemplaren de keverpopulatie reduceren en aldus de overlevingskansen van de resterende eiken verhogen. Waarschijnlijk heeft deze maatregel echter alleen succes indien hij zeer consequent wordt uitgevoerd, d.w.z. dat àlle aangetaste bomen in de wijde omgeving moeten worden verwijderd. In de praktijk lijkt dit moeilijk realiseerbaar en is deze maatregel niet aanbevolen. Pistal spuitbus Oystershell pyrethrinen 0,25 % (verboden BE) N 8802/B (Verboden) Pyrethro Pur Spruzit RTU pyrethrinen g/l + koolzaadolie (AC) 8.25 g/l 9391/B Luxan Azinphos Luxan Chem Pha azinfos-methyl (*verboden BE) Verboden vanaf 25/07/1993 Parathion 25 vlb Pro Agro parathion A Pyrethro Bio Spurzut pyrethrinen 36 g/l + piperonylbutoxide 144g/l 8837/B Ultracid 40WP spuitpoeder Novartis methidathion (*verboden BE) A Intrekking van de erkenning vanaf 20 maart 2003 Zerox spuitbus Edialux pyrethrinen 0.3 % + piperonylbutoxide 2.4% B 7229/B Pagina 15 van 17

16 eiken vouwmijnmotten - rupsen van Phyllonorycter quercifoliella Ernst van de ziekte of plaag: Pistal spuitbus Oystershell pyrethrinen 0,25 % (verboden BE) N 8802/B (Verboden) Pyrethro Pur Spruzit RTU pyrethrinen g/l + koolzaadolie (AC) 8.25 g/l 9391/B Pyrethro Bio Spurzut pyrethrinen 36 g/l + piperonylbutoxide 144g/l 8837/B Zerox spuitbus Edialux pyrethrinen 0.3 % + piperonylbutoxide 2.4% B 7229/B reuzenzwam Meripilus giganteus Ernst van de ziekte of plaag: Deze paddestoel is te vinden aan de voet van volwassen of oude bomen als beuk, eik en valse acacia. Aan de voet of dicht bij de stam of wortels zijn grote, vlezige goudbruine houtzwammen terug te vinden. De onderzijde is crémewit, bij kneuzing donkerder verkleurend. De paddestoel dankt zijn naam aan de grote omvang die tot 30 cm kan bedragen. Ze komen met grote aantallen voor en kunnen tot 12 kg wegen. De reuzenzwam verschijnt aan het eind van de zomer en vergaan na een vorstperiode tot een stinkende, zwarte massa. Een beuk die volop in blad staat kan zomaar omvallen door toedoen van deze aantasting Veroorzaakt rotting van de wortels welke hol worden. Dit levert een gevaar voor de bomen op. Takken van aangetaste bomen sterven af, maken weinig bladeren. Bij storm kunnen de bomen omwaaien. De ernst en aard van de aantasting kan door een gespecialisserde boomsnoeier met een boor worden nagegaan. Bij ernstige aantasting de boom rooien. Het verwijderen van de aanwezige zwammen kan weliswaar de verspreiding wat beperken, maar het afbraakproces gaat niettemin verder. rooien en opruimen van de aangetaste planten Pagina 16 van 17

17 Giftigheidsklassen: N: A of B: Middelen die vaak vrij kunnen gebruikt en verkocht worden voor particulier gebruik. Verkrijgbaar in tuincentra edm. Middelen die enkel kunnen gebruikt worden door erkende gebruikers of vakmensen uit de beroepssector en enkel kunnen verkocht worden door erkende verkopers. In deze lijst zijn middelen opgenomen met toelating in BE tot: zaterdag 18 november 2006 Deze tuindokter lijst is exclusief voorbehouden voor TK-Plus abonnees, download regelmatig de bijgewerkte ziekten en plagen brochures met courante lijst van toegelaten middelen Niks van deze lijst kan gereproduceerd of gepubliceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, Rudi Van Overloop, alle rechten voorbehouden. Bronnen, literatuur. Zie op Vanaf eind Tuindokter verkrijgbaar op CD-ROM!!! Pagina 17 van 17

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Acer palmatum

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Acer palmatum Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten Ziekten en plagen van Acer palmatum japanse esdoorn Met ongeveer 150 soorten is het geslacht Acer vnl. verspreid over de noordelijke gematigde

Nadere informatie

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Viburnum

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Viburnum Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten Ziekten en plagen van Viburnum sneeuwbal Het geslacht Viburnum omvat rond de 230 soorten en 125 hybriden en cultivars van groenblijvende,

Nadere informatie

De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis)

De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis) De buxusmot: Glyphodes perspectalis (syn. Diaphania perspectalis) Lepidoptera, fam. Crambidae Waardplanten Buxussoorten zoals Buxus microphylla, B. sempervirens en B. sinica. Geografische verspreiding

Nadere informatie

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Syringa

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Syringa Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten Ziekten en plagen van Syringa sering Seringen, ook wel jasmijnen genoemd, zijn bladverliezende heesters met prachtige en welriekende pluimen.

Nadere informatie

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Pyrus communis

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Pyrus communis Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten Ziekten en plagen van Pyrus communis peer, cultuur-, Europese peer Deze winterharde, bladverliezende bomen bloeien in het voorjaar (april),

Nadere informatie

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Tilia

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Tilia Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten Ziekten en plagen van Tilia linde Een geslacht met 50 soorten winterharde, bladverliezende bomen. De meeste groeien snel, vooral wanneer

Nadere informatie

Presentatie. Afsterven steenfruitbomen. Klantendag Stonefruitconsult. Echteld Donderdag 7 maart. Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO

Presentatie. Afsterven steenfruitbomen. Klantendag Stonefruitconsult. Echteld Donderdag 7 maart. Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO oetermeer Presentatie Afsterven steenfruitbomen Klantendag Stonefruitconsult Echteld Donderdag 7 maart Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO Boomuitval Grotere verliezen aan bomen binnen steenfruit

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

Platform Openbaar Groen: Ziekten en plagen in openbaar groen

Platform Openbaar Groen: Ziekten en plagen in openbaar groen Platform Openbaar Groen: Ziekten en plagen in openbaar groen Van Remoortere Liesbet Waarschuwingssysteem Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) Genk 28 juni 2011 Waarschuwingssysteem Waarnemings- en Waarschuwingssysteem

Nadere informatie

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Vitis

Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten. Ziekten en plagen van Vitis Tuinkrant's Tuindokter - Ziekten en Plagen Gids - Plantenziekten Ziekten en plagen van Vitis druif, druivelaar, wijnstok De wijnstok treft men in het wild aan in de gematigde streken van Zuid-Europa en

Nadere informatie

Loof-en naaldbomen. Naam :

Loof-en naaldbomen. Naam : Loof-en naaldbomen Naam : Veel bomen maken een bos In een boomgaard staan soms honderden bomen, en toch is een boomgaard geen bos. Ook in een park kun je veel bomen zien, maar een park is beslist geen

Nadere informatie

Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Pseudomonas. Bacterieziekten. Klein en steenfruit

Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Bacterieziekten. Pseudomonas. Bacterieziekten. Klein en steenfruit Klein en steenfruit Diverse soorten in groot- en kleinfruit: Rob Derikx Boekel, 17 februari 2016 Xanthomonas (o.a. aardbeien, kersen, pruimen) Erwinia (o.a. peren, ook wel bacterievuur genoemd) (o.a. kersen,

Nadere informatie

Ziekten en plagen: houtrot

Ziekten en plagen: houtrot Ziekten en plagen: houtrot Wat gaan we zien? Afgrendeling in bomen (CODIT) Wat is houtrot + verschillende types rot Belangrijkste houtrotschimmels 1 Afgrendeling in bomen Bomen zijn niet mobiel, maar ook

Nadere informatie

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN 3 8 6 10 ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN Een boom is...... een vaste plant met een houten stam en een kruin, alleen noemen de onderdelen anders dan bij een plant. Delen van de boom Laat de kinderen

Nadere informatie

Bijen en wespen. Galwespen Echte zaagwespen Spinselbladwespen Vliesvleugeligen Larve: bijtend: vraatschade Andrena (zandbijen)

Bijen en wespen. Galwespen Echte zaagwespen Spinselbladwespen Vliesvleugeligen Larve: bijtend: vraatschade Andrena (zandbijen) Bijen en wespen Galwespen Echte zaagwespen Spinselbladwespen Vliesvleugeligen Larve: bijtend: vraatschade Andrena (zandbijen) Larve bastaardrups: zaagwespen Echte zaagwespen Verschil rups (vlinders en

Nadere informatie

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN. www.dlvplant.nl TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN

KENNISBUNDEL. Biologische aardappelen. Mei 2013 ZIEKTEN EN PLAGEN / INSECTEN. www.dlvplant.nl TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN KENNISBUNDEL Biologische aardappelen Mei 2013 TEELTTECHNISCHE ASPECTEN LOOFDODEN ZIEKTEN EN PLAGEN / VIRUSZIEKTEN ZIEKTEN EN PLAGEN / PHYTOPHTHORA INFESTANS ZIEKTEN EN PLAGEN / RHIZOCTONIA SOLANI DE SMAAK

Nadere informatie

Bloeiend plantje Spoor van een dier

Bloeiend plantje Spoor van een dier Volwassen boom Jonge boom Dode boom Hoge struik Lage struik Varen Mos Klimmende plant Bloeiend plantje Spoor van een dier Paddenstoel (op de grond) Bodemdiertje Paddenstoel (op een boom) Activiteit 3 :

Nadere informatie

Gallen. Er is een nieuwe druk verschenen van Het Gallenboek. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met Gallen.

Gallen. Er is een nieuwe druk verschenen van Het Gallenboek. Een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met Gallen. Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. november 2010 nummer 8 Gallen Vorig jaar is er een nieuwe druk verschenen van het Gallenboek. Dit is een boek, waarin alle Nederlandse gallen staan,

Nadere informatie

Herkennen van ziekten en plagen in tomaat. Productschap Tuinbouw

Herkennen van ziekten en plagen in tomaat. Productschap Tuinbouw Herkennen van ziekten en plagen in tomaat Wageningen UR Glastuinbouw Wageningen UR Glastuinbouw Productschap Tuinbouw Virussen Pepinomozaïekvirus (PepMV) Tomatenbronsvlekkenvirus (TSWV) Tomatengeelkrulbladvirus

Nadere informatie

Jurgen Vansteenkiste : Atlas Atheneum Gistel. Dwarse doorsnede van een boomstam

Jurgen Vansteenkiste : Atlas Atheneum Gistel. Dwarse doorsnede van een boomstam Jurgen Vansteenkiste : Atlas Atheneum Gistel Dwarse doorsnede van een boomstam Spinthout (licht) en kernhout (donker) Spinthout is het niet-verkernde hout van een boom: het bevindt zich tussen het kernhout

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor

Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15 6706 EA Wageningen Postbus 9102 6700 HC Wageningen www.minlnv.nl Vragen en antwoorden Oost-Aziatische boktor Contactpersoon LNV-loket T 0800-22 333 22 pd.info@minlnv.nl

Nadere informatie

Naam:...

Naam:... Naam:... Wil je meer over paddestoelen weten? Vul de woorden in op de goede plaats. Kies uit: hoed herfst eetbaar steel giftig grotten In de... vind je in het bos veel paddestoelen. Ze groeien op dode

Nadere informatie

INHOUD. 1. Zwammen 02 - Vliegenzwam 03 - Eekhoorntjesbrood 03 - Aardappelbovist 04 - Stinkzwam Beuk Eik 06

INHOUD. 1. Zwammen 02 - Vliegenzwam 03 - Eekhoorntjesbrood 03 - Aardappelbovist 04 - Stinkzwam Beuk Eik 06 Biotoop: het bos BOSPLANTEN INHOUD 1. Zwammen 02 - Vliegenzwam 03 - Eekhoorntjesbrood 03 - Aardappelbovist 04 - Stinkzwam 04 2. Beuk 05 3. Eik 06 Wereldoriëntatie: natuur: bosplanten VCS-M: L-6 JP: 2003-11-25-1

Nadere informatie

Ziekten en plagen ERWINIA. Veroorzaakt door: Bacterie.

Ziekten en plagen ERWINIA. Veroorzaakt door: Bacterie. Ziekten en plagen ERWINIA Veroorzaakt door: Bacterie. Erwinia Carotovora: bovengrondse delen of knollen verslijmen en vertonen rotte plekken (stinkend zachtrot). De knollen rotten geheel weg en verspreiden

Nadere informatie

For information only content must not be duplicated. Grasziekten. Lebrun Benjamin

For information only content must not be duplicated. Grasziekten. Lebrun Benjamin Grasziekten Lebrun Benjamin Grasziekten : introductie 1) Oorzaak grasziekten : Virussen Bacteriën Fungus 2) Ziekten veroorzaken een aantal problemen : Vermindering van de groei van de plant Vermindering

Nadere informatie

Schimmels. Schimmelziektes in sportvelden en gazons

Schimmels. Schimmelziektes in sportvelden en gazons Schimmelziektes in sportvelden en gazons Brown patch Brown Patch Symptomen: Donkere ringen van afstervend gras Droogte plekken Wit verkleuring van het aangetaste gras Brown Patch Infectie: Juni tot september

Nadere informatie

Bos & milieu. Bomen 2013/12

Bos & milieu. Bomen 2013/12 2013/12 Bos & milieu Bomen In een boom speelt zich een aantal levensprocessen af die zorgen voor de groei. Dit verschijnsel heet fysiologie en komt bij alle levende organismen voor. De belangrijkste levensprocessen

Nadere informatie

Groene Detailhandel. Een- en tweejarigen antwoorden 1. Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden

Groene Detailhandel. Een- en tweejarigen antwoorden 1. Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden 1 Omschrijf met eigen woorden wat eenjarige planten zijn. Aan het einde van het seizoen vormen ze zaad en sterven af. Met andere woorden de meeste eenjarige kun

Nadere informatie

ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN. December 2009

ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN. December 2009 ONBEKENDE BOOMAANTASTINGEN December 2009 Onbekende boomaantastingen De gemeente Alphen aan den Rijn zet zich in voor een gezonde leefomgeving. Het openbaar groen draagt hier in belangrijke mate aan bij.

Nadere informatie

Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer. IWT-project nr. 140982

Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer. IWT-project nr. 140982 Beheersing van Didymella bryoniae (Mycosphaerella) in de teelt van komkommer IWT-project nr. 140982 1 Overzicht project 2 Werkpakket 1 1/ Optimalisatie protocol voor airsampling Op zoek naar selectief

Nadere informatie

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN ALLES WAT JE WILT WETEN OVER BOMEN Een boom is... Een boom is een plant, alleen noemen de onderdelen anders. Een boom is namelijk een vaste plant met een houten stam en een kruin. Delen van de boom Laat

Nadere informatie

Bomen en overlast. 8 december 2015

Bomen en overlast. 8 december 2015 Bomen en overlast 8 december 2015 Bomen en overlast 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Wat te doen bij overlast van bomen van de gemeente?... 4 2.1. Schaduw... 4 2.2. Invloed op de productiviteit van

Nadere informatie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie Samenvatting Onderzoek en beheerstrategie COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Mevrouw ing. I. Tepp Opdrachtnemer: Terra Nostra Boomtechnisch adviseur: De heer R. Geerts Mevrouw W.W. Batenburg Fotografie:

Nadere informatie

De rol van Phytophthora bij scheut- en stengelrot in pioenroos

De rol van Phytophthora bij scheut- en stengelrot in pioenroos De rol van Phytophthora bij scheut- en stengelrot in pioenroos Casper Slootweg en Peter Vink (PPO) Henk van den Berg (Henk van den Berg Teelt- en bedrijfsadvies) Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector

Nadere informatie

INFO 505 JUNI 2009. Bellis, voor een verzekerde bewaring. Bellis. Bellis. Bellis

INFO 505 JUNI 2009. Bellis, voor een verzekerde bewaring. Bellis. Bellis. Bellis 505 JUNI 2009 INFO JUNI 2012 Bellis, voor een verzekerde bewaring De klimaatomstandigheden in Nederland veranderen de laatste jaren. Dit heeft tot gevolg dat we steeds meer te maken krijgen met extreme

Nadere informatie

Informatie reader. Over bomen

Informatie reader. Over bomen Informatie reader Over bomen Bron: een selectie uit folders van de bomenstichting Hoe groeit een boom? blz. 1 t/m 4 Bomen en mensen blz. 5 t/m 7 Bomen en feesten blz. 8 t/m 10 Bomen en medicijnen blz.

Nadere informatie

(FRUIT-)BOMEN SCHRIJVEN GESCHIEDENIS

(FRUIT-)BOMEN SCHRIJVEN GESCHIEDENIS (FRUIT-)BOMEN SCHRIJVEN GESCHIEDENIS MENSEN, DIEREN EN PLANTEN GROEIEN EEN BEPAALDE PERIODE VAN HUN LEVEN TOT ZE HUN UITEINDELIJKE GROOTTE HEBBEN BEREIKT. BIJ MENSEN EN DIEREN IS MEESTAL WEL TE ZIEN OF

Nadere informatie

INFO 204 JUNI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van wortelen. Signum in wortelen. Signum

INFO 204 JUNI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van wortelen. Signum in wortelen. Signum 204 JUNI 2009 2011 INFO Signum, dé standaard in de teelt van wortelen Voor een geslaagde wortelenteelt is een goede bescherming van het loof van groot belang, maar zeker voor bewaarpeen moet de bescherming

Nadere informatie

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei. Hoe stel ik de juiste diagnose?

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei. Hoe stel ik de juiste diagnose? Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Hoe stel ik de juiste diagnose? Elma Raaijmakers, Bram Hanse, Peter Wilting, Ellen van Oorschot en Marco Bom Bergen op Zoom, 15 oktober 2015 Workshop Korte

Nadere informatie

Plantenteelt maïs. Docent: Muhtezan Brkić

Plantenteelt maïs. Docent: Muhtezan Brkić Plantenteelt maïs Docent: Muhtezan Brkić Programma Ziekten plagen en beschadigingen in snijmaïs Werkopdrachten PowerPoint presentatie snijmaïs Ma. 10 april 2 de toets Plantenteelt Granen Do. 20 april -

Nadere informatie

Cryphonectria parasitica (kastanjekanker)

Cryphonectria parasitica (kastanjekanker) Cryphonectria parasitica (kastanjekanker) A. Chandelier Laboratorium mycologie Centre Wallon de recherches agronomiques Situatie in België Volgens de Europese gegevensbank EPPO, aanwezig sinds 2007 maar

Nadere informatie

Parken en groenstroken Brede straten Tuinen

Parken en groenstroken Brede straten Tuinen BOOM NR. 1 Koelreuteria paniculata Naam: Chinese vernisboom, Blazenboom Hoogte: 5-10 meter Kroonvorm: een losse, ronde kroon, op oudere leeftijd wordt de kroon breder : een mooie parkboom, tuinen, pleinen,

Nadere informatie

1. Geheimen. 2. Zwammen

1. Geheimen. 2. Zwammen 1. Geheimen 'Geen plant en geen dier' Een paddestoel is zeker geen dier, maar een plant is het ook niet. Ze hebben geen groene bladeren om zonlicht op te vangen. Bovendien groeien paddestoelen in het donker.

Nadere informatie

Ziekten, plagen en afwijkingen 6

Ziekten, plagen en afwijkingen 6 Inhoud Voorwoord 5 Ziekten, plagen en afwijkingen 6 1 Schimmels 11 1.1 Wat zijn schimmels? 11 1.2 Bouw, verspreiding en levenswijze 12 1.3 Ziektebeelden en schade 14 1.4 Enkele plantenparasitaire schimmels

Nadere informatie

Op YouTube zijn een aantal goede instructie video s beschikbaar:

Op YouTube zijn een aantal goede instructie video s beschikbaar: Fruitsoort Wanneer snoeien? Abrikoos Appel Kers Peer Perzik Pruim Vóór half september, direct na de pluk en/of direct na de bloei Jonge bomen: januari t/m eind maart. Oude bomen: juli t/m eind augustus

Nadere informatie

Groene Detailhandel. Bladverliezende heesters

Groene Detailhandel. Bladverliezende heesters Bladverliezende heesters Inleiding We vinden het in onze streek normaal dat heesters in het najaar hun bladeren afstoten. Planten die dat niet doen zijn in de meeste gevallen uitheems. Door het afstoten

Nadere informatie

Overzicht haagconiferen

Overzicht haagconiferen Bureel: Beekstraat 14-9920 Lovendegem Toonpark: Pyramidestraat 25A 9920 Lovendegem Tel/fax: 09/377.85.25 Mail: info@kendevos.be - Web: www.kendevos.be Overzicht haagconiferen Een flink aantal coniferen

Nadere informatie

BONEN. sclerotiënrot; bladluizen; snuitkevers of otiorhynchi, van de familie van de coleoptera. Beter voorkomen dan genezen!

BONEN. sclerotiënrot; bladluizen; snuitkevers of otiorhynchi, van de familie van de coleoptera. Beter voorkomen dan genezen! BONEN Er bestaan erg veel variëteiten van bonen: groene bonen, bonen waarvan u alles mag opeten, bonen die u moet doppen, enz. Ze verschillen van elkaar qua rijpingsperiode, grootte, de kleur van hun peul

Nadere informatie

Boomkwekerij en vaste planten Frupica waakt over uw gewas! Brede werking: o.a. echte meeldauw en Botrytis Ja, Ja, Ja,

Boomkwekerij en vaste planten Frupica waakt over uw gewas! Brede werking: o.a. echte meeldauw en Botrytis Ja, Ja, Ja, waakt over uw gewas! Voorkomt echte meeldauw en botrytis Frupica waakt over uw gewas! Echte meeldauw en Botrytis: een lastig probleem Echte meeldauw of t wit is een toenemend probleem in de bloemisterij.

Nadere informatie

INFO 205 JULI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van kool. Signum in koolgewassen. Signum

INFO 205 JULI 2009 2011. Signum, dé standaard in de teelt van kool. Signum in koolgewassen. Signum 205 JULI 2009 2011 INFO Signum, dé standaard in de teelt van kool In Nederland kennen we verschillende koolteelten. Iedere teelt met zijn specifieke problemen. In de ene teelt is het makkelijker met gewasbeschermingsmiddelen

Nadere informatie

BOOM de kampioen. vertelt over de plek die alle bomen over de hele wereld in ons. Er zijn ontelbaar veel boomsoorten en soms heeft een boom

BOOM de kampioen. vertelt over de plek die alle bomen over de hele wereld in ons. Er zijn ontelbaar veel boomsoorten en soms heeft een boom BOOM de kampioen vertelt over de plek die alle bomen over de hele wereld in ons leven innemen. En in het leven van de dieren. Er zijn ontelbaar veel boomsoorten en soms heeft een boom ook nog eens familieleden

Nadere informatie

Van Hallstraat. Prunus avium Plena

Van Hallstraat. Prunus avium Plena Van Hallstraat Prunus avium Plena Deze middelgrote boom heeft een ronde en regelmatig vertakte dichte kroon. De boom kan een uiteindelijke hoogte bereiken van 8-12 m. De glanzende schors is bruinrood van

Nadere informatie

Consultancy: inventarisatie Diaphania perspectalis

Consultancy: inventarisatie Diaphania perspectalis Consultancy: inventarisatie Diaphania perspectalis Aanwezigheid en schade door Diaphania perspectalis in de Nederlandse boomkwekerij Jerre de Blok Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Sector bloembollen,

Nadere informatie

De tien bomen van.. Johan Mullenders Stamtekeningen -----------------------------------------------------------------------------

De tien bomen van.. Johan Mullenders Stamtekeningen ----------------------------------------------------------------------------- De tien bomen van.. Johan Mullenders Stamtekeningen In deze serie boomwandelingen worden telkens 10 bomen beschreven. Welke 10, is aan de schrijver. Dit mag een persoonlijke voorkeur zijn of te maken hebben

Nadere informatie

Nederlandse bomen herkennen een eenvoudige handleiding v0.4 J Holtman

Nederlandse bomen herkennen een eenvoudige handleiding v0.4 J Holtman Nederlandse bomen herkennen een eenvoudige handleiding v0.4 J Holtman Met deze eenvoudige handleiding kun je ongeveer 25+ bekende Nederlandse bomen herkennen. Bomen herkennen is een specialisme. Deze korte

Nadere informatie

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

Ondersteunende middelen. "Van sinaasappelolie tot bakpoeder". Wat te doen bij galmijten en valse en echte meeldauw?

Ondersteunende middelen. Van sinaasappelolie tot bakpoeder. Wat te doen bij galmijten en valse en echte meeldauw? "Van sinaasappelolie tot bakpoeder". Wat te doen bij galmijten en valse en echte meeldauw? Paul Spierings Wat doe je niet? Wat doe je niet? 1 Wat dan wel? Meest voorkomende problemen: Galmijten Echte meeldauw

Nadere informatie

Bestrijding bladwespen bij rode bes in kassen en tunnels.

Bestrijding bladwespen bij rode bes in kassen en tunnels. Verslaglegging demoproject Bestrijding bladwespen bij rode bes in kassen en tunnels. Gefinancierd door Productschap Tuinbouw In opdracht van de Nederlandse Fruitteelt Organisatie In het kader van het project

Nadere informatie

Insecticiden binnenshuis

Insecticiden binnenshuis Insecticiden binnenshuis Tegen vliegende insecten in huis Vliegen, wespen, muggen en motten kunnen worden geweerd met spuitbussen. Spar U kan plakstrippen en elektrische verstuivers gebruiken. Tegen muggen

Nadere informatie

Beste natuurliefhebber/- ster,

Beste natuurliefhebber/- ster, Beste natuurliefhebber/- ster, Het was dinsdag 10 december een, wat mij betreft, ideale herfstdag: zonnig, droog en weinig wind. Maar ook op zo n mooie dag, zo laat in het jaar, mag je natuurlijk niet

Nadere informatie

Geïntegreerde mijtenbestrijding. Kenmerken van mijten. Diverse mijten. Bonenspintmijt (Tetranychus urticae) Bonenspintmijt (Tetranychus urticae)

Geïntegreerde mijtenbestrijding. Kenmerken van mijten. Diverse mijten. Bonenspintmijt (Tetranychus urticae) Bonenspintmijt (Tetranychus urticae) Geïntegreerde bestrijding van mijten in de boomkwekerij Margareth van der Horst i.o.v. Cultus Agro Advies Geïntegreerde mijtenbestrijding Sortiment mijten wordt groter Herkennen is belangrijk Inzet biologische

Nadere informatie

Programma Programma /02/2010

Programma Programma /02/2010 Programma 2009-2010 4 oktober: asperge 24 januari: sla en ajuin 14 februari: kruiden, kiemplanten en groenbemesters 7 maart: meloen, pompoen en courgettes 30 mei: selder en wortelen Witloof Kolen Aardappelen

Nadere informatie

Ratelpopulier Populus tremula. Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten.

Ratelpopulier Populus tremula. Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten. Ratelpopulier Populus tremula Verspreide knopstand, spits, bruin, glanzend, op eenjarige twijgen aanliggend, op oudere twijgen vaak op kortloten. Witte abeel Populus alba Stam: Bochtige stam met grijze

Nadere informatie

LEVEN MET BOMEN. Dirk Criel

LEVEN MET BOMEN. Dirk Criel LEVEN MET BOMEN Dirk Criel Wat is een boom? Is dit een boom? Hoe ziet een boom eruit? kroon = het gedeelte van de boom boven de takvrije stam kruin = het geheel van bladeren en twijgen Stamopbouw Het

Nadere informatie

Boombiologie. Basiskennis 1. Boomanatomie (1) Boomanatomie (3) Boomanatomie (2) Het samenstel van deze organen vormen samen een organisme: de boom

Boombiologie. Basiskennis 1. Boomanatomie (1) Boomanatomie (3) Boomanatomie (2) Het samenstel van deze organen vormen samen een organisme: de boom Boomanatomie (1) Boombiologie Alle levende organismen hebben dezelfde opbouw: Basis is cellen, weefsels en organen Cellen zijn bouwstenen van structuur Gespecialiseerde structuren heten meristeemweefsel

Nadere informatie

PREI. schimmels die schimmelziekten veroorzaken: meeldauw en oïdium; preimot; preivlieg. Beter voorkomen dan genezen!

PREI. schimmels die schimmelziekten veroorzaken: meeldauw en oïdium; preimot; preivlieg. Beter voorkomen dan genezen! PREI Er bestaan twee soorten prei: zomer- en winterprei. Deze tweejaarlijks geoogste groente geldt dus het hele jaar door als 'seizoensproduct'. Er zijn echter schadelijke organismen die de groei van deze

Nadere informatie

Boom nummer Schouw commissie MH 15 september /70

Boom nummer Schouw commissie MH 15 september /70 Boom nummer 211406-211407 Schouw commissie MH 15 september 2011 2011-10-25/70 Locatie aanduiding/adres Zuid Amsteldijk nabij de Kalfjeslaan Coördinaten 1. 211406 X121429,430 Y481788,930 (noordelijke ligging)

Nadere informatie

Bomen in drie seizoenen

Bomen in drie seizoenen Bomen in drie seizoenen Naam van mijn boom Namen groepsgenoten WERKBLAD - BOMEN IN DRIE SEIZOENEN - 2006 (MET DANK AAN HET AMSTERDAMS NME CENTRUM) 1 Herfst 1 Determineren een 2 Boomhoogte meter hoog 3

Nadere informatie

Bomenpad Park Vredeoord. Antwoordenblad. Vul hier eerst jullie namen in:

Bomenpad Park Vredeoord. Antwoordenblad. Vul hier eerst jullie namen in: Antwoordenblad Vul hier eerst jullie namen in: 1......................................................................................... 3.........................................................................................

Nadere informatie

Holte in de stamvoet en de stam:

Holte in de stamvoet en de stam: Visuele afwijkingen VTA (Visual Tree Assesment) = Visuele boomcontrole is controle van de boom. Middels deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van een boom visueel beoordeeld op grond van

Nadere informatie

Herfstwerkboekje van

Herfstwerkboekje van Herfstwerkboekje van Herfst werkboekje groep 5 1 De bladeren aan de bomen worden bruin en rood en vallen naar beneden, het is weer herfst! September wordt herfstmaand genoemd, dit omdat op 22 september

Nadere informatie

PRAKTIJKMEDEDELlROo. If

PRAKTIJKMEDEDELlROo. If STICHTING LABORATORIUM VOOR BLOEMBOLLENONDERZOEK LISSE PRAKTIJKMEDEDELlROo. If Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse Een bladvlekkenziekte bij narcissen (Stagonospora curtisii) en mogelijkheden

Nadere informatie

Onderhoud van sierheesters

Onderhoud van sierheesters AFDELING HERENTALS Onderhoud van sierheesters Lesgever: Bert Peers 16-11 - 14 Tekst: Bert Peers Verslag: Michel Peeters 1 Sierheesters zijn dankbare planten om in de tuin te hebben. Ze brengen structuur,

Nadere informatie

Dinsdag 26 november 2013

Dinsdag 26 november 2013 Dinsdag 26 november 2013 Al geruime tijd was er, wat mij betreft, enige onduidelijkheid over de juiste benaming van de naast De Wiershoeck gelegen tuinen. Ik wist niet beter dan dat het de Schoolwerktuin

Nadere informatie

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht

Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, gemeente Papendrecht September 2014 Veiligheidscontrole Paardenkastanjes Veerdam, Papendrecht Prohold BV Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Conclusie en advies..3

Nadere informatie

EEN BOOM IS NIET ALLEEN een verhaal over het bos

EEN BOOM IS NIET ALLEEN een verhaal over het bos 1. Kennismaking met het bos 1.1. Verhaal EEN BOOM IS NIET ALLEEN een verhaal over het bos Op een dag in de herfst kwam er een vogel door het bos gevlogen. Het was een erg kleurrijke vogel: een meesje!

Nadere informatie

De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 28 januari Beste natuurliefhebber/- ster,

De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 28 januari Beste natuurliefhebber/- ster, De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 28 januari 2014 Beste natuurliefhebber/- ster, Het was een prachtige winterdag. Er was weinig wind, de zon scheen heerlijk en de tuinen waren nog bedekt met een behoorlijke

Nadere informatie

Aantasting van Alliumbollen door Fusarium

Aantasting van Alliumbollen door Fusarium Aantasting van Alliumbollen door Fusarium Voortgezet diagnostisch onderzoek 2006/2007 Peter Vink, Trees Hollinger, Paul van Leeuwen en Khanh Pham Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Bloembollen Augustus

Nadere informatie

KLEE JENNE ILYANO KARA ROZELIEN QUINN NIENE FLEUR V. NOAH JULES NINA. Project Bomen

KLEE JENNE ILYANO KARA ROZELIEN QUINN NIENE FLEUR V. NOAH JULES NINA. Project Bomen KLEE JENNE ILYANO KARA ROZELIEN QUINN NIENE FLEUR V. NOAH JULES NINA Project Bomen FLEUR K. MATTEO LEI FYNN FERRE CHARLOTTE BERN LEONIE LOTTE ALINA STAN Wat is een boom? Bomen zijn de grootste planten

Nadere informatie

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei.

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei. Lentetips April Vroegbloeiende struiken kan u na de bloei snoeien. Vanaf april ziet onkruid vaak zijn kans. Onbeplante oppervlaktes zijn snel bedekt met ongewenst groen. Schoffelen is dus de boodschap!

Nadere informatie

Eerstvolgende WIZwijzer verschijnt in het najaar

Eerstvolgende WIZwijzer verschijnt in het najaar Eerstvolgende WIZwijzer verschijnt in het najaar Vanwege de vakantieperiode verschijnt er in de zomerperiode geen nieuwsbrief van de afdeling Informatie- en Servicecentrum van de gemeente Oosterhout. De

Nadere informatie

Bosopdrachten. Praktijkopdrachten groep 7/8

Bosopdrachten. Praktijkopdrachten groep 7/8 Bosopdrachten Praktijkopdrachten groep 7/8 Inhoud..1 Determineren.2 Het bos van binnen naar buiten.5 Klimaat en sfeer in het bos 6 1) DOE JE OREN OPEN..6 2) VOEL EN RUIK..6 3) KLIMAAT..6 Boomdikte...7

Nadere informatie

Het begint met ons. www.kws.com

Het begint met ons. www.kws.com www.kws.com KWS Benelux BV Einsteinstraat 33 3281 NJ Numansdorp tel.: 0186-657506 fax: 0186-657507 E-mail J. Buis@kws.de www.kws.com Het begint met ons. Inleiding Inhoudsopgave Bladgezondheid is een belangrijk

Nadere informatie

Pestalotiopis, niet alleen een lastige naam.. Rob van den Oever, Vlamings

Pestalotiopis, niet alleen een lastige naam.. Rob van den Oever, Vlamings Pestalotiopis, niet alleen een lastige naam.. Rob van den Oever, Vlamings Programma lezing Terugblik vanaf 2012 Proef BASF en labtesten Verschil Pestalotiopsis - Phytophthora Foto s uit de praktijk Over

Nadere informatie

Gezond tuinieren met tuin- & potplanten

Gezond tuinieren met tuin- & potplanten Gezond tuinieren met tuin- & potplanten Home & Garden Handvest Een eco-logisch antwoord op plantenziekten en insectenplagen 2 Handvest bij de toepassing van de producten uit de Home and Garden Serie Algemene

Nadere informatie

Cercis canadensis. rond tot afgeplat bolvormig

Cercis canadensis. rond tot afgeplat bolvormig Cercis canadensis Als hoogstamvorm gekweekt groeit C. canadensis uit tot een mooie, middelhoge solitairboom. De stam is grijs en ondiep gegroefd, op latere leeftijd kan de schors in kleine plaatjes loslaten.

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over toepassing BIO 1020

Vragen & Antwoorden over toepassing BIO 1020 Vragen & Antwoorden over toepassing BIO 1020 Biologisch insecticide op basis van de schimmel Metarhizium anisopliae Aan de hand van een twintigtal concrete vragen wordt een advies gegeven hoe het product

Nadere informatie

ALGEMEEN BEMESTEN WATER GEVEN

ALGEMEEN BEMESTEN WATER GEVEN ALGEMEEN Alleen werken aan gezonde bomen. Als de boom niet gezond is, dan beschermen tegen de zon. Gun hem de brood nodige rust. Bedenk te allen tijde dat in principe alleen dat wordt gedaan dat goed is

Nadere informatie

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei

Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Workshop Najaarsproblemen bieten en cichorei Hoe stel ik de juiste diagnose? Elma Raaijmakers, Peter Wilting, Ellen van Oorschot, Bram Hanse en Marco Bom Rolde, 2 september 2014 Workshop Korte uitleg:

Nadere informatie

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Beplantingsplan 2 Te behouden beplanting Kootwijkerdijk 12 te behouden zomereiken te behouden gewone esdoorn te

Nadere informatie

3 Planten en verplanten

3 Planten en verplanten 3 Planten en verplanten 3 Planten en verplanten 34 3.1 Plantensoorten 35 3.2 Plantafstand 38 3.3 Planten in verband 41 3.4 Bomen planten 43 3.5 Afsluiting 48 34 PLANTEN EN VERPLANTEN Bijna het hele jaar

Nadere informatie

5.2.4 Rhizoctonia. 5.2.4.3 De ziekte. In deze paragraaf wordt verwezen naar foto s. Deze kunt u vinden op de website als bijlage bij 5.2.4.

5.2.4 Rhizoctonia. 5.2.4.3 De ziekte. In deze paragraaf wordt verwezen naar foto s. Deze kunt u vinden op de website als bijlage bij 5.2.4. 5.2.4 Rhizoctonia AUTEUR EN CONTACTPERSOON: HANS SCHNEIDER De bodemschimmel Rhizoctonia solani veroorzaakt wortelbrand en wortelrot in suikerbieten. Bij zware aantasting gaan hele percelen verloren. Rotte

Nadere informatie

Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte. met de medewerking van

Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte. met de medewerking van Genetisch gewijzigde aardappelen ter bestrijding van de aardappelziekte met de medewerking van De aardappelziekte De aardappelziekte wordt veroorzaakt door Phytophthora infestans, een schimmelachtig organisme.

Nadere informatie

Snoeien. Snoeien van hagen: worden meestal gesnoeid in mei en augustus - september Bodembedekkers: alle 2 jaren bij snoeien tot op 5 cm.

Snoeien. Snoeien van hagen: worden meestal gesnoeid in mei en augustus - september Bodembedekkers: alle 2 jaren bij snoeien tot op 5 cm. Snoeien Dode en zieke takken zullen bij alle heesters weggesnoeid worden; lucht en licht moeten in de gesteltakken kunnen doordringen. Uitzondering voor de heesters die een schaduw of halfschaduwplaats

Nadere informatie

Snoeien van (fruit)bomen. De basisbeginselen

Snoeien van (fruit)bomen. De basisbeginselen Snoeien van (fruit)bomen De basisbeginselen Zaterdag 23 februari 2008 ZWN, februari 2008 Els en Bert Vrenegoor, Evert van Huijssteeden 2 1. De onderdelen van de fruitboom Een normale fruitboom bestaat

Nadere informatie

Atelier Artisjok planten&zo

Atelier Artisjok planten&zo Atelier Artisjok planten&zo Nieuwsbrief n 21 - mei 2009 Beste, Je hebt via www.atelierartisjok.be ingetekend op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief zal je wat meer wegwijs maken in diverse thema's rond planten

Nadere informatie

Suchmann. Natuur, hoofdstuk Lente en natuurverschijnselen

Suchmann. Natuur, hoofdstuk Lente en natuurverschijnselen Suchmann Natuur, hoofdstuk Lente en natuurverschijnselen Wanneer: Dinsdagmiddag 6-13-20 & 27 april De kinderen worden in groepjes verdeeld van 3 of 4 kinderen. Ieder groepje krijgt een onderwerp toebedeeld

Nadere informatie

VAN HEEMSTRAWEG. Definitief Beplantingsplan

VAN HEEMSTRAWEG. Definitief Beplantingsplan VAN HEEMSTRAWEG Aanleiding Met de reconstructie van de van Heemstraweg is bestaande beplanting waar mogelijk gehandhaafd. Door het ontwerp zijn nieuwe groenvakken ontstaan die ingevuld worden met beplanting.

Nadere informatie

Her en der komen scheuten van, ja van wat?, voorzichtig de grond uit

Her en der komen scheuten van, ja van wat?, voorzichtig de grond uit De lente laat op zich wachten, maar ineens zijn er veelbelovende dagen en is het druk met vrijwilligers in t Weetpunt en het Arboretum Munnike Park. Een paar dagen later is het weer Maart roert zijn staart

Nadere informatie

TRACER. Een nieuwe aanpak bij de bestrijding van trips in prei

TRACER. Een nieuwe aanpak bij de bestrijding van trips in prei Een nieuwe aanpak bij de bestrijding van trips in prei TRIPSSCHADE DETAIL VOLWASSEN TRIPS een biologisch geproduceerd insecticide met een unieke werkingswijze doodt de schadelijke insecten snel en zeker

Nadere informatie